IMPLIKASI FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

akhlak. Seterusnya ialah Ilmu Matematik ilmu yang berkaitan dengan peng hitungan dan astronomi dan terakhir ialah Ilmu Ketuhanan ianya tidak berkaitan dengan benda sama sekali . kesucian dan keikhlasan serta amalan-amalan yg mulia . terhormat dan mulia Membiasakan diri murid dengan adab-adab yg mulia Membiasakan murid dengan kebersihan.´ TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM Mendidik murid supaya berakhlak mulia Mendidik roh supaya halus dan sempurna Mengasuh murid melakukan yang baik. rohani dan jasmani secara bersepadu dan seim bang ke arah pembentukan insan soleh yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat.KONSEP FALSAFAH ISLAM Falsafah Islam mempunyai tiga aspek iaitu Ilmu Fizik ilmu ini berasaskan benda. Pengertian Falsafah Islam boleh dilihat dari dua sudut iaitu Falsafah teori ialah mengetahui sesuatu yang ada dan Falsafah amalan dapat mengetahui sesuatu yang seharusnya diwujudkan dalam perbuatan PENDIDIKAN DARI PERSPEKTIF ISLAM ³ Satu proses secara berterusan memupuk seluruh potensi semulajadi manusia dari segi intelek.

T.W. ekonomi dan politik.T. beramal soleh d an berperibadi mulia ke arah melengkapkan diri serta bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah S. . Peningkatan manusia haruslah berdasarkan aspek kehidupan dgn ilmu pengetahuan.MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM Membentuk dan memperkembangkan insan supaya menjadi muslim yg berilmu. dan pendidikan seks (Al-jinisiyah) FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan menurut Islam adalah usaha membaiki diri supaya membentuk sifat kesempurnaan. Falsafah Pendidikan Islam adalah berdasarkan Al-Quran sbg rujukan utama. pendidikan akhlak (Al -khuluqiyah). pendidikan jasmani (Al jismiyah). beriman. Pendidikan Islam berkaitan realiti masyarakat dlm hubungannya dgn kebudayaan sosial. aman dan damai dan seterusnya mendapat keredaan d an kesejahteraan di akhirat BIDANG PENDIDIKAN ISLAM Bidang pendidikan islam mempunyai 7 jenis pendidikan dalam islam iaitu pendidikan iman(Al imaniyah). pendidikan mental (Al -aqiliyah).W. Penyampaian ilmu adalah amanah Allah. Hidup dalam masyarakat dgn harmoni. Bersifat dinamik. pendidikan jiwa (Al-nafsiyah). berkembang sesuai dgn kajian dan penyelidikan yg pelbagai bidang. yang bertakwa Melahirkan insan yg taat kepada Allah S. Pendidikan Islam juga menyatupadukan pendidikan ilmu keduniaan dan ilmu akhirat. pendidikan social (Al-ijlimaiyah).

pengukuhan dan perbezaan individu. Guru tidak perlu mengharap ganjaran tetapi menunjukkan tingkah laku yg baik. y y Imam Al-Ghazali Ibnu Khaldun Imam Al-Ghazali Beliau banyak memperkatakan tentang persediaan untuk belajar. Dasar Pendidikan Islam ialah tauhid. manusia berpotensi memperkembang moral dan kerohanian serta kehidupan di dunia dan akhirat. bahan maujud dan gunakan alat bantu mengajar. motivasi. Bahasa adalah asas kpd semua kanak -kanak semasa pembelajaran. TOKOH PENDIDIKAN ISLAM .berusaha. . bukan menempelak mereka. beri kerehatan selepas belajar. Pembacaan al-Quran harus diajar sebelum menghafalnya. latih tubi. Masa belajar tidaklah terlalu panjang kerana boleh menyebabkan lupa. Memberi nasihat secara yg baik. ilmu wahyu. Kanak-kanak digalakkan bermain untuk kuatkan otot. Guru perlu mengajar mengikut kemampuan murid. Kanak-kanak harus dididik dgn kasih sayang. Kanak-kanak jangan diajar perkara yang susah yang boleh menyebabkan tidak mahu belajar dan membenci pengajaran. Mengajar daripada yang mudah kepada yang susah secara berperingkat peringkat.pemerhatian. Pengajaran di prasekolah perlu diberi contoh yg konkrit.

berusaha. Kanak-kanak jgn diajar perkara yg susah yg boleh menyebabkan tidak mahu belajar dan membenci pengajaran. Pengajaran di prasekolah perlu diberi contoh yg konkrit. latih tubi. pengukuhan dan perbezaan individu. bahan maujud dan gunakan alat bantu mengajar. Mengajar drp yg mudah kpd yg susah secara berperingkat -peringkat.pemerhatian. .Ibnu Khaldun Beliau banyak memperkatakan tentang persediaan untuk belajar. motivasi.

IMPLIKASI TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA .

Mewujudkan perkembangan yang seimbang di dalam diri individu dengan nilai-nilai keislaman. Melahirkan manusia yang bertakwa kepada Allah. Melahirkan manusia yang bercita-cita tinggi. Fahaman idealistik dan realisme serta usaha untuk membentuk individu yg beriman . Skop dalam bidang pendidikan disebarkan secara menyeluruh dan meluas. Melahirkan manusia yang berbudi bahasa.

Melahirkan manusia yang bertakwa kpd Allah. Mewujudkan perkembangan yang seimbang di dalam diri individu dengan nilai-nilai keislaman. .Melahirkan manusia yang berbudi bahasa. IMPLIKASI TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA Fahaman idealistik dan realisme serta usaha untuk membentuk individu yang beriman Skop dalam bidang pendidikan disebarkan secara menyeluruh dan meluas. Melahirkan manusia yang bercita-cita tinggi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful