You are on page 1of 1

Sinteza 4.

Structura si rolul Parlamentului Romaniei

STRUCTURA. Parlamentul reprezinta organul legislativ al unui stat si poate fi format


dintr-o singura camera/adunare (unicameral), din doua camere (bicameral) sau mai multe camere
(multicameral). Sistemul unicameral este caracteristic statelor unitare, iar cel bicameral, in
general, statelor federale, dar se intalneste si in statele unitare. Multicameralismul este foarte rar
intalnit in practica constitutionala. Constitutia Romaniei consacra sistemul bicameral si stabileste
ca Parlamentul este format din Camera Deputatilor si Senat. Aceasta forma respecta traditia
parlamentara romaneasca, asigura un echilibru in procesul legislativ si o dezbatere temeinica a
legilor adoptate. Textul proiectului de lege este examinat succesiv in cele doua Camere, ceea ce
se repercuteaza pozitiv asupra calitatii actului normativ elaborat.

ROLUL. Parlamentul Romaniei este organul reprezentativ (ales de popor) suprem al


poporului roman si unica autoritate legiuitoare a tarii. Suveranitatea nationala apartine poporului
roman, care o exercita prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice
si corecte, precum si prin referendum. Deputatii si senatorii, in exercitarea mandatului, sunt in
serviciul poporului. Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a tarii, adica activitatea
legislativa este data in competenta exclusiva a Parlamentului. Numai Parlamentul este cel care
poate adopta legi, acte normative care se bucura de suprematie fata de celelalte acte normative
existente in stat.