You are on page 1of 3

Fisika eta Kimika 4.

DBH

ERREAKZIO KIMIKOAK I
1. Hurrengo aldaketatik, zeintzu dira fisikoak eta zeintzu kimikoak?
a) Kobrezko hari batetik korronte elektrikoa pasatzea.
b) Gatza uretan disolbatzea.
c) Alimentuak digestio aparatuan.
d) Argi-izpi baten isladapena ispilu batean.
e) Sukaldean, gas naturala erretzea.
f) Arraultze bat frijitzea.
2. Agregazio egoeren aldaketak fisikoak ala kimikoak dira? Arrazonatu
erantzuna.
3. Doitu hurrengo ekuazio kimikoak:
a) HCl + FeS FeCl2 + H2S
b) C4H8 + O2 CO2 + H2O
c) FeS + O2 Fe2O3 + SO2
d) NO + O2 NO2
e) SnO2 + C Sn + CO
4. Ur oxigenatua (H2O2) deskonposatzen denean, ura eta oxigenoa (O2)
lortzen da. Idatzi eta doitu ekuazioa.
5. Kaltzio monoxidoa (CaO) urarekin nahastean, Ca(OH)2 lortzen da,
paretak zuriztatzeko erabiltzen dena. Idatzi eta doitu ekuazioa.
6. Hurrengoko substantzien mol batek duten masa kalkulatu:
a) NaOH d) NaCl
b) HCl e) HNO3
c) H2SO4 f) NH3
Datuak: Na=23; O=16 ; H=1 ; Cl=35,5 ; S=32 ; N=14
7. Karbonoak (C) oxigenoarekin (O2) erreakzionatzean, karbono dioxidoa
(CO2) eratzen da.
a) Idatzi eta doitu erreakzioa
b) 120 g karbono erreakzionatzean, zenbat gramo CO2 lortuko dugu?
Datuak: C=12; O=16 Em: 440g CO2
8. Kaltzio karbonatoa (CaCO3) berotzean, kaltzio monoxidoa (CaO) eta
karbono dioxidoa (CO2) sortzen da.

1
Fisika eta Kimika 4. DBH
a) Ekuazioa idatzi eta doitu.
b) 25 g CaCO3 berotzen badira, zenbat CaO gramo lortuko dira?
c) Eta zenbat gramo CO2? Em:14g CaO ;11 g CO2
Datuak: Ca=40 ; C=12; O=16
9. Karbono monoxidoak (CO), oxigenoarekin (O2) erreakzionatzen du eta
karbono dioxidoa (CO2) lortzen da.
a) Idatzi eta doitu ekuazioa.
b) 84g CO eta 48 g O2 erreakzionatu badute, zenbat CO2 lortuko da?
Datuak: C=12; O=16 Em:132g
CO2
10. Hidrogeno kloruroak (HCl), zink-arekin (Zn) erreakzionatzen du eta
zink dikloruruoa (ZnCl2 ) lortzen da baita hidrogenoa (H2) ere.
a) Idatzi eta doitu ekuazioa.
b) 130,8 g Zn-ekin erreakzionatuko duten HCl gramoak kalkulatu.
Datuak: Zn=65,4 ; Cl=35,5 ; H=1 Em:146g
HCl
11. Zer gertatu da 4,8 g manganeso erretzean 8 g-tako errautsak lortu
baditugu?
12. Dikromo trioxidoak (Cr2O3) silizioarekin (Si) erreakzionatzean, kromoa
(Cr) eta silizio dioxidoa (SiO2) lortzen da.
a) Idatzi eta doitu ekuazioa.
b) 152 g Cr2O3 erreazionatzean, zenbat Cr gramo lortuko dira?
c) Eta zenbat gramo Si beharko dira aurrekoak erreakzionatzeko?
Datuak: Cr=52 ; O=16 ; Si=28 Em:104g Cr ;42g
Si
13. Potasio kloratoa (KClO3) berotzean, potasio kloruroa (KCl) eta oxigenoa
(O2) lortzen da.
a) Idatzi eta doitu ekuazioa.
b) 490g KClO3-tik abiatuta, zenbat KCl lortuko dira?
Datuak: K=39; Cl=35,5 ; O=16 Em:298g
KCl
14. Azetilenoa (C2H2) oxigenoarekin (O2) erretzean, karbono dioxidoa (CO2)
eta ura sortzen da.
a) Idatzi eta doitu ekuazioa.
b) 66 g CO2 lortu badira, zenbat C2H2 masa erre da?

2
Fisika eta Kimika 4. DBH
c) Zenbat ur lortu da erreketa horren bukaeran? Em:19,5g C2H2 ; 13,5
g ur
15. Doitu hurrengo ekuazioa:
C2H4 + O2 CO2 + H2O
Hasieran 84 g C2H4 baditugu kalkulatu:
a) C2H4 guzti hori gastatzeko beharrezkoa den O2 masa.
b) Lorturiko CO2 masa. Lorturiko ur masa.
Datuak: C=12; H=1 ;O=16 Em:288g O2 ; 264g CO2 ; 108g ur