You are on page 1of 7

Tematica tezelor de licenţă şi de master

anul de studii 2010-2011
Aprob Decanul facultăţii ____________
”___”__________________

Catedra _____________________

a. Teze de licenţă

Nr. Denumirea tezei N.P. cadrului Funcţia N.P. studentului Grupa
didactic didactică,
titlul
ştiinţific
1. Algoritmi de programare dinamici Liubomir Chiriac dr. conf. Plăcintă Eugenia 41IB
universitar
2. Liubomir Chiriac dr. conf. Lîs Andrei 42I
universitar
3. Metode numerice la soluţionarea Liubomir Chiriac dr. conf. Borş Constanţa 4IM
sistemelor de ecuaţii neliniare universitar
4. Probleme logice în programare Liubomir Chiriac dr. conf. Mihalache Ana 4IM
universitar
5. Metode moderne în soluţionarea Liubomir Chiriac dr. conf. Gangal Alina 4IMru
problemelor de metode numerice universitar
6. Recursivitatea în C++ Liubomir Chiriac dr. conf. Malearciuc Svetlana 4IMru
universitar
7. Grafica 2D și 3D în Maple Liubomir Chiriac dr. conf. Fescenco Tatiana 42I
universitar
8. Rezolvarea exercițiilor la analiza Liubomir Chiriac dr. conf. Cupcenco Valentin 42I
matematică în Maple universitar
9. Programarea liniară în Maple Liubomir Chiriac dr. conf. Argumbaieva 42I
universitar Ludmila
10. Gestionarea bazelor de date Oracle Andrei Braicov dr. conf. Panfile Tatiana 3I
universitar
11. Implimentarea algoritmilor de sortare şi Andrei Braicov dr. conf. Bunciuc Tatiana 3I
căutare universitar
12. Metode netradiţionale de rezolvare a Andrei Braicov dr. conf. Goncear Iana 41IB
problemelor de informatică universitar
13. Gestionarea graficii în Delphi Andrei Braicov dr. conf. Dulgher Olga 4IM
universitar
14. Construirea suprafeţelor în Maple Andrei Braicov dr. conf. Vataman Ana 4IM
universitar
15. Instrumente pentru crearea aplicaţiilor Andrei Braicov dr. conf. Miţcu Alexandru 3I
Web de tip Client universitar
16. Instrumente pentru crearea aplicaţiilor Andrei Braicov dr. conf. Tulei Sergiu 3I
Web de tip Client-Server universitar
17. Gestionarea bazelor de date My SQL cu Andrei Braicov dr. conf. Cozari Vladislav 41IA
instrumente PHP universitar
18. Utilizarea instrumentelor Moodle pentru Andrei Braicov dr. conf. Fabian Vasile 3I
organizarea evaluării asistate de universitar
calculator
19. Utilizarea macrourilor pentru Andrei Braicov dr. conf. Iapîră Viorica 41IA
gestionarea datelor Acces universitar
20. Crearea componentelor noi în Delphi Andrei Braicov dr. conf. Crintea Valentina 41IA
universitar

lector Scrpniciuc Alina 4IMru между метео серверами superior 44. Вирусы. lector Cornienco Elene 4IMru микроконтроллеров на основе класса superior РУС 42. Спектр используемых программ в сфере цифрового звука ) 41. Optimizarea programelor în limbajul de Ala Gasnaş lector Stati Olga 4IM asamblare superior 32. lector Polevoi Denus 3I birou mic cu echipament D-Link superior 45. Crearea meniurilor utilizînd limbajul de Angela Globa lector Rasciuc Oxana 42I programare Turbo Pascal superior 27. Tehnici de programare. Dorin Pavel dr. Algoritmi de Angela Globa lector Tincovan Carolina 42I calcul. superior 23. Установка и настройка Web-сервера Dorin Pavel dr. superior 28. Prelucrarea digitală a semnalului sonor Dorin Pavel dr. lector Antropov Iurie 4IMru (Аудиовозможнасти савременого superior компьютера. Gestionarea fişierelor şi cataloagelor cu Andrei Braicov dr. РНР 5 и Му SQL для superior использования их на локальной . Разработка информационой системы Natalia Lupaşco lector Fedorenco Ana 4IMru туристического агенства superior 36. Elaborarea unei reţele Wi-Fi pentru un Dorin Pavel dr. lector Astaşin Vladimir 4IMru superior 43.21. Metodologia organizării olimpiadelor la Angela Globa lector Sîrbu Ludmila 41IA informatică superior 29. Soluţionarea problemei programării Angela Globa lector Raileanu Veronica 41IA liniare prin metoda Simplex Algoritmi superior 26. Problemar (Lucrări de laborator) curs Natalia Lupaşco lector Guţu Ludmila 41IB Algoritmica Grafurilor superior 39. lector Bordian Valentina 42I Арасhе 2. Tehnologii de optimizare a algoritmilor Angela Globa lector Dima Elena 3I superior 24. Instruirea asistată de calculator Angela Globa lector Andronic Iulia 4IM superior 30. Agenda electronică pentru elevii şcolii Natalia Lupaşco lector Benjos Inna 4IMru (Электронный дневник для учета superior аценои учащихся школы) 40. Tehnici de prelucrare a polinoamelor Angela Globa lector Calin Ludmila 41IA superior 25. Elaborarea testelor Ala Gasnaş lector Moraru Maria 3I superior 34. Ситема мониторинга маршрутных Angela Globa lector Ejov Denis 4IMru транспортных средств. Программирование Dorin Pavel dr. conf. Система перебойной передачи даных Dorin Pavel dr. Şinco Cristina 3I PHP universitar 22. Utilizarea limbajului de asamblare în Ala Gasnaş lector Hortolomei Andrei 4IM limbaje high level superior 35. Evoluţia sistemului Windows Ala Gasnaş lector Ungureanu Ina 4IM superior 33. Elaborarea testului pentru cursul Ala Gasnaş lector Topor Ina 3I „Limbaj de asamblare” superior 31. Примеры. Problemar (pentru lucrul facultativ în Natalia Lupaşco lector Culacli Iulia 4IMru clasa 11) superior 38. Problemar (control optimal) Natalia Lupaşco lector Şergheeva Olga 4IMru superior 37.

Crearea unui dicţionar de grafică în Teodora Ciobanu lector Andronati Tatiana 4IM (Borland) Pascal universitar . Elaborarea universitar caietului de lucru. Tocon Ilie 41IA compania de asigurare în medicină universitar 52. Metodologia elaborării caietului de lucru Inga Camerzan dr. lector Morari Elena 41IA companie comercială folosită în Access superior 48. 65. 55. Ceaglei Diana 41IB universitar 54. Extensii ale Reţelelor Petri Inga Camerzan dr. Algoritmi Maple şi Pascal. Elaborarea internet serverului cu SO Dorin Pavel dr. Iurciuc Maria 41IB specifice şi transversale în clasa 9 universitar 56. 64. conf. Dezvoltarea competenţelor la Inga Camerzan dr. машине под-операционой системы WS(XP) 46. Metode numerice de integrare a Natalia Bobeică lector Scvarovscaia 41IB funcţiilor. conf. Implimentarea softului specializat Maple Natalia Bobeică lector Jucovschi Elena 41IB la rezolvarea ecuaţiilor şi a sistemelor de superior ecuaţii liniare. Proiectarea bazei de date Green Hills în Inga Camerzan dr. Calcule pe calculator Teodora Ciobanu lector Coseanic Olesea 4IMru universitar 68. conf. Volcova Ana 42I în clasa 8. conf. superior 49. Structuri de date şi algoritmi în aplicaţii Teodora Ciobanu lector Lupaşco Ion 41IB universitar 69. lector Luchenciuc Nicolae 3I Linux superior 50. Aplicarea SO Linux în calitate de Dorin Pavel dr. conf. conf. Surdu Svetlana 41IB în MS Access universitar 59. Algoritmi Maple. Evaluarea ca proces de formare a Inga Camerzan dr. Elaborarea paginii Web a grădiniţei Dorin Pavel dr. Mararaş Cristina 42I pentru profesorul de informatică universitar 51. Ceban Sergiu 41IB competenţelor în Moodle universitar 60. lector Dulschi Vladislav 41IB gateway şi file server într-o reţea locală. Metodologii de crearea a programelor Teodora Ciobanu lector Calina Ana 4IMru mari universitar 66. Grecu Mariana 41IB informatică în clasa 10. Utilizarea aplicaţiei MS Power Point Inga Camerzan dr. superior 62. Elaborarea bazei de date pentru o Dorin Pavel dr. Gestionarea bazei de date pentru Inga Camerzan dr. lector Voinovan Vasile 3I superior 47. conf. Moraru Iuliana 41IB FoxPro universitar 57. Utilizarea algoritmilor unor probleme Natalia Bobeică lector Gromov Marcela 41IA clasice la soluţionarea diferitor superior probleme. Programarea în reţele de calculatoare Teodora Ciobanu lector Chirilov Sergiu 41IB universitar 67. Metode de rezolvare a ecuaţiilor Natalia Bobeică lector Nica Elena 41IB diferenţiale ordinare. universitar 58. conf. 61. Metodologia dezvoltării competenţelor Inga Camerzan dr. Şachenco Natalia 42I pentru crearea resurselor educaţionale universitar utilizate în procesul de predare a cunoştinţelor 53. conf. superior Ecaterina 63. conf. Automatizarea procesului de evaluare Inga Camerzan dr. Lărgirea domeniului de aplicare a Natalia Bobeică lector Caragia Cristina 41IA algoritmului prin utilizarea diferitor superior tipuri de date. Elaborarea unui portofoliu electronic Inga Camerzan dr.

Grafuri colorate. Hîncu Mariana 41IB combinatorică prin metoda invarianţilor universitar şi semi invarianţilor 87. Popuşoi Mariana 3I abonaţilor telefoniei mobile universitar 76. Sistem de optimizare şi informare a Nicolae Pelin dr. Metode algoritmice din teoria grafurilor Marcel Teleucă dr. Teorema Turan. probleme de tip Marcel Teleucă dr. Duplova Maria 41IA universitar 94. Panas Dorin 41IB universitar 85. conf. conf. conf. Grafuri orientate. Repetuh Ana 41IB universitar 93. Bordea Ion 3I abonaţilor telefoniei mobile şi fixă universitar 71. proprietăţi Marcel Teleucă dr. Pînzaru Roman 41IA folosirea lor în informatică universitar 86. conf. conf. Isai Tudor 41IA universitar 91. conf. conf. Modelarea şi gestionarea bazelor de date Nicolae Pelin dr. Suruceanu Elena 41IA grafurilor şi aplicaţia lor în economie universitar 89. Metode combinatoriale şi funcţii Marcel Teleucă dr. Bolun Nadejda 41IB generatoare universitar 82. Popa Victor 41IB universitar 84. conf. Metode simplex pentru modele liniare Marcel Teleucă dr. Malai Lilia 41IB prin recurenţă.70. conf. conf. Metode nestandarte de combinatorică şi Marcel Teleucă dr. conf. conf. Algoritmizarea unor probleme de teoria Marcel Teleucă dr. conf. conf. conf. Arbori binari. Elaborarea paginii Web în formatul Sergiu Corlat lector Cechină Victoria 41IB SVG superior 96. Elemente de combinatorică şi algoritmi Marcel Teleucă dr. Sistem de informare şi petiţii privind Nicolae Pelin dr. Modelarea şi gestionarea bazelor de date Nicolae Pelin dr. conf. Ceapă Rodica 3I oralul rutelor de transport interurban universitar 73. conf. Sistem de optimizare şi informare a Nicolae Pelin dr. proprietăţile lor Marcel Teleucă dr. Modele şi algoritmi de optimizare Marcel Teleucă dr. Oleacu Vitalie 41IB universitar 92. Untilă Victoria 41IA neliniară universitar 95. conf. Malai Martin 3I ce ţin de politica tarifară a operatorilor universitar telefoniei mobile 75. conf. Capiţa Sergiu 3I universitar 79. Verhoveţchii Ion 41IA enumerare universitar 81. Baltag Ana 4IM din teoria grafurilor universitar 78. metode combinatorice Marcel Teleucă dr. Probleme de transport Marcel Teleucă dr. Popescu Anghelina 41IB universitar 90. Rezolvarea problemelor de Marcel Teleucă dr. Proprietăţi şi probleme din Marcel Teleucă dr. conf. Sistem de informare şi petiţii privind Nicolae Pelin dr. Elemente de combinatorică de Marcel Teleucă dr. universitar 83. conf. Probleme de informatică care se rezolvă Marcel Teleucă dr. conf. şiruri numerice universitar 88. Poligonul şi diagrama Voronoi Sergiu Corlat lector Munteanu Natalia 41IB . Perju Alexei 41IA Ramsey. conf. Sîma Ludmila 3I oralul rutelor de transport urban universitar 74. Grafuri orientate şi Teorema lui Euler Marcel Teleucă dr. conf. conf. Proprietăţi din teoria extremală a Marcel Teleucă dr. Tehnici de programare liniară şi Marcel Teleucă dr. Dimina Cristina 3I ce ţin de politica tarifară a operatorilor universitar telefoniei mobile şi fixă 72. Borfotin Andrian 41IB combinatorica geometrică universitar 80. Mămăligă Ana 4IM jocurilor universitar 77.

Metode numerice la soluţionarea Sandu Nicolae dr. habilitat 107.” universitar 110. ”Adobe Photoshop. Voicu Elena universitar 116. Metode de învăţare în inteligenţa Butnaru Dumitru dr.TGU universitar 111. conf. Triunghiularizarea sistemelor de puncte Sergiu Corlat lector Cazacu Angela 41IA în spaţiile 2D şi 3D superior 100. Gestiunea informaţiei în activitatea unei Olga Cerbu dr. Aplicaţii ale algoritmilor de determinare Sergiu Corlat lector Trifan Tatiana 3I a nucleului poligonului simplu superior 98. Securitatea informaţiei cu sisteme Butnaru Dumitru dr. conf. Sandu Nicolae dr. Elaborarea site-lui “Salonul de Olga Cerbu dr. lector Memet Edan 3I policlinici. conf. Folosirea metodelor Web Design în Octavian Levinţa lector Pastușoc Mihail 4IM crearea unui site a grupei superior . Cracovscaia 41IA universitar Mariana? 118. conf. 114. Secară Viorica artificială habilitat 108. Odobescu Eugen 42I sisteme de operare habilitat 104. Smentănă Inga 41IB universitar 117. Jalbă Viorel 41IB habilitat 109. Securitatea informaţiei cu sisteme bazate Butnaru Dumitru dr. Voloşenco Serghei 41IA habilitat 103. conf. Sandul Anastasia 41IB universitar 115. Reflectarea lucrului în reţea sub diferite Butnaru Dumitru dr. Optimizarea sistemelor de căutare a Octavian Levinţa lector Plashanin Oleg 3I paginilor Web superior 119. Sandu Nicolae dr. Aplicaţii Java superior 101. Elaborarea unui site TV pentru Butnaru Dumitru dr. Bîtca Ludmila 41IA ecuaţiilor algebrice. lector Vlad Elizaveta 42I frumuseţe” superior 102. 113. Transformarea informaţiei prin imagini Butnaru Dumitru dr. Создание ресурса . Язык гипертекстовой разметки Dina Guţuleac lector Ostrovschi Eugen 42I НТМL. Metode numerice la soluţionarea Sandu Nicolae dr. Trîmbaci Ion 41IA şi Delphi la determinarea traictoriei unui universitar corp aruncat. conf. Securitatea Informaţiei cu sisteme fluide Butnaru Dumitru dr. Vornicescu Sergiu 41IA Polialfabetice. Vasilachi Vitalie 42I reprezentarea ştirilor habilitat 105. Важность саздания Web сайта для Octavian Levinţa lector Doneț Zoia 42I факультета информатики superior 120. Coreţchi Anatolie 41IA pe blocuri habilitat 106. Grosu Ana 41IA ecuaţiilor transcendente. Aplicaţii în universitar Turbo Pascal şi Delphi. Alcătuirea programelor în Turbo Pascal Sandu Nicolae dr. Algoritmi de construcţie a Sergiu Corlat lector Cîrlig Svetlana 41IA înfăşurătoarelor convexe pentru sisteme superior de puncte 2D 99. conf. Programarea Web şi Baze de Date Sandu Nicolae dr. superior 97. Aplicaţii în Turbo universitar Pascal şi Delphi. 112. Работа с Dina Guţuleac lector Railean Serghei 4IMru фотографией. Sandu Nicolae dr.

în informatică Latu Ecaterina 14 Liubomir Chiriac dr. Tehnici de gestionare a bazelor de Andrei Braicov dr. Reţele Inga Camerzan dr. Strategii didactice interactive în Inga Camerzan dr. clasificarea şi programarea Nicolae Pelin dr. Cojocaru Dinu 15 Recursivitatea PDF Liubomir Chiriac dr. universitar Solomon Ana 10 Tehnici de programare a algoritmilor Liubomir Chiriac dr. Mîtă Corina 16 Criptografia vizuală cu scheme Olga Cerbu dr. conf. b. Andrei Braicov dr. conf. conf. conf. Cojocaru Tatiana 7. conf. Algoritmi de criptografie Andrei Braicov dr. telefoanelor mobile. universitar . universitar date MySQL cu Joomla Rusu Ala 3. universitar Gurdiş Aliona 2. Teze de master Nr. studentului didactic titlul ştiinţific 1. cartezian al grupoizilor cu unităţi Chiriac Olga multiple 12 Algoritmi de combinatorică Liubomir Chiriac dr. universitar Malachi Rodica . universitar . conf. Liubomir Chiriac dr. universitar Cebotari Inga formarea competenţelor specifice la fizică pentru gimnaziu 9. partajate 17 Analiza. universitar .P.P. universitar Web Client-server Marinescu Eugen 5. conf. conf. pentru . lector superior Macarov Valentin . Inga Camerzan dr. Tehnici de elaborare a aplicațiilor Andrei Braicov dr. N. conf. conf. universitar unei infrastructuri IT Leviţchi Leonid 6. Guriţa Rodica 13 Rezolvarea problemelor complicate Liubomir Chiriac dr. Modele de implimentare eficientă a Andrei Braicov dr. universitar Ceban Ana 4. conf. conf. recursivi Trofimov Victoria 11 Algoritmul realizării produsului Liubomir Chiriac dr. Reţele Petri Colorate. universitar ierarhice. conf. universitar . cadrului Funcţia didactică. conf. universitar Canţîr Eugen 8. conf. universitar . Denumirea tezei N. conf. universitar .

./ ... optimizarea automatizată a cheltuielilor abonatului 18 . Istratii Tatiana 20 ... Sturza Ion 19 . Zubco Alexandru Şeful catedrei _____________ Data şedinţei de catedra la care s-a aprobat tematica tezelor /......