PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KEBAJIKAN SMK JALAN APAS 2011 - 2015 1.

VISI
Pengurusan kebajikan pelajar SMK Jalan Apas efektif dan efisyen menjelang 2015

2. MISI
Unit Kebajikan SMK Jalan Apas dapat menguruskan bantuan kepada semua pelajar yang layak bagi mengurangkan bebanan pelajar.

3. ANALISIS SWOT
Kekuatan (Strength) S1 Guru yang komited dengan tugas S2 Guru yang dedikasi dan prihatin S3 Keadaan sekolah selamat S4 Bilangan pelajar yang ramai Kelemahan (Weakness) W1 Pelajar tidak mempunyai dokumen yang lengkap W2 Masalah kehadiran pelajar W3 Pelajar yang belum mendapat kad pengenalan Peluang (Opportunities) O1 Sokongan pihak pentadbiran sekolah O2 Sokongan dengan pihak PIBG O3 Bantuan daripada PPD dan JPN O4 Perhubungan yang baik dengan sekolah-sekolah lain dan agensi luar

Bilangan anak yatim belum dikenalpasti sepenuhnya Matlamat strategik 1.Meningkatkan kualiti pengurusan kebajikan pelajar.Ancaman (Threats) T1 Terdapat sebahagian ibu bapa yang kurang memberikan kerjasama dalam pengurusan dokumen KWAMP T2 Segelintir ibu bapa yang menyalahgunakan bantuan KWAMP T3 Sosio-ekonomi ibu bapa rendah T4 Segelintir ibu bapa tidak mementingkan pelajaran anak-anak 4. Mengemaskini bilangan anak yatim dari masa ke semasa Indikator prestasi Pelajar yang layak menerima bantuan 2010 TOV 60% 2011 70% 2012 80% 2013 90% 2014 100% 2015 100% Jumlah anak 80% yatim dikenalpasti 90% 100% 100% 100% 100% . PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KEBAJIKAN 2011 .Pengurusan kebajikan pelajar belum memuaskan 2.2015 Bidang Unit Kebajikan Isu strategik 1. 2.

S4.Sosio-ekonomi ibu bapa rendah STRATEGI 3 ( ST ) S1. W3. W3. O2 Guru-guru dan ibu bapa yang bermurah hati menyumbang duit raya kepada anak-anak yatim.Terdapat sebahagian ibu bapa yang kurang memberikan kerjasama dalam pengurusan dokumen KWAMP T2 . W2. JPN dan KPM memudahkan permohonan bantuan pelajar agar semua pelajar miskin tidak tercicir. KELEMAHAN – L (WEAKNESS-W) W1 – Pelajar tidak mempunyai dokumen yang lengkap W2 – Masalah kehadiran pelajar W3 – Terdapat pelajar yang belum mendapat kad pengenalan STRATEGI 1 ( WO ) W1. O3 Pihak PPD. STRATEGI 2( SO ) S1. Cth: Bantuan KWAMP S2. Strategik Matrik KLAP (SWOT MATRIX) KEKUATAN – K(STRENGTH-S) S1 – Guru yang komited dengan tugas S2 – Guru yang dedikasi dan prihatin S3 – Keadaan sekolah yang selamat S4 – Bilangan pelajar yang ramai Peluang – P ( Opportunities – O ) O1 – Sokongan pihak pentadbiran sekolah O2 – Sokongan dengan pihak PIBG O3 – Bantuan dari PPD. O1 Pihak pentadbiran dapat membantu melicinkan pengurusan bantuan kepada pelajar. JPN. T3 Motivasi kepada ibubapa yang menerima bantuan daripada pihak sekolah agar tidak menyalahgunakan duit bantuan. Cth: Program Ramadhan Ancaman – A ( Threats – T ) T1 . KPM O4 – Perhubungan yang baik dengan sekolah lain dan agensi luar. T2. O2 PIBG mengadakan seminar keibubapaan bagi mengurangkan gejala ponteng sekolah di kalangan pelajar. STRATEGI 4 (WT) W1.5. T1 Meminta kerjasama kementerian dan jabatan membuat penerangan untuk pelajar dan ibu bapa yang menerima bantuan agar dapat memudahkan pengurusan agihan bantuan .Segelintir ibu bapa yang menyalahgunakan duit bantuan T3 .

T4 .Segelintir ibu bapa tidak mementingkan pelajaran anak-anak .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful