1.

Definitia bazinului si caract. lui geometrice . Bazinul hidrografic este suprafata de pe care un rau si afluentii sai de diverse ordine isi colecteaza apele. B.h se caract. prin: -parametrii geometrici -parametrii fizicogeografici Parametrii geometrici:-supraf bh -epura de crestere a bh -coeficientul de forma a bh -curba hipsografica -altitudinea media a bh -panta media a bh 2.Epura de crestere a bh(def+desen) -este o diagrama care arata raportul fiecarui afluent in cresterea suprafetelor bh al raului principal Desen:

3.Curba hipsografica(hipsometrica) a bh: -este curba de dependenta intre curba de alt si supraf bh Desen:

4.Altitudinea medie a bh; Teoretic: Practic:a) folosind curba H(s) b)folosind harta cu curbe de nivel

5.Panta medie a bh (desen+formula)

6.Precipitatiile medii la supraf bh si calculul lor prin metoda izohietelor(+def izohietelor) Pe baza masasuratorilor precipitatiilor la diversele statii meteorologice de pe supraf unui bh se determina precipitatiile medii temporale de la statiile respective. Metoda izohietelor-curbe care unesc puncte ale aceeasi valoare a precipitatiilor pe supraf bh.

se pune in evidenta pozitia oglinzii apei (v) din momentul mas de viteza .7.Profilul longitudinal al unui rau -este dependenta intre altitudine si longitudinea raului respective. In cadrul acestei metode se igienizeaza intr-o sectiune amonte un debit q(m3/s) o solutie concentrata de clorura de sodium sau alta sare solubila in apa. 11. in unitatea de timp.Definitia retelei hidrografice si caracteristicile ei Retea hidrografica (rh) = totalitatea cursurilor de apa din interiorul unui bh .se calc vitezele medii pe supraf elementare Dwi cuprinse intre 2 verticale de sondaj consecutive (vi+1) .Precipitatiile medii la supraf bh si calculul lor prin metoda poligoanelor Thiessen 8.se traseaza hodograful vitezei pe fiecare verticala .se traseaza verticalele de sondaj pe care s-au facut mas de viteza eterminandu-se adancimea maxima hi . 12. Metoda analitica: .Definitia debitului lichid si det lui prin metoda chimica Prin debitul lichid se intelege volumul de apa care formeaza un profil transversal al unui rau.se traseaza profilul transversal al raului in sectiunea masuratorilor aval de viteza .Densitatea retelei hidrografice si coeficientul de sinuozitate al unui rau 10. in unitatea de timp. Inainte de igienizarea solutiei se extrage o proba din apa raului masurandu-se concentratia pe care o vom nota Ci. Scriindu-se relatia bilantului intre cele 2 sectiuni vom obtine valoarea debitului Q. Principalele caract sunt: -densitatea retelei hidrografice -coeficientul de sinuozitate -profilul longitudinal al unui rau 9. Pt trasarea lui se mas pe harta distantele partiale notat cu di(km) intre punctele de intersectie a curbelor de nivel cu raul respective.se calculeaza vitezele medii verticale . Intr-o sectiune annual se extrage o proba din apa raului care i se masoara concentratia Cf – concentratie finala a apei in sectiunea aval. Metoda chimica – se aplica in cazul raurilor de munte cu pante mari si niveluri ale apei mici in care misc apei este in regim rapid. a carei relatii este cunoscuta C1.Def debitului lichid si det lui prin procedeul explorarii campului de viteze – metoda analitica Prin debitul lichid se intelege volumul de apa care formeaza un profil transversal al unui rau. 13.

Determinarea debitului lichid folosind metoda hidraulica Aceasta metoda se aplica numai in cazul albiilor de rau verticalizate in sectiunile in care misc apei este uniforma 19.Debitul lichid di determinarea lui prin procedeul explorarii campului de viteze – metoda grafica Prin debitul lichid se intelege volumul de apa care formeaza un profil transversal al unui rau..14. hidraulica Cheia limnimetrica este curba de dependenta intre si nivel in profilul transversal al unui rau Q(H) Metoda hidraulica: in cazul albiei simple format numai din albia minora pt o albie compusa formata din albie minora + albie majora 20 Determinarea cheii limnimetrice folosind met.Definitia debitului lichid si determinarea lui prin procedeul explorarii campului de viteze – metoda grafoanalitica Prin debitul lichid se intelege volumul de apa care formeaza un profil transversal al unui rau. in unitatea de timp. Corelatiilor Corelatiile fac parte din categoria legaturilor statistice care sunt legaturi la care la o valoare a variabilei x corespunde o valoare probabila a variabilei y 21 Determinarea hodografului debitelor cunoscand hidrograful nivelelor H(t) si cheia limnimetrica Q(t) Hidrograful nivelurilor H(t) reprezinta variatia nivelului apei in functie de timp in ordine cronologica. Metoda grafoanalitica: se traseaza profilul longitudinal se traseaza nivelul oglinzii apei se determina adancimile apei pe fiecare verticala se calc viteza medie pe fiecare verticala 15. Definitia cheii limnimetrice si trasarea ei prin met. Metoda grafica – se calculeaza pe fiecare verticala de sondaj debitul de unitate al albiei 16. in unitatea de timp. Pe aceste hidrografe se pune in evidenta debitelor Q max si Q min pe durata T a hidrografului. in profilul transversal al unui rau. debitele maxime-minivolumul si minime-minivolumul si debitele medii pe perioada T. .

Proba empirica i = Nr.Se calculeaza raportul .se calculeaza sirul modulelor 4.Se calculeaza coeficientul de asimetrie 11. Se ordoneaza sirul de date in ordine descrescatoare X1 > X2 > Xi > Xn 2.24.Se calculeaza sirul 6.Proba empirica i = Nr. Se ordoneaza sirul de date in ordine descrescatoare X1 > X2 > Xi > Xn 2.se calculeaza sirul modulelor 4.Determinarea curbei teoretice de asigurare Kritki-Menkel 1.(n>50) se calculeaza 9. n = Nr. De termini al sirului Intr-un system de axe rectangulare se traseaza curba ki in functie de pi => ki(pi)-curba empirica de asigurare 25.Determinarea curbei empirice de asigurare. Se calculeaza media aritmetica a sirului 3. n = Nr.Se calculeaza coeficientul de variabiliatate 10. Se calculeaza media aritmetica a sirului 3. De termini al sirului 5. 1. Ordine al termenului din sirul ordonat descrescator.Se calculeaza sirul 7.Se calculeaza sirul 8. Ordine al termenului din sirul ordonat descrescator.

26. fie modificand pe alfa. care contin factori meteorologici care concura la formarea debitelor maxime. In caz contrar se ajusteaza curba teoretica pana se apropie de cea empirica.Cea mai utilizata formula empirica este formula ratiionala: S=suprafata bazinului hidrofgrafic al raului P=intensitatea ploii I= inaltimea precipitatiilor K=coef. Determinarea hidrografului undei de viitura prin metoda geometrizarii dupa 2 arce de parabola 29.p. fie pe Cv fie pe Cs. se allege pentru alfa o valoare in functie de marimea hidrologica a carei curba de asigurari o determina.dimensional 27. Ajustarea se face. Daca curba empirica se apropie de ce teoretica se alege aceeasi curba teoretica drept curba reala de asigurare.Determinarea hidrografului undei de viitura prin metoda geometrizarii sub forma de triunghi sau trapez a) Geometrizarea sub forma de triunghi b)Geometrizarea sub forma de trapez 28.d.Determinarea debitelor maxime prin formula rationala.v al scurgerii lichide -bh se imparte in zone omogene pe care se afla acest tip de cultura Alfa=coefficient de scurgere S=suprafata fiecarei zone omogene .Cand sirurile sunt scurte n<50. calculu debitelor maxime se face cu formulele empirice. Cand nu exista date din observatile directe. Determinarea hidrografului undei de viitura folosind metoda paralelogramului scurgherii -aplica in cazu bh neomogene d.

Alfai=coef de scurgere pe suprafate cuprinsa intre 2 izocrone consecutive Si=suprafata dintre 2 izocrone consecutive . trebuie trasate pe s bh izocrone cu un anumit pas de timp sigma. cu aceeasi inaltime ca a trapezului. respective abcisele si ordonatele originii lor. cu vaza paralelogramului egala cu durata ploii effective. sunt in functie de pozitia zonei fata de sectiunea de calcul a hidrografului.Definitia izocronelor si determinarea hidrografului undei de viitura prin metoda izocronelor Izocrone= curbe care unesc puncte de aceeasi valoare a timpului Pentru calculul hidrografului undei de viitura.Pozitia paralelogramului.si inclinarea laturilor raportata la origine. egala cu timpul de concentrare pe fiecare zona.Pentru fiecare zona se va calcula:Se aproximaza pentru fiecare zona hidrograful debitelor sun forma unui trapez cu inaltimea egala cu debitul maxim.Acest trapez se transforma in paralelogra.astfel abscisa originii este decalata in functie de timpul de concentraredin albie. iar ordonata de suma debitelor masime pentru zona anterioara 30.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful