Proiect realizat de elevii clasei 10 B., Grupul Şcolar Industrial Sărmăşag. Prof.

Varga Éva

La sfârşitul unităţii de învăţare elevii vor fi capabil să rezolve probleme simple cu reprezentarea fazorială şi cu metoda analitică. bobinei si condensatorului în curent alternativ. circuite RLC-serie. şi puterea curentului alternativ. circiute RLC-paralel. — Elevii vor vizualiza prin osciloscop variaţia tensiuni şi intensităţi curentului alternativ cu timpul în diferite circuite de curent alternativ. .Rezumatul unităţii de învăţare — Aceasta unitate de invatare conţine comportarea rezistorului. rezonanta curenţilor si tensiunilor. Ei să familiarizeze cu noţiunea de rezonanţă.

prin rezistenţa electrică. definită cu ajutorul valorilor instantanee ale tensiuni aplicate şi ale intensităţi curentului care îl parcurge: . Rezistorul în curent alternativ: — Rezistorul în curent alternativ este caracterizat.Lecţia 1: Comportarea rezistorului bobinei şi a condensatorului în curent alternativ 1.la fel ca şi în curent continu.

u R= i — unde:i=Imsin(ωt+φ0) — u=Umsin(ωt+φ0) — Intre valoarea maximă (sau efective) a curentului si valoarea maximă a tensiunii există relatia : Im = Um R U I= R Tensiunea şi intensitatea curentului au aceeaşi fază. .

4 0.8 2 .6 0.2 0.4 1.6 1.Reprezentare grafică 2 curent tensiune 1 i[A] u[V] 0 -1 -2 0 0.2 1.8 1 t[s] 1.

2. ce parcurge o bobina. Bobina în curent alternativ — care este rolul bobinei în circuite de curent continuu? — cum se realizează o bobină? — care este mărimea fizică cu care se caracterizează bobina? — cum este definită (formula)? — ce unitate de măsură are? — Dacă intensitatea curentului electric. atunci şi câmpul magnetic produs de bobina este variabil în timp. este variabil în timp. — care este fenomenul care se produce în bobină? .

si φu=φi+900 — care este rolul bobinei in curent alternativ ? — reprezentarea grafica .Bobina în curent alternativ — Scrieti formula intensităţii instantanee a curentului ce parcurge bobina! — valoarea instantanee a tensiunii la bornele bobinei este — se poate demonstra ca Um=LωIm .

.. dacă se ţine cont de rezistenţa sârmei bobina ideală este un model fizic Se poate demonstra... .... că efectul existenţei celor două caracteristici (rezistenţă şi reactanţă) în acelaşi element de circuit este echivalent cu efectul a două elemente de circuit conectat în serie. In realitate......electromagnetice — faţa de trecerea curentului electric se numeşte reactanţă inductivă şi este U definită prin relaţia X = L — Mărimea fizică ce exprimă opoziţia manifestată de o bobina datorată inducţiei I — — — — — — — — — — XL=reactantă inductivă U=tensiunea efectivă aplicatăbobinei I=intensitatea efectivă ce parcurge bobina Ecuaţia unităţii de măsura pentru reactanţă este . o bobina nu are doar inductanţa. Relaţia între reactanţă inductivă şi frecvenţă curentului alternativ este.de ce ? bobina este ideală .... ci ăi rezistenţa . .dacă se neglijează rezistenţa sîrmei bobina este reală...

Probleme — construiţi schema echivalentă a unei bobine reale — Deduceţi relaţia dintre valoarea maximă (şi efectivă) ale intensităţii şi tensiunii! — Scrieţi formula defazajului între intensitate şi tensiune! .

Z=U/I. Mărimea fizică ce este măsura acestei proprietăţi este numită impedanţă şi este definită prin relaţia.— Circuitul serie format dintr-o bobină ideală şi un rezistor manifestă o opoziţie faţă de trecerea curentului. — Z – impedanţa circuitului — U – tensiune efectivă aplicată circuitului — I – intensitatea efectivă ce parcurge circuitul .

Probleme — Scrieţi ecuaţia unităţii de măsură pentru impedanţă! — Care este expresia impedanţei pentru circuitul RLserie? — Diagrama fazorială pentru circuitul RL-serie este: UL U f UR 90° I .

3.Condensatorul în curent alternativ — Din ce este alcătuit un condensator electric? — Care este mărimea fizică care caracterizează condensatorul? — Ce unitate de măsură are? — Cum se calculează capacitatea unui condensator plan? — Desenaţi circuitul de curent alternativ care conţine un condensator electric. — Care este intensitatea curentului ce parcurge condensatorul? — Care este formula tensiunii la bornele condensatorului? .

90 Care este rolul condensatorului în curent alternativ? Desenaşi diagrama fazorială pentru un condensator! Mărimea fizică. ce constituie o măsură a opoziţiei condensatorului la trecerea curentlui electric se numeşte reactanţă capacitivă şi este definită prin relaţia: Xc= U/I Scrieţi ecuaţia unităţii de măsură pentru reactanţă capacitivă! Care este relaţia dintre reactanţa inductivă şi frecvanţa curentului alternativ? .— Se poate demnstra că: — — — — — — Um=Im/Cώ φ0u= φ0i.

Lecţia 2: Circuite RLC-serie în curent alternativ — Experiment de laborator .

Lecţia 3: Circuitul RLC-paralel — Experiment de laborator .

Lecţia 4: Rezonanţa circuitului RLC — Rezonanţa circuitului RLC-serie (rezonanţă de tensiune) — Rezonanţa circuitul RLC-paralel (rezonanţă de curent) .

Lecţia 5: — Discutarea referatelor — Întocmirea schiţei de recapitulare — Rezolvarea testului final .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful