Drage moje kolege i koleginice, s obzirom da su me mnogi zamolili da im uradim ovo iz engleskog, a ima Vas mnogo, preveo sam

Vam sve što treba da uradite. Dakle, na Vama je samo da ubacite svoje podatke i da popunite ono što je potrebno. Razumjem da mnogi od Vas ne znaju engleski i da Vam ovo predstavlja problem, ali evo sada imate primjer i na srpskom jeziku šta treba da uradite. Ako Vam je teško, uradite prvo na srpskom, a zatim na engleskom (možete se poslužiti i internet prevodiocom kojeg imate na sledećem linku http://translate.google.com/# ). Takođe smatram da je ovo nešto što se mora znati uraditi, s obzirom da smo još malo pa akademci, jer to nas čeka za par mjeseci kada budemo aplicirali za posao.

Curriculum Vitae Name Ime Address Adresa Phone number(s) –(with international access code) Broj telefona (sa pozivnim brojem) Date of birth – (in English) Datum rođenja (na engleskom) Nationality Nacionalnost Marital status –(single or married) Bračni status (slobodan ili u braku) WORK EXPERIENCE ‐ (from the most recent) Radno iskustvo (od najnovijeg) EDUCATION or QUALIFICATIONS – (from the most recent ) Obrazovanje ili kvalifikacije (od najnovijeg) COMPUTER SKILLS Informatičke sposobnosti LANGUAGES (some /good/excellent knowledge; fluent in; mother tongue) Jezici (malo/ dobro/ odlično; tečno govorim; maternji jezik) HOBBIES AND INTERESTS Hobiji i interesovanja REFERENCES Preporuke The following people can provide references: Sledeće osobe mogu obezbijediti preporuke: Ovo je sve što trebate popuniti za CV. Samo ubacite svoje podake. Ako nešto ne razumijete potražite na internetu primjer CV-a, a ima ih mali milion. FORMA PROPRATNOG PISMA Ovo je forma propratnog pisma. Tu vam je opisano šta u kojem redu treba da stoji i kojim redoslijedom. Ono što trebate ubaciti, tj. Materiju, to se nalazi u primjeru propratnog pisma, koji imate u nastavku. Your Contact Information Vaše kontakt informacije (space) razmak Date Datum (space) razmak Employer Contact Information kontakt informacije poslodavca (space) razmak Salutation pozdrav (space) razmak 1

Dear Mr./Ms. Last Name, Poštovani gospodine / gospođo Prezime (space) razmak First Paragraph: Prvi paragraf The first paragraph of your cover letter should include information on the position you are applying for, U prvom paragrafu Vašeg propratnog pisma trebalo bi da stoje informacije o poziciji za koju aplicirate,, including the job title. Uključujući i naziv radnog mjesta (space between paragraphs) razmak među pasusima Middle Paragraph(s): srednji paragraf The next section of your cover letter should describe what you have to offer the employer. Mention why you are qualified for the job and how your skills and experience are a match for the position for which you are applying. Sledeći dio propratnog pisma trebao bi da opiše ono što nudite poslodavcu. Naponenuti zašto ste kvalifikovani za taj posao i kako Vaše vještine i iskustvo upotrijebiti u poziciji za koju aplicirate. (space between paragraphs) razmak među paragrafima. Final Paragraph: poslednji paragraf Conclude your cover letter by thanking the employer for considering you for the position. Include information on how you will follow‐up. zaključiti propratno pismo sa zahvaljivanjem poslodavcu što Vas uzima u obzir za poziciju. (space) razmak Closing: završni (space) razmak Sincerely yours, s poštovanjem (double space) dupli razmak Signature: potpis Handwritten Signature (for a mailed letter) ručni potpis (za poštansko pismo) (double space) dupli razmak Typed Signature otkucan potpis

PRIMER PROPRATNOG PISMA Your address Vaša adresa Your email address Vaša e-mail adresa Date (23 May 20__) Datum Company name Naziv firme Company address Adresa firme Dear Mr/Ms (Name). Dragi/a (Ime) I am writing to apply for the position of …………….. advertised on your company's website. Having read the job description, I believe that my academic record and interpersonal skills make me a strong candidate for the position. I am a final-year student and will shortly be graduating from …………….. University with a BA in …………….. . Last summer I spent three months gaining practical experience in…………….. , during a traineeship at (organization) in (city). My responsibilities there included organizing /implementing / developing / coordinating / analyzing… As you will see from my CV. last year I spent an exchange semester at the 2

University of…………….. My experience of studying in …………….. (language) and working in …………….. (country) have taught me how to live and work in different environments, and given me some experience of intercultural communication and working with diverse teams. I am available for an interview at your convenience and look forward to hearing from you. Yours sincerely. Your handwritten signature Your name, typed Pišem da bih se prijavio/la za poziciju ................ reklamiranu na sajtu Vaše kompanije. Pošto sam pročitao/la opis posla, vjerujem da me moje akademsko znanje i međuljudske vještine čine odličnim kandidatom za tu poziciju. Ja sam student završne godine i uskoro ću diplomirati ............... na Univerzitetu Sinergija iz Bijeljine. Prošlo ljeto sam stekao/la tri mjeseca radnog iskustva iz ................ tokom pripravničkog staža iz (organizacija) u (grad). Moje odgovornosti su uključivale organizaciju/ implementaciju / razvoj / koordiniranje / analizu ... Kao što ćete vidjeti iz mog CV, ptošle godine sam proveo/la semestar na razmjeni na Univerzitetu ................. Moje iskustvo studiranja na .................. (jezik) i rad u .................. (država) su me naučili kako je to živjeti i raditi u različitim okruženjima, i stekao/la sam iskustvo međukulturnog komuniciranja i rada sa različitim timovima. Ostavljam Vam se na raspolaganju i radujem se Vašem odgovoru. S poštovanjem. Vaš svojeručni potpis Vaše ime, otkucano Ovo Vam je primjer kako treba uraditi propratno pismo. Crvenim slovima sam preveo tekst sa engleskog tako da ko ne razumije šta piše, može otprilike skontati o čemu se radi. Znači potrebno je da unesete vaše podatke (npr. adresu, datum rođenja...), kao i da popunite ove praznine (................). Useful Phrases for your CV and Cover letter (power/action words) Korisne fraze koje možete ubaciti u Vaš CV i Propratno pismo years successful experience in ... as ... ...godina uspješno iskustvo u ... kao... ... Extensive practical hands-on experience as ... obimno praktično iskustvo u ... Gained hands-on experience in stečeno praktično iskustvo u Motivated and enthusiastical (about) ... motivisan i entuziastičan (za) Professional in appearance and presentation Profesionalnost u izgledu i prezentaciju Participated in ... učestvovao u... Assisted in / with ... asisturao u / sa Worked on ... radio na Worked as ... radio kao Worked with ... radio sa Developed ... razvijen ... Organized ... organizovani ... Served as ... služi kao ... Oversaw the production of ... nadgledao proizvodnju ... Kept accurate computer records of ... čuvao tačne podatke u računaru od... 3

Managed / Handled ... rukovodio / rukovao Managed / Supervised rukovodio / nadgledao Represented the company at ... predstavljao kompaniju na Instructed ... in ... poučen ... u... Developed expertise in ... razvili ekspertizu u ... Received ... Award primio ... nagradu Centralised the management of... centralizovao upravljanje ... Completely redesigned the... potpuno redizajnirao Stimulated the growth with... stimulisao rast sa... Gained widespread experience in stekao široko iskustvo u Motivated a group of... motivisao grupu ... Participated in group management... učestvovao u grupi za upravljanje Assisted with the creation of... asistirao u pravljenju ... Examined the benefits of... ispitao prednosti... Established a team of knowledge workers... uhodao tim stručnih saradnika Obtained the majority of customers... zadobio većinu mušterija Ove fraze možete ubaciti u Vašem CV-u i/ili propratnom pismu. Bilo bi dobro da se ubace iz razloga da ne budu svi isti primjeri.

Nadam se da sam Vam uspio pomoći, koliko-toliko, da razumijete šta se traži u ovim zadacima, ali i u tome da sami uradite za sebe CV i propratno pismo. Sretno! Željko N.

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful