You are on page 1of 1

1.

Umberto Eco - Şase plimbări prin pădurea narativă (primele 3 capitole)

2.Hans Kobert Jauss – Istoria literară ca provocare a ştiinţei literaturii

3.Michele Foucault – Ordinea discursului.Un discurs despre discurs

4.Roland Barthes – Plăcerea textului

5. Jacques Derrida – Structura,semnul şi jocul în discursul ştiinţelor umane

6. Jean Baudrillard – Precedenţa simulacrului în simulacre şi simulare