Aspirasi Global...

Sebuah Universiti Bertaraf Dunia

TAWARAN BIASISWA SKIM TENAGA PENGAJAR MUDA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA TAHUN 2010
Permohonan adalah dipelawa daripada bumiputera warganegara Malaysia yang dinamis dan ingin membina kerjaya dalam bidang pengajaran dan penyelidikan, serta mempunyai kelayakan yang diperlukan untuk memohon biasiswa di bawah Skim Tenaga Pengajar Muda Universiti Teknologi MARA 2010 bagi mengikuti kursus-kursus Ijazah Kedoktoran/ Profesional/ Sarjana dalam bidang-bidang berkenaan.

KELAYAKAN MEMOHON
1. Calon-calon mestilah mempunyai a) Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian dan Sarjana yang diiktiraf (untuk permohonan peringkat Ph.D). b) Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian dari Universiti yang diiktiraf (untuk permohonan pengajian peringkat Sarjana). 2. Calon-calon lulusan Sarjana Muda (Kepujian) mestilah memperolehi sekurang-kurangnya Kelas Dua Atas atau CGPA 3.0 ke atas. 3. Bagi kursus-kursus Pergigian, calon-calon mestilah mempunyai kelulusan Ijazah Pergigian dari Universiti yang diiktiraf. 4. Mendapat kepujian Bahasa Malaysia di peringkat SPM. 5. Bebas dari ikatan kontrak sama ada dari Kerajaan, Badan-badan Berkanun, Firma atau badan-badan lain. 6. Calon-calon mestilah benar-benar berminat dalam bidang pengajaran dan penyelidikan. 7. Berumur tidak lebih daripada 35 tahun pada 31 Disember 2010 bagi pengajian peringkat Ph.D. Berumur tidak lebih daripada 30 tahun pada 31 Disember 2010 bagi pengajian peringkat Sarjana. Bagi kursus bidang-bidang Pergigian calon-calon hendaklah berumur tidak lebih daripada 35 tahun pada 31 Disember 2010.

CARA-CARA MEMOHON
Calon-calon adalah diminta untuk mengisi borang permohonan Tenaga Pengajar Muda TPM yang boleh dimuat turun (down load) melalui laman web rasmi UiTM http://www.uitm.edu,my mulai 13 Disember 2009 dan dikemukakan dalam dua (2) salinan, setiap salinan dihantar kepada: 1. Dekan Fakulti (Berkenaan) Universiti Teknologi MARA 40450 Shah Alam SELANGOR DARUL EHSAN 2. Ketua Timbalan Pendaftar, Jabatan Pembangunan Sumber Manusia, Pejabat Pendafar, Universiti Teknologi MARA, 40450 Shah Alam, SELANGOR DARUL EHSAN Sila tandakan ’TPM/UiTM tahun 2010’ dan nyatakan bidang pengkhususan serta Fakulti di sudut kiri sampul surat permohonan semasa mengembalikan borang tersebut.

PEMAKLUMAN
Berikut adalah pemakluman kepada calon-calon yang memohon Skim Tenaga Pengajar Muda, UiTM: 1. Calon-calon berjaya mesti menduduki peperiksaan IELTS/TOEFL/GMAT/GRE (yang mana berkenaan) dengan memperolehi skor minima:i. Pengajian DALAM Negara: IELTS 5.0 / TOEFL 460 (Paper Based) / TOEFL 140 (Computer Based) / TOEFL 79 (Internet Based) ii. Pengajian LUAR Negara: IELTS 6.5 / TOEFL 600 (Paper Based) / TOEFL 240 (Computer Based) / TOEFL 79 (Internet Based) Permohonan digalakkan membuat persediaan awal dengan berusaha untuk mendapatkan tempat pengajian sendiri di universiti-universiti yang diiktiraf oleh Kerajaan. Borang-borang permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses. Hanya calon-calon yang telah disenarai tapis sahaja akan dipanggil temuduga. Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan ini adalah dianggap tidak berjaya. Sila berhubung dengan Fakulti berkenaan untuk maklumat berhubung bidang yang dipohon.

2. 3. 4. 5. 6.

TAWARAN BIDANG-BIDANG BIASISWA SKIM TENAGA PENGAJAR MUDA (TPM) UiTM TAHUN 2010 GUGUSAN SAINS & TEKNOLOGI 1. SENIBINA PERANCANGAN & UKUR (PhD) Architecture a) Construction Technology b) Cultural Context c) Communication Media d) Behavioural e) Urbanism f) Environmental g) Computer Aided Design h) Theory & Philosophy Bangunan (Building) a) Project Development b) Construction Technology c) Construction Financing & Economics d) Construction Management (Productivity) e) Construction Health & Safety Sains Ukur & Geomatik a) Geodesy Estate Management a) Real Estate (Law) Building Surveying a) Building Surveying (Sarjana) Quantitative Surveying a) Construction Economics b) Maintenance Management c) Construction Management Risk Management Senibina Dalaman (Interior Design) a) Ergonomics Studies in Furniture b) Healthcare Design & Environment c) Human/Children Psychology in Design d) Sustainability Design in Interior Architecture a) Construction Technology b) Environmental Studies c) Cultural Context d) Communication Media e) Computer Aided Design Bangunan a) Construction Technology b) Project Development Estate Management (Pengurusan Hartanah) a) Property Law Landscape Architecture a) Landscape Planning b) Landscape Construction Technology Sains Ukur & Geomatik a) Geodesy Park Resource Management a) Biodiversity Management Building Surveying a) Building Surveying 2. SAINS GUNAAN (PhD) Fizik a) Theoretical Physics (Solid State) b) Photonics Physics c) Physics of Dielectrics d) PV Technology e) Nuclear Physics f) Nanostructured Materials g) Nanoparticle h) Computational Physics i) Quantum Mechanics j) Nanodevices Polymer a) Polymer Processing b) Latex Technology c) Rubber Technology d) Polymer Composite e) Polymer Analysis & Characterization Kimia a) Smart Textile (Nanotechnology Application) b) Intelligent Textile (Nanotechnology Application) c) Food Biotechnology d) Nanomaterials Chemistry e) Nanodevice Agronomi a) Crop Production b) Post Harvest Technology c) Precision Agriculture d) Crop Protection e) Agricultural Marketing Forestry a) Forest Dendrology Furniture Technology a) Furniture Design b) Finishing Technology c) Wood Machining (Sarjana) Marine Science a) Marine Biology b) Oceanography Fishery a) Fishing Gear Agronomi a) Agro Entrepreneur b) Agriculture Mechanics 3. KEJURUTERAAN ELEKTRIK (PhD) Elektronik a) IC Design b) Semiconductor Device Fabrication c) Optoelectronics/Photonics Computer Engineering a) Data Security & Integrity b) Data Networks c) VLSI Design Virtual Management Instrumentation (PV Technology) SCADA & Telemetry Process Control (Oil & Gas) Instrumentation (Biomedical) Signals Processing Electronic Communication Engineering a) Wireless Communication Electronic Communication Engineering a) Mobile Communication Electronic Communication Engineering a) Optical Communication Electronic Communication Engineering a) Electromagnetic Modelling & Compatibility Electrical Power a) Power Electronic b) Machine & Drives c) Power System d) Power Quality (Sarjana) Elektronik a) IC Design b) Semiconductor Device Fabrication c) MEMS/Sensors d) Embedded Systems Computer Engineering a) Human Computer Interaction b) Operating Systems c) Embedded Systems d) Image Processing e) Computer Networks Electrical Power a) Power Electronics b) Machine & Drives c) Power System d) Power Quality Instrumentation (Oil & Gas) Instrumentation (PV Technology) Instrumentation (Biomedical) Instrumentation (Biosensor) Virtual Instrumentation Process Control (Oil&Gas) Process Control (Industry) SCADA & Telemetry Control Robotics Engineering Mechatronics Engineering Signals Processing Electronic Communication Engineering a) Digital Communication Electronic Communication Engineering a) RF/Microwave/Milimetre Wave Engineering Electronic Communication Engineering a) Satellite & Space Communication Electronic Communication Engineering a) Electromagnetic Modelling & Compatibility 4. KEJURUTERAAN AWAM (PhD) Civil Engineering a) Construction Management & Engineering b) Structural & Material Engineering c) Goetechnical Engineering d) Highway Engineering e) Hydraulic & Water Resources Engineering (Sarjana) Civil Engineering a) Construction Management & Engineering b) Structural & Material Engineering c) Goetechnical Engineering d) Highway Engineering e) Hydraulic & Water Resources Engineering Marine Engineering/Naval Architecture a) Marine Dynamics b) Naval Architecture Aeronautical Engineering a) Flight Dynamics/Control b) Proposion 7. FARMASI Kesihatan Persekitaran a) Industrial Hygiene b) Built Environment c) Land Use Optometri a) Ocular Diseases-Electroretinagram b) Contact Lens & Cornea Pengimejan Perubatan a) Magnetic Resonance Imaging b) Trauma Radiography c) Paediatric d) Computed Radiography 10. SAINS SUKAN & REKREASI (PhD) Applied Sportpsychology Sport Philosophy Sport Ergonomics (Sarjana) Sport Science a) Performance Analysis b) Sport Biochemistry Sport Management a) Recreational Studies b) Sport Tourism 11. SAINS KOMPUTER & MATEMATIK Computer Technology & Networking a) Wireless Network b) Parallel Computing c) Network Performance d) Network Security Mathematics a) Pure Mathematics b) Biomathematics c) Ethnomathematics d) Industrial Mathematics e) Cryptology f) Instructional Mathematics g) Financial Mathematics h) Fuzzy Mathematics i) Management Mathematics j) Computational Mathematics Sains Aktuari a) Sains Aktuari GUGUSAN PENGURUSAN PERNIAGAAN 12. PERAKAUNAN (PhD) 1. Accounting Information System 2. Islamic Accounting & Finance 3. Audit Investigation & Audit Assurance 4. Forensic Accounting / Financial Criminology 5. Financial Accounting & Financial Reporting (Fair Value) 6. Management Accounting 7. Accounting for Specialised Industries 8. Interdisciplinary Studies in Accounting 9. Taxation, Tax Planning 10. Public Sector Accounting (Sarjana) 1. Master in Accountancy & Professional programme (MICPA/ ACCA/ CIMA/ CPA Australia) 2. Master in Forensic Accounting & Professional programme (MICPA/ ACCA/ CIMA/ CPA Australia) 13. PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN (PhD) Gastronomy a) Gastronomy & Anthropological Studies b) Gastronomy Science c) Gastronomy & Philosophy Hospitality Management a) Organizational Behavior b) Strategic Management c) Food & Beverage Service Management Finance a) Hospitality Finance Hospitality Marketing Pengurusan Pelancongan a) Tourism Planning & Development b) Rural Tourism c) Tourism Behaviour d) Tourism Economics e) Heritage Tourism Foodservice System Management Foodservice Business Management Foodservice Technology (Sarjana) Gastronomy a) Food & Art b) Food Critic & Styling (Communication) c) Gastronomy Tourism d) Gastronomy Literature & Communication (History & Culture) Hospitality Management Room Division Food & Beverage Hospitality Marketing Pengurusan Pelancongan a) Tourism Economics b) Tourism Behaviour c) Park & Recreation Management d) Tourism Planning & Development e) Heritage Tourism Foodservice System Management Foodservice Business Management Foodservice Technology 14. PENGURUSAN & TEKNOLOGI PEJABAT (PhD) Office Management a) Administrative Management b) Communication c) Human Records Management d) Records Management e) End-user IT f) Data Warehousing Customer Service Management a) Consumer Behavior b) Call Center Management c) Services Marketing d) Customer Relationship Management e) Service Quality / Quality Management f) Conflict Management g) Service Leadership h) Service Recovery i) Customer Intelligent / Customer Knowledge Health Administration a) Health Management b) Health & Hospital Administration c) Health Policy & Management Event Management a) Event Management (Sarjana) Office Management a) Administrative Management b) Communication c) Human Records Management d) Records Management e) End-user IT f) Data Warehousing Customer Service Management a) Consumer Behavior b) Call Center Management c) Services Marketing d) Customer Relationship Management e) Quality Management Health Administration a) Health System Management b) Health Services Administration / Management c) Health Policy & Management Event Management a) Event Management GUGUSAN SAINS SOSIAL & KEMANUSIAAN 15. SENI LUKIS & SENI REKA (PhD) 1. Pengajian Liberal: Visual Culture 2. Seni Reka Perindustrian: Furniture Design 3. Logam Halus: Jewellery / Gemology 4. Fesyen: Fashion Design 5. Seni Halus: Painting 6. Fotografi: Videography 7. Percetakan: Printing Management 8. Tekstil: Computerized Textile Design 9. Grafik a) Environmental Graphic b) Interactive Graphic (Sarjana) Pengajian Liberal a) Gallery Management b) Malay Aesthetics Seramik: Industrial Ceramics Perindustrian a) Transport Design b) Product Design Fesyen a) Fashion Design b) Fashion Design (Pattern Drafting) c) Fashion Design (Illustration) Seni Halus a) Painting b) Print Making c) Sculpture d) Drawing e) Ceramic Fine Art Fotografi a) Videography b) Art Photography c) Commercial Photography Percetakan a) Pre-Press b) Press c) Post-Press Tekstil: Computerized Textile Design Grafik a) Game Design b) Animation 3D c) d) e) f) g) h) Environmental Graphic Advertising Interactive Multimedia Animation 2D Branding Packaging Public Policy a) Development Policy b) Environmental Policy c) Technology & Innovation Policy d) Social Policy e) E-Governance Political Science a) International Relations b) Political Philosophy c) Diplomacy d) E-Democracy (Sarjana) Public Administration a) Community Development b) Public Administration Reform c) Development Sociology / Anthropology d) Project Planning & Assessment e) Ethics f) Local Government g) Social Security h) E-Government i) Human Resource Development Corporate Governance a) Corporate Compliance b) Corporate Governance & Ethics Public Policy a) Development Policy b) Environmental Policy c) E-Governance Political Science a) International Relations b) Diplomacy c) E-Democracy 21. TEKNOLOGI KREATIF & ARTISTIK (PhD) Screen Studies a) Film Theory / History Creative Industry Management a) Arts Marketing b) Arts Law Practise Theatre a) Scenography / Theatre Design b) Theatre Production Media / New Media Studies (Sarjana) Theatre a) Scenography b) Theater Production Screen a) Film Theory / History b) Film Management Animation a) 3D Animation b) Drawing / 2D Animation Creative Industry Management a) Arts Marketing b) Arts Law Practise Artistic Writing a) MFA / MA Creative Writing (Musical Scriptwriting) b) MFA / MA Screen Writing (Screenplay) 22. AKADEMI PENGAJIAN BAHASA (PhD) Discourse Analysis Cross-Cultural Studies Applied Linguistic Testing & Evaluation (Language Testing) Instructional Technology (Language Focused) (Sarjana) Konstratif Retorik Bahasa Melayu Terjemahan Curriculum Development Testing & Evaluation Applied Linguistic Instructional Technology (Language Focused) 23. PUSAT PEMIKIRAN & KEFAHAMAN ISLAM (Sarjana) Tamadun Islam a) Alam Bina Islam Syariah & Undang-Undang a) Halal Food

16. PENDIDIKAN (PhD) Chemistry Education Biology Education Physics Education (Sarjana) Chemistry Physics 17. UNDANG-UNDANG (PhD) Environmental Law Alternate Dispute Resolution Law Science and Technology Planning Law Family Law Criminal Law & Justice Intellectual Property Competition Law Commercial Law (Sarjana) Biotechnology Law Commercial Law Company Law Corporate Law Criminal Law Information Technology Law Intellectual Property Alternative Dispute Resolution 18. KOMUNIKASI & PENGAJIAN MEDIA (PhD) Kewartawanan Per. Awam Penyiaran Periklanan Penerbitan Instruksional Antarapersonal Komunikasi Polisi (Sarjana) Kewartawanan Per. Awam Penyiaran Periklanan Penerbitan Instruksional Antarapersonal Komunikasi Polisi 19. MUZIK (PhD) Performace Studies a) Voice Musicology a) Music and Culture (Sarjana) Performance a) Percussion Performance a) Violin Conducting a) Classical Conducting 20. SAINS PENTADBIRAN & PENGAJIAN POLISI (PhD) Public Administration a) Community Development b) Public Administration Reform c) Development Sociology / Anthropology d) Citizen Relationship e) Enterprise Governance f) Third Sector / NGO Administration g) Project Planning & Assessment h) Ethics i) Local Government j) Social Security k) E-Government l) Human Resource Development Corporate Governance a) Shareholders Activism b) Directors Competency c) Risk Management & Internal Control System d) Corporate Compliance e) Corporate Investors Relations f) Corporate Governance & Ethics

(PhD) Machine Intelligence a) Bio-Informatics b) Intelligent Agents c) Robotics d) Optimizations Algorithms and Computations a) Animated Programming Tool b) High Performance Computing c) Multi-modal Computing d) Multimedia Computing Web & Mobil Interface a) Adaptive Interface b) Distributive & Collaborative Development c) Web Services & Framework Software Engineering a) Software Testing b) Software Engineering Process c) Rapid Application Development Statistics a) Environmetrics b) Demography Advanced Dynamics 8. PERGIGIAN c) Statistical Theory a) Machine Dynamics (Sarjana) d) Quality Control Automotive Engineering Biokimia Computer Technology & Networking Alternative Energy Anatomi a) Wireless Network Advance Material b) Parallel Computing 9. SAINS KESIHATAN a) Nano Materials c) Network Performance b) Natural Composite Materials (PhD) d) Network Security Marine Engineering/Naval Architecture Teknologi Makmal Perubatan Mathematics Aeronautical Engineering a) Clinical Chemistry a) Pure Mathematics (Proteomics/Molecule Chemistry) (Sarjana) b) Biomathematics b) Serolumunology (Clinical Dignostics) c) Ethnomathematics Fluid Mechanics c) Cytology (Cytopathology/Cancer d) Industrial Mathematics a) Computational Fluid Dynamics Research) e) Cryptology (Fluid Mechanics) Kejururawatan f) Instructional Mathematics b) Fluid Dynamics a) Paediatric g) Financial Mathematics Thermodynamics h) Fuzzy Mathematics b) Palliative Care a) Heat Transfer i) Management Mathematics c) Geontology Nursing b) Combustion j) Computational Mathematics Nutrition & Dietetics c) Computational Fluid Dynamic Sains Aktuari a) Community Nutrition Solid Mechanics a) Sains Aktuari b) Clinical Nutrition a) Impact Mechanics c) Nutritional Sciences b) Fatigue Analysis (Sarjana) d) Nutritional Epidemiology Engineering Design Machine Intelligence e) Dietetics a) CAD/CAM a) Bio-Informatics f) Clinical Nutrition b) Advance Mechanical Design b) Intelligent Agents g) Obesity c) Robotics Advance Manufacturing Pemulihan Carakerja d) Optimizations a) Computer Integrated Manufacturing a) Psychology & Counselling b) Advance Manufacturing Process Algorithms and Computations b) Gerantology c) Reliability Engineering a) Animated Programming Tool d) Operational Engineering Management Pengimejan Perubatan b) High Performance Computing a) Medical Physics c) Multi-modal Computing Robotics & Control Engineering b) Digital Image Processing d) Multimedia Computing a) Vision&Bio-sensing (Sarjana) b) System Identification Web & Mobile Interface c) Advanced Control System a) Adaptive Interface Kejururawatan Advanced Dynamics b) Distributive & Collaborative a) Paediatric a) Machine Dynamics Development b) Gerantology b) Vibration c) Web Services & Framework c) Anatomy & Physiology d) Neurology Nursing Automotive Engineering Software Engineering e) Renal Nursing a) Body-Crash Analysis a) Software Testing b) Internal Combustion Engine b) Software Engineering Process Pemulihan Carakerja c) Rapid Application Development a) Hand/Physical Alternative Energy b) Paediatric Statistics Advance Material a) Environmetrics Fisioterapi a) Nano Materials b) Statistical Theory a) Cardiorespiratory Physiotherapy b) Natural Composite Materials c) Quality Control b) Women’s Health c) Advance Polymer/Ceramics

(PhD) Clinical Pharmacy 5. KEJURUTERAAN KIMIA a) Oncology (PhD) b) Emergency & Trauma Pharmacy Oil & Gas Pharmaceutics a) Drilling Engineering a) Molecular Pharmaceutics b) Geographical Information System b) Nanotechnology Pharmaceutics for Oil & Gas Pharmacology c) Seismography for Oil & Gas d) Facilities Engineering for Oil & Gas a) Cardiovascular Pharmacology b) Endocrine Pharmacology e) Petroleum Geology Medicinal Chemistry f) Reservoir Engineering a) Molecular Modelling g) Gas Processing Engineering b) Structure Activity Relationship Bioprocess Engineering a) Biochemistry & Metabolic Regulation Pharmacy Practice a) Pharmacoeconomics b) Biocatalyst Engineering b) Pharmacoepidemiology c) Bio Refinery Engineering d) Bioinformatics Engineering Cosmeceutical Biotechnology a) Cosmetics Formulation Design Chemical Engineering b) Nanomatenals for Cosmetics a) Sustainable Engineering b) Safety & Loss Prevention Engineering Physiology c) Process Integration Engineering a) Cardiovascular Physiology 6. KEJURUTERAAN MEKANIKAL Bioinformatics a) Genomic Application (PhD) b) Life Science Application Fluid Mechanics Pharmaceutical Biotechnology a) Computational Fluid Dynamics a) Nanobioencapsulation b) Fluid Dynamics / Tribology Microbiology Thermodynamics a) Mycology a) Heat Transfer b) Parasitology Solid Mechanics Anatomy a) Impact Mechanics a) Neuroanatomy b) Fatigue Analysis b) Microscopic Anatomy Engineering Design Immunology a) CAD/CAM a) Clinical Immunology b) Advance Mechanical Design (Sarjana) Advance Manufacturing a) Computer Integrated Manufacturing Clinical Pharmacy Pharmaceutics b) Advance Manufacturing Process c) Operational Engineering Management Pharmacology Medicinal Chemistry Robotics & Control Engineering Pharmacy Practice a) Vision & Bio-sensing Clinical Immunology b) Advanced Control System

** Semua permohonan yang telah lengkap hendaklah dihantar terus ke alamat di atas. Permohonan yang diterima selepas tarikh ini tidak akan dipertimbangkan.

TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 28 Disember 2009

Size : 33cm x 8col (Actual)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful