B. Akunyin G.

Cshartisvili TEMETŐI TÖRTÉNETEK

Európa Könyvkiadó Budapest, 2008

Fordította

BAGI IBOLYA (elbeszélések) SARNYAI CSABA (esszék)

A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Б. Акунин Г. Чхартишвил Кладбищенские истории, 1999-2004 Колибри, Москва, 2004

Copyright © B. Akunyin, G. Cshartisvili, 2004 Hungarian translation © Bagi Ibolya, 2008; Sarnyai Csaba, 2008

MAGYARÁZAT

Hosszasan írtam ezt a könyvet, évente egy-két rövidebb részt. Maga a téma sem olyan, hogy kapkodni kellene, a későbbiekben ráadásul az az érzésem támadt, hogy ez nem is egyszerűen egy könyv, hanem valamiféle út, melyet végig kell járnom, s melyen nem célszerű ide-oda szökellni, mert ha lendületből nem veszed be a kanyart, könnyen letérhetsz az útról. Néha úgy éreztem, hogy ideje megállni, s megvárni a következő jelzést, mely ismét útra szólít. Ez az út öt teljes évig tartott. Egy ősi moszkvai temető falánál kezdődött, s nagyon-nagyon messzire vitt. Ez idő alatt sok minden megváltozott, s a mindenkire egyaránt érvényes törvénynek engedelmeskedve, magam is más lettem - megkettőződtem. G. Cshartisvili rezonőrre és B. Akunyin lektűríró-vállalkozóra, úgyhogy a könyvet már ketten írtuk meg: az egyik az esszékkel, a másik a szépirodalmi szövegekkel foglalkozott. Azt is megtudtam, hogy tafofil vagyok, a „temetők megszállottja" - kiderült, van a világon egy ilyen egzotikus hobbi (ami esetenként már mánia). Ám engem csak feltételesen lehet tafofilnak nevezni, én nem gyűjtök temetőket és sírokat, engem a Tovatűnő Idő titka foglalkoztatott: hová tűnik, s mi történik az őt benépesítő emberekkel? Tudják, mi izgat legjobban Moszkva, London, Párizs, Amszterdam, de még inkább Róma és Jeruzsálem lakosaiban? Az, hogy a többségük már meghalt. A New York-iakról és a tokióiakról ezt nem lehet elmondani, mivel a város, melyben élnek, túlságosan fiatal. Ha egy igazán régi város lakosait, annak történelmi kezdeteitől fogva, úgy képzeled magad elé, mint egy hatalmas tömeget, s belepillantasz az emberi fejek e tengerébe, kiderül, hogy az üres szemgödrök és az időtől kifehéredett koponyák többségben vannak az eleven arcokkal szemben. A városok lakói együtt élnek a múlttal, mindenfelől holtak veszik őket körül. Egyáltalán nem arról van szó, hogy e régi megapoliszokat szellemvárosoknak tekinteném. Nagyon is elevenek, zajlik bennük az élet, energiától szikráznak. Másról van szó. Már egy ideje úgy érzem, hogy akik előttünk éltek, nem tűntek el. Ugyanott maradtak, ahol voltak, csak más idődimenzióban. Ugyanazokat az utcákat rójuk, csak láthatatlanok vagyunk egymás számára. Átmegyünk rajtuk, s a mostanság divatos épületek üveghomlokzata mögött az egykor itt állt házak körvonalait látom: a klasszikus oromzatokat és naiv mezzaninokat, a fennhéjázó, díszes kovácsoltvas kapukat és a csíkos sorompókat. Minden, ami volt, és mindenki, aki valaha élt, örökre itt marad. Még nem volt szerencséjük megpillantani a Kuznyeckij Moszt vagy a Nyikolszkaja embertömegében egy ki tudja honnan odacsöppent s szinte azon nyomban tovatűnő wellingtonkalapos, bő köpenyes sziluettet? Vagy egy tünékeny leányprofilt, szalagos főkötőben? Nem? Akkor még nem képesek meglátni az igazi Moszkvát. Az ősi városok egyáltalán nem olyanok, mint az alig száz- vagy kétszáz éves újak. Egy-egy ilyen nagy és régi városban annyian születtek, szerettek, gyűlöltek, szenvedtek és örültek, majd haltak meg, hogy az idegi és szellemi energiának ez az óceánja nem tűnhetett el csak úgy nyomtalanul. Az antikvitásról elmélkedő Brodszkijt parafrazálva azt mondhatnánk, hogy az őseink elevenen élnek bennünk, mi azonban nem létezünk a számukra, azért nem, mert mi tudunk róluk egy s mást, ők viszont jóformán semmit sem tudnak rólunk. Ők nem függenek tőlünk. S a városnak, melyben éltek, szintén semmi köze sem volt hozzánk, mostaniakhoz. Ezért minél öregebb egy város, annál kevésbé érdeklik mostani lakói - éppen azért, mert ezek vannak kisebbségben. Mi, élők, nemigen tudunk meglepni egy ilyen várost; másokat is látott már, ugyanilyen bátrakat, találékonyakat, tehetségeseket, de még az is lehet, hogy akik meghaltak, klasszisokkal jobbak voltak nálunk. New York ugyanabban a ritmusban él, mint a jelenlegi New York-iak, a város a kortársuk, a váltótársuk és üzlettársuk. Ezzel szemben Róma és Párizs közönyös lenézéssel szemléli azokat, akik az ősi falakat a Nescafe és az Ariel mosópor reklámjaival aggatták tele. Az ősi város tudja: a múló idő árja lemossa az utcákról ezt a hamis csillogást. A farmerben és színes trikóban feszítő vagány srácok helyén mások fognak itt sétálni, másféle öltözetet viselve, de ezek a mostaniak sem tűnnek el - csak

" . A holtak a szomszédaink és a lakótársaink. ahol több millió néhai párizsi fekszik. hogy bepillantsunk a föld mélyébe. balról a százhatvannyolcadikként. Ha érteni és érezni szeretné Moszkvát.az egyik negyedből egy másik. Az őseinkkel való találkozás leggyakoribb helyei lehetnek a csodával határos módon megőrződött régi temetők. szerencséjük volt. hanem a halál levegőjétől terhes. A megapoliszok temetői általában nem élnek sokáig: csak addig. A párizsiaknak. A csontjaikon járunk. hogy megérezze egy másik idő könnyű aromáját. akik ide jártak a sírokat gondozni. láthatja a koponyák végtelen sorát. használjuk az általuk épített házakat. az időjárás és az önök lelkiállapota összhangba kerül a környezettel. Ez az illat túlságosan is átható. hogy a sírok betöltsék a kijelölt temetkezési területet. Párizsban töltsön el egy fél napot a Pere Lachaise-ben. Londonban menjen ki a Highgate temetőbe. mivel a kihantolt föld és az eleven fájdalom nem az örökkévalóságtól illatozik. azok alatt az árnyas fák alatt sétálunk. hanem ajtót nyit. Ha a nap. s végérvényesen a Város kizárólagos tulajdonába kerülnek. s a sajátját is elképzelheti valamelyik kis beugróban. s talán egy kicsit ki is igazítja a saját személyiségének jelentőségéről alkotott képet.ami volt. Elfekszenek ott néhány évtizedet. majd egybeolvadnak a földdel. sétáljon egy kicsit a Régi Doni temetőben. lemehet a föld alá. Néhány évvel ezelőtt Párizs környékén a holtak egész birodalmát fedezték fel . Bárki elutazhat a Denfert-Rochereau állomásig. Mi és a halottaink nem zavarjuk egymást. Úgy száz-százötven év múlva a csontok felett új földréteg képződik. s ami ezután lesz. De csak ritkán van alkalmunk arra. amelyeket ők ültettek. a tizenhetedik sorban.a brooklyni Green-Wood. ahova már régen senkit nem temetnek. amíg azok is ki nem halnak. Ez utóbbi feltétel elengedhetetlen. az egyre inkább terjeszkedő Város szélén pedig új nekropoliszok jelennek meg.olyan katakombát. s még nagyjából fél évszázadot. ahova az elődeink költöztek. Még New Yorkban is van egy hely. S talán akkor meghallják a hangot. egy nagy egész részének érzik majd magukat . és zavarja az embert abban. ami azt suttogja: „A születés és a halál nem falat emel. akiknek a földi maradványait valamikor a városi temetőkből szállították ide. föld alatti negyedbe költöznek. melyen terek húzódnak. ahol megállt az idő . vagy házak épülnek. mondhatni. amennyi ahhoz kell. az összezsugorodott és megdermedt idő kis szigetei.

.

.

fuldokolni kezdenek a kimondottan zsíros levegőtől. azt hiszem. aki. A még eleven húsból kitépett. akár egy méh. azerbajdzsán cikutát3 rágtunk az édes kolostori almához. s a krematóriumi nagyüzem futószalagjánál óránként négyszer is felharsan a korál-prelűd. Athénban pedig Periklésznek hívtak volna. Elüldögéltünk a fapadon. ez pedig töprengésre sarkallta az embert. El van temetve. Az új temetők semmit sem mondanak az életről és a halálról. Az emberről. megrémisztik és összezavarják önöket. élni bármi áron. Pereszvet. AVAGY AZ ELFELEDETT HALÁL A működő moszkvai temetőktől mindig kiráz a hideg. élete során (1850-1910) a tiszavirág-életű oroszországi europizmus minden nektárát magába szívta. csipkézett fal mögött. vérző cafatokra hasonlítanak. a Régi Doni temetőbe. de nem halt meg. hogy életben van. Oszljabja . Odacsalja önöket hagymakupolás templomával. Még egészen fiatal voltam. (A ford. végtelen kietlenségtől. csillagos síremlékeik szintúgy történelmi egzotikummá válnak. A kapunál pedig Szergej Andrejevics Muromcev. miért hagytál itt bennünket". (A ford. hogy lassacskán kellemes szomszédok veszik majd körbe: egyetemi magántanárok. nem messze a Doni kolostortól. Pjotr Jakovlevics a nevezetes padhoz egészen közel aludta örök álmát. dandárparancsnokok. és már csendesen pihent a kellemetlenségek beköszöntekor. Hadd csattogtassák csak gránit és beton állkapcsaikat a körautópályán túl. április 14-én".a Troice-Szergijev-(Szentháromság)-kolostor szerzetesei. Mégse higgyenek ennek a szerencsefia hercegnek. s nem került vissza az újjáépített Megváltó Krisztus-székesegyház falára). itt levelekkel borított ösvények. az Első Állami Duma elnöke fogadja önöket mosolyra húzódó szájjal. Egy csendes intézetben dolgoztam. De minő fájdalom. hallucinációkat előidéző növény. különben megrémülnek a szürke és fekete kőtömbökkel teli. szét se nézzenek." Ha csak kíváncsiságból tévedtek a Nyikolo-Arhangelszki. magas harangtoronnyal koronázott kapun át. Mindegyikbe fekete csíkos autóbusszal jönnek. a Super Rifle farmerektől pedig Csaadajevnél kötöttünk ki. Vosztrjakovi vagy Hovanyi temetőbe. megsüketíti önöket az üvöltő csend. Pereszvetet és Oszljabját2 ábrázoló poros féldomborművel (ami még a mai napig is ott van. s beszélgetés közben érthetetlen módon a Sparks (vagy mit is hallgattunk akkoriban) legutolsó albumától Szalticsihánál. rajta felirat: „Natocska. és gyakran kijártunk a kollégáimmal az ősi sírok közé Agdamot. az alaposan elmaszkírozott l-es számú halotthamvasztó. a kulikovói csata (1380) hősei. és semmi dolguk sincs ott.Moszkva egykor földsánccal körülvett történelmi része. aeronauták és az OSZSZSZK érdemes építői. amely ott van rögtön mellette.) 2 1 . amikor szputnyikos.VOLT-NINCS. és abban is.) 3 Erősen mérgező. akit Rómában Brutusnak. kezében nyitott könyv. amott betonlap. rajztollas. és máris szeretnének örökké élni. mindegyikben túlságosan is halkan beszélnek és túl hangosan sírnak." Csak nehogy véletlenül az Új Doni temetőbe tévedjenek. sírja csak egyetlen tényt közölt az utókorral: „Elhunyt 1856. csak menjenek onnan. ott poros a fű. emitt pedig márványangyal. kormányzósági fiskálisok. zsírokra és szénhidrátokra bomlaniuk. „Földváros" . A Régi Doni temető egyáltalán nem hasonlít a temetkezési nagyipar mai gigászaira: ott aszfalt van mindenütt. körös-körül mindenütt Sztálin-díjasok. melyben írva vagyon: „Boldogok. a vörös. Mi menjünk csak tovább a másik. itt berkenye és barka nő. (A ford. amit én szeretek. amikor először megéreztem. tökéletesen biztos volt az orosz parlamentarizmus győzelmében. kislányom. vagy a nulla-hét egy-nyolcas számú virágágy alatt fehérjékre. a kik sírnak: mert ők megvigasztaltatnak. csakhogy ne kelljen egy kupac hamuként a kolumbáriumi lakótelep egyik fülkéjében végezniük. ott van eltemetve. Csak éppen nem az én generációm számára. és a gyászruhás kincstári dáma kenetteljes hangon mondja: „Egyenként odalépünk. de ez csak amolyan báránybőrbe bújt farkas. s úgy lehet. hiszen. és búcsút veszünk. Az a Moszkva. ezt a vacak ízű. csak felzaklatják. Eljön majd az idő.) Szergij Radonyezsszkij. szemben a Szergij Radonyezsszkijt. mi pedig vegyük az irányt inkább a Zemljanoj górod1 felé. de annál erősebb bort inni. szép és titokzatos városunkban nincs ennél szebb és titokzatosabb hely.

Ami Szalticsihát illeti. és egyáltalán nem unalmasak. a vidéki Moszkvában. (A ford. S te. Az ember csak nézi ezeket a kopott címereket és elmosódott titulusokat. A sírfeliratok és a suta sírversek érdekes olvasmányok. az csupán a gazdagság. Azokat. és mert minden köztudomású velük kapcsolatban. Az egyes síremlékek pompája nem szabad. Isten rabja. Talán a moszkvai lokálpatrióták gurmanjai kihozzák még a főváros vendégeit. a költő Maj-kov. és vagy száz jobbágyot halálra kínzott. aligha. mintsem megrendítő: „Elhunyt Doktor Sznyegirjov operációja miatt. De itt. Semmi más információ nincs róla. Hogy Darja Nyikolajevna Szaltikova. a sírjukon álló kövön kívül semmi sem maradt utánuk ezen a világon. Nem más ez. Ezt az érzést a leglakonikusabban Igor Burdonov „Kevéssé ismert tény" című háromsorosa fejezi ki: 4 Az orosz néphit szerint a tisztátalan. és nem pedig a sikeres élet bizonyítéka. a szabadkőművesség jelképe. igaz keresztény életet élő férfiú. ám az orosz szecesszió e minden vonatkozásban figyelemre méltó nevezetessége egyáltalán nem érintett meg .) . ami az 1794-ben elhunyt Baszkakov főhadnagynak állít emléket. 4 tényleg a leghelyénvalóbb síremlék egy rémalak számára.) Vagy egészen nyakatekert. Csak Isten a tudója. A Megváltó lábai elől már akkor sem fogyott el a friss virág. Nyikolaj. amit sírja a puszta létével elárul. Én maradok itt. ez minden. hogy kortársai miért is tartották őt ennyire „felejthetetlennek". az ő sírkövén egyetlen szónak vagy betűnek sem kegyelmezett az idő. Öt lépésre De Sade márki orosz kortársnőjének nyughelyétől különös kőfa nő ki a földből. a kozák Ilovajszkij.a bánatos gyászolók rég nincsenek már. Az ő nevük életükben sem mondott sokat. a mindent elhallgató mértani idom. ők mind megbabonáznak tovatűnő életük titkával. a fekete bronzkrisztussal. és a dán király. akik híresek. a Régi Doni temetőben a mai napig emlékeznek önre. nem szeretem a nevezetességeket. mely sziluettjével a földbe vert nyárfakarót idézi. 1823-ban. mert túlságosan is fényesre szidolozta őket az a tömérdek pillantás. mind Péterváron temették el akkoriban. amikor pedig meghaltak. milyen kár. nevezetesek voltak. lélek.) Kedvenc epitáfiumom azonban az. hogy becsapja önöket. így a csupasz. szürke obeliszk.pedig milyen elegáns és fennkölt. lelkük legmélye sötét és megfejthetetlen. az építész Bove. hogy megkínálják őket a legnagyobb temetői nevezetességgel. nem sokan néztek be ebbe az elvadult. nem itt." Merre van. Jekatyerina Bezszonova kisasszony. akiből csupán hangzatos neve maradt meg. elhunyt 72 éves korában. Nyilvánvalóan azért. vérszívó holtakat (varázslókat. hány kielégítetlen becsvágy van eltemetve a Régi Doni temetőben. de annál szívbe markolóbb: „Drága porhüvely. nem rejtenek semmiféle titkot. hogy visszajárjanak. Húsz évvel ezelőtt. boszorkányokat) úgy lehetett meggátolni abban. amelyik Sahovszkaja hercegnő sírkövét díszíti. Kit az Úr a bűnös világból a Mennybe szólított immár. a mindig erényes." (Már nem lehet kibetűzni. még ha nem is a legszebb szavakkal. Felejthetetlen Erik jut eszébe." (Nyikolaj Gracsov tisztes ifjú honpolgárnak vigasztalhatatlan szüleitől. a moszkvai földbirtokosnő valóban létezett. szárnyalj azúr égben. a történelem már rég elfelejtette. egy göcsörtös kereszt. Szalticsiha alakja a néphitben szintén emberevő boszorkánnyá vált. ráadásul nem is olyan eredménytelen . Az én kiválasztottjaim rajtam kívül senkinek sem kellenek. Doktor Sznyegirjov? Megvan-e még a sírja? Ó. ha a sírjukon egy nyárfakarót vertek le a földbe. kitől és kinek. hány szerencsétlenül alakult karrier. de azt. A Doni sírkert jegyzékein néhány híres név is akad: a történész Kljucsevszkij. félig elfeledett régi temetőbe. s csak sírok teérted. ám az itteni holtak abszolút többsége semmivel sem tette híressé magát. De a szörnyetegeket nem is lehet definiálni. ám a fájdalmuk most is itt van velünk: „Itt nyugszik egy fiatal szív. s inkább bosszúszomjas. és Gavriil Sztyepanovics Karnovics államtanácsos. aki teljes alakjával nyújtózik a kolostorfal mélyedésében. amikor szinte mindennap kijártam ide. Bűnös vagyok. mint az érzések materializálására és megörökítésére tett kísérlet. nyugodj békében. éjfél után a nyolcadik órában.

a tovatűnő idő titkát... Pedig ez a titok nagyon közeli. és szidták az álnok Disraelit. Magam sem tudom. mind. hogyan ragadhatnám meg a tovatűnő időt. S az általam kitalált Oroszországot olyan alakokkal népesítem be. csalhatatlan érzés kerít hatalmába. csak nem tudom. Közel az ember könyöke. mit érek el mindezzel. vagy ezzel én magam férkőzöke az ő életükbe. ami a legfontosabb .Mind halottak már Kik 1864 augusztusában Oroszországban éltek. a Moszkvai Kormányzósági Hírek-et olvasták. mégsem tudja megharapni. Ám a Régi Doni temetőben mégis egy maró és. azt hiszem. hogy el lehet őket érni. századról. és már meg is van. akiknek a nevét a Doni temető sírköveiről veszem kölcsön. . akik egykor böjtöltek. csak még egy mozdulat. vendégségbe jártak. És tényleg mind halottak. és miként kapaszkodhatnék bele a titkukba. hogy mind itt vannak körülöttem. akik már nincsenek többé. És regényeket írok a XIX. miközben igyekszem mindbe beleírni azt. hogy vajon azokat rángatom-e ki így a sírjukból.

Valószínűleg egy policáj rejthette el. Nyikolaj is tisztában volt ezzel. „A Közrend Védelmének Kiváló Szolgálatáért" kitüntetés birtokosa. de mit lehet várni egy gyerektől? Eldicsekedett vele. kollégiumi helyét egy másik tisztnek adták át. minden ember a maga módján különös. Negyven évig csak rozsdásodott az ajtó. egyszer csak mit lát: a láncról magától leesett a lakat. senkinek sem beszélt volna a kincsről. Kívülről talán ez nem mindig látszik. hogy Csuhcsevnek nincsenek közeli rokonai. és akkurátusan szétszedi. s az sem tanácsos. hogy nem kimondottan objektív ok. Lehetséges. aztán amikor egyik reggel Kolka a patakról hazafelé tartott. Nyomtalanul. Kíváncsi fiú volt. se hamva. egy Schmeisser-tölténytárat. hanem egyszerű véletlen. ha feltételezésekbe bocsátkoznak. a fővárosban. Nem mindegy." Csuhcsev különössége abban állt. s a résen át belátni az üres sötétségbe. és nem is valami szédült anyóka. s egy halálfejes táblát akasztottak rá „Idegeneknek tilos a bemenet" felirattal. mindkét nemet illetően. körbeaknázták az egészet. ám ez az eltűnt nem hajléktalan volt. a következőket mondta: „Hiszek a Csillagomban. kis adagokban. amikor kialakulóban van az ember életcélja. Már úgy volt. Azt gondolta. A háború alatt a németek fegyverraktárnak használták. Azaz. Ennek köszönhetően nem akadt bele a lába az „Smi-35" ugróakna gyújtózsinórjába. az aranyat szép csendben elpasszolta volna. aki az utóbbi időben igencsak tetszett neki. mert ez Államtitok. úgy harmincszor negyvenes. hogy talál egy német sisakot. A kisvárosban. Hivatalos adatai a következők: Nyikolaj Vilenovics Csuhcsev. hanem rendőr százados. mivel kiderült. de a többségtől eltérően. a statisztikai adatok szerint évente nagyjából háromezer állampolgár tűnik el. személyes holmiját egy bőrödbe csomagolták. ám éppen ez idő tájt kapott a főnök egy titkos utasítást. Azért. ne verjék nagydobra az ügyet. a BM Rendvédelmi Akadémiája kriminológiai fakultásának hallgatója. orosz nemzetiségű. Nem nagy ügy. Onnan Fentről: Csuhcsev hallgatót ne keressék. levitték a raktárba. az ő esetében ennek valamiféle objektív okát is lehetett adni. tizennégy éves korában. kétség sem fér hozzá. hogy ez idáig csak egyszer lelt kincsre. . s értelmét sem látták . s ahogy mondani szokás. de már nem sikerült visszajönnie érte. s koránál fogva nagyobb élettapasztalattal és bölcsességgel rendelkezik. Summa summarum. A lelke mélyén mindenki tudja magáról. Igaz ugyan. itt. vagy ha szerencséje van. 1970-es születésű. Bemászott. majd a fog Néhány éve Moszkvában eltűnt egy ember. ám ez akkor történt.vasajtóval zárták el a bejáratot.Most a száj. hogy a kölykök ne másszanak be. arannyal gazdagon díszített dobozt. ám Nyikolaj egy percig sem kételkedett a maga különösségében. lehet. ahol Kolka felnőtt. a szemétjének. Amikor Csuhcsev nem jött haza éjszakára a kollégiumba. volt egy elhagyott tárna. nem lépett rá a Stock-akna acélrugójára. hogy ő volt a Kincseket Találó Ember. s amikor visszavonultak. s Liszicskina alhadnagynak. Mégiscsak rendőrtisztről van szó. ám éppen itt mutatkozott meg a Csillaga. a mocskok. Egyébként különös figura volt. Ha Kolka Csuhcsev idősebb lett volna. nyugtalankodni kezdtek az akadémián. hogy egyáltalán nem hasonlít a többiekre. hogy nyomozni kezdenek utána. És ha az aknákat óvatosan kikotorja. jobb időkre számítva. majd megfeledkeztek róla. Igazság szerint Kolkának fel kellett volna robbannia ebben az elhagyatott tárnában. A mieinknek azután nem volt kedve vacakolni vele. nagyon is jól használhatók lesznek a halászásnál. Márpedig ha Államtitok. ami korábban sohasem fordult elő. s egyáltalán nem ijedős. most már se híre. nincs mit tenni: kihúzták a százados nevét mindenféle listáról. élt egy ember. de ez száz százalékig így van. telekürtölte az egész várost. másnap pedig igazolatlanul hiányzott a foglalkozásokról. hanem ehelyett egy félig elkorhadt töltényládában talált egy kisméretű.

amíg a munkások észre nem veszik. a dobozt bevitették a rendőrségre. hová kell nézni. el ne szúrja. hogy ez a hang nem kőtől. még csak fel se néznek. Nemcsak azért. hogy nem szúrja el. a hősies Kolkáról cikk jelent meg az újságban.egy betemetett ajtó teteje bukkant elő a földből.mint mindig. nézelődött .csak nyugalom! . ám a századosnak úgy tűnt. és. Nyikolaj így kiált majd: „Na. hogy Nyikolaj mindkettőre figyelt. Harmadszor pedig. amelyik egy erős. a kolostort bezárták. Egyébként nem mondhatnánk. ő pedig gyorsan beugrik a gödörbe. A grófnék és kereskedőasszonyok lelkük megmentése érdekében arany ikonkereteket. vagy Moszkvához közel. ahogy az ásó hegye belemélyed a vöröses színű földbe. mert a rendőr oda is bejut. Odament. súlyos ezüst gyertyatartókat és más értékes kegytárgyakat ajándékoztak nekik. s a szíve a szokásosnál hevesebben kezdett dobogni. amelyet „Keresztelő Szent János lefejezésének" szenteltek. hogy minden teljesen véletlenül történt. hogy kisajátítja az amúgy vastag kőfallal körbekerített ingatlant. hanem vastól származik. Ekkor vált véglegessé elhatározása is élete távlatait illetően. hanem azért is. S akkor. Kolja úgy döntött. . éppenséggel a legszéle. itt tilos ásni. hogy továbbra is a törvény szellemében tevékenykedjen. Egyszer csak arra lesz figyelmes. ahová idegeneknek tilos a bemenet. 784 rubelt és néhány kopejkát. A dolog lényege abban állt.sehol semmi: csak a csupasz falak. nehogy ismét megkeményedjen a föld. hol a lengyelek. annak ellenére. megnősült. és a törvény megállapította jutalmát: az érték negyedének tört aranyban számított árát. sőt talán arra is. érezte a százados. mert az akadémia egy ősi kolostor területén volt. Moszkva legrégebbi részében. Eszébe jutott: aha.mintha a templom alapzatába ütközött volna. takarodjatok innen. Aki tudja. hogy két munkás közvetlenül a templom falánál gödröt ás kábelt akarnak fektetni. mivel az ásó undorítóan megcsikordult . eljutott a moszkvai akadémiára. Vagy itt (ezt már az omladozó templommal kapcsolatban gondolta. Elképzelte. ahová senkit sem eresztenek be. a foglalkozások közötti szünetben Nyikolaj a templom környékén sétálgatott. Jöttek. a forradalom alatt! Itt van valahol a drágaságom. ám mindez csak a külső. dobozos gyümölcslevet ivott. s átadja a Cseka-OGPUnak. most pedig tankönyvraktár. a kincsek pedig. hogy a biztonsági szervek munkatársa lesz. hogy állandó munkát kapjon a fővárosban. Meg kell hogy mondjuk. ez állami objektum. Ekkor Csuhcsev olyan akaraterőt tanúsított. az olvadás miatt csinálják. hogy elvigyék a nemesfémeket . mert ezáltal lehetőség nyílott a szolgálati karrierre. az útlevél-ellenőrző pultnál dolgozott. amikor szemügyre vette a kis cellákból álló épülettömböt. 1918-ig apácák lakták. Ilyen különleges történet esett meg Csuhcsevvel kamaszkorában. gyerünk. Csak egy kicsi látszik belőle. melyen világosan kivehető volt a szegecselés. megkapta a dicsérő oklevelet. hogy a szíve majd' kiugrott a helyéből türelmetlenségében.Rövidre fogva a szót. hová? Nem hurcolászhatták ide-oda az aranyat meg ezüstöt a fővárosban. Vett magának egy Verhovina márkájú mopedet és egy csehszlovák pergőcsalis horgászfelszerelést. A százados szívesen tanult az akadémián. mégsem mehet bányásznak. a rendőriskolában tanult. igyekeznek. fél kettő környékén. hogy közelebbről megnézze. majd elvált. akkor decemberben egyszerűen hihetetlen olvadás köszöntött a városra: a hó teljesen elolvadt. amit meg akar látni. Nyikolajt kiverte a veríték. Az elkövetkező években Csuhcsev élte a maga hétköznapi életét: letöltötte a katonaidőt. Csuhcsevnek nem volt ideje tovább ábrándozni. Így hát december nyolcadikán. A munkások meg csak hadonásznak az ásóikkal. s nem az igazi életet jelentette.. A százados figyelmesen nézte. Először is azért. S Csuhcsev hitte." Azok majd megkeresik a brigádvezetőt. ahogyan az agyaggöröngyök közül előtűnik egy láda fekete teteje vagy egy korsó csokoládébarna oldala. amikor a Csillaga elvezeti őt az Igazi Kincshez.. tudva levő. Felmerül a kérdés. vagy akárkit. előbb-utóbb megpillantja. a többit odaadta az édesanyjának. ahol a moszkvaiak elrejtették vagyonukat hol a tatárok. Vigyáznia kellett. Kolbászos szendvicset majszolt. alaposan megsüllyedt fundamentumon állt). „A Fehér falú város föld alatti kincsei" című szórakoztató könyvecske szerint titkos járatok és búvóhelyek sokasága húzódik itt a föld alatt. melyet a szolgálati jellemzésében is kiemeltek: megvárta. hol Csuhcsev százados elődei-kollégái elől. Az apácák az összes vagyonukat elrejtették valahová. S így is volt: a földből egy rozsdás sarokvas állt ki. amíg a gödröt ásók elmennek ebédelni. csakis ott teremnek. vagy . s egyes kerületekben a hőmérő higanyszála napközben tíz Celsius-fokig is felkúszott. Vegyük csak ezt a bizonyos kolostort. Másodszor azért. ahol régen a börtön volt. hol a franciák. Amikor a szovjethatalom elhatározta. Vagy egy fém védőpajzsot erősítettek a templom fehér kőtalpazatához.

úgy megrántotta az ajtószárnyat. Csak nyugalom. Ezt suttogta a fülébe: nézz csak oda Kolja.a kolostor harangtornya most kongatja az éjfélt. méterről méterre. s csak akkor fogott neki a dolognak. mi okozza mindezt. fejtörést okozott a századosnak. Amikor ennyi éven keresztül figyeled magad körül a titkos. nekiveselkedett. vakolatdarabok. mitől volt ez. Egy eldugott sarokban. Olyan csend volt. amelyet mostanság csak gyakorlati célokból használt. ahol a Kincs Rejtőzik. s próbálta kideríteni. Úgy látszik. s a fal mellett oldalazva a gazdasági udvar felé vette az irányt. szántszándékkal álcázták a bejáratot. a földön heverő téglatörmeléket. rosszul is érezte magát. hiszen ez egy kivégzőpince. behajtotta maga mögött az ajtót. jó kis zseblámpáját . természetesen. hogy a százados jól kivehetően hallotta a saját szívverését. rettenetesen rossz érzése támadt. és csak ekkor kapcsolta fel a Túszát. Most már érthető. mint például a hajléktalanok búvóhelyén tartott próbarazziák idején.túlságosan nagyok a bogyók. a piszkosfehér falakat. Ha már egyszer betemették a bejáratot. az óramutató járásának megfelelően. amikor néptelen lesz az udvar.. ahonnan a kutatást el akarta kezdeni. ne pánikolj. A régi egyenruháját vette magára. ez egy fal. miért tüntették el a pincét. útközben azonban kilépett közülük. egy szempillantás alatt eldobálta a szemetet. egyedül számodra észrevehető jelzéseket. Estig az oktatási épületben lődörgött. Na jó. de amikor a padlón a vastag porrétegben felfedezte a szétszóródott rozsdás töltényhüvelyeket. világított oda lámpájával Nyikolaj. ahova most jutott. de a Csillaga nem engedte. mintha a többiekkel együtt menne. a misztika megteszi a magáét. hanem ami a kifinomult érzékeket illeti. természetesen. Akkoriban nem körülményeskedtek sokat. hogy a másfél méteres gödröt alig tizenöt perc alatt ásta ki. nyilvánvalóan mélyebben fekszik. beledugta a résbe. nem úgy. Kutatni fogunk. A legtetejéig mindenféle szemét borította: kőtörmelék. Csuhcsev beugrott a kollégiumba. A zseblámpa fénye körbejárta a boltíves mennyezetről lógó tömérdek pókhálót. abba a távoli sarokba! Csuhcsev elűzte tudatából a nem létező hangokat. Tényleg egy ajtó. és a megadott irányba indult. amikor már a környéken minden elcsendesedett. mint a háború után készült bányászati kontármunkák. hogy volt mit rejtegetni. Na jó. az éjszakai horgászáshoz. Csuhcsev százados szörnyen elkeseredett. visszhangzó lövéseket hallott volna. Azután fogta a feszítővasat. A várakozás óráiban a századosban annyi energia halmozódott fel. Nyikolaj rájött. mintha. Nem szentimentális értelemben. de a maga módján fogékony volt bizonyos dolgokra. mondta magának Csuhcsev. a zsebébe dugta a kis gyalogsági ásót és a Túsza márkájú. Nem mintha ideges vagy túlérzékeny ember lett volna. A fenébe. úgy fél méter mélységben. A hasadékon keresztül édeskés dohszag áradt ki. ezek revolver. nem kényeztették a foglyokat feltételes szabadlábra helyezéssel.az egyik sarokból kiindulva. Éppen ilyen szaga kell hogy legyen a Helynek. Ott. . No és. Messziről idehallatszott: „bimm-bamm. A zárt helyiség felderítésére vonatkozó szabálynak megfelelően . úgy hét-nyolc méter mélyre ereszkedhetett. apró mélyedésekkel. míg nyitva volt az átjáró. nyögéseket. magára húzta a vízhatlan köpenyét. rothadó faforgács. nem is akármilyen. ez meg penész. A régi ajtó teljes terjedelmében ott volt előtte. A fal.csak az archív iratokkal teli poros polcokat.Beugrott az árokba. Már szeretett volna kimászni ebből az átkozott gödörből. A templom alatt lévő pincében (vagy ha a történelmi elnevezést használjuk. Elindult lefelé. Az idő alatt. de masszív volt. akkor itt. tiszta kézzel és forró szívvel intézték el a forradalom ellenségeit. A százados nehezen tudta volna megmagyarázni. Bár már majdnem megette a rozsda. egy leselejtezett Zil vezetőfülkéjében vészelte át az időt tizenegyig. ez azt jelenti. a sarokban. Lépcsőket látott maga előtt. Először elcsodálkozott. Összegörnyedve belépett a sötétségbe. Nyikolaj előkapta az ásót.vagy pisztolygolyó nyomai. a „kriptában") Csuhcsev egyszer már megfordult. És Nyikolaj mintha kiáltásokat. s torlaszolták el a bejáratot..a kollégái ajándékozták neki harmincadik születésnapjára. Csuhcsev azonban ezt is öt másodperc alatt elintézte. Egy deszkadarabbal megkaparta a vasat. majd a kijárat felé indult. a rejtély megoldódott. Meg egérürülék. Kolja. ám semmi érdekeset nem fedezett fel . Helyesebben patkány . bimm-bamm" . A százados mindent visszaszórt. De ez a föld alatti helyiség. Ha már egyszer a kolostorban egy csekista börtön volt. Most már csak meg kell várni az éjszakát. a biztonság kedvéért még egy kis földet is pakolt a tetejére. Közelebbről szemügyre véve őket. de hideg borzongás járta át. hogy az csaknem lerepült a sarokvasról. Tele volt nagyon ismerősnek tűnő. sőt.

az eszemet pedig te vetted el! Amikor elhagytál. hanem füstfelhő . hogy Csuhcsev keze elernyedt. s a kőpadlóra ejtette a Tuszáját. A lámpa nem tört el.válaszolta szigorúan Nyikolaj. ne higgy a gonosz nyelveknek. még gyerekkorában is leginkább „Kolkának" nevezték. amennyiben valamilyen rendellenességet tapasztal. Először is. mid van! Oszt hogy mászott rád az a katona?" Ne engem hibáztass azért. hogy volt valaki. Egyébként. hogy van másik bejárat is? Harmadszor.Kivagyott? Hé. azok meg hahotáznak. és sipító (talán női) hangot hallott: . forró vízbe dobtam. közvetlenül maga előtt. hogy állapotos lettem. hanem embör. falánknak! Van boltunkban atlasz-kanavász. mennyire vártalak. jól megtermett boszorka. . Valóban buggyant az elméje. te szívtelen teremtés! Micsoda bűnöket vettem a lelkemre! Eszelősen bűnt bűnre halmoztam. Ott pedig. halas és lekváros. azután kitisztult a kép. vérszívó hárpia! Van ám nekünk forró pirogunk.Csuhcsev százados?! Nyikoluska. Egy hatósági közegnek joga van oda menni. s a rendőr.ez volt a szokása. csak teérted bolondulok. teljes mértékben. magamrul nem tudva. tályog-bibircsók!" Én meg acsarkodók rájuk. .Csuhcsev százados . mennyire vártalak téged. majd az elülső fogain . . vagy méginkább „Tyutcsev századost" lehetett érteni. vasalóval sütögettem volna! De hát nem pusztíthatod el mindegyiket! És annyi gyűlölet volt ebben a szortyogó szíszegésben. hogy került a betemetett pincébe? Elképzelhető. „Te nem asszony vagy. .. tessék. milyenről is. Erőszakot tett rajtam az a katona. mivel elvből nem használt nyomdafestéket nem tűrő kifejezéseket. Vasziljevna. . gyilkos banya. száraz kenyéren élni! Azok az undok fattyak meg a rácson keresztül piszkálnak engemet. a fényben fehér porszemek kavarogtak. . Először is reszketett a hangja. kiadták parancsba.Annyi éven keresztül a mélységes sötétségben. mintha csak egy nyitott hűtőszekrény előtt állna. hogy megkínoztak! . ki van ott a lukban. hajtű-gombostű. amely korábban nem volt ott. Húzd le a gatyád. húsos és tojásos. teljesen egyértelmű. mint a vadállat.Ó.a „Csuhcsev százados" helyett „Tyuhcsev". alamizsnát kunyerál. megborzongott. ez nem is nagyon szorulna magyarázatra. Ez az öregasszony is onnan való lehet. ahogy mondani szokás. megpillantott a falon egy lyukat. amit alig-alig lehetett csak hallani. A levegő megremegett. hanem minden valószínűség szerint Nyikolaj tekintete homályosult el a meghökkenéstől.No-no . ezért aztán Nyikolaj nem tudta kivenni. hová tűnt a faldarab? Negyedszer. de elgurult. bár felettébb érthetetlen. az összes szőke hajú riherongyot darabokra szaggattam. közvetlenül a kolostor mellett felszenteltek egy kápolnát. Nemrégiben. Csuhcsev jóformán oda sem figyelt erre az értelmetlen szóáradatra.mondta Csuhcsev. .Azannyát! . és lehajolt a zseblámpáért. szakadt népség ételért kuncsorog. Azt mondják.suttogta a sötétség. hozzá folyton-folyvást ezt hajtogatják: „Szalticsiha. .az öreglány valószínűleg közelebb jött a századoshoz. s a lámpa ismét a földre esett. ah. hencegj el vele. Tessék. angyalom! Megjött az én sólyommadaram! És én már nem bíztam benne! Egy öregasszony mondta mindezt. Mert én. egyáltalán semmi! Csak a fal.de nem is füstfelhő volt ez. s a másik irányba világított. régebben az . Már rájött.Csuhcsev százados? . miféle szerzet ez? Másodszor. Nyikoluska. kemencében sütött pirogot mutogatnak. . A százados orrát savanykás bűz csapta meg. amikor valamin komolyan elgondolkodott. az édesanyja „Koljuncsiknak". minden eshetőségre számítva a százados.hallatszott ki a falból a tompa.Csuhcsev ujjával végigsimított az ajkán.De engem is megkínoztak. átkozódok. így azután a közelben mindenféle részeges. . de jól kivehető suttogás. Hideg fuvallat csapta meg Nyikolaj arcát. ahova akar. a nagyi pedig „Koljuska-mókuskának". miféle madárijesztővel van dolga. Szavisna.Az öregasszony kígyósziszegéshez hasonlító hangját sírás váltotta fel.figyelmeztette szigorúan.. drágaságom. most már egyértelműen kivehető volt. s lázasan azon gondolkodott.kérdezte visszahőkölve a százados. majd a fog . a szörnyű bűz még orrfacsaróbb lett .nem is köd. honnan tudja az öregasszony a nevét? Csuhcsevet senki nem hívta „Nyikoluskának".Most a száj. amikor hideglelésben feküdtem. kivagyott? . csak magának.Tessék? . Hiszen előtte nem volt semmi.Nem ismered fel a te Darjuskádat? . drágaságom. s egy fiatal szőke lányt választottál helyettem! Legszívesebben mindegyiket. hogyan is néz ki hivatalból az ő föld alatti tartózkodása. . másodszor pedig dünnyögött . Ez esetben pedig kétségkívül valamilyen rendellenességről van szó. És még valamilyen mormogás. bizonyos kérdések merültek fel. És ekkor valahonnan (talán a repedésekből) köd gomolygott elő .Igazoltatás.hüppögte egy reszkető hang. szinte alig látott valamit. Kérem a személyigazolványát! Itt azonban.

vologdai és kosztromai kormányzóság gazdag földesúrnője. egyszóval a legtipikusabb hajléktalan: felső teste valamilyen rongyokba csavarva. melyben ötös. de ez esetben csak egy rövid időre. a vasorrú bábára hasonlító. egy kedves szó nem sok. senki más. felkapta a fejét. s olvasni kezdett. elejtette a zseblámpát (immár harmadjára).El a kezekkel! . más adatok szerint 1800]. kínzó banya". De nem mászott vissza a pincébe .Állj meg! Hová mégy? Hiszen így sz-száz évig nem láthatlak újra! Ez tehát december nyolcadikán. hogyan rontott ki a pincéből. (12. kiabált. de inkább hatos méretű hatalmas kebel ringott. Amikor Nyikolaj idáig ért az olvasásban. Oda tettek elé egy jó vastag kötetet. megfordult. keresni kezdte benne „Szalticsiha "-t. mint valami kopott kínai dzsogging. A szócikk a következőket tartalmazta: „SZALTICSIHA . Kiderült. sőt már kilencedikén történt. de hogy milyen rémálma is volt.Olyan fény jön felőled. s kirázta a hideg. Maga sem emlékezett. és még valami hasonlót.mit kezdene lámpa nélkül? Betemette szeméttel a vasajtót. Nappal az öregasszony bizonyára az utcán kódorog. elhitette magával.efféléket nevezték szent együgyűeknek. de csak rövid időre . fésületlenül! Magamban meg csodálkoztam. és ott is halt meg. miért nem becézel. S a savanyú szag is eltűnt. és Csuhcsev az öregasszony helyén egy még fiatal. de Szalticsiháról keveset írtak: kegyetlen jobbágynyúzó. Egy lovashadnagy özvegye. igencsak mély kivágással. s a régi alapzatra újat emeltek. csontos öregasszony imbolygott. Reggelig hánykolódott az ágyban.Ki küldött? Hova küldött? . hogy másnap megy vissza a Túszáért. A százados egy határozott mozdulattal. Néhányszor elbóbiskolt. a szörnyeteg gyilkosról. de maga mögött még hallotta: . és meg is találta. hatalmas fekete szeme villogott. azonnal jegyzőkönyvet kell felvenni. bármennyire bátor ember volt is. hosszú ruhát. Hadd gyönyörködjek egy kicsit abban az édes arcodban.Ő küldött téged. s izgalomba jött. krumpliorrú nőt látott. elködösült. alul buggyos térdű lötyö-gős nadrág. s úgy-ahogy megnyugodott. hogy hallucinációja támadt. . hogy az órájára nézzen . Az „Sz" betűtől . mintha tőle jönne! . . s elhatározta.magyarázta zavarosan a hajléktalan öregasszony. balga Marfáról és Szalticsiháról. Már nagyon vágyakoztam utánad. ahogy öt perccel ezelőtt. olyan. mindössze százharminc évvel ezelőtt építették. ami a tudomány számára még nem eléggé feltárt jelenség. kövér.Ekkor hirtelen összecsapta a kezét. és a lépcső felé iramodott. Másnap az első előadás helyett az olvasóterembe ment.hideg verejtékben úszott. Ami a legfantasztikusabb volt az egészben. a moszkvai. kikért egy Moszkva-útikönyvet. .rendőrszokás szerint: ha váratlan esemény történik. 27. aranyom.Egy nagyobb lexikonra lenne szükségem. .Aki az üveget őrzi .vigyorgott a rémség. Hogy tud itt éjszakázni. hogy a templom nem is olyan régi. ahogy a Vörös téren a székesegyházat. s megint csak. arra már nem emlékezett. . Miután a százados álldogált egy kicsit az árokban. helyette erős virágillat érződött a levegőben. . Nyikoluska. annyit sem mondasz. hogy a nő nem rongyokat viselt. első dolga az volt. Átfutotta a sorokat. hogy az ördögbe nem fagy meg? . Eszébe jutott. a Krisztusban bolond.Tarakanova hercegnőről. éjszakára pedig lemászik a pincébe. 9.valódi nevén Szaltikova Darja Nyikolajevna [1730 március . a levegő megmozdult. 7 év alatt (1756-1762) 139 embert kínzott halálra. odairányította . ugye? . 11. hanem egy díszes. mindjárt visszajövök! Intett egyet.O. mindenekelőtt . az egyik kolostor tömlöcébe zárták. a lábán pedig foszladozó gyékénypapucs. megtalálta benne a Keresztelő Szent János-kolostort.1801. és a százados felé nyújtotta ráncos mancsát.Csakis ő lehet.kiáltott fel Csuhcsev. Tizenegy perccel múlt éjfél. mivel amikor Csuhcsev kikecmergett a gödörből. Világítsd meg magad. Valószínűleg megspóroltak némi pénzt az építkezés legelején. mit mormolt az éjszakai rém: „Szalticsiha. egy jóval ősibb állt a helyén. Ezután jött a líra . . fekete hajú. Előtte egy másik. a régi templomot. A fal mellett egy magas termetű. Ne nézz most rám. Azt 1860-ban lebontották. Meg még boldognak. már cseppet sem remegő kézzel felvette a zseblámpát.s a feltételezése beigazolódott.kérte a könyvtárosnőt Csuhcsev. de nagyon csúnya.Most nézd meg a te Darjuskádat! A könnyű köd szertefoszlott.). én ostoba! Miért vagyok még mindig ezekben a rongyokban. Ekkor Nyikolaj.

aranyeret kapsz." Olvasás közben Csuhcsevet különféle. Ez a szolgálat szempontjából mostanság nem számít. azaz a szellemeket százévente kiengedik egy kis sétára. Hogy a fenébe van ez. s elkobozta minden vagyonát. . amíg elvégzed a papírmunkát. a pincében pedig kísértetet látott. Másodszor. A tájékoztató tábla alapján megtalálta a keresett sírt. bizonyos Nyikolaj Tyutcsev százados. 2. úgy látszik.s máris dörzsölni kezdte ujjával az ajkát-fogát. az is lehetséges. egészen a haláláig. azonban időben elrejtette arannyal teli ládáit. hogy lelke épp ezért nem nyugodhat: vigyázza a jussát. akiknek Sz. Először is. hogy szeme a napvilágot soha meg ne lássa. Lehet. ilyen nem materialista világkép van formálódóban. Fosztassák meg nemesi címétől. Egyébként több mint harminc évig tartó fogva tartása alatt. hogy december kilencedikén. Úgy nagyjából tizenöt évvel ezelőtt hasonló gondolat egyáltalán az eszébe se jutott volna Nyikolajnak. egy az egyben. Agyonütötte vagy halálra verte.-t érdemtelennek találták arra is. idegi alapon. de igen erőteljes érzések kerítették hatalmába. Sz. amikor a kegyetlenkedésekről olvasott. hogy ezeket az izéket. S amennyiben van pokol és mennyország." De mindjárt utána szemébe ötlött Nyikolaj Tyutcsev százados neve . Sz. Persze attól függ. hogy éppen Csuhcsev századosra? Hiszen minden olyan jól passzol. Mit is ír a lexikon? Ez a féleszű asszony arannyal teli ládákat rejtett el valahova. honnan nézzük. hogy ezentúl bárki által is atyja vagy férje nevén neveztessen. senkinek sem adta oda őket. A századosnak kiszáradt a torka. azonban megvesztegette a hatóságokat. hogy elhagyta a szeretője. amivel hosszú évekre az egyik moszkvai látványosságnak tették meg. azaz a mai napon van éppen kétszáz éve. Szinte szikráztak a fejében a gondolatok. hogy a »gyengébb nem« képviselőjeként tartsák számon. töprenkedett. új gazdájára várva. Fjodor Tyutcsev nagyapja. hogy ez a bizonyos Szalticsiha földobta a talpát. miközben azt fontolgatta. a jubileum alkalmából? Biztos nem véletlenül kiabálta: „Hiszen így száz évig nem láthatlak újra!" Még ha ezer évig se. álldogált egy kicsit a sírkő mellett. Sz. Először még. nem téveszthette szem elől azt a fontos tényezőt sem. még talán hasznos is. Ez a szadista nőszemély itt csücsül a pincében. ezért a következő döntéseket hozta: 1. s amikor a házaspárnak sikerült elmenekülnie. Ha kiállotta az egy órát eme gyalázatos látványosságként.-t a Keresztelő Szent János-apácakolostor föld alatti börtönébe zárták. Akaratlanul is rángatózni kezdett a szeme. sikerült maga a cárnő elé vinni az ügyet. 3. hogy a nyakadba varrnak egy pszichológiai vizsgálatot. II. Moszkva egyik terén oszlophoz láncoltassák. szóval meghalt. hogy ráijesszen vagy megnevettesse. Ráadásul a zsaruk fele is kereszttel a nyakában jár-kel. Lehet. nyakába köttetvén egy nagybetűs tábla a következőkkel: »Ártatlanok kínzója és gyilkosa«. A nyomozás hat évig tartott. úgy. Továbbá Sz. Harmadszor pedig. Gyermekkorában biztosan tudta. Sz. Rokonai temették el a moszkvai Doni kolostor temetőjében. el lehetne-e intézni valahogy az exhumálást. Több mint két évszázada rejtőzik valahol ez az arany. gyilkos gyűlöletét védtelen cselédein kezdte kiélni. a kitűnő költő. a templom alatt? A lexikonban meg azt írják. nem kapott levegőt. Hiszen a Csillaga nem véletlenül irányította tekintetét abba a hátborzongató sarokba. Sz. Ostoba egy ötlet volt. melybe bezárassák és haláláig fogva tartassák. Putyin elnök képe mellett egy ikon van a falon. láncra verve vitessék a Belij vagy a Zemljanoj városrész egyik apácakolostorába. 1762-ben végül két parasztnak. Nem azért. A jobbágyok megpróbáltak panaszt tenni. semmiféle megbánást sem tanúsított elkövetett gaztetteivel kapcsolatban. hogy szigorúan vizsgálja ki az esetet. Még a rendőrakadémia igazgatójának dolgozószobájában is. leforrázta vagy vasalóval égette őket. Hát. meggyilkolta a feleségét. A bíróság halálra ítélte a gonosztevőt. Nyikolaj abba is belement volna. s tiltassék meg egész birodalmunkban. s azok hollétét még kínvallatás alatt sem árulta el. de erre való tekintettel sem mérsékelték büntetését. aki olyan jól teljesített analitikus kriminalisztikából. erre hamarosan rájött.szőke hajú asszonyokat és lányokat. tulajdonképpen mi a francnak? Nevezzük nevén a dolgokat: a sírban csontok vannak (maradjanak is csak ott). felgyújtotta a hajukat. hogy nincs Isten. így ezek után »e szörnyeteget férfinak kell nevezni«. Gyermeket szült az egyik őrtől. miért ne lennének kísértetek? Csuhcsev. először a százados és fiatal felesége életére tört. aki megparancsolta az Igazságügyi Kollégiumnak. Meglehet. hogy az efféle »szörnyeteg-nek« a gyors halál nem elegendő büntetés. hogy „eltemették a temetőben"? Elkérte magát az órákról. s kiszáguldott a Doni temetőbe. Katalin úgy találta. s ott bármelyik templom mellett ásassék neki egy föld alatti börtön. egyszerűen csak ezt gondolta: „Micsoda egy undorító perszóna. de mára valahogy elbizonytalanodott ez ügyben. egy külön pincehelyiségbe. A brutális kegyetlenség ilyen rohamai azután jelentkeztek nála.

sőt hívogatón így szólt: „Darjuska. nem nyomja ily bűn a te lelkedet. meg százados is. és megmondja. hogy most ölelésre kerül a sor. pezsgőt sem ihat. hogy van aztán.Darja Nyikolajevna! . sem a díszes ruhába öltözött kövér asszonyság. a kapitány komótosan végigsimított az ajkán. mivel. Az első . Mindent egybevetve jól felszerelkezett.Ott.kérdezte Csuhcsev. csak hideg borzongás futott végig a felsőtestén. hogy konstruktív mederbe terelje a találkozást. No és megint sötét lesz. sőt majdnem Tyutcsev. Minden teher egyedül énreám szakadt. de ha szükség lesz rá. Ha egy kicsit jobban a szemére húzza az ember. a csodafű nyitni fog. hogy ne riassza el azonnal a tisztátalan lelket. a sírban. kedveském! . Aligha lehet jó a látása ennek a Szalticsihának.mondta Nyikolaj. amikor a BM röplabdacsapatával Velencébe utazott . Péter korában viseltek. aki nem kockáztat. Szalticsiha elcsodálkozott: . ahogy tegnap.Visszajöttél! Már nem is reménykedtem benne! Látván.És mégis." És még valamit. arra kárhoztattam.Ez a Szalticsiha nem felejtette el a szeretőjét. és felkapja a vizet. Még a téglákat is megkopogtatta.nem jelent meg Nyikolajnak sem a szakadt vénasszony. úgyhogy félelem nélkül mászott be a pincébe. . Ezt Szerjoga tavaly vette. a fogain benyálazta az ujját. mondjuk meg nyíltan. remélhetőleg nem jön rá a trükkre. Csak egy dolog aggasztotta . Nyikolaj akaratlanul is összerándult.egy kis ikont dugott a zsebébe. . s jeges leheletet érzett az arcán. ha nem húz ujjat vele. Kolja Tyutcsev. Ezért aztán már fél tizenegykor. hogy itt maradjak földi büntetésem helyén. S akkor pontosan ugyanúgy.Nyikoluska.kölcsönkérte Szerjoga Voloszjuktól a háromszögletű kalapot. Hősies egy fickó volt ez a Tyutcsev. Ahogy ott állt a fal előtt. . alátámasztva ezzel Nyikolaj feltételezését. de azt már nem lehetett érteni. de csak a leggyengébb.Voltam a temetőben . hogy minél ravaszabbul terelje a beszélgetést a legfontosabbra. A harmadik . Minden eshetőségre számítva Csuhcsev megtette a kellő óvintézkedéseket. hol a kincs. majd a fog. Természetesen van kockázata a dolognak. jobb lesz. mintegy mellékesen. szórt fényre állította. a golyókat pedig ezüstszínűre festette. ami olyan volt.Vittem egy koszorút a sírodra. csak csontok vannak . A százados pedig ott toporgott abban a titokzatos sarokban. mellesleg. mindösszesen hármat. Tyutcsev álszázadosnak nem volt szüksége különösebb díszkivilágításra.úgy ám.De én magam. én vagyok.válaszolta közömbösen a halott nő. hogy elmúlna kilencedike. húsos kezét. . igaz? Ha valakinek odaadja a kincsét. A belső zsebbe. az csakis „Nyikoluska" lehet. de nem történt semmi szörnyűséges. ezt hallja: „Most a száj. szintén Nyikoluska. Szalticsiha még így fiatalon sem volt egy Marilyn Monroe. vagy csak úgy. a szürkén zavaros levegő örvényleni kezdett. gyorsan előkaphassa.. mert majd megsértődik.szilveszteri maskarának. hiszen te nem kegyetlenkedtél. megtalálta a Túszát.Hát semmit se tudol? Tán teveled nem imigyen volt? Bár téged magadat miért is ne engedtek volna átal azon az üvegen. feltűnési viszketegségből. s már ott is állt a százados előtt a halott földbirtokosnő.. mind a mai napig epekedik utána. A második ." Néhányszor mintha valamit hallott volna a fal mögül. . De lehet. majd köpött egyet.Darjuska! Én vagyok itt! Gyere gyorsan! A falat ekkor köd lepte el. . . . amikor meghaltam. ha nem jelenik meg a kísértet. Alaposan ki kell faggatni . . Ám mindez felesleges volt .mi lesz. Nem akármilyen jellem ez a nő. másfél órával azelőtt. Eközben persze telt-múlt az idő. feléje nyújtva csupasz. . Felkattintotta az öngyújtóját. a kincsre. de ahogy mondani szokás. Csak nehogy rájöjjön a trükkre. az ő korában.magához vette a szolgálati fegyverét. mint amilyent I. a halál után? . ott volt. Alig pár perc volt éjfélig.üvöltött fel Csuhcsev. igaz? Csuhcsev pedig. hogy csak úgy tűnt.huhogta a kísértet. gondolta a százados.

Kétség emésztett. úgy fél százat. Vajon tudod-e. Hét perc múlva éjfél. Das. kutatták ." De már választ nem kaptam." Kiáltok erre: „Eressz. rínak . drága jó barátom. minden csupa zöld és kék a folyó mentén. ." És megint a gödör mélyén találtam magamat. van. csak keresték. . Minden férfi gyáva a szerelemben.Na és hogyan? Csak nem szabadon szállottál? . mindenért fizetnem kellett. hogy a selymes pázsitban járjak!" „Mit tehetnék én. szerettéle engemet egyáltalán.Szalticsiha felsóhajtott. kiszáradt kút. Vergődöm. Száz esztendőn át vergődtem a falak közt. Egyetlen mentsváram volt . gyémántra és smaragdra.Hát persze . ó. nincs nékem miért vezekelnem! Az embereket te a szeretetre tanítottad.Mit gondolsz. Tovább nem ereszt. ki csöndesen. Ha nem tér vissza ebbe a magánzárkába. Csak nézem . de az üvegnek csapódtam. megnyílik a boltozat. Vezekelned kell. A bejáratot már kövekkel borították el. a nap legeslegvégén. a végén pedig ott a csodás mező. Engedd nékem is.siettette Nyikolaj.Jól elrejtettem. a bal oldalon pedig a veteményeskert.S azután megláttad a fényt? .Az utolsó szavaiból már egyértelműen a sértettség érződött. próbára teszem a szerencsém.mily tágas messzeség.Neked. Csak a szívemre hallgattam. . De az az átkozott üveg megint csak nem eresztett. mit jelent száz esztendeig a kövek szorításában rostokolni? Az álom nyugalma s egy szemernyi fény nélkül! Minden óra. izgalomba jött. s én szálltam a tetők és kupolák fölött. hogy megszöktek a jobbágyaim.Figyelj csak. meg negyven cobolyprémre? . az éjféli órán. s mily csodás hangok zengnek! Repültem. amit később egy kristályszelencében tartottam. mint a szél. leányom. A Hang pedig azt mondja: „A sok szeretetért és a sok kínért sok minden megbocsáttatik. mint bárki széles e világon.nem szeretett. de utat nem találék. amikor szerettem. száguldottam.. ki tudja. szeretett . lélek ide vagy oda. az órájára pillantott. megmondja-e a nő vagy sem.nem szeretett. Ha már megpillanthattalak téged.eredménytelenül. én pedig szerettem.Na és aztán? .Aha. mint az első. Így hát nem teketóriázott tovább. a rendőrségen pedig bejelentettem. Azután egy hangot hallok. elmondom.. Mellettem lelkek szállnak tova. Most harmadjára is elrepülök. . visszajön-e. csak szörnyen szomorú hangot: „Nem jutsz át. mások előbb vergődnek. édesem. benne fény világlik.kérdezte Szalticsiha. vezeklek! Nyissad hamar az ablakot! Ott leszek én a tágas messzeségben. Emlékszel az udvarházamra. De a látomás már megnyugodott. nem féltem a leszámolástól.bólintott óvatosan Csuhcsev. hogy beengednek! Amint Csuhcsev meghallotta az „elrepülök" kifejezést. Aztán ezt hallom: „Száz év után jöjj vissza.reád. Nyikoluska.A vagyonomra gondolsz? Az aranytálcákra. amelyik a Kuznyeckij mellett van? Ha a Lubjanka felől nézzük: az utca jobb oldalán a melléképületek vannak. hiszen te magadat nem ereszted.mondjuk. ki sebbel-lobbal. a kísértetről minden irányba apró bíborvörös szikrák pattogtak. Ha csak rövid ideig. . félti. Te. Újra csak ezt hajtogatom: szeretett . Nyikolaj ekkor a bal kezét gyorsan bedugta a kabátja alá. minden perc mintha csak egy örökkévalóság lenne. Ott. hogy a vérszomjas Szalticsiha börtöne az Úr teremtett világát be ne mocskolhassa. galambocskám. rejti a lelkét. hogy mérséklik neki a letöltendő időt. Hogy vágyódtam oda. És látom a kéményt. Jó darabig nem felelt. Én sem gondoltam egyszer sem a lelkemre. De te nem vezekeltél. ám a drágakövek és az aranyedények . engemet azonban sehogyan sem akar. a jobbat pedig a zsebébe. jobban. s csak ezt hajtogattam: szeretett . hogy vágyódtam! És látom. miatta lelkemet sohasem kíméltem. Hamarébb sehogy sem lehet. de mostan már nem rettegek. . ő pedig csak a fülét hegyezte. amint mindenféle népek járnakkelnek ott. . az én Nyikoluskámat várva. kétszer . . ahol az ezüstgolyókkal töltött pisztoly volt. tereád gondoltam. Vezekelni kell. elhagytam gyűlölt. Amikor már nem voltál. S amint kitelt a szabott idő. a szigorítottról az átlagosra. szörnyű testem.hát ez az.és már ereszti is őket az üveg. Az életben sem találja meg senki. . Darjuska. vagy megváltoztatják a büntetés módját . ez azt jelenti. a tornyok és a felhők fölött. Nagyon mély. neki semmi sem drága. De ha a nő egyszer szerelmes lesz. Ha most elrepül ez a szörnyeteg. amikor meghaltál. Lehet. nyelt egyet Csuhcsev. . a haragot felváltotta a bánat. azt mondja. Csakhogy ez a második száz év még keservesebb volt. Jöjj száz év múlva. a kincsről se tud meg semmit. miért nem temettettem be ezt a kiszáradt kutat? A hullákat dobáltam bele. jó uram. én angyalom. a kertben van egy régi. mint a légy az ablakban. ami kell." Megint csak itt találtam magam. ne is gondoljál arra. Olyan kellemes. S amikor kiszenvedtem. ha csak egy napot is. A cobolyprém természetesen már elrohadt.Emlékszem. a fekete kéményen keresztül repültél? . Lélegzet-visszafojtva várta. Nehéz a te lelked. ahol a kis ikont rejtegette. az igazgyöngyökre. hát persze hogy emlékszem .nem szeretett." Mire én: „Hát vezeklek én.Az én lelkem nem tudott a fájdalom nagy súlyától. Emlékszel? Egyszer még csipkerózsát is szakítottál nekem mellőle. akkor hová is rejtetted az arannyal teli ládát? Egyszerűen csak érdekel.Nem te vagy a hibás.

És hát. téged úgyis beengednek. hogy a nő nem fog ártani neki. Das. „Helyben vagyunk. a tizennyolcadik századi Moszkva térképét nem probléma beszerezni . de még a szemben lévő telek is nekünk való.mintha csak úgy magától lenne. .mintha simogatná. s olyan borzalmas volt belenézni a szörnyeteg dülledt szemébe. sétálgathattál volna kedvedre.Soha! Az úrnő elcsodálkozott: .vetett véget ostoba elmélkedésének a százados.acélos tekintettel körbenéztek. Azután még tizenkét lépés balra. csak a puszta látszata. két kopek a záloga. már lassanként köddé is válik.A Kuznyeckijen balra? . a gonosz és esztelen nőhöz.M-miféle v-v-varázsigét? . . s egyszeriben az arcáról is eltűntek a torz vonások. csak villódzó kezét húzta végig az arcán . . Hűséges szolgáimnak. még ha kétszáz év elteltével is. hogy még az ikonról és a festett golyókról is elfeledkezett..Ám miután meghallotta. Megjegyeztem.. Egész éjjel hordták a földet. azóta meg kísértetként imbolyog. hogy kinek a tulajdonában van a földterület.Neked meg honnan van szád meg fogad? Netán te nem is testetlen szellem vagy? Ahogy elnézlek. Élj csak. Kolja . .jajdult fel Csuhcsev. az nem csak úgy.„Most a száj. a ládákat leengedtem a kútba. mintha párát látnék körülötted. .. Az pedig. hogy egész Oroszországban biztosítsuk a rettegést. „Nem a lényegre gondolsz.mutatta meg újfent analitikus képességeit Nyikolaj. máshogy bajosan megy. hogy éppen azon a helyen kegyetlenkedett Szalticsiha a maga jobbágyleánykáival . hogy temessék be földdel és rőzsével. Hiszen tudod a ráolvasást. a csodafű nyitni fog. . édesem? .De mi végre neked az arany. s így szóltak: íme. De várjunk csak! . Ha élsz. De valamiért megsajnálta ezt a félresikeredett nőszemélyt.ezt csak forró szívük súghatta meg nekik. nem bizony . S a közelemben egy teremtett lélek sem volt. Az a lényeg. . hogy az ellenségeim holnap jönnek. arra is igényt tartunk. .Valamire nem emlékszem pontosan.De hát. amikor már alig volt hátra munka. Mondd el a varázsigét. Nyikoluska? . a magasba emelkedve." Jó kis mondóka.A Kuznyeckijtől balra eső kút? .Ah. nyílj meg. Csak azt mondd meg. Vegyük csak ezt a Szalticsihát. de tizennyolcban a Cseka nagykutyái kivégző börtönnek éppen a Keresztelőt választották ki. megmérgeztem őket.Telik az idő!" .Hát.Én nem sajnálom tőled. Nyikoluska. Nyikoluska .Harmincöt lépés? De hisz ez az Irodaház! A halott földbirtokosnő kérdezett tőle valamit. Minden további nélkül el lehetett volna küldeni az öregasz-szonyt a jó fenébe. majd a fog. testetlen kezét. szerettél? S a százados ekkor megértette. ahhoz először meg kellene dörzsölni a számat meg a fogamat. Hajnalra kelve pedig. . mint minden a világon . nem számít. akkor.. és vasra vernek.Ahelyett. ameddig tudsz." És akkor Csuhcsevet kiverte a víz. . hogyan nyüszít elkeseredésében Csuhcsev. „Lebuktam. a százados fejében pedig összevissza kavarogtak az összefüggéstelen gondolatok. a maga falaival. véletlenül van ott. Kész. s abban a pillanatban ott teremsz.a kísértet mindjárt eltűnik. valljuk meg őszintén. Ám Szalticsiha nem esett neki a halálra rémült Csuhcsevnek.Mennem kell. és ugyanoda dobtam a holttestüket. annál is inkább. A Rosszija biztosítótársaság székházába óhajtunk beköltözni.hajolt közelebb Csuhcsevhez a kísértet. Vidd. ugye. annál jobb. akkor. Na és a Lubjanka? Amikor ezek a Dzerzsinszkij-Menzsinszkij-félék Moszkvából Pityerbe költöztek.hebegte Nyikolaj. Egyébként is.. hogy mélyen lent. miért üldögéltél kétszáz évig bezárva? .villant fel a százados agyában.kiáltott fel keserűen. A legtetejét már én kapartam be.Mitől. a föld alatt van. hogy a sötétben ülsz.. nyílj meg földanya. szerettél-e engem valamennyire is? Hiszen csak eljöttél hozzám. gyönyörű sólymom. Proskának és Tyimoskának megparancsoltam.húsz százseny. nem számít.A Lubjanka sarkától harmincöt lépésre.szólt gyengéden. Lám.És egy-két méter ide vagy oda. . gyorsan hozzátette. ezek is aligha mentették volna meg. . melegséget érzek. nekem pedig egyik sincs. közben meg egy fenét. . Szenyká-nak. ne aggódj. Ha van egy bizonyos hely. . A föld alá és a kőfal mögé is beenged. az utcától. . ez messze van az úttesttől? . Körülbelül így: hát ez is olyan.. . Most mindjárt rám ront!" . Bármenynyi kolostor van is Moszkvában. Valakit meg kell majd kenni. El fogsz jutni a végtelen selymes-zöld pázsitra. arcához emelte jeges. ez lesz a mi helyünk. máris éjfélt üt az óra . nem tudtak más ingatlant kiválasztani. mert Nyikolaj már minden kulcsfontosságú információt kiszedett belőle. ahol az az őrült bányarém harminc évet leült a gödörben.futott át Csuhcsev agyán. Amíg értem nem jöttél.Sose találom meg a ládáidat! . .próbálta elképzelni a százados. Aligha tudhatták a forradalom eme lovagjai. Amint meghallottam az egyik hű emberemtől.

miért gyötörtelek halálra benneteket? Nincs számomra megbocsátás! Eme jajveszékelés közepette ugrott ki Csuhcsev a pincéből .Hát persze hogy szerettelek. a kijárat felé vette az irányt . . szerencsétlen kisleánykáim! Miért kínoztalak. micsoda kérdés ..éppen akkor. . micsoda boldogság! Ah.Ah. én átkozott. ó. s meg sem várva.dörmögte Csuhcsev. amikor utolsót ütött az óra. amíg Szalticsiha átszivárog a mennyezeten. micsoda fájdalom! Ó.Szerettél?! Szeretté-é-l? .huhogta mögötte az elcsukló hang. .minél hamarabb hozzá akart látni a dologhoz. én vérengző fenevad! Mit tettem veletek.

harminchárom. gyönyörködni egy kicsit az alvó Liszicskina alhadnagyban. S mindez decemberben! Igaz.kivirágzott egy csenevész. Mi van akkor.. Hát ennyi a történet. Azt pedig. de azt mondják.Harminckettő. de Nyikolaj ezt későbbre halasztotta. Egy percig sem kételkedett abban. a fogain. s a föld megnyílik előtte. . s határozottan balra fordult. hanem valami egészen más. s tett egy lépést előre. Kétszer húsz százseny . A bejárat fölött lévő kamera gyanúsan az éjszakai járókelő irányába fordult. „. nem mondhatjuk el. Ezért aztán nem is a gránitfal nyugtalanította. hány föld alatti szintet építettek.számolta ki a százados. de érdekes természeti jelenséget kell megemlítenünk.. majd megállt. a másik a Kuznyeckijra nézett. hogy a fal elmozdul. ha Szalticsiha kútját már réges-régen kiásták. éppen azon. a Szövetségi Biztonsági Szolgálat alatt a franc tudja. elmondta a varázsigét.ez nagyjából ötven méter. ahol a legenda szerint a hírhedt jobbágynyúzó Szalticsiha van eltemetve . amelyről a „Meteorológus-sarok" rovatban is lehetett olvasni. Ugyanígy a 238-as szobába is bemehetett volna. Útközben Csuhcsev beugrott a kollégiumba. az orra alatt elhadarta a varázsigét. olvadt.Egy óra múlva. . Ez igencsak mély. hogy mi történt vele később.. halványsárga hóvirág. és ott most számítógépterem vagy valamilyen titkos archívum van? A kamera megint csak forgatni kezdte vékony nyakát. Az épület egyik oldala a Lubjanka utcára. mivel Államtitok.gondolta. a felgomolygó tejfehér felhőbe. Mégiscsak jól választott magának foglalkozást Nyikolaj. de miután felfedezte rajta a rendőregyenruhát.Aki nem kockáztat. legyen. s Nyikolaj döntő elhatározásra jutott. harmincöt" . Mindenesetre az akadémián többé nem jelent meg. A Régi Doni temető egyik sírján . azonnal érdeklődését is vesztette. s máris a túloldalon találta magát." Végighúzta ujját a száján.. a százados egy masszív épület szürke fala mellett lépkedett. s egyben tett egy próbát is: megállt a női részleg éjszakára zárva tartott ajtaja előtt.úgy tűnik. veszettül kalapáló szívvel. A város egyes kerületeiben a hőmérő higanyszála 10 Celsius-fokig is felkúszott. aminek lennie kell . harmincnégy. Még csak egy apró. „Eh. hogy a háromszögletű kalapot tányérsapkára cserélje.

.

se hevesen kalapáló szívek. s még a halál sem lehet mentség az inappropriate behavior-re. mi a neve ennek a flórának. tolldísszel a fején. Itt minden pusztulásnak indult. mint valami különös viktoriánus dzsungel. ami volt. sötétszürke fal előtt. nem táplálja kiszolgálói hadát. (angol) Ez az egész nagyon érdekes volt. s elmerült a britekre cseppet sem jellemző sűrű bozótban.ebben az elvarázsolt királyságban ezekre nincs is semmi szükség. AVAGY AZ ILLEDELMES HALÁL A metró Északi vonalán a Highgate állomáson szállunk le. Vagy képzeljenek el egy Soames For-syte-ot pompás fűszoknyában. vagy. Ám a Highgate temetőben nincs semmi. hol nem áll meg mutató. (angol) . kifújjuk magunkat. mint duzzadt artéria.5 A brit illendőség legmagasabb és legelragadóbb megnyilvánulása Lady Montagu azóta már híressé vált utolsó mondata: „It has all been very interesting”6. amije csak volt. És megtorpanunk a néma. amikor még a Pax Britannica nem hullott darabjaira.IT HAS ALL BEEN VERY INTERESTING. A nekropolisz megtöltött minden szabad helyet. Mielőtt belépnénk a kapun. A Highgate olyan. se órák . amit egészen gyermekkorunktól fogva ismerünk Dickenstől. A Nagy Ben mellett a szív ritmusa blaszfémia. a kiplingianizmus fantasztikus kvintesszenciája. hogy mindenki ennyire méltó és udvarias módon tudjon búcsút venni az élettől. melynek birtokai fölött (a szárazföldek egyharmada és a tengerek kilenctizede) sohasem nyugodott le a nap. Az általam ismert London-leírások közül a legszebb a Brodszkijé: London csodálatos hely. se hangok. hajlékony hátán turnűrrel. s a holtak városa haldokolni kezdett. a terebélyes szilfák és tölgyek alatt (egyébként fogalmam sincs. S Chelsea felől búgnak a vontatók. merthogy ők aztán sohasem veszítik el méltóságukat.a rend és a káosz. Egy szmokingos Maugli. Adja az Isten. vagyis akkor. meglehet. A rideg síremlékek és a burjánzó növényzet kontrasztja . Bulwer-Lyttontól. megállunk. s azóta nem hoz már több hasznot. Conan Doyle-tól és Galsworthytől. ami a jól ismert sztereotípiákra emlékeztetne: se víz. városi embereknek úgyis egykutya mind) temették el azt a valódi viktoriánus Angliát. Az órák itt megálltak az utolsó Edward. Attól fogva a temető régi. nekünk. Az ideje lejárt. Aztán jó darabig megyünk még a dombok közt kanyargó utcákon. semmilyen körülmények között. hiszen az ötvenezer parcella mind a százhatvanhatezer sírhelye foglalt már. így az ásók koppanása sem háborgatja a hatalmas birodalom álmát. a világot kormányozta. Itt. a civilizáció jólneveltsége és a természet illetlen bujasága rabul ejti az embert. és felidézzük magunkban azt az Angliát. Egy igazi ladyt vagy egy igazi gentlemant nem is lehet zavarba hozni. és ami már soha többé nem lesz. Az etikett ilyen égbekiáltó megsértése valahogy mégsem rontja az illendőség általános benyomását. György uralkodása alatt. leginkább nagy becsben tartott részében nem temetnek. 5 6 Illetlen viselkedés. A Temze tengerbe siet. és egy Bagira.

rövid curriculum vitae és a rokonok üdvözlete olvasható. hogy kerül. akik megengedhették maguknak. a kincstári fájdalommal teli angyalok a holtak fantáziátlanságát testesítették meg: a parlamenti képviselőkét. A Highgate kutyái közül az ökölvívó Tom Sayers (1826-1865). mint hírhedt visszafogottsága. Ahogy a hús-vér különcök a maguk illetlenkedéseivel színt vittek a viktoriánus társadalom egyhangúságába. olyanok. Amikor a bokszoló meghalt. hogy sírjára egy ló szobrát állítsák fel: az elhunyt feladata volt a királyi istállók öreg. a generálisokét és a bankárokét. vagy a teniszütő a gyáros sírján . Amikor egy nekropolisz megtelik. Azt az agresszív igyekezetet. 94 fontot egy családi sírhelyért vagy ötezret egy pompás kriptáért. Néró szunyókál. hogy a kelta keresztek és gipszkrisztusok közül hébe-hóba egy-egy imádott kutya vagy macska kőpofája is előbújik. John Atcheler mély elhivatottságának megnyilvánulása. . 1839-ben nyitották meg. a nehéz kő léggömb az aeronauta síremlékén. De még hogy kutya! Az állatkert-tulajdonos George Wombwell (1788-1850) sírján kedvenc oroszlánja. de immáron szobrok és sírkövek nélkül. a bírákét. messzebbre az illedelmes társaságtól. aki meghagyta. ráadásul nagy valószínűséggel nem kis bevételt is hozott gazdájának. még halálukban sem. hogy 10 fontot fizessenek egy egyszemélyes. Az ilyen magas tarifa garantálta a klub exkluzivitását. Így például az egyik távoli szegletben. A brit különcködés alapjában véve messze földön híres. Az irodalmi alkotások e jellegzetes műfaja gyakran többet mond el a tovatűnő időről és azokról. míg kutyáját teljes életnagyságban kifaragták. és szünet nélkül döngeti koporsója fedelét kőpatá-ival. aki életében okosságáról és békés természetéről volt híres. hogy körülötte százhatvanezres láthatatlan tömeg áll. Hogy aztán mivel végződik mindez. A high-gate-i sírkövek többségén. A legnagyobb tiszteletben álló ilyen különcség az állatok szeretete. melyeket az utókor szentként tisztel.A temetőt Viktória királynő uralkodásának legelején. ahogy illik.az ormótlan gránitzongora a zongorista sírján. A sablonos kőurnák. sőt főrendi rangra emelte őket. mint maguk a szobrok. szerettem. S cseppet sem kell bánkódnom. véletlenül se különbözzenek a másiktól. Száz évvel ezelőtt az ápolt. az összes többit pedig továbbra is otthagyják a földben. Ez az oka. Na és versek. mert mindez arra emlékezteti. Ám a nyakig begombolkozott társadalom számára élettanilag nélkülözhetetlen a precíz dózisokban adagolt. nagyrészt felejthető. Például az a négysoros. Éppenséggel e néhány. hanem a sírfeliratok is. Úgy kell neked. akik benépesítik. egy kereszt nélküli sírban fekszik a nagy Michael Faraday is. Dolgoztam. míg a szentimentalizmus ostoba pazarlásba csap át.miatt rezzen össze a látogató. ám a viktoriánus társadalom mindig is nagy tisztelettel viszonyult a pénzhez. kikent-kifent Highgate a képzelő-erővel megáldott emberekből minden bizonnyal szomorúságot és undort váltott ki. mikor is a leghíresebb holtakat elviszik. Magától értetődően az újgazdagokat és a kalmárokat nem tudták távol tartani. tízezres tömeg kísérte utolsó útjára. és a kereskedelemben elért sikerekért őfelsége lovagi címet adományozott a felkapaszkodottaknak. de aztán lettem. s nem funkcionál tovább. „temetői" minőségben. Letelt. kiszolgált lakóinak az elpusztítása. John Atcheler. aki a Sandeman-felekezet oly megvetett szektájához tartozott. A síremléken Tom Sayersnek csupán a profilja látható. Szeretek. Egyetlen kicsit is ismert temető sem lehet meg hírességek nélkül. úgy teszik élénkebbé e kőkülöncök a holtak szürke kővárosát. a londoni közönség bálványának óriási dogja a leghíresebb. az elidegenedés eme haszontalanná vált zónáját csakis az olyan hangzatos nevek mágiája mentheti meg. dolgozom. amit egy ateista professzor síremlékére véstek: Nem voltam. s a tradíció nagyrabecsülése lengi körül. A szerencsétlen almásderesek kísértete így százötven éve ott áll már gyilkosa csontjain. Ám nemcsak a kőbe faragott esztelenségek sora van nagy hatással az emberre. A máshitűeket viszont a fal mellé temették a megszenteletlen földbe. akik egykor élők voltak. A viktoriánus Anglia excentrikussága sem volt kevésbé híres. kőbe faragott esztelenség . meghatározott mennyiségű különc. mostanra pedig ki tudja. mint az olyan tiszteletre méltó emberek nyughelyét. Még elképesztőbbnek tűnik az udvari sintér. amibe kerül. élek. hová lettek. s a halál titkától bölcs szemekkel merednek a ráérősen bámészkodóra. teljesen világos: az ingatlanárak addig emelkednek. a gyászmenet élén haladó zárt hintóban pedig a megboldogult kedvenc kutyája foglalt helyet büszke magányában. és máshová temetik. Ám akadnak igazi remekművek is. A Highgate sem lehetett meg némi hóbort nélkül (ami persze sosem lépte túl az illendőség határait).

ahol a Forsyte-okat is eltemették. kétségünk sem lehetne afelől. A szexuális kisebbségek és a politikai korrektség hívei így róják le tiszteletüket Radclyffe Hall írónő emléke előtt. Louis Prévost. előbbi buzgón gyilkolta a protestánsokat. Eleanornak a hamvai is. ráadásul pedig a burzsoázia esküdt ellensége. ahogy mondani szokták. hacsak abban a népszerű highgate-i viccben nem. az igaz barát vállalta mindezt magára? Hogy Frau Marx nyugalma érdekében a csecsemőt idegen kezekre bízták? S hogy most mindhárman . hogy a nekropolisz legfőbb sztárja és jóságos őrangyala nem is angol s nem is keresztény. csak virtuálisan van jelen. hogy ez a valóban így van. amit a gránitba véstek. Ha a helyi önkormányzat egy szép napon közölné. 7 .ezt még valamelyik társadalomismereti vagy osztályfőnöki órán hallottam.A Highgate egyelőre még tartja magát. a felső középosztály számára. a cseresznyéskertek kivágóinak szívét. Vagy a sebészvirtuóz Róbert Liston. A Westminsterben például egy szarkofágban nyugszik Véres Mária és I. végakaratának megfelelően. melyben a közismert áruházlánc nevét forgatják ki: „Marks & Spencer". akinek dicsőségét egyszerűen ellopták az álnok francia fivérek. aki először alkalmazta az altatást. hanem sokkal inkább a trón biztos támaszai. E nevek valóban képesek arra. akik miatt a temető minden útikönyvben szerepel. vagyis azoknak. Ám e sírokkal nemigen számol senki . hogy ifjúkorában párbajt vívott. Mert kimondottan őhozzá. s ezzel együtt a mi személyes életünkre is. s itt. s hogy Engels. utóbbi pedig ugyanolyan nagy áhítattal irtotta a katolikusokat. Helene Demuthnak. (Mellesleg a halálon túli paradox szomszédság teljesen mindennapos dolog a brit temetőkben. Sok évvel később eljöttem ide. s meggyőződhettem róla. Kari Heinrich Marx. a tragikum és az energikusság is. olyanok. aki egy boldogtalan szerelem miatt mérgezte meg magát. Vajon önöknek elmesélték az iskolában. Annál érdekesebb. aki az első regényt írta a leszbikus szerelemről. hogy a nagy Kína és a kevésbé nagy. És mindannyian belépődíjat fizetnek a temetőnek. Vagy a kinematográfia valódi feltalálója. akik a legangolabbak Angliában. ebben a temetőben. hogy ebben a társadalmi hasznosság fogalmát messzemenően kimerítő temetőben van még egy sír. ahol szintén állandóan illatoznak a virágok. és a bal szeme fölött egy sebhely őrizte a kard nyomát? Hogy^l tőke utolsó fejezeteit állva írta (az ülepén lévő furunku-lusok miatt nem tudott ülni). Itt. szakállas emberhez jönnek a delegációk és az egyéni zarándokok. Erzsébet. A Dickens és Galsworthy családok sírhelyével már más a helyzet. Hamvait. William Friese Greene. A baj csak az. Kari Heinrich igen szenvedélyes ember volt. a temető új részében van eltemetve a kommunizmus atyja. Persze a kapitalizmus sírásója a mai napig is kizsákmányoló szomszédjai legfőbb eltartója. aki így akarta a széthullott családot legalább a halál után egyesíteni. hogy úgy mondjam. így nem a május elsejei felvonuláson látott portré jut róla eszünkbe. mint pár betű.7 A német emigráns kortársai fölött aratott diadala a szomszédos sírral alkotott kontraszttól válik igazán látványossá. Vannak itt. most csak körítésként szolgál az l-es számú sírhoz. nem maradt más az íróból. a haragvó. mint közismert. megemlegeti még a burzsoázia a keléseimet"? Hogy mennyire büszke volt felesége arisztokrata származására. Charles Dickens hamvai Viktória királynő óhajára a Westminster-apátságban pihennek. A John Galsworthy sírján lévő feliratnak se higgyenek. szétszórták a sussexi mezők felett. aki olyan drámai hatással volt a világtörténelem alakulására.ezek aztán nem mentik meg a Highgate-et. Jenny is. Marx emlékművénél mindig van friss virág . s nem is említik sehol. s a név a highgate-i sírkövön csupán az elhagyott feleség. Az urna éveken át ott állt a brit kommunisták A teljesség kedvéért el kell mondanom. és harminc másodperc alatt képes volt egy lábamputációt elvégezni. s mostanra már senki sem emlékszik rájuk. hogy a névjegykártyáján az álljon: „von Westphalen bárónő"? Hogy a kommunizmus atyja gyereket csinált a házvezetőnőjének. bár. hogy anyagi eszközök hiányában a Highgate temetőt felszámolják. és közben fenyegetően azt mondogatta: „Na. hanem az élő ember.Kari is. hogy mára már a Highgate mindkét titánja.) Marx emlékműve. a filozófus Herbert Spencer. Ilyen például a legendás poliglott. aki sírfelirata tanúsága szerint „több mint negyven nyelven beszélt". de a marxizmushoz még inkább hű Észak-Korea azonnal jelentkezik a viktoriánus emlékpark gyámjának. akik életükben ismertek voltak. az istenfélő burzsoázia. aki életében oly híres és nagy hatású volt. A Highgate-et nem a zsenik temetőjének találták ki. s ragaszkodott hozzá. legfőképpen annak a két-három névnek köszönhetően. Catherine önkényességének eredménye. Megvan benne az erő. Helene is . nem is rossz. úgy lehet. Dickens és Galsworthy hamvainak hiánya a Highgate temetőben már-már szimbolikus. hogy áhítattal töltsék el a brit Lopahinok. A marxizmus kibékíthetetlen ellensége. helyi jelentőségű hírességek is.egy kőlap alatt fekszenek? És egy urnában itt nyugszanak a filozófus kedvenc lányának.

hogy mi lett a szerencsétlen. nekik is. mikor is egy bizonyos Thomas Druce koporsóját szedték ki a földből. Itt még fényes nappal is tökéletes. Elizabeth Siddal volt a neve. A holtak nyugalmát semmilyen körülmények között sem szabad megzavarni. amikor Marxékat áthelyezték a temető egy másik. hogy ne a családi sírba temessék. és egyesített szinte minden proletárt.csak rosszabb lesz mindenkinek. Késő éjjel tűz és olajlámpák fényénél feltúrták a földet. odalett a nyugalma. A vigasztalhatatlan festő a koporsóba tette a szeretett nőhöz írt verseinek vaskos kéziratát. elvarázsolta a Föld lakosságának egyharmadát.vezérkarának lakásában. s felnyitották a koporsót. tüdőbajos lett. és sok éven át két családja volt: a milliomos főrendi tag és az egyszerű boltos kettős életét élte. ártatlan Thomasszal. A vita. akinek haja színe olyan volt. elvette az élettelen arc mellett heverő lapokat. s ahogy ott feküdt. a szerelem emléke egyre csak haloványabb lett. Amíg a kommunisták nem döntöttek úgy. nagyobb presztízsű részébe. így került sor a leghátborzongatóbb highgate-i exhumálásra. Ez egy különleges. hanem távolabb a Highgate-től. Ez az egész história. A családdal való újraegyesülésre csak 1954-ben került sor. Azzal kapcsolatban pedig. De miféle temetői elbeszélés is az olyan. meghagyta. de aztán a rendőrség elkobozta. megvan a magam hipotézise. természetesen. A dolog az ocsmány vállalkozás egyik résztvevője számára bolondokházával. De elég volt Kari Heinrich föld alatti otthonába szentségtörő módon benyomulni. hogy Druce neve mögött Portland hercege rejtőzik. mint Ophelia. A legismertebb e képek közül John Everett Millais Opheliá-ja. A Druce család tíz évig pereskedett. nem pedig festő. Borzasztóan szerelmes volt egy gyönyörűséges leányba. melyek ékesen bizonyítják az exhumálások ártalmasságát és hiábavalóságát. A szemtanúk állítása szerint Elizabeth a hét év alatt nem porladt el. A Highgate temető története telis-tele van olyan epizódokkal. mint a spanyol aranyé. hogy az egekig magasztalják. A legbotrányosabb eset 1907 decemberében történt. Élt egyszer egy preraffaelita festő. s borzasztó nagy kedve támadt legjobb verseit kiadni. et cetera. nem sokkal azután. és átkerült a Scotland Yard raktárába. A majd fél évszázaddal korábban elhunyt Baker Street-i kereskedő menye és unokája azt állította. A kesztyűs kéz óvatosan félresöpörte a híres aranyfürtöket. Az ősi Kína bölcs lakói is jól tudták ezt. még mindig olyan volt. a marxizmus dolgai teljesen rendben voltak. egészen a kommunista ideológia teljes bukásáig. és a sírok felnyitását halállal büntették. hogy ő elsősorban mégiscsak költő. s máris szerencsétlenségek sora zúdult követői fejére. s pénzt gyűjtenek az újratemetésre és az emlékműre. Az élők bármilyen fontosnak gondolják is az exhumálás célját. Csak hát a szerzőnek nem sikerült költői dicsőségre szert tennie . hogy Dante Rossetti feleségül vette. és a halott nőt visszatemették a földbe. Elizabeth órákig pózolt hozzá a fürdőkádban fekve. s mikor meghalt. ahová úgysem megy az ember kísérő nélkül) már önmagában is kellemetlen látványt nyújt. Fiatalon halt meg. a híres különc és mizantróp. aki állítólag föld alatti folyosót ásatott a palotájától a Baker Streetig. amiben szó sem esik szorongásról és túlvilági lényekről. Az öreg fák koronája olyan szorosan borul össze. A preraffaeliták számára maga volt a szépség istennője. a másik számára börtönnel végződött. amit manapság már lassan a bonbonos dobozokra is rányomtatnak. Ötvenezer fűvel és bokrokkal benőtt sír (és sehol egy élő lélek. a harmadiknak pedig el kellett menekülnie az országból.az újságokban kegyetlen kritikákkal illették a verseit. Diadalmasan vonult végig a kontinenseken. Megfázott. et cetera. hanem egy plebejus. már-már giccsesen szép gesztus volt. Rossetti nem tudott aludni. de erről majd kicsivel később. Először beszéljünk a szerelem furcsaságairól. s szinte mindegyik megörökítette őt a vásznán. természetellenes csend honol. egyik a másik után: legelőször a sztálinizmus összeomlása és a magyar felkelés. És kiharcolta. nekünk is. De aztán teltek-múltak az évek. hacsak nem a temető régebbi részében. hogy a sírok kontúrjai már a sétánytól néhány lépésnyire is elvesznek a félhomályban. Az . ami misztikus félelemmel töltötte el. Na és? A sírban nem herceg feküdt. Vegyük csak Marxot. akit Dante Gábriel Rossetti-nek hívtak. sohasem érdemes a holtakat háborgatni . az örökséghez való jog miatt robbant ki. s lassan kezdett elszállni belőle az élet. akinek így megzavarták a nyugalmát. virágoktól körülvéve. jó reklám volt a könyvhöz. a Szovjetunió és a Kínai Népköztársaság Nagy Barátságának vége. ráadásul Rossetti időközben eldöntötte. élete hátralevő részében pedig marcangolta a lelkiismeret. ami teljesen összhangban állt a preraffaeliták szellemiségével. Nem kellett volna ezt tenniük. aztán a két legnagyobb szocialista állam. magától értetődően. hogy kiharcolja a koporsó felnyitásának jóváhagyását.

Ha pedig így van.ember csak szedi a lábát. de a nap már lemenőben volt.. (angol) . ha az nem egy átlagos temető. egy szolid ember. gondoltam. majd elegánsan távozik. és a kövek fölött kezdett sűrűsödni a köd. és végérvényesen megnyugodtam. amelyekben letépett fejekről és átharapott artériákról esik szó. szagolt és tapintott a tengerentúli országokban. Mentem a Swains Lane-en a temető mellett. Egyszer csak azt látom. ha egy mohával benőtt kripta mögül az élettelen szemű. ami képes embernek mutatni magát. hogy néhány kimondottan gyanús sírbolt ajtaját befalazták. aki teljesen vak volt. csak annál sokkal ravaszabb és rafináltabb. hogy békességre lelhet-e egyáltalán egy ilyen lélek. De rám nem a borzalmakban való tobzódás volt a legnagyobb hatással. A whitechapeli prostituáltak felszabdalója a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az úri társasághoz tartozott. köpcös öreg. A könyv szerzője olyan újságcikkekből idéz. mint a Highgate-ben? A kérdés csak az. hogy a róka nem egy egyszerű állat. hogy a bokrok közül mereven engem néz egy alacsony növésű. Szerettem volna felkeresni egy James Holman nevű különc sírját. hogy minden bizonnyal itt van eltemetve a vérszomjas Hasfelmetsző Jack is. aranyhajú szépség lép elő. akinek petyhüdt arca és tokás álla egy buldogra emlékeztetett. És persze arról sem feledkezhetünk meg. s a holtak szívét nyárfakaróval döfték át. Egy befalazott kriptára mutatva viccesen megkérdeztem kísérőmet. aki eddig a pillanatig abszolút beszédes kedvében volt. Rémesen megijedtem. hol másutt lelhetett volna békességre.. fekete szeme pedig összeszűkült és villant egyet.. teljesen tisztában vagyok vele. hogy egy alak gyorsan felém suhan. Ez az ősz hajú gentleman. legalább a halál után. én pedig kezdtem rosszul érezni magam. de a rókáknál meg kell. akit annyira nem talált a londoni rendőrség. De ez még nem minden. Kész vagyok megesküdni rá. Gyerünk tovább!" Arca elsötétült. Nagy megelégedéssel olvastam egy másik. Br-r-r. A kísértet ott bolyong Európában. Aztán nézem . hogy jó néhány szempár csakis őrá szegeződik. Valószínűleg ez volt az angol humor. Mint japanológus. Körülbelül este fél tíz lehetett. Úgy kellett a vandáloknak. Minden japán jól tudja. és egyszer csak azt láttam.. hirtelen elhallgatott. Idegenvezetőm. Az még hagyján. s közben szinte fizikailag érzi. Ezért a temetői rókával való találkozás semmi jóval sem kecsegtet. hanem éppen a Highgate.). Ám amikor a temetőben jártam. hanem a helyi lakosok egyszerű beszámolói: „Munkából mentem hazafelé.. s miután világ körüli útra indult. hogy némi ellenszolgáltatásért cserébe elvisz a temető távoli. és azt susogja: „Give me back my poems"?8 Ha pedig az ember az álmából fölvert Kari Marx bozontos szellemét képzeli maga elé a halottsápadt holdfényben. felpattintja ezüst zsebórájának a fedelét. amit hallott. teljesen hangtalanul. a temető őre és felügyelője. gondoltam. és borzalmas tréfákat űz mindenkivel. hogy a hetvenes években megjelentek a temetőben a vámpírvadászok. Ráadásul csámcsogott. Japánul „kicune" a neve. hát attól tényleg kirázza a hideg. ahogy ott ültem a napfényes olvasóteremben. ahol annak idején annyira odavoltak az exhumálásokért. kezével végigsimított rövidre nyírt ősz haján. akik úgy harminc évvel ezelőtt szaporodtak el az itteni bokrok között. a sírok felől pedig áradt a hideg. De mi van. Szerzője azt írta. A bulvársajtó kitalációi. és nem nézett rám. hogy álljunk. szemrehányóan megremegteti ősz pofaszakáiiát. azokban nincs semmi félelmetes. Hál' istennek nem voltam egyedül. a Highgate Temető Barátai nevű társaság tagja beleegyezett. hogy egy másodperccel korábban még nem volt ott! Az ismeretlen nyelt egyet. még rendben is lenne a dolog. hogy némelyik kripta bejárata akkurátusan be van falazva. könyvet írt arról. Mégiscsak kereskedő. ha Portland álhercege bújik elő a kanyarban. Hasonlít az európai farkasemberre. hogy ez a vámpírok elleni óvintézkedés-e. A londoni városháza könyvtárában kezembe került egy könyv a highgate-i vámpírokról. Ami a madarakat és a sünöket illeti. 1970. Körülnéztem. szinte már járhatatlan végébe. Különösen akkor.már nincs ott semmi. és egyből eszembe jutott az a rosszemlékű könyvecske. március 20. 8 Add vissza a verseimet. Majd kis szünet után kurtán-furcsán csak ennyit mondott: „Badarság. egy igazi helybéli is elkísért. akik felnyitottak néhány sírt. és a szamurájok bátor leszármazottai körében babonás félelem övezi." (Hampstead and Highgate Express. vagy inkább a fogait csikorgatta közben.. A huszadik században a Highgate tönkrement és elvadult. hogy a kicune alakváltó lény. elszaporodtak a városi környezetben ritka madarak. sünök és rókák. észrevettem. Némelyik Ghostbuster még börtönbe is került emiatt.. Amikor már többé nem jártak ki ide az emberek.. még elmésebb könyvben.

miközben próbáltam rávenni magam. hogy ne nézzek vissza .Valahogy elköszöntem kísérőmtől. s a kijárat felé vettem az irányt. .végül is milyen gyerekes dolog az ilyen! Ám a lépéseim valahogy maguktól egyre ölesebbek és gyorsabbak lettek.

Mennyit álmodozott róla. kegyetlen és önelégült. hiszen ő volt az egyetlen. és mindent megbocsátott neki. Például az. melyekkel életében soha nem foglalkozott. mint a szerencsétlen Jenny. . Vagyis egyrészt beigazolódott a hipotézise. az veszélyes is lehet.Elsődleges az anyag Szerecsen nesztelenül követte a szakállas férfit. azután pedig kínlódhatsz. Miközben a kései látogató félősen összegörnyedt testét s csupasz tarkóját szemlélte. s nem lesz habos. Az a lényeg. s az összes vért kiszívja. Csak arra kell vigyáznia. De hatalmas akaratereje győzedelmeskedett burzsoá gondolatokkal megmételyezett tudata felett. Most lecsökken az adrenalinszintje. ahogy a foga alatt megroppannak a ruganyos csigolyák. Az mintha valamit megsejtett volna . Ó. akik nem tudták elviselni a megpróbáltatásokat. hogy felfedezte. remek! Szerecsen egy légies ugrással átrepült a kőangyalon. Megnyugodott. kisstílű forradalmároktól! Nagyon is tisztában volt vele. M-m-m. Tapasztalatból tudta: nem szabad kapkodni. ez egyszerűen lenyűgöző! Csodálatos. étvágygerjesztő náció! Legfeljebb az észak-koreaiak ízletesebbek náluk! Na nézzük csak meg jobban. Magadba szívsz valamilyen szemetet.egyre jobban szaporázta lépteit. két kategóriába sorolhatók. hogy ne kövessen el hibát. teljesen tönkretette a rothadt filisztermorál. s a forró vér sugarai csiklandozni kezdik a szájpadlását. Először is az olyan puhány liberálisok. Az ígéretes látogató villámgyorsan kifutott a kapun. de ez nem jelentett semmit. túlságosan is sok álmaterialista pusztulását okozta. Olyan gondolatai támadtak. mi van még itt! Nincs megkeresztelve! Kiváló! Nem jár templomba. jóízűen cuppantott egyet. s ettől kezdve Szerecsen igényesebben válogatta meg táplálékát. Nem lett volna jobb valami kevésbé rombolóra fordítani ezt a hatalmas intellektuális erőt? Hiszen egész életében hányingere volt az úgynevezett népvezérektől és a legkülönfélébb hataloméhes. A föld felett suhant. Szerecsen sosem szerette a habzó borokat. akik hittek az anyag elsődlegességében. közvetlenül azután. túlérzékennyé vált. még fütyörészni is kezdett. az anyagot bizony táplálni kell. hogy a temetése után ismét mellette lehet. Szerecsen gyorsan szippantotta be a levegőt hiperérzékeny orrlyukán keresztül. s az anyag teljes mértékben újjáalakult. az erkölcsi-pszichológiai hatás azonban tökéletesen pánikba ejtette Szerecsent. aki teljes egészében elfogadta. hozzá igazán közel álló ember. vére elveszti azt a bizonyos keserű mellékízt. s megkönnyebbülten fellélegzett. Ez szörnyű következményekkel járt. De Jenny helyett csak csontok vártak rá a sírban. Szerecsen highgate-i életének kezdetén. Ez nagyon is jó. az elvtelenség és a válogatás nélküli evés sok. Tehát materialista? Kitűnő! A Kommunista Ifjúsági Szövetség tagja volt. csak egy kőfal választotta el az orosztól. óvatlanul az első útjába kerülő polgár vérével itta tele magát. Ők. amit könnyedén átugorhat. Elindult a fal mentén. mi az a proletárdiktatúra! Mennyire elborzasztották a Párizsi Kommün idején történt tömeges kivégzések! Akkor miért kellett ennyi évet és erőt pazarolni. és már előre élvezte. Ez ostoba kispolgári önzésre vallana. Ezek az opportunisták kivétel nélkül szomorú véget értek. azaz a bomlási folyamatot visszafordította. hogy mihamarabb bekövetkezzen a szocialista forradalom véres győzelme? Csak nem a fenekén nőtt furunkulusok és a vérszívó hitelezők kiváltotta düh volt az egyetlen oka? Soha nem érezte még ilyen rosszul magát. nehogy elragadtassa magát. s ezért elválaszthatatlanul összeforrtak vele. Tudata elernyedt. miként vállalhatott magára ilyen szörnyű felelősséget? Hiszen jól tudta. Egy orosz! Ez jó. miféle robbanóanyagot kotyvaszt a dolgozószobájában. aki ostoba módon késő éjszaka a temető mellett őgyelgett. 1971-től 1984-ig.

de akkor szigorúan magára kiáltott: „A tudat elválaszthatatlan az anyagtól!" -. volt-nincs materialista.az anyaghoz van láncolva. hogy a forradalmat nem lehet siettetni sekélyes provokációkkal és politikai terrorizmussal. egyre inkább uralkodni kezdett tudatuk felett. úgy két perc múlva. Éppen az ilyenek tették tönkre a huszadik században a marxizmus nemes ügyét. mintha egy hétköznapi rablás áldozata lenne. nem állhatott át az idealisták oldalára. Szerecsen ezt szinte észre sem vette. Ahogy egész életében a betevő falatért küzdött. A Szerecsen egyszeriben maga előtt látta. Ugyanolyan őszintén hitt abban. Sok mindent el kellett viselnie ezekben az ínséges. S amikor a temetőbe került. Egyáltalán nem rémült meg. nem a szellem. s játszadozni kezdtek az istenkével. Amíg élt. hogy a lánya a jelenlétében ejti ki ezt a tiltott szót. A highgate-i matuzsálemek közül Szerecsenen kívül egyedül Jack maradt. ezt a szerencsétlen ostobát tényleg sajnálta. itt is koplalnia kellett. istenem! Iste-nem! Amint meghallotta. no és az arisztokrata előítéletei is megakadályozták ebben: hogy nézne ki. Szerecsen még magasabbra emelkedett. és hirtelen felkiáltott: „Szerecsen.Szerecsen jól látta. ha egy ismeretlen ember nyakába harapna? Így azután kiszáradt. s milyen tüzes szónoklatok s ünnepélyes esküvések hangzanak el a ravatalánál! Na persze! A legolcsóbb. kedvenc karosszékében. Hozzálépett. . Igaz. s a szennycsatornába dobták. De amikor a végén azt kiáltotta. s Lassalle. a cselédlányról még beszélni sem érdemes . a középosztály lázadóinak ezek a tévelygései! Százhúsz év család. s csak azt veszed észre. amikor köhögni kezdett.Nem. Otthon üldögélt. Te köszönsz neki: „Good evening". elvbarátok és íróasztal nélkül. Később a white-chapeli stricik már nem bíztak a rendőrségben. Még szép. Nem volt erejük elviselni a nélkülözést és az éhséget. a koszorúra meg jobb nem is gondolni. megértette. a Tábornok szép beszédet mondott. egészen a mennyezetig. Egyedül Tussy sírt. Ó.pfuj. ezért aztán az anyag nagyon hamar. sőt nem is köszönnek egymásnak. hogy efféle módszerekkel nem lehet felébreszteni a proletariátus osztályöntudatát. s abban a pillanatban már ismét a saját. a dialektika törvényének megfelelően. a Maitland Park Roadon. a férfi pedig. mintha meg sem halt volna. ahogy százezernyi proletár utolsó útjára kíséri. ráncos állára csurog a nyála (híres szakállát már egy fél éve levágatta. Nehéz dolog. törvényszerűen ide vezet az ostoba proudhonizmus. Micsoda érvekkel.értelmetlen halott húsdarabot engedtek le a sírba. csak még egyszer lefényképeztette magát). természetesen rögtön megérezte. aki azt ígérte. elmaradott nő volt. tökéletesen néma és mozdulatlan testében találta magát. az első útjukba kerülő látogatóra rárontottak. Tussy maga jött be. négy és fél fontos koporsóba rakták. de már több mint száz éve nem beszélgetnek. Eleinte ugyanúgy szűkölködött. Lenchenről. Valószínűleg rögtön azután. így azután hamarosan sátánista lett belőle. hogy friss hemoglobin-utánpótlás nélkül a fehérjeanyag hamarosan elpusztul. Őt. a kishitű Liebknecht csak ráncolta a homlokát. lehajolt. ami majd anarchista lázadássá növi ki magát. ahogy meghalt. A temetőbe mindössze tizenegy ember méltóztatott eljönni. Ezek a szerencsétlen kapkodok nem értik. amikor harácsoltak. egy plédbe bugyolált öregember mellére bukott fejjel ül. Buta. hogy népfelkelést szítson a nyomortanyákon. az istenkéjéhez rohant. Semmivé lett. a sírban csak egy rothadó hulla fekszik. a beszélgetőtársra vágyakozó Szerecsen megpróbálta megértetni vele. ahogy ég a tűz a kandallóban. csak kíváncsiságot érzett. Hányszor látta maga előtt. amikor a szellem . komor években. hogyan tovább? Csak nem kell istenke ítélőszéke elé állnia? Vigye el az ördög! S akkor felülről látta meg a szobát: egy nő sír. olyan volt. milyen történelmi példákkal állt elő! Disznók elé gyöngyöt szórt! Ez a szemét rászokott. hogyan fog meghalni: fejét hátravetve kéksavat iszik. s bűnbocsánatért könyörgött Herr Doktor számára. Szólítani akarta a lányát. minden felhajtás nélkül elintézték. Amikor újoncként idekerült. ez kizárt. valaki pedig még el is nevette magát.túlságosan is jóságos volt. Még a száját sem tudta kinyitni. Szerecsen! Ó. hogy . amiben a férje is. maguk jutottak a Hasfelmetsző nyomára. A materialista halála prózai jelenség. Az álmaterialisták másik kategóriájába azok tartoznak. elege lett belőle. Miután osztályidegen vérrel teltek meg. ideológiai hájat növesztettek. S akkor valami megpattant a mellkasában. de nem jött ki hang a torkán. Eltelik néhány év. a munkásosztály elfajzott árulója nyomdokaiba léptek. Nézte. és pogromokat robbantson ki. ő meg így válaszol: „Lucifer dicsőségére!" Lám. hogy az elhunyt neve és munkássága túléli az évszázadokat. sosem játszotta meg magát. mi történt. mint ifjúkorában. Na lássuk. Jenny azonban sosem ivott volna vért . hogy friss hullát zabáljon. Azután jött az a bizonyos undorító temetés. tehát mégiscsak elárulta. Jack szerencsétlen londoni kurvákat belezett ki. akik nem válogattak az eszközökben. halála után a látása teljesen rendbe jött. maguk is rendes polgárokká váltak. Jenny nem árulhatta el. hanem a tudat .

aki száz évvel ezelőtt jött el a sírjához vörös rózsával a kezében. mohó lasalleánusok elárulták a proletariátus ügyét. enyhén hűvös. beszédeket mondtak mindenféle nyelven. nem volt igazán állhatatos. különben kirágta volna magát a sírjából irigységében. Eltelik még egy kis idő.már csak a fényképezőgépekkel felszerelkezett turisták jöttek. hogy a háta mögött kinevetik. mint az a másik. Milyen büszkén viselte harcias becenevét. „Brrr.ez megengedhetetlen fényűzés. S minden kis sebben ott maradt valamennyi a nyálából.kiderült. Szerecsen ezt már akkor felfogta. azután szórják szét a hamvaim a tenger felett. amikor úgy tűnt. amikor a kommunista delegációk tagjai drága bőrkabátokban jelentek meg. A kommunista párt helyi részlegének aktivistái. . és adieu. desszertnek pedig meghagyott egy elködösült tekintetű kis szociáldemokrata leánykát. pontosan ugyanolyan. ezért azután egyre nehezebben lehetett azt megkülönböztetni egy bankárétól vagy brókerétől. Ettől azonban először is eltompult gondolkodásának racionalitása. mint a legjobb étteremben. s mindegyik feltétlenül a proletár Messiás kőszakállába kapaszkodva akarta megörökíttetni magát. Kivárni. majd mindennek betetőzéseként ünnepélyesen átköltöztették Highgate legelegánsabb parcellájába. a lánya hangosan felzokogott." A jó öreg Friedrich mindig is hajlamos volt könnyelműen cselekedni. Már annyira ki volt éhezve. hogy az ereikben vér helyett Szerecsen nyála folyik. dülledt szemű útitársnőjéhez fordulva. Mintha csak meghallotta volna ezt a néma figyelmeztetést. hogy az. s éjszakánként vonyítani fog a holdvilágnál. csak úgy zubogott az artériáiban. S most váratlanul megjelent egy igazi orosz! Kopasz. amíg a proletariátus az egész világon győzedelmeskedik . Hogy a bőrét ne lepje el a hullazöld réteg. amilyen soha nem volt életében: titanikus. akibe beleharapott. ezért aztán Szerecsen nem hallotta a beszéd végét. Kár. mi is az a dialektika!" Az édes emlékektől felbuzdulva Szerecsen felrepült a kerítés gerincére. Nesztelenül odalopózott a magányos zarándokhoz. elvihesse magával a Highgate-ból a nagy Kari egy részecskéjét. kis szakálla van. csak ne a férgek közé hallotta a gondolatát Szerecsen. megvetően elfintorodik.Menjünk vissza a konghesszusha! Majd én megmutatom ezeknek az impotenseknek és politikai phostituáltaknak. A burzsoá temető legelhagyatottabb zugában egyre több látogató fordult meg: először csak egy-egy ember. szépen-lassan körbeszaglászott. autósokat és bicikliseket sem lehetett látni. Jó kis „Tábornok" . a képük meg kikerekedett a jóléttől. Szerecsen évtizedeken keresztül úgy táplálkozott. pikánsán kesernyés. s egyszeriben felforrósodott. nem kell már sokáig várni. akik minden évben egy szál vörös szegfűt hoztak a sírjára. A sovány éveket termékeny időszak követte. utána már csak rókavadászatokon vett részt. Először az egyiket kóstolta meg. hogy ez a fennhéjázó Spencer nem volt materialista. hogy a Szabadság Szigetének lakosait megfertőzték a sárga ördög mikrobái. majd egész delegációk jöttek. Szerecsen már több mint tíz éve éhezett.van egy másik nője is. Először a Tábornok dobott egy marék földet a koporsó tetejére. s komótosan. pótszerrel kellett táplálkoznia. Ah. hogy a sűrű kreol nektárból csuklásig teleitta magát. vagy elvegyült a tömegben. . Ezeknek a vérében mind határozottabban érezhetővé vált a zsír mellékíze.kiáltott fel az orosz. Mert hát voltak olyan idők is. S azután bekövetkezett a katasztrófa. másodszor pedig ősz hajában visszataszító vörös szálak jelentek meg. Őket már úgy összeharapdálta. fiatalabb és szebb. A csenevész csokrokat csodálatos bíborszínű. haragvó. Istenhez hasonlatos. Egy igazi materialista nem szóratja csak úgy szét a hamvait a tenger felett . vérvörös szalaggal díszített koszorúk váltották fel. Hogy az egész világon elterjedjen a marxizmus! De a telhetetlen. „Nagyenka! . s végül emlékművet állítottak neki. később pedig még sokáig böfögte fel a gyomrát megülő dollárokat .Először hamvasszanak el. hogy „hasznát vegye gárdatiszti jártasságának". nem számítanak. a magányos materialisták pedig végképp eltűntek . eszébe sem jutott. Legutóbb akkor kapott ismét erőre.egy hetet harcolt. majd a másikat. Ez idő alatt nem akadt egy valamirevaló fogyasztható materialista. Nézi a haláltusában szenvedő szeretőjét. habos lett. s nem érte meg ezt a nagy napot. s ne száradjanak ki az ízületei. sietősen követte a magányos járókelőt. kiválasztotta a legétvágygerjesztőbb személyt. hogy mihamarabb a nyakába ugorhasson. micsoda vére volt! Kellően csípős. Korai lenne még meghalnia . Ideális pillanat volt: a temetőt kettéválasztó falak közötti keskeny út kihalt. amikor a kubai elvtársak látogatták meg.ehhez erős idegzet és óriási türelem kell.vele együtt dobja el magától az életet. Szerecsen egy kicsit feljavította az enzimjeivel. A kőből formált Szerecsent olyannak örökítették meg. Azóta két hónap telt el. . A delegációk látogatásai egyre ritkultak. és kimegy. csak nem akarja kiinni a savat. nem falánk módon belakmározott.

Komor iróniával azt gondolta. kár. . majd szívni kezdte a vadállat ragacsos vérét. a négyszarvú szamár. mint Willich. szerencsére. Stop! Mi ez az undorító bűz? Szerecsen széles orrlyukával körbeszaglászott. s csak bolhacsípésektől sebes fülét sunyta félénken hátra.várta. Szegény megszédült. érezte. A már mindenbe beletörődött temetői róka békésen álldogált . Felrepült. lecsapott a jószág szürkésvörös hátára. miközben kifelé köpködte a szőrcsomókat. Még csak az kellett volna. és befogta az orrát. hogy mikor lakik jól a vámpír. hogy hamarosan elájul az éhségtől. hogy megmérgezze magát. ő imádta a rókavadászatot. vagy a renegát Herweg! Pfuj! Szerecsen kis híján elhányta magát. undorodva elfordult. De akkor. hogy nem látja ezt a Tábornok. Szerecsen a rekettyebokor alatt meglátta a pótszert. Ez lehetetlen! Szigorú megrovás a tagkönyvben 1982-ből! Rendszeresen elmulasztott tagdíjfizetés! A Marxizmus-leninizmus Egyetemen tartott előadásokon elaludt! Vajon kire szavazott a választásokon? Micsoda disznóság! Kispolgári söpredék. Morgott. visszataszító kis liberális. s fogait szőrös tarkójába mélyesztette.Az ugrás előtt utoljára még vett egy mély lélegzetet.

.

ezért a város vezetése egy ügyes piárfogást alkalmazott: átvittek néhány „sztárt" is a Pere Lachaise-be. nem pedig a könyvekből vett Franciaország ugyanolyan unalmas és prózai. Franciaország egyike azon kevés országoknak. mint egy szűrő: minden. 17 hektáros parcellát az Első Köztársaság tizenkettedik (és egyben utolsó) évében. melynek lakói legfőképpen nem a szerelemmel. mellesleg kapásból franciául a szavakat bárki megérti anélkül is. A könyvekből és filmekből vett klisé annyira szilárdan tartja magát. vagy legalább némileg kiegészíteni. (A ford. A kezdet azonban nem volt maradéktalanul sikeres . mint bármelyik másik ország a világon. töméntelen bronzfegyver. eltűnik a földben. hanem az adókkal. hogy a csontvázak millióit vigyék át a Katakombákba. akik körébe az emberiség kilencvenkilenc százaléka beletartozik.a francia köztársasági naptár (1793-1805) kilencedik hónapja (május 20/21. A Pere Lachaise éppen ezért igazi öröm a frankofilok számára.-június 18/19. Kezdetben Keleti temetőnek hívták. mystére. az újabb halottaknak pedig parkosított nekropoliszokat jelölt ki az elővárosokban. hogy lefordítanánk: aventure. És míg a moszkvai Régi Doni temető láttán olyan érzésünk támad. még akkor sem. a mai. AVAGY A SZÉP HALÁL Itt úgy érezhetjük magunkat. hanem a tökéletes összhangról azzal a földdel. csak a száraz lényeg. La Fontanie. sem adók. mert nem is akarunk rajta változtatni. Ha már az üzletnél tartunk. prairial10 23-án.VOILÁ UNE BELLE MORT. Az ingatlanok. festőién kiterített testek. de még az igazi Franciaországgal való személyes ismeretség sem képes azt megváltoztatni. Manón Lescaut (egyben Margót királyné és Madame Pompadour). hogy felkiáltsunk: „Voilá une belle mort!"9 Voilá une belle cimetiére. hogy ott temették el a régi. ami fölösleges. Miután a városhatáron belüli temetők a fertőzésveszély melegágyaivá váltak. A valódi. mert itt az irodalom régtől fogva többet jelent. de aztán egy másik elnevezés honosodott meg. mellékes és lényegtelen. a semmiben sem kiemelkedő III. természetesen. Nekem is ugyanolyan képem van róla. letűnt Oroszországot. A Pere Lachaise-ben nincs benzin. amiben a hetvenezer gödröt kiásták. Leginkább azért. ahogy ez általában lenni szokott. talán a korzikai és új-kaledóniai szeparatistákat kivéve. s időről időre elfog a kísértés. Nem a gondozottságról és nem a szobrászati szépségekről van szó. igaz. a templomos lovagok nagymestere (ő egyben SaintGermain és Monté Cristo grófja). a városvezetés úgy rendelkezett. a nemzeti sajátosságok esszenciája. Szó szerint 'Lachaise atyá't jelent . amour. Ezt a triászt másképpen is össze lehetne állítani. és. hogy semmilyen később szerzett információ. mint a monarchia. a szép halál! (francia) Prairial . Körös-körül mindenütt a halál örömünnepe. azaz 1804-ben szerezte meg magántulajdonosoktól. Az első években. a kalandokkal vagy a misztikával vannak elfoglalva. hogy ez francia föld. Moliére és Beau- 9 10 Íme. ingatlanokkal és a benzinárral. arról van szó. Meglehet. A sétányokat járva az ember egyetlen percre sem feledkezik meg arról. mint Napóleon az austerlitzi mezőn. mint legtöbbünknek: d'Artagnan (aki egyben Napóleon és Tulipános Fanfan is). amikor az örmény vagy a zsidó szektorba téved.Lotharingiai Lujza. Ugyanakkor én azért szeretem a legjobban Franciaországot. addig a Pere Lachaise Franciaországa teljesen elevennek és energiával telinek tűnik. Amikor 1817-ben a charonne-i dombra áthozták Abélard. semmilyen presztízzsel sem rendelkező helyen eltemetni. Párizs városa a charonne-i dombon az első.) . a Napkirály gyóntatópapja. eléggé szembetűnő módon jelen vannak. mint az üzleti. de itt e szó metafizikai értelme sokkalta többet nyom a latban. az efféle hely pedig olyan. s nem marad más vissza.). melyekről már gyerekkorában kezd az embernek saját elképzelése kialakulni. Henrik semmiben sem kiemelkedő hitvese maradványainak átköltöztetése nem tette a temetőt divatossá. nem sokan akarták drága rokonaikat egy isten háta mögötti.valamikor itt élte élete utolsó éveit a híres Francois la Chaise. hogy ez az ország legfőbb nekropolisza.

majdhogynem oroszos nevű Raymond Roussel (1877-1933) sírboltja. mert itt nagy elánnal és sokat gyilkoltak. a versailles-i hóhérokra és a Pere Lachaise temető vértanúira. Aztán 1871-ben. Ha egy kicsit törjük a fejünket ezen az agyafúrt üzeneten. mint amilyen volt. amit ezer kilométerre vittek innen. minden olyan lesz ezután is. abban az értelemben. melynek harminckét férőhelye a sakkfigurák számára rímel. vonzó. Szegényes botanikai ismereteim nem teszik lehetővé. nagyjából a következő megfejtésre jutunk: itt nyugszik a király. és az énekest visszatemették a földbe. Valamikor az idő tájt vetették meg a Pere Lachaise-i turizmus alapjait is. amiről a szovjetek országában már az iskolában is meséltek minden gyereknek . ha sortűzről volt szó). azaz újgazdagok villáira a Rubljovói út mentén. és valami úton-módon sikerült a genetikai vizsgálatot kiharcolnia a bíróságon. Így rózsákat. amikor még fiatal volt. és éppen ezért Aurore Drossart-t. Az emberek valahol ott. sokkal jobban sajnálom. mely Edith Piafnak és fiatal férjének. amikor az orosz kozákok lekaszabolták a hadiiskola kadétjait. Azt hiszem. így új orosz sincs. hogy pontosan megnevezzek minden növényt. 1877-1927. hogy az igazi gazdagságot nem a gigantomániában kell keresni. hanem befelé. krizantémokat és liliomokat találunk azon a tiszteletre méltó módon polgári gránitlapon is. Egyedül van eltemetve egy olyan kriptában. Neki már úgyis mindegy. és nem is annyira szívfájdító. 18891934". ha valaki a Pere Lachaise-ben nyugodhat. akit egész Franciaország gyűlöl. így nincs a világon még egy olyan temető. Most pedig egy-egy szolid négyzetlap mögé rejtőztek. a Kommün idején: a franciák napokon keresztül lőtték egymást a sírboltok között bujkálva. a kommünárok sem fanyalogtak. Ebben a bőségben érződik némi hisztérikusság is . nincs új a nap alatt. ide pedig csupán porhüvelyeket hoznak. és az egész Szovjetunió szerette. Alig találtam meg őket az ezer és ezer egyforma kolumbáriumi tábla között. aki akkor huszonkét éves volt. akiket csak kevesen látogatnak meg.lehet. akik a dombon rekedtek. egy varsói templomba. A „régi" oroszok viszont valamikor szintén „újak" voltak. ahol ennyi nevezetesség lenne. Ecole du Ballet de l'Opera de Paris" és „NESTOR MAKHNO. „ISADORA DUNCAN. hogy éppen ezért egyáltalán nem félelmetes itt. Bizonyos Aurore Drossart. és csak az olyan dolgok hatásosak igazán. ami méreteiben és díszes küllemében is nagyon hasonlít az „újoroszok".mindenkinek elevenen él még az emlékezetében a Montand testének exhumálásával kapcsolatos história. Valószínűleg akkor hallottam életemben először ezt a nevet. hanem az összekapcsolhatat-lan összekapcsolódása. amíg erejük teljében voltak. A Pere Lachaise azonban az eleven vér szagát árasztja magából. és nagyon sokakat szeretnek . Egy temetőbe általában nincs belépés a Halál számára. de ezt túl kevésnek találták. De mi lehet azzal a szerencsétlen nővel? Egy egész tömeg kattogtatja buzgón a fényképezőgépét annál az emlékműnél. hogy a zeneszerzőt a szíve nélkül temették el. azzal kezdem. akiből az énekesnő esztrádcsillagot akart csinálni. s ezért azon a bizonyos májusi reggelen még fél száz életben maradt forradalmárt lőttek le annál az alacsony falnál. melyek már régen búcsút vettek a lélektől. melyek nem kifelé irányulnak. s a környező sírokon szinte kivétel nélkül csak vörös koszorúkat látni. élete utolsó éveiben pedig a sakk vált a szenvedélyévé. a görög származású fodrásznak nyújt örök menedéket. Egész életük során villámok fénye és mennydörgés kísérte őket. a százéves vagy még annál is régebbi sírokon sohasem találkoztam még ennyi friss virággal. csak mindkettőjüket kicsit másképp. Az orosz újgazdagok idővel majd felfogják. akik a Pere Lachaise-ben nyugszanak.a Kommünárok Falával. hanem a gondolkodásban. Azok közül. mint Montand-t. Szívtelen. Emlékszem rá. Sajnálom szegény Montand-t." És emlékszem még a Lány apát keres című filmre is.marchais földi maradványait. a kerítésen túl ölnek és halnak. ám a DNS-vizsgálat nem támasztotta alá az apaságot. amivel Yves Montand és Simoné Signorét sírja van teli. hétköznapi . Nagyon sok időm ment el két olyan külföldi nyughelyének a megkeresésére. Manapság a kommunistákat temetik ebbe a szektorba. Ilyen például a nagypénzű. s majdnem ezer embert mészároltak le. A temető legfőbb építménye Demidova-Stroganova grófnő mauzóleuma. Szóval. aki a hosszú és nehéz parti során ugyan elveszített minden gyalogot és futót. kezdték nagy megtiszteltetésnek tartani. és mindenáron többnek akarták mutatni magukat annál. hogy Montand az ő apja. és lecsippentettek belőle egy darabot. A saját örömére írt verseket és prózát is. melyet a Párizsi Kommün századik évfordulójának szenteltek: a májusi „véres hétre". Ilyen öreg temetőben. „Mikor egy távoli barát énekel. a veszélyekkel teli nagyvilágban. amit pirosfehérben. azt állította. mégis győzelmet aratott. mint amik. Különleges emberek voltak. vagyis a lengyel lobogó színeiben pompázó csokrok díszítenek. Itt van a szívtelen Chopin sírja. Tökéletesen emlékszem arra a történelemórára. Itt már kétszáz éve híres és/vagy gazdag halottakat hantolnak el. Először 1814-ben. A halottat kiásták. nagyon sokakra emlékeznek. A mai embert nem a kivégzés ténye hökkenti meg (végeredményben. de már nem jutott rá elég ideje.

miért?" . Még mielőtt megbetegedett volna. Nyugatról kelet felé haladtam. A mai Pere Lachaise legfőbb sztárja szintén külföldi. pár szép verssor miatt? Nekem.. így szólt búcsúzkodón: Miért is jöttem én?11 „Tényleg. mely hideg volt s zordon ám! Szorgalmas. ám jóval nehezebb megfejteni. egy nemes lelkű eszelős." Honnan tudta? Ki mondta neki? Régóta gyanítom. majd rezzenéstelen elfeküvék hanyattan koporsójába.és szilfák. és egyáltalán nőnek-e egymás mellett. a pontot hadd tegye végső sora után. hogy a sírjára szomorúfüzet ültessenek .a síremlékére ráadásul még egy epitáfiumot is véstek arról. így amikor a természetet írom le. Azonnal látni nem állandó lakó. hír szerint. Honoré de Balzachoz. aki a lehető legpontosabban le tudja írni azt. Kidolgozott útvonalam volt. Azt hiszem. Ez szintén egy sajátos üzenet. az írói tehetség nem abban áll. mintha a kedvenc íróim közé tartozna. folyvást szerelmes és gyöngéd-megfontolatlan. aki egy utcai rácsra akasztotta fel magát 1855 januárjának valamelyik éjszakáján. száradni asztalán soká hagyá a tintát. sosem volt. teljesen elégedetten a válasszal. egy téli éjszakán elragadták a lelkét. hanem a nevének a hangzása. pedig kérdőjelet kellene ábrázolnia. A Halál!. hanem abban a különleges belső hallásban. mint Rousselét. ahol egy másik titok nyugszik Gérard de Nerval név alatt. én pedig. A főkaputól egyből ide. de ellopták). bohó volt és vidám. hogy megnézzem Raymond Radiguet (1903-1923) sírját. Mondjuk. Átmentem a 49-es parcellába. Régebben. élt borongós bódulatban. Valamennyi fa közül egyedül a nyírfa az. Meghagyta. amit pontosan felismerek. ami már évek óta nem hagy nekem nyugtot: „Három nap múlva lelőnek engem az Úr katonái. lusta inkább. Felteszik a harmincéves zenét. hogyan fogja a bús fa könnyed árnya a költő örök álmát vigyázni. akkor mondta ez a csodagyerek azt a rejtélyes mondatot Jean Cocteau-nak. irodalomcentrikus embernek nem is esik rosszul ez a gondolat. a Pere Lachaise-i nevezetességeket saját fontossági sorrendem szerint kerestem fel.válaszolta az. Elálldogáltam e hétköznapi sír fölött. s mert talán valamennyire rokon léleknek éreztem. de elég satnya. Kérlelé a szörnyű pillanatban. De hát egy száraz domb tetején hogy tudna egy fűzfa gyökeret ereszteni? Elmentem. Nem is azért. 11 Gérard de Nerval: Sírfelirat. a 47-es parcella felé vettem az irányt. (Jékely Zoltán fordítása. S az írók között az a legzseniálisabb. míg aztán egy napon csengettek ajtaján. habár fogalmam sincs. azt mondják. és ellenőriztem: a fűzfa ott van. midőn a léttel már betelvén. hogy meghalljuk azokat a szövegeket. Vajon hány szerencsétlen fűzfát gyilkoltak le a kertészek cirka fél évszázad alatt. Jim Morri-son. aki gyors lefolyású tífuszos lázban halt meg. A legunalmasabb antik urnával koronázott márványoszlop egy felkiáltójelre emlékeztet. „Ha majd eljön az ideje. A négyes parcellából a szomszédos ötvenhatosba vettem az irányt (a Pere Lachaise számozása meglehetősen furcsa és kaotikus). mindent tudni akart.kérdeztem az oszloptól. melyek valahol már léteznek. hogy képesek vagyunk olyasmit kigondolni. senkit sem értem tetten. mely lehetővé teszi. de nekem nem volt szerencsém. ami nincs. sírjához inkább a kíváncsiság vonzott. s mit sem tudott szegény. amit ez a misztikus hang diktál. Teljesen lényegtelen is . még orgiát is rendeztek. leírok valami ilyesmit: „az égerfák és a szilfák ágai megremegtek". mert fiatalkoromban igencsak közömbös voltam a Doors zenéje iránt. ahol Alfréd de Musset fekszik. Akár egy seregély. füvet szívnak.és ismeretlen kortársaik közé.. De nem hallottam semmi különöset. S hogy jött a perc. Musset-vel egy húron pendülünk. Egyébként nem is időztem ott sokáig. megtudod" . vagy mint Clitander. és hegyeztem a fülem.a helyesen kiválasztott hangzás létrehozza a megfelelő effektust. és a négyes szektorral kezdtem. hogy is néznek ki ezek az éger.) . legtöbbször nem a fa külseje a mérvadó számomra. a hatos szektorba. A látogatók többsége e miatt a jelentéktelen külsejű sír miatt jön ki a temetőbe (korábban volt egy mellszobor is.

Napóleonnak nem a magas parton kellett volna léghajójával kikötnie. melyek egy szívet formáznak. hogy súlyos függönyökkel és hangszigetelő panelekkel rekessze ki életéből a külvilágot. Itt vannak eltemetve azok a nők. ahogy az év ideje is kitelik -. hogy sokáig és elmélyülten szemléljék. ahhoz. A legjobbat és a legfontosabbat. Balzac mellszobrától. mystére. máskülönben kénytelen lesz a külföldiek szavára hagyatkozni. És mégis pompás otthont készített a menyasszonyának. a franciaság elragadó képlete: aventure.éjfélkor. vagy sokkal közismertebb nevén Guillaume Apollinaire sírján a cikornyás betűket nézegettem. sokatmondó és lebilincselő. a költő jóval kevesebb szóval is elboldogul. és el is vette. ám a 'prikljucsenyije'inkább 'váratlan megpróbáltatás'. Az aventure . hiszen a Pere Lachaise-t nagyon sok minden kapcsolja össze a nagy kalandor nevével. hanem sokkal inkább a részvét. hogy aztán a piedesztálról egy kopár kis szigetre taszítsák. Bergyicsevbe utazott. mint aki megsértette mások intimszféráját. hanem a furcsa. kezdi megérteni. akiket a császár szeretett. A bajszos gránátosok úgysem hallhatták meg őt. aztán harminc évig a halott klasszikus özvegye. a kötéltáncos Madame Saqui. De ha egy-két percig elálldogál itt az ember. Először is. ami több életet követelt. ahol az Elba dübörög. mint egy parányi homokszem.Nem valami titok vonzott ide. mert nekik ebben a tekintélyes temetőben nem jutott hely: ott alusszák örök álmukat abban a völgyben. Oroszul mindkét szó 'kaland'-ot jelent. akik csatában estek el." Aztán Párizsba hozta gőgös hitvesét. amour. Paulináé Foures. hogy feleségül vegye. amit az íróról tudni kell.a hely zamatát. levegő után kapkodó íróról olvastam. az ember olyan. már elmondta a könyveiben. s dühös volt a túlságosan is körültekintő Hanska grófnéra. és a piramisok perzselő homokjában. Kötelező programom végére érve. s a végén sem marad más. csak egy kőhajításra van a 86-os és a 85-ös parcella. beleveszett a halál kettős viharába: a költő az első világháború utolsó napjaiban halt meg spanyolnáthában. visszahúzódó emberről. szabadnak éreztem magam. és egész nyáron szörnyen beteg volt. Valahogy ekkor kristályosodott ki a már korábban említett triász is. sok összetevős kódot. 120 éve pedig ott fekszik férje mellett. aki oly sokat kínozta ezt a nagy gyereket a sokéves várakozással. Az embert s még inkább a sírját nincs miért nézegetni. átmentem a szomszéd parcellába. és az Isten Lelke lebeg majd a vizek felett. és sötétség lesz a mélység színén. miután végigjártam az írók és költők sírját. Emlékszem. Az igazi irodalmárok mégiscsak a költők.) 12 . aki a jelentéktelenségből a dicsőség és hatalom csúcsaira jutott. Igen. Egy szenvtelen fekete kőlap. s csak akkor egyezett bele a házasságba. A nagy író nem személyiségként. Ám itt nem nagyon van miben elmélyülni. Ám a marsallok . mindenképpen tökéletesen el kell sajátítania annak nyelvét. majd kalligrammák. a kövön nincs más. aminek az a rendeltetése. s nem pedig a prózaírók. Annak az embernek a pusztulása. hogy a fekete márvány nem a zseniális íróról szól. mint egy ember. szavak és szavak: először rendezett négysorosok. kockázatos vállalkozás' jelentésben szerepel. de a legragyogóbb nyár s a legforróbb ősz az enyém lesz. hanem itt. ami rokonságban áll a prousti prózával: ami különös. Nem merültem el e verses üzenet mélységeiben. mint egy sír. Itt fekszik Napóleon szinte valahány marsallja. Első ránézésre. Ott van még két síremlék. az „egyiptomi nő". ami beletartozik kötelező programomba. Én valami olyasmit képzeltem el. gondoltam. aki a papíron a megfelelő módon tudta elhelyezni a szavakat. Eve Hanska öt hónapon át volt az élő klasszikus felesége. földjét a Korzikai bukásának évében festette először vörösre a vér. Ahogy kissé megszégyenülten. mint a Szó. miközben Wilhelm Apollinaris Kostrowitzky. hogy az ember értékelni tudja egy idegen nyelvű költő géniuszát. (A ford. Amikor szomorú végórája eljött . mint a Verdunok és Marne-ok együttvéve. akit Apollinaire-nek hívtak. s azt írta egyik levelében: „Nem volt sem boldog fiatalságom. amikor kamasz gyerekként Stefan Zweignél a kövér. a charonne-i dombon. s másodjára a bonapartizmus végső összeomlásának évében volt lövésektől hangos. a hangulatom is megváltozott. a sír pedig olyan. sem virágos tavaszom. hogy érezzem a Pere Lachaise ízét. egy kőlap alatt. vagyis egy hihetetlenül bonyolult. mikor Balzacnak már csak néhány hónapja maradt hátra. színeit és illatát .levegőjét természetesnek és organikusnak érezzük ebben a temetőben. az őszt pedig már meg sem érte. aki egész életében csak a gazdagság. következésképpen nála minden betű fajsúlya és értelme is sokkalta több. A legkeskenyebb oldalán kimért aranybetűk: „Marcel PROUST 1871-1922". a hideg orosz hó alatt. Az ember tekintetének nincs min elidőznie. hanem mint szövegek alkotója érdekes. csak szorosan egymás mellé rótt szavak. a szerelem és a boldogság után loholt.azok is. aki élete utolsó időszakát önkéntes visszavonultságban töltötte. mely elölről olyan. Ám sírja semmit sem mond a test szenvedéseiről és haldoklásáról. mint a ló figurája a sakkban. és a gyönyörűséges Walewska grófnő. s minden konkrét elképzelés nélkül vágtam neki a sétányoknak és az ösvényeknek. Az elsőben nagyot csalódtam. vagy legalábbis ölelt: Mademoiselle George és Mademoiselle Mars színésznők. hanem sokkal inkább az „avantyjura"-nak felel meg12 . az 'avantyjura' pedig 'felelőtlen.ami az oroszban nem is a „prikljucsenyije"-nek. értelme anélkül is teljesen világos a számomra: kezdetben volt a Szó. Másodszor pedig. Ez a nekropolisz Napóleon megkoronázásának évében nyílt meg.

Ehhez képest fasorban sincsenek az irodalombarátok és a Kommün ügyének folytatói. a kutyákkal ellentétben. akit sosem szeretett. és meghalt gyomorrákban. hogy felsorakozzanak a golyóval átlőtt. vakító fényözönben fürdenek. nem is rossz tan. Nagy ember lett. amikor a sírok kőlapjai közül előmászik egy girhes Pere Lachaise-i macska. sem a kéjsóvár üvöltések a bokrokból. mindig érezni lehet a szétszakított szerelem pikáns aromáját . melynek több millió követője van. váratlanul halt meg. addig a hatalmas dél-amerikai országban új messiásként tisztelik." Spiritisztául ez annyit jelent. a huszonkilenc esztendős Goche. hogy II. mint az árnyékból kilépni a fénybe. A Pere Lachaise rengeteg ilyen szomorú és szép történetet őriz. A lelki szubsztancia újjászületése spiritiszta tanának megalapítójára ma már csak két országban emlékeznek: Franciaországban és Brazíliában. hogy védelmezni fogja a Romanovokat. Különösen akkor.ez a törvény.amikor a halál elszakítja egymástól a szerelmeseket. annak a vallásnak a prófétájaként. felépült.sem a bujálkodó macskák. Vajon elhihetjük-e. N betűs lobogó alatt. Ez a disszonancia a környező dekorációval először jól elszórakoztatott. A legragyogóbb mind közül. és a macskák amennyire csak lehet. Vagy csak azokkal a temetői gondnokokkal. 1916 végén halt meg. míg a holtak. amiből itt az útikönyvek tanúsága szerint több száz is van. hanem koncentráció és felindultság. de még Jim Morrison rajongói se. s bármelyikük császár lehetett volna. Kardec sírboltja előtt portugálul imádkoznak. Papus sírja szintén mindig csupa virág. miközben mind áhítattal érintik meg a mellszobor vállait. . de ott aztán tényleg emlékeznek ám! És míg Franciaországban misztikus filozófusként tartják számon. A Pere Lachaise a szerelem temetője. hogy Franciaországban Gerard Encausse-t (ez az igazi neve). Az Allan Kardec néven sokkal ismertebb Léon Rivail (1804-1869) mauzóleumát szinte beborítják a virágok. Minden temetőben. a Martinista Rend „nagymesterét" másképpen ítélik meg. Oroszország számára Papus csak egy az Alekszandra Fjodorovna cárné Raszputyin előtti szenvedélyes rajongásai közül. hogy ennek a remek seregnek fényes győzelmeket és szép halált jósoljon. és verebeket vagy miket szoktak felfalni? A macskák. elvált a szeretett nőtől." Eme egy az egyben buddhista maxima folytatását Gaetan Leymarie-nak. mint valamikor a Lenin-mauzóleumnál: az imádságos hívek arcán nem a kíváncsiság tükröződött. ám aztán hirtelen azt gondoltam: semmi sem véletlen . hogy szerintük mi. Az orosz történészek által nemes egyszerűséggel sarlatánnak és pitiáner szélhámosnak beállított okkultista. s ragyogó aranysújtásaikkal kimásztak volna pompás kriptáikból. hogy az események összefüggenek egymással vagy sem? A Pere Lachaise-ben az ember elhiszi. Síremlékén a következő szöveg olvasható: „Születni és meghalni.s azok is. és a „Körös-körül élet" című képet juttatta az eszembe. a halál vőlegénye. és az emberrel egyáltalán nem állnak szóba. mint az örök újdonsült férj. Én viszont márciusban jártam a Pere Lachaise-ben. persze. Mademoiselle Lenormand pedig félretolta volna a főbejárattól nem túl távoli sírjának szürke fedőlapját. e sokszínű tünemény minden értelmében: legyen az szomorú. pocakot eresztett. amíg csak él. és francia nyelvű levélkéket tesznek le. romantikus. Amikor egyébként Raszputyin is. a harmincéves Joubert-t pedig Szuvorov egyik katonájának lövése terítette le Novinál. márciusi módon viselkedtek. Nem voltak sokan az ilyen fiatal zsenik a forradalmi háborúkban. gyorsak. A temető az igazi hely a számukra. akik ott fekszenek a földben a rohadó deszkák között. akik etetik őket? Vagy maguk néznek táplálék után. Világosan látszik. akinek el kellett volna esnie az D Arcole-hídon vagy Egyiptomban. még a nagyon régiekben is. A zarándokok valamennyi hömpölygő folyamából ez az ezoterikus misztériumokat követelő a legnagyobb a Pere Lachaise-ben. aki elintézte. aki esküvője másnapján holtan zuhant le a lováról. az éjszaka Tükörországának szülöttei. Ellenben Joubert az utódok emlékezetében úgy maradt meg. Bonaparte generális viszont. Ám a kis délvidékinek hihetetlen sorsot jövendölő híres szibillára való emlékezés már a mystére körébe tartozik. Mellesleg Papus még 1905-ben előre megjósolta az orosz cár tragikus sorsát. mint a Vörös téren. akik itt járunk fel s alá a napfényes sétányokon a fényképezőgépeinkkel. Ő volt az. komikus vagy illetlen. Szóval a legérdekesebb és a legcsodálatosabb dolgok még mind előttünk vannak? Mit mondjak. az amour-ra. s mindig hívők gyűrűje veszi körül. nem olyan sort. de megígérte. újjászületni és szüntelenül tökéletesedni . Miklós és királyi atyja szellemének hírhedt találkozására sor kerülhessen. Ott van például Barthelemy Joubert szobra. Hogy miért? Isten tudja. és elvette azt. Ekkor figyeltem fel a Pere Lachaise-i triász legfontosabb alkotóelemére. tulajdonképpen a sötétben bukdácsolunk. Csodára áhí-tozók egész sorát láttam. akik elárulták őt. és akinek a befolyásától mindenképpen óvni akarta a cárt) viszont tökéletesen háttérbe szorította az okleveles francia sámánt. Nem csapnak zajt. Kardec tanítványának sírkövén olvashatjuk: „Meghalni annyi. s átálltak az ellenséghez .azonnal válaszoltak volna hívására. A Szibériai Lelkiatya (akit Papus ki nem állhatott.

A romantikus szerelmesek. s csak hétszáz év elteltével. El lehet töprengeni azon. Az emlékmű tarkállik a rúzsos ajkak lenyomataitól. hogy volt. meglehet. A haladékért. my Captain! Voilá une belle mort! És hasonlók. aki párbajra merészelte hívni a főméltóságú urat. kiheréljük Pere Lachaise auráját. de valamivel több. s megcsonkíttatta. vagy nem minden hátsó gondolat nélkül (Noir ismert szívtipró hírében állt).romantikus trükk. hogy cenzúrázzuk. a szobrász jóvoltából fekhettek ismét egymás mellé. amelyik Oscar Wilde sírját. ám a való életben szinte sohasem történt meg. ami. Abélard és Héloíse kénytelenek voltak kolostorba vonulni. mint száz év elteltével már a bronzdomborulat szemet kápráztatóan fénylik. mint életében. Lavalette túlságosan is nagy árat fizetett. mint a lelőtt újságíró esetében. utoljára láthassa. ahol egy tragédia nem több egy kis felhőnél. amikor kasztrálták azt a szárnyas angyalt (helyesebben a félig angyal. . A gróf szabadon távozott. mert Franciaországban csupán egyetlen centiméire választja el a magasztost a pajzánságtól. Egy másik csonkításra. abban a gáláns és könnyelmű országban. hogy ez eleinte nem volt különösebben feltűnő. a szfinxeknek pedig nincs szárnyuk).Antoine de Lavalette. lehetetlenné téve ezzel a szerelmesek testi egyesülését. A kivégzés előestéjén bejött hozzá a felesége. de kapcsolatban van a férfi nemzőszervvel . akik tisztában voltak vele. Captain. Még kilenc hónapos terhessége sem tudta ebben meggátolni. és ruhát cserélt a halálraítélttel. a test felső részétől az alsót pedig még kevesebb. és buzgón simogatják a mágikus helyet. attól függetlenül. feleség és meg sem született gyermekük . Most mindhárman férj. vagy pedig éppen ellenkezőleg. a talpazatnál pedig mindenütt Wilde-nak címzett szerelmes levelek hevernek. ezért kellett hát kasztrálni azt. Héloíse feldühödött gyámja megbüntette az ékes szavú csábítót. hogy mi is ez valójában: a Halál győzelme a Szerelem fölött. Abélard és Héloíse hamvait a tizenkilencedik század elején hozták ide. félig szfinx teremtményt. akinek segített.a 96-os parcella egyik jelentéktelen kőlapja alatt fekszenek. hogy hány év is telt el azóta. Vagy e naturalizmusnak köszönhetően.virágokat hoznak Noirnak." Egy másik. amibe beleőrült. mivel az angyaloknak nincs nemük. Az olyan történetek. hogy még egyszer. Az elérzékenyült szobrász rendkívül hitelesen ábrázolta a gyönyörű szép fiatalembert. a homoszexuálisok zarándokhelyét díszíti. ez az allegória valószínűleg egészen más asszociációkat keltett. hogy a szobor a meddőségben vagy viszonzatlan szerelemben szenvedő nők pogány bálványimádásának tárgya lett . Ám a kortársakban. s ez az esemény olyan viharjelzés volt. A „száz nap" után de Lavalette gróf egy börtöncellában várta a halált. Csak a vége nem volt romantikus. Azt beszélik. Egy másik szerelmes asszony. Az 1870-es év társadalmi botránya a következő volt: a kötekedő hajlamáról és duhajkodásairól ismert Pierre Bonaparte herceg lelőtte Victor Noirt. hogy a legszenvedélyesebb pederaszták felkapaszkodtak a talapzatra. mint amilyenek a szerelmespárok kettős öngyilkosságai. amit a haláltól kapott (ami a síron olvasható dátum szerint 15 év volt). szintén fekvő bronzfigura még pikánsabb módon ötvözi az igazi tragédiát és a sikamlósságot. még szívbe marko-lóbb. Ez a szüzsé végképp átvezet bennünket a test alsó fertályaihoz. Száz évvel halála után még szenvedélyesebben szeretik Oscart. így vagy úgy. és a nő maradt ott a börtönben . egészen ruházatának legapróbb redőjéig. Mellesleg ez nem tartotta vissza a zarándokokat. hogy egyesüljenek a kőszörnnyel. de nincs mit tenni: ezt a pikáns témát elhallgatni azt jelentené. Félix Faure elnök (1841-1899) gyönyörű bronz síremléke áhítattal töltheti el a tájékozatlan embert: az államférfi a köztársaság zászlajának ölelésében fekszik. néha komikus is lehet . Amadeo Modigliani felesége pedig a férje halála utáni napon kiugrott az ablakon. amivel már annyiszor élt az irodalom. s temették el egy pompás gótikus kriptában.a fekete humor műfajában.annak hangsúlyozott jelenlétével. a megsértett erkölcs eme megnyilvánulására akkor került sor. A szerelem és a halál összefonódása. Ahogy egy százéves. Oh. a fiatal újságírót. Lehet. Itt az ember nem hullajtja sokáig a könnyeit egy fájdalmas szerelem miatt. vagy éppen fordítva? Ám a Pere Lachaise temető sírjait Franciaország földjében ásták ki. A monarchikus önkény áldozatának temetésén százezer ember vett részt. a szobor nadrágja egy bizonyos helyen elég látványosan kidudorodik. szakállas vicc mondja: „Faure elnök kötelessége teljesítése közben esett el. annak sokatmondó hiányával. különösen felzaklatják az embert. Arról van szó ugyanis. a jelek szerint. Az önfeláldozó grófnőt hagyták a börtönben megrohadni. ami előrevetítette a Második Köztársaság közeli bukását. Az a hír járja. A temető nevezetességeinek egész sora. ami beárnyékolja a látóhatár legszélét. Mint tudjuk. hogy a nagyságos úr a szeretője karjában lehelte ki lelkét. Napóleon miniszterének sírja egy másik szerelmi drámára emlékezet.

csak egy áttetsző árnyék a kövön. mint a chagrins d'amour. (francia) A szerelem fájdalmai. s a fényképezőgépemmel lekaptam egy fekete macskát.Ezek szerint a plaisirs d'amour13 néha tartósabbak. természetesen semmiféle macska nem volt rajta.14 amely csak toute la vie15 tart. amelyik éppen le akarta nyalni a rúzst a szegény szfinx térdéről. gondoltam. (francia) 15 Egy életen át. 13 14 A szerelem örömei. (francia) . Amikor megérkeztem Moszkvába. és kinyomtattam magamnak a felvételt.

egy háromszor négy méteres takaró lett belőle.Engedd.Gyerünk! . a szabályzatnak megfelelően. ezzel Pása közvetlen részvétele az akcióban tulajdonképpen be is fejeződött. ahol félóránként. mely gömbölyűi nehéz bársonymancsod körül. figyelmesen körbe-körbe pillantva. Pása a Gumiljov-féle fordításból vett idézettel üdvözölte. Vakond . És ismét a „szponzortól" idézett. Lenykov segített kifeszíteni és megerősíteni. a pulzusa hevesen lüktetett.Kezdhetjük. miközben lerakta a szerszámoszsákot. amikor a munka harmadik fázisa bánattal és rettenettel töltötte el érzékeny lelkét. hogy megcsókoljam ajkad Elsötétült a csendes ég. s a mulandóságnak ez a semmihez sem hasonlítható aromája!). Jöjj hát. . ugrásra kész ragadozóra hasonlított. ami nem engedi át a fényt. A Szfinx egy hatalmas. akárcsak egy Áspiskígyó. Lenykov levette a hátizsákját. mintha jégből faragták volna. már a helyszínen voltak. mint egy cipősdoboz. renyhe Szfinksz! Hadd simogassam melledet spöttyös hiúzi kellemed. Maga elé mormogva idézte: Hadd fogjam karmod. . És további hét az égen. A lámpafénynél úgy nézett ki. mint mindig. Mire Lenykov kifújta magát. de nem tudott mit tenni ellene. te édes. hogy kihúzza belőle a sötétszürke ejtőernyőponyvát. Csönd van és sötét.dörmögte Vakond. nyugtatókat kezdett szedni. s a kiáltásból csak egy fojtott nyögés lett. tíz perccel ezelőtt pedig elbiciklizett mellette a temetőőr. A ponyva összetekert formában alig volt nagyobb. Csak egy baj volt: ilyenkor Pása kibírhatatlanul szószátyárrá vált. Mellét teleszívta az éjszakai temető levegőjével (ó. de ez már inkább az eksztázis izgalma volt. Volt idő. miközben kidugta fejét a fedezékből. 16 Kosztolányi Dezső fordítása. míg térdemen alélva ringsz!16 . de Vakond egy villámgyors mozdulattal gyomorszájon vágta. Lenykov megveregette a szörny karmos mancsát. Néhány nappal az akció előtt Lenykov étvágytalan lett és aludni sem tudott. és Pása kis híján felüvöltött. ezt az ó ivort s farkad. meg kellett jelennie valakinek az éjszakai őrök közül. Az ideges remegés megmaradt. a néma titoknak. Öt perc alatt értek oda a 89. Egyszer a bokrok közül egyenesen a lába elé ugrott egy fekete macska. negyvenhárom perce zizegni kezdett az öntözőgép. a többivel Vakond már maga is elboldogul. s figyelmesen végighordozta tekintetét a Franciaországért Életüket Adó Külföldiek Sétányán. szinte hallotta. ez a te pizzicatód. A vízben sem úszik a hold szavalta Pása Lenykov. parcelláig.intett Lenykov a társának. párhuzamosan haladtak a Körfasorral. s nekiállt. Maga is érezte ezt. De azután valami megváltozott benne. Lenykov drámai suttogással adta elő Salome monológját Balmont fordításában. egyfajta adrenalineufória. csak hallgatott. ám amikor kiterítették. Két és fél órával ezelőtt elment az utolsó látogató is. az utóbbi időben Pása ezt a szokást vette fel: Hét csillag a csendes vízben. léptei ruganyossá és súlytalanná váltak. A társa. sehol egy lélek.

aki nem látott fantáziát a szegény aspiránsban. nem mintha hiányzott volna belőle a tehetség. s száz százalékig veszélytelen. Kinek van manapság szüksége irodalomtörténészre? Legfeljebb valamilyen külföldi szlavisztikai bagázsnak. hanem mert hamarosan felkopik az álla a hateurós ösztöndíjával. Csaknem egy évtizedet töltött el azzal. de volt úgy. amikor Pása még romantikus hajlamú és tapasztalatlan volt. Most egy kétszáz négyzetméteres techno-design kivitelezésű loft-ban lakott a Tverszkaján. Témája a következő volt: „A Puskin-korszak írói végrendelkezéseinek textológiai elemzése". a harmadik a kiemelés. de a női gyengédséget nem nélkülözte . felderítette az Artefaktumot. egy MILKÓ! Lám. korainak tartotta. mit jelent a termelési folyamat optimalizálása! Nekroforuszi karrierje kezdetén. egyszeriben megvilágosodott. Az első gondolata az volt. vagy hóban és esőben órákig ácsorogjon egy bank bejáratánál. viszonteladók. s a várakozás izgalmától remeg a gyomrod. de Pása nagyon is jól tudta. Lemerülsz a mélyre. 2. hogy kiugrik az ablakon.egyébként Pása minden barátnője összehasonlíthatatlanul szebb volt. A business. s az érintett fél saját felelősségére). a következőképpen cselekedett: 1. kést szorongató kezeddel felnyitod a héjat. s kizárólag a business class-ra váltott jegyet (első osztályút is vehetett volna. melynek agya és irányítója Pása Lenykov volt. hőn szeretett mesterségét. ha a kutatás tárgya egyszeriben „szponzorrá" minősül át (ezt a terminust Pása gondolta ki. s nem hamisítványt kap. különösen. sem a lehetséges következményektől. Az azóta eltelt évek alatt Pása élete gyökeresen megváltozott. ahol továbbra sem fizettek. a kliens biztos lehet benne.Ez idő alatt a milkóra gondolt. rábukkanni a kliensre. Szerette magát gyöngyhalásznak képzelni a korallzátonyokon. meg a kétszer. Hány gyönyörű darabot herdált el a dilettantizmusa miatt! Még rágondolni is szégyen. Először is. Lenykov még mindig a már félig tönkrement intézetben volt alkalmazásban. Rögtön utána pedig. de hát azoknak is megvannak a maguk nagyokosai. s kissé remegő. s régen eltűnt emberek életét tanulmányozod. Kilenc évvel ezelőtt. hogy archívumokban és a professzorok számára fenntartott kutatóhelyeken dolgozzon. hanem azé lesz. ám ő józan megfontolásból elhárította ezt a lehetőséget. és nagyon szellemesnek találta). kiskereskedők lettek. az egzotikus halakban. a tárgy nem egy viszonteladó kezébe kerül. Az első szakasz: felkutatni az Artefaktumot. felvirágzott.a kliens személyesen is jelen lehet a harmadik szakasznál (természetesen külön díjazásért. egy sport Alfa Rómeóval közlekedett. Saját kérésre Pása még különleges szolgáltatást is nyújt . de nem volt elég ereje feltépni a beragadt ablakkeretet. a negyedik pedig leadni az Artefaktumot az előre kialkudott áron. gyönyörködsz az azúrkék víz áramlásában. akinek valóban szüksége van rá. Akadt néhány ilyen eszement. No és bosszantotta is a dolog. csodálatos igazgyöngyöt pillantasz meg! . munka közben írta meg. Üldögélsz magadban az archívumban. amikor Lenykov a pityeri temetőkkel foglalkozott. hogy kitanulja a mesterséget. A termelési folyamat első szakasza volt a legkellemesebb. klienst keresett. A következőképpen kezdődött. kiegészítő keresetre pedig végképp nincs lehetőség. De az elméd éles. hogy háromszor is kifőzött teából lett elege. Szemmel látható az ilyen algoritmus előnye. a zaklatott kilencvenes évek legkomorabb időszakában a Világirodalmi Intézet aspiránsa végérvényesen rájött. abban az időszakban. mindemellett a legkevésbé sem elítélhető. 3. Lehet. Másodszor. hogy autentikus árut. hogy valójában a koszos kis társbérleti szobából. de nem akarta feleslegesen magára irányítani mások figyelmét). Bár nem nősült meg. Búváröltözetben siklasz a gyönyörű. A disszertációt könnyedén. Most már nem csinál ilyen ostobaságot. amikor az aspiránst elhagyta a menyasszonya. megszerezte. és egyébként is minek. Diáktársai egymás után pályát változtattak. a második. Úgy öt évvel ezelőtt Pása kitűnő eredménnyel megvédte disszertációját. hogy zsákokat és ládákat cipeljen. de Pása nem követhette a példájukat: fizikai adottságai nem tették lehetővé. ne feledjük. lágyan ringó buja aljnövényzet fölött. hogy a szenvedélyes gyűjtők legelterjedtebb típusa diagnosztizált pszichopata. hogy sosem lesz a filológia kiválósága. Akkor most minden tudását húzza le a vécén? Reggeltől estig a fűtetlen intézeti könyvtárban üldögélve Pása azon törte a fejét. hogy mindjárt egy tompa fényű. Szűzanyám. Az ötlet akkor támadt. mint a szemüveges Mása. s megdobban a szíved. Tudományos státusa lehetővé tette. biztonsági őrök. első osztályú szállodákban szállt meg. akik nem féltek sem az éjszakai temetőtől. Hiszen jól ismert tény. még azt is felajánlották neki. hogyan kapcsolhatná össze teljes mértékben aktualitását vesztett mesterségét valamilyen jó pénzkereseti lehetőséggel. amikor könnyeit nyelve elképzelte saját nyomasztó temetését és a sír sötétjét. amikor egyszer csak gyöngyházként csillan meg egy kagyló. de nem is követeltek tőle semmiféle munkát. Búcsúzóul ezt mondta: „Elegem van a siránkozásaid-ból". hogy a szöveget átdolgozva adja ki tudományos ismeretterjesztő könyv formájában.

miközben kissé összeráncolta bozontos szemöldökét. Ezután a csoda-sírásó könnyed eleganciával meglendítette a csákányt. Kész csoda. Egy ilyen alkalommal figyelt fel Vakondra a Nyikolo-Arhangelszkij temetőben. akik egy rekesz vodkáért kiássák a sírt. melynek felnyitása komoly pénzbe. hová mennek.mindennek nincs jelentősége. hogy így biztonságosabb. hogy megfelelő mestert keressen a legkülönfélébb jelenkori temetőkben. még a legkövesebb és fagyosabb is. milyen a nedvességtartalma. Ezekkel a dilettánsokkal le kellett számolni. amikor rájött. mivel foglalkozik. amikor azt csinálja. akiknek ez a hobbija. Lenykov erre a munkára nem vállalkozott: nem volt hozzá elég erős. hogy megtudja róla. zseniálisan egyszerű volt: régi (lehetőleg még nem publikált) dokumentumokban és memoárokban a temetés előtt koporsóba rakott értékes tárgyakra vonatkozó utalásokat kell keresni. hogy a levelek valószínűleg megfelelő állapotban konzerválódtak. a tulajdonképpeni Akció. Elég egy telefonhívás . Itt már Vakond nélkül nem boldogult. amiért a világra született. Vakond odament a cövekekkel kijelölt földrészhez. Akkor igazán nagyszerű az ember. Pása régóta ilyent keresett. ezzel Pása tisztában volt.Nem valószínű. néhány ékkövekkel díszített kard. cipőt pucol . Képet fest. Legfeljebb valamilyen amatőr gentlemanek. s a holtak földi maradványai között turkálnak. és egyébként is borzalmas. amely lehetővé tette az egyre erősödő piacgazdasági feltételek között tökéletesen haszontalannak tekintett filológiai ismeretek tárházának előnyös értékesítését. Lenykov több hónapot töltött el azzal. Lenykov gyöngyhalász évei alatt egész kincsestárat halmozott fel „katalógusában". ilyen és ilyen járattal utaznak.mettől meddig tart a kiküldetés. azaz szolgálaton kívüli kapcsolatot nem tartottak fenn.mint például egy utalásra olyan szerelmes levelek gyűjteményéről. s a föld. már réges-régen kirámolták. s mint ismeretes. a társadalmi kataklizmák idején a legtöbb tabu szakrális jelentősége (többek között a sírok megszentségtelenítése) devalválódott. a forradalom. Kivételes áru volt. lehet. A temetés leírásának fennmaradt dokumentumából ítélve tölgyfa koporsóról van szó. hogy az írókkal kezdje. gyémántcsillaggal ékesített érdemrend. de személyes. de az első években bizony igencsak sokat kellett futkosnia.olyanra. hogy tényleg így halásszák az igazgyöngyöt. Elérkezett a pillanat. s mind fizikailag. hogyan dolgozik egy Mester. de meg kellett hozzá keresni a vásárlót. megegyeztek az árban. leteszi a kagylót. A későbbiekben. Néha egy-egy egzotikus tényre is rábukkant . . medalionok. drága időbe és elpusztult idegsejtekbe került. szinte magától csúszott az ásóra. hogy még a polgárháború idején. Lenykov azonban igazi profi volt a saját szakmájában. mind technikailag felkészült. Ideális partner. Az tűnt a legegyszerűbbnek. egyáltalán nem rosszul. hogy a sírt. Az ötlet. aki nem iszik. Többször is előfordult. A brigád tisztelettudóan egy kissé oldalt állt. melyet egy Puskin köréhez tartozó költő kérésére tettek a sírjába. A szentimentális tizenkilencedik században ez elterjedt szokás volt. Oké. hogy alkalmi segítői közül senki nem köpte be részegen. s egy darabig nézegette. Ott a kliensek is gazdagabbak. Pása eldöntötte. Nikroforusz talajmintát vett a sírból. És nem volt gentleman. Az orosz temető nem kifizetődő befektetés. hogy nem pusztán profiról van szó. és tevékenységi köre is szélesebb. Pása ma már kiépítette a kapcsolatrendszerét. függetlenül attól. s néhányszor a talajba vágott. csak a termelési folyamat kezdetét jelentette. tekintélyre tett szert a közvetítők és a gyűjtők körében a világ minden táján. „Nikroforusznak" nevezte magát a „dögbogarak" családjába (Silphidae) tartozó kedves kis lény. nem fecseg. megtalálta a klienst. mivel az Irodalmi Archívumban külön állományban szerepeltették őket. A Lenykov kezén megfordult „arte-faktumok" között voltak gyűrűk. aki darabonként veszi majd meg. Ám az Artefaktum felfedezése. A munkások fogták a szerszámaikat. Az archívum pecsétjével ellátott lapra Pása egy kis savat cseppentett. húst szeletel. Az elmúlt száz évben túlságosan sok volt a háború. s a most már csak az általa ismert értékes információt besorolta a „katalógusába". miután Pása már egyéb archívumokat is birtokba vett. s még csak meg sem kérdezi. Ehhez még az is hozzájárult. Ezután következett a Beszerzés. s mint már említettük. alaposan figyelemmel kísérve a sírásó brigádok munkáját. Profira volt szükség . ami azt jelenti. az összeomlás. Már negyedik éve dolgoztak együtt. várakozott. a temetőbogár latin elnevezése alapján. hanem igazi virtuózról. Vakond erre egy „ahá-t" dörmög. A nicrophorushoz hasonlóan Pása is a hullákból élt. bővítette a potenciális „szponzorok" körét. hogy Pása elérkezettnek látta az időt a nemzetközi színtéren való szereplésre. mint már mondottuk. Később meg kellett keresni a megfelelő klienst. Azonnal látszott. felesleges kockázatot jelent minden egyes alkalommal részeges sírásókkal kapcsolatba kerülni. Az egyik leginkább lenyűgöző látvány a világon megfigyelni.

Döcög a fordításom. parcella végződik. hogy a brigádvezető egy percnél tovább bajlódott volna valamivel. Igazi vakond. Még ma is ideges rángás fogja el Pasát. semmit sem fog észrevenni. hogy a földműves munka mestere csaknem mindent szótlanul csinált.és már kész is volt. . New York vagy Párizs. Egyszer Pityerben. és köpött egyet. . nem valami fürge észjárású. valamit kivésett. Vakond egy-két perc alatt körbekúszta a talapzatot. Nem iszik. amikor egy gyökeret kellett kivágni. szerszámokkal a kezében. a Volkovo temetőben az őrnek kedve támadt a kamarás Oprakszin gróf sírjánál könnyíteni magán. ráadásul ponyva fedi őket. majd egy fúrót vett elő kis bőröndjéből. pornócsatornát. Pasának most egyszerű dolga volt.A brigádvezető kissé oldalt állt.Egyetértek . Tompa fényű. szemmel láthatóan mélyült alatta a gödör. amikor az fojtottan elkáromkodta magát a föld mélyéből kiszűrődő fénybe pillantva. még akkor sem. hajára a nap rácsorog. Vakond és Nikroforusz az ellenkező oldalon ásnak. The daylight kissing her wan hair. amelyből le lehet vezetni az egész Blokot s a mi Ezüstkorunk legnagyobb részét: Csak egy sápadt nő jön suhanva. . Egy próbafuratot csinált a kőben. ha öt lépésre halad el a Szfinx előtt. ahol Pása és Vakond dolgozott. A társa letörölte homlokáról a port. hogy ne legyen belőle túl nagy halom. Most pedig a szakértő egy vasalt titánásóval állt neki a munkának.De milyen varázslatos ez a hangzás! Micsoda képei vannak! Itt van például ez a négysoros. befelé irányuló tekintete is felkeltette a figyelmét. ha egészen közel jön valaki. Az akció kezdetétől kevesebb. amikor eszébe jut ez az eset.egyébként nem lehetett volna belőle brigádvezető. Az ejtőernyővászonból készült ponyvára azért volt szükség. ráirányította a zseblámpát. ahogy a fém a kőnek ütközik . hogyan vág egy négyzetet a földbe csendesen zizegő körfűrészével a specialista. Hát ilyen a társa. Loitered beneath thegas lampsflair. ahol a 89. Gyorsan. Pása egyszer sem látta. először a derekáig. s bólintott. valamit elmetszett. . cigarettázott. észre sem lehet majd venni. S akkor meghallotta az ismert csikorgást. aztán már a válláig ért. gondolta Lenykov. nekiveselkedett az ásónyélnek .tehát Vakond leásott egészen az alapokig. Ám éjszaka a temetőben. With lips offlame and heart ofstone. A további ellenőrzés csak megerősítette választása helyességét. a fúróra ragadt agyag nedvesen csillogott. mint félóra telt el. Ha a temetőőr a szokásostól eltérően véletlenül lefordulna a Hintók utcájába.Természetesen jogosan kritizálják műveit fontoskodása és az olcsó hatásvadászat miatt locsogott Pása. Az eredeti sokkal szebben hangzik: But one pale woman all alone.tárta szét a karját Nikroforusz. hogy a szarkofág ne süllyedjen le. nyelveket nem tud. Vakond ügyesen kiemelt egy terjedelmes gyepkockát. Lenykovnak különösen megtetszett. Lenykov akkor teljesen elvesztette a fejét. futballmeccset néz. Világos. Ezután az élettelen testet begyömöszölte az erős. . Akkor hívták. elsimítja. berántotta a sírba. Csak akkor lehet felfedezni őket. még egyáltalán nem rothadt koporsóba a megboldogult nagyságos úr mellé. szét kellett teríteni a kiásott földkupacot. Elüldögél a szállodában. éppen ott. a gázláng alatt ácsorog s szíve kő és láng az ajka. visszateszi. vagy ha van. Az akcióval elfoglalt Pása csak akkor vette észre a félrészeg temetői Argost. hogy valaki megbolygatta a sírt. s a földrajzot sem ismeri. és félretette. De Lenykov ezt semmiképp sem tanácsolta volna egy franciának. Fojtott volt a levegő a ponyva alatt. mint a síremlék. vagy kiszedni egy földbe ágyazódott nagyobb követ. Akkor a vezetőjük beugrott a gödörbe. ami ugyanolyan világosszürke. Amikor befejezi a munkát. hogy elkerüljék a felesleges bonyodalmakat. igazi Paganini. és vasöklével egy hatalmas ütéssel fültövön vágta. Neki egyre megy Madrid. Lábánál fogva megragadta a szerencsétlen őrt. nem így Vakond. s akkurátusan betemette a sírt. De nem is gyengeelméjű . miközben azt figyelte. s most beállítja a csörlőket.

. Lehet. De hagyjuk.Réz .Zolotuhin. . Nikroforusz beszippantotta a százéves levegőt. csodálkozott el Lenykov. s lemászott a fekete négyzetbe. Alszik apródja a mélyben. kissé ernyedt arcán még a pír is látszott.Megmagyarázhatatlan jelenség. Suhannak a szelek szárnyán…17 . Erről jut az eszembe. Ahogy a szűk sírboltban találta magát. Sötét hollók. Mindemellett nagyon csúnyán halt meg. Fekete zakója szétfoszlott. . Pása mintha felkészült volna erre. Oscar Wilde tökéletes épségben feküdt a sírban. Ő irányította az újratemetést. Oscar Wilde-ról pedig ezt mondta: . esztéta létére. hogy összehányod az egész munkaterepet. őt is ide temették. A szíve valahol a torkában dobogott. Pása a biztonság kedvéért magára erősítette a levendulás respirátort. még a füléből is folytak a nedvek. hogy ilyen fehér maradt az arca. sötét éjen.Sárgaréz. Lenykov nyelt egy nagyot. . Bobbynak is itt kell lennie valahol a közelben. Az egycentis porréteg alatt (ugyan honnan kerülhetett ez ide?) tompán csillogott a lakkozott felület.végrevalahára az ő idegei bizonyultak erősebbnek. s telt. Kinek lehet manapság érdekes valami Bobby Ross? Csak felesleges teher.sivított fel szokásos módon a szerszám.Ühüm . már csak a csontváza maradt meg. inggallérjának sarka megfeketedett.dörmögte maga elé Pása. igaz. mint Lenin a mauzóleumban . Valóban hasonlít.Bóvli . a sírmunkák mestere is összerezzent. Bobby Ross igyekezetének köszönhető. Nem fogott rajta a mulandóság. Amikor kilehelte a lelkét. minden testnyílásából. Két kézzel leemelték a fedelet. Ez azt jelenti: kezdhetjük. ahogy a sovány halak Tort ülnek a teste fölött. ez a hang a fogfúrásra emlékeztette.Szuper. zzz . Vakond időnként szünetet tartott. de ez kellemes érzés volt. Azt hitték. Vakond? . (Arany ruha nemes zsákmány).mondta elismerően Vakond. kíváncsian szemlélve a „szponzort". közvetlenül Vakond mellett. Ám a holttest láttán még társa. mintha csak egy szent életű férfi lenne. de a halott homloka tiszta volt és fehér. mert minden szenny magától eltávozott belőle? Az pedig. s a szegecs már kint is volt a furatból. ez a szeretője. . S hogy ne vesztegessék az időt. Vakondnak meg sem kottyan. . ahogy ujjával megérintette a mintázott szegecseket. . máris bekapcsolta az elektromos csavarhúzót. hogy éppen ezért nem rothadt el a teste.Arany? . Pása szenvedőn befogta a fülét. zzz. nem kellene-e elvinni a Ross hamvait tartalmazó urnát is. A régi sírokból időnként olyan bűz árad. A zseblámpa fénye végigsiklott a koporsó tetején. s félretették. Kimaszkírozta. amelyet még 1909-ben írtak le. Nagyon nem esztétikusan halt meg. a tőle megszokottnál jóval hosszabban. . Hiszen mi készülünk torra. a színész. hogy megolajozza a fémet.simított végig rajta Vakond. Pása körbevilágított. majd ismét felhangzott: zzz. 17 Rácsai Róbert fordítása. s így is volt: a lámpafényben megcsillant a koporsó fejrészénél elhelyezett amfora karcsú íve. Ugyanaz az arc.Ez kettőnkről szól. Nézd.mondta csalódottan Vakond. mindenhez hozzászokott. s elégedetten kuncogott . amikor idehozták a hamvait a Bagneux-temetőből. de a klasszikus mindenkit meglepett.Hát ez meg hogy néz ki? Tisztára olyan. ahogy kézbe vette az amforát. miközben azon töprengett. Zzz.Vakond megrántotta Pása nadrágszárát. s még a pír is látszik. mint a társáé: Holtan fekszik a szép lovag Hideg nád és káka között. az enyészetnek semmiféle nyoma nem látszott rajta.szólt a szakember.intett Vakond. mintha egy meredek lejtőről szánkáznál lefelé. .

akit semmilyen kötelék nem fűzött a megboldogulthoz. hogy az egyik (a jobb kezén lévő) szerencsét hoz. éppen így nevezte a megboldogult az ő ephebosát) késve érkezett a temetőbe. Végül is. melyet olyan ember írt. Fél évvel ezelőtt. Az akció a kritikus ponthoz közeledett. amikor egy fillére sem volt. aki kifizeti helyette a számlát. hogy titokban tudja tartani ezt a gusztustalan esetet . Homályos utalásaikból csak annyit lehet tudni. ahogy zuhogó esőben látta Wilde-ot ülni az egyik Saint-Germaine bulváron lévő kávéház teraszán. ez a homme fatale. az egyedüli. aki szegény Oscar halálát okozta. a memoárok tanúsága szerint a zöld szegfűk kedvelője hatalmas smaragddal ékesített csodálatos gyűrűt viselt mindkét kisujján. majdcsak megjelenik valaki számos párizsi ismerőse közül. Lángoló homlokát törölgetve Pása a következőket olvasta: „. hogy a mindenki által gyűlölt Alfréd Douglas. miközben így kiáltott: »Most már örökre eljegyeztük egymást!«" A jobbról . hogy senki nem tiltakozott.Arról pedig. Nehéz elképzelni. amikor a londoni archívumban dolgozott. Mister Hampton. Több memoáríró elképedve jegyzi meg. eleganciával és méltósággal teli volt.Szabadítsd ki a kezét! A balt! . Múzeumban nincsenek. Az ebből fakadó következtetés egyszerűen szédületes volt.akkor ez valószínűleg a Szerencse Gyűrűje. de alighogy kiszabadult. Ám ezek hétköznapi csecsebecsék. Kávéházak teraszán üldögélt. s szegénységben halt meg. Ez azonban nem zavarta abban. ami a szerencsétlen sorsra jutott Mister Wilde nevével összefügg. aki kíváncsiságból ment el a botrányairól híres író temetésére. ahogy már írtam is. máris viselni kezdte őket. kalapjának széle lelógott. az aukciókon egyszer sem kerültek elő. aki az újratemetést intézte. Vajon hova tűnhettek később ezek a gyűrűk . a lakájom kifejezte magát. kimászott. Miután nincsen öröm üröm nélkül. a klasszikus költő bármilyen fennmaradt relikviáját nagy pénzekért adják. s ünnepélyesen a saját ujjára húzta fel. püffedt ujjain csillogtak a smaragdszkarabeuszok. abszintot iszogatott. elvitte volna emlékbe. ami tökéletesen érthető. de még megmutatni is legfeljebb egy nagyon közeli . mivel tudom. a másik pedig (a bal kezén) . töprengett lázasan Lenykov. Egy ilyen darabot nem lehet értékesíteni. ha figyelembe vesszük a sajtó egy bizonyos részének beteges érdeklődését mindaz iránt. hogy a kitaszított író nem adta el. hogy a tisztességes Bobby Ross. hogy mi történt a későbbiekben. mellyel magához hívta ismerősét. egy olyan kivételes helyzet állott elő. Most valóban komoly oka volt rá. Ekkorra már az összes jelenlévőt olyan undorral töltötte el az ifjú pojáca. legalábbis egy tekintetben. egyedül Önnek számolhatok be. nélkülöznie kellett ezeket a talizmánokat. ahogy Toby. hogy hangosan zokogni kezdjen. Kultikus személyiség.. »szenvedélyesen«. már nem első hónapja körözött a szegény homokos fölött. valamilyen ocsmány jelenetet rendezett. jobbnak látták nem részletezni. Wilde sohasem vált meg ezektől a gyűrűktől.utasította Nikroforusz. Bizonyára valamilyen zálogházba került. s egyre nyugtalanabb lett. Oscar Wilde alakja régóta érdekelte Pasát. akik 1900. Lord Alfrédnak nem volt rossz ízlése. de még így is fenséges jelenség volt: masszív állát sétapálcájának díszes fogantyújára támasztotta.ez volt ugyanis a megegyezés a temetésen részt vevő urak és dámák között. A gyűrű azonban mégsem hozott neki szerencsét: Bozie gyorsan elverte apukája örökségét. az »isteni Bozie« (azt mondják. amikor ez a vulgáris viselkedésű úr (aki egyébként Queensberry márki fia!) beugrott a gödörbe. Természetesen. Másodszor. Ez a bizonyos Dorian Gray meglehetősen szerény örökséget hagyott maga után.. hogy őt is temessék el az »imádott Saloméval« együtt. s a mozdulat. amelyről a törvénytelenül beszerzett relikviák gyűjtői csak álmodni tudtak. s ordítani kezdett. Csak nem a Pere Lachaise temető sírjában fekszenek? Egy bizonyos Sibylla Hampton levele. de már nem a látványtól.ez foglalkoztatta Nikroforuszt.szerencsétlenséget. az annyira gyűlölt Bozie példáját követve. december 3-án utolsó útjára kísérték a megszégyenített és kitaszított írót. aki egy volt a tizenöt közül. amikor az lehúzta a halott jobb kezéről a smaragdköves gyűrűt. hogy a feltárt sír mellett egy kellemetlen incidens történt . Általában mindenkitől elzárva kell őrizni kincsüket. de előtte még szájon csókolta a halottat.. A gyászszertartás más résztvevőinek publikált feljegyzéseiből tudjuk. mint az a bizonyos fekete holló a balladában. Az író egyedül volt. utána pedig már nyoma veszett. némelyik több tízezer fontot is ér. amikor száműzetése idején börtönben ült. és nem tette zálogba a smaragdokat még akkor sem.olyannyira kellemetlen. s várta. teljesen átázott. hogy ezek a jól nevelt urak. melynek listáján Nikroforusz semmiféle smaragdgyűrűt nem fedezett fel. rengeteg követője volt. Frederic Boutais emlékszik. hivatalosan örökül hagyni. természetesen. mintha csak összebeszéltek volna. Néha igencsak sokáig kellett várnia. Ön van annyira tapintatos. Először is a másik gyűrű szinte biztosan még mindig a Pere Lachaise-i sírban van. aki élvezettel pletykálkodik a történtekről londoni barátnőjéhez írott levelében. Felfordult a gyomrom. pillanatokon belül ki fog derülni az igazság. tökéletesen alátámasztotta ezt a hipotézist. Abban a hitben élt. Pása rábukkant egy levélre. miközben. kedves barátom. Tehát.

embernek lehet. De ez egészen más ügy! A kliens megvásárolja Pasától a koporsóból kicsempészett gyűrűt, s közhírré teszi, hogy megtalálta a smaragdot, mely Douglesé volt. Zseniális! Garantált a kétszeres, de nem, háromszoros ár! Lenykov több hónapot töltött el azzal, hogy megkeresse a megfelelő klienst, s végül is rátalált Mister Rinaldira, transzvesztitaklubok és gay-hotelek hálózatának tulajdonosára Los Angelesből. A fickó teljesen begerjedt, amikor megtudta, milyen árut ajánlanak neki. Pása már bánta, hogy csak egymilkót kért érte. Nagyon valószínű, hogy a vén pederaszta többet is adott volna. Úgy röpült Párizsba, mint a kisangyal. Most ott ül a Crillonban, várakozik, csorgatja a nyálát. Megvan, mit kell tenni! - villant fel Pása agyában egy okos ötlet. Azt kellene elhitetni vele, hogy nem dollárról, hanem euróról volt szó. Miért is ne? Hiszen Franciaország az eurózóna területe, ez rendben is van. Vagy azt mondja, hogy font sterlingre gondolt? Hiszen a „szponzor" angol. - Engedj! Majd én! - suttogta zaklatottan Nikroforusz, s félrelökte Vakondot. Megvan! Biz' isten, megvan! A halott püffedt keze nem a mellén volt összekulcsolva, hanem valamiért az ágyékán, mint a futballistáknak a büntetőrúgás alatt, s a bal kezén zöldes fénnyel felszikrázott valami. Mint a taxilámpa, gondolta Pása, akit valamiért vonzottak a metaforák. - Ez az, Vakond, megvan! - kiáltott fel. - Add a csípőfogót! - Wilde-hoz pedig angolul szólt. - Nor shall I take aught from thee but that little ring that thou wearest ont he finger of thy hand.18 De nem kellett elvágni az ízületet. A gyűrű hihetetlen könnyedséggel csúszott le a mumifikálódott ujjról. S Lenykov zseblámpáját máris a smaragdszkarabeuszra irányította, melynek hátára valamilyen furcsa, minden bizonnyal kabbalisztikus jeleket véstek. Lenykov felhúzta az ékszert a gyűrűsujjára. Egy kicsit nagy volt, ezért ökölbe szorította a kezét. - Érzed a szagát? - nevetett fel Pása, s a társa orra alá dugta csenevész öklét. - Zöld milkó, a citrusok fajtájából. Arról, hogy a milkó most nem zöld lesz, hanem brit, Vakondnak nem feltétlenül kell tudnia. Ő nem lesz ott a Crillonban, amikor Mister Rinaldival találkozik. Pása sem a kliens, sem a szálloda nevét nem közölte a sírspecialistával, aki nem is érdeklődött iránta. Eufórikus hangulatában a meggondolatlan Nikroforusz szeretettel megpaskolta a halott festett arcát. És hátrahőkölt - úgy, hogy a tarkója a kőlaphoz ütődött. - Mi van? - Semmi, semmi... - hebegte Lenykov. - Gyerünk! Úgy tűnt neki, mintha a halott arcbőre meleg volna. És rugalmas.

Fél négyre ért vissza a Grand Hotel-beli szállására. Mister Rinaldinak azt ígérte, hogy nyolckor hívja, ezért szundikálhatott még egy kicsit e sikeres, de zaklatott éjszaka után. Az ágyon heverészve Nikroforusz a zöld szkarabeuszt nézegette, és egy kicsit megnyugodott. A maszkmester valószínűleg vastag rétegben rakott fel valamilyen kozmetikumot a halott arcára. Ez száz év alatt besűrűsödött, gyantaszerűvé vált, ezért olyan rugalmas. A villanyfény pedig felmelegítette. Nincs itt semmiféle misztika. így hát megkönnyebbült a triumfátor lelke. Jóízűen ásított egyet, s a stukkós mennyezetet szemlélte. Elég egyszerű kis szoba, a „szegényes, de tiszta" fajtából. Pedig ezer dollárba kerül, a fene enné meg. Nincs mit tenni - ha tisztességes honoráriumot akarsz, valahogy el kell magad adnod. Amikor tegnap Pása csak úgy odavetette Mister Rinaldinak, hogy „Nálam találkozunk, a Grand Hotel előcsarnokában", az amerikai egy tiszteletteljes „wow"-val reagált. Kényelmes fotelekben ülve armagnacot iszogattak és cigarettáztak, miközben elegánsan, minden alkudozás nélkül megegyeztek a pénzügyi feltételekben. Pása fél nyolcra húzta fel a csörgőórát, elővette a Wilde-drámákat tartalmazó kis kötetet, s találomra felnyitotta. Olvasni kezdett: „Heródes apródja: Nézz a holdra! Milyen különösnek látszik! Olyan, akár egy sírból kiemelkedő asszony. Olyan, akár egy halott asszony. Az ember arra gondolhat, ha látja, hogy holt dolgok után kutat.
18

Csak ezt a kis gyűrűt veszem el tőled, amit az ujjadon viselsz.

A fiatal szíriai: Olyan, akár egy kis hercegnő, sárga fátylat visel, akinek a lába ezüstből való. Olyan, akár egy kis hercegnő, akinek a lábfeje fehér galamb. Az ember azt hiheti, táncol. Heródes apródja: Olyan, mint egy halott asszony. Nagyon lassan mozog.”19 Az ablakra pillantott. Holdfényes éjszaka volt, de a hold nem látszott. Nikroforusz félretette a könyvet. Elbóbiskolt. Álmában egy telt, kecses nőt látott, aki áttetsző selyemruhában különös táncot lejtett. Hol az ég felé emelte meztelen karját, hol földig hajolt, majd hirtelen eszeveszetten és szenvedélyesen rázni kezdte a csípőjét. Valahogy furcsán kétértelmű zene szólt. Mintha szerelmi szenvedély áradt volna belőle, de ugyanakkor riasztónak is tűnt. Nagyon ismerős volt, de Pása sehogy sem tudta felismerni a melódiát. Ezután a táncosnő hátat fordított Lenykovnak, letérdelt, s valamit felvett a földről. Miután hajlékony teste felegyenesedett, egy ezüsttálcát nyújtott felé, melyen egy levágott, bozontos fej feküdt. Pása nem szándékozott alaposabban szemügyre venni. Normális dekadencia, mondta magában, miközben ébredezett. A látványt egy jól ismert fénykép inspirálhatta, melyen a pederaszta Oscar a táncoló Salomét imitálja. A fejet pedig egy gipszszobor helyettesíti. Ezután egy premier plán következett, mint a moziban, s a hipotézis beigazolódott. Nikroforusz maga előtt látta a klasszikus író pirospozsgás arcát, szeszélyesen legörbülő ajkait. A melódiát is felismerte. Oscar Wilde a színész Zolotuhin hangján énekelt: „Szép feleségem, gyönyörűségem. Vár engem haza-a-a, nagy a bánata." S hosszú, festett szempilláit leengedve valamilyen zagyva idézeteket kezdett suttogni Coleridge-től, a Salomé-ból s a jó ég tudja, még miből: - She had dreams all yesternight of her own betrothed knight…20 Ez a szerelmünk záloga, rajta Kétszarvú Isten áldása. Beleszerettem az ajkaidba, azok bíbor szalagjába. Olyan az ajkad, mint a gránátalma, melyet elefántcsont késsel vágtak fel. Engedd, hogy megcsókoljam az ajkad. Ajkad, mint a cinóber, melyet a moabiták gyűjtöttek Moáb bányáiban. Mint a perzsa király íja, melyet cinóberrel festettek, s melynek széleit korall díszítette. Add az ajkad! - Még csak az hiányozna - dörmögte Pása, és elfordult. Nem mintha megrémült volna, de nagyon kellemetlenül érezte magát. - S a gyűrű, mely minket összeköt? - A látomás ismét rímekben kezdett beszélni. - S arcomon az érintésed? Felnyitott koporsóm fölött néma, szerelmes esküvésed? Sosem válunk el egymástól. Engedd, hogy megcsókoljam az ajkad! Olyan zagyvaság volt ez az egész álom, hogy Lenykov már nem is nézte tovább. A másik oldalára fordult, még erősebben szorította magához a párnáját, és az ébresztőóra berregéséig már semmit nem álmodott.

A telefon mellett ülve Nikroforusz az Artefaktumot nézegette, ide-oda forgatta a kezét, de a kora reggeli homályban a smaragd csak nem akart megcsillanni. Még egy fél perc volt hátra. Pása éppen nyolckor akart telefonálni, mivel a pontosság a profizmus jele. És a „Breguet" nagymutatója az egészhez ért. Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi - ütötte be gyorsan Lenykov a tíz számot a névjegykártyáról (a következő adatok voltak rajta: „Joe Rinaldi, Crillon", valamint a szálloda telefonszáma és a szoba száma). Szórakozottan le akarta húzni ujjáról a gyűrűt - s elállt a lélegzete. Éjszaka a szkarabeusz még lazán forgott az ujján, most azonban meg sem mozdult. Talán megdagadt a keze? - That's you? - hangzott fel a kagylóban a kliens öblös hangja. - Did it... did it go well?21 - Perfect. Just perfect22 - felelte Pása, miközben lázasan próbálta lerángatni ujjáról a gyűrűt. Az átkozott! Esze ágában sem volt lejönni! Mindemellett semmiféle duzzanat nem látszott a gyűrűs ujján. - Have you got it? I mean, the... thing. You've got it?23
19

20 21
22

Szántai Zsolt fordítása. Csak róla álmodott éjjel, az ő lovag kedvesével. (angol)

Ön az? Nos... sikerült? (angol) Tökéletesen. Egyszerűen tökéletesen, (angol) 23 Önnél van? Szóval... az a bizonyos tárgy. Önnél van? (angol)

A kliens nem tudta leplezni izgalmát, s ez kiváló. A zöld mil-kóról az angolszászra való áttérés garantált, de hogyan tudná leszedni ezt az átkozott bogarat? Micsoda hülyeség. - Szappant! - kiáltott Pása.

Jól van .felelte elgyöngült hangon Pása.még szép. A társa hang nélkül a szőnyegre bukott. I'll get back to you25 .Vakond már előszedte a zsebéből az összecsukható kését. Vagy a fájdalom miatti sokktól. Szükség van az aranykezedre! Pattanj! De nem segített a társa aranykeze. egészen különleges! (angol) Bocsásson meg. mit szólsz? Miközben öngyújtójának lángjánál felforrósította a pengét. a mosdó felé véve az irányt. Ez lófütty. ami mindig szörnyen nevetségesnek tűnt. és kirohant a szobából. beléd döföm a késem. S iszom egy kis bort.csodálkozott Vakond. It's right here. . biztos kinyiffanok.. hogy levegyem a gyűrűt. de valóságos. rendben? Kivett a hűtőszekrényből egy 1983-as évjáratú Dom Perignont. hogy legyen mivel leöblíteni a zsákmányt.Pardon? . Oh.Rajta. el sem tudja képzelni. beszappanozta az ujját . . Shit! Shit! Shit! Mister Rinaldi valamit kérdezett. Kirántotta a dugót.Csak hozok egy kis jeget a bárból. . Jég közé teszed egy dobozba.Nem veszélyes.Fogva tart! . a gyűrű a lényeg? Tudod te. . Százér . a pánikba esett Nikroforusz pedig megpróbálta bagatellizálni a problémát.Sure. érted? . Pasának Tarantino filmje jutott az eszébe. milyen gyűrű ez? Szerelmi zálog. Később visszavarratod. I've got it. Ó. s most beleborzongott a rettegésbe. Pása pedig fölkapta a zakóját. Engedek az árból." ..mondta behízelgőn Lenykov. dobolt az agyában.Mit beszélsz?! Megcsörrent a telefon . vagy valami más történik.Kölnid van? Kiégetjük. Az ujjáról nem tud megszabadulni.Mondjunk el mindent a kliensnek. Vakond nyugodtan kijelentette: . vagy elvérzek.mondta panaszosan Lenykov. miről van szó. Cannot speak now.. Lenykov nem vette fel. .szakította félbe az amerikai kotkodálását.Hát a pirospozsgás! . Aztán kölni se kell hozzá. you wouldn't believe. on my finger. a Négy szoba. jó? Haladékot kérek. tíz százalékot.Sorry.Később visszavarrják! Téged kéne visszavarrni. Száz százalék. A pirospozsgás azt mondta: „Sosem válunk el egymástól. Pása homlokát kiverte a hideg veríték.Ne pattogj! . Le kell vágni. Vakond kijelentette: Elgennyedt.Azt hiszed. nem értette. .Van egy kis gubanc . és kész. . Előre bekészítette.Száz darab zöldhasút? Ha továbbra is hülyéskedsz. Mondjuk. te barom! Kinyiffanok. teljes erejéből fejbe vágta a súlyos üveggel.Shit! A gyűrű egy millimétert sem mozdult. . . very special it feels24 .Lenyisszantom a késemmel. . . . akinek hirtelen eszébe villant az álma. Nikroforusz elszörnyedve dugta a kezét a háta mögé. Vakond . hogy megjöjjön a bátorságom. 24 25 Természetesen nálam van.legalább ötödszörre. . Lenykov ráüvöltött: .mondta Pása Vakondnak is érthető nyelven. majd letette a kagylót. hogy ne dühöngjön. Az ujjamon. Miután vagy tíz percig kínozta Pása ujját. A kliens idegeskedik a Crillonjában. visszhangja lesz a dolognak! . Félrenyelt. Otthon az egyik paraszt is fejszével. Gyorsan felhívta a motelt.Mi a francért kéne kórházba menni? . s meghúzta az üveget.Kicsoda? . vágd le! Ám amikor Vakond az ujja fölé hajolt.közben halkan elkáromkodta magát. milyen érzés.De hogyan mehetnék kórházba? Mit mondjak? Ez egy feltűnő gyűrű! Az egész személyzet odacsődül. . ahol a társa lakott. Megnyitotta a csapot.Figyelj. Pás. how very. Vissza fogom hívni (angol) .ordította Nikroforusz.Most mit vagy úgy oda? A dollár milkóra gondolj! . Most nem beszélhetek.

furakodott Nikroforusz mellé az egyik csókolózó. Pása tisztában volt vele. egy . bíborvörössé vált. De nem kell tartani a temetői gyilkos bosszújától. talpra áll. aztán magához tér. majd ismét csókolgatni kezdték a piszkosfehér követ. Nikroforusz ráadásul még attól is félt. Fél tizenegykor úgy döntött. Először is mindenki. A milliót nem sajnálta. a fűből. hogy a válasz magától adódik. Az éjszakai temető egy elvarázsolt erdőhöz hasonlított. Hátrébb kellett lépni. hogy a gyűrű egy kissé meglazult az ujján. mások az útikönyvet bújták. amelynek szűnni nem akaró lüktetése jeges hullámokként öntötte el a testét. Hátára vette a táskát. agyában mindvégig ott dobolt a kérdés: „Mit csináljak? Mit csináljak?" . aki hivatásból foglalkozik az irodalommal. Vakonddal való kapcsolatának annyi. Odahurcolkodott. A barkácsboltban vásárolt egy „Lazarro" márkájú hordozható körfűrészt. Lenykov meg sem kísérelte. Pása megfogadta: ha megszabadul ettől az átkozott gyűrűtől.hála istennek elég régóta dolgozott a szakértő közvetlen közelében. hogy minél hamarabb véget érjen ez a rémlátomás. s meglehetősen rövid idő elteltével már fogalma sem volt róla. befellegzett. Ideges léptekkel. egyforma hawaii inget viselő homokos pedig a sír mellett térdelt. a Szfinx talpára is mindenképpen cuppantani akart egyet. A fekete kereszteket és komor kriptákat a lámpák halotti fénybe burkolták. hogy bármiféle tudományos magyarázatot találjon erre a jelenségre. Másodszor pedig túlságosan is egyértelmű volt az a bizonyos éjszakai álom. míg el nem ért a 89. egy titánásót s egy villanyfúrót. Öt órától a 19. de nem is ez a baj. parcelláig. mely legalább olyan jól takar. hogy a világban sokféle kacifántos dolog előfordul. hogy itt az idő. sőt inkább megkönnyebbülést érzett. Üzleti kapcsolatuknak. de helyette vásárolt egy szuperkönnyű „Rainforest" cégjelzésű sátrat. fogalma sem volt. errefelé ritkán jártak látogatók. A vékony kis sárga fémdarab olyan rettenetbe taszította. félreeső fasorokon ment végig. s meglátta maga előtt a Pere Lachaise temető kerítését. de szerencséjére a kapunál nem volt őr. melyek elborították a talpazatot. két. és elindult. s azon nyomban megérezte. Pása elborzadva nézte fogva tartott ujját. vett még két speciális csörlőt. valamilyen jegyzőé volt. egyáltalán nem csodálkozott. Néhányan fényképezőgépüket csettegtették. s lefeküdt. Amikor Nikroforusz ismét befordult az egyik sarkon. hogy reggel óta még szorosabban fonódott az ujjára a gyűrű. ami éppen ide vezette. melyeket könnyen a földbe lehet szúrni. Csak egyvalamit akart. parcella bokraiban bújt el. Valamiért meg volt győződve róla. Soha. Időnként rikító bíborvörös rúzzsal kenték be a szájukat. Boulanger tábornok kortársáé. tudja. s egyfolytában a gyűrűjét birizgálta. Ponyvát. De ez a legkevésbé sem volt fontos.de nem talált rá választ. Pása egyre csak ezeket a kis vörös karikákat nézte. nem talált. milyen szerszámokra van szükség . Fekszik egy kicsit. ráadásul ehhez kis peckek is jártak. A táskája jó nagyra és súlyosra sikeredett. Pása elég rosszul ismerte a várost. Már messziről lehetett látni Oscar Wilde sírját. hol van. Továbbra sem lehetett lehúzni. utána pedig Lenykov a csendes. Kiterítette a sátrat a poros kőpadlón. Ezért aztán Lenykov nem Vakondtól tartott. hogy az feldagadt.Úgy két órán át rótta Párizs utcáit.Scusi . Páni félelmében csak egyre tudott gondolni. Mindebből ítélve a kétségbeesett tudós kandidátust valami ismeretlen erő tartotta fogságban. Az volt az érzése. A sírásó kobakja kemény. hová és miért siet ennyire. ahova kellett. egész turistacsoport nyüzsgött mellette. természetesen. szinte zihálva ment át a temetőn. Közelebb lépett a Szfinxhez. . Még Pása telefonszámát sem tudja. határozottan szorosabb lett! Ekkor Lenykov végleg felfogta. s látta. mit is kell tennie. ami a követ is átvágja. Ezután a közelben felfedezett egy nyitott kriptát. de a szorítás egyértelműen enyhült. s a gyűrű abban a másodpercben ismét megszorult az ujján. valahol fent egy éjszakai madár huhogott. Elég kicserélni a jegyet a visszafelé szóló járatra. lentről pedig. magától értetődően. s önfeledten csókolgatta az emlékművet. soha többé nem fog sírokban turkálni. az ilyent nem töri be csak úgy egy üveg. hogy emiatt nem engedik majd be a temető területére. s Vakond az életben nem látja többé Nikroforuszt.

s az könnyedén. hogy macskák.mondta Vakond szörnyű akcentussal.nyögte elhalón Nikroforusz. Lehet. S mi lenne. Nem jött le. Zzz. Ám Lenykov háta mögött valaki halkan felkacagott. Hihetetlen. A társa könnyedén felemelte a koporsófedelet. megpróbált nem gondolni semmire. mint az elmúlt éjjel. hogyan fértek el tegnap ketten is ezen a szűk helyen. Pása minden pillanatban megállt.Feküdni! . . ahonnan levette. mint gondolta. Lenykov megforgatta a gyűrűt. De mégis feltápászkodtam.másfajta élet surrogása hallatszott . Elég lesz. Természetesen nem csinálta olyan jól. Normális pasas..mondta egykori társa.. . be happy . s mintha a súlyát méricskélné. mi van körülötte. mintha arra számított volna. De úgy tűnt. jól rám ijesztettél. minden ellenállás nélkül lecsúszott az ujjáról.üvöltötte Pása.Két óráig feküdtem összeverve. s taszított egyet Nikroforuszon. Még a klienst sem ismered. és nem haladt olyan gyorsan. Nem volt erős lökés.. s erősen hunyorított. mintha vörös ajkai enyhén gúnyos mosolyra húzódtak volna. Az arca nem látszott. Pása nekilátott a munkának. feküdni! Vakond gallérjánál fogva megragadta Pasát.. Mellette pedig Wilde sírjának fehér tömbje. rajta a feszület. Még a fedelet sem kell visszatenni.úgy látszik. megegyeztünk. De nem. s a lehető legkevesebbet figyelni arra. . hogy kinyitotta volna a szemét. csak vicsorgó fogsora fehérlett nedvesen. patkányok.Nem ülni.gondolta. mert elállt a lélegzete.Ne. egyenesen a halott térdére. ahogy kiszedte a rézcsapokat. de már nem szorított úgy. Mivel tegnap bekenték őket. úgy látszik. Aludjál egy kicsit .Feküdj csak itt. hogy Vakond tegnap már fellazította a talajt. most könnyedén kijöttek a furatból. de az is lehet. Már rá is csörögtem. Hihetetlennek tűnt. majd egyenesen Wilde-ra lökte. fogta fel Lenykov. s feljajdult.Don't worry. s a koporsó fedele dörrenve lecsapódott. Most szedi le a csörlőket.Mér ne ismerném? Mister Rinaldi..Pása időnként felvillanó zöld kis fényeket látott. hogy az valamilyen gesztussal válaszol. belekapaszkodott. .. . segített. mint Vakond. Pása dörömbölni kezdett. hogy eddig mennyit kínlódott vele! Bedobom a koporsóba. hogy éppen ellenkezőleg. A résben Vakond zömök alakja sötétlett. miközben es-deklőn kapaszkodott Vakond karjába. a halott nem mozdult. s valahogy összerakta a csörlőket. Vakond ráült. hogy az üveggel. s abbahagyta a kiabálást. Valahonnan messziről hallatszott. súgta egy belső hang. Nikroforusz nagy nyögések közepette vette le a koporsó nehéz fedelét. . a kezem akár az ólom. ám a lendülettől Pása a koporsóba huppant.sivított fel a csavarhúzó. .De hogy egyeztél meg vele. s aránylag szabadon csúszkált az ujján. nem is tudsz angolul! . Ott van a névjegykártyáján. Vakond. Könnyebb volt ásni. A kővé dermedt Pása ellenvetés nélkül odaadta neki a gyűrűt. Lenykov tehát helyes úton járt. kissé felemelte. zzz . Nyugodtabban fogsz aludni. Wilde ugyanúgy feküdt a sírban. ha egyáltalán nem nézne rá? Anélkül. és kész . . Add ide azt a gyűrűt! Egy súlyos kéz a vállánál fogva megragadta Pasát. S Pása résnyire kinyitotta a szemét. Bepréselte magát a szarkofágba . hogy ilyen semmiségekkel nem lehetett ráijeszteni. Bocsáss meg. de mégis úgy másfél óra alatt eljutott az alapig. ugyan ki venné észre? Nem. ahogy egy fémtárgy megcsikordul a kövön. mielőtt a halottra nézett volna.Fel fogom emelni a részesedésed.. . mégis inkább vissza kell tenni oda. .Va-ko-o-o-n-d! . s csaknem megsüketült a visszhangtól. és megpróbálta levenni a gyűrűt. De az elmúlt nap alatt Lenykov annyi rémséget tapasztalt már meg.alig-alig sikerült.. Nikroforusz remegő kézzel odanyújtotta a gyűrűt a halottnak. de egy centire sem tudta elmozdítani . s egy mozdulattal magához rántotta. Nélkülem úgy se mész semmire. Már itt is van a Papais család sírboltja.

Igen. Majd most megcsókolom.. ahogy megízlelnek egy kemény gyümölcsöt. hogy megcsókoljam az ajkad . Ajkadba harapok. .Hát jól van. egyenesen a fülébe. . megcsókolom az ajkad.hallatszott egy suttogó hang egészen közelről.Nem akartad.

.

hogy pénzt. mint a Novogyevicsi vagy a Doni temetőben. mi is ez. sőt még egy tájban is valamiféle személyes üzenetet keres. az azt jelenti. 1861-től 1923-ig élt. hogy japán földbe temessék. hogy megtudjam. Megtanultam megkülönböztetni az én sírjaimat a hétköznapiaktól. Milyen különös út ez egy temetőbe. Itt valami másról volt szó. Úgy alakult. ami nem hosszabb idő. nagyjából átlagos rituális-temetkezési intézmény jött létre. Komótosan.) A dátummal kapcsolatban is minden világos volt. ellenkezőleg. hogy. Ez idő alatt körülbelül két és fél ezer halottat temettek ide. először is. csak a Hatalmas Óceán. Európa egy kis darabja Japán központjában. Azt hitték. s elraktározni további tanulmányozás végett. Több mint százezren haltak meg. szeptember elsejétől már nem létezett. ráadásul semmiféle fal nem választja el őket egymástól. és azonnal megéreztem: ha alaposan megnézem ezt a helyet. ami nem is volt nehéz: a régi temető. csak fel kell ismerni őket. elmerültem a gondolataimban . mint egy emberöltő. (Meg kell hogy mondjam. amelyik kedvéért idejöttem.ha Valaki vagy Valami jeleket küld az embernek. amire számítottam. amelyik ezután jött létre. megnyugtató az önmagamról alkotott vélemény szempontjából . se száma. ez egyáltalán nem a világ vége. Valamikor. gondoltam. milyen végtelenül magányos az ember. romantikusnak tűnt ez a temető. nyolcvan évvel ezelőtt. titokzatosnak. melynek se szeri. hogy ez nem egy egyszerű temető. mivel meghaltak útközben. elégett a teljes dokumentáció is. szeptember 1-jén szörnyű földrengés rázta meg Japánt. természetesen. A temető is megsérült: több síremlék széttört vagy lezuhant. az új pedig. Egyáltalán nem volt összhangban a környező tájjal: önmagában létezett. ezek az üzenetek valóban léteznek. A hajó fedélzetéről egyenesen a Gaidzsin Bocsiba vitték őket. valami különlegeset fogok látni. a városból csak por és hamu maradt. Egy negyedszázad múlva kimondottan ezért jöttem ide. innen keletre nincs más. éppenséggel a közepe. aki bármilyen eseményben. jelenségben. 1923. legalábbis számomra nem. akik ezekben a sírokban fekszenek. de a holtak között. Ezt éreztem. de. Gaidzsin Bocsit rendbe kellett hozni és újjá kellett szervezni. akik nem is láthatták meg Japánt. sok évvel ezelőtt. még diákkoromban. de nem mindjárt fogtam fel igazán. a saját dimenziójában: egy nem-város a megalopolisz közepén. a túlpart kilencezer kilométerre van. ezért a későbbiekben több régi sírt nem lehetett beazonosítani. de egyáltalán nem azt. A Gaidzsin Bocsiban (vagyis a „Külföldiek temetőjében") idegenek vannak eltemetve. semmiféle üzenetet nem hordozott magában. Amikor ezt megértettem. azt hiszem. sokkal köny-nyebb lett a dolgom.s valóban megláttam valamit. Először az tévesztett meg. Tisztában vagyok vele. tizenkilencedik század a huszadik század végén. dicsőséget vagy új élményeket szereznek e távoli. Akkor. Ám e nekropolisz igazi lényege. így érdekesebb az élet. minek következtében egy olyan. nem abban rejlik. hogy itt ugyanazon a területen két temető van. mégiscsak számít valamit -. ha az otthonától távol hal meg. Gaidzsin Bocsi fokozatosan tárult fel előttem. Persze a japánoknak. melynek epicentruma éppen Jokohama közelében volt. megfontoltan jártam a megkopott lépcsőket és a mohával benőtt ösvényeket. AVAGY A VÁRATLAN HALÁL Már régóta tudtam.RÓSÓ-FUDZSÓ. 1923. csak a tetemük érkezett meg a kikötőbe. hanem egymásra rétegződtek. amit meg kell fejteni. már-már misztikus országban. a saját idejében. Voltak. az ördögbe is. teljesen érdektelennek bizonyult. hogy ez egy kissé skizofrén játék. hogy az én Temetőm a felújított Gaidzsin Bocsin belül van. a csöndet figyeltem. alig akad helybéli. én az a fajta ember vagyok. harmadszor pedig. másodszor. miközben egy félig elmosódott feliratot olvastam valamelyik sírkövön: azért hagyta el Portsmoutht. Képzeljenek el egy kis dombot a világ végén. de valójában meghalni jöttek Jokohamába. . Eredeti terveim szerint a temetőnek illusztrációként kellett volna szolgálnia a „Halál idegen földön" című fejezethez. véletlenül erre kószáltam.

és csend honol. Kétségem sincs afelől. az optimista civilizáció gyermeke elhiteti magával. Azt hiszem. ezért a távlat. oroszul. hanem lenyűgözően érdekes. hogy a halál nem is létezik. Isten végez". 1871). ez az emberi lét legnagyobb szörnyűsége. akiket váratlanul ért a halál. a fotóművészet első tanárának szögletes síremléke. amely mindössze négy írásjegyből áll. F. síremléke egy vasúti jegyet mintáz. hollandul. infarktusét vagy gyilkosságét.rettenetes dolog hirtelen meghalni. annál kényelmetlenebbül éreztem magam." Vagy. Moreit. akkor kezd el úgy istenigazából félni. csak épp a rácsok hiányoznak . hogy ez az egzisztenciális beállítottság sok japánnak ad erőt az utolsó küszöb átlépésekor. 1891). németül. Az egyik legismertebb szamuráj mondás így hangzik: amikor reggel felébredsz. élet és halál. hogy mennyi minden van a világon. mivel ez a Váratlan Halál. ha úgy tetszik. hanem mert kifinomultabbá teszi az érzékeket. hogy mindig fel legyen készülve a váratlan végre. aki ide van eltemetve.a japánok tudják. a halált itt is ugyanúgy deszakralizálták. a sírok fölött hirtelen felbukkant egy szellemlény. Az ember feje fölött összezárulnak a lombok. amiről a mi bölcs elődeinknek fogalma sem volt. nagyon sokat nyom a latban a munkaszerződés megkötésekor. a dombormű vagy a kőbe vésett név miatt -. Ki indult volna el emiatt többhetes hajóútra? Ezek az emberek csak egy bizonyos időre jöttek ide. hogy megépítse az első vasútvonalat. ez pedig nem félelmetes. Nem felejtették el E. mint aktív. az ő területe. Még azt is tudom. mint egy gombolyag.azokból a rémálmokból. most ugyanígy egymás közvetlen közelében fekszenek: a főigazgató és helyettesei. Napóleon gránátosai hiába katonáskodtak együtt. gondoltam. amelytől kirázott a hideg. A japán temetők egyébként egészen másképp festenek. számíthat a maga két köbméter földjére. von Sebach (megh. hogy itt nagyon sokan vannak. honnan bukkant elő ez a szörny . Ezt a lakonikus maximát. és ébren tartja az értelmet. hogy valaki helyet kaphat a vállalati parcellában. Minden régi temető olyan. G. de a keresztényi alázat mindenféle felhangja nélkül. még nem készültek fel rá. akik legalább némi hasznot hoztak Japánnak . Egy jó temetőben megvásárolható sírhely nagyon drága. sehol egy lélek. spanyolul.bár száz évvel ezelőtt bizonyára vaskerítése is volt. Minél tovább bolyongtam a Gaidzsin Bocsiban. Voltak köztük tengerészek és misszionáriusok. Ha sokáig nézegetek egy síremléket.errefelé sincs semmi szentimentalizmus. Semmi sem megrendítőbb a váratlan halálnál. „ember tervez. Ez az ő zónája. még nagyon távoli. A racionalitás háttérbe szorul. 1875) a sírja a Bodot-féle készülékre hasonlít. gyárosok és az igazságszolgáltatás elől menekülők. A japán telegráf létrehozói egyikének. Freemannek (megh. Csak egyvalami köti össze ezt a tarka kompániát . Személytelenségükben és egyhangúságukban a japán temetők kísértetiesen hasonlítanak a szovjet korszak beton meganekropoliszaira . A Külföldiek temetőjében azonban a halál misztikus és felfoghatatlan. s Japán egyikük számára sem lett volna több. aki azért jött. hogy tudja. a „rósó-fu-dzsó" japán szólás ékes illusztrációja. . hogy éppen az ilyen látomások (vagy egye fene. A régi Gaidzsin Bocsi benépesítőinek többsége élete virágkorában halt meg. de nem érte meg annak átadását. reális és irreális. az ifjú mérnököt (megh. A japán hagyomány azonban arra inti az embert. vagy ha igen. állj készen a halálra. franciául. csak körülményesen lehet lefordítani: „Senkinek sem adatott meg. Gyakorlatiasak és unalmasak. Lehet. A Gaidzsin Bocsi völgyes részén mindig homály van. tevékeny életük egy korszaka. nem látomások. a részlegvezetők s az alkalmazottak. Aki becsületesen dolgozta le az idejét a társaságnál. katonák és mérnökök. Egy korabeli fényképezőgépet idéz O. amelyek éjszakánként az itteni holtakat kínozták. mert ez így impozáns. Nem azért. a japán írnokok azonban. Nincs itt semmiféle romantika . bármilyen alakot öltsön is: autószerencsétlenségét. Ettől fogva nekem már mindig ilyen marad. örök álmukat más és más helyen alusszák. A legerőteljesebb benyomást a nagy cégekhez tartozó szektorok gyakorolják az emberre. s mikor ezt megérzi az ember.az epitáfium.Különböző nyelveken beszéltek: angolul. ami valami oknál fogva nyugtalanít . Ám a Gaidzsin Bocsi legősibb részén. Frisknek (megh. és amire lehetetlen felkészülni. ide alig hatol be a város zaja. 1866). hanem a képzelet játékai) miatt lettem tafofil. Néha még hallom is. akik megbotlottak útközben. Egy kis kőkazamata alatt nyugszik a német börtönspecialista. amiért idejöttek. anélkül hogy elvégezték volna azt. amit nem lehet előre megjósolni.senki sem szándékozott közülük japán földben örök nyugalomra térni. A Gaidzsin Bocsiban azok vannak eltemetve.a hideg futkos az ember hátán. s teret enged a fantáziának. balesetét. az örök gyanúnak. mit jelent a hála. mintha lassanként megjelenne előttem az az ember. ahogy mesél nekem az életéről. a lényeg . s ezenkívül még vagy két tucat dialektust. Tisztán láttam a Váratlan Halál vonásait. melyben egymást nem érintő szálak fonódnak össze: különböző idősíkok. A nyugati ember. mint ez. ahol mesteri módon tudnak meghalni. Ma már csak azokra emlékeznek. Valószínűleg ennek az az oka. akik valaha ugyanabban a teremben ültek szorosan egymás mellett az íróasztaloknál. Ez tehát a Gaidzsin Bocsi: a halál dilettánsainak temetője egy olyan országban. hogy éppen ilyennek látták. ez a megvalósulatlan tervek temetője. hány évesen kell meghalnia.

mely csaknem a szívéig ér. az angol üzletember. Az ifjú tiszt semmit sem ártott a róninnak. Hirtelen végigfut a gerinceden a hideg. a sír fölé pedig egy díszes emlékművet állítottak. két matróz kíséretében. de le is zárta történetének első szakaszát. az állát széthasították. mely nem az orosz. a temetőben több furcsaság is akad. most is váratlanul. hogy ez egy igen figyelemreméltó történet. s kitalálta. a harmadik zuáv hadtest alhadnagyát.a váltóláz (valamikor Jokohama körül igen sok volt a mocsár). Azt is mondhatnánk. A szegény zuávot darabonként szedték össze. A saját kíváncsisága áldozata lett. de még kínaiakat is. rajtam kívül senkit sem érdekelt. hogy a „vörös hajú ördög" ormótlan csizmája tapossa Japán szent földjét. na és. még szorongatta a póni kötőfékét. ami akkoriban már a szamuráj xenofóbia meglehetősen sok áldozatának adott helyet. tűzvészek.mindez nagyon . hogy hivatalosan is ki kellett nevezni a külföldiek számára fenntartott temetőnek. akik elővigyázatlanul nyugati mintára öltöztek. De rám egy másik tény volt igazán nagy hatással. A szerencsétlenül járt Richardson mindkét útitársa . hogy kutassák fel a gyilkosokat. teste bal oldalán egy hatalmas seb. aki leírja az 1863. Ez a hely minden jokohamai útikönyvben szerepel. Róninok támadtak rájuk . s a következő pillanatban villámgyors csapások sorozata zuhog rád. melyek darabokra szabdalnak. Tulajdonképpen ezzel az epizóddal kezdődik Gaidzsin Bocsi története két év múlva pedig már annyi sír volt körülötte. természetesen. akit a 22-es parcellában temettek el. A bal kezét csak egy bőrcafat tartja. a főkapu mellett. A fél arca hiányzik. amerikaiakat. de ők sem térhettek vissza Angliába. az Aszkold klipper egy fiatal tengerészzászlósát a partra küldték élelemért. a vétkes szamurájokat pedig harakirire kényszerítették. és csillagászati összeget követeltek kártérítésként. a második matróznak sikerült elmenekülnie. ami. s méltó módon temessék el a gyilkosság áldozatait. de a kormányzót leváltották. amely mindmáig a sírok felett kísért. A Nyugodt Uralkodás Korának 6. akiket szintén alaposan helyben hagytak. a két másiknak. Azt nem tudom. évében (1859). váltsák le a helyi kormányzót. A róninokat nem találták meg. A tizenkilencedik század hatvanas évtizedében a Váratlan Halál kataná-ja új lakókat hozott a temetőnek: hollandokat. foltos kimonót visel. Két barátja kíséretében a város környékén lovagolt. a rósó-fudzsó apoteózisa ." Ez egy szemtanú beszámolója. romlott hal vagy lovasbaleset.ugyanitt van eltemetve a közelben. briteket. A meggyilkoltak legismertebbje Richardson. milyen halálos fegyver a japán katana egy kiváló kardvívó kezében. s a Gaidzsin Bocsiban hantolták el. legfeljebb a domb tetején. koponyáján vékony hajfonat. háttérben a felhőkarcolókkal .mint mindig. október 14-én elkövetett bűntett helyszínét. Az ismeretlen gyilkos ily módon fejezte ki hazaszeretetét . aki népes kíséretével a fővárosból tért vissza a maga Kagosimá-jába. A Gaidzsin Bocsiban a Váratlan Halál minden válfaja gazdagon reprezentált: hajószerencsétlenségek. valószínűleg. csak túlságosan messzire távolodott az európai settlement-től.nem akarta. az orrát levágták. én viszont soha nem találkoztam ott látogatókkal. És egyáltalán nem sokkal élték túl történelmi ismerősüket. hogy a temető első vendégei oroszok voltak. és túlságosan ritkán nézett a háta mögé. Oroszország képviselője. felborult babakocsik. „A jobb kezét kissé távolabb találták meg. Richardsont megölték. őket is elragadta a Váratlan Halál. Mofetet és Szokolov matrózt helyben leterítették.A Váratlan Halálnak keskeny szeme és sárgás bőre van. büszkék lehetünk-e arra. A szörnyű bűntett elkövetőjének kilétét nem sikerült megállapítani. Nem tudni.Marshall és Clarké . A brit hajóraj bosszúlépését egy nagyszabású akció jelentette: szétlőtték Kagosimát. mi okozta a halálukat . Muravjov gróf követelte. Minden vágás egyenes és akkurátus. melynek tankönyvekben a helye. Egyébként a gonosz halál szelleme mellett. kattogtatják a fényképezőgépeiket (a régi sírok. oszlopokkal és különös hagymakupolával. július 27-én. a feje csaknem teljesen levált a törzséről. hanem sokkal inkább a muzulmán épületeket idézte. kezében a világ legnemesebb acéljából készült borotvaéles kard. sikerült elmenekülnie. ami ismételten bebizonyítja. ami nemcsak lényegesen megnövelte a temető lakosainak számát. hogy szemrevételezi Szacuma tartomány hűbérurát. A barbárok szemtelensége miatt sértett szamurájok kardot ragadtak. Román Mofe-tet. Figyelmeztetés nélkül támad az emberre.az 1923-as Nagy Földrengés. Felmennek a kilátóteraszra. mikor is egy ismeretlen rónin (vándorszamuráj) meggyilkolta a húszéves Henri Camus-t. közvetlenül a jokohamai kikötő megnyitása után.

Az én Midorim? A 41-es szám alatt? Én pedig ott álltam e sír mellett. A kövön egy hosszú. ami a regényedben. kiválasztom az első utamba akadó sírt. 1903". elolvasom a rajta lévő feliratot. vagy az életben is megtörténik az. hogy én éppen akkoriban fejeztem be egy regényt. ugyanakkor mégis kellemes megrendülést. A Gaidzsin Bocsi nem egy egyszerű temető. Utoljára Gaidzsin Bocsi még feladott nekem egy rejtvényt. Becsuktam a szemem. A kígyó a farkába harapott. a kínai oroszlánoktól a keresztekig és hatágú csillagokig húzódnak. A legkülönösebb az volt. de ez alkalommal ez a nyelvi játék túlságosan is bonyolultnak bizonyult. hogy a Tokió és Moszkva közötti repülőúton majd eltöprengek ezen a fejtörőn. sem a címe.hatásos). egy irodalmi mű hősnője". amelyet éppen most gondoltál ki. milyen gondolatokat vált ki ez a hely. látszatra semmi különös. Egy kőből készült síremlék volt ott. elkezdtem olvasni. . több írásjegyből álló. Megszereztem Nakazato Cuneko könyvecskéjét.„Carlo de Nembrini. Láthatatlan hálóik a márványangyaloktól a gránitbódhiszattvákig. a mantovai Gonzagák utóda. amit kellett. Tudják. mondtam magamnak. és elhatároztam. Megtaláltam az útikönyvben a halott nevét . Ítéljék meg önök. s akkor ismét elkerekedett a szemem. Valahogy rossz érzést kelt az emberben. Ám én ettől még nem nyugodtam meg. amelyben az a legnagyobb trükk. vagy te magad is egy általad kitalált irodalmi szituációba csöppensz. úgyhogy mindez nem több. mint egy csészealj. s nem figyeltem fel rá! Csak nyugalom. áttért a buddhista hitre. melynek cselekménye a tizenkilencedik századi Jokohamában játszódik. Ez normális dolog. úgyis lesz rá elég időm. akiről azt hittem. értelmetlennek tűnő felirat sötétlett. Így is tettem. de valójában mégsem történt meg. Japán barátaim kutatni kezdtek utána. A többi irodalmárhoz hasonlóan én is többször megtapasztaltam azt az ijesztő. nem prototípusról van szó. Ez a következőképpen történik. Elolvastam a rövid életrajzot: olasz márki. s a síremlékére a halála után kapott szerzetesi nevét vésték: andzsúindendzsunzen dzsicsitai-kodzsi. s ekkor elkerekedett a szemem. és egy meghatározott irányba mutattam. A Gaidzsin Bocsi temetőről írok. a szakma bosszúja. ám valójában egy másik írónő hőse. mit jelenthet ez énrám nézve. Nehéz lenne ezt az árnyékos helyet csalogatónak nevezni. Ám a mesterségem még soha nem űzött velem ilyen egyértelmű és gyalázatos tréfát. Midori. nem is túl ritka. Mindig is ettől féltem. még ha nem is tartozik a legelterjedtebb nevek közé. Lerajzoltam az írásjegyeket a jegyzetfüzetembe. aki ugyanazt a lehetetlen nevet viseli. meg is találtam. de le. Az az igazság. mielőtt elbúcsúznék a helytől. A következő volt odaírva: „NO 41. Lennie kell valamilyen racionális magyarázatnak is. hogyan lehet hihetően hazudni olyasmiről. gondoltam. Az utolsó látogatásom során. aki szerelmes volt Japánba. hiszen itt keveredik minden vallás. De vajon mi lehet ebben az üzenet. s arról. hogy az én regényem szereplője. A Midori pedig. megnéztem és lefényképeztem. s kiderítették. akinek az írónő egy szép novellát szentelt. mint véletlen egybeesés. megh. hogy a Gaidzsin Bocsi 4-es parcellájában egy ismert japán írónő. Ebben már minden furcsa volt: nem szerepel sem a mű szerzője. De ez még csak rendben lett volna. És természetesen. aki szintén a Gaidzsin Bocsiról írt. hogy ugyanolyan kiejthetetlen. ami előfordulhatott volna. az árnyas fák sűrűjébe nem mennek. az irodalom és az élet végérvényesen összegabalyodott. ezt már régóta tudom. s a női főszereplőt Midorinak hívják! Őt minden további nélkül eltemethették a Gaidzsin Bocsiban. hanem hősnőről . A halott kövek fölött hatalmas pókok lógnak. mindjárt a bejárat mellett). és egyébként is hogyan temethetnék el egy irodalmi mű hősnőjét? Gondolják csak meg. amikor már mindent. mint a „Cshartisvili"? Csalódottan pillantottam a brosúra következő sorára. Az. amikor a fikció misztikus módon behatol a valóságba: találkozol egy emberrel. ahol egy olyan lány van eltemetve. Általában ki is találom. néhányuk majdnem akkora. hogy minden egyes általam kiválasztott temetővel egyfajta nyelvi játékot játszok.sudzsinkó-ról. felírtam a sír számát és helyét (4-es parcella. és megpróbálom kitalálni. amelyen mindmáig töröm a fejem. Nakazato Cuneko fiatal unokahúga van eltemetve. miről szól ez a novella? Gaidzsin Bocsiban tett sétákról.

mi az oka ennek a hajthatatlanságnak. egy furcsa teremtmény ült: egy szép női fej bonyolult. egy fonott babakocsiban ült és szendergett. Ez az ember. mivel bánata elszomorította volna a többieket. hogy ez az alak elárulta a hitét. ahová a novícius éppen most engedte le a csontokkal és hamvakkal teli kis dobozt. más okból tartotta magát távol a temetéstől. mely a Japán Gazette 1881. türelmetlen kíváncsiság vicsorgása. A kislány. jobbra-balra forgatva finom metszésű állát. Amikor azonban Fandorin egy megfelelő pillanatban figyelmesebben szemügyre vette a kissé távolabb álló párocskát. A nyomorék nő figyelemmel követte a szertartás minden mozzanatát. amely távolról az alpinisták hátizsákjára hasonlított. Egy tagbaszakadt szolga hátán. Ennek okára is itt volt a magyarázat. s Weber konzullal ellentétben megértéssel és együttérzéssel viszonyult hozzá. egy apró. Felvette a Meitan nevet. hanem a mohó. Ha feltétlenül el akarsz menni. ez volt a munkája. Felvette japán felesége nevét. A renegát ebben a templomban töltötte utolsó éveit. ám sápadt. A boldogtalan apa ettől kezdve vonult el a Szingon szekta kolostorába.Szigumo A buddhának készülő ember temetésén bántóan kevesen voltak. a hazáját s az egész fehér fajt. hogy a nő mosolyog. Nem. A remete hamvait csak a kolostorfőnök és a novícius. hogy a halál örvendetes s bizonyos értelemben ünnepélyes esemény. akivel korábban jó barátságban volt. a pravoszláv hitről. csak nagy jóindulattal lehetett nőnek nevezni. ez a dolog természetesen rád tartozik. négyéves gyermekére hasonlító testen. . Ám a japánok közül is csak maroknyian jöttek el a kolostori temetőbe . de ez a kislány élettelen. még Fandorinnal is. a szútrák hangja álomba ringatta. Szeme száraz volt. sőt a tulajdon nevéről. egy zsákban. Itt amúgy sem mutatta ki senki az érzelmeit. önként mondott le a rangjáról. hogy a „Megvilágosodást Kereső"." Tulajdonképpen igaza volt. Ne feledd. béna lábbal jött a világra. aki életének utolsó éveiben Meitannak nevezte magát. s akiket Fandorin igyekezett elkerülni tekintetével. A kolostorfőnök Szögen. Weber konzul a következőket mondta helyettesének: „Eraszt.a Meitan szerzetes szörnyű haláláról terjedő hírek megijesztették a jokohamaiakat. leplezetlen aggodalommal tekingetett a sírba. Egy ágrólszakadt kis szolga szipogva. úgy tűnt neki. valamint özvegye és kislánya kísérték utolsó útjára. egész lényével azt sugallta. zakó és nadrág helyett kimonót viselt. Az elhunyt özvegye. Szatoko. sőt futkároznak. a nemesi címéről. akik kissé távolabb álltak. ez nem is mosoly volt. akkurátusan feltűzött szimada magé hajviselettel. Ebben a korban a gyerekek már tudnak járni. hát menj. Honfitársai közül egyedül Fandorin konzulhelyettes. akire elég volt csak egy pillantást vetni. miközben gyászszalagos selyemcilinderét gyűrögette. ahogy egy buddhista paphoz illik. mint egy holló a galambok seregében. s hallgatta a bonc monoton kántálását. Mellesleg ezt a lényt. semmiféle búcsúztató beszédet ne tarts. Eraszt Petrovics a keskeny sír mellett állt. s mindenféle kapcsolatot megszüntetett honfitársaival. hogy elborzadjon tőle az ember. s egy lépéssel sem maradt le a kolostorfőnöktől. ami azt jelentette. az orosz állampolgárságról. Mit tehetett. az Erények Temploma temetőkertjében. Minden japán fehér ruhát viselt. kissé lapos arcán nyoma sem volt bánatnak. Az európai negyed lakossága. Apró kezében tartott legyezőjével izgatottan ütögette a szolga simára nyírt koponyáját. de kérlek. így a törvényszéki ülnök fekete kabátjában olyan volt. rezzenéstelen arccal állt a babakocsi mellett. Három év alatt egyszer sem találkoztak. augusztus 15-i számában közölt adatok alapján éppen most haladta meg a tízezret. a megboldogult egykori munkatársa voltjelen. később pedig buddhista szerzetesnek állt. nem hitt a pogány zagyvaságokban. Eraszt Petrovics tudta. s még ketten. a volt orosz állampolgár és japán feleségének késői gyermeke az édesanyja mellett. s még életében buddha akart lenni.

jött rá Fandorin.Én a mi Urunk konzulhelyettese vagyok ebben a temetőben. Miután Fandorin felfogta. Elhallgattak. miközben Emi még együtt érzőn is bólogatott bonyolult frizurájával. a falábát pedig indulatosan a földhöz ütögette.Szatoko és az a másik. hogy más irányba tereli a beszélgetést. mintha megütötték volna. majd igyekezett feltűnés nélkül megfordulni. a másikat. Rajtuk kívül senki más nem volt a temetőben. Felfogtad. bort kortyolgatva.Fandorin vagyok. Mire a törvényszéki ülnök visszaért a sírhoz. hogy ez valószínűleg egy hosszadalmas szónoklatnak csak a kezdete. . az Orosz Birodalom konzulhelyettese . de mindjárt el is szégyellte magát érzéketlensége miatt. Hatalmas kezében valami kattant.A szent életű remete halálával kapcsolatban a legkülönösebb hírek kaptak szárnyra . Nem normális helyzetben térdelt. . Fandorin tudta. A fiatalember tiszteletteljesen kissé hátrahúzódott. legalábbis Fandorin ezt gondolta. csak nem életében. te szerencsétlen hebegő? .mondta. hogy a temetés után feltétlenül tiszteletét teszi a kerületi plébánosnál.. de az imát nem hagyta félbe. S jobb is ez így. .nemcsak a maga. ahogy mondani szokás. imára kulcsolták a kezüket..Fandorin tekintete találkozott az aprócska nő csillogó tekintetével. Hiszen ha már buddhává váltál. A kolostorfőnök mindenkit meghívott. A szerencsétlen teremtés részvétele még gyászosabb jelleget adott az enélkül is szomorú szertartásnak. hanem a halála után. Ne ugass az öreg Szilveszterre. amíg egy kellemetlen hangra nem lett figyelmes: valaki zaftosán. Az ellenszenves gaidzsin (így hívták Japánban a külföldieket) dohánytól barna nyállal átköpött a kerítésen. majd még egyszer kiköpött.Buddha akart lenni. Ekkor a féllábú olyat cselekedett.Különben. . . egészen addig.Majomtemetés! Mindannyiótokat el kéne földelni. azaz „boszorkányvíznek" nevezett forró szakéval töltötte meg a kis poharakat. . s kimondottan ellenséges tekintettel figyelte a temetést. A nők .mormogta jóindulatúan a jámbor pap. s elsántikált a keresztekkel díszített kősírok irányába.nézett rá a nyomorék rezzenetlen. mielőtt elindultak. nem pedig egy helyben topogást. A konzulhelyettes megfordult. s zavarában elfordult. elhatározta.mutatkozott be Eraszt Petrovics. . s sápadt arca még inkább elfehéredett.mondta halk. A kerítésre támaszkodva állt. s a buddhista temetőt a szomszédos keresztény temetőtől elválasztó alacsony bambuszkerítés mögött egy vászonzakót és csíkos matrózinget viselő embert pillantott meg. Miféle nyomorékok kongresszusa ez. . amúgy jóízűen harákolt egyet. s angolul kiáltotta oda: . hanem az egész fehér faj nevében. hogy Emi Teradának hívják). hanem egy speciális favázban ült.folytatta Szögen. őszes borostás képe dühös tiktői rángatózott. mert szétveri azt a bájos kis pofádat. ami sokkal jobban érdekelte. következésképpen ezt az undorító kirohanást nem lehetett szó nélkül hagyni. s az is lett. hogy Szatoko ért angolul. s a markából kipattant egy spanyol kés pengéje. megvalósult Meitan kívánsága .Mivel a halál egy lépést jelent felfelé. mint az ájtatos elmélkedés.válaszolta hasonló hangon Szilveszter. Ez a temetőőr vagy a gondnok lehet. melyek egyszerűen hihetetlenek. Az eseményt szemlélő férfi egyik lábán agyonhordott csizma volt.. fakó tekintetével. akkor hová emelkednél tovább? .És ön k-k-kicsoda? .Te meg ki vagy. amikor a novícius a kolostorban hanniának. a szertartás már véget ért. A nyitott kapun keresztül a kertből áradó friss fuvallat időnként meglebegtette a kolostorfőnök feje felett függő szent tekercset. Vörös. . te japánok talpnyalója? . Olyan dolgokról b-b-beszél-nek.. hogy igyanak az elhunyt emlékére. . amitől a konzulhelyettes elpirult szégyenében . ti maká-kó ördögök! A jámbor Szögen az otrombán viselkedő férfira pillantott. az ebihalhoz hasonlatos (Eraszt Petrovics már tudta.Lám. nézzen a körmére ennek a durva fickónak. fojtott dühtől feszülő hangon.Kifelé! . rekedten felnevetett. amelybe a szolga helyezte. s megfogadta magában. gondolta Fandorin homlokát ráncolva. s gyors léptekkel az otromba ember felé indult. Az özvegy azonban összerázkódott.

fordult a nőhöz a konzulhelyettes. én a kertben várakoztam. még egyszer meghallgatjuk. odavittem neki a törülközőt. mely gyökeresen megváltoztatta az életét.ez a Helyes Cselekvés. Attól kezdve. Hogy ezen is túljusson. hegyes orr. . Nem elég. Néhány szót váltottunk.úgy látszott. Szatoko válla kissé megremegett.Tudom. mivel a férjem nem engedte meg. amit vasárnap esténként megengedett magának. többek között a szokásos meditációnál izgalmasabb kérdéseket is.ez a Helyes Elmélkedés. Ah. hogy valójában meg akarta magát büntetni azért. de szegény kis Akikónak nem volt szerencséje.Igen. . Az özvegy többször szórakozottan megsimogatta kislányának fejét. hogy most csökkenni fog a zarándokok száma. s forraltam egy kis szakét . s a külföldiek többségétől eltérően lelkesen tanulmányozta a japán világ titkait. mint ez a kék szemű égimeszelő. annál hamarabb nyeri vissza lelke az elvesztett harmóniát.. . A mosoly a következőt jelentette: „Mindenki tudja. akik ugyanolyan jól megtanulnak japánul. s csak széttárta kövérkés kezét. hogy mit jelent az Adzikan-ábra előtti m-m-meditá-ció . . folytassa . Ifjúkorában volt egy csúnya betegsége. Ezután. Néhányan még azt is mondják. a hetediken ..ez a Helyes Gondolkodás. gyermekem. hogy Sziddhártha Gautama trónörökös szintén elhagyta feleségét és elsőszülött fiát.vágott a szavába Fandorin. valószínűleg tudja. hogy valószínűleg sokakat vonz majd a titokzatosság légköre. A törvényszéki ülnök sóhajtott egyet.. Szögen megbocsátóan viszonyult a gaidzsin udvariatlansághoz. ott azonban a szörnyű Emi ült.ez a Helyes Felismerés.ez a Helyes Beszéd.a nő most először emelte tekintetét a konzulhelyettesre -.Kérem. Minél többször meséli majd el ezt a szörnyű történetet. a harmadikon .ez a Helyes Életmód. mint a napfényben úszó síkság.a Helyes Elmélyedés lépcsőfoka. kedvesen a diplomata felé bólintott.. ezért aztán a kolostorfőnök pirospozsgás arcát vette szemügyre. s elváltunk a következő vasárnapi találkozásig. Meitan egy pavilont építtetett a kertünkben. amikor a felindultságtól nem tudta folytatni. A férjem csak azt engedte meg. ilyennek született. aki egy kis legyezővel legyezgette fénylő koponyáját.Meitan nagyon messzire eljutott a Megvilágosodás Nyolclépcsős Ösvényén . mert Akiko. de a jó modorra soha nem taníthatod meg őket. pontosan egy óra elteltével. Bár az is igaz. hogy hetente egyszer meglátogassam. hogy szerencsétlenségére nyomoréknak született. majd a másodikon . hogy össze tudja hangolni saját kokoróját a Virág kokorójával. és elfordította a tekintetét. az ötödiken . a kislány arca mintha eleve egyesítette volna magában a két faj nem igazán vonzó jellegzetes vonásait: keskeny. hogy a beszélgetés célt téveszt az ezoterikus buddhizmus labirintusában. hogy megszületett Akiko. ." . . A hallgatóság türelmesen várt. hogy az Erények Templomát átok sújtotta. . Szögen ismét elmosolyodott. kiöntöttem a vizet. milyen nehéz önnek beszélni erről a szörnyű eseményről. és egész nap a Holdkorong közepére helyezett Lótuszt szemlélte.. . hogy én és Terada-szan már minden részletet ismerünk. s úgy gondolta. mert csak akkor.ez volt az egyetlen testi öröm. hogy beléjük burkolva fájdalmát.. hogy mellette legyek.A kolostorfőnök arcán jóindulatú mosoly áradt szét . attól tartva.először a kolostorfőnök. s a nő egy kis idő elteltével tovább mesélte a történetet. Meghajolt . hogy léteznek olyan külföldiek. Az semmit sem jelent.Túljutott az első lépcsőfokon . hogy a megvilágosodásra áhítozó embernek le kell mondania a családjáról . Már negyedik éve élt a Felkelő Nap országában.Három éve éltünk külön. Tartunk tőle. hogy ezek az érintések erőt adnak Szatokónak. hogy a férjem már régóta nem él velem. s csak időnként hallgatott el.. mivel olyan felületesek és súlytalanok. apró. Nyugodt hangon kezdett el beszélni.amint erre számítani is lehetett.Tudom. Amíg Meitan a forró vízzel teli hordóban ült. máskor pedig sötét éjszakához hasonlatos.De én tudom. s Eraszt Petrovics a szünetet kihasználva jobban szemügyre vette a kislányt. kissé duzzadt szemek. könnyebb lesz elviselnie a lelkét nyomasztó terhet. azután furót készítettem neki. A mögötte álló novícius a konzulhelyettesre meredt. a negyediken . . Fandorin-szan .Azt mondta. aki édesdeden aludt a tatamin . hogy ez annak a következménye. . sárgás színű seprűhaj. Szatoko-szan. Hátravolt az utolsó . de erőt vett magán. Itt megbicsaklott az elbeszélő hangja. a hatodikon . Buddha világa időnként olyan. Nagyon megváltozott. majd Fandorin felé..ragadta magához a szót a kolostorfőnök. s beárnyékolta kolostorunk békés mindennapjait. Jóformán semmi emberi nem maradt benne. Eraszt Petrovics szerényen lesütötte a szemét. Fandorin-szan.Az özvegyhez fordulva a jámbor pap gyengéden így szólt: .Ön. a mi békés kolostorunk súlyos megpróbáltatásnak volt kitéve. De a bánatot leginkább a szavak orvosolják. Nem is ismerte volna fel.folytatta hősiesen elbeszélését Szatoko. Egy európai férfi és egy japán nő kapcsolatából született gyermekek általában rendkívül szépek. ön már nagyon régen nem látta őt.ez a Helyes Igyekezet.

mindemellett. hogy vízre bocsássanak egy kis emlékhajócskát. És hát udvariatlanság is lett volna egy szent ember lábát bámulni. Egyébként nem is tudtam volna alaposabban szemügyre venni. hogy Szatoko okos asszony. hanem a levegőben úszna vagy suhanna. most még nem vagyunk képesek eligazodni ezekben a riasztó jelenségekben. s észrevettem. mintha nem is a földön járna. s Fandorin arra gondolt. Buddha világában sok furcsaság történik. Az is mozgott.Ezen az oldalon vagy a másikon? . a gaidzsin temető felőli oldalon áll egy ember. Én már csak tudom. csak a fekete űr. hogy ez nem árnyék. Ö hamarosan elaludt. majd felém közelített.. ezért egészen világos volt. a szakura virágzása előtt és a Bon-ünnepen családjával együtt mindig felkeresett egy jól ismert templomot vagy kolostort.Az apám. ami a plafonról ereszkedett lefelé egy pókhálón. amikor én úgy négyéves lehettem. Akkor én felegyenesedtem. és megkérdeztem. himbálózott egy kicsit. Horkoló dajkám feje fölött függött. Milyen különös is! Emi Terada minden testrésze maga volt a tökély: a finom vonású arc. Besütött a hold.A kerítésnél? . . s pillanatok alatt ott termett a közelben. hogy nézzen. s hagyta. mivel Buddha kegyes volt hozzám.Szatoko elhallgatott. a csodálatos. oda. hogy a félig nő. . amit előtte a kútból mertem. Ezek után már semmit sem láttam. nehogy megbántsa őt. mint a többi. egy igen elismert dinasztia kereskedőházának tulajdonosa mélyen hívő ember volt. Bár még pöttömnyi gyerek voltam. Éjszaka a szüleim elindultak a tóhoz. . ám ez a két egymáshoz ragasztott gyönyörű fél kimondottan taszító egésszé vált. Csak az imádságra hagyatkozhatunk. s egyszeriben megértettem. természetesen. különben nem érzi a vér ízét. hogy nincs feje. aki nem sok mindent ért. hogy a másik. és a plafont néztem. Talán eltévedt a kertben. én azonban nyugtalan voltam a szokatlan alvóhely miatt. Fandorin többször látott már Jokohama utcáin ilyen arctalan vándorszerzeteseket. semmit sem éreztem volna! Ez volt az egyetlen olyan mondat. ahová a férjemet temették. a díványon feküdtem. Rájöttem. hanem le s föl. amikor közelebb jött. csak két nyílás van rajta a szemnek. Terada-szan! Fandorin kényszerítette magát. hogy ez egy hatalmas fekete pók. . mit válaszoljon . . hogy tisztelegjünk őseink emléke előtt. s mi. A szerzetes nem válaszolt. egy vándorszerzetes. hogy ott imádkozzon . miben lehetek a szolgálatára. nem találja az illemhelyet. Azt hittem. miniatűr test. aligha hajlamos hisztérikus hallucinációkra. ahová a szerzeteseket és remetéket temetik. Másodszor pedig valahogy különösen simán ment. miféle szerzet ez! .A szerzetesben volt valami szokatlan. hogy a ruhája ujjában sincs semmi. A ritka szalmafonat mögött üresség tátongott. fantasztikus fekete foltok villództak a deszkákon. s évente kétszer. mélyen lehajtotta a fejét. Akkor felém nyújtotta a kezét. még önnél is magasabb.Először úgy tűnt.hajolt meg a kolostorfőnök a nyomorék előtt. megláttam. . jámbor tudatlanok. miközben egyre nagyobb lett. hogy a kolostor vendége.annyira meghökkentette ez a fantasztikus történet. hogy már sokszor elmesélte ezt a históriát. meghajoltam. Egyszer csak észrevettem. mert ön elvesztette az eszméletét. rettentően magas volt. Szigumo az áldozata szemébe kell. . majd felmelegítettem. vagy a Pontyos-tó melletti padon akar pihenni egy kicsit. Megérkeztünk ebbe a bizonyos híres kolostorba. . s kimentem a kertbe sétálni.Telihold világított az égen.. Ez egészen közel van ahhoz a helyhez. engem pedig a vendégszobában hagytak. Tágra nyílt szemmel néztem. gyermekem . Így hívtak egy különleges formájú szalmakalapot. hanem valamilyen összesűrűsödött csomó. amelyből érezni lehetett a nő felindultságát. Segítettem Meitannak beleülni. Akkor hirtelen a gaidzsin temető kerítésénél észrevettem egy hosszú.. mivel olyan volt az öltözete . Kérem. soha nem panaszkodott. Elébe siettem.klepetust és a fején tengajt viselt.Kiről van szó? Miféle Szigumo? . hogy valószínűleg csak egy japán feleség képes ilyen önfeláldozásra. alulról néztem fel rá.Meséljen a Halál Pókjáról. s a dajkámra bíztak. de tovább mesélt. Eraszt Petrovics tudta. s maga sem tudta. mi is az. Ám a szörnyű Emi Terada felkiáltott: . Észrevettem. . csak akkor. hogy ez egy komuszo. .S még kérdi! Azért nem szívta ki a vérét.így volt ez akkor is. Megtöltöttem vízzel a furót. Közvetlenül a komuszo válla fölött a hold sárga korongja világított. hogy öntudatlanságba zuhanjak. akik adományokat gyűjtöttek a kolostoraiknak. Először is. . a kolostorkertben. mellé tettem a kis kancsót.ismételte meg a konzulhelyettes az ismeretlen szót. s megláttam.fogott készséggel a történetbe Emi. még egy szemrehányó tekintetet sem engedett meg magának.A nyolcadik rangbéli hivatalnok úrnak ez bizonyára érdekes lesz. félig gyermek teremtésre nézzen. hogy az egyik folt vastagabb. ahogy a szél fuvallatára hajladoztak a fák a kertben. de nem ide-oda. fekete ruhát viselő magas alakot. Ó. de később egy furcsa mozdulatot tett az alak. miért is nem az én véremet szívta ki ez a lidérc! Úgyis eszméletlen voltam.kérdezte gyorsan Eraszt Petrovics.így volt ez a múlt vasárnap is. s nem fogtam fel rögtön.Az özvegy hangja enyhén megremegett. Azonnal érezhető volt.. a füvet éjszakai köd borította. amely az arcot egészen az állig eltakarja. mintha összerándult volna.

Lakkozott. . amiből áradt a gyűlölet. hogy meghalt .Ki tudja megmondani. még ha egy egész zacskó rizst eszik is meg szójaszósszal.mondta halkan Szatoko. Vészjóslón összeráncolta a szemöldökét. Én azonban tudtam: Szigumo volt az. . de azután az is árnyékká vált.Amikor megtaláltuk Szatoko-szant. legyen óvatos. kínai tű és bedörzsölés kellett hozzá. .vágott a szavába Emi. hogy még a lélegzetem is elállt.. milyen hatást gyakorol rá az elbeszélés. . . egy héttel a halála előtt. hogyan történt mindez? Olyan mély önkívületben volt? . . s rájött. de ebben a pillanatban a dajkám felhorkantott. mélyen szemébe húzott szalmakalapban. „Bácsika . hogy kitört rajtam a váltóláz. hogy már hosszú évek óta élvezi a vendégszeretetünket.A legcsúnyább halandó is szép lehet Buddha szemében. de nem tudtam megszólalni.Kellemetlen nekem ilyen dolgokról beszélni evés közben. De megboldogult férjem nem hitt a tisztátalan erőben. hogy értelmesen el tudjam mondani a szüleimnek. Az első pillanatban megörültem. Emi firtatón nézett Fandorin szemébe. Abban a pillanatban a szerzetes összezsugorodott. „Nahá-á-át!".Úgy néz ki.T-t-tessék? . miközben csipkés ruhaujjába rejtette az arcát.A lelke nem volt japán..kérdezte rekedten a dajkám.suttogtam. s emiatt nem nőttem tovább.Szatoko bűntudatosan nézett a diplomatára. egyszer-egyszer udvariasan még fel is kiáltott: „Szóval ez történt?". Egy ember nem tud ilyet produkálni.de iszonyúan megrémültem. . Szögen nem sértődött meg. Valami tisztátalan szellem ólálkodik a férje közelében. A szent életű ember szelíden elmosolyodott. . Mindenesetre sem Szatoko.villant fel Emi szeme.magyarázta Szögen a konzulhelyettesnek. s nekem is megtiltotta. milyen förtelmes volt! Éreztem a nedves föld erős szagát. Ez valóban rendkívül szomorú vég egy szerzetes számára. Nagyon szépen sírt.világosította fel röviden a kolostorfőnök a szemöldökét csodálkozva ráncoló Fandorint.De a férjem. Szigumo biztosan kiszívta volna belőlem az összes vért. „Ó!".Igen. . amikor az egész testemet valamiféle hideg tehetetlenség bénította meg. sem a kolostorfőnök nem kezdte el vigasztalni. még ha szent remete is . és fojtott. . Emi a ruhája ujja mögül a diplomatára kukkantott. mi is az a torzság? .. a cellája küszöbén egy nagy rakás ürüléket talált. Ez volt az a perc.. Teraza úrhölgy kiszolgáló személyzetével együtt egy külön házban lakik a kolostor területén . hogy életre keltse. hogy ellenőrizze. majd elegánsan papír zsebkendőjébe fújta az orrát.Még szép! Hiszen az apám jó pénzt fizet értem a kolostornak! Csak hogy ne bántsa a szemét a torzságom! S ekkor őszinte zokogásban tört ki.Mit mondtam. A konzulhelyettes figyelmesen hallgatta. én felriadtam. Ó. .Ez azért van. Egy másodperccel később már csak egy foltnak tűnt. közvetlenül magam előtt láttam a két kis gonoszul villanó fényt. Soha nem fogom magamnak megbocsátani.Milyen jó. Hiszen abban a szerencsében van részünk. Én már akkor megmondtam Szatoko-szannak: „Ez nem véletlen. s köpenyének ujjából egy szőrös csáp nyúlt ki. ugyanakkor a legtökéletesebb szépséget is visszataszító gnómnak láthatja. vagy nem mondtam? .mondta békítőleg. hosszú körmű kis kezével a torkához kapott. s attól kezdve moccanni sem tudtam. mert nem hallgattak rám . . ám a madárkának.Minden rosszban van valami jó. és hirtelen elrepült a plafon felé.Nagyon gyöngén vert a szíve. . s így szólt: . Ekkorára a szerencsétlen Meitan testét már régen elvitték. kedves leányom. aki kiszívta belőlem az életnedveket. mi is történt velem.S mi ennek szívből örülünk. s amikor kinyitottam. mint egy pók. . mert gaidzsin volt. .Jó nagy halommal. Szatoko felé hajolva a törvényszéki ülnök halkan megkérdezte: .. ami szemmel láthatólag hozzátartozott a rituáléhoz. Az orvosnak komoly erőfeszítésébe került. még hangosabban zokogott. úgy tűnik. alig lehetett hallani.válaszolt az özvegy helyett a szerzetes. hogy itt vagy! Az előbb egy hatalmas pókot láttam!" Erre a szerzetes felemelte a kezét.csodálkozott el Eraszt Petrovics. ez igaz . Emi elsírta magát. úgy. mivel alakváltó. amikor a pavilon mellett megtaláltuk azt a rakást? . Még túl kicsi voltam ahhoz. síron túli hangon folytatta: . hogy az nincs túlságosan meghatva a történetétől. egy fekete köpenyes szerzetest láttam magam előtt. azt hittük. .szipogta Emi. Úgy gondolták.. . ez nem volt elég.De Szigumo igen! . . „Mi történt? Rosszat álmodtál?" . de az ürüléke emberi.Én meg csak derültem rajta. a kolostorfőnöknek pedig durván így válaszolt: .A rettegéstől gyorsan becsuktam a szemem. Sohasem érhette volna el a megvilágosodást. Ám ez a mély értelmű magyarázat Emit nem vigasztalta.Szart . Fel akartam ébreszteni a dajkámat. fekete gömb lett belőle. A pók egy pillanatra szétnyitotta az állkapcsát. és hangosan sírni kezdtem." Mondtam. .Tehát ön nem látta. Az apró nő szeme haragosan villant. még ha száz évig toporog is a nyolcadik lépcsőfokon.S mindez azért történt.

kérdezte Eraszt Petrovics.Ezt a tapintatlan megjegyzést hosszú hallgatás követte.Mindent megmutat és elmesél. de egyetlen mentő ötlet sem jutott az eszébe. A kolostorfőnök homlokát ráncolta. . A novícius behúzta a nyakát. Szatoko pedig csak lesütötte a szemét. esetleg megnézhetném azt a helyet. Ráadásul éppen ő találta meg Meitant.Sz-sz-szent atyám. . ahol Meitan meghalt? .Természetesen.A kolostorfőnök a novícius felé intett. . Araki majd odavezeti. . .

A magas fűben feküdt fekete kimonóban. mivel eszébe jutott.Egy cseppet sem? Nocsak.Éjszaka többször is felébredtem. hogy vasárnap esténként Meitan atya furót vesz a kertben. De ezek különös kutyák voltak. Odamentem. és kimegyek a kisdolgomat végezni.Vagyis azt akartam mondani. hogy a részletekről is be kell számolnia. . Egymásnak ugrottak. nagy zajjal voltak. a hordóban a víz pedig szinte jeges. Élvezi a meleget. amelyikben Meitan ült? Megnézném egy kicsit közelebbről.A folyosó végén van egy illemhelyünk. és már a madarak is énekelni kezdenek. .De hol van Meitan cellája? . . Nem futottak el. különben észrevettem volna.tette hozzá Araki. De csak arról. Tudtam. . Ilyen a húgyhólyagom működése.De a történtek után Szögen atya egy tisztító szertartást végzett: elégette a pavilont. a tisztaságot. a bizonyítékokat megsemmisítették.. úgy illatoznak a növények.komorodott el a konzulhelyettes. A kutyák lemaradtak. észrevettem. És hát akkor kiabálni kezdtem. s már ott is voltak a meglehetősen tágas. s akkor belebotlottam oku-szanba. s mindenkit fellármáztam. elhaladtak a háromszintes pagoda mellett.. még akkor is. Az orvos azt mondta.. Ilyen fehér még egy gaidzsin sem lehet! A nyakán pedig két apró vörös foltra lettem figyelmes. . hogy ott..Tehát a következő történt. befutottam a testvérek szálláshelyére. Szerintem semmi nem volt benne. De csak nem hajnalig! Meitan feje hátrahanyatlott. Megvirradt. Araki bólintott. és felsóhajtott. Hajnalban felébredtem. Nem néztem meg. de a felét át kellett adnunk a tengeren túli barbárok temetője számára . ezért nem vettem észre azonnal. de azért ne ennyire . és kimentem szükségemet végezni. itt. s futni kezdtem Meitan cellája irányába. amit a saját szemével látott. Hátrálni kezdtem. hogy Meitanra egy alakváltó pók támadt.A novíciusnak megrándult az arca. . . a jokohamai kóbor kutyák nagyon gyávák.. és szólongatni kezdtem a remetét. mire én igencsak megijedtem. .Tehát három óra után felébredt.Tudja. semmit se hagyjon ki. Araki megköszörülte a torkát. hogy Meitan teljesen fehér..Volt valami az árokban? .Rendben van. Azután tiszteletteljesen megérintettem a vállát.. De hol van az okuszanja? Csak nem ment el? Közelebb mentem. Éjjel három óra után mindig felébredek. szemtanú nincs . majd elpirulva helyesbített. A remete a vízzel teli hordóban ült. . A kisdolgomat. a kabócák ciripelését. még el is kaptam a kezem. hogy kifújjam magam. Hol van a hálószobája? . . Tovább! . Úgy emlékszem.Korábban még nagyobb volt ez a kert.Részletesen. . mivel valahol a közelben vonítottak és ugattak a kutyák. hogy szétkergessem őket. És hol van a h-h-hordó. . s akkor észrevettem..A getámmal nekiestem a kutyáknak. azt hittem. Valószínűleg. Korábban sosem történt ilyen.. . Csak később magyarázták el nekem.mutatott Araki egy hosszú földszintes épületre. de hajnalban én mindig a kertbe megyek vizelni . igyekezetében még a homlokát is összeráncolta.kérdezte gyorsan a diplomata. és óvatosan körbepillantott.A törvényszéki ülnök és kísérője átmentek a fehér homokkal beszórt udvaron. hogy Szigumo egy csepp vért sem hagyott az ereiben. hogy a külföldi uraknak. én pedig megálltam a pavilon mellett. a szennyvízlevezető árok mellett a kóbor kutyák egész serege gyűlt össze. a jobbal ..A fiatal szerzetesek ott alszanak .Ott állt a kút mögött. még a legapróbb r-r-részletet sem. f-f-folytassa! ... . ha este csak egy csésze teát ittam. hogy azt is égessük el.Igen. a cellája mellett. a bozótban . hanem ugatva és morogva rám rontottak. . és félénken ezt mondta: .Akkor most meséljen..Hogy hol? Hát a kolostorfőnök atya megparancsolta. . Csak nem hagyhattuk itt a kolostorban ezt a tisztátalan tárgyat? A tetthelyet összetaposták. . hogy elűzze erről a baljós helyről a tisztátalan szellemeket.Biztos ebben? . s akkor valami furcsát vettem észre.Nagyon megrémültem. s az összes vérét kiszívta.vágott a szavába Fandorin...dörmögte maga elé oroszul a konzulhelyettes.olyan csodálatos a pirkadat előtti félhomály. Amikor pedig kiértem a kertbe. .Nem tudom. A bőre teljesen hideg volt. árnyas kolostorkertben.V-v-világos. nem nehéz elriasztani őket. . És kérem.Elégette? . . alszik.. Valószínűleg elbágyasztotta a forró víz.mondta Araki.mutatatta a fiatal szerzetes.

Igaz a mondás.hajolt meg könnyedén Fandorin. külföldi létére . a válla rendkívül széles.Rendben. mély basszus hangon a vasgyúró. véletlenül túlságosan erősen szorította meg őt hatalmas kezével.Hogy hívnak? . . annál jobb.Neked bizonyára nagyon sokat fizetnek ezért a nehéz szolgálatért. de ott hosszabb ideig matatott. .Mi van? . mint egy hina-ningjo baba.válaszolta durva. olyan erősen.Bizonyára hozzászoktál már az úrnődhöz. .Hát persze hogy szeretem. Amikor óvatosan leültette úrnőjét Szögen lakosztályában. Szigumo itt van a közelben. Töprengve mondta hangosan maga elé. ahogy felfelé ballagott a lépcsőn. Alacsony homloka alól álmos. Jobban tenné. A tagbaszakadt legény igen békésen tűrte ezt a bánásmódot. chacun á son gout26. Akkor most látogassuk meg a k-k-kolostorfőnököt. . elvégezte a jogi egyetemet. megrángatta az egyik fülét. milyen fesztelenül viselkedett a nyomorék nő a szolgájával. hogy megálljon. törvényszéki ülnök lett. Kötődsz hozzá? .faggatta tovább kíváncsian a konzulhelyettes. A konzulhelyettes emlékezett rá. . akkor a másikat. uram. amilyet a Kislányok Ünnepén tesznek az oltárra. Olyan. szép. Ám a szolga alázatosan tűrte a büntetést.Azt mondom. mint egy hordó.. Ingatni kezdte a fejét.. Ugyanezt megcsinálta a szenny vízlevezető ároknál is. azaz kivételesen magasnak számított a helybéliekhez viszonyítva. megint csak oroszul: . úgy három percig. Nem fecsérelte feleslegesen a szót: ha balra kellett fordulni. A kolostorfőnök házának küszöbén toporgott az a bizonyos kamasz fiú. s vérével táplált egy japán alakváltót. miközben kíváncsian szemlélte az óriást.K-k-köszönöm a jó tanácsot . maga Meitan atya az oka mindennek. Megnézte a hamut. Fandorin azonban megállt a szolga mellett. A melle. hogyan kell meditálni a Lótusz-ábra előtt...kérdezte Fandorin. minél hamarabb. hogy Szigumo megharagudott rá. igaz? . ha elmenne innen. ha jobbra. mindent lát. Leguggolt. a fiatal szerzetes felment a lépcsőn.Ha méltóztatna meghallgatni szerény véleményem. hogy egy gaidzsin buddha akar lenni? Nem csoda. Milyen dolog az. hogy biztos nagyon sz-sz-szereted az úrnődet.Milyen különös sors. Ő olyan. hogy annak még a vére is kiserkent.. .Kenkiti . Péterváron született. sőt többször is bocsánatot kért.. aki a hátán hordozta Emi Teradát. sétált egyet a környéken.Ilyen keveset? Ezzel a termettel jóval k-k-kifizetődőbb munkát is találhatnál! A szolga nem válaszolt. Araki. s megkapargatta a földet. És ön is..mormogta az közömbösen. gondolta Eraszt Petrovics. ellátást és tíz szent egy héten . . mindent hall. püffedt kis szemekkel bámult a gaidzsinra.Szállást kapok. amikor pedig azt akarta. Pár hüvelykkel magasabb volt Eraszt Petrovicsnál. majd felállt. éles kis fogaival azon nyomban beleharapott a fiú csuklójába. 26 Ízlések és pofonok. a keze akár egy kocsirúd. túlságosan sok mindent tud. (francia) . türelmetlenül ütögetni kezdte legyezőjével a fiú feje búbját. A kis hárpia apró. azután Meitanná változott. Kenkiti őszintén elcsodálkozott: . .még azt is.

Ha már egyszer elhatározta magát. Eraszt Petrovics kitett az asztalra száz mexikói ezüstdollárt. s amit kézzel érintenek. ha az itteni szokások szerint öltözik. . Töprengett egy kicsit. Szatoko pedig hirtelen a belépő férfi felé fordult. majd úgy döntött. Ez fogja elpusztítani a civilizációjukat is. -Diplomáciai botrányt provokálsz azzal.jelentette ki a törvényszéki ülnök.Tudjuk. megvizsgáltam a b-b-bűntett helyszínét. ha nem jönnél vissza. nyugati emberek! Csak azt hiszik el. amit látnak. . .Nem elűzni akarom. hogy a kis Emi álla megremegett a félelemtől. Ez a társadalmi rend szempontjából nagyon fontos. Az is ismert tény. csak nevetségessé teszed magad. majd Fandorin elköszönt.Azaz három az egyhez? . . Azok hárman egymásra néztek.mosolyodott el titokzatosan Eraszt Petrovics.Még ma éjszaka megteszem. Bűnügybe keveredsz. hogy a japán alakváltóval való találkozáshoz jobb lesz. Az utolsó szót a szerzetes egészen halkan ejtette ki.Van még egy n-n-negyedik is.Ha ölt. Eraszt Petrovics főnöke korántsem volt ilyen optimista. Nincs ehhez sem elég tudása. sem megfelelő fegyvere. hogy elűzze a kolostorból az alakváltót? . Semmire sem jutsz. s ezzel együtt az Orosz Birodalmat is az egész Negyed előtt. hogy kormányunk több alkalommal kért öntől tanácsot bizonyos..Ez a kis feladat nem okoz komoly f-f-fejtörést . Ismerem a nyolcadik rangbéli hivatalnok urat. amikor tudomást szerzett helyettesének szándékáról. Háromszáz a százhoz? Csak mihamarabb rakd le a tétet. amit egy kényes ügyben folytatott konzultációért kapott). És. s a mennyezetre emelte a tekintetét: . s ráadásul még nagyobb szerencsétlenséget zúdít a kolostorunkra! S akkor Szatoko csendesen megszólalt: .A gyilkosnak pedig bűnhődnie kell. hogy az alakváltóknak kettős természete van . A fogadást kézfogással erősítették meg. nagyon is bonyolult ügyekben. de nem valami ügyesen. Én pedig az emberre fogok v-v-vadászni.Csak fecséreli az idejét. Fandorin-szan. hogy megsérted az itteniek hiedelmeit. hogy kitüntetést kapott Okubo miniszter úr meggyilkolásának kiderítéséért. . nem lép vissza.szellemi és emberi.Benne vagyok. Nagyon kérem. és a kancsó felé nyúlt.Nyolcadik rangbéli hivatalnok úr.. hogyan kell levenni a rontást a kolostorról . és leült a gyékényre. hanem Szigumóval. A törvényszéki ülnök ruhatárában két japán öltözet volt: egy hímzett címeres fehér kimonó (a császári családból származó herceg ajándéka. A három variáns közül egyik sincs az ínyemre. Ez az eset azonban egészen más természetű. hölgyeim. Emi riadtan hadonászott.Igen-igen. . Arra az esetre. s leszúrnak. . .vetette oda Fandorin. hogy felkészüljön az esti kiruccanásra. . h-h-hanem elkapni. Tudom. Hiszen most nem valamilyen összeesküvővel vagy gyilkossal van dolgunk. s most már tudom.. Megengedik? . és hangosan köhögni kezdett. s egy testhez simuló fekete öltözet. . miközben csontos ujjait behajlítva számolt. mivel az asztalra is jutott néhány csepp. biztosíthatom önöket. ne tréfálkozzon a tisztátalan erővel.Atyám.Jól hallottuk? Arra készül. alighogy átlépte a küszöböt.jelentette ki elégedetlenül a konzul. olyan vészjóslóan suttogva.kérdezett vissza Weber. amelyet a szi-nobik. Itt most nem segítenek a technikai vívmányok és az ön briliáns elméje. Ön is meghal. Igazam van. Ma éjszaka Szigumo megbűnhődik a férjem haláláért. A szent életű Szögen torkán megakadt a „boszorkányok itala". Elfogom a gyilkost.vonta meg a vállát közömbösen Eraszt Petrovics.Milyen korlátoltak is maguk. szentatyám? A szerzetes sóhajtott egyet. a szenvedélyes lóversenyjátékos.. a konzul pedig háromszázat.Három lehetőséggel kell szembenézni . A diplomata mindhármukat vidám. mi már sokat hallottunk az ön kimagasló képességeiről. a hivatásos . Elnézését kérem! A kolostorfőnök maga töltött egy pohárka szakét a vendégnek. magabiztos tekintettel mérte végig.. Szögen udvariasan megjegyezte: . ez nem lesz túlságosan nehéz dolog . természetesen. szentatyám. akkor gyilkos . Miután kiköhögte magát.

A mankó elsüvített a levegőben. Ám Eraszt Petrovicsnak nem állt szándékában visszavonulni. aztán át a Jatobaszi-hídon. ahol a Külföldiek temetője kezdődött. . s az őr kezében egy navaha éles pengéje villant meg. Ellenkezőleg. de jól helyezett rúgások igen jótékony hatással voltak rá: a dühöngő nyomorék abbahagyta a káromkodást. s ördögi makogásotokkal zaklatjátok a holtakat? Arra vetemedtél. A zaj egyre közelebbről hallatszott. miközben a diplomata valamilyen japán dalocskát fütyörészett. mi jár annak. éjszaka vadászik. Fandorin az őr kést szorító kezére lépett. úgy látszik.nyoma sem volt az egykori „pogányságnak". A háta mögött valami furcsa zajt érzékelt.mondta neki szelíden Eraszt Petrovics. ez az a bizonyos japán hosszúlábú pók. ám a törvényszéki ülnök. csaknem láthatatlanná válsz a sötétben. . Már késő volt. különben a vashegy a mellébe fúródott volna. ezt nem vette észre.sziszegte angolul a dühtől elcsukló hang. Szilveszter ismét nekirontott az éjszakai nyugalom megsértőjének.Á. Ha ezt a ruhát veszed fel. odáig.Undorító majompofa! . . . s majomügyességgel átlendült a kerítésen. balra tőle a kerítés. Néhány pravoszláv kereszt ékesen bizonyította az oroszok jelenlétét a Csendes-óceán térségében.Nem elég. A konzulhelyettes könnyedén elhajolt az ütések elől. Éjfél előtt egy órával indult el végrehajtani az akciót. s egyre beljebb húzódott a fák sötét árnyékába. a konzulhelyettes egy kicsit magasabbra kapaszkodott. a korábbinál egy kicsit hangosabban fütyörészve. Létezésének húsz éve alatt a temető alaposan kiterjeszkedett.Majd én megmutatom neked. a Telep főfasorán. tett egy lépést előre. mint ahogyan a Telep is. a másik lábával pedig a félresikerült gyilkosba rúgott. Hangos csattanás hallatszott.Barátom . A lombok között átszűrődő holdfény foltokban villódzott a márványfeszületeken. Eraszt Petrovics faszandálja hangosan csattogott a köves ösvényen. az apró kőangyalkákon. szóval így állunk?! .kémek klánjának mesterei viselnek. mint egy kutyát! Ezzel az ellenfele irányába hajította a mankóját. Hosszú öltözetének szélét begyűrte az öve mögé. és továbbindult. teljesen megbékélt.dühöngött a féleszű nyomorék. Hófehér kimonóján fel-felszikrázott a címerek ezüsthímzése. s ahogyan a régi regényekben írják. Az egyik kereszten pókháló csillogott. hogy még nem is olyan régen ez a földdarab a Szingon szekta kolostorához tartozott . Rövid vívódás után Eraszt Petrovics a fehér kimonót választotta. Jobban szemügyre vette . majd reccsenve beleállt egy fatörzsbe. A nem túl erős. amely mögött már a helybéliek temetője kezdődött. s Eraszt Petrovics egyetlen ismerőssel sem találkozott. . a kovácsoltvas kis kerítéseken. mely horogban végződött. Eraszt Petrovics ezt mormogta maga elé: „Nyugalom. s a Szilveszter lábát helyettesítő fa köré fonódott. aki e szent földre lép! S ekkor a diplomata hátára egy nehéz mankó sújtott. s még az arcodra is fekete maszkot húzol. Egy rándítás ." Megrázta a fejét. Úgy látszik. . Egyébként a törvényszéki ülnöknek nem volt hová hátrálnia: háttal egy fának támaszkodott. Ahogy elhaladt a buddhista kolostor kapuja mellett. különben magyarázkodnia kellett volna különös öltözete miatt. Megállt a bambuszkerítés mellett. Nehéz volt elhinni. de Eraszt Petrovics olyan fürgén ugrott félre. De Szilveszter nem érte be ennyivel. . hogy Fandorin éppen csak le tudott huppanni a földre. hogy rontjátok a levegőt a pogány dohányotokkal.ordította a féllábú temetőőr. a Hetero-poda venatoria. . Egyszer csak arra lett figyelmes. de ez nem jelentett akadályt a diplomata számára.s az őr a hátára zuhant. és már ott is volt a dombnál. hogy megzavard a keresztény lelkek éjszakai nyugalmát? Ezért még drágán megfizetsz! Ahogy elmondta ezt a tirádát. Óvatlanul kihúzta magát. amelyik éppen ilyenkor. csoszogás és kopogás váltakozó hangját. jobbra pedig a tüskés bokrok.s akaratlanul is összerezzent. s a közepén egy hatalmas fekete pók lebegett. miközben rémisztő fegyverével hadonászott. A kerítéskapu zárva volt. melyen az Erény Templomának kolostora állt. s nem igazán gentleman módján viselkedett az invalidussal: kimonójának jobb ujjából egy vékony fémlánc röpült ki. a kereszteken ugyanilyen ezüstös fény villan. -A kerítés alá foglak elásni. Végigment a Bandon. komolyan valóra akarta váltani vérszomjas szándékát.Pimasz japán alakok! .Lenne önhöz néhány k-k-kérdésem. de olyan ügyesen. hogy az éles fémhegy a mankó végén éppen csak súrolta a selyemkimonót. hogy néhány sír fölött.

de Fandorin erre sem ébredt fel. a tarkója és a nyaka irányából jött. Az öreg. s várakozott. De ez ön volt. Fandorin megpróbálta megfejteni e különös érzés természetét s meg is fejtette. úgy látszik. húsz perc. s valami oknál fogva egy keveset zacskóba is tett belőle. amit onnan lehetett tudni. Eraszt Petrovics a korábbiakhoz hasonlóan most sem rejtőzködött. onnan pedig az arcára. hogy a Külföldiek temetőjének távoli szegletéből idehallatszottak a templomi harang tompa ütései. de egy perc múlva már ismét bóbiskolt. A feje a mellére bukott. egyre csak vonz ez az elátkozott hely. csillogó szemekkel nézett a törvényszéki ülnökre. Ám abban a pillanatban. göcsörtös almafa egyik ágán lógott az a bizonyos fonott kosár. Ezek után visszament arra a helyre. Valamelyik fán hangosan huhogni kezdett egy éjszakai madár. de Meitan özvegye elsőként törte meg a csendet. s végre minden az eszébe jutott. ami mindemellett valahogy kellemesnek is tűnt. de nem jutott rá ideje . Ezek után érthetetlenül.kérdezte volna. hogy a füvön fekszik. melyek két részre osztották a temetőt. s utána már nem is emelte fel a fejét. tíz. „Mi történt velem?" . ez utóbbinál elidőzött: egy pálcával megkapargatta a földet. . Talán egy dolgot kivéve: a konzulhelyettest egyre jobban kerülgette az álom. Majd ugyanígy lemérte a távolságot a pavilon és a szennyvízcsatorna között.Ön?! A kis nő nem válaszolt. A tisztáson jóformán semmi sem történt. Még az a kis bogár sem riasztotta fel. A törvényszéki ülnök előrelépett. Ettől a vészjósló képtől borzongás futott végig az amúgy egyáltalán nem ijedős Fandorin hátán. éppen a holdfény megvilágította helyeken mozgott. ahol Szigumo elpusztította szerencsétlen áldozatát. a konzulhelyettes azonnal felébredt. kezét szája elé emelve. Néhányszor ásított. időről időre zsebórájára pillantva. Széthajtotta az ágakat.a konzulhelyettes lendült át a léceken. fogta fel.Tíz perccel később a bambuszkerítés fölött egy fehér. Elmúlt az éjfél. Most sem.Ön az?! . A tarkójában érzett hasogató fájdalom térítette észre. mely Meitan cellája helyén tornyosult. Mielőtt kinyitotta volna a szemét. s Eraszt Petrovics eszméletét vesztve a fűbe zuhant. Éjjelente képtelen vagyok elaludni. de semmit sem csinált. s mintha szántszándékkal tenné. Az éles fájdalmat két körülmény enyhítette és kompenzálta: a hideg és a meleg. majd magas homlokára mászott. A hideget közvetlenül a fájdalom forrásánál érezte.Nem tudtam aludni. Eraszt Petrovics felrezzent. . megdörzsölte a szemét. a melegség pedig alulról. s lemérte a távolságot a kolostori vízlelőhely és a hamukupac között. amikor sikerült felemelni súlyos szemhéját. S a törvényszéki ülnök csak a következő pillanatban. Idejöttem. hogy a férjem jött vissza.felülről egy hatalmas ütés érte a koponyáját. s tágra nyitott. nem tudott erőt venni az álmosságán. Mi történt önnel? Megtámadta Szigumo? . Először azt gondoltam. Felpattant. egészen halkan. ezüstösen csillogó figura villant meg . s nedves. és megdermedt. Ahogy óvatosan a tarkójához nyúlt. . amelyben könnyedén hintázva Emi Terada ült. amelyik kockázatos vállalkozásba fogott: a kimonó széléről Eraszt Petrovics kemény állára. a konzulhelyettes egy hatalmas dudort tapogatott ki. hogy levegye az ágról a kosarat. Az álla ismét a mellét súrolta. s már a kolostorkertben is volt. csak dühösen vicsorgatta apró fehér fogait. hanem csak leült a fűre. egyenesen a kúthoz ment. A feje a fűben ülő Szatoko térdén nyugszik.kiáltott fel. egyenletesen lélegzett. Elégedetten bólintott. s néhány határozott ugrással már ott is termett a bokrok mellett. A törvényszéki ülnök mélyen. mondhatni érdekesen viselkedett. Valami fehéret vettem észre a fűben. Eltelt öt. ami tompította annak élességét. és kinyújtotta a kezét. amikor a közeli bozótban megreccsent valami. ahol összeesett. ugyanott. hideg vászonnal van átkötve.

.mondta Szatokóhoz fordulva. Nem fogom untatni a részletekkel. . állította fel magában a diagnózist.. de nem nehéz kitalálni. ezért egy kis színjátékot kellett rendeznem. felül pedig egy fonott tengajt magára erősítenie.Megmondom . Azt is mondhatnám. . . Igen. még a nyelvet is utálja.Tehát ő ölte meg a férjem? .. hogy a talajminta elemzése mindezt alá fogja támasztani. miért barátkozik vele? .. De legalábbis nem lett volna jéghideg . amilyen végeredményben egykori munkatársának özvegye is volt.mutatott Szatoko a konzulhelyettes bekötött fejére.ráncolta idegesen a szemöldökét Szatoko.. hogy nincs szó semmiféle alakváltóról. Valaki lecsapolta Meitan vérét. s a dudorra többet nem gondolt. . amelyen még az imént Emi Terada hintázott. Sehol egy karcolás vagy sérült levél. a zavaros időkben róni-nok támadtak rá. hogy ma éjszaka Szigumóra fogok vadászni.Az. Az őr először csak megpróbálta kiüldözni ebből a kertből. kicsit megkönnyebbül a lelkem.Terada-szan? . hideg vizet hozott a kútról.Nem láttam .Araki novícius elcsodálkozott a kóbor kutyák f-f-furcsa viselkedésén.Miután megértette. hogy kiderítsem.vonta meg a vállát Fandorin -. Kenkiti is valahol a közelben kell. . de az egész nagyon is japán. De ha nem Terada-szan volt. de a jelek szerint nem kapott agyrázkódást. Elkényeztetett. hogy a szerzetesek megrémülnek. azután kimerte a zavaros vizet. és elhagyják a kolostort! Az őrnek nem volt nehéz megjátszani az alakváltót! Csak fekete lepelbe kellett burkolóznia.hiszen nyár van. aki így le tudott ütni. Lassanként magához tért. Nem. Ráadásul ő az egyetlen. melegek az éjszakák. s amikor ez nem sikerült. ringatózott Emi Terada. hogy Szatokótól nem kap választ a kérdésére. akik a szennyvízcsatornánál tülekedtek.Amikor Terada-szanra nézek.Ó. Nem is értem. . azaz nagyjából négy órával Meitan halála után. A bódéja éppen a kerítés mellett áll. látta a gyilkost.A férjem áruló volt ennek az embernek a szemében. hogy p-p-pro-vokálnom kellett. durva kéreg borította ág volt. ránézni sem valami nagy öröm. .Amennyiben ez így van. Már nem az én Akikóm tűnik a legszerencsétlenebb teremtésnek a földön. Ezért sütött át rajta a hold! És azért mozgott olyan különösen. Itt minden különös. s valljuk meg. . Hajnalban jött ki a kertbe. Nehéz természetű ember. majd csóválni kezdte a fejét: . s nagyon fel voltak ajzva. Jéghideg víz a hordóban.válaszolta Szatoko lehorgasztott fejjel. ehhez Terada-szannak semmi köze. Miután meghallotta. hogy a víz jéghideg volt a hordóban. .Ugyan már. Ez kettő.A kutyák a szennyvízcsatornánál. azon a fán. Zúzódás. Araki azt mondta. . amilyent csak a jó ismerősökkel szemben használ az ember.. már előre lefoglalt egy k-k-kellemes helyet az erkélyen. Ez idő alatt a víz nem hűlhetett le ennyire. majd talpra állt.Mi ebben a különös? . . Szilveszter zavart elméjű ember. A másik. Az a fontos. Kemény koponyája volt a diplomatának.. Ráadásul. Ott. Ennek az egykori matróznak van egy rögeszméje . Mister Szilveszter beteges érdeklődést tanúsít a szomszéd birtok iránt. hogy oda öntötték ki az áldozat vérét. Bár igen kellemetlen nőszemély.kiáltott fel Szatoko. . hogy sikerült az ereszcsatornába kapaszkodnia. s alaposan szemügyre vette a gallyat. ez azt jelenti. majd helyette friss. Kenkiti pedig azért támadt rám. hogy az őr minden szempontból kielégítette a kíváncsiságom. Harminc éve. hogy legyen. ahogy a kettőnk között lezajlott rövid párbeszédből kikövetkeztettem. De. Csak úgy tudott megmenekülni. most már mindent értek! . ki tette. Természetesen semmiféle ördöngösségről nincs szó. felhasználva a japán legendát! Azt gondolta. különben azonnal tudtam volna. s olyan bizalmas hangon kezdett hozzá beszélni. szeszélyes. hogy hű hordozója. mivel csak ez a fickó magasabb nálam.elűzni a temetődombról a „bálványimádókat". Rendkívül meglepett ez a b-b-borzasztó látvány. de egy éles fémlemez levágta az egyik lábát. Honnan ismerné ez a műveletlen matróz a japán legendákat? Japánul sem tud. aki egy héttel ezelőtt egy vödör ürüléket öntött Meitan cellájának tornácára.Minden. Szilveszter nem gyilkos. . mert az egyik lába fából van! Fandorin végighallgatta az özvegyet.Éppen ezt akartam kideríteni. mert azt hitte.Milyen különös. de semmilyen nyomot nem talált rajta. és a szennyvízcsatornába öntötte. A kis Emi egyszerűen csak túl kíváncsi volt. hogy válaszolt volna a kérdéseimre. Vastag.. mint egy bölcsőben.Bekötötte a fejem . ő volt az. gonosz.. hogy ártani akarok imádott úrnőjének. Nekem csak az volt a feladatom. aki önt leütötte? .Semmiféle ördöngösség? .De hiszen ön nem látta ezt az embert. Meggyőződésem.Eraszt Petrovics előzúzta bő ruhaujjából a kis zacskót.Ez mit jelent? . A feltételezéseim beigazolódtak. Azóta mérhetetlenül gyűlöli a japánokat és „pogány" vallásukat. Nekem azonnal az a gyanúm támadt. Eraszt Petrovics felült. mint ahogy feltételeztem is. Nem. Püffedt arcából és ideges tikjéből ítélve ezt az alakot valószínűleg álmatlanság kínozza. akkor vajon ki? .kapta a szája elé kezét Szatoko.Nem p-p-passzol. megölte. ez most lényegtelen. Ehhez ki kellett hallgatnom a Külföldiek temetőjének őrét. . A törvényszéki ülnök közelebb ment az almafához.kérdezett vissza a nő. . . Fandorin leült a fűbe Szatokóval szemben. kétlem. . Ez egy.

hogy Meitant csak ön ölhette meg. az ön története pedig a fej nélküli szerzetesről nem győzött meg. azután felvágta az artériáját. Miért nem ölt meg. Igazad volt: hiába ténferegtem ebben az átkozott temetőben egész éjjel.így mindanynyiunknak jobb lesz.Azt mondta: „Nincs értelme itt tartani. . hogy pipára gyújtson. Legközelebb hallgatni fogsz a főnökeid tanácsára . ugyanolyan holdfényes este volt. hogy ön mindenképpen megjelenik a kertben. Álmatlanság gyötörte. meg kell ölnöm Meitant. amikor olyan tehetetlenül és öntudatlanul ott feküdtem a fűben? Semmibe sem került volna az alakváltó egy újabb támadására hivatkozni. Az álmatlan éjszaka után sápadt Fandorin zavartan elmosolyodott: . . de továbbra sem nézett a fiatalemberre.Ezek szerint enyém a száz dollár. ez nem igaz. csak nekem. .szólalt meg fojtott hangon az özvegy. azzal érkezik egy apáca az otthonból. Hiszen ő adta az ötletet. . Beadjuk oda.. mint ma. . s most sem várt választ a kérdésére..válaszolta ugyanilyen halkan Fandorin. a gyilkosnak pedig nem kevés időre volt szüksége. ami a konzulátus szomszédságában volt). Át akartam szúrni a torkát egy hajtűvel. . Készen álltam a találkozásra. a lányom pedig elpusztul az otthonban.Ki mást is láthatott volna? Szilveszter először azt látta.A férjem el akart választani bennünket egymástól.ráncolta a homlokát Fandorin. a szavaimat önnek címeztem. de az ügyes orvos visszahozott az életbe. A szeme száraz.Két dolog azonban r-r-rejtély maradt számomra . . aki buddha akart lenni. Már fel is emeltem a kezem. hogy legyen könyörületes. Nem lesz belőlem buddha." Megértettem: az ember. hogy én nem beszélek a levegőbe. mivel ön nem ártott nekem. ezért néhányszor kiment az őrbódéból. nem sokkal hajnal előtt. amint egy fekete ki-monós nő vödörrel a kezében többször is megfordult a szennycsatornánál. Nem voltam elég erős ahhoz. Önnek tudnia kellett. Az én Akikómra senkinek nincs szüksége kerek e világon. hogy engem senki ne vádolhasson..akkor. Karlusa. dühös fényben izzott. . .. s észrevette. s ezek után csak a vizet kellett kicserélni a hordóban. de hajthatatlan volt. különben elveszik tőlem a kislányomat.jelentette ki a konzul. Elsorvad az idegen emberek között. A sorsa megpecsételődött. . Szatoko lehajtott fején a választék természetellenesen fehérnek tűnt. Ez egy. amikor az ürülékkel kapcsolatos incidens után kiabálni kezdett a Meitant fenyegető veszélyről. És a másik: miért ölte meg a férjét? Eraszt Petrovics tudta. a tövénél teljesen ősz. hogy a nő haja festett. Visszamegyek hozzád.Mi köze van ehhez Akikónak? .Nem hiszek a k-k-kísértetekben. Minden hiába volt. miközben bekapott egy falat roastbeefet. Tudtam. Kétségem sem volt afelől. igaz? Fandorin nem kapott választ. Megtettem azt. Csak b-bbolondot csináltam magamból. mi újság. de nem sikerült neki. De nem voltam rá képes. Eraszt Petrovics még közel is hajolt. . Nem volt bennem gyűlölet.Kit látott? . akkor ez azt jelenti.. s mindent újrakezdünk. hogy még ma éjjel elkapom az „alakváltót". hogy megvalósítsa a t-t-tervét.mondta. amint emlékszik. amit akartam. Mégsem tudtam megvédeni. Először lassan beszélt. De ezt alá kellett támasztani.Azért nem öltem meg önt. és valószínűleg meg is haltam volna. . Ráadásul. sátánná változott.Önt .Nem értem önt . és rendszerint a Grand Hotelben reggeliztek.ismételte Szatoko.Tudta? . majd egyre gyorsabban. .kérdezte Weber konzul. hogy imitálja a Szigumo támadását . Hongkongban van egy menhely nyomorék gyerekeknek.. hogy az ön torkába szúrjam a fém hajtűt. akadozva. Ön nagyon könnyen megvalósíthatta a szándékát: először altató főzetet kevert a szakéjába. s ha ilyen magabiztosan állítok valamit. milyen szilárd jellemmel rendelkeznek a Szatokóhoz hasonlatos nők.. valamilyen bizonyítékkal is rendelkezem.Ajaj. elvesztettem az eszméletem.. Amikor én a kolostorfőnök előtt dicsekedtem. hogy jobban megnézze. Egy hét múlva jön egy hajó Hongkongból.Honnan? . sírtam. S akkor azt mondtam magamnak. de Emi elvonta a figyelmem. . „Semmit sem értesz . mit cselekszem. De tévedett. s nem fog tovább kettőnk közé állni. De úgy." Kértem őt. s ezért a kislányomnak kell fizetnie.Nos. . összeestem. s most börtönbe zárnak. Amikor pedig másodjára jött ki.kérdezte Szatoko lesütött szemmel.két alkalommal is.Szatoko határozott mozdulattal felemelte a fejét. ezt megértettem.Nem. csak a kötelességét teljesítette egykori barátjával szemben . Eraszt? Elkaptad a Halál Pókját? . Túlságosan gyöngének bizonyultam. .folytatta némi szünet után a konzulhelyettes. amint helyettesével találkozott az étkezőasztalnál (mindkét diplomata nőtlen volt. a kútból vitt vizet a pavilonhoz. s hogy figyeli.

ARE YOU OK, AVAGY AZ OPTIMISTA HALÁL

Nem voltam biztos benne, hogy jó temetőt választottam. Kétségtelenül régi, azok közül való, ahol minden a múlthoz kötődik, de két körülmény zavart. Először is, a méretei. Lehetséges-e, hogy Manhattan közvetlen közelében, ahol a telekárak, finoman fogalmazva, nem igazán alacsonyak, épségben maradhatott egy olyan történelmi nekropolisz, melynek a területe csaknem tíz moszkvai Kremlnek felel meg? Másodszor, alaposan rám ijesztett az a praktikus internetes oldal, mely a következő reklámszöveggel indít: „Jó előre, a mostani árakon vásároljon sírhelyet - előnyös tőkebefektetés! Mindegy, hány éves, célszerű már most gondoskodni végső nyugvóhelyéről." Úgy gondoltam, hogy amikor megérkezem, már a kapunál halottaskocsik sora fog kígyózni. És akkor nincs más hátra, mint megfordulni és elmenni - hiszen már leírtam, hogy számomra érdektelenek az aktív halálgyárak, én tatofil, s nem nekrofil vagyok. Ám a kezdet biztató volt: a taxisok hírét sem hallották a Green-Woodnak, csak a negyedik mutatott hajlandóságot, hogy elinduljunk megkeresni, majd hosszasan keringett a Brooklyn-alagút mögötti utcákon. S amikor megláttam a csodálatos gótikus kaput, a mögötte zöldellő erdős dombokat, azonnal megéreztem a levegőben a Megállt Idő egyértelmű illatát, azt az aromát, melytől felgyorsul a szívverésem. Egyetlen halottaskocsit sem láttam. Látogatókat sem, ami nem is csoda: képzeljenek el egy hatszázezer lakosú várost, ahol mindenki otthon ül, s vendégségbe se igen jár hozzájuk senki, hiszen mindenki régen meghalt már, aki ismerte őket. Körös-körül tavak, ligetek, lejtők, sima fennsíkok. Itt-ott feltűnik néhány színes tollú papagáj néhány évvel ezelőtt megszöktek a Kennedy repülőtérről, s elszaporodtak az itteni szabad térségben. Valóságos elízium, paradicsomi kert. Éppen ilyennek tervezték Green-Woodot. Abban a korban, amikor létrejött, egy új szó bukkant fel az európai nyelvekben: az elegáns görög koimeterion szóból származó cemetery, címedére, cimitero, azaz az 'álom helye'. A tizenkilencedik századig a nyugati ember úgy viszonyult a halálhoz, mint valami szörnyű küszöbhöz, amely mögött csak a sírkukacok várnak rá, és ahol megfizet a bűneiért. Ahhoz, hogy mégse legyen olyan félelmetes, a templom közelében kellett a földbe befeküdni. Nagy temetők nem is voltak, csak sok-sok kis temetőkert. De akkor beköszöntött a Felvilágosodás Kora. Megszületett az egészségügy fogalma - az orvosok arról kezdtek beszélni, hogy egy város nem épülhet hullákra, a halottakat a lakónegyedektől minél távolabb kell eltemetni, nehogy a rothadás miazmái megfertőzzék a föld alatti vizeket. Nem sokkal később divat lett a romantika, ami az antikvitás után először emlékeztette a kifinomult társadalmat arra, hogy a halál nemcsak szörnyű, de szép is lehet. Megszületett egyfajta kőből faragott költészet, melyet a mai ember számára már le kell fordítani. A tizenkilencedik század emberének a sírkövek sokkal többet üzentek, mint nekünk. A faragott rózsa azt jelentette, hogy a sírban egy fiatal lány vagy asszony nyugszik. Az oszlop azt, hogy ott egy fiatal férfi fekszik, akinek nem teljesülhettek be a reményei. A kettős oszlop házaspárra utalt, akiket még a halál sem választhatott el egymástól. A kisbárány - ártatlan gyermek. A lepke - korai ifjúság. A búzakéve - hajlott korban bekövetkezett békés halál, amikor az ember úgy simul a többiekhez, mint kévében a kalász. Mindezek, természetesen, szomorú metaforák, de a bánat mégiscsak egészen más érzés, mint az irtózatos halálfélelem. Az emberi tudatban eleve kódolva van egy olyan depresszióellenes mechanizmus, amelyik segít leküzdeni az elkerülhetetlen vég miatt érzett rettegést. A középkorban ezt a szerepet az Örök Életbe vetett mély, feltétel nélküli hit játszotta. Amikor pedig az ember okoskodni kezdett, s bizonyítékokat keresett Isten létére (s természetesen nem találta őket, mivel a hitnek nincs szüksége bizonyítékokra), új koncepció született, miszerint a halál nem más, mint visszatérés a természet lágy ölére. A sok ezer kereszt ellenére Green-Woodban nem érzékelhető valódi vallásos szellem. Egyszerűen arról van szó, hogy az „Afterlife" nevet viselő, új, tekintélyes negyedben, ahová az elhunyt átköltözik, a házat keresztény attribútumokkal díszítik - ott „ez a szokás".

Éppen a tizenkilencedik század közepén alakult ki az a fajta halálhoz való viszony, amelyről másfél évszázad múlva Lev Loszev a következőket írta: Derékalj a koporsók belseje itt, az itteni középosztály mélyen ebben hisz, hogy - a halál csodás, mint az álom. A Green-Wood már a kezdetektől fogva olyan volt, mint egy park, ahová az ember nem azért megy, hogy szomorú kötelességnek tegyen eleget, hanem hogy kóboroljon, sétáljon egy kicsit, s piknikezzen a zöldben. S egyúttal arról is meggyőződjön, hogy a halál nem is olyan félelmetes. Lám, milyen szép hely, s a kilátás is gyönyörű. Mindössze három mérföldre van Manhattantől, s a közlekedés is egyszerű: négy kompjárat az East Riveren, omnibuszok, bérelt fiákerek, bérkocsik állnak a rendelkezésedre. A temető rövid idő elteltével az egyik legkedveltebb kirándulóhely lett. A tizenkilencedik század hatvanas éveiben évente félmillió ember fordult meg ezeken a sétányokon és a lombsátrak alatt. A mauzóleumok, kripták, sírkeresztek nem rontották a kikapcsolódni vágyók hangulatát és étvágyát, akik nyugodtan flörtöltek és szórakoztak. Bár előfordult, hogy az ünnepi hangulatot tönkretette egy-egy halottas menet, ilyenkor a vidám társaság egyszerűen arrébb költözött, szerencsére bőven akadt hely. Akkoriban Green-Wood még elegánsabb és ápoltabb volt, mint most. A márvány és bronz nem sötétült el az eső és a hó hatására, a sírokat kicirkalmazott kovácsoltvas kerítések vették körül (az utolsó háború éveiben csaknem mindet beolvasztották), mind a négy mesterséges tó közepén egyegy szökőkút csobogott. A temető történetéről szóló minden könyvben és cikkben feltétlenül szerepel a következő idézet a New York Times egyik 1866-os számából: „Minden New York-i álma, hogy az 5. Avenue-n lakjon, a Central Parkban sétálhasson, és a Green-Woodban nyugodjon." Az 1838-ban megnyitott brooklyni park-nekropolisz már néhány év múlva nyereséges volt, ami az új temetők esetében ritkán fordul elő. Tervezőinek taktikája a szokásos volt: „sztárokra" kell építeni a piárt, s azok majd odacsábítják az átlagos klienst is. A kegyetlen konkurenciaharcban győztes Green-Wood megszerezte az akkori idők legirigyeltebb New York-i halottját - DeWitt Clinton kormányzót. Igaz, a trófea nem volt valami friss, a nagy ember negyedszázaddal korábban halt meg, de koporsóját kiemelték az előző sírból, s nagy pompával átszállították az új helyre. Az egész országra kiterjedő publicity után a business még jövedelmezőbb lett. Olyan nagy volt a siker, hogy az ország több városában is ugyanilyen, „Zöld Erdő" elnevezésű saját nekroparkot alakítottak ki. A temető felvirágzott, azt mondhatnánk, hogy az ország legfontosabb temetője lett, nem is kis időre, egy egész évszázadra - ez volt az a század, amikor igazából kialakult az „Amerikai Egyesült Államok" elnevezésű szuperhatékony vegyképlet. Green-Woodban minden eredeti alkotóeleme megtalálható. Az első temetői „sztár", aki még Clinton kormányzó előtt költözött ide, Amerika őslakosságának képviselője volt - az indián törzsfőnök, Do-Hum-Mi lánya, az 1843-as év nagyvilági szezonjának legfőbb csillaga. Szegényke megfázott és meghalt, csörgődobokkal és jajveszékeléssel kísérték utolsó útjára a törzs tagjai. Azok az ősi szülőföldre, a prérikre akarták elvinni a halott lányt, ám Green-Wood tulajdonosai vagy rábeszélték, vagy megvásárolták a rézbőrűeket, így a temető beszerezte első hírességét. A fehér kőből faragott síremléket Róbert Launitz készítette, aki a legtermékenyebb greenwoodi szobrász volt (s mellesleg pétervári születésű). Az amerikaiak következő generációját William Pool (1821-1855) képviseli, az egyik első betelepülő, a „Született amerikaiak" elnevezésű xenofób párt (helyesebben banda) vezetője. Ez a színes egyéniség nemrég lett világhírű a hollywoodi „New York bandái" sorozatnak köszönhetően. Hentes Bili hírhedt verekedő volt, kiváló késdobáló, s az ír emigránsok megveszekedett ellensége, ezért is kapott egyiküktől golyót a szívébe. Az orvosok teljes megdöbbenésére a dalia kerek két hétig harcolt az életéért, s a következő szavak kíséretében lehelte ki lelkét: „Igazi amerikaiként halok meg." A második menetben beköltözők az előzőektől eltérően nem önként hajóztak Amerikába, hanem bilincsbe verten, s az első időkben csak kivételesen kerülhettek a jól fésült Green-Wood-ba, de a jelenlegi gondnokok szerencséjére, a temetőben egy politikailag tökéletesen korrekt híresség is megtalálható: Susan Smith McKinney Steward (1846-1918), New York város első fekete bőrű orvosnője. A tizenkilencedik századi amerikai történelem legfontosabb eseménye, a polgárháború egyben Green-Wood aranykorát is jelentette, amit még szebbé varázsolt a sok szobor, dombormű és hősi epitáfium. Az egymás ellen küzdő seregek tábornokai olyan hihetetlen bőségben vannak itt jelen, hogy még egy helyi nevezetesség is létrejött: Elisabeth Hamilton sírja. Ez a hölgy az északi hadsereg két

a tubusember. az amerikai Jermolova. Ez a nekropolisz olyan. Egyszer. olyan ismert nevek bukkannak fel. amelyeket ma már nem élő emberekhez kötünk. Ő volt az. valóban éltek: Morse. mintha egy szíj pattant volna el. még egészen fiatalon alaposan megdolgozott azért. szitává lőtték a bérgyilkosok. mely 278 ember életébe került. aki kitalálta a csavart dobást. melyet ügyvédek hoztak létre (s lehet. mindegyiktől ugyanolyan távolságra. ha minden kategóriából választok egy nevet. A „különösen súlyos" ügyekre specializálódott. amikor meggyőzte az esküdteket. Az ügyvédek: VÉGZETES VÉLETLEN Amerika olyan ország. A gengszterek: OTTHON KELL BOROTVÁLKOZNI A kellemes hangzású Anastasia családnevet viselő olasz férfi (1903-1957) a hírhedt „Murder Incorporated" szindikátus bossa volt. hogy mindenki a csodájára járt. Az ütés kiválóra sikerült. melyekben ő játszott. mintha az amerikai gazdaság eredményeinek kiállítása lenne: bármerre jársz. Fellépései a drámaművészet minden fogását felvonultatták. Phaser. Nincs szándékomban felsorolni az összes green-woodi „sztárt". Underwood. a csecsebecseember. A sportolók: BELESZAKADT A CSAVAR Jim Crayton (1841-1862). a férje titokban egy másik színésznőt is feleségül vett. A temető lakói között azonban akadnak olyanok is. hogy szeretett borbélyhoz járni. aki megrendelésre gyilkolt. akiknek elképesztő a sorsa. a gumiember. a bírósági perek legvirtuózabb ékesszólója és törvénycsavarója. s ettől kezdve a babonás és gyáva nézők kerülték azokat az előadásokat. olyan hihetetlen módon „összecsavarodott". Colgate. A Green-Woodban van eltemetve a hatalmas és rettegett Wil-liam Howe (1821-1900). s nagyjából 500 „ügyletet" el is rendezett. amikor beszappanozott képpel a fodrászszékben ült. s az ismételt tárgyalás során kiderült. Tehát a show-business: A NŐ. hogy szétrepedt a húgyhólyagja. amikor szörnyű tűz ütött ki. a maitre az oly ritka férfikönnyek produkálásának nagymestere volt. Egyszer. amikor ütött. furcsa reccsenés hallatszott. hogy a vád kulcsfontosságú tanúi közül négyen nyomtalanul eltűntek. a telegráfember. s akkor hirtelen holtan esett össze: kiderült. Szónoki művészetének gyöngyszeme az a beszéd volt. a baseball első csillaga „csavaremberként" volt híres. elég. mivel ilyen egyszerűen nincs. de Keith már korábban. hogy azok is fogják tönkretenni). No és még milyen klisékből áll össze Amerika? A show-businessből? A sportból? Az ügyvédekből? A maffiából? A homo americanus eme klasszikus alfajai is megtalálhatók itt. Jim körbefutotta a pályát. hogy kivívja a szerencsétlenséget hozó nő címet.kiemelkedő parancsnokának is a felesége volt. Ezekről a sorsokról az újságcímek harsányságával szeretnék írni. Életrajzuk minden különössége ellenére e négy green-woodi lakos kétségtelenül „tipikus figurának" számít. Nem sokkal ezek után leégett az a szálloda is. amelyek életükben is végigkísérték őket.. Ügyvédi karrierje alatt William 650 gyilkosnak volt a védője. A Brooklyn Színházban lépett fel. amikor pedig ütött. ahogy mondani szokás. Másfél évet ült a siralomházban. Anastasia veszte az lett. bőséges választékban. hogy mindannyian. Személyes életét hihetetlen megrázkódtatások kísérték: a fia öngyilkos lett. egyébként pedig állandó juttatást kapott a New York-i tolvajoktól és rablóktól. amelyben vendégszereplése idején tartózkodott. AKIT ÜLDÖZÖTT A BALSZERENCSE Keith Clackstone (1852-1924) korának egyik leghíresebb színésznője volt. De a Green-Woodban meggyőződhetsz róla. Ez az ő korlátlan hitbizományuk. Stein-way. akiket az álnok Vito Genovese küldött rá. . a zongoraember. s kis híján az eszét vesztette. Tiffany. Mindemellett Alberto Anastasiát hosszú pályafutása során mindössze egyszer érték tetten. hogy a vádlott „pusztán véletlenül" lőtt hatszor egymás után. akik hozzájárultak Amerika naggyá válásához. hanem márkanevekhez vagy brandekhez.. de azután az ügyvédjei elérték a perújrafelvételt. súlyos égési sérüléseket szenvedett. s most a két férje között nyugszik. A színésznő csodával határos módon megmenekült. az írógépember.

mint az utódokat. az erotikus tánc csillaga. a kő mellvédre 17 rózsát faragtak. egy forradalom. Mint később kiderült. Napóleon egyik hajdani tisztjének leánya tizenhetedik születésnapján halt meg: a vihartól megbokrosodott lovak elragadták a hintóját. Lola Monteznek (1821-1861) a sírját szerettem volna megnézni. És valóban. „A fény kihunyt. Nincs mit tenni . a sírkövön nem a hatásos „Lola Montez". mások azt mondták. a soha vissza nem térő boldogságot kifejező emlékmű rendített meg a legjobban. hogy ő csak az újságírók és irodalmárok fantáziájának terméke. s az felborult. kontinenst és állampolgárságot. El kellett hagynia az Óvilágot.Mindenekelőtt a tizenkilencedik század leghíresebb (helyesebben. A temető mégiscsak temető. bárónő és grófnő. hogy Miss Fencher az élők és holtak világa között rekedt. könnyedén váltott országot. akik sarlatánnak nevezték. A legismertebb green-woodi szerelmi tragédia nem amerikai módon romantikus. Balzac. hogy valójában semmiféle Lola nem létezett. lehetséges-e. Jane most kíséri ki. s nem is az arisztokratikus „von Landsfeld grófnő" szerepel. 1884. legbotrányosabb) nőjének. de valahogy nem amerikai. aki felizgatta kortársainak képzeletét . hihetetlen siker és megsemmisítő bukás kapott helyet. a lelkem mélyén sejtettem. először a feleségét vesztette el. mint egy hétköznapi ember. de mégsem találtam meg. Miklós szeretője is volt. Kedvenc mondása a következőképpen hangzott: „Amikor Lola akar valamit. Voltak. és megszerzi. az idősebb Dumas és I. A szobrász azt a pillanatot örökítette meg. mindenkitől elhagyottan halt meg. így a Green-Wood évkönyveiben is megőrződött jó néhány szívszorító történet a „Szerelem és Halál" témában. hogy azért. hogy nem akadtam a sírjára. Rám sokkal nagyobb hatással volt egy naiv dombormű Jane Griffith (1819-1857) sírján. Egy kicsit odébb pedig. majd katona. Nekem ez a második hipotézis tetszik jobban. ezért több mindent lát. Nem csoda. melyben túlságosan is sok végzetes szerelem és híres szerető. de a kérdésekre suttogva válaszolt. miniszter. mi zajlik a szobája falain kívül. Látta. Otthonos kis házuk lépcsőjén köszönnek el egymástól. Lehet. Véget ért az életem" . amelyet ma közlekedési balesetnek nevezhetnénk. hanem az az átlagos név. Húszéves korában.Molly Fencher (18461916)." E botrányos karrierje nagyjából harmincéves korára zárult le. mivel ő ahhoz az előző. Különösebben nem lepett meg a dolog. öntudatlanul.ilyenek a franciák. Ennek a sokat emlegetett femme fatale-nak feltűnően teátrális volt rövid élete. Az ilyen típusú tragédiákban van valamilyen tartósítószer. ám soha többé nem ejtette ki első felesége nevét. majd néhány óra múltán az édesanyját. de az Újvilágban már nem találta a helyét. éppen mielőtt betöltötte volna negyvenedik életévét. aki pontosan egy évvel a lány halála után. hogy egy ilyen hétköznapi ír kislány néhány év leforgása alatt Liszt. Mindenütt a lány pusztulását okozó 17-es számmal találkozunk: az obeliszk 17 láb magas. Mint minden valamirevaló temető. a körülmények tragikus összejátszása következtében. Charlotte Canda (1828-1845) gótikus síremlékéhez ma is szerveznek kirándulásokat. Lajos bajor király kegyencnője (s országának irányítója). néhány bírósági per és számos párbaj okozója? Szivarozott. szívrohamban halt meg. ha Jane Griffith síremlékének közelsége sem vette el az étvágyukat. amelyet ez a vámpírnő születésekor kapott: Elisa Gilbert.írta a naplójában. megjósolt tűzvészeket és más szerencsétlenségeket. el tudta olvasni a lepecsételt levelet. Sok fájdalmas angyalt és megható sírfeliratot láttam már életemben. a tizenkilencedik században pedig a sírja valóságos zarándokhelynek számított. egyben szép is? Szegény Theodore Roosevelt. ami ellenállóvá teszi őket az idő múlásával szemben. spiritiszta. Egyébként a tizenkilencedik század New York-i emberét a saját . Charles-nak szerény síremléke. de engem ez. meg nem szentelt helyen áll Charlotte vőlegényének. amikor elbúcsúzott a férjétől. Tulajdonképpen így is történt. teljesen megbénult és kómába esett. ágyban fekve töltötte. egészen a haláláig. a sírbolt alatta 17 láb mélységben van. annak házában főbe lőtte magát. Ismertem a parcella helyét és a sír számát. A későbbiekben Roosevelt rendőr lett. bármennyire igyekeznek is elfedni a lombok és ligetek dekorációjával. A következő fél évszázadot. Ugyanazon a napon. ami valóban szomorú. Nincs benne semmi romantikus: átlagos nő volt. az USA történelmének legfiatalabb elnöke. A vigasztalhatatlan apa egész vagyonát a síremlékre költötte. mert minden. A szétszakított szerelem drámája ugyanúgy izgatja a kortársakat. Jobban illene a párizsi Pere Lachaise-hez. Igencsak erős idegzetűek lehettek a piknikezők. fehér papagájjal a vállán sétálgatott. bevégzett élethez tartozott. megy. február 14-én szörnyű csapás érte. Green-Wood másik rejtélyes alakja. egy szerencsétlenség után. A férfi valamilyen szokásos ügy miatt elutazik (a sarokban egy várakozó omnibusz képe). a bánat helye. Szép történet.

Hányszor láttuk már hollywoodi filmekben. jutányos áron szerezték be őket . s jogunk van a megérdemelt jutalomra.holott a vak is látja. ez unfair play lenne. hogy van benne valami szép. Az Újvilág lakóinak nagyon fontos. Minden oll rájt lesz. hanem meglehetősen elterjedt gyakorlat. nem akkor. Ezek a pozitív elvekben gondolkodók nemcsak a saját világukat próbálták meg civilizálni. Tudom. A két évszázaddal előttünk élt optimisták. hogy az Eljövendő Élet csalódást okozzon. Nem kell siránkozni. így azután a temetés idejére már nemes patina fedte. azé az amerikai optimizmusé. hanem a kévébe simuló kalász. balesetek és bűntettek áldozatai. A temetőben. és ezt kérdi: „Are you okay?" . mások sajnálatát kicsikarni. sőt kényelmesen élni is lehessen. de nem a felzaklató. Becsületesen éltünk. ha a dolgok rosszra fordulnak. micsoda szörnyűség! Mit tettek veled ezek a szemét alakok!" De az egyik nem kezd el jajveszékelni. Ár jú oké? . . Lehetetlen.előnyös befektetésként a jövőre nézve. Ájm fájn. virágoskerttel és tóval vette körül. de nekem. jó előre ki vannak fizetve.sírja sem riasztotta. amikor már feltétlenül szükség van rá. Ez az egzisztenciális beállítottság még sajátos szófordulatokban is rögzült. saját problémánkat másokra testálni. feleli a Green-Wood temető. Egy gazdag ember. katasztrófák. becsületesen dolgoztunk. hanem a nyugodt halállal távozók vannak egyértelmű többségben. az igazi amerikai pionírszellem képviselői voltak. Mi ilyenkor elkezdenénk jajveszékelni: „Uramisten. kezében szextánst tartó leendő halott életnagyságú szobrát. Ugyanúgy próbálták birtokba venni a Halál terepét. mely annyira idegesíti a külföldieket. mint ahogy meghódították a Vadnyugat térségeit: kényelmes házakat és utakat építettek. a hírhedt po-sitive thinking első fecskéje. nem a rózsák és az oszlopok. hogy ott élni. Miért félnétek Tőle? .háborúk.mintha ezt kérdeznék a díszes mauzóleumok és a szerény síremlékek. William Neebloy (1789-1875) még életében egy mauzóleumot építtetett magának. vannak. Mi ebben a rossz? Még azt is mondhatnánk. A műremek egy fél évszázaddal a tengerész halála előtt készült. természetesen. mi pedig elveszítjük őt. és sok éven keresztül a majdani nyugvóhelye mellett zártkörű gardenpartikat rendezett. I'm fine. Green-Wood a megtervezett halál territóriuma. de a Halál negatív birodalmát is. És ez nem különcség volt. Pontosan ilyenek az igazi green-woodi síremlékek: tartósak. megtalálhatóak a Hirtelen Halál kliensei is . melyben pontyok úszkáltak." Mivel mindketten igazi amerikaiak. az élettelen pusztaságot alkalmassá tették arra. akik nem szenvedhetik ezt a pozitivitást. mondja a haldokló hős.kérdezi az East River vizei fölött Manhattan sziluettje. még akkor is. amikor az egyik hős a másik fölé hajol (aki vérben úszik. hogy az semmiképpen sem lehet „okay". vagy félig agyonverték). hogy minden tipp-topp legyen körülöttük. Egy bizonyos Corregia kapitány (1826-1910) az előre megvásárolt sírra carrarai márványból készíttetett emlékművet: az ellenzős sapkás. a másik pedig hősiesen így válaszol: „I'm fine. akik szórakoztak és pikniket rendeztek a sírok között. végül is. melynek felhőkarcolói két társuk elvesztése után most is vállvetve állnak. mindketten pozitívan gondolkodnak. tetszik. így már ismét minden tökéletesen rendben van.

mivel Colin világrajöttéért Dorothy túlságosan nagy árat fizetett. Tökéletesen boldog ember volt. mintha az anyanyelve lenne. Mivel nem történik rosszabb az életedben. honnan legyen a gyerek.Unless Tulajdonképpen mindez még pénteken este kezdődött. A felesége Haitit favorizálta. de ő egy lenszőke kislányt szeretett volna. A házastársak még nem jutottak dűlőre az ügyben. Dorothy. Za sto ja tye. a mobil meg csak egyre csörög. menekültekkel és illegális határsértőkkel foglalkoznia . így azután otthon a családban Misából Mis lett. babki placsu. és több szempontból is helyes. A Green-Woodban.. Minden kollégája. Vagy ha vezetés közben egyszer csak megszólal a mobilod. csak egy kissé összeráncolta a homlokát. Most ez a menő. hogy ez menő és helyes. amikor a legjobb korban volt: az orosz nyelvet már nem felejti el. mint hogy utálatos az idő. igen szűk szakmai profilú specialistának számított. Misa kliensei Moszkvában. hanem tejeskávészínűek. Mis. hogy idegen emberek életének drámai eseteit tanulmányozza. többek között a Harvardon végzettek is. de nem maradtak sokáig.Darling. a Hudson partján.mindemellett nem kényszerült rá. nu sto ti kak etot. a legdrágább szállodák legelegánsabb lakosztályaiban szálltak meg. s most itt fészkelődsz a safety beit szorításában. s te elfelejtetted kivenni a zakód zsebéből. Dorothy nem kezdett el vitatkozni. amikor a lawyer szolgáltatásait kellett kifizetni. Az igazi boldogság legmegbízhatóbb ismertetőjegye az. plusz negyvennégy százalék egyszerűen csak boldog. ha a rossz idő miatt komolyan elkedvetlenedsz. Nem kellett nehéz esetekkel. Már mondtam neked. még házasságuk első évében Dorothy meghallotta. de egyszer. A FÁKállampolgárok számára szerezte be a zöld kártyát. Mér perkálok én neked annyit. Mis.mondta Dorothy. Kijevben. ami a túlvilággal és annak milyenségével kapcsolatos. s te ettől a semmiségtől legalább két óráig idegbajos leszel. Elvégezte a law shcoolt . Ám Misa ezzel nem a nemzeti optimizmusnak adózott. Nem alkudoztak. miről van szó. Úgy tervezték. mint amennyi normális esetben egy hasonló korú és azonos backgrounddal rendelkező jogász átlagfizetése . hetvenöt százalékkal többet keresett. hogy elviselje a kliensek vámpírizmusát. A szülei hozták Leningrádból Amerikába. Mint a modern nők általában. de az ő szakmájához nem volt szükség a Harvardra. Mis. Tudod. így hát Mis tökéletesen kétnyelvű volt. van egy appointmentünk holnapra. a kollégák és az ismerősök Mike-nak szólították. majd egyszeriben elhallgat. vagy egy másik házat szeretnének venni Kaliforniában vagy Floridában. Misnek volt egy gyönyörű háza New Jerseyben. Mis jól feküdt a főnökeinél. az angolt pedig úgy tanulja meg.csak jómódú gentlemanokkal. s jó bonuszt adtak a sürgősségi ügyintézésért. amint az egyik kliens ezt mondja: „Mis. Ő valóban nagyon boldog volt. hanem örökbe fogadnak valakit. . Mis éppen így élt. de hát mi a franc. ő is valamiféle különös előítélettel viseltetett mindazzal szemben. aki az orosz-amerikai Colin nevet viselte. s ennyiben is maradt a dolog. ha kellemetlenségeik támadnak a hazájukban. akik be akarták biztosítani magukat arra az esetre. s különféle peres ügyekbe bonyolódjon. Egy moszkvai kliense megígérte. Mis a cégénél magasan kvalifikált. Mis nem vitatta. s egy aranyos kisfia. és elmulasztottál egy hívást. gyakran megfordultak New Yorkban.Ahogy akarod. s még egy köpeny is van rajtad. hogy két év múlva lányuk is lesz.. Mis a következőket mondta a feleségének: . 27 Mis. mint ahogy a public opinion körkérdései alapján az amerikai lakosság harmincnyolc százaléka. amit már majdnem teljesen kifizetett. irigyelték Mist.. de nem a felesége fogja szülni. de a megszólítás tetszett neki. (orosz) . mivel ott olyan helyes színes bőrű kislányokat lehet találni. egy bájos felesége. akik nem egészen feketék."27 A szavakat természetesen nem értette. vagy valami HantiManszijszkban laktak. már ami a fizikai állapotát illeti.nem a legmenőbbek közül valót. te döntöttél így . Egyébként Misa volt a rendes neve. s amikor jöttek..

Nem kért kísérőt. ha az addigra végképp nem züllik le.ezek éppen ötven év múlva érik el a megfelelő kort. A táblázat a következőképpen nézett ki. hogy a huszonegyedik század második negyedében éppen az lesz a legmegfelelőbb hely a nyugalmas életre. ahogy a szakemberek is állítják. . Ilyennel azonban Mis még nem találkozott: a nő hangja kissé ziháló volt. golfozni. hogy az optimális variáns a Green-Wood temető. Misnek sikerült kedvezményes árat kialkudnia. Sehol egy lélek. Éppen ekkor ért mellé Mis az esőtől védett cabrioletjével. districtet javasolta. s látszott. Kétség sem fér hozzá. még egyfajta kronologikus táblázatot is összeállított. az esőcseppek befröcskölték Mis szemüvegét. a levegő nyirkos volt. 2008-ban kifizeti a ház teljes árát. hogy akkor már lehet mortgage-ot felvenni egy Central Parkra néző penthouse-ra a keleti 70-esen. és egy jó estate után nézhet a retirementet követően. Mis ugyan már elhatározta. Egy síremlék mellett állt. nem zavarta. Mis botanikai ismeretek híján nem tudta. elviszem. A nő kivett a csokorból egy szál virágot.Nekem a huszonötödik kell. Ekkor. és aligha lehet későbbre tenni. hogy aranyáron fogják kínálni a földet. és így szólt: . mint 2060. ezért elindult. Azután kecsesen meghajolt. de elkerülhetetlen esemény. hogy a kezében lila virágokból készült csokrot tart. hogy az életet tervezni kell.A huszonhatodikat? .kérdezte a nő. ami azt jelenti. 2020-ban az egyes számúnak. Enyhe akcentussal beszélt. az éppen mellette van. ám alapos természetéből adódóan. ha pedig ez nem így lesz. A 18. A tengerparton. Vagy Új-Zélandon . s minden mondat végén felkapta a hangsúlyt. utazgatni. s arra a következtetésre jutott. szombaton a reggeli órákban Mis beült az új BMW cabrioletjába. míg most egy családi kriptára való parcellát potom 4999 dollárért megvehet. New Yorkban mindenféle akcentus előfordul. Tegyen ki ott. közvetlenül az egyik ösvény mellett megpillantott egy nőt. S a mai fogalmak szerint még egészen fiatalnak számító életkorban a legapróbb részletig megtervezte a jövőjét. nem tetszett neki. ahol nemrég végeztek talajjavítást. dija ocsisztki szovesztyi. Mis meg volt róla győződve. Ezzel szemben a 49-es nagyon kedvére valónak tűnt. 2006-ban örökbe fogadnak egy tíz-tizenkét éves kislányt. s cseperegni kezdett az eső. 2024-ben a határidő lejárta előtt kifizeti a penthouse-t. a titkos adu ászt a döntő beszélgetésre tartogatta. ami azt is jelenti. Miután ezt írták elő az illemszabályok. de a század közepére szinte teljesen biztosan az egyik legfelkapottabb hely lesz a végső nyugvóhelyek kínálatában. Hogy maradjon még elég ereje és egészsége kedve szerint élni a saját estate-jén. hogy jó előre fel kell készülni rá. De Mis maga szokott dönteni.az elemzők úgy prognosztizálják. A menedzserrel folytatott tárgyalás kitűnően alakult. Karcsú volt.a túlvilágba költözés ideje. amelyik a legközelebb volt a bejárathoz. a New Jerseyben lévő házuk pedig átminősül country house-zá. de elsőre nem lehetett megállapítani. Az egyetlen dolog. Körülbelül 2015-ben Misnek a cég kettes számú résztulajdonosának kell lennie. hogy elvigyen a bejáratig. Ekkor az idősebb testvér már nem bántani fogja a kishúgát. Üljön be. Talán Európában. Így ideális lesz a korkülönbség Colin és közte. hogy hívják ezt a virágot. utána kiteszem a kapunál. amitől a sors kegyeltjének egyből rosszkedve lett. amit nem tudott pontosan prognosztizálni . A menedzser a 49. ami mindkettőjük számára hasznos. melyek a megegyezéses árfekvésen belül voltak. 2010-ben végleg átköltöznek Manhattanbe. Mis lefékezett. nem volt szüksége súgásra. eladja a New Jerseyben lévő ingatlant (amelynek a reálértéke Mis számítása szerint addigra legalább 300-350 százalékkal megemelkedik). s a Verazzano hídon keresztül Brooklynba hajtott. saját céget alapít.hogy közbenjár az örökbefogadásnál. és kilépett a fasorba. . De hogy ezt a hosszú történetet rövidebbre fogjuk. vagy hogy az orosz nyelv egyik mókás szófordulatával éljünk. hogy megnézze a helyet. és eláztatták a haját. hogy esik. óvatosan a sírra tette. s nyolcvan szilfát ültettek .Teljesen át fog ázni. a lelkiismerete rendbetételére mégiscsak meg akarta nézni a távoli 26-ost is. Percről percre egyre jobban esett. honnan ered. hogy ezt a területet választja. Megkeresem a 26. districtet. Mis 2035-re tervezte a retirementet. Mire a BMW-nek lassan felemelkedett teteje. a térkép alapján tájékozódva. csak a temető térképét. hanem védelmezni. . és optiont a három üres parcella bármelyikének kiválasztására. district. Kétségtelenül szomorú. Ez feltételezhetően nem következik be 2045-nél korábban. majd felegyenesedett. amelyik az utóbbi időben kissé kiment a divatból. Mis felmérte a piacot. Az ég elsötétedett. lassan végighajtott a sétányokon. Cabrioletjében. elegáns nadrágkosztümöt és fátylas kalapot viselt. de Mis még nem szólt erről a feleségének. bármelyik pillanatban elintézi. nem kell.

. anélkül hogy az beleegyezett volna.Honnan tudja?! . mint amire számított: . hanem a szemébe nézett.levette a férfi jobb kezét a kormányról. ezt nagy valószínűséggel el lehetett találni. A különös csak az volt. Az ujjai forrók voltak. S az is kétségtelen..28 . .A feleségem és a fiam nem szeretik.. (angol) .. ahogy a megboldogult nagymama mondta. Ettől kezdve csak az utat figyelte. . 28 Hacsak nem. Az eső elállt. de nem túl hangosan. Fémes kattanás hallatszott: a nő rágyújtott egy aranyozott fóliás szivarkára. A kocsi belsejét megtöltötte a szivarka és a lila virág kellemes. s a fájdalom már enyhült. talán kissé szórakozottnak tűnő hangon mondta. Mis titokban vetett rá egy pillantást.mondta gyorsan Mis. hogy van itt egy személyes parcellája.mondta a nő. .ez a szám nagyjából egybeesett az ő prognózisával. Stílusos kis példány. negyvenkilenc.. bánatosan. . Un-less. ott van eltemetve valaki.És ha megfizetem? .. . -A nő lassan beszélt. ha őszinte akart lenni.A Green-Woodban fogják eltemetni. A nő nem hallotta meg...Elindultak. hogy a férfiak meregetik rá a szemüket. . ha a dohányszag van a kocsiban. Dorothyn kívül senkire sem volt szüksége. s Mis mindkét kezével megragadta a kormányt.Ekkor összerezzent..az ő köreiben ritkaságnak számított a büntetlen testi kontaktus. . Az illemszabályoknak megfelelően a nőnek egyfolytában csicseregnie kellett volna. Mis ismét vetett rá egy óvatos pillantást. s most már a tenyerét nézte. finoman kifújta az aromás füstöt.Miféle unless? . ez a huszonötödik! Álljon meg! Mis reflexszerűen a fékre lépett.folytatta.. nem tudsz pénzt gyűjteni. egyszerűen csak bólint. a 49-esben. de valamiért nyugtalanító illata. . miért csak egy szál virágot tett le. Azokról beszélnek így.... hogy egy sír mellett állt.Bocsásson meg . jogos a feltételezés. Nem köszönt el. . akit szerettem.kiáltott fel.Még negyvenkilenc évig fog élni. A nő félig elfordulva ült.Nem pénzzel. gyenyeg nye napaszjosszja..kérdezte Mis a kocsiból kihajolva.mondta Mis félig kérdőn. és továbbhajtott. minden kétséget kizáróan. ám ő hallgatott. különben. Ugyanakkor furcsa volt menet közben hallgatni. mivel a kocsi félresodródott a váratlan reakciótól. Ez a dedukció nem lepte meg különösebben. A fátyol mögött gúnyosan villant fel a szeme. hogy negyvenkilenc év múlva. . akik már régen meghaltak. Tenyérjóslással. de azért nem túlságosan megrendülten.. mindennap. éppen ellenkezőleg. és kipillantott. S ekkor különös dolgot művelt . s hálálkodnia Misnek a konsziderációjáért. Meg kell hogy kérjem.Láttam. Ám a nő nem dobta ki a cigarettát. miközben többször beleszippantott a cigarettájába. Az öntudatosak közül való. Ha temetőben találkozol valakivel. Egy magányosan álló márványobeliszkhez ment. Mindezt nyugodt. . Mindenesetre. Ez a magyarázat arra. s menet közben kivett a csokorból egy szál virágot. mivel a temetőben nem való hangosan beszélni.Mindennap meglátogatom őket. nem hálálkodott. .nevette el magát. A nő ismét megragadta a kezét... Igen. A válasz hosszabb volt. egy kissé elbizonytalanodott . Ha a nő nem akar válaszolni. és Mis felé fordult. . Igen.Ó. Leengedte az ablakot a nő mellett. amelyik a kedvencem . New York tele van az ilyen biológiai típus képviselőivel. Ráadásul.Igen. Mis ismét bólintott. ezért Mis nem is tette. De Mis már túl volt azon a koron.A 49-es parcellában. gondolta Mis. Udvariatlanság lett volna elhúzni a kezét. hogy eközben nem Mis tenyerére. az ablakon nézett ki.. Megszokta. s a nő kiszállt. vagy valami hasonló. hogy szexuális expanziót gyakoroljon. majd felsóhajtott.Ez van írva a tenyerébe.Sokan vannak itt a számomra kedves emberek közül . Akkor a férfi megvonta a vállát.. Nem semmi. . még a kesztyűn keresztül is érezni lehetett. A férfi bólintott .

arra gondoltam. a 26-os vacaknak bizonyult. . s olyan erősen ragadta meg a korlátot. aki csak bólintott. Különben nem ültem volna be a kocsijába. . Körbehajtott egyszer.Minden férfinak. Dorothyval ünnepelni akartak. minden ok nélkül átlendül a korláton? . S akkor hirtelen a mélybe nézett.Igen. .Majd tréfára fogta a dolgot. Három évvel ezelőtt történt. vagy fekete humor.Az ég szerelméért.. látom. aki arra született. .Ki ez? (Valójában ezt akarta kérdezni: „Mit jelentsen ez a tegnapi un-less?" Ezért is jött ki a temetőbe. . Mis kiszállt. Jobbra-balra nézelődött.Gambler volt? .nem olyan. Mis a következőket mondta: . a hatossal előtérben. s kérés nélkül beszállt a kocsiba. De honnan tudhat erről a fátylas nő? Már saját maga is régen elfelejtette ezt a pillanatnyi szuicid késztetést. közelebb ment. A síremlék egészen különös volt.) A nő megfordult. aligha nyugszik meg. Nagyon szerettem őt. Mist annyira meglepte az obeliszk dizájnja. mit jelent ez a válasz.ellenállhatatlan vágyat érzett. az az érzés. amikor arról beszélt. A felesége a fürdőszobában volt.Az.Ó. Mindenesetre ezt mondta: . ráadásul öt pötty fekete volt. s nem találja. A nő ábrándosnak tűnő hangjától Mist mintha féltékenység fogta volna el.Bezzeg ha most találkozhatnánk. Mis a fedélzeten állt. mint a tegnapi. ő egy ragyogó férfi volt. A fékezés hangjára sem fordult meg. . Igazi. hogy még az ízületei is belesajdultak .Ön az egyik ilyen magas házban lakik? . Nem mintha ezt szerette volna.Majd hozzátette: . hogy még egyszer odamegyek. amit a high school óta nem tapasztalt. A sötétvörös márványon csak egy játék kocka rajza látszott.A desszert mérgezte meg. S még furcsább az. ha igazán férfi. a tizenkettedik szintről levetve magát repüljön a levegőben. Egy keskeny síremlék mellett állt. hogy fogja magát. lehajtott fejjel. s csak egy fehér. a tegnapi útitársát kereste tekintetével.mondta a nő. és megnézem.Kétlem. nadrágkosztüm .Balkonja van? . hogy a fedélzeten van. Ilyen vadul fantáziált Mis a tengeri levegő és az ebéd után elfogyasztott két koktél hatására. ami azért túlságosan is hosszú távú investment. hogy felülről lássam a várost. a dohányzóknak. Örökre. a maga számára is váratlanul. Egyáltalán nem látszott meglepettnek. hogy megnyugodott volna . de elképzelte. . . Ez a szenvedély még a halálnál is erősebb.. hogy Mis zokszó nélkül engedelmeskedett neki. . Valamilyen hasonlat lehetett.Nyugodjék békében. S akkor egyszeriben az eszébe villant.Mis a játékkockára pillantott. Dorothy kilép a fürdőszobából. s aláírta az előszerződést. ezért Mis visszament az irodába. . született Don Jüan.kérdezte a nő. Ó. de legalább olyan elegáns. Néha én is kimegyek. hogy mindennap kijár a temetőbe.Hogy halt meg? . szé-pítkezett a vacsora előtt. hogy a nő túlzott. néha eszébe jut ilyesmi. amire készült. . A férfi megvonta a vállát. de ekkor észrevette a jól ismert karcsú sziluettet: fátylas kalap. nem akarta tovább folytatni ezt az értelmetlen beszélgetést. Különös volt ez a parancsoló hangnem. A nő ma flitterekkel díszített bársonykabátot viselt. hogy szívtipró legyen. .Ahogy várható is volt. S az eltűnése mindenki számára titok marad. De nem lesz ott. Ahogy kiért a tegnapi sétányra. s az alkonyatban aranyló tengert nézte.Végül is a végítélet napjáig ott kell sínylődnünk. .Tudod.lepődött meg Mis. . majd hatalmas csobbanással a vízbe csapódjon.mondta töprengőn a nő. csak én nem voltam a szája íze szerint való. mi történne. ő igazi mester volt. És egyáltalán sehol sem lesz.parancsolta a nő. De vasárnap reggel. s kissé lehajtotta a fejét: . S ön sem kivétel. Minden csodálatos volt. csak egy ilyenben dolgozom. Azt hiszi. . össze sem lehetett hasonlítani a 49-essel.És még egyszer sem gondolt arra. még Colin születése előtt. nem szerepelt rajta sem az elhunyt neve. Már éppen arra a meggyőződésre jutott. miért?! . Az irodám a negyvenegyedik emeleten van. és másról kezdett beszélni. Mis nem értette. sem halálának dátuma. a tóhoz! . .A tizenhármasra. és csak úgy.Nem. öt mérföldre csökkentette a sebességet. A fasor egy dombra vezetett.Itt! Álljon meg! . hogy kiugorjon. majd még egyszer. hogy nem azt kérdezte. Hazatérve beszámolt a feleségének. A nő ránézett. Dorothy. s befizettek egy háromnapos cruise-ra a Karib-tengeren. A fák koronái közül Manhattan felhőkarcolói villantak elő.

Először is. Most nem látta a nőt a papagájjal a vállán. meghúzta a ravaszt. majd a halántékához emelte a pisztolyt. hogy úgy érezte. . milyen ostoba is volt. hogy ön nem egy gyáva alak.Egy remek fickó. hogy meg ne kérdezze: . ráadásul épp abban a pillanatban.Enélkül nem megy. félig bátorítóan mondta: . elmosódtak rajta a betűk. s az eszelős nő fekete haja aranyló fényben lángolt. Hangos. melynek egyik fala csupa üveg. kellemetlen csattanás hallatszott.Az én csókom ki kell érdemelni. gyerekjáték! Ezzel a halántékához emelte a pisztoly csövét. Ezt mondta: . s a kereszt is félredőlt. S ekkor olyan undor fogta el.Ez a csók ára . Legalább százéves volt. amelyet a nyálelválasztó mirigyek fokozott működése s a genitáliák vérrel telítődése kísér. hogy nem holmi női játékszer. hogy megállt (nagy hiba!). a szeme felvillant a fátyol mögött.Bocsásson meg . És mi is az a csók? Az ajakizmok összehúzódása. ön nem is tudja.Nézze csak. nem mosolygott csábítóan . Odalépett a BMW-jéhez. A nő pedig félig kérdőn. éppen ezt szeretné a legjobban a világon. de még mennyire. Mis nem állta meg.mondta Mis hátrálva -. A kabátja zsebéből elővett egy nikkelezett. milyen az igazi csók! Nyelve hegyével megnyalta az ajkát. A szegény fiú egyáltalán nem tudott lőni. és várakozón nézett rá. Jobb lett volna. ami elkerülhetetlen.Ez egy nagyon régi sír volt. Az orosz származású ügyvéd orosz rulettet játszik. s mielőtt még Mis elkaphatta volna a kezét. Amikor Mis meglátta. semmi kétség. a Green-Woodba. ezért Misnek hunyorognia kellett. . s látni lehetett. ahogy átnyújtotta Misnek a revolvert. ideálisan megtervezett jövőjét: a penthouse-t. megforgatta a dobot. megpillantotta a saját csodálatos. . láthatóan összerezzent (ez még nem is lenne nagy baj). mely az Alzheimer-kór végső stádiumában telik. ha nem több. nem kapcsolt időben. Kivette a tárat. másodszor azt. hogy megfordult (s ez már megbocsáthatatlan hiba volt!). . de már ideje elindulnom. harmadszor pedig azt. mivel a nő rögtön a markolatával előre nyújtotta felé a fegyvert. mit jelent az unless? Mis három hibát követett el. hogy az újságban olvasott a green-woodi papagájokról. melynek azonban ijesztően vastag csöve volt. Egyszerűen csak állt. ő is megbolondult. hogy igen. hanem halálos fegyver.Ó. Negyvenkilenc év múlva pedig megérkezik ide. A nő ekkor megkérdezte: . A papagáj riadtan röppent fel a nő válláról. Csak most gyúlt végre világosság Mis fejében: ez egy mentálisan sérült nő. Visszatolta. Az egyik fáról erős szárnycsapkodással egy tarka papagáj repült fel. amikor az embernek (a koleszterinmentes diétától) ilyen erős a szíve. Misnek nem volt ideje megijedni. Meg kell győződnöm róla. egyenesen a szemébe sütött. de egészen világosan. vagy ahogy a nagymama mondta. ami az adott helyzetben az egyetlen jó megoldásnak tűnt. Ó. Meg kell mondani: a nő nem nyújtotta felé a kezét. aki tiszteletlenül beszélt rólam. antidepresszánst kell szednie. ha én megyek el helyette a párbajra. .mondta a nő. mire az egyszeriben olyan bíborvörös lett. A nap végleg kibújt a felhő mögül. ajka nedvesen csillogott. mint egy displayen. Nagyon szerettem. How kitchy. Ha csak nem tesz most felém egy lépést. Egyetlen lépést.szó sem volt ilyesmiről. amikor a nap előbújt a felhők mögül. a golfpályát. Rögtön látszott. élete utolsó évtizedét. A papagáj csőrével a fegyver torkolatához kapott. intarziás markolatú revolvert. de rá is rápillantott a nőre. Ilyen semmiségért kockáztassa az életét? A nő azonban gondolatolvasó volt. a hullámokon ringatózó jachtját. amelyben dél-amerikai madarak voltak. futott át Mis agyán. . Hogy valaki véletlenül nyitva hagyta egy kalicka ajtaját. Én tizenkét lépésről eltalálom az ezüstdollárt.Éppen így lesz minden. hogy a férfinak belesajdult a szíve. legszívesebben kútba ugrott volna.De hát nem is akarja megtudni. de rögtön az eszébe jutott. Mivel nemcsak hogy megfordult. S a kőre tette a lila virágot.. A nő bólintott: .Ugye meg akar csókolni? S a férfi akkor megértette.. majd a nő vállára telepedett. ez már biztos. először azt hitte. Unless. a többi öt mélyedés üres. Párbajra hívott egy krakélert. Mis maga tette meg ezt a lépést.És ő kije volt? . s az egyik ágra szállt. hogy abban csak egy töltény van.

amit a temetői menedzsment készített elő speciális ezüstvödrökben.Ezután következik az előétel. a nő ügyesen kirúzsozta a száját. a világon semmi. Miért sápadt el így? Nincs miért félnie. Senki sem ismerte a jelenlévők közül. A nő egy marék fekete földet dobott a fehér homokra. de néhány férfi már régen nem tudta róla levenni a szemét. hiszen bármikor megállhat. . Ekkor jött a csók . s szenvedélyesen suttogni kezdett.Égnek emelte a szemét.Ez volt az aperitif . . Egyébként is. fogadni mernék.Semmit sem értek . meregette a szemét. hogy a revolver nem valódi. Utolsóként egy fekete fátyolt viselő nő lépett a sírhoz. s a sír szélére egy lila ibolyát helyezett. gondolta Mis meghökkenve. Micsoda pokoli játék. az égbolt pedig alatta. s gyorsan elrejtette a kis tükröt. . még mielőtt bekapcsoltak volna a racionális regulatorok. . Amíg lassanként magához tért.mondta a jogász társaság elnöke. hogy ilyen is lehet egy csók. hogy ilyen finomat még nem kóstolt.már amennyiben ezt csóknak lehet nevezni. ráadásul a szó szoros értelmében: a zöld pázsit és a keresztek mintha a feje fölött lettek volna.A nő mosolyogva nézett Misre. . ha be akarja fejezni az étkezést. Misnek fogalma sem volt róla. .Bíborvörösre lakkozott körmű ujjaival ügyesen betett a tárba egy töltényt. mire megnőnek. az északi fenyő azonban gyorsan megerősödik a brooklyni klímában. amikor megszorította az özvegy kezét. Bármennyire igyekezett is a temetkezési vállalat kozmetikusa. . hogy mielőtt elsütötte volna a fegyvert. s a többi.Semmi oka nem volt rá. A hat mélyedésből csak egy volt üres. de megígérhetem.Aztán jön majd a leves. . Azután a főétel. meghúzta a ravaszt. Az ára három töltény. akinek a fél koponyáját elvitte a golyó. akinek az arcán dermedt félmosoly ült (ami valószínűleg élete végéig ott is marad).. kapkodta a levegőt..Kéri? .A nő ismét átnyújtotta a revolvert. . ő maga pedig egy felhőn állt. megforgatta a dobot. aminek ruganyosságát a talpa alatt érezte. de ez is a legfinomabb.Bravó . Dupla áron. s gyorsan.mondta a nő. megforgatta a dobot. hogy éppen annak köszönhetően) sokan voltak a temetésen.jelentette ki. a desszert. A szakértői vizsgálat megállapította. Az elhunyt egyik volt kliense Nyeftyejuganszkból még egy szibériai fenyőcsemetét is küldött repülővel.És végül jöhet a legdrágább étel. M-m-m! . . Nagyon drága temetés volt. Ez még orosz rulettnek is túlzás.Még a szemét se csukta be. Általában hunyorogni szoktak. Ezzel kikapta a fegyvert a nő kezéből. Mintha megfordult volna vele a világ. majd még egyet. jó időbe telik. Öt töltény. Mist zárt koporsóban ravatalozták fel. A botrányos haláleset ellenére (vagy lehet. az esély öt az egyhez. Megható orosz szokás szerint mindenki egy marék átszitált fehér homokot dobott a koporsó tetejére. A szilfák a 49-es parcellában még egészen kicsik voltak. képtelenség volt elfogadható állapotba hozni egy olyan ember arcát. .

.

Aztán egy szép napon. A világ leghíresebb nekropoliszának legősibb része lent van a szurdokban. azért titok. ezzel egyszer s mindenkorra meg akartam szabadulni tőle. a Kédron folyik (én nem is láttam . amit éppenséggel neki címeztek. egy nem túl magas hegyen állva. AVAGY A CSEPPET SEM FÉLELMETES HALÁL Hát nem különös: csak akkor kezdi az ember kapiskálni. melynek földjében nyugodni minden igazhívő zsidó álma. és a legfőbb judaista temetőt. Itt nem nagyon van mit nézni. Sokkal helyesebb.túlságosan is sokáig tartott ide eljutnia. aztán megfeledkezik az üzenetről. A judaizmus hívei számára ezek semmit sem jelentenek. hogy miért is kellett neki temetőkről és holtakról írnia. Ott lent állnak egymás mellett a kőből épített mauzóleumok: mindegyiknek megvan a maga mitikus lakója. Szóval. azt hiszem. mert elérte azt a kort. mert Jézus erről a hegyről ment fel a mennyekbe. s a jelenre gondol. mi a halálfélelem. korábban úgy érezte.UMER-SMUMER. hol eltűnik). csak nézi a muzulmán arannyal koronázott zsidó várost. miért . és a tizenötödik mindig a holttérben marad. mert sértve érzi magát . A szent helyek számában az Olajfák hegye vetekszik a szemközti Templom-heggyel. Vagyis. hogy tetsszen. De mindent csak sorjában. ahol a cseppet sem meggyőző kis folyó. nem.azt mondják. ám itt. hogy magában a „holttér" kifejezésben? Nem. egyszerűen csak körülnéz. És meglehet. De nem. és már egyáltalán nincs kedve a temetőt nézegetni. hogy ez elvileg lehetséges. de legfőképpen azért. De nem is azért van. Egy ideig próbálja megfejteni. mert nincs semmilyen természete. hogy miért. ami miatt hetedhét országon túlra is eljött. s ennek megfelelően is nevezték el őket. ahol bárhogy üljön is le. hol van itt a kutya elásva? A nemlét elérhetetlenségében van a lényeg? Vagy lehet. hol megjelenik. Az ember még okoskodik egy kicsit. hogy az ember azért rohangált le-föl a temetőkben. És nagyjából arra a következtetésre jut: némileg hasonlít a kiotói Rjóan-dzsitemplom Kő-kertjére. A keresztények a Getsemáne-kert és Mária sírja miatt tisztelik. hirtelen összeráncolja a homlokát. a Josafát völgye fölött találjuk a próféták sírjait. Vagy legalábbis reményhez akartam jutni. és az jár a fejében. Nagyjából ez a helyzet. amikor már szeretne kiigazodni a halál természetét illetően. mint ez a száraz föld a szemétkupacokkal és a lapos kövekkel. ahogy mondani szokás. s nehéz lenne vigasztalanabb és élettelenebb látványt elképzelni. Aztán bizonyos idő elteltével már nem töpreng tovább a múlton. amikor már a könyv vége felé jár. tizennégy követ lát. miféle váratlan fordulat ez tulajdonképpen: a végén még az derül ki. . Akkor. Tehát az ember ott áll az Olajfák hegyén.egyszerűen késztetése volt rá. A temető egy cseppet sem tetszik. Isten tudja. és rádöbben. és kész. muszáj. A titok természetét nem lehet kiismerni. Nézzük a leghíresebbeket. ha azt mondom: meg akartam érteni. Jeruzsálem vonzza a tekintetét. amit utazás előtt erről a temetőről olvasott. annak is a Templom-domb felé néző nyugati oldalán. Persze messze nem azonnal. És mert kezdi azt érezni: ebben a porban és szemétben van valami üzenet. Az ember mégsem megy el. de nem értette. ez nem egészen így van.

csak tévútra terelik az embert. hogy az 1967 óta eltelt idő alatt senki sem gondoskodik a rombolás nyomainak eltüntetéséről. Dávid király fia van eltemetve. A híres-neves síremlékekben semmi sincs. A keresztény szakrális topográfia jó részét a kora bizánci időkben gondolták ki. melyek Zakariás próféta kocka alakú sírboltjának falait borítják. melynek tanúsága szerint a kripta a Hézir papi renddé volt. a zsidót viszont néhány évszázaddal korábban. hogy öregségükre „felmehessenek" Jeruzsálembe. ha tényleg nagyon erős. de csatát vesztett. Az első látogatásom szerencsétlenül alakult. amikor az Olajfák hegye kívül került az újonnan alakult Izraeli Állam joghatóságán. és ott halhassanak meg. hogy korábban Jeruzsálem zsidó és arab lakosai.ezeket az ősi sírboltokat a szefárd közösség arra használta. csontsovány kutyák szaglásznak. tulajdonképpen nem igaz. De tényleg olyan fontos lenne. és századokon át kitart. hogy végérvényesen szent helyek nélkül marad. Nekem viszont meg sem fordult a fejemben.Egy nyeregtetős sírboltban állítólag Absolon. De ez. féléves különbséggel. tehát kizárt. A bűnös Jóásnak. kőlapdarabok és egyszerű kavicskupacok. hogy a sírokat az arabok gyalázták meg. vagy ki hol van eltemetve? A lényeg az. A temető felső része olyan. ám a feneketlen sír sohasem telt meg. Hogy kinek épültek ezek a mauzóleumok. hogy pontosan hol volt a Golgota és a Getsemáne. mely immár kétezer éves. hogy nem veszem számításba. és a többi mauzóleumhoz hasonlóan nyilvánvalóan jóval később építették. nemcsak a szellemi energiákat képes felhalmozni. azt senki sem tudja. Az útikönyv azt írja. s Jeruzsálem felé sem igazán kacsingattam. Az első benyomás elég furcsa volt: az ember ott áll a megszentségtelenített zsidó romok között. s megölték. ezért elhatároztam. de materiális valósággá is válhat. fölötte az arab Siloám falu háztetői. hogy ünnepélyen eltemesse az elhasználódott szent könyveket. és igen nagy rakás követ hányának reá. Persze én is hallottam. Magától értetődik. Mondjuk. akiket a babiloniak gyilkoltak meg. ahol a judaizmus hű követői nyugodni akarnak? A különféle országokban élő zsidók egész életükben azért kuporgatták a pénzüket. az ősi mauzóleumoktól haladtam felfelé az amfiteátrumszerűen elhelyezkedő hétköznapi sírokhoz.a . Kétszer mentem el a temetőbe. Zsidó szokás szerint a holtakat gyorsan eltemetik. Az őszinte hit pedig." A sírbolt messze nem az erdőben van. a bűnös fiút elítélendő. ráadásul a meglehetősen meredek kaptató és a hőség sem igazán kedvez a filozofálásnak. mint ahogy Jósafát király szomszédos sírboltjában sincs semmiféle Jósafát. És a zsidók sem dobáltak ide köveket . ám ő halála órájában szörnyű megtorlást jövendölt honfitársainak. akinek akkora haja volt. Amikor újra az Olajfák hegyén jártam. a középkorban alakult ki. és a befogadást egészen más irányba viszik el. Egyedül Jákob sírboltjának eredetéről vannak megbízható ismereteink. amikor az ember azokat a vöröses foltokat nézi. ha elkezdene kételkedni egy olyan legendában. Ezek után a tulajdonképpeni temetőt nézve csak unalmat és kiábrándultságot érzünk. különben az ember azt kockáztatja. Mert lelkiismeret-furdalása lenne. Tényleg ez az a hőn áhított hely. Júdea királyának parancsára a prófétát megkövezték. tanultam a hibámból . nem húzzák az időt. a többivel pedig a jordániai utakat fedték le. A kőlapok egy részét egyszerűen összetörték. Az összes ilyen elnevezés viszonylag nem túl régen. hogy fejét minden esztendőben megnyíratta. És fellázadt Absolon az ő atyja ellen. A Bibliában ez áll: „Absolont pedig felvevék. Első alkalommal lentről. ami be is következett a mondott időben. Mindenütt kőtörmelék. rendszeresen köveket dobtak a kriptájába. odébb pedig vállalkozó szellemű. ezért célszerű a kiválasztott temető közelében meghalni . ami megfelelne egy nekropolisz általános szellemiségének és értelmének. Ez a sorrend logikus és kronologikus is. melynek dór oszlopai fölött a tizenkilencedik században egy olyan feliratra bukkantak. Akkor semmit sem értettem meg a temetővel kapcsolatban. és veték őt az erdőn egy nagy verembe. amiből csak a falak és alapok időtől kikezdett kontúrjai maradtak. alatta pedig Jeruzsálem panorámája a napsütésben vakítóan ragyogó Omar-mecset kupolájával. de hibás. Ugyanakkor Palesztinában nem szabad túlságosan szőrszálhasogatónak és kötekedőnek lenni a tradicionális hiedelmekkel szemben. mert „az ő fejének haja nyom vala kétszáz siklust a királyi mérték szerint". és híres hajánál fogva egy fa ágára kötötték. maga is elhiszi. hogy a róla elnevezett kriptában nincs semmilyen Zakariás.szándékosan fentről lefelé haladtam. hogy tulajdonképpen azoknak a jeruzsálemieknek a megszáradt vérét látja. mint egy ásatás valami régi város helyén. hogy a király fia itt lenne eltemetve. A hamis Absolonok és Zakariások kősapkáira igyekeztem rá se nézni. hogy nemzedékek sokasága hitt az Isteni Történelem eme attribútumaiban.

A szorosan. amik miatt a vallásos zsidók egész életükben gyűjtötték a pénzt. nehogy elvonja a figyelmemet. elhantolta a szerencsés megboldogultat a szent földbe. Vizsgálódásaim tárgyai nem a vérző sebek.. a hatalmas síremlékek.tengerentúlról aligha hozta el bárki is a holttestet. az a vallásos könyvekből nem derül ki. hogy aki itt fekszik.az éghajlat. És az Úr ott fog állni a hegy tetején. híresség vagy hétköznapi ember. ugyanakkor az is nagyon fontos volt. Amikor a látóteremben nem maradt más. azt hiszem. A sír alapján nem lehet kitalálni. több rétegben egymás mellett fekvő milliónyi csontvázzal. de legkésőbb másnap. És jól is tettem. gazdag volt-e vagy szegény. a hegy legbelsejében. hanem az izraeli rituális-kommunális (vagy hogy nevezik arrafelé) gazdálkodás teljesen aktív részese. és nem a holtak. A judaizmus viszonya a halálhoz kevésbé meghatározott. hogy az elbizakodottság az oka? Hogy míg minden más nép fiának a föld alatti labirintuson keresztül kell ide vonszolnia magát. akkor ilyen történelemmel másra sem maradt volna ideje és ereje. amit korábban nem értettem. a holtak milliárdjai felkelnek. Ahogy Jóel könyvében mondva vagyon: „Egybegyűjtöm akkor mind a pogányokat. Néhányszor megesett. egymástól szinte megkülönböztethetetlen sírkövek. hanem azért. az alattuk lévő ősi barlangtemetkezésekkel (itt sok ilyennek kell lennie). s minden ember megítéltetik.meglepő dolog . Olyankor sietősen távoztam. annál drágábban. Kivárta az időt (általában nem tartott túl sokáig . mert tudtam. hogy egy régi temető.érzékeny orrom mégsem érezte az itteni levegőben a félelem szagát. de fájdalmukat sem mutatják ki mások előtt. Az volt a benyomásom.. hogy részvétet érezzék és rémüldözzek. A könyvem számára kiválasztott temetőknek van egy közös vonása. vagyis a temető gondozásával foglalkozó Szentegylet pedig még aznap. Semmi szobrászati bravúr. hogy az a hely nem felel meg a számomra. hanem a halál.minél közelebb „Zakariáshoz". mindenütt csak csupasz föld és kövek . hogy sírhelyet válasszon magának . És nem azért. Nem. hanem a beforrt sebhelyek. hanem a lerombolt Templom miatt. Ez érthető is: ha Izrael népe egy szép napon elkezdte volna hosszasan és hisztérikusan siratni halottait. mert ott mindent áthat a tragédia és a félelem szaga. Azért a biztonság kedvéért végig hátat fordítottam Jeruzsálemnek. hogy megértsem azt. valahol a mai Mennybemeneteltemplom mellett. a hegy belseje megnyílik. nem a veszteség fájdalma. mint a lerombolt Templom. csak az alacsony. mint a kereszténység. Ott minden kirakat: az ezüstkék fenyők. amit az idő patinája vont be. az új sírok aránya itt eléggé magas. még lejjebb pedig. hogy ez a temető nem az emlékezés és a zokogás helye. azt mondják). ami eredetileg minden jel szerint teljes mértékben megfelelt a céljaimnak. vagy a Highgate-ben. a nézőtér földszinti részeit. addig az itteni holtak már rég elfoglalták a legjobb helyeket. az embernek olyan érzése van. azokkal a föld alatti járatokkal. ám . mert a halál már túlságosan is régen esett meg. a „Hevra Kadisa". A sírásra más hely és más ok jelöltetett ki: szomorkodni a szemközti dombon lehet. és perbe szállok ott velők. csak hogy joguk legyen azok szomszédságában nyugodni. le a völgybe. A zsidó ember megérkezett az Örök Városba. az elbizakodottságnak ehhez semmi köze. Ez nem egy kulturális és történelmi műemlék. vagy pedig nagyon elenyésző a számuk az összes temetkezéshez képest. vagyis napnyugtakor a Templom-hegy árnyéka beborítsa. a Siratófalnál. és megvette a jogot a török hatóságoktól. Ez inkább a moszkvai Novogyevicsi temetőről mondható el. a félarsinos aranybetűk és a haditechnika a marsalli szarkofágokon. elriasztott a sírokra tett gyászkoszorúkkal vagy egy frissen kiásott sírhalom mellett álló szomorú alakkal. Az Olajfák hegyén pompának még csak nyoma sincs.a . és meghalt. mindenesetre a légi közlekedés előtti időkben biztosan nem. hogy a sír a „Templom árnyékában" legyen. ami számomra nagyon is lényeges: vagy egyáltalán nincsenek bennük új sírok. hogy úgy mondjam. hanem egyszerűen nem félnek. Az Olajfák hegye az egyetlen kivétel. Engem viszont sokkal jobban érdekeltek a holtak. az iszlám vagy a buddhizmus esetében." Az Utolsó Napon az Olajfák hegyének zsúfolt és sötét folyosóin az egész világ halottai ide sietnek majd. s ezért már nem lengi be a bomlás szaga. a szemnek láthatatlan tartalmával. A gyász nem zsidó műfaj. Hiányzik a fák és bokrok elengedhetetlen koszorúja is. már magam elé tudtam képzelni az Olajfák hegyét annak minden. Nemcsak gyorsan eltemetik az elhunytat. és levezetem őket a Josafát völgyébe. melybe kikerülni a szovjet nomenklatúrás karrier legméltóbb befejezésének számított. és kész. Lehet. Hirtelen megértettem: itt nem félnek a haláltól. Nem azért léptem be a temetők kapuján. Hogy mi lesz Azután. hogy a judaizmus követőit ez nem különösebben érdekli. mint például a Régi Doni temetőben.

ötven. és minél gyakrabban látogassák sírjaikat. még ha azokat az embereket. mint kalász a maggal. vagy szétporladnak. előre nem látott és az idő előtt bekövetkező haláltól szabadulnánk meg. akkor mondhatjuk majd el. Tételezzük fel. hanem az értelme és az atmoszférája alapján. Még a lenti részben. Mindenki maga fogja eldönteni. és nem úgy fogjuk fel.végeredményben ez a tudomány.körös-körül any-nyi zöld van itt. Még hamarabb elmosódnak a nem túl mélyen bevésett betűk. de legfeljebb száz év múlva vagy belesüppednek a földbe. De ez végeredményben nem is fontos. padot pedig egyáltalán nem láttam. hogy végleg kiiktatnánk a halált. ami akkor ront az emberre. Hogy miért magabiztosan? Mert itt olyan zsidók vannak eltemetve. Ám azután már nem a múlton töprengtem. bátor szívvel várva az ítéletet .ami lehet. hogyan csinálják). hogy nem volt-e neki elég. ez azonban nem. és igaza lesz Salamon királynak. hogy az emberiség sikeresen bevégezte útját. A lényeg az. az Olajfák hegyén . mint egy hatalmas váróterem. amikor majd minden temető ehhez válik hasonlatossá. ha valakinek oka volna rá. A többi nekropolisz azért van. ahol viszonylagos rendet tartanak. de nem nekünk." Amennyiben helyesen értem a judaizmus tanítását. És itt nem a talaj terméketlenségéről van szó .bibliai „por és hamu". de még baleset sincs (ezt viszont már nem tudom. a ridegség mind-mind szándékos és előre elgondolt. hogy az élők még sokáig ne felejtsék el halottaikat. hanem a váratlan. sem természeti katasztrófa (mindezeket előre megjósolják és hatástalanítják). először irigykedtem. hogy azokat nem az örökkévalóságnak szánták . Ez nem jelenti azt. Nem külsőleg (isten ments). mint a rossz megnyilvánulását. hogy közvetlenül a bejáratnál foglaltad el a helyed. sem tragikus. hogy sikerül megvalósítani ezt a célt.fekete öltönyben és zárt ruhában. egészen más szándék vezérelte is. Ez majd akkor következik be. hogy helyesen élték le az életüket. hogy megszabaduljon a halálfélelemtől. Amikor a halál már nem tölt el senkit félelemmel. a szabályoknak megfelelően (azaz helyesen). A helybéli holtak nem foglalkoznak olyan semmiségekkel. ott fenn. mint a rokonok vagy utódok figyelme. . A többi igen. és semmitől sem kell félniük. ami rettenettel tölti el. sincs járható ösvény.mivel az ember már telítődött az élettel. akik ebben közreműködtek. s visszatért az Édenbe. mint Oroszországban. az elsők egyike lehetsz. amikor az emberiség valóra váltja legnagyobb álmát. s amikor majd elkezdődik a Fogadás. de csakis a temető kerítésén kívül. És nyugodtan feküdhessen a sírban. akik úgy érzik. ahogy ez Japánban szokás. amikor az még nem telt el az élettel. akkor az egész erről szól: minél tovább élni. sem erőszak (nincs többé háború és bűnözés). amire rendeltetett. Az embert már semmilyen váratlan halál nem fenyegeti . sokkal komolyabb dologgal vannak elfoglalva: fekszenek és várnak. meg virágokkal és borral. a fejlődés és a társadalmi gondolkodás legfőbb mozgatórugója. mint Olaszországban. vajon akkor is az első sorokban foglalna helyet? Az Olajfák hegye halottainak semmi miatt nem kell bánkódniuk. vagy papírból készült virágcsokorral és vodkával. A kőből készült síremlékekről egyértelműen kiderül. hanem a jövőn kezdtem gondolkodni. Az emberiség legnagyobb álma. Szóval a kietlenség. ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Templomhegyre. Magunk alá gyűrni a halált . hogy egyeseknek szörnyű lesz. Hiszen. Az ilyen halál nem lesz sem természetellenes. hogy éppen itt fekszel.sem betegség (minden nyavalyát legyőzött). s elfáradt tőle. Ez a temető nem igazán alkalmas arra. Itt mindenki nyugodtan és magabiztosan vár. aki ezt mondta: „A halál napja szebb a születés napjánál. hogy családostul látogassák . s ezzel együtt minden mástól is. s nem teljesítette be. hogy aztán az ember a teljes megelégedettség érzésével halhasson meg. hogy féljen az Utolsó ítélettől. S ekkor megértettem: ez a temető nem más. amennyit csak akar az ember. nincs-e már itt a megnyugvás ideje. Mikor ezt felfogtam.

sóhajtott fel a férje.ez egy dolog. mint ifjúkorában. mivel. A Nagyon Öreg írót.A Nagyon Öreg író Felesége megigazgatta a hajfürtjeit a tükör előtt. A férjének igaza van: már minden volt. Elemezték az írásbeli bizonyítékokat és tudósításokat. volt idő. hány cikk. azokét. az öregség elől nem menekülhetsz. Ezeket az adatokat a század elejétől kezdve őrzik. százötvenedik könyvét. és kijelentette. . akiket a klinikai halál állapotából hoztak vissza az életbe. de még mindig nem szokta meg.Miféle sírhelyeket? . hanem az orvostudományról.8 százalékot tett ki. Ezeket a csúnya redőket el kellett távolítani.Milyen csodálatos is volt . adatokkal és idézetekkel. már sejtette. Százkét éves közös életük alatt. Tizennégy évvel ezelőtt kapta ezt a gyógykezelést. hogy a húszas években ez volt a legdivatosabb tudományos irányzat? .Gondold csak meg. vég nélkül dobálózott mindenféle számokkal. Hittek abban. hogy az újjászületésük után is együtt maradnak.mondta a Nagyon Öreg író.Igen.szakította félbe most a férj. Hiszen én nem a politikáról beszéltem. s lassanként egy orangutánra kezdett hasonlítani. film készült erről akkoriban? .Happy end . az összes többit eltemették. hanem tudományos ismereteket akart szerezni a halálon túli létezéssel kapcsolatban. akik mindig is elhamvasztották a halottaikat! . hogy mit jelentett ki Szinigami professzor.a nooregenerációs beavatkozás után jobban működött. Utána meg elakadtak ennél a bizonyos alagútnál s a végén sugárzó fénynél . a szerelmesek kettős öngyilkosságáról van szó.Hát persze hogy emlékszem.Nem. . ne szakíts félbe! A tudósítások és az exhumációk .Emlékszel.. hiszen ők buddhisták. .s egy tapodtat sem jutottak előbbre. milyen borzalmas volt! . sőt akár szavak nélkül is . amikor hófehér fogakat ültettek be neki ennek örömére mindig olyan szélesen mosolygott. mit írnak a Tudományos Közlemények-ben . amikor az emberek a nézetkülönbségeik miatt ellenségeskedtek.Hallgasd csak. hanem másodmagával! Érted . Emlékszel. igen . hogy befejezte utolsó.Egészen a huszadik századig csak az egyházi személyiségeket és a gazdag családok halottait hamvasztották. . te kis mindentudó . A tudomány lehetőségei is korlátozottak. .vágott a szavába a felesége. feltártak régi sírhelyeket. egy cseppet sem. Itt más a lényeg: a japánok mélyrehatóan tanulmányozták a sikertelen öngyilkosok adatait és pszichogrammáit.az utóbbi időkben a Nagyon Öreg író egyébként is csak egy dologról beszélt. könyv. gondolta az asszony. Ugyanez történt egy fél évszázada. csak a hipotézisek maradtak. ha nem csal az emlékezetem. hogy a középkori japánok tudtak erről. a húszas években a klónozással kapcsolatos törvények váltottak ki késhegyig menő vitákat. mire akar célozni. Ezért is volt olyan gyakori a kettős öngyilkosság. úgymond „kiszáradt belül a tinta". hogy két egymáshoz nagyon közeli ember. . Uramisten. ezért aztán vissza kellett vonulni.Nem. . Emlékszel.. Nem. Ez volt az értelme az összes öngyilkosságnak Szonezakiban és a Mennyei Hálók . . De tudod. lopva vetett egy pillantást balra. aki a húszas évek anyagait kutatja? Kiderült. hogy a sindzsu esetében a lélek nem egyedül szállt a sötét alagútban. hogy dühöngött némelyikük? Kis híján szétszedték egymást. . hála istennek. Azóta.Oktass csak ki japánból. hallgasd csak meg! A japánok befejezték a sindzsu pszichofiziológiai aspektusainak vizsgálatát tudod. De megint a szavamba vágsz. nem csalta meg az emlékezete . .járkált lelkesen föl s alá a szobában a Nagyon Öreg író. amikor a tudósok először kezdtek komolyan foglalkozni az élet biológiai vége után bekövetkező tudati metamorfózisokkal. nem lóg-e a tokája. Lám-lám. a hamvasztások aránya mindössze 29. A Nagyon Öreg író Felesége már rég nem látta őt ilyen élénknek. A Meidzsi-korszak végén.Miféle temetkezésről lehetne szó a japánoknál. Egyre csak ugyanazt ismételgetjük.másodmagával! A történészek határozottan állítják. hogy pillanatok alatt két mély ránc képződött az orra alatt. Regeneráció ide vagy oda. mit jelent egy jó klinika. ugyanazokról a dolgokról mesélünk egymásnak.Figyelj csak.A bizonyosság itt véget is ért. természetesen. félszavakból is megértette a férjét. nem ír többet. „két egybeforrt lélek" együttes halála azt jelenti. A húszas években egyszeriben mindenki nem vallási. amelyeket már mindketten kívülről tudunk.

orchideákat?" Azután eszedbe jutott.De még mennyire! Azt mondtad: „Csak megvárjuk. De mára már ez az öröm is megkopott.. Csak tenyészted ezeket a szerencsétlen jószágokat. amit csak úgy kitalál magának. s a másik kétharmadba esünk.Miféle szörnyűség lehet ott abban a tündöklő fényben? Hiszen emlékezhetsz rá.Szigetén.. elhamvadt. . Milyen öröm is volt. akik visszatértek onnan. s öntözni kezdte a virágokat. hogy a szemtanúk. mindent elértek. Mindegyik túl van a százon. kivéve azt. mivel mindig is így történt. mondjuk. Nekünk meg majd nem sikerül együtt-érezni.. hogy az ember többet törődik az unokáival. őket általában véve érdekelte a halál utáni tapasztalás. Felnyitotta a Nicholas Nickleby című könyvet. egybevetette és elemezte az adatokat.. hogy már voltak orchideáid. hogy belefeledkezzen a jól ismert hősök életébe.fordult el az asszony.De hiszen a tudománynak mégsem sikerült megállapítania. . mivel az utóbbi időben nem alszik többet három óránál. hogy a szavamat adtam volna. kettesben nem fogunk félni. Már minden volt. ó. be se lehetett csalni. A napok végtelenül hosszúra nyúltak. hát egye fene! A Nagyon Öreg író behízelgő. . a másik oldalon. mennyire érzem! Elrepülünk oda együtt. Már réges-régen nem olvas új irodalmat. Ott pedig. mennyire nem mindegy.ez olyan érdekes! Már hány éve nem történt velünk semmi szörnyűség! Képzeld el. hogy miféle fény ez az alagút másik végén. És a gyerekek? Még kimondani is nevetséges. mint a rulett . Fél négy van.Különben is. s ezzel mindent elrontott. . a szavadat adtad! Szilveszterkor. Ami pedig az ük-ük-.Mit számít. Nem különös. . láthatóan kelletlenül. amíg a kertben kinyílnak az íriszek. Vagy az „ük" nem is előtag? Ah.. .A szörnyűség . . Közös repülés? . Már régen mindent elintéztek. . Az asszony egy könyvvel a kezében kiment a teraszra. mint annak idején a saját gyerekeivel? A dédunokákra már nem jutott energiája. az egész lényüket átható elragadtatásról beszélnek. hogy az elhangzottak nem gyakoroltak rá különösebb hatást. ott a fény. . még a kaktuszok előtt. azt a látszatot keltve. belebonyolódott az előtagokba. semmit nem tanultál ez alatt a százkét év alatt. úgy látszik. az ilyesminek nem tulajdonítanak jelentőséget. amelyekben a „közös repülésről" volt szó. kezdenek elszáradni. galambocskáim. mindenfélét sugdostál a fülébe. bolond vénasszony.mondta szárazon. Leginkább nem az százkét évi együttélés után. s már kezdte megadni magát.nem a megfelelő cellára tettél. . Ez nem olyan.De vedd figyelembe. mit éreztek ott együtt a te félbolond japánjaid? Bár maga is jól tudta. Bizony isten. s majd akkor lehet róla szó. Nem azért. hogy a század elején a szerelmes öngyilkosok fiatal emberek voltak. Legalább ezredjére. dolga pedig tulajdonképpen nincs.Menj a csudába ezzel az ostoba beszéddel! . szégyenletes dolog élni. mint a sziámi ikrek. És ha valami szörnyűség vár ott ránk? . kislány. akkor most mindenért felelni fogtok!" Jól ismert reszelős hangján felnevetett. A sindzsuban részt vevők elbeszéléseinek. miközben a pletyka leveleit vette szemügyre. de ők már egy másik nemzedék. még csak fél négy. csak újraolvassa a régit. Azt mondtad: „Ne ültessünk helyettük. amit akartak. Hát kor ez? Azon kívül a szenvedély nem ugyanaz.Most meg miért beszélsz nekem erről? Nem mindegy. érzem. Az unokák azonban jobban hasonlítanak rá és a férjére. amikor megszülettek a kölykök. No és aztán . azután meg lusta vagy velük foglalkozni. Mi már réges-régen olyanok vagyunk. De hiszen megígérted nekem. egy fényes palotában találjuk magunkat. amilyeneket a felesége már hosszú-hosszú évek óta nem tapasztalt. hallucinogén aberrációnak tekintették.mondta a Nagyon Öreg író Felesége. Már vár minket. Nem is nagyon örültél neki. hanem hogy újra felidéződjön az az egykori érzés. nem tulajdonítottak jelentőséget..intette le a felesége. Minden. legfeljebb hatvanvalahány évesek. Ekkor A Nagyon Öreg író Felesége megakadt. végül is teljesen mindegy. hogy „gyerekek". mit jelent ez a 37 százalék? . Egykor neki ez volt a legkomolyabb pszichológiai határ.a Nagyon Öreg író fakó szemében olyan szikrák gyúltak.úgy látszik. A Nagyon Öreg író el is indult a kutyákhoz. bársonyos hangon szólalt meg: . nem pedig a mindennapi élet kilátástalansága előli menekülés! A húszas évek kutatói nem speciálisan a kettős öngyilkossággal foglalkoztak.Ez mindössze egyharmad." Elvirágoztak az íriszeid. s egy rettentő hang ránk dörren: „Ahá.Leitattad pezsgővel az öregasszonyt. Az ükunokákra még kevésbé. emlékszel? . Szinigami professzor azonban csak a sindzsu eseteit vizsgálta. Pedig valamikor akár több órán keresztül is elbajmolódott velük. azok az emberek. bennünket semmiféle alagút nem választ el egymástól. amikor a férje ilyen hangon beszélt vele . A halál utáni együtt-érzés az esetek 37 százalékában volt kimutatható! A Nagyon Öreg író Felesége fogta a locsolókannát. Amúgy sem emlékszem. amikor már minden tizedjére ismétlődik. mint a szerelem. hogy megígértem .Inkább etesd meg a kiskutyákat.

amikor először hajózták körbe a világot. akkor kapta el őket a hirtelen jött zápor. Ő is ugyanilyent csinált a kertjében. A fürdőszobában csöpögött a csap. Szórakozottan felnézett. fodrokat hagyva maga után az egyenetlen. Milyen nevetséges. s először jártak Velencében. mert szépnek tűnt.„benzin". Ó. csengő hang ütötte meg a fülét. de nem folyt ki. hanem fölpúposodott. Az edény egészen a karimájáig megtelt. . Egyszer régen.bár mostanában azt találták ki. Az esőcsatorna alatt egy nagy réztál állt. bágyadtan ezt gondolta: nos. ez Velencében volt. amikor egy elhagyatott templomban kerestek menedéket az eső elől. rajta színes kis foltok. talán tényleg itt az ideje. kilencvenkettőben. de a víz nem ömlött ki belőle. Csöpp-csöpp! Kristálytiszta. hanem vízzel teli kádakba szórták őket. valahol Pszkov környékén. elfelejtett szó . víz. amikor a fürdőszobából kihallatszott a lehulló vízcsepp halk koppanása. csillogó kupolát képezett. kiszálltak. Nagyobbra állította a betűméretet. pirosas vízfelületen. és lapozott. sőt tapintásra is teljesen olyan. mint hajdanán. Korábban azért. S a lehulló vízcsepp hangja is valahonnan nagyon ismerős. Éppen így mutatott az óceán a horizonton. igen. mint a papírlap. a display pedig külsőre. de nem zavarta őket. Csöpp! A tál széléről vékony sugárban patakzani kezdett a víz. Minden alkalommal felriadt. hogy gyalog induljanak tovább. az utóbbi években pedig már csak megszokásból. hány évvel ezelőtt. gyerekkorában: vászongerinccel. De nem is. majd ismét boldogan álomba merült. s az ereszcsatornából időről időre egy-két elkésett vízcsepp hullott a tálba. már nem is emlékszik. nem. Csöpp! Az éjjel esett egy kis eső. hogy úgy adják ki a könyveket. egy japán templomban látott ilyent: ott a kertészek nem söpörték ki a szakura lehullott szirmait. mert fiatalok voltak. Elfogyott a benzin. Semmi különös. megnyomta a gombot. virágszirmok úsztak benne. S ekkor mintegy megbékélve.

Akunyin: Unless A ZSIDÓ TEMETŐ AZ OLAJFÁK HEGYÉN (JERUZSÁLEM) G. avagy az elfeledett halál B. Cshartisvili: Volt-nincs. Akunyin: Engedd. Akunyin: Szigumo A GREEN-WOOD TEMETŐ (NEW YORK) G. avagy a váratlan halál B. avagy a cseppet sem félelmetes halál B. Cshartisvili: Are you OK. Cshartisvili: Umer-smumer. Akunyin: Most a száj. Cshartisvili: It has all been very interesting. Cshartisvili: Voilá une belle mort. avagy az illedelmes halál B. avagy az optimista halál B. avagy a szép halál B. Cshartisvili: Rósó-fudzsó. majd a fog A HIGHGATE TEMETŐ (LONDON) G. Akunyin: Happy end 3 5 9 19 25 29 37 47 53 65 71 77 82 . Akunyin: Elsődleges az anyag A PERE LACHAISE TEMETŐ (PÁRIZS) G.TARTALOM Magyarázat A RÉGI DONI TEMETŐ (MOSZKVA) G. hogy megcsókoljam ajkad A KÜLFÖLDIEK TEMETŐJE (YOKOHAMA) G.

18) ív terjedelemben ISBN 978 963 07 8639 3 www. Nagy Miklós A kötetet José Guadalupe Posada (1852-1913) mexikói művész grafikáinak felhasználásával Pintér József tervezte Készült (17.hu . 2008-ban Felelős szerkesztő M.A szerzőtől az Európa Könyvkiadónál korábban megjelent: AKHILLEUSZ HALÁLA AZ ÁLLAMTANÁCSOS AZAZEL KÜLÖNLEGES MEGBÍZATÁSOK LEVIATHAN TÖRÖK CSEL Európa Könyvkiadó. Felelős vezető György Géza vezérigazgató Készült Debrecenben. Budapest Felelős kiadó Barna Imre igazgató Nyomdai előkészítés Pala8 Tipográfia Nyomta és kötötte az Alföldi Nyomda Zrt.europakiado.