You are on page 1of 1

apa.joanbrudieu@gmail.

com

Junta Ordinària de l'Associació de Pares d'Alumnes de l'Institut Joan Brudieu.


15 març 2011, 21:00 hores, Institut Joan Brudieu.

ORDRE DEL DIA


1. Aprovació acta de març.

2. El secretari enviarà la sol·licitud d'ingrés com a soci de l'Apa per al curs 2011-12 a l’Institut
per entregar-ho amb la documentació d’inscripció.

3. Llibres. Tenim dos alternatives: contactar directament amb les editorials o demanar-los a
traves de la distribuïdora amb la que vam treballar el curs passat (Servicio Universidad). La
diferència de preu a favor de la primera opció pot suposar un estalvi del 5-10 % respecte a la
segona alternativa. Per poder optar a comprar els llibres a traves de les editorials necessitem
tenir el llistat dels llibres del curs proper el més aviat possible (finals de maig o principis de
juny), un lloc segur a l’Institut per guardar-los. La propera reunió de la Junta decidirem
quina de les dos opcions triarem, en funció de la resposta del Director a les premisses
anteriors.

4. Servei de Psicopedagogia: es revisa el contracte signat entre ella i l’APA. No tenim queixes
respecte al seu funcionament.

5. Jornada de Portes Obertes. Presentació dels estudis de Batxillerat i de Formació Professional


al Joan Brudieu el dilluns 2 de maig:
19:00 h a 20:30 h. Visita a totes les instal·lacions de l'Institut.
20:30 h Reunió informativa a la Sala d'Actes.

6. Propera reunió: 17 de maig.

President

1-1