BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Latar belakang diangkatnya makalah yang berjudul AKIDAH ISLAM ini, antara lain

adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah PENDIDIKAN AGAMA ISLAM yang dibimbing oleh Bapak Drs. Mas’udy Hana. Disamping itu diangkatnya makalah ini juga didasarkan untuk membahas tentang akidah dalam Islam yang pada masa ini sangatlah dibutuhkan penjelasan yang lengkap agar tepat pengaplikasiannya dalam kehidupan seharihari. Didalam makalah ini juga akan dijelaskan tentang tingkatan tauhid yang merupakan akidah Islam berdasarkan Al-Qur’an. Dimana pada masa ini terdapat berbagai versi yang menjabarkan tentang tingkatan tauhid secara tidak tepat. 1.2. Rumusan Masalah Masalah yang diangkat dalam makalah yang berjudul AKIDAH ISLAM ini antara lain adalah ” Benarkah bahwa akidah Islam yang berupa tauhidullah dapat melahirkan manusia yang merdeka dan memiliki semangat hidup serta etos kerja yang tinggi?”.

1

yaitu hujjah di mana Allah sendiri memberitahu menerusi RasulNya bahawa Dia adalah Rabul Alamin (pencipta.1 Beriman Kepada Allah Konsep beriman kepada Allah meliputi beriman dengan kewujudanNya. Diantaranya adalah 2 . melihat sedangkan Allah bukan makhluk. Oleh itu cara dan bentuk mengenali Allah berbeda dengan cara dan bentuk kita mengenali makhluk. Menurut hadist: "Hendaklah kamu memikirkan tentang makhluk ciptaan Allah dan jangan memikirkan tentang zat Allah karena kamu tidak mengetahui hakikatNya yang sebenarnya" Arti kita beriman kepada Allah juga ialah mengenali Allah.BAB II PEMBAHASAN 2. penguasa. mempelajari apa yang datang daripadaNya dan yakin serta melaksanakan perintah dan petunjuknya. yaitu nama-nama Allah yang 99 sebagai gambaran tentang sifat-sifat Allah. Ia adalah Khaliq yaitu Rabb bagi makhluk. kalau kita tidak mengenali Allah. pemerintah dan lain-lain). Seterusnya patuh dan taat pada segala ajaran dan petunjuknya. Menurut ulama. berjumpa. Melalui dalil wahyu. Bagi mengenali seseorang kita boleh mencarinya. Antara pengenalan Allah yang paling jelas ialah terdapat dalam Asma' al-Husna. ada dua alasan atau saluran untuk membuktikan dan meyakini kewujudan Allah yaitu setiap perkara yang wujud di alam ini ada penciptanya. bagaimana hendak beriman kepadaNya. 2. Akidah Islam adalah kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah sebagai rabb dan ilah serta beriman dengan namanamaNya dan segala sifat-sifatNya juga beriman dengan adanya malaikat. Akidah dari sudut istilah ialah kepercayaan yang pasti dan keputusan yang muktamat tidak bercampur dengan syak atau keraguan pada seseorang yang berakidah sama ada akidah yang betul atau sebaliknya. Hari Akhirat dan beriman dengan taqdir Allah sama ada baik atau buruk termasuk juga segala apa yang datang dari Allah. Oleh itu. mengenaliNya. Akidah Islam Akidah dari segi bahasa berarti simpulan iman ataupun pengangan yang kuat atau satu keyakinan yang menjadi pengangan yang kuat.1. Akidah islam ialah keimanan dan keyakinan terhadap Allah dan RasulNya serta apa yang dibawa oleh Rasul dan dilaksanakan dalam kehidupan.1. para Rasul. Untuk mengenaliNya tidak sama dengan mengenali makhluk. kitab-kitab.

lafaz yang maha mulia merupakan nama dari zat ilahi yang Maha Suci serta wajib adanya yang berhak memiliki segala pujian dan sanjungan. ada ulamak mentafsirkan dengan maksud memberi nikmat yang banyak di akhirat kursus kepada orangorang mukmin.1. Allah sahaja sebagai pujaan dan sembahannya.Maha Pengasih.2. Mempelajari dan memahami ajaran Allah. Maksud beriman kepada Allah juga sepatutnya kita mempelajari dan memahami segala yang datang daripada Allah melalui RasulNya sama ada dalam al-Quran atau alSunnah. al-Quddus. disamping itu terdapat banyak lagi nama-nama Allah. sama ada sebagai menteri3 . memberi rezeki dan seumpamanya). pemerintah. 2. Yakin dan melaksanakan petunjuk Allah.Allah . a. Yakin dengan kebenaran.W.T.Maha penyayang. Antara maksud dan tuntutan iman kepada Allah ialah yakin terhadap apa yang datang daripada Allah.T.T. menjadikan para malaikat sebagai hamba dan pekerja-pekerjaNya atau untuk mudah difahami dengan penggunaan bahasa semasa ialah sebagai kakitangan Allah. al-Malik. dianggap atau dirasakan yang lain sebagai rabb atau bersama-sama Allah menjadi Rabb. Tidak boleh dijadikan. Dia tidak meletakkan Allah bersama-sama yang lain sebagai Ilah. Beriman Kepada Malaikat Orang Islam kita mesti mengetahui dan yakin bahawa Allah S. Maksud Ilah ialah sesuatu yang dipuja dan disembah. Maksud beriman kepada Allah bukan sekadar percaya tentang kewujudan Allah tetapi termasuk juga segala apa yang datang daripada Allah S. Tauhid Rububiyah dan Uluhiyyah Allah S. kesempurnaan islam sebagai satu Din yang syamil dan kamil serta terbaik. dia hanya mengambil Allah sebagai Ilah. Adapun nama-nama lain bagi setiap nama itu menunjukkan suatu sifat Allah yang tertentu dan oleh itu ia juga boleghdianggap sebagai sifat-sifat bagi lafaz yang Maha Agung yaitu (Allah). memberi nikmat kepada makhluk semasa di dunia. Tauhid Uluhiyyah bermaksud orang islam yang beriman dengan keimanan yang sebenar. b. c. pemilik. Tauhid Rububuyah bermaksud hanya Allah saja sebagai Rabb (pencipta.W. al-Rahim .W. Dan nama-nama yang lain antara lain adalah al-Rahman .

Memikul Arsy 4.W. Membawa wahyu kepada para Nabi dan Rasul. polis atau apa-apa sahaja yang boleh kita namakan. juga bukan lelaki dan tidak perempuan. kerani-kerani. Allah mahaberkuasa serta mempunyai hikmah tertentu daripada makhluk ciptaanNya (Fatir ayat1). dijadikan Jin dari nyalaan api dan manusia yang telah digambarkan kepada kamu". Antara tugas-tugas Malaikat seperti: 1. berdasarkan Hadith Rasulullah S. Bertasbih dan patuh dan sujud pada Allah 3.T. tentera. pegawai-pegawai Allah. Biasanya ia datang kepada Rasulullah dalam bentuk manusia dan ada juga yang datang ke bumi dalam bentuk cahaya. (Riwayat Muslim) Malaikat boleh berupa dengan bermacam bentuk dengan izin Allah. 2. Ada yang mempunyai dua sayap. mengazab ahli neraka dan seumpamanya. Biasanya malaikat tidak dapat dilihat oleh manusia. Tugasnya ialah sebagai kakitangan Allah dengan berbagai tanggungjawab yang berbeda. a. Penciptaan Malaikat. Berdoa untuk orang-orang beriman Peranan Malaikat di Akhirat seperti memberi salam pada ahli surga. Tugas Malaikat. Allah ciptakan malaikat daripada nur. tiga dan empat sayap bahkan lebih dari itu.menteri Allah. Ia hidup dalam alam ghaib kecuali pada masa-masa ketika ia menjelmakan bentuk-bentuk tertentu atau bentuk asalnya yang bersayap.A.W. Bentuk asal Malaikat mempunyai sayap-sayap yang berbeza antara satu Malaikat dengan yang lain. yang bermaksud: "Dijadikan Malaikat dari cahaya. malaikat tidak tidur dan seumpamanya b. 4 . Apa yang diperintah oleh Allah terus dilaksanakan. maka itu semua dipegang oleh para malaikat Allah S. Malaikat tidak makan dan tidak minum.

3. Allah yang menciptakan manusia dan juga segala makhluk-makhluk yang lain sudah pasti Dia maha mengetahui keperluan dan panduanya. Tujuan kitab-kitab diturunkan oleh Allah adalah untuk memberi petunjuk kepada manusia jalan hidup yang betul.1. apabila beliau dan pengikutnya ingin menyeberangi lautan yang luas ketika dikejar Firaun dan tenteranya. Seperti mukjizat Nabi Ibrahim a. Kebenaran Rasul. beriman bahawa Allah sebagai Rabb dan Ilaj dalam kehidupan dan menyelamatkan manusia dari kesesatan. c. b. Menunjukkan kesatuan dan hubungan antara semua para Nabi dan Rasul Allah di mana mereka mereka semua adalah penerus agama Allah yang berasaskan akidah Tauhid. Kepentingan Beriman Kepada Para Rasul. dengan kemurahan dan keadilanNya Allah menghantar wahyu melalui Rasul sebagai panduan manusia.1. yaitu Islam yang dibawa oleh semua para Rasul. Dengan adanya mukjizat ini. Antara hujah yang menunjukkan seseorang Rasul itu benar ialah mukjizat yang dikurniakan oleh Allah kepadanya. Menunjukkan bahawa agama yang benar hanya satu saja. Beriman Kepada Kitab-Kitab a. jalan menyembah Allah S.2. Demikian juga mukjizat dengan nabi-nabi lain. 2.4.s yang tidak hangus dibakar api. sedangkan mereka tidak dikurniakan mukjizat.W. Peranan Rasul sangat penting yaitu menyeru dan membimbing manusia ke jalan yang benar. 5 . Beriman Kepada Rasul a. Mukjizat ialah kejadian luar biasa yang dilakukan oleh Allah kepada RasulNya sebagai bukti kebenaran menjadi Rasul. Oleh itu. Peranan Rasul. Nabi Musa dapat membelah laut dengan tongkatnya.T memimpin manusia kepada keselamatan berasakan akidah Tauhid. Manusia sejak dahulu hingga hari kiamat nanti memerlukan panduan daripada Allah untuk menjalani kehidupan mereka. boleh menjadi bukti kepada orang-orang tertentu mendakwa menjadi nabi. Tujuan Kitab-Kitab diturunkan.

Menunjukkan bahawa agama yang datang daripada Allah adalah satu sahaja iaitu Islam yang terkandung di dalam kitab-kitab yang datang daripada Alah mendahului. Dari segi isi kandungan. Dari segi konsep keimanan antara al-Quran dengan kitab-kitab lain dimana beriman dengan al-Quran bukan sekadar percaya bahawa al-Quran itu daripada Allah. Tidak ada persanggahan antara al-Quran dan Taurat sebagaimana juga tidak ada pertentangan dengan Injil dan kitab-kitab lain. yang berteraskan akidah tauhid. 2) Umat manusia di sepanjang zaman sebenarnya memerlukan agama yang satu iaitu Islam. Ini semua terkandung dalam semua kitab-kitab yang datang daripada Allah. Manakala kitab-kitab lain kita hanya perintah percaya sahaja tanpa dituntut untuk mempelajarinya kerana kita telah mempunyai al-Quran yang lebih lengkap. 4) Sepatutnya orang-orang Yahudi dan Kristian tidak menyeleweng dari islam kerana semua para Nabi adalah islam. tetapi akidah dan perkara pokok yang lain semuanya sama. 6 . manakala kitab-kitab lain untuk tempoh-tempoh tertentu sahaja. 1) Hikmah beriman dengan kitab-kitab. al-Quran mengandungi isi kandungan yang syamil dan lengkap.b. Dari segi keaslian. manakala kitab-kitab lain tidak syamil dan belum sempurna kerana wahyu-wahyu akan diturunkan seterusnya dari masa ke semasa sehinggalah wahyu sempurna dengan turunnya al-Quran. tetapi lebih itu iaitu mesti mempelajari. al-Quran tetap asli tidak ada perubahan dan tidak mampu dipinda oleh manusia manakala kitab-kitab lain berubah dan tidak asli. Yang ditegah secara tegas ialah perbezaan dari segi akidah atau perkaraperkara usul. iaitu sentiasa digunakan oleh ramai dan banyak negara di seluruh dunia. c. Bahasa Al-quran adalah bahasa arab yang hidup pemakaiannya sepanjang masa. Para Nabi semasa ke semasa sehinggalah kitab al-Quran. Persamaan al-Quran dengan kitab-kitab lain. Al-Quran sesuai untuk semua zaman dan tempat. Ini terbukti dalam syariat-syariat kitab-kitab dari satu nabi dengan nabi yang lain berbeda. 3) Perbedaan dari segi syariat perkara penting berkaitan pelaksanaan dalam agama boleh berlaku. memahami dan melaksanakannya.

cuma kadar besarnya tidak diketahui melainkan Allah Azza Wazallah sendiri. Pengait-pengait inilah yang akan menyambar seseorang sesuai dengan amalan mereka".  Hari Bangkit.2. Alam Kubur (Barzakh). manusia dibangkitkan. Selepas manusia dibangkitkan. mereka dihimpun di satu tempat yang bernama (Mahsyar). Rasulullah bersabda maksudnya: "Manusia dikumpul pada hari qiamat kepada tiga golongan: satu golongan berjalan kaki. Beriman Kepada Hari Akhirat Beriman kepada hari akhirat bererti percaya dan yakin tentang adanya kehidupan selepas alam dunia ini. Alangkah sukarnya mereka yang berjalan dengan muka kerana terpaksa menjaga muka dari tanah-tanah benjol dan berduri". Setiap orang akan dapat melihat amalan yang mereka lakukan sama ada baik ataupun buruk ataupun kecil. Akhirat bagi seseorang bermula dengan kematiannya.Rasulullah bersabda yang bermaksud: "Dibentangkan sirat di antara dua tebing neraka jahanam. Setiap orang pasti melalui sirat (jambatan).  Audit dan Timbangan Amalan. Tidak ada yang berani bercakap ketika itu kecuali para Rasul dengan berdoa :"Ya Allah selamatkanlah. Aku (Muhammad) dan umatku adalah mereka yang mula-mula menyeberangi. Setelah beberapa lama berada di alam kubur dan berlakunya Qiamat. Allah maha berkuasa menjadikan manusia berjalan dengan kaki. Di neraka jahanam dan pengait-pengait seperti duri pohon sa'dan. Antara perkara yang akan dialami oleh manusia di akhirat ialah hisab dan timbangan amalan.  Sirat. Peringkat pertama seseorang itu di akhirat ialah alam kubur (Barzakh). Wahai Rasulullah! Bagaimana mereka dapat berjalan dengan muka? Baginda menjawab. maka sudah pasti Allah berkuasa menjadikan manusia berjalan dengan muka-muka mereka.1. Para sahabat bertanya.  Pembentangan Amalan. Peringkat-peringkat di Hari Akhirat antara lain adalah sebagai berikut.5.  Manusia Dihimpumkan. Di hari akhirat nanti amalan manusia akan dibentangkan. 7 . satu golongan lain berkenderaan dan golongan yang ketiga berjalan dengan muka-muka mereka. Apabila ia mati bererti telah bermula hari akhiratnya.

6. Beriman Kepada Qada’ dan Qadar Takdir ataupun ketentuan Allah terhadap makhluknya khususnya manusia dapat dibahagikan kepada dua: 1.1. Takdir atau ketentuan Allah terhadap makhlukNya. Melembutkan hati manusia dengan mengingati mati dan Hari Akhirat.   Bersyukur sekiranya Allah takdirkan sesuatu yang baik. Sentiasa berusaha dan berwaspada dan kehidupan seharian jangan menunggu takdir Allah tanpa berbuat sesuatu. Balasan Syurga dan Neraka. Apa yang Allah tentukan kepada manusia di luar dari pilihan manusia adalah kebijaksanaan dan keadilan Allah. pencipta dan pemilikan hari Akhirat dan segala isi kandungannya.  Mestilah bersabar sekiranya Allah takdirkan sesuatu yang buruk yang berlaku keatas diri kita. khususnya manusia. a.  Sikap Orang Islam Dalam Menerima Takdir Allah. Mungkin di sebalik apa yang berlaku itu ada sesuatu yang baik yang Allah akan anugerahkan kepada kita. Mempertingkatkan keimanan dengan merasai keagongan Allah Rabul-Alamin selaku pemerintah dan penguasa serta tuan punya Alam. 2. manakala mereka yang sebaliknya akan dimasukkan ke dalam neraka. Memperbaharui kesedaran tentang hakikat adanya alam akhirat yang merupakan tempat manusia menerima balasan dan juga tempat yang kekal abadi untuk semua manusia. Allah Maha Mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Mungkin apa yang kita rasa baik adalah buruk bagi kita dan demikianlah sebaliknya. 2. 8 . Ada sesuatu hikmah di sebalik ketentuan itu. Berdasarkan nas-nas al-Quran menunjukkan bahawa orang yang mempunyai amalan baiknya banyak sehingga memberatkan timbangan amalan baik ia akan dimasukkan ke dalam syurga. Ketentuan tentang nature yang mengandungi sebab masabab. Menerima dan redha terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah. kerana Allah Maha Adil dan tidak mungkin melakukan kezaliman terhadap makhlukNya. Mengalakkan orang Islam melakukan ma'ruf dan meninggalkan kejahatan.

T. Melalui percakapan atau ucapan. Sentiasa berdoa memohon pimpinan Allah. 2. Akidah Sebagai Asas. 1. 1. Sebagaimana fungsi pengutusan para nabi terdahulu. Selepas berdoa agar Allah selamatkan kita di dunia dan akhirat. Tauhid dalam Pandangan Al-Qur’an Islam dibawa oleh Muhammad bin Abdillah saw. 2. c. 4. Pembinaan Akidah. 2. Melalui perbuatan. 3.   Sentiasa berdoa agar Allah selamatkan kita di dunia dan akhirat. Sentiasa berjihad melawan nafsu dan syaitan untuk beriltizam dengan Islam. d. Penyelewengan dan kerosakan akidah.2. Melalui iktikad dalam hati. 6.W. Akidah sebagai Penentu atau Pendorong. Memahami konsep Islam yang sebenarnya dan memahami konsep akidah secara khusus. Membersihkan hati dengan cara meninggalkan dosa dan melakukan perkaraperkara yang disuruh oleh Allah.   Kepentingan Akidah Dalam Kehidupan Manusia. akhirnya hendaklah bertawakal kepada Allah S. Bertawakal kepada Allah. b. Bersama-sama dengan orang-orang yang soleh atau sentiasa mencari suasana yang baik. Muhammad Rasulullah saw diutus untuk mengajarkan ajaran pengesaan 9 . Selepas berusaha kemudian diiringi dengan doa. 3. 5.

maupun non materi seperti ruh dan malaikat.lain selain Allah swt semata. Ketiga: Tauhid dalam Pengaturan/Pemeliharaan (Rububiyah) 10 . kehendak dan izin Allah swt. Ajaran tauhid semacam ini disandarkan kepada ayat al-Quran yang terdapat dalam surat ar-Ra’d ayat 16 yang berbunyi: “…Katakanlah: Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa”. Kedua: Tauhid dalam Penciptaan (Khaliqiyah) Yang dimaksud dengan keyakinan tauhid dalam penciptaan adalah suatu keyakinan yang menyatakan bahwa di alam wujud ini tiada pencipta –yang menciptakan secara murni dan independent secara penuh. karena Ia penguasa alam semesta. penyekutu Allah swt. Kaum yang mengatasnamakan dirinya sebagai Salafy (baca: Wahaby) selain mereka merasa diri sebagai paling monoteisnya (ahli tauhid) makhluk di muka bumi maka dengan otomatis merekapun akhirnya suka menuduh kelompok muslim lainnya yang tidak sepaham sebagai pelaku syirik. Islam adalah agama tauhid yang menentang segala macam jenis syirik (penyekutuan) Allah swt.pun telah mengikrarkan Syahadatin (dua kalimat syahadat) dengan ungkapan “Tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah”. Kalimat ini sebagai bukti bahwa seseorang telah dinyatakan muslim (pengikut Islam Muhammad) dan telah terjauhkan dari ajaran syirik yang diperangi oleh agama Islam dari berbagai mazhab Islam manapun. Yang Maha Esa”.secara murni melainkan karena perintah. Padahal terbukti bahwa para pengikut muslim lain -selain Wahaby. Ajaran tauhid ini didasarkan atas ayat al-Quran yang tercantum dalam surat al-Ikhlash ayat 1 yang berbunyi: “Katakanlah: ”Dia-lah Allah. Dalam arti. Atas dasar itu semua mazhab-mazhab dalam Islam selalu menyerukan akidah tauhid sebagai penentangan atas akidah syirik. tiada yang mampu untuk memberi kesan secara independent berkaitan dengan sebenap alam wujud –baik yang bersifat material. Secara ringkas dapat disebutkan beberapa tingkatan tauhid versi al-Quran: Pertama: Tauhid dalam Dzat Allah SWT Tauhid Dzat juga dapat diistilahkan dengan Tauhid Dzati.(tauhid) Allah swt dan untuk menyebarkan agama Ilahi yang terkenal denga sebutan Islam. Yang dimaksud dengan tauhid jenis ini adalah keyakinan bahwa Dzat Allah swt adalah satu dan tiada yang menyamai-Nya.

dan makhluk lainnya semuanya dapat terjadi karena izinNya. Dalam ayat tadi. Dikarenakan Allah-lah yang memerintahkan kita taat kepada mereka. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran?” Yang dimaksud dengan kata “Syafi’” (pemberi syafa’at) dalam ayat di atas tadi adalah penyebab-penyebab lain yang bersifat vertical. Tuhan kamu. Disebut vertical karena semua yang terjadi di alam ini terjadi secara beruntun dan keterkaitan antara hubungan sebab-akibat (kausalitas) yang harus kembali kepada sebab yang tiada lagi perlu terhadap sebab lain. Sang pengatur itu adalah Allah swt. maka sembahlah Dia. Tanpa izin Allah swt niscaya pengaturan makhluk-makhluk lain tidak akan pernah terjadi. (Dzat) yang demikian itulah Allah. Sebab Maha Sempurna yang tidak lagi memerlukan sebab lain itu adalah Allah swt. kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arasyi untuk mengatur segala urusan. Jika kita diperintahkan untuk taat kepada Nabi. tiada yang layak untuk menentukan hukum syariat melainkan Allah swt. disebutkan kata “” (syafi’) –yang sama arti dengan kata “adh-Dham” (memasukkan/campurtangan). Adapun berbagai pengaturan yang dilakukan oleh malaikat –sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran. Dalam arti. Keempat: Tauhid dalam Penentuan Hukum (Tasyri’iyah) Yang dimaksud dengan tauhid pada jenis ini adala suatu keyakinan yang menyatakan bahwa. Ajaran tauhid ini disandarkan kepada ayat 40 dari surat Yusuf yang berbunyi: “…Sesungguhnya hukum itu hanyalah kepunyaan Allah”.menghalalkan dan mengharamkan atau memerintahkan dan melarang secara syar’i melainkan Allah swt. Kelima: Tauhid dalam Ketaatan Yang dimaksud dengan tauhid jenis ini adalah keyakinan akan ketiadaan yang layak ditaati secara esensial dan mutlak melainkan Allah swt. ulama dan sebagainya.Yang dimaksud dengan keyakinan tauhid jenis ini adalah berkaitan dengan keyakinan bahwa di alam wujud hanya terdapat satu pengatur yang bersifat sempurna secara mutlak dimana tidak lagi memerlukan terhadap selainnya. orang tua.karena kesan apapun di alam semesta ini yang dihasilkan oleh segala sesuatu selain Allah swt harus melalui izin Allah swt. Keyakinan tauhid jenis ini disandarkan kepada ayat al-Quran dari surat Yunus ayat 3 yang berbunyi: “Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. itu semua karena ketaatan kita kepada Allah swt. Hanya melalui izin 11 . tiada yang berhak –secara mutlak. Tuhan seru sekalian alam. Tiada seorangpun yang akan memberi syafa’at kecuali sesuadah ada izin-Nya.

Keenam: Tauhid dalam Kekuasaan (Hakimiyah) Yang dimaksud dengan konsep tauhid ini adalah keyakinan bahwa segenap manusia adalah sama dimana tidak ada yang dapat menguasai satu atas yang lainnya. rasul. Tanpa itu maka ia telah mencuri hak Allah swt sehingga meniscayakan murka-Nya. barangsiapa yang mempraktekkan konsep kekuasaan dan kepemimpinan di alam ini maka ia harus mendapat izin (legalitas) dari Allah swt. Kedelapan: Tauhid dalam Peribadatan Tauhid jenis ini berarti keyakinan bahwa tiada yang layak disembah melainkan Allah swt semata. Ini adalah konsep tauhid yang telah menjadi kesepakatan segenap kaum monoteis (ahli tauhid). Ajaran tauhid jenis ini disandarkan pada ayat 57 dari surat al-An’am yang berbunyi: “…Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik”. Dan kalaupun ada beberapa makhluk –dari jajaran para nabi.antara mayoritas mutlak Ahlusunah wal Jamaah dengan kelompok Wahaby (Salafy Gadungan) dalam masalah seperti istighosah kepada para wali Allah. para syuhada’ dan kekasih Allah (waliyullah). Dan tiada yang layak disekutukan dalam masalah peribadatan dengan Allah swt. meminta doa dan bertawassul kepada mereka yang hal-hal tadi digolongkan prilaku syirik ataukah tidak? Apakah keyakinan diperbolehkannya hal-hal semacam tadi tergolong syirik karen tergolong 12 . Akan tetapi kekuasaan dan kepemimpinan (wilayah) hanyalah milik Allah swt semata. ajaran tauhid ini disandarkan kepada ayat 16 dari surat at-Taghabun yang berbunyi: “Maka bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta ta’atilah…”. Ketujuh: Tauhid dalam Pemberian Ampun dan Syafaat Yang dimaksud dengan ajaran tauhid ini adalah keyakinan bahwa hak mutlak untuk memberikan ampunan dan syafaat hanyalah milik Allah semata. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat yang sangat mencolok dalam masalah-masalah kecil –cabang dari pembahasan tadi. Ajaran tauhid ini disandarkan kepada ayat 255 dari surat al-Baqaran yang berbunyi: “…Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah melainkan dengan izin-Nya…”. Mereka tidak dapat mendapat kemampuam pemberan syafaat melainkan melalui izin Allah. dan surat Aali Imran ayat 135 yang berbunyi: “…dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah?”.Allah akhirnya kita mentaati mereka.yang juga dapat memberi syafaat maka itu semua adalah karena izin dari Allah. Atas dasar itu. Tiada seorang ahli tauhid pun yang menyangkal keyakinan itu.

Dari situ akhirnya ia disebut dengan “jama’ah takfiriyah” (kelompok pengkafiran).beribadah kepada selain Allah swt ataukah tidak? Alhasil. namun lebih pada penentuan obyek akidah tersebut. Pada kesempatan selanjutnya (artikel selanjutnya) akan kita bahas satu persatu ketidakpahaman dan kerancuan ajaran kaum Wahaby dalam memahami permasalah itu akhirnya menyebabkan mereka terjerumus dalam jurusan pengkafiran kelompok lain (takfir) yang tidak sepaham dengan doktrin ajarannya. perbedaan mencolok antara Wahaby dan Ahlusunah wal Jamaah bukan terletak pada konsep teuhid dalam peribadatan. 13 . singkat kata.

Tauhid dalam Dzat Allah SWT Tauhid dalam Penciptaan (Khaliqiyah) Tauhid dalam Pengaturan/Pemeliharaan (Rububiyah) Tauhid dalam Penentuan Hukum (Tasyri’iyah) Tauhid dalam Ketaatan Tauhid dalam Kekuasaan (Hakimiyah) Tauhid dalam Pemberian Ampun dan Syafaat 14 . 4. Para umat Islam sebaiknya mendasari segala perbuatan dan perilakunya dengan rukun Iman. antara lain : 1. antara lain : 1. 4. 2. 5. 6. 6. 2.BAB III PENUTUP Berdasarkan isi dari pembahasan yang terdapat dalam makalah ini maka dapat disimpulkan bahwa. 3. 5. Iman kepada Allah SWT Rasul Malaikat Kitab Hari Kiamat Qada’ dan Qadar Sedangkan tauhid sebagai keyakinannya dapat mengarahkan umat Islam untuk menghindari perbuatan-perbuatan syirik dan segala hal yang dilarang oleh Agama Islam. akidah adalah keyakinan mendasar yang mengikat dan mendorongnya perilaku tertentu. 7. agar manusia dapat lebih bertakwa yaitu dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. 3. Berikut pembagian tingkatan tauhid versi Al-Qur’an.

Tauhid dapat mengarahkan pikiran. Karena adanya tauhid itulah umat Islam akan lebih berkembang karena seluruh tingkah lakunya telah didasari oleh ajaran agama Islam yang tentunya menguntungkan baik dari segi dunia maupun akhirat. 15 . Begitu pula dalam mengambil langkah yang akan dilakukan. tetapi orang-orang disekitar kita juga dapat merasakan keuntungannya. Tauhid dalam Peribadatan Dengan adanya tauhid yang terbagi dalam berbagai aspek itulah maka jelaslah bahwa akidah Islam yang berupa tauhidullah dapat melahirkan manusia yang merdeka dan memiliki semangat hidup serta etos kerja yang tinggi. keuntungan tidak hanya diperoleh oleh kita sendiri saja. perbuatan. Didalam merencanakan setiap tindakan yang diambil pun akan memperhatikan aspek tauhid. dan perkataan umat Islam agar tidak menyalahi aturan agama Islam.8. Dengan tauhid. tentunya umat Islam akan bertindak yang tidak menentang dengan ajaran agama Islam. Sehingga sudah pastilah umat Islam yang bertindak berdasarkan tauhid akan lebih yakin dalam melangkah dibanding umat Islam yang bertindak hanya mengikuti nafsu duniawi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful