You are on page 1of 4

T1 : ANALIZA FORȚELOR CONCURENȚIALE

1.Întreprinderea modernă: misiune, obiective, strategii, DSA
2.Mediul concurenţial şi factorii determinanţi ai acestuia

1.Întreprinderea modernă: misiune, obiective, strategii, DSA
MISIUNEA reprezintă „o descriere detaliată şi clară a scopului (ţelului) de durată care ghidează acţiunile
întreprinderii, reflectând crezul, aspiraţiile, valorile şi strategiile sale fundamentale”.
Definirea misiunii
luarea în considerare a patru elemente:
 Gradul de detaliere (lărgimea) misiunii;
 Audienţa misiunii;
 Unicitatea misiunii;
 Orientarea spre piaţă a misiunii
Elementele definitorii ale misiunii
Philip Kotler menționează cinci elemente:
 Istoria firmei;
 Preferinţele actuale ale proprietarilor şi ale conducerii acesteia;
 Conjunctura pieţei;
 Resursele organizaţiei;
 Capacităţile sale specifice.

Declararea misiunii
Profesoral american Fred David:
Consumatori – cine sunt clienţii întreprinderii?
Piaţa – care este piaţa pe care întreprinderea concurează ?
Produsele – care sunt produsele principale ale întreprinderii?
Tehnologia – care este tehnologia de bază a întreprinderii?
Preocupările pentru supravieţuire, creştere şi profitabilitate – care este angajamentul privind scopurile economice?
Filosofia – care sunt valorile de bază, aspiraţiile şi priorităţile?
Domeniul geografic – în ce zonă geografică va activa întreprinderea?
Autodefinirea – care sunt punctele tari şi avantajele competiţionale ale întreprinderii?
Preocupările pentru imaginea publică – care este imaginea întreprinderii?
Preocupările pentru membrii întreprinderii – care este atitudinea faţă de membri întreprinderii?

Orizontul temporal al misiunii
Declaraţia asupra misiunii unei întreprinderi trebuie să ofere acesteia o viziune şi o direcţie de acţiune pentru
următorii 10-20 ani.

Obiectivele reprezintă pentru o întreprindere ceea ce aceasta vrea să realizeze.
Criterii de clasificare a obiectivelor
A. Din punct de vedere al mărimilor în care se exprimă:
 obiective financiare
 obiective de marketing
B. Din punct de vedere temporal:
 obiective pe termen lung (strategice)
 obiective pe termen mediu (tactice)
 obiective pe termen scurt (operaţionale)

Trăsături ale obiectivelor
 măsurabile, definite în timp şi dpdv cantitativ;
 acceptabile, corelate cu posibilităţile firmei;
 flexibile, să poată fi modificate;

O'Sullivan definesc strategia „viziunea de ansamblu asupra modului în care vor fi îndeplinite scopurile organizaţiei”. coordonarea şi coerenţa eforturilor.  ierarhizate. umane.  Economisire. Hill şi T.  stimulative pentru a suscita motivaţia.  are proprii săi concurenţi. sa se evite risipa resurselor rare. Corelaţia dintre strategie şi tactici 4 situaţii: Strategie eficace. evaluarea capacităţilor şi a constrângerilor.  Forţă.  Concentrare.  are un conducător pentru planificarea strategică şi obţinerea profiturilor. pornind de la cel mai important. Unitățile strategice de activitate=decuparea ansamblului de activităţi ale întreprinderii în domenii de activităţi omogene. Strategia întreprinderii E. tehnice şi de altă natură. să fii pregătit să acţionezi la evenimente neaşteptate. Strategie greşită.  Flexibilitate. . pentru care va fi posibilă formularea unei strategii şi cărora le vor fi alocate resurse financiare. Trăsături definitorii ale strategiei  realizarea unor scopuri bine precizate  vizează perioade viitoare  are la bază problemele de ansamblu ale întreprinderii  abordarea corelativa a întreprinderii şi a mediului  se referă la elementele esenţiale  scopul final al strategiei este obţinerea avantajului competitiv  favorizarea unui proces de învăţare organizaţională  principiul echifinalităţii Principii la alegerea strategiei Jean-Jacques Lambin  Fezabilitate. dar tactici ineficiente: se impune o redresare a situaţiei printr-o revizuire în amonte. susţinută de tactici eficiente: creştere viguroasă – cea mai bună situaţie posibilă. Strategie eficace. Mediul concurential Concurenţa vizează 2 puncte de vedere  întreprinderile îşi dispută furnizorii. prelungită. 2. implementată ineficient: o moarte lentă.  Sinergie. Hill şi T. prestatorii de servicii şi forţa de muncă. Criterii pentru decupare Clienţii sunt omogeni? Nevoile satisfăcute sunt identice? Concurenţii sunt bine identificaţi? Factorii de succes pot fi ierarhizaţi pentru flecare segment? Tehnologiile utilizate şi know-how-ul sunt bine definite? Trei caracteristici ale USA: Philip Kotler  activitate individuală sau un grup de activităţi conexe care pot fi planificate separat de restul firmei. a planurilor de acţiune şi a unui sistem de control care permite întreprinderii să-şi îndeplinească misiunea şi să-şi atingă obiectivele”. pregătirea unui avantaj de forţă şi putere (competitiv). O'Sullivan despre elaborarea strategiei: „un proces ce constă în analiza oportunităţilor existente pe piaţă şi alegerea unei poziţii. Strategie inadecvată. compatibile. evitarea dispersării eforturilor. să nu creeze confuzii. dar implementată eficient: cu siguranţă calea spre o moarte rapidă. Strategia întreprinderii E.

 asigură plasarea preţurilor în relaţie directă costurile aferente.  performanţa şi capacitatea managerilor. Analiza concurenței Ph. De exemplu.  rentabilitatea. De fapt.  performanţa şi atitudinile angajaţilor. . aceleasi categorii de consumatori. concurenţa de marcă se refera la intreprinderile care ofera produse sau sercii similare.  are un impact direct asupra psihologiei agenţilor economici.Porter  ramura de activitate. asigurate şi garantate următoarele coordonate:  existenţa mai multor producători şi cumpărători. concurenţa generică apare intre intreprinderile care isi disputa aceleasi venituri ale consumatorilor. care condiţionează reuşita firmei pe termen lung:  poziţia pe piaţă. 3. Aceasta reprezinta o forma a concurentei indirecte.  cumpărătorii.  agenţii economici sunt „raţionali”.  existenţa diversificării sortimentale a unui bun. concurenta dintre producatorii de masini automate de spalat.  substituenţii. la preturi similare.  responsabilitatea publică. daca prim din punct de vedere al pietei 4. o concurenta indirecta (exemplu: o intreprindere ce ofera mobilier de birou si un magazin de bijuterii). Factori de succes Peter Drucker.  resursele fizice şi financiare. Bosch si Whirpool.  stimulează progresul. apare intre intreprinderile care ofera aceleasi produse sau clasa de produse. aceasta fiind de fapt. aceasta fiind tot o forma a concurentei directe prita din punct de vedere al producatorului (exemplu: toate firmele din industria produselor cosmetice).  furnizorii.  productivitatea.  întreprinderile îşi dispută clienţii.  potenţialii intraţi.Kotler 1. este vorba despre o concurenta directa din punct de vedere al producatorului. Mediul concurențial Un mediu concurenţial „normal” este dat de mediul în care sunt prezente.  inovaţia. fie a unei motociclete.  cumpărătorii cheie.  pentru a avea o poziţie favorabilă faţă de concurenţi. nevoia de deplasare prin intermediul unui mijloc de transport poate fi satisfacuta fie prin achizitionarea unui autoturism.Kotler  cine sunt concurenţii?  care sunt strategiile lor?  care sunt obiectivele lor?  care sunt punctele lor forte şi punctele lor slabe?  care ar putea fi reacţiile lor? Identificarea concurenților Ph. Necesitatea analizei concurenței  menţinerea sau îmbunătăţirea poziţiei pe piaţă. Ca exemplu. Analiza concurenței M.  împiedică realizarea profitului de monopol.concurenţa formală apare intre intreprinderile care ofera produse destinate sa satisfaca aceeasi nevoie. menționează 8 „zone de performanţă”.concurenţa la nivel de industrie. Funcțiile concurenței • facilitează ajustarea a cererii şi ofertei. 2.

 finalitatea activităţii este îmbunătăţirea calităţii prestaţiilor către clienţi. decizia asupra preţului este liberă.  deciziile sunt luate întru dezvoltarea durabilă a firmei.  manifestarea tendinţei de stabilizare a preţurilor.  bunăstarea consumatorilor finali. .  rolul statului este redus la reglarea comportamentelor.