MAITUTURING na nagmula sa may kayang pamilya ang ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal.

Ang kanyang amang si Don Jose ay isang magsasaka ng tubo, at katiwala ng malawak na lupain. Samantalang ang kanyang inang si Donya Teodora ay may mataas na pinag-aralan na bihira sa kababaihan noong panahong iyon. Ang pamilya Rizal ay nakatira sa kongkretong bahay na may malawak na hardin, pribadong aklatan, kung saan matatagpuan ang daan-daang kolek-siyon ng aklat. Bagaman at maraming kapatid na babae si Jose o Pepe na maaaring mag-alaga sa kanya, kumuha pa ang kanyang ama ng yaya na siyang nag-alaga sa kanya. Si Donya Teodora naman ang sumubaybay sa panimulang edukasyon ng batang Rizal. Tinuruan niya itong magbasa, magdasal, at magrosaryo. Kalaunan ay kumuha rin ng pribadong tagapagturo ang kanyang mga magulang para magturo sa pagbabasa, pagsulat, gayundin sa pag-aaral ng Latin. Dahil sa pagkakaroon ng maraming aklat sa bahay at paghikayat ng kanyang mga magulang kung kaya't labis na nagkahilig ang batang si Pepe sa higit pang pag-aaral at pagkatuto hanggang sa mga huling bahagi ng kanyang buhay. Siyam na taong gulang si Jose nang dalhin siya ng kanyang ama sa Binan, Laguna, upang ipagpatuloy ang kanyang pormal na pag-aaral. Hindi maganda ang karanasan ni Rizal sa paaralang iyon, anupa't naisulat niya sa kanyang tala-arawan ang pagkakatanggap ng palo mula sa kanyang guro na may istriktong pamamaraan ng pagtuturo. Sa kabila ng kanyang pagiging mabuting bata, bihira ang araw na hindi napapalo ang kanyang mga palad. Ayaw ni Rizal sa gayong paraan ng pagtuturo, at ito ay nabanggit niya sa kanyang nobelang Noli Me Tangere, na tumutukoy sa hindi magandang epekto ng ganoong paraan sa asal at isipan ng mga bata. Aniya, imposible ang makapag-isip nang maayos sa harap ng patpat na pamalo at latigo, at matatakot maging ang isang batang matalino. Noong 1872, nagpatala si Rizal sa Ateneo Municipal para sa digri sa Batselor sa Sining. Ang kakaibang espiritu ng kumpetisyon at personal na disiplina ay nagpaibayo sa panibagong interes para siya ay lalong pang matuto. Ang kanilang klase ay hinati sa dalawang grupo. Ang unang grupo ay tinawag na Romano samantalang ang ikalawa ay tinawag na Carthaginian. Ang mga

Noong 1885 ay pareho niyang natapos ang kursong medisina at pilosopiya. 1896. Nagsimula si Rizal sa grupong Carthaginian na nasa hulihan ng talaan. Isinulat niya ang isa pang nobela. Nag-aral siya ng iba't ibang lengguwahe. Nang lumaon ay nag-aral siya ng medisina sa Unibersidad ng Santo Tomas kasabay ng pag-aaral niya ng surveying sa pagtuturo ng mga Heswita. ang pahayagan ng mga repormistang Pilipino sa Espanya. ang El Filibusterismo at nagsalin ng Sucesos de las Islas Filipinas. pero hindi pinayagan ang kanyang hiling na barilin na nakaharap sa firing squad.miyembro ng grupo ay inihahanay sa kanilang tagumpay sa kanilang pang-araw-araw na leksiyon. Hinuli siya at kinasuhan ng rebelyon at sedisyon.kagaya ng isang kagalang-galang na tao na dapat na pagkilala sa kanya. ipinatapon siya sa Dapitan ng pamahalaang Espanyol. Dahil sa espiritu ng liberalismo sa Europa kaya't mas lumawak ang kanyang interes. Bumagsak siyang patihaya. Noong Disyembre 3. . siya ay tinanghal na emperador at ginawaran ng estampita. nang marinig ni Rizal ang mga putok. Sa oras ng eksekyusyon. pero makaraan ang isang buwan. Nagbigay din siya ng mga kontribusyon sa La Solidaridad. ay ipinihit niya ang kanyang katawan. Nang siya ay magbalik sa Pilipinas noong 1892. kasabay ng kanyang aktibong kampanya para sa reporma sa Pilipinas. Papunta siya sa Cuba upang magsilbi bilang boluntaryong doktor nang sumiklab ang rebolusyon sa Pilipinas. naglakbay sa maraming bansa. paharap sa sumisikat na araw sa umagang iyon ng Disyembre . Nagtamo rin siya ng mga medalya at pagkilala dahil sa kanyang termino at nananatiling tumatanggap ng markang pinakamahusay sa halos lahat ng kanyang mga aralin. Ayaw ni Rizal na barilin siya nang nakatalikod kagaya ng isang traydor. kung saan kanyang itinuwid ang mga pagkakamali sa nakatalang kasaysayan ng Pilipinas. dahil sa umano'y pag-iingat ng mga subersibong papeles. binaril siya sa Luneta. Nang siya ay 17 taong gulang ay nagtungo siya sa Espanya upang mag-aral sa Universidad Central de Madrid.

Francisco Engracio pinakabata .Pamilya ni Rizal Francisco Mercado Y Chinco Naging Capitan sa bayan ng Biñan Napangasawa si Cirilla Bernacha Ama ni Juan Mercado Y Monica Juan Mercado Y Monica Anak ni Francisco Mercado Naging Capitan sa bayan ng Biñan Ginamit ang kapangyarihan upang alisin sa talaan ang kategoryang intsik na mestiso Ama ni Francisco Engracio Potenciana at Petrona Cirilla Alejandra Anak ni Siong-Co na inaanak sa binyag ni Domingo Lamco Ina ng 13.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful