STOCKHOLMS ESTETISKA GYMNASIUM

Kuwaitkriget och bakomliggande faktorer
Jacob Hartman 3Teo 2010-11-09

Däremot är det också viktigt att se precis vad det är och varför. och frågan jag ställer mig är: vilka var omständigheterna som ledde till Kuwaitkriget (eller ”Operation Desert Storm”). och vad var det som låg bakom USAs intensiva inblandning i konflikten? Kuwait Kuwait har länge varit ett omstritt område. då Kuwait hävdade sin självständighet. som inte ser ut riktigt som de ska i förhållande till FNs bestämmelser har blivit plågsamt tydligt.Kuwaitkriget Intro/frågeställning USAs inblandning i mellanöstern har under de senaste åren varit något mycket omstritt och ifrågasatt. Detta gjorde grannlandet Irak upprörda. då Kuwait blev ett brittiskt protektorat. Detta ledde till en oerhört spänd stämning länderna sinsemellan. då de ända sedan Kuwait självständigförklarats hävdat att Kuwait egentligen tillhörde Irak. Kuwait växte snabbt till en av världens rikaste länder. genom den rika mängd olja Kuwait befann sig på.se/kuwaitkriget 2 . Jag tror att det bästa sättet att göra detta är genom att dela upp situationen i milstolpar och se noggrant på Dem en efter en. till exempel 1914. Jag har valt milstolpen Kuwaitkriget. och det faktum att det har hänt en del saker i relationen mellanöstern-arabvärldenUSA. och 1990 invaderade och ockuperade Irak(under Saddam Husseins befäl) Kuwait.ne. Detta varade fram till 1961. har olika konstitutioner gjort anspråk på nationen.1 1 http://www. Ända sedan 1710. som börjat utvinnas 1946. då Kuwait började ta form genom Arabiska beduiner. Givetvis är det viktigt ställa sig kritisk till USA som internationell institution i den här situationen.

Den 25 Juli 1990 kallades den dåvarande amerikanske ambassadören i Irak April Glaspie till intervju med Saddam Hussein.ne. Den 17 januari 1991 inleddes en luftburen attack mot Irak.2 Underliggande aspekter(USA) USA var (se ovan) mycket drivande i Kuwaitkonflikten. Även denna gång bemöttes stridigheterna med oerhörd kritik från FN. Följande är ett utdrag där Saddam talar om oljepolitik. och var också drivande i den offensiv som under hösten 1990 förbereddes i Saudiarabien och Persiska viken. då USA tog parti med Irak mot Iran. Detta var den sista närkontakten mellan de två makterna innan Irak invaderade Kuwait den 2 augusti. valde FN att försätta landet i blockad. Detta resulterade i drastiska handlingar från den Irakiska sidan. och försökte tala Irak till reträtt. Dock tog USA ensamma den här gången parti med Irak.se/kuwaitkriget 3 . följd av en markburen attack en vecka senare. Då detta inte hörsammades av Iraks regering. och var den främsta militära kraften i konflikten. 2 http://www. USA agerade som en drivande kraft i ställningstagandet.Konflikten FNs säkerhetsråd förbannade attacken. Den oerhört massiva offensiv som inletts slog hårt mot den irakiska militären. bland annat under Iran-Irak kriget och sitt förhållande till USA: “We believe that the United States must understand that people who live in luxury and economic security can each have an understanding with the United States on what are legitimate joint interests. Det blev dock plågsamt uppenbart att USA genom att skydda Irak och dess oljetrafik snarare hade Oljan i sinnet än upphörandet av stridigheter. Slutligen deklarerades eld upphör den 28 februari. men är det så? Vi kan se ett liknande beteendemönster i USAs agerande i deras inblandning i Iran-Irakkriget som ägde rum 1980-1988. Det officiella objektivet ser ut att vara befrielsen av Kuwait. vilket den 3 mars följdes av att Irak skrev under FN-alliansens fredsvillkor. Bland annat valde man att tända eld på oljekällor. But the starved and the economically deprived cannot reach the same understanding.

positionering i Afghanistan? 3 USAs ambassadör April Glaspie´s intervju med Saddam Hussein den 25 juli 1990 ( The new york times international. But we say clearly that we hope that the U. en av världens allra dyrbaraste export-och importvaror.000 dead in one battle. Men är dem så olika? Givetvis existerar de två världar ifrån varandra i både moraliska och samhällsrelaterade förhållanden. och en girighet. Is this Iraq's reward for its role in securing the stability of the region and for protecting it from an unknown flood?”3 Vi ser här alltså att det är mer än USAs grundläggande roll som krigsmakt i konflikten om land som är problemet. ur Saddam Husseins ögon. men faktum är att de båda gått på offensiven vid olika tillfällen under 1900-talet mot platser som råkat sitta på stora mängder olja. I assure you. Kanske går detta samband även att härleda till USA och Iraks fortsatta konflikter in på 2000-talet. You know that Iran agreed to the cease-fire not because the United States had bombed one of the oil platforms after the liberation of the Fao. såväl som vår egen. except by the use of nuclear weapons. But you know you are not the ones who protected your friends during the war with Iran. But I hold this view by looking at the geography and nature of American society into account. We can have no objections. det är en avsaknad av moral. Dock måste man även ha i åtanke att även Saddams perspektiv är drivet såväl som färgat av något.We do not accept threats from anyone because we do not threaten anyone. the American troops would not have stopped them. had the Iranians overrun the region. Of course. will not entertain too many illusions and will seek new friends rather than increase the number of its enemies. publicerat söndag den 23 september 1990) 4 . it is the right of everyone to choose their friends. I have read the American statements speaking of friends in the area. som även fungerade som drivande faktor vid invaderandet av Kuwait.S. Saddam använder här den Amerikanska avsaknaden av moral som ledande faktor till deras ovänskap. I do not belittle you. Yours is a society which cannot accept 10. och USAs. vinst.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful