You are on page 1of 1

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT KERAYONG

42200 KAPAR, SELANGOR DARUL EHSAN


Tel : 0333927168 Fax : 0333927168
Email : kerayong01.yahoo.com
Laman web : http://www.geocities.com/kerayong01

Ruj tuan : PPDKS/PPA/A1996/02/04/001/Jld5 ( )


Ruj kami : SKBK/04/07/009 ( )
Tarikh : 9 april 2010

Pegawai Pelajaran Daerah,


Pejabat Pelajaran Daerah,
45000 Kuala Selangor,
Selangor Darul Ehsan
(u/p : )

Tuan,

IN5 TAHUN 2010

Dengan segala hormatnya, adalah saya merujuk surat PPDKS/PPA/A1996/02/04/001/Jld5 ( ) bertarikh 19


Februari 2010 berhubung perkara diatas.

2. Adalah dimaklumkan bahawa bersama ini disertakan lampiran perkara tersebut untuk tindakan
pihak tuan selanjutnya.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

“MESRA DAN BIJAK”

Saya yang menurut perintah,

(FERDOS BIN YAACOB)


bp Guru Besar
Sk Bukit Kerayong
42200 Kapar,
Selangor Darul Ehsan