You are on page 1of 79

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS), VE

KARİYER MESLEKLERİ (A GRUBU KADROLAR),

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

VE

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM (MASTER),

AKADEMİK KARİYER,

SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK (SMMM)

KONULARI HAKKINDA BİLGİ NOTU

Hazırlayan:

Arş.Gör.Fatih YARDIMCIOĞLU

Sakarya Üniversitesi İİBF, Maliye Bölümü

NOT: Araş. Gör. Fatih YARDIMCIOĞLU’nun Öğrencilere Armağanıdır.

2009

KPSS ve Kariyer Meslekler- ALES ve Lisansüstü Eğitim- Akademik Kariyer- SMMM

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS), ve
KARİYER MESLEKLERİ (A GRUBU KADROLAR),
AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) ve
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM (MASTER),
AKADEMİK KARİYER,
SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK (SMMM)

KONULARI HAKKINDA BİLGİ NOTU

İÇİNDEKİLER

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS)

1. KPSS Nedir? ........................................................................................................................................................................7
2. KPSS Ne Zaman Yapılmaktadır?.....................................................................................................................................7
3. KPSS’ ye Kimler Girebilir?..................................................................................................................................................7
4. KPSS Sonuçlarının Geçerlilik Süresi Ne Kadardır? ..........................................................................................................7
5. KPSS’ye Başvurma Koşulları Nelerdir? ............................................................................................................................7
6. KPSS Nasıl Yapılmaktadır ve Kaç Oturumdan Oluşmaktadır?..................................................................................8
7. KPSS’de Uygulanacak Testler Nelerdir? ......................................................................................................................8
8. KPSS’de Uygulanacak Testlerin Kapsamları Nedir? ....................................................................................................9
9. KPSS Sonucunda Puanlar Nasıl Hesaplanmaktadır?................................................................................................ 11
10. KPSS-A Puanlarının Kurumlara Göre Dağılımı Nasıldır? .......................................................................................... 12
11. KPSS Sonucunda Hangi Kadrolara Atama Yapılmaktadır ?................................................................................. 19
a. A Grubu Kadrolar;........................................................................................................................................ 21
b. B Grubu Kadrolar; ........................................................................................................................................ 21
12. KPSS Sonucunda A Grubu Kadrolara Nasıl Atama (Yerleştirme) Yapılacaktır?................................................ 21
13.KPSS Sonucunda B Grubu Kadrolara Nasıl Atama (Yerleştirme) Yapılacaktır? ................................................. 21
14. KPSS B Grubu Kadrolara Atanmak İçin Belirli Bir Puan Sınırı Var Mıdır? ............................................................... 22
15. B Grubu Kadrolara Yerleşme Hakkını Kazanan Bir Aday, Daha Sonra A Grubu Bir Kadroya
Atanmak İsterse Ne Olur?........................................................................................................................................... 22
16. B Grubu Kadrolar İçin Yapılan Yerleştirme İşlemlerinde Bir Kadroya Yerleşmeye Hak Kazanan,
Ancak Bu Sırada Askerde Bulunan Kişilerin Hakları Saklı Kalır Mı? ....................................................................... 23

LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE MEZUN OLAN ADAYLARIN KPSS SONUCUNDA GİREBİLECEKLERİ
MESLEKLER VE SINAVLAR

17. Bakanlıklar Tarafından Yapılan Sınavlara (A Katagorisi) Giriş Koşulları Nelerdir?.............................................. 25
18. Maliye Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığına Giriş Sınavının Kapsamı ve Sınavın Yapılış Şekli
Nasıldır? .......................................................................................................................................................................... 26
19. Maliye Bakanlığı Vergi Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı Kapsamı ve Sınavın Yapılış Şekli
Nasıldır? .......................................................................................................................................................................... 29
20. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlığına Giriş Sınavının Kapsamı ve Sınavın Yapılış Şekli Nasıldır? ..................... 29
21. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınavının Kapsamı ve Yapılış Şekli Nasıldır?- .......................................... 33
22. İdari Yargı Hâkimliği Sınavının Kapsamı ve Sınavın Yapılış Şekli Nasıldır? ............................................................ 37
23. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Sınavının Kapsamı ve Sınavın
Yapılış Şekli Nasıldır? ..................................................................................................................................................... 43
24. Diğer A kategorisi Meslekler Nelerdir? ...................................................................................................................... 49
a. Kaymakamlık ................................................................................................................................................ 52
b. Başbakanlık Müfettişliği ............................................................................................................................... 53
c. Maliye Müfettişliği......................................................................................................................................... 53

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3

.... 63 5.............................. 55 b................ 54 f.......... 62 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM (MASTER) 1....................................................... ALES Puanları Ne Kadar Süre İle Geçerli Olmaktadır? .................................................................................................. 60 l........ 55 a............................... 57 c... KPSS Sınavı Soru Örnekleri ................................. Yüksek Lisans Eğitimi Başvurularında Alınan Puanın İşlevi Nedir?......................... 56 h..................................... ALES’te Puanlar Nasıl Hesaplanmaktadır ve ALES’ten Kaç Puan Almak Gerekmektedir? ........................................................................................................................................................................................................................ 60 k........................ 56 g..................................................................................... ALES’ten Alınan Puan Başka Nerelerde Kullanılabilir? ............................................................................ ALES’de ne tür sorular sorulmaktadır? Geçmiş Yıllarda yapılmış sınavlara ilişkin soru örnekleri var mıdır? ........................... 64 6.. 61 p.................. 58 f.........................................................ALES ve Lisansüstü Eğitim............................................................................................................................................................ Hesap Uzmanlığı Sınavı Soru Örnekleri ................................................................ Türkiye Kalkınma Bankası Uzmanlığı ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Hesap Uzmanlığı .................... 55 h........................................................ 58 e....................................................................................................... Ziraat Bankası Müfettişliği ..................................................... 67 a............. Kaymakam Adaylığı Sınav Soru Örnekleri ....................................................... Gümrük Müfettişliği ...................................... Lisansüstü Eğitim İçin Başvuru Koşulları Nelerdir? ......................... ALES Sınavı Soru Örnekleri......................................................................... KPSS ve Kariyer Meslekler.... ALES Nedir? ........... 56 e................................................................................................ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müfettişliği ..................................................... Muhasebat Kontrolörlüğü ................................................................ ALES’in Kapsamı Nedir? .......... Maliye Müfettiş Yardımcılığı Sınav Soru Örnekleri ....................... 56 d.............................. Sayıştay Denetçiliği................................................................................... 67 Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 .................................... Ziraat Bankası Bankacılık Okulu ............................................................................................ Bankalar Yeminli Murakıplığı ............................................................ Halkbank Müfettişliği ................................................. 59 ı..................................................................... 65 9.................... Gelirler Kontrolörlüğü................................. 59 j............................................................................. 61 o........................ 55 25........................................................................ 65 10............... ALES Ne Zaman Yapılmaktadır? .................................................... 60 m...................... 63 4.... 58 g............... 56 f...... 64 7.................. Tasfiye Kontrolörlüğü .................. Ziraat Bankası Teftiş Kurulu Müfettiş Yardımcılığı Sınav Soru Örnekleri ....................................................................................... 55 c..............................................................................................................................Akademik Kariyer...................... Sayıştay Denetçiliği Sınav Soru Örnekleri ... 57 b................................................................. İdari Yargı Hakimliği Sınav Soru Örnekleri ............................................................................................................................................................................. Milli Emlak Kontrolörlüğü ...................... KPSS A Grubu Kadrolarda ne tür sorular sorulmaktadır? Geçmiş Yıllarda yapılmış sınavlara ilişkin soru örnekleri var mıdır? ............... 59 h........................................................................................................................................... 54 g......................................................................................................................................................................... Gümrük Muhafaza Kontrolörlüğü ... 64 8......... 63 3........................................................................................................................................................ Bütçe Kontrolörlüğü ....... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettişliği ................................................................................................................................................ Vakıfbank Müfettişliği .......................................SMMM d.......................................... 61 n.......... Diğer sınavlarla ilgili soru örnekleri ........................................................................................................................ SPK Uzmanlığı .................................................................. 56 GENEL MÜDÜRLÜK KONTROLÖRLÜKLERİ VE MÜFETTİŞLİKLERİ a............................. SSK Müfettişliği ............................... 54 e.............................. 63 2................................................................................................................................................................................................................................................. 57 d............................. Gümrük Kontrolörlüğü ............... Dış Ticaret Kontrolörlüğü ...................................................................................... ALES’e Kimler Başvurabilir?...................................................

........................... Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Stajına Kimler Başvurabilir? ......... Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Staja Başvurusu ve Staj Süresi Ne Kadardır?....... Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Mesleğinin Konusu Nedir?................ 76 12............................................ Kimler Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olabilir? ................. Serbest Muhasebecilik Staj Ara Dönem ve Bitirme Değerlendirmeleri Nasıl Olmaktadır? .. 74 7................................. Staja Başlama Değerlendirmesinde (Staja Başlama Sınavında) Yer Alan Sınav Konuları Nelerdir?............................................................ 74 8............ Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Staja Başlama Değerlendirmesi (Staja Başlama Sınavı) Ne Zaman ve Nasıl Yapılmaktadır? ............................................................................................................................................................................Akademik Kariyer....................................................................................................................................................... 73 4........ 71 SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK (SMMM) 1.................... Staja Başlama Değerlendirmesine (Staja Başlama Sınavına) Hangi Kaynaklardan Hazırlanılabilir? ........................................SMMM AKADEMİK KARİYER 1.......................................................................................... Araştırma Görevlisi Kadrosuna Başvuru..............................................................................................ALES ve Lisansüstü Eğitim............. 68 2........................................................................................................................... Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Stajı Başvurusu Ne Zamandır? ........................................................................................................................ SMMM Sınavı Soru Örnekleri ........................................... KPSS ve Kariyer Meslekler. 67 a........................................... 74 6.. 75 9............... 77 15........................... Öğretim Görevlisi........................................... Atanma Koşulları ve Sözleşme Süreleri Nedir? .................... 67 Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 5 ............................ 76 13..... Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlilik Sınavı Nedir? ........................................................................................................ 75 10........................ Staja Başlama Değerlendirmesi (Staja Başlama Sınavı) Başvuruları ve Kazandıktan Sonra Staja Başlama Süresi Nasıl İşlemektedir? ....................... Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Stajı Nerelerde Yapılabilir?....................................................... 77 14.............................................................................. Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Stajı Nerelerde Yapılamaz? ....... 73 3.................................................... Staja Başlama Değerlendirmesi (Staja Başlama Sınavı) Kazanıldıktan Sonra Nasıl Bir Yol İzlenecektir? ....... Okutman ve Öğretim Yardımcıları Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları Nelerdir?............................ 74 5.......................... 73 2........................ 76 11... Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında ne tür sorular sorulmaktadır? Geçmiş Yıllarda yapılmış sınavlara ilişkin soru örnekleri var mıdır?.........................................................

Çalışmanın takip eden sayfalarında Akademik kariyerin başlangıcı olan Araştırma Görevliliğine ve Öğretim Görevliliğine başvuru koşulları. kamuda istidam edilebilecekleri mesleklerin neler olduğu ve ne tarz bir sınav prosedürü sonucu bu mesleklere girebilecekleri öğrencilere sunulacaktır. SMMM stajına başvuru. mezuniyet sonrası Lisans Üstü Eğitim için girilmesi gereken ALES sınavı ve Akademik kariyer hakkındaki temel bilgilere ve İİBF mezunlarının yüksek bir oranda istihdam edildikleri Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik mesleği ve sınavı hakkındaki temel bilgilere mezuniyetleri öncesinde sahip olmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. değerlendirme aşamaları ve Araştırma Görevlilerinin çalışma süreleri hakkında bilgiler verilecektir. KPSS ve Kariyer Meslekler. Bu çalışmada ilk olarak KPSS ile ilgili temel bilgilere yer verildikten sonra KPSS’de alınacak yeterli puan sonucunda ağırlıklı olarak İİBF mezunu öğrencilerin istihdam edildiği A grubu kadrolar olarak adlandırılan kadrolar ve bu kadrolar için yapılan sınavlar hakkında bilgiler.Akademik Kariyer. Bu çalışmada ikinci olarak lisans eğitimini tamamlamış olan ve eğitimine devam etmek isteyen mezunların Lisansüstü Eğitim için girmek zorunda oldukları ALES ve Lisansüstü Eğitim için üniversitelerin ne tür şartlar istediği ve öğrencilerin nasıl başvuracakları konuları hakkında bilgiler öğrencilere sunulacaktır. Çalışmanın tüm öğrenciler için faydalı olması dileğimle… Arş. stajı başlatma sınavı ve yeterlilik sınavı ile ilgili bilgiler verilecektir.SMMM GİRİŞ Bu çalışma İİBF mezunu öğrencilerin. Fatih YARDIMCIOĞLU Sakarya Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 6 . stajı başlatma prosedürü. son yıllarda önemi artan ve girmek zorunda oldukları KPSS ile ilgili temel bilgilere.ALES ve Lisansüstü Eğitim. Gör. Bunlara ilave olarak İİBF mezunlarının istihdam edilebilme olanağının yüksek olduğu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik mesleği.

4. Yüksek lisans veya doktora derecesini almış olanlar. KPSS/1 her yıl yapılmakta. 2006 yılından itibaren ise KPSS/1 ve KPSS/2 şeklinde adayların öğrenim durumlarına göre iki ayrı sınav şeklinde yapılmaya başlanmıştır. 3. meslek lisesi. KPSS Ne Zaman Yapılmaktadır? KPSS Haziran ayını son hafta sonu veya Temmuz ayının ilk hafta sonu yapılmaktadır. başvurularını lisans diplomasını aldıkları alandan yapmakta. Ortaöğretim (Lise ve dengi meslek lisesi) (KPSS/2 sınavına girmektedirler) b. KPSS Sonuçlarının Geçerlilik Süresi Ne Kadardır? KPSS sonuçları sınav tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerlidir. 5.SMMM KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS) 1. iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda bulunanlar için iki yılda bir yapılmaktadır. a.ALES ve Lisansüstü Eğitim. KPSS’ ye Kimler Girebilir? KPSS'ye. Lisans (Dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) (KPSS/1 sınavına girmektedirler) Programlarından mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda bulunanlar girebilmektedir. Yönetmeliğin A Grubu olarak tanımladığı kadrolar için KPSS sonucu ile kamu Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7 . Kamu Kurumlarında görev alacak personeli belirlemek amacıyla yapılan bir dizi sınavın genel adıdır. 2006 yılına kadar tek bir adla anılan KPSS sınavı 2006 yılından itibaren KPSS/1 ve KPSS/2 adı altında yapılmaktadır. Adayların. KPSS/2 ise iki yılda bir yapılmaktadır. KPSS’ye Başvurma Koşulları Nelerdir? KPSS'ye ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi meslek lisesi). Şu ana kadar OSYM tarafından hazırlanan yıllık sınav takviminde görülmemekle birlikte yıl içerisinde ilanı ayrıca verilmektedir. daha sonraki tarihlerde atanmak üzere tercihlerini belirlerken bu alanı göz önünde tutmaları gerekmektedir. 2. Ø KPSS/1 sadece lisans (dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) programlarından mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda bulunanlar için her yıl yapılmaktadır. Ø KPSS/2 ortaöğretim okullarından veya önlisans programlarından (lise. ÖSYM tarafından yapılan sınavın başvuruları ise Mayıs ayı içinde olmaktadır. önlisans programlarından (iki yıllık meslek yüksekokulu ve açık öğretimin iki yıllık programları) ve lisans programlarından (dört ve daha fazla yıllık yükseköğretim) mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilmektedir. KPSS ve Kariyer Meslekler. Ön lisans (İki yıllık meslek yüksekokulu ve iki yıllık açık öğretim) (KPSS/2 sınavına girmektedirler) c.Akademik Kariyer. KPSS Nedir? Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS).

sınava mezun olacakları düzeyde girmeleri uygun olacaktır. lise ve dengi meslek lisesi düzeyinde öğrenim görmüş olanlar ortaöğretim düzeyinde teste tabi tutulmaktadırlar. sadece Ankara'da sınava alınabileceklerdir. bu testlerin cevaplama süresi sonunda cevap kâğıtları ve test kitapçıkları toplandıktan sonra da Yabancı Dil Sınavına girecek adaylara Yabancı Dil Testini içeren soru kitapçığı verilmekte ve sınavın her iki bölümü için ayrı cevap kâğıdı kullanılmaktadır. Yabancı dil sınavında öğrenim düzeyi ayrımı yapılmamaktadır. bu kurum ve kuruluşların KPSS başvuru kılavuzunda veya ilanlarında belirtmiş oldukları koşulları taşımaları gerekir. arasında mezun olduğunu gösteren bir belgeyi ÖSYM'ye mutlaka göndermeli veya bizzat götürmelidirler. meslek yüksekokulları düzeyinde öğrenim görmüş olanlar önlisans. Cumartesi sabah oturumunda. KPSS'ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmamaktadırlar. B Grubu kadrolar için ÖSYM'ye Tercih Formlarını teslim ettikleri tarihte mezun durumda olmaları şarttır. sınav tarihinden önce mezun olmuşlarsa. sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturumda yapılmaktadır. mezun oldukları tarihin. Bu adaylar. 7. bu sınavın sonuçlarına göre atamalarının yapılması mümkün değildir. Cumartesi sabah oturumunda adaylara kendi öğrenim düzeylerine uygun olan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri verilmektedir. Sınav tarihinden önce mezun olmuş adayların. Lisans ve üstü öğrenim görmüş olanlar lisans düzeyinde.SMMM kurum ve kuruluşlarına başvurdukları tarihte. Cumartesi sabah oturumunda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri verilmektedir. KPSS ve Kariyer Meslekler.ALES ve Lisansüstü Eğitim.. Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar. KPSS Nasıl Yapılmaktadır ve Kaç Oturumdan Oluşmaktadır? KPSS/1 Cumartesi ve Pazar günleri. bir alt öğrenim düzeyinde sınava girmeleri halinde. Sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan adaylar. Yabancı dil sınavında öğrenim düzeyi ayrımı yapılmamaktadır. KPSS’de Uygulanacak Testler Nelerdir? KPSS'de oturumlara göre uygulanacak testler Tablo 1’de ve bu testlerin içeriğine ilişkin bilgiler de Tablo-2 'de verilmiştir. 6. A Grubu Kadrolar için KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak adayların. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 8 . Sınava başvurulan tarihte mezun durumda olmadığı için öğrenim durumunu mezun olacağı düzeyin altındaki düzeyde işaretleyen adaylar. ile sınav tarihinin bir gün öncesi olan …….. sınavın geçerlik süresi içinde mezun olacaklarını düşünüyorlarsa. önce Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren soru kitapçığı verilmekte. sınava başvurunun bitiş tarihi olan ……. KPSS sınavında A grubu ve B grubu kadrolar için farklı sorular sorulmaktadır.Akademik Kariyer.

SMMM Tablo 1: Uygulanacak Testler Cumartesi Cumartesi Pazar Pazar Sabah Öğleden Sonra Sabah Öğleden Sonra Genel Yetenek Eğitim Bilimleri Hukuk Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Genel Kültür İktisat Ekonometri Yabancı Dil İşletme İstatistik Maliye Kamu Yönetimi Muhasebe Uluslararası İlişkiler 8. grafik okuma ve %5 yorumlama GENEL KÜLTÜR 1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi %40 3) Temel Yurttaşlık Bilgisi %15 a) III. KPSS ve Kariyer Meslekler. devletler umumi ve özel hukuku b) Ulusal Kurtuluş Savaşı %10 b) Anayasa %5 c) Atatürk ilke ve inkılâpları %15 c) idare %5 d) Atatürk dönemi: iç olaylar ve 4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel %5 dış politika %10 ve Güncel Sosyoekonomik Konular 2) Türkiye Coğrafyası %30 5) Türk Kültür ve Medeniyetleri %10 a)Türkiye'nin fiziki özellikleri %5 a) Selçuklular ve önceki dönem %5 Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 9 . Selim'den itibaren Türk %5 a) Hukuk başlangıcı ve genel %5 inkılâbını Hazırlayan etkenler kamu hukuku.ALES ve Lisansüstü Eğitim. Tablo 2: KPSS'de Uygulanacak Testlerin Kapsamları GENEL YETENEK Yaklaşık Ağırlığı Yaklaşık Ağırlığı 1) Türkçe %50 2) Matematik %50 a) Sözcük bilgisi %5 a) Sayılarla işlem yapma %10 b) Dil bilgisi %10 b) Matematiksel ilişkilerden %10 yararlanma c) Anlatım özellikleri %5 c) Problem çözme %20 d) Okuduğunu anlama %30 d) Temel geometri bilgilerinden %5 yararlanma e) Tablo.Akademik Kariyer. KPSS’de Uygulanacak Testlerin Kapsamları Nedir? Sınavda uygulanacak testlerin kapsamları Tablo-2 'de ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Akademik Kariyer.ALES ve Lisansüstü Eğitim. KPSS ve Kariyer Meslekler. İngilizce 1) Sözcük Bilgisi %10 3) Çeviri %20 2) Dil Bilgisi %20 4) Okuduğunu Anlama %50 Eğitim Bilimleri (Bu kısma İİBF mezunları girmemektedir) 1) Eğitim Psikolojisi %50 2) Program Geliştirme ve Öğretim %35 a) Gelişim psikolojisi %10 a) Program geliştirme %10 b) Öğrenme psikolojisi %25 b) Öğretim metotları %25 c) Ölçme ve değerlendirme 3) Rehberlik %15 %15 HUKUK 1) Anayasa Hukuku %10 5) Borçlar Hukuku %15 2) İdare Hukuku ve İdari Yargı %15 6) Ticaret Hukuku %15 3) Ceza Hukuku %15 7) İcra ve İflas Hukuku %15 4) Medeni Hukuk %15 İKTİSAT 1) İktisadi Doktrinler Tarihi %5 5) Uluslararası İktisat %5 2) Mikro İktisat %30 6) Kalkınma-Büyüme %5 3) Makro İktisat %30 7) Türkiye Ekonomisi %5 4) Para-Banka-Kredi %20 İŞLETME 1) Temel Kavramlar %10 4) Pazarlama Yönetimi %20 2) İşletme Yönetimi %25 5) Finansal Yönetim %20 3) ÜretimYönetimi %25 MALİYE 1) Maliye Teorisi %10 5) Bütçe %15 2) Kamu Gelirleri %15 6) vergi Hukuku %15 3) Kamu Giderleri %15 7) Maliye Politikası %15 4) Kamu Borçları %15 MUHASEBE 1) Genel Muhasebe %70 3) Ticari Aritmetik %10 2) Mali Tablolar Analizi %15 4) İhtisas Muhasebesi %5 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 1) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku %45 2) Çalışma Ekonomisi %45 a) iş hukuku %20 3) Yönetim ve Çalışma Psikolojisi %5 Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 10 . Fransızca.SMMM b) Türkiye'nin beşeri özellikleri %5 b) Osmanlılar dönemi %5 c)Türkiye'ninekonomik özellikleri%20 YABANCI DİL Almanca.

örneğin Genel Yetenekte. Bu ağırlıklara göre.Matematiksel İstatistik %15 7) Deney Tasarımı %5 2) Yöneylem Araştırması 8) Örnekleme (Araştırma Teknikleri.SMMM b) Sosyal güvenlik hukuku %25 4) Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi %5 EKONOMETRİ 1) Ekonometrik Tahmin ve Tahmin %15 4) İçsel Bağıntı Sorunu %15 Ediciler 2) Tahmin Sonuçlarının Ekonomik 5) Değişen Varyans ve Çoklu Bağıntı %10 ve İstatistiksel Olarak Sorunları 6) Tanımlama Sorunu ve Gecikmesi Değerlendirilmesi Hipotez Testleri %15 Dağıtılmış Değişkenler %10 3) Kukla Değişkenlerve Bağımlı 7) Eşanlı Denklem Sistemleri %15 Değişkenin Öngörüsü %10 8) Zaman Serisi Modellemesi %10 İSTATİSTİK 1) Olasılık. Kamu kurum ve kuruluşlarının saptadığı ağırlıklar % (yüzde) olarak değil. KPSS Sonucunda Puanlar Nasıl Hesaplanmaktadır? Tablo-2'de yer alan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinde öğrenim düzeyi de göz önünde tutulmak suretiyle her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. katsayı olarak belirlenmekte ve ağırlıkların toplamı (bir) olmaktadır. Tablo-2'deki testlerden elde edilen standart puanlardan hangilerine ne kadar ağırlık verileceğini kamu kurum ve kuruluşları kendileri saptamaktadırlar.ALES ve Lisansüstü Eğitim. (Karar ve Oyunlar Kuramı dahil) %10 Anket Düzenleme dahil) %10 3) Çok Değişkenli Analizler %10 9) Sayısal Çözümleme %5 4) Parametrik Olmayan Testler %5 10) Doğrusal Cebir %10 5) Uygulamalı İstatistik %15 11) RegresyonAnalizi %10 6) Zaman Serileri %5 KAMU YÖNETİMİ 1) Siyaset Bilimi %15 6) Kentleşme ve Çevre Sorunları %15 2) Anayasa %15 7) Sosyoloji %5 3) Hukuk %10 8) Türk Siyasal Hayatı (Osmanlıdan Günümüze Siyasal 4) Yönetim Bilimleri %15 Olaylar) %10 5) Yönetim Hukuku %15 ULUSLARARASI İLİŞKİLER 1) Uluslararası İlişkiler Teorisi %35 3) Siyasi Tarih %30 2) Uluslararası Hukuk %35 9. KPSS ve Kariyer Meslekler. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 11 . Kamu kurum ve kuruluşları Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerine ağırlık vermek zorundadırlar.Akademik Kariyer.1'den az olmamaktadır. Bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanmaktadır. Her testte. Bu iki testten her birine verilen ağırlık 0. doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunmaktadır (yani 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir). testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanması için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına giren testlerin her birinden standart puanı olması gerekmektedir.

Mesela vergi denetmen alımı için maliye bakanlığınca KPSS 49 puanı istenmekte ve bu puan ise. GY:0. YD:Diğer Yardımcısı. Kamu kurum ve kuruluşları. İK:0. GK:0. www.3.2 Uzman Yrd. TCMB koşullar Eğitim Araştırmacısı KPSSP2 GY:0.5 YERLEŞTİRMELERİNDE (ÖSYM YERLEŞTİRMESİ) KULLANILAN PUAN KPSSP4 DPT TCMB Uzman Yardımcısı TCMB Denetçi GY:0. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 12 .5. GK:0.7.gov.tr 2 Bu kurumların kaç eleman istihdam edeceğine (kaç kişinin alınacağına) KPSS başvuru kılavuzundan bakılabilir. HU:0.4. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olmaktadır. Tablo 31: KPSS-A Puanlarının Kurumlara Göre Dağılımı2 PUAN KURUM PUAN İÇERİĞİ TÜRÜ KPSSP1 Rekabet Uzman Yardımcısı. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılmaktadır.1 Yardımcısı KPSSP5 Çal.1.1 çarpımı sonucunda oluşmaktadır. Kamu ihale GY:0. KPSS ve Kariyer Meslekler. GK:0. TCMB Uzman GY:0. MA:0. GK:0.2. YD:0. GK:0. giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanları kullanılmaktadır. adayları.3.1. ve Sos. Eğitim Uz. Bknz. YD:0. TCMB Denetçi Yardımcısı.ALES ve Lisansüstü Eğitim. Aşağıdaki tablo KPSS sınavında alınan puanların kurumlara göre dağılımını ve puanların içeriğinin nelerden oluştuğunu göstermektedir. Yrd. Güv.5.1.5.osym. Bu puanların her biri farklı devlet kuruluşları tarafından istenmekte ve her bir puanın içeriği farklı hesaplanmaktadır. YD:0. 30[2(ASP-X)-S] KPSS Puanı = 70+ ----------------------------------- [2(B-X)]-S Kısaltmalar KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı ASP : Ağırlıklı standart puan X : ASPdağılımınınortalaması S : ASPdağılımınınstandartsapması B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP 10. MU:0. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılmaktadır.2. KPSS-A Puanlarının Kurumlara Göre Dağılımı Nasıldır? KPSS sonucunda sınava giren adaylar 100’ün üzerinde farklı puan almaktadırlar.Akademik Kariyer. A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağırılmakta. (5 kişi) Rekabet Uzman 1 Bu tablo 2004 KPSS Kılavuzu “A kategorisi kadrolar” kısmından yararlanılarak hazırlanmıştır. GK:0.SMMM Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanmaktadır.2.6.4 KPSSP3 LİSANS MEZUNLARININ KPSS-B GY:0.

HU:0.Akademik Kariyer. YD:0.6 KPSSP12 Sağlık Bak. YD:0. YD:0. GK:0. Teftiş Kurulu Başkanlığı) İş Müfettiş Yardımcısı YD:0. YD:0.5 KPSSP10 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü GY:0.4. İŞ:0.3 KPSSP17 AB Genel Sekreterliği AB Uz. GK:0.1.45. YD:0. GK:0. İŞ:0. ve Tur.3 KPSSP27 GY:0. eğitim yönetimi. HU:0.65.2.1.1. Yrd.15.Yrd.) Kül.45.5.1 Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 13 . (İşletme) KPSSP24 AB Genel Sekreterliği AB Uz. (Hukuk) KPSSP22 AB Genel Sekreterliği AB Uz.3 KPSSP20 GY:0. (Maliye) GY:0. İK:0.3 Hazine Uzm. Müh vs.3 Uzman Yardımcısı (Aktüerya) KPSSP26 GY:0.1. İK:0.Yrd.1. Tar ve Köy İş.Yrd.4. Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Stajyer Kont. GK:0. İA:0. Kültür ve Turizm Uz.1. ÇE:0. (İktisat) KPSSP23 AB Genel Sekreterliği AB Uz.35. MA:0.1.25. YD:0.4.5.4. HU:0. Denizcilik Uz. (İşletme) GY:0. Müf.Yrd.1. İŞ:0. İK:0.1.3 Başkanlığı (Teknik) KPSSP8 Kül.3 Hazine Uz. Yrd. GK:0. KPSSP9 GY:0. HU:0. (Mimar. denetimi bölümünden mezun olmak veya yukarıda sayılanlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak. HU:0. planlaması.3 Hazine Uzm. SPK Uzman Yardımcısı.1 KPSSP15 GY:0.5.Yrd.Yrd.35. GK:0.1. YD:0. GK:0.3.3.25.15.4 Hukukçu Yardımcısı.1. GK:0. İŞ:0.Yrd.5.4 (Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin.1. Müh vs.Yrd. YD:0.) G Y.45. GK:0. YD:0. ve Tur. SPK Uzman GY:0. (Hukuk) GY:0. ve Tur. GK:0.35.1. GK:D. YD:0. GK:0. YD:0.3 Hazine Uzm. (Hukuk) Bayındırlık ve İskan B. GK:0.2. (Maliye) TBMM Uzman Yardımcısı KPSSP25 Hazine Uzm. GK:0.0. GK:0. YD:0.25.1. YD:0. (Mimar. (İktisat) GY:0.0. EĞ:0. Kültür Varlıkları ve Müzeler GY:0. (İstatistik) SSK Sigorta GY. İK:0.1. GK:0. GK:0.Yrd. MA:0. Yard.1.15 KPSSP21 AB Genel Sekreterliği AB Uz. GK:0.4.45.) Kül. ekonomisi.25. İK:0.Yrd.1 KPSSP13 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş GY:0. (Mühendis) KPSSP18 Hazine Uzman Yardımcısı (Ulus. Bk. GK:0. EPDK Enerji Uzman Yrd (Mühendis) KPSSP7 Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü GY:0.1. Bk. MU:0.5.1.3.1 KPSSP16 GY:0.1. YD:0. (Mühendis) GY:0.) KPSSP11 GY:0.15.2. HU:0.SMMM Yardımcısı KPSSP6 Denizcilik Müs.4.4. Bak Müf.1. Bk.1. Tic.2 (Teknik) KPSSP14 GY:0.5.3 KPSSP19 GY:0. YD:0.3.1.2.2.1. İK: 0. GK:0. GK:0.2 Genel Müdürlüğü Stajyer Kont. Müfettiş Yardımcısı (Teknik) GY:0. KPSS ve Kariyer Meslekler.15.3 Hazine Uzm.45. İK:0.Yrd. GK:0.Yrd.ALES ve Lisansüstü Eğitim. YD:0.

HU:0.15.2.1 KPSSP34 DİE Uz. YD:0.1.15. HU:0.2. İK:0. YD:0.1. GK:0.3 KPSSP31 İçişleri APK Uzman Yardımcısı İçişleri İl GY:0.1 KPSSP44 Gümrük Müfettiş Yrd. HU:0.1 KPSSP42 Devlet Malları Uzman Yardımcısı Milli Emlak GY:0. ÇE:0.1 Kadastro Denetmen Yardımcısı) KPSSP46 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş GY:0.2.1. KPSS ve Kariyer Meslekler. (Sigortacılık/Aktüerya) TBMM Uzman İA:0. İK:0. İK:0. HU:0.1.1 KPSSP38 GY:0. MA:0.1. Dışişleri Aday Meslek Memuru Sağlık Bk.1. .15.2.2. MA:0. İK:0.2. İK:0. Gümrük Uz. Milli Emlak Uzman MA:0.1.1.2 Müfettiş Yard.1. MU:0. MA:0.12.2.4.1. MA:0.2. Uİ:0. İK:0. GK:0. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 14 .15 KPSSP49 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı . GK:0. HU:0. GK:0. MA:0. MA:0. İK:0. TBMM Uzman İA:0.Yrd. HU:0.1.15.1.05.05.1. MA:0.25.1. GK:0.0. Yardımcısı MA:0.2.12. GK:0. MU:0. İŞ:0. GK:0. YD:0.1 KPSSP40 Stajyer Hazine Kontrolörü.3. İŞ:0.2.2. ÇE:0.2.15.15.1. MU:0. Yrd GY:0.1.1.Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı YD:0.15.2.1 KPSSP48 TBMM Uzman Yardımcısı GY. İK:0.1.6 Uzman Yard KPSSP37 Kaymakam Adayı TBMM Uzman Yardımcısı GY:0. GK:0.1. Denetmen Yardımcısı .15.15. GK:0. YD:0. HU:0. HU:0.2. MA:0.2. (8 GY:0.2.2.1.2. İK:0.15. MU:0.2.15. HU:0.İK:0.15.1. İK:0. MU:0.SMMM KPSSP28 GY:0.15.1 Yardımcısı KPSSP43 Muhasebat Muhasebe Uzman Yard. İK:0. Teftiş Kurulu Başkanlığı) İş Müfettiş Yardımcısı İK:0. KY:0. İK:0.1 KPSSP39 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel GY:0. GY:0. MU:0.1.2 Yardımıcısı KPSSP32 GY:0.1. MU:0. GK:0. Bakanlığı Türkiye Vagon Sanayi A. MU:0.18.25. (Uluslar) GY:0. KY:0.1. . HU:0. GK:0.1.1. YD:0. İK:0.15. . YD:0. GK:0.2. İK:0.2 KPSSP33 GY:0. Yardımcısı KY:0.15. İK:0.1.15. YD:0.2. AB Uİ:0.1. MA:0. MU:0.2.15. (Kamu Yön) YD:0.Yrd.1.2.25. İK:0. HU:0.2.2.1. GK:0.1.2.1.1. Uİ:0. İK:0.15. TBMM Uzman GY:0.18.1.Ş.15.ALES ve Lisansüstü Eğitim. HU:0. Yön) Hazine Uzm.15. HU:0.15.15. HU:0. HU:0. HU:0.Yrd. GK:0. YD:0.1. TBMM Uzman Yardımıcısı KPSSP36 AB Genel Sekreterliği AB Uz. KY:0.1. kişi) Stajyer Gümrük Kontrolörü MA:0. GK:0.. MA:0.6. GK:0.1. Planlama Uzman Yrd.2.1.Muhasebat Muhasebe Denetmen Yard.1. KY:0.Yrd.1 (Sosyal) KPSSP47 Devlet Personel Uz.1.1. GK:0.3.1. Kadastro Genel Müdürlüğü (Tapu ve KY:0.1 KPSSP45 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve GY:0.Yrd. MU:0.1.6 KPSSP30 AB Genel Sekreterliği AB Uz.1 Yardımıcısı KPSSP35 Bağ-Kur Denetmen Yardımcısı Ulaştırma GY:0.2. GK:0.1.4. (Kamu GY:0. Yrd.1. HU:0. HU:0. YD:0.15.2. İK:0.1. GK:0. MU:0.1. İK:0.1 KPSSP29 GY:0. Müdürlüğü-Stajyer Muhasebat Kontrolörü MA:0.Akademik Kariyer.1. Maliye Müfettiş GY:0.15. KY:0. GK:0. GK:0. EK:0. Gelir GY:0.1 KPSSP41 GY:0.1. YD:0.2. (Teknik) Hazine Uz. GK:0. YD:0.

KY:0. İŞ:0. GK:0.2.1. IK:0.2. GY:0.vergi Denetmen MA:0. İK:0. MA:0.1. İA:0. İK:0. (ÇEEİ) GY:0.2.1. YD:0.1 KPSSP66 GY:0. GK:0.15.05. MA:0.3. MA:0. GY:0. MU:0. KPSS ve Kariyer Meslekler.1 YD:0.3 KPSSP71 GY:0. (15 kişi) MA:0.1. YD:0. YD:0. MA:0. YD:0.4. Müf. HU:0. İK:0.15.1 Yardımcısı KPSSP50 GY:0.1. HU:0. İK:0.1.1.15. KY:0.1. |Ş:0.1.1.1.1. GK:0. GK:0. MU:0. YD:0. MU:0. HU:0.35.1.Yrd. GK:0. İŞ:0.1 HU:0.1.1.3.1. İK:0. MU:0. GK:0. ÇE: 0. Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Stajyer Kont.1. ÇE:0.15.1.3 KPSSP65 GY:0. ÇE:0.05. YD:0. EK:0.1.Yrd.1.1.1 KPSSP63 SSK Sigorta Uz.1.1.3 KPSSP61 GY:0.1. MU:0. Bk. GK:0. YD:0. İK:0. ÇE:0. MA:0.2. MA:0. ve Tur. HU:0.2.15.1 KPSSP58 DİE Uz.1.1. YD:0.1.1. Müf. YD:0. İK:0.15.1. YD:0. MU:0. Genel Müdürlüğü Stajyer Kont. MU:0. YD:0. Kültür ve Turizm Uz. HU:0.1.Yrd.1.15.15.15.1 Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 15 .05. MU:0. YD:0. TBMM GY:0.1. İA:0. HU:0.1.15. MU:0. Uİ:0. İŞ:0. GK:0.15. Kültür Varlıkları ve Müzeler GY:0. HU:0. GK:0. ve Tic.15. Kül.4. GK:0.2.2. HU:0. İŞ:0.1.1. KY:0.1.1. İA:0.1 KPSSP59 İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı GY:0.2 KPSSP70 Bayındırlık ve İskan B. HU:0.1.3. YD:0.15.1.15.15.2.15. MU:0. YD:0. Yard.1. GK:0. GK:0. Ui:0.Yrd.2.1.1. MU:0. YD:0.1.1 KPSSP52 GY:0. YD:0. Yrd. İK:0.2. KPSSP54 Hesap Uzman Yardımcısı. MA:0. MA:0. Kül. ve Tur. MA:0.1.05.1. KY:0. İK:0. İA:0.1. İK:0. HU:0.15. GY:0. AB Uzm.1.15.05.2.15. İK:0. YD:0. İŞ:0.1 KPSSP56 Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı. İŞ:0.2. MU:0. MA:0.ALES ve Lisansüstü Eğitim. Yrd.15. Bk.1. Hazine Uzm.1. HU:0.1 KPSSP67 Sağlık Bak. (7 kişi) San ve Tic GY:0.1. İK:0.1. !A:0. GK:0. GK:0.1. YD:0. KY:0.15.15.15.1. İK:0.25.1.05. MA:0. MA:0.1.1.1 KPSSP53 Kül.1.15.35.1 KPSSP68 Dışişleri Aday idari Memur GY:0.3 KPSSP64 San. GK:0.1. İK:0.1 KPSSP60 GY:0.1. HU:0.1. Uzman Yardımcısı İA:0. HU:0. MA:0.3 KPSSP69 Dışişleri Haberleşme Teknik P.1. İŞ:0. İK:0.1.15. MU:0. İK:0.1.4.15. GK:0. Müfettiş Yardımcısı (İdari) GY:0. Stajyer Kont. GK:0. MA:0.1. İŞ:0. MU:0. (Finansman Alanında) GY:0.1.2 Bk.2 KPSSP51 San ve Tic Bak. Bk. Teşk. GK:0. GK:0.1.2. GK:0. Bak.15.15. YD:0.1.1 KPSSP55 GY:0.1. HU:0.1. KY:0.05. GK:0.1.15. MA:0.1.1. İK:0. YD:0.1 KPSSP57 Stajyer Gelirler Kontrolörü GY:0. GK:0.Akademik Kariyer. HU:0. MU:0. HU:0. YD:0. MU:0.1.05.1.05.3.SMMM Uzman Yardımcısı . MA:0. ve Tur. MU:0.2.1.05.1 KPSSP62 Kamu ihale Uzman Yardımcısı GY:0. (Mühendis) GY:0.1.

2.1. YD:0. Sos.15.2. HU:0.2 KPSSP75 GY:0.05. İK:0.1.1. GK:0. YD:0. İK:0.1.15. MA:0. YD:0. MA:0. İK:0. GK:0.)) Sağlık GY.1. KY:0. İliş.1.15.15 KPSSP74 GY:0.2.05. İŞ:0.APK Maliye İK:0. HU:0.35.1 KPSSP82 Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Genel GY:0. KPSS ve Kariyer Meslekler.2. lA:0. İA:0.4. Sigorta Denetleme Uz. MU:0. MA:0.15. MU:0. YD:0. Müfettiş Yrd.1.1.15 Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 16 . GK:0. GK:0.2. MU:0. HU:0.1. HU:0.15.1.1 KPSSP88 Hazine Uzman Yardımcısı (Ulus.4. GK:0. İK:0. YD:0. HU:0. YD:0. İK:0.ALES ve Lisansüstü Eğitim. MU:0. KY:0.1.5 Yerleştirmelerinde (Ösym Yerleştirmesi) Kullandığı Puan KPSSP95 Başbakanlık Uz.1. GK:0.2.1.05. Uİ:0.1. KY:0.1. YD:0. MA:0. Rekabet Uzman Yardımcısı (İdari) MA:0.KY:0. MA:0.SMMM KPSSP72 MASAK Uzman Yardımcısı GY:0.1. YD:0. İŞ:0.3.2.2. İŞ:0.1.15. İK:0. GY:0.2 KPSSP87 GY:0. lA:0. MA:0. HU:0. KY:0.1 KPSSP92 Hazine Uzm.15.1. İK:0. YD:0.1. GK:0. İK:0. MU:0.3 KPSSP91 GY:0. Uzman Yardımcısı (Ekonometri) .1. İK:0.15.2. İK:0.1.4.2. MU:0.5 Yerleştirmelerinde (Ösym Yerleştirmesi) Kullandığı Puan KPSSP94 Ortaöğretim Mezunlarının Kpss-B GY:0.15.1. EK:0.1. HU:0.05. GK:0. Tar ve Köy İş. GK:0.1.1. İK:0. GK:0.1. GK:0.Akademik Kariyer.1. HU:0.1.15. HU:0. GK:0. MU:0. HU:0.15.1. GK:0.25.1. MA:0. MU:0.15 KPSSP84 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Tüketici ve GY:0.2.15.4.1. YD:0.15.3 Uzman Yardımcısı KPSSP93 Ön Lisans Mezunlarının Kpss-B GY:0.1.2.1. YD:0. GK:0. MA:0.1 KPSSP76 Hazine M.1.1.2 KPSSP83 GY:0.2. GY:0.05.1.25. HU:0.1.15.15. İK:0.Yrd.1.15.1.1 KPSSP77 Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (GİH) GY:0.4 KPSSP89 Çal. KY:0. MU:0.1. Uİ:0.1.1. HU:0. GK:0. İK:0. Bak GY:0. İK:0.Hazine GY:0. |Ş:0.15. YD:0. (Matematik) . Sekreterliği İŞ:0.2. GK:0. MA:0.05.25. MU:0.5.1. Uİ:0. Kont.1.1. G.1. HU:0. HU:0.3. İK:0. MA:0. HU:0. GK:0.1.15. İŞ:0.1 KPSSP73 GY:0. Uİ:0. İK:0. YD:0.1 KPSSP90 GY:0.2.1. YD:0. Yrd. MU:0.1 KPSSP81 GY:0. İŞ:0.1. MA:0.2. YD:0.15.15.5.1.15. İA:0.0. İŞ:0.1.15.05.1.Yrd.1. HU:0.1. HU:0. GK:0.1. GK:0. GK:0. AB Uzman Yard Uİ:0.15 KPSSP79 GY:0.1.15.1. YD:0.1. GK:0. YD:0.1.75 KPSSP80 GY:0. MA:0.1 KPSSP86 GY:0.15. KY:0.2. Bk.15.1.1.1.B. GK:0. MA:0. YD:0.1.1. KY:0. Yrd.1.1. YD:0. YD:0. İK:0.1.1.15 KPSSP78 Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (THS) GY:0. İŞ:0.15.1 KPSSP85 GY:0.15 GK:0. GK:0.

SSK Sigorta GY:0.1 KPSSP108 Dış Ticaret Uz.2. Yard.1. KY:0. YD:0.1 KPSSP110 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş GY:0. İK:0.05. İK:0.1.15. Ui:0.15.1.2. GK:0.1. KPSS ve Kariyer Meslekler. MU:0. GK:0. MU:0.GK:0. GK:0. Denetmen Yrd. GK:0. İŞ:0. HU:0. GK:0.25. İŞ:0.25.1 KPSSP116 Çal. MU:0. İA:0.1. GK:0.2 KPSSP117 Tar.05. AB Uzman Yard GY:0.15. İŞ:0. YD:0.1.05. GK:0. HU:0.1. MU:0. YD:0. HU:0.3 KPSSP103 EPDK Enerji Uzman Yrd (Hukuk) GY:0.1.1. İK:0. İK:0.35.1. Ui:0. GK:0. İK:0. YD:0. Yrd. İK:0.1 KPSSP97 Başbakanlık Uz.1.2. GK:0. KY:0.6.2.15. HU:0.1.2. YD:0.1.Akademik Kariyer.1 KPSSP106 Maliye Bk. HU:0. HU:0. KY:0.5.15. MA:0. İŞ:0.1.1.1.1.ALES ve Lisansüstü Eğitim. GK:0.3.1.1. MU:0. YD:0.1.1.15.05. İA:0. YD:0. MA:0. ÇE:0. Uİ:0. YD:0. İŞ:0.4. HU:0.1 KPSSP118 Özelleştirme İdaresi Bşk Uzman .2.1.1.Yrd.1.15. GK:0.1.5.1.6 KPSSP109 Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk GY:0.35.05.05.15.15.1. GK:0.1. (Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi HU:0. İŞ:0.15.1. ÇE:0.İK:0.2 Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü) KPSSP111 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı GY:0.1. MA:0. GK:0. HU:0. GK:0. GK:0.1. GY:0. MA:0.6.1. Güv. İA:0. İA:0.05. Koordinasyon Kurulu Başkanlığı. Başkanlığı) KY:0. HU:0.1. KY:0. HU:0.1. Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü İŞ:0. Kont. GY:0. (Hukuk Ağırlıklı Puan) GY:0. GK:0. MU:0.3 KPSSP102 GY:0.15.05.15. YD:0. İŞ:0. İK:0.HU:0.5.1. HU:0. MU:0. Müfettiş Yardımcısı MA:0. İK:0. MA:0. GK:0.1.45.2.1.1.2. GK:0.15.15. MU:0.15.05. YD:0. MA:0.1 HU:0.05.1 KPSSP99 GY:0.1. ve Sos. Uİ:0. MU:0. İK:0. İK:0.1. GK:0.1.1. Bak.25 KPSSP115 ÇSGB Çalışma Uz. MU:0.5.3 Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 17 .1. İK:0.1. İA:0.2.1.1.15.1.1.Yrd.1 KPSSP105 Maliye Bakanlığı Araştırma.2. (Hukuk Ağırlıklı Puan) GY:0. EK:0.1 ÇE:0. MU:0.1. EK:0. ve Köy İş.15. YD:0.15.1.1 KPSSP119 TCMB Araştırmacı GY:0.5 KPSSP107 Stajyer Milli Emlak Kontrolörü GY:0.2 KPSSP113 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü GY:0.1.2. YD:0.2. İK:0. GK:0.1 KPSSP114 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı GY:0.15. GY:0. MA:0. TBMM Uzman Yardımcısı KY:0.35. GK:0.15. İK:0.1. KY:0.1. HU:0. MA:0. HU:0.2. İŞ:0.1.1. Dış Ticarette Standardidasyon GY:0. GK:0. YD:0.4.1.Maliye İK:0.1.1. YD:0. MU:0. ÇE:0. YD:Diðer Koþullara KPSSP101 GY:0.1.1.1 KPSSP98 TBMM Uzman Yardımcısı GY:0.1. Uİ:0.1.1.1. GK:0. İK:0.15. Planlama ve GY:0. Eğitim Uz. Müf. Yrd. İK:0.05. İK:0. KPSSP112 TBMM Uzman Yardımcısı GY:0.1. YD:0.1.2.2 KPSSP104 EPDK Enerji Uzman Yrd GY:0. GY:0.15.SMMM KPSSP96 DT Müs.1 KPSSP100 Stajyer Dış Tic. EK:0. Uzman Yardımcısı MU:0.

HU:0.1.1 Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 18 .2. ve Tic. KPSS ve Kariyer Meslekler. Bak.15. YD:0.SMMM KPSSP120 San.Akademik Kariyer.15.15. MU:0.ALES ve Lisansüstü Eğitim. GY:0. MA:0.05. KY:0. GK:0. İK:0. İç Ticaret Stajyer Kont.1.

KPSS ve Kariyer Meslekler.ALES ve Lisansüstü Eğitim.Akademik Kariyer.SMMM Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 19 .

ALES ve Lisansüstü Eğitim.Akademik Kariyer.KPSS ve Kariyer Meslekler.SMMM Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 20 .

kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belli bir yetiştirme programı sonrası yeterlilik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevleri kapsamaktadır. B Grubu Kadrolar için KPSS Sınavından sonra. başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlilik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir. KPSS bu iki tür kadrolara yapılacak atamaları kapsamaktadır. Yönetmelik kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları. yönetmeliklerine göre ya sadece KPSS sonuçlarını göz önünde tutarak doğrudan atama yapabilirler ya da KPSS sonuçlarına göre belirleyecekleri bir puan üzerinde puan almış adayları çağırarak giriş sınavlarını kendileri yapmakta ve bu giriş sınavının sonuçlarına göre personel alınmakta ve atama yapılabilmektedir. Kontrolörlük vb. Uzmanlık. KPSS sınavından sonra ayrıca ikinci bir yazılı ve/veya sözlü sınav ilgili kurumlarca yapılabilmektedir. A Grubu Kadrolar için. Kurumlar A grubu kadrolar için yapacakları giriş sınavlarına atama yapacakları kadro ve pozisyonların 4 katından fazla aday çağıramamaktadırlar. Ayrı olarak giriş sınavı yapacak kamu kurum ve kuruluşları için ise bir eleme sınavıdır. A grubu kadrolar. 12. Genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar. bunların müsteşarlıkları. B grubu kadrolar ise bu meslekler dışında kalan kadro ve görevleri kapsamaktadır. KPSS Sonucunda Hangi Kadrolara Atama Yapılmaktadır ? Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. Müfettişlik. il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (A Grubu kadrolar) belirtilmiş olan meslekler dışında ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir. doğrudan atama yapacak kamu kurum ve kuruluşları için bir seçme sınavı. B Grubu Kadrolar. Sınavı kazanmış olan kişiler niteliklerine uygun Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 21 . KPSS Sonucunda A Grubu Kadrolara Nasıl Atama (Yerleştirme) Yapılacaktır? Bu kadrolar sadece Müfettişlik. Başbakanlık.SMMM 11. maddesinde. il özel idareleri ve belediyeler. ÖSYM tarafından kamu kurumlarının boş kadro ve pozisyonları yayımlanmaktadır.KPSS Sonucunda B Grubu Kadrolara Nasıl Atama (Yerleştirme) Yapılacaktır? Bu kadrolar A Grubu kadroları dışında kalan tüm kadro ve pozisyonları kapsamaktadır.ALES ve Lisansüstü Eğitim. A Grubu Kadrolar. Denetmelik. KPSS ve Kariyer Meslekler. Kontrolörlük vb. özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belli bir yetişme programı sonrası yeterlilik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevleri kapsamaktadır. Bakanlıklar. Kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları. 13.Akademik Kariyer. a. Denetmelik. b. KPSS. Uzmanlık.

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 22 . 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda aday memur olarak görev yapmakta iken A Grubu kadrolara ait giriş sınavını kazanan kişilerin yapacağı geçiş nakil olarak görülmemektedir. ÖSYM’nin B Grubu Kadrolar için yapacağı yerleştirmelerde ayrıca bir giriş sınavı veya sözlü sınav yapılmamaktadır. 15. Genel yerleştirme sırasında dolmayan kadrolarda en küçük puan oluşmamış olduğundan bu kadrolarda en küçük puan koşulu aranmamaktadır. B Grubu Kadrolara Yerleşme Hakkını Kazanan Bir Aday. Genel olarak kurumlar bu tür durumlarda muvafakat vermekle beraber. yerleşen kişilerin ilanda aranan nitelikleri taşıyıp taşımadığı tespit edilecektir. A Grubu kadrolara atanmaya hak kazanır ve kendi çalıştığı kurumdan muvafakat alır ise. Ek yerleştirme için başvuruların ne zaman ve ne şekilde yapılacağına ilişkin bilgiler ÖSYM tarafından ayrıca Resmi Gazetede ve Türkiye genelinde yayımlanan en yüksek tirajlı üç gazetede ilan edilmektedir.SMMM kadroları tercih etmektedirler. adayların tercihleri ve ilgili puanları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu kişilerin atanmaması veya hiç kimsenin tercih etmemesi nedeniyle boş kalan kadrolara ilgili kurumların isteği üzerine ek atama yapılabilecektir.ALES ve Lisansüstü Eğitim. Yani muvafakat verilmesi zorunlu bir durum olmayıp. Ancak. B Grubu Kadrolara yapılacak yerleştirmelerde aynı adaya ait geçerlilik süresi bitmeyen sınavlardan alınan en yüksek puan dikkate alınacaktır. KPSS ve Kariyer Meslekler. girme hakkı kazandığı A Grubu kadroya geçebilir. adayların atanmak için başvurmamaları veya adayların atanma koşullarını taşımamaları nedenleriyle boş kalması durumunda ÖSYM ek yerleştirme yapabilmektedir. Bilgisayar ortamında yapılacak yerleştirme işleminde en yüksek puan almış olan kişiler ilgili kadrolara atanacaklardır. kadro sayısı. B Grubu Kadroların. Ancak. Genel yerleştirme sırasında bir kadro için en küçük ilgili puan oluşmuşsa o kadroya bu puanın altındaki bir puanla yerleştirme yapılmamaktadır. bazen de muvafakat verilmemektedir. Bu nedenle açıklanan boş kadrolara KPSS Sınavına girmiş tüm adaylar başvurabilecektir. 14. Diğer taraftan KMSP3 ve 1999 yılında yapılan DMS sınavlarından 70 ve üzeri puan alanlar da tercihlerde bulunabilmektedirler. yeterli sayıda tercih edilmemesi. Bu nedenle aday bir memur. Ancak bazı kamu kurumları Yönetmelikte böyle bir şart belirtilmemiş olmasına rağmen hizmet gerekleri nedeniyle bu tür bir puan şartı getirebilir. B Grubu Kadrolara yerleştirme.Akademik Kariyer. maddesine göre adaylık süresi içerisinde (adaylık en az 1 yıl en çok 2 yıldır) bir memurun başka bir kuruma nakli mümkün değildir. idarenin takdir hakkı içerisindedir. Örneğin MEB tarafından öğretmen yerleştirmelerinde puan sınırları getirilmiştir. Ek yerleştirmeye genel yerleştirme sırasında yerleşen adaylar başvuramamaktadırlar. Yerleştirme işlemi sonrasında her kamu kurumunda bir komisyon kurularak. muvafakat verilmemesi halinde uğranılacak maddi kayıplar gerekçe gösterilerek İdari Yargı mercilerinde iptal davası açılabilir. İlanda aranan nitelikleri taşımayan kişilerin ataması yapılmayacaktır. Daha Sonra A Grubu Bir Kadroya Atanmak İsterse Ne Olur? 657 sayılı Kanunun 54. KPSS B Grubu Kadrolara Atanmak İçin Belirli Bir Puan Sınırı Var Mıdır? B Grubu kadrolara başvurabilmek için Yönetmelikle belirli bir puan sınırı getirilmemiştir.

belge ile ispatı mümkün bir sebep var ise bu süre 2 aya kadar uzatılabilir. Bu konu ile ilgili önemli bir diğer husus şudur: Merkezi yerleştirmelerde ÖSYM’nin yaptığı sadece bir atama teklifidir. KPSS ve Kariyer Meslekler. B Grubu Kadrolar İçin Yapılan Yerleştirme İşlemlerinde Bir Kadroya Yerleşmeye Hak Kazanan. Aksi halde göreve son verilir.ALES ve Lisansüstü Eğitim. Bu halde de göreve başlamayanların atamaları ilgili kurumlarca iptal edilir.SMMM 16. ilgili kurumca atama yapıldıktan sonra 15 gün içerisinde (belge ile ispatı mümkün bir durum var ise 2 ay içinde) göreve başlanması gerekmektedir. Ancak.Akademik Kariyer. ilgili kurumca atama yapıldıktan sonra başlar. Ancak Bu Sırada Askerde Bulunan Kişilerin Hakları Saklı Kalır Mı? 657 sayılı Kanunun 63. maddesine göre atama halinde 15 gün içerisinde göreve başlanması gerekmektedir. Yani. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 23 . Bu nedenle yukarıda bahsedilen 15 günlük süre. Nihai atamayı kurum yapar.

SMMM LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE MEZUN OLAN ADAYLARIN KPSS SONUCUNDA GİREBİLECEKLERİ MESLEKLER VE SINAVLAR KPSS A Grubu Kadroları. Genel olarak İİBF mezunları aşağıdaki kadrolarda üst kademe görevler alabilmektedirler. KPSS ve Kariyer Meslekler.ALES ve Lisansüstü Eğitim.Akademik Kariyer. BAŞBAKANLIK § Başbakanlık Uzman Yardımcısı § Devlet Personel Uzman Yardımcısı § Planlama Uzman Yardımcısı § Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı § Dış Ticaret Uzman Yardımcısı(hukuk-iktisat-işletme) § Enerji Uzman Yardımcısı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI § İl Planlama Uzman Yardımcısı § Maiyet Memuru (Kaymakam Adaylığı) MALİYE BAKANLIĞI § Maliye Uzman Yardımcısı § Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı § Devlet Gelir Uzman Yardımcısı § vergi Denetmen Yardımcısı § Stajyer Gelirler Kontrolörü § Hesap Uzman Yardımcısı § Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı § Devlet Malları Uzman Yardımcısı § Milli Emlak Denetmen Yardımcısı § Muhasebe Uzman Yardımcısı § Muhasebe Denetmen Yardımcısı § Stajyer Tasfiye Kontrolörü § Maliye Müfettiş Yardımcısı MERKEZ BANKASI § Araştırmacı § Müfettiş Yardımcısı § Uzman Yardımcısı SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI § Stajyer Kontrolör § Stajyer Kontrolör (İdari) § Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı § Kontrolör Yardımcısı § Müfettiş Yardımcısı Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 24 .

) § Sigorta Denetleme Kurulu Aktüer Yardımcısı § Sigorta Denetleme Kurulu Uzman Yardımcısı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI § Müfettiş Yardımcısı § Uzman Yardımcısı BUNLARIN HARİCİNDE.SMMM TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI § Müfettiş Yardımcısı § Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI § Gümrük Müfettiş Yardımcısı § Gümrük Uzman Yardımcısı § Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI § Hazine Uzman Yardımcısı(Hukuk-iktisat.maliye. Fakat bazı sınavlarda bunlara ek koşullarda getirilebilmektedir. § Sermaye Piyasası Kurulu § Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü § Dışişleri Bakanlığı vd.Akademik Kariyer. Bakanlıklar Tarafından Yapılan Sınavlara (A Katagorisi) Giriş Koşulları Nelerdir? Tüm sınavlarda genel olarak istenilen koşullar aşağıdaki gibidir. § Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler. kadrolardan oluşmaktadır.. 17. iktisat.işletme. § KPSS’de ilgili puan türünde yeterli puanı almış olmak § 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun belirtilen genel şartları taşımak. Bunun için ilgili sınav ilanlarına bakılmalıdır. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25 . hukuk. § Yazılı sınavın yapılacağı ilgili yılın Ocak ayı başında 30 yaşını (veya ilgili bakanlıkça 3Bu koşullar her bakanlık tarafından. KPSS ve Kariyer Meslekler. açılan kadro ilanında ayrıca ilan edilmektedir. Bu amaçla çalışmanın bu kısmında bu kadrolarda istihdam edilmek isteyen adayların ne gibi koşulları yerine getirmesi gerektiği ve bu sınavların yapılış şekilleri ile ilgili bilgiler verilecek. Bu kadrolarda istihdam edilebilmek için genelde izlenen aşamalar birbirine benzerdir. Lisans ve lisansüstü düzeyde mezun olan adaylar KPSS sonuçlarına göre tüm bu kadrolarda istihdam edilebilme imkânına sahiptir. işletme ve idari bilimler fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak. Genel olarak istenilen Koşullar3. daha sonra bu mesleklerin neler olduğuna ve içeriğine kısaca değinilecektir.ALES ve Lisansüstü Eğitim. Bunun için ilgili bakanlıkların ilanlarına bakılabilir.

543 Sayılı KHK ile değişik 20’nci maddesinde ayrıntılı olarak sayılmıştır. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu. Maliye Teftiş Kurulu’nun merkezi. İstanbul ve İzmir’de sürekli çalışma merkezleri bulunmaktadır.Akademik Kariyer. c) Dernek. Dernekler Kanunu. yetkili makamların isteği ve Maliye Bakanının izni ile teftiş etmek. gelir ve giderlerinin söz konusu olduğu her yerde ve her işte Maliye Müfettişlerinin Görev ve Sorumlulukları vardır. d) Çeşitli kanun. § Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. Kimdir? Maliye Müfettiş Yardımcısı genel. 1. vakıf ve sendikaları mali yönden teftiş etmek. görev ve işlemlerin yürütülmesinde yardımcı olan kişidir. tüzük. Sermaye Piyasası Kanunu. KPSS ve Kariyer Meslekler.H. Görev ve Sorumlulukları Nelerdir? Kamu malının. Maliye Müfettişleri. Maliye Bakanının emri veya onayı üzerine. 3. döner sermayeli kuruluşlar. Maliye Müfettiş ve Yardımcılarının “Merkez” ve “Turne” çalışmalarını 4 Bilgiler 2007 yılı Mart ayında yapılan sınav ilanından alınmıştır 5 Bknz: Maliye Teftiş Kurulu Yönetmeliği ve http://www. parasının. katma ve özel bütçeli dairelerle fonlar. a) Genel. Maliye Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK).K. 18.2.mmd. 1. Karapara aklama suçunu araştırır ve soruştururlar. katma ve özel bütçeli dairelerle fonlar. Ankara’dadır. Sendikalar Kanunu. 1. Maliye Müfettişlerinin Görev ve Sorumlulukları. Buna göre. kuruluş ve statüsü ne olursa olsun sermayenin en az yarısı devlete ait olan kuruluşlar ile bu daire ve kuruluşların birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yarısına iştiraki olan kuruluşları teftiş etmek ve aşağıda sayılan diğer görevleri yapmakla yükümlü olan müfettişe. Damga Vergisi Kanunu. Maliye Müfettişi5 1. § Erkeklerde askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak. yaz aylarında diğer bölgelerde de “turne” adı verilen çalışmalar yaparlar. Maliye Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığına Giriş Sınavının Kapsamı ve Sınavın Yapılış Şekli Nasıldır?4 1. § Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak. 4.. kuruluş ve statüsü ne olursa olsun sermayenin en az yarısı devlete ait olan kuruluşlar ile bu daire ve kuruluşların birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yarısına iştiraki olan kuruluşları teftiş etmek. Harçlar Kanunu.ALES ve Lisansüstü Eğitim. (d) bendinde belirtilen görev ve yetkiler kapsamında. Ödünç Para Verme İşleri Hakkında K.SMMM belirlenen yaş sınırını) doldurmamış bulunmak. Müfettişler ve Müfettiş Yardımcıları. Ayrıca. 2. Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde. mükellef nezdinde vergi incelemeleri yaparlar. döner sermayeli kuruluşlar. b) İmtiyazlı şirketlerle sermayesinde (a) bendinde yer alan kuruluşların iştiraki bulunan kuruluşları. bu merkezlerde yaptıkları çalışmaların yanı sıra.3.tr Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 26 . yönetmelik ve kararların Maliye Bakanına ve Maliye Müfettişlerine tanıdığı teftiş ve inceleme yetkilerini kullanmak ile görevli ve yetkilidirler. inceleme ve soruşturmaları yürütürler. Kurulun. Çalışma Düzenleri Nasıldır? Çalışma düzeni Maliye Teftiş Kurulu Tüzüğü ve Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Gümrük Kanunu hükümleri ile verilen denetim görevlerini yaparlar.1.org.

MA: 0. yurt dışında da. gibi unsurlardan oluşur. Maliye Müfettişleri ve yardımcıları. Kapsamı ve Sınavın Yapılış Şekli Nasıldır? Başvuru Şartları. çalışma alanları ile ilgili konularda eğitilirler. Derece Kadrolu Müfettiş Maaşı: 3500 TL ÖNEMLİ: Maliye Müfettişleri vergi mevzuatı konusunda çok iyi yetiştikleri için özel sektörde yüksek maaşlarla çalışma imkânları oldukça yüksektir. denetim tazminatı vb. özel hizmet tazminatı.ALES ve Lisansüstü Eğitim. yan ödeme. 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde ödeme yapılır. yurt dışına gönderilirler. iki yıl süre ile yurt dışına gönderilirler. Maliye Müfettişleri ve yardımcıları. 1. Sürekli çalışma merkezleri dışında bir yerde görevlendirilen Maliye Müfettişleri ve yardımcılarına.1. Maliye Müfettişleri. Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde.2. çalışmalarında. öğrenim görecekleri yabancı dilde yeterli olduklarını kanıtlamak ve eğitim görecekleri üniversitenin şartlarını taşımak kaydıyla. GK: 0.1) puan türünden 80 ve daha yüksek puan alanlar başvurabilmektedir. Müfettiş Yardımcısı Maaşı: 2300 TL Müfettiş Maaşı: 2800 TL 1. Akademik düzeyde eğitim ve öğretimin yararına inanan Teftiş Kurulunun Profesör ve Doçent gibi akademik hayata katılmış çok sayıda üyesi bulunmaktadır. Müfettiş Yardımcılarına ödenen tutar. Yurt dışı İmkânları Nelerdir? Maliye Müfettişleri. teknolojinin en son imkanlarından faydalanarak çalışmalarını sürdürürler. Bakanlıkça belirlenen alan ve konularda lisansüstü öğrenim yapmak isteyen Maliye Müfettişleri. Giriş sınavlarına katılmak isteyenlerin KPSS’den ilgili kurumca tespit edilecek yeterli puanı almaları ve aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekir. aylık. Sınavı kazandıktan sonra 7 yıl daha çalıştıkları takdirde yeminli mali müşavirlik ruhsatı alabilmektedirler. Kurul tarafından kendilerine sunulan rahat çalışma mekanlarında.4.15. Giriş Sınavının Şartları. 6 Bknz: 3568 Sayılı kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin 5786 Sayılı kanun Md:9 (Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar. mesleki bilgilerini artırma amacıyla ve bir yıl süreyle.6 1. Yurt dışında 2 yıl süreli master eğitimi ve Mesleki bilginin arttırılması amacıyla belirli bir konuda yurt dışında 1 yıl araştırma yapma imkanı diğer özlük hakları içerisindedir.15. Bu kapsamda. 1. yeterlilik sınavını kazandıkları tarihten itibaren açılacak yeminli mali müşavirlik sınavlarına genel hükümlere göre katılabilirler. kullanımlarına verilen notebook’lar ve network sisteminden faydalanırlar. bunların yeminli mali müşavir ruhsatını alabilmeleri için birinci fıkranın (a) bendindeki süreyi (10 Yıl) tamamlamaları şarttır) Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 27 . kıdem sıralarına göre. Hangi KPSS Puan Türü ile Sınava Girilmektedir? KPSS 40 (GY: 0. İK: 0.Akademik Kariyer. Bu bağlamda. HU: 0. müfettiş yardımcılıkları sırasında ve daha sonraki dönemlerde gördükleri kapsamlı hizmet içi eğitimin yanı sıra.6. günlük harcırah da ödenir.15. yol giderleri ile birlikte. Ayrıca maliye müfettişleri yeterlilik sınavını geçtikten sonra yeminli mali müşavirlik sınavına girebilirler. Ancak. YD: 0. Maliye Müfettişlerine olduğu gibi Maliye Müfettiş Yardımcılarına da kamu konutu (Lojman) tahsis edilir.5. Özlük Hakları Nelerdir? Maaşı Ne Kadardır? Maliye Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanarak Maliye Müfettişi olma yolunda ilk adımı atan adaylara.7.15. KPSS ve Kariyer Meslekler. MU: 0. Bunun dışında.SMMM belirleyen ayrıntılı programlar yılda iki defa Maliye Bakanının onayı ile yürürlüğe konulur.

net adresindeki KPSS A sınav ilanları kısmından alınarak tarafımızdan düzenlenmiştir. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı. KPSS ve Kariyer Meslekler.ALES ve Lisansüstü Eğitim. h) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen belge ve bilgileri Kurul Başkanlığına vermiş bulunmak. İktisat. Hukuk. İşletme. En yüksek nottan başlanarak aşağıya doğru kontenjan sayısı kadar aday sınavı asil olarak kazanmış olur. Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar. Devlet Borçları. Ticaret Hukukunun Genel Esasları (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Hariç) d) Muhasebe: Genel Muhasebe. Uluslararası Maliye b) İktisat: Mikro ve Makro İktisat. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmuş olmak. Para. İktisat. Sınav konuları. Medeni Hukuk. Borçlar Hukukunun Genel Esasları. (Aile Hukuku hariç). İşletme Finansmanı (Mali Analiz ve Revizyon) Ticari Hesap Sınavın Değerlendirilmesi. Konjonktür. Banka. ertelenmiş veya askerlikten muaf olmak. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 28 . KPSS’de ilgili test alanından 80 ve üzeri puan alan adaylar yapılacak yazılı ve sözlü sınavlara katılmaya hak kazanırlar. 1. (Bu husus Maliye Teftiş Kurulunca zamanında yapılacak idari araştırma ve soruşturma ile saptanır). Giriş Sınavı Ne Sıklıkla Yapılmaktadır?7 Aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi maliye müfettiş yardımcılığı giriş sınavı genelde her yıl yapılmaktadır. Milli Gelir ve Büyüme Teorileri. Hukuk. Kamu Gelirleri ve Kamu Harcamaları. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. f) Daha önce Maliye Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak. Bütçe.memurlar. c) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren. İktisadi Düşünceler Tarihi. g) Maliye Müfettişliği karakter ve niteliklerine haiz bulunmak. Adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınarak sıralama yapılması ile sınav süreci sona erer. e) Erkek adaylar bakımından askerliğini yapmış. Siyasal Bilgiler. Bu sınavlarda soru gelen konu başlıkları şunlardır: a) Maliye: Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için her bir sınav konusu (Maliye. İşletme İktisadı ve Fiyat Teorileri. b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak. d) Yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya sağlık durumu açısından elverişli olmak.8. Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi. Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları. Muhasebe) itibariyle 10 puan üzerinden en az 5 puan alınması ve bütün sınav konularından alınacak not ortalamasının (6. Sınavın Yapılış Şekli. İlk Başvuru Tarihi Son Başvuru Tarihi 14 Ağustos 2009 11 Eylül 2009 25 Mart 2009 29 Nisan 2009 7 Sınav tarihleri www.Akademik Kariyer.SMMM a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.6) dan aşağı olmaması gerekir. Türkiye ve Dünya Ekonomisi c) Hukuk: Anayasa Hukuku.

tetkik ve tahkik usulleri" yer alır. Yeterlik sınavına birden fazla çağrılmasına rağmen sağlık kurulu raporu ile belirlenen daimi ve ciddi rahatsızlıklar dışında sürekli olarak. Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının denetim elemanlarıdır. Yeterlik Sınavı.tr/ isimli web adresinden alınabilir. Maliye Müfettiş Yardımcıları üç yıllık bir staj döneminden sonra Yeterlik Sınavına tabi tutulurlar. 1. hastalık nedeniyle rapor almak suretiyle sınava katılmayanlar hakkında da yukarıdaki hüküm uygulanır. 1. 19. vergi inceleme yetkisini kanundan alırlar ve bu yetki tüm ülkeyi ve tüm mükellefleri kapsar. Vergi denetmenleri.9. Vergi Denetmenleri üstlendikleri sorumluluk ve gösterdikleri üstün çalışma performansı ile toplam vergi denetiminin %90'ını gerçekleştirmektedirler. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 29 . Yeterlik Sınavı ve Mesleğe Atanmaları Nasıldır? Adayın Yetiştirilmesi.gov. "Mali mevzuat ve tatbikatı" ile "Teftiş. Soru Örnekleri Var mıdır? İlgili sınav ile ilgili soru örnekleri kurulun http://www. Vergi incelemelerinde ve taşra gelir birimlerinde denetim yaparlar. 1. Bu 8 Bilgiler 2007 yılı Mayıs ayında yapılan sınav ilanından alınmıştır. Maliye Bakanlığı Vergi Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı Kapsamı ve Sınavın Yapılış Şekli Nasıldır?8 1. Başvuru sırasında istenecek belgeler hakkında ilgili ilana bakılabilir. vergi incelemeleri ve taşra gelir birimlerinde denetim yaparlar. Görev ve Sorumlulukları Nelerdir? Vergi Denetmenleri.Akademik Kariyer. Yetiştirilmeleri. Vergi Denetmen Yardımcıları Vergi Dairesi Başkanlıklarında vergi incelemesi ve vergi denetimi görevlerini yürütmekte olan vergi denetmenlerine yardımcı olmaktadırlar.SMMM 11 Ağustos 2008 8 Eylül 2008 10 Aralık 2007 1 Şubat 2008 4 Temmuz 2007 6 Eylül 2007 5 Ocak 2007 9 Şubat 2007 8 Ağustos 2006 16 Eylül 2006 22 Eylül 2005 1 Aralık 2005 15 Nisan 2003 1 Mayıs 2003 1.2. Bu sınavda başarı gösterenler.ALES ve Lisansüstü Eğitim. Yeterlik Sınavını Geçemeyen Adayların Durumu Ne Olmaktadır? Yeterlik Sınavında başarı gösteremeyenler ile haklı bir özrü olmaksızın sınava katılmayanlar Maliye Müfettiş Yardımcılığı ile ilişkileri kesilerek Bakanlıkça uygun görülen bir göreve atanırlar. Giriş Sınavında Ne Tür Sorular Sorulmaktadır.mtk. derece sırasıyla müfettişliğe atanırlar. KPSS ve Kariyer Meslekler.11. Müfettiş Muavinlerinin üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılan Yeterlik Sınavı programında. Kimdir? Vergi Denetmenleri.10.

Akademik Kariyer. Denetmen Yardımcısı Maaşı: 1710 TL Denetmen Maaşı: 2000 TL 1. KPSS ve Kariyer Meslekler. MU:0. b) Yetkili merciler tarafından verilen teftiş ve soruşturma görevlerini ifa etmekle. ilgili mevzuat gereğince kendilerine verilen görevleri eksiksiz ve zamanında yerine getirmekten sorumludurlar. Rotasyona tabi tutulan (farklı illere nakledilme) denetmenler. Denetmenler. Ayrıca vergi denetmenleri yeterlilik sınavını geçtikten sonra yeminli mali müşavirlik sınavına girebilirler. Md. a) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre vergi incelemesi ve denetim yapmakla.6.ALES ve Lisansüstü Eğitim. MA:0. bunların yeminli mali müşavir ruhsatını alabilmeleri için birinci fıkranın (a) bendindeki süreyi (10 Yıl) tamamlamaları şarttır) Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 30 .2. Ancak. GK:0. Yurt dışı İmkânları Nelerdir? İlgili yönetmelikte yurtdışına gönderilme konusunda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Fakat “Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik” kapsamında kurumun onayı ile yurt dışına çıkabilirler. Hangi KPSS Puan Türü ile Sınava Girilmektedir? KPSSP 49 (GY:0. Sınavı kazandıktan sonra 7 yıl daha çalıştıkları takdirde yeminli mali müşavirlik ruhsatı alabilmektedirler. yukarıda sayılan görevlerini yerine getirirken gizli de olsa ilgili her türlü defter. görev yaptıkları ilin çevresindeki illerde denetim turnelerine de çıkabilmektedirler. 135). Denetmenler.K.1) puan türünden 75 ve 9 Bknz: 3568 Sayılı kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin 5786 Sayılı kanun Md:9 (Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar.1. Fakat görev yaptıkları illerde kendilerine tahsis edilebilecek lojmanlardan ve diğer imkânlardan yararlanmaları mümkündür. vergi dairelerine ait para. 1. Bölge Müdürlüğü emrinde görevli denetmenler.4. Defterdarlık emrinde görevli denetmenler. defterdarın vereceği görevlerin yapılmasından Defterdara. mal ve eşyanın saklanmasına mahsus kasa.5. 1. depo. yönetmelik ve diğer mevzuat uyarınca verilecek işleri yapmakla. kanun hükmünde kararname. görevlidirler.2. Bu yetki tüm ülkeyi ve tüm mükellefleri kapsar. Hesap Uzmanları ve Gelirler Kontrolörleri”nden daha düşük seviyededir. tüzük. kıymetli kağıt.U.1. Derece Kadrolu Denetmen Maaşı: 2110 TL ÖNEMLİ: Vergi Denetmenleri vergi mevzuatı konusunda çok iyi yetiştikleri için özel sektörde yüksek maaşlarla çalışma imkânları oldukça yüksektir. HU:0.3. yeterlilik sınavını kazandıkları tarihten itibaren açılacak yeminli mali müşavirlik sınavlarına genel hükümlere göre katılabilirler.SMMM görevleri yürütürken teftiş ve vergi inceleme elemanına tanınmış olan yetkileri kullanırlar. kararname. Özlük Hakları Nelerdir? Maaşı Ne Kadardır? Vergi Denetmenlerinin özlük hakları merkez denetim elemanları olan “Maliye Müfettişleri. 1. Vergi Dairesi Başkanlığı emrinde görevli denetmenler ise Vergi Dairesi Başkanının vereceği görevlerin yapılmasından vergi dairesi başkanına karşı doğrudan sorumludurlar. Çalışma Düzenleri Nasıldır? Gelir İdaresi Başkanlığı’nın taşradaki denetim elemanları olan Vergi Denetmenlerinin çalışma ortamı görev aldıkları yerin fiziksel şartlarına göre değişebilmektedir.9 1. vergi inceleme yetkisini kanundan alırlar (V. ambar ve benzerlerinin muhtevasını saymak ve tespit etmek yetkisine sahiptirler. c) Yetkili makamlarca kanun. Vergi denetmenleri. İK:0.1. belge ve yazıları incelemek. YD:0.2. Bu yetkiler başta 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu olmak üzere çeşitli kanunlarda yer almaktadır. Bölge Müdürünün vereceği görevlerin yapılmasından Bölge Müdürüne.

Giriş sınav notu. Dikkat Önemli: Giriş sınavını kazanamayanlar ancak iki defa daha sonraki sınavlara katılabilirler. c) Yazılı sınavın yapılacağı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak.İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı) .Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları e) Muhasebe Grubu:. Sözlü sınavda yazılı sınav konuları dikkate alınarak adayların genel olarak Hukuk.Uluslararası İktisat .Medeni Hukuk (Genel Hükümler) . Sözlü sınavda adaylara sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden not verilir.Mikro İktisat . yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu toplamının aritmetik ortalamasıdır. Sözlü sınavı başarmış sayılmak için alınan notun 70’ten az olmaması gerekir. Kapsamı ve Sınavın Yapılış Şekli Nasıldır? Başvuru Şartları.Maliyet Muhasebesi . Her iki sınavda başarı gösterenler giriş sınavını kazanmış Sayılırlar. Yapılan değerlendirme sonucunda. Maliye ve Muhasebe bilgileri ile kavrama ve ifade yeteneği. KPSS ve Kariyer Meslekler. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 31 . en yüksek nottan başlamak üzere sıraya konulan sınav sonuçları. b) Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler. Yazılı sınav konuları şunlardır: a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi b) Hukuk Grubu: .Şirketler Muhasebesi Sınavın Değerlendirilmesi. Giriş sınavlarına katılmak isteyenlerin KPSS’den ilgili kurumca tespit edilecek yeterli puanı almaları ve aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekir. Giriş Sınavının Şartları.Makro İktisat .Kamu Maliyesi . a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. İşletme ve İdari Bilimler fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt İçi ve yurt dışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak. tutum ve davranışları gibi özellikleri göz önünde bulundurulur. liste halinde düzenlenerek sınav kurulunca imzalanır. Yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. d) Erkeklerde askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak.Genel Muhasebe . Sınavın Yapılış Şekli.İşletme İktisadı - Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar d) Maliye Grubu: . sınav kurulunca sözlü sınava çağırılacak adayların yazılı sınavda en az 70 puan almış olmaları şarttır. Yazılı sınavda başarı gösterenler sözlü sınava çağrılırlar. genel kültürü.SMMM daha yüksek puan alanlar başvurabilmektedir. İktisat. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. İktisat.Maliye Politikası .7.Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak) - Ceza Hukuku (Genel Hükümler) c)İktisat Grubu: . Hukuk. Bu değerlendirme sonucunda. Verilen bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. e) Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.Akademik Kariyer. 1.ALES ve Lisansüstü Eğitim. Sınav Konuları.Borçlar Hukuku .

net adresindeki KPSS A sınav ilanları kısmından alınarak tarafımızdan düzenlenmiştir. vergi inceleme teknikleri. Bu suretle üç yıllık sürenin sonunda çalışmaları olumlu bulunanlar denetmen kadrosuna atanırlar. 2008 yılında 400 kişilik boş kadro ilan edilmiştir. Vergi Denetmenliği kamuda en fazla memurun alındığı kariyer mesleklerden biridir. notu en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre liste halinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır. Vergi Denetmen Yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren yürürlükteki mevzuat ve uygulamasını araştırma. Notların eşitliği halinde yazılı notu yüksek olan aday öncelik alır. teftiş ve soruşturma yetkisi verilir. Yeterlik Sınavını Geçemeyen Adayların Durumu Ne Olmaktadır? Yeterlik sınavında başarısız olan adaylar Gelir İdaresi Başkanlığınca durumlarına ve derecelerine uygun bir göreve atanırlar. 2009 yılında 500. Bu süre içinde düzenledikleri raporlara. Yetiştirilme. İki yılın sonunda Denetmen Yardımcılarına refakat çalışmalarında başarılı bulundukları ve olumlu sicil aldıkları takdirde Genel Müdürlükçe re’sen inceleme. mesleğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını belirlemek için yapılan sınavdır.memurlar. Giriş Sınavı Ne Sıklıkla Yapılmaktadır?10 İlk Başvuru Tarihi Son Başvuru Tarihi 13 Temmuz 2009 23 Ağustos 2009 9 Eylül 2008 26 Eylül 2008 28 Mart 2007 13 Nisan 2007 15 Haziran 2006 21 Temmuz 2006 21 Eylül 2005 29 Ekim 2005 22 Şubat 2005 21 Mart 2005 24 Ocak 2004 21 Şubat 2004 1 Mayıs 2003 1 Mayıs 2003 2001 Tablodan da görüldüğü gibi 2001 ila 2009 yılları arasında her yıl Vergi Denetmen Yardımcılığı sınavı açılmıştır. Kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar aday giriş sınavını kazanmış Sayılır. Yeterlik Sınavı ve Vergi Denetmenliğine Atanma Nasıldır? Adayın Yetiştirilmesi. 1. teftiş ve soruşturma yapamazlar. sınav sonuçları. şekli Genel Müdürlükçe belirlenecek refakat değerlendirme formunu doldurarak Bölge Müdürlüğü veya Defterdarlık kanalıyla Genel Müdürlüğe gönderirler. Eğitim programı teorik ve uygulamalı olmak üzere iki kısımdan oluşur. Bu süreye temel mesleki eğitim kursunda geçen süreler dahildir. refakatlerinde çalışan Vergi Denetmen Yardımcılarıyla ilgili. Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümdür. 1. Denetmen Yardımcıları görev yerlerine atanmalarından itibaren ikinci yılın sonuna kadar denetmenlerin refakatinde çalışırlar ve düzenlenecek raporları birlikte imza ederler. Her refakat dönemi sonunda Vergi Denetmenleri.Akademik Kariyer. Denetmen Yardımcılığına atananlar Genel Müdürlükçe uygun görülen illerde temel mesleki eğitim kursuna tabi tutulurlar. vergi mevzuatı. KPSS ve Kariyer Meslekler.8. inceleme yöntemlerini öğrenip öğrenmediklerini. 10 Sınav tarihleri www. Bu yetkiyi alanlar 1 yıl süre ile re’sen yetkili Denetmen Yardımcısı olarak görev yaparlar. Yeterlik Sınavı. 1.9.ALES ve Lisansüstü Eğitim. okuyanlarca 10 tam not üzerinden verilen rapor notu durumlarının değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulur.SMMM Sınav kurulunca.10. Bu program genel bilgiler. teftiş ve soruşturma usulleri konularını kapsar. Denetmen yardımcıları iki yıllık refakat süresinde bağımsız inceleme. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 32 .

d) Ekonomik ve mali yaşamdaki gelişmelere uygun olarak Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun. KPSS ve Kariyer Meslekler. Hesap Uzman Yardımcıları ise yürütülecek her türlü teftiş.SMMM 1. Bu yüzden soru örneklerine ulaşılamamıştır. İşletme denetiminin kapsamı 4709 Sayılı Kuruluş Kanunu ile Maliye Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında l78 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu. Giriş Sınavında Ne Tür Sorular Sorulmaktadır. hem de vergi politikalarının belirlenmesi çalışmalarına katılarak modern vergi sisteminin oluşumunda ve topluma benimsetilmesinde görev üstlenerek Türk Vergi Sistemiyle özdeşleşmiş bulunmaktadır. vergi sistem ve tekniği. Bu görevleri yerine getirirken Maliye Bakanı adına kanunların verdiği yetkiyi kullanan Hesap Uzmanlarına. Mali Hukuk. inceleme ve soruşturma işlemlerinde hesap uzmanına yardımcı olan kişilerdir. İktisadi Kamu Kuruluşları. Menkul Kıymetler Borsası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. Vergi Yönetimi. Görev ve Sorumlulukları Nelerdir? Hesap Uzmanları Kurulu doğrudan Maliye Bakanına bağlı danışma ve denetim birimi olup bu Kurulun mensubu Hesap Uzmanları. c) Vergi politikasının oluşumuyla ilgili çalışmalara katılmak. http://www. Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. Kamu Maliyesinin temel sorunu “vergi” konusuyla uğraşan Hesap Uzmanları. hem ülke çapında üst düzeyde vergi denetimini gerçekleştirmekte. Buna göre Hesap Uzmanlarının başlıca görevleri şunlardır: a) Gelir Kanunlarının verdiği yetkiye dayanarak gerçek kişi ve kurumlar nezdinde vergi incelemesi yapmak. Finansal Kiralama Kanunu. vergi sistem ve tekniğinin geliştirilmesi. Soru Örnekleri Var mıdır? Geçmiş yıllarda yapılan sınavların soruları yayınlanmamaktadır. Dış Ticaret ve Teşvik Mevzuatı. uygulamadaki tereddüt ve aksaklıkların giderilmesi hususunda araştırmalar yapmak ve önerilerde bulunmak.huk. Vergi İnceleme ve Revizyon Teknikleri. Bakan adına dış kamusal denetim yaparlar. Hesap Uzmanı12 2. muhasebe. Bankalar Kanunu.Akademik Kariyer. uygulama kalitesinin artırılması ve bilgi düzeyinin yükseltilmesi amacıyla teknik ve bilimsel çalışmalar yapmakta ve bu çalışmaları kamunun hizmetine sunmaktadır.1. Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu. denetim ve vergi inceleme konularındaki gelişmelere öncülük etmekte. mali tablolar ve işletme denetimiyle ilgili kuramsal yapıların geliştirilmesi. e) Maliye Bakanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlığına Giriş Sınavının Kapsamı ve Sınavın Yapılış Şekli Nasıldır?11 2. Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi. İşletme Denetimi ve Finansal Tablolar Analizi alanlarında özel bir eğitim verilmektedir 11 Bilgiler 2007 yılı Eylül ayında yapılan sınav ilanından alınmıştır 12 Bknz. Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu. Kimdir? Hesap Uzmanları bakanlık adına aşağıda belirtilen görevleri yapmakla yükümlü olan kişidir. her çeşit İhtisas Muhasebesi.gov. 20.2.tr Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 33 .ALES ve Lisansüstü Eğitim. Bakan adına büyük işletmeler nezdinde dış kamusal denetim yaparlar. b) Diğer mali mevzuat gereğince her türlü dış denetim işlerini yapmak ve sonuçlarını izlemek. Hesap Uzmanları. Mukayeseli Vergi Hukuku ve Uluslararası Vergi Anlaşmaları. Özel Hukuk.11. Ülkemizde Vergi Hukuku. vergi reform çalışmalarına katılmak. 2. Dernek ve Vakıflarla ilgili mevzuatın gerekli kıldığı özel ihtisas ve deneyimi gerektiren alanlarda inceleme ve araştırmalar yapmak.

Görevleri devam ederken Devlet Memurları Kanununun sağladığı imkânlardan yararlanarak 8’inci yılın sonunda ilk dört derece kadrodan aylık almaya başlarlar. Mesleğe 9’uncu derece kadro ile başlayan Hesap Uzman Yardımcıları yeterlik sınavında başarı sağladıklarında Hesap Uzmanlığına atanmaları sırasında kanun gereğince iki derece verilerek 7’nci derece kadroya yükseltilirler. KPSS ve Kariyer Meslekler.5. Sınavı kazandıktan sonra 7 yıl daha çalıştıkları takdirde yeminli mali müşavirlik ruhsatı alabilmektedirler. hizmet içi eğitimin doğal bir uzantısı olarak Hesap Uzmanları. Özlük Hakları Nelerdir? Maaşı Ne Kadardır? Hesap Uzmanları ile Yardımcıları. Teknolojik yenilikleri ve denetim stratejilerindeki gelişmeleri Türk Vergi Sistemine taşımanın öncüsü olan Hesap Uzmanları Kurulu. Hesap Uzmanı Yardımcısı Maaşı: 2300 TL Hesap Uzmanı Maaşı: 2800 TL 1. yani süre sınırlaması olmaksızın yararlanmaları sağlanır.4.SMMM 2.ALES ve Lisansüstü Eğitim. Turne süresi Hesap Uzmanının kıdemi itibariyle 1 aya kadar inebilmektedir. Ayrıca hesap uzmanları yeterlilik sınavını geçtikten sonra yeminli mali müşavirlik sınavına girebilirler. bunların yeminli mali müşavir ruhsatını alabilmeleri için birinci fıkranın (a) bendindeki süreyi (10 Yıl) tamamlamaları şarttır) Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 34 . İstanbul ve İzmir’dir. özel hizmet tazminatı. temininde güçlük zammı. yeterlilik sınavını kazandıkları tarihten itibaren açılacak yeminli mali müşavirlik sınavlarına genel hükümlere göre katılabilirler.Akademik Kariyer. Geçici ve devamlı inceleme yerlerindeki görevlendirmeler Bakan tarafından onaylanan “Genel Çalışma Planı”nda belirlenmektedir. Kurul Yönetmeliği gereğince mesleki bilgi ve görgülerini artırmak ve Bakanlıkça kendilerine verilecek konularda etüd ve araştırmalar yapmak üzere bir yıl süreyle geçici görevle yurt dışına gönderilmektedir. Yurt dışı İmkânları Nelerdir? Kurulda eğitimin sürekliliği ilkesi benimsenmiş olup. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre “Genel İdari Hizmetler Sınıfı” içinde yer almaktadır. Hesap Uzmanları gerek devamlı. bilgi teknolojisinin olanaklarını kullanan çağdaş bir çalışma ortamına sahiptir.3. Derece Kadrolu Uzman Maaşı: 3500 TL ÖNEMLİ: Hesap Uzmanları vergi mevzuatı konusunda çok iyi yetiştikleri için özel sektörde yüksek maaşlarla çalışma imkânları oldukça yüksektir. denetim tazminatı alırlar. her bir Hesap Uzmanının kullanımına bir PC’nin sunulduğu ve bunlara bağlı network sistemi ile denetimden yazışmalara kadar her türlü çalışmanın bilgisayar ortamında gerçekleştirildiği modern bir ortam sunmaktadır. Hesap Uzmanları ve Yardımcıları aylık dışında ek gösterge. Geçici inceleme yerlerindeki faaliyetleri ise turne esasına göre. turne yapılacak yerin iklim ve ulaşım koşulları göz önünde bulundurularak yaz aylarında ortalama 3-4 ay sürelidir. Kamu konutlarından da görev tahsisli olarak. Ayrıca. Çalışma Düzenleri Nasıldır? Hesap Uzmanları Kurulu’nun merkezi Ankara’da olup. Devamlı inceleme yerleri Ankara. Ancak. Ayrıca görev merkezleri dışındaki geçici görevlendirmelerde (turnede) yurt çapında denetim yetkileri bulunması nedeniyle Harcırah Kanununa göre farklı bir gündelik de (harcırah) ödenmektedir. Hesap Uzmanları Kurulu. 2. gerekse geçici inceleme yerlerinde ekip halinde veya tek başına çalışırlar. iş güçlüğü zammı. mesleki faaliyetleri ülke düzeyinde devamlı ve geçici inceleme yerleri esasına göre düzenlenmektedir. Bakanlık ve ilgili üniversitelerce belirlenen şartları taşıyan Hesap Uzmanlarına.13 2. devletçe tanınan 13 Bknz: 3568 Sayılı kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin 5786 Sayılı kanun Md:9 (Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar.

1.1) puan türünden 80 ve daha yüksek puan alanlar başvurabilmektedir. 2.Akademik Kariyer. Para Teorisi ve Politikası.MA: 0.7.ALES ve Lisansüstü Eğitim. İşletme. Makro İktisat ve İktisadi Analiz). yorumlamaları ve çözüm yolları önermelerini sağlayacak sorulara da yer verilir. Hukuk. YD: 0. b) Ekonomi: Ekonomi Teorisi (Mikro. Ekonomi Politikası. g) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile istenilen diğer belge ve bilgileri Kurul Başkanlığına vermiş bulunmak. İktisat. İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile aynı konularda eğitim veren ve bunlara eşitliği yetkili makamlarca kabul olunan benzeri yabancı fakülte veya yüksek okulların birinden mezun olmak. Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi. 2. Kamu Borçları ve Bütçe) Maliye Politikası.SMMM kontenjanlar çerçevesinde ortalama iki yıllık süreyle. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35 . a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci ve Hesap Uzmanları Kurulu Kurulmasına Dair Kanunun 3’üncü maddesinde yazılı nitelik ve şartlara sahip olmak. Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar. Kapsamı ve Sınavın Yapılış Şekli Nasıldır? Başvuru Şartları. Hangi KPSS Puan Türü ile Sınava Girilmektedir? KPSS 54 (GY: 0. İşletme Ekonomisi.1. Mali Tablolar Analizi. MU: 0. kıdem sırasına göre yurt dışında lisansüstü öğrenim (master) yapma imkânı sağlanmaktadır. Soruların hazırlanmasında üniversitelerin ilgili fakültelerinde izlenen ders programlarının temel ve ortak konuları. İK: 0. Sınavın Yapılış Şekli. GK: 0. b) Eğitim süresi en az dört yıl olan Siyasal Bilgiler.1. HU: 0. d) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak.1. Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku. e) Yapılacak soruşturma sonucunda Hesap Uzmanlığının gerektirdiği niteliklere sahip bulunmak.1. askerlikten muaf veya tecilli bulunmak. fırsat eşitliğini sağlayacak biçimde göz önünde bulundurulur.6) dan aşağı olmaması gerekir. Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku) d) Muhasebe: Genel Muhasebe. c) Erkek adaylar için askerliğini yapmış.3. Giriş sınavlarına katılmak isteyenlerin KPSS’den ilgili kurumca tespit edilecek yeterli puanı almaları ve aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekir. Sınavın Değerlendirilmesi. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. iktisadi ve mali olay ve sorunları değerlendirmeleri. İktisat.1.6. KPSS ve Kariyer Meslekler. Uluslararası Ekonomi. Giriş Sınavının Şartları. c) Hukuk: Anayasa Hukuku. Sınav konuları. Sınavda adayların hukuki. Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku Hariç) ve Borçlar Hukuku. f) Daha önce Hesap Uzman Yardımcılığı Sınavına en fazla bir kez katılmış olmak. Hukuk. Muhasebe) itibariyle 10 puan üzerinden en az 5 puan alınması ve bütün sınav konularından alınacak not ortalamasının (6. a) Kamu Maliyesi: Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri. İŞ: 0. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için her bir sınav konusu (Maliye.

Yardımcılar. 2.Akademik Kariyer. Yeterlik sınavında başarı gösterenler üçlü kararname ile Hesap Uzmanı olarak atanırlar. Giriş Sınavında Ne Tür Sorular Sorulmaktadır.10. Soru Örnekleri Var mıdır? 14 Sınav tarihleri www. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 36 . İlk Başvuru Tarihi Son Başvuru Tarihi 6 Aralık 2008 23 Ocak 2009 11 Ağustos 2008 19 Eylül 2008 1 Aralık 2007 28 Aralık 2007 3 Ağustos 2007 7 Eylül 2007 21 Mart 2007 21 Nisan 2007 13 Aralık 2006 19 Ocak 2007 14 Ağustos 2006 22 Eylül 2006 12 Aralık 2005 27 Ocak 2006 9 Ağustos 2005 16 Eylül 2005 27 Ocak 2005 4 Mart 2005 23 Ağustos 2004 2 Ekim 2004 14 Nisan 2004 6 Mayıs 2004 23 Aralık 2003 24 Ocak 2004 15 Nisan 2003 1 Mayıs 2003 2. yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Muhasebe. Giriş Sınavı Ne Sıklıkla Yapılmaktadır?14 Aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi Hesap uzman yardımcılığı giriş sınavı genelde yılda 2 defa olmak üzere her yıl yapılmaktadır. Gerekli bilgi ve becerinin yanı sıra mesleğin aradığı özellik ve nitelikleri de kazanan Yardımcılar.net adresindeki KPSS A sınav ilanları kısmından alınarak tarafımızdan düzenlenmiştir. 3 yıl sürecek eğitim ve çalışma döneminin ardından girilen "yeterlik sınavı. 2. Hesap Uzman Yardımcıları üç yıl süreyle meslek içi eğitime-staja tabi tutularak Hesap Uzmanı olmanın gerektirdiği nitelikleri kazanacak şekilde mesleki yönden yetiştirilirler.ALES ve Lisansüstü Eğitim.8. Daha sonraki çalışmalar. önce meslek konuları itibariyle belli programa bağlanmış kurs ve seminerlere katılırlar. yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik Sınavı ve Mesleğe Atanmaları Nasıldır? Adayın Yetiştirilmesi. 2. Yeterlik Sınavını Geçemeyen Adayların Durumu Ne Olmaktadır? Yeterlik sınavını kazanamayan ya da özürsüz olarak bu sınava girmeyen Muavinler. refakat çalışması olarak adlandırılan Hesap Uzmanlarıyla birlikte işbaşı eğitimi şeklinde sürdürülür. Teorik mesleki eğitim kurslarını ve refakat çalışmasını başarıyla tamamlayan Hesap Uzman Yardımcılarına Bakanlık Makamının onayı ile müstakilen vergi incelemesi yapma yetkisi verilir.11.9. Yetiştirilmeleri. En yüksek nottan başlanarak aşağıya doğru kontenjan sayısı kadar aday sınavı asil olarak kazanmış olur. Bakanlık teşkilatında durumlarına ve maaş derecelerine uygun görülecek diğer görevlere nakledilirler.memurlar.SMMM Adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınarak sıralama yapılması ile sınav süreci sona erer. Vergi Hukuku ve Özel Hukuk konularından yapılır. İşletme Denetimi ve Vergi İncelemesi. KPSS ve Kariyer Meslekler. Yeterlik Sınavı. Giriş sınavında başarılı olanlar “Hesap Uzman Yardımcısı” olarak göreve başlarlar.

Kaymakamlığa sadece mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından olanlar vekalet edebilir. ilçeye ait bütün işleri doğrudan doğruya kaymakama yazarlar. tüzük yönetmelik ve hükümet kararlarının neşir ve ilanını. Bu açıdan vali ve kaymakamın sorumluluk ve yetki alanı çok geniştir.Akademik Kariyer. 21. 15 Başvuru sırasında istenecek belgeler hakkında ilgili ilana bakılabilir. Görev ve Sorumlulukları Nelerdir? Kaymakama. f) Kaymakam. kanun. ilçede kaymakam yalnızca İçişleri Bakanlığının değil tüm bakanlıkların görevlerini ilde ve ilçede üstlenmişlerdir.SMMM İlgili sınav ile ilgili soru örnekleri kurulun http://www. KPSS ve Kariyer Meslekler. Bu yüzden ilde vali. Kaymakamlar da ilçenin işleri hakkında bağlı bulundukları valilerle muhaberede bulunurlar. İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur.) a) İlçe genel idaresinin başı kaymakamdır. Bu teşkilat kaymakamın emri altındadır. Kimdir? Kaymakam adaylığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfının ilk kademesini teşkil eder. e) Sekizinci maddenin (A) fıkrası haricinde kalan ilçe idare şube başkanları il idare şube başkanlarının inhası üzerine valilerce tayin ve aynı usule göre nakil ve tahvil edilirler. Kaymakam.huk. Ancak olağanüstü hallerde kaymakamlar İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklarla muhabere edebilirler ve bu muhaberelerden valiye bilgi verirler. valinin talimat ve emirlerini yürütmekle görevlidir. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre ilçede lüzumu kadar teşkilatı bulunur. uygulanmasını sağlar ve bunların verdiği yetkileri kullanır ve ödevleri yerine getirir. (Kaymakamın en önemli görev ve yetkileri bunlar olmakla birlikte. Bu teşkilat (Dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen adli ve askeri teşkilat hariç) kaymakamın emri altındadır. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınavının Kapsamı ve Yapılış Şekli Nasıldır?15-16 1. ilçenin en büyük mülki amiri olan kaymakam memurların hizmetin daha etkin ve verimli yürütülmesi. İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur.gov. 16 Bilgiler 2007 yılı Ağustos ayında yapılan sınav ilanından alınmıştır Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 37 . Bunların emri altında çalışanlar ilçenin ikinci derecede memurlarıdır. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre ilçede lüzumu kadar teşkilatı bulunur. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu ile verilmiş olan görev ve yetkiler aşağıdaki gibidir. İçişleri Bakanlığı müdürler encümeninin intihabı ve bakanın tasvibi üzerine müşterek karar ve Cumhurbaşkanı’nın tasdikıyla tayin olunur. 2. b) Kaymakam. Bu nedenle. d) Kaymakamlar. 66 adet kurul veya komisyonun başkanlığını yürütmektedir. g) Valiler. diğer mer'i mevzuat hükümleri ile de kendisine verilmiş çok sayıda görev bulunmakta ve ilçede.ALES ve Lisansüstü Eğitim.tr isimli web adresinden alınabilir. İlçenin sekizinci maddenin (B) fıkrası dışında kalan memurları ilçe idare şube başkanlarının inhası üzerine kaymakamlarca tayin ve memuriyetleri valilerce tasdik ve aynı usule göre nakil ve tahvil olunurlar. c) İlçedeki genel idare teşkilatının başında bulunanlar ilçe idare şube başkanlarıdır. Kaymakam ilçede hükümetin temsilcisi sıfatıyla genel idarenin başıdır. vatandaşın memura daha çabuk ulaşımının sağlanması ve kamu binalarının güvenliğinin sağlanması için çalışır. ilçede hükümetin temsilcisidir.

Cumhuriyet Bayramı’nda ilçede yapılacak resmi törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder s) Kaymakam. ilçe idare şube başkanlarına acele hallerde (8 güne kadar) ve tayini kendisine ait memurlara. ilçe memurlarının çalışmalarını ve teşkilatın işlemesini gözetim ve denetimi altında bulundurur. süresi mahsup edilmek üzere bir aya kadar izin verebilir. l) Kaymakam. r) Kaymakam. Kaymakam. yönetmelik ve hükümet kararları ve bunlara dayanılarak valiler tarafından verilecek talimat ve emirler ilçe idare. Kaymakamlarca re'sen verilen cezalar kesindir. m) Kaymakam.ALES ve Lisansüstü Eğitim. denetlemesi sırasında iş başında kalmalarında mahzur gördüğü ilçe idare şube başkanlarını valinin muvafakatiyle. diğer memur ve müstahdemleri re'sen sorumluluğu altında işten el çektirebilir. Bu cezalar tebliğ tarihinden itibaren sicile geçer. ilçe memurlarına takdirnamede verebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir. Valilikten alınacak emir üzerine bu memurlar verilen işleri yapmakla ödevlidirler.Akademik Kariyer. n) Kaymakam. dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen daire ve müesseseler dışında kalan bütün devlet daire ve müessese ve işletmelerini ve özel işyerlerini. tüzük. Cevabı kâfi görmedikleri takdirde keyfiyeti valiye bildirirler. ilçenin her yönden genel idaresi ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur. şube başkanlarına kaymakamlar yolu ile tebliğ olunur. i) Kaymakamlar. bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan herhangi bir idare veya daire başkanlığından isteyebilir. Bu teftiş ve denetlemeyi bizzat veya idare şube başkanları veya validen talep edeceği Bakanlık veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlük müfettişleri vasıtasiyle ortaokul veya bu dereceli öğretim müesseselerini de bizzat veya ilgili müfettişler marifetiyle denetler. özel idare. k) Kaymakam. q) Kaymakamlar. p) Kaymakam. Askerlik şubelerine ve dairelerine yazarlar. belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler ve teftiş ederler. 3. halkın askerlik muameleleri hakkındaki müracaat ve şikâyetlerini kabul ederler. j) Kaymakam. Memurlar Kanunundaki yıllık izin. KPSS ve Kariyer Meslekler.SMMM h) Kanun. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 38 . Çalışma Düzenleri Nasıldır? Kaymakamlar görevleri süresince bulundukları ilçede kendilerine tahsis edilen hükümet konakları veya kendileri için kiralanan konaklarda kalmaktadırlar. ilçenin idare şube başkanlarıyla ikinci derecedeki memurlarına. ilçe sınırları içinde bulunan genel ve özel kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. genel ve özel kolluk amir ve memurlarına Memurin Kanunu’ndaki usulüne göre savunmasını aldıktan sonra uyarma. o) Kaymakam. Ve bulundukları ilçenin imkânları dâhilinde görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışırlar. ilçedeki idare. Daha ağır disiplin cezaları verilmesi için özel kanun hükümlerine göre teklif ve talepte bulunabilir. ilçede teşkilatı ve görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini. daire ve müesseselerde çalışan uzman veya fen kollarına dahil memur ve müstahdemlerden ilçenin genel ve mahalli hizmetlerine ilişkin işlerin görülmesini asli vazifelerine halel getirmemek şartıyla valiliğe teklif suretiyle isteyebilir. kınama cezaları verir ve uygular. Tayinleri kaymakama ait olmayan memur ve müstahdemlere izin verilmeden önce kaymakamın mütalaası alınır.

irtikap. diğer kamu kurum ve kuruluşlarında genel müdürlük. zimmet ihtilas.1.Akademik Kariyer. bir ölçüde geçmişe dayanan köklü bir meslek oluşundan da kaynaklanmaktadır.ALES ve Lisansüstü Eğitim. 4. HU:0. Kapsamı ve Sınavın Yapılış Şekli Nasıldır? Başvuru Şartları. İktisat.1. Mesleklerinde kendilerini iyi yetiştirdikleri takdirde İçişleri Bakanlığı bünyesinde üst kademe yöneticiliklere. 7. Hukuk. 2. 5.4. Ankara. Hangi KPSS Puan Türü ile Sınava Girilmektedir? KPSSP 37 (GY:0. Valiliğe terfi edebilecekleri gibi. görece zor koşullarda görev yapmak belirli hizmet süresinden sonra yıpratıcı olabilmektedir. müsteşarlık gibi üst kademe görevlere de atanabilirler. İşletme. İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen. Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle. Kamu haklarından mahrum olmamak. MA:0. sahtecilik.1. GK:0. Özlük hakları son beş yılda oldukça iyileştirilmiştir. devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak. bir yıl süreyle İngiltere ya da Fransa'da eğitim alınmasıdır. s.17.SMMM 4. Yurt dışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak.1) bölümünden 75 ve daha yüksek puan alanlar başvurabilmektedir. Kaymakamlar görev yaptıkları ilçenin en büyük mülki amiri sıfatıyla. Taksirli suçlar hariç. KPSS ve Kariyer Meslekler. Süha Oğuz. Yurt Dışı İmkânları Nelerdir? Asaletleri tasdik edilen Kaymakam Adayları 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 78’inci ve 79’uncu maddeleri ve Bakanlar Kurulu kararı ile verilen kontenjan çerçevesinde bir yıl süre ile bilgileri artırılmak ve uygulamaları yerinde görmek üzere yurt dışına gönderilirler. Özlük Hakları Nelerdir? Maaşı Ne Kadardır? Kaymakam adayı maaşı: 2270+600 TL Kaymakam maaşı: 2600+600 TL 1. KY:0. Ayrıca. 2. “ Kariyer Meslekler Rehberi” Karacan Akademi Yayınları. Sürekli taşrada. (Ancak yazılı sınav tarihinde askerlik hizmetinde bulunanlardan terhislerine en çok 3 ay kalanlar yazılı sınava kabul edilirler. Askerlikle ilişkisi bulunmamak. dolandırıcılık.2. merkez bürokrasisine oranla taşrada siyasi baskılar biraz daha fazla kendisini hissettirebilmektedir. İK:0. rüşvet. hırsızlık. ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla. dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma. Giriş Sınavının Şartları. Kaymakamlığın en cazip yönlerinden birisi de aday kaymakamlık eğitimi kapsamında. Derece kaymakam maaşı: 3700+600 TL Dikkat Önemli: Kaymakamlık ülkemizde en çok tanınan ve bilinen kariyer mesleklerdendir. inancı kötüye kullanma.Üniversitelerin Siyasal Bilgiler. (2008). Türk vatandaşı olmak. Mesleğin avantajları yanında önemli zorlukları da vardır. 6. 30 yaşını bitirmemiş 17 Albayrak.) B-Özel Nitelikler 1. 371-372 Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 39 . askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak. 3. A-Genel Nitelikler 1. ilçeyi sevk ve idare ederler. Giriş sınavlarına katılmak isteyenlerin KPSS’den ilgili kurumca tespit edilecek yeterli puanı almaları ve aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekir. Bu durum.

genel davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu açısından değerlendirildiği ve fiziki durumunun tespit edildiği sınavdır.Akademik Kariyer. Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları alanında yapılan yenilikler ve benzeri idareciyi yakından ilgilendiren konularda hazırlanır. anayasanın başlangıç hükümleri ile 2 nci maddesinde ifadesini bulan demokratik. Anayasa. Yaptırılacak tahkikata göre mülki idare amiri olmaya engel teşkil edecek kişisel veya ailevi bir kötü sanı bulunmamak. Sözlü sınav değerlendirilmesinde bu Yönetmeliğin 7’nci maddesinde belirlenen ölçütlerden bilgi ölçütü için 100 üzerinden 40 puan.ALES ve Lisansüstü Eğitim. kavrayış. istedikleri dört ilden birine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 54’üncü maddesi gereğince kaymakam adayı olarak atanırlar.SMMM olmak. 7. yukarıda belirtilen yaş sınırını askerlik ödevleri sırasında geçirmiş bulunanların terhislerini müteakip açılacak ilk sınava müracaat etmeleri şartı ile bu yaş durumları aday olarak alınmalarına engel teşkil etmez.G. 6. Bu sınavda başarılı sayılmak için gereken asgari puan Bakanlıkça tespit edilir. Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan (KPSS) Bakanlıkça belirlenen puan türünden asgari puanı almak. laik ve sosyal hukuk devletinin gerektirdiği çağdaş yaşam ve yönetim anlayışına sahip olmak. memleketin her ikliminde iş görmeye bir engeli olmadığı tam teşekküllü Devlet hastanelerindeki sağlık kurullarından alınacak raporla belirtilmiş olmak. Adaylığı sınavlarını kazanmış olup. a) Eleme Sınavı (KPSS): Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri gereğince Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’dır. (Ancak fiili askerlik ödevine çağrılıp da.) 3. Türkiye’de Mahalli İdareler. 5. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 31 ve 32’nci maddelerinde sayılan yetki. Sınavlar. diğer ölçütlerde ise her bir kriter eşit olarak değerlendirilip 100 üzerinden toplam 60 puan esas alınarak yapılır. görev ve sorumluluğu yerine getirebilecek Mülki İdare Amirliğine yaraşır kültüre. bilgi birikimine. Ekonomi. Mülki idare amirliği görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. Sınavın Yapılış Şekli. yeteneğe. bilgilerinin ölçüldüğü. 1) Yazılı Sınav: ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) başarılı sayılan adaylar arasında Bakanlıkça yapılan sınavdır. genel kültür. KPSS ve Kariyer Meslekler. 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereğince yapılan. halen bir kamu kuruluşunda çalışanlar ile daha önce çalışmış olanlardan kamu görevleri sırasında disiplin cezası alanlar veya görevleri süresince iyi derecede sicil almamış olanların atamaları yapılmaz. KPSS sonucunda. İdare Hukuku. b) Giriş Sınavı: ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) başarılı sayılan adaylar arasından Bakanlıkça yapılan yazılı ve sözlü sınav yapılmaktadır. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 40 . muhakeme. 2) Sözlü Sınav: adayların yazılı sınav konularının yanı sıra. 4. ifade yetenekleri. Türkiye’nin Ekonomik Yapısı ve Sorunları. (1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 4119 Sayılı Kanun. Giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada yapılmaktadır. Türkiye’nin İdari Yapısı. 12 Temmuz 1995 tarih ve 22341 Sayılı R. Sınav sonucu kazananlar iller için tespit edilmiş kontenjanlar ve boş kadrolar nispetinde sınav başarı sıraları esas alınarak. Bakanlıkça belirlenen puan türünden 70 puanın altına düşülmemek kaydıyla en yüksek nottan başlamak üzere. İnkılap Tarihi. Sözlü sınav notu 70’ten aşağı olanlar yetersiz sayılarak elenir. sınav ilanında belirtilen kadronun 20 katı kadar aday yazılı sınava girme hakkı elde etmiş olur.

Akademik Kariyer. Asaletleri tasdik edilen kaymakam adayları 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 78’inci ve 79’uncu maddeleri ve Bakanlar Kurulu Kararı ile verilen kontenjan çerçevesinde bir yıl süre ile bilgileri artırılmak ve uygulamaları yerinde görmek üzere yurt dışına gönderilirler. c. Ana Yönetmeliğin 15’inci maddesinde belirtilen esas ve usuller dahilinde yaptırılır. Aynı staj dönemi içerisinde yabancı dil eğitimi de verilir. Kaymakam adayları devam ettikleri kurslarda alacakları başarı belgeleri ile inceleme sonucu hazırlayacakları raporu okudukları yabancı dilden ve Türkçe ikişer nüsha daktilo 18 Sınav tarihleri www. Yurt dışına gönderilen kaymakam adayları. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 41 .5 ay Kaymakam Vekilliği stajı 8 ay Kaymakamlık Kursu 4 ay Belirtilen stajlar aşağıdaki şekilde yaptırılır: a. bu staj döneminde kaymakam adayları. İl Merkez stajı 1 ay Bakanlık Merkez stajı–1 3 ay Kaymakam Refikliği stajı 1 ay Mülkiye Müfettişi Refakatinde Teftiş stajı 1. Ana Yönetmeliğin 13’üncü maddesinde belirtilen esas ve usuller dahilinde yaptırılır.SMMM 8. Yeterlik Sınavı ve Mesleğe Atanma Nasıldır? Adayın Yetiştirilmesi. b. KPSS ve Kariyer Meslekler.memurlar.Mülkiye Müfettişi Refakatinde Teftiş Stajı. Yetiştirilme. d.Bakanlık Merkez Stajı (1-2).Kaymakam Refikliği Stajı. Giriş Sınavı Ne Sıklıkla Yapılmaktadır?18 İlk Başvuru Tarihi Son Başvuru Tarihi 24 Temmuz 2009 14 Ağustos 2009 20 Ağustos 2008 5 Eylül 2008 16 Temmuz 2007 17 Ağustos 2007 05 Ağustos 2006 17 Eylül 2006 26 Temmuz 2005 4 Eylül 2005 04 Ağustos 2004 1 Eylül 2004 24 Aralık 2003 21 Ocak 2004 15 Nisan 2003 1 Mayıs 2003 15 Nisan 2003 1 Mayıs 2003 Kaymakam adaylığı giriş sınavı şu ana kadar istisnasız her yıl düzenli olarak yapılmıştır.Bilgileri Artırılmak ve Uygulamaları Yerinde Görmek Üzere Yurt Dışı Stajı.5 ay Bakanlık Merkez stajı–2 4 ay Yurt dışı stajı 12 ay Milli Güvenlik stajı 1. Bakanlıkça belirlenen kurumda Yüksek Lisans eğitimine tabi tutulurlar. Yüksek lisans programı ve programın uygulanacağı kurumun belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde kurumun çalışma takvimine uygun dönemleri kapsayacak şekilde uygulanır.net adresindeki KPSS A sınav ilanları kısmından alınarak tarafımızdan düzenlenmiştir.ALES ve Lisansüstü Eğitim. Yabancı dil eğitiminin sonunda mesleki konularda incelemelerde bulunup uygulamaları yerinde görürler veya bu amaçla mesleki kurslara devam ederler.İl Merkez Stajı. 9. Ana yönetmeliğin 14’üncü maddesinde belirtilen esas ve usuller dahilinde yaptırılır. bulundukları ülkede Bakanlık Makamınca belirtilecek süre ve esaslar dahilinde yabancı dil bilgileri artırılmak amacıyla lisans kursuna devam ederler. e. Kaymakam adayları normal hallerde aşağıdaki sıra ve ortalama sürelerle kaymakam adaylığı staj devresine tabi tutulurlar.

beceri ve davranışları açısından değerlendirilmeleri valilerce yapılır. Bakanlık ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ile müştereken belirlenecek plan ve program dahilinde 1. Vali her adayın görevine karşı olan ilgisini. Olumlu sicil almış ve başarılı görülmüş kaymakam adaylarının bakanlıkça asaleti tasdik edilir. Asaletleri tasdik edilen kaymakam adayları. kaydettiği gelişmeleri temsil kabiliyetini. görevlerini. Kaymakam adaylarının yurt dışında bulundukları sürede tutum ve davranışları ile başarı durumları her üç ayda bir Personel Genel Müdürlüğünce mahallinde gözden geçirilir. Bakanlıkça bilgi ve tecrübelerinden yararlanılabilecek Kaymakamlar yanına normal olarak (Değişik ibare: RG-15/08/2001-24494) 1 ay süre ile kaymakam refiki olarak gönderilirler. Bakanlıkça boş veya yıllık izin veya sağlık izini gibi sebeplerle açık bulunan ilçe kaymakamlıklarına vekil olarak atanırlar. iş tutumunu yakından izleyerek ve zaman zaman uygulamalara bizzat katılarak gerekli bilgi. İl Merkez Stajı: Kaymakam Adayları atandıkları illerde bizzat Valinin veya görevlendireceği Vali yardımcısının direktif ve gözetimi altında hazırlanacak (Değişik ibare:RG-15/08/2001-24494) 1 aylık bir programa göre. valilik birimlerinden başlamak üzere bütün bakanlıkların ilde mevcut kuruluşlarında ve il belediyesinde çalıştırılırlar. Mülkiye Müfettişi Refakatında Teftiş Stajı. Olumsuz sicil almış ve başarısız görülmüş kaymakam adayları. bilgi ve becerisini. Kaymakam adayları. ilde hazırlanan 1 aylık çalışma programları içerisinde çalıştırıldıkları her birimde ilgili Kanun-Tüzük-Yönetmelik ve İdari metinleri okuyup incelemek. kaymakam refikliğini ve mülkiye müfettişi refakatindeki teftiş stajını tamamlayarak.ALES ve Lisansüstü Eğitim. üst üste iki sınavda başarısız veya dönem sonunda yapılacak olan genel sınavda başarısız oldukları tespit edilenlerle. Kaymakam refikliği stajını tamamlayan kaymakam adayları. organları ve faaliyetleri hakkında tam bir bilgi sahibi olmalarına imkan sağlayacak ölçüde tutulur. devletin itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulundukları tespit edilenler. tekrar ve noksanları işaret ederek o birimde hizmetlerin daha iyi yürütülmesi için kişisel görüşlerini belirtmek ile mükelleftirler. tecrübe ve becerilerle donatırlar. Kaymakam adaylarının yüksek lisans programı sonunda Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 42 . yurda çağırılır ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılır. mülkiye müfettişlerinin yıllık normal teftişleri sırasında 1. İlde. kılık-kıyafetlerini refiki bulunduğu kaymakam ve mülkiye müfettişinin raporlarını göz önünde tutarak kanaatini olumlu ya da olumsuz şekilde Bakanlığa yazılı olarak bildirir. 6 aylık il merkez stajını. o birimdeki görevlilerle ilişki kurarak hizmetlerin nasıl yürütüldüğünü yakından takip edip öğrenmek ve sonunda valiliğe verecekleri yazılı raporda bunları özetlemek. ayrıca gerek mevzuatta gerekse uygulamada müşahade edecekleri hata. Kaymakam Refikliği Stajı: İl merkez stajını tamamlamış. İkinci il merkez stajı sırasında bilgi. İl belediyesindeki çalışmaları. Kaymakam adayları. kaymakam adayları. sorunları. Yabancı dil eğitimleri süresince yapılan aylık sınavlardan. başka bir İl valisi yanında en çok bir yıl daha denenir. devam durumu. görevde en az bir yılı doldurduklarında vali tarafından değerlendirilirler.SMMM edilmiş şekilde.5 ay süre ile milli güvenlik ile ilgili konularda staja tabi tutulur. KPSS ve Kariyer Meslekler. f. Kaymakamlık Tezi. Bu süre sonunda da olumlu sicil alamayanlar hakkında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 57’nci maddesi hükümleri uygulanır.5 ay süre ile Mülkiye Müfettişleri refakatinde görevlendirilirler. iki haftadan fazla olmamak üzere belediyelerin kuruluşu. Bu staj döneminde kaymakam adayları. yurda döndükleri tarihi takip eden bir ay içinde Bakanlığa vermek zorundadırlar.Milli Güvenlik Stajı. Valilerin kanaatleri yazılı olarak staj-rapor dosyalarına konulur. halkla münasebetini. en büyük mülkiye amirinin başkanlığında toplanan kurum ve komisyonlara izleyici veya vali uygun görürse raportör olarak iştirak ettirilirler.Akademik Kariyer. kaymakamın yetkilerini. kişiliği. Her aday için değerlendirme raporu düzenlenir. Bunun süre ve zamanı valilikçe belirlenir. İkinci İl Merkez Stajı. İlçede refiki bulundukları kaymakamın gözetim ve sorumluluğu altında ilçe yönetimi.

(http://www.danistay. en çok 30 gün içerisinde ikinci bir sınava tabi tutulurlar. İdari Yargı Hâkimliği Sınavının Kapsamı ve Sınavın Yapılış Şekli Nasıldır?19 Not: idari yargı hakimliği ve Sayıştay denetçiliği gibi bazı sınavlara giriş koşulu olarak KPSS puanı istenmemektedir. hukuki bilgi ve uzmanlık oluşumunda kamu hizmetleri alanında da deneyim sahibi olması gerekmektedir21. Staj-Rapor değerlendirilmesi sonucunda ikinci tezinin başarısız sayıldığı anlaşılanlar kaymakam adaylığından bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında bir göreve atanırlar. Bu sınavda da yetersiz not alanlar Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında bir göreve atanırlar. tezini zamanında teslim etmeyen veya çağrıldığı halde mazeretsiz olarak tezini sunmaya gelmeyen ya da komisyon tarafından tezi ikinci defa yeterli bulunmayanlar. Kaymakamlık Kursu. Kurs sonu sınavında başarı sağlayan ve Kaymakam olarak atanmaya hak kazanan kaymakam adaylarının düzenlenecek bir törenle ad çekmeleri yapılır. KPSS ve Kariyer Meslekler.barobirlik. Bakanlıkça belirlenen konular dışında tez konusu seçen. 10. 22. bir sonraki kaymakamlık kursuna kadar kaymakam adaylığına devam etmek ve Bakanlıkça belirlenecek yeni bir konuda tez hazırlamakla yükümlüdürler. Kurs sonu sınavında yetersiz not alanlar.htm#_ftn4 Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 43 . Ayrıca konu ile ilgili ayrıntılı bir tartışmanın yapıldığı “İdari Yargıda Hakim ve Savcı Adaylarının Eğitimi” isimli makaleye bakılabilir. yetkili yargı yerine başvurarak idari işlemin iptalini ya da karşılaştığı haksızlığın giderilmesini isteyebilir. tez değerlendirmede başarısız Sayılırlar.osym. Bu sınavda da yetersiz not alanlar bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında bir göreve atanırlar.tr/yayinlar/makaleler/saliher. Bunlar.SMMM hazırlayacakları tez “Kaymakamlık Tezi” olarak kabul edilir. kişilerle yürütme ve idare arasındaki ilişkileri düzenleyen mevzuatın uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları karara bağlamakla görevlidirler. İdari Yargı Hâkimi20 1.gov. sertifikaları ve derece alanların ödülleri dağıtılır.tr/1- Idari_yargida_hakim_ve_savci_adaylarinin_egitimi. İdari yargıda görev yapan hâkimler.Akademik Kariyer. Bu bağlamda İdari yargı hâkiminin. 19 Bilgiler 2006 yılında yapılan sınav ilanından alınmıştır. Giriş Sınavında Ne Tür Sorular Sorulmaktadır.ALES ve Lisansüstü Eğitim. Kaymakamlık kurslarından her biri bir dönem numarası almak ve en çok 6 ay süreli olmak üzere İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenip yürütülür. ilk derece mahkemelerinde görev yapanlar ve Danıştay’da görev yapanlar olarak iki ana gruba ayrılır. Soru Örnekleri Var mıdır? www. kaymakam adaylarının kaymakam olarak atanmalarından önce katılmak ve başarı ile bitirmekten yükümlü bulundukları son eğitim devresidir. Tezi başarılı bulunanlar kaymakamlık kurunsa çağırılırlar. İdari yargı hâkimleri.gov. Yeterlik Sınavını Geçemeyen Adayların Durumu Ne Olmaktadır? Kurs sonu sınavında yetersiz not alanlar. en çok 30 gün içerisinde ikinci bir sınava tabi tutulurlar.org.doc) 21 İdari Yargıda Hakim ve Savcı Adaylarının Eğitimi http://www. Kimdir? İdarenin eylem ve işlemlerinden “menfaati ihlal edilen” ya da “hak kaybına uğrayan” kimse. 20 Bknz: Hakimler Ve Savcılar Kanunu ve Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları İle İdari Yargı Hakim Adaylarının Staj Dönemi İle Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik. 11.tr adresinden geçmiş yıllarda yapılmış sınav sorularına ulaşılabilir.

mecburi hizmetin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarını iki kat olarak ödemek zorundadırlar. kişiler ile idare arasında çıkan ve İdare Hukuku ile Vergi Hukuku’nun uygulamasından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlendiği yargı koludur. Ayrıca hâkimler ve savcılar azlolunamazlar. Bu bağlamda idari yargı hakimleri idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin kuruluşu ve görevleri hakkındaki kanun çerçevesinde kendilerine verilen görevleri yaparlar. 2. kendilerinin uyuşmazlıkla ilgili görüşlerini açıklamak. Özlük Hakları Nelerdir? Maaşı Ne Kadardır? Adalet bakanlığı tarafından hâkim ve savcılara sağlanan lojman ve diğer tüm sosyal hak ve yardımlardan yararlanırlar. kendilerine havale edilen dava dosyalarını inceleyerek daire ve kurullara dosyaları anlatmak. haftalık çalışma süresi ve günlük çalışma saatleri yönünden Devlet Memurları Kanunu’ndaki hükümlere tâbidirler.” Danıştay Kanununun 62.SMMM — İlk derece mahkemelerinde görev yapan hâkimler: Bölge idare mahkemeleri. hizmetin gerekleri ile görevin özelliklerinden doğan hâllerde mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde nöbet tutarlar. Çalışma Düzenleri Nasıldır? Hâkim ve savcılar. Türkiye Adalet Akademisi Kanunu ile Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nda hüküm bulunmayan hallerde. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. daire veya kurullarda yapılan tartışmalar sonucu varılan karara ilişkin taslağı yazmaktır. KPSS ve Kariyer Meslekler. gerekirse en çok bir katına kadar uzatılabilir. Mecburi hizmetle ilgili olarak. Bu çerçevede iş güvencesi yüksek olan bir meslek olduğu söylenebilir. mesleğe kabul edildikten sonra meslek öncesi eğitim süresi kadar çalışmadan görevden ayrılanlar. kendileri istemedikçe 65 yaşından önce emekliye sevk edilemezler. İdari yargı hakim adayı maaşı: 2300 TL İdari yargı hakimi maaşı: 2800 TL 1. Ancak. Meslek öncesi eğitimini tamamlamadan görevden ayrılanlar ile meslek öncesi eğitimlerini tamamlayıp.ALES ve Lisansüstü Eğitim. Derece kadrolu idari yargı hakimi maaşı: 5150 TL 5. maddesinde belirtildiği üzere tetkik hâkimlerinin en temel görevi. Bu surette yurt dışına gidip üç aydan fazla yurt dışında kalanlar. “Danıştay tetkik hâkimleri beş yıl meslekte hizmet etmiş ve olumlu sicil almış olanlar arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanırlar. yurda dönüp mesleğe Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 44 . tazminatlar ile her türlü ödemelerin. Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması nedeniyle de olsa aylık ve ödeneklerinden ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamazlar. uluslararası kuruluşlarda ya da yargı organlarında çalışmak üzere görevlendirilenler ise üç yılı aşmamak üzere Adalet Bakanlığınca yurt dışına gönderilebilirler. meslekleriyle ilgili araştırma yapmak. 4.Akademik Kariyer. Bu süreler. Görev ve Sorumlulukları Nelerdir? İdari yargı. — Danıştay Tetkik Hâkimleri: İdari yargı hâkimleri içinden Danıştay’da görevli olanlarına Danıştay tetkik hâkimi denmektedir. kurs ve öğrenim görmek üzere seçilen ya da iç veya dış burstan yararlanan hâkim ve savcılar iki yılı. meslek öncesi eğitimleri sırasında kendilerine ödenen aylık. Yurt Dışı İmkânları Nelerdir? Bilgi ve görgülerini artırmak. Adaylar meslek öncesi eğitim süresi kadar mecburî hizmetle yükümlüdürler. idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri 2576 Sayılı Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş bağımsız mahkemelerdir. 3. ödenek.

d) Kamu haklarından yasaklı olmamak. 7. hırsızlık. 6. Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak. doktora öğrenimini tamamlamış olanlar için 35 yaşını bitirmemiş olmak. b) Lisans ve lisansüstü (master) öğrenimini yapmış olanlar için 30 yaşını. İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak. dolandırıcılık. KPSS ve Kariyer Meslekler.SMMM başladıktan sonra beş yıl süre ile mecburî hizmet yapmak zorundadırlar.Akademik Kariyer. sahtecilik. alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak. İşletme. c) Siyasal Bilgiler. 22 Bknz: 25 Kasım 2006 Adlî Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Sınav İlânı Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 45 . yurt dışında kaldıkları sürede kendilerine ödenen aylık. Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak. İdari yargı hakim adaylığı sınavı aşağıda ayrıntısının belirtildiği gibi ÖSYM tarafından test şeklinde yapılmaktadır. Mecburî hizmet yapmadan görevden ayrılmak isteyenler. Kapsamı ve Sınavın Yapılış Şekli Nasıldır?22 Başvuru Şartları. dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık.ALES ve Lisansüstü Eğitim. ihtilâs. zimmet. Başvuruda bulunacakların 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun değişik 8’inci maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir: a) Türk vatandaşı olmak. resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma. ödenek. Sınavın Yapılış Şekli. tazminatlar ile her türlü ödemelerin. h) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışta bulunmamış olmak. Giriş Sınavının Şartları. üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla. mecburî hizmetin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarını iki kat olarak ödemekle yükümlüdürler. f) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı. g)Taksirli suçlar hariç olmak üzere. inancı kötüye kullanma. rüşvet. irtikâp. Hangi KPSS Puan Türü ile Sınava Girilmektedir? Dikkat Önemli: İdari yargı hâkim adaylığı sınavına girebilmek için KPSS’ye girmek gerekmemektedir. e) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapıyor veya yapmış yahut ertelenmiş ya da yedeğe geçirilmiş olmak. İktisat.

ÖSYM tarafından Ankara’da yapılmaktadır ve sınav yaklaşık 3 saat sürmektedir. yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır. maddesi gereğince adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı yazılı sınavında adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testi uygulanmaktadır. b) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneğinin. Başarılı sayılmak için. Türk kültür ve medeniyetleri. Borçlar Hukuku (genel hükümler). Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürleri ile Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunun her sınav için kendi üyeleri arasından belirleyeceği iki üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Mülâkat. üyelerin 100 tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır. ilgilinin. Türkçe. Yazılı sınav. Ceza İşleri. Mülâkat Kurulunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. e) Çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının. alan bilgisi soruları 80 puan ağırlığa sahip olacak şekilde değerlendirmeye tâbi tutulur. Mülâkat ve Atama Yönetmeliğinin23 değişik 12. Medenî Hukuk. yukarıdaki bentlerde yazılı özellikler her biri 20’şer puan üzerinden değerlendirilerek yapılır. Anayasa Hukuku. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 46 . ilân edilen kadronun bir katı fazlasının altında olursa. Adalet Bakanlığı müsteşarı veya görevlendireceğim Müsteşar yardımcısı başkanlığında. Teftiş Kurulu Başkanı. 23 Dikkat Önemli: ilgili yönetmelik (12 Ocak 2008 CUMARTESİ Resmî GazeteSayı : 26754) yürürlükten kaldırılmıştır. Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir. standart sapması 20 olan standart puan dağılımlarına dönüştürülmektedir. Mülâkat Kurulu. KPSS ve Kariyer Meslekler. Bir testteki doğru cevap sayısı adayın bu testten aldığı ham puanı oluşturmaktadır. Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcı adaylığı yazılı sınavı. c) Genel ve fizikî görünümünün. Sınava giren adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testinin ham puanları ayrı ayrı olmak üzere ortalaması 50. puan verilmesi suretiyle değerlendirilmesi yöntemidir. Hukuk Yargılama Usulü. Değerlendirme sırasında her doğru cevaba bir puan verilmekte. Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları 20. Matematik. sadece başarılı olanlar mülâkata çağrılır. sınav ilânında belirtilen kadro sayısının bir katı fazlası mülâkata çağrılır. a) Muhakeme gücünün.Akademik Kariyer. Ancak başarı oranı. Adayların genel başarıları tespit edilirken Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi standart puanı 0. İdarî Yargılama Usulü. Vergi Usul Hukuku ve Maliye-Ekonomi.ALES ve Lisansüstü Eğitim. Sınav test usulü yapılmaktadır. Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi ve temel yurttaşlık bilgisi sorularından oluşan genel yetenek ve genel kültür konuları ile İdarî yargıda. İdare Hukuku. Mülâkat. Alan Bilgisi Testi standart puanı 0. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere.20. Ceza Hukuku (genel hükümler). Bu şekilde çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da mülâkata alınır. Bu değerlendirme yapılırken genel yetenek ve genel kültür konuları ile alan bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlanır. davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun ve liyakatinin. Sınav Konuları. d) Yetenek ve kültürünün.SMMM Adlî ve İdarî Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav. Vergi Hukuku. konularını kapsayan alan bilgisi sorularından yapılır. Sınavın Değerlendirilmesi.80 ile çarpılarak toplanmakta ve değerlendirme sonunda Ağırlıklı Standart Puanı 70 ve daha yüksek olan adaylar sınavın bu bölümünde başarılı sayılarak mülâkata çağrılmaktadır.

hak ve adalet duygusuna sahip kişiler olarak yetişmelerini sağlamak.SMMM Sınava katılanların. Yeterlik Sınavı ve Mesleğe Atanma Nasıldır? Adayın Yetiştirilmesi. Meslek Öncesi Eğitimin Yaptırılacağı Yerler Adayların. h) Adayların meslek etiğini kazanarak mesleğin yazılı olan veya olmayan kurallarına uygun hareket etmelerini sağlamak. 1) Hazırlık eğitim dönemi dört ay. f) Adayların meslekî konular dışındaki bilgi ve görgülerinin artırılmasını sağlamak. Adaylık süresi. Adaylar.Akademik Kariyer. Adayların meslek öncesi eğitimleri. 9. Staj döneminin son altı ayında adaylar yabancı dil eğitimi için.2003 tarihli ve 4954 Sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu hükümlerine tâbidir. KPSS ve Kariyer Meslekler. i) Adaylara çalışma disiplinine uyma alışkanlığını kazandırmak ve yeteneklerini geliştirici faaliyetlerde bulunmak. a) Hazırlık ve son dönem eğitimleri Eğitim Merkezi’nde.memurlar. d) Adaylara hukukun temel kavram ve ilkelerini vermek. Giriş Sınavı Ne Sıklıkla Yapılmaktadır?24 İdari yargı hâkimliği sınavı her yıl yapılmaktadır. yazılı sınavda aldığı puana öncelik tanınır. 8. e) Adaylara adlî yazışma kuralları ile karar metinlerinin yazımına ilişkin esas ve usulleri öğretmek. b) Adayları mesleğin gerektirdiği tarafsızlık. meslek öncesi eğitim faaliyetlerine düzenli olarak devam etmek. çalışma saatlerine uymak ve yetişmeleri hususunda verilen görevleri yapmak zorundadırlar. ı) Adayları toplumun güven ve saygısını kazanacak kişiler olarak yetiştirmek. g) Adayların insan haklarına saygılı. onur ve adalet anlayışına sahip kişiler olarak yetiştirerek hâkimlik ve savcılık mesleğine hazırlamak. 15/09/2004 tarihli ve 25584 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Yabancı Dil Eğitimi İçin Yurt Dışına Gönderilme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yurt dışına gönderilebilir. Meslek öncesi eğitimin hedefleri aşağıda gösterilmiştir: a) Adaylara hâkimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazandırmak ve bunu davranış hâline getirmelerini sağlamak. Bu sıralamaya tâbi tutulanların nihai puanlarının eşit olması halinde. Hukuk alanında doktora yapmış olanlar ilân edilen boş kadrolara başvurabilir. 4954 Sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılır. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 47 .07. Meslek öncesi eğitim süresi iki yıl olup aşağıdaki dönem ve sürelerde yaptırılır: İdari yargıda meslek öncesi eğitim. b) Staj dönemi eğitimleri adlî yargı hâkim ve savcı adayları için ağır ceza mahkemelerinin. hukukî uyuşmazlıkları yorumlayıp çözüm üretmelerinin esas ve yöntemlerini göstermek. 2) Staj dönemi onaltı ay. Bunlar sadece mülâkata tâbi tutulur.ALES ve Lisansüstü Eğitim. Bu durumda olanlar için mülâkat puanı esas alınarak ayrı bir nihai başarı listesi düzenlenir. idarî yargı hâkim adayları için bölge idare mahkemelerinin bulunduğu 24 Sınav tarihleri www. 23. Yetiştirilme.net adresindeki KPSS A sınav ilanları kısmından alınarak tarafımızdan düzenlenmiştir. Dikkat Önemli. yukarıda belirtilen yazılı yarışma sınavı notunun %70’i ile mülâkat notunun % 30’unun toplamı tespit edildikten sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere nihai başarı listesi hazırlanır. c) Adaylara yükseköğrenimde edindikleri bilgileri uygulamaya aktarıp mukayeseli hukuktan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından da yararlanarak. 3) Son eğitim dönemi dört ay olmak üzere üç dönemi kapsar.

aşağıdaki sürelerde ve birbirini takip eden sıra içinde yaparlar. Aksi hâlde bunların adaylığına Bakanlıkça son verilir. Yeterlik Sınavını Geçemeyen Adayların Durumu Ne Olmaktadır? Meslek öncesi eğitim sonunda ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan yazılı sınavlarda başarısız oldukları kabul edilenler. Sınavla ilgili hususlar Kanunun verdiği yetki uyarınca Yönetmelik ile düzenlenmiştir. 3) Üçer ay olmak üzere ceza ve hukuk mahkemelerinde toplam altı ay. üç ay ceza mahkemelerinde. c) Dört ay süre ile vergi mahkemesinde.tr/1- Idari_yargida_hakim_ve_savci_adaylarinin_egitimi.ALES ve Lisansüstü Eğitim. üç ay Cumhuriyet başsavcılıklarında. devlet memuru olmalarında herhangi bir sakınca bulunmaması ve boş kadro bulunması hâllerinde bakanlıkça merkez veya taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun bir kadroya atanabilirler. a) Altı ay süre ile Danıştay’da. Eğitim sonunda adaylar.11.htm#_ftn4 Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 48 . K. d) Bir ay süre ile bölge idare mahkemesinde. Adlî yargı hâkim ve savcı adayları stajlarını. Yeterlik Sınavı. Mesleğe kabullerine karar verilen adayların.gov. 1990 yılında yapılan yasa değişikliği ile “sözlü sınav” olarak değiştirilmiştir.gov. 2) Cumhuriyet Savcılığına atanacak adaylar için. adlî ve idarî yargı teşkilâtının ihtiyacı ile eş durumu ve diğer durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle. erkekler için askerliğini yaptığını veya askerlikle ilişiği olmadığını belgeleyen adayların mesleğe kabullerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir. üç ay hukuk mahkemelerinde. idarî yargı adayları için görevleri ve görev yerleri Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekme ile belirlenir. 1) Bir ay Cumhuriyet Başsavcılıklarında. Meslek öncesi eğitim sonunda yazılı sınavda başarılı olan ve mani hâli olmayan. eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularla ilgili bir yeterlik sınavına alınırlar. genel staj ve görev stajı olmak üzere iki kısım halinde.danistay. iki ay Yargıtay’da yaptırılır.Akademik Kariyer.1990 tarih ve E. adlî yargı adayları için görev yerleri. Giriş Sınavında Ne Tür Sorular Sorulmaktadır.SMMM staj merkezlerinde. hazırlık ve son eğitim dönemlerinde programa alınan konular esas alınarak. 11. öğretim görevlilerince hazırlanır. üç ay ceza mahkemelerinde. KPSS ve Kariyer Meslekler. Geçmiş yıllarda yapılan sınavların sorularına www.tr adresinden ulaşılabilir.1990/13. a) Genel staj sekiz ay süreli olup. d) İdarî yargı hâkim adaylarının stajları. Sınav sonunda 100 üzerinden 60 ve daha yukarı puan alan adaylar başarılı kabul edilir. 2) Bir ay diğer adalet dairelerinde. Hakim ve Savcılar Kanunu hükümlerine göre yapılır25. b) Görev stajı sekiz ay süreli olup. 25 İdari Yargıda Hakim Ve Savcı Adaylarının Eğitimi http://www. 10.1990/30 Sayılı kararı ile bu ibareyi iptal etmiştir. Sınav. e) Bir ay süre ile il valiliklerinde olmak üzere birbirini takip eden sıra içinde yaparlar. Ancak Anayasa Mahkemesi 20. b) Dört ay süre ile idare mahkemesinde. 1) Hâkimlik görevine atanacak adaylar için. 3221 Sayılı Kanunun 10. iki ay Yargıtay’da. Eğitim sonu sınavında başarılı olan adayların mesleğe kabulleri ile atamaları.osym. maddesinde yer alan bu sınavın “yazılı” olduğu ibaresi. sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren bir ay içinde talep etmeleri. c) Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının stajları. Mesleğe Atanma. Soru Örnekleri Var mıdır? İdari yargı hâkim adaylığı sınav soruları ÖSYM tarafından yayınlanmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Sınavının Kapsamı ve Sınavın Yapılış Şekli Nasıldır?26 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettişi27 1. Başvuru sırasında istenecek belgeler ve adayların taşımaları gereken şartlar ile ilgili olarak ilgili ilana bakılabilir. c) Görevlerini yaparken öğrendikleri ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluklar için. her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş. KPSS ve Kariyer Meslekler. müfettişlerin ve yetkili müfettiş yardımcılarının her bir turne döneminde değişik bölgelerde teftiş yapmaları sağlanacak şekilde hazırlanır.SMMM 23. inceleme. Çalışma Düzenleri Nasıldır? Müfettişlerin teftiş ve incelemeleri. Görev ve Sorumlulukları Nelerdir? Müfettişler. 27 Bknz: Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 49 . Müfettişlerin teftiş görevleri "turne dönemi" ve "turne dışı dönemi" esasına göre düzenlenir. Ankara dışındaki teşkilatın teftişi turne esasına göre düzenlenir. sorumlular hakkında soruşturma usulüne uygun olarak. usulsüzlük ve yolsuzlukları belirleyerek bunların giderilmesi ve düzeltilmesi. 2. esas itibariyle bakanlığı ilgilendiren mevzuatın uygulanmasının kontrolü ve gerekli önlemlerin alınması amacını güder. gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak. Turne teftişleri. görevlendirildikleri komisyon. gecikmeden olaya el koymak için durumu hemen kurul başkanına iletmek. seminer ve toplantılara katılmak. Teftiş programları. aksaklık. 3. a) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluş ve kurumlarının. inceleme. b) Teftiş ve inceleme sırasında gördükleri yanlışlık. mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yapmak. e) Refakatlerine verilecek müfettiş yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak. araştırma ve soruşturma yapmak. d) Bakanlığı ilgilendiren konularda yurt içinde veya dışında inceleme ve araştırma yapmak. araştırma ve soruşturma yapmak ve aşağıda sayılan diğer görevleri yapmakla yükümlü olan müfettişe. müfettişlerin ve yetkili müfettiş yardımcılarının turne süreleri ve teftiş edilecek yerler göz önünde bulundurularak Başkanlıkça en erken Mayıs ve en geç Eylül ayı başında uygulanacak şekilde düzenlenir. her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş. işlerin daha iyi yürütülmesi ve görevlilerin çalışmalarından daha çok faydalanılması için alınması gereken önlemleri Başkanlığa bildirmek. görev ve işlemlerin yürütülmesinde yardımcı olan kişidir. f) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak. eksiklik. Bakanlığın yurt dışı teşkilatı ile buralardaki görevlilerin çalışmaları müfettiş yardımcılığı 26Bilgiler 2005 yılında yapılan sınav ilanından alınmıştır.ALES ve Lisansüstü Eğitim. bakanın emir veya onayı üzerine. görülecek mevzuat yetersizliklerinin veya yanlışlıklarının giderilmesi için önerilerde bulunmak. Kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettiş yardımcısı bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluş ve kurumlarının.Akademik Kariyer. bakan adına aşağıdaki görevleri yaparlar. kurs. Ankara'daki teşkilatın teftişi turne teftişi dışında kalan zaman içinde yapılır.

İşletme. İktisat.3. GK:0.1) puan türünden ve/veya KPSSP 5 ( GY:0. g) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını geçmemiş olmak. Uİ:0. mesleki bilgi ve görgülerini artırmak veya öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilebilirler.Akademik Kariyer. Giriş Sınavının Şartları. 4. İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli veya yabancı eğitim kurumlarından birini bitirmiş olmak. Yurt Dışı İmkânları Nelerdir? Müfettiş ve müfettiş yardımcıları.5. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümleri aşağıda belirtilen konulardan yapılır. Giriş sınavlarına katılmak isteyenlerin KPSS’den ilgili kurumca tespit edilecek yeterli puanı almaları ve aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekir. d) Kasıtlı olarak işlenmeyen suçlar dışında hürriyeti kısıtlayıcı bir ceza ile hükümlü olmamak. Müfettiş yardımcısı maaşı: 1950 TL Müfettiş maaşı: 2300 TL 1.1 ÇE:0. f) Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak. Siyasal Bilgiler. 6. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 50 . Derece kadrolu müfettiş maaşı: 3100 TL 5.ALES ve Lisansüstü Eğitim.2. YD:0. İK:0. b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk. İA:0. HU:0.2) puan türünden 80 puan ve daha yüksek puan ile yabancı dil testinden en az 35 soru doğru cevaplayanlar başvurabilmektedir. Özlük Hakları Nelerdir? Maaşı Ne Kadardır? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının personeline sağlamış olduğu her türlü imkândan yararlanmaktadırlar. araştırma yapmak. e) Yapılacak inceleme sonunda.1.1. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümde yapılır. h) 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılan sınavda. MA:0. Kapsamı ve Sınavın Yapılış Şekli Nasıldır? Başvuru Şartları. sicil ve karakteri bakımından Müfettişliğe alınmasına engel bir hali bulunmamak (İnceleme sonuçları gizli tutulur). Bakanlıkça sınav ilanında belirtilen puanı almış olmak gerekir. KPSS ve Kariyer Meslekler.1. GK:0. a) Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak. Sınav konuları.1. Hangi KPSS Puan Türü ile Sınava Girilmektedir? KPSSP 115 (GY:0. c) Sağlık durumu her türlü yolculuk ve iklim koşullarına elverişli olmak. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 21/01/1974 ve 7/7756 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan "Yetiştirilmek Amacıyla Yurt dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde. 7. YD:0.1.1.SMMM hariç en az 5 yıl süre ile Kurulda görev yapan müfettişler tarafından teftiş edilir ve incelenir. Sınavın yapılış şekli.

bilimsel ve verimli çalışma alışkanlığı ve teknik araçları kullanma becerisi kazanmak. Sınavın Değerlendirilmesi. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav konularının her birinden ve kompozisyondan en az 50 puan alınması ve bütün bölümlerden alınacak puanların ortalamasının 70’ten az olmaması gerekir. yanında çalıştığı müfettişler ile başkan tarafından sınava girebilmek için gerekli koşul ve nitelikleri taşıdıkları saptananlar yeterlik 28 Sınav tarihleri www.3) Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukukunun Genel Esasları. c) Maliye: 1) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası. seminer veya eğitim programlarına katılmaları sağlanır. Yazılı sınav kağıtları sınav kurulu tarafından okunarak her bir sınav konusu ve kompozisyon için tam puan 100 olmak üzere değerlendirilir. müfettişler yanında teftiş.4) Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç). Gerektiğinde bu süre en çok bir yıl daha uzatılabilir.memurlar. Müfettiş yardımcıları ayrıca bakanlığı ilgilendiren konular ve mevzuat hakkında bilgi edinmek. soruşturma ve araştırma işlerinde yardımcı olarak çalışırlar ve bu şekilde teftiş ve soruşturma yöntemleri hakkında bilgi. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 51 . 8. toplantı. 3) Almanca. 2) Sosyal Ekonomi. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir. 2) Bütçe. dillerinden biri. İdari Yargı ve İdari Teşkilat. yabancı dil bilgilerini geliştirmek ve mesleğin gerektirdiği nitelikleri elde etmek için çalışmalar yaparlar. sınav programına dahil yabancı dillerden birindeki bilgi derecesi üstün olan aday yeğlenir. tek başına teftiş. Yarışma sınavında başarı göstererek müfettiş yardımcılığına başarı sırasına göre atananlar. 4) Para. 5) Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar. 9. e) Kompozisyon. denetleme.net adresindeki KPSS A sınav ilanları kısmından alınarak tarafımızdan düzenlenmiştir. Yetiştirilme. 3) Kamu Gelirleri ve Kamu Harcamaları. Sınav sonunda yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalamaları eşit olanlar arasında.SMMM a) Hukuk: 1) Anayasa Hukukunun Genel Esasları.Akademik Kariyer. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavında başarılı sayılabilmek için.ALES ve Lisansüstü Eğitim. 6) Türkiye ve Dünya Ekonomisi ile Güncel Ekonomik Sorunlar. ç) Muhasebe: 1) Genel Muhasebe. Sınavda başarı gösterenler başarı derecelerine göre boş kadrolara atanırlar. d) Yabancı Dil: 1) İngilizce. Müfettiş yardımcılarının mesleki ve bakanlığı ilgilendiren konularda bilgi edinmeleri ve yetiştirilmeleri için bakanlıkça veya başka kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurs. KPSS ve Kariyer Meslekler. 2) Fransızca. Müfettiş yardımcılığı süresi en az 3 yıldır. Sözlü sınavda adaya sorulacak soruların tamamı için 100 üzerinden bir tek puan verilir. İki yıl müfettiş yardımcısı kadrosunda çalışmış olanlardan yanında çalıştığı müfettişlerin ve başkanın tezkiyeleri ile yeterli olduğu anlaşılanlara. Yeterlik Sınavı ve Mesleğe Atanma Nasıldır? Adayın Yetiştirilmesi. 2) Bilanço Analizi ve Teknikleri. 3) Ticari Hesap.6) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (İş Kanununun Genel ve İş Sözleşmesine ilişkin hükümleri ile sosyal güvenlik sisteminin karşıladığı riskler). deneyim ve uzmanlık kazanırlar. Müfettiş yardımcılığı döneminde.2) İdare Hukukunun Genel Esasları. Dikkat önemli: İki defa müfettiş yardımcılığı sınavına girip başarı sağlayamayanlar üçüncü bir sınava giremezler. yazılı ve sözlü sınavlarda alınan puanların ortalamasının en az 70 olması gerekir.5) Borçlar Hukukunun Genel Esasları. 3) Milli Gelir ve Büyüme Teorileri. Giriş Sınavı Ne Sıklıkla Yapılmaktadır?28 En son sınav 2005 yılında yapılmıştır ve o yıldan beri herhangi bir sınav açılmamıştır. Banka ve Konjonktür. 4) Kamu Borçları. inceleme ve soruşturma yapma yetkisi verilebilir. Kompozisyon puanında Türkçe bilgisi ve anlatım yeteneği esas alınır. inceleme. b) İktisat:1) Mikro ve Makro İktisat. 7) İşletme İktisadı ve Fiyat Teorileri.

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için. 657 sayılı Kanunda yer alan "mülki idare hizmetleri sınıfı"ndan maaş alırlar.ALES ve Lisansüstü Eğitim. Müfettişlik. son olarak da Bakanlıkta 3 ila 4 aylık kaymakamlık kursu programları vardır. Giriş Sınavında Ne Tür Sorular Sorulmaktadır. Kaymakamlık Kaymakam ilçede hükümetin temsilcisi sıfatıyla genel idarenin başıdır. Kaymakamlar. meslekler hakkında yeterli bilgi edinememektedirler. 24. sınav konularının her birinden en az 60 puan alınması ve tüm konulardan alınacak puanların ortalamasının 70’ten az olmaması gerekir.SMMM sınavına alınırlar. 8 ay İngiltere'de yabancı dil stajı. 2 ay ilçede kaymakam gözetiminde staj. Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümde yapılır. yeterlik sınavına alınırlar. imkanları oldukça geniş sayılan bir yetki organıdır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir. Müfettiş yardımcıları. yetişme döneminin sonunda gerekli mesleki bilgi ve deneyim sahibi olup olmadıklarının saptanması için. 1. Yeterlik sınavında başarılı sayılabilmek için yazılı ve sözlü sınavlarda alınan puanların ortalamasının 70ten az olmaması gerekir. KPSS ve Kariyer Meslekler. 6 ila 7 ay ilçede müstakil olarak kaymakam vekilliği.Üç yıllık adaylık döneminde. 6 ay il valiliğinde staj. Ayrıca. Kontrolörlük veya Denetmenliği hakkında genel bilgiler vereceğiz.5 ay mülkiye müfettişi ile teftiş stajı. 10. Yazılı ve sözlü sınavları başarıyla aşanlar. Soru Örnekleri Var mıdır? Geçmiş yıllarda yapılan sınavların soruları yayınlanmamaktadır. Daha sonra yapılan yeterlilik mülakatını da başarıyla aşan adaylar asil kaymakam olarak atanırlar. a. Başarı gösterenler. Bu yüzden soru örneklerine ulaşılamamıştır. 4 ay Ankara'da yabancı dil kursu. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 52 . Diğer A kategorisi Meslekler Nelerdir? Üniversiteden mezun olduktan sonra meslek sınavlarına hazırlanan öğrenciler. Yeterlik Sınavını Geçemeyen Adayların Durumu Ne Olmaktadır? Yeterlik sınavında başarısız olanlar yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. Sözlü sınavda. ilçede kaymakam yalnızca içişleri Bakanlığının değil tüm bakanlıkların görevlerini ilde ve ilçede üstlenmişlerdir. Kaymakamlık. Bu yüzden ilde vali.Yurtdışı staj dönemi sonunda yapılan IL TC Sınavında en az 6 not alan kaymakam adayları. başarı listesindeki sıraya göre müfettişliklere atanırlar. 11. kaymakam adayı olarak atanırlar ve yaklaşık üç yıllık bir staj programına tabi tutulurlar. Bu nedenle Maliye Bakanlığı'nı örnek alarak. Bakanlığın imkanları ölçüsünde daha sonra yüksek lisans için tekrar yurtdışına gönderilebilir. Bu açıdan vali ve kaymakamın sorumluluk ve yetki alanı çok geniştir.Akademik Kariyer. değişen koşullar ve mevzuat gereği mülki idare amirleri için zaman zaman eğitim seminerleri ve kursları düzenlenmektedir. Yeterlik Sınavı. sorulan sorulara verilen yanıtlarla birlikte varsa müfettiş yardımcısı tarafından düzenlenen raporlar da göz önünde tutularak tam puan 100 üzerinden bir tek puan verilir.

Üç yıllık yetişme döneminden sonra yapılacak yeterlilik sınavında başarılı olarak Başbakanlık Müfettişliğine atananlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'ncı maddesi uyarınca ayrıca bir derece yükselmesi uygulanır. Başbakanlık Müfettişliği Başbakan adına görev yapmakta olan Başbakanlık Müfettişleri. görev ve yetkili oldukları alan ve konularda üç yıl süren yoğun bir çalışma döneminin ardından girecekleri Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 53 . Bunun dışında. kıdem sıralarına göre. mesleki bilgilerini artırma amacıyla ve bir yıl süreyle. yaz aylarında diğer bölgelerde de "turne" adı verilen çalışmalar yaparlar. vakıflarda. Maliye Teftiş Kurulunun merkezi. yurtdışında çalışma alanları ile ilgili konularda eğitilirler. Bakanlıkça belirlenen alan ve konularda lisansüstü öğrenim yapmak isteyen Maliye Müfettişleri. derneklerde. bütün kamu kurum ve kuruluşları ile sendikalarda. müfettiş yardımcılıkları sırasında ve daha sonraki dönemlerde gördükleri kapsamlı hizmet içi eğitimin yanı sıra. Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak başlanır. Teftiş hizmetleriyle ilgili genel prensipleri tespit etmek ile teftiş ve denetim hizmetlerinin geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak da. Ayrıca. ülkenin yönetiminde ve gelişiminde söz sahibi olmaktır.ALES ve Lisansüstü Eğitim. bu merkezlerde yaptıkları çalışmaların yanı sıra. işçi ve işveren kuruluşları ile gerektiğinde imtiyazlı şirketlerde diğer denetim birimlerinin yetkilerini de haiz olarak teftiş. Maliye Müfettişi olmak gelecektir. Maliye Müfettişliği Maliye Teftiş Kurulu yapısı gereği öncelikle Devlete üst düzey yönetici veren rakipsiz bir okul niteliğindedir. parasının. Maliye müfettişleri ve yardımcılarının "merkez" ve "turne" çalışmalarını belirleyen ayrıntılı programlar yılda iki defa Maliye Bakanının onayı ile yürürlüğe konulur. Kurulun.Akademik Kariyer. Maliye Müfettişleri. inceleme ve soruşturma yapma görev ve yetkisine sahiptir. Ankara'dadır.SMMM Yurdun her köşesinde İçişleri Bakanlığının sosyal tesisleri bulunmaktadır. Kamu malının. Bir başka deyişle. Maliye Müfettişleri. c. yönetmelik hükümleri ve bütçe olanakları çerçevesinde geçici sürelerde yurt dışında görevlendirilebilirler. Yeterlilik sınavından sonra müfettişliğe atananlar. İstanbul ve İzmir'de sürekli çalışma merkezleri bulunmaktadır. Mesleğe. Maliye Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının kazanılmasını müteakip. gelir ve giderlerinin söz konusu olduğu her yerde ve her işte Maliye Müfettişlerinin görev ve yetkileri vardır. KPSS ve Kariyer Meslekler. bilgi donanımı ve birikimi tam ve ufuklu bir kariyer mesleğidir. Başbakanlık Teftiş Kurulunun görev ve yetkileri arasındadır. yurtdışına gönderilirler. öğrenim görecekleri yabancı dilde yeterli olduklarını kanıtlamak ve eğitim görecekleri üniversitenin şartlarını taşımak kaydıyla. Ayrıca mülki idare amirleri her bakanlığın temsilcileri olduklarından her kuruluşun sosyal tesislerinden fiilen yararlanabilmektedirler. Maliye Müfettişliği gerçek anlamda altyapısı sağlam. Bu kapsamda. iki yıl süre ile yurtdışına gönderilirler. Maliye Müfettiş Yardımcıları. b. Maliye müfettişleri ve müfettiş yardımcıları.

bir yıl süreyle. Ayrıca gerekli koşulları sağlayan müfettişler lisansüstü eğitim için yurtdışına gönderilmektedirler. Müsteşarlığa bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş. Müfettişler teftiş. teftiş etmek ve gerektiğinde idarenin haklarını koruyacak tedbirlerin alınmasını sağlayıcı önerilerde bulunmak. serbest bölge ve yerlerdeki mevcut mallar ile bunların kayıtlarını incelemek. meslekte 10 yılını dolduran Maliye MüfettişIeri "Yeminli Mali Müşavir" unvanını kazanır. Ayrıca 3568 Sayılı Kanun hükümleri gereğince. Müsteşarlığın denetimine tabi ambar. Gümrük Müfettişliği Gümrük müfettişleri. Yeterlilik sınavını vererek müfettişliğe atananlar.SMMM "yeterlilik sınavı"nda başarılı olmalarını müteakip üçlü kararname ile Maliye Müfettişliğine atanırlar. Bu sınavı kazananlar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müfettişliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu doğrudan Sanayi ve Ticaret Bakanına bağlı olarak görev yapar. irtikap.Müfettişler imkânların müsait olması halinde bir yıl süre ile yurtdışında inceleme yapmak üzere dilini bildikleri ülkelere gönderilirler. Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolardan birisine naklen atanırlar. Bakan ve Teftiş Kurulu Başkanından başka hiçbir makam ve merciden emir almazlar.ALES ve Lisansüstü Eğitim. Müsteşarın emri veya onayı üzerine Müsteşar adına. personel ve yolcularını muayene etmek. acil ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde idare ve hazinenin haklarını koruyucu tedbirleri almakla görevli ve yetkilidirler. yeterlilik Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 54 . doğrudan görevden uzaklaştırmaya yetkilidirler.Yetişme döneminde müfettişlikte başarı gösteremeyeceği anlaşılan. zimmet veya ihtilas eylemleri veya işlemlerinde önemli yolsuzluğu görülen veya istenilen belgeleri vermeyen gümrük memurlarını. Yeterlilik sınavında başarılı olamayan müfettiş yardımcıları. mevcut yasal düzenleme ile kendilerine tanınan yetki çerçevesinde Bakan adına teftiş. inceleme ve soruşturmalar yapmak ve gümrük bölgesi içinde bulunan bütün nakil vasıtalarını. "Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı"nı kazananlar atanabilirler. Müfettiş yardımcılığı dahil meslekte 10 yılını tamamlayan Maliye Müfettişleri. Müfettiş yardımcıları. ortak kararname ile müfettişlik kadrolarına atanırlar. yurt dışına gönderilirler. rüşvet. Bu sınavı kazananlar. bunların yük ve eşyasını. Müfettiş ve müfettiş yardımcıları. Müfettiş yardımcıları. Maliye Başmüfettişliğine atanır. mesleki bilgilerini arttırmak amacıyla. en az 3 yıllık bir yetiştirme programına tabi tutulduktan sonra yeterlilik sınavına çağrılırlar. İstanbul ve İzmir'de bulunan idarelerin teftişini kapsar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettişliği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığına. Bakanlığı ilgilendiren konularda araştırma ve incelemeler yapmak. antrepo. soruşturma ve inceleme yaparlar. f. Gümrük müfettişlerinin yıllık teftiş programları "turne" esasına göre uygulanır. inceleme ve soruşturmaların her aşamasında kaçakçılık. Kış programları Ankara.Akademik Kariyer. KPSS ve Kariyer Meslekler. d. en az 3 yıllık bir yetiştirme programına tabi tutulduktan sonra yeterlilik sınavına çağrılırlar. ortak kararla müfettişlik kadrolarına atanırlar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlara. e.

sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak. g.SMMM sınavında başarılı olamayan veya özürsüz olarak yeterlilik sınavına girmeyen müfettiş yardımcıları.huk.aspx?F6E10F8892433CFF8FE9074FF19B00056ADB17BCA1 5FC4FC b.tr/sorular/index. KPSS Sınavı Soru Örnekleri http://www. Genel ve Katma Bütçeli Dairelerin gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetlemek. kendi görev alanları ile sınırlı olmak üzere vergi incelemesi yapmaya yetkilidirler.tr/BelgeGoster. Bankalar Yeminli Murakıpları.tr adresine bakılabilir. devlet müdahalesini kolaylaştırmak için yapılan denetimde özel bir örgütlenme biçimi Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu’dur. § Harcamalara ilişkin olarak yapılan sözleşmeleri tescil.tr/kpss/kpss. Hesap Uzmanlığı Sınavı Soru Örnekleri http://www.osym.gov. 4389 sayılı Kanunla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bağlanmıştır. 18.rar veya http://osym.htm Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 55 . Bankalar Yeminli Murakıplığı Banka işlemlerinin dışardan. Bu soru örnekleri için www. Soru örnekleri öğrencilere kolaylık sağlaması açısından ÖSYM’nin ve ilgili kuruluşların sitelerinden alınarak aşağıdaki şekilde derlenmiştir. Sayıştay Denetçiliği Sayıştay. Sayıştay inceleme ve denetleme görevlerini Sayıştay Denetçileri aracılığı ile yürütür. a. Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolardan birisine naklen atanırlar. yasalarla verilen inceleme.maliye. KPSS A Grubu Kadrolarda ne tür sorular sorulmaktadır? Geçmiş Yıllarda yapılmış sınavlara ilişkin soru örnekleri var mıdır? KPSS sınavı ve KPSS A grubu kadrolara ilişkin sorular ve cevapları sınavı yapan ÖSYM tarafından her sınav sonrasında yayınlanmaktadır. bankaların mali yapısının tespit etmeye. KPSS ve Kariyer Meslekler. § Genel ve katma bütçelere ilişkin kesin hesaplar ile sayman hesaplarını karşılaştırmak suretiyle uygunluğunu saptamak ve uygunluk bildirimi taslaklarını hazırlamak.sakarya.gov.edu.6. Bu Kurul Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na bağlı iken. Sayıştay. Sayıştay Denetçilerinin görevleri şunlardır: § Sayman hesaplarını incelemek ve sonucunu bir raporla Birinci Başkanlığa bildirmek.Akademik Kariyer. h. kadro ve ödemek dağıtım işlerini vize etmek.1999 tarihli. TBMM'ye sunulacak rapor taslaklarını düzenlemek. 25. her türlü bankacılık işlemlerini denetlemeye.ALES ve Lisansüstü Eğitim.gov. yargı yetkisi bulunan ve TBMM adına denetleme yapan bir Anayasa kuruluşudur. denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmak amacı ile oluşturulmuştur.

rar e. Ziraat Bankası Teftiş Kurulu Müfettiş Yardımcılığı Sınav Soru Örnekleri http://www.sakarya. Sayıştay Denetçiliği Sınav Soru Örnekleri http://www.rar g.rar h.tr/kpss/sayistay. Maliye Müfettiş Yardımcılığı Sınav Soru Örnekleri http://www.maliye.tr/kpss/idariyargi.edu.tr/kpss/maliyemufettis.sakarya.rar d.sakarya.maliye.Akademik Kariyer.rar f.net/kategori/106/ Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 56 . İdari Yargı Hakimliği Sınav Soru Örnekleri http://www. KPSS ve Kariyer Meslekler.edu.edu.sakarya.tr/kpss/ziraatteftis.tr/kpss/kaymakam. http://www.edu.memurlar.sakarya. Diğer sınavlarla ilgili soru örnekleri http://www.sakarya.maliye.rar Not: Ayrıca KPSS A-Grubu Kurum Sınavları İçin Aşağıdaki Adrese Bakılabilir.edu.tr/kpss/diger.maliye.maliye.ALES ve Lisansüstü Eğitim.SMMM c. Kaymakam Adaylığı Sınav Soru Örnekleri http://www.maliye.edu.

genel ve katma bütçeli kuruluşlarda. Gelirler kontrolörlerinin çalışmaları yıllık plan ve programlara göre "grup" ve "turne" görevleri olarak düzenlenir. Kontrolörlükte başarılı görülenlerden yabancı dil bilgisinin yeterli olduğu saptananlar inceleme ve araştırma amacı ile dış ülkelere gönderilebilir.SMMM GENEL MÜDÜRLÜK KONTROLÖRLÜKLERİ VE MÜFETTİŞLİKLERİ a. incelemek ve vergi kanunları açısından mükellefler hakkında her türlü vergi incelemesi yapmakla görevli ve yetkilidir. mesleğe girişin ikinci yılında "yetki yoklaması"na. üçüncü yılın sonunda da "yeterlilik sınavı"na tabi tutulurlar. Bu süre içinde stajyer gelirler kontrolörlerinin mesleki yönden eğitimi ve yetişmeleri sağlanır. Grup merkezi veya devamlı çalışma yeri de denilen bu yerlerde görevli gelirler kontrolörleri turne çalışmaları dışında aralıksız olarak teftiş. turne ve merkez emri çalışmalarını içerir. c. Muhasebat Kontrolörlüğü Muhasebat Genel Müdürlüğü teşkilat ve görev alanına giren işlemler ile ilgili olarak ilk teftiş inceleme ve soruşturma işleri ile kanunlar ve diğer mevzuatla kendilerine verilen görevleri icra eden Muhasebat Kontrolörleri. Yeterlilik sınavında başarı gösterenler gelirler kontrolörlüğüne. Muhasebat kontrolörlerinin çalışmaları kış çalışma ve yaz turne programlarıyla düzenlenir. başarılı olamayanlar ise durumlarına uygun başka görevlere atanırlar. inceleme ve araştırmalarda bulunmak ve Genel Müdürlüğün görevlerinde ihmal veya suiistimal görülen memurları hakkında tahkikat yapmakla görevli ve yetkilidirler. Denetim Birimi Başkanlığı Ankara'dadır. Stajyerlik dönemi girişten itibaren üç yıldır. meslekte on yılını dolduran gelirler kontrolörleri. 3 yıllık staj ve yetiştirme dönemi sonunda yapılacak yeterlilik sınavını başarırlarsa kontrolör olarak atanırlar. Turne çalışmaları. mesleğe özel yarışma sınavları ile "stajyer" olarak alınırlar. (sınavsız olarak) "yeminli mali müşavir" olabilme hakkını elde etmiştir. Bütçe Kontrolörlüğü Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapmakta olan Bütçe Kontrolörleri. Türkiye genelinde teftiş ve vergi incelemesi şeklinde yürütülür. 3568 sayılı Kanun ile mali denetim konusunda yeni düzenlemeler yapılmıştır. İstanbul ve İzmir İl Merkezlerinde Grup Başkanlıkları vardır.Akademik Kariyer. b. Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde. Yarışma sınavı sonunda stajyer kontrolörlüğe alınanlar. Devamlı denetimi sağlamak amacıyla İstanbul ve İzmir illerinde de Grup Başkanlıkları oluşturulmuştur. Gelirler kontrolörleri. Bu programlar merkez. Muhasebat Genel Müdürüne bağlı olarak Denetim Birimi Başkanlığında görev yaparlar. Gelirler kontrolörlerinin Ankara. Stajyer gelirler kontrolörleri.ALES ve Lisansüstü Eğitim. KPSS ve Kariyer Meslekler. Görevlerinde başarılı olan gelirler kontrolörleri açılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak kaydıyla bakanlıkça gerekli görülecek inceleme ve araştırmaları yapmak üzere yabancı ülkelerde geçici görevle görevlendirilirler. Gelirler Kontrolörlüğü Gelirler Genel Müdürüne bağlı olarak görev yapmakta olan Gelirler Kontrolörleri. gelirler kontrolörlerinin bağlı oldukları grup merkezleri dışında. bütçe ve gider kanunlarının uygulanmasına ilişkin her türlü denetim. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 57 . Gelirler Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının bütün işlerini teftiş etmek. Yine TOEFL sınavında başarılı olan gelirler kontrolörleri yüksek lisans yapmak amacıyla iki yıl süre ile yurt dışına gönderilebilmektedirler. soruşturma ve vergi incelemesi çalışmalarında bulunurlar.

'istedikleri ve durumları müsait olduğu takdirde Maliye Teşkilatında başka görevler verilebilir. e. Dış Ticaret Kontrolörlüğü Doğrudan Müsteşara bağlı olarak çalışan Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu. Milli Emlak Kontrolörlerinin görev ve çalışmaları. Bu illerde. yapılacak yeterlilik sınavında başarılı olanlar. Bu programlar merkez. inceleme ve soruşturma yapmak ve anılan Genel Müdürlüğünün personeli hakkında gerekirse soruşturma yapmakla görevli ve yetkilidirler. Staj döneminden sonra "yeterlilik sınavı" yapılır. grup başkanlıkları bulunmaktadır. İstanbul ve İzmir illeridir. Sınavda başarı gösteremeyenler meslekten çıkartılırlar. Yeterlilik sınavında başarılı olamayanlar ise. Stajyer Milli Emlak Kontrolörlüğü süresi üç yıldır. Yeterlilik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümdür. antrepo. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 58 . TASİŞ'e ait sundurma. Stajyerlik dönemi girişten itibaren 3 yıldır. Devamlı inceleme yerleri kontrolörlerin çalışmalarının ara verilmeden yürütüldüğü Ankara. TASİŞ İşletmelerini teftiş etmek. Kontrolörlerin çalışmaları geçici ve devamlı inceleme yerlerine göre saptanır. özel ve tüzel kişiler nezdinde milli emlakla ilgili her türlü denetleme. yıllık plan ve programlara göre grup ve turne görevleri olarak düzenlenir. f. KPSS ve Kariyer Meslekler. Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde. depo ve satış mağazalarındaki eşyaları kontrol etmek ve anılan genel müdürlüğün suç sayılan eylem ve işlemleri görülen personeli hakkında soruşturma yapmak görev ve yetkilerine sahiptir. Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde. Bunlara. meslekte 9 yılını başarıyla tamamlayan ve yabancı dil sınavında başarılı olan kontrolörlerin uzmanlıklarını geliştirmek ve Bakanlıkça uygun görülecek konularda araştırmalar yapmak üzere bir yıl süre ile yurt dışına gönderilmeleri öngörülmektedir. durumlarına uygun başka bir göreve nakledilirler. Müsteşarın emri ve onayı üzerine Müsteşar adına Müsteşarlık Teşkilatı ile Müsteşarlığa bağlı kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak memur ve denetime tabi gerçek ve tüzel kişiler nezdinde teftiş inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütmekle görevli ve yetkilidirler.Akademik Kariyer. Bu sınavda başarı gösterenler. Bakan Onayı ile kontrolörlüğe atanırlar. d. turne ve merkez emri çalışmalarını içerir. "tasfiye kontrolörü" olarak atanırlar. Üçüncü yılın sonunda yapılacak "yeterlilik sınavında başarılı olanlar "Muhasebat Kontrolörü" olarak atanırlar. Milli Emlak Genel Müdürlüğüne verilen görevlerle ilgili olarak. milli emlak birimleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında. TASİŞ Kontrolörlüğüne özel bir Meslek Giriş Sınavı ile "Stajyer Tasfiye Kontrolörü" olarak girilir.SMMM Mesleğe "stajyer muhasebat kontrolörü olarak girilir. meslekte 9 yılını başarıyla tamamlayan ve yabancı dil sınavında başarılı olan kontrolörlerin uzmanlıklarını geliştirmek ve Bakanlıkça uygun görülecek konularda araştırmalar yapmak üzere bir yıl süre ile yurt dışına gönderilmeleri öngörülmektedir. Yeterlilik sınavında başarılı olamayanlar ise durumlarına uygun başka bir göreve atanırlar. Stajyerlik dönemi girişten itibaren 3 yıldır. Üçüncü yılın sonunda. Tasfiye Kontrolörlüğü Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşleri Genel Müdürüne bağlı olarak görev yapan Tasfiye Kontrolörleri. Milli Emlak Kontrolörlüğü Milli Emlak Genel Müdürüne bağlı olarak görev yapmakta olan Milli Emlak Kontrolörleri. ambar. Denetim Birimi Başkanlığı Ankara’dadır.ALES ve Lisansüstü Eğitim. Tasfiye Kontrolörlerinin çalışmaları kış çalışma ve yaz turne programlarıyla düzenlenir.

Müfettişi olarak atanırlar. h. Genel Müdür adına. SSK'nın ve Kuruma bağlı kuruluşların tüm işlem ve personeli hakkında teftiş. Gümrük Kontrolörleri. yazılı ve sözlüden oluşan giriş sınavlarını kazanmak suretiyle stajyer kontrolör olarak başlanması zorunludur. Gümrükler Genel Müdürlüğü bünyesinde Ankara. Teftiş Kurulu üyeleri.Müfettiş yardımcılığına atanmak için. Gümrük Kontrolörlüğü Gümrük kontrolörleri. Yeterlilik sınavında başarı gösterenler S. Yeterlilik sınavını kazanamayanlar durumlarına göre uygun başka bir göreve atanırlar. Yeni katılan üyelerin ikamet merkezleri Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından ihtiyaca göre belirlenir. Gümrük Kanunu uyarınca ikinci muayeneyi yapmak ve gümrük memurlarıyla ilgili olup. bu sınavda başarı gösterenler "kontrolör" olarak atanmaktadır. Gümrük muhafaza kontrolörlerinin çalışmaları turne esasına göre yapılır. 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümleri uyarınca kaçakçılığı men. "yıllık işbölümü"ne göre iki aydan az olmamak üzere Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce belirlenir. giriş sınavında başarılı olmak gerekir. takip ve tahkik etmek. Mesleğe "Stajyer Gümrük Muhafaza Kontrolörü" olarak başlanır. Müfettişlerinin görevleri. Müfettiş yardımcılığı üç yıl sürer.S. KPSS ve Kariyer Meslekler. takip ve tahkik etmek. Teftiş Kurulu.K. Gümrük muhafaza kontrolörlerinin 3 ayrı çalışma grubu (Ankara. Mesleğe stajyer kontrolör olarak alınanlar 3 yıllık stajyerlik ve hizmet içi eğitimden sonra bu dönemi izleyen 1 ay içinde yazılı ve sözlü olmak üzere "yeterlilik sınavı"na tabi tutulmakta. inceleme ve soruşturma yapmakla görevlidir. Stajyerlik dönemi girişten itibaren 3 yıldır. görev ve yetkilerine sahiptirler. Üçüncü yılın sonunda yeterlilik sınavı yapılır. Ankara. Turne süresi.S.Akademik Kariyer. SSK Müfettişliği SSK Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu. görev ve yetkilere sahiptir. ı. üç yıllık stajyerlik süresi sonunda yapılan "yeterlilik sınavı" sonunda başarılı olanlar "Gümrük Kontrolörü" olarak atanmaktadır. İstanbul ve İzmir) vardır. g.ALES ve Lisansüstü Eğitim.S.K. İstanbul ve İzmir Grup Merkezlerinde faaliyet göstermektedirler. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 59 . Üçüncü yılın sonunda yapılacak "yeterlilik sınavı"nda başarılı olanlar "Gümrük Muhafaza Kontrolörü" olarak atanırlar. Çalışmalara kış aylarında bu grup merkezlerinde. gümrük kuruluşlarının işlemlerini denetlemek ve incelemek. kurumun Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı ile Kuruma bağlı bütün kuruluşlarda Genel Müdür adına teftiş. doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak çalışır. Gümrük Muhafaza Kontrolörlüğü Gümrükler Muhafaza Genel Müdürüne bağlı olarak çalışan Gümrük Muhafaza Kontrolörleri.SMMM Mesleğe test. Gümrük kontrolörlüğü mesleğine "Stajyer Gümrük Kontrolörü" olarak girilebilmekte. İstanbul ya da İzmir'de ikamet eder. soruşturma ve inceleme yapmaktır. yaz aylarında ise grup merkezi ve turnelerde devam edilir. 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümleri uyarınca kaçakçılığı men. Gümrük Kanunu hükümleri uyarınca ikinci muayene yapmak ve Gümrük Muhafaza Memurlarıyla ilgili olup konusu suç teşkil eden hususlarda soruşturma yapmak vb. konusu suç teşkil eden hususlarda soruşturma yapmak vb.

KPSS ve Kariyer Meslekler. İstanbul veya İzmir olarak belirlenir. Vakıfbank Müfettişliği Vakıfbank Teftiş Kurulu Başkanlığı doğrudan Genel Müdüre bağlı olup. Hesap uzmanlarının mesleki faaliyetleri ülke düzeyinde devamlı ve geçici inceleme yerleri esasına göre düzenlenmektedir. Devletçe tanınan kontenjanlar çerçevesinde ortalama iki yıllık süreyle. SPK Uzmanlığı SPK. Kanunla kurulmuş. Bakan adına dış kamusal denetim yaparlar. Müfettiş yardımcılığına atananlar. Üçüncü yılın sonunda yapılan yeterlilik sınavını kazananlar üçlü kararname ile "Hesap Uzmanı" olarak atanırlar. Hesap uzman yardımcılığı 3 yıl sürer. 3 yıllık yetişme döneminden sonra. soruşturma ve her türlü araştırma görevlerini yapar. Ayrıca. Müfettişler talimatları Genel Müdür adına Teftiş Kurulu Başkanı'ndan alırlar.05. Sermaye piyasası. BAĞ-KUR Müfettişliği BAĞ-KUR Genel Müdürüne bağlı olarak çalışan Bağ-Kur Müfettişleri. Yeterlilik sınavını kazananlar Genel Müdürlük Müfettişliğine atanırlar. genel müdürlük teşkilatının işlemlerini teftiş etmek ve genel müdürlük personeli hakkında gerekli inceleme. Kurul Yönetmeliği gereğince. l. gerekli mesleki bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadıklarının tespiti için yeterlilik sınavına tabi tutulurlar. kıdem sırasına göre yurt dışında lisansüstü öğrenim (master. araştırma ve soruşturmayı yürütmekle görevlidirler. Yarışma sınavları ile seçilen meslek mensubu adayları en az üç yıllık bir yardımcılık döneminden sonra yeterlilik sınavına tabi tutulmakta ve bu sınavı başaranlar "SPK uzmanı ve uzman hukukçu unvanını kazanmaktadırlar. doktora) yapma imkânı sağlanmaktadır. Hesap Uzmanları Kurulunun merkezi Ankara'dadır. Bakanlık ve ilgili üniversitelerce belirlenen şartları taşıyan hesap uzmanlarına. Kurulun merkezi Ankara'da olup. İstanbul'da bir temsilciliği bulunmaktadır. düzenleme ve denetleme görev ve yetkilerini taşımaktadır. başlarlar. j. turne yapılacak yerin iklimi ve ulaşım koşulları göz önünde bulundurularak yaz aylarında ortalama 3. Ankara.4 ay sürelidir. mesleki bilgi ve görgülerini artırmak ve Bakanlıkça kendilerine verilecek konularda etüd ve araştırmalar yapmak üzere bir yıl süreyle geçici görevle yurtdışına gönderilmektedir. k. Hesap uzmanları. inceleme.Akademik Kariyer. Kurul üyelerinin ikamet ve görev (bölge) merkezleri Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından ihtiyaçlar dikkate alınarak. Hesap uzmanları. Genel Müdür adına banka teşkilatında ve Bankanın denetimi altındaki kuruluş ve şirketlerde teftiş.1945 tarihinde kurulmuştur. Hesap Uzmanlığı Hesap Uzmanları Kurulu 4709 sayılı Kanunla 29. bu piyasada. Kurul. Giriş sınavında başarılı olanlar "Hesap Uzman Yardımcısı" olarak göreve.SMMM i. Yeni atanacak Kurul üyelerinin İstanbul Bölge Merkezi tercihleri öncelikli olarak değerlendirilir. doğrudan finansman yoluyla fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasadır. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 60 . Devamlı inceleme yerleri Ankara. kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullandığı yetkileri bulunan bir kamu tüzel kişisidir.ALES ve Lisansüstü Eğitim. Geçici inceleme yerlerindeki faaliyetleri ise turne esasına göre. İstanbul ve İzmir'dir.

Halkbank Müfettişliği Bankanın ve yasalarla denetim yetkisi bankaya verilen kuruluşların her türlü çalışma ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş. inceleme ve soruşturma yapmakla ve bankanın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesi. mevzuat. Müfettiş yardımcıları. Ziraat Bankasının 135 yıllık köklü deneyiminden yararlanarak. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 61 . mesleki bilgilerini artırmak ve incelemelerde bulunmak üzere bir yılı aşmayan süre ile yabancı memleketlere gönderilebilirler. Üçüncü yılın sonunda Başkanlıkça yeterlilik notu verilenler yeterlilik sınavına alınırlar. Kasım-Nisan döneminde bölge merkezlerinde (Ankara. Ziraat Bankası Müfettişliği Mesleğe girmek için Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını kazanmak gerekir. memur olarak atananlardan. Mayıs-Ekim döneminde ise diğer il veya ilçelerde yapılır. müfettiş refakatinde ve resen teftiş görevi verilmek suretiyle yetiştirilirler. yaz dönemi için Mayıs ayından önce olmamak üzere Teftiş Kurulu Başkanlığınca saptanır. Ziraat Bankası Bankacılık Okulu. 9 akademik. o. Yapılacak sınavlarda başarılı olan ve müfettiş yardımcısı olarak atanan yeni üyelere 4 ila 6 ay süreyle mesleki eğitim verilir. n. Üç yıllık yetişme dönemi sonucunda yapılacak yeterlilik sınavında başarı gösterenler Müfettişliğe atanırlar. 3 ay staj olmak üzere 1 yıllık öğrenimi başarıyla tamamlayanlar yönetici adayı olarak "uzman" unvanıyla Ziraat Bankasının değişik birimlerinde göreve başlarlar. Bankanın Merkezinin (Genel Müdürlüğünün) Ankara'da olması dolayısıyla Teftiş Kurulu Başkanlığı da Ankara'da bulunmaktadır. Ziraat Bankası Bankacılık Okulu sınavlarını kazanıp. aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olan Genel Müdüre doğrudan bağlı olup.Müfettişliğe atananlar. Kış dönemi çalışmaları görev (grup) merkezi olarak belirlenen Ankara. Ziraat Bankası Bankacılık Okulu TC.ALES ve Lisansüstü Eğitim. çağdaş bankacılık eğitimi olanağı sunmaktadır.Akademik Kariyer.SMMM Teftiş programları uygulaması. Yeterlilik Sınavında başarılı olanlar Müfettişliğe yükseltilirler. ilgili yabancı dil için yapılacak sınavda başarılı olmak kaydıyla. Üç yıllık staj süresi sonunda yeterli düzeye eriştiği anlaşılan müfettiş yardımcıları "yeterlilik sınavı"na tabi tutulurlar. müfettişler Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca kendilerine verilecek görevleri Genel Müdür adına yerine getirirler. Ziraat Bankası'nda çalışmak isteyen yetenekli gençlere. Dönemlerin başlangıç tarihleri. plan ve programa uygun olarak çalışmasını sağlamak amacıyla gereken önerileri hazırlamakla görevli Teftiş Kurulu Başkanlığı. Yaz dönemi çalışmaları ise görev merkezi dışındaki yerlerde gerçekleştirilir. Yeterlilik sınavını kazanan müfettiş yardımcıları. Müfettişlerin çalışmaları yaz ve kış olmak üzere iki dönemi kapsar. m. İstanbul ve İzmir'de yapılır. Yeterlilik notu alamayan. KPSS ve Kariyer Meslekler. yetiştirilmek üzere 3 yıllık yardımcılık süresinde. Müfettiş yardımcıları teftiş konularında 3 yıllık staj süresi geçirirler. bir sonraki sınava kadar da gerekli notu alamayarak sınava çağrılmayan veya yeterlilik sınavını kazanamayan müfettiş yardımcıları durumlarına göre Bankada Teftiş Kurulu dışında bir göreve atanırlar. müfettişliğe tayin olunur. İstanbul ile İzmir ilinde).

Kuruluşundan bu yana Türkiye Kalkınma Bankasında uzmanlık. KPSS ve Kariyer Meslekler. yabancı dil ağırlıklı (İngilizce-Almanca) eğitim sisteminin uygulandığı Bankacılık Okulunun Ankara Merkezine ilave olarak. ilk iki yılsonunda yapılacak yetki alma sınavında başarılı olunması halinde yetkili uzman yardımcılığı kadrolarına atanırlar. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 62 .SMMM Ziraat Bankası. kuruluş ve değişiklik kararnameleri ile düzenlenmiş konular dışında özel hukuk hükümlerine bağlı ve anonim şirket statüsünde. tüzel kişiliği olan bir kalkınma ve yatırım bankası olup. Uzman yardımcılarının secimi. p. Uluslararası Bankacılıktan Banka Yönetim Simülasyonuna.ALES ve Lisansüstü Eğitim. Yarışma sınavları ile seçilen uzman yardımcıları. Türkiye Kalkınma Bankası Uzmanlığı Türkiye Kalkınma Bankası. ilgili olduğu merci Başbakanlık ya da Başbakanın görevlendireceği Devlet Bakanlığıdır. Bankacılık Okulu öğretim programı çerçevesinde. eğitilmesi ve yetkili kılınması belirli esaslara bağlanmıştır. bir kariyer mesleği olarak sürdürülmektedir.Akademik Kariyer. 1997/98 öğretim döneminde İstanbul Şubesini de eğitime açmıştır. Yetkili uzman yardımcıları bir yıl içerisinde hazırlayacakları uzmanlık tezlerini savunmaları ve başarılı bulunmaları halinde "Türkiye Kalkınma Bankası Uzmanı" unvanını kazanmaktadırlar. Bilgisayar kullanımından Finansal Analize. Sermaye Piyasaları ve Portföy Analizinden Aktif-Pasif Yönetimine kadar uzanan geniş eğitim yelpazesinden yararlanmak mümkündür.

) Bütün adaylarca her üç testinde cevaplanacağı sınavda. 3. Testin her bir bölümü için cevaplama süresi 90 dakikadır. belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlilikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmamaktadır. Yüksek lisans (master) öğrenimini sürdürmekte olanlar d. Testler açısından LES ve ALES arasındaki tek fark. Sınav tarihinden itibaren biryıl içinde herhangi bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar b. Lisans programını bitirmiş olanlar c. LES’te yer alan 80 soruluk Sayısal Testi yerine ALES’te 40’ar soruluk Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testlerinin yer almasıdır. Denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitim görmüş olanlar başvurabilirler 4. ALES Ne Zaman Yapılmaktadır? ALES her yıl İlkbahar (Mayıs) ve Sonbahar (Aralık) ayı olmak üzere iki dönemde yapılmaktadır. ALES’de önemli olan en kısa sürede en fazla sorunun doğru bir şekilde cevaplanmasıdır. 2. Adayların sayısal.SMMM AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM (MASTER) 1. daha önce yapılan LES sınavlarında yer alan testlerdeki sorulara benzer olacaktır. araştırma görevlisi. Sınavın sayısal bölümünde 40'ar sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri). uzman. ALES’e Kimler Başvurabilir? a. ALES Nedir? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES). Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. yurtdışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde. Sayısal-1Testindeki sorulara göre daha ileri düzey sorulardan oluşmaktadır. Yüksek lisans (master) diplomasına sahip olanlar e. sayısal ve sözel bölümden oluşmaktadır. sözel ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçmeyi amaçlayan ALES’te test soruları farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte sorulardan oluşmaktadır. Her üç testteki sorular da. (ALES testlerinde yer alacak soruların niteliği. sözel bölümünde ise 80 sorudan oluşan bir test (Sözel Testi) yer almaktadır. okutman. sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Yüksek öğretim kurumlarında öğretim görevlisi. çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. ALES’in Kapsamı Nedir? Sınav. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 63 . KPSS ve Kariyer Meslekler. ülkemizde lisansüstü eğitime girişte. Sözel Testi.Akademik Kariyer.ALES ve Lisansüstü Eğitim. Sayısal-2 Testindeki soruların.

maddesindeki şartları taşımaları. okutman.ALES ve Lisansüstü Eğitim. sayısal ve eşit ağırlıklı ALES puanları hesaplanacaktır. çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabildikleri gibi. yükseköğretim mevzuatı ve Yükseköğretim Kurulu kararları açısından engel hallerinin bulunmaması kaydıyla. % 50'den az olmamak koşuluyla. KPSS ve Kariyer Meslekler. Adayların ALES'ten.SMMM 5. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı. 657 Devlet Memurları Kanununun 48. yukarıdaki formül kullanılarak. Her test için ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları. 6. standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülmektedir. 100 üzerinden puanlara dönüştürülmektedir. ALES’ten Alınan Puan Başka Nerelerde Kullanılabilir? Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi. sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır. Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar. ALES’te Puanlar Nasıl Hesaplanmaktadır ve ALES’ten Kaç Puan Almak Gerekmektedir? ALES’e katılan adaylar için sözel. Doktora) öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde ALES sonuçlarını kullanmaktadırlar. ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyurmaktadırlar. ALES puanları en büyüğü 100 olan puanlar olacaktır. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanmakta. ortalaması 50. uzman. ALES : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı AP : Adayın ağırlıklı puanı X : Ağırlıklı puanların ortalaması S : Ağırlıklı puanların standart sapması B : Ağırlıklı puanların en büyüğü Bütün yükseköğretim kurumları lisansüstü programlarına (Yüksek Lisans. Başarılı olan adaylar. Doktora Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 64 . 7. LES puanlarından farklı olarak. Yüksek Lisans Eğitimi Başvurularında Alınan Puanın İşlevi Nedir? ALES puanı Yüksek Lisans ve Doktora başvurularında kullanılmaktadır. Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibidir. araştırma görevlisi. alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar. Yükseköğretim kurumları lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde ALES puanının. doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilmektedir. usul ve esasları Devlet üniversiteleri ve yüksek teknoloji enstitüleri senatoları. Böylece her aday için Sayısal-1. bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabilmektedirler.Akademik Kariyer. vakıf yükseköğretim kurumlarının yetkili organlarınca belirlenecek giriş sınavlarına başvurabilirler. Sayısal-2 ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanmaktadır. başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlilik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir.

KPSS ve Kariyer Meslekler- ALES ve Lisansüstü Eğitim- Akademik Kariyer- SMMM

veya sanatta yeterlik derecesine sahip olanlar, bu sınavdan muaf tutulmak suretiyle
yükseköğretim kurumlarınca yapılacak giriş sınavlarına başvurabilirler.

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, 2547 sayılı
Kanunun 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 33. maddesi uyarınca,
araştırma görevlisi kadrolarına atanmak suretiyle yükseköğretim kurumları tarafından
yurtdışına lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek adayların ve 1416 sayılı
Kanun ve 492 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayalı olarak yükseköğretim
kurumlarının öğretim elemanı, kamu kurum ve kuruluşlarının uzman personel ihtiyacının
karşılanması amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmi-burslu statüde
yurtdışına lisansüstü öğrenimi görmek üzere gönderilecek adayların seçiminde de
ALES sonuçları kullanılmaktadır. Bu yolla yurtdışında lisansüstü öğrenim görmek
isteyen adayların ALES'e girmeleri zorunludur.

Yükseköğretim kurumları Araştırma Görevlilerinin atamalarında diğer değerlendirme
ölçütlerinin yanı sıra ALES sonuçlarını kullanılmaktadırlar. Yurtiçindeki ve yurtdışındaki
kurumlar istedikleri takdirde amaçları doğrultusunda bu sınavın sonuçlarını
kullanabilmektedirler.

8. ALES Puanları Ne Kadar Süre İle Geçerli Olmaktadır?

ALES sonuçları, sınav tarihinden itibaren 3 yıl süre ile geçerli olmaktadır.

9. Lisansüstü Eğitim İçin Başvuru Koşulları Nelerdir?

Bu kısımda örnek teşkil etmesi bakımından (bu koşullar her üniversiteye göre
değişmektedir) Sakarya üniversitesinde Yüksek lisans eğitimine başlamak isteyen
öğrencilerden yüksek lisansa başvurmaları için gereken koşullar29 açıklanacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1. Öğrenim görmek istedikleri dalı, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını, yabancı dil
durumunu bildiren başvuru formu (Enstitüden temin edilecektir)
2. Yüksek Lisansa başvuranlar için Lisans, Doktoraya başvuranlar için Lisans ve Yüksek
Lisans Mezuniyet Belgesi fotokopisi (aslını ibraz etmek kaydıyla)
3. Yüksek Lisansa başvuranlar için Lisans, Doktoraya başvuranlar için Lisans ve Yüksek
Lisans programlarında gördükleri dersleri ve not ortalamasını gösteren belge fotokopisi
(aslını ibraz etmek kaydıyla) (100’lük sistemde mezun olmuş öğrenciler için
üniversitelerinden alacakları 4’lük sistem karşılığı belge geçerli olacaktır)
4. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonuç belgesi fotokopisi (aslını
ibraz etmek kaydıyla)(Yüksek Lisans için başvurduğu programın puan türünde en az 55
puan, Doktora için başvurduğu programın puan türünde en az 60 puan alanlar
başvurabilir)30
5.Yüksek Lisans için Yabancı Dil Belgesi fotokopisi (aslını ibraz etmek kaydıyla) (ÜDS,
KPDS, TEOFL, IELTS Belgesi olmayan öğrenciler Rektörlük tarafından yapılacak yabancı
dil sınavına gireceklerdir, puan şartı aranmamaktadır)

292007 yılındaki ilandan yararlanılmıştır.
30
Geçerlilik süresi içindeki (2005 Aralık, 2006 Mayıs, 2006 Aralık) LES puanları için (Y.Lisans
45, Doktora 50); ÖSYM sayfasındaki ALES dönüşüm belgesi kabul edilecektir.

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 65

KPSS ve Kariyer Meslekler- ALES ve Lisansüstü Eğitim- Akademik Kariyer- SMMM

6. Doktora için Yabancı Dil Belgesi fotokopisi (aslını ibraz etmek kaydıyla) (ÜDS 55 veya
ÜAK tarafından eşdeğer kabul edilen KPDS, TOEFL, IELTS sonuç belgesi)31
7. Özgeçmiş
8. İki adet fotoğraf
9. Askerlik yönünden Lisansüstü eğitim yapmasına sakınca bulunmadığını gösterir belge
(erkekler için)
10. Kayıt ve sınav giderleri olarak 75 YTL (Garanti Bankası Sakarya Üniversitesi Şubesi
6298237 nolu hesaba)

Bu koşulları yerine getiren her öğrenci, ilgili tarihler arasında başvurusunu yapmaktadır.
Adayın başvurusu ilgili enstitü tarafından tamamen objektif kriterlere göre ve şeffaflık
ilkesi çerçevesinde değerlendirilmektedir. Sakarya Üniversitesinde diploma notunun
%40’ı, LES puanının %50’si, İngilizce sınavında alınan puanın %10’u32 (ve bazı
üniversitelerde eğer yapılacaksa sözlü sınavın %..’sı) alınarak aday için bir puan
oluşturulmakta ve en yüksek puandan en düşük puana doğru başvurular sıralanmakta
ve bu liste internette ve enstitüde ilan edilmektedir. Tamamen şeffaf bir şekilde
gerçekleşen bu süreç sonucunda her öğrenci diğer öğrencilerinin hangi şartlarda
başvurduğunu ve hangi puanı aldığını görebilmektedir. İlgili sıralamaya göre en yüksek
puanı alandan başlamak üzere kontenjan kadar öğrenci yüksek lisansa
kaydedilmektedir.

31
2 Haziran 2007 tarih ve 26540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden
önce araştırma görevlisi kadrosuna atanmış bulunanlar ile yüksek lisans eğitimine
başlamış olanlar ile bir yüksek lisans diploması almak suretiyle doktora eğitimine
başlayacak olanlardan yeniden ÜDS sınavına girerek 55 puan almış olma şartı aranmaz.
Bu durumda olanlara eski yönetmelik hükümleri uygulanır.
32 Alınacak bu yüzdeler Sakarya Üniversitesindeki ilgili enstitüden başvuru sırasında

öğrenilebilir.

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 66

KPSS ve Kariyer Meslekler- ALES ve Lisansüstü Eğitim- Akademik Kariyer- SMMM

2007 yılı kontenjanları ise şu şekildedir:

ANABİLİM DALI Y.LİS. LES / ALES MEZUNİYET
KONT. PUAN TÜRÜ
İKTİSAT 15 EA İ.İ.B.F., SBF, İktisat Fakültesi mezunları
KAMU YÖNETİMİ - Kamu 10 10 EA Kamu Yönetimi, Siyaset, Hukuk,
Yönetimi -Siyaset ve Sosyal Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji
Bilimler mezunları
İŞLETME -İşletme Tezsiz 100 SÖZ,SAY,EA -MBA için 4 yıllık lisans mezunları -
Yüksek Lisans (MBA) -Üretim 10 EA EA EA Diğer Bilim Dalları için İ.İ.B.F., İşletme
Yön.ve Pazarlama -Yönetim 10 Fak., İktisat Fak., SBF, İTÜ İşletme
O rganizasyon -Muhasebe 10 Müh., Endüstri Müh. Mezunları
ve Finansman
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 15 EA Turizm alanında lisans eğitimi veren
fakülte ve yüksekokullar, İ.İ.B.F, SBF,
İşletme Fak.,İktisat Fak., İletişim Fak.
ÇALIŞMA EKONOMİSİ -İnsan 15 EA Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
Kayn .Yön.ve End . İlişk . - 15 İlişkileri, İşletme, İktisat, Maliye, Kamu
Çalışma Ek.ve Sosyal Siyaset Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslar
arası İlişkiler, Ekonometri, Hukuk,
İletişim, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal
Hizmetler, Endüstri Mühendisliği,
İşletme Mühendisliği mezunları
ULUSLARARASI İLİŞKİLER 5 (haz )+10 EA -Hazırlık : 4 yıllık lisans mezunları -
Uluslararası İlişkiler , Kamu Yönetimi
ve Siyaset Bilimi , Hukuk Fak.
mezunları
MALİYE 5 ( haz )+15 EA 4 yıllık lisans mezunları

10. ALES’de ne tür sorular sorulmaktadır? Geçmiş Yıllarda yapılmış sınavlara ilişkin soru
örnekleri var mıdır?

ALES Sınavına ilişkin sorular ve cevapları, sınavı yapan ÖSYM tarafından her sınav
sonrasında yayınlanmaktadır. Bu soru örnekleri için www.osym.gov.tr adresine bakılabilir.

Soru örnekleri ÖSYM’nin sitesinden alınarak aşağıdaki şekilde derlenmiştir.

a. ALES Sınavı Soru Örnekleri

http://osym.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF8FE9074FF19B00059DB0AA138C
133A8F

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 67

LES Sınavından en az 50 Puan almış olmak. adayların kendilerini hazırlamalarını ve durumlarını değerlendirmelerini kolaylaştırmak. (ALES sınavında bu şart 70 puan olmuştur) b. Sakarya Üniversitesi Akademik Kadrolara Yükseltilme ve Atanma İlkelerinin amacı. KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan almış olmak.Akademik Kariyer. 2547 Sayılı Kanununun 50/d maddesine göre ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrosu (Enstitü kadrosu olarak adlandırılmaktadır) ve 2547 Sayılı Kanununun 33/a. LES’den en az 50 Puan almış olmak.ALES ve Lisansüstü Eğitim.sakarya. Üniversitenin Fakülte. Lisans Üstü öğretime başlamış olmak (hazırlık sınıfı hariç) koşulları aranır.SMMM AKADEMİK KARİYER Çalışmanın bu kısmında akademik hayata başlamak isteyen mezunların akademisyen olmaları için gerekli olan şartlar ve koşullar üzerinde durulacaktır. 1. KPSS ve Kariyer Meslekler. Akademik kadrolara yükseltilme ve atanma işlemleri. maddesine göre ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrosu (Fakülte kadrosu olarak adlandırılmaktadır). Her iki kadro ilanında aranan şartlar farklıdır. 33Sakarya Üniversitesi Akademik Personel Atanma ve Yükseltilme Kriterleri için Bakınız www. KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan almış olmak.5 veya eşdeğeri). c. Yüksekokul. (ALES sınavında bu şart 70 puan olmuştur) b. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile bu kanunun 65. d. Yüksekokul. 2547 Sayılı Kanununun 33/a.edu. Konservatuar. Bu bağlamda Araştırma Görevlisi ya da Öğretim Görevlisi olabilmek için gerekli olan şartlar (bu şartları her üniversite verdiği ilanda belirtmektedir) Sakarya Üniversitesi Akademik Personel Atanma ve Yükseltilme Kriterleri33 esas alınarak açıklanmaya çalışılacaktır. a. Sakarya Üniversitesinin Fakülte. bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve öğretim elemanlarının kendilerini bilimsel rekabet ortamı içerisinde yer almaya hazır hissetmelerini sağlamaktır. Atanma Koşulları ve Sözleşme Süreleri Nedir? İki çeşit araştırma görevliliği vardır.tr Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 68 . Sakarya Üniversitesi tarafından ayrıca aranacak koşulları kapsar. Konservatuar ve Enstitülerinde gereksinim duyulacak kadro için rektörlük tarafından ilan verilir. Lisans eğitimini en az iyi derece ile tamamlamış olmak (4 üzerinden 2. 2547 Sayılı Kanununun 50/d maddesine göre ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurabilmek için. Enstitü ve Rektörlüğe bağlı birimlerinde akademik kadrolara başvuracak olan adaylar hakkında daha sağlıklı karar verebilmek. Araştırma Görevlisi Kadrosuna Başvuru. Hazırlanan bu ilkeler. Sakarya Üniversitesi tarafından akademik kadrolara yükseltilme ve atanmalarda aranacak asgari koşulları belirleyerek. a. maddesi gereğince hazırlanmış olan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.5 veya eşdeğeri). Lisans eğitimini en az iyi derece ile tamamlamış olmak (4 üzerinden 2. c. maddesine göre ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurabilmek için.

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Başvuru İçin Aranacak Özel Şartlar Şunlardır: (1) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak gerekir.7. bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları dışında adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar. 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. (2) Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri senato kararıyla. Başvuru ve Değerlendirme. KPSS ve Kariyer Meslekler. Ön değerlendirme giriş sınavına katılacak adayların tespiti için yalnıza ALES notu ve yabancı dil notu esas alınarak yapılmaktadır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Diploma notu ve yazılı sınav notunun ortalaması alınır. şartı aranır. (4) Yükseköğretim kurumları.1.ALES ve Lisansüstü Eğitim. Araştırma görevlisi kadrosuna girebilmek için adayların ilk olarak ön değerlendirme ve giriş sınavı olmak üzere iki aşamayı geçmeleri gerekmektedir. a) 657 Sayılı Kanun’un 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. yabancı dil notu. (2) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak. Giriş sınavları bu Yönetmelikte belirtilen jüri tarafından yazılı olarak yapılmaktadır.SMMM d. (3) Tıpta uzmanlık ile yan dal uzmanlık sınavlarında başarılı olanların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında bu şartlar aranmaz.Akademik Kariyer. Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda genel olarak. Başvuru Şartları. 4. Lisans Üstü öğretime başlamış olmak (hazırlık sınıfı hariç) koşulları aranır. Ön değerlendirmede sıralamaya giren adaylar giriş sınavına çağırılmaktadır. birinci fıkranın (b) bendinde belirlenen puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler. b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ten en az 70. Giriş sınavında ise ALES notu. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 69 . (3) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Akademik Kariyer. Sınavlarda başarılı olanların atanması. genel kültür düzeyi ve başvurduğu alanla ilgili beceri ve ilgi düzeyi değerlendirilir. Sınavlarda başarılı olan adaylar.ALES ve Lisansüstü Eğitim. KPSS ve Kariyer Meslekler. Sözleşme Süreleri. Bölüm Kurulunun gerekçeli önerisi ile her seferinde 1 yıl olmak üzere en fazla iki kez uzatılabilir. İlan edilen kadro sayısını geçmemek şartıyla yedek aday da ilan edilebilir. analitik düşünme ve akademik yeteneği. Bu iki yıl sonunda da bir doktora giriş sınavını başaramayan araştırma görevlilerinin üniversiteyle ilişiği kesilir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d maddesi gereğince araştırma görevliliği geçici bir görevdir. Değerlendirme: Sınav jürisi değerlendirmesinde. ALES notunun %30’unu (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde. bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. son iki yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir). lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. son iki yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir). Yüksek lisans ya da doktora programının başarıyla ya da başarısızlıkla sona erdiği dönemin sonunda bu kapsamdaki araştırma görevlilerinin görev süresi de kendiliğinden sona erer. meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kurumun web sitesinde ilan eder. lisans mezuniyet notunun %30’unu. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 70 . ve yabancı dil puanının %40’ını. müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadar sayının dört katına kadar adayı. Ancak. Giriş sınavları. yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan ve doktora programına devam etmek isteyen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33/a maddesine göre atanmış olan araştırma görevlilerinin görev süresi herhangi bir doktora programı giriş sınavını başarana kadar. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır. adayların tamamı giriş sınavına alınır. Sınav jürisi. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde. ALES puanının %60’ını (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde. Meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde. Giriş sınavları jüri tarafından yazılı olarak yapılır. Sınavda adayın mesleki ifade becerisi. başarı puanları esas alınarak ilan edilir. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun dört katından az olması halinde. yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu.SMMM Ön değerlendirme. son iki yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir).

Akademik Kariyer. KPSS ve Kariyer Meslekler. (2) Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri senato kararıyla. şartı aranır. b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ten en az 70. b) Güzel Sanatlar Fakülteleri. Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri. Okutman Kadrosuna Başvuru İçin Aranacak Özel Şartlar Şunlardır: a) Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Öğretim Görevlisi. Okutman ve Öğretim Yardımcıları Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları Nelerdir? Başvuru Şartları. (3) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları dışında adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar. birinci fıkranın (b) bendinde belirlenen puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.SMMM 2. Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda genel olarak. a) 657 Sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. Öğretim Görevlisi Kadrosuna Başvuru İçin Aranacak Özel Şartlar Şunlardır: a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak. (4) Yükseköğretim kurumları. b) Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.ALES ve Lisansüstü Eğitim. Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 71 .

ALES ve Lisansüstü Eğitim. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 72 .SMMM Uzman. KPSS ve Kariyer Meslekler.Akademik Kariyer. kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır: a) En az lisans mezunu olmak. b) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak.

Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği yüksek öğrenim kurumlarınca onaylanmış yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmakla beraber. ve iki yıllık staj sürelerini tamamladıktan sonra. bilirkişilik ve benzeri işleri yapmaktır" 2. Kimler Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olabilir? Serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğine artık sadece ticaret lisesi. Buna göre. mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek. Hukuk. maddesindeki genel koşullar ile 5/A –a maddesindeki öğrenim koşullarını taşıyanların staja başlayabilmek için başvuruda bulunabileceklerine değinilmektedir. Bağ-Kur ve belediye ile ilgili tüm işlemlerini yasaların öngördüğü şekilde yapmakta olduklarından. İktisat. Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Stajına Kimler Başvurabilir? Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajına kimlerin başvurabileceği 3568 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklerle düzenlenmiştir. c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda belgelerine dayanılarak. Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Mesleğinin Konusu Nedir? Muhasebe ve mali müşavirlik mesleğinin konusu 3568 sayılı yasada şu şekilde tanımlanmıştır: "Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin.turmob. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 73 . inceleme. Muhasebe. bilanço kar zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgeleri düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.Akademik Kariyer. b) Muhasebe sistemleri kurmak.org. Bankacılık. Serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin vergi. devlet ile vergi mükellefleri arasında bir köprü görevi üstlenmiştir. yapılan sınavda başarılı olanlar girebilmektedirler. Maliye.ALES ve Lisansüstü Eğitim. yukarıda belirtilen bilim dallarından lisans üstü düzeyinde diploma almış olmak gerekmektedir. İşletme. Bu başlık altındaki bilgiler www. 3. geliştirmek. KPSS ve Kariyer Meslekler. iki yıllık yüksek okul ile dört yıllık yüksek okulların mesleğimizle ilgili fakültelerini bitirenlerden ve sırasıyla altı. dört. 34 Daha fazla bilgi için ilgili siteye ve Staj Başlatma El Kitabına bakılabilir yada Serbest Muhasebeci Ve Mali Müşavir odalarından bilgi alınabilir.SMMM SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK (SMMM) 34 1.tr adresinden faydalanılarak hazırlanmıştır. a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince. defterlerini tutmak. rapor ve benzerlerini düzenlemek. tahkim. muhasebe. denetim yapmak. finans mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak. tahlil. işletmecilik. sigorta. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajına 3568 sayılı Kanunun 4.

Odalar. Birlikler ve Derneklerin Türk Ticaret Kanununda tanımlanan tüzel kişiliğe sahip A. fabrika. Vakıflar. şantiyelerde. şantiye. şubelerde. bölge müdürlüklerinde vb. İşyerinin merkezi dışında (şube. LTD.Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı ise Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir yanında ve/veya onların gözetim ve denetiminde yapılabilir.ALES ve Lisansüstü Eğitim. stajyer ile bağımlı meslek mensubunun aynı bordroda bulunması gerekmektedir. Burada asıl olan her bir ticari işletmede tek bir stajyerin olmasıdır. görevler. Bu koşullarda aynı işletmede birden fazla stajyerin saptanması durumunda stajlar iptal edilmektedir.Serbest Muhasebecilik Stajı. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Serbest Muhasebecilerin yanında ve/veya onların gözetim ve denetiminde yapılabilir. sendika. Yeminli Mali Müşavir. Not: Stajlar işletmenin kanuni merkezinde yapılır. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 74 . 4. temsilcilik. 7. ŞTİ. Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Staja Başvurusu ve Staj Süresi Ne Kadardır? Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik için staj süresi 3 yıldır 6. vakıf. bölge müdürlüklerinde ve fabrikalarda. Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Stajı Nerelerde Yapılabilir? 1. stajyerler bir ticari işletmede bağımlı veya sözleşmeli bir meslek mensubunun gözetim ve denetimde staj yapabilirler.SMMM Bunun haricinde Serbest Muhasebecilik Stajına 3568 Sayılı Kanunun 5/B maddesindeki öğrenim koşullarını taşıyanların başvuruda bulunabileceklerine değinilmiştir. Merkez dışında yapılan stajlar iptal edilir. Belediyeler. § Kamu kurumlarında sayman olarak çalışmalar. Buna göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olabilmek için gereken fakülte ve yüksek okulların konuları ile ilgili ön lisans düzeyinde mezun olanlar ile ticaret ve maliye meslek liselerinden mezun olanlar serbest muhasebecilik stajı için başvuruda bulunabileceklerdir. temsilciliklerde.Akademik Kariyer. fon saymanı vb. Ancak. Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Stajı Başvurusu Ne Zamandır? 3568 sayılı yasa’nın öngördüğü koşullara sahip olanlar her yıl Nisan. ve İktisadi İşletmelerinde ve Serbest Bölgelerde staj yapılabilir. § Bir işyerine ait merkez dışında. 2.. Gözetim ve denetimde yapılacak stajlarda stajın yapıldığı ticari işletmelerde yalnızca bir kişi staja başlayabilir. Gözetim ve Denetim altında yapılacak stajlarda. § Dernek. Staj işletmede bağımlı (ücretli) meslek mensubunun gözetiminde yapılıyor ise. KPSS ve Kariyer Meslekler. birlik ve meslek odalarında. Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Stajı Nerelerde Yapılamaz? Aşağıda sıralanan iş yerlerinde staja başlanması söz konusu değildir.) staj yapılamaz. yapı kooperatifi. 5. Bir ticari işletmede birden fazla bordrolu meslek mensubu ya da sözleşmeli meslek mensubunun bulunması durumunda da yine o işletmede yalnızca bir kişi staj yapabilir. § Belediyelerde § Üniversitelerde sayman. Ağustos ve Aralık aylarında bulundukları ildeki SMMM odasına staj başvurusunda bulunabilirler.Ş.

onaylandıktan sonra form üzerinde hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. Staj dosyasında bulunan matbu formlardan sadece 1.sayfa (staj başvuru formu) doldurulacak ve teslim edilecektir. Ağustos ve Aralık aylarında illerinde bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına başvuru yapacaklardır. Staja Başlama Değerlendirmesi (Staja Başlama Sınavı) Başvuruları ve Kazandıktan Sonra Staja Başlama Süresi Nasıl İşlemektedir? Staja Başlama Değerlendirmesi (staja başlama sınavı) için adaylar Nisan. İlk defa staj başvurusunda bulunacak adaylar staj dosyası açtırarak kişisel evraklar (aşağıdaki 8 madde) ile başvuru yapacaklardır.C. Ağustos ve Aralık’tır. İlgili sınavdan yeterli puan alınmadığı sürece staj başlatılmamaktadır.anadolu.tr adresinden öğrenerek yazıcıdan bir örneğini alıp ekleyiniz. Yeniden staj yapmak isteyen adaylar Staja Başlama Değerlendirmesine yeni staj dosyası açtırarak katılabilmektedirler. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan Staja Başlama Değerlendirmelerinde 3 yıl içinde başarılı olma şartı bulunmaktadır. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 75 . ilgili alana fotoğraf yapıştırıldıktan sonra sınav harcı dekontuyla birlikte bağlı bulunduğu Odaya teslim edeceklerdir. Bu değerlendirmede 60 ve üzerinde not alanlar staja başlama hakkını elde ederler. Staja Başlama Değerlendirmesi. KPSS ve Kariyer Meslekler. Diğer matbu evraklar sınavı kazandıktan sonra işyeri evrakları ile birlikte teslim edilecektir.gov.nvi. Başı kapalı veya peruklu adaylar sınava alınmayacaktır. Formdaki bilgiler tamamlanıp.SMMM 8. Üç yıl içerisinde başarılı olamayan adayların staj dosyaları iptal edilmekte ve eski başvurularına bağlı olarak sınavlara alınmamaktadırlar.) 6) Staj başvuru ve sınav bedeline ait banka dekontlarının asılları 7) Staj dosyasının 1.sayfasındaki form (staj başvuru formu eksiksiz doldurulacaktır.ALES ve Lisansüstü Eğitim. onayladıktan sonra yazıcıdan bir örneğini alarak. Web sitesine girerek matbu formu doğru ve eksiksiz olarak doldurup. Staj Yönetmeliğinin 7. Aksi taktirde hiçbir uyarıya gerek olmadan adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. Anadolu Üniversitesi ile yapılan protokol gereği Anadolu Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. Kişisel Evraklar 1) Onaylı nüfus cüzdanı örneği (noter veya muhtarlıktan) (T. Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Staja Başlama Değerlendirmesi (Staja Başlama Sınavı) Ne Zaman ve Nasıl Yapılmaktadır? Staj başvuru ayları Nisan. http://tckimlik. maddesi uyarınca staja başlama değerlendirmesi’ne girmektedirler.Kimlik numaranızı bilmiyorsanız.tr web sayfası üzerinden matbu form doldurularak yapılacaktır. Sınav test usulü yapılmakta ve 60 puan alma zorunluluğu bulunmaktadır.edu. Sınav soruları Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmakta olup sınav organizasyonu tamamen Anadolu Üniversitesi’nin sorumluluğundadır. başı açık ve adayı kolaylıkla tanıtacak nitelikte olmalıdır.Akademik Kariyer. Bu nedenle adaylar bilgilerini dikkatlice doldurmaları gerekmektedir. 9.) 2) İkametgah senedi 3) Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Belgesi (Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi) 4) Noter onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi 5) 3 adet fotoğraf (Staja Başlama Değerlendirmesi Başvuru Formuna yapıştırılacak fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş.) 8) Staja Başlama Değerlendirmesine Başvurular http://tesmer.

ön lisans mezunları ve lisans mezunlarında farklılık arz etmektedir? Lisans mezunlarının girdiği sınavlarda yer alan konular şu şekildedir. Staja Başlama Değerlendirmesine (Staja Başlama Sınavına) Hangi Kaynaklardan Hazırlanılabilir? Staja Başlama Değerlendirmesine hazırlık amacıyla.Muhasebe Standartları . Genel Kültür ve Yetenek. sınav sonuçları açıklandıktan sonraki.Akademik Kariyer. Serbest Muhasebecilik veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajı yapmak için odaya başvuran stajyerler odalar tarafından kendilerine verilecek bir staj dosyası düzenlemek Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 76 . İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku. eylül aylarının en geç 10’una kadar işe başlaması gerekmektedir. 12. Staja başlayacak adayların ocak.Denetim Ekonomi . İsteyen adaylar odalarından alabilirler. Uluslararası Ticaret Teorisi. staj başlama döneminden itibaren 2 yıl içerisinde staja başlamak zorundadırlar. Para Teorisi ve Politikası. İktisadi Kalkınma ve Büyüme Maliye. Devlet Borçları.SMMM 10. Kamu giderleri. Borçlar Hukuku 11. Bütçe.Finansal Muhasebe . Staja Başlama Değerlendirmesi (Staja Başlama Sınavı) Kazanıldıktan Sonra Nasıl Bir Yol İzlenecektir? Sınavı kazanan adaylar. Monopolcü Rekabet ve Oligopol Piyasalar. Bunların haricinde piyasada farklı yazarlar tarafından hazırlanmış “staj başlatma sınavı” ile ilgili kaynaklar ve soru bankaları da mevcuttur.ALES ve Lisansüstü Eğitim. Tam Rekabet Piyasası. Staja Başlama Değerlendirmesine kabul edilen stajyerler isterlerse odalarının açmış olduğu hazırlık kurslarına devam edebilirler. Muhasebe. Yerel idareler Hukuk . Türkçe.Mali Tablolar Analizi. Tüketici Dengesi Analizi. Kıtlık Tercih ve Fayda. Üretim ve Maliyetler.Maliyet Muhasebesi . Talep. Arz ve Piyasa Dengesi. Kamu ekonomisi. Maliye ilminin esasları. Uluslararası İktisat Politikası. KPSS ve Kariyer Meslekler. İşe başladığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde. vergi Hukuku.Meslek Hukuku.Arz ve Talep Uygulamaları. Milli Gelirle İlgili Kavramlar. Anadolu Üniversitesi ile TESMER arasında yapılan protokolde belirlenen Staja Başlama Değerlendirmesi konularına göre Eğitim Setleri hazırlanmıştır. Ödemeler Bilançosunun Tanımı. Kamu gelirleri (vergi teorisi). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Alan Bilgisi .Monopol. Milli Gelir Denge Düzeyi. Talep ve Arz Esnekliği. Staja Başlama Değerlendirmesinde (Staja Başlama Sınavında) Yer Alan Sınav Konuları Nelerdir? Sınav konuları ve sınav soruları ticaret lisesi mezunları. Ticaret Hukuku. Matematik. Faktör Piyasaları.. mayıs. Döviz Piyasası. sınav sonuç belgesinin aslı ile birlikte staja ilişkin evraklarını odasına teslim etmesi gerekmektedir.İktisat.

Stajyerlerin bu değerlendirmelerden başarılı olması için 100 puan üzerinden 60 puan alması gerekir. gözetim ve denetimde staj yapılan meslek mensupları tarafından. Aday meslek mensuplarına yanında. Bu sınavlar Serbest Muhasebeci Stajyerleri için ayrı bir grup.org. 35 Ayrıntılı sınav konuları için bakınız.Akademik Kariyer. 13. staj boyunca stajyerle ilgili TESMER tarafından istenen tüm belgeler bu staj dosyasında yer alacaktır. Staj dosyası stajyerin staj yaptığı yerin özelliğine göre farklı biçimde oluşturulmaktadır. Kariyer bir meslek olan Serbest Muhasebecilik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik unvanlarının elde edilmesi. 14. Staj Ara Dönem ve Bitirme Değerlendirmeleri yılda 3 kez belli bölgelerde yapılmaktadır. Meslek ünvanının elde edilmesi için bu sınavlarda başarılı olmak esastır. yapılacak olan sınavlarla mümkündür.tr staj başlatma el kitabı sayfa 51- 73 36 Ayrıntılı sınav konuları için bakınız.org. www.SMMM zorundadır. Serbest Muhasebecilik Staj Ara Dönem ve Bitirme Değerlendirmeleri Nasıl Olmaktadır35? Serbest Muhasebecilik stajının bir unsuru olarak değerlendirilen Staj Ara Dönem ve Bitirme Değerlendirmeleri Serbest Muhasebeci stajyerlerinin stajlarının belli dönemlerinde başarmaları gereken sınavlardır. Bağımsız olarak oluşturulan ve Üniversite. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlilik Sınavı Nedir36? Lisans ve Lisansüstü mezunu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir stajyerlerinin iki yıllık staj sürelerinin sonunda girmeleri gereken sınavdır.ALES ve Lisansüstü Eğitim.tr staj başlatma el kitabı sayfa 73- 78 Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 77 . staj süresince bağlı olduğu odasında kalacak olup.turmob. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Stajyerleri için de ayrı bir grup olarak düzenlenmiştir. Maliye Bakanlığı ile TÜRMOB’un temsilcilerinin bulunduğu Sınav Komisyonu tarafından hazırlanan ve TÜRMOB tarafından gerçekleştirilen yeterlilik sınavlarından başarılı olmak unvanın elde edilmesindeki ön koşullardan birisidir. Her yıl için düzenlenecek formların ilgili dönemlerde Odaya teslim edilmesi gerekmektedir. www. KPSS ve Kariyer Meslekler. Şu unutulmamalıdır ki ilgili sınav ve staj şartını yerine getirmeden bir meslek unvanı alınması söz konusu değildir. A – B Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirme ve C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmelerinde ilk girilen sınavla birlikte toplam dört kez sınava girilebilir. Bağımsız oluşturulmuş sınav komisyonu tarafından hazırlanan ve TÜRMOB tarafından gerçekleştirilen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlilik Sınavlarına staj koşullarını yerine getirmiş olan tüm Serbest Muhasebeci Mali Müşavir stajyerleri katılmak zorundadırlar. başvuru anında düzenlemiş oldukları staj dosyası. her yıl için 100 puan üzerinden Staj Değerlendirme Formu düzenlenir. Staja Başlama Değerlendirmesinde başarılı olup staja başlayan stajyerlerin. Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir stajyerleri gerek stajları esnasında gerekse stajlarının bitiminde ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre belli zaman aralıklarında Ara Dönem değerlendirme sınavlarına girmek zorundadırlar.turmob.

edu. LİSANS MEZUNU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJYERLERİ Nisan Ağustos Staj Başvuru Dönemi Aralık Mayıs Eylül Staja Başlama Dönemleri Ocak Stajın Fiilen Başlaması 2 Yıl Sonra Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlilik Sınavları Tüm Haklarını Kullandığı Halde Başarılı Olanlar Başarılı Olamayanlar Sınav Yönetmeliği gereği SERBEST MUHASEBECİ MALİ 2 yıllık bekleme dönemi sonunda MÜŞAVİRLİK RUHSATI yeniden bütün derslerden sınava katılabilirler.rar Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 78 .sakarya. SMMM Sınavı Soru Örnekleri http://www.SMMM Tüm bu anlatılanları şu şekilde şematize edebiliriz. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında ne tür sorular sorulmaktadır? Geçmiş Yıllarda yapılmış sınavlara ilişkin soru örnekleri var mıdır? a. KPSS ve Kariyer Meslekler.sorular.Akademik Kariyer.maliye. C Tipi Staj Bitirme Değerlendirmesi SERBEST MUHASEBECİLİK RUHSATI 15.ALES ve Lisansüstü Eğitim.yıllardaki.tr/kpss/geçmiş. İsteyen Başarılı olamayan adaylar isterlerse Bu arada C Grubu sınavına katılabilir.

maliye.sakarya.tr/duyuru/kpss.edu. Çalışmanın Tüm Öğrencilere Faydalı Olması Dileğimle… Arş.tr Çalışmanın tam metni ve güncellemeler için bakınız http://www.Sorularınız ve önerileriniz için fyoglu@sakarya.edu. Gör.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Fatih YARDIMCIOĞLU Sakarya Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü fyoglu@sakarya.pdf .edu.