UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
- bibliografie şi webgrafie Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” Bucureşti - 2010

Colectiv de realizare
Coordonator Lt.col.(r) CĂLUGĂRESCU Ovidiu P.C. DASCĂLU Aurelia P.C. ŞERBAN Ionica P.C. ŞERBAN Ionica

Întocmit Tehnoredactare computerizată

NOTĂ: Site-urile au fost accesate la 27.02.2010

I.Bibliografie – titluri aflate în bazele de date ale Bibliotecii Universitare.............................................6
1. INTRODUCERE ÎN M.R.U.............................................6 Definiţie Principalele activităţi Modele elaborate în domeniul M.R.U. 2. STRATEGII ŞI POLITICI ÎN DOMENIUL M.R.U....39 Conţinutul strategiilor în domeniul resurselor umane Elaborarea şi implementarea strategiilor din domeniul resurselor umane Politici în domeniul resurselor umane Elaborarea şi implementarea politicilor din domeniul resurselor umane 3. ANALIZA ŞI PROIECTAREA POSTURILOR..........52 Definirea analizei posturilor Descrierea posturilor şi specificaţiei posturilor Procesul analizei posturilor Metode şi tehnici de analiză a posturilor Proiectarea posturilor Modele de proiectare a posturilor 4. PLANIFICAREA RSURSELOR UMANE...................75 Definirea planificării resurselor umane Raportul dintre planificarea resurselor umane şi planificarea organizaţională Modele de planificare a resurselor umane 5. RECRUTAREA ŞI SELECŢIA RESURSELOR UMANE............................................................................91 Recrutarea – activitate de bază a procesului de asigurare cu personal Factori externi şi interni ai recrutării

6.

7.

8.

9.

Strategii şi politici de recrutare Selecţia resurselor umane MANAGEMENTUL CARIEREI.................................134 Conceptul de carieră Principalele obiective ale managementului carierei Planificarea carierei organizaţionale şi individuale Dezvoltarea carierei Eficacitatea carierei EVALUAREA PERFORMANŢELOR.......................215 Evaluarea formală şi evaluarea informală a performanţelor Obiectivele evaluării performanţelor Etapele procesului de evaluare a performanţelor Metode şi tehnici de evaluare a performanţelor MANAGEMENTUL RECOMPENSELOR................234 Componentele sistemului de recompense Politica salarială – componentă a politicii generale a organizaţiei Evaluarea posturilor Principalele sisteme de salarizare LEGISLAŢIA MUNCII................................................247 a) Legislaţia muncii, relaţii de muncă..............................247 b) Venituri salariale..........................................................250 c) Programe şi strategii forţă de muncă...........................255 1. Ocuparea forţei de muncă.....................................255 2. Formare profesională............................................268 d) Administrativ. Buget. Investiţii...................................273 e) Legislaţie - C.O.R........................................................274 f) Mobilitatea forţei de muncă.........................................277 1. Legislaţie internă...................................................277 2. Legislaţie comunitară............................................281 3. Acorduri bilaterale în domeniul mobilităţii forţei de muncă......................................................................286 g) Politica socială şi ocuparea forţei de muncă................290 1. Sănătate şi securitate în muncă.............................290 4

2. Ordine ale MINISTRULUI MUNCII în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă..............................294 3. Lista directivelor europene din domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă.................................................300 h) Pensii...........................................................................305 1. Sistemul public de pensii........................................305 2. Alte reglementări privind pensionarea..................309 3. Pensii administrate privat şi pensii facultative......309 4. Pensii de serviciu...................................................310 5. Sisteme de pensii neintegrate sistemului public.....311 6. Drepturi reparatorii cu caracter necontributiv.....311 7. Sistemul public de pensii al agricultorilor.............313 i) Legislaţie - Management fonduri europene..................313 j) Legislaţie în domeniul politicilor publice…………….316

II. Webgrafie.....................................................317
1. Site-uri de interes general............................................317 2. Ministerul muncii şi protecţiei sociale în statele membre ale Uniunii Europene....................................................319 3. Ministerul muncii şi protecţiei sociale din ţările candidate la Uniunea Europeană...................................322 4. Reviste de specialitate..................................................322

III. Index de autori..........................................326

5

I. Bibliografie – titluri aflate în bazele de date ale te Bibliotecii Universitare
1. INTRODUCERE ÎN M.R.U.
ALEXANDRESCU, Margareta. Metode si procedee moderne de recrutare si selectie a resursei umane in Armata Romaniei in conditiile integrarii in N.A.T.O. si aderarii la Uniunea Europeana. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 219 p. Cota D.1982; Literatura militara generala ALEXANDRESCU, Margareta. Resursele umane ale Armatei Romaniei in contextul integrarii in N.A.T.O. si aderarii la Uniunea Europeana. Referat de cercetare stiintifica nr. 1. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 76 p. Cota D.1472; Literatura militara generala ALEXE, Ion. Orientari si tendinte ale managementului resurselor umane in context european. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 68 p Cota LC/NS 1797; Literatura militara - aplicatii ANGHEL, Vasile. Managementul carierei individuale, domeniul fundamental al managementului resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 40 p. Cota LC/NS 1788; Literatura militara - aplicatii ARMSTRONG, Michael. Managementul resurselor umane: manual de practica. Bucuresti, Editura Codecs, 2003. 872 p. ISBN 973-8060-60-5 Cota 72289; Literatura enciclopedica 6

BADEA, Constantin. Competentele specialistului in resurse umane din Secretariatul General al Ministerului Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 39 p. Cota LC/NS 1474; Literatura militara - aplicatii BALAN, Neculai. Optiuni in managementul resurselor umane. In: Spirit militar modern, nr. 5/1998. p.7-10 Sala de lectura BARBU, Victor. Resursa umana, o prioritate. In: Observatorul Militar, nr. 48[929]/2007. p.11 Sala de lectura BARBU, Victor. Restructurarea resurselor umane. In: Spirit militar modern, nr. 3-42004. p.23-27 Sala de lectura BARBU, Victor. Strategii de management al resurselor umane ale apararii in Armata Romaniei pentru asigurarea interoperabilitatii cu armatele statelor membre N.A.T.O. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 174 p. Cota D.1272; Literatura militara generala BARBU, Victor; RIZEA, Ion; MINEA, Mariana. Reforma resurselor umane are mari sanse de reusita! In: Observatorul Militar, nr. 10[688]/2003. p.4-6 Sala de lectura BISA, Nicu. Responsabilitati in managementul resurselor umane de aparare; comandantul - manager al organizatiei militare; specialistul in probleme de personal gestionar al resurselor umane ale apararii. Bucuresti, Editura 7

Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. 74 p. Cota LC/NS 1136; Literatura militara - aplicatii BOBOC, Mihail. Gestionarea resurselor umane evolutia in cariera a personalului militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 32 p. Cota LC/NS 2357; Literatura militara - aplicatii BRANZAN, Ion. Crearea si gestionarea datelor pentru compunerea corespondentei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 48 p. Cota LC/NS 2236; Literatura militara - aplicatii BUHLER, Patricia. Human resources management / Managementul resurselor umane. Avon, Editura Adams Media Corporation, 2002. 368 p. ISBN 1-58062-699-8 Cota 73257; Literatura enciclopedica BURDUS, Eugen. Tratat de management. Bucuresti, Editura Economica, 2005. 860 p. ISBN 973-709-117-5 Cota 74189; Literatura enciclopedica BURLOIU, Petre. Managementul resurselor umane. Tratare globala interdisciplinara. Bucuresti, Editura Lumina Lex, 2001. 1280 p. Cota 70129; Literatura enciclopedica CERASEL, Ion-Corin. Gestionarea resurselor umane in managementul proiectelor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 83 p Cota LC/NS 1796; Literatura militara - aplicatii

8

CIOBANU, Emil. Managementul performant al resurselor umane in organizatie. Bucuresti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2008. 232 p. ISBN 978-606-524-007-0 Cota 75924; Literatura enciclopedica CIORNEI, Vasile. Comandantii si sefii nu sunt simpli utilizatori ai resurselor umane. In: Observatorul Militar, nr. 4[834]/2006. p.5; 15 Sala de lectura CIRICA, Razvan Ionut; TEODORESCU, Lucian. Resursele umane si politica sociala europeana. In: Raporturi de munca, nr. 3/2004. p.58-62 Sala de lectura CIUBICA, Ioan. Diferite abordari si teorii privind managementul resurselor umane. In: Tehnica militara, nr. 2/2008. p.23-28 Sala de lectura COLE, G.A. Managementul personalului. Bucuresti, Editura Codecs, 2000. 558 p.: fig., sch., tab. ISBN 973-8060-23-0 Cota 71376; Literatura enciclopedica CONSTANTIN, Neculai. Cerinte si directii pentru modernizarea managementului resurselor umane in contextul mediului de securitate contemporan. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 120 file Cota MAS/NS 194; Literatura militara - aplicatii CONSTANTIN, Neculai. Managementul resurselor umane din domeniul apararii si securitatii, in mediul international contemporan. Referat de cercetare stiintifica nr. 9

1. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 105 p. Cota D.1529; Literatura militara generala CONSTANTIN, Neculai. Modernizarea managementului resurselor umane din domeniul apararii si securitatii, in contextul provocarilor din mediul international contemporan. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 250 p. Cota D.1644; Literatura militara generala CONSTANTIN, Neculai. Particularitatile managementului resurselor umane in domeniul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Razboi], 2006. 95 p. Cota LC/NS 1537; Literatura militara - aplicatii CORNESCU, Viorel. MANAGEMENT: teste si studii de caz. Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2004. 114 p. ISBN 973-575-890-3 Cota 74168; Literatura enciclopedica CORNESCU, Viorel; MIHAILESCU, Ioan; STANCIU, Sica. Managementul organizatiei. Bucuresti, Editura All Beck, 2003. X, 296 p. ISBN 973-655-365-5 Cota 71401; Literatura enciclopedica COSTEA, Dan. Evaluarea = recunoastere obiectiva a valorii individuale. In: Observatorul Militar, nr. 14[692]/2003. p.13 Sala de lectura

10

COTOIA, Marin. Optimizarea bazelor de date pentru gestionarea resurselor umane in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 38 p. Cota LC/NS 2458; Literatura militara - aplicatii COVRESCU, Andrei. Competentele ofiterului specialist in managementul resurselor umane din Secretariatul General al Ministerului Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatea Nationala de Aparare [Colegiul de Management al Resuselor Apararii si Educational], 2005. 40 p. Cota LC/NS 1347; Literatura militara - aplicatii CRISTEA, Marian. Cresterea calitatii activitatii managerului de resurse umane prin elaborarea si utilizarea procedurilor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 36 p Cota LC/NS 1787; Literatura militara - aplicatii CRUCEANU, Soare. Modalitati de planificare a resurselor umane in organizatia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 63 p Cota LC/NS 1793; Literatura militara - aplicatii DAMASCHIN, Luisa Dolores. Teoria organizatiilor. Teoria sistemelor. Aspecte ale redimensionarii sistemului militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 70 p. Cota LC/NS 1696; Literatura militara - aplicatii DASCALU, Laurentiu-Iulian. Rolul si importanta bazelor de date in managementul resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 42 p. Cota LC/NS 2181; Literatura militara - aplicatii

11

DINCA, Dragos. Managementul resurselor umane din administratia publica. In: Economie si administratie locala, nr. 1/2008. p.4-7 Sala de lectura DOBOS, Marian. Competentele managerului de resurse umane in gestionarea angajatilor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 82 p Cota LC/NS 1782; Literatura militara - aplicatii DOMSA, Marcel. Recrutarea, selectia si admiterea absolventilor ciclului gimnazial in colegiile militare liceale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 50 p. Cota LC/NS 2145; Literatura militara - aplicatii DRAGAN, Gabriela. Gestiunea resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 31/2008. p.36-40 Sala de lectura DRAGAN, Gabriela. Resursele umane in administratia publica. In: Tribuna economica, nr. 34/2008. p.31-35 Sala de lectura DUMINICA, Dorel. Implicatiile Strategiei de transformare a Armatei Romaniei asupra dinamicii de personal potrivit etapei integrarii operationale in N.A.T.O. si U.E., 2008-2015. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 54 p. Cota LC/NS 2525; Literatura militara - aplicatii Particularitatile DUMISTRACEL, Gheorghe. managementului resurselor umane in domeniul militar. Bucuresti,Editura Universitatii Nationale de Aparare,2005.96p. Cota LC/NS 1396; Literatura militara - aplicatii 12

DUMITRIU, Bogdan. Managementul carierei individuale. Studiu de caz: ofiterul logistician. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 90 p. Cota LC/NS 2235; Literatura militara - aplicatii EMILIAN, Radu. Conducerea resurselor umane. Bucuresti, Editura Expert, 1999. 352 p. Cota 69790; Literatura enciclopedica GAF-DEAC, Maria. Indrumar pentru management modern. Bucuresti, Editura Fundatiei Romania de Maine, 2008. 228 p. ISBN 978-973-163-098-4 Cota 75993; Literatura enciclopedica GALATEANU, Valentin. Rolul structurilor administrative pentru mobilizarea fortelor. Optimizarea activitatilor centrelor militare pentru asigurarea, anuntarea si trimiterea resurselor la unitati. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Razboi], 2004. 79 p. Cota LC/NS 1177; Literatura militara - aplicatii GATU, Florin. Managementul resurselor umane in cadrul procesului de achizitii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 86 p. Cota LC/NS 2527; Literatura militara - aplicatii GHEORGHE, Mihail. Statul de organizare instrument al organizarii sistemului militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 46 p. Cota LC/NS 2165; Literatura militara - aplicatii GHICA-RADU, Dan. Prioritatea mea este gestionarea resursei umane, cea mai importanta resursa de care dispunem. In: Observatorul Militar, nr. 15[998]/2009. p.5 Sala de lectura 13

GHIZDEANU, Mihaita. Aspecte privind managementul resurselor umane in vederea participarii Romaniei la operatii multinationale in cadrul P.E.S.A. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 74 p. Cota LC/NS 2528; Literatura militara - aplicatii GIUROIU, Catalin Valeriu. Optimizarea gestionarii resurselor umane din unitatile operationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 35 p. Cota LC/NS 2186; Literatura militara - aplicatii GOSCHIN, Zizi; PARLOG, Cornelia; CONSTANTIN, Daniela. Corelatia dintre resursele umane si infrastructura la nivelul regiunilor de dezvoltare din Romania. In: Revista Romana de Statistica, nr. 10/2006. p.63-76 Sala de lectura GRADINARU, Marius. Particularitati ale managementului resurselor umane in Armata Romaniei. Studiu de caz: Forte Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 40 p. Cota LC/NS 2250; Literatura militara - aplicatii GRADINARU, Sorin. Optimizarea gestionarii resurselor umane in Ministerul Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 68 p. Cota LC/NS 2529; Literatura militara - aplicatii GRECU, Ioan. Modernizarea sistemului de management al resurselor umane. In: Observatorul Militar, nr. 36[866]/2006. p.10 Sala de lectura

14

GRIGORE, Ana Maria. Managementul resurselor umane - repere teoretice. In: Tribuna economica, nr. 15/2007. p.87-89 Sala de lectura GRIGORE, Daniel-Cosmin. Competentele ofiterului specialist in domeniul managementului resurselor umane. Bucuresti,Editura Universitatii Nationale de Aparare,2004.51p. Cota LC/NS 1137; Literatura militara - aplicatii GRIGORE, Laurentiu-Mihail. Profesionalizarea armatei Romaniei: studii de arta militara si managementul resurselor umane. Sibiu, Editura Hermannstadt, 2003. 240 p. ISBN 973-86008-5-5 Cota 74946; Literatura enciclopedica GURGU, Ion. 10 pentru cinci Observatorul Militar, nr. 1[729]/2004. p.8 Sala de lectura obiective. In:

GURGU, Ion; ION, Marian; CIORNEI, Vasile; TENCHIU, Pavel; COSTEA, Dan; BULIGA, Gheorghe. Managementul resurselor umane - Profesionistii adaptarii la contextul istoric. In: Observatorul Militar, nr. 40[921]/2007. p.14-15 Sala de lectura GUTOIU, Daniel. Procesul de asigurare a resurselor umane in structurile de informatii, contrainformatii si securitate militara ale Ministerului Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 60 p. Cota LC/NS 2530; Literatura militara – aplicatii HARSAN, Eugen. Particularitati ale managementului carierei individuale in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura 15

Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 44 p. Cota LC/NS 1472; Literatura militara - aplicatii HEBE, Ioan-Daniel. Particularitatile strategiei de transformare a Armatei Romaniei din punct de vedere al resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 42 p. Cota LC/NS 2217; Literatura militara - aplicatii HINESCU, Arcadie; CORDOS, Malina. Gestionarea eficienta a resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 6/2006. p.26-29 Sala de lectura HOARA, Ion. Organizarea eficienta a activitatii de personal. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 34 p. Cota LC/NS 2204; Literatura militara - aplicatii HUMULESCU, Vasile. Managementul resurselor umane necesare realizarii si mentinerii capacitatii de aparare a Romaniei. Completarea cu resurse umane a pierderilor suferite de unitatile si marile unitati din Fortele Terestre pe timpul ducerii actiunilor la nivel operativ. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 1999. 53 file Cota LC/NS 484; Literatura militara - aplicatii IACOB, Camelia. Dezvoltarea si mentinerea in sistemul militar a resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 38 p. Cota LC/NS 2362; Literatura militara - aplicatii ICONARU, Costica. Tipuri de fise de post. Realizarea sau imbunatatirea fiselor posturilor in Fortele Navale. 16

Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. 54 p. Cota LC/NS 1138; Literatura militara - aplicatii IONITA, Catalin. Optimizarea eficientei manageriale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 32 p. Cota LC/NS 2174; Literatura militara - aplicatii IORDACHE, Sanda. Dinamica zonelor de interes geopolitic si geostrategic pentru Romania. Categorii de riscuri si influenta lor asupra resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 87 p. Cota MAS/NS 292; Literatura militara - aplicatii ISAIC-MANIU, Alexandru; MANOLESCU, Aurel; CARSTEA, Gheorghe. Caracteristici ale resurselor umane din industrie. In: Revista Romana de Statistica, nr. 4/2008. 2008. p.3-13 Sala de lectura IVAN, Nicolae. Managementul resurselor umane componenta fundamentala a Revolutiei in Afacerile Militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 80 p. Cota LC/NS 2533; Literatura militara - aplicatii JOITA, Nicusor. Particularitatile gestionarii resurselor umane in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 34 p. Cota LC/NS 2248; Literatura militara - aplicatii LAPUSNEANU, Florin. Managementul resurselor umane folosite in situatii de razboi in unitatile si marile unitati 17

din Fortele Terestre. Editura Academiei de Inalte Studii Militare, 2000. 118 File + 3 Harti [28 planse] Cota LD 1554; Literatura militara-aplicatii LEFTER, Viorel; MARINAS, Cristian; NICA, Elvira. Fundamente ale managementului resurselor umane. Bucuresti, Editura Economica, 2007. 220 p. ISBN 978-973-709-315-8 Cota 75486; Literatura enciclopedica LESANU, Liliana. Utilizarea aplicatiei MRU-1 in gestionarea resurselor umane si materiale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 66 p. Cota LC/NS 2430; Literatura militara - aplicatii LUCA, Mihail-Remus. Proiectarea unei baze de date pentru gestionarea soldatilor si gradatilor voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 45 p. Cota LC/NS 2170; Literatura militara - aplicatii LUCHIAN, Mihail. Repere demografice in asigurarea resursei umane militare. In: Spirit Militar Modern, nr. 1011/2005. p.6-7 Sala de lectura MALAELEA, Ion. Specificul managementului resurselor umane in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2005. 36 file Cota LC/NS 1348; Literatura militara - aplicatii MANOLE, Cristina. Managementul resurselor umane in administratia publica. Bucuresti, Editura ASE, 2006. 368 p. ISBN 973-594-780-3 Cota 75316; Literatura enciclopedica

18

MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor umane. Bucuresti, Editura R.A.I., 1998. 436 p. ISBN 973-570-108-1 Cota 69060; Literatura enciclopedica MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor umane. Bucuresti, Editura Economica, 2003. 592 p. ISBN 973-590-909-X Cota 73283; Literatura enciclopedica MANOLESCU, Aurel. Resursele umane in cadrul organizatiei. In: Raporturi de munca, nr. 12/2007. p.29-38 Sala de lectura MARIN, Gheorghe. Armata trebuie privita ca un organism viu. In: Observatorul Militar, nr. 17[898]/2007. p.2-3 Sala de lectura MARINESCU, Paul. Management de proiect. Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2005. 163 p. ISBN 973-737-113-5 Cota 74171; Literatura enciclopedica MATEI, Petrisor. Particularitatile managementului resurselor umane in sistemul national de aparare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 36 p. Cota LC/NS 1951; Literatura militara - aplicatii MATUSESCU, Catalin. Etapele dezvoltarii managementului resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 53 p. Cota LC/NS 2431; Literatura militara - aplicatii MIHALCEA, Radu; ANDRONICEANU, Armenia. Management: fundamente, interferente, studii de caz, solutii. Bucuresti, Editura Economica, 2000. 464 p.: anexe Cota 70814; Literatura enciclopedica 19

MOCANU, Eugen. Particularitatile strategiei de transformare a Armatei Romaniei din punct de vedere al resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 39 p. Cota LC/NS 1709; Literatura militara - aplicatii MOLDOVAN, Ioan-Gigi. Particularitati ale managementului resurselor umane in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 74 p Cota LC/NS 1795; Literatura militara - aplicatii MOLDOVEANU, Eugen. Management international. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 82 p. Cota LC/NS 2164; Literatura militara - aplicatii MOTOC, Gheorghe. Rolul si particularitatile resursei umane in cadrul organizatiei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. 119 p. ISBN [13]978-973-663-481-9 Cota 74823; Literatura enciclopedica MUNTEANU, Valentina. Integrarea resurselor umane in organizatie. In: Tribuna economica, nr. 34/2007. p.33-35 Sala de lectura MUNTEANU, Valentina. Managementul resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 13/2009. p.29-31 Sala de lectura NEAGU, Costica. Specificul managementului carierei individuale in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 78 p. Cota LC/NS 2535; Literatura militara - aplicatii 20

NEAGU, Neculai. Trasaturile componentei profesionale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 27 p. Cota LC/NS 2434; Literatura militara - aplicatii NEAGU, Titi. Managementul resurselor umane in cadrul Biroului de Informare - Recrutare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 56 p. Cota LC/NS 2332; Literatura militara - aplicatii NEDELCU, Irina-Mihaela. O directie de avangarda [Analiza activitatii Directiei Management Resurse Umane pe perioada 1 martie 2001 - 28 februarie 2002]. In: Observatorul Militar nr. 14[641]/2002. p.25 Sala de lectura NEDELCU, Irina-Mihaela. Specificul managementului resurselor umane in presa militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. 27 file Cota LC/NS 1326; Literatura militara - aplicatii NEDELCU, Iulian-Gabriel. Evaluarea performantelor profesionale ale personalului militar in institutiile cu statut special. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2004. 97 p. Cota LC/NS 1129; Literatura militara - aplicatii NEDELCU, Mihai-Cristian. Activitatea subofiterului recrutor la biroul de informare recrutare, verificarea si testarea resurselor umane in sistemul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 50 p. Cota LC/NS 2480; Literatura militara - aplicatii NICA, Constantin. Activitatea personalului din cadrul Biroului de Informare-Recrutare in domeniul promovarii 21

profesiei militare in mediile civile. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 51 p. Cota LC/NS 2392; Literatura militara - aplicatii NICOLAE, Georgeta. Implicatii ale managementului resurselor umane in armatele N.A.T.O. Aplicatie la C.M.Z. Brasov. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 54 p. Cota LC/NS 2246; Literatura militara - aplicatii NICOLESCU, Mihail. Strategiile de transformare ale Armatei Romaniei din punct de vedere al resurselor umane. Referat de cercetare stiintifica nr. 1. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 56 p. Cota D.2006; Literatura militara generala NICOLESCU, Ovidiu. Managementul resurselor umane bazate pe cunostinte. In: Raporturi de munca, nr. 1/2004. p.25-30 Sala de lectura NICOLESCU, Ovidiu. Managementul resurselor umane bazate pe cunostinte. In: Raporturi de munca, nr. 9/2005. p.9-15 Sala de lectura NICOLESCU, Ovidiu. Manageri si specialisti in resurse umane. In: Raporturi de munca, nr. 8/2004. p.14-16 Sala de lectura NICOLESCU, Ovidiu. MANAGERII si managementul resurselor umane. Bucuresti, Editura Economica, 2004. 464 p. ISBN 973-709-034-9 Cota 74190; Literatura enciclopedica

22

NICOLESCU, Ovidiu. Mutatii in managementul resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 5/2004. p.29-32 Sala de lectura NICOLESCU, Ovidiu. O noua optica asupra managementului resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 6/2004. p.23-28 Sala de lectura NICOLESCU, Ovidiu. Subsistemul managementului resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 7/2004. p.19-23 Sala de lectura Ion. NICOLESCU, Ovidiu; VERBONCU, Fundamentele managementului organizatiei. Bucuresti, Editura Tribuna Economica, 2007. 360 p. ISBN 978-973-688-067-4 Cota 75531; Literatura enciclopedica NICOLESCU, Ovidiu; VERBONCU, Ion. Management. Bucuresti, Editura Economica, 1995. 407 p. Cota 66889; Literatura enciclopedica Ovidiu; VERBONCU, Ion. NICOLESCU, Management. Bucuresti, Editura Economica, 1999. 596 p. ISBN 973-590-164-1 Cota 73693; Literatura enciclopedica NICULAE, Cristinel. Competentele managerului de resurse umane in gestionarea angajatilor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 66 p. Cota LC/NS 1729; Literatura militara - aplicatii

23

NICUT, Ionela. Managementul resurselor umane. In: Observatorul Militar, nr. 1[882]/2006. p.12 Sala de lectura NISTOR, Sorin. Evolutii ale managementului resurselor umane in contextul globalizarii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 47 p. Cota LC/NS 1968; Literatura militara - aplicatii NISTOR, Valentin. Rolul si locul componentei umane in cadrul organizatiilor militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 33 p. Cota LC/NS 2379; Literatura militara - aplicatii OLARU, Silvia. Managementul Bucuresti, Editura ASE, 2005. 312 p. ISBN 973-594-695-5 Cota 75334; Literatura enciclopedica intreprinderii.

ONICIUC-CORDUBAN, Ionel. Impactul integrarii in N.A.T.O. si aderarii la Uniunea Europeana asupra managementului resurselor umane din Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 90 p. Cota LC/NS 2536; Literatura militara - aplicatii ORZEATA, Mihail. Managementul resurselor pentru aparare. Managementul resursei umane. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 3/2009. Bucuresti, Editura Statul Major General al Armatei Romaniei, 2009. p.23-30 ISSN 1454-0460 Cota R.1400; Literatura militara generala PALADE, Virgil. Resursa umana, principala resursa a structurilor de contrainformatii si securitate militara. 24

Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 76 p. Cota LC/NS 2537; Literatura militara - aplicatii PANISOARA, Georgeta; PANISOARA, Ion-Ovidiu. Managementul resurselor umane: ghid practic. Iasi, Editura Polirom, 2004. 328 p. ISBN 973-681-779-2 Cota 73319; Literatura enciclopedica PANTIRU, Mihai. Managementul resurselor umane in centrele militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 31 p. Cota LC/NS 1965; Literatura militara - aplicatii PARASCHIV, Gheorghe. Gestionarea documentelor de personal. Fuzionarea documentelor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 34 p. Cota LC/NS 2238; Literatura militara – aplicatii PASA, Florin. Protectia sociala a resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 43/2005. p.21-23 Sala de lectura PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Calitatea resurselor umane - baza cresterii productivitatii muncii. In: Tribuna economica, nr. 18/2005. p.25-27 Sala de lectura PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Cresterea eficientei resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 4/2006. p.26-30 Sala de lectura

25

PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Cresterea valorii resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 34/2005. p.29-31 Sala de lectura PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Gestionarea eficienta a resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 8/2005. p.27-30 Sala de lectura PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Gestionarea eficienta a resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 12/2006. p.25-29 Sala de lectura PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Resursele umane in contextul schimbarii. In: Tribuna economica, nr. 5152/2006. p.34-36 Sala de lectura PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Utilizarea eficienta a resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 5/2008. p.40-43 Sala de lectura PASTOR, Ioan. Consultanta in managementul resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 4/2008. p.32-33 Sala de lectura PASTOR, Ioan. Managementul resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 1/2007. p.86-88 Sala de lectura PAUNESCU, Ion Adrian Mimi. Stadiul actual al manegementului resurselor umane in domeniul apararii si securitatii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de 26

Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 27 p. Cota LC/NS 1723; Literatura militara - aplicatii PAUS, Viorica Aura. Comunicare si resurse umane. Iasi, Editura Polirom, 2006. 310 p. ISBN [13] 978-973-46-0276-6 Cota 74693; Literatura enciclopedica PAVEL, Dumitru. Tipuri de fise de post. Realizarea sau imbunatatirea fiselor posturilor in centrele militare judetene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. 64 file Cota LC/NS 1130; Literatura militara - aplicatii PERICLE, Elena. Cerinte N.A.T.O. si U.E. privind profilul profesional al factorului uman. In: Stabilitate si securitate regionala. Sesiune de comunicari stiintifice cu participare internationala, Bucuresti, 9-10 aprilie 2009. Sectiunea 2: Studii de aparare, geopolitica si geostrategie. Volumul 2. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. p.63-73 ISBN 978-973-663-718-6 [general]; ISBN 978-973-663-742-1 [volumul 2] Cota C.1217; Literatura militara generala Cota Acces Liber 355/359[063]/S75 – unicat PERICLE, Elena. Factorul uman - element definitoriu al securitatii si apararii nationale. Referat de cercetare stiintifica nr. 2. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 90 p. Cota D.2030; Literatura militara generala PERICLE, Elena. Factorul uman - element definitoriu al securitatii apararii nationale. In: Stabilitate si securitate 27

regionala. Sesiune de comunicari stiintifice cu participare internationala, Bucuresti, 9-10 aprilie 2009. Sectiunea 2: Studii de aparare, geopolitica si geostrategie. Volumul 2. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. p.51-62 ISBN 978-973-663-718-6 [general]; ISBN 978-973-663-742-1 [volumul 2] Cota C.1217; Literatura militara generala Cota Acces Liber 355/359[063]/S75 - unicat PERICLE, Elena; FILOTE, Andrei. Resursele umane - principala resursa a institutiei. In: Spatiul sud-est european in contextul globalizarii. Sesiunea de comunicari stiintifice cu participare internationala. Strategii XXI, 12-13 aprilie 2007, Bucuresti. Sectiunea 10: Management si educatie. Volumul 1: Managementul general, educational si al proiectelor, instruire si educatie. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. p.393-398 ISBN 978-973-663-535-9 [general]; ISBN 978-973-663-539-7 [general volum]; ISBN 978-973-663-546-6 [volumul 1] Cota C.800; Literatura militara generala PERICLE, Elena. Resursele umane si securitatea nationala. Referat de cercetare stiintifica nr. 1. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',2009.118 p. Cota D.1891; Literatura militara generala PETRE, Marius-Miguel. Selectia personalului. Proceduri, metode si standarde. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 53 p. Cota LC/NS 1485; Literatura militara - aplicatii

28

PETRESCU, Barbu. Perfectionarea activitatii resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 4/2005. p.38-41 Sala de lectura PETRESCU, Barbu. Perfectionarea conducerii resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 1/2008. p.36-38 Sala de lectura PETRESCU, Barbu. Restructurarea activitatii de conducere a resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 12/2004. p.23-26 Sala de lectura PETRESCU, Barbu. Strategia de formareperfectionare a resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 3/2008. p.23-26 Sala de lectura PLATIS, Magdalena. Dilemele managementului resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 4/2005. p.31-33 Sala de lectura PODARU, Nicolae. Influenta schimbarilor sociale asupra gestionarii resurselor umane din Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 53 p. Cota LC/NS 2421; Literatura militara - aplicatii POP, Radu. Dezvoltarea resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 17/2007. p.32-34 Sala de lectura POP, Radu. Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 25/2007. p.82-84 Sala de lectura 29

POPA, Ioan; FILIP, Radu. Management international. Bucuresti, Editura Economica, 1999. 280 p. ISBN 973-590-108-0 Cota 70824; Literatura enciclopedica POPA, Mihaita. Implicatiile schimbarilor sociale asupra gestionarii resurselor umane din Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 49 p. Cota LC/NS 2183; Literatura militara - aplicatii POPESCU, Ciprian. Traseele carierei militarilor romani in contextul profesionalizarii armatei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 80 p. Cota LC/NS 2482; Literatura militara - aplicatii POPESCU, Gheorghe-Valentin. Particularitatile managementului resurselor umane in sistemul penitenciar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 49 p. Cota LC/NS 1808; Literatura militara - aplicatii POPESCU, Marius. Metode si procedee moderne de recrutare si selectie a resurselor umane in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 66 p. Cota LC/NS 2483; Literatura militara - aplicatii POPESCU, Mihail; ROBU, Mihai; GRAD, Vasile. Sistemul de mobilizare al armatei si economiei nationale. Bucuresti, Editura Sylvi, 1999. 255 p.+10 anexe Cota 69158; Literatura enciclopedica POPESCU, Nicolae Iulian. Centrul de profit 'Resurse umane'. In: Tribuna economica, nr. 2/2008. p.32-36 Sala de lectura 30

POPESCU, Nicolae Iulian. Cresterea rolului specialistilor in resurse umane. In: Tribuna economica, nr. 4/2008. p.29-31 Sala de lectura POPESCU, Nicu. Tendinte in managementul resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 10/2009. p.29-33 Sala de lectura PREDA, Marian. Comportament organizational: teorii, exercitii si studii de caz.Iasi, Editura Polirom,2006.256p. ISBN [13] 978-973-46-0330-5 Cota 74601; Literatura enciclopedica PREPELITA, Mihai. Tendinte actuale in formarea colectivelor de lucru - Team Building. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 92 p Cota LC/NS 1798; Literatura militara - aplicatii PRICOP, Stefan. Metodologia gestionarii cu resurse umane in cadrul biroului mobilizare coordonare resurse. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 22 p. Cota LC/NS 2484; Literatura militara - aplicatii PRUTEANU, Valerica. Strategii de modernizare a managementului resurselor umane in Armata Romaniei in vederea integrarii depline in structurile internationale de asigurare a securitatii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 72 p. Cota LC/NS 2541; Literatura militara - aplicatii PUSCASU, Penica. Probleme actuale ale managementului resurselor umane in armata. Bucuresti, Editura Academiei Tehnice Militare, 2003. 366 p.: anexe Cota 71250; Literatura enciclopedica 31

RACARU, Alfred-Constantin. Specificul managementului resurselor umane in domeniul informatiilor pentru aparare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 88 p. Cota LC/NS 2542; Literatura militara - aplicatii RACOSANU, Gina. Implicatiile profesionalizarii Armatei Romaniei asupra resurselor umane. Studiu de caz la Centru de Operatii Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 64 p. Cota LC/NS 2543; Literatura militara - aplicatii RAICU, Constantin. Proiectii privind managementul carierei militare individuale in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. 70 file Cota LC/NS 1338; Literatura militara - aplicatii RALEA, Lucian. Consideratii privind planificarea resurselor umane in organizatia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. 58 p. Cota LC/NS 1465; Literatura militara - aplicatii ROBU, Mihai. Teoria mobilizarii nationale. Bucuresti, Editura Ars Docendi, 2002. 318 p.+3 anexe Cota 70354; Literatura enciclopedica ROBU, Mihai; CICAN, Eugen; BUSOI, Marius. Managementul resurselor umane si materiale la mobilizare Curs universitar. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2003. 200 p. Cota APL 28/2003; Literatura militara - aplicatii ROSCA, Constantin; VARZARU, Mihai; ROSCA, Ion Gh. Resurse umane: management si gestiune. Bucuresti, Editura Economica, 2005. 638 p. ISBN 973-709-164-7 Cota 74187; Literatura enciclopedica 32

RUGINA, Ioan. Managementul resurselor umane din secretariatul general al Ministerului Apararii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 49 p Cota LC/NS 1799; Literatura militara - aplicatii SACHELARIE, Octavian-Mihail; PETRISOR, Nicolae-Florentin. Resursele umane: o provocare pentru managementul contemporan. Bucuresti, Editura Paralela 45, 1998. 184 p. Cota 70841; Literatura enciclopedica SAMSON, Matei. Activitatea recrutorului la biroul informare recrutare, verificarea si testarea resurselor umane in sistemul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 46 p. Cota LC/NS 1711; Literatura militara - aplicatii SCHEAU, Mihai. Particularitatile managementului resurselor umane in sistemul national de aparare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 34 p. Cota LC/NS 1714; Literatura militara - aplicatii SERB, Alberto. Eficacitate si eficienta in conducerea actiunilor militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 19 p. Cota LC/NS 1720; Literatura militara - aplicatii SERBAN, Neculai. Reproiectarea sistemului de management al resurselor umane din Ministerul Apararii in conformitate cu teoria generala a sistemelor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 38 p. Cota LC/NS 2155; Literatura militara - aplicatii 33

SIMION, Doru Ovidiu. Resursa umana componenta a managementului resurselor pentru aparare. Particularitatile recrutarii si selectiei resurselor umane pentru completarea unitatilor componente ale Ministerului Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 64 p. Cota LC/NS 2446; Literatura militara - aplicatii SIMION, Maria. Influenta schimbarilor sociale asupra gestionarii resurselor umane din Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 38 p. Cota LC/NS 2485; Literatura militara - aplicatii STAICU, Gheorghe. Modalitati si directii de implementare si modernizare a sistemului de gestionare a resurselor umane in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 40 p. Cota LC/NS 2308; Literatura militara - aplicatii STANCIU, Stefan; IONESCU, Mihaela; LEOVARIDIS, Cristina; STANESCU, Dan. Management resurse umane. Bucuresti, Editura Comunicare.ro.,2003. 338 p. ISBN 973-8376-96-3 Cota 72405; Literatura enciclopedica STANCU, Cristian Tache Mugurel. Selectia resurselor umane in Academia Nationala de Informatii. Bucuresti,Editura Universitatii Nationale de Aparare,2004.34p. Cota LC/NS 1157; Literatura militara - aplicatii STATE, Olimpia. Cultura organizatiei si managementul. Bucuresti, Editura ASE, 2004. 248 p.: anexe ISBN 973-594-462-6 Cota 73842; Literatura enciclopedica 34

STEFAN, Dumitru. Optimizarea gestionarii resurselor umane din unitatile operationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 41 p. Cota LC/NS 2316; Literatura militara - aplicatii STOEAN, Ioana Tania. Identificarea si analiza factorilor care impun profesionalizarea resurselor umane in organizatia militara. Referat de cercetare stiintifica nr. 1. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 93 p. Cota D.1859; Literatura militara generala STOEAN, Ioana Tania. Optimizari structurale ale managementului profesionalizarii resurselor umane in organizatia militara. Referat de cercetare stiintifica nr. 2. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 84 p. Cota D.2013; Literatura militara generala STOICA, Vasile. Capacitati pentru aparare. Actualitate si perspectiva. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 71 p. Cota LC/NS 2098; Literatura militara - aplicatii STOICHECIU, Stefan. Managementul carierei individuale - consecinta sau necesitate a unui management al resurselor umane modern in Fortele Aeriene? Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 45 p. Cota LC/NS 1479; Literatura militara - aplicatii TENU, Costica; STANCILA, Lucian. Completarea Mari Unitati cu rol operativ din trupele de uscat cu resurse umane pe timpul ducerii actiunilor militare. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 1999. 46 p.+ 5 anexe Cota APS 114/99; Literatura militara-aplicatii 35

TRANDAFIR, Viorel. Planificarea resurselor umane in organizatia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 48 p. Cota LC/NS 2489; Literatura militara - aplicatii TUDORACHE, Alin. Gestionarea resurselor umane. Evolutia in cariera a personalului militar profesionalizat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 64 p. Cota LC/NS 2491; Literatura militara - aplicatii VADUVA, Victor. Optimizari structurale si functionale ale resurselor umane in organizatia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 41 p. Cota LC/NS 2225; Literatura militara - aplicatii VARZARU, Mihai; ALBU, Nicolae. Evaluarea gestiunii resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 15/2009. p.25-28 Sala de lectura VARZARU, Mihai; TUMBAR, Constantin. Gestiunea resurselor umane in sectorul public. In: Raporturi de munca, nr. 3/2004. p.34-38 Sala de lectura VINTELER, Claudiu-Stefan. Managementul resurselor umane in unitatile Jandarmeriei Romane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 55 p. Cota LC/NS 1482; Literatura militara - aplicatii VITOMIREANU, George-Danut. Proceduri si practici de gestionare a soldatilor si gradatilor voluntari. 36

Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 44 p. Cota LC/NS 2495; Literatura militara - aplicatii VLAD, Valentina. Rolul resurselor umane in cadrul organizatiei. Organizarea eficienta a activitatii de personal. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 61 p. Cota LC/NS 2019; Literatura militara - aplicatii VOICU, Corneliu. Formarea si perfectionarea resurselor umane din Ministerul Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 32 p. Cota LC/NS 2497; Literatura militara - aplicatii ZIRRA, Daniela. Rolul educatiei in gradul de ocupare a fortei de munca. In: Raporturi de munca, nr. 6/2005. p.30-33 Sala de lectura xxx. 9 octombrie - Ziua Resurselor Umane. In: Observatorul Militar, nr. 40[972]/2008. p.2 Sala de lectura xxx. CUM sa stapanesti MANAGEMENTUL la perfectie. Bucuresti, Editura Rentrop & Straton, 2000. 572 p. ISBN 973-9495-90-7 Cota 74111; Literatura enciclopedica xxx. DEZVOLTAREA resurselor umane si a sistemului institutional din domeniul cercetare-dezvoltare. In: Revista de Politica Stiintei si Scientometrie, nr. 1/2006. p.15-18 Sala de lectura xxx. EDUCATIA adultilor: baze teoretice si repere practice. Iasi, Editura Polirom, 2007. 344 ISBN 978-973-46-0673-3 Cota 75853; Literatura enciclopedica 37

xxx. MANAGEMENT. Bucuresti, Editura Didactica si pedagogica, 1992. 388 p. Cota 64775; Literatura enciclopedica xxx. MANAGEMENT: de la teorie la practica. Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2003. 304 p. ISBN 973-575-831-8 Cota 73296; Literatura enciclopedica xxx. MANAGEMENT intercultural: valorizarea diferentelor culturale. Bucuresti, Editura Economica, 2002. 360 p. ISBN 973-590-510-8 Cota 74184; Literatura enciclopedica xxx. MANAGEMENTUL organizatiei: ghid practic. Bucuresti, Editura All Beck, 2004. 184 p. ISBN 973-655-432-5 Cota 73189; Literatura enciclopedica xxx. MANAGEMENTUL resurselor Bucuresti, Editura AISM, 2002. 216 p.: anexe Cota 70415; Literatura enciclopedica apararii.

xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane. Bucuresti, Editura ASE, 2003. 566 p. ISBN 973-594-362-X Cota 73447; Literatura enciclopedica xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane: studii de caz, probleme, teste. Bucuresti, Editura Economica,1999.526 p. Cota 70817; Literatura enciclopedica xxx. MANUAL GOWER de management. Bucuresti, Editura Codecs, 2001. 822 p. ISBN 973-8060-43-5 Cota 72801; Literatura enciclopedica 38

2. STRATEGII ŞI POLITICI ÎN DOMENIUL M.R.U.
BARBU, Victor. Directii prioritare ale modernizarii managementului resurselor umane ale apararii pentru asigurarea compatibilitatii cu armatele statelor membre N.A.T.O. In: Integrarea euroatlantica. Prioritati post-Praga. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2002. p.137-141 ISBN 973-8317-75-4 Cota Inf.362; Literatura militara generala BARBU, Victor. Modernizare si restructurare in domeniul resurselor umane. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 9 [14]/2002. Bucuresti, Editura Directia Mangement Resurse Umane, 2002. p.145-151 Cota R.1102; Literatura militara generala BARBU, Victor. Studiu privind modernizarea sistemului de management al resurselor umane in acord cu strategiile utilizate in armatele N.A.T.O. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2007. 41 p. Cota C.1035; Literatura militara generala Cota Acces Liber 658.3:355/B30 - unicat BATSCHI, Gabriela-Carmen. Particularitatile managementului carierei ofiterilor din Ministerul Apararii Nationale in contextul societatii contemporane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 70 p. Cota LC/NS 2519; Literatura militara - aplicatii BROC, Valerica. Strategii manageriale utilizate in administrarea resurselor umane ale proiectului. Studiu de caz. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 70 file Cota MAS/NS 148; Literatura militara - aplicatii 39

BURDUS, Eugen. Tratat de management. Bucuresti, Editura Economica, 2005. 860 p. ISBN 973-709-117-5 Cota 74189; Literatura enciclopedica CALIMANESCU, Bogdan. Politicile de management ale resurselor umane aplicate salariatilor civili intr-o unitate militara. Studiu de caz. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 110 p. Cota LC/NS 2520; Literatura militara - aplicatii CIORNEI, Vasile. Repere in dezvoltarea si modernizarea managementului resurselor umane din Armata Romaniei. In: Revista Armei Geniu, nr. 1/2008. Rimnicu Valcea, Editura Centrul de Pregatire pentru Geniu 'Panait Donici', 2008.p.33-37 Cota R.1336; Literatura militara generala CONSTANTIN, Neculai. Modalitati si directii de implementare si modernizare a sistemului de gestionare a resurselor umane in Armata Romaniei - studiu de caz. Referat de cercetare stiintifica nr. 3. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 37 p. Cota D.1531; Literatura militara generala CONSTANTIN, Neculai. Modernizarea managementului resurselor umane din domeniul apararii si securitatii, in contextul provocarilor din mediul international contemporan. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 250 p. Cota D.1644; Literatura militara generala CONSTANTIN, Neculai. Particularitatile managementului resurselor umane in domeniul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Razboi], 2006. 95 p. Cota LC/NS 1537; Literatura militara - aplicatii 40

actual al CONSTANTIN, Neculai. Stadiul managementului resurselor umane din domeniul apararii si securitatii. Cerinte si directii pentru modernizarea managementului resurselor umane in contextul mediului de securitate contemporan. Referat de cercetare stiintifica nr. 2. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 77 p. Cota D.1530; Literatura militara generala CORNESCU, Viorel. MANAGEMENT: teste si studii de caz. Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2004. 114 p. ISBN 973-575-890-3 Cota 74168; Literatura enciclopedica CORNESCU, Viorel; MIHAILESCU, Ioan; STANCIU, Sica. Managementul organizatiei. Bucuresti, Editura All Beck, 2003. X, 296 p. ISBN 973-655-365-5 Cota 71401; Literatura enciclopedica DACIAN, Ion. Opinii privind planificarea strategica a resurselor umane. In: Revista Academiei Trupelor de Uscat, nr. 2/2000. Sibiu, Editura Academia Trupelor de Uscat 'Nicolae Balcescu', 2000. p.28-33 ISSN 1224-516X Cota R.938; Literatura militara generala DEACONU, Alecxandrina; PODGOREANU, Simona; RASCA, Lavinia. Factorul uman si performantele organizatiei. Bucuresti, Editura ASE, 2004. 480 p. ISBN 973-594-540-1 Cota 73445; Literatura enciclopedica DINU, Costica. Influenta calitatii vietii personalului asupra managementului resurselor umane in Ministerul 41

Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 78 p. Cota LC/NS 2524; Literatura militara - aplicatii DUMINICA, Dorel. Implicatiile Strategiei de transformare a Armatei Romaniei asupra dinamicii de personal potrivit etapei integrarii operationale in N.A.T.O. si U.E., 2008-2015. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 54 p. Cota LC/NS 2525; Literatura militara - aplicatii DUMISTRACEL, Gheorghe. Particularitatile managementului resurselor umane in domeniul militar. Bucuresti,Editura Universitatii Nationale de Aparare,2005.96p. Cota LC/NS 1396; Literatura militara - aplicatii GRADINARU, Marius. Particularitati ale managementului resurselor umane in Armata Romaniei. Studiu de caz: Forte Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 40 p. Cota LC/NS 2250; Literatura militara - aplicatii GRIGORE, Laurentiu-Mihail. Profesionalism si profesionalizare in procesul de formare a resursei umane specializate in contextul evolutiei artei militare. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2003. 170 p.+ 22 anexe Cota D.668; Literatura militara generala GURGU, Iosif. Strategii de management al resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 46/2007. p.26-27 Sala de lectura GURGU, Ion; BARBU, Victor. Perspective si solutii in managementul resurselor umane. In: Impact Strategic, nr. 1/2001. Bucuresti, Editura Centrul de Studii Strategice de Aparare si Securitate, 2001. p.44-50 ISSN 1582-6511 Cota R.1120; Literatura militara generala 42

HEBE, Ioan-Daniel. Particularitatile strategiei de transformare a Armatei Romaniei din punct de vedere al resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 42 p. Cota LC/NS 2217; Literatura militara - aplicatii IONITA, Catalin. Optimizarea eficientei manageriale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 32 p. Cota LC/NS 2174; Literatura militara - aplicatii IORDACHE, Sanda. Categorii de riscuri si influenta lor asupra resurselor umane. In: Impact Strategic, nr. 3/2007. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Centrul de Studii Strategice de Aparare si Securitate], 2007. p.14-21 ISSN 1582-6511 Cota R.1308; Literatura militara generala IORDACHE, Sanda. Factorul uman - element definitoriu al securitatii si apararii nationale. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',2008.230 p. Cota D.1552; Literatura militara generala IORDACHE, Sanda. Risks Categories and Their Influence over the Human Resources. In: Strategic Impact, no. 3/2007. Bucharest, Editura National Defence University 'Carol I' [Centre for Defence and Security Strategic Studies], 2007. p.12-18 ISSN 1841-5784 Cota R.1309; Literatura militara generala IORDACHE, Sanda. Rolul factorului uman in dinamica zonelor de interes geopolitic si geostrategic pentru 43

Romania. Referat de cercetare stiintifica nr. 1. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 76 p. Cota D.1284; Literatura militara generala JOITA, Nicusor. Particularitatile gestionarii resurselor umane in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 34 p. Cota LC/NS 2248; Literatura militara - aplicatii JURUBESCU, Tache. Strategia europeana privind resursele umane. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 3/2006. Bucuresti, Editura Statul Major General al Armatei Romaniei, 2006. p.39-45 ISSN 1454-0460 Cota R.1255; Literatura militara generala LEFTER, Viorel; MARINAS, Cristian; NICA, Elvira. Fundamente ale managementului resurselor umane. Bucuresti, Editura Economica, 2007. 220 p. ISBN 978-973-709-315-8 Cota 75486; Literatura enciclopedica MALAELEA, Ion. Specificul managementului resurselor umane in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2005. 36 file Cota LC/NS 1348; Literatura militara - aplicatii MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor umane. Bucuresti, Editura R.A.I., 1998. 436 p. ISBN 973-570-108-1 Cota 69060; Literatura enciclopedica MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor umane. Bucuresti, Editura Economica, 2003. 592 p. ISBN 973-590-909-X Cota 73283; Literatura enciclopedica 44

MANOLESCU, Aurel. Politici de resurse umane. In: Raporturi de munca, nr. 2/2008. p.24-29 Sala de lectura MANOLESCU, Aurel. Promovarea politicilor de resurse umane. In: Tribuna economica, nr. 6/2008. p.25-27 Sala de lectura MANOLESCU, Aurel; UDREA, Mirela. Strategii de resurse umane. In: Raporturi de munca, nr. 1/2008. p.26-29 Sala de lectura McCONNELL, John H. How to develop essential HR policies and procedures / Cum sa dezvolti procedurile si politicile de resurse umane[HR]. New York, Editura Amacom, 2005. 334 p. ISBN 0-8144-0827-3 Cota 73450; Literatura enciclopedica MERSCHI, Anton; GRECU, Ioan; ION, Marian; GABOR, Gabriel; STOE, Petre; FERARU, Cornel; STANCIU, Nicu; BELGIU, Nicolae; COSTEA, Dan; STOICESCU, Dan; OLTEANU, Liviu; BUTNARIU, Florin; DUMITRU, Laurentiu; ALEXE, Ion; NISTOR, Eugeniu. Conceptia privind modernizarea managementului resurselor umane in Armata Romaniei. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 16[21]/2006. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2006. p.59-86 Cota R.1265; Literatura militara generala MIHALCEA, Radu; ANDRONICEANU, Armenia. Management: fundamente, interferente, studii de caz, solutii. Bucuresti, Editura Economica, 2000. 464 p.: anexe Cota 70814; Literatura enciclopedica 45

MOCANU, Eugen. Particularitatile strategiei de transformare a Armatei Romaniei din punct de vedere al resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 39 p. Cota LC/NS 1709; Literatura militara - aplicatii MOLDOVAN, Ioan-Gigi. Particularitati ale managementului resurselor umane in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 74 p Cota LC/NS 1795; Literatura militara - aplicatii MOROSAN, Marilena-Miorica. Restructurarea resurselor umane. Modernizarea sistemului de management al carierei militare. In: Impactul zonei metropolitane asupra calitatii vietii personalului militar. Atelier de lucru - 11 iulie 2008. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. p.105-111 ISBN 978-973-663-697-4 Cota C.1167; Literatura militara generala MUNTEANU, Valentina. Integrarea resurselor umane in organizatie. In: Tribuna economica, nr. 34/2007. p.33-35 Sala de lectura NICOLESCU, Ovidiu. MANAGERII si managementul resurselor umane. Bucuresti, Editura Economica, 2004. 464 p. ISBN 973-709-034-9 Cota 74190; Literatura enciclopedica NICOLESCU, Ovidiu; VERBONCU, Ion. Fundamentele managementului organizatiei. Bucuresti, Editura Tribuna Economica, 2007. 360 p. ISBN 978-973-688-067-4 Cota 75531; Literatura enciclopedica 46

NICOLESCU, Ovidiu; VERBONCU, Ion. Management. Bucuresti, Editura Economica, 1995. 407 p. Cota 66889; Literatura enciclopedica Ion. NICOLESCU, Ovidiu; VERBONCU, Management. Bucuresti, Editura Economica, 1999. 600 p. Cota 70825; Literatura enciclopedica NICOLESCU, Ovidiu; VERBONCU, Ion. Management. Bucuresti, Editura Economica, 1999. 596 p. ISBN 973-590-164-1 Cota 73693; Literatura enciclopedica NISTOR, Sorin. Evolutii ale managementului resurselor umane in contextul globalizarii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 47 p. Cota LC/NS 1968; Literatura militara - aplicatii ORZEATA, Mihail. The Romanian Armed Forces Transformation Goes On. In: Strategic Impact, no. 3/2005. Bucharest, Editura National Defence University 'Carol I' [The Center for Defence and Security Strategic Studies], 2005. p.16-18 ISSN 1841-5784 Cota R.1211; Literatura militara generala ORZEATA, Mihail. Transformarea continua in Armata Romaniei. In: Impact Strategic, nr. 3/2005. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Centrul de Studii Strategice de Aparare si Securitate], 2005. p.20-22 ISSN 1582-6511 Cota R.1209; Literatura militara generala PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Gestionarea eficienta a resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 8/2005. p.27-30 Sala de lectura 47

PAUN, Marius. Strategia privind calitatea vietii particularitati privind calitatea vietii militarilor voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 69 p. Cota LC/NS 2101; Literatura militara - aplicatii PAUNESCU, Ion Adrian Mimi. Stadiul actual al manegementului resurselor umane in domeniul apararii si securitatii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 27 p. Cota LC/NS 1723; Literatura militara - aplicatii PERICLE, Elena. Factorul uman - element definitoriu al securitatii si apararii nationale. Referat de cercetare stiintifica nr. 2. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 90 p. Cota D.2030; Literatura militara generala PETRE, Marius-Miguel. Selectia personalului. Proceduri, metode si standarde. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 53 p. Cota LC/NS 1485; Literatura militara - aplicatii PETRESCU, Barbu. Strategia de formareperfectionare a resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 3/2008. p.23-26 Sala de lectura POPA, Lucia. Elaborarea si implementarea strategiei in domeniul resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 35 p. Cota LC/NS 1674; Literatura militara - aplicatii 48

PRUTEANU, Valerica. Strategii ale managementului resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 28 p. Cota LC/NS 1944; Literatura militara - aplicatii PUSCASU, Penica. Aspecte ale comunicarii in interviurile de selectie. In: Provocari la adresa securitatii si strategiei la inceputul secolului XXI. Sesiunea de comunicari stiintifice cu participare internationala - 14-15 aprilie 2005. Sectiunea: Management si educatie. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.85-91 ISBN 973-663-179-6 Cota C.585; Literatura militara generala PUSCASU, Penica. Aspecte ale comunicarii in recrutarea resurselor umane. In: Provocari la adresa securitatii si strategiei la inceputul secolului XXI. Sesiunea de comunicari stiintifice cu participare internationala - 14-15 aprilie 2005. Sectiunea: Management si educatie. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.92-97 ISBN 973-663-179-6 Cota C.585; Literatura militara generala PUSCASU, Penica. Probleme actuale ale managementului resurselor umane in armata. Bucuresti, Editura Academiei Tehnice Militare, 2003. 366 p.: anexe Cota 71250; Literatura enciclopedica RALEA, Lucian. Consideratii privind planificarea resurselor umane in organizatia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 58 p. Cota LC/NS 1465; Literatura militara - aplicatii

49

ROSCA, Constantin; VARZARU, Mihai; ROSCA, Ion Gh. Resurse umane: management si gestiune. Bucuresti, Editura Economica, 2005. 638 p. ISBN 973-709-164-7 Cota 74187; Literatura enciclopedica SAROSI, Lucian-Aurelian. Politici de personal privind selectionarea resurselor umane in sistemul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 49 p. Cota LC/NS 1743; Literatura militara - aplicatii SERBAN, Neculai. Reproiectarea sistemului de management al resurselor umane din Ministerul Apararii in conformitate cu teoria generala a sistemelor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 38 p. Cota LC/NS 2155; Literatura militara - aplicatii STAICU, Gheorghe. Modalitati si directii de implementare si modernizare a sistemului de gestionare a resurselor umane in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 40 p. Cota LC/NS 2308; Literatura militara – aplicatii STANCIU, Stefan; IONESCU, Mihaela; LEOVARIDIS, Cristina; STANESCU, Dan. Management resurse umane. Bucuresti, Editura Comunicare.ro.,2003. 338 p. ISBN 973-8376-96-3 Cota 72405; Literatura enciclopedica STANESCU, Elena Ramona. Consideratii privind noua conceptie de selectionare si evolutie in cariera a resurselor umane din Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de 50

Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 28 p. Cota LC/NS 1700; Literatura militara - aplicatii STOICA, Victor. Particularitati ale resurselor umane in cadrul organizatiei militare. In: Evolutii in mediul de securitate european si impactul asupra pregatirii si desfasurarii actiunilor militare. Bucuresti, Editura A.I.S.M.,2002.p.105-109 Cota C.396; Literatura militara generala TRESCH SZVIRCSEV, Tibor. Challenges in the recruitment of professional soldiers in Europe. In: Strategic Impact, no. 3/2008. Bucharest, Editura National Defence University 'Carol I' [Centre for Defence and Security Strategic Studies], 2008. p.76-86 ISSN 1841-5784 Cota R.1358; Literatura militara generala TRESCH SZVIRCSEV, Tibor. Provocari in recrutarea soldatilor profesionisti in Europa. In: Impact Strategic, nr. 3/2008. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Centrul de Studii Strategice de Aparare si Securitate], 2008. p.79-89 ISSN 1582-6511 Cota R.1357; Literatura militara generala TUTOI, Iulian. Etapele procesului de asigurare a resurselor umane. Studiu de caz. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 108 p. Cota LC/NS 2016; Literatura militara - aplicatii VASILESCU, Angela. Strategii ale managementului resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 29 p. Cota LC/NS 1480; Literatura militara - aplicatii 51

xxx. CONCEPTIA privind cresterea calitatii vietii personalului din Ministerul Apararii. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2008. 31 p. Cota Inf.644; Literatura militara generala xxx. CUM sa stapanesti MANAGEMENTUL la perfectie. Bucuresti, Editura Rentrop & Straton, 2000. 572 p. ISBN 973-9495-90-7 Cota 74111; Literatura enciclopedica xxx. MANAGEMENT. Bucuresti, Editura Didactica si pedagogica, 1992. 388 p. Cota 64775; Literatura enciclopedica xxx. MANAGEMENT: de la teorie la practica. Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2003. 304 p. ISBN 973-575-831-8 Cota 73296; Literatura enciclopedica xxx. ORDIN privind stabilirea unor masuri referitoare la comunicarea dispozitilor cu caracter individual pe linie de personal - M. 1/2007. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2007. 4 p. Cota Inf.555; Literatura militara generala xxx. STRATEGII manageriale de firma. Bucuresti, Editura Economica, 1998. 576 p.: fig.,graf.,tab. ISBN 973-9198-26-0 Cota 72190; Literatura enciclopedica

3. ANALIZA ŞI PROIECTAREA POSTURILOR
ARMSTRONG, Michael. Managementul resurselor umane: manual de practica. Bucuresti, Editura Codecs, 2003. 872 p. ISBN 973-8060-60-5 Cota 72289; Literatura enciclopedica 52

BAETELU, Vasile. Generarea, regenerarea si completarea cu resurse umane a comandamentelor, marilor unitati si unitatilor pe timpul actiunilor militare. In: Revista Fortelor Terestre, nr. 1/2002. Bucuresti, Editura Statul Major al Fortelor Terestre, 2002. p.75-77 ISSN 1582-1617 Cota R.1017; Literatura militara generala BALEANU, Dan. Tipuri de fise de post. Modalitati de intocmire a fiselor posturilor in Detasamentul de Interventie Rapida al Statului Major General din Ministerul Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2005. 72 file Cota LC/NS 1336; Literatura militara - aplicatii BARANGA, Petre. Cariera militara - profesionalism, performanta, credibilitate. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 5/2000. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2000. p.74-78 ISSN 1454-0460 Cota R.946; Literatura militara generala BARBU, Victor. Managementul resurselor umane in teoria si practica armatelor N.A.T.O. In: Provocari la adresa securitatii si strategiei la inceputul secolului XXI. Sesiunea de comunicari stiintifice cu participare internationala - 14-15 aprilie 2005. Sectiunea: Management si educatie. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.52-61 ISBN 973-663-179-6 Cota C.585; Literatura militara generala BARBU, Victor. Proceduri de optimizare a procesului de management al resurselor umane bazate pe tehnologii informationale moderne. Referat de cercetare stiintifica nr. 3. 53

Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2005. 41 p. Cota D.1001; Literatura militara generala BARBU, Victor. Strategii de management al resurselor umane ale apararii in Armata Romaniei pentru asigurarea interoperabilitatii cu armatele statelor membre N.A.T.O. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 174 p. Cota D.1272; Literatura militara generala BARBU, Victor. Studiu privind optimizarea procesului de management al resurselor umane, bazate pe tehnologii informationale moderne. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2007. 57 p. Cota C.1036; Literatura militara generala Cota Acces Liber 658.3:355/B30 - unicat BATSCHI, Gabriela-Carmen. Particularitatile managementului carierei ofiterilor din Ministerul Apararii Nationale in contextul societatii contemporane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 70 p. Cota LC/NS 2519; Literatura militara - aplicatii BREAZU, Iulian. Interactiuni determinate de obiectivele, sarcinile si competentele specifice postului. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 55 p. Cota LC/NS 2178; Literatura militara - aplicatii BURNICHI, Neculai. Managementul resurselor umane in Politia de Frontiera Romana pentru combaterea migratiei ilegale. In: Securitatea si apararea spatiului sud-est european, in contextul transformarilor de la inceputul mileniului III. Sesiunea anuala de comunicari stiintifice cu participare internationala: STRATEGII XXI/2006 - 13-14 54

aprilie 2006, Bucuresti. Sectiunea 10: Management si educatie. Volumul I - Management educational. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.49-60 ISBN [10] 973-7854-35-7; ISBN [13] 978-973-7854-35-3 [general]; ISBN [10] 973-7854-46-2; ISBN [13] 978-973-7854-46-9 Cota C.679; Literatura militara generala CERNUSCA, Lucian. Analiza cost-beneficiu - metoda pentru un management al resurselor umane inteligent / CostBenefit Analysis - the Tool for a Smart Human Resource Management. In: Revista Academiei Fortelor Terestre, nr. 3/2007. Sibiu, Editura Academiei Fortelor Terestre, 2007. p.107-113; 114-120 ISSN 1582-6384 Cota R.1314; Literatura militara generala CHISU, Viorica Ana. Posturi, salarii si . beneficii. Bucuresti, Editura Irecson, 2005. 332 p. ISBN 973-87304-2-2 Cota 74618; Literatura enciclopedica CIOBANU, Emil. Managementul performant al resurselor umane in organizatie. Bucuresti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2008. 232 p. ISBN 978-606-524-007-0 Cota 75924; Literatura enciclopedica CIUBOTARU, Gheorghe. Managementul resurselor umane in domeniul militar vector de modernizare si integrare in structurile euroatlantice. In: Viziune sistemica asupra actiunilor militare. Sesiune de comunicari stiintifice, mai 2002, Colegiul de Comanda si Stat Major. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2002. p.52-59 Cota C.383; Literatura militara generala 55

CIUTEA, Ioan Cristian. Elaborarea organigramei de functionare pentru o organizatie cu maxim 50 de angajati. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 50 p. Cota LC/NS 2231; Literatura militara - aplicatii COLE, G.A. Managementul personalului. Bucuresti, Editura Codecs, 2000. 558 p.: fig., sch., tab. ISBN 973-8060-23-0 Cota 71376; Literatura enciclopedica CONSTANTIN, Adam; BARBU, Victor. Repere ale reformei resurselor umane in Armata Romaniei. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 5/1999. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 1999. p.16-21 Cota R.894; Literatura militara generala CONSTANTIN, George. Optimizarea managementului instruirii fortelor pentru operatii speciale. In: Parasutistii, nr. 23/2007. Buletin al Scolii de Aplicatie a Fortelor pentru Operatii Speciale 'General-maior Grigore Bastan'. Buzau, Editura Scolii de Aplicatie a Fortelor pentru Operatii Speciale 'General-maior Grigore Bastan', 2007. p.5-7 ISSN 1584-000X Cota R.1318; Literatura militara generala CONSTANTIN, Mariana. Selectia ofiterilor in Serviciul de Protectie si Paza. In: Dimensiuni ale managementului resurselor umane in structurile de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti, 08.04.2004. Lucrari prezentate de participantii la cursul postuniversitar de conducere in domeniul managementului resurselor umane. Sectiunea 2: Recrutarea, selectia si formarea resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul 56

de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. p.181-188 ISBN 973-663-100-1 Cota C.534; Literatura militara generala CONSTANTIN, Neculai. Activitati complementare in procesul angajarii de personal. In: Securitatea si apararea spatiului sud-est european, in contextul transformarilor de la inceputul mileniului III. Sesiunea anuala de comunicari stiintifice cu participare internationala: STRATEGII XXI/2006 - 13-14 aprilie 2006, Bucuresti. Sectiunea 10: Management si educatie. Volumul I - Management educational. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.133-139 ISBN [10] 973-7854-35-7; ISBN [13] 978-973-7854-35-3 [general]; ISBN [10] 973-7854-46-2; ISBN [13] 978-973-7854-46-9 Cota C.679; Literatura militara generala CONSTANTIN, Neculai. Managementul resurselor umane din domeniul apararii si securitatii, in mediul international contemporan. Referat de cercetare stiintifica nr. 1. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 105 p. Cota D.1529; Literatura militara generala CONSTANTIN, Neculai. Modernizarea managementului resurselor umane din domeniul apararii si securitatii, in contextul provocarilor din mediul international contemporan. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 250 p. Cota D.1644; Literatura militara generala CONSTANTIN, Neculai. Optiuni ale unor armate din tari membre N.A.T.O. in managementul strategic al resurselor 57

umane. In: Spatiul sud-est european in contextul globalizarii. Sesiunea de comunicari stiintifice cu participare internationala. Strategii XXI, 12-13 aprilie 2007, Bucuresti. Sectiunea 10: Management si educatie. Volumul 1: Managementul general, educational si al proiectelor, instruire si educatie. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. p.316-323 ISBN 978-973-663-535-9 [general]; ISBN 978-973-663-539-7 [general volum]; ISBN 978-973-663-546-6 [volumul 1] Cota C.800; Literatura militara generala CONSTANTIN, Neculai. Particularitatile managementului resurselor umane in domeniul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Razboi], 2006. 95 p. Cota LC/NS 1537; Literatura militara - aplicatii CONSTANTIN, Ticu; STOICA-CONSTANTIN, Ana. Managementul resurselor umane: ghid practic si instrumente pentru responsabilii de resurse umane si manageri. Iasi, Editura Institutul European, 2002. 248 p. ISBN 973-611-214-4 Cota 71372; Literatura enciclopedica DANILA, Daniel. Procesul de analiza a posturilor; obiective, metode, proiectare si evaluare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 41 p. Cota LC/NS 2023; Literatura militara - aplicatii DRAGOMIR, Iulian. Procesul de analiza a posturilor in organizatia de tip militar. Obiective, etape, metode. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 42 p. Cota LC/NS 2462; Literatura militara - aplicatii 58

Particularitatile DUMISTRACEL, Gheorghe. managementului resurselor umane in domeniul militar. Bucuresti,Editura Universitatii Nationale de Aparare,2005.96p. Cota LC/NS 1396; Literatura militara - aplicatii EMILIAN, Radu. Conducerea resurselor umane. Bucuresti, Editura Expert, 1999. 352 p. Cota 69790; Literatura enciclopedica FRENTESCU, Paul. Reproiectarea manageriala a grupurilor de societati comerciale din punct de vedere al resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 82 p Cota LC/NS 1803; Literatura militara - aplicatii FRUNZETI, Teodor. Logistica resurselor umane si operationalizarea acestora. In: Revista Trupelor de Uscat, nr. 1/1994. Bucuresti, Editura Statul Major al Trupelor de Uscat, 1994. p.151-155 Cota R.737; Literatura militara generala FOFIRCA, Nicolae. Procesul de analiza a posturilor in sistemul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 39 p. Cota LC/NS 2220; Literatura militara - aplicatii GURGU, Ion. Gestionarea resurselor umane profesionalizate ale Armatei Romaniei in conditiile aprobarii noului statut al cadrelor militare si a noului ghid al carierei militare. Referat de cercetare stiintifica nr. 3. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. 56 p. Cota D.1183; Literatura militara generala HAZU, Sorin Gabriel. Continuitate si discontinuitate in managementul resurselor umane in Fortele Aeriene Romane 59

in procesul integrarii euroatlantice. Referat nr. 2. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2005. 63 p. Cota D.1011; Literatura militara generala HAZU, Sorin Gabriel. Continuitate si discontinuitate in managementul resurselor umane in Fortele Aeriene Romane in procesul integrarii euroatlantice. In: Transformarea Fortelor Aeriene pana in anul 2015. Simpozion - 29 noiembrie 2005. Brasov, Editura Academiei Fortelor Aeriene 'Henri Coanda', 2006. p.170-179 ISBN 973-8415-29-2 Cota C.694; Literatura militara generala HAZU, Sorin Gabriel. Modalitati de optimizare a managementului resurselor umane in Fortele Aeriene. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 158 p. Cota D.1567; Literatura militara generala ICONARU, Costica. Analiza si proiectarea posturilor in organismul militar. In: Dimensiuni ale managementului resurselor umane in structurile de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti, 08.04.2004. Lucrari prezentate de participantii la cursul postuniversitar de conducere in domeniul managementului resurselor umane. Sectiunea 3: Utilizarea, dezvoltarea si evaluarea resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. p.212-225 ISBN 973-663-100-1 Cota C.534; Literatura militara generala ICONARU, Costica. Tipuri de fise de post. Realizarea sau imbunatatirea fiselor posturilor in Fortele Navale. Bucuresti,Editura Universitatii Nationale de Aparare,2004.54p. Cota LC/NS 1138; Literatura militara - aplicatii 60

ION, Ionel. Recrutarea si selectia personalului civil din Armata Romaniei/ Activitatea Serviciului Resurse Umane pentru incadrarea functiei de psiholog: Organizarea si desfasurarea concursului. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 35 p. Cota LC/NS 2020; Literatura militara - aplicatii IORDACHE, Sanda. Factorul uman - element definitoriu al securitatii si apararii nationale. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 230 p. Cota D.1552; Literatura militara generala IORDACHE, Sanda. Implicatiile modernizarii si dezvoltarii managementului resurselor umane asupra sistemului de generare si regenerare in Armata Romaniei. Referat de cercetare stiintifica nr. 3. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 68 p. Cota D.1412; Literatura militara generala IORDACHE, Sanda. Rolul factorului uman in dinamica zonelor de interes geopolitic si geostrategic pentru Romania. Referat de cercetare stiintifica nr. 1. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 76 p. Cota D.1284; Literatura militara generala IPATE-BERCEA, Andreea-Doria. Recrutarea, selectia si angajarea personalului civil contractual in Ministerul Apararii Nationale metodologia intocmirii documentelor necesare incadrarii postului de referent in cadrul biroului resurse umane. Studiu de caz. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 68 p. Cota LC/NS 2416; Literatura militara - aplicatii IVAN, Petre. Metode si tehnici de analiza a postului. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' 61

[Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 40 p. Cota LC/NS 1732; Literatura militara - aplicatii LAZARESCU, Mihaela. Recrutarea, selectia si angajarea personalului civil in Ministerul Apararii. Metodologia intocmirii documentelor necesare incadrarii postului de referent II in cadrul Biroului Completare Resurse Umane si Mobilizare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 49 p. Cota LC/NS 1735; Literatura militara - aplicatii LUNGULESCU, Liviu. Resursele umane din Fortele Aeriene - provocari in contextul integrarii in Alianta NordAtlantica. In: Transformarea Fortelor Aeriene pana in anul 2015. Simpozion - 29 noiembrie 2005. Brasov, Editura Academiei Fortelor Aeriene 'Henri Coanda', 2006. p.180-188 ISBN 973-8415-29-2 Cota C.694; Literatura militara generala MALAELEA, Ion. Specificul managementului resurselor umane in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2005. 36 file Cota LC/NS 1348; Literatura militara - aplicatii MANCI, Ioan. Perspectiva managementului resurselor umane ale apararii in context european. Referat de cercetare stiintifica nr. 3. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 98 p. Cota D.1809; Literatura militara generala MANOLE, Cristina. Managementul resurselor umane in administratia publica. Bucuresti, Editura ASE, 2006. 368 p. ISBN 973-594-780-3 Cota 75316; Literatura enciclopedica 62

MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor umane. Bucuresti, Editura R.A.I., 1998. 436 p. ISBN 973-570-108-1 Cota 69060; Literatura enciclopedica MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor umane. Bucuresti, Editura Economica, 2003. 592 p. ISBN 973-590-909-X Cota 73283; Literatura enciclopedica MANOLESCU, Aurel; MARINAS, Cristian; MARIN, Irinel. Managementul resurselor umane: aplicatii. Bucuresti, Editura Economica, 2004. 344 p. ISBN 973-709-038-1 Cota 73897; Literatura enciclopedica MIHAI, Mariana. Modul de organizare a concursului pentru ocuparea unor posturi de militari angajati pe baza de contract, arma auto [soferi]. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 25 p. Cota LC/NS 1746; Literatura militara - aplicatii MIHAI, Noru. Realizarea unui sistem informatic integrat de evidenta a resurselor umane - etape si factori in managementul proiectului. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 2/2004. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2004. p.33-38 ISSN 145-0460 Cota R.1127; Literatura militara generala MIHAI, Noru. Tehnologia informatiei in asigurarea unui management performant al resurselor umane la pace, in situatii de criza si la razboi. In: Provocari la adresa securitatii si strategiei la inceputul secolului XXI. Sesiunea de comunicari stiintifice cu participare internationala - 14-15 aprilie 2005. 63

Sectiunea: Sisteme informationale militare. Razboi electronic si securitatea datelor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.210-222 ISBN 973-663-174-5 Cota C.594; Literatura militara generala MOLDOVAN, Ioan-Gigi. Particularitati ale managementului resurselor umane in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 74 p Cota LC/NS 1795; Literatura militara - aplicatii MUSETOIU, Claudia-Emilia. Identificarea si evaluarea competentelor corespunzatoare sarcinilor si responsabilitatilor fiecarui post. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 72 p. Cota LC/NS 2433; Literatura militara - aplicatii NICOLAE, Maruntelu. Aspecte teoretice si modalitati practice pentru incadrarea postului de referent de specialitate gradul III in cadrul biroului repartizari, avizare si detasari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 34 p. Cota LC/NS 1747; Literatura militara - aplicatii Ionel. Managementul ONICIUC-CORDUBAN, resurselor umane in organizatia militara, in noul mediu de securitate regional si global. Referat de cercetare stiintifica nr. 1. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 76 p. Cota D.2131; Literatura militara generala ORZEATA, Mihail. Opinii privind reforma in domeniul resursei umane. In: Gandirea Militara Romaneasca, 64

nr. 6/2004. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2004. p.48-55 ISSN 145-0460 Cota R.1163; Literatura militara generala ORZEATA, Mihail. Reforma in domeniul resursei umane. Educarea educatorilor. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 1/2005. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2005. p.58-62 ISSN 145-0460 Cota R.1173; Literatura militara generala PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Utilizarea eficienta a resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 5/2008. p.40-43 Sala de lectura PAVEL, Dumitru. Fisa postului in organizatiile militare. In: Dimensiuni ale managementului resurselor umane in structurile de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti, 08.04.2004. Lucrari prezentate de participantii la cursul postuniversitar de conducere in domeniul managementului resurselor umane. Sectiunea 3: Utilizarea, dezvoltarea si evaluarea resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. p.226-234 ISBN 973-663-100-1 Cota C.534; Literatura militara generala PAVEL, Dumitru. Tipuri de fise de post. Realizarea sau imbunatatirea fiselor posturilor in centrele militare judetene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. 64 file Cota LC/NS 1130; Literatura militara 65

PITARIU, Horia D. Proiectarea fiselor de post, evaluarea posturilor de munca si a personalului: ghid practic pentru manageri. Bucuresti, Editura Irecson, 2003. 240 p. anexe ISBN 973-85289-4-6 Cota 71375; Literatura enciclopedica PITURLEA, Marius. Procesul de analiza a posturilor, obiective, etape si metode. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007.47 p. Cota LC/NS 1694; Literatura militara - aplicatii POPA, Constantin. Selectia resurselor umane privind ocuparea posturilor in structurile N.A.T.O. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 49p. Cota LC/NS 1807; Literatura militara - aplicatii POPA, Silviu. Conceptia privind evolutia in cariera si dezvoltarea profesionala a ofiterului din arma marina. In: Buletinul Fortelor Navale, nr. 7/2007. Bucuresti, Editura Statul Major al Fortelor Navale, 2007. p.53-55 ISSN 1841-4923 Cota R.1320; Literatura militara generala POPESCU, Lucian. Managementul resurselor cu ajutorul instrumentelor informatice. In: Sisteme informationale 'SI - 2007'. Sesiunea de comunicari stiintifice - Bucuresti, 1 februarie 2007. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Catedra Sisteme Informationale Militare si Informatii pentru Aparare], 2007. p.372-382 ISBN 978-973-663-496-3 Cota C.879; Literatura militara generala POPESCU, Lucian. Utilizarea retelelelor INTRANET/EXTRANET in managementul resurselor. In: 66

Sisteme informationale 'SI - 2007'. Sesiunea de comunicari stiintifice - Bucuresti, 1 februarie 2007. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Catedra Sisteme Informationale Militare si Informatii pentru Aparare], 2007. p.383-392 ISBN 978-973-663-496-3 Cota C.879; Literatura militara generala PUSCASU, Mirela. Aspects of Setting Competencies when Defining a Job. In: Educating and Training Officers for Interoperability. The 7th International Conference on Military Pedagogy Bucharest 1-3 November, 2006. Bucharest, Editura 'Carol I' National Defence University Publishing House, 2007. p.147-150 ISBN 978-973-663-574-8 Cota C.846; Literatura militara generala PUSCASU, Penica. Exigente ale descrierilor si specificatiilor de post in armata. In: Revista Militara de Management si Educatie, nr. 1/2005. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Catedra de Management al Resurselor de Aparare si de Stiinte ale Educatiei],2005.p.53-55 ISSN 1841-2815 Cota R.1184; Literatura militara generala PUSCASU, Penica. O privire asupra rolului si continutului specificatiilor de post. In: Revista Academiei Tehnice Militare, nr. 3/2003. Bucuresti, Editura Academiei Tehnice Militare, 2003. p.83-92 ISSN 1453-259X Cota R.1107; Literatura militara generala PUSCASU, Penica. Probleme actuale ale managementului resurselor umane in armata. Bucuresti, Editura Academiei Tehnice Militare, 2003. 366 p.: anexe Cota 71250; Literatura enciclopedica 67

RADU, Nicolae. Studiu privitor la un cadru conceptual de analiza psihologica a muncii din mediul antiterorist. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 40 p. Cota C.1062; Literatura militara generala Cota Acces Liber 15/R17 - unicat RAU, Adrian. Proiectarea unei baze de date privind evidenta si salarizarea personalului. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 37 p. Cota LC/NS 1708; Literatura militara - aplicatii ROBU, Mihai; MICU, Valentin. Calculul pierderilor in resurse umane si modul lor de completare in situatii de criza si razboi. In: Convocarea stiintifico-metodica. Catedra de logistica, septembrie 1999. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 1999. Cota C.399; Literatura militara generala ROMANU, Claudiu-Silvian. Particularitati ale managementului resurselor umane in sistemul penitenciar. In: Dimensiuni ale managementului resurselor umane in structurile de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti, 08.04.2004. Lucrari prezentate de participantii la cursul postuniversitar de conducere in domeniul managementului resurselor umane. Sectiunea 1: Organizatia - cadrul de manifestare al Managementului Resurselor Umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. p.106-117. ISBN 973-663-100-1 Cota C.534; Literatura militara generala RUSU, Alexandru; NITAN, Marcel; CARPIUC, Gabriel. Propuneri de implementare a unui proces de selectie 68

continua a personalului militar din structurile de operatii speciale. In: Parasutistii, nr. 23/2007. Buletin al Scolii de Aplicatie a Fortelor pentru Operatii Speciale 'General-maior Grigore Bastan'. Buzau, Editura Scolii de Aplicatie a Fortelor pentru Operatii Speciale 'General-maior Grigore Bastan', 2007. p.8-11 ISSN 1584-000X Cota R.1318; Literatura militara generala SCHUHFRIED, Gernot. Modern Computerized Selection of Human Resources for Special Tasks. In: Psihologie aplicata in mediul militar - profesionalizarea psihologiei militare romanesti. Simpozion national de psihologie militara aplicata 'PSIHOMIL III', 01.06.2006. Volumul I: Selectia psihologica in mediul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.161-173 ISBN [10] 973-7854-72-1; ISBN [13] 978-973-7854-72-8 [general]; ISBN [10] 973-7854-76-4; ISBN [13] 978-973-7854-76-6 Cota C.696; Literatura militara generala SECAREANU, Ionel. Procesul de analiza a posturilor; obiective, etape, metode. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 42 p. Cota LC/NS 2366; Literatura militara - aplicatii STANCIU, Stefan; IONESCU, Mihaela; LEOVARIDIS, Cristina; STANESCU, Dan. Management resurse umane. Bucuresti, Editura Comunicare.ro., 2003.338 p. ISBN 973-8376-96-3 Cota 72405; Literatura enciclopedica STANCU, Cristian Tache Mugurel. Selectia resurselor umane in Academia Nationala de Informatii. In: Dimensiuni ale managementului resurselor umane in structurile de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti, 69

08.04.2004. Lucrari prezentate de participantii la cursul postuniversitar de conducere in domeniul managementului resurselor umane. Sectiunea 2: Recrutarea, selectia si formarea resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. p.189-196 ISBN 973-663-100-1 Cota C.534; Literatura militara generala STANESCU, Elena Ramona. Consideratii privind noua conceptie de selectionare si evolutie in cariera a resurselor umane din Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 28 p. Cota LC/NS 1700; Literatura militara - aplicatii STOEAN, Ioana Tania. Optimizari structurale ale managementului profesionalizarii resurselor umane in organizatia militara. Referat de cercetare stiintifica nr. 2. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 84 p. Cota D.2013; Literatura militara generala STURZ, Petronela Catalina. Mecanismele dinamicii competentei profesionale. In: Securitatea si apararea spatiului sud-est european, in contextul transformarilor de la inceputul mileniului III. Sesiunea anuala de comunicari stiintifice cu participare internationala: STRATEGII XXI/2006 - 13-14 aprilie 2006, Bucuresti. Sectiunea 10: Management si educatie. Volumul I - Management educational. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.360-364 ISBN [10] 973-7854-35-7; ISBN [13] 978-973-7854-35-3 [general]; ISBN [10] 973-7854-46-2; ISBN [13] 978-973-7854-46-9 Cota C.679; Literatura militara generala 70

TENU, Costica. Completarea structurilor militare cu resurse umane si materiale. In: Viziune sistemica asupra actiunilor militare. Sesiunea de comunicari stiintifice, mai 2002, Colegiul de Comanda si Stat Major. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2002. p.229-241 Cota C.383; Literatura militara generala TENU, Costica. Gestionarea resurselor umane si materiale in confruntarile armate. In: Actiunile militare la inceput de mileniu - scumpe, nemiloase, ucigatoare. Sesiunea de comunicari stiintifice 03 iunie 2002, Colegiul de Comanda si Stat Major. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2002. p.119-134 ISBN 973-8317-61-4 Cota C.410; Literatura militara generala TENU, Costica; STANCILA, Lucian. Fundamente ale activitatii de stat major la nivel operativ. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2002. 246 p. Cota A.M.1429; Literatura militara generala Cota Acces Liber 658:355.133.4/T36 TOSU, Costin Nicusor. Conexiunea structurala dintre competenta formala si competenta profesionala in organizatia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 51 p. Cota LC/NS 2172; Literatura militara - aplicatii VILCU, Gabriel-Leonard. Tehnici si metode de departajare a candidatilor de catre comisiile de selectie in vederea incadrarii functiilor vacante din Ministerul Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 56 p. Cota LC/NS 2547; Literatura militara - aplicatii VLADUTU, Marius. Corelatia dintre elementele specifice functiilor [posturilor] si activitatea de pregatire si 71

formare profesionala in organizatia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 56 p. Cota LC/NS 2496; Literatura militara - aplicatii xxx. ACTE normative elaborate de Directia Management Resurse Umane de la infiintare si pana in prezent. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 1/1998. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 1998. p.89-168 Cota R.852; Literatura militara generala xxx. CARTEA posturilor soldatilor si gradatilor voluntari din Armata Romaniei, editia I - D.M.R.U. 14/2008. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2008. 679 p. Cota Serv.1074; Literatura militara generala xxx. CONCEPTIA privind dinamica de personal in Armata Romaniei - M.S. 100/2007. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2007. 37 p. Cota 7676; Literatura militara generala xxx. FORMULARE tip pentru o activitate de succes in domeniul resurselor umane. Bucuresti, Editura Forum Media Publishing, 2008. 360 f. ISSN 1841-5250 Cota 75894; Literatura enciclopedica xxx. INFORMATIZAREA sistemului integrat de management al resurselor umane in Armata Romaniei. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 1/1998. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 1998. p.61-64 Cota R.852; Literatura militara generala

72

xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane. Bucuresti, Editura Economica, 1997. 473 p. ISBN 973-9198-76-7 Cota 68024; Literatura enciclopedica xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane: studii de caz, probleme, teste. Bucuresti, Editura Economica,1999.526 p. Cota 70817; Literatura enciclopedica xxx. M.R.U.-1/2. Competente exercitate in domeniul resurselor umane de conducatorii, comandantii si sefii structurilor din Ministerul Apararii Nationale - M. 50/2003. COMPLETARI: M. 24/2006; M. 116/2006; M. 158/2003; M. 142/2003. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2003. 24 p. Cota Inf.382; Literatura militara generala xxx. M.R.U.-1/2. Competente exercitate in domeniul resurselor umane de conducatorii, comandantii si sefii structurilor din Ministerul Apararii - M. 63/2007. COMPLETARI: M. 180/2007. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2007. 32 p. Cota Inf.565; Literatura militara generala xxx. M.R.U.-1/6. Instructiuni privind intocmirea, completarea si utilizarea fisei postului pentru cadrele militare din Armata Romaniei - M. 62/2006. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2006. 24 p. Cota Serv.923; Literatura militara generala xxx. M.R.U.-1/8. Cartea posturilor cadrelor militare din Armata Romaniei - D.M.R.U. 4/2006. Editia I. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2006. 834 p. Cota Serv.922; Literatura militara generala

73

xxx. M.R.U.-3/4. Norme privind organizarea si functionarea sistemului de selectie si ierarhizare in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale - M. 88/2005. COMPLETARI: M. 172/2006; M. 64/2007; M. 77/2007. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2005. 52 p. Cota Inf.488; Literatura militara generala xxx. M.R.U.-3/4. Norme privind organizarea si functionarea sistemului de selectie si ierarhizare in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare din Ministerul Apararii - M. 179/2007. COMPLETARI: M. 221/2007. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2007. 60 p. Cota Inf.596; Literatura militara generala Cota Acces Liber 355.077.6:658.3:355/N86 xxx. M.R.U.-5/2. Norme pentru ocuparea posturilor permanente ale Ministerului Apararii Nationale in strainatate M. 106/2006. COMPLETARI: M. 147/2007. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2006. 28 p. Cota Inf.543; Literatura militara generala xxx. NORME pentru ocuparea posturilor permanente in strainatate de catre personalul Ministerului Apararii Nationale - M. 88/2009. [Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 591/2009]. Bucuresti, Editura Monitorul Oficial al Romaniei, 2009. 16 p. Cota Serv.1099; Literatura militara generala xxx. PRECIZARILE sefului Directiei Management Resurse Umane referitoare la intocmirea si utilizarea fisei postului in armata. COMPLETARI: D.M.R.U. 3/2005. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2000. 20 p. Cota Serv.718; Literatura militara generala

74

xxx. PROGRAMA concursurilor de admitere la cursurile ce se vor organiza si desfasura in Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor din Universitatea Nationala de Aparare 'Carol I' incepand cu anul universitar 2009-2010. [Programa a fost analizata si aprobata in sedinta Senatului Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' din ziua de 28.01.2009]. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 1/2009. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2009. p.202-220 Cota R.1394; Literatura militara generala xxx. S.M.G./F.O.S.-3.11. Norme privind selectia, formarea, dezvoltarea profesionala si evolutia in cariera a personalului fortelor pentru operatii speciale. [Proiect]. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2006. 42 p. Cota Inf.541; Literatura militara generala xxx. S.M.G./F.O.S.-3.13. Instructiuni privind selectia, formarea, dezvoltarea profesionala si evolutia in cariera a personalului fortelor speciale - M.S. 212/2007. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2007. 64 p. Cota 7673; Literatura militara generala xxx. S.M.G./F.S.-3.11. Norme privind selectia, formarea, dezvoltarea profesionala si evolutia in cariera a personalului fortelor pentru operatii speciale. [Proiect]. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2007. 40 p. Cota Inf.575; Literatura militara generala

4. PLANIFICAREA RSURSELOR UMANE
ATANASIU, Lidia. Aspecte privind continutul profesiogramei inginerului de exploatari portuare. In: Spatiul sud-est european in contextul globalizarii. Sesiunea de comunicari stiintifice cu participare internationala. Strategii 75

XXI, 12-13 aprilie 2007, Bucuresti. Sectiunea 10: Management si educatie. Volumul 1: Managementul general, educational si al proiectelor, instruire si educatie. [Articol in limba romana]. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. p.92-99 ISBN 978-973-663-535-9 [general]; ISBN 978-973-663-539-7 [general volum]; ISBN 978-973-663-546-6 [volumul 1] Cota C.800; Literatura militara generala BUHLER, Patricia. Human resources management / Managementul resurselor umane. Avon, Editura Adams Media Corporation, 2002. 368 p. ISBN 1-58062-699-8 Cota 73257; Literatura enciclopedica CERASEL, Ion-Corin. Gestionarea resurselor umane in managementul proiectelor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 83 p Cota LC/NS 1796; Literatura militara - aplicatii COLE, G.A. Managementul personalului. Bucuresti, Editura Codecs, 2000. 558 p.: fig., sch., tab. ISBN 973-8060-23-0 Cota 71376; Literatura enciclopedica CONSTANTIN, Neculai. Managementul resurselor umane din domeniul apararii si securitatii, in mediul international contemporan. Referat de cercetare stiintifica nr. 1. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 105 p. Cota D.1529; Literatura militara generala CONSTANTIN, Neculai. Modalitati si directii de implementare si modernizare a sistemului de gestionare a resurselor umane in Armata Romaniei - studiu de caz. Referat 76

de cercetare stiintifica nr. 3. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 37 p. Cota D.1531; Literatura militara generala CONSTANTIN, Neculai. Modernizarea managementului resurselor umane din domeniul apararii si securitatii, in contextul provocarilor din mediul international contemporan. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 250 p. Cota D.1644; Literatura militara generala CORNESCU, Viorel. MANAGEMENT: teste si studii de caz. Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2004. 114 p. ISBN 973-575-890-3 Cota 74168; Literatura enciclopedica CRUCEANU, Soare. Modalitati de planificare a resurselor umane in organizatia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 63 p Cota LC/NS 1793; Literatura militara - aplicatii DACIAN, Ion. Opinii privind planificarea strategica a resurselor umane. In: Revista Academiei Trupelor de Uscat, nr. 2/2000. Sibiu, Editura Academia Trupelor de Uscat 'Nicolae Balcescu', 2000. p.28-33 ISSN 1224-516X Cota R.938; Literatura militara generala FERCHELUC, Octav. Model matematic de planificare a resursei umane in Armata Romaniei. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 5/1999. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 1999. p.44-53 Cota R.894; Literatura militara generala 77

FRATEAN, Teodor. Atragerea si generarea resurselor umane cu potential ridicat pentru profesia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 50 p. Cota LC/NS 2216; Literatura militara - aplicatii GATU, Florin. Managementul resurselor umane in cadrul procesului de achizitii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 86 p. Cota LC/NS 2527; Literatura militara - aplicatii GHERASIM, Cristian. Atragerea si generarea resurselor umane cu potential ridicat pentru profesia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 91 p Cota LC/NS 1785; Literatura militara - aplicatii GIURCA, Adrian Stefan. Planificarea resurselor si a fortei, in contextul planificarii apararii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 48 p. Cota LC/NS 2187; Literatura militara - aplicatii GRIGORE, Laurentiu-Mihail. Profesionalism si profesionalizare in procesul de formare a resursei umane specializate in contextul evolutiei artei militare. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2003. 170 p.+ 22 anexe Cota D.668; Literatura militara generala GRIGORE, Laurentiu-Mihail. Studiu privind evolutia si caracteristicile profesiei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 33 p. Cota C.818; Literatura militara generala Cota Acces Liber 658.3:355/G83 - unicat GURGU, Ion. Gestionarea resurselor umane profesionalizate ale Armatei Romaniei in conditiile aprobarii 78

noului statut al cadrelor militare si a noului ghid al carierei militare. Referat de cercetare stiintifica nr. 3. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. 56 p. Cota D.1183; Literatura militara generala GURGU, Ion. Managementul resurselor umane profesionalizate ale apararii in contextul restructurarii Armatei Romaniei. Implicatii asupra artei militare romanesti. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 252 p. Cota D.1317; Literatura militara generala GURGU, Ion; BARBU, Victor. Perspective si solutii in managementul resurselor umane. In: Impact Strategic, nr. 1/2001. Bucuresti, Editura Centrul de Studii Strategice de Aparare si Securitate, 2001. p.44-50 ISSN 1582-6511 Cota R.1120; Literatura militara generala GURGU, Ion; DIGA, George; BARBU, Victor; ION, Marian; CIULIC, Vasile; COSTEA, Dan. Studiu privind managementul carierei individuale. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 12 [17]/2004. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2004. p.49-63 Cota R.1105; Literatura militara generala LUNGULESCU, Liviu. Resursele umane din Fortele Aeriene - provocari in contextul integrarii in Alianta NordAtlantica. In: Transformarea Fortelor Aeriene pana in anul 2015. Simpozion - 29 noiembrie 2005. Brasov, Editura Academiei Fortelor Aeriene 'Henri Coanda', 2006. p.180-188 ISBN 973-8415-29-2 Cota C.694; Literatura militara generala

79

MALAELEA, Ion. Specificul managementului resurselor umane in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2005. 36 file Cota LC/NS 1348; Literatura militara - aplicatii MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor umane. Bucuresti, Editura R.A.I., 1998. 436 p. ISBN 973-570-108-1 Cota 69060; Literatura enciclopedica MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor umane. Bucuresti, Editura Economica, 2003. 592 p. ISBN 973-590-909-X Cota 73283; Literatura enciclopedica MANOLESCU, Aurel; MARINAS, Cristian; MARIN, Irinel. Managementul resurselor umane: aplicatii. Bucuresti, Editura Economica, 2004. 344 p. ISBN 973-709-038-1 Cota 73897; Literatura enciclopedica MATEI, Petrisor. Particularitatile managementului resurselor umane in sistemul national de aparare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 36 p. Cota LC/NS 1951; Literatura militara - aplicatii MIHAI, Mitica. Locul planificarii resurselor umane in managementul resurselor umane. In: Dimensiuni ale managementului resurselor umane in structurile de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti, 08.04.2004. Lucrari prezentate de participantii la cursul postuniversitar de conducere in domeniul managementului resurselor umane. Sectiunea 2: Recrutarea, selectia si formarea resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul 80

de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. p.205-210 ISBN 973-663-100-1 Cota C.534; Literatura militara generala MIHAI, Mitica. Planificarea resurselor umane necesitati si modalitati de realizare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. 26 p. Cota LC/NS 1148; Literatura militara - aplicatii MILITARU, Gheorghe. Planificarea si dezvoltarea carierei personalului intr-o organizatie. In: Revista Academiei Tehnice Militare, nr. 1/2005. Bucuresti, Editura Academiei Tehnica Militara, 2005. p.61-70 ISSN 1453-259X Cota R.1241; Literatura militara generala MOLDOVAN, Ioan-Gigi. Particularitati ale managementului resurselor umane in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 74 p Cota LC/NS 1795; Literatura militara - aplicatii MORARU, Constantin. Corelatia dintre finalitatile managementul invatamantului militar si capabilitatile Armatei Romaniei, in viziune obiectiva. Referat de cercetare stiintifica nr. 3. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 96 p. Cota D.2218; Literatura militara generala NEDELCU, Mihai-Cristian. Activitatea subofiterului recrutor la biroul de informare recrutare, verificarea si testarea resurselor umane in sistemul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 50 p. Cota LC/NS 2480; Literatura militara - aplicatii 81

NICHILCIUC, Mihai. Atragera si recrutarea candidatilor cu potential ridicat pentru profesia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 66 p. Cota LC/NS 2407; Literatura militara - aplicatii NISTOR, Valentin. Rolul si locul componentei umane in cadrul organizatiilor militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 33 p. Cota LC/NS 2379; Literatura militara - aplicatii MIHAI, Noru. Realizarea unui sistem informatic integrat de evidenta a resurselor umane - etape si factori in managementul proiectului. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 2/2004. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2004. p.33-38 ISSN 145-0460 Cota R.1127; Literatura militara generala PAVEL, Dumitru. Fisa postului in organizatiile militare. In: Dimensiuni ale managementului resurselor umane in structurile de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti, 08.04.2004. Lucrari prezentate de participantii la cursul in domeniul postuniversitar de conducere managementului resurselor umane. Sectiunea 3: Utilizarea, dezvoltarea si evaluarea resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. p.226-234 ISBN 973-663-100-1 Cota C.534; Literatura militara generala PETRE, Marius-Miguel. Selectia personalului. Proceduri, metode si standarde. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 53 p. Cota LC/NS 1485; Literatura militara - aplicatii 82

PINTA, Florian. Managementul structurilor militare din Forta Inalt Operationalizata Nationala [F.I.O.N.] pe timpul gestionarii crizelor. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2005. 274 p. Cota D.1008; Literatura militara generala POPA, Ioan; FILIP, Radu. Management international. Bucuresti, Editura Economica, 1999. 280 p. ISBN 973-590-108-0 Cota 70824; Literatura enciclopedica POPA, Silviu. Conceptia privind evolutia in cariera si dezvoltarea profesionala a ofiterului din arma marina. In: Buletinul Fortelor Navale, nr. 7/2007. Bucuresti, Editura Statul Major al Fortelor Navale, 2007. p.53-55 ISSN 1841-4923 Cota R.1320; Literatura militara generala POPESCU, Lucian. Planificarea, programarea, bugetarea si evaluarea resurselor umane. [Proiect de cercetare dezvoltare]. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 85 p. Cota C.759; Literatura militara generala Cota Acces Liber 336:657:355/P81 - unicat POPESCU, Lucian. Planificarea, programarea, bugetarea si evaluarea resurselor umane - factor de asigurare a securitatii si stabilitatii, in context national, N.A.T.O. si european. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 127 p. Cota MAS/NS 38; Literatura militara - aplicatii POPESCU, Lucian. Reteaua de calculatoare distribuita a sistemului informational pentru managementul in timp real al resurselor umane in Ministerul Apararii, in contextul integrarii in N.A.T.O. si U.E. pe timp de pace si in 83

situatii de conflict. Referat de cercetare stiintifica nr. 3. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 78 p. Cota D.1851; Literatura militara generala POPESCU, Lucian. Sistemul informational pentru managementul resurselor umane in Ministerul Apararii Nationale in contextul integrarii in N.A.T.O. si U.E. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 228 p. Cota D.2068; Literatura militara generala PUSCASU, Mirela. Aspects of Setting Competencies when Defining a Job. In: Educating and Training Officers for Interoperability. The 7th International Conference on Military Pedagogy Bucharest 1-3 November, 2006. Bucharest, Editura 'Carol I' National Defence University Publishing House, 2007. p.147-150 ISBN 978-973-663-574-8 Cota C.846; Literatura militara generala PUSCASU, Penica. Aspecte ale comunicarii in interviurile de selectie. In: Provocari la adresa securitatii si strategiei la inceputul secolului XXI. Sesiunea de comunicari stiintifice cu participare internationala - 14-15 aprilie 2005. Sectiunea: Management si educatie. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.85-91 ISBN 973-663-179-6 Cota C.585; Literatura militara generala RACARU, Alfred-Constantin. Specificul managementului resurselor umane in domeniul informatiilor pentru aparare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 88 p. Cota LC/NS 2542; Literatura militara - aplicatii 84

RADU, Nicolae. Studiu privitor la un cadru conceptual de analiza psihologica a muncii din mediul antiterorist. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 40 p. Cota C.1062; Literatura militara generala Cota Acces Liber 15/R17 - unicat RALEA, Lucian. Consideratii privind planificarea resurselor umane in organizatia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 58 p. Cota LC/NS 1465; Literatura militara - aplicatii ROBU, Mihai; BUSOI, Marius; CIOCAN, Mihaita. Teoria managementului resurselor in situatii de criza sau conflictuale. Bucuresti,Editura Ars Docendi, 2003.162p.: anexe ISBN 973-558-106-X Cota 71248; Literatura enciclopedica SALGAU, Eusebiu-Marius. Atragerea si generarea resurselor umane cu potential ridicat pentru profesia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 65 p. Cota LC/NS 2006; Literatura militara - aplicatii SASU, Horatiu. Bazele planificarii rersurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 24/2006. p.31-34 Sala de lectura SASU, Horatiu. Planificarea strategica a resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 21/2006. p.28-30 Sala de lectura

85

STANCIU, Stefan; IONESCU, Mihaela; LEOVARIDIS, Cristina; STANESCU, Dan. Management resurse umane. Bucuresti, Editura Comunicare.ro.,2003. 338 p. ISBN 973-8376-96-3 Cota 72405; Literatura enciclopedica STANCU, Cristian Tache Mugurel. Selectia resurselor umane in Academia Nationala de Informatii. Bucuresti,Editura Universitatii Nationale de Aparare,2004.34p. Cota LC/NS 1157; Literatura militara - aplicatii STOEAN, Ioana Tania. Identificarea si analiza factorilor care impun profesionalizarea resurselor umane in organizatia militara. Referat de cercetare stiintifica nr. 1. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 93 p. Cota D.1859; Literatura militara generala STOEAN, Ioana Tania. Optimizarea dimensiunii functionale a managementului profesionalizarii resurselor umane in organizatia militara. Referat de cercetare stiintifica nr. 3. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 87 p. Cota D.2172; Literatura militara generala STOEAN, Ioana Tania. Optimizari structurale ale managementului profesionalizarii resurselor umane in organizatia militara. Referat de cercetare stiintifica nr. 2. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 84 p. Cota D.2013; Literatura militara generala SULUGIUC, Romeo. Interviul de angajare. In: Dimensiuni ale managementului resurselor umane in structurile de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti, 08.04.2004. Lucrari prezentate de participantii la cursul 86

postuniversitar de conducere in domeniul managementului resurselor umane. Sectiunea 2: Recrutarea, selectia si formarea resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. p.161-174 ISBN 973-663-100-1 Cota C.534; Literatura militara generala TABACU, Aurel. Planificarea resurselor umane si relatia acesteia cu planificarea la nivel organizational. In: Securitatea si apararea spatiului sud-est european, in contextul transformarilor de la inceputul mileniului III. Sesiunea anuala de comunicari stiintifice cu participare internationala: STRATEGII XXI/2006 - 13-14 aprilie 2006, Bucuresti. Sectiunea 10: Management si educatie. Volumul I Management educational. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.609-618 ISBN [10] 973-7854-35-7; ISBN [13] 978-973-7854-35-3 [general]; ISBN [10] 973-7854-46-2; ISBN [13] 978-973-7854-46-9 Cota C.679; Literatura militara generala TATARU, Marius Corneliu. Procesul de recrutare si selectie in Armata Romaniei in contextul societatii informationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 70 p. Cota LC/NS 2546; Literatura militara - aplicatii TENU, Costica. Gestionarea resurselor umane si materiale in confruntarile armate. In: Actiunile militare la inceput de mileniu - scumpe, nemiloase, ucigatoare. Sesiunea de comunicari stiintifice 03 iunie 2002, Colegiul de Comanda si Stat Major. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2002. p.119-134 ISBN 973-8317-61-4 Cota C.410; Literatura militara generala 87

TENU, Costica. Unele aspecte privind gestionarea resurselor pe timpul actiunilor militare intrunite. In: Conflictele militare la inceputul mileniului trei. Convocarea metodico-stiintifica, septembrie 2002 - Colegiul de Comanda si Stat Major. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2002. p.131-144 ISBN 973-8317-71-1 Cota C.425; Literatura militara generala TRANDAFIR, Viorel. Planificarea resurselor umane in organizatia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 48 p. Cota LC/NS 2489; Literatura militara - aplicatii UNGUREANU, Ovidiu. Managementul planificarii fondurilor pentru achizitiile publice in domeniul apararii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 65 p. Cota LC/NS 2283 ; Literatura militara - aplicatii VASILE, Lavinia. Cresterea calitatii vietii intre deziderat si certitudine. In: Revista Armei Geniu, nr. 1/2008. Rimnicu Valcea, Editura Centrul de Pregatire pentru Geniu 'Panait Donici', 2008. p.37-38 Cota R.1336; Literatura militara generala VOICU, Corneliu. Formarea si perfectionarea resurselor umane din Ministerul Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 32 p. Cota LC/NS 2497; Literatura militara - aplicatii xxx. CARTEA posturilor soldatilor si gradatilor voluntari din Armata Romaniei, editia I - D.M.R.U. 14/2008. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2008. 679 p. Cota Serv.1074; Literatura militara generala 88

xxx. CONCEPTIA privind planificarea apararii nationale a Romaniei si managementul resurselor pentru aparare destinate Ministerului Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 1998. 17 p.+ anexe Cota 7416; Literatura militara generala xxx. FORMULARE tip pentru o activitate de succes in domeniul resurselor umane. Bucuresti, Editura Forum Media Publishing, 2008. 360 f. ISSN 1841-5250 Cota 75894; Literatura enciclopedica2 xxx. MANAGEMENT: de la teorie la practica. Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2003. 304 p. ISBN 973-575-831-8 Cota 73296; Literatura enciclopedica xxx. MANAGEMENTUL resurselor Bucuresti, Editura AISM, 2002. 216 p.: anexe Cota 70415; Literatura enciclopedica apararii.

xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane. Bucuresti, Editura Economica, 1997. 473 p. ISBN 973-9198-76-7 Cota 68024; Literatura enciclopedica xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane: studii de caz, probleme, teste. Bucuresti, Editura Economica,1999.526 p. Cota 70817; Literatura enciclopedica xxx. M.R.U.-1/6. Instructiuni privind intocmirea, completarea si utilizarea fisei postului pentru cadrele militare din Armata Romaniei - M. 62/2006. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2006. 24 p. Cota Serv.923; Literatura militara generala 89

xxx. M.R.U.-1/8. Cartea posturilor cadrelor militare din Armata Romaniei - D.M.R.U. 4/2006. Editia I. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2006. 834 p. Cota Serv.922; Literatura militara generala xxx. O.M.-1. Regulamentul mobilizarii Fortelor Armatei Romaniei - M. 028/2004. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2004. 76 p. Cota 7579; Literatura militara generala xxx. O.M.-1/1. Regulamentul mobilizarii Armatei Romaniei - M.S. 10/2009. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2009. 208 p. Cota 7714; Literatura militara generala xxx. O.M.-3. Manualul mobilizarii comandamentelor, marilor unitati si unitatilor. COMPLETARI: S.M.G. 104/2007. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2004. 280 p. Cota 7598; Literatura militara generala xxx. PRECIZARILE sefului Directiei Management Resurse Umane referitoare la intocmirea si utilizarea fisei postului in armata. COMPLETARI: D.M.R.U. 3/2005. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2000. 20 p. Cota Serv.718; Literatura militara generala xxx. PROGRAMA analitica. Curs postuniversitar de perfectionare a personalului care lucreaza in domeniul planificarii resurselor umane si materiale la pace, in situatii de criza si la razboi. Promotia 2008. Anul de studii 2008-2009. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Facultatea de Comanda si Stat Major], 2008. 60 p. Cota Pr.529; Literatura militara generala

90

xxx. PROGRAMA analitica a cursului postuniversitar de perfectionare a personalului care lucreaza in domeniul planificarii resurselor umane si materiale la pace in situatii de criza si la razboi. Promotia 2009. Anii de studii 2009-2010. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Facultatea de Comanda si Stat Major], 2009. 74 p. Cota Pr.589; Literatura militara generala Cota Acces Liber 355.2/3/P94 xxx. PROGRAMA concursurilor de admitere la cursurile ce se vor organiza si desfasura in Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor din Universitatea Nationala de Aparare 'Carol I' incepand cu anul universitar 2009-2010. [Programa a fost analizata si aprobata in sedinta Senatului Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' din ziua de 28.01.2009]. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 1/2009. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2009. p.202-220 Cota R.1394; Literatura militara generala xxx. S.M.G./F.O.S.-3.13. Instructiuni privind selectia, formarea, dezvoltarea profesionala si evolutia in cariera a personalului fortelor speciale - M.S. 212/2007. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2007. 64 p. Cota 7673; Literatura militara generala

5. RECRUTAREA ŞI SELECŢIA RESURSELOR UMANE
ABUDANII, Silviu. Metode de abordare a grupurilor tinta din mediul civil pentru promovarea profesiei si carierei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 89 p Cota LC/NS 1784; Literatura militara - aplicatii 91

AGULESCU, Valentina. Campania de marketing rolul cheie in recrutare. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 13/2004. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2004. p.131-140 Cota R.1130; Literatura militara generala ALEXANDRESCU, Margareta. Metode de fundamentare a unor variante de recrutare a candidatilor pentru profesia militara. In: Sisteme informationale 'SI - 2007'. Sesiunea de comunicari stiintifice - Bucuresti, 1 februarie 2007. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Catedra Sisteme Informationale Militare si Informatii pentru Aparare], 2007. p.349-353 ISBN 978-973-663-496-3 Cota C.879; Literatura militara generala ALEXANDRESCU, Margareta. Metode si instrumente de selectie a candidatilor pentru profesia militara. In: Sisteme informationale 'SI - 2007'. Sesiunea de comunicari stiintifice - Bucuresti, 1 februarie 2007. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Catedra Sisteme Informationale Militare si Informatii pentru Aparare], 2007. p.338-348 ISBN 978-973-663-496-3 Cota C.879; Literatura militara generala ALEXANDRESCU, Margareta. Metode si procedee moderne de recrutare si selectie a personalului militar profesionalizat. Referat de cercetare stiintifica nr. 3. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 84 p. Cota D.1765; Literatura militara generala ALEXANDRESCU, Margareta. Metode si procedee moderne de recrutare si selectie a resursei umane in Armata Romaniei in conditiile integrarii in N.A.T.O. si aderarii la 92

Uniunea Europeana. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 219 p. Cota D.1982; Literatura militara generala ALEXANDRESCU, Margareta. Necesitatea realizarii unei conceptii unitare la nivelul Armatei Romaniei cu privire la recrutarea si selectia personalului militar profesionalizat. In: Buletinul Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', nr. 1/2008. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. p.127-135 ISSN 1584-1928 Cota R.1343; Literatura militara generala ALEXANDRESCU, Margareta. Promovarea profesiei militare - deziderat obligatoriu in asigurarea unei baze de selectie eficiente. In: Buletinul Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', nr. 1/2008. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. p.136-143 ISSN 1584-1928 Cota R.1343; Literatura militara generala ALEXANDRESCU, Margareta. Resursa umana componenta a managementului resurselor pentru aparare. Particularitatile recrutarii si selectiei resurselor umane pentru asigurarea stabilitatii si securitatii in bazinul Marii Negre. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 124 p. Cota MAS/NS 49; Literatura militara - aplicatii ALEXANDRESCU, Mihai Bogdan. Rolul cercetarilor calitative si cantitative in dezvoltarea marketingului recrutarii candidatilor pentru profesia militara. In: Buletinul Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', nr. 4/2009. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. p.403-413 ISSN 1584-1928 Cota R.1423; Literatura militara generala 93

ALEXE, Ion. Orientari si tendinte ale managementului resurselor umane in context european. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 68 p Cota LC/NS 1797; Literatura militara - aplicatii ANDREITA, Vasile. Recrutarea, activitate de baza a Biroului Informare-Recrutare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007.50 p. Cota LC/NS 1685; Literatura militara - aplicatii ANTIHI, Petrica. Conceptia privind promovarea profesiei militare. Recrutarea si selectionarea candidatilor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 29 p. Cota LC/NS 1706; Literatura militara - aplicatii ANTOHE, Ciprian. Biroul informare recrutare, structura abilitata pentru promovarea profesiei militare si recrutarea personalului militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 24 p. Cota LC/NS 2325; Literatura militara - aplicatii BACHICHIE, Marius Catalin. Promovarea profesiei militare si recrutarea candidatilor pentru institutiile militare de invatamant superior. Ofiteri - filiera directa. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',2009.128 p. Cota LC/NS 2398; Literatura militara - aplicatii BALUTA, Traian. Corelatia recrutare - selectie. Integrarea pe posturi a candidatilor civili si militari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 50 p. Cota LC/NS 2383; Literatura militara - aplicatii

94

BANICA, Cornel. Elemente caracteristice ale activitatilor Biroului de Informare-Recrutare pentru Judetul Ialomita. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 41 p. Cota LC/NS 2399; Literatura militara - aplicatii BARBACARU, Alin Dumitru. Recrutarea si consilierea tinerilor din anul terminal al invatamantului gimnazial. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 62 p. Cota LC/NS 2382; Literatura militara - aplicatii BARBU, Victor. Modernizare si restructurare in domeniul resurselor umane. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 9 [14]/2002. Bucuresti, Editura Directia Mangement Resurse Umane, 2002. p.145-151 Cota R.1102; Literatura militara generala BARBU, Victor. Recrutarea resurselor umane ale apararii - de la conscriptie la voluntariat. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 13/2004. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2004. p.5-9 Cota R.1130; Literatura militara generala BROC, Valerica. Strategii manageriale utilizate in administrarea resurselor umane ale proiectului. Studiu de caz. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 70 file Cota MAS/NS 148; Literatura militara - aplicatii BRUSTUR, Dorin. Selectia resurselor umane in Ministerul Administratiei si Internelor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2005. 28 file Cota LC/NS 1328; Literatura militara - aplicatii 95

BUHAS, Viorel. Managementul resurselor umane in centrele militare zonale. Desfasurarea activitatilor specifice pentru evidenta rezervistilor, recrutarea si selectia militarilor voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 54 p. Cota LC/NS 1473; Literatura militara - aplicatii BUHLER, Patricia. Human resources management / Managementul resurselor umane. Avon, Editura Adams Media Corporation, 2002. 368 p. ISBN 1-58062-699-8 Cota 73257; Literatura enciclopedica BURLOIU, Petre. Managementul resurselor umane. Tratare globala interdisciplinara. Bucuresti, Editura Lumina Lex, 2001. 1280 p. Cota 70129; Literatura enciclopedica CALIMANESCU, Bogdan. Politicile de management ale resurselor umane aplicate salariatilor civili intr-o unitate militara. Studiu de caz. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 110 p. Cota LC/NS 2520; Literatura militara - aplicatii CALIN, Gheorghe. Importanta comunicarii in procesul de selectie a candidatilor care opteaza pentru cariera militara. Rolul personalului destinat recrutarii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 56 p. Cota LC/NS 2211; Literatura militara - aplicatii CALIN, Nicolae. Metode privind recrutarea si selectia personalului militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 126 p Cota LC/NS 1780; Literatura militara - aplicatii 96

CAMCIUC, Ionel-Eusebiu. Promovarea profesiei militare de catre birourile informare-recrutare din cadrul Ministerului Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 52 p. Cota LC/NS 2455; Literatura militara - aplicatii CELMARE, Gheorghita. Analiza dinamicii de personal in randul soldatilor/gradatilor voluntari din perspectiva necesarului de recrutare si selectie. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 38 p. Cota LC/NS 2384; Literatura militara - aplicatii CERASEL, Ion-Corin. Gestionarea resurselor umane in managementul proiectelor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 83 p Cota LC/NS 1796; Literatura militara - aplicatii CHIFOR, Eugen. Necesitatea comunicarii in procesul de recrutare si selectie. Rolul personalului destinat recrutarii si selectiei. Selectia soldatilor si gradatilor voluntari - studiu de caz. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 24 p. Cota LC/NS 2341; Literatura militara - aplicatii CHIRCORIAN, Silviu. Metode si tehnici de recrutare si selectie in serviciul de telecomunicatii speciale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 67 p Cota LC/NS 1792; Literatura militara - aplicatii CHIRITA, Victor. Efectele militare si demo-militare ale profesionalizarii Armatei Romaniei in conditiile statutului tarii de membru N.A.T.O. si U.E. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 32 p. Cota LC/NS 2302; Literatura militara - aplicatii

97

CIOBANU, Emil. Managementul performant al resurselor umane in organizatie. Bucuresti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2008. 232 p. ISBN 978-606-524-007-0 Cota 75924; Literatura enciclopedica CIUCU, Laurentiu-Mihai. Recrutorul - factor important in promovarea profesiei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 38 p. Cota LC/NS 2401; Literatura militara - aplicatii CONSTANTIN, Mariana. Selectia ofiterilor in Serviciul de Protectie si Paza. In: Dimensiuni ale managementului resurselor umane in structurile de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti, 08.04.2004. Lucrari prezentate de participantii la cursul postuniversitar de conducere in domeniul managementului resurselor umane. Sectiunea 2: Recrutarea, selectia si formarea resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. p.181-188 ISBN 973-663-100-1 Cota C.534; Literatura militara generala CONSTANTIN, Neculai. Acoperirea nevoilor de personal ale organizatiei prin selectia candidatilor calificati. In: Securitatea si apararea spatiului sud-est european, in contextul transformarilor de la inceputul mileniului III. Sesiunea anuala de comunicari stiintifice cu participare internationala: STRATEGII XXI/2006 - 13-14 aprilie 2006, Bucuresti. Sectiunea 10: Management si educatie. Volumul I Management educational. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.124-132 ISBN [10] 973-7854-35-7; ISBN [13] 978-973-7854-35-3 [general]; ISBN [10] 973-7854-46-2; Cota C.679; Literatura militara generala 98

CONSTANTIN, Ticu; STOICA-CONSTANTIN, Ana. Managementul resurselor umane: ghid practic si instrumente pentru responsabilii de resurse umane si manageri. Iasi, Editura Institutul European, 2002. 248 p. ISBN 973-611-214-4 Cota 71372; Literatura enciclopedica CORLATESCU, Nicu-Vasile Danut. Recrutarea activitate de baza a procesului de asigurare cu personal profesionalizat. In: Dimensiuni ale managementului resurselor umane in structurile de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti, 08.04.2004. Lucrari prezentate de participantii la cursul postuniversitar de conducere in domeniul managementului resurselor umane. Sectiunea 2: Recrutarea, selectia si formarea resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. p.129-138 ISBN 973-663-100-1 Cota C.534; Literatura militara generala CORLATESCU, Nicu-Vasile Danut. Recrutarea resurselor umane in sistemul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. 36 p. Cota LC/NS 1150; Literatura militara - aplicatii CUCULEA, Petrica. Recrutorul - factor important in promovarea profesiei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 66 p Cota LC/NS 1776; Literatura militara - aplicatii DANCIU, Stelian. Managementul recrutarii si selectionarii soldatilor si gradatilor voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 36 p. Cota LC/NS 2360; Literatura militara - aplicatii 99

DASCALIAC, Dumitru. Prognoze privind evolutia grupului tinta in urmatorii 5 ani, ca principala sursa de recrutare pentru profesia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 70 p. Cota LC/NS 2339; Literatura militara - aplicatii DASCALU, Tiberiu. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de specialitate. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 42 p. Cota LC/NS 1692; Literatura militara - aplicatii DAVID, Dinel-Nelu. Privire de ansamblu asupra elaborarii aplicatiei informatice de gestiune a datelor utilizate in procesul de promovare recrutare si selectie in cadrul biroului informare recrutare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 26 p. Cota LC/NS 2326; Literatura militara - aplicatii DAVID, Doinel. Activitatea recrutorului din Biroul Informare-Recrutare privind promovarea profesiei militare si recrutarea personalului militar profesionalizat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 65 p. Cota LC/NS 2386; Literatura militara - aplicatii DICU, Alexandru. Managementul recrutarii si consilierii candidatilor pentru colegiile militare liceale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 62 p Cota LC/NS 1775; Literatura militara - aplicatii DIMA, Marian. Recrutarea si selectia personalului civil din Armata Romaniei. Activitatea Serviciului Resurse Umane pentru incadrarea functiei de psiholog: organizarea si desfasurarea concursului. Bucuresti, Editura Universitatii 100

Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 34 p. Cota LC/NS 1755; Literatura militara - aplicatii DIMA, Raluca-Violeta. Etapele procesului de colectare a datelor necesare desfasurarii activitatii de recrutare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 30 p. Cota LC/NS 2327; Literatura militara - aplicatii DOBOS, Marian. Competentele managerului de resurse umane in gestionarea angajatilor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 82 p Cota LC/NS 1782; Literatura militara - aplicatii DODAN, Sorin. Selectia si recrutarea resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 30 p. Cota LC/NS 2002; Literatura militara - aplicatii DOMSA, Marcel. Recrutarea, selectia si admiterea absolventilor ciclului gimnazial in colegiile militare liceale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 50 p. Cota LC/NS 2145; Literatura militara - aplicatii DRAGANOIU, Ionel. Promovarea profesiei militare, recrutarea si selectia candidatilor pentru cariera de maistru militar in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 35 p. Cota LC/NS 2402 ; Literatura militara - aplicatii DUMINICA, Gabriela. Recrutarea si selectia resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 30 p. Cota LC/NS 2007; Literatura militara - aplicatii 101

DUMITRU, Ioan. Elemente determinative ale corelatiei recrutare-selectie-integrare pe posturi a personalului civil si militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 54 p. Cota LC/NS 2206; Literatura militara - aplicatii DUNEL, Jenica. Elaborarea unui ghid de utilizare a aplicatiei informatice de gestiune a datelor obtinute in procesul de promovare, recrutare si selectie, la nivel utilizator. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 30 p. Cota LC/NS 2328; Literatura militara - aplicatii FINTINA, Ioan. Elemente caracteristice ale activitatilor biroului de informare - recrutare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 42 p. Cota LC/NS 2232; Literatura militara - aplicatii FOTA, Cristian. Evolutia in cariera si sistemul de evidenta al soldarilor si gradatilor voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 68 p. Cota LC/NS 2467; Literatura militara - aplicatii FRATEAN, Teodor. Atragerea si generarea resurselor umane cu potential ridicat pentru profesia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 50 p. Cota LC/NS 2216; Literatura militara - aplicatii FRENTESCU, Paul. Reproiectarea manageriala a grupurilor de societati comerciale din punct de vedere al resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 82 p Cota LC/NS 1803; Literatura militara - aplicatii

102

GEORGESCU, Daniel. Necesitatea comunicarii in procesul de recrutare si selectie. Rolul personalului destinat recrutarii si selectiei. Corelarea recrutare-selectie. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 18 p. Cota LC/NS 2342; Literatura militara - aplicatii GHERAN, Ioan. Corelatie, recrutare, selectie in sistemul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 36 p. Cota LC/NS 2202; Literatura militara - aplicatii GHERASIM, Cristian. Atragerea si generarea resurselor umane cu potential ridicat pentru profesia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 91 p Cota LC/NS 1785; Literatura militara - aplicatii GHIMIS, Dumitru. Promovarea profesiei militare in societatea civila. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 34 p. Cota LC/NS 2468; Literatura militara - aplicatii GINDAC, Cornelia. Promovarea profesiei militare de Biroul Informare Recrutare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 86 p. Cota LC/NS 2344; Literatura militara - aplicatii GRADINARU, Marius. Particularitati ale managementului resurselor umane in Armata Romaniei. Studiu de caz: Forte Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 40 p. Cota LC/NS 2250; Literatura militara - aplicatii GRECU, Florin. Metode si tehnici utilizate in Armata Romaniei in vederea asigurarii calitatii resurselor umane. In: Securitatea si apararea spatiului sud-est european, in contextul 103

transformarilor de la inceputul mileniului III. Sesiunea anuala de comunicari stiintifice cu participare internationala: STRATEGII XXI/2006 - 13-14 aprilie 2006, Bucuresti. Sectiunea 10: Management si educatie. Volumul I Management educational. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.676-689 ISBN [10] 973-7854-35-7; ISBN [13] 978-973-7854-35-3 [general]; ISBN [10] 973-7854-46-2; ISBN [13] 978-973-7854-46-9 Cota C.679; Literatura militara generala GROSU, Mihail. Recrutarea ofiterilor in Armata Nationala a Republicii Moldova. In: Dimensiuni ale managementului resurselor umane in structurile de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti, 08.04.2004. Lucrari prezentate de participantii la cursul postuniversitar de conducere in domeniul managementului resurselor umane. Sectiunea 2: Recrutarea, selectia si formarea resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. p.139-150 ISBN 973-663-100-1 Cota C.534; Literatura militara generala GROSU, Mihail. Recrutarea resurselor umane in Armata Nationala a Republicii Moldova. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. 42 p. Cota LC/NS 1146; Literatura militara - aplicatii GRUMEZA, Sorin-Valentin. Factorii interni si externi ai recrutarii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 30 p. Cota LC/NS 1712; Literatura militara - aplicatii 104

GURGU, Ion. Promovarea profesiei militare, recrutarea si selectia candidatilor pentru formarea personalului militar profesionalizat in conditiile renuntarii la serviciului militar obligatoriu. Referat de cercetare stiintifica nr. 1. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. 64 p. Cota D.1181; Literatura militara generala GURGU, Ion; BARBU, Victor. Perspective si solutii in managementul resurselor umane. In: Impact Strategic, nr. 1/2001. Bucuresti, Editura Centrul de Studii Strategice de Aparare si Securitate, 2001. p.44-50 ISSN 1582-6511 Cota R.1120; Literatura militara generala GUTOIU, Daniel. Procesul de asigurare a resurselor umane in structurile de informatii, contrainformatii si securitate militara ale Ministerului Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 60 p. Cota LC/NS 2530; Literatura militara - aplicatii GUTU, Bogdan-Alexandru. Metode si tehnici de interviu utilizate in activitatea de informare recrutare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 33 p. Cota LC/NS 2404; Literatura militara - aplicatii IGNAT, Ionel. Comunicarea nonverbala pe timpul procesului de selectie si recrutare a resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 33 p. Cota LC/NS 2376; Literatura militara - aplicatii ILIE, Mihai. Promovarea profesiei militare in cadrul Biroului Informare Recrutare. Activitatea de promovare pentru 105

filiera directa. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 39 p. Cota LC/NS 2340; Literatura militara - aplicatii ILIESCU, Ovidiu. Administrarea si utilizarea in retea a bazei de date la nivelul biroului de informare recrutare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 32 p. Cota LC/NS 2329; Literatura militara - aplicatii ION, Ionel. Recrutarea si selectia personalului civil din Armata Romaniei/ Activitatea Serviciului Resurse Umane pentru incadrarea functiei de psiholog: Organizarea si desfasurarea concursului. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 35 p. Cota LC/NS 2020; Literatura militara - aplicatii IONITA, Petrea. Realizarea necesarului de resurse umane. Recrutarea si selectia soldatilor si gradatilor voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 37 p. Cota LC/NS 1721; Literatura militara - aplicatii IOSIF, Gica. Elemente specifice ale sistemului de recrutare si selectie in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 41 p. Cota LC/NS 2405; Literatura militara - aplicatii IPATE-BERCEA, Artur-Mircea. Recrutarea, selectia si retentia personalului - studiu de caz. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 37 p. Cota LC/NS 1996; Literatura militara - aplicatii IPATE-BERCEA, Andreea-Doria. Recrutarea, selectia si angajarea personalului civil contractual in 106

Ministerul Apararii Nationale metodologia intocmirii documentelor necesare incadrarii postului de referent in cadrul biroului resurse umane. Studiu de caz. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 68 p. Cota LC/NS 2416; Literatura militara - aplicatii IRIMIA, Niculina. Particularitati ale procesului de recrutare a resurselor umane in organizatia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 34 p. Cota LC/NS 2472; Literatura militara - aplicatii IROD, Ovidiu. Selectia soldatilor si gradatilor voluntari in vederea evolutiei in cariera militara pe filiera indirecta. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 83 p Cota LC/NS 1769; Literatura militara - aplicatii ISAIA, Gabriel. Recrutarea si selectia - factori interni si externi. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 46 p. Cota LC/NS 2177; Literatura militara - aplicatii ISAILA, Claudiu-Ioan. Filiera de formare a soldatilor gradati voluntari ca ofiteri. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 60 p Cota LC/NS 1781; Literatura militara - aplicatii IVAN, Dragos. Influenta asigurarii securitatii informatiilor asupra managementului resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 40 p. Cota LC/NS 2203; Literatura militara - aplicatii LAZARESCU, Mihaela. Recrutarea, selectia si angajarea personalului civil in Ministerul Apararii. 107

Metodologia intocmirii documentelor necesare incadrarii postului de referent II in cadrul Biroului Completare Resurse Umane si Mobilizare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 49 p. Cota LC/NS 1735; Literatura militara - aplicatii LEFTER, Viorel; MARINAS, Cristian; NICA, Elvira. Fundamente ale managementului resurselor umane. Bucuresti, Editura Economica, 2007. 220 p. ISBN 978-973-709-315-8 Cota 75486; Literatura enciclopedica LUCA, Mihail-Remus. Proiectarea unei baze de date pentru gestionarea soldatilor si gradatilor voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 45 p. Cota LC/NS 2170; Literatura militara - aplicatii LUCA, Ruxandra. Selectia personalului pentru incadrarea functiilor de reprezentare nationala la N.A.T.O. si in cadrul structurilor integrate ale Aliantei. In: Dimensiuni ale managementului resurselor umane in structurile de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti, 08.04.2004. Lucrari prezentate de participantii la cursul postuniversitar de conducere in domeniul managementului resurselor umane. Sectiunea 2: Recrutarea, selectia si formarea resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. p.175-180 ISBN 973-663-100-1 Cota C.534; Literatura militara generala LUPU, Adrian. Managementul carierei individuale la nivelul soldatilor si gradatilor voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 46 p. Cota LC/NS 2474; Literatura militara - aplicatii 108

LUPURICI, Gheorghe. Managementul resurselor umane in centrele militare zonale si judetene. Desfasurarea activitatilor specifice. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2005. 58 file Cota LC/NS 1333; Literatura militara - aplicatii MACIU, Florin. Militarii in termen - o posibila sursa de completare a fortelor destinate apararii pe timpul starii de mobilizare si a starii de razboi. Argumente pro si contra. In: Politici si strategii in gestionarea conflictualitatii. Sesiunea anuala de comunicari stiintifice cu participare internationala a Centrului de Studii Strategice de Aparare si Securitate, 20-21 noiembrie 2008, Volumul 5: Despre orizontala si verticala securitatii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Centrul de Studii Strategice de Aparare si Securitate], 2008. p.75-96 ISSN 2065-1244 Cota C.1179; Literatura militara generala MADA, Marius. Recrutarea ca activitate de baza a resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 41 p. Cota LC/NS 1745; Literatura militara - aplicatii MALAELEA, Ion. Specificul managementului resurselor umane in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2005. 36 file Cota LC/NS 1348; Literatura militara - aplicatii MANAILA, Viorica. Aplicabilitatea interviului ca metoda de selectie si recrutare a resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 32 p. Cota LC/NS 1948; Literatura militara - aplicatii 109

MANOLACHE, Ioana. Psihologia in mediul militar: elemente de psihologia organizatiei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 142 p. ISBN 978-973-663-669-1 Cota 75383; Literatura enciclopedica MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor umane. Bucuresti, Editura R.A.I., 1998. 436 p. ISBN 973-570-108-1 Cota 69060; Literatura enciclopedica MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor umane. Bucuresti, Editura Economica, 2003. 592 p. ISBN 973-590-909-X Cota 73283; Literatura enciclopedica MANOLESCU, Aurel; MARINAS, Cristian; MARIN, Irinel. Managementul resurselor umane: aplicatii. Bucuresti, Editura Economica, 2004. 344 p. ISBN 973-709-038-1 Cota 73897; Literatura enciclopedica MARCU, Laurean-Emil. Pozitionarea ofertei educationale si profesionale a Ministerului Apararii in sprijinul recrutarii candidatilor pentru profesia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 47 p. Cota LC/NS 2224; Literatura militara - aplicatii MARINESCU, Paul; TOMA, Sorin George. Procesul de recrutare si selectie intre a decide si a planifica. In: Securitatea si apararea spatiului sud-est european, in contextul transformarilor de la inceputul mileniului III. Sesiunea anuala de comunicari stiintifice cu participare internationala: STRATEGII XXI/2006 - 13-14 aprilie 2006, Bucuresti. Sectiunea 10: Management si educatie. Volumul I 110

Management educational. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.71-76 ISBN [10] 973-7854-35-7; ISBN [13] 978-973-7854-35-3 [general]; ISBN [10] 973-7854-46-2; ISBN [13] 978-973-7854-46-9 Cota C.679; Literatura militara generala MATEESCU, Constanta. Recrutarea, selectia si angajarea personalului civil in Ministerul Apararii. Metodologia intocmirii documentelor necesare incadrarii postului de referent II in cadrul biroului completare resurse umane si mobilizare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 35 p. Cota LC/NS 1945; Literatura militara - aplicatii MATES, Ioana-Viorica. Particularitatile recrutarii in sistemul de siguranta nationala / The Specific Features of Recruitment in the National Security System. In: Revista Militara de Management si Educatie, nr. 4/2006. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.4648; 45-47 ISSN 1841-978X Cota R.1282; Literatura militara generala MATUSESCU, Catalin. Etapele dezvoltarii managementului resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 53 p. Cota LC/NS 2431; Literatura militara - aplicatii MELNIC, Valentin. Metode de recrutare a resurselor umane. In: Dimensiuni ale managementului resurselor umane in structurile de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti, 08.04.2004. Lucrari prezentate de participantii la cursul postuniversitar de conducere in domeniul managementului resurselor umane. Sectiunea 2: Recrutarea, 111

selectia si formarea resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Eucational], 2004. p.151-160 ISBN 973-663-100-1 Cota C.534; Literatura militara generala MELNIC, Valentin. Recrutarea resurselor umane in Ministerul Administratiei si Internelor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. 48 p. Cota LC/NS 1149; Literatura militara - aplicatii MERCEA, Ionel. Conceptia privind promovarea profesiei militare. Recrutarea si selectia candidatilor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 66 p. Cota LC/NS 2011; Literatura militara - aplicatii MESLER, Daniela. Promovarea profesiei militare si recrutarea candidatilor pentru colegiile militare liceale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 42 p. Cota LC/NS 2390; Literatura militara - aplicatii MLESNITA, Constantin. Recrutarea din sursa interna a personalului in vederea numirii in functii de conducere. In: Buletinul Jandarmeriei Romane, nr. 1/2004. Bucuresti, Editura Ministerul Administratiei si Internelor, 2004. p.238-246 Cota R.1119; Literatura militara generala MIHAI, Mariana. Modul de organizare a concursului pentru ocuparea unor posturi de militari angajati pe baza de contract, arma auto [soferi]. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 25 p. Cota LC/NS 1746; Literatura militara - aplicatii 112

MOGOS, Iulian. Proceduri si practici ale managementului resurselor umane aplicate in recrutarea si selectia gradatilor si soldatilor voluntari si a personalului civil contractual. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 39 p. Cota LC/NS 1683; Literatura militara - aplicatii MOISE, Stelian. Consideratii asupra standardizarii procesului de recrutare a candidatilor pentru cariera militara. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 13/2004. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2004. p.141-146 Cota R.1130; Literatura militara generala MOLDOVAN, Ioan-Gigi. Particularitati ale managementului resurselor umane in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 74 p Cota LC/NS 1795; Literatura militara - aplicatii MOLDOVEANU, Eugen. Management international. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 82 p. Cota LC/NS 2164; Literatura militara - aplicatii MOTICA, Codrin-Virgil. Facilitati oferite de aplicatia MS Access privind proiectarea unei baze de date pentru gestionarea activitatilor specifice biroului informare recrutare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 56 p. Cota LC/NS 2331; Literatura militara - aplicatii MUNTEANU, Liviu. Promovarea, recrutarea si selectia candidatilor pentru colegiile militare liceale. 113

Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 50 p. Cota LC/NS 2391; Literatura militara - aplicatii NEDELCU, Mihai-Cristian. Activitatea subofiterului recrutor la biroul de informare recrutare, verificarea si testarea resurselor umane in sistemul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 50 p. Cota LC/NS 2480; Literatura militara - aplicatii NEACSU, Camelia. Recrutarea resursei umane. Metode, criterii, principii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 40 p. Cota LC/NS 2013; Literatura militara - aplicatii NEAGOS, Irina Simona. Selectia si angajarea personalului civil in posturi vacante din Ministerul Apararii. Studiu de caz: Retentia personalului dupa angajare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 40 p. Cota LC/NS 2249; Literatura militara - aplicatii NEAGU, Titi. Managementul resurselor umane in cadrul Biroului de Informare - Recrutare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 56 p. Cota LC/NS 2332; Literatura militara - aplicatii NECULAI, Costica. Specificul managementului resurselor umane in Jandarmeria Romana. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. 41 p. Cota LC/NS 1131; Literatura militara - aplicatii NEDELCU, Irina-Mihaela. In vizorul specialistilor Calitatea resursei umane din armata. In: Observatorul Militar, nr. 43[822]/2005. p.14 Sala de lectura 114

NEDELCU, Mihai-Cristian. Activitatea subofiterului recrutor la biroul de informare recrutare, verificarea si testarea resurselor umane in sistemul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 50 p. Cota LC/NS 2480; Literatura militara - aplicatii NICA, Constantin. Activitatea personalului din cadrul Biroului de Informare-Recrutare in domeniul promovarii profesiei militare in mediile civile. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 51 p. Cota LC/NS 2392; Literatura militara - aplicatii NICA, Dumitru. Selectionarea ofiterilor in activitate prin filiera directa si indirecta - parte componenta a noului sistem de gestiune a resurselor umane in Armata Romaniei In: Buletinul Universitatii Nationale de Aparare, nr. 3/2003. Bucuresti, Editura U.N.Ap., 2003. p.284-289 Cota R.1086; Literatura militara generala NICHILCIUC, Mihai. Atragera si recrutarea candidatilor cu potential ridicat pentru profesia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 66 p. Cota LC/NS 2407; Literatura militara - aplicatii NISTOR, Valentin. Rolul si locul componentei umane in cadrul organizatiilor militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 33 p. Cota LC/NS 2379; Literatura militara - aplicatii NITA, Gheorghe. Prognoze privind evolutia grupului tinta in urmatorii 5 ani, ca principala resursa de recrutare pentru profesia militara in Judetul Vrancea. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 44 p. Cota LC/NS 2343; Literatura militara - aplicatii 115

NITU, Marian. Recrutarea si selectia in institutia militara. Tendinte, perspective si implicatii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 40 p. Cota LC/NS 2380; Literatura militara - aplicatii NITULESCU, Daniela. Promovarea profesiei militare in cadrul Biroului informare-recrutare. Activiatea de promovare pentru colegiile militare liceale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 30 p. Cota LC/NS 2346; Literatura militara - aplicatii OLTEAN, Cornel. Necesitatea comunicarii in procesul de recrutare si selectie. Rolul personalului destinat recrutarii si selectiei. Selectia candidatilor pentru institutiile militare de invatamant - filiera directa - studiu de caz. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 28 p. Cota LC/NS 2347; Literatura militara - aplicatii OLTEANU, Otilia. Recrutarea si selectia personalului pentru misiuni in teatrele de operatii. Studiu de caz privind selectia medicala. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 52 p. Cota LC/NS 2214; Literatura militara - aplicatii OPRISAN, Nicolae-Dragos. Proiectarea unei aplicatii informatice de gestiune a datelor obtinute in procesul de promovare, recrutare si selectie. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 46 p. Cota LC/NS 2333; Literatura militara – aplicatii ORZEATA, Mihail. Managementul resurselor pentru aparare. Managementul resursei umane. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 3/2009. Bucuresti, Editura Statul Major General al Armatei Romaniei, 2009. p.23-30 ISSN 1454-0460 Cota R.1400; Literatura militara generala 116

PANA, Cosma. Sistemul de recrutare si selectie a personalului militar. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 6/2008. Bucuresti, Editura Statul Major General al Armatei Romaniei, 2008. p.88-98 ISSN 1454-0460 Cota R.1373; Literatura militara generala PANISOARA, Georgeta; PANISOARA, Ion-Ovidiu. Managementul resurselor umane: ghid practic. Iasi, Editura Polirom, 2004. 328 p. ISBN 973-681-779-2 Cota 73319; Literatura enciclopedica PANTIRU, Mihai. Evolutia grupului tinta in urmatorii 5 ani ca principala sursa de recrutare pentru profesia militara in Judetul Vaslui. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 38 p. Cota LC/NS 2334; Literatura militara - aplicatii PANTIRU, Mihai. Managementul resurselor umane in centrele militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 31 p. Cota LC/NS 1965; Literatura militara - aplicatii PARASCHIV, Nicu. Politici de realizare a sistemului fortelor de rezerva voluntare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 66 p. Cota LC/NS 1491; Literatura militara - aplicatii PATRASCU, Stefan. Recrutarea si selectia resurselor pentru ocuparea posturilor in structurile umane inspectoratelor pentru situatii de urgenta. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 64 p Cota LC/NS 1804; Literatura militara - aplicatii 117

PAUN, Marius. Strategia privind calitatea vietii particularitati privind calitatea vietii militarilor voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 69 p. Cota LC/NS 2101; Literatura militara - aplicatii PETRE, Marius-Miguel. Selectia personalului. Proceduri, metode si standarde. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 53 p. Cota LC/NS 1485; Literatura militara - aplicatii PINTILIE, Dan. Evolutia grupului tinta in urmatorii 5 ani ca principala sursa de recrutare pentru profesia militara in Judetul Iasi. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 40 p. Cota LC/NS 2335; Literatura militara - aplicatii PLATIS, Magdalena. Dilemele managementului resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 4/2005. p.31-33 Sala de lectura PODOLEANU, Nicolae. Particularitatile recrutarii in contextul trecerii armatei de la serviciul militar obligatoriu la voluntariat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 39 p. Cota LC/NS 1717; Literatura militara - aplicatii POPA, Adrian. Activitatea biroului informare recrutare in vederea recrutarii si selectiei resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 58 p Cota LC/NS 1774; Literatura militara - aplicatii 118

POPESCU, Lucian. Implicatiile mediului de securitate din bazinul Marii Negre asupra recrutarii si selectiei resurselor umane in Armata Romaniei. In: Educatie si instruire: calitate, etica, descentralizare. Sesiunea de comunicari stiintifice, interdisciplinara, 10-11 martie 2006, Bucuresti. Vol. IV: Stiinte militare - resurse, securitate. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.47-52 ISBN [10] 973-663-333-0; ISBN [10] 973-663-326-8; ISBN [13] 978-973-663-326-3; ISBN [13] 978-973-663-333-1 [general] Cota C.662; Literatura militara generala POPESCU, Marius. Metode si procedee moderne de recrutare si selectie a resurselor umane in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 66 p. Cota LC/NS 2483; Literatura militara - aplicatii POPESCU, Razvan. Recrutarea, selectia si sistemul de evidenta a soldatilor si gradatilor voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 49 p. Cota LC/NS 2307; Literatura militara - aplicatii PUSCASU, Penica. Aspecte ale comunicarii in recrutarea resurselor umane. In: Provocari la adresa securitatii si strategiei la inceputul secolului XXI. Sesiunea de comunicari stiintifice cu participare internationala - 14-15 aprilie 2005. Sectiunea: Management si educatie. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.92-97 ISBN 973-663-179-6 Cota C.585; Literatura militara generala PUSCASU, Penica. O privire asupra rolului si continutului specificatiilor de post. In: Revista Academiei 119

Tehnice Militare, nr. 3/2003. Bucuresti, Editura Academiei Tehnice Militare, 2003. p.83-92 ISSN 1453-259X Cota R.1107; Literatura militara generala RACARU, Alfred-Constantin. Specificul managementului resurselor umane in domeniul informatiilor pentru aparare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 88 p. Cota LC/NS 2542; Literatura militara - aplicatii RACOSANU, Gina. Implicatiile profesionalizarii Armatei Romaniei asupra resurselor umane. Studiu de caz la Centru de Operatii Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 64 p. Cota LC/NS 2543; Literatura militara - aplicatii RADU, Constantin. Promovarea profesiei militare in vederea recrutarii candidatilor pentru institutiilor militare de invatamant superior ale categoriilor de forte armate. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 46 p. Cota LC/NS 2393; Literatura militara - aplicatii RADU, Nicolae. Studiu asupra perspectivelor tehnologice descriptive in managementul resurselor umane selectia psihologica. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 16 p. Cota C.1061; Literatura militara generala Cota Acces Liber 658.3/R17 - unicat RALEA, Lucian. Consideratii privind planificarea resurselor umane in organizatia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 58 p. Cota LC/NS 1465; Literatura militara - aplicatii 120

RAPEA, Florin. Managementul carierei individuale la nivelul soldatilor si gradatilor voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 61 p. Cota LC/NS 2364; Literatura militara - aplicatii RAU, Valin. Aplicabilitatea interviului ca metoda de selectie si recrutare a resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 35 p. Cota LC/NS 1740; Literatura militara - aplicatii RICU, Tudor. Evolutia in cariera a subofiterilor din arma auto. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 32 p. Cota LC/NS 1738; Literatura militara - aplicatii RUSU, Alexandru; NITAN, Marcel; CARPIUC, Gabriel. Propuneri de implementare a unui proces de selectie continua a personalului militar din structurile de operatii speciale. In: Parasutistii, nr. 23/2007. Buletin al Scolii de Aplicatie a Fortelor pentru Operatii Speciale 'General-maior Grigore Bastan'. Buzau, Editura Scolii de Aplicatie a Fortelor pentru Operatii Speciale 'General-maior Grigore Bastan', 2007. p.8-11 ISSN 1584-000X Cota R.1318; Literatura militara generala SALGAU, Eusebiu-Marius. Atragerea si generarea resurselor umane cu potential ridicat pentru profesia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 65 p. Cota LC/NS 2006; Literatura militara - aplicatii

121

SANDU, Daniela-Mariana. Modalitati si directii de implementare si modernizare a sistemului de recrutare si selectie a resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 44 p. Cota LC/NS 1749; Literatura militara - aplicatii SAROSI, Lucian-Aurelian. Politici de personal privind selectionarea resurselor umane in sistemul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 49 p. Cota LC/NS 1743; Literatura militara - aplicatii SCHUHFRIED, Gernot. Modern Computerized Selection of Human Resources for Special Tasks. In: Psihologie aplicata in mediul militar - profesionalizarea psihologiei militare romanesti. Simpozion national de psihologie militara aplicata 'PSIHOMIL III', 01.06.2006. Volumul I: Selectia psihologica in mediul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.161-173 ISBN [10] 973-7854-72-1; ISBN [13] 978-973-7854-72-8 [general]; ISBN [10] 973-7854-76-4; ISBN [13] 978-973-7854-76-6 Cota C.696; Literatura militara generala SCRIPCARIU, Cristinel. Metode de abordare a grupurilor tinta din mediul civil pentru promovarea profesiei si carierei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 51 p. Cota LC/NS 2226; Literatura militara - aplicatii SERBAN, Aurica. Sistemul de generare si regenerare a fortelor de aparare ale Armatei Romaniei in conditiile integrarii operationale depline in N.A.T.O. SI U.E. Teza de 122

doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 193 p. Cota D.2048; Literatura militara generala SERBAN, Neculai. Reproiectarea sistemului de management al resurselor umane din Ministerul Apararii in conformitate cu teoria generala a sistemelor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 38 p. Cota LC/NS 2155; Literatura militara - aplicatii SERBAN, Radu. Biroul European de Selectare a Resurselor Umane. In: Raporturi de munca, nr. 8/2005. p.61-63 Sala de lectura SIMION, Aurel. Recrutarea soldatilor si gradatilor voluntari pentru subofiteri filiera indirecta. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 68 p. Cota LC/NS 2394; Literatura militara - aplicatii SIMION, Doru Ovidiu. Resursa umana componenta a managementului resurselor pentru aparare. Particularitatile recrutarii si selectiei resurselor umane pentru completarea unitatilor componente ale Ministerului Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 64 p. Cota LC/NS 2446; Literatura militara - aplicatii SITEANU, Eugen; SITEANU, Razvan-Petru. Recrutarea si selectia resurselor umane in armata. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. 105 p.: anexe. ISBN 973-663-397-7 Cota 74122; Literatura enciclopedica

123

SOARE, Picuta. Promovarea profesiei militare in mediile civile. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 86 p Cota LC/NS 1778; Literatura militara - aplicatii SOLOMON, Nicolae. Promovarea profesiei militare in cadrul Biroului Informare Recrutare. Activiatea de promovare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 22 p. Cota LC/NS 2348; Literatura militara - aplicatii STAN, Marian. Promovarea profesiei militare in cadrul Biroului informare-recrutare. Activiatea de promovare pentru filiera indirecta. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 28 p. Cota LC/NS 2349; Literatura militara - aplicatii STANCIU, Stefan; IONESCU, Mihaela; LEOVARIDIS, Cristina; STANESCU, Dan. Management resurse umane. Bucuresti, Editura Comunicare.ro.,2003. 338 p. ISBN 973-8376-96-3 Cota 72405; Literatura enciclopedica STANCU, Cristian Tache Mugurel. Selectia resurselor umane in Academia Nationala de Informatii. In: Dimensiuni ale managementului resurselor umane in structurile de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti, 08.04.2004. Lucrari prezentate de participantii la cursul postuniversitar de conducere in domeniul managementului resurselor umane. Sectiunea 2: Recrutarea, selectia si formarea resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. p.189-196 ISBN 973-663-100-1 Cota C.534; Literatura militara generala 124

STANCU, Cristian Tache Mugurel. Selectia resurselor umane in Academia Nationala de Informatii. Bucuresti,Editura Universitatii Nationale de Aparare,2004.34p. Cota LC/NS 1157; Literatura militara - aplicatii STANESCU, Elena Ramona. Consideratii privind noua conceptie de selectionare si evolutie in cariera a resurselor umane din Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 28 p. Cota LC/NS 1700; Literatura militara - aplicatii STIRBU, Gheorghe. Necesitatea comunicarii in procesul de recrutare si selectie. Rolul personalului destinat recrutarii si selectiei. Conceptia de recrutare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 15 p. Cota LC/NS 2350; Literatura militara - aplicatii STOEAN, Ioana Tania. Optimizarea dimensiunii functionale a managementului profesionalizarii resurselor umane in organizatia militara. Referat de cercetare stiintifica nr. 3. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 87 p. Cota D.2172; Literatura militara generala STOICA, Florin. Identificarea mediilor cu potential socio-demografic pentru recrutarea personalului militar in Judetul Timis. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 46 p. Cota LC/NS 2408; Literatura militara - aplicatii STROE, Cezar-Gabriel. Strategii si tehnici de promovare a imaginii unei institutii de invatamant militar superior. Tehnici de recrutare a candidatilor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',2008.118 p. Cota LC/NS 2163; Literatura militara - aplicatii 125

SUDITU, Marius. Prognoze privind evolutia grupului tinta in urmatorii 5 ani ca principala resursa de recrutare pentru profesia militara in Judetul Buzau. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 40 p. Cota LC/NS 2336; Literatura militara - aplicatii SULUGIUC, Romeo. Selectia resurselor umane in Ministerul Administratiei si Internelor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. 53 p. Cota LC/NS 1151; Literatura militara - aplicatii TABARAC, Cornelia. Consideratii privind managementul bazat pe competente in domeniul resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 41 p. Cota LC/NS 1471; Literatura militara - aplicatii TATARU, Marius Corneliu. Procesul de recrutare si selectie in Armata Romaniei in contextul societatii informationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 70 p. Cota LC/NS 2546; Literatura militara - aplicatii TEODOSESCU, Adrian. Managementul recrutarii si selectionarii soldatilor si gradatilor voluntari in contextul legislatiei actuale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 62 p. Cota LC/NS 2154; Literatura militara - aplicatii TOFANEL, Costel. Corelatia recrutare-selectie in sistemul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 41 p. Cota LC/NS 1679; Literatura militara - aplicatii 126

TOPOLOG, Iulian. Comunicarea non-verbala pe timpul procesului de recrutare si selectie a resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 64 p. Cota LC/NS 2173; Literatura militara - aplicatii TRANDAFIR, Viorel. Planificarea resurselor umane in organizatia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 48 p. Cota LC/NS 2489; Literatura militara - aplicatii TRESCH SZVIRCSEV, Tibor. Challenges in the recruitment of professional soldiers in Europe. In: Strategic Impact, no. 3/2008. Bucharest, Editura National Defence University 'Carol I' [Centre for Defence and Security Strategic Studies], 2008. p.76-86 ISSN 1841-5784 Cota R.1358; Literatura militara generala TRESCH SZVIRCSEV, Tibor. Provocari in recrutarea soldatilor profesionisti in Europa. In: Impact Strategic, nr. 3/2008. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Centrul de Studii Strategice de Aparare si Securitate], 2008. p.79-89 ISSN 1582-6511 Cota R.1357; Literatura militara generala TUDOR, Laurentiu. Asistenta religioasa din Armata Romaniei. Selectarea si recrutarea preotilor militari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 22 p. Cota LC/NS 1691; Literatura militara - aplicatii UNGUR, Vasile. Cresterea eficientei sistemului de recrutare si selectie prin orientarea candidatilor respinsi 127

pentru filiera directa si indirecta spre categoria soldatilor gradatilor voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 68 p. Cota LC/NS 2395; Literatura militara - aplicatii URTILA, Mihai. Activitatea biroului informarerecrutare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 40 p. Cota LC/NS 1718; Literatura militara - aplicatii URZICA, Nicolae. Importanta comunicarii in procesul de recrutare si selectie. Rolul personalului destinat recrutarii si selectiei. Factori care potenteaza capacitatea combativa a armatei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 27 p. Cota LC/NS 2351; Literatura militara - aplicatii VADUVA, Eugen. Necesitatea comunicarii in procesul de recrutare si selectie. Rolul personalului destinat recrutarii si selectiei. Elemente de comunicare, punct de sprijin in procesul de recrutare si selectie. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 16 p. Cota LC/NS 2353; Literatura militara - aplicatii VADUVESCU, Lucian. Cerinte de informatizare a managementului resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 32 p. Cota LC/NS 2338; Literatura militara - aplicatii VANCEA, Radu Horia. Promovarea, recrutarea si selectia candidatilor pentru institutiile militare de invatamant superior - ofiteri filiera directa/Forte Terestre. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 32 p. Cota LC/NS 2409; Literatura militara - aplicatii 128

VASILE, Daniel. Promovarea profesiei militare in cadrul Biroului informare-recrutare. Activiatea de promovare pentru soldatii/gradatii voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 38 p. Cota LC/NS 2352; Literatura militara - aplicatii VEGA, Emanuel-Vasile. Activitati specifice managementului resurselor umane in centrele militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 33 p. Cota LC/NS 1702; Literatura militara – aplicatii VILCEANU, Nicolae. Corelatia recrutare-selectie integrare pe posturi a personalului militar si civil din Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 54 p. Cota LC/NS 2494; Literatura militara - aplicatii VILCU, Gabriel-Leonard. Tehnici si metode de departajare a candidatilor de catre comisiile de selectie in vederea incadrarii functiilor vacante din Ministerul Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 56 p. Cota LC/NS 2547; Literatura militara - aplicatii VINULESCU, Marius. Proiectarea si implementarea unui nou sistem de recrutare si selectie a personalului militar voluntar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Razboi], 2004. 68 p. Cota LC/NS 1195; Literatura militara - aplicatii VIRJAN, Gore. Organizatia militara de la recrutarea prin conscriptie la voluntariat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 42 p. Cota LC/NS 2368; Literatura militara - aplicatii 129

VISAN, Costel-Gabriel. Promovarea profesiei militare, recrutarea si selectia candidatilor pentru cariera de maistru militar in Fortele Navale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 33 p. Cota LC/NS 2410; Literatura militara - aplicatii VITOMIREANU, George-Danut. Proceduri si practici de gestionare a soldatilor si gradatilor voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 44 p. Cota LC/NS 2495; Literatura militara - aplicatii VOICU, Corneliu. Formarea si perfectionarea resurselor umane din Ministerul Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 32 p. Cota LC/NS 2497; Literatura militara - aplicatii ZAMFIRESCU, Florin. Necesitatea comunicarii in procesul de recrutare si selectie. Rolul personalului destinat recrutarii si selectiei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 68 p. Cota LC/NS 2354; Literatura militara - aplicatii ZLATE, Gabriel. Corelatia recrutare selectie in sistemul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 34 p. Cota LC/NS 2315; Literatura militara - aplicatii xxx. FORMULARE tip pentru o activitate de succes in domeniul resurselor umane. Bucuresti, Editura Forum Media Publishing, 2008. 360 f. ISSN 1841-5250 Cota 75894; Literatura enciclopedica

130

xxx. I.M.-2/8. Norme privind activitatea centrelor zonale de selectie si orientare - M. 8/2007. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2007. 31 p. Cota Serv.970; Literatura militara generala xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane. Bucuresti, Editura Economica, 1997. 473 p. ISBN 973-9198-76-7 Cota 68024; Literatura enciclopedica xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane: studii de caz, probleme, teste. Bucuresti, Editura Economica,1999.526 p. Cota 70817; Literatura enciclopedica xxx. M.R.U.-3/4. Norme privind organizarea si functionarea sistemului de selectie si ierarhizare in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale - M. 88/2005. COMPLETARI: M. 172/2006; M. 64/2007; M. 77/2007. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2005. 52 p. Cota Inf.488; Literatura militara generala xxx. M.R.U.-3/4. Norme privind organizarea si functionarea sistemului de selectie si ierarhizare in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare din Ministerul Apararii - M. 179/2007. COMPLETARI: M. 221/2007. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2007. 60 p. Cota Inf.596; Literatura militara generala Cota Acces Liber 355.077.6:658.3:355/N86 xxx. M.R.U.-5/2. Norme pentru ocuparea posturilor permanente ale Ministerului Apararii Nationale in strainatate M. 106/2006. COMPLETARI: M. 147/2007. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2006. 28 p. Cota Inf.543; Literatura militara generala 131

xxx. NORME pentru ocuparea posturilor permanente in strainatate de catre personalul Ministerului Apararii Nationale - M. 88/2009. [Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 591/2009]. Bucuresti, Editura Monitorul Oficial al Romaniei, 2009. 16 p. Cota Serv.1099; Literatura militara generala xxx. ORDINUL ministrului apararii nationale pentru aprobarea Normelor de organizare si functionare a centrelor zonale de selectie si orientare - M. 77/1999. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 6/1999. Bucuresti, Editura Directia management Resurse Umane, 1999.p.183-202 Cota R.903; Literatura militara generala xxx. PROCEDURA de preselectie organizata de Ministerul Apararii Nationale in vederea participarii functionarilor publici de executie la concursul anual de promovare rapida organizat de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici - M. 80/2009. [Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 555/2009]. Bucuresti, Editura Monitorul Oficial al Romaniei, 2009. 9 p. Cota Serv.1094; Literatura militara generala xxx. PROGRAMA analitica. Curs de specializare in domeniul recrutarii si selectiei resurselor umane - ofiteri. Promotia 2008. Anul de studii 2008-2009. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Facultatea de Comanda si Stat Major], 2008. 23 p. Cota Pr.531; Literatura militara generala xxx. PROGRAMA analitica. Curs de specializare in domeniul recrutarii si selectiei resurselor umane - subofiteri. Promotia 2009. Anul de studii 2008-2009. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Facultatea de Comanda si Stat Major], 2008. 23 p. Cota Pr.535; Literatura militara generala 132

xxx. PROGRAMA analitica. Curs de specializare in domeniul recrutarii si selectiei resurselor umane - ofiteri. Promotia 2010. Anul de studii 2009-2010. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Facultatea de Comanda si Stat Major], 2009. 32 p. Cota Pr.579; Literatura militara generala Cota Acces Liber 355.2/3/P94 xxx. PROGRAMA analitica. Curs de specializare in domeniul recrutarii si selectiei resurselor umane - subofiteri. Promotia 2010. Anul de studii 2009-2010. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Facultatea de Comanda si Stat Major], 2009. 34 p. Cota Pr.590; Literatura militara generala Cota Acces Liber 355.2/3/P94 xxx. PROGRAMA concursurilor de admitere la cursurile ce se vor organiza si desfasura in Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor din Universitatea Nationala de Aparare 'Carol I' incepand cu anul universitar 2009-2010. [Programa a fost analizata si aprobata in sedinta Senatului Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' din ziua de 28.01.2009]. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii Nationale nr. 1/2009. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2009. p.202-220 Cota R.1394; Literatura militara generala xxx. PSIHOLOGIA militara romaneasca intre deziderat si realitate. Bucuresti, Editura Centrului TehnicEditorial al Armatei, 2008. 562 p. ISBN 978-973-1743-91-2 Cota 75874; Literatura enciclopedica xxx. S.M.G./F.O.S.-3.11. Norme privind selectia, formarea, dezvoltarea profesionala si evolutia in cariera a 133

personalului fortelor pentru operatii speciale. [Proiect]. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2006. 42 p. Cota Inf.541; Literatura militara generala xxx. S.M.G./F.O.S.-3.13. Instructiuni privind selectia, formarea, dezvoltarea profesionala si evolutia in cariera a personalului fortelor speciale - M.S. 212/2007. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2007. 64 p. Cota 7673; Literatura militara generala xxx. S.M.G./F.S.-3.11. Norme privind selectia, formarea, dezvoltarea profesionala si evolutia in cariera a personalului fortelor pentru operatii speciale. [Proiect]. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2007. 40 p. Cota Inf.575; Literatura militara generala xxx. SISTEMUL de recrutare a resurselor umane. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 1/1998. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 1998. p.34-43 Cota R.852; Literatura militara generala xxx. SISTEMUL de selectie a resurselor umane. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 1/1998. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 1998. p.66-84 Cota R.852; Literatura militara generala

6. MANAGEMENTUL CARIEREI
ACHIM, Aurel. Particularitati ale evaluarii performantelor personalului militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 36 p. Cota LC/NS 2213; Literatura militara - aplicatii

134

AFRIM, Constantin. Sisteme de perfectionare a pregatirii profesionale pentru ofiterii din structurile Ministerului Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2005. 98 file Cota LC/NS 1337; Literatura militara - aplicatii AGABRIAN, Mircea. Profesia militara - dimensiuni sociologice. In: Revista Academiei Trupelor de Uscat, nr. 3/1997. Sibiu, Editura Academia Trupelor de Uscat, 1997. p.23-32 ISSN 1224-516X Cota R.842; Literatura militara generala AGULESCU, Valentina. Profilul socio-demografic si motivational al tinerilor care au optat pentru cariera militara in anul de recrutare 1999/2000. [Raport de cercetare]. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 8/2001. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2001. p.97-138 Cota R.1087; Literatura militara generala AGULESCU, Valentina. Profilul socio-demografic si motivational al tinerilor care au optat pentru cariera militara. [Raport de cercetare]. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 9 [14]/2002. Bucuresti, Editura Directia Mangement Resurse Umane, 2002. p.153-216 Cota R.1102; Literatura militara generala AGULESCU, Valentina; LOGOFETOPOL, Costel. Sinteza activitatii de promovare a profesiei militare, recrutare si selectie a candidatilor pentru cariera militara, in anul 2002/2003. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 12 [17]/2004. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2004. p.177-195 Cota R.1105; Literatura militara generala 135

ALBU, Cristina-Aura. Consilirea planificarii si dezvoltarii carierei in armata. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2005. 40 file Cota LC/NS 1331; Literatura militara - aplicatii ALEXANDRESCU, Margareta. Metode de fundamentare a unor variante de recrutare a candidatilor pentru profesia militara. In: Sisteme informationale 'SI - 2007'. Sesiunea de comunicari stiintifice - Bucuresti, 1 februarie 2007. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Catedra Sisteme Informationale Militare si Informatii pentru Aparare], 2007. p.349-353 ISBN 978-973-663-496-3 Cota C.879; Literatura militara generala ALEXANDRESCU, Margareta. Metode si instrumente de selectie a candidatilor pentru profesia militara. In: Sisteme informationale 'SI - 2007'. Sesiunea de comunicari stiintifice - Bucuresti, 1 februarie 2007. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Catedra Sisteme Informationale Militare si Informatii pentru Aparare], 2007. p.338-348 ISBN 978-973-663-496-3 Cota C.879; Literatura militara generala ALEXANDRESCU, Margareta. Promovarea profesiei militare - deziderat obligatoriu in asigurarea unei baze de selectie eficiente. In: Buletinul Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', nr. 1/2008. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. p.136-143 ISSN 1584-1928 Cota R.1343; Literatura militara generala

136

ALMASAN, Beatrice; LOGOFATU, Michaela; NEDELCU, Cristina; LAPADATESCU, Lorena. Asistenta psihopedagogica in dezvoltarea carierei studentilor de la invatamantul la distanta. In: Securitatea si apararea spatiului sud-est european, in contextul transformarilor de la inceputul mileniului III. Sesiunea anuala de comunicari stiintifice cu participare internationala: STRATEGII XXI/2006 - 13-14 aprilie 2006, Bucuresti. Sectiunea 9: E-Learning si software educational. Vol. 1. Comun si specific intre e-education si etraining. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.103-110 ISBN [10] 973-7854-35-7; ISBN [10] 973-7854-44-6; ISBN [13] 978-973-7854-35-3 [general]; ISBN [13] 978-973-7854-44-5 Cota C.677; Literatura militara generala ANDREI, George. Managementul carierei in Armata Romaniei. Planificarea carierei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 32 p. Cota LC/NS 1737; Literatura militara - aplicatii ANDRONIC, Vasile. Consilierea planificarii si dezvoltarii carierei in Armata Romaniei. Leadership.Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 54 p. Cota LC/NS 2247; Literatura militara - aplicatii ANGHEL, Vasile. Managementul carierei individuale, domeniul fundamental al managementului resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 40 p. Cota LC/NS 1788; Literatura militara - aplicatii

137

ANTIHI, Petrica. Conceptia privind promovarea profesiei militare. Recrutarea si selectionarea candidatilor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 29 p. Cota LC/NS 1706; Literatura militara - aplicatii ANTON, Mihail. Sociologia grupurilor profesionale. Reflectii asupra profesiei militare. In: Educatie si instruire: calitate, etica, descentralizare. Sesiunea de comunicari stiintifice, interdisciplinara, 10-11 martie 2006, Bucuresti. Vol. 5: Stiinte economice. Management. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.119-124 ISBN [10] 973-663-333-0; ISBN [10] 973-663-327-6; ISBN [13] 978-973-663-327-0; ISBN [13] 978-973-663-333-1 [general] Cota C.663; Literatura militara generala ATANASIU, Lidia. Aspecte privind continutul profesiogramei inginerului de exploatari portuare. In: Spatiul sud-est european in contextul globalizarii. Sesiunea de comunicari stiintifice cu participare internationala. Strategii XXI, 12-13 aprilie 2007, Bucuresti. Sectiunea 10: Management si educatie. Volumul 1: Managementul general, educational si al proiectelor, instruire si educatie. [Articol in limba romana]. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. p.92-99 ISBN 978-973-663-535-9 [general]; ISBN 978-973-663-539-7 [general volum]; ISBN 978-973-663-546-6 [volumul 1] Cota C.800; Literatura militara generala BADALUTA, Manuela. Motivatia si succesul in cariera militara. In: Psihologie aplicata in mediul militar. Simpozion national de psihologie militara: PSIHOMIL I 138

01.06.2004. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.57-64 ISBN 973-663-201-6 Cota C.608; Literatura militara generala BALTAG, Mariana. Evolutia in cariera a subofiterului din arma logistica. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 27 p. Cota LC/NS 1753; Literatura militara - aplicatii BANICA, Cornel. Elemente caracteristice ale activitatilor Biroului de Informare-Recrutare pentru Judetul Ialomita. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 41 p. Cota LC/NS 2399; Literatura militara - aplicatii BARANGA, Petre. Cariera militara - profesionalism, performanta, credibilitate. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 5/2000. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2000. p.74-78 ISSN 1454-0460 Cota R.946; Literatura militara generala BARBU, Victor. Cariera militara. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 8/2001. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2001. p.7-12 Cota R.1087; Literatura militara generala BARBU, Victor. Consideratii privind managementul carierei individuale. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 4/2007. Bucuresti, Editura Statul Major General al Armatei Romaniei, 2007. p.25-30 ISSN 1454-0460 Cota R.1304; Literatura militara generala 139

BARBU, Victor. Modernizare si restructurare in domeniul resurselor umane. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 9 [14]/2002. Bucuresti, Editura Directia Mangement Resurse Umane, 2002. p.145-151 Cota R.1102; Literatura militara generala BARBU, Victor. Modernizarea sistemului de management al resurselor umane in acord cu strategiile utilizate in armatele N.A.T.O. Referat de cercetare stiintifica nr. 2. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. 33 p. Cota D.925; Literatura militara generala BARBU, Victor. Proceduri de optimizare a procesului de management al resurselor umane bazate pe tehnologii informationale moderne. Referat de cercetare stiintifica nr. 3. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2005. 41 p. Cota D.1001; Literatura militara generala BARBU, Victor. Studiu privind optimizarea procesului de management al resurselor umane, bazate pe tehnologii informationale moderne. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2007. 57 p. Cota C.1036; Literatura militara generala Cota Acces Liber 658.3:355/B30 - unicat BARBU, Victor; POPESCU, Mihai-Silviu. Studiu privind aprecierea si promovarea personalului. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2007. 39 p. Cota C.1038; Literatura militara generala Cota Acces Liber 658.3/B30 – unicat

140

BATROS, Mircea. Modalitati de atractie a tinerilor catre cariera militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 50 p. Cota LC/NS 2452; Literatura militara - aplicatii BATSCHI, Gabriela-Carmen. Particularitatile managementului carierei ofiterilor din Ministerul Apararii Nationale in contextul societatii contemporane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 70 p. Cota LC/NS 2519; Literatura militara - aplicatii BELCIUGANU, Radu. Marketingul profesiilor din sistemul de securitate nationala. In: Buletinul Jandarmeriei Romane, nr. 2/2004. Bucuresti, Editura Ministerul Administratiei si Internelor, 2004. p.187-203 ISSN 1454-3877 Cota R.1139; Literatura militara generala BELU, Daniela. Planificarea carierei - singura sansa de realizare a excelentei profesionale. In: Buletinul Academiei de Inalte Studii Militare, nr. 4/2002. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2002. p.595-599 ISSN 1453-4967 Cota R.1044; Literatura militara generala BELU, Daniela. Politica de reorientare profesionala si dezvoltare a carierei trebuie sa urmareasca rezolvarea problemelor salariatilor in mod individual, pornind de la evolutia tipului de personalitate. In: Revista Academiei Fortelor Aeriene, nr. 1/2003. Brasov, Editura Academia Fortelor Aeriene 'Henri Coanda', 2003. p.47-50 ISSN 1453-0139 Cota R.1067; Literatura militara generala BELU, Daniela. Testul M.B.T.I. - instrument al politicilor de reorientare profesionala si de dezvoltare a 141

carierei in managementul resurselor umane. In: Revista Academiei Fortelor Aeriene, nr. 1/2003. Brasov, Editura Academia Fortelor Aeriene 'Henri Coanda', 2003. p.43-46 ISSN 1453-0139 Cota R.1067; Literatura militara generala BEREVOIANU, Ion. Sistemul de pregatire prin cursuri in Scoala de Aplicatie pentru Aparare N.B.C. In: Apararea N.B.C., nr. 10 [2/2005]. Campulung, Editura Centrul de Pregatire pentru Aparare N.B.C., 2005. p.17-24 ISSN 1583-4654 Cota R.1222; Literatura militara generala BLEIZIFFER, Marie-Kathrin. Motivatia pentru cariera militara din perspectiva evaluarii intereselor. In: Psihologie aplicata in mediul militar - profesionalizarea psihologiei militare romanesti. Simpozion national de psihologie militara aplicata 'PSIHOMIL III', 01.06.2006. Volumul I: Selectia psihologica in mediul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.16-21 ISBN [10] 973-7854-72-1; ISBN [13] 978-973-7854-72-8 [general]; ISBN [10] 973-7854-76-4; ISBN [13] 978-973-7854-76-6 Cota C.696; Literatura militara generala BOBOC, Mihail. Gestionarea resurselor umane evolutia in cariera a personalului militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 32 p. Cota LC/NS 2357; Literatura militara - aplicatii BOBOLOCU, Anamaria. Motivatia pentru cariera militara. In: Psihologie aplicata in mediul militar profesionalizarea psihologiei militare romanesti. Simpozion national de psihologie militara aplicata 'PSIHOMIL III', 142

01.06.2006. Volumul 2: Cunoasterea si asistenta psihologica primara in mediul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.22-30 ISBN [10] 973-7854-72-1; ISBN [13] 978-973-7854-72-8 [general]; ISBN [10] 973-7854-73-X; ISBN [13] 978-973-7854-73-5 Cota C.697; Literatura militara generala BORTA, Grigore. Selectia si evolutia in cariera militara in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. 56 p. Cota LC/NS 1147; Literatura militara - aplicatii BRENNAN, Joseph. Despre ambitie si carierism. In: Buletinul Trupelor de Parasutisti, nr. 17/2004. Buzau, Editura Scoala de Aplicatie pentru Parasutisti 'General-maior Grigore Bastan', 2004. p.34-36 ISSN 1584-000X Cota R.1159; Literatura militara generala BROK, Ludovic-Stefan. Metode de promovare a carierei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 50 p Cota LC/NS 1773; Literatura militara - aplicatii BRUMAR, Georgeta. Valentele chestionarului F.P.I. si E.P.Q. in diagnosticarea tendintei de renuntare la cariera militara la un an dupa angajare. In: Psihologia organizatiei militare si selectia psihologica a resursei umane. Selectia psihologica in mediul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. p.9-17 ISBN 978-973-663-584-7 Cota C.868; Literatura militara generala 143

BUCUR, Iulia. Rezistenta la schimbare - cauze si efecte la nivelul sistemului de selectie pentru scolile militare. In: Psihologie aplicata in mediul militar - profesionalizarea psihologiei militare romanesti. Simpozion national de psihologie militara aplicata 'PSIHOMIL III', 01.06.2006. Volumul I: Selectia psihologica in mediul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.31-40 ISBN [10] 973-7854-72-1; ISBN [13] 978-973-7854-72-8 [general]; ISBN [10] 973-7854-76-4; ISBN [13] 978-973-7854-76-6 Cota C.696; Literatura militara generala BUCUR, Iulia. S.G.V.= speranta gasirii vocatiei? In: Psihologia organizatiei militare si selectia psihologica a resursei umane. Selectia psihologica in mediul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. p.18-24 ISBN 978-973-663-584-7 Cota C.868; Literatura militara generala BUDULICA, Marius. Planificarea carierei organizationale si individuale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007.35 p. Cota LC/NS 1686; Literatura militara - aplicatii BUHAS, Viorel. Managementul resurselor umane in centrele militare zonale. Desfasurarea activitatilor specifice pentru evidenta rezervistilor, recrutarea si selectia militarilor voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 54 p. Cota LC/NS 1473; Literatura militara - aplicatii 144

BULARDA, Viorel. Evolutia in cariera a subofiterilor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 25 p. Cota LC/NS 1941; Literatura militara - aplicatii CALIN, Florentin Laur. Managementul carierei individuale a ofiterilor - prioritate in modernizarea managementului ofiterilor in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 56 p. Cota LC/NS 2521; Literatura militara - aplicatii CALIN, Gheorghe. Importanta comunicarii in procesul de selectie a candidatilor care opteaza pentru cariera militara. Rolul personalului destinat recrutarii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 56 p. Cota LC/NS 2211; Literatura militara - aplicatii CIOBANU, Emil. Dezvoltarea si eficacitatea carierei. In: Buletinul Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', nr. 3/2008. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. p.24-33 ISSN 1584-1928 Cota R.1368; Literatura militara generala CIOLOCA, Ion. Debutul in cariera militara si pregatirea de baza a viitoarelor cadre ale armatei. In: Revista Trupelor de Uscat, nr. 2/1992. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 1992. Cota R.685; Literatura militara generala CIUBOTARU, Gheorghe. Managementul resurselor umane in domeniul militar vector de modernizare si integrare in structurile euroatlantice. In: Viziune sistemica asupra actiunilor militare. Sesiune de comunicari stiintifice, mai 2002, Colegiul de Comanda si Stat Major. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2002. p.52-59 Cota C.383; Literatura militara generala 145

CIUBOTARU, Gheorghe. Managementul resurselor umane in domeniul militar - vector de modernizare si integrare a armatei in structurile euroatlantice. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2002. 85 p. Cota LC/NS 830; Literatura militara - aplicatii CIUPITU, Traian; IACOB, Iuliana; GRAJDAN, Emilia. Valorile profesionale ale elevilor din Colegiul Militar Liceal 'Dimitrie Cantemir' sub influenta procesului instructiveducativ. In: Psihologie aplicata in mediul militar profesionalizarea psihologiei militare romanesti. Simpozion national de psihologie militara aplicata 'PSIHOMIL III', 01.06.2006. Volumul 3: Psihologia organizatiei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.16-24 ISBN [10] 973-7854-72-1; ISBN [13] 978-973-7854-72-8 [general]; ISBN [10] 973-7854-74-8; ISBN [13] 978-973-7854-74-2 Cota C.698; Literatura militara generala CIUREZ, Simona. Managementul carierei, conceptul de cariera, obiective si dezvoltare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 25 p. Cota LC/NS 1675; Literatura militara - aplicatii COJAN, Nicusor. Metode distincte de perfectionare a resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 42 p. Cota LC/NS 1986; Literatura militara - aplicatii COJOCARU, Felician Razvan. Sansa mea. In: Revista Armei Geniu, nr. 1/2006. Ramnicu Valcea, Editura Centrul de Pregatire pentru Geniu 'Panait Donici', 2006.p.19-20 Cota R.1236; Literatura militara generala 146

CONSTANTIN, Adam; BARBU, Victor. Repere ale reformei resurselor umane in Armata Romaniei. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 5/1999. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 1999. p.16-21 Cota R.894; Literatura militara generala CONSTANTIN, Neculai. Activitati complementare in procesul angajarii de personal. In: Securitatea si apararea spatiului sud-est european, in contextul transformarilor de la inceputul mileniului III. Sesiunea anuala de comunicari stiintifice cu participare internationala: STRATEGII XXI/2006 - 13-14 aprilie 2006, Bucuresti. Sectiunea 10: Management si educatie. Volumul I - Management educational. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.133-139 ISBN [10] 973-7854-35-7; ISBN [13] 978-973-7854-35-3 [general]; ISBN [10] 973-7854-46-2; ISBN [13] 978-973-7854-46-9 Cota C.679; Literatura militara generala CONSTANTIN, Neculai. Cerinte si directii pentru modernizarea managementului resurselor umane in contextul mediului de securitate contemporan. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 120 file Cota MAS/NS 194; Literatura militara - aplicatii CONSTANTIN, Neculai. Particularitatile managementului resurselor umane in domeniul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Razboi], 2006. 95 p. Cota LC/NS 1537; Literatura militara - aplicatii CONSTANTIN, Neculai. Stadiul actual al managementului resurselor umane din domeniul apararii si 147

securitatii. Cerinte si directii pentru modernizarea managementului resurselor umane in contextul mediului de securitate contemporan. Referat de cercetare stiintifica nr. 2. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 77 p. Cota D.1530; Literatura militara generala CONSTANTIN, Neculai. Tematica, bibliografia si probele concursurilor de admitere la cursurile de cariera organizate in anul universitar 2005/2006 in cadrul Colegiului de Management al Resurselor Apararii si Educational. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 2/2005. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2005. p.70-78 Cota R.1180; Literatura militara generala CONSTANTINESCU, Ion. Managementul carierei in Armata Romaniei. Planificarea carierei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 36 p. Cota LC/NS 2318; Literatura militara - aplicatii CORBEA, Flavius. Evolutia in cariera a subofiterului din arma logistica. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 52 p. Cota LC/NS 2359; Literatura militara - aplicatii CORNEANU, Marina. Evaluarea resurselor umane ale apararii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 48 p. Cota LC/NS 1704; Literatura militara - aplicatii COSMA, George. Evolutia in cariera a maistrilor militari si a subofiterilor - trasee si conditionari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul 148

de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 25 p. Cota LC/NS 1742; Literatura militara - aplicatii COULLOUMME-LABARTHE, Jean. Formarea ofiterului de maine. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 5/2005. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2005.p.22-31 ISSN 1454-0460 Cota R.1216; Literatura militara generala CRISMARU, Dan. Evolutia in cariera a ofiterilor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 52 p. Cota LC/NS 2193; Literatura militara - aplicatii CUCU, Daniela; GAVRILITA, Costica. Profilul psihoaptitudinal al militarului mileniului II. In: Psihologie aplicata in mediul militar. Simpozion national de psihologie militara: PSIHOMIL - 01.06.2004. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.93-99 ISBN 973-663-201-6 Cota C.608; Literatura militara generala DANESCU, Remus. Managementul carierei ofiterilor din Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 90 p. Cota LC/NS 1964; Literatura militara - aplicatii DEACONU, Alecxandrina; PODGOREANU, Simona; RASCA, Lavinia. Factorul uman si performantele organizatiei. Bucuresti, Editura ASE, 2004. 480 p. ISBN 973-594-540-1 Cota 73445; Literatura enciclopedica DICU, Alexandru. Managementul recrutarii si consilierii candidatilor pentru colegiile militare liceale. 149

Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 62 p Cota LC/NS 1775; Literatura militara - aplicatii DIMITRIU, Laurentiu. Evolutia in cariera a subofiterilor si maistrilor militari - trasee si conditionari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 34 p. Cota LC/NS 2306; Literatura militara - aplicatii DINESCU, Ion; ILISOI, Diana; NAGY, Daniela. The Evolution of the Military Profession. In: Review of the Air Force Academy, no 1/2008. Brasov, Editura The Air Force Academy 'Henri Coanda', 2008. p.73-76 ISSN 1842-9238 Cota R.1371; Literatura militara generala DOBANDA, Vasile. Cariera si promovarea cadrelor militare prin prisma comisiilor de selectie. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 25 p. Cota LC/NS 1961; Literatura militara - aplicatii DOBRESCU, Cristinel. Managementul carierei in Ministerul Apararii Nationale. Studiu de caz: functionarul public. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 40 p. Cota LC/NS 2461; Literatura militara - aplicatii DOMSA, Marcel. Recrutarea, selectia si admiterea absolventilor ciclului gimnazial in colegiile militare liceale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 50 p. Cota LC/NS 2145; Literatura militara - aplicatii

150

DRAGOMAN, Ion. Dreptul la cariera al cadrelor militare. Raspunderea cadrelor militare. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 1998. 118 p.+ 6 anexe Cota A.M.1108; Literatura militara generala Cota Acces Liber 34/35/D82 DRAGOMIR, Cristian. Managementul carierei. Studiu de caz - Statutul soldatilor si gradatilor voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 46 p. Cota LC/NS 2184; Literatura militara - aplicatii DUDU, Nicusor. Evolutia in cariera a subofiterului din Armata Romaniei, particularitati privind evolutia in cariera a subofiterului din arma logistica. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 42 p. Cota LC/NS 2464; Literatura militara - aplicatii DUMISTRACEL, Gheorghe. Particularitatile managementului resurselor umane in domeniul militar. Bucuresti,Editura Universitatii Nationale de Aparare,2005.96p. Cota LC/NS 1396; Literatura militara - aplicatii DUMITRIU, Bogdan. Managementul carierei individuale. Studiu de caz: ofiterul logistician. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 90 p. Cota LC/NS 2235; Literatura militara - aplicatii DUMITRU, Dorin. Formarea profesionala; promovarea maistrilor militari si subofiterilor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 44 p. Cota LC/NS 2465; Literatura militara - aplicatii DUMITRU, Ion Alexandru. Consiliere psihopedagogica: baze teoretice si sugestii practice. Iasi, Editura Polirom, 2008. 336 p. ISBN 978-973-46-0869-0 Cota 75867; Literatura enciclopedica 151

DUMITRU, Valentin. Cariera militara, conceptul de cariera. Planificarea carierei militare. Obiective si dezvoltare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 46 p. Cota LC/NS 2466; Literatura militara - aplicatii EMILIAN, Radu. Conducerea resurselor umane. Bucuresti, Editura Expert, 1999. 352 p. Cota 69790; Literatura enciclopedica FINTINA, Ioan. Elemente caracteristice ale activitatilor biroului de informare - recrutare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 42 p. Cota LC/NS 2232; Literatura militara - aplicatii FLOREA, Lorin. Selectia, incadrarea si evolutia in cariera a personalului din fortele pentru operatii speciale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 42 p. Cota LC/NS 2162; Literatura militara - aplicatii FOTA, Cristian. Evolutia in cariera si sistemul de evidenta al soldarilor si gradatilor voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 68 p. Cota LC/NS 2467; Literatura militara - aplicatii FOTEA, Mirela. Evolutia in cariera a maistrilor militari si a subofiterilor - trasee si conditionari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 42 p. Cota LC/NS 2415; Literatura militara - aplicatii FRASIN, Florina. Programe de formare. Pregatirea permanenta a subofiterilor de infanterie. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 27 p. Cota LC/NS 1741; Literatura militara - aplicatii 152

FRATEAN, Teodor. Atragerea si generarea resurselor umane cu potential ridicat pentru profesia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 50 p. Cota LC/NS 2216; Literatura militara - aplicatii FURIES, Daniel. Analiza evolutiei in cariera a cadrelor militare prin cursuri de cariera. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 31 p. Cota LC/NS 1677; Literatura militara - aplicatii GAITANARU, Valerica-Vasile. Formarea si pregatirea maistrilor militari si subofiterilor in Ministerul Apararii. Studiu de caz: specialitatea sanitari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 46 p. Cota LC/NS 2205; Literatura militara - aplicatii GHERASIM, Camelia Mariana. Perceptia societatii civile asupra actului de selectie. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 14/2004. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2004. p.151-167 Cota R.1142; Literatura militara generala GHERASIM, Camelia Mariana. Perceptia societatii civile asupra actului de selectie. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 15[20]/2005. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2005.p.141-160 Cota R.1203; Literatura militara generala GHERASIM, Camelia Mariana. Perceptia societatii civile asupra actului de selectie. In: Psihologie aplicata in mediul militar. Simpozion national de psihologie militara: PSIHOMIL II - 01.06.2005. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.23-35 ISBN 973-663-218-0 Cota C.609; Literatura militara generala 153

GHERASIM, Cristian. Atragerea si generarea resurselor umane cu potential ridicat pentru profesia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 91 p Cota LC/NS 1785; Literatura militara - aplicatii GHIMPETEANU, Elena Alina. Evolutia in cariera a subofiterilor din arma intendenta. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 36 p. Cota LC/NS 1733; Literatura militara - aplicatii GHINEA, Adrian. Evolutia in cariera a unui subofiter in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 39 p. Cota LC/NS 2375; Literatura militara - aplicatii GHITA, Carmen-Andreea. Motivarea tinerilor in alegerea carierei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 40 p. Cota LC/NS 2403; Literatura militara - aplicatii GHITA, Stelian. Metodologii specifice comisiilor de selectie pentru promovarea organizationala a cadrelor militare din Ministerul Apararii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 37 p. Cota LC/NS 1716; Literatura militara - aplicatii GIGIU, Alin. Metode de promovare ale carierei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 112 p. Cota LC/NS 2387; Literatura militara - aplicatii

154

GIUROIU, Catalin Valeriu. Optimizarea gestionarii resurselor umane din unitatile operationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 35 p. Cota LC/NS 2186; Literatura militara - aplicatii GRADINARU, Marius. Particularitati ale managementului resurselor umane in Armata Romaniei. Studiu de caz: Forte Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 40 p. Cota LC/NS 2250; Literatura militara - aplicatii GRAMATICU, Constantin. Proiectarea unui site web pentru promovarea carierei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 38 p. Cota LC/NS 2252; Literatura militara - aplicatii GRECU, Florin. Metode si tehnici utilizate in Armata Romaniei in vederea asigurarii calitatii resurselor umane. In: Securitatea si apararea spatiului sud-est european, in contextul transformarilor de la inceputul mileniului III. Sesiunea anuala de comunicari stiintifice cu participare internationala: STRATEGII XXI/2006 - 13-14 aprilie 2006, Bucuresti. Sectiunea 10: Management si educatie. Volumul I Management educational. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.676-689 ISBN [10] 973-7854-35-7; ISBN [13] 978-973-7854-35-3 [general]; ISBN [10] 973-7854-46-2; ISBN [13] 978-973-7854-46-9 Cota C.679; Literatura militara generala GRECU, Florentina; PASCA, Natalia Loredana; BANU, Valentina. Cariera militara intre aptitudine si atitudine. In: Asistenta psihologica in organizatia militara. Cunoasterea si asistenta psihologica primara in mediul militar. 155

Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. p.136-149 ISBN 978-973-663-583-0 Cota C.867; Literatura militara generala GRECU, Ioan. Modernizarea sistemului de management al resurselor umane. In: Observatorul Militar, nr. 36[866]/2006. p.10 Sala de lectura GRIGORE, Florin-Gheorghe. Consilierea candidatilor in privinta alegerii tipului de cariera. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007.136 p Cota LC/NS 1771; Literatura militara - aplicatii GRIGORE, Laurentiu-Mihail. Profesionalism si profesionalizare in procesul de formare a resursei umane specializate in contextul evolutiei artei militare. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2003. 170 p.+ 22 anexe Cota D.668; Literatura militara generala GRIGORE, Laurentiu-Mihail. Studiu privind evolutia si caracteristicile profesiei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 33 p. Cota C.818; Literatura militara generala Cota Acces Liber 658.3:355/G83 - unicat GRIGORE, Laurentiu-Mihail; SAS, Dalida. Istoria profesiei militare / The History of Military Profession. In: Revista Academiei Fortelor Terestre, nr. 4/2006. Sibiu, Editura Academiei Fortelor Terestre, 2006. p.165-172; 67-73 ISSN 1582-6384 Cota R.1281; Literatura militara generala GRIGORESCU, Mihai. Final de cariera [Interviu cu domnul general de brigada dr. Nicolae POPESCU, 156

comandantul Scolii de Aplicatie pentru Aparare N.B.C. si inspector pentru aparare N.B.C.]. In: Apararea N.B.C., nr. 10 [2/2005]. Campulung, Editura Centrul de Pregatire pentru Aparare N.B.C., 2005. p.7-13 ISSN 1583-4654 Cota R.1222; Literatura militara generala GRIGORESCU, Mihai. Introspectii radioactive interviu cu un veteran contemporan. In: Apararea N.B.C., nr. 10 [2/2005]. Campulung, Editura Centrul de Pregatire pentru Aparare N.B.C., 2005. p.153-154 ISSN 1583-4654 Cota R.1222; Literatura militara generala GROASA, Dorin George. Pregatirea personalului factor motivator in cariera militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 75 p. Cota LC/NS 2219; Literatura militara - aplicatii GURGU, Ion. Gestionarea resurselor umane profesionalizate ale Armatei Romaniei in conditiile aprobarii noului statut al cadrelor militare si a noului ghid al carierei militare. Referat de cercetare stiintifica nr. 3. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. 56 p. Cota D.1183; Literatura militara generala GURGU, Ion. Managementul resurselor umane profesionalizate ale apararii in contextul restructurarii Armatei Romaniei. Implicatii asupra artei militare romanesti. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 252 p. Cota D.1317; Literatura militara generala GURGU, Ion. Reorganizarea sistemului de formare si perfectionare a pregatirii personalului militar profesionalizat al apararii in conditiile restructurarii Armatei Romaniei, in 157

perioada 2006-2012. Referat de cercetare stiintifica nr. 2. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. 44 p. Cota D.1182; Literatura militara generala GURGU, Ion; DIGA, George; BARBU, Victor; ION, Marian; CIULIC, Vasile; COSTEA, Dan. Studiu privind managementul carierei individuale. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 12 [17]/2004. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2004. p.49-63 Cota R.1105; Literatura militara generala GUTOIU, Daniel. Procesul de asigurare a resurselor umane in structurile de informatii, contrainformatii si securitate militara ale Ministerului Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 60 p. Cota LC/NS 2530; Literatura militara - aplicatii GUTU, Bogdan-Alexandru. Metode si tehnici de interviu utilizate in activitatea de informare recrutare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 33 p. Cota LC/NS 2404; Literatura militara - aplicatii HARITONOVICI, Cristian. Evolutia in cariera a unui subofiter de comunicatii si informatica. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 46 p. Cota LC/NS 2470; Literatura militara - aplicatii HARSAN, Eugen. Particularitati ale implementarii managementului carierei individuale in Armata Romaniei. In: Securitatea si apararea spatiului sud-est european, in contextul transformarilor de la inceputul mileniului III. Sesiunea anuala de comunicari stiintifice cu participare internationala: 158

STRATEGII XXI/2006 - 13-14 aprilie 2006, Bucuresti. Sectiunea 10: Management si educatie. Volumul I Management educational. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.562-571 ISBN [10] 973-7854-35-7; ISBN [13] 978-973-7854-35-3 [general]; ISBN [10] 973-7854-46-2; ISBN [13] 978-973-7854-46-9 Cota C.679; Literatura militara generala HARSAN, Eugen. Particularitati ale managementului carierei individuale in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 44 p. Cota LC/NS 1472; Literatura militara - aplicatii HAZU, Sorin Gabriel. Continuitate si discontinuitate in managementul resurselor umane in Fortele Aeriene Romane in procesul integrarii euroatlantice. In: Transformarea Fortelor Aeriene pana in anul 2015. Simpozion - 29 noiembrie 2005. Brasov, Editura Academiei Fortelor Aeriene 'Henri Coanda', 2006. p.170-179 ISBN 973-8415-29-2 Cota C.694; Literatura militara generala HAZU, Sorin Gabriel. Modalitati de optimizare a managementului resurselor umane in Fortele Aeriene. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 158 p. Cota D.1567; Literatura militara generala HOARA, Mihaela. Calitatea resurselor umane din organizatia militara - provocare a inceputului de mileniu. In: Managementul sistemelor de achizitii. A treia sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti, 12 ianuarie 2006. Bucuresti, 159

Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.12-20 ISBN [10] 973-7854-78-0; ISBN [13] 978-973-7854-78-0 Cota C.731; Literatura militara generala HOARA, Mihaela. Calitatea resurselor umane din organizatia militara. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 1/2007. Bucuresti, Editura Statul Major General al Armatei Romaniei, 2007. p.108-115 ISSN 1454-0460 Cota R.1284; Literatura militara generala HRIHORISIAN, Felicia Maria. Militarul profesionist - profilul aspirantului. In: Psihologie aplicata in mediul militar. Simpozion national de psihologie militara: PSIHOMIL II 01.06.2005. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.56-67 ISBN 973-663-218-0 Cota C.609; Literatura militara generala IACOB, Camelia. Dezvoltarea si mentinerea in sistemul militar a resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 38 p. Cota LC/NS 2362; Literatura militara - aplicatii IACOB, Marian. Proiectarea si evolutia in cariera a ofiterilor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 92 p Cota LC/NS 1783; Literatura militara - aplicatii IANCU, Monica. Motivatia candidatilor pentru cariera de ofiter [din perspectiva evaluarii intereselor si abilitatilor specifice]. In: Psihologie aplicata in mediul militar profesionalizarea psihologiei militare romanesti. Simpozion national de psihologie militara aplicata 'PSIHOMIL III', 160

01.06.2006. Volumul I: Selectia psihologica in mediul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.100-105 ISBN [10] 973-7854-72-1; ISBN [13] 978-973-7854-72-8 [general]; ISBN [10] 973-7854-76-4; ISBN [13] 978-973-7854-76-6 Cota C.696; Literatura militara generala ICONARU, Costica. Analiza si proiectarea posturilor in organismul militar. In: Dimensiuni ale managementului resurselor umane in structurile de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti, 08.04.2004. Lucrari prezentate de participantii la cursul postuniversitar de conducere in domeniul managementului resurselor umane. Sectiunea 3: Utilizarea, dezvoltarea si evaluarea resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. p.212-225 ISBN 973-663-100-1 Cota C.534; Literatura militara generala ILIE, Aurel. Locul si rolul subofiterilor in restructurarea sistemului militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 40 p. Cota LC/NS 2201; Literatura militara - aplicatii ILIE, Doina. Sistemul de management al carierei ofiterilor - un proiect metodologic. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 4/2005. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2005. p.93-95 ISSN 1454-0460 Cota R.1214; Literatura militara generala IORDACHE, Marcel. Evaluarea resurselor umane ale apararii. Metode de evaluare a personalului militar in Armata 161

Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational>, 2004. 93 p. Cota LC/NS 1145; Literatura militara - aplicatii IORDACHESCU, Ion. Evolutia in cariera. Locul si rolul subofiterilor si maistrilor militari in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 34 p. Cota LC/NS 1695; Literatura militara - aplicatii IORDACHI, Corina; TARU, Ioan-Catalin; GOGUCRAIU, Mihaela. O noua viziune privind consilierea candidatilor pentru profesia militara. In: Psihologia organizatiei militare si selectia psihologica a resursei umane. Selectia psihologica in mediul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. p.73-81 ISBN 978-973-663-584-7 Cota C.868; Literatura militara generala IROD, Ovidiu. Selectia soldatilor si gradatilor voluntari in vederea evolutiei in cariera militara pe filiera indirecta. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 83 p Cota LC/NS 1769; Literatura militara - aplicatii ISAILA, Claudiu-Ioan. Filiera de formare a soldatilor gradati voluntari ca ofiteri. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 60 p Cota LC/NS 1781; Literatura militara - aplicatii ISTRATE, Sandel. Evolutia in cariera a maistrilor militari si subofiterilor din Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. p. Cota LC/NS 1949; Literatura militara - aplicatii 162

JANSEN, Julie. Managementul carierei: ghid practic. Iasi, Editura Polirom, 2007. 318 p. ISBN 978-973-46-0552-1 Cota 75115; Literatura enciclopedica JILAVEANU, Liliana. Perfectionarea si promovarea - sistemul pregatirii prin cursuri in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 33 p. Cota LC/NS 1719; Literatura militara - aplicatii JURCAN, Dan. Atractivitatea profesiei militare si optiunea profesionala a elevilor de liceu. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 6/1999. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 1999.p.155-161 Cota R.903; Literatura militara generala JUVERDEANU, Carmen. Aspecte caracteristice privind motivatia pentru cariera militara. In: Psihologia organizatiei militare si selectia psihologica a resursei umane. Psihologia organizatiei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. p.212-221 ISBN 978-973-663-584-7 Cota C.868; Literatura militara generala LANGA, Elena; NICOLESCU, Cornelia; LANGA, Marius Claudiu. Semnificatia succesului personal in cariera militara. In: Psihologie aplicata in mediul militar. Simpozion national de psihologie militara: PSIHOMIL II - 01.06.2005. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.342-350 ISBN 973-663-218-0 Cota C.609; Literatura militara generala

163

LANGA, Elena; NICOLESCU, Cornelia; PETRESCU, Dorin. Studiu privind adaptarea tinerilor in uniforma la cerintele vietii militare. In: Psihologie aplicata in mediul militar. Simpozion national de psihologie militara: PSIHOMIL I - 01.06.2004. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.72-83 ISBN 973-663-201-6 Cota C.608; Literatura militara generala LAZAR, Viorel. Carierele duale si problemele vietii in familiile cadrelor militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 34 p Cota LC/NS 1791; Literatura militara - aplicatii LEFTER, Viorel; MARINAS, Cristian; NICA, Elvira. Fundamente ale managementului resurselor umane. Bucuresti, Editura Economica, 2007. 220 p. ISBN 978-973-709-315-8 Cota 75486; Literatura enciclopedica LESANU, Liliana. Utilizarea aplicatiei MRU-1 in gestionarea resurselor umane si materiale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 66 p. Cota LC/NS 2430; Literatura militara - aplicatii LONCEA, George. Caracteristicile socio-demografice ale candidatilor pentru profesia militara proveniti din Bucuresti. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 52 p. Cota LC/NS 2389; Literatura militara - aplicatii LOZOVA, Tamara. Analiza comparativa a managementului carierei individuale a personalului militar profesionalizat din Armata Romaniei si Armata Nationala din Republica Moldova. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 64 p Cota LC/NS 1805; Literatura militara - aplicatii 164

LUNGULESCU, Liviu. Resursele umane din Fortele Aeriene - provocari in contextul integrarii in Alianta NordAtlantica. In: Transformarea Fortelor Aeriene pana in anul 2015. Simpozion - 29 noiembrie 2005. Brasov, Editura Academiei Fortelor Aeriene 'Henri Coanda', 2006. p.180-188 ISBN 973-8415-29-2 Cota C.694; Literatura militara generala LUPU, Adrian. Managementul carierei individuale la nivelul soldatilor si gradatilor voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 46 p. Cota LC/NS 2474; Literatura militara - aplicatii LUPU, Daciana Angelica. Descoperirea vocatiei profesionale, unul dintre deziteratele consilierii pentru cariera. In: Educatie si instruire: calitate, etica, descentralizare. Sesiunea de comunicari stiintifice, interdisciplinara, 10-11 martie 2006, Bucuresti. Vol. 2: Stiinte ale educatiei - educatie universitara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.107-112 ISBN [10] 973-663-333-0; ISBN [10] 973-663-324-1; ISBN [13] 978-973-663-324-9; ISBN [13] 978-973-663-333-1 [general] Cota C.660; Literatura militara generala LUPURICI, Gheorghe. Managementul resurselor umane in centrele militare zonale si judetene. Desfasurarea activitatilor specifice. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2005. 58 file Cota LC/NS 1333; Literatura militara - aplicatii MACARENCO, Maria-Magdalena; CHIRU, Andreea. Premise ale intrarii in sistemul militar. Motivatii inconstinete - studiu experimental. In: Psihologie aplicata in 165

mediul militar - profesionalizarea psihologiei militare romanesti. Simpozion national de psihologie militara aplicata 'PSIHOMIL III', 01.06.2006. Volumul I: Selectia psihologica in mediul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.135-139 ISBN [10] 973-7854-72-1; ISBN [13] 978-973-7854-72-8 [general]; ISBN [10] 973-7854-76-4; ISBN [13] 978-973-7854-76-6 Cota C.696; Literatura militara generala MALAELEA, Ion. Specificul managementului resurselor umane in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2005. 36 file Cota LC/NS 1348; Literatura militara - aplicatii MAN, Sebastian. Paradoxul intrarii in armata. In: Revista Infanteriei, nr. 2/2007. Fagaras, Editura Centrul de Pregatire a Infanteriei, 2007. p.31 Cota R.1323; Literatura militara generala MANDICA, Cosmin. Managementul carierei in Armata Romaniei. Planificarea carierei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 47 p. Cota LC/NS 2160; Literatura militara - aplicatii MANOLE, Cristina. Managementul resurselor umane in administratia publica. Bucuresti, Editura ASE, 2006. 368 p. ISBN 973-594-780-3 Cota 75316; Literatura enciclopedica MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor umane. Bucuresti, Editura R.A.I., 1998. 436 p. ISBN 973-570-108-1 Cota 69060; Literatura enciclopedica 166

MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor umane. Bucuresti, Editura Economica, 2003. 592 p. ISBN 973-590-909-X Cota 73283; Literatura enciclopedica MANOLESCU, Aurel; MARINAS, Cristian; MARIN, Irinel. Managementul resurselor umane: aplicatii. Bucuresti, Editura Economica, 2004. 344 p. ISBN 973-709-038-1 Cota 73897; Literatura enciclopedica MARIN, Dan. Opinii privind organizarea si desfasurarea cursurilor de formare a ofiterilor in activitate pe filiera indirecta. In: Revista Armei Geniu, nr. 2/2007. Rimnicu Valcea, Editura Centrul de Pregatire pentru Geniu 'Panait Donici', 2007. p.4-5 Cota R.1313; Literatura militara generala MARINESCU, Cornel. Cariera si planificarea carierei. In: Educatie si instruire: calitate, etica, descentralizare. Sesiunea de comunicari stiintifice, interdisciplinara, 10-11 martie 2006, Bucuresti. Vol. 5: Stiinte economice. Management. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.115-118 ISBN [10] 973-663-333-0; ISBN [10] 973-663-327-6; ISBN [13] 978-973-663-327-0; ISBN [13] 978-973-663-333-1 [general] Cota C.663; Literatura militara generala MATEI, Petrisor. Particularitatile managementului resurselor umane in sistemul national de aparare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 36 p. Cota LC/NS 1951; Literatura militara - aplicatii

167

MATUSA, Costel. Modalitati de perfectionare a managementului carierei militare in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 74 p. Cota LC/NS 2200; Literatura militara - aplicatii MERCE, Eugeniu. Managementul carierei. In: Revista Academiei Fortelor Terestre, nr. 2/2004. Sibiu, Editura Academia Fortelor Terestre 'Nicolae Balcescu', 2004.p.239-245 ISSN 1582-6384 Cota R.1147; Literatura militara generala MERCORE, Paul. Managementul carierei de la general la particular. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 36 p. Cota LC/NS 2198; Literatura militara - aplicatii MEREUTA, Gheorghe. Managementul resurselor umane - factor potentator al capacitatii militare a unui stat. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. 228 p. Cota D.898; Literatura militara generala MICHEL, Gheorghe. Formarea profesionala. Promovarea maistrilor militari si subofiterilor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 30 p. Cota LC/NS 2199; Literatura militara - aplicatii MICLAUS, Nicoleta; ANTAU, Aurora. Motivatie si satisfactie in activitate. In: Psihologie aplicata in mediul militar. Simpozion national de psihologie militara: PSIHOMIL I - 01.06.2004. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.46-56 ISBN 973-663-201-6 Cota C.608; Literatura militara generala 168

MIHAI, Mariana. Modul de organizare a concursului pentru ocuparea unor posturi de militari angajati pe baza de contract, arma auto [soferi]. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 25 p. Cota LC/NS 1746; Literatura militara - aplicatii MIHAI, Noru. Tehnologia informatiei in managementul carierei [1]. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 1/2005. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2005. p.29-34 ISSN 145-0460 Cota R.1173; Literatura militara generala MIHAI, Noru. Tehnologia informatiei in managementul carierei personalului militar [II]. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 2/2005. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2005. p.146-151 ISSN 1454-0460 Cota R.1189; Literatura militara generala MIHAI, Puiu M. Dimensiuni psihologice moderne in managementul resurselor umane - selectie si orientare profesionala in medii specifice / Modern Psychological Dimensions in Human Resource Management - Selection and Professional Orientation in Specific Environments. In: Revista Academiei Fortelor Terestre, nr. 1/2006. Sibiu, Editura Academiei Fortelor Terestre, 2006. p.46-55; 178-187 ISSN 1582-6384 Cota R.1247; Literatura militara generala MILITARU, Gheorghe. Planificarea si dezvoltarea carierei personalului intr-o organizatie. In: Revista Academiei Tehnice Militare, nr. 1/2005. Bucuresti, Editura Academiei Tehnica Militara, 2005. p.61-70 ISSN 1453-259X Cota R.1241; Literatura militara generala 169

MIU, Nicolae. Rolul comunicarii in realizarea unui management performant al carierei individuale a maistrilor militari si subofiterilor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 44 p. Cota LC/NS 1995; Literatura militara - aplicatii MOISE, Stelian. Consideratii asupra standardizarii procesului de recrutare a candidatilor pentru cariera militara. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 13/2004. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2004. p.141-146 Cota R.1130; Literatura militara generala MOLDOVAN, Ioan-Gigi. Particularitati ale managementului resurselor umane in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 74 p Cota LC/NS 1795; Literatura militara - aplicatii MORARU, Constantin. Corelatia dintre finalitatile managementul invatamantului militar si capabilitatile Armatei Romaniei, in viziune obiectiva. Referat de cercetare stiintifica nr. 3. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 96 p. Cota D.2218; Literatura militara generala MOROSAN, Marilena-Miorica. Restructurarea resurselor umane. Modernizarea sistemului de management al carierei militare. In: Impactul zonei metropolitane asupra calitatii vietii personalului militar. Atelier de lucru - 11 iulie 2008. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. p.105-111 ISBN 978-973-663-697-4 Cota C.1167; Literatura militara generala

170

MORTUN, Adrian. Cariera militara - implinire a voii lui Dumnezeu / The Military Career - Fulfillment of God's Will. In: Revista Militara de Management si Educatie, nr. 2/2007. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. p.23-26 / 23-29 ISSN 1841-978X Cota R.1307; Literatura militara generala MUNTEANU, Florin. Optiuni privind managementul personalului civil din armata. Particularitati ale rolului si statutului acestora. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. 41 p. Cota LC/NS 1139; Literatura militara - aplicatii MUNTEANU, Valentina. Managementul resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 13/2009. p.29-31 Sala de lectura NALBARU, Gigel. Managementul carierei individuale a subofiterilor si maistrilor militari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 52 p. Cota LC/NS 2478; Literatura militara - aplicatii NAON, Ioan-Misu; MAZILU, Liviu-Marian. Managementul carierei militare intre mit si realitate. In: Provocarile inceputului de mileniu. Sesiunea de comunicari stiintifice a Colegiului de Razboi, iunie, 2003, Sectiunea: Teoria generala a stiintei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Razboi], 2003. p.199-208 ISBN 973-663-065-X Cota C.493; Literatura militara generala NAON, Ioan-Misu; MAZILU, Liviu-Marian. Managementul carierei militare, intre mit si realitate. In: 171

Revista Fortelor Terestre, nr. 3/2003. Bucuresti, Editura Statul Major al Fortelor Terestre, 2003. p.79-82 ISSN 1582-1617 Cota R.1115; Literatura militara generala NEAGU, Costica. Specificul managementului carierei individuale in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 78 p. Cota LC/NS 2535; Literatura militara - aplicatii NEDELCU, Irina-Mihaela. In vizorul specialistilor Calitatea resursei umane din armata. In: Observatorul Militar, nr. 43[822]/2005. p.14 Sala de lectura NEGREA, Constantin. Analiza evolutiei in cariera a unui subofiter de infanterie. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor],2007. 30 p. Cota LC/NS 1682; Literatura militara - aplicatii NEGRU, Stefan. Sisteme de promovare organizationala a cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale prin analizarea acestora in comisiile de selectie. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2005. 61 file Cota LC/NS 1350; Literatura militara - aplicatii NICULA, Tudor. Configuratii atitudinale in plan profesional la unele categorii de militari. In: Caiet documentar, nr. 3/2005. Organizatia militara - coordonate psihosociale. Bucuresti, Editura Directia organizare, personal si mobilizare Sectia Investigatii Sociologice, 2005. p.29-43 Cota C.607; Literatura militara generala 172

NISTOR, Viorel Corneliu. Evolutia in cariera a subofiterului din arma logistica. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 44 p. Cota LC/NS 2223; Literatura militara - aplicatii NITA, Leliana. Armata si profesia militara la sfarsit de mileniu. In: INFOCOM, nr. 2/1998. Bucuresti, Editura Statul Major General, 1998. p.3-10 Cota R.864; Literatura militara generala ONICIUC-CORDUBAN, Ionel. Cariera individuala prioritate in modernizarea managementului carierei in Armata Romaniei. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 3/2009. Bucuresti, Editura Statul Major General al Armatei Romaniei, 2009. p.92-98 ISSN 1454-0460 Cota R.1400; Literatura militara generala OPREA, Adrian. Utilizarea tehnologiilor Web in promovarea profesiei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 35 p. Cota LC/NS 2161; Literatura militara - aplicatii OPREA, Gabriel. Modalitati privind formarea ulterioara prin cursuri a ofiterilor in acord cu principiile evolutiei acestora in cariera militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Aparariisi Educational], 2004. 111 p. Cota LC/NS 1141; Literatura militara - aplicatii ORZEATA, Mihail. Managementul resurselor pentru aparare [I]. Managementul resursei umane. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 3/2009. Bucuresti, Editura Statul Major General al Armatei Romaniei, 2009. p.23-30 ISSN 1454-0460 Cota R.1400; Literatura militara generala 173

ORZEATA, Mihail. Opinii privind reforma in domeniul resursei umane. [2]. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 6/2004. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2004. p.48-55 ISSN 145-0460 Cota R.1163; Literatura militara generala ORZEATA, Mihail. Reforma in domeniul resursei umane [3]. Educarea educatorilor. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 1/2005. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2005. p.58-62 ISSN 145-0460 Cota R.1173; Literatura militara generala PALADE, Danu Gigi. Efectele militare ale profesionalizarii Armatei Romaniei in conditiile statutului de tara membra N.A.T.O. si U.E. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 70 p. Cota LC/NS 2167; Literatura militara - aplicatii PALAGHIA, Rita. Femeia contemporana - egalitatea sanselor in cariera militara. In: Actualitate si perspective in societatea inalt tehnologizata. Sesiune de comunicari stiintifice, 10.01.2006, Bucuresti. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Razboi], 2006. p.337-350 ISBN 973-663-302-0 Cota C.655; Literatura militara generala PANA, Cosma. Sistemul de recrutare si selectie a personalului militar. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 6/2008. Bucuresti, Editura Statul Major General al Armatei Romaniei, 2008. p.88-98 ISSN 1454-0460 Cota R.1373; Literatura militara generala 174

PANICA, Gheorghe. Promovarea organizationala a cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale prin analizarea acestora in comisiile de selectie. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 61 p. Cota LC/NS 1493; Literatura militara - aplicatii PANISOARA, Georgeta. Integrarea in organizatii: pasi spre un management de succes. Iasi, Editura Polirom, 2006. 230 p. ISBN [13] 978-973-46-0553-8 Cota 75114; Literatura enciclopedica PANISOARA, Georgeta; PANISOARA, Ion-Ovidiu. Managementul resurselor umane: ghid practic. Iasi, Editura Polirom, 2004. 328 p. ISBN 973-681-779-2 Cota 73319; Literatura enciclopedica PAPOI, Alina; RADU, Adelaida-Mihaela. ROMANIA MILITARA, fondator istoric al Gandirii Militare Romanesti restituiri: 'Arta de a comanda' [I]. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 1/2009. Bucuresti, Editura Statul Major General al Armatei Romaniei, 2009. p.178-180 ISSN 1454-0460 Cota R.1386; Literatura militara generala PAPOI, Alina; RADU, Adelaida-Mihaela. ROMANIA MILITARA, fondator istoric al Gandirii Militare Romanesti restituiri: 'Arta de a comanda' [II]. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 2/2009. Bucuresti, Editura Statul Major General al Armatei Romaniei, 2009. p.199-200 ISSN 1454-0460 Cota R.1396; Literatura militara generala 175

PAVEL, Dumitru. Fisa postului in organizatiile militare. In: Dimensiuni ale managementului resurselor umane in structurile de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti, 08.04.2004. Lucrari prezentate de participantii la cursul postuniversitar de conducere in domeniul managementului resurselor umane. Sectiunea 3: Utilizarea, dezvoltarea si evaluarea resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. p.226-234 ISBN 973-663-100-1 Cota C.534; Literatura militara generala PETRACHE, Costinel. Dialectica despartirii [articol billingv]. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 2/2008. Bucuresti, Editura Statul Major General al Armatei Romaniei, 2008. p.7-12 ISSN 1454-0460 Cota R.1338; Literatura militara generala PETRACHE, Costinel. Profesionistul militar individualitatea afirmarii / The Military Proffesional - the Individuality of Affirmation. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 5/2006. Bucuresti, Editura Statul Major General al Armatei Romaniei, 2006. p.7-10 ISSN 1454-0460 Cota R.1269; Literatura militara generala PETRUT, Florin. Evolutia profesiei militare. In: Revista Academiei Fortelor Terestre, nr. 2/2004. Sibiu, Editura Academia Fortelor Terestre 'Nicolae Balcescu', 2004. p.51-62 ISSN 1582-6384 Cota R.1147; Literatura militara generala PETRUT, Florin. Reforma profesiei militare in armate N.A.T.O. In: Revista Academiei Fortelor Terestre, nr. 1/2004. 176

Sibiu, Editura Academia Fortelor Terestre 'Nicolae Balcescu', 2004. p.84-93 ISSN 1582-6384 Cota R.1111; Literatura militara generala PITIU, Cristian. Stabilirea unor tendinte clare ale evolutiei in cariera a personalului. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 44 p. Cota LC/NS 2304; Literatura militara - aplicatii PLAPAMARU, Marcel. Formarea si etapele dezvoltarii profesionale a maistrilor militari si subofiterilor din arma comunicatii si informatica. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 36 p. Cota LC/NS 2194; Literatura militara - aplicatii PLESANU, Nicolae. Cariera si promovarea ofiterilor in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 40 p. Cota LC/NS 1969; Literatura militara - aplicatii PODOLEANU, Nicolae. Particularitatile recrutarii in contextul trecerii armatei de la serviciul militar obligatoriu la voluntariat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 39 p. Cota LC/NS 1717; Literatura militara - aplicatii POLLI, Gabriel Franga. Formarea si pregatirea maistrilor militari si subofiterilor din Ministerul Apararii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 46 p. Cota LC/NS 2242; Literatura militara - aplicatii POPA, Silviu. Conceptia privind evolutia in cariera si dezvoltarea profesionala a ofiterului din arma marina. In: 177

Buletinul Fortelor Navale, nr. 7/2007. Bucuresti, Editura Statul Major al Fortelor Navale, 2007. p.53-55 ISSN 1841-4923 Cota R.1320; Literatura militara generala POPA, Silviu-Fanel. Managementul carierei individuale. Conceptia privind evolutia in cariera si dezvoltarea profesionala a ofiterului de marina si a maistrului militar de marina. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 88 p. Cota LC/NS 2540; Literatura militara - aplicatii POPESCU, Ciprian. Traseele carierei militarilor romani in contextul profesionalizarii armatei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 80 p. Cota LC/NS 2482; Literatura militara - aplicatii POPESCU, Marius. Metode si procedee moderne de recrutare si selectie a resurselor umane in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 66 p. Cota LC/NS 2483; Literatura militara - aplicatii POPESCU, Silvia. Management Bucuresti, Editura Roata, 2004. 144 p. ISBN 973-7807-17-0 Cota 72807; Literatura enciclopedica educational.

PUSCASU, Mirela. Aspects of Setting Competencies when Defining a Job. In: Educating and Training Officers for Interoperability. The 7th International Conference on Military Pedagogy Bucharest 1-3 November, 2006. Bucharest, Editura 'Carol I' National Defence University Publishing House, 2007. p.147-150 ISBN 978-973-663-574-8 Cota C.846; Literatura militara generala 178

PUSCASU, Mirela. Consideratii despre pregatirea si perfectionarea resurselor umane. In: Provocari la adresa securitatii si strategiei la inceputul secolului XXI. Sesiunea de comunicari stiintifice cu participare internationala - 14-15 aprilie 2005. Sectiunea: Management si educatie. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.273-280 ISBN 973-663-179-6 Cota C.585; Literatura militara generala RACARU, Alfred-Constantin. Specificul managementului resurselor umane in domeniul informatiilor pentru aparare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 88 p. Cota LC/NS 2542; Literatura militara - aplicatii RADU, Nicolae. Studiu privitor la un cadru conceptual de analiza psihologica a muncii din mediul antiterorist. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 40 p. Cota C.1062; Literatura militara generala Cota Acces Liber 15/R17 – unicat RAICU, Constantin. Proiectii privind managementul carierei militare individuale in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. 70 file Cota LC/NS 1338; Literatura militara - aplicatii RALEA, Lucian. Consideratii privind planificarea resurselor umane in organizatia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 58 p. Cota LC/NS 1465; Literatura militara - aplicatii

179

RAPEA, Florin. Managementul carierei individuale la nivelul soldatilor si gradatilor voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 61 p. Cota LC/NS 2364; Literatura militara - aplicatii RICU, Tudor. Evolutia in cariera a subofiterilor din arma auto. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 32 p. Cota LC/NS 1738; Literatura militara - aplicatii RIZESCU, Alexandru; MANESCU, Gabriel. Mutatii in sfera competentelor ofiterului din Fortele Terestre. In: Noi vremuri, noi actori - de la securitatea individuala, la securitatea colectiva. A XLV-a sesiune de comunicari stiintifice cu participare internationala, iulie-2005. Sectiunea: Teoria artei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Razboi], 2005. p.351-362 ISBN 973-663-262-8 Cota C.620; Literatura militara generala ROMILA, Carmen. Motivatia ascensiunii profesionale a tinerilor militari profesionisti. In: Psihologie aplicata in mediul militar. Simpozion national de psihologie militara. PSIHOMIL - 01.06.2004. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.40-45 ISBN 973-663-201-6 Cota C.608; Literatura militara generala ROSCA, Constantin; VARZARU, Mihai; ROSCA, Ion Gh. Resurse umane: management si gestiune. Bucuresti, Editura Economica, 2005. 638 p. ISBN 973-709-164-7 Cota 74187; Literatura enciclopedica

180

RUSU, Alexandru; NITAN, Marcel; CARPIUC, Gabriel. Propuneri de implementare a unui proces de selectie continua a personalului militar din structurile de operatii speciale. In: Parasutistii, nr. 23/2007. Buletin al Scolii de Aplicatie a Fortelor pentru Operatii Speciale 'General-maior Grigore Bastan'. Buzau, Editura Scolii de Aplicatie a Fortelor pentru Operatii Speciale 'General-maior Grigore Bastan', 2007. p.8-11 ISSN 1584-000X Cota R.1318; Literatura militara generala SALGAU, Eusebiu-Marius. Atragerea si generarea resurselor umane cu potential ridicat pentru profesia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 65 p. Cota LC/NS 2006; Literatura militara - aplicatii SANDU, Corneliu-Gabriel. Cariera si promovarea ofiterilor in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 46 p. Cota LC/NS 2158; Literatura militara - aplicatii SAVA-NERISAN, Doina-Marcela. Evolutia in cariera a subofiterilor de logistica. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 49 p. Cota LC/NS 1687; Literatura militara - aplicatii SCRIPCARIU, Cristinel. Metode de abordare a grupurilor tinta din mediul civil pentru promovarea profesiei si carierei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 51 p. Cota LC/NS 2226; Literatura militara - aplicatii

181

SERBAN, Iulian. Procesul de selectie si ierarhizare in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare din Fortele Navale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 54 p. Cota LC/NS 2176; Literatura militara - aplicatii SFARLOG, Benoni; COSMA, Daniela. Dimensiuni calitative ale managementului carierei ofiterilor din Armata Romaniei / Qualitative Dimensions of the Romanian Officer's Career Management. In: Revista Academiei Fortelor Terestre, nr. 3/2007. Sibiu, Editura Academiei Fortelor Terestre, 2007. p.58-70; 71-83 ISSN 1582-6384 Cota R.1314; Literatura militara generala SIDORIUC, Crinel. Particularitati ale promovarii cadrelor militare in cadrul comisiilor de selectie. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 38 p. Cota LC/NS 2245; Literatura militara - aplicatii SIMION, Doru Ovidiu. Resursa umana componenta a managementului resurselor pentru aparare. Particularitatile recrutarii si selectiei resurselor umane pentru completarea unitatilor componente ale Ministerului Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 64 p. Cota LC/NS 2446; Literatura militara - aplicatii SOROIU, Liviu. Formarea profesionala. Promovarea maistrilor militari si a subofiterilor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 39 p. Cota LC/NS 1680; Literatura militara - aplicatii

182

STANCU, Sorina. Managementul carierei. Studiu de caz. Statutul soldatilor si gradatilor voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 42 p. Cota LC/NS 1955; Literatura militara - aplicatii STANCU, Vasilica. Managementul carierei in armata Romaniei. Planificarea carierei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 36 p. Cota LC/NS 1975; Literatura militara - aplicatii STANESCU, Elena Ramona. Consideratii privind noua conceptie de selectionare si evolutie in cariera a resurselor umane din Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 28 p. Cota LC/NS 1700; Literatura militara - aplicatii gestionarii STEFAN, Dumitru. Optimizarea resurselor umane din unitatile operationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 41 p. Cota LC/NS 2316; Literatura militara - aplicatii STILPEANU, Elena; BURSUC, Catalin; DOREL, Ilie-Serban. Teoriile consilierii si orientarii profesionale. Aplicatii in Scoala Militara de Maistri a Fortelor Navale 'Amiral Ion Murgescu'. In: Psihologie aplicata in mediul militar. Simpozion national de psihologie militara: PSIHOMIL I - 01.06.2004. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.100-110 ISBN 973-663-201-6 Cota C.608; Literatura militara generala STOEAN, Ioana Tania. Identificarea si analiza factorilor care impun profesionalizarea resurselor umane in organizatia militara. Referat de cercetare stiintifica nr. 1. 183

Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 93 p. Cota D.1859; Literatura militara generala STOEAN, Ioana Tania. Optimizarea dimensiunii functionale a managementului profesionalizarii resurselor umane in organizatia militara. Referat de cercetare stiintifica nr. 3. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 87 p. Cota D.2172; Literatura militara generala STOEAN, Ioana Tania. Optimizari structurale ale managementului profesionalizarii resurselor umane in organizatia militara. Referat de cercetare stiintifica nr. 2. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 84 p. Cota D.2013; Literatura militara generala STOICHECIU, Stefan. Managementul carierei individuale - consecinta sau necesitate a unui management al resurselor umane modern in Fortele Aeriene? Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 45 p. Cota LC/NS 1479; Literatura militara - aplicatii TEMPLAR, Richard. Cele 10 reguli ale carierei de succes: ghid vital pentru reusita personala. Bucuresti, Editura Rentrop & Straton, 2006. 239 p. ISBN [13] 978-973-722-068-4 Cota 75120; Literatura enciclopedica TOADER, Cristian; TUNARU, Ramona. O noua perspectiva de abordare a sistemului de selectie psihologica a candidatilor pentru profesia militara. In: Managementul 184

Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 6/1999. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 1999.p.139-154 Cota R.903; Literatura militara generala Cristinel-Ion. Managementul TORCARESCU, carierei, conceptul de cariera, obiective si dezvoltare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 32 p. Cota LC/NS 2222; Literatura militara - aplicatii TRESCH SZVIRCSEV, Tibor. Challenges in the recruitment of professional soldiers in Europe. In: Strategic Impact, no. 3/2008. Bucharest, Editura National Defence University 'Carol I' [Centre for Defence and Security Strategic Studies], 2008. p.76-86 ISSN 1841-5784 Cota R.1358; Literatura militara generala TRESCH SZVIRCSEV, Tibor. Provocari in recrutarea soldatilor profesionisti in Europa. In: Impact Strategic, nr. 3/2008. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Centrul de Studii Strategice de Aparare si Securitate], 2008. p.79-89 ISSN 1582-6511 Cota R.1357; Literatura militara generala TRIF, Sorin. Managementul carierei individuale in organizatia militara, conceptul de cariera, obiective, metode de dezvoltare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 30 p. Cota LC/NS 2490; Literatura militara - aplicatii TUCUNETE, Gheorghe. Considerente privind mecanismele si instrumentele de asigurare a calitatii utilizate in procesul de invatamant organizat la nivelul cursurilor de cariera pentru ofiteri, maistrii militari si subofiteri de tancuri 185

si auto. In: La Posturi, nr. 7/2006. Pitesti, Editura Scoala de Aplicatie pentru Unitati de Lupta 'Mihai Viteazul',2006.p.23-26 Cota R.1251; Literatura militara generala TUCUNETE, Gheorghe. Considerente privind imbunatatirea continua a calitatii pregatirii cadrelor militare si a gradatilor profesionisti din arma tancuri prin cursuri de formare si cariera. In: La Posturi, nr. 2/2007. Pitesti, Editura Scoala de Aplicatie pentru Unitati de Lupta 'Mihai Viteazul', 2007. p.19-22 Cota R.1306; Literatura militara generala TUDORACHE, Alin. Gestionarea resurselor umane. Evolutia in cariera a personalului militar profesionalizat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 64 p. Cota LC/NS 2491; Literatura militara - aplicatii TUDORAN, Ion. Prestigiul social al profesiei in societatea romaneasca contemporana. In: Revista Trupelor de Uscat, nr. 2/1994. Bucuresti, Editura Statul Major al Trupelor de Uscat, 1994. Cota R.739; Literatura militara generala UDROIU, Cristinela. Utilizarea tehnologiilor Web in promovarea profesiei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 68 p. Cota LC/NS 2322; Literatura militara - aplicatii UNGUREANU, Valentin. Dezvoltarea si mentinerea in sistemul militar a resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 55 p Cota LC/NS 1779; Literatura militara - aplicatii URTILA, Mihai. Activitatea biroului informarerecrutare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de 186

Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 40 p. Cota LC/NS 1718; Literatura militara - aplicatii VADUVA, Victor. Optimizari structurale si functionale ale resurselor umane in organizatia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 41 p. Cota LC/NS 2225; Literatura militara - aplicatii VASI, Cosmina. Valori profesionale in randul sublocotenentilor de infanterie in scoala de aplicatie. In: Caiet documentar, nr. 3/2005. Organizatia militara - coordonate psihosociale. Bucuresti, Editura Directia organizare, personal si mobilizare - Sectia Investigatii Sociologice, 2005. p.44-51 Cota C.607; Literatura militara generala VASILE, Lavinia. Cresterea calitatii vietii intre deziderat si certitudine. In: Revista Armei Geniu, nr. 1/2008. Rimnicu Valcea, Editura Centrul de Pregatire pentru Geniu 'Panait Donici', 2008. p.37-38 Cota R.1336; Literatura militara generala VASILIU, Valentin-Emil. Corelatia stil managerial performanta in pregatirea pentru cariera militara. In: Provocari la adresa securitatii si strategiei la inceputul secolului XXI. Sesiunea de comunicari stiintifice cu participare internationala - 14-15 aprilie 2005. Sectiunea: Management si educatie. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.319-320 ISBN 973-663-179-6 Cota C.585; Literatura militara generala VIRLAN, Constantin. Managementul carierei individuale. Evolutia in cariera a subofiterilor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 48 p. Cota LC/NS 2018; Literatura militara - aplicatii 187

VISAN, Cristian. Managementul carierei individuale in Ministerul Apararii. Studiu de caz. Evolutia in cariera a maistrilor militari si subofiterilor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 38 p. Cota LC/NS 2233; Literatura militara - aplicatii VITISAN, Mariana; ISTRATE, Cornel. Determinanti si motivatie in alegerea carierei militare. In: Psihologia organizatiei militare si selectia psihologica a resursei umane. Selectia psihologica in mediul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. p.117-123 ISBN 978-973-663-584-7 Cota C.868; Literatura militara generala VLASCEANU, Mihaela. Managementul carierei: sa invatam sa ne construim o cariera: adaptare dupa o idee de Edgar H. Schein. Bucuresti,Editura Comunicare.ro,2002.116 p. ISBN 973-8376-17-3 Cota 71669; Literatura enciclopedica VLASCEANU, Miruna. Gestionarea resurselor umane. Evolutia in cariera a cadrelor militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 52 p. Cota LC/NS 2439; Literatura militara - aplicatii VOICU, Razvan. Managementul carierei individuale, elemente fundamentale ale managementului resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 42 p. Cota LC/NS 1977; Literatura militara - aplicatii ZAHARIA, Sandu. Serviciul militar de la obligativitate la voluntariat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 38 p. Cota LC/NS 2191; Literatura militara - aplicatii 188

ZAHIU, Bogdan. Cariera militara a ofiterilor, prezent si perspective. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 42 p. Cota LC/NS 2189; Literatura militara - aplicatii ZAMFIROIU, Gabriela. Modalitati de promovare a carierei militare in mediul civil. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 60 p. Cota LC/NS 2498; Literatura militara - aplicatii xxx. CAMPANIA de promovare a profesiei militare. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr.7/2000. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2000. p.34-48 Cota R.927; Literatura militara generala xxx. CARIERA militara [ofiteri, subofiteri, militari angajati pe baza de contract]. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 1/1998. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 1998. p.43-55 Cota R.852; Literatura militara generala xxx. CARTEA posturilor soldatilor si gradatilor voluntari din Armata Romaniei, editia I - D.M.R.U. 14/2008. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2008. 679 p. Cota Serv.1074; Literatura militara generala xxx. CONCEPTIA de formare si dezvoltare profesionala a personalului militar din domeniul operatiilor speciale - nr. D. 7667/2004. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2004. 26 p. Cota Inf.442; Literatura militara generala xxx. CONCEPTIA pregatirii prin cursuri a personalului militar profesionalizat. [Proiect]. In: 189

Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 9 [14]/2002. Bucuresti, Editura Directia Mangement Resurse Umane, 2002. p.117-128 Cota R.1102; Literatura militara generala xxx. CONCEPTIA privind promovarea profesiei militare, recrutarea si selectia candidatilor - M. 100/1998. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 1998. 46p. Cota Serv.642; Literatura militara generala xxx. CONCEPTIA privind dinamica de personal in Armata Romaniei - M.S. 100/2007. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2007. 37 p. Cota 7676; Literatura militara generala xxx. CRITERIILE de selectie a candidatilor si inventarul de cunostinte si abilitati necesare admiterii la cursurile de cariera organizate in Centrul de Pregatire a Personalului din Domeniul Managementului Resurselor Umane in anul de invatamant 2002-2003. In: Buletinul administrativ al M.Ap.N., nr. 3/2002. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2002. p.71-78 Cota R.1037; Literatura militara generala xxx. DISPOZITIE pentru aprobarea 'M.R.U.-3/5, echivalarea, in perioada 03.01-31.12.2006, a cursurilor si studiilor absolvite in tara si in strainatate similare cursurilor de cariera stabilitae prin Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 582/2001' - D.M.R.U. 1/2006. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2006. 10 p. Cota Inf.512; Literatura militara generala xxx. DISPOZITIE pentru aprobarea 'M.R.U.-3/5, echivalarea, in perioada 03.01-31.12.2006, a cursurilor si studiilor absolvite in tara si in strainatate similare cursurilor 190

de cariera stabilite prin Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 582/2001' - D.M.R.U. 1/2006. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 16[21]/2006. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2006. p.29-40 Cota R.1265; Literatura militara generala xxx. DISPOZITIE pentru aprobarea 'M.R.U.-3/11, echivalarea cursurilor si studiilor absolvite in tara si in strainatate, similare cursurilor de cariera stabilite prin ghidul carierei militare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 582/2001' - D.M.R.U. 2/2009. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2009. 9 p. Cota Serv.1073; Literatura militara generala xxx. DISPOZITIE privind echivalarea cursurilor si a studiilor absolvite in tara si in strainatate similare cursurilor de cariera stabilite prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. 145/2001 in perioada 01.10.2001-31.12.2002 - Dispozitia nr. C-8460/2001. Bucuresti, Editura D.M.R.U., 2001. 14 p. Cota Inf.313; Literatura militara generala xxx. DOSAR de personal al angajatului. Bucuresti, Editura Forum Media Publishing, [s.a.]. 192 f. Cota 75893; Literatura enciclopedica xxx. EVOLUTIA in cariera a unui subofiter din Armata S.U.A. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 11 [16]/2003. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2003. p.323-325 Cota R.1104; Literatura militara generala xxx. GHIDUL carierei militare. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr.7/2000. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2000. p.7-33 Cota R.927; Literatura militara generala 191

xxx. HOTARAREA Guvernului nr. 582/2001 pentru aprobarea 'Ghidului carierei militare' si Ordinele ministrului apararii nationale nr. M. 145/2001, M. 146/2001 si M. 147/2001 de aplicare unitara a prevederilor acestora. Bucuresti, Editura M.Ap.N., 2001. 28 p. Cota Inf.312; Literatura militara generala xxx. I.M.-2/7. Norme privind activitatea birourilor informare-recrutare - M. 9/2007. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2007. 19 p. Cota Serv.969; Literatura militara generala xxx. I.M.-2/8. Norme privind activitatea centrelor zonale de selectie si orientare - M. 8/2007. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2007. 31 p. Cota Serv.970; Literatura militara generala xxx. I.M.-3. Conceptia pregatirii prin cursuri a personalului militar profesionalizat - M. 109/2002. Bucuresti, Editura D.M.R.U., 2002. 14 p. Cota Inf.343; Literatura militara generala Cota Acces Liber 355.077.6:355.2/3/C64 xxx. I.M.-3/12. Conceptia de formare, dezvoltare profesionala si utilizare a ofiterilor in Armata Romaniei - M. 174/2004. COMPLETARI: 130/2007. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2004. 24 p. Cota Inf.451; Literatura militara generala Cota Acces Liber 355.077.6:355.2/3/C64 xxx. I.M.-3/12. Conceptia de formare, dezvoltare profesionala si utilizare a ofiterilor in Armata Romaniei - M. 174/2004. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 15[20]/2005. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2005. p.107-125 Cota R.1203; Literatura militara generala 192

xxx. I.M.-3/15. Norme de organizare si desfasurare a formarii ofiterilor in activitate, pe filiera indirecta - M. 66/2005. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2005. 12 p. Cota Serv.883; Literatura militara generala xxx. I.M.-3/16. Norme privind organizarea si desfasurarea admiterii in institutiile militare de invatamant, in anul scolar 2005/2006 - D.M.R.U. 5/2005. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2005. 17 p. Cota Serv.874; Literatura militara generala xxx. I.M.-3/19. Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a probelor de evaluare in cadrul admiterii in institutiile militare de invatamant sau a selectiei personalului pentru participarea la cursuri de cariera in tara - M. 102/2006. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2006. 41 p. Cota Serv.929; Literatura militara generala xxx. I.M.-3/20. Norme privind organizarea si desfasurarea admiterii in institutiile militare de invatamant, in anul scolar 2006/2007 - D.M.R.U. 3/2006. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2006. 38 p. Cota Serv.917; Literatura militara generala xxx. I.M.-3/24. Norme privind organizarea si desfasurarea admiterii in institutiile militare de invatamant, in anul scolar 2007/2008 - nr. D.M.R.U.-5/2007. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2007. 36 p. Cota Serv.982; Literatura militara generala xxx. I.M.-3/36. Dispozitie pentru aprobarea 'I.M.-3/36, domeniile de studii si specializarile corespunzatoare armelor/serviciilor/specialitatilor militare pentru care se organizeaza admitere la cursul de formare a ofiterilor si 193

subofiterilor pe filiera indirecta in insitutiile militare de invatamant' - D.M.R.U. 3/2010. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2010. 12 p. Cota Serv.1112; Literatura militara generala xxx. I.M.-3/4. Norme privind organizarea si desfasurarea admiterii in institutiile militare de invatamant in anul scolar 2003/2004 - Dispozitia D.M.R.U. 2/2003. Bucuresti, Editura D.M.R.U., 2003. 24 p. Cota Serv.774; Literatura militara generala xxx. I.M.-3/6. Conceptia de formare, dezvoltare profesionala si utilizare a subofiterilor si maistrilor militari in Armata Romaniei - M. 72/2004. COMPLETARI: M. 131/2007. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2004. 20 p. Cota Serv.850; Literatura militara generala xxx. I.M.-3/6. Conceptia de formare, dezvoltare profesionala si utilizare a subofiterilor si maistrilor militari in Armata Romaniei - M. 72/2004. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 14/2004. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2004. p.7-21 Cota R.1142; Literatura militara generala xxx. I.M.-3/9. Norme privind organizarea si desfasurarea admiterii in institutiile militare de invatamant, in anul scolar 2004/2005 - D.M.R.U. 2/2004. COMPLETARI: Dispozitia D.M.R.U. 3/2004. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2004. 22 p. Cota Serv.832; Literatura militara generala xxx. I.M.-3/9. Norme privind organizarea si desfasurarea admiterii in institutiile militare de invatamant, in anul scolar 2004/2005 - Dispozitia D.M.R.U. 2/2004. COMPLETARI: D.M.R.U. 3/2004. In: Managementul 194

Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 13/2004. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2004. p.13-36 Cota R.1130; Literatura militara generala xxx. INSTRUCTIUNI privind evolutia in cariera a cadrelor militare - M. 78/2001. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2001. 47 p. Cota Inf.298; Literatura militara generala xxx. LEGE privind statutul cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale. [Proiect]. In: Buletinul Informativ al Armatei, nr. 9/2004. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale - Secretariatul General, 2004. p.50-100 Cota 7593; Literatura militara generala xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane. Bucuresti, Editura Economica, 1997. 473 p. ISBN 973-9198-76-7 Cota 68024; Literatura enciclopedica xxx. M.R.U.-1/6. Instructiuni privind intocmirea, completarea si utilizarea fisei postului pentru cadrele militare din Armata Romaniei - M. 62/2006. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2006. 24 p. Cota Serv.923; Literatura militara generala xxx. M.R.U.-1/8. Cartea posturilor cadrelor militare din Armata Romaniei - D.M.R.U. 4/2006. Editia I. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2006. 834 p. Cota Serv.922; Literatura militara generala xxx. M.R.U.-3. Dispozitie privind echivalarea cursurilor si studiilor absolvite in tara si in strainatate similare cursurilor de cariera stabilite prin Ordinul ministrului apararii 195

nationale nr. 145/2001, in perioada 15.01.2002-31.12.2002 Dispozitia D.M.R.U. 1/2002. Bucuresti, Editura D.M.R.U., 2002. 22 p. Cota Inf.328; Literatura militara generala xxx. M.R.U.-3/11. Dispozitie pentru aprobarea 'M.R.U.-3/11, echivalarea cursurilor si studiilor absolvite in tara si in strainatate, similare cursurilor de cariera stabilite prin ghidul carierei militare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 582/2001' - D.M.R.U. 1/2008. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2008. 16 p. Cota Serv.1046; Literatura militara generala xxx. M.R.U.-3/14. Dispozitie pentru aprobarea M.R.U.3/14, echivalarea, in perioada 03.01-31.12.2005, a cursurilor si studiilor absolvite in tara si in strainatate similare cursurilor de cariera stabilite prin Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 582/2001 - D.M.R.U. 1/2005. Bucuresti,Editura Directia Magement Resurse Umane,2005.9p. Cota Inf.460; Literatura militara generala xxx. M.R.U.-3/14. Echivalarea, in perioada 03.0131.12.2005, a cursurilor si studiilor absolvite in tara si in strainatate similare cursurilor de cariera stabilite prin ghidul carierei militare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 582/2001 - D.M.R.U. 1/2005. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 15[20]/2005. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2005.p.127-129 Cota R.1203; Literatura militara generala xxx. M.R.U.-3/34. Dispozitie pentru aprobarea 'M.R.U.-3/34, echivalarea cursurilor si studiilor absolvite in tara si in strainatate, similare cursurilor de cariera stabilite prin ghidul carierei militare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 582/2001' - D.M.R.U. 1/2010. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2010. 18 p. Cota Serv.1108; Literatura militara generala 196

xxx. M.R.U.-3/4. Norme privind organizarea si functionarea sistemului de selectie si ierarhizare in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale - M. 88/2005. COMPLETARI: M. 172/2006; M. 64/2007; M. 77/2007. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2005. 52 p. Cota Inf.488; Literatura militara generala xxx. M.R.U.-3/4. Norme privind organizarea si functionarea sistemului de selectie si ierarhizare in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare din Ministerul Apararii - M. 179/2007. COMPLETARI: M. 221/2007. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2007. 60 p. Cota Inf.596; Literatura militara generala Cota Acces Liber 355.077.6:658.3:355/N86 xxx. M.R.U.-3/7. Dispozitie privind echivalarea, in perioada 05.01-31.12.2004, a cursurilor si studiilor absolvite in tara si in strainatate similare cursurilor de cariera stabilite prin Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 582/2001 - D.M.R.U. 1/2004. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2004. 11 p. Cota Inf.410; Literatura militara generala xxx. M.R.U.-3/9. Dispozitie pentru aprobarea 'M.R.U.3/9, echivalarea, in perioada 01.01-31.12.2007, a cursurilor si studiilor absolvite in tara si in strainatate, similare cursurilor de cariera stabilite prin ghidul carierei militare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 582/2001' - D.M.R.U. 1/2007. COMPLETARI: D.M.R.U. 4/2007; D.M.R.U. 8/2007. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2007. 8 p. Cota Serv.965; Literatura militara generala xxx. M.R.U.-5/2. Norme pentru ocuparea posturilor permanente ale Ministerului Apararii Nationale in strainatate 197

M. 106/2006. COMPLETARI: M. 147/2007. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2006. 28 p. Cota Inf.543; Literatura militara generala xxx. NORME privind participarea cadrelor militare din Armata Romaniei la studii de perfectionare a pregatirii profesionale organizate in tara - M. 194/2001. COMPLETARI: M. 125/2004. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2001. 24 p. Cota Inf.321; Literatura militara generala xxx. NORME privind participarea cadrelor militare din Armata Romaniei la studii de perfectionare a pregatirii profesionale organizate in tara - M. 194/2001. COMPLETARI: M. 125/2004. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 9 [14]/2002. Bucuresti, Editura Directia Mangement Resurse Umane, 2002. p.55-75 Cota R.1102; Literatura militara generala xxx. ORDIN pentru aprobarea componentei nominale a Comisiilor de Selectie nr. 1-14 constituite in scopul selectiei si ierarhizarii in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare din Ministerul Apararii - M. 163/2007. COMPLETARI: M. 205/2007, M. 213/2007, M. 222/2007. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2007. 9 p. Cota Serv.1015; Literatura militara generala xxx. ORDIN pentru aprobarea 'Componentei nominale a comisiilor de selectie nr. 1-14 constituite in scopul selectiei si ierarhizarii in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare din Ministerul Apararii' - M. 6/2008. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2008. 14 p. Cota Serv.1042; Literatura militara generala xxx. ORDIN pentru aprobarea 'Componentei nominale a comisiilor de selectie nr. 1-14 constituite in scopul selectiei si 198

ierarhizarii in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare din Ministerul Apararii' - M. 69/2008. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2008. 18 p. Cota Serv.1059; Literatura militara generala xxx. ORDIN pentru aprobarea 'Normelor privind participarea cadrelor militare din Armata Romaniei la studii de perfectionare a pregatirii profesionale organizate in tara' M. 76/2008. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2008. 21 p. Cota Inf.628; Literatura militara generala xxx. ORDIN pentru aprobarea 'Componentei nominale a comisiilor de selectie nr. 1-14 constituite in scopul selectiei si ierarhizarii in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale' - M. 22/2009. COMPLETARI: M. 31/2009. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2009. 15 p. Cota Serv.1076; Literatura militara generala xxx. ORDIN pentru aprobarea normelor de selectionare a candidatilor pentru admiterea la cursul de formare a ofiterilor si subofiterilor in activitate, pe filiera indirecta - M. 132/2009. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2009. 30 p. Cota Serv.1109; Literatura militara generala xxx. ORDINUL ministrului apararii nationale pentru aprobarea Normelor de organizare si functionare a centrelor zonale de selectie si orientare - M. 77/1999. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 6/1999. Bucuresti, Editura Directia management Resurse Umane, 1999.p.183-202 Cota R.903; Literatura militara generala xxx. ORDONANTA de Urgenta a Guvernului nr. 90/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 199

privind Statutul cadrelor militare, Hotararea Guvernului nr. 582/2001 pentru aprobarea Ghidului Carierei Militare si Ordinele ministrului apararii nationale nr. M. 145/2001, M. 146/2001 si M. 147/2001 de aplicare unitara a prevederilor acestora. [Vezi si Cota: Serv.543 - Legea 80/1995]. Bucuresti, Editura D.M.R.U., 2001. 68 p. Cota Inf.308; Literatura militara generala xxx. PRECIZARILE sefului Directiei Management Resurse Umane referitoare la intocmirea si utilizarea fisei postului in armata. COMPLETARI: D.M.R.U. 3/2005. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2000. 20 p. Cota Serv.718; Literatura militara generala xxx. PROBLEME de personal si invatamant. In: Buletinul Informativ al Armatei, nr. 6/2004. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2004. p.25-70 Cota 7582; Literatura militara generala xxx. PROCEDURA de preselectie organizata de Ministerul Apararii Nationale in vederea participarii functionarilor publici de executie la concursul anual de promovare rapida organizat de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici - M. 80/2009. [Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 555/2009]. Bucuresti, Editura Monitorul Oficial al Romaniei, 2009. 9 p. Cota Serv.1094; Literatura militara generala xxx. PROGRAMA concursurilor de admitere la cursurile ce se vor organiza si desfasura de catre Centrul de Pregatire pentru Muzicile Militare. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 2/2007. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2007. p.68-78 Cota R.1303; Literatura militara generala

200

xxx. PROMOVAREA profesiei militare in mediile civile. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 1/1998. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 1998. p.27-34 Cota R.852; Literatura militara generala xxx. PROMOVAREA profesiei militare, recrutarea si selectia candidatilor. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 3/1998. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 1998. p.7-45 Cota R.866; Literatura militara generala xxx. RECRUTAREA, selectia, formarea si utilizarea ofiterilor - Aprobat de ministrul de stat, ministrul apararii nationale in sedinta cu secretarii de stat din 17.06.1999. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 6/1999. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 1999. p.7-28 Cota R.903; Literatura militara generala xxx. S.M.G./F.O.S.-3.11. Norme privind selectia, formarea, dezvoltarea profesionala si evolutia in cariera a personalului fortelor pentru operatii speciale. [Proiect]. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2006. 42 p. Cota Inf.541; Literatura militara generala xxx. S.M.G./F.O.S.-3.13. Instructiuni privind selectia, formarea, dezvoltarea profesionala si evolutia in cariera a personalului fortelor speciale - M.S. 212/2007. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2007. 64 p. Cota 7673; Literatura militara generala xxx. S.M.G./F.S.-3.11. Norme privind selectia, formarea, dezvoltarea profesionala si evolutia in cariera a personalului fortelor pentru operatii speciale. [Proiect]. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2007. 40 p. Cota Inf.575; Literatura militara generala 201

xxx. SINTEZA activitatii de promovare a profesiei militare, de recrutare si selectie a candidatilor pentru cariera militara, in anul de invatamant 1999/2000. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 8/2001. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2001. p.13-38 Cota R.1087; Literatura militara generala xxx. STAGII minime pe tipuri de functii ce trebuie indeplinite de ofiteri in perioada anterioara promovarii in functie, Tipurilor de cursuri de cariera, Componenta si competentele comisiilor de selectie, Functii unicat in care, prin exceptie, ofiterii pot fi mentinuti mai mult de 4 ani - M. 145/2001. COMPLETARI: M. 165/2007. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 9 [14]/2002. Bucuresti, Editura Directia Mangement Resurse Umane, 2002. p.7-26 Cota R.1102; Literatura militara generala xxx. STRATEGIA de promovare privind recrutarea persoanelor de sex feminin in randul personalului militar profesionalizat. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 8/2001. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2001. p.39-50 Cota R.1087; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de admitere la noile cursuri de cariera organizate cu maistrii militari si subofiterii, conforma 'Ghidului carierei militare' si 'Ordinului ministrului apararii nationale nr. M. 145/2001'. Bucuresti, Editura S.M.F.T., 2002. 41 p. Cota Inf.335; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru pregatirea candidatilor in vederea sustinerii concursului de admitere la cursurile de cariera organizate in Scoala de Aplicatie pentru 202

Logistica. Bucuresti, Editura Scoala de Aplicatie pentru Logistica, 2002. 27 p. Cota Serv.754; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru examenele de admitere la cursurile de cariera - ofiteri, maistrii militari si subofiteri de transmisiuni. Bucuresti, 2002. 11 p. Cota Tr.237; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia privind pregatirea tactica si de specialitate pentru cursurile de cariera - ofiteri si subofiteri, in vederea sustinerii testului de cunostinte pentru admiterea la curs [conform prevederilor ordinului ministrului de stat, ministrul apararii nationale nr. M. 7/1998, art.9, al.24]. In: Buletinul administrativ al M.Ap.N. nr. 2/2001. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2001. p.3-19 Cota R.969; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia privind pregatirea tactica si de specialitate, pentru cursurile de cariera, ofiteri si subofiteri, in vederea aplicarii testului de cunostinte pentru admiterea la curs [conform prevederilor ministrului apararii nationale Nr.M.7/1998, art.9, al.2-4 si ale ordinului sefului Statului Major al Trupelor de Uscat Nr.K. 4252/1998]. In: Buletinul Administrativ al M.Ap.N., nr. 1/2002. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2002. p.5-28 Cota R.1007; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru pregatirea candidatilor in vederea sustinerii concursului de admitere la cursurile de cariera organizate in Scoala de Aplicatie pentru Logistica. In: Buletinul administrativ al M.Ap.N., nr. 1/2002. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2002.p.29-59 Cota R.1007; Literatura militara generala

203

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de admitere la cursurile de cariera. In: Buletinul administrativ al M.Ap.N., nr. 3/2002. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2002. p.5-24 Cota R.1037; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de admitere la cursurile de cariera organizate in Scoala Militara de Maistri a Fortelor Navale in anul de invatamant 2002-2003. In: Buletinul administrativ al M.Ap.N., nr. 3/2002. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2002. p.79-87 Cota R.1037; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia privind pregatirea tactica si de specialitate pentru cursurile de cariera, ofiteri medici si subofiteri sanitari, in vederea aplicarii testului de cunostinte pentru admiterea la curs [conform prevederilor ordinului ministrului apararii nationale, nr. M.7 din 23.01.1998, art.9, al.2-4 si ale ordinului sefului Statului Major al Trupelor de Uscat nr. K.4252 din 28.09.1998]. In: Buletinul administrativ al M.Ap.N., nr. 3/2002. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2002. p.120-146 Cota R.1037; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru pregatirea candidatilor in vederea sustinerii concursului de admitere la cursurile de cariera organizate de Scoala de Aplicatie pentru Logistica. In: Buletinul administrativ al M.Ap.N., nr. 1/2003. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2003.p.22-26 Cota R.1066; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de admitere la cursurile de cariera ce se organizeaza in cadrul Centrului de Pregatire Montana. In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 2/2003. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2003. p.9-17 Cota R.1078; Literatura militara generala 204

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de admitere la cursurile de cariera organizate de Scoala de Aplicatie pentru Geniu si Cai Ferate in anul de invatamant 2003-2004. In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 2/2003. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2003. p.18-42 Cota R.1078; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de admitere la cursurile de cariera organizate in Scoala Militara de Maistri a Marinei in anul de invatamant 2003-2004. In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 2/2003. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2003. p.43-50 Cota R.1078; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de admitere la cursurile de cariera pentru ofiterii si subofiterii de infanterie. In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 2/2003. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2003. p.51-71 Cota R.1078; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de admitere la cursurile de cariera ce se organizeaza in cadrul Centrului de Pregatire a Cercetasilor.In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 2/2003. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2003.p.72-89 Cota R.1078; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de admitere la cursurile de cariera ce se organizeaza in Scoala de Aplicatie pentru Parasutisti 'General-maior Grigore Bastan'. In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 2/2003. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2003. p.90-113 Cota R.1078; Literatura militara generala 205

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de admitere la cursurile de cariera care se organizeaza la Scoala de Aplicatie pentru Artilerie Terestra si Artilerie Antiaeriana 'Ioan Voda' in anul de invatamant 2003-2004. In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 2/2003. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2003. p.114-159 Cota R.1078; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de admitere la cursurile de cariera, arma aparare NBC. In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 2/2003. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2003. p.160-177 Cota R.1078; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia privind pregatirea tactica si de specialitate pentru ofiteri medici si subofiteri sanitari, in vederea participarii la concursurile de admitere la cursurile de cariera. In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 2/2003. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2003. p.178-180 Cota R.1078; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de admitere la cursurile de cariera pentru armele tancuri si auto. In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 2/2003. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2003. p.208-247 Cota R.1078; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de admitere la cursurile de cariera, pentru ofiteri - Forte Terestre. In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 4/2005. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2005. p.5-73 Cota R.1201; Literatura militara generala 206

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de admitere la cursurile de cariera, pentru subofiteri - Forte Terestre. In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 4/2005. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2005. p.74-158 Cota R.1201; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de admitere la cursurile de cariera organizate in Scoala de Aplicatie a Fortelor Navale in anul de invatamant 2005-2006. In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 4/2005. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2005. p.159-182 Cota R.1201; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de admitere la cursurile de cariera arma comunicatii si informatica specialitatea militara transmisiuni, tehnica de comunicatii, razboi electronic in comunicatii, tehnica de calcul si pentru concursul de admitere la cursul de formare a subofiterilor in activitate din militari angajati pe baza de contract/gradati profesionisti si din functionari publici si salariati civili, arma comunicatii si informatica, specialitatile militare transmisiuni si razboi electronic in comunicatii [filiera indirecta]. In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 4/2005. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2005. p.182-215 Cota R.1201; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de admitere la cursurile de cariera organizate in Scoala de Aplicatie pentru Logistica si pentru cursurile de formare a ofiterilor si subofiterilor in activitate - serviciul administratieintendenta - filiera indirecta. In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 4/2005. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2005. p.216-255 Cota R.1201; Literatura militara generala 207

xxx. TEMATICA si bibliografia privind pregatirea tactica si de specialitate, in vederea aplicarii testului de cunostinte pentru admiterea la cursurile de cariera-ofiteri si subofiteri [conform prevederilor ordinului ministrului apararii nationale nr. M. 7/1998, art.9, al.2-4 si ale ordinului sefului Statului Major al Trupelor de Uscat nr.K.4252/1998]. In: Buletinul Administrativ al M.Ap.N., nr.2/1999. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 1999. p.53 Cota 6290; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de admitere la noile cursuri de cariera organizate cu maistrii militari si subofiterii, conform 'Ghidului carierei militare' si 'Ordinului ministrului apararii nationale nr. M. 145/2001'. In: Buletinul Administrativ al M.Ap.N., nr. 2/2002. Bucuresti, Editura M.Ap.N., 2002. p.64-128 Cota 6295; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de admitere la cursurile de cariera ce se organizeaza in cadrul Centrului de Pregatire a Cercetasilor [in conformitate cu Ordinele ministrului de stat, ministrul apararii nationale nr. M. 7/1998, art. 9 al. 2-4 si M. 194/2001 anexa 2, pct. f]. In: Buletinul Administrativ al M.Ap.N., nr. 2/2002. Bucuresti, Editura M.Ap.N., 2002. p.164-181 Cota 6295; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de admitere la cursurile de cariera pentru ofiteri, maistri militari si subofiteri ce se organizeaza in scoala de aplicatie a fortelor aeriene incepand cu anul universitar 2003-2004. In: Buletinul administrativ al M.Ap.N., nr. 3/2003. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2003. p.4-56 Cota 6298; Literatura militara generala

208

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de admitere la cursurile ce se vor organiza in Universitatea Nationala de Aparare incepand cu anul universitar 2004-2005. In: Buletinul Administrativ al M.Ap.N., nr. 1/2004. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2004. p.5-81 Cota 6299; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de admitere la cursurile de cariera ce se organizeaza in cadrul Centrului de Pregatire a Cercetasilor. In: Buletinul Administrativ al M.Ap.N., nr. 1/2004. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2004. p.82-98 Cota 6299; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de admitere la cursurile de cariera a ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor si cursul formare subofiteri in activitate pe filiera indirecta organizate de Scoala de Aplicatie pentru Aparare N.B.C. Campulung in anul de invatamant 2004-2005. In: Buletinul Administrativ al M.Ap.N., nr. 1/2004. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2004. p.117-132 Cota 6299; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de admitere la cursurile de cariera ce se organizeaza in Scoala de Aplicatie pentru Parasutisti 'General-maior Grigore Bastan' in anul de invatamant 2004-2005. In: Buletinul Administrativ al M.Ap.N., nr. 1/2004. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2004. p.133-153 Cota 6299; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de admitere organizate in Scoala Militara de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Terestre - filiera indirecta in anul de invatamant 2004-2005. In: Buletinul Administrativ al 209

M.Ap.N., nr. 1/2004. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2004. p.221-268 Cota 6299; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de admitere, pentru ofiterii si subofiterii de infanterie Scoala de Aplicatie pentru Infanterie Vanatori de Munte in anul de invatamant 2004-2005. In: Buletinul Administrativ al M.Ap.N., nr. 1/2004. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2004. p.269-289 Cota 6299; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de admitere la cursurile de cariera ce se organizeaza in cadrul Centrului de Pregatire pentru Informatii Militare din Scoala de Aplicatie a Fortelor pentru Operatii Speciale. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 1/2006. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2006. p.122-155 Cota 6305; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de selectie la cursurile de cariera pentru ofiteri, maistri militari si subofiteri ce se organizeaza in Scoala de Aplicatie pentru Fortele Aeriene incepand cu anul de invatamant 2006-2007. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 2/2006. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2006. p.5-84 Cota 6306; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de admitere la cursurile de cariera organizate in Scoala de Aplicatie pentru unitati de lupta 'Mihai Viteazul' in anul de invatamant 2006-2007. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 2/2006. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2006. p.85-104 Cota 6306; Literatura militara generala 210

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de admitere la cursurile de cariera organizate in Scoala de Aplicatie pentru Logistica 'General Constantin Zaharia'. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 3/2006. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2006. p.5-61 Cota R.1266; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de admitere la cursurile de cariera din Centrul de Pregatire pentru Blindate. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 1/2007.Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2007.p.60-79 Cota 6309; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de admitere la cursurile de cariera din Centrul de Pregatire pentru Infanterie. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 1/2007.Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2007. p.80-89 Cota 6309; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de admitere la cursurile de cariera din Centrul de Pregatire Montana. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 1/2007.Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2007.p.90-99 Cota 6309; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de admitere la cursurile de cariera din Centrul de Pregatire pentru Artilerie Terestra 'Ioan Voda'. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 1/2007. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2007. p.100-111 Cota 6309; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de admitere la cursurile de cariera din Centrul de Pregatire 211

pentru Artilerie Antiaeriana 'General Gheorghe Popescu'. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 1/2007. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2007. p.112-127 Cota 6309; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de admitere la cursurile de cariera din Centrul de Pregatire pentru Geniu 'Panait Donici'. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 1/2007. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2007. p.127-137 Cota 6309; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de admitere la cursurile de cariera din Centrul de Pregatire pentru Aparare N.B.C. 'Muscel'. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 1/2007. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2007. p.137-146 Cota 6309; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de admitere la cursurile de cariera din Centrul de Pregatire pentru Comunicatii si Informatica 'Decebal'. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 1/2007. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2007. p.147-163 Cota 6309; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de admitere la cursurile de formare si de cariera din Scoala Militara de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Terestre. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 1/2007. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2007. p.164-182 Cota 6309; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de admitere la cursurile de cariera ce se organizeaza in cadrul Centrului de Pregatire a Cercetasilor si Parasutistilor in anul 212

de invatamant 2007-2008. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 1/2007. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2007. p.183-203 Cota 6309; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de admitere la cursurile de cariera ce se organizeaza in cadrul Centrului de Pregatire pentru Operatii Speciale in anul de invatamant 2007-2008. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 1/2007. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2007. p.204-214 Cota 6309; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de admitere la cursurile de cariera ce se organizeaza in cadrul Centrului de Pregatire pentru Informatii Militare in anul de invatamant 2007-2008. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 1/2007. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2007. p.215-240 Cota 6309; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de selectie la cursurile de cariera ce se organizeaza in Scoala de Aplicatie pentru Fortele Aeriene 'Aurel Vlaicu' incepand cu anul de invatamant 2008-2009. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 1/2008. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2008. p.157-244 Cota R.1341; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de admitere la cursurile de cariera organizate in Scoala de Aplicatie pentru Unitati de Lupta 'Mihai Viteazul', in anul de invatamant 2008-2009. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 2/2008. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2008. p.33-89 Cota R.1364; Literatura militara generala 213

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de admitere la cursurile de cariera organizate in Scoala de Aplicatie pentru Unitati de Sprijin de Lupta 'General Eremia Grigorescu', in anul de invatamant 2008-2009. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 2/2008. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2008. p.90-150 Cota R.1364; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia necesara sustinerii examenului de admitere la cursurile de cariera organizate in Centrul de Pregatire pentru Geniu 'Panait Donici', in anul de invatamant scolar 2008-2009. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 2/2008. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2008. p.151-168 Cota R.1364; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru admiterea la cursurile de formare si cariera organizate in Scoala de Aplicatie pentru Logistica 'General Constantin Zaharia', in anul de invatamant 2008-2009. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 3/2008. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2008. p.19-65 Cota R.1365; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de admitere la cursurile de cariera ce se organizeaza in Scoala de Aplicatie pentru Fortele Aeriene 'Aurel Vlaicu' incepand cu anul de invatamant 2009-2010. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 1/2009. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2009. p.236-312 Cota R.1394; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia concursurilor de admitere la cursurile de cariera organizate la Centrul de Instruire pentru Comunicatii si Informatica 'Decebal' incepand cu anul de invatamant 2009-2010. In: Buletinul Administrativ 214

al Ministerului Apararii Nationale, nr. 2/2009. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2009. p.11-22 Cota R.1414; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si biliografia pentru concursul de admitere la cursurile de cariera care se organizeaza in Scoala de Aplicatie pentru Artilerie Terestra si Artilerie Antiaeriana 'Ioan Voda' in anul de invatamant 2004-2005. In: Buletinul Administrativ al M.Ap.N., nr. 1/2004. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2004. p.154-207 Cota 6299; Literatura militara generala

7. EVALUAREA PERFORMANŢELOR
ACHIM, Aurel. Particularitati ale evaluarii performantelor personalului militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 36 p. Cota LC/NS 2213; Literatura militara - aplicatii AGIU, Robert-Gabriel. Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului civil din Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 49 p. Cota LC/NS 1728; Literatura militara - aplicatii ALBU, Nadia; ALBU, Catalin. Solutii practice de eficientizare a activitatilor si de crestere a performantei organizationale: gestiunea dezvoltarii durabile prin Balanced Scorecard. Bucuresti, Editura CECCAR, 2005. 248 p. ISBN 973-8478-55-3 Cota 73600; Literatura enciclopedica ALBU, Nadia; ALBU, Catalin. Instrumente de management al performantei: Vol.1: contabilitate de gestiune. Bucuresti, Editura Economica, 2003. 288 p. ISBN 973-590-895-6 Cota 73905; Literatura enciclopedica 215

ARADAVOAICE, Gheorghe. Deontologia liderului performant. Bucuresti, Editura Antet, [s.a.]. 80 p. ISBN 973-636-148-9 Cota 73675; Literatura enciclopedica ARMSTRONG, Michael. Cum sa fii un manager si mai bun: manual complet de tehnici dovedite si aptitudini esentiale. Bucuresti, Editura Meteor Press, 2007. 296 p. ISBN 978-973-728-174-6 Cota 75090; Literatura enciclopedica ARMSTRONG, Michael. Managementul resurselor umane: manual de practica. Bucuresti, Editura Codecs, 2003. 872 p. ISBN 973-8060-60-5 Cota 72289; Literatura enciclopedica AVRIGEANU, Silviu. Locul si rolul evaluarii in managementul resurselor umane. In: Arhitectura mediului de securitate europeana la inceput de secol si mileniu. A XLVI-a sesiune de comunicari stiintifice cu participare internationala, iulie - 2005. Sectiunea: Teoria instruirii si educarii trupelor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Razboi], 2005. p.274-284 ISBN 973-663-263-6 Cota C.619; Literatura militara generala BADEA, Mihai. Motivarea angajatilor; metode si tehnici de motivare a subordonatilor pentru cresterea performantelor profesionale in cadrul S.R.I. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. 34 p. Cota LC/NS 1158; Literatura militara - aplicatii

216

BALAN, Neculai. Competenta organizationala a ofiterului. Bucuresti, Editura Academiei de Inalte Studii Militare, 1999. 159 p. ISBN 973-9324-29-0 Cota 69076; Literatura enciclopedica BARBU, Victor; POPESCU, Mihai-Silviu. Studiu privind aprecierea si promovarea personalului. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2007. 39 p. Cota C.1038; Literatura militara generala Cota Acces Liber 658.3/B30 - unicat BUCULEI, Catalin-Manuel. Evaluarea performantelor profesionale. Instrumente, modele, metode de evaluare a performantelor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 64 p. Cota LC/NS 2156; Literatura militara - aplicatii BUHLER, Patricia. Human resources management / Managementul resurselor umane. Avon, Editura Adams Media Corporation, 2002. 368 p. ISBN 1-58062-699-8 Cota 73257; Literatura enciclopedica BURGHELEA, Cristina; DRAGAN, Gabriela. Gestiunea competentei in resursele umane din invatamantul romanesc. In: Tribuna economica, nr. 16/2008. p.32-35 Sala de lectura BUTNARIU, Florin. Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului civil din Ministerul Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 67 p. Cota LC/NS 1483; Literatura militara - aplicatii 217

CARDON, Alain. Coaching pentru echipele de directori. Bucuresti, Editura Codecs, 2003. 196 p.: anexe. ISBN 973-8060-61-3 Cota 74072; Literatura enciclopedica CIOBANU, Emil. Managementul performant al resurselor umane in organizatie. Bucuresti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2008. 232 p. ISBN 978-606-524-007-0 Cota 75924; Literatura enciclopedica CONSTANTIN, Ticu; STOICA-CONSTANTIN, Ana. Managementul resurselor umane: ghid practic si instrumente pentru responsabilii de resurse umane si manageri. Iasi, Editura Institutul European, 2002. 248 p. ISBN 973-611-214-4 Cota 71372; Literatura enciclopedica CORNEANU, Marina. Evaluarea resurselor umane ale apararii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 48 p. Cota LC/NS 1704; Literatura militara - aplicatii COSTEA, Dan. Caracteristicile actuale ale sistemelor de evaluare a personalului militar din unele tari membre N.A.T.O. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 11 [16]/2003. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2003. P.339-343 Cota R.1104; Literatura militara generala COSTEA, Dan. Caracteristicile actuale ale sistemelor de evaluare a personalului militar din unele tari membre N.A.T.O. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 12 [17]/2004. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2004. p.145-149 Cota R.1105; Literatura militara generala 218

COSTEA, Dan. Evaluarea = recunoastere obiectiva a valorii individuale. In: Observatorul Militar, nr. 14[692]/2003. p.13 Sala de lectura COSTEA, Razvan. Evaluarea performantelor personalului la nivelul unui batalion. Particularitati si studiu de caz. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 70 p. Cota LC/NS 2157; Literatura militara - aplicatii COSTIN, Marinela. Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului civil. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. 68 file Cota LC/NS 1330; Literatura militara - aplicatii DAVID, Adriana. Evaluarea performantelor profesionale ale personalului civil in Ministerul Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2004. 54 p. Cota LC/NS 1144; Literatura militara - aplicatii DAVID, Adela Stefania; CRACSNER, EdmondConstantin. O noua predictie a performantei profesionale din domeniul militar utilizand analiza multicriteriala / A Performance Prediction Method of the Military Personnel Using the Multi-Criteria Analysis. In: Revista Academiei Fortelor Terestre, nr. 4/2007. Sibiu, Editura Academiei Fortelor Terestre, 2007. p.142-151; 152-161 ISSN 1582-6384 Cota R.1331; Literatura militara generala DEACONU, Alecxandrina; PODGOREANU, Simona; RASCA, Lavinia. Factorul uman si performantele organizatiei. Bucuresti, Editura ASE, 2004. 480 p. ISBN 973-594-540-1 Cota 73445; Literatura enciclopedica 219

DINCA, Mariana. Aspecte ale climatului organizational. Studiu empiric. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 40 p. Cota LC/NS 1929; Literatura militara - aplicatii DRAGOMIR, Petru. Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului civil din Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 64 p. Cota LC/NS 2210; Literatura militara - aplicatii GHEORGHINCA, Gelu. Managementul educational si trasaturile de baza ale managementului performant din organizatia militara scolara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 60 p. Cota LC/NS 2255; Literatura militara - aplicatii GHITA, Marcel; MARES, Valerica. Auditul performantei finantelor publice. Bucuresti, Editura CECCAR, 2002. 255 p. ISBN 973-85640-6-9 Cota 73894; Literatura enciclopedica GOGESCU, Florina. Evaluarea performantelor profesionale ale salariatilor civili din ministerul apararii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 63 p. Cota LC/NS 1789; Literatura militara - aplicatii GRADINARU, Marius. Particularitati ale managementului resurselor umane in Armata Romaniei. Studiu de caz: Forte Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 40 p. Cota LC/NS 2250; Literatura militara - aplicatii

220

GRIGORICA, Ionel. Motivarea personalului in Ministerul Apararii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 38 p. Cota LC/NS 1942; Literatura militara - aplicatii GURGU, Ion. Noua conceptie de evaluare a cadrelor militare in Armata Romaniei. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 15[20]/2005. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2005. p.7-13 Cota R.1203; Literatura militara generala GURGU, Ion; SOPANDA, Ilie. Caracterul procesual al aprecierii cadrelor militare in contextul noii instructiuni rezultat al discutiilor permanente dintre evaluator si evaluat. In: Revista Militara de Management si Educatie, nr. 1/2005. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Catedra de Management al Resurselor de Aparare si de Stiinte ale Educatiei], 2005. p.15-18 ISSN 1841-2815 Cota R.1184; Literatura militara generala HEBE, Ioan-Daniel. Particularitatile strategiei de transformare a Armatei Romaniei din punct de vedere al resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 42 p. Cota LC/NS 2217; Literatura militara - aplicatii IANCU, Vasile. Evaluarea performantelor caracteristice profesiei militare. Studiu de caz - subofiteri. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 48 p. Cota LC/NS 2003; Literatura militara - aplicatii ION, Catalin-Marian. Trasaturi definitorii ale managementului performant in organizatia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul 221

de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 83 p. Cota LC/NS 1547; Literatura militara - aplicatii IONESCU, Dragos. Managementul performantei in organizatia militara. Metode si tehnici de actiune in vederea cresterii performantei manageriale in structurile Ministerului Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 72 p. Cota LC/NS 2532; Literatura militara - aplicatii IONESCU, Ion. Specificul comunicarii manageriale si al stilurilor de conducere in obtinerea performantelor in Clubul Sportiv 'Steaua'. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. 28 p. Cota LC/NS 1152; Literatura militara - aplicatii IONESCU, Tiberiu. Evaluarea performantelor. Erori in procesul de evaluare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 50 p. Cota LC/NS 1962; Literatura militara - aplicatii IONITA, Mirela. Dimensiunea psihologica a conducerii in invatamant. Caracteristicile liderului educational. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 40 p. Cota LC/NS 1557; Literatura militara - aplicatii IORDACHE, Marcel. Evaluarea resurselor umane ale apararii. Metode de evaluare a personalului militar in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. 93 p. Cota LC/NS 1145; Literatura militara - aplicatii 222

JOITA, Nicusor. Particularitatile gestionarii resurselor umane in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 34 p. Cota LC/NS 2248; Literatura militara - aplicatii LEE, Graham. Coaching pentru lideri: de la dezvoltarea personala la performanta organizationala. Bucuresti, Editura Codecs, 2007. 292 p. ISBN 978-973-8060-90-6 Cota 75512; Literatura enciclopedica LEFTER, Viorel; MARINAS, Cristian; NICA, Elvira. Fundamente ale managementului resurselor umane. Bucuresti, Editura Economica, 2007. 220 p. ISBN 978-973-709-315-8 Cota 75486; Literatura enciclopedica LUNGULESCU, Liviu. Aprecierea performantelor resurselor umane - conditie esentiala in cunoasterea, motivarea si folosirea eficienta a acestora. In: Revista Fortelor Terestre, nr. 3/2000. Bucuresti, Editura S.M.F.T.,2000. p.41-45 ISSN 1582-1617 Cota R.941; Literatura militara generala MAGDICI, Gheorghe. Motivarea personalului - cheia actului managerial. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 54 p. Cota LC/NS 1478; Literatura militara - aplicatii MAKIN, Peter; COX, Charles. Schimbarea in organizatii: optimizarea comportamentului angajatilor. Iasi, Editura Polirom, 2006. 320 p. ISBN [13] 973-46-0443-2 Cota 74547; Literatura enciclopedica 223

MALAELEA, Ion. Specificul managementului resurselor umane in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2005. 36 file Cota LC/NS 1348; Literatura militara - aplicatii MANOLE, Cristina. Managementul resurselor umane in administratia publica. Bucuresti, Editura ASE, 2006. 368 p. ISBN 973-594-780-3 Cota 75316; Literatura enciclopedica MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor umane. Bucuresti, Editura R.A.I., 1998. 436 p. ISBN 973-570-108-1 Cota 69060; Literatura enciclopedica MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor umane. Bucuresti, Editura Economica, 2003. 592 p. ISBN 973-590-909-X Cota 73283; Literatura enciclopedica MANOLESCU, Aurel; MARINAS, Cristian; MARIN, Irinel. Managementul resurselor umane: aplicatii. Bucuresti, Editura Economica, 2004. 344 p. ISBN 973-709-038-1 Cota 73897; Literatura enciclopedica MATEI, Lucica. Management public. Bucuresti, Editura Economica, 2006. 432 p. ISBN 973-709-107-8 Cota 76019; Literatura enciclopedica MATUSA, Costel. Modalitati de perfectionare a managementului carierei militare in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 74 p. Cota LC/NS 2200; Literatura militara - aplicatii 224

MAVRODIN, Catalin. Influenta trasaturilor de personalitate asupra performantei profesionale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 26 p. Cota LC/NS 1750; Literatura militara - aplicatii MIU, Nicolae. Rolul comunicarii in realizarea unui management performant al carierei individuale a maistrilor militari si subofiterilor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 44 p. Cota LC/NS 1995; Literatura militara - aplicatii NEAGU, Costica. Specificul managementului carierei individuale in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 78 p. Cota LC/NS 2535; Literatura militara - aplicatii NEAGU, Gheorghe-Valentin. Evaluarea performantelor profesionale ale personalului - personalul contractual si salariati civili din Serviciul Roman de Informatii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 44 p. Cota LC/NS 1484; Literatura militara - aplicatii NEDELCU, Iulian-Gabriel. Evaluarea performantelor profesionale ale personalului militar in institutiile cu statut special. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. 97 p. Cota LC/NS 1129; Literatura militara - aplicatii NICULESCU, Ovidiu; PLUMB, Ion; PRICOP, Mihai; VASILESCU, Ion; VERBUNCU, Ion. Abordari moderne in managementul si economia organizatiei. Vol.4: 225

Eficienta economica si performanta manageriala organizatiei. Bucuresti, Editura Economica, 2003. 414 p. ISBN 973-590-864-6 Cota 73323; Literatura enciclopedica

a

NISTOR, Andrei. Sistemul de evaluare a personalului. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 43 p. Cota LC/NS 1490; Literatura militara – aplicatii ORZEATA, Mihail. Managementul resurselor pentru aparare. Managementul resursei umane. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 3/2009. Bucuresti, Editura Statul Major General al Armatei Romaniei, 2009. p.23-30 ISSN 1454-0460 Cota R.1400; Literatura militara generala PANISOARA, Georgeta; PANISOARA, Ion-Ovidiu. Managementul resurselor umane: ghid practic. Iasi, Editura Polirom, 2004. 328 p. ISBN 973-681-779-2 Cota 73319; Literatura enciclopedica PANTIRU, Dan. Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului civil din Ministerul Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 76 p. Cota LC/NS 2538; Literatura militara - aplicatii PARASCHIVA, Evelin. Managementul resurselor umane. Conceperea si desfasurarea campaniei de promovare a profesiei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 57 p. Cota LC/NS 2188; Literatura militara - aplicatii 226

PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Cresterea performantei resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 36/2006. p.23-25 Sala de lectura PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Cresterea valorii resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 34/2005. p.29-31 Sala de lectura PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Gestionarea eficienta a resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 8/2005. p.27-30 Sala de lectura PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Utilizarea eficienta a resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 5/2008. p.40-43 Sala de lectura PASTOR, Ioan. Managementul resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 1/2007. p.86-88 Sala de lectura PETICA, Marian-Florin. Evaluarea performantelor profesionale ale personalului civil din cadrul Politiei de Frontiera Romane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. 60 p. Cota LC/NS 1143; Literatura militara - aplicatii PETRESCU, Barbu. Restructurarea activitatii de conducere a resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 12/2004. p.23-26 Sala de lectura 227

PITARIU, Horia D. Proiectarea fiselor de post, evaluarea posturilor de munca si a personalului: ghid practic pentru manageri. Bucuresti, Editura Irecson, 2003. 240 p.: anexe ISBN 973-85289-4-6 Cota 71375; Literatura enciclopedica PLATIS, Magdalena. Dilemele managementului resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 4/2005. p.31-33 Sala de lectura POPESCU, Lucian. Planificarea, programarea, bugetarea si evaluarea resurselor umane. [Proiect de cercetare dezvoltare]. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 85 p. Cota C.759; Literatura militara generala Cota Acces Liber 336:657:355/P81 - unicat PREDA, Marian. Comportament organizational: teorii, exercitii si studii de caz.Iasi,Editura Polirom,2006.256 p. ISBN [13] 978-973-46-0330-5 Cota 74601; Literatura enciclopedica PUIU, Gheorghe. Managementul timpului - metoda de optimizare a performantelor in Jandarmeria Romana. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [C.M.R.A.E.], 2004. 31 p. Cota LC/NS 1292; Literatura militara - aplicatii PUSCASU, Mirela. Evaluarea calitatii managementului resurselor pentru aparare. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 312 p. Cota D.1906; Literatura militara generala

228

PUSCASU, Penica. Exigente ale descrierilor si specificatiilor de post in armata. In: Revista Militara de Management si Educatie, nr. 1/2005. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Catedra de Management al Resurselor de Aparare si de Stiinte ale Educatiei],2005.p.53-55 ISSN 1841-2815 Cota R.1184; Literatura militara generala RACARU, Alfred-Constantin. Specificul managementului resurselor umane in domeniul informatiilor pentru aparare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 88 p. Cota LC/NS 2542; Literatura militara - aplicatii RADU, Nicolae. Studiu asupra evaluarii performantelor profesionale in mediul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 33 p. Cota C.1057; Literatura militara generala Cota Acces Liber 658.3:355/R17 - unicat RADU, Nicolae. Studiu cu privire la criteriile de eficienta profesionala din cadrul unitatilor speciale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 32 p. Cota C.1058; Literatura militara generala Cota Acces Liber 658.3:355/R17 - unicat RIZESCU, Alexandru. Studiu teoretico-metodologic privind accesul, evolutia si finalizarea studiilor in Academia Fortelor Terestre 'Nicolae Balcescu' pe baza sistemului de standarde de performanta. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [C.M.R.A.E.], 2004. 81 p. Cota LC/NS 1280; Literatura militara - aplicatii ROSU, Tudor. Caracterul si continutul motivelor in executarea profesiei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 48 p. Cota LC/NS 2311; Literatura militara - aplicatii 229

RUS, Teofil. Evaluarea performantelor profesionale ale personalului in corpul de armata teritorial. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2004. 62 file Cota LC/NS 1126; Literatura militara - aplicatii SAVOYAT, Bruno. Secretele eficientei: cum sa faceti mai mult intr-un timp mai scurt. Bucuresti, Editura Irecson, 2007. 376 p. ISBN 978-973-7694-24-9 Cota 75487; Literatura enciclopedica STANCIU, Stefan; IONESCU, Mihaela; LEOVARIDIS, Cristina; STANESCU, Dan. Management resurse umane. Bucuresti, Editura Comunicare.ro.,2003. 338 p. ISBN 973-8376-96-3 Cota 72405; Literatura enciclopedica STANESCU, Adrian. Managementul organizatiei militare pentru realizarea obiectivelor invatamantului in Ministerul Administratiei si Internelor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [C.M.R.A.E.], 2004. 38 p. Cota LC/NS 1289; Literatura militara - aplicatii STOENESCU, Ciprian. Forme de pregatire ale Compartimentului Comunicatii si Informatica si subunitatilor de transmisiuni din cadrul brigazii mecanizate pe timp de pace. Editura Academiei de Inalte Studii Militare, 2003. 216 p.+ 2 Harti [18 planse] Cota LD 1964; Literatura militara-aplicatii STRATULAT, Neculai. Trasaturile definitorii ale managementului performant in organizatia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 47 p. Cota LC/NS 1848; Literatura militara - aplicatii

230

TAFTA, Daniel-Ovidiu. Evaluarea performantelor resurselor umane ale apararii. Aprecierea cadrelor militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 42 p. Cota LC/NS 2488; Literatura militara - aplicatii TITESCU, Adrian. Aprecierea cadrelor militare. In: Idealuri militare - 1 August 2006, editie aniversara. Pitesti, Editura Scoala Militara de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Terestre 'Basarab I', 2006. p.15-16 Cota R.1257; Literatura militara generala TOSU, Costin Nicusor. Conexiunea structurala dintre competenta formala si competenta profesionala in organizatia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 51 p. Cota LC/NS 2172; Literatura militara - aplicatii UNGUREANU, Constantin. Sisteme de motivare in organizatia militara. Metode si tehnici specifice pentru cresterea performantelor in munca. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 91 p. Cota LC/NS 1467; Literatura militara - aplicatii URSULEANU, Sorin Aurel. Evaluarea performantelor personalului aeronautic al Unitatii Speciale de Aviatie din perspectiva strategiei managementului resurselor umane in Ministerul Administratiei si Internelor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. 48 file Cota LC/NS 1334; Literatura militara - aplicatii VASILE, Emilia. Stilul de conducere si performantele organizatiei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. 44 file Cota LC/NS 1345; Literatura militara - aplicatii 231

VASILE, Lorica Vasilica. Caracteristicile de baza ale managerului performant. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. 88 p. Cota LC/NS 1417; Literatura militara - aplicatii VEDINAS, Florin. Evaluarea performantelor profesionale. Instrumente, modele, metode de evaluare a performantelor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 40 p. Cota LC/NS 1959; Literatura militara - aplicatii VODA, Mircea. Managementul performantei organizatiei militare. Realizarea si mentinerea coeziunii organizatiilor militare in scopul atingerii obiectivelor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 63 p. Cota LC/NS 1470; Literatura militara - aplicatii VOICU, Corneliu. Formarea si perfectionarea resurselor umane din Ministerul Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 32 p. Cota LC/NS 2497; Literatura militara - aplicatii VOICU, Silviu. Managementul performantei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 46 p. Cota LC/NS 2321; Literatura militara - aplicatii WILSON, Jerry R. 151 de idei eficiente pentru motivarea angajatilor: cum sa-i formezi si sa-i pastrezi pe cei mai buni. Iasi, Editura Polirom, 2007. 328 p. ISBN 978-973-46-0746-4 Cota 75736; Literatura enciclopedica

232

ZLATE, Mielu. Tratat de psihologie organizationalmanageriala. Iasi, Editura Polirom, 2007. 682 p. ISBN 978-973-681-680-X Cota 75055; Literatura enciclopedica xxx. CONSILIER: managementul resurselor umane: 33 de greseli majore in managementul resurselor umane: cum sati motivezi angajatii pentru a obtine performante deosebite. Bucuresti, Editura Rentrop & Straton, [2006]. ISBN 973-722-199-0 Cota 74442; Literatura enciclopedica xxx. DEZVOLTAREA resurselor umane si a sistemului institutional din domeniul cercetare-dezvoltare. In: Revista de Politica Stiintei si Scientometrie, nr. 1/2006. p.15-18 Sala de lectura xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane. Bucuresti, Editura Economica, 1997. 473 p. ISBN 973-9198-76-7 Cota 68024; Literatura enciclopedica xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane: studii de caz, probleme, teste. Bucuresti, Editura Economica,1999.526 p. Cota 70817; Literatura enciclopedica xxx. MANUAL de tehnici si metode in psihologia muncii si organizationala. Iasi, Editura Polirom, 2007. 388 p. ISBN 978-973-46-0428-7 Cota 75112; Literatura enciclopedica xxx. M.R.U.-3/4. Norme privind organizarea si functionarea sistemului de selectie si ierarhizare in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale - M. 88/2005. COMPLETARI: M. 172/2006; M. 233

64/2007; M. 77/2007. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2005. 52 p. Cota Inf.488; Literatura militara generala xxx. M.R.U.-3/4. Norme privind organizarea si functionarea sistemului de selectie si ierarhizare in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare din Ministerul Apararii - M. 179/2007. COMPLETARI: M. 221/2007. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2007. 60 p. Cota Inf.596; Literatura militara generala Cota Acces Liber 355.077.6:658.3:355/N86

8. MANAGEMENTUL RECOMPENSELOR
ARIMIA, Carmen. Asigurarea drepturilor personalului militar care executa misiuni in strainatate. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 60 p. Cota LC/NS 2612; Literatura militara - aplicatii ARMASELU, Victor. Perfectionarea sistemului de salarizare in armata. Forme si instrumente de plata a drepturilor banesti. Editura A.I.S.M., 2002. Cota LD/NS 35; Literatura militara-aplicatii ARMSTRONG, Michael. Managementul resurselor umane: manual de practica. Bucuresti, Editura Codecs, 2003. 872 p. ISBN 973-8060-60-5 Cota 72289; Literatura enciclopedica ARADAVOAICE, Gheorghe. Liderul si cele 21 de principii ale conducerii eficiente. Bucuresti, Editura Antet, [s.a.]. 240 p. ISBN 978-973-636-313-9 Cota 75951; Literatura enciclopedica 234

BADEA, Mihai. Motivarea angajatilor; metode si tehnici de motivare a subordonatilor pentru cresterea performantelor profesionale in cadrul S.R.I. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. 34 p. Cota LC/NS 1158; Literatura militara - aplicatii BOTEANU, Marian. Metode de motivare a militarilor prin comunicare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 40 p. Cota LC/NS 2297; Literatura militara - aplicatii BUHLER, Patricia. Human resources management / Managementul resurselor umane. Avon, Editura Adams Media Corporation, 2002. 368 p. ISBN 1-58062-699-8 Cota 73257; Literatura enciclopedica CIUCHI, George-Eugen. Influenta comandantilor asupra motivarii personalului. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 60 p. Cota LC/NS 2190; Literatura militara - aplicatii COLE, G.A. Managementul personalului. Bucuresti, Editura Codecs, 2000. 558 p.: fig., sch., tab. ISBN 973-8060-23-0 Cota 71376; Literatura enciclopedica CRISTIAN, Liviu-Daniel. Motivarea personalului baza a managementului de calitate in armata. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',2009. 49 p. Cota LC/NS 2373; Literatura militara - aplicatii DAN, Mihai-Daniel. Motivatia, instrument al comandantilor in conducerea subordonatilor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul 235

de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 49 p. Cota LC/NS 1736; Literatura militara - aplicatii DRAGAN, Gabriela; BURGHELEA, Cristina. Managementul motivarii resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 20/2008. p.31-32 Sala de lectura DRAGAN, Gabriela; BURGHELEA, Cristina. Structuri motivationale eficiente. In: Tribuna economica, nr. 22/2008. p.31-32 Sala de lectura ENACHE, Daniela. Studiu privind sistemul de salarizare in sectorul de ordine publica si siguranta nationala. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 66 p. Cota LC/NS 2615; Literatura militara - aplicatii ENASOAE, Liviu. Aspecte caracteristice ale reconversiei personalului militar profesionalizat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2004. 44 p. Cota LC/NS 1133; Literatura militara - aplicatii EMILIAN, Radu. Conducerea resurselor umane. Bucuresti, Editura Expert, 1999. 352 p. Cota 69790; Literatura enciclopedica ENE, Liliana. Drepturile banesti ale soldatilor si gradatilor voluntari din Ministerul Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 68 p. Cota LC/NS 2616; Literatura militara - aplicatii

236

FLINTASU, Ion. Motivatia personalului - element definitoriu al managementului resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 39 p. Cota LC/NS 2234; Literatura militara - aplicatii FLORICA, Cristin. Sisteme de motivare in organizatia militara. Metode si tehnici specifice de crestere a performantelor in munca. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 25 p. Cota LC/NS 1988; Literatura militara - aplicatii GIDEA, George-Marius. Atractivitatea profesiei de militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 27 p. Cota LC/NS 2185; Literatura militara - aplicatii GRECU, Ioan. Modernizarea sistemului de management al resurselor umane. In: Observatorul Militar, nr. 36[866]/2006. p.10 Sala de lectura GRIGORICA, Ionel. Motivarea personalului in Ministerul Apararii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 38 p. Cota LC/NS 1942; Literatura militara - aplicatii HOARA, Ion. Organizarea eficienta a activitatii de personal. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 34 p. Cota LC/NS 2204; Literatura militara - aplicatii IACOB, Camelia. Dezvoltarea si mentinerea in sistemul militar a resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 38 p. Cota LC/NS 2362; Literatura militara - aplicatii 237

IONITA, Catalin. Optimizarea eficientei manageriale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 32 p. Cota LC/NS 2174; Literatura militara – aplicatii IORDACHE, Cristian. Retentia personalului. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 50 p. Cota LC/NS 2175; Literatura militara - aplicatii KOROSI, Robert-Romeo. Motivatia in exercitarea profesiei de militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 48 p. Cota LC/NS 2419; Literatura militara - aplicatii LEFTER, Viorel; MARINAS, Cristian; NICA, Elvira. Fundamente ale managementului resurselor umane. Bucuresti, Editura Economica, 2007. 220 p. ISBN 978-973-709-315-8 Cota 75486; Literatura enciclopedica LOGHIN, Elena. Tendinte actuale si de perspectiva ale sistemului de salarizare a personalului din Ministerul Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. 61 File Cota LD/NS 68; Literatura militara - aplicatii MAGDICI, Gheorghe. Motivarea personalului - cheia actului managerial. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 54 p. Cota LC/NS 1478; Literatura militara - aplicatii MANOLACHE, Ioana. Psihologia in mediul militar: elemente de psihologia organizatiei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 142 p. ISBN 978-973-663-669-1 Cota 75383; Literatura enciclopedica 238

MANOLE, Constantin. Motivatia personalului in actul managerial din organizatiile militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 143 p. Cota LC/NS 1809; Literatura militara - aplicatii MANOLE, Cristina. Managementul resurselor umane in administratia publica. Bucuresti, Editura ASE, 2006. 368 p. ISBN 973-594-780-3 Cota 75316; Literatura enciclopedica MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor umane. Bucuresti, Editura Economica, 2003. 592 p. ISBN 973-590-909-X Cota 73283; Literatura enciclopedica MANOLESCU, Aurel; MARINAS, Cristian; MARIN, Irinel. Managementul resurselor umane: aplicatii. Bucuresti, Editura Economica, 2004. 344 p. ISBN 973-709-038-1 Cota 73897; Literatura enciclopedica MIHAI, Marian. Elemente definitorii ale sistemului de salarizare din Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta si modalitati de imbunatatire din perspectivele practicilor N.A.T.O. si ale Uniunii Europene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Razboi], 2006. 48 p. Cota LC/NS 1586; Literatura militara - aplicatii MIHAI, Marian; STANCIU, Mircea; BRADEANU, Radu. Elemente definitorii ale salarizarii militarilor din unele state membre N.A.T.O. si posibilitati de racordare treptata la acest sistem pentru militarii romani. In: Noi abordari conceptuale in domeniile logistic, economic si financiar. Sesiunea de comunicari stiintifice a cursului postuniversitar de perfectionare in conducere logistica - 10 iulie 2006, Bucuresti. 239

Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Razboi], 2006. p.243-252 ISBN [10] 973-663-422-1; ISBN [13] 978-973-663-422-2 Cota C.717; Literatura militara generala MOISE, Constantin. Motivatia in sistemul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 33 p. Cota LC/NS 2309; Literatura militara - aplicatii MOSS KANTER, Rosabeth. Despre frontierele managementului. Bucuresti, Editura Meteor Press, 2001. 272 p. ISBN 973-728-075-X Cota 74243; Literatura enciclopedica MURESAN, Mircea; RAPAN, Florian; BUTA, Viorel; HANGANU, Marius; ANASTASIEI, Traian; SERBAN, Mircea; CALOPAREANU, Gheorghe; MOSTOFLEI, Constantin; RADU, Vasile; OLARU, Ionel; PINZARIU, Sorin; IORDACHE, Gheorghe; BADEANA, Mirela; STOICA, Alexandru; BUCOVEI, Alexandru; DIMA, Marin; CALUGARESCU, Ovidiu-Danut; SACUIU, Adrian. Regulamentul de ordine interioara al Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I'. [Aprobat de Senatul universitar, in sedinta din 21.02.2007]. MODIFICARE art. 44. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 21 p. Cota A.M.1752; Literatura militara generala Cota Acces Liber 355.2/3/R39 NEAGOS, Irina Simona. Selectia si angajarea personalului civil in posturi vacante din Ministerul Apararii. Studiu de caz: Retentia personalului dupa angajare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 40 p. Cota LC/NS 2249; Literatura militara - aplicatii 240

NEAGU, Vasile-Alin-Marian. Metode de motivare a militarilor prin comunicare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 46 p. Cota LC/NS 2436; Literatura militara - aplicatii NEDELCU, Irina-Mihaela. Specificul managementului resurselor umane in presa militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. 27 file Cota LC/NS 1326; Literatura militara - aplicatii NICOLESCU, Ovidiu. Managementul resurselor umane bazate pe cunostinte. In: Raporturi de munca, nr. 1/2004. p.25-30 Sala de lectura NICOLESCU, Ovidiu; VERBONCU, Ion. Management. Bucuresti, Editura Economica, 1999. 600 p. Cota 70825; Literatura enciclopedica NISTOR, Valentin. Rolul si locul componentei umane in cadrul organizatiilor militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 33 p. Cota LC/NS 2379; Literatura militara - aplicatii PANISOARA, Georgeta; PANISOARA, Ion-Ovidiu. Managementul resurselor umane: ghid practic. Iasi, Editura Polirom, 2004. 328 p. ISBN 973-681-779-2 Cota 73319; Literatura enciclopedica PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Cresterea eficientei resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 39/2006. p. 31-32 Sala de lectura

241

PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Cresterea valorii resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 34/2005. p.29-31 Sala de lectura PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Utilizarea eficienta a resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 5/2008. p.40-43 Sala de lectura PAUN, Marius. Strategia privind calitatea vietii particularitati privind calitatea vietii militarilor voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 69 p. Cota LC/NS 2101; Literatura militara - aplicatii POPESCU, Claudiu. Elemente definitorii ale sistemului de salarizare din serviciul de telecomunicatii speciale si modalitati de imbunatatire din perspectivele practicilor N.A.T.O. si ale U.E. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 75 p. Cota LC/NS 1906; Literatura militara - aplicatii RADU, Cristina. Motivarea resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 26 p. Cota LC/NS 1754; Literatura militara - aplicatii RAGABEJA, Monica-Adriana. Metode si tehnici de motivare a personalului. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 68 p. Cota LC/NS 1790; Literatura militara - aplicatii RAU, Adrian. Proiectarea unei baze de date privind evidenta si salarizarea personalului. Bucuresti, Editura 242

Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 37 p. Cota LC/NS 1708; Literatura militara - aplicatii ROSU, Neculai. Optiuni privind managementul salariatilor civili in Armata Romaniei. Reproiectarea rolului si a statutului acestora. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2003. 44 p. Cota LC/NS 983; Literatura militara - aplicatii ROSU, Tudor. Caracterul si continutul motivelor in executarea profesiei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 48 p. Cota LC/NS 2311; Literatura militara - aplicatii RUSANESCU, Madalin. Principiile sistemului de salarizare a personalului militar si civil contractual. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 42 p. Cota LC/NS 1967; Literatura militara - aplicatii SCHEAU, Mihai. Particularitatile managementului resurselor umane in sistemul national de aparare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 34 p. Cota LC/NS 1714; Literatura militara - aplicatii STAN, Liviu. Managementul recompenselor in sistemul militar. Politica salariala in domeniul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 68 p. Cota LC/NS 2180; Literatura militara - aplicatii STANCIU, Stefan; IONESCU, Mihaela; LEOVARIDIS, Cristina; STANESCU, Dan. Management resurse umane. Bucuresti, Editura Comunicare.ro., 2003.338 p. ISBN 973-8376-96-3 Cota 72405; Literatura enciclopedica 243

TELESPAN, Constantin. Consideratii cu privire la recompense in managementul modern. In: Revista Academiei Fortelor Terestre, nr. 3/2004. Sibiu, Editura Academia Fortelor Terestre 'Nicolae Balcescu', 2004. p.134-141 ISSN 1582-6384 Cota R.1161; Literatura militara generala UNGUREANU, Constantin. Sisteme de motivare in organizatia militara. Metode si tehnici specifice pentru cresterea performantelor in munca. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 91 p. Cota LC/NS 1467; Literatura militara - aplicatii UNGUREANU, Valentin. Dezvoltarea si mentinerea in sistemul militar a resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 55 p Cota LC/NS 1779; Literatura militara - aplicatii VASILE, Niculae; BACESCU, Constantin. Valoarea educativa a sanctiunilor si recompenselor. In: Buletinul Jandarmeriei Romane, nr. 1-2/1998. Bucuresti, Editura Ministerul de Interne, 1998. p.69-73 Cota 4987; Literatura militara generala VLAD, Valentina. Rolul resurselor umane in cadrul organizatiei. Organizarea eficienta a activitatii de personal. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 61 p. Cota LC/NS 2019; Literatura militara - aplicatii ZUZU, Florin. Rolul si importanta motivatiei, in conducerea personalului. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 90 p. Cota LC/NS 2499; Literatura militara - aplicatii 244

xxx. CITAREA pe armata si recompensarea unor cadre militare din Biroul de aparare civila al Comandamentului Militar Judetean Constanta - O.Z. 4/1990. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 1990. 2 p. Cota Serv.337; Literatura militara generala xxx. CITAREA pe armata si recompensarea unor cadre militare din Statul Major de Aparare Civila Judetean Constanta - O.Z. 7/1990. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 1990. 2 p. Cota Serv.342; Literatura militara generala xxx. CITAREA pe armata si recompensarea unor cadre si s.c. din M.Ap.N. participanti la pregatirea manifestarilor organizate cu ocazia Zilei Aviatiei Romane - O.Z. 10/1990. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 1990. 2 p. Cota Serv.346; Literatura militara generala xxx. CONSILIER: managementul resurselor umane: 33 de greseli majore in managementul resurselor umane: cum sati motivezi angajatii pentru a obtine performante deosebite. Bucuresti, Editura Rentrop & Straton, [2006]. ISBN 973-722-199-0 Cota 74442; Literatura enciclopedica xxx. Fi-3/27. Norme privind constituirea, repartizarea si utilizarea fondului de recompense si premii - O.G. 9/1985. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 1985. 8 p. Cota 6127; Literatura militara generala xxx. MANAGEMENT: de la teorie la practica. Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2003. 304 p. ISBN 973-575-831-8 Cota 73296; Literatura enciclopedica

245

xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane. Bucuresti, Editura Economica, 1997. 473 p. ISBN 973-9198-76-7 Cota 68024; Literatura enciclopedica xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane: studii de caz, probleme, teste. Bucuresti, Editura Economica,1999.526 p. Cota 70817; Literatura enciclopedica xxx. MOTIVAREA indivizilor prin recompense si pedepse. In: Buletinul Invatamantului Militar, nr. 3-4/1996. Bucuresti,Editura Directia Invatamantului Militar,1996.p.60-76 Cota R.812; Literatura militara generala xxx. MOTIVAREA indivizilor prin recompense si pedepse In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 2/1998. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 1998. p.60-64 Cota R.880; Literatura militara generala xxx. ORDINUL de zi al ministrului apararii nationale privind recompensarea cu multumiri a personalului muzicii reprezentative a armatei, a unor ofiteri din Directia de Cultura a Armatei, Inspectoratul Muzicilor Militare si din Baza 90 Aviatie Transport - O.Z. 9/1994. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 1994. 3 p. Cota Serv.515; Literatura militara generala xxx. R.G.-3. Regulamentul disciplinei militare - M. 70/2000 [M.42/2000 - nr. ordin vechi]. COMPLETARI: M. 76/2002; M. 47/2003; Nota I. 772/2003; M. 170/2004; M. 136/2005. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2000. 52 p. Cota Inf.279; Literatura militara generala

246

xxx. R.G.-3. Regulamentul disciplinei militare - M. 26/2009. Bucuresti, Editura Centrul Tehnic Editorial al Armatei [Statul Major General], 2009. 44 p. Cota Inf.659; Literatura militara generala Cota Acces Liber 355.077.6:355.1/R39 xxx. RECOMPENSAREA cu inaintarea in gradul urmator al unor sportivi ai Clubului Steaua medaliati la Jocurile Olimpice de vara de la Barcelona: 25.07-09.08.1992 O.Z. 21/1992. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 1992. 2 p. Cota Serv.446; Literatura militara generala

9. LEGISLAŢIA MUNCII a) Legislaţia muncii, relaţii de muncă
Legea nr. 331/11.11.2009 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (M.Of. nr. 779/13.11.2009) Legea nr. 202/21.10.2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (M.Of. nr. 728/28.10.2008) Legea nr. 7/09.01.2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţ naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţ comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi 247

regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale (M.Of. nr. 24/11/01/2008) Legea nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora (M.Of.nr. 276/28/03/2006) Legea nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere (M.Of.nr. 628/19/07/2005) Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ (M.Of.nr. 1154/07/12/2004) Legea nr 53/2003 (Codul Muncii) (M.Of. nr.72/05/02/ 2003) Legea nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă (M.Of.nr. 582/29/11/1999) Legea nr.130/1996 republicată, privind contractele colective de muncă (M.Of.nr. 259/24/10/1996) Ordonanţa de urgenţă nr. 148/04.11.2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (M.Of. nr. 765/13.11.2008) Hotărârea nr. 37/15.01.2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor (M.Of. nr. 45/20.01.2010) Hotărârea nr. 41/15.01.2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentanţilor Guvernului în Consiliul Economic şi Social (M.Of. nr. 33/15.01.2010) 248

Ordin nr. 539/28.04.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale pentru aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 176 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (M.Of. nr. 328/18.05.2009) Decretul nr.92/1976 privind carnetul de muncă (Buletinul Oficial nr. 37 din 26/04/1976) Contract colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010: ► Anexa nr.1 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de aplicare şi monitorizare a Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional ► Anexa nr.2 - Cotele de contribuţie ce urmează a fi suportate de salariaţii beneficiari de trimiteri la tratament balnear şi odihnă recuperatorie cu bilete prin sindicat ► Anexa nr.3 - Contract individual de muncă ► Anexa nr.4 - Lista ramurilor pentru care se încheie contracte colective de muncă ► Anexa nr.5 - Prevederi metodologice aplicabile operaţiunilor contabile la constituirea fondului destinat activităţilor ocazionate de negocierile colective, elaborate de Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală a contabilităţi ► Anexa nr.6 - Lista ramurilor şi sectoarelor în care, prin convenţia părţilor de la nivelul Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional, se pot aplica prevederile art. 111 din Codul muncii, referitoare la perioade de referinţă 249

mai mari de 3 luni, dar care să nu depăşească 12 luni ► Anexa nr.7 - Componentă a comisiei de negociere Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de aplicare şi monitorizare a Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional

b) Venituri salariale
Lege-cadru nr. 330/05.11.2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (M.Of. nr. 762/09.11.2009) Legea nr. 300/06.10.2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai - decembrie 2009 (M.Of. nr. 676/08.10.2009) Legea nr. 260/07.07.2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar (M.Of. nr. 484/13.07.2009) Legea nr. 199/02.06.2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a 250

salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene (M.Of. nr. 390/09.06.2009) Legea nr. 177/10.10.2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale (M.Of. nr. 706/17.10.2008) Ordonanţa de urgenţă nr. 1/25.01.2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar (M.Of. nr. 62/27.01.2010) Ordonanţa de urgenţă nr. 41/28.04.2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009 (M.Of. nr. 286/30.04.2009) Ordonanţa de urgenţă nr. 35/11.04.2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul 251

cheltuielilor de personal în sectorul bugetar (M.Of. nr. 249/14.04.2009) Ordonanţa de urgenţă nr. 31/01.04.2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar (M.Of. nr. 211/01.04.2009) Ordonanţa de urgenţă nr. 1/29.01.2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar (M.Of.nr.60/30.01.2009) Ordonanţa de urgenţă nr. 131/14.10.2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare (M.Of. nr. 706/17.10.2008) Ordonanţa de urgenţă nr. 81/24.06.2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene (M.Of. nr. 471/26.06.2008) Ordonanţa nr. 10/30.01.2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar 252

salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale (M.Of. nr. 79/01.02.2008) Hotărârea nr. 630/20.05.2009 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006 (M.Of. nr. 362/29.05.2009) Hotărârea nr. 1.051/10.09.2008 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (M.Of. nr. 649/12.09.2008) Ordin nr. 32/11.01.2010 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi nr.42/08.01.2010 al ministrului finanţelor publice pentru monitorizarea şi controlul aplicării prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice la nivelul instituţiilor şi autorităţilor publice ale administraţiei locale (M.Of. nr. 31/15.01.2010) Ordin nr. 1730/20.11.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea prevederilor cap.IV "Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu 253

veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (M.Of. nr. 805/ 25.11.2009) Ordin nr. 1444/31.07.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2009 (M.Of. nr. 547/06.08.2009) Ordin nr. 161/12.02.2009 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2009 (M.Of. nr. 95/17.02.2009) Ordin nr. 23/19.01.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale pentru stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I 2009 (M.Of. nr. 39/21.01.2009) Ordin nr. 464/18.07.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2008 (M.Of. nr. 562/25.07.2008) Ordin nr. 64/31.01.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2008 (M.Of. nr. 93/06.02.2008)

254

c) Programe şi strategii forţă de muncă 1. Ocuparea forţei de muncă
Legea nr. 268/07.07.2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială (M.Of. nr. 482/13.07.2009) Legea nr. 55/01.04.2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare (M.Of. nr. 224/07.04.2009) Legea nr.107/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (M.Of. nr.338/2004) Legea nr.580/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (M.Of. nr.1214/2004) Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (M.Of. nr.103/2002) Norme si proceduri de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă: 255

Ordonanţa de urgenţă nr. 28/18.03.2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială (M.Of. nr. 186/25.03.2009) Ordonanţa de urgenţă nr. 126/08.10.2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare (M.Of. nr. 697/14.10.2008) Hotărârea nr. 449/15.04.2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor reglementări comunitare (M.Of. nr. 285/30.04.2009) Ordonanţa de Urgenţă nr. 144 /2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (M.Of. nr.969/2005) Ordonanţa de Urgenţă nr.124/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (M.Of. nr.740/2002, aprobată prin Legea nr.4/2003 – M.Of. nr.26/2003) Hotărârea Guvernului nr. 149/2008 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj 256

şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 (M.Of. nr.126 din 18 februarie 2008) Hotărârea Guvernului nr.1859/2005 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 (M.Of. nr.54/2006) Hotărârea Guvernului nr. 1860/2005 pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 (M.Of. nr.31/2005) Norme metodologice comune ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Băncii Naţionale a României nr. 2560/6 / 2004 privind acordarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj de credite în condiţii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, întreprinderilor mici şi mijlocii, unităţilor cooperatiste, asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice (M.Of. nr.706/2004) Hotărârea Guvernului nr. 937/2004 pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 (M.Of. nr.558/2004)

257

Hotărârea Guvernului nr. 936/2004 privind procedura şi criteriile de acordare a fondurilor nerambursabile din bugetul asigurărilor pentru şomaj (M.Of. nr.558/2004) Hotărârea Guvernului nr.934/2004 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 (M.Of. nr.558/2004) Hotărârea Guvernului nr. 790/2004 privind modificarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002 (M.Of. nr.474/2004) Hotărârea Guvernului nr.1091/2002 pentru modificarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin HG nr. 377/2002 (M.Of. nr.741/2002) Hotărârea Guvernului nr.1090/2002 privind modul de plată a unor drepturi acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj (M.Of. nr. 741/2002) Hotărârea Guvernului nr.1089/2002 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă aprobate prin HG nr.174/2002 (M.Of. nr.741/2002) 258

Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora (M.Of. nr.310/2002) Hotărârea Guvernului nr. 278/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru prevenirea şomajului, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora (M.Of. nr.224/2002) Hotărârea Guvernului nr.277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă (M.Of. nr.224/2002) Hotărârea Guvernului nr.174/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 (M.Of nr.181/2002) Ordin nr. 63/20.01.2010 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă pentru anul 2010 (M.Of. nr. 59/26.01.2010) Ordin nr. 63/20.01.2010 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă pentru anul 2010 (M.Of. nr. 59/26.01.2010) Ordin nr. 1454/05.08.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale pentru modificarea şi completarea Procedurii privind declararea lunară de 259

către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004 (M.Of. nr. 579/20.08.2009) Ordin nr. 342/14.04.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Procedurii pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 841 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (M.Of. nr. 266/23.04.2009) Ordin nr. 308/02.07.2008 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru dezvoltarea comunităţilor locale" (M.Of. nr. 591/06.08.2008) Ordin nr. 106/15.02.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse pentru modificarea şi completarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004 (M.Of. nr. 166/2008) Ordin nr. 61/2008 privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă pentru anul 2008 (M.Of. nr.41 din 25 februarie 2008) Ordin nr. 116/2007 privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii 260

specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă (M.Of. nr.133/2007) Ordin nr. 103/2007 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004, cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr. 127/2007) Ordin nr. 620/2006 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 279/2004 (M. Of. nr. 1012/20/12/2006) Ordin nr.86./2006 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr.405/2004 (M.Of. nr.105/2006) Ordin nr.40/2006 pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr.171/2004 (M.Of. nr. 105/2006) 261

Ordin nr.648/2005 privind modificarea şi completarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002 (M.Of. nr.72/2006) Ordin nr. 405/2004 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj (M.Of. nr.765/2004) Ordin nr. 281/2004 privind modificarea şi completarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002 (M.Of. nr. 714/2004) Ordin nr. 280/2004 privind aprobarea modelului-cadru al contractelor încheiate între beneficiarii de credite, respectiv fonduri nerambursabile, şi agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti (M.Of. nr.742/2004) Ordin nr.279/2004 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asiguratorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr.76/2002,cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr.725/2004) Ordin nr. 171/2004 pentru aprobarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de 262

muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională (M.Of. nr.725/2004) Ordin nr.186/2068/2002 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind aprobarea sistemului de indicatori statistici ai pieţei muncii şi metodologia de calcul a acestora (M.Of. nr. 323/2002) Ordin nr.85/2002 al preşedintelui ANOFM privind aprobarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj (M.Of. nr. 181/2002) Acte normative adiacente legislaţiei din domeniul ocupării forţei de muncă: Legea nr. 387/2007 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 (M.Of. nr. 901/2007) Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor (M.Of. nr. 217/2007) Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituţională ***Republicată-M.Of.nr. 294/ 06.05.2009 Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale (M.Of. nr.453/2006) Ordonanţa de Urgenţă nr. 91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale (M.Of. nr. 671/ 2007) 263

Ordonanţa de Urgenţă nr. 2/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale (M.Of. 113/2007) Ordonanţa de Urgenţă nr. 84/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (M.Of. nr.926/2006) Ordonanţa de Urgenţă nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale (M.Of. nr. 1042/2006) Ordonanţa de Urgenţă nr. 115/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale (M.Of. nr.729/2007) 264

Ordonanţa de Urgenţă nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituţională (M.Of. nr. 282/2007) Ordonanţa de Urgenţă nr. 3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea şi/sau privatizarea unor societăţi din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului (M.Of. nr. 116/2007) Ordonanţa nr. 3/2007 privind unele măsuri financiarfiscale din domeniul protecţiei sociale (M.Of. nr. 67/2007) Hotărârea Guvernului nr. 264/11.03.2009 privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2009 (M.Of. nr. 156/12.03.2009) Hotărârea nr. 1559/25.11.2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Statutul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006 (M.Of. nr. 809/03.12.2008) Hotărârea Guvernului nr. 1.368/28.10.2008 privind suplimentarea numărului de autorizaţii de muncă noi ce pot fi eliberate străinilor în anul 2008 (M.Of. nr. 746/04.11.2008) Hotărârea nr. 1.303/14.10.2008 pentru modificarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006 (M.Of. nr. 713/21.10.2008)

265

Hotărârea Guvernului nr. 150/13.02.2008 privind stabilirea numărului de autorizaţii de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2008 (M.Of. nr. 126/18.02.2008) Hotărârea Guvernului nr. 726 /2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor (M.Of. nr. 477/2007) Hotărârea Guvernului nr. 640/ 2007 privind stabilirea unor măsuri în aplicarea prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituţională (M.Of. nr. 427/2007) Hotărârea Guvernului nr. 492/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.116/2006(M.Of. nr. 380/2007) Hotărârea Guvernului nr. 1850/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale (M.Of. 1038/2006); Hotărârea Guvernului nr. 1610/2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (M.Of. nr.958/2006) Hotărârea Guvernului nr. 226/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 938/2004 privind condiţiile de înfiinţare şi funcţionare, precum şi 266

procedura de autorizare a agentului de muncă temporară (M.Of. nr. 277/2005) Hotărârea Guvernului nr. 938/2004 privind condiţiile de înfiinţare şi funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară (M.Of. nr.589/2004) Ordin nr. M.109/10.11.2008 al ministrului apărării, nr. 1.037/26.11.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi nr. 6.120/10.12.2008 al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului privind completarea şi actualizarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 485/2005 privind echivalarea funcţiilor militare din Ministerul Apărării Naţionale cu funcţii civile (M.Of. nr. 1/05.01.2009); Ordin nr.271/05.06.2008 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă privind desemnarea instituţiei din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, responsabilă la nivel naţional pentru evidenţa persoanelor care fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale, aprobată prin Legea nr. 348/2007 (M.Of. nr. 471/ 26.06.2008); Ordin nr. 26/15.01.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi nr.112/05.02.2008 al ministrului sănătăţii publice pentru aprobarea modelului declaraţiei speciale prevăzute la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale (M.Of. nr. 115/13.02.2008); 267

2. Formare profesională
Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă de muncă (M.Of. nr. 105/2006) Legea nr.559/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (M.Of. nr.1200/2004) Legea nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, republicată (M.Of. nr. 68/2004) Ordonanţa Guvernului nr.76/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor (M.Of. nr.791/2004) Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată (M.Of. nr. 711/2002) Norme si proceduri de aplicare a Ordonanţei nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor Hotărârea Guvernului nr. 234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă (M.Of. nr. 105/2006) Hotărârea Guvernului nr.1829/2004 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor (M.Of. nr1054/2002) 268

Hotărârea Guvernului nr.887/2004 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor (M.Of. nr536/2002) Hotărârea Guvernului nr.522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor (M.Of. nr.346/2003) Ordin nr. 1455/05.08.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi nr. 5122/09.09.2009 al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (M.Of. nr. 643/30.09.2009) Ordin nr. 232/24.02.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi nr.3.323/03.03.2009 al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării privind modificarea şi completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004 (M.Of. nr. 159/16.03.2009) Ordin nr. 708/13.10.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi nr. 5706/27.10.2008 al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al 269

ministrului educaţiei şi cercetării nr. 307/4.275/2005 (M.Of. nr. 782/24.11.2008) Ordin nr. 112/29.02.2008 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă privind aprobarea calificărilor/competenţelor profesionale pentru care se acordă în anul 2008 sumele prevăzute la art. 17 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă (M.Of. nr. 191/12.03.2008) Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 153/430/2007 privind actualizarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare (M.Of. nr. 179/2007) Ordin nr. 51/2007 pentru aprobarea Procedurii de atestare a calificării - pregătire şi experienţă profesională - dobândite în România, în afara sistemului naţional de învăţământ, de către cetăţenii români care doresc să desfăşoare activităţi, în mod independent sau ca salariaţi, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene (M.Of. nr. 105/12/02/2007) Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 48/3533/2006 privind modificarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare (M.Of. nr. 488/2006) Ordinul comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 3329/81/2005 pentru modificarea şi completarea Procedurii de evaluare şi certificare a 270

competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale (M.Of. nr. 363/2005) Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. nr. 3328/80/ 2005 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003 (M.Of. nr. 394/ 2005) Ordin nr. 410/2005 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţenii români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European (M.Of. nr.553/2005) Ordin nr. 307/4275/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (M.Of. nr.730/2005) Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 27/ 2005 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţenii români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor 271

aparţinând Spaţiului nr.104/2005)

Economic

European

(M.Of.

Ordinul comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4543/468/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale (M.Of. nr.903/2004) Ordinul nr.406/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi selecţie a angajatorilor care beneficiază de prevederile art. 481 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare(M.Of. nr. 721/10/08/2004) Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 59/3175/2004 privind aprobarea organizării de programe de formare profesională pentru dobândirea de competenţe în ocupaţiile pentru care nu există standarde ocupaţionale (M.Of. nr.128/2004) Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 35/3112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare (M.Of. nr.107/2004) Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţenii români sau cetăţeni ai 272

statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European (M.Of. nr.19/2004) Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 501/5253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor (M.Of. nr.774/2003) Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 353/5202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor (M.Of. nr.774/2003) Ordinul nr.39/2006 pentru modificarea Procedurii de evaluare şi selecţie a angajatorilor care beneficiază de prevederile art. 48^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr.406/2004 (M.Of. nr. 105/2006)

d) Administrativ. Buget. Investiţii
Legea nr. 12/a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 (M.Of. nr. 61/27.01.2010) Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 (M.Of. nr. 61/27.01.2010) Hotărârea nr. 1629/29.12.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii din cadrul proiectului "Servicii comunitare de 273

prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent" din judeţele Botoşani, Gorj şi Harghita (M.Of. nr. 31/15.01.2010) Hotărârea nr. 1628/29.12.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii din judeţele Iaşi şi Suceava, în cadrul proiectului "Programul de incluziune socială", investiţii finanţate în conformitate cu prevederile Acordului de împrumut nr. 4.825 RO încheiat între România şi BIRD şi ratificat prin Legea nr. 40/2007, împrumut acordat Guvernului României de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi din cofinanţare de către Guvernul României (M.Of. nr. 5/05.01.2010) Ordin nr. 46/15.01.2010 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestaţiilor de servicii în domeniul de activitate al Centrului de Pregătire şi Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii (M.Of. nr. 46/20.01.2010)

e) Legislaţie - C.O.R.
Ordin nr. 1364/11.06.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi nr. 4201/16.06.2009 al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România (M.Of. nr. 434/25.06.2009) Ordinul nr. 397/451/2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) (M.Of. nr.521 10.07./2008) 274

Ordinul nr. 238/282/2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) (M.Of. nr.314/22.04.2008) Ordinul nr.170/179/2008 al ministrului muncii,familiei şi Egalităţii de şanse şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică şi Studii Economice, privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) (M.Of. nr.219/2008) Ordinul nr.149/308/2006 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică şi Studii Economice,privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) (M.Of. nr.234/2006) Ordinul nr.902/1211/2005 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică şi Studii Economice,privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) (M.Of. nr.46/2006) Ordinul nr.9/14/2005 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică şi Studii Economice,privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) (M.Of. nr.83/2005) Ordinul nr.338/334/2003 al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) (M.Of. nr.543/2003) 275

Ordinul nr.270/273/2002 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică pentru aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România (COR) (M.Of. nr.531/2002) Ordinul nr.2502/2243/2001 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică şi Studii Economice, privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) (M.Of. nr.339/2001) Ordinul nr.86/1453/2001 al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) (M.Of. nr.152/2001) Ordinul nr.86/1055/2000 al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică, privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) (M.Of. nr.29/2000) Ordinul nr.634/2689/1998 al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) (M.Of. nr.12/1999) Ordinul nr.893/2527/1997 al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) (M.Of. nr.374/1997) 276

Ordinul nr.559/2112/1996 al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) (M.Of. nr.322/1996) Ordinul nr.138/1949/1995 al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) (M.Of. nr.272/1995)

f) Mobilitatea forţei de muncă 1. Legislaţie internă
Lege nr.122 din 4 mai 2006 privind azilul în România (M.Of. nr. 428/18/05/2006) Text în vigoare începând cu data de 15 decembrie 2007 Lege nr.344 din 19 iulie 2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestarii de servicii transnaţionale (M.Of. nr. 636/24/07/2006) Lege nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în strainatate (M.Of. nr. 682/29/07/2005) Text în vigoare începând cu data de 9 noiembrie 2007 Lege nr.200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din România (M.Of. nr. 500/03/06/2004) Text în vigoare începând cu data de 18 octombrie 2007 Lege nr.53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii (M.Of. nr. 72/05/02/2003) Text în vigoare începând cu data de 28 iulie 2007 277

Lege nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de munca (M.Of. nr. 103/06/02/2002) Text în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2007 Lege nr.156 din 26 iulie 2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucreaza în strainatate (Republicat in M.Of. nr. 291/05/05/2009) Ordonanţă de urgenţă nr.56 din 20 iunie 2007 privind încadrarea în munca şi detaşarea strainilor pe teritoriul României (M.Of. nr. 424/26/06/2007) Ordonanţă de urgenţă nr.102 din 14 iulie 2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor Statelor Membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European (M.Of. nr. 646/21/07/ 2005) Text în vigoare începând cu data de 2 ianuarie 2007 Ordonanţă de urgenţă nr.194 din 12 decembrie 2002 privind regimul strainilor în România (Republicata M.Of. nr. 421/05/06/2008) Text în vigoare începând cu data de 15 decembrie 2007 Ordonanţă nr. 44 din 29 ianuarie 2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobândit o forma de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European (M.Of.nr.93/31/01/2004) Text în vigoare începând cu data de 20 octombrie 2006 Ordonanţă nr.43 din 25 iulie 2002 pentru modificarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucreaza în strainatate (M.Of.nr. 578/05/08/2002) 278

Ordonanţă nr.137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare (Republicata M.Of.nr. 99/08/02/2007) Hotarâre nr.187 din 20 februarie 2008 privind aprobarea Planului de masuri pentru revenirea în ţara a cetăţenilor români care lucreaza în strainatate (M.Of.nr. 163/03/03/2008) Hotarâre nr.1122 din 18 septembrie 2007 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2007 – 2010 (M.Of.nr. 674/03/10/2007) Hotarâre nr.104 din 31 ianuarie 2007 pentru reglementarea procedurii specifice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestarii de servicii transnaţionale pe teritoriul României (M.Of.nr. 111/14/02/2007) Text în vigoare începând cu data de 25 august 2005 Hotarâre nr.850 din 31 iulie 2002 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucreaza în strainatate, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 384/2001 (M.Of.nr. 628/23/08/2002) Hotarâre nr.174 din 20 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de munca (M.Of.nr. 181/ 18/03/2002) Text în vigoare începând cu data de 15 martie 2006 Hotarâre nr.384 din 11 aprilie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 279

nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucreaza în strainatate (M.Of.nr. 208/24/04/2001) Hotarâre nr.518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar (M.Of.nr. 154/19/07/1995) Ordin nr. 1555/09.09.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind modificarea Procedurii de repartizare de contingent societăţilor comerciale cu sediul în România, care execută contracte de lucrări în Republica Federală Germania, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 133/2005 (M.Of. nr. 638/28.09.2009) Ordin nr. 634/14.10.2008 al ministrului internelor şi reformei administrative, nr. 2119/21.11.2008 al ministrului afacerilor externe, nr. 823/29.10.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, nr. 6043/27.11.2008 al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului şi nr. 1816/30.10.2008 al ministrului sănătăţii publice pentru punerea în aplicare a prevederilor Deciziei Consiliului din 5 octombrie 2006 privind instituirea unui mecanism de informare reciprocă cu privire la măsurile statelor membre în domeniul azilului şi imigraţiei (2006/688/CE) (M.Of. nr. 872/23.12.2008) Ordin nr. 392/24.01.2008 al ministrului internelor şi reformei administrative şi nr. 613/24.09.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse privind accesul solicitanţilor de azil pe piaţa forţei de muncă din România (M.Of. nr. 718/22.10.2008)

280

2. Legislaţie comunitară
DIRECTIVA 2006/54/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului Egalităţii de şanse şi al Egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă (reformă) EMITENT: Parlamentul European şi Consiliul DIRECTIVA 2005/71/CE a Consiliului din 12 octombrie 2005 privind o procedură specială de admisie a resortisanţilor ţărilor terţe în scopul desfăşurării unei activităţi de cercetare ştiinţifică EMITENT: Consiliul DIRECTIVA 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale EMITENT: Parlamentul European şi Consiliul DIRECTIVA 2004/114/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 privind condiţiile de admisie a resortisanţilor ţărilor terţe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat EMITENT: Consiliul DIRECTIVA 2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 şi de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 281

90/364/CEE, 90/365/CEE şi 93/96/CEE (Text cu relevanţă pentru SEE) EMITENT: Parlamentul European şi Consiliul DIRECTIVA 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung EMITENT: Consiliul DIRECTIVA 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei EMITENT: Consiliul DIRECTIVA 2002/73/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 23 septembrie 2002 de modificare a Directivei 76/207/CEE a Consiliului privind punerea în aplicare a principiului Egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte accesul la încadrarea în muncă, la formarea şi la promovarea profesională, precum şi condiţiile de muncă (Text cu relevanţă pentru SEE) EMITENT: Parlamentul European şi Consiliul DIRECTIVA 2002/14/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare şi consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană EMITENT: Parlamentul European şi Consiliul DIRECTIVA 2001/23/CE a Consiliului din 12 martie 2001 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unităţ sau părţi de întreprinderi sau unităţi EMITENT: Consiliul 282

DIRECTIVA 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea tratamentului egal privind ocuparea forţei de muncă şi condiţiile de muncă EMITENT: Consiliul DIRECTIVA 98/49/CE a Consiliului din 29 iunie 1998 privind protecţia dreptului la pensie suplimentară al lucrătorilor salariaţi şi al lucrătorilor care desfăşoară activităţi independente care se deplasează în cadrul Comunităţii EMITENT: Consiliul DIRECTIVA 96/71/CE a Parlamentul European şi Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaţarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii EMITENT: Parlamentul European şi Consiliul DIRECTIVA 91/533 a Consiliului din 14 octombrie 1991 privind obligaţia angajatorului de a informa lucrătorii asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă EMITENT: Consiliul DIRECTIVA 76/207/CE a Consiliului din 9 februarie 1976 privind punerea în aplicare a principiului Egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte accesul la încadrarea în muncă, la formarea şi la promovarea profesională, precum şi condiţiile de muncă EMITENT: Consiliul DIRECTIVA 72/194/CEE a Consiliului din 18 mai 1972 privind extinderea domeniului de aplicare a Directivei din 25 februarie 1964 privind coordonarea măsurilor speciale referitoare la deplasarea şi şederea 283

cetăţenilor străini, măsuri justificate de motive de ordine publică, siguranţă publică sau sănătate publică, asupra lucrătorilor care îşi exercită dreptul de a rămâne pe teritoriul unui stat membru după ce au ocupat un loc de muncă în statul respectiv EMITENT: Consiliul DIRECTIVA 68/360 a Consiliului din 15 octombrie 1968 privind eliminarea restricţiilor de circulaţie şi şedere în cadrul Comunităţii pentru lucrătorii din statele membre şi familiile acestora EMITENT: Consiliul DIRECTIVA 64/221 a Consiliului din 25 februarie 1964 privind coordonarea măsurilor speciale referitoare la deplasarea şi şederea cetăţenilor străini, măsuri justificate din motive de ordine publică, de siguranţă publică şi de sănătate publică EMITENT: Consiliul DECIZIA 2007/491/CE a Consiliului din 10 iulie 2007 privind orientările politicilor de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre (2007/491/CE) EMITENT: Consiliul DECIZIA 2005/600/CE a Consiliului din 12 iulie 2005 privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre (2005/600/CE) EMITENT: Consiliul DECIZIA 2003/578 a Consiliuluidin 22 iulie 2003privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre (2003/578/CE) EMITENT: Consiliul

284

DECIZIA NR. 1145/2002/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 10 iunie 2002 privind măsurile comunitare de stimulare în domeniul ocupării forţei de muncă (Text cu relevanţă pentru SEE) EMITENT: Parlamentul European şi Consiliul REGULAMENTUL (CE) nr. 1992/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii care desfăşoară o activitate independentă şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii (Text cu relevanţă pentru SEE) EMITENT:Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene REGULAMENTUL (CE) NR. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (Text cu relevanţă pentru SEE şi pentru Elveţia) EMITENT: Parlamentul European şi Consiliul REGULAMENTUL (CE) nr. 859/2003 al Consiliului din 14 mai 2003 de extindere a dispoziţiilor Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 şi Regulamentului (CEE) nr. 574/72 la resortisanţii unor ţări terţe care nu fac obiectul dispoziţiilor respective exclusiv pe motive de cetăţenie EMITENT: Consiliul REGULAMENTUL (CEE) NR. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariaţii şi 285

cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii EMITENT: Consiliul REGULAMENTUL (CEE) NR. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii EMITENT: Consiliul REGULAMENTUL 1251/70 al Comisiei din 29 iunie 1970 privind dreptul lucrătorilor de a rămâne pe teritoriul unui stat membru după ce au ocupat un loc de muncă EMITENT: Comisia REGULAMENTUL nr. 1612/68 al Consiliului completat cu decizii ale Curţii Europene de Justiţie REGULAMENTUL (CEE) NR. 1612/68 al Consiliului din 15 octombrie 1968 privind libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul Comunităţii EMITENT: Consiliul

3. Acorduri bilaterale în domeniul mobilităţii forţei de muncă
Lege nr.98 din 25 aprilie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea şi gestionarea fluxurilor migratorii în scop lucrativ, semnat la Roma la 12 octombrie 2005 (M.Of. nr. 375/02/05/2006) Lege nr.192 din 25 mai 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul 286

Republicii Franceze cu privire la schimburile de stagiari, semnat la Paris la 20 noiembrie 2003 (M.Of. nr. 486/31/05/2004) Lege nr.464 din 9 iulie 2002 privind ratificarea Acordului dintre România şi Regatul Spaniei pentru reglementarea şi organizarea circulaţiei forţei de munca între cele doua state, semnat la Madrid la 23 ianuarie 2002 (M.Of. nr. 559/30/07/2002) Lege nr.12 din 10 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze privind şederea temporara în scopul angajarii lucratorilor români pe teritoriul Republicii Portugheze, semnat la Lisabona la 19 iulie 2001 (M.Of. nr. 101/05/02/2002) Lege nr.173 din 4 noiembrie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Italiana privind readmisia persoanelor aflate în situaţie ilegala, semnat la Bucureşti la 4 martie 1997 (M.Of. nr. 304/ 07/11/1997) Ordonanţă nr.36 din 16 august 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg privind schimbul de stagiari, semnat la Luxemburg la 20 iulie 2001 (M.Of. nr. 511/28/08/2001) Ordonanţă nr.35 din 16 august 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze privind şederea temporara în scopul angajarii lucratorilor români pe teritoriul Republicii Portugheze, semnat la Lisabona la 19 iulie 2001 (M.Of. nr. 511/28/08/2001) 287

Hotarâre nr.1347 din 5 noiembrie 2007 pentru aprobarea Planului de masuri privind sprijinirea cetăţenilor români aflaţi în Italia, ca urmare a situaţiei create prin adoptarea de catre statul italian a noilor reglementari ce vizeaza îndepartarea de pe teritoriu (M.Of. nr. 751/06/11/2007) Text în vigoare începând cu data de 14 noiembrie 2007 Hotarâre nr.363 din 28 aprilie 2005 pentru aprobarea Înţelegerii dintre Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei din România şi Agenţia Federala a Muncii din Republica Federala Germania cu privire la medierea lucratorilor români pentru prestarea unei activitaţi cu durata determinata în Republica Federala Germania, semnata la Nurnberg la 3 februarie 2005 şi la Bucureşti la 11 februarie 2005 (M.Of. nr. 427/20/05/ 2005) Hotarâre nr.594 din 21 aprilie 2004 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind angajarea salariata a persoanelor aflate în întreţinerea membrilor misiunilor oficiale ale unui stat în celalalt, semnat la Paris la 21 noiembrie 2003 (M.Of. nr. 384/30/04/2004) Hotarâre nr.412 din 19 aprilie 2001 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind schimbul de stagiari, semnat la Budapesta la 9 mai 2000 (M.Of. nr. 230/07/05/2001) Hotarâre nr.411 din 19 aprilie 2001 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind angajarea lucratorilor sezonieri, semnat la Budapesta la 9 mai 2000 (M.Of. nr. 227/04/05/2001) 288

Hotarâre nr.579 din 3 iulie 2000 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian cu privire la schimbul de stagiari, semnat la Berna la 25 noiembrie 1999 (M.Of. nr. 319/10/07/2000) Hotarâre nr.402 din 25 iulie 1992 privind aprobarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania în legatura cu ocuparea forţei de munca pentru ridicarea cunoştinţelor profesionale şi de limba (Convenţie privind personalul muncitor oaspete) (M.Of. nr. 206/24/08/1992) Hotarâre nr.167 din 7 martie 1991 privind aprobarea Convenţiei dintre Guvernul Roman şi Guvernul R.F.G. privind trimiterea de personal român din întreprinderi cu sediul în România pentru a activa pe baza de contracte de lucrari (M.Of. nr. 61/23/03/1991) Ordin nr.133 din 17 martie 2005 privind aprobarea Procedurii de repartizare de contingent societaţilor comerciale cu sediul în România, care executa contracte de lucrari în Republica Federala Germania (M.Of. nr. 259/29/03/2005) Text în vigoare începând cu data de 23 mai 2007 Ordin nr.661 din 12 septembrie 2000 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveşian cu privire la schimbul de stagiari, semnat la Berna la 25 noiembrie 1999 şi aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 579/2000 (M.Of. nr. 516/20/10/2000)

289

g) Politica socială şi ocuparea forţei de muncă 1. Sănătate şi securitate în muncă
Legea securitãtii şi sãnãtãtii în muncã Nr. 319/2006, DIRECTIVA transpusã 89/391/CEE; (M.Of. 646/ 26.07.2006) Hotărârea nr. 519/28.04.2009 privind instituirea unui sistem de identificare unică şi trasabilitate a explozivilor de uz civil (M.Of. 328/18.05.2009) Hotărârea nr. 1627/29.12.2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite (M.Of. 926/30.12.2009) Hotãrârea Guvernului Nr. 1622/10.12.2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite (M.Of. 862/20.12.2008) Hotãrârea Guvernului Nr. 1029/03.09.2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor (M.Of. 674/30.09.2008) Hotãrârea Guvernului Nr. 601 din 13 iunie 2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã (M.Of. 470/12.07.2007) Hotãrârea Guvernului Nr. 600 din 13 iunie 2007 privind protectia tinerilor la locul de muncã (M.Of. 473/13.07.2007) 290

Hotãrârea Guvernului Nr. 557 din 6 iunie 2007 privind completarea mãsurilor destinate sã promoveze îmbunãtãtirea securitãtii si sãnãtãtii la locul de muncã pentru salariatii încadrati în baza unui contract individual de muncã pe duratã determinatã si pentru salariatii temporari încadrati la agenti de muncã temporarã (M.Of. 407/18 06.2007) Hotãrârea Guvernului Nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sãnãtãtii lucrãtorilor (M.Of. 332 /17.05.2007) Hotãrârea Guvernului Nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitãtii si sãnãtãtii în muncã nr.319/2006 (M.Of. 882/30.10.2006) Hotãrârea Guvernului nr.1218/2006 privind cerintele minime de securitate si sãnãtate pentru asigurarea protectiei lucrãtorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti chimici în muncã, DIRECTIVA transpusã 98/24/CE; 2000/ 39/CE; 91/322/CEE; 2006/15/CE (M.Of. 845/13.10.2006) Hotãrârea Guvernului nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sãnãtate pentru utilizarea în muncã de cãtre lucrãtori a echipamentelor de muncã, DIRECTIVA transpusã 89/655/CEE; 95/63/CE; 2001/45/CE (M.Of. 815/03.10.2006) Hotãrârea Guvernului nr.1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sãnãtate referitoare la expunerea lucrãtorilor la riscurile generate de câmpurile electromagnetice, DIRECTIVA transpusã 2004/40/CE; (M.Of. 769/11.09.2006) 291

Hotãrârea Guvernului nr.1135/2006 privind cerintele minime de securitate si sãnãtate în muncã la bordul navelor de pescuit, DIRECTIVA transpusã 93/103/CEE (M.Of. 772/12.09.2006) Hotãrârea Guvernului nr.1093/2006 privind cerintele minime de securitate si sãnãtate pentru protectia lucrãtorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni în muncã, DIRECTIVA transpusã 2004/37/CE (M.Of. 757/ 06.09.2006) Hotãrârea Guvernului nr.1092/2006 privind protectia lucrãtorilor împotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenti biologici în muncã, DIRECTIVA transpusã 2000/54/CE (M.Of. 762/07.09.2006) Hotãrârea Guvernului nr.1091/2006 privind cerintele de securitate si sãnãtate pentru locul de muncã, DIRECTIVA transpusã 89/654/CEE (M.Of. 739/ 30.08.2006) Hotãrârea Guvernului nr.1058/2006 privind cerintele minime pentru îmbunãtãtirea securitãtii si protectiei sãnãtãtii lucrãtorilor care pot fi expusi riscului datorat atmosferelor explozive, DIRECTIVA transpusã 99/92/CE (M.Of. 737/29.08.2006) Hotãrârea Guvernului nr.1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sãnãtate pentru manipularea manualã a maselor care prezintã riscuri pentru lucrãtori, în special de afectiuni dorsolombare, DIRECTIVA transpusã 90/269/CEE (M.Of. 713/21.08.2006)

292

Hotãrârea Guvernului nr.1050/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitãtii si sãnãtãtii lucrãtorilor din industria extractivã prin foraj, DIRECTIVA transpusã 92/91/CEE (M.Of. 737/ 29.08.2006) Hotãrârea Guvernului nr.1049/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitãtii si sãnãtãtii lucrãtorilor din industria extractivã de suprafatã si subteran, DIRECTIVA transpusã 92/104/CEE (M.Of. 727/ 25.08.2006) Hotãrârea Guvernului nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sãnãtate pentru utilizarea de cãtre lucrãtori a echipamentelor individuale de protectie la locul de muncã, DIRECTIVA transpusã 89/656/CEE (M.Of. 722/23.08.2006) Hotãrârea Guvernului nr.1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sãnãtate în muncã referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, DIRECTIVA transpusã 90/270/CEE (M.Of. 710/ 18.08.2006) Hotãrârea Guvernului nr.1007/2006 privind cerintele minime de securitate si sãnãtate referitoare la asistenta medicalã la bordul navelor, DIRECTIVA transpusã 92/29/CEE (M.Of. 696/15.08.2006) Hotãrârea Guvernului nr.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sãnãtate la locul de muncã, DIRECTIVA transpusã 92/58/CEE (M.Of. 683/09.08.2006) Hotãrârea Guvernului nr.493/2006 privind cerintele minime de securitate si sãnãtate referitoare la expunerea 293

lucrãtorilor la riscurile generate DIRECTIVA transpusã 2003/10/CE 03.05.2006)

de zgomot, (M.Of. 380/

Hotãrârea Guvernului nr.1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sãnãtate referitoare la expunerea lucrãtorilor la riscurile generate de vibratii, DIRECTIVA transpusã 2002/44/CE (M.Of. 81/ 30.01.2006) Hotãrârea Guvernului nr.1875/2005 privind protectia sãnãtãtii si securitãtii lucrãtorilor fatã de riscurile datorate expunerii la azbest, DIRECTIVA transpusã 83/477/CEE; 91/382/CEE; 2003/18/CE (M.Of. 64/ 24.01.2006) Hotãrârea Guvernului nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sãnãtate pentru santierele temporare sau mobile, DIRECTIVA transpusã 92/57/CEE (M.Of. 252/21.03.2006) Ordin nr. 29/08.01.2010 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate referitoare la maşini (M.OF. nr. 29/14.01.2010)

2. Ordine ale MINISTRULUI MUNCII în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Ordin nr. 29 din 08.01.2010 privind aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate referitoare la maşini EMITENT MMFPS (M.Of. nr. 29/14.01.2010)

294

Ordin nr. 1102 din 19.12.2008 privind avizarea spaţiilor destinate depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie EMITENT MMFES (M.Of. nr. 1/05.01.2009) Ordin nr. 983 din 06.11.2008 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie EMITENT MMFES (M.Of. nr. 790/26.11.2008) 07.08.2008/ Ordin nr. 923/1503/556 din 02.09.2008/05.09.2008 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate periculoase EMITENT MMDD/MSP/MMFES (M.Of. nr. 604/ 13.08. 2008) Ordin nr. 490/479 din 17.04.2008/01.08.2008 pentru aplicarea cerinţelor minime privind anumite aspecte legate de condiţiile de muncă ale lucrătorilor mobili care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră în sectorul feroviar EMITENT MT/MMFES (M.Of. nr. 604/13.08.2008) Ordin nr. 1.256/443 din 07/09.07.2008 pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Sănătăţii Publice şi de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse EMITENT MSP/MMFES (M.Of. nr. 531/15.07.2008) Ordin nr. 448/11.07.2008 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la echipamente şi sisteme 295

protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive EMITENT MMFES (M.Of. nr. 572/29.07.2008) Ordin nr. 164/07.03.2008 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la maşini industriale EMITENT MMFES (M.Of. nr. 232 / 26.03.2008) Ordin nr. 94/08.02.2008 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie EMITENT MMFES (M.Of. nr. 153 / 28.02.2008) Ordin nr. 77/04.02.2008 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la explozivi de uz civil EMITENT MMFES (M.Of. nr. 112 / 12.02.2008) Ordin nr. 1638/393 din 25 aprilie 2007 pentru aprobarea Reglementãrii tehnice “Normativ privind organizarea activitãtii de verificare a instalatiilor de ventilare care functioneazã la unitãti industriale cu pericol potential de formare a atmosferelor explozive si/sau toxice”, indicativ NVIV – 01-06 EMITENT MEF/MMFES (M.Of. nr. 408 / 19.06.2007) Ordin nr. 1637/391 din 25 aprilie 2007 pentru aprobarea Normativului privind organizarea activitãtii de interventie si salvare la unitãti industriale cu pericol potential de emisii de gaze toxice si/sau explozive EMITENT MEF/MMFES (M.Of. nr. 408 / 19.06.2007) Ordin nr. 1636/392 din 25 aprilie 2007 privind aprobarea reglementãrii tehnice “Normativ privind 296

prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în functiune, utilizarea, repararea si întretinerea instalatiilor tehnice care functioneazã în atmosfere potential explozive”, indicativ NEx 01-06 EMITENT MEF/MMFES (M.Of. nr. 411 / 19.06.2007) Ordin nr. 242 din 23 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specificã de coordonator în materie de securitate si sãnãtate pe durata elaborãrii proiectului si/sau a realizãrii lucrãrii pentru santiere temporare ori mobile EMITENT MMSSF (M.Of. nr. 234 /4.04.2007) Ordin nr. 755 din 16 octombrie 2006 pentru aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncã – FIAM si a instructiunilor de completare a acestuia – abrogat de ORDIN Nr. 3 din 3 ianuarie 2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncã – FIAM EMITENT MMSSF (M.Of. nr. 887 / 31.10.2006; 70/ 30.01.2007) Ordin nr. 754 din 16 octombrie 2006 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã – modificat de ORDIN Nr. 25 din 12 ianuarie 2007 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, solidaritãtii sociale si familiei nr. 754/2006 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã EMITENT MMFES (M.Of. nr. 887 / 31.10. 2006; 48 / 22.01.2007) 297

Ordin nr. 753 din 16 octombrie 2006 privind protectia tinerilor în muncã – abrogat de H.G. Nr. 600 din 13 iunie 2007 privind protectia tinerilor la locul de muncã EMITENT MMFES (M.Of. nr. 925 / 15.11.2006) Ordin nr. 706 din 26 septembrie 2006 privind cerintele minime de securitate si sãnãtate referitoare la expunerea lucrãtorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale EMITENT MMSSF (M.Of. nr. 915 / 10.11.2006) Ordin nr. 94 din 7 februarie 2006 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptã standardele europene armonizate referitoare la echipamente individuale de protectie EMITENT MMSSF (M.Of. nr. 169 / 22.02.2006) Ordin nr. 642 din 30 august 2005 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptã standarde europene armonizate referitoare la echipamente si sisteme protectoare destinate utilizãrii în atmosfere potential explozive EMITENT MMSSF (M.Of. nr. 820 / 9 09.2005) Ordin nr. 628 din 24 august 2005 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptã standarde europene armonizate referitoare la explozivi de uz civil EMITENT MMSSF (M.Of. nr. 814 / 8.09. 2005) Ordin nr. 561 din 1 august 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de încercãri, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeazã evaluarea conformitãtii explozivilor de uz civil 298

EMITENT MMSSF (M.Of. nr. 736 / 12.08.2005) Ordin nr. 477 din 14 septembrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de încercãri, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeazã evaluarea conformitãtii echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizãrii în atmosfere potential explozive EMITENT MMSSF (M.Of. nr. 871 / 24.09.2004) Ordin nr. 355 din 28 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de încercãri, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeazã evaluarea conformitãtii masinilor industriale EMITENT MMSSF (M.Of. nr. 676 / 27.07.2004) Ordin nr. 354 din 28 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de încercãri, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeazã evaluarea conformitãtii echipamentelor individuale de protectie EMITENT MMSSF (M.Of. nr. 676 / 27.07.2004) Ordin nr. 242 din 26 mai 2004 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptã standardele europene armonizate referitoare la masini industriale EMITENT MMSSF (M.Of. nr. 634 / 13.07.2004)

299

3. Lista directivelor europene din domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă - în vigoare la data de 1 octombrie 2006 Directiva 2006/25/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (radiaţii optice artificiale) (a nouăsprezecea directivă individuală în sensul articolului 16 paragraful 1 din directiva 89/391/CEE). Nr.CELEX 32006L0025. Actul normativ prin care s-a transpus în România – nu s-a transpus. Directiva 2006/15/CE a Comisiei din 7 februarie 2006 pentru stabilirea celei de a doua liste a valorilor limită indicative de expunere la locul de muncă, în aplicarea directivei 98/24/CE a Consiliului şi pentru amendarea directivelor 91/322/CEE şi 2000/39/CE. Nr.CELEX 32006L0015. Actul normativ prin care s-a transpus în România - H.G.nr.1218/2006. Directiva 2004/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (câmpuri electromagnetice) (a optsprezecea directivă individuală în sensul articolului 16 paragraful 1 din directiva 89/391/CEE). Nr.CELEX 32004L0040. Actul normativ prin care s-a transpus în România - H.G.nr.1136/2006. Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (a 300

şasea directivă individuală în sensul articolului 16 paragraful 1 din directiva 89/391/CEE) (versiune codificată). Nr.CELEX 32004L0037. Actul normativ prin care s-a transpus în România - H.G.nr.1093/2006. Directiva 2003/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 martie 2003 care modifică directiva 83/477/CEE a Consiliului privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă. Nr.CELEX 32003L0018. Actul normativ prin care s-a transpus în România H.G.nr.1093/2006. Directiva 2003/10/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 februarie 2003 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţi fizici (zgomot) (a şaptesprezecea directivă individuală în sensul art. 16 paragraful 1 din directiva 89/391/CEE). Nr.CELEX 32003L0010. Actul normativ prin care s-a transpus în România - H.G.nr.493/2006. Directiva 2002/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 iunie 2002 privind cerinţele minime de sănătate şi securitate referitoare la riscurile ce decurg din expunerea lucrătorilor la agenţi fizici (vibraţii) (a şaisprezecea directivă particulară în sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE). Nr.CELEX 32002L0044. Actul normativ prin care s-a transpus în România - H.G.nr.1876/2005. Directiva 2001/45/CE a Consiliului din 27 Iunie 2001 care amendează directiva Consiliului nr. 89/655/CEE cu privire la cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor de lucru la locul de muncă. Nr.CELEX 32001L0045. Actul 301

normativ prin care s-a transpus în România H.G.nr.1146/2006. Directiva 2000/39/CE a Comisiei din 8 iunie 2000 pentru stabilirea primei liste a valorilor limită indicative de expunere la locul de muncă pentru implementarea directivei 98/24/CE privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenţi chimici la locul de muncă. Nr.CELEX 32000L0039. Actul normativ prin care s-a transpus în România - H.G.nr.1218/2006. Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind protecţia lucrătorilor contra riscurilor legate de expunerea la agenţi biologi la locul de muncă (a şaptea directivă particulară în sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE). Nr.CELEX 32000L0054. Actul normativ prin care s-a transpus în România H.G.nr.1092/2006. Directiva 1999/92/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1999 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea protecţiei securităţii şi sănătăţii lucrătorilor expuşi la potenţiale riscuri în atmosfere explozive (a cincisprezecea directivă particulară în sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE). Nr.CELEX 31999L0092. Actul normativ prin care s-a transpus în România H.G.nr.1058/2006. Directiva 98/24/CE a Consiliului Comunităţii Europene din 7 aprilie 1998 cu privire la protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenţii chimici la locul de muncă (a 14-a directivă particulară în sensul articolului 16, paragraful 302

1 al directivei 89/391/CEE) (a paisprezecea directivă particulară în sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE). Nr.CELEX 31998L0024. Actul normativ prin care s-a transpus în România H.G.nr.1218/2006. Directiva 95/63/CE a Consiliului din 5 decembrie 1995 de modificare a Directivei 89/655/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de lucru la locul de muncă (a doua directivă individuală în sensul articolului 16 paragraful 1 din Directiva 89/391/CEE). Nr.CELEX 31995L0063. Actul normativ prin care s-a transpus în România - H.G.nr.1146/2006. Directiva 90/269/CEE a Consiliului Comunităţii Europene din 29 mai 1990 privind condiţiile minime de sănătate şi securitate pentru manipularea manuală a încărcăturilor în situaţiile în care există un risc pentru lucrători, în special de afecţiuni ale spatelui (a patra directivă particulară în sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE). Nr.CELEX 31990L0269. Actul normativ prin care s-a transpus în România H.G.nr.1051/2006. Directiva 90/270/CEE a Consiliului Comunităţii Europene 29 mai privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare (a cincea directivă în sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE). Nr.CELEX 31990L0270. Actul normativ prin care s-a transpus în România - H.G.nr.1028/2006. Directiva 89/656/CEE a Consiliului Comunităţii Europene din 30 noiembrie 1989 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de 303

către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă (a treia directivă particulară în sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE). Nr.CELEX 31989L0656. Actul normativ prin care s-a transpus în România - H.G.nr.1048/2006. Directiva 89/655/CEE a Consiliului Comunităţii Europene din 30 noiembrie 1989 privind cerinţele minime de sănătate şi securitate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de lucru la locul de muncă (a doua directivă particulară în sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE). Nr.CELEX 31989L0655. Actul normativ prin care s-a transpus în România - H.G.nr.1146/2006. Directiva 89/654/CEE a Consiliului Comunităţii Europene din 30 noiembrie 1989 privind cerinţele minime de sănătate şi securitate pentru locul de muncă (prima directivă particulară în sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE). Nr.CELEX 31989L0654. Actul normativ prin care s-a transpus în România - H.G.nr.1091/2006. Directiva 89/391/CEE a Consiliului Comunităţii Europene din 12 iunie 1989 pentru promovarea îmbunătăţirii sănătăţii şi securităţii lucrătorilor la locul de muncă – Directiva-cadru. Nr.CELEX 31989L0391. Actul normativ prin care s-a transpus în România Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 Directiva 83/477/CEE a Consiliului Comunităţii Europene din 19 septembrie 1983 privind protecţia lucrătorilor faţă de riscurile expunerii la azbest la locul de muncă (a doua directivă individuală în sensul art. 8 din directiva 80/1107/CEE). Nr.CELEX 31983L0477. Actul normativ prin care s-a transpus în România H.G.nr.1875/2005 304

h) Pensii 1. Sistemul public de pensii
Legea nr. 273/07.07.2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (M.Of. nr. 482/13.07.2009) Legea nr. 208/02.06.2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al celor de serviciu (M.Of. nr. 385/09.06.2009) Legea nr. 196/29.05.2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate (M.Of. nr. 374/03.06.2009) Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr. 140/01/04/2000) Ordonanţa de urgenţă nr. 6/18.02.2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate (M.Of. nr. 107/23/02/2009) Hotărârea nr. 1627/29.12.2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite (M.Of. nr. 926/30.12.2009) Hotărârea nr. 1481/25.11.2009 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de 305

război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat (M.Of.nr.840/07.12.2009) Hotărârea nr. 1456/25.11.2009 pentru modificarea alin. (6) al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001 (M.Of. nr. 820/27.11.2009) Ordin nr. 1730/20.11.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea prevederilor cap.IV "Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (M.Of. nr. 805/ 25.11.2009) Ordin nr. 14/04.01.2010 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind dovedirea absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar în vederea recalculării pensiei (M.Of. nr. 8/06.01.2010) Ordin nr. 14/04.01.2010 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind dovedirea absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar în vederea recalculării pensiei (M.Of. nr. 8/06.01.2010) Ordin nr. 619/05.05.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind repartizarea biletelor de odihnă (M.Of. nr. 311/12.05.2009) 306

Ordin nr. 343/14.04.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicarea a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 (M.Of. nr. 310/12.05.2009) Ordinul Ministrului Muncii nr.340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr. 237/10/05/2001) Decizia nr. 135/04.12.2009 a preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru aplicarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariaţii şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, aprobate prin Decizia preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale nr. 112/2009 (M.Of. nr. 913/24.12.2009) Decizia nr. 112/01.04.2009 a preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări 307

Sociale privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariaţii şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii (M.Of. nr. 355/27.05.2009) Decizia nr. 135/04.12.2009 a preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru aplicarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariaţii şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, aprobate prin Decizia preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale nr. 112/2009 (M.Of. nr. 913/24.12.2009)

308

2. Alte reglementări privind pensionarea
Legea nr.95/2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviaţia civilă din România (M.Of. nr. 304/18/04/2008) Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (M.Of. nr. 372/28/04/2006) Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modificările şi completările ulterioare(M.Of. nr. 158/16/07/1997) Ordonanta de Urgenta nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (M.Of. nr. 785/ 24/11/2008)

3. Pensii administrate privat şi pensii facultative
Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative (M.Of. nr. 470/31/05/2006) Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată (M.Of. nr. 1033/ 09/11/2004) Ordin nr. 97/06.02.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi nr.641/06.04.2009 al ministrului finanţelor publice privind aprobarea Procedurii de regularizare a sumelor reprezentând contribuţie datorată 309

fondurilor de pensii nr.264/22.04.2009)

administrate

privat

(M.Of.

4. Pensii de serviciu
Legea nr.217/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi (M.Of. nr. 724/24/10/2008) Legea nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România (M.Of. nr. 481/18/07/2007) Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată (M.Of. nr. 380/03/05/2006) Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr. 35/16/01/2006) Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr. 1197/14/12/2004) Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată (M.Of. nr. 576/29/06/2004) Ordonanta de Urgenta nr.36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr. 376/02/06/2003)

310

5. Sisteme de pensii neintegrate sistemului public
Legea nr.179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor cu modificările şi completările ulterioare(M.Of. nr. 485/ 31/05/2004) Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată (M.Of. nr. 183/10/04/2001) Ordonanta de Urgenta nr.221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor(M.Of. 610/28/11/2000)

6. Drepturi reparatorii cu caracter necontributiv
Legea nr. 296/28.09.2009 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (M.Of. nr. 655/02.10.2009) Legea nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică (M.Of. nr. 39/ 17/01/2006) Legea nr.109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România (M.Of. nr. 39/ 401/12/05/2005)

311

Legea nr.341/2004 Legea recunoştinţei faţă de eroiimartiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 (M.Of. nr. 654/20/07/ 2004) Legea nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961 (M.Of. nr. 385/ 06/06/2002) Legea nr.49/1999 privind pensiile I.O.V.R. (M.Of. nr. 135/01/04/1999) Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată (M.Of. nr. 172/07/07/1994) Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război (M.Of. nr. 162/01/08/1991) Ordonanţa de Guvern nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări prin Legea nr.189/2000 (M.Of. nr. 426/31/08/1999) Decretul - Lege nr. 118/30.03.1990***Republicat privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 312

străinătate ori constituite în prizonieri (M.Of. nr. 631/23.09.2009)

7. Sistemul public de pensii al agricultorilor
Legea nr.263/2008 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor (M.Of. nr. 775/19/11/2008)

i) Legislaţie - Management fonduri europene
Ordin nr. 310/26.03.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor" (M.Of. nr. 256./17.04.2009) Ordin nr. 309/26.03.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi specifică "Bani pentru formare profesională" (M.Of. nr. 256/17.04.2009) Ordin nr. 308/26.03.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă "Bani pentru completarea echipei" (M.Of. nr. 256/17.04.2009) Ordin nr. 602/23.09.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului şi condiţiile specifice ale cererii de propuneri de proiecte nr. 55 şi a Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului şi condiţiile specifice ale cererii de propuneri de proiecte nr. 56 (M.Of. nr. 846/16.12.2008)

313

Ordin nr. 600/23.09.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse pentru aprobarea unor acorduri de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013" (M.Of. nr. 882/24.12.2008) Ordin nr. 558/05.09.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse privind aprobarea unor corrigenda la ghidurile solicitantului pentru proiecte de grant şi proiecte strategice (M.Of. nr. 843/15.12.2008) Ordin nr. 511/15.08.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului nr. 22, a Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului nr. 24 şi a Corrigendumului nr. 1 la Condiţiile specifice cererii de propuneri de proiecte nr. 60 (M.Of. nr. 846/16.12.2008) Ordin nr. 499/11.08.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse privind aprobarea modelului Contractului de finanţare pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013” (M.Of. nr. 845/16.12.2008) Ordin nr. 447/11.07.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la ghidurile solicitantului nr. 17 – 54 (M.Of. nr. 835/11.12.2008) Ordin nr. 409/25.06.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse privind aprobarea documentelor necesare implementării Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013” (M.Of. nr. 842/15.12.2008) 314

Ordin nr. 259/15.04.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse privind aprobarea documentelor necesare implementării Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013” (M.Of. nr. 835/11.12.2008) Ordin nr. 193/17.03.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la ghidurile solicitantului nr. 1 16 şi a Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului nr. 6 (M.Of. nr. 377/19.05.2008) Ordin nr. 100/14.02.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse privind aprobarea documentelor necesare implementării Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013" (M.Of. nr. 238/27.03.2008) Ordin nr. 99/14.02.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse pentru aprobarea unor acorduri de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013" (M.Of. nr. 231/26.03.2008) Ordin nr. 3/07.01.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi nr.185/21.01.2008 al ministrului economiei şi finanţelor pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013" (M.Of. nr. 86/04.02.2008)

315

j) Legislaţie în domeniul politicilor publice
Hotărârea de Guvern nr. 1226 din 10 octombrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/ aprobării (actualizată la 19 februarie 2008) (M.Of. nr. 716 din 23/10/2007) Hotărârea de Guvern nr.1807/2006 pentru aprobarea Componentei de management din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituţiilor administraţiei publice de la nivel central (M.Of. nr. 1024/22/12/2006) Hotărârea de Guvern nr.1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului (M.Of. nr. 843/12/10/2006) Hotărârea de Guvern nr.870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale (M.Of. nr. 637/ 24/07/2006) Hotărârea de Guvern nr.775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central (actualizată la 1 februarie 2008) (M.Of. nr. 685/29/07/2005)

316

II. Webgrafie
1. Site-uri de interes general
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse www.mmuncii.ro Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului http://www.edu.ro/ Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor www.mie.ro Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă http://www.anofm.ro/ Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic http://www.tvet.ro/ Consiliul National de Formare Profesională a Adulţilor www.cnfpa.ro Insitutul Naţional de Statistică http://www.insse.ro/cms/rw/pages/index.ro.do Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică pentru Muncă şi Protecţie Socială http://www.incsmps.ro/ Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor http://www.old.edu.ro/cnred.htm Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale http://www.leonardo.ro/ 317

Insitutul de Ştiinţe ale Educaţiei http://www.ise.ro/ Observatorul Naţional Român http://www.obsro.ise.ro/ Centrul Internaţional Internaţional al Muncii http://www.itcilo.org/en de Formare al Biroului

Centrul Naţiunilor Unite pentru educaţie şi formare profesională şi tehnică http://www.unevoc.unesco.org/snippet.php Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare http://www.oecd.org/home Comisia Europeană - Educaţie şi formare http://ec.europa.eu/old-address-ec.htm Centrul European pentru Dezvoltarea Educaţiei şi Formării Profesionale http://www.cedefop.europa.eu/EN/ Asociaţia Europeană a Cercetării în Educaţie http://www.eera.ac.uk/ Fundaţia europeană pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă http://www.eurofound.europa.eu/ EUROCOR - cursuri http://www.eurocor.ro/curs.php?curs=CursdeInspectorResurse Umane&refsid=60&refbid=492&gclid=CNjy3JP76Z8CFVOPz AodsFozYQ 318

Servicii resurse umane http://www.servicii-hr.ro/ Consultanţă gratuită http://www.resurseumane.org/ Dezvoltare resurse umane http://www.hrd.ro/ Consultanţă resurse umane http://www.elfconsulting.ro/showdef.php?nrdef=38 Legislaţia muncii http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=pages&id=164 Managementul resurselor umane http://www.resurse-umane.ro/ Ghidul planificării resurselor umane http://www.rubinian.com/resurseumane.php

2. Ministerul muncii şi protecţiei sociale în statele membre ale Uniunii Europene
Austria - Federal Ministry for Economy and Labour http://www.bmwfj.gv.at/Seiten/default.aspx Belgia - FPS Employment, Labour and Social Dialogue http://www.meta.fgov.be/ Bulgaria - Ministry of Labour and Social Policy http://www.mlsp.government.bg/ Cipru - Government Web Portal http://www.cyprus.gov.cy/ 319

Danemarca - Ministry of Employment http://www.bm.dk/ Estonia - Ministry of Social Affairs http://www.sm.ee/ Finlanda - Ministry of Labour http://www.mol.fi/ Franta - Ministère du Travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville http://www.travail-solidarite.gouv.fr/ Germania - Federal Ministry of Labour and Social Affairs http://www.bmas.bund.de/ Grecia - Ministry of Employment and Social Protection http://www.labor-ministry.gr/ Irlanda - National Training and Employment Authority http://www.fas.ie/ Italia - Ministry of Labor and Social Policies http://www.lavoro.gov.it/lavoro/ Letonia - Ministry of Welfare http://www.lm.gov.lv/ Lituania - Ministry of Social Security and Labour http://www.socmin.lt/ Luxemburg - Ministere du Travail et de l'Emploi http://www.mt.etat.lu/ Malta - Ministry for the Family and Social Solidarity http://www.msp.gov.mt/ 320

Marea Britanie - Departaments for Work and Pensions http://www.dwp.gov.uk/ Olanda - Ministry of Social Affairs and Employment http://www.szw.nl/ Polonia – Ministry of Labour and Social Policy http://www.mpips.gov.pl/ Portugalia - Ministry of Labour and Social Solidarity http://www.mtss.gov.pt/ Republica Ceha - Ministry of Labour and Social Affairs http://www.mpsv.cz/ România - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale http://www.mmuncii.ro/ Slovacia - Ministry of Labour, Social Affairs and Family http://www.employment.gov.sk/ Slovenia - Ministry of Labour, Family and Social Affairs http://www.mddsz.gov.si/ Spania - Ministry of Labour and Social Services http://www.mtas.es/ Suedia - Ministry of Industry, Employment and Communications http://www.sweden.gov.se/sb/d/2192/ 321

Ungaria - Ministry of Labour http://www.meh.hu/szcsm

3. Ministerul muncii şi protecţiei sociale din ţările candidate la Uniunea Europeană
Croaţia - Ministry of Economy, Entrepreneurship http://www.mingorp.hr/defaulteng.aspşid=7 Labour and

Turcia - Ministry of Labour and Social Security http://www.calisma.gov.tr/ Macedonia - Ministry of Labour and Social Policy http://www.mtsp.gov.mk/

4. Reviste de specialitate
Revista „Psihologia Resurselor Umane” http://www.apio.ro/wp/?pageid=11 Revista Omului de Afaceri http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa ceri Revista de Afaceri, Bani şi Profit http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa ceri Revista de „Management de la A la Z” http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa ceri Revista de Marketing dinamic şi Excelenţă în vânzări http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa ceri 322

Revista de Sănătate şi Securitate a Muncii http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa ceri Revista 100% LEX http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa ceri Revista de Legislaţie a Muncii şi Asigurări Sociale http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa ceri Revista de Resurse Umane http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa ceri Revista de Contabilitate http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa ceri Revista de Taxe şi Impozite http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa ceri Revista de Alertă TVA http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa ceri Revista de Management Financiar http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa ceri Revista Juridică http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa ceri 323

Revista de Interes General http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa ceri Revista E-@ltfel http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa ceri Revista E-@ctual, E-Succes şi E-Cult http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa ceri Piaţa http://www.revista-piata.ro/articole/resurse-umane/ HRreview http://www.hrreview.co.uk/ Human Resource Management Review http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cwshome /620229/description#description Human Resources Management http://www.business.com/directory/humanresources/ The International Journal of Human Resource Management http://www.tandf.co.uk/journals/titles/09585192.asp The International Journal of Human Resource Management http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713702518 ~db=all Human Resource Management Journal http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0954-5395 324

Human Resource Management http://www3.interscience.wiley.com/journal/32249/home?CRE TRY=1&SRETRY=0 Asia Pacific Journal of Human Resources http://apj.sagepub.com/ SA Journal of Human Resource Management http://sajhrm.co.za/index.php/sajhrm HR Journals and E-zines http://www.hrmguide.net/hrm/Links/journals.htm Research and Practice in Human Resource Management http://rphrm.curtin.edu.au/ International Journal of Human Resources Development and Management (IJHRDM) http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalCODE =ijhrdm Human Resource Management Journal http://journalseek.net/cgibin/journalseek/journalsearch.cgi?field= ISSN&query=09545395 Journal of Human Resources http://www.ssc.wisc.edu/jhr/

325

A
ABUDANII, Silviu, 91 ACHIM, Aurel, 134, 215 AFRIM, Constantin, 135 AGABRIAN, Mircea, 135 AGIU, Robert-Gabriel, 215 AGULESCU, Valentina, 92, 135 ALBU, Catalin, 215 ALBU, Cristina-Aura, 136 ALBU, Nadia, 215 ALBU, Nicolae, 36 ALEXANDRESCU, Margareta, 6, 92, 93, 136 ALEXANDRESCU, Mihai Bogdan, 93 ALEXE, Ion, 6, 45, 94 ALMASAN, Beatrice, 137 ANASTASIEI, Traian, 240 ANDREI, George, 137 ANDREITA, Vasile, 94 ANDRONIC, Vasile, 137 ANDRONICEANU, Armenia, 19, 45 ANGHEL, Vasile, 6, 137 ANTAU, Aurora, 168 ANTIHI, Petrica, 94, 138 ANTOHE, Ciprian, 94 ANTON, Mihail, 138 ARADAVOAICE, Gheorghe, 216, 234 ARIMIA, Carmen, 234 ARMASELU, Victor, 234 ARMSTRONG, Michael, 6, 52, 216, 234 ATANASIU, Lidia, 75, 138 AVRIGEANU, Silviu, 216

B
BACESCU, Constantin, 244 BACHICHIE, Marius Catalin, 94 BADALUTA, Manuela, 138 BADEA, Constantin, 7 BADEA, Mihai, 216, 235 BADEANA, Mirela, 240 BAETELU, Vasile, 53 BALAN, Neculai, 7, 217 BALEANU, Dan, 53 BALTAG, Mariana, 139 BALUTA, Traian, 94 BANICA, Cornel, 95, 139 BANU, Valentina, 155 BARANGA, Petre, 53, 139 BARBACARU, Alin Dumitru, 95 BARBU, Victor, 7, 39, 42, 53, 54, 56, 79, 95, 105, 139, 140, 147, 158, 217 BATROS, Mircea, 141 BATSCHI, Gabriela-Carmen, 39, 54, 141 BELCIUGANU, Radu, 141 BELGIU, Nicolae, 45 BELU, Daniela, 141 BEREVOIANU, Ion, 142 BISA, Nicu, 7 BLEIZIFFER, Marie-Kathrin, 142 BOBOC, Mihail, 8, 142 BOBOLOCU, Anamaria, 142 BORTA, Grigore, 143 BOTEANU, Marian, 235 BRADEANU, Radu, 239 BRANZAN, Ion, 8 BREAZU, Iulian, 54 BRENNAN, Joseph, 143 BROC, Valerica, 39, 95 BROK, Ludovic-Stefan, 143 BRUMAR, Georgeta, 143 BRUSTUR, Dorin, 95

326

BUCOVEI, Alexandru, 240 BUCULEI, Catalin-Manuel, 217 BUCUR, Iulia, 144 BUDULICA, Marius, 144 BUHAS, Viorel, 96, 144 BUHLER, Patricia, 8, 76, 96, 217, 235 BULARDA, Viorel, 145 BULIGA, Gheorghe, 15 BURDUS, Eugen, 8, 40 BURGHELEA, Cristina, 217, 236 BURLOIU, Petre, 8, 96 BURNICHI, Neculai, 54 BURSUC, Catalin, 183 BUSOI, Marius, 32, 85 BUTA, Viorel, 240 BUTNARIU, Florin, 45, 217

C
CALIMANESCU, Bogdan, 40, 96 CALIN, Florentin Laur, 145 CALIN, Gheorghe, 96, 145 CALIN, Nicolae, 96 CALOPAREANU, Gheorghe, 240 CALUGARESCU, Ovidiu-Danut, 240 CAMCIUC, Ionel-Eusebiu, 97 CARDON, Alain, 218 CARPIUC, Gabriel, 68, 121, 181 CARSTEA, Gheorghe, 17 CELMARE, Gheorghita, 97 CERASEL, Ion-Corin, 8, 76, 97 CERNUSCA, Lucian, 55 CHIFOR, Eugen, 97 CHIRCORIAN, Silviu, 97 CHIRITA, Victor, 97 CHIRU, Andreea, 165 CHISU, Viorica Ana, 55 CICAN, Eugen, 32 CIOBANU, Emil, 9, 55, 98, 145, 218 CIOCAN, Mihaita, 85 CIOLOCA, Ion, 145 CIORNEI, Vasile, 9, 15, 40 CIRICA, Razvan Ionut, 9 CIUBICA, Ioan, 9

CIUBOTARU, Gheorghe, 55, 145, 146 CIUCHI, George-Eugen, 235 CIUCU, Laurentiu-Mihai, 98 CIULIC, Vasile, 79, 158 CIUPITU, Traian, 146 CIUREZ, Simona, 146 CIUTEA, Ioan Cristian, 56 COJAN, Nicusor, 146 COJOCARU, Felician Razvan, 146 COLE, G.A., 9, 56, 76, 235 CONSTANTIN, Adam, 56, 147 CONSTANTIN, Daniela, 14 CONSTANTIN, George, 56 CONSTANTIN, Mariana, 56, 98 CONSTANTIN, Neculai, 9, 10, 40, 41, 57, 58, 76, 77, 98, 147, 148 CONSTANTIN, Ticu, 58, 99, 218 CONSTANTINESCU, Ion, 148 CORBEA, Flavius, 148 CORDOS, Malina, 16 CORLATESCU, Nicu-Vasile Danut, 99 CORNEANU, Marina, 148, 218 CORNESCU, Viorel, 10, 41, 77 COSMA, Daniela, 182 COSMA, George, 148 COSTEA, Dan, 10, 15, 45, 79, 158, 218, 219 COSTEA, Razvan, 219 COSTIN, Marinela, 219 COTOIA, Marin, 11 COULLOUMME-LABARTHE, Jean, 149 COVRESCU, Andrei, 11 COX, Charles, 223 CRACSNER, Edmond-Constantin, 219 CRISMARU, Dan, 149 CRISTEA, Marian., 11 CRISTIAN, Liviu-Daniel, 235 CRUCEANU, Soare, 11, 77 CUCU, Daniela, 149 CUCULEA, Petrica, 99

327

D
DACIAN, Ion, 41, 77 DAMASCHIN, Luisa Dolores, 11 DAN, Mihai-Daniel, 235 DANCIU, Stelian, 99 DANESCU, Remus, 149 DANILA, Daniel, 58 DASCALIAC, Dumitru, 100 DASCALU, Laurentiu-Iulian, 11 DASCALU, Tiberiu, 100 DAVID, Adela Stefania, 219 DAVID, Adriana, 219 DAVID, Dinel-Nelu., 100 DAVID, Doinel, 100 DEACONU, Alecxandrina, 41, 149, 219 DICU, Alexandru, 100, 149 DIGA, George, 79, 158 DIMA, Marian, 100 DIMA, Marin, 240 DIMA, Raluca-Violeta, 101 DIMITRIU, Laurentiu, 150 DINCA, Dragos, 12 DINCA, Mariana, 220 DINESCU, Ion, 150 DINU, Costica, 41 DOBANDA, Vasile, 150 DOBOS, Marian, 12, 101 DOBRESCU, Cristinel, 150 DODAN, Sorin, 101 DOMSA, Marcel, 12, 101, 150 DOREL, Ilie-Serban, 183 DRAGAN, Gabriela, 12, 217, 236 DRAGANOIU, Ionel, 101 DRAGOMAN, Ion, 151 DRAGOMIR, Cristian, 151 DRAGOMIR, Iulian, 58 DRAGOMIR, Petru, 220 DUDU, Nicusor, 151 DUMINICA, Dorel, 12, 42 DUMINICA, Gabriela, 101 DUMISTRACEL, Gheorghe, 12, 42, 59, 151 DUMITRIU, Bogdan, 13, 151 DUMITRU, Dorin, 151 DUMITRU, Ioan, 102

DUMITRU, Ion Alexandru, 151 DUMITRU, Laurentiu, 45 DUMITRU, Valentin, 152 DUNEL, Jenica, 102

E
EMILIAN, Radu, 13, 59, 152, 236 ENACHE, Daniela, 236 ENASOAE, Liviu, 236 ENE, Liliana, 236

F
FERARU, Cornel, 45 FERCHELUC, Octav, 77 FILIP, Radu, 30, 83 FILOTE, Andrei, 28 FINTINA, Ioan, 102, 152 FLINTASU, Ion, 237 FLOREA, Lorin, 152 FLORICA, Cristin, 237 FOFIRCA, Nicolae, 59 FOTA, Cristian, 102, 152 FOTEA, Mirela, 152 FRASIN, Florina, 152 FRATEAN, Teodor, 78, 102, 153 FRENTESCU, Paul, 59, 102 FRUNZETI, Teodor, 59 FURIES, Daniel, 153

G
GABOR, Gabriel, 45 GAF-DEAC, Maria, 13 GAITANARU, Valerica-Vasile, 153 GALATEANU, Valentin, 13 GATU, Florin, 13, 78 GAVRILITA, Costica, 149 GEORGESCU, Daniel, 103 GHEORGHE, Mihail, 13 GHEORGHINCA, Gelu, 220 GHERAN, Ioan, 103 GHERASIM, Camelia Mariana, 153 GHERASIM, Cristian, 78, 103, 154 GHICA-RADU, Dan, 13

328

GHIMIS, Dumitru, 103 GHIMPETEANU, Elena Alina, 154 GHINEA, Adrian, 154 GHITA, Carmen-Andreea, 154 GHITA, Marcel, 220 GHITA, Stelian, 154 GHIZDEANU, Mihaita, 14 GIDEA, George-Marius, 237 GIGIU, Alin, 154 GINDAC, Cornelia, 103 GIURCA, Adrian Stefan, 78 GIUROIU, Catalin Valeriu, 14, 155 GOGESCU, Florina, 220 GOGU-CRAIU, Mihaela, 162 GOSCHIN, Zizi, 14 GRAD, Vasile, 30 GRADINARU, Marius, 14, 42, 103, 155, 220 GRADINARU, Sorin, 14 GRAJDAN, Emilia, 146 GRAMATICU, Constantin, 155 GRECU, Florentina, 155 GRECU, Florin, 103, 155 GRECU, Ioan, 14, 45, 156, 237 GRIGORE, Ana Maria, 15 GRIGORE, Daniel-Cosmin, 15 GRIGORE, Florin-Gheorghe, 156 GRIGORE, Laurentiu-Mihail, 15, 42, 78, 156 GRIGORESCU, Mihai, 156, 157 GRIGORICA, Ionel, 221, 237 GROASA, Dorin George, 157 GROSU, Mihail, 104 GRUMEZA, Sorin-Valentin, 104 GURGU, Ion, 15, 42, 59, 78, 79, 105, 157, 158, 221 GURGU, Iosif, 42 GUTOIU, Daniel, 15, 105, 158 GUTU, Bogdan-Alexandru, 105, 158

HINESCU, Arcadie, 16 HOARA, Ion, 16, 237 HOARA, Mihaela, 159, 160 HRIHORISIAN, Felicia Maria, 160 HUMULESCU, Vasile, 16

I
IACOB, Camelia, 16, 160, 237 IACOB, Iuliana, 146 IACOB, Marian, 160 IANCU, Monica, 160 IANCU, Vasile, 221 ICONARU, Costica, 16, 60, 161 IGNAT, Ionel, 105 ILIE, Aurel, 161 ILIE, Doina, 161 ILIE, Mihai, 105 ILIESCU, Ovidiu, 106 ILISOI, Diana, 150 ION, Catalin-Marian, 221 ION, Ionel, 61, 106 ION, Marian, 15, 45, 79, 158 IONESCU, Dragos, 222 IONESCU, Ion, 222 IONESCU, Mihaela, 34, 50, 69, 86, 124, 230, 243 IONESCU, Tiberiu, 222 IONITA, Catalin, 17, 43, 238 IONITA, Mirela, 222 IONITA, Petrea, 106 IORDACHE, Cristian, 238 IORDACHE, Gheorghe, 240 IORDACHE, Marcel, 161, 222 IORDACHE, Sanda, 17, 43, 61 IORDACHESCU, Ion, 162 IORDACHI, Corina, 162 IOSIF, Gica, 106 IPATE-BERCEA, Andreea-Doria, 61, 106 IPATE-BERCEA, Artur-Mircea, 106 IRIMIA, Niculina, 107 IROD, Ovidiu, 107, 162 ISAIA, Gabriel, 107 ISAIC-MANIU, Alexandru, 17 ISAILA, Claudiu-Ioan, 107, 162 ISTRATE, Cornel, 188

H
HANGANU, Marius, 240 HARITONOVICI, Cristian, 158 HARSAN, Eugen, 15, 158, 159 HAZU, Sorin Gabriel, 59, 60, 159 HEBE, Ioan-Daniel, 16, 43, 221

329

ISTRATE, Sandel, 162 IVAN, Dragos, 107 IVAN, Nicolae, 17 IVAN, Petre, 61

M
MACARENCO, Maria-Magdalena, 165 MACIU, Florin, 109 MADA, Marius, 109 MAGDICI, Gheorghe, 223, 238 MAKIN, Peter, 223 MALAELEA, Ion, 18, 44, 62, 80, 109, 166, 224 MAN, Sebastian, 166 MANAILA, Viorica, 109 MANCI, Ioan, 62 MANDICA, Cosmin, 166 MANESCU, Gabriel, 180 MANOLACHE, Ioana, 110, 238 MANOLE, Constantin, 239 MANOLE, Cristina, 18, 62, 166, 224, 239 MANOLESCU, Aurel, 17, 19, 44, 45, 63, 80, 110, 166, 167, 224, 239 MARCU, Laurean-Emil, 110 MARES, Valerica, 220 MARIN, Dan, 167 MARIN, Gheorghe, 19 MARIN, Irinel, 63, 80, 110, 167, 224, 239 MARINAS, Cristian, 18, 44, 63, 80, 108, 110, 164, 167, 223, 224, 238, 239 MARINESCU, Cornel, 167 MARINESCU, Paul, 19, 110 MATEESCU, Constanta, 111 MATEI, Lucica, 224 MATEI, Petrisor, 19, 80, 167 MATES, Ioana-Viorica, 111 MATUSA, Costel, 168, 224 MATUSESCU, Catalin, 19, 111 MAVRODIN, Catalin, 225 MAZILU, Liviu-Marian, 171 McCONNELL, John H., 45 MELNIC, Valentin, 111, 112 MERCE, Eugeniu, 168 MERCEA, Ionel, 112 MERCORE, Paul, 168 MEREUTA, Gheorghe, 168

J
JANSEN, Julie, 163 JILAVEANU, Liliana, 163 JOITA, Nicusor, 17, 44, 223 JURCAN, Dan, 163 JURUBESCU, Tache, 44 JUVERDEANU, Carmen, 163

K
KOROSI, Robert-Romeo, 238

L
LANGA, Elena, 163, 164 LANGA, Marius Claudiu, 163 LAPADATESCU, Lorena, 137 LAPUSNEANU, Florin, 17 LAZAR, Viorel, 164 LAZARESCU, Mihaela, 62, 107 LEE, Graham, 223 LEFTER, Viorel, 18, 44, 108, 164, 223, 238 LEOVARIDIS, Cristina, 34, 50, 69, 86, 124, 230, 243 LESANU, Liliana, 18, 164 LOGHIN, Elena, 238 LOGOFATU, Michaela, 137 LOGOFETOPOL, Costel, 135 LONCEA, George, 164 LOZOVA, Tamara, 164 LUCA, Mihail-Remus, 18, 108 LUCA, Ruxandra, 108 LUCHIAN, Mihail, 18 LUNGULESCU, Liviu, 62, 79, 165, 223 LUPU, Adrian, 108, 165 LUPU, Daciana Angelica, 165 LUPURICI, Gheorghe, 109, 165

330

MERSCHI, Anton, 45 MESLER, Daniela, 112 MICHEL, Gheorghe, 168 MICLAUS, Nicoleta, 168 MICU, Valentin, 68 MIHAI, Marian, 239 MIHAI, Mariana, 63, 112, 169 MIHAI, Mitica, 80, 81 MIHAI, Noru, 63, 82, 169 MIHAI, Puiu M., 169 MIHAILESCU, Ioan, 10, 41 MIHALCEA, Radu, 19, 45 MILITARU, Gheorghe, 81, 169 MINEA, Mariana, 7 MIU, Nicolae, 170, 225 MLESNITA, Constantin, 112 MOCANU, Eugen, 20, 46 MOGOS, Iulian, 113 MOISE, Constantin, 240 MOISE, Stelian, 113, 170 MOLDOVAN, Ioan-Gigi, 20, 46, 64, 81, 113, 170 MOLDOVEANU, Eugen, 20, 113 MORARU, Constantin, 81, 170 MOROSAN, Marilena-Miorica, 46, 170 MORTUN, Adrian, 171 MOSS KANTER, Rosabeth, 240 MOSTOFLEI, Constantin, 240 MOTICA, Codrin-Virgil, 113 MOTOC, Gheorghe, 20 MUNTEANU, Florin, 171 MUNTEANU, Liviu, 113 MUNTEANU, Valentina, 20, 46, 171 MURESAN, Mircea, 240 MUSETOIU, Claudia-Emilia, 64

NEAGU, Neculai., 21 NEAGU, Titi, 21, 114 NEAGU, Vasile-Alin-Marian, 241 NECULAI, Costica, 114 NEDELCU, Cristina, 137 NEDELCU, Irina-Mihaela, 21, 114, 172, 241 NEDELCU, Iulian-Gabriel, 21, 225 NEDELCU, Mihai-Cristian, 21, 81, 114, 115 NEGREA, Constantin, 172 NEGRU, Stefan, 172 NICA, Constantin, 21, 115 NICA, Dumitru, 115 NICA, Elvira, 18, 44, 108, 164, 223, 238 NICHILCIUC, Mihai, 82, 115 NICOLAE, Georgeta, 22 NICOLAE, Maruntelu, 64 NICOLESCU, Cornelia, 163, 164 NICOLESCU, Mihail, 22 NICOLESCU, Ovidiu, 22, 23, 46, 47, 241 NICULA, Tudor, 172 NICULAE, Cristinel, 23 NICULESCU, Ovidiu, 225 NICUT, Ionela, 24 NISTOR, Andrei, 226 NISTOR, Eugeniu, 45 NISTOR, Sorin, 24, 47 NISTOR, Valentin, 24, 82, 115, 241 NISTOR, Viorel Corneliu, 173 NITA, Gheorghe, 115 NITA, Leliana, 173 NITAN, Marcel, 68, 121, 181 NITU, Marian, 116 NITULESCU, Daniela, 116

N
NAGY, Daniela, 150 NALBARU, Gigel, 171 NAON, Ioan-Misu, 171 NEACSU, Camelia, 114 NEAGOS, Irina Simona, 114, 240 NEAGU, Costica, 20, 172, 225 NEAGU, Gheorghe-Valentin, 225

O
OLARU, Ionel, 240 OLARU, Silvia, 24 OLTEAN, Cornel, 116 OLTEANU, Liviu, 45 OLTEANU, Otilia, 116 ONICIUC-CORDUBAN, Ionel, 24, 64, 173

331

OPREA, Adrian, 173 OPREA, Gabriel, 173 OPRISAN, Nicolae-Dragos, 116 ORZEATA, Mihail, 24, 47, 64, 65, 116, 173, 174, 226

P
PALADE, Danu Gigi, 174 PALADE, Virgil, 24 PALAGHIA, Rita, 174 PANA, Cosma, 117, 174 PANICA, Gheorghe, 175 PANISOARA, Georgeta, 25, 117, 175, 226, 241 PANISOARA, Ion-Ovidiu, 25, 117, 175, 226, 241 PANTIRU, Dan, 226 PANTIRU, Mihai, 25, 117 PAPOI, Alina, 175 PARASCHIV, Gheorghe, 25 PARASCHIV, Nicu, 117 PARASCHIVA, Evelin, 226 PARLOG, Cornelia, 14 PASA, Florin, 25, 26, 47, 65, 227, 241, 242 PASA, Luminita Mihaela, 25, 26, 47, 65, 227, 241, 242 PASCA, Natalia Loredana, 155 PASTOR, Ioan, 26, 227 PATRASCU, Stefan, 117 PAUN, Marius, 48, 118, 242 PAUNESCU, Ion Adrian Mimi, 26, 48 PAUS, Viorica Aura, 27 PAVEL, Dumitru, 27, 65, 82, 176 PERICLE, Elena, 27, 28, 48 PETICA, Marian-Florin, 227 PETRACHE, Costinel, 176 PETRE, Marius-Miguel, 28, 48, 82, 118 PETRESCU, Barbu, 29, 48, 227 PETRESCU, Dorin, 164 PETRISOR, Nicolae-Florentin, 33 PETRUT, Florin, 176 PINTA, Florian, 83 PINTILIE, Dan, 118

PINZARIU, Sorin, 240 PITARIU, Horia D, 66, 228 PITIU, Cristian, 177 PITURLEA, Marius, 66 PLAPAMARU, Marcel, 177 PLATIS, Magdalena, 29, 118, 228 PLESANU, Nicolae, 177 PLUMB, Ion, 225 PODARU, Nicolae, 29 PODGOREANU, Simona, 41, 149, 219 PODOLEANU, Nicolae, 118, 177 POLLI, Gabriel Franga, 177 POP, Radu, 29 POPA, Adrian, 118 POPA, Constantin, 66 POPA, Ioan, 30, 83 POPA, Lucia, 48 POPA, Mihaita, 30 POPA, Silviu, 66, 83, 177, 178 POPESCU, Ciprian, 30, 178 POPESCU, Claudiu, 242 POPESCU, Gheorghe-Valentin, 30 POPESCU, Lucian, 66, 83, 84, 119, 228 POPESCU, Marius, 30, 119, 178 POPESCU, Mihail, 30 POPESCU, Mihai-Silviu, 140, 217 POPESCU, Nicolae Iulian, 30, 31 POPESCU, Nicu, 31 POPESCU, Razvan, 119 POPESCU, Silvia, 178 PREDA, Marian, 31, 228 PREPELITA, Mihai, 31 PRICOP, Mihai, 225 PRICOP, Stefan, 31 PRUTEANU, Valerica, 31, 49 PUIU, Gheorghe, 228 PUSCASU, Mirela, 67, 84, 178, 179, 228 PUSCASU, Penica, 31, 49, 67, 84, 119, 229

R
RACARU, Alfred-Constantin, 32, 84, 120, 179, 229

332

RACOSANU, Gina, 32, 120 RADU, Adelaida-Mihaela, 175 RADU, Constantin, 120 RADU, Cristina, 242 RADU, Nicolae, 68, 85, 120, 179, 229 RADU, Vasile, 240 RAGABEJA, Monica-Adriana, 242 RAICU, Constantin, 32, 179 RALEA, Lucian, 32, 49, 85, 120, 179 RAPAN, Florian, 240 RAPEA, Florin, 121, 180 RASCA, Lavinia, 41, 149, 219 RAU, Adrian, 68, 242 RAU, Valin, 121 RICU, Tudor, 121, 180 RIZEA, Ion, 7 RIZESCU, Alexandru, 180, 229 ROBU, Mihai, 30, 32, 68, 85 ROMANU, Claudiu-Silvian, 68 ROMILA, Carmen, 180 ROSCA, Constantin, 32, 50, 180 ROSCA, Ion Gh., 32, 50, 180 ROSU, Neculai, 243 ROSU, Tudor, 229, 243 RUGINA, Ioan, 33 RUS, Teofil, 230 RUSANESCU, Madalin, 243 RUSU, Alexandru, 68, 121, 181

S
SACHELARIE, Octavian-Mihail, 33 SACUIU, Adrian, 240 SALGAU, Eusebiu-Marius, 85, 121, 181 SAMSON, Matei, 33 SANDU, Corneliu-Gabriel, 181 SANDU, Daniela-Mariana, 122 SAROSI, Lucian-Aurelian, 50, 122 SASU, Horatiu, 85 SAVA-NERISAN, Doina-Marcela, 181 SAVOYAT, Bruno, 230 SCHEAU, Mihai, 33, 243 SCHUHFRIED, Gernot, 69, 122

SCRIPCARIU, Cristinel, 122, 181 SECAREANU, Ionel, 69 SERB, Alberto, 33 SERBAN, Aurica, 122 SERBAN, Iulian, 182 SERBAN, Mircea, 240 SERBAN, Neculai, 33, 50, 123 SERBAN, Radu, 123 SFARLOG, Benoni, 182 SIDORIUC, Crinel, 182 SIMION, Aurel, 123 SIMION, Doru Ovidiu, 34, 123, 182 SIMION, Maria, 34 SITEANU, Eugen, 123 SITEANU, Razvan-Petru, 123 SOARE, Picuta, 124 SOLOMON, Nicolae, 124 SOPANDA, Ilie, 221 SOROIU, Liviu, 182 STAICU, Gheorghe, 34, 50 STAN, Liviu, 243 STAN, Marian, 124 STANCILA, Lucian, 35, 71 STANCIU, Mircea, 239 STANCIU, Nicu, 45 STANCIU, Sica, 10, 41 STANCIU, Stefan, 34, 50, 69, 86, 124, 230, 243 STANCU, Cristian Tache Mugurel, 34, 69, 86, 124, 125 STANCU, Sorina, 183 STANCU, Vasilica, 183 STANESCU, Adrian, 230 STANESCU, Dan, 34, 50, 69, 86, 124, 230, 243 STANESCU, Elena Ramona, 50, 70, 125, 183 STATE, Olimpia, 34 STEFAN, Dumitru, 35, 183 STILPEANU, Elena, 183 STIRBU, Gheorghe, 125 STOE, Petre, 45 STOEAN, Ioana Tania, 35, 70, 86, 125, 183, 184 STOENESCU, Ciprian, 230 STOICA, Alexandru, 240 STOICA, Florin, 125 STOICA, Vasile, 35

333

STOICA, Victor, 51 STOICA-CONSTANTIN, Ana, 58, 99, 218 STOICESCU, Dan, 45 STOICHECIU, Stefan, 35, 184 STRATULAT, Neculai, 230 STROE, Cezar-Gabriel, 125 STURZ, Petronela Catalina, 70 SUDITU, Marius, 126 SULUGIUC, Romeo, 86, 126

UDROIU, Cristinela, 186 UNGUR, Vasile, 127 UNGUREANU, Constantin, 231, 244 UNGUREANU, Ovidiu, 88 UNGUREANU, Valentin, 186, 244 URSULEANU, Sorin Aurel, 231 URTILA, Mihai, 128, 186 URZICA, Nicolae, 128

V T
TABACU, Aurel, 87 TABARAC, Cornelia, 126 TAFTA, Daniel-Ovidiu, 231 TARU, Ioan-Catalin, 162 TATARU, Marius Corneliu, 87, 126 TELESPAN, Constantin, 244 TEMPLAR, Richard, 184 TENCHIU, Pavel, 15 TENU, Costica, 35, 71, 87, 88 TEODORESCU, Lucian, 9 TEODOSESCU, Adrian, 126 TITESCU, Adrian, 231 TOADER, Cristian, 184 TOFANEL, Costel, 126 TOMA, Sorin George, 110 TOPOLOG, Iulian, 127 TORCARESCU, Cristinel-Ion, 185 TOSU, Costin Nicusor, 71, 231 TRANDAFIR, Viorel, 36, 88, 127 TRESCH SZVIRCSEV, Tibor, 51, 127, 185 TRIF, Sorin, 185 TUCUNETE, Gheorghe, 185, 186 TUDOR, Laurentiu, 127 TUDORACHE, Alin, 36, 186 TUDORAN, Ion, 186 TUMBAR, Constantin, 36 TUNARU, Ramona, 184 TUTOI, Iulian, 51 VADUVA, Eugen, 128 VADUVA, Victor, 36, 187 VADUVESCU, Lucian, 128 VANCEA, Radu Horia, 128 VARZARU, Mihai, 32, 36, 50, 180 VASI, Cosmina, 187 VASILE, Daniel, 129 VASILE, Emilia, 231 VASILE, Lavinia, 88, 187 VASILE, Lorica Vasilica, 232 VASILE, Niculae, 244 VASILESCU, Angela, 51 VASILESCU, Ion, 225 VASILIU, Valentin-Emil, 187 VEDINAS, Florin, 232 VEGA, Emanuel-Vasile, 129 VERBONCU, Ion, 23, 46, 47, 241 VERBUNCU, Ion, 225 VILCEANU, Nicolae, 129 VILCU, Gabriel-Leonard, 71, 129 VINTELER, Claudiu-Stefan, 36 VINULESCU, Marius, 129 VIRJAN, Gore, 129 VIRLAN, Constantin, 187 VISAN, Costel-Gabriel, 130 VISAN, Cristian, 188 VITISAN, Mariana, 188 VITOMIREANU, George-Danut, 36, 130 VLAD, Valentina, 37, 244 VLADUTU, Marius, 71 VLASCEANU, Mihaela, 188 VLASCEANU, Miruna, 188 VODA, Mircea, 232 VOICU, Corneliu, 37, 88, 130, 232

U
UDREA, Mirela, 45

334

VOICU, Razvan, 188 VOICU, Silviu, 232

Z
ZAHARIA, Sandu, 188 ZAHIU, Bogdan, 189 ZAMFIRESCU, Florin, 130 ZAMFIROIU, Gabriela, 189 ZIRRA, Daniela, 37 ZLATE, Gabriel, 130 ZLATE, Mielu, 233 ZUZU, Florin, 244

W
WILSON, Jerry R., 232

335

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful