Penebangan Hutan dan Kepupusan Spesies di Nama : Farid bin Aspar Malaysia

No. Matrik : IES 080013

Pengenalan
Malaysia mempunyai liputan hutan sebanyak 59% (19.42 juta hektar) daripada keluasan tanah yang ada iaitu 32.83 juta hektar. 45% (5.88 Malaysia, juta hektar) di Semenanjung

59% (4.30 juta hektar) di Sabah, 69% (9.24 juta hektar) di Sarawak.

Penebangan Hutan di Malaysia

Penebangan hutan dapat didefinisikan sebagai pengurangan kawasan yang diliputi hutan asal dalam jangka masa panjang (Ooi, 1993). FAO pula mendefinisikan ianya sebagai pembersihan kawasan hutan secara menyeluruh daripada pertumbuhan pokok dan digantikan dengan sesuatu yang lain di atas kawasan tersebut.

aktiviti penebangan hutan boleh dibahagikan kepada dua era iaitu :. .Selepas penjajahan.Di zaman penjajahan. .Penebangan Hutan di Malaysia Di Malaysia.

Contoh kawasan perlombongan di Lembah Kinta. Menyebabkan hutan ditebang bagi - - .Penebangan Hutan di Malaysia Di Era Penjajahan - Hutan ditebang kerana wujudnya kekayaan bahan mineral yang bernilai seperti emas dan bijih timah.

penempatan dan pertanian.Penebangan Hutan di Malaysia Selepas Era Penjajahan - Hutan ditebang untuk membangunkan kawasan-kawasan tertentu yang bertujuan untuk pentadbiran. - . Pembukaan tanah juga dibuat oleh FELDA untuk membuka ladang-ladang pertanian untuk mendapatkan sumber makanan.

Pahang adalah negeri pertama di Semenanjung Malaysia yang mempunyai keluasan hutan yang terluas iaitu sebanyak 2 200. Perak menduduki negeri kedua mempunyai keluasan hutan yang terluas iaitu sebanyak 1 077. Manakala Kelantan negeri keluasan 908.77 hektar.049 hektar.117 hektar.Penebangan Hutan di Malaysia Pada tahun 1984. ketiga dengan .

696 juta hektar di Semenanjung Malaysia. 3.Penebangan Hutan di Malaysia Data untuk tahun 2007.605 juta hektar di Sabah.663 juta hektar. 4. jumlah Hutan Simpanan Kekal di Malaysia telah berlaku sedikit perubahan ekoran daripada undangundang dan tindakan yang telah diambil pihak kerajaan. hutan ialah Keluasan hutan simpan 4. Jumlah keluasan keseluruhan sebanyak 19. .301 juta hektar.

54 12. bilion) 3.9 6. 2004 .53 29.91 15.69 13. Negara Malaysia Kanada Jerman Amerika Syarikat Finland Sweden Austria China Nilai Eksport (USD.21 5.Nilai Eksport Kayu dan Produk Kayu Malaysia bebanding negaranegara lain pada tahun 2004.20 Sumber : Pertubuhan Makanan Sedunia (FAO).40 15.

Aktiviti penebangan hutan adalah dibawah kuasa negeri-negeri yang mentadbir. Oleh yang demikian. kawalan juga dilakukan oleh negeri-negeri. Oleh itu banyak kawasankawasan hutan telah direzabkan sebagai kawasan hutan simpan agar ianya dapat dipelihara. Walaubagaimanapun. negeri-negeri yang mempunyai kawasan hutan yang luas Penebangan Hutan di Semenanjung Malaysia .

Terdapat juga kawasan-kawasan hutan yang dilakukan penebangan hutan untuk membuka ladang-ladang bagi menjalankan aktiviti penanaman kelapa sawit. Aktiviti ini juga perlu juga dipantau agar tidak menyebabkan kerosakkan kepada kawasan hutan yang terlibat. getah dan koko. Seperti yang dilakukan oleh FELDA dan FELCRA bagi membantu peneroka. Penebangan Hutan di Semenanjung Malaysia .

Menggunakan mengurangkan teknik yang kerosakkan dapat ketika Penebangan Hutan di Semenanjung Malaysia .Di Pahang. Syarikat Konsesi Rimbaka Forestry Corporation menguruskan Hutan Simpan Pekan dan Nenasi untuk mengkomersialkan produk perkayuan. Dijalankan mengikut standart yang telah ditetapkan bagi mengurangkan kerosakkan hutan.

Syarikat konsesi Perak ITC juga menjalankan pembalakkan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil perkayuan yang mampan. Penebangan Hutan di Semenanjung Malaysia Aktiviti ini akan memastikan bahawa hutan tersebut dapat dipelihara daripada kemusnahan dengan menjalankan beberapa . Hutan Simpan Temenggor dibangunkan industri perkayuan mampan di Perak.Di Perak.

Penebangan Hutan di Semenanjung Malaysia . Industri berasas kayu meliputi kilang papan. kayu gergaji. papan lapis. kilang papan lapis/venir.Perak ITC menguruskan hutan tersebut secara pembalakkan berkala hampir 30 tahun. kilang kayu kumai dan lain-lain. Pengeluaran hasil kayu utama di Semenanjung Malaysia adalah kayu balak. venir dan kayu kumai.

Semenanjung Malaysia.Perangkaan Utama Perhutanan dan Pembalakan. Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Keluasan Hutan (‘000) Hektar 5 978 5 924 5 893 5 880 5 867 5 888 5 899 Pengeluaran Kayu Balak (‘000) Meter Padu 5 072 4 155 4 358 4 419 4 573 4 406 4 623 SUMBER : Jabatan Perangkaan Malaysia . 2000-2006.

Keluasannya 169 440 hektar. . Hutan ini telah dijadikan sebagai hutan yang mengeluarkan hasil dan telah menyebabkan kerosakkan akibat daripada aktiviti penanaman yang dilakukann oleh orang Penan.Penebangan Hutan di Sarawak Salah satu kawasan yang telah berlaku pembalakkan di Sarawak ialah di Daerah Baram.

Kuota pengeluaran balak . ianya telah dimasukkan di dalam projek pembangunan mampan yang akan mengikut kesemua ‘standard’ yang dapat memelihara alam sekitar. Sawarak juga telah menjadi salah satu negeri di Malaysia yang menghasilkan banyak kayu balak seperti kayu keras untuk dieksort ke luar negara. Di Sarawak juga.Penebangan Hutan di Sarawak Walaubagaimanapun.

2006. 2000 . SARAWAK Keluasan Hutan (‘000) Hektar 8291 8115 8106 8100 8091 8065 8063 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 14274 12179 11855 12153 12051 12036 11868 Pengeluaran Kayu Balak (‘000) Meter Padu SUMBER : Jabatan Perangkaan Malaysia .Tahun PERANGKAAN UTAMA PERHUTANAN DAN PEMBALAKAN.

Penebangan Hutan di Sabah Sabah merupakan sebuah negeri penyumbang kepada sumber perkayuan dan perhutanan Negara. Dianggar 4 kali lebih daripada had yang dibenarkan. Aktif mengeluarkan hasil hutan pada tahun 1970 sehingga 1990. .

Penebangan Hutan di Sabah - Kajian yang telah dijalankan menunjukkan :Pengambilan hasil hutan telah melebihi had kapasiti hutann tersebut. Kerosakkan yang berlebihan kepada hutan - - . Pengambilan hasil hutan secara berkala menyebabkan hutan tidak dapat kembali kepada keadaan asal.

kilang papan blok. kilang papan serpai.Penebangan Hutan di Sabah Pengeluaran kayu balak di Sabah meliputi pengeluaran hutan asli dan kayu tanaman. Industri berasaskan kayu di Sabah meliputi kilang papan. kilang papan gentian sederhana padat dan kilang papan serpih. . kilang perabot. kilang papan lapis. kilang kayu kumai.

PERANGKAAN UTAMA PERHUTANAN DAN PEMBALAKAN.2006. 2000 . SABAH Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Keluasan Hutan (‘000) Hektar 4425 4420 4412 4400 4380 4360 4340 Pengeluaran Kayu Balak (‘000) Meter Padu 3727 2588 4436 4959 5415 5958 5253 SUMBER : Jabatan Perangkaan Malaysia .

Dari segi penebangan hutan.Kepupusan Spesies di Malaysia Penebangan hutan di Malaysia juga telah menyebabkan beberapa spesies hidupan telah diancam kepupusan. . beberapa spesies kayu khususnya telah diancam kepupusan akibat aktiviti ini. Oleh yang demikian. beberapa jenis spesies kayu telah diwartakan sebagai spesies terancam di Malaysia.

- .Kepupusan Spesies di Malaysia - Di Malaysia. antara kategori tersebut ialah:Telah diwartakan terancam. Sedang dicadangkan untuk diwartakan sebagai terancam.

Spesies kayu di Malaysia yang diwartakan sebagai terancam oleh Famili Spesies CITES Catatan Anacardiaceae Apocynaceae Bombacaceae Bombacaceae Burseraceae Crypteroniaceae Mangifera macrocarpa Dyera polyphylla Neesia altissima Neesia malayana Canarium pseudosumatranum Dactylocladus stenoctachys Prioriti Spesies Dipterocarpaceae Anisoptera costata (Mersawa) Dipterocarpaceae Neobalanocarpus heimii (Cengal) Prioriti Spesies Dipterocarpaceae Shorea albida Dipterocarpaceae Shorea curtisii Dipterocarpaceae Shorea rugosa Prioriti Spesies .

Spesies kayu di Malaysia yang diwartakan sebagai terancam oleh CITES Famili Spesies Catatan Icacinaceae Lauraceae Leguminosae Leguminosae Leguminosae Leguminosae Leguminosae Leguminosae Leguminosae Leguminosae Cantleya corniculata Eusideroxylon zwageri Cynometra elmeri Cynometra inaequifolia Cynometra malaccensis Dalbergia oliveri Dialium cochinchinense Intsia bijuga Koompassia excelsa (Tualang) Koompassia malaccensis (Kempas) Prioriti Spesies Prioriti Genus Prioriti Spesies SUMBER : Laporan Bengkel UNEP-WCMC 2008 .

Spesies yang dicadangkan Malaysia untuk diberikan prioriti sebagai terancam. Sukar untuk ditemui. Leguminosae Intsia palembanica SUMBER : Laporan Bengkel UNEP-WCMC 2008 . Sukar untuk ditemui. Famili Lauraceae Spesies Potoxylon melagangai Huraian Spesies yang endemik di Borneo.

000 meter padu pada 2006. Data menunjukkan penurunan dari 235.Kepupusan Spesies di Malaysia Dactylocladus stenostachys biasa ditemui di Sabah dan Sarawak. Di Sarawak telah menjadi kayu utama dalam perdagangan sejak 1950. Populasinya menunjukkan penurunan mendadak.500 meter padu pada 1995 kepada 10. .

. membuat pemetaan taburan. mewartakannya sebagai kawalan antarabangsa. Oleh itu beberapa tindakan diambil untuk terpelihara. Antaranya ialah memastikan bilangan populasi dan taburan yang masih ada.Kepupusan Spesies di Malaysia Ianya diwartakan sebagai spesies yang prioriti untuk diberikan perlindungan.

Dan dijadikan sebagai spesies yang prioriti untuk dilindungi. Tindakan untuk memeliharanya sama seperti Dactylocladus stenostachys . Didapati harganya mencecah RM800/Meter padu.Kepupusan Spesies di Malaysia Balanocarpus heimii (Cengal) adalah spesies yang lambat pertumbuhannya dan menghasilkan kayu yang baik. Manakala bagi prioriti untuk genus bagi Dalbergia oliveri adalah spesies yang dikaji .

Manakala spesies yang didapati kian terancam juga perlulah dipastikan agar terpelihara daripada terus pupus. Pemeliharaan hutan sebenarnya telah merangkumi pemeliharaan spesies yang terdapat di dalamnya. . Suatu pengurusan yang mantap amatlah diperlukan bagi memastikan hutan di Malaysia dapat mengekalkan kehijauannya.Penutup Penebangan hutan di Malaysia perlulah dipantau aktivitinya.

Dewan Bahasa dan Pustaka. Kent Ridge.Rujukan Ooi. Jin Bee (1993). Kuala Lumpur. Industri Balak Di Semenanjung Malaysia : Satu Kajian Kes di Perak. Samsudin. FAO. Tropical Deforestation : The Tyranny Of Time. Asia-Pacific Forestry Commission. Bangkok. Tay. Deramakot Forest Reserve : The Future is Now. In Search Of Excellence : Exemplary forest management in Asia and the Pacific. Singapore. Abibullah (1994). John. . Chong. Singapore University Press. Kan Yaw (2005).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful