IKATAN & SIMPULAN

SIMPULAN BUKU SILA Untuk sambung dua utas tali yang sama besar.Suatu simpulan yang tegap dan tidak mudah lucut.Ia digunakan untuk mengikat benda -benda kecil seperti mengikat layar kapal, bungkusan, mematikan simpulan pada anduh, dan mengikat khemah yang dilipat.

____________________________________________ TINDIH KASIH Digunakan untuk membuat tanjul yang tidak boleh mencerut.Ia juga digunakan untuk kerja -kerja menyelamat,iaitu dengan cara mengikatkan tali pada pinggang. Sebenarnya,terdapat pelbagai jenis tindih kasih yang terdapat dalam silibus ikatan 7 simpulan tali, tetapi adalah di antaranya yang paling asas, dan biasa dipelajari dalam krs.

_________________________________________________ __________ SIMPULAN BUNGA KETI Untuk sambung dua utas tali yang tidak sama besar atau tali yang berlainan jenisnya.Digunakan untuk sambung tali penarik bendera ke tali di penghujung bendera dalam flag break.

__________________________________________________ SIMPULAN PENGAIL Untuk sambung dua utas tali yang halus, licin, dan sama besar seperti tali pancing.Ia digunakan oleh nelayan untuk mengikat tali pukat dan jala.

ikatan lantai. tiang kapal.______________________________________________________________ IKATAN MANUK Ikatan ini digunakan untuk mengikat tali pada kayu balak. ikatan silang nombor lapan.Permulaan kepada ikatan serong.8 ini juga merupakan salah satu daripada stopper knots.Simpul angka no.(ikatan balak juga boleh digunakan dalam ikatan untuk membuat gejet selain ikatan manuk) __________________________________________________ SIMPULAN ANGKA NOMBOR LAPAN Merupakan satu simpul pengunci yang tidak mudah dilepaskan. __________________________________________________ SIMPULAN RAMA-RAMA Simpulan ini dianggap sebagai suatu simpulan yang paling aman. __________________________________________________ IKATAN BALAK Ia digunakan untuk mengikat kayu balak. .8) ke hujung tali untuk keamanan.Ia berfungsi sebagai permulaan dan penamat atau untuk mematikan ikatan seraya. ikatan silang gunting. tiang atau pancang. ikatkan sebuah stopper knot bebas() contohnya simpulan angka no. Simpul ini mudah terikat di tebgah sebuah tali apabila anda tidak memiliki tambatan akhir.Ikatan ini juga digunakan untuk membuat gejet(permulaan bagi ikatan ikatan yang telah disebutkan diatas tadi). kuat. atau bungkusan yang besar supaya mudah ditarik.Jika ikatkan simpulan rama-rama ini di hujung tali. dan mudah terikat.

SI L Untuk e uat tanjul itengah-tengah tali Tanjul itu i asukkan keliling ada dangan tujuan untuk enarik sesuatu arang E E C D C B 8A@9 87 6 55555555555555555 55555555555555555555555555555555 5 3 2 1 1 4 21 1 3 3 ) ( 0) ( &% $ ################## #################'############## # ' ' ' ¨¨  ! ©   " © " © ! © ¨        ¨       © © ¨ © ©  © ¨   ¨  ¢  ¦ £ £ ¥¤ £¢ ¡                           ¡  §                         SI L Di e i i LIT / LILIT e i i e SI i e L i i e e i i e o o / e .L SI SI Fungsinya adalah untuk enurunkan orang dari angunan yang tinggi atau juram dengan memasukkan tanjul yang ke il keliling dada dan tanjul yang esar keliling kaki atau eli atan lutut.

gejet. __________________________________________________ SI L LI Digunakan untuk memendekkan tali tanpa memotongnya serta untuk menguatkan tali pada ahagian yang reput.Langkah pertama dimulakan dengan simpul manuk(cuba lihat gambar no. R QH V UT UT PG I HG X Y Y F S W .menara.bendera dan lain-lain.________________________________________________ SI L N NC I Digunakan untuk aktiviti mendaki@ turun ukit.buluh atau tiang bagi membuat jambatan.tiang.kemudian lilit dengan kemas dan ketat .akhir sekali dimatikan dengan simpul manuk juga.hendak putus atau rosak.1). __________________________________________________ I T N SERAYA Digunakan untuk mengikat kayu.

__________________________________________________ IKATAN SILANG GUNTING Untuk menguatkan batang kayu yang lemah dan untuk menyambung dua batang kayu b uluh untuk membuat kaki yang bersilang.__________________________________________________ IKATAN SERONG SILANG untuk merapatkan dan mengikat dua batang kayu bersilang. a ` .

menara. -------------------------------------------------------------------Ikatan dan simpulan dapat dibahagikan kepada beberapa penggunaannya seperti: 1.Bidang Perkapalan dan sebagainya. _____________________________________________________ b .dan menyambung kayudengan mengikat tiga batang kayu buluh yang sama besar._________________________________________________ SILANG TUNGKU Ikatan ini adalah digunakan untuk membuat jambatan.gejet.Memancing 4..Pengakap 6.Seni 5.Mendaki 2.Mencari dan Menyelamat 7.Kehidupan seharian 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful