You are on page 1of 6

c c

 

 Episode Song Artist Availability ÊÊÊ Ê .

Ê Pilot(Screener)Ê  Ê Ê Ê Ê.

.

Ê.

Ê .

!"Ê#$Ê u Ê ÊÊ Ê %.

 &.

!Ê'(Ê Ê$$Ê ).

!Ê.

!Ê Ê Ê Pilot(Screener)Ê 'Ê *Ê#Ê .

 Ê +)Ê.

.

 Ê u Ê Pilot Ê Ê Ê -. Ê "Ê#Ê Ê/Ê0Ê u Ê Pilot Ê 12 Ê 0 Ê 30Ê Pilot Ê 4Ê#2 Ê Ê 30Ê Pilot Ê Ê.

0ÊÊ".

 Ê .

 Ê 30Ê "5Ê Ê.

Ê Ê#2Ê Pilot 'ÊÊ') 1 Ê' Ê Ê Ê Ê .

)ÊÊ1 .Ê.

!Ê Ê Pilot +)Ê.

.

 30Ê Ê Ê Ê Pilot Ê #Ê&.

!Ê .

Ê&.

! Ê &.

 Ê "5Ê Ê.

Ê6ÊÊ Pilot Ê Ê Ê'Ê Ê Ê Ê +)Ê.

.

 Ê 30Ê "5Ê Ê.

Ê Ê#2Ê Pilot 1$ 6Ê*0.

 Ê' Ê Ê Ê Ê Pilot(Director's "5Ê Ê.

Ê6ÊÊ -.

!ÊÊÊ7Ê% .

 Cut)Ê !Ê8.

Ê2Ê.- Ê Ê Ê Pilot Ê .

-.

 Ê +)Ê.

.

 Ê "5Ê Ê.

Ê6ÊÊ Showmance Ê Ê& Ê +)Ê.

.

 Ê 30Ê Showmance Ê "0Ê.

!! Ê .

Ê "5Ê Ê.

Ê6ÊÊ Showmance Ê *ÊÊ( Ê 9 Ê 30Ê "5Ê Ê.

Ê Ê#2Ê Showmance %Ê +)Ê.

.

 Ê' Ê Ê Ê Ê "5Ê Ê.

Ê6ÊÊ Showmance ÊÊÊ .

Ê% :.

ÊÊÊ.

Ê .

Ê8.

- Ê Ê Ê Showmance Ê ÊÊ) Ê 1 Ê "5Ê Ê.

Ê6ÊÊ Acafellas Ê &Ê ÊÊ7Ê"0Ê&) Ê *( Ê 30Ê Acafellas Ê .

Ê Ê )ÊÊ.Ê Ê *( Ê 30Ê Acafellas Ê %.

 Ê *( Ê 30Ê "5Ê Ê.

Ê Ê#2Ê Acafellas 6Ê*0.

 Ê' Ê Ê Ê Ê Acafellas Ê ÊÊ.

0) Ê 0 Ê "5Ê Ê.

Ê6ÊÊ Acafellas Ê ÊÊ8ÊÊ32 Ê *( Ê "5Ê Ê.

Ê6ÊÊ .

!Ê8.

- Ê .

!Ê 0.

Ê %Ê*Ê1.

!Ê'Ê Preggers .Ê Ê*444ÊÊ&.

Ê Ê Ê Preggers Ê .

!Ê# Ê 1 Ê "5Ê Ê.

Ê6ÊÊ Preggers Ê .

! Ê .

Ê2Ê. Ê 30Ê The Rhodes Not .

-.

 +)Ê.

.

 30Ê Taken Ê Ê Ê The Rhodes Not $Ê .

Ê .

 *2.

Ê0Ê1Ê "5Ê Ê.

Ê6Ê Taken Ê Ê Ê The Rhodes Not TakenÊ Ê Ê Ê The Rhodes Not #$ 1 30Ê Taken Ê Ê Ê The Rhodes Not * *2.

Ê0Ê.

Ê "5Ê Ê.

Ê6Ê Taken Ê Ê Ê The Rhodes Not TakenÊ Ê Ê Ê The Rhodes Not "5Ê Ê.

Ê Ê#2Ê Ê+ *2.

 Taken Ê' Ê Ê Ê Ê The Rhodes Not $0ÊÊ - +)Ê.

.

 "5Ê Ê.

Ê6Ê Taken Ê Ê Ê Ê ÊÊ .

(#(.

Ê%Ê "5Ê Ê.

Ê Ê#2Ê Vitamin D +)Ê.

.

Ê Ê' Ê Ê Ê Ê "5Ê Ê.

Ê Ê#2Ê Vitamin D .

!ÊÊ.

 +)Ê.

.

Ê".

 Ê' Ê Ê Ê Ê Throwdown Ê ÊÊ Ê 0 Ê "5Ê Ê.

Ê6ÊÊ Throwdown Ê 1.

0Ê.

Ê Ê +)Ê.

.

 Ê 30Ê Throwdown Ê +Ê*.

 Ê 1Ê0Ê&.

Ê "5Ê Ê.

Ê6ÊÊ Throwdown Ê Ê2ÊÊ !.

Ê' Ê :.

 Ê "5Ê Ê.

Ê6ÊÊ Throwdown Ê 2Ê 0.

!Ê' Ê +)Ê.

.

 Ê "5Ê Ê.

Ê6ÊÊ Mash-Up Ê ÊÊ- Ê .

 Ê "5Ê Ê.

Ê6ÊÊ "5Ê Ê.

Ê Ê#2Ê Mash-Up !Ê! .

 Ê' Ê Ê Ê Ê Mash-Up Ê ÊÊ".

Ê Ê 1 Ê 30Ê Mash-Up Ê )Ê#.

 Ê % Ê "5Ê Ê.

Ê6ÊÊ .

!Ê.

!Ê.

!Ê .

ÊÊ Mash-Up ÊÊ"0Ê'Ê .

!Ê.

!Ê.

!Ê ).

0Ê*Ê "5Ê Ê.! Ê Ê Ê#0Ê -Ê.

Ê6ÊÊ Mash-Up 9 +.

! !Ê8.

.- Ê Ê Ê Ê Wheels Ê .

!Ê).

Ê( Ê *.

 Ê "5Ê Ê.

Ê6ÊÊ Wheels Ê Ñ .

Ê Ê  ÑÊ Wheels Ê .(.

!Ê"-.

 Ê Ê0Ê1Ê "5Ê Ê.

Ê6ÊÊ Wheels Ê %0Ê Ê +)Ê.

.

 Ê "5Ê Ê.

Ê6Ê<Ê Ballad Ê 90Ê - Ê .

Ê0Ê1Ê "5Ê Ê.

Ê6Ê<Ê .

BalladÊ  Ê .

Ê .

  .

Ê BalladÊ Ê0ÊÊ Ê &.

 Ê "5Ê Ê.

Ê0ÊÊ#Ê Ê Ballad .Ê6Ê< Ê .

 "5Ê Ê.

Ê6Ê< !Ê".

 Ê Ê Ê Ê BalladÊ # Ê 1 Ê "5Ê Ê.

Ê6Ê< Ê BalladÊ Ê -.

!ÊÊ$ Ê &.

 Ê "5Ê Ê.

Ê6Ê< Ê BalladÊ Ê'Ê Ê +)Ê.

.

 Ê "5Ê Ê.

Ê6Ê< Ê =="5Ê Ê.

Ê Ê#2Ê Hairography .

.

 7Ê*00Ê*0 Ê'>Ê Ê Ê Ê Hairography Ê Ñ .

  Ê Ê  !" #! $ Ê Hairography Ê Ê Ê'Ê Ê Ê Ê &.

Ê0Ê1Ê 30Ê "5Ê Ê.

Ê% :.Ê Ê#2Ê Hairography %2Ê.

 Ê' Ê Ê Ê Ê "5Ê Ê.

Ê Ê#2Ê Hairography .

#?Ê.

Ê - +)Ê.

.

(Ê#. Ê' Ê Ê Ê Ê -$ Ê.

0Ê+)Ê Hairography !.

 "5Ê Ê.

Ê6Ê< .

.

Ê Ê Ê Ê Hairography Ê Ê# Ê +)Ê.

.

 Ê "5Ê Ê.

Ê6Ê< Ê Mattress Ê x! .

 Ê  %Ê &.

'.

%.

Ê Mattress Ê .

 Ê 1Ê0Ê&.

Ê "5Ê Ê.

Ê6Ê< Ê Mattress Ê ÊÊ.

.

! Ê 1 Ê 30Ê Mattress Ê 72 Ê +)Ê.

.

 Ê "5Ê Ê.

Ê6Ê< Ê Mattress Ê .

 Ê +)Ê.

.

 Ê "5Ê Ê.

Ê6Ê< Ê *0Ê Ê*Ê .

!ÊÊ Ê+Ê Sectionals 0 "5Ê Ê.

Ê6Ê< ".

! Ê Ê Ê Ê *0Ê Ê*Ê .

!ÊÊ Ê+Ê Sectionals 7Ê*00Ê*0 30Ê ".

! Ê Ê Ê Sectionals Ê %0Ê Ê 7Ê*00Ê*0 Ê 30Ê Sectionals Ê .Ê2Ê.

-.

(Ê#. Ê -$ Ê.

 Ê 30Ê Sectionals Ê .Ê1.

ÊÊÊ%0 Ê 1 Ê "5Ê Ê.

Ê6Ê< Ê Ê#Ê*)Ê"ÊÊ Sectionals +)Ê.

.

 "5Ê Ê.

Ê6Ê< Ê Ê Ê Ê Ê Ê .

(Ê0Ê Ê.

Ê Sectionals +)Ê.

.

 "5Ê Ê.

Ê6Ê< Ê Ê Ê Ê Hell-O Ê Ñ .

(  Ê ' ).

 Ê *! Ê "5Ê Ê.

Ê Ê#2Ê Hell-O Ê Ê Ê -Ê Ê &.

 Ê Ê'ÊÊ"5Ê Ê.

Ê Ê -Ê!Ê Hell-O Ê ".

-ÊÊ Ê 1 Ê "5Ê Ê.

Ê6Ê Ê Hell-O Ê Ê 7Ê0Ê1Ê "5Ê Ê.

Ê6Ê Ê Hell-O Ê Ê*!.

 Ê .

Ê 30Ê "5Ê Ê.

Ê Ê#2Ê Hell-O .

!)ÊÊ 6Ê*0.

 Ê' Ê Ê Ê Ê .

Hell-O Ê Ê"0$ Ê +)Ê.

.

 Ê "5Ê Ê.

Ê6Ê Ê The Power of & +$" & +." & - .  ( Ê u Ê Madonna Ê Ê The Power of 1Ê(Ê .

! 0Ê 1Ê(Ê .

!Ê Madonna Ê Ê The Power of "5Ê Ê.

Ê Ê%)Ê(Ê 982Ê( +)Ê.

.

Ê".

 Madonna 0 Ê Ê Ê Ê The Power of  !"   ! u/ # 0  Madonna  Ê Ê Ê Ê The Power of "5Ê Ê.

Ê Ê%)Ê(Ê 0.

'2ÊÊ 1Ê0Ê&.

Ê Madonna 0 Ê Ê Ê The Power of *1 Ê ( - .

Ê Madonna Ê Ê The Power of "5Ê Ê.

Ê Ê%)Ê(Ê 6! Madonna 0 Ê Ê Ê Ê The Power of "5Ê Ê.

Ê Ê%)Ê(Ê .

ÊÊ6.

!.

 1ÊÊ9ÊÊÊ&.

ÊÊ.

!.Ê7Ê Madonna 0 Ê Ê Ê The Power of .

 - Ê  !.

 %.

 Ê Madonna Ê Ê The Power of "5Ê Ê.

Ê Ê%)Ê(Ê @Ê.

 0Ê0ÊÊ Madonna 0 Ê Ê Ê The Power of "5Ê Ê.

Ê Ê%)Ê(Ê Ê Ê&Ê .

Ê&ÊÊ".

 +)Ê.

.

Ê Madonna 0 Ê Ê Ê Ê The Power of "5Ê Ê.

Ê Ê%)Ê(Ê .

ÊÊ% +)Ê.

.

 Madonna 0 Ê Ê Ê Ê Home Ê &.

 Ê Ê - Ê "5Ê Ê.

Ê Ê#2Ê Home &.

 *2.

Ê0Ê.

Ê Ê' Ê Ê Ê Home Ê .

.

x!Ê 2! # !Ê 2! # !Ê Home Ê *Ê Ê Ê+ÊÊ Ê Ê0Ê&.

Ê "5Ê Ê.

Ê6Ê Ê 'Ê ÊÊÊ*)*Ê Home *2.

Ê0Ê.

Ê "5Ê Ê.

Ê6Ê Ê Ê+ÊÊ Ê Ê Ê Home Ê & ) .

&Ê % u Ê & ) .

&Ê Home Ê .

( Ê 0 Ê "5Ê Ê.

Ê6Ê Ê Home Ê Ê *2.

 Ê "5Ê Ê.

Ê6Ê Ê Bad Reputation Ê %.

 Ê '.

-.

Ê+)A7Ê %.

Ê "5Ê Ê.

Ê Ê#2Ê Bad Reputation Ê Ê$ .

 Ê' Ê Ê Ê Ê "5Ê Ê.

Ê Ê#2Ê Bad Reputation 3Ê#Ê Ê .

 *.

 Ê' Ê Ê Ê Ê Bad Reputation Ê %.

 Ê Ê0Ê'.

-.

Ê+)A7Ê "5Ê Ê.

Ê6Ê Ê "5Ê Ê.

Ê Ê#2Ê Bad Reputation 1Ê7Ê1 1ÊÊ% ÊÊ7Ê&.

Ê Ê' Ê Ê Ê Bad Reputation Ê Ê9.

2Ê(ÊÊ Ê 1ÊÊ&.

ÊÊ% Ê7Ê "5Ê Ê.

Ê6Ê Ê Laryngitis Ê Ê#.

$ Ê 1 Ê 30Ê .

"5Ê Ê.

Ê Ê#2Ê Laryngitis 7.

Ê".

 &.

 Ê' Ê Ê Ê Ê Laryngitis Ê 0Ê ÊÊ 2 Ê % Ê0Ê0Ê "5Ê Ê.

Ê6Ê Ê Laryngitis Ê %.

 Ê Ê Ê 30Ê "5Ê Ê.

Ê Ê#2Ê Laryngitis Ê ÊÊ.

Ê.

 Ê 0Ê0Ê Ê'ÊÊ"5Ê Ê.

Ê Ê -Ê!Ê Laryngitis Ê 1Ê Ê Ê "5Ê Ê.

Ê6Ê Ê Laryngitis Ê ' Ê +)Ê.

.

 Ê "5Ê Ê.

Ê6Ê Ê Dream On Ê .0Ê.

- Ê Ê 30Ê Dream On Ê Ñ Ê  .

Ê -.

.

!.

Ê Dream On Ê %.

Ê Ê .

Ê0ÊÊ 30Ê Dream On Ê )/ Ê 0!.

 Ê ) .

% .

Ê Dream On Ê .Ê' Ê .

Ê0ÊÊ "5Ê Ê.

Ê6Ê Ê Dream On Ê (Ê. Ê *.

 Ê "5Ê Ê.

 Ê $Ê0Ê1Ê "5Ê Ê.0ÊÊ.Ê6Ê Ê Dream On Ê Ê.

Ê6Ê Ê "5Ê Ê.

Ê Ê#2Ê Dream On Ê .ÊÊ .

 Ê *.Ê.

 Ê Ê'ÊÊ"5Ê Ê.

Ê Ê -Ê!Ê "5Ê Ê.

Ê Ê#2Ê Theatricality &Ê".

 $ Ê' Ê Ê Ê Ê +)Ê.

.

Ê".

Ê Theatricality 0Ê1 0ÊBB"5Ê Ê.

Ê6ÊÊ Ê Ê Ê "5Ê Ê.

Ê Ê#2Ê Theatricality Ê Ê'Ê 0 +)Ê.

.

Ê Ê' Ê Ê Ê Ê Theatricality Ê )/ Ê - Ê  * .

Ê Theatricality Ê Ê +)Ê.

.

Ê Ê "5Ê Ê.

Ê6Ê Ê Theatricality Ê % Ê& Ê 1Ê0Ê$Ê "5Ê Ê.

Ê6Ê Ê "5Ê Ê.

Ê Ê#2Ê Funk *Ê'Ê.

 6Ê*0.ÊÊ.

 Ê' Ê Ê Ê Ê "5Ê Ê.

Ê Ê#2Ê Funk Ê ÊÊ.

!Ê"0 Ê .

Ê Ê'ÊÊ"5Ê Ê.

Ê Ê -Ê!Ê Funk Ê Ê % Ê0Ê&.

Ê "5Ê Ê.

Ê6Ê Ê "5Ê Ê.

Ê Ê#2Ê Funk ÊÊÊÊ0 :.

 Ê' Ê Ê Ê Ê "5Ê Ê.

Ê Ê#2Ê Funk "0Ê6.

$.

 "Ê#Ê% ÊÊ&.

0Ê Ê' Ê Ê Ê Funk Ê - Ê Ê Ê Funk Ê ".

-Ê32ÊÊ& Ê +)Ê.

.

 Ê "5Ê Ê.

Ê6Ê Ê Journey Ê Ñ .

).

! Ê /Ê Journey Ê Ê1./ 3 Ê .

ÊÊ32!.

Ê *Ê .

 Ê 30Ê "5Ê Ê.

Ê7ÊÊ Journey &.

( 1Ê0Ê&.

Ê 1!.

 Ê Ê Ê .

*ÊÊÊÊ -.

Ê "5Ê Ê.

Ê7ÊÊ Journey +)Ê.

.

 .

ÊC?.

 1!.

 Ê Ê Ê Ê .Ê2Ê.

-.

Ê "5Ê Ê.

Ê7ÊÊ Journey +)Ê.

.

 1!.

Ê6.

 1!.

 Ê Ê Ê Ê "5Ê Ê.

Ê7ÊÊ Journey .

Ê120 6Ê*0.

 1!.

 Ê Ê Ê Ê "5Ê Ê.

Ê7ÊÊ Journey Ê.

Ê.

Ê - +)Ê.

.

 1!.

 Ê Ê Ê Ê "5Ê Ê.

Ê7ÊÊ Journey '-ÊÊ1.

$) .

Ê0Ê% Ê 1!.

 Ê Ê Ê .