BAB 1 : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA PEMAHAMAN KONSEP 1.

Definisikan konsep-konsep di bawah ini :

KONSEP

MAKSUD Zaman di mana manusia masih belum mengenali sistem tulisan. Zaman ini terbahagi kepada 4 iaitu Zaman Paleolitik, Zaman Mesolitik, Zaman Neolitik dan Zaman Logam.

Zaman Prasejarah (m/s 2)

Arkeologi (m/s 2)

Suatu kajian terhadap tinggalan artifak, ekofak dan feature masyarakat lampau secara sistematik melalui proses gali cari.

Ahli Arkeologi (m/s 2)

Orang yang menjalankan prasejarah dan budayanya.

kajian

terhadap

zaman

Artifak (m/s 2)

Barang yang dicipta oleh manusia seperti kapak, pisau dan pinggan mangkuk.

Feature (m/s 2)

Tinggalan seperti struktur bangunan dan lubang sampah yang tidak boleh diubah.

Ekofak (m/s2)

Tinggalan seperti sisa makanan, tulang dan tumbuhtumbuhan

Sistem barter (m/s 3)

Sistem pertukaran barang kesan daripada kehidupan menetap dan keupayaan menghasilkan bahan makanan melebihi keperluan

1

Cangkerang Cowrie (m/s 3)

Cangkerang siput gerus atau cowrie yang digunakan sebagai salah satu nilai tukaran dagangan. Ianya berbentuk rantai supaya mudah dibawa di mana-mana. Dalam sesetengah masyarakat, alam semesta seperti pokok, batu, matahari dan laut dipercayai mempunyai semangat dan harus dihormati dan dipuja demi menjaga keamanan dan kemakmuran hidup Penyembahan terhadap lebih daripada satu tuhan

Animisme (m/s 7 dan 8)

Poleitisme (m/s 8)

Teokrasi (m/s 12)

Pemerintahan oleh tuhan atau wakil tuhan yang berasaskan hukum agama dan bersifat ketuhanan

Mandat dari tuhan (m/s 31)

Masyarakat Hwang Ho percaya, jika seseorang raja memerintah dengan adil, kerajaan dan rakyat akan menikmati kemakmuran dan kesejahteraan hidup keranan pemerintahannya direstui tuhan. Mandat akan hilang sekiranya seseorang pemerintah itu zalim. Dewa tertinggi di syurga dan merujuk kepada nenek moyang pemerintah Shang

Shang-Ti (m/s 31)

Tien (m/s 31)

Suatu makhluk unggul atau kuasa tertinggi alam semesta. Juga dirujuk sebagai syurga

Yin dan Yang (m/s 33)

Orang Cina percaya bahawa alam semesta dan kejadiannya terdiri daripada dua unsure yang saling melengkapi iaitu Ying dan Yang. Ying ialah kuasa pasif manakala Yang pula adalah kuasa aktif Sebuah falsafah Taoisme yang berlandaskan falsafah alam semesta yang merujuk pada hubungan antara manusia dengan alam semestra terutama tentang bagaimana manusai boleh hidup secara harmoni dengan alam sekitar

Feng Shui (m/s 33)

2

CIRI-CIRI MASYARAKAT PALEOLITIK , NEOLITIK DAN ZAMAN LOGAM 2. Huraikan perbezaan cara hidup masyarakat zaman Paleolitik dan Neolitik (m/s 2 dan 3)

PALEOLITIK

NEOLITIK

Nomad/berpindah-randah Hidup dalam kelompok keluarga atau secara berkumpulan (m/s 2) Tinggal di tepi tasik, tepi sungai atau di dalam gua (m/s 2) Menyara hidup dengan cara memungut hasil hutan, berburu binatang dan menangkap ikan Peralatan batu yang dicipta lebih mengutamakan fungsi berbanding nilai estetika atau seni Belum mampu menghasilkan tembikar

Hidup menetap (m/s 2) Hidup dalam kelompok masyarakat yang besar

Membina rumah Menyara hidup dengan cara bercucuktanam dan menternak binatang (m/s 2) Peralatan batu mempunyai nilai estetika dan pelbagai fungsi (m/s 2)

Mampu menghasilkan tembikar (m/s 2)

Tiada pengkhususan pekerjaan(m/s 2)

Wujud pengkhususan pekerjaan Muncul individu yang berjaya memikirkan cara untuk meleburkan logam (m/s 3) Berupaya menghasilkan lebihan makanan dan menjadi asas kepada sistem barter (m/s 3)

Tidak tahu melebur logam Tidak mampu menghasilkan lebihan makanan

3

3. Pada zaman logam, manusia telah mencipta dan menghasilkan bahan-bahan daripada logam. Huraikan kesan penggunaan alat-alat daripada logam terhadap kehidupan masyarakat pada masa tersebut. (m/s 3 dan 4) i. Berjaya mencipta perahu dan rumah ___________________________________________________________ Mampu meneroka lautan ___________________________________________________________ Kegiatan perdagangan maritim meningkat ___________________________________________________________ Mengetahui cara mengebumikan mayat dengan iringan bekal kubur ____________________________________________________________ seperti tembikar, makanan, alatan besi dan sebagainya. ____________________________________________________________ v. Muncul penempatan besar dan kota pertahanan yang kemudiannya ____________________________________________________________ berkembang menjadi Bandar atau kota seperti Bandar Jericho di Jordan _____________________________________________________________ dan Catal Huyuk di Turki. _____________________________________________________________

ii.

iii.

iv.

4

CIRI-CIRI TAMADUN Negara kota 4. Huraikan ciri-ciri Negara kota dalam tamadun Mesopotamia (Lengkapkan tempat-tempat kosong dibawah ini.- m/s 11 dan 12) unit politik istana kubu pertahanan sungai jalan laut rumah ibadat pintu gerbang pelabuhan

1. Terbahagi kepada pusat kota, tembok kota, luar kota dan pelabuhan (1)

2. Setiap negara kota mempunyai kubu pertahanan (2) dan pelbagai pintu gerbang(3) yang menjadi lambang kekayaan sesebuah kota.

3. Di dalam kota ada istana (4), rumah kediaman, rumah ibadat, rumah kedai dan pasar serta jalanjalan yang lurus dan lebar.

4. Pusat sesebuah kota ialah rumah ibadat (5) yang menjadi tumpuan anggota masyarakat pada masa itu.

5. Setiap kota mempunyai unit politik (6) dan agama tersendiri.

6. Kewujudan sungai (7) dan kawasan tanah pamah telah memudahkan pengangkutan dengan kapal, pendati dan kaldai.

7. Bandar atau negara kota mudah dihubungi oleh wilayah disekitar melalui jalan laut (8)

5

artisan dan pedagang Hamba TAMADUN INDUS (m/s 25) Pemerintah dari kalangan pendeta Pendeta dan Pedagang Petani Buruh Hamba 6 . rahib. pembesar dan pegawai kerajaan Petani. Ketua Tentera. Bangsawan Rakyat bebas seperti petani. Mesir. artisan dan pedagang Hamba yang terdiri daripada tawanan perang TAMADUN MESIR(m/s 19) Firaun Pembesar.Organisasi sosial 5. bangsawan. Sistem organisasi sosial tamadun Mesopotamia. Indus dan Hwang-Ho Lengkapkan tempat-tempat kosong dibawah ini. jurutulis dan tuan Rakyat bebas seperti petani. TAMADUN MESOPOTAMIA (m/s 12) Raja Ketua pendeta. pedagang dan artisan Hamba TAMADUN DINASTI SHANG (m/s 30) Raja Bangsawan.

5. kecuali 4. pusat perdagangan (7) dan pusat penyimpanan khazanah negara (8) 7 . Sistem pemerintahan beraja di Mesopotamia adalah berbentuk teokrasi (1) 2. Raja Mesopotamia juga merupakan ketua pentadbir. Seseorang raja dianggap sebagai tuhan atau wakil tuhan (2) 3.Sistem pemerintahan 6. Pada dasarnya masyarakat Mesopotamia tidak menyembah raja mereka sebagai tuhan semasa pemerintahan Raja Naramsin (3) di Akkad. ketua pendeta dan ketua tentera (5) 6. Raja juga berkuasa melantik ahli keluarga diraja untuk memegang jawatan di ziggurat yang berfungsi sebagai pusat ibadat (6) . Huraikan sistem pemerintahan tamadun Mesopotamia (m/s 12 dan 13) “Raja Empat Penjuru Alam” pusat perdagangan wakil tuhan bangsawan ketua tentera perdagangan teokrasi pusat penyimpanan khazanah negara pusat ibadat Raja Naramsin 1. Raja Naramsin telah memaksa penduduk Akkad menyembahnya sebagai tuhan kerana beliau menganggap dirinya terlalu agung kerana berjaya menguasai wilayah yang luas dan digelar “Raja Empat Penjuru Alam” (4).

X Pembesar. iii. bangsawan. (m/s 20) 8 . i. ii.7. Rahib. Jurutulis dan tuan tanah Petani. pedagang dan artisan Y Gambarajah di atas menunjukkan susun lapis masyarakat Mesir Purba. (a) Namakan X dan Y X Y : : Firaun____________ Hamba____________ (b) Nyatakan 3 tugas X. Ketua Pendeta_____________ Pemilik Tanah_____________ Ketua Hakim______________ Ketua Pahlawan (c) Mengapakah X digelar sebagai “Raja Matahari” semasa pemerintahan dinasti ketiga dan keempat? Mereka mempercayai bahawa firaun ialah anak tuhan matahari iaitu Amon Re_______________________________________________________________ (d) Apakah tugas para Rahib dan Jurutulis? Rahib Jurutulis : Mentadbir hal keagamaan________ : Menulis segala rekod kerajaan____ (e) Huraikan satu contoh yang menunjukkan bahawa wanita dalam tamadun Mesir Purba mampu memerintah serta memiliki status yang tinggi. Lengkapkan tempat-tempat kosong dibawah ini.

Huraikan sistem pemerintahan dalam dinasti Shang dan Dinasti Chou hal-ehwal monarki senjata gangsa anak lelaki raja pertahanan ketua agama mandat pembesar tempatan cukai ketua menteri pegawai kerajaan beraja tentera ikrar pemerintah agama Sistem pemerintahan dinasti Shang adalah berbentuk pemerintahan beraja (1). ekonomi. Raja-raja dibantu oleh golongan bangsawan dan pegawai kerajaan (5) dalam urusan pentadbiran. Raja dinasti Shang memberi kuasa kepada golongan bangsawan untuk mewujudkan sistem pemerintahan sendiri seperti pungutan cukai (6). Sistem pemerintahan Dinasti Shang dan Dinasti Chou 8. Raja-raja Shang tidak perlu mendapat pengesahan politik kerana mereka adalah daripada keturunan pemerintah agama (4). Pembesar-pembesar ini diikat melalui ikrar (9) taat setia kepada pemerintah Chou. Seorang wanita iaitu firaun Hatshepsut pernah dilantik sebagi firaun. Pemerintah Chou turut menghadiahkan 9 ._________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Tamadun Mesir Purba pernah mengiktiraf wanita sebagai pemimpin. sosial dan agama. Beliau mengarahkan pembinaan terusan dan menukar padang pasir kepada tanah pertanian yang subur. Raja Shang dikatakan mempunyai kewibawaan politik. Pengganti raja selalunya dilantik daripada kalangan saudara lelaki yang lebih muda atau anak lelaki raja (2). Semasa pemerintahan dinasti Chou. golongan raja telah membahagikan pemilikan tanah mereka kepada beberapa buah wilayah dan melantik pembesar tempatan (8) di setiap wilayah. pertahanan (7) dan undang-undang di wilayahnya sendiri. Eranya penuh dengan pembaharuan. Masyarakat pada zaman dinasti Shang percaya bahawa kuasa raja merupakan mandat (3) dari tuhan.

kereta kuda. senjata gangsa (10). hal-ehwal monarki (14) dan undangundang. hamba dan binatang kepada pembesar tempatan untuk mengukuhkan lagi taat setia mereka. Pembesar tempatan juga diberikan hak untuk bertindak sebagai ketua agama (12) bagi menjalankan upacara pengorbanan. 10 . tentera. upacara agama. Golongan bangsawan turut diminta melindungi raja dan memberikan bantuan tentera (11) semasa perang. kerja awam. Raja Dinasti Chou dibantu oleh Ketua Menteri (13) dan 6 buah badan yang mengurus soal pertanian.

muzik. sungai. Huraikan sistem kepercayaan dan keagamaan masyarakat dalam tamadun Mesir Purba. Turut menyembah Tuhan Ibu bagi melambangkan kesuburan. (Padankan pernyataan-pernyataan dibawah ini) Tamadun ● ● ● ● Tamadun Mesir (m/s 20) ● ● ● Tamadun Indus (m/s 26) ● ● ● Tamadun Hwang Ho ● (m/s 31) Keterangan Amalan keagamaan dibuktikan melalui penemuan sebuah patung proto-siva. 3 dewa utama ialah Brahma. Ra-Atum (Tuhan Langit) dan Amun (Tuhan Angin). Percaya kepada konsep poleitisme dan animisme. Mayat disimpan dengan baik dan teliti. Percaya kepada konsep poleitisme. Vishnu dan Siva. tarian dan upacara korban yang diketuai oleh seorang bomoh. ● ● ● 11 . tamadun Indus dan tamadun Hwang Ho. Solekan mayat. Upacara penyembahan melibatkan permainan. Setiap tuhan dikaitkan dengan unsur alam seperti Re (Tuhan Matahari). Percaya kepada kehidupan selepas mati. alat kebesaran dan jumlah barang-barang yang dikebumikan di dalam makam menunjukkan kedudukan atau status mayat tersebut. Menyembah tuhan syurga dan tuhan bumi. bukit dan gunung.Sistem kepercayaan 9.

ii. Pengamal ilmu perubatan ii. Sistem tulisan (m/s 21) Penciptaan kertas daripada pokok papyrus. pengawalan air sungai nil dan pembinaan piramid dan 12 . INDUS DAN HWANG HO 10. menguruskan hal-ehwal pertanian. matematik dan sains. iii. ii. Pendidikan (m/s 22) Institusi pendidikan diuruskan oleh rumah ibadat dibawah pentadbiran kerajaan. Tujuan pendidikan : a) melahirkan pegawai kerajaan________________ b) melahirkan jurutulis terlatih_________________ c) penekanan terhadap ilmu geometri. Huraikan sumbangan Tamadun Mesir Purba.SUMBANGAN TAMADUN MESIR. Tema Tokoh : Imhotep Saintis Ahli Fizik Arkitek batu-bata Huraian Kepakaran : i. Pengarang buku sains Hidup dalam zaman Firaun Djoser Jasa : Pembinaan piramid Sakkara i. Jenis tulisan : Hieroglif Hieratik Demotik Sistem pendidikan : mengutamakan kanak-kanak dari golongan atasan._________________________________ d) Melahirkan golongan terlatih dalam i. ii. iii. Pembinaan Piramid (m/s 21) Teknik pembinaan : Bidang lain yang dikuasai : i.

bangunan i. Semasa pemerintahan Firuan Senuusret III. kimia.000 hektar. Kalendar (m/s 22) ii. Pengetahuan dalam bidang astronomi dan matematik Mencipta sistem kalendar yang mengandungi 365 hari berdasarkan 12 bulan setahun ilmu fizik. Perubatan (m/s 22) ii. Penciptaan sistem pengairan telah menukar padang pasir menjadi kawasan tanah pertanian. Proses memumiakan mayat Penguasaan pembedahan iii. iii. beliau telah membina sebuah tembok pengairan sepanjang 123 km bagi menebusguna kawasan padang pasir seluas 10. Buku catatan perubatan telah ditemui dalam makam Firaun Khufu i. geometri dan astronomi digunakan untuk mengawal banjir sungai Nil ii. Pengawalan air sungai Nil (m/s 22) Perkembangan ilmu matematik seperti algebra. i. perubatan dan 13 .

Pemahaman dalam penguasaan ilmu geometri. Pemahaman geometri adalah hasil daripada pertembungan dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba. i. iii. Tema Keupayaan mengeksploitasi lebihan yang dimiliki (m/s 27) Huraian Masyarakat Lembah Sungai Indus mengeksploitasi Sungai Indus untuk memajukan kehidupan harian mereka. 2 buah bandar utama iaitu Kota Mohenjodaro dan Kota Harappa. i. Sifat keterbukaan (m/s 27) Berhubung dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba. kesenian dan matematik. Perancangan Bandar (m/s 27) iv. Kedamaian dan keamanan ialah tunjang kepada kekuatan sesebuah bangsa untuk mencapai kemajuan dan kecemerlangan. Memperkenalkan teknik pembinaan batu-bata melalui kaedah pembakaran dengan suhu yang tinggi. Memanfaatkan kaedah pertukaran teknologi. v. Sistem tulisan (m/s 26) Tulisan piktograf 14 . Huraikan sumbangan Tamadun Indus. Bandar disususn berasaskan bentuk segi empat diikuti jalan-jalan yang lurus. ii. ii.11. iii.

Huraikan sumbangan Tamadun Hwang Ho (m/s 32 dan 33) Tema i. Penggunaan alatan pertanian daripada kayu kemudiannya ditukar kepada alatan yang dibuat daripada besi. ii. Tulisan masyrakat Cina terus berkembang dan turut menjadi asas kepada tulisan yang digunakan oleh 15 . iii. Gelaran Maharaja. Pembinaan sistem pengairan telah dapat raja kemudiannya ditukar kepada Politik mengairkan kawasan pertanian selain daripada mengelak berlakunya banjir. Konsep anak syurga dan mandat dari syurga dikaitkan dengan raja (maharaja) dan amalan putaran dinasti diteruskan oleh dinasti-dinasti di China hingga abad ke-20. i. Teknologi dan alat yang digunakan ialah pembajakan. Huraian Mengamalkan sistem pemerintahan monarki hingga ke zaman dinasti Chin. Rekahan pada tulang oracle membawa kepada kemunculan sistem tulisan yang berbentuk ideogram. iv. Sistem tulisan ii. iaitu tulisan berbentuk simbol. ii. Tulisan digunakan dalam bidang penulisan dan percetakan. i. iii. Selain itu mereka telah mempraktikan penggunaan batas dalam bidang pertanian. cangkul dan sabit. Ekonomi iii.12.

Kepercayaan yang kekal hingga ke hari ini ialah pemujaan roh nenek moyang. duit kertas dan barangan perhiasan. Kalendar digunakan untuk : a) Menentukan musim menuai dan menanam. i. i. Kalendar ii. i. iii. ii. Kepercayaan Namun begitu unsur-unsur korban manusia kemudiannya telah diganti dengan unsur makanan. 16 . b) Menetapkan aktiviti harian seperti upacara perkahwinan. perburuan dan pengebumian. Turut menekankan konsep Yin dan Yang serta amalan Feng Shui. Terdapat 30 hari dalam sebulan dan 360 hari dalam setahun. iii. Falsafah Perang Sun Tzu Sebuah karya yang kemudiannya dinamakan ‘The Art of War’.orang Korea dan Jepun. ii. Falsafah ini kemudiannya telah diaplikasikan semula sebagai taktik dalam urusan perniagaan. Karya ini mengandungi selok-belok perang dan bagaimana untuk menangani pihak musuh.

Berpeluang menyertai Dewan Perhimpunan antara enam bulan hingga setahun . Kelas pertama – warganegara Sparta Kelas kedua –pekerja.Badan Kehakiman m/s 42-43 17 . Apakah perbezaan sistem demokrasi di Athens dengan sistem demokrasi yang diamalkan di Malaysia? Athens .Terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis .Kuasa Eksekutif .BAB 2 – PENINGKATAN TAMADUN 1. artisan dan pedagang Kelas ketiga – helot yang mengusahakan tanah dan golongan majoriti • • • • Athens Terdapat tiga kelas sosial Kelas pertama – warganegara Athens.Segala keputusan Dewan dikendalikan oleh Majlis . Sparta • • • • Terdapat tiga kelas sosial.Badan Pemerintah.Penyertaan langsung .Mempunyai tiga komponen utama .Setiap anggota Dewan boleh mengemukakan tentang dasar kerajaan .Dewan Perhimpunan bersidang tiga kali sebulan .Penyertaan tidak langsung .majistret dan juri dilantik oleh Dewan dan Dewan berkuasa penuh ke atas ketiga-tiganya Malaysia .Rakyat memilih wakil mereka melalui pilihanraya .Wakil ini akan mengganggotai Dewan Rakyat .Dewan Perundangan – Dewan Negara dan Dewan Rakyat . Bezakan sistem sosial di Athens dan Sparta yang terdapat dalam Tamadun Yunani.Ahli Majlis.Demokrasi berparlimen . mempunyai hak politik Kelas kedua bukan warganegara Golongan hamba m/s 62-63 2.Warganegara lelaki dewasa terlibat dalam membentuk kerajaan melalui undian .

terdiri daripad pegawai yang berpendidikan Golongan kedua ialah golongan petani dan merupakan tulang belakang kepada ekonomi China. Kumpulan ketiga ialah golongan tukang Kumpulan paling bawah ialah pedagang Strata masyarakat Cina tersebut bukannya sesuatu yang bersifat tegar Individu di China boleh menukar kelasnya kepada kedudukan yang lebih baik menerusi pendidikan 18 .menghafal dan menulis dititikberatkan di Athens m/s 53 4.membaca.muzik. nyatakan perkembangan pendidikan di Athens Tema seimbang cemerlang sejahtera sukan Huraian Pendidikan di Athens bertujuan melahirkan manusia yang seimbang pencapaiannya dari sudut rohani dan jasmani.kesusasteraan.seni berpidato. Manusia yang cemerlang ialah manusia yang dapat memenuhi tuntutan mental dan fizikal Manusia yang cemerlang dianggap dapat memenuhi tuntutan mental dan kehidupan manusia Pendidikan. Jelaskan sistem sosial dalam Tamadun China mengikut Confucius Tema empat teratas kedua ketiga bawah tegar tukar Huraian Confucius membahagikan masyarakat Cina kepada empat kelas utama Golongan teratas ialah golongan sarjana.3.sukan. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda.

menternak binatang. Bahasa yang dipertuturkan secara meluas. Nyatakan perbezaan ciri.kelautan. Menangkap ikan. Keadaan iklim sesuai untuk penanaman padi. Proses percampuran budaya.BAB 3 TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA Nyatakan maksud konsep-konsep di bawah. Angkor.bercucuk tanam. Sailendra. Kedah Tua. Iklim panas dan lembap sepanjang tahun. Konsep Baray Pelabuhan pembekal Tempat takungan air. Membekal bahan logam kepada pedagang yang singgah.Tiumah (b) Huraikan faktor-faktor kerajaan Angkor menjadi kerajaan agraria yang kuat Duduk Air Subur Iklim Sesuai Kedudukannya yang berhampiran dengan Tasik Tonle Sap. (a) Kerajaan Agraria Lembah sungai. Mendapat bekalan air dari Tasik Tonle Sap. m/s 77 19 .memungut Hasil laut Srivijaya.pelabuhan. Sukhotai Kerajaan maritim Pesisir pantai Perdagangan. Tanah yang subur. kawasan pedalaman. Berperanan membekal membeli dan mengedar kepada pedagang.ciri Kerajaan Agraria dengan Maritim Ciri Lokasi Kegiatan ekonomi Contoh kerajaan m/s 75-76 Maksud Pelabuhan entreport Lingua Franca Asimilasi 4.

Mengapakah Maharaja Vespian (69-79 M) telah memberhentikan perdagangan logam dan emas dengan India? A Pemusuhan antara Rom dengan India B Kekurangan bekalan emas C Harga emas yang tinggi D Susah diperolehi m/s 85 3. Komunikasi Menjadi bahas komunikasi kerajaan awal Asia Tenggara. Agama Merupakan bahasa keagamaan.Budha dan Tamil.Apakah syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi penulis kitab dalam Tamadun Awal Asia Tenggara. Kitab Bahasa penulisan kitab sastera Hindu. Soalan Objektif 1. Apakah faktor penerimaan masyarakat pribumi terhadap aspek kebudayaan India dan sistem beraja di Asia Tenggara? m/s 85 A Pemerintah B Perdagangan C Aspek asimilasi D Keagamaan Rom India 2.(c) Huraikan cara-cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara Cara kedatangan agama Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara m/s 84 Golongan Ksyatria Atau tentera. I Kemahiran memahat II Kemahiran menulis III Boleh membaca IV Asas bahasa sanskrit A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV m/s 93 20 . Pedagang atau Vaisya Golongan Brahmin atau pendeta Pengambilan aspekaspek asimilasi (d) Nyatakan kepentingan bahasa Sanskrit dalam Tamadun Awal Asia Tenggara m/s 93 Tema Huraian Raja Mencatat arahan dan pemberitahuan raja kepada rakyat. Ilmu Menjadi bahasa ilmu. Perdagangan dua hala di antara India dengan Rom telah lama terjalin.

w. Berikan tiga bentuk pemulauan yang dilakukan kepada keluarga Nabi Muhammad s. m/s 99-113 (b). kedudukan wanita cantik harta kekayaan (c). ii. Apakah tiga cara yang digunakan oleh Orang Arab Quraisy untuk memujuk Nabi Muhammad s. Mereka tidak memberikan sebarang pertolongan kepada keluarga Nabi Muhammad s. Zubair bin Awam Al-Arqam bin Abu Arqam m/s 109 21 .a. Uthman bin Affan ii.a.w i. iii. iii. I.w m/s 112 (d) Senaraikan tiga tokoh yang memeluk Islam selepas dakwah Islamiah dilakukan oleh Nabi Muhammad s. i. Jahiliah II.KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA 1 (a) Berikan maksud konsep-konsep berikut : Jahala atau jahil dan tidak mengetahui atau tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Rasul IV Khafilah : V Khurafat VI. : Kepercayaan karut atau tahyul.BAB 4 . Orang Arab Quraisy tidak menjalankan aktiviti jual beli dengan keluarga Nabi.w Mereka tidak berkahwin dengan anggota keluarga Nabi Muhammad s.w agar meninggalkan dakwah Islamiah? i.a. ii.a. Assabiah : Semangat kesukuan yang melampau. III.a. iii. Nabi : Orang lelaki yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu daripada-Nya untuk dirinya sendiri : Orang lelaki yang dipilih oleh Alah untuk menerima wahyu daripada –Nya untuk dirinya sendiri dan juga untuk disampaikan kepada orang ramai Kumpulan manusia yang bergerak dari satu tempat ke tempat dengan satu tujuan.

diselar dengan besi panas dan ditindih dadanya dengan batu. Persamaan Golongan bawahan tertarik kerana Islam memberikan layanan yang sama kepada semua manusia. m/s 110 (f) Nyatakan faktor-faktor penerimaan Islam oleh orang Arab Quraisy. ii. i.w tidak memaksa tetapi memujuk mereka menggunakan akal yang dianugerahi Allah. iii. Yassir dan Sumaiyah : Dijemur di padang pasir sehingga isterinya Sumaiyah meninggal dunia. Amir bin Fuhairah : Diseksa dengan kejam sehingga matanya menjadi buta. Pendekatan Nabi Muhammad s. Bilal bin Rabah : Akhlak Akhlak nabi dan keperibadian mulia Nabi menarik minat orang Arab Quraisy peluk Islam. Kemurnian Islam Kemurnian Islam telah menarik minat orang Arab Quraisy memeluk Islam. 22 .(e) Apakah bentuk siksaan yang dikenakan kepada golongan hamba yang berikut? Dijemur.a. Faktor-faktor penerimaan Islam oleh orang Arab Quraisy.

a. m/s 110-11 ii. iv. (i) i. Berikan faktor-faktor penerimaan Islam oleh orang Arab Quraisy. (h) i. Orang Arab Quraisy menolak konsep persaudaraan yang bertentangan dengan konsep assabiah yang menjadi pengangan hidup mereka.(g) Nyatakan faktor-faktor penentangan orang Arab Quraisy Mekah terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s. Keperibadian mulia Nabi Muhammad s. iii.w m/s 110-111 (Persaudaraan) Orang Arab Jahiliah tidak menolak konsep persaudaraan yang bertentangan dengan konsep Assabiah. Nyatakan faktor-faktor penentangan oleh orang Arab Quraisy (Perbezaan) Islam percaya kepada Alah sedangkan orang Arab Quraisy percaya kepada animisme – penyembahan berhala (Tanggapan salah) Orang arab Quraisy menganggap jika menerima Islam mereka terpaksa tunduk kepada nabi. Nabi tidak memaksa tetapi memujuk. ii. iv.a. Prinsip persamaan taraf sesama manusia dalam Islam. Berikan faktor-faktor penerimaan Islam oleh orang Arab Quraisy. (Persamaan taraf) Prinsip persamaan taraf bertentangan dengan sistem social Jahiliah yang membezakan golongan atasan dan bawahan. 23 . iii. Prinsip persamaan taraf sesama manusia tidak dapat diterima kerana system soaial Orang Arab Jahiliah mewujudkan perbezaan darjat antara golongan atasan dengan bawahan. Islam percaya kepada Allah sedangkan Arab Quraisy percaya kepada animisme – penyembahan berhala.w Kemurnian ajaran Islam. Orang Arab Jahiliah memberikan tanggapan salah terhadap tugas Nabi dan menganggap jika memeluk Islam mereka terpaksa tunduk kepada kepimpinan Nabi.

BAB 5 – KERAJAAN ISLAM DI MADINAH 1(a) Nyatakan perbezaan syarat Perjanjian Aqabah Pertama dengan Perjanjian Aqabah Kedua Perjanjian Aqabah Pertama Suku Auz dan khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul Suku Auz dan Khazraj membantu perjuangan Nabi Suku Auz dan Khazraj tidak akan melakukan amalan jahiliah Perjanjian Aqabah Kedua Suku Auz dan Khazraj memeluk Islam dan mengukuhkan taat setia kepada Nabi Mereka menjemput nabi ke Madinah Secara sukarela mereka menyediakan tempat tinggal dan menjamin keselamatan nabi dan orang Islam Mekah m/s 118 & 119 (b) Apakah yang anda faham tentang Piagam Madinah? Piagam Madinah merupakan perlembagaan yang dipersetujui oleh orang Islam dan bukan Islam yang membincangkan hubungan dan tanggung jawab orang Islam dan bukan Islam m/s 124 (c) Nyatakan kepentingan Piagam Madinah dengan melengkapkan tempat kosong yang disediakan. m/s 128 Menggambarkan kepintaran Nabi Muhammad: dapat mengatur pemerintahan yang lengkap Kepentingan Piagam Madinah Membentuk masyarakat baru berasaskan ummah: konsep persaudaraan islam Kehidupan masyarakat lebih sistematik: setiap kaum terikat dengan undang-undang yang telah ditetapkan Menunjukkan ekonomi Islam mementingkan keadilan: amalan riba. penipuan dan rasuah tidak dibenarkan 24 .

Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur jahiliah Menjadi pembuka jalan ke arah penyebaran Islam Mewujudkan pusat pemerintahan Islam yang kuat m/s 136/137 iii iv v 25 . Mesir. Parsi.(d) Bagaimanakah cara Nabi Muhammad s. ii.w menyusun strategi penyebaran agama Islam selepas termeterainya Perjanjian Hudaibiyah Menghantar perutusan ke Rom. ii. iii.a.w membuka semula kota Mekah? i.a. Sebagai strategi jangka panjang untuk penyebaran Islam Untuk memantapkan kerajaan Islam m/s 134 (g) Nyatakan kepentingan pembukaan semula Kota Mekah? i. Habsyah dan sekitar Semenanjung Tanah Arab Menyeru menerusi warkah Membetulkan keadaan dan pandangan Arab Quraisy tentang Islam m/s 129 (e) Huraikan 5 kandungan Perjanjian Hudaibiyah i ii Gencatan senjata selama 10 tahun Kabilah Arab bebas memihak kepada orang Islam Madinah atau orang Orang Quraisy Mekah Orang Islam yang memihak ke Mekah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan Orang Quraisy Mekah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan Umat Islam hanya boleh mengerjakan umrah pada tahun berikutnya (7H) m/s 132 (f) Mengapa Nabi Muhammad s.

IV I. Prinsip yang dimaksudkan dalam pernyataan di atas ialah peperangan dibenarkan I apabila orang Islam diserang musuh II untuk membalas dendam III untuk menjaga maruah negara IV untuk menjaga tempat ibadat A B C D I. Berdasarkan pernyataan di atas. IV Jawapan C (I.Soalan Objektif Piagam Madinah mengiktiraf masyarakat Madinah sebagai satu ummah 1. IV II. II. III. III. IV) m/s130 26 . II . III I.II. bagaimanakah kedudukan orang Yahudi di Madinah? I II III IV A C diberi kebebasan mengamalkan ajaran agama mereka dibenarkan mengamalkan riba dalam perniagaan diberi peluang menjadi hakim dijamin keselamatannya selagi mematuhi Perlembagaan Madinah I dan II III dan IV B D II dan III I dan IV Jawapan D (I dan IV) m/s 127 Peperangan yang berlaku dalam Islam harus mengikut prinsip tertentu 2.

mengawal keselamatan khalifah dan memegang amanah. Harta yang dirampas oleh tentera melalui. Seseorang pegawai dilantik untuk memeriksa orang yang mahu menemui khalifah. ASPEK POLITIK SOSIAL SUMBANGAN Meluaskan wilayah Islam hingga ke Afghanistan Membina angkatan tentera laut Islam Mengisytiharkan naskah Al Quran (mushaf Uthmani) Membina jalan raya. Beberapa pegawai dilantik untuk mengurus surat menyurat dan pengumpulan rekod.BAB 6 PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA 1 (a) Bagaimanakah Khalifah Uthman b. Nyatakan maksud konsep-konsep berikut. KONSEP Sistem Khalifah Sistem Wazarah Sistem Urus Setia Sistem Hijabah PENGERTIAN Perlantikan khalifah sebagai ketua pemerintah. jambatan. Perlantikan wazir untuk mengetuai pentadbiran pusat dan gabenor untuk pentadbiran wilayah. m/s 151 Kharaj Jizyah Usyur Ghanimah 27 . Affan dilantik sebagai Khalifah yang ketiga? Khalifah Umar mencalonkan 6 nama sebelum beliau meninggal dunia Saidina Ali dan Saidina Uthman mendapat undi yang sama banyak Menerusi tinjauan pendapat orang ramai yang memihak kepada Khalifah Uthman m/s 147 (b) Nyatakan sumbangan Khalifah Uthman selama pemerintahannya. Cukai tanah Cukai perlindungan Cukai 1/10 daripada hasil pertanian yang didapati oleh tuan tanah. rumah rehat untuk pengembara Mengukuhkan peranan Baitulmal AGAMA m/s 147/148 2.

(a) Apakah maksud hakim mengenakan hukuman berdasarkan ijtihad dalam sistem perundangan pada zaman Umaiyyah? Menggunakan keupayaan berfikir semaksimumnya untuk menghasilkan penetapan sesuatu hukum syarak berdasarkan kaedah-kaedah tertentu. Mereka tidak senang hati kerana tidak mendapat jawapan. m/s 155 Sebab-sebab penentangan Bangsa Parsi dan Barbar Menganggap mereka telah didiskriminasikan. Tokoh Imam Malik Ibn Ishaq Abu Hanifah Sumbangan Penyusun buku Al-Muwatta’ Penyusun sejarah hidup nabi. A. m/s 152 (b) Huraikan sebab-sebab penentangn orang Islam bukan berketurunan Arab pada akhir pemerintahan Bani Umaiyah. Penyusun fikah. 4 (a) Nyatakan tiga tahap kegiatan penulisan pada Zaman Bani Abbasiyah.3. m/s 157 28 . Tahap dua Mengumpulkan hadis nabi ke dalam sebuah buku Tahap tiga Mengarang (b) Nyatakan sumbangan ulama-ulama berikut dalam bidang keilmuan pada Zaman Bani Abbasiyah. Mereka dikenakan cukai yang lebih tinggi daripada kadar yang dikenakan kepada orang Arab. m/s 156 Tahap satu Mencatat segala idea atau percakapan nabi.

5 (a) Lengkapkan maklumat dalam ruangan di bawah. Dianggap sebagai pelindung kepada umat Islam seluruh dunia. • • • • • • • • • • • • • • • • Penaklukan Constantinople oleh Mehmed Fateh Akidah yang kukuh. Ankara dan Gallipoli. Istanbul m/s 159 (b) Jelaskan sumbangan Kerajaan Turki Uthmaniyah. Tentera Islam mempunyai semangat ghazi. • • • • • Sebagai empayar yang merupakan sebuah kesatuan orang Islam di seluruh dunia. Akhlak yang tinggi dalam kalangan orang Islam Eropah. Mempunyai tentera berkuda. Institusi gereja tidak lagi menjadi pelindung kepada masyarakat. Sistem ketenteraan empayar Uthmaniyah yang tersusun. pendidikan. Pantai Aegean.penerbitan dan penterjemahan.. Tokoh Uthman Ertughrul Orhan I Murad I dan Bayezid I Mehmed I Kawasan Taklukan Sekitar Anatolia. Balkan Selatan dan Utara Bulgaria. m/s 161 (d) Huraikan faktor-faktor penyebaran Islam di Eropah oleh Kerajaan Turki Uthmaniyah. Kumpulan Janissari iaitu kumpulan elit yang sangat terlatih dalam selok-belok peperangan. kebudayaan. Berperanan dalam ilmu pengetahuan. Penghijrahan orang Turki ke Balkan. Penggunaan peralatan senjata moden. Armada laut yang kuat. Menyumbang dalam system organisasi dan pentadbiran perundangan Islam (Kanun Suleiman) Kedudukan geografi Istanbul sebagai pusat pertemuan dalam jalinan perdagangan antara Timur dan Barat. Dasar sosial Islam telah menarik minat orang Kristian untuk memeluk Islam. Kerajaan Uthmaniyah menjalankan dasar berteraskan diplomasi dan toleransi. Usaha para pendakwah. Keadaan politik yang tidak stabil di Eropah Kelamahan dan kejatuhan kerajaan Byzantine m/s 162-163 29 .

Perpecahan kerana kewujudan golongan murtad. III. II dan III C. Apakah masalah yang dihadapi oleh Khalifah Abu Bakar selepas dilantik menjadi pentadbir kerajaan Islam Madinah. I dan IV jawapan B m/s 145 3.Soalan Objektif “Jika aku berlaku adil dalam urusanku. Khalifah Abu Bakar as-Siddiq B. II. Kata-kata di atas telah dituturkan oleh A. Khalifah Umar al-Khattab C. Khalifah Ali bin Abi Talib m/s 144 2. I. 1 dan II B. Mengenakan jizyah kepad golongan Zimmi jawapan B m/s 148 4. A. Perpecahan kerana kewujudan golongan yang enggan membayar cukai. berikan bukti beliau merupakan seorang yang sentiasa berusaha Mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara. III dan IV D. Mengikat perjanjian dengan golongan Zimmi. Menghentikan Perang Siffin untuk proses rundingan C. Masjid Cordova mempunyai menara yang Tingginya sekitar 36m Apakah yang dapat disimpulkan melalui pernyataan diatas? A B C D menunjukkan perkembangan ilm pengetahuan menggambarkan kegemilangan seni bina Islam melambangkan ilmu yang dimanfaatkan menggambarkan kehebatan struktur binaan jawapan B m/s 153 30 . Akan tetapi jika aku bersalah. Khalifah Uthman bin Affan D. B. sokonglah aku. Semasa pemerintahan Khalifah Ali. D. Perpecahan kerana munculnya golongan yang menyalahtafsirkan al-Quran IV. betulkanlah aku kembali……” 1. A. Membina markas tentera di Parsi. Perpecahan kerana tidak bersetuju pelantikan beliau.

-Canton menjadi pusat perniagaan terkenal di kalangan peniaga Arab.Peniaga cina berdagang ke Asia Tenggara. Snouck Hurgronje -Penemuan batu marmar pada batu nisan di perkuburan Malik Ibrahim di Grisek Jawa dan batu nisan malik al-Salih di Pasai mempunyai ciri buatan India. -Pedagang Islam menyebarkan Islam menerusi pelabuhan Gujerat.Persamaan bahan penulisan dan kesusasteraan al-Attas.5. 31 . IV Jawapan C (I. John Crawford. -Terdapat persamaan unsur seni bina pada masjid di Nusantara (Kelantan.Islam berkembang ke Asia Tenggara dari China tetapi melalui Champa. IV C I. -Berlaku perpindahan beramai-ramai pedagang Emanuel Gadinho Eridia.IV) ms165 BAB 7 – ISLAM DI ASIA TENGGARA (a) Huraikan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara Teori Tokoh - m/s 175-178 Bukti Kedatangan Arab China India Aktiviti para pedagang Orang Arab dan Parsi mempunyai pusat peniagaan dan petempatan di Canton atau Amoy . IV D II. SQ Islam dari Canton ke Asia Tenggara. Fatimi.Adat resam dan kebudayaan orang Melayu dipengaruhi oleh budaya Arab. III B I. -Kewujudan unsur budaya India di Asia Tenggara. Apakah kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia? I peluasan kawasan penyebaran Islam II pelbagai bentuk kerajaan dan masyarakat terhasil III persamaan dalam sistem pemerintahan IV penguasaan ekonomi oleh orang Islam lebih berkesan A I. III. II.Melaka dan Jawa) . di Asia Tenggara dengan Arab. Syed Naquib .II. -Hubungan perdagangan antara India dan Asia Tenggara.Pengislaman raja dari Asia Tenggara dilakukan Oleh Syeikh dari Arab. .Perkataan Arabpada tulisan jawi. . -Penemuan batu bersurat Terengganu. III. II. .

Raja memeluk Islam diikuti oleh golongan bangsawan dan rakyat. Perkahwinan biasa di antara pedagang Islam dengan penduduk tempatan. Cara penyebaran Perdagangan Pengislaman Huraian Menjalin hubungan perdagangan dengan pelabuhan utama. Cina dan India. Acheh dan Brunei Unsur Islam juga diserapkan pada nama negeri dan raja Sultan Mufti Pegawai Gelaran Rasmi Nama 32 . Membawa ulama untuk menyebarkan Islam. Sifat mahmudah pedagang Islam. Perkahwinan siasah di kalangan kerabat di raja. Hubungan baik antara pedagang Islam dengan pemerintah tempatan. pemungut zakat. m/s 179-180 Perkahwinan (c) Jelaskan pengaruh Islam di Asia Tenggara dalam aspek pemerintahan dan pentadbiran Tema Institusi Huraian Institusi telah diperkenalkan dan diwarisi daripada amalan pemerintah kerajaan Abbasiyah di Baghdad dan kerajaan Turki Uthmaniah Sultan sebagai ketua negara Mufti dilantik sebagai penasihat sultan dalam hal ehwal agama Islam dan pentadbiran negara Wujud pegawai dan petugas seperti kadi. khatib dan bilal. penyelia baitulmal dan penjaga harta wakaf Raja-raja Melaka digelar Khalifatul Mukminin yang bererti pemimpin orang mukmin Islam dijadikan agama rasmi oleh kerajaan Islam di asia Tenggara seperti Melaka.(b) Terangkan Cara-cara Penyebaran Islam di Asia Tenggara. Kejujuran pedagang. Perkampungan Isalam sebagai pusat perbincangan agama. Semangat dakwah Islamiah di kalangan pedagang Arab. Kemurnian sikap dan tingkah laku pedagang Islam. Pengislaman Raja Pasai diikuti para pembesar.

3 Apakah maklumat yang tercatat di batu nisan tersebut. D Hubungan perdagangan Champa dengan China m/s 182 33 . Berdasarkan catatan China 977. Syariff Ali Mufaqih Muqaddam B. Syeikh Nuruddin al-Raniri C. Islam telah berkembang ke Brunei. Siapakah pembesar Brunei yang dihantar ke China? A Tun Perak B Tun Ali C Pu Ali D Hamzah Fansuri 2. Syeikh Shamsuddin D. A Perkahwinan raja Champa. B Pengislaman raja Champa C Syarat pembayaran cukai dan hutang. Abdul Rauf Singkel m/s 182 m/s 182 Bukti kedatangan Islam ke Champa berdasarkan penemuan batu nisan bertarikh 1039. A.Syariah KMA Jihad Undang-undang syariah diperkenalkan di samping pengamalan undang-undang adat Di Acheh terdapat kanun mahkota Alam yang mempunyai ciri-ciri sebuah perlembagaan Islam Menggerakkan semangat jihad di kalangan rakyat untuk menentang penjajah Ms 188 Soalan objektif 1. Pendakwah yang menyebarkan Islam ke Brunei ialah.

Mamluk di Mesir dan Uthmaniyah di di Turki Pemimpin orang Mukmin. Zillullah Fil-Alam/Zillullah Fil-ardh Khalifatul Mukminin Daulat Daulah Adat Perpatih Adat atau sistem perundangan tidak bertulis yang digunakan di Negeri Sembilan dan Naning. Nasab keturunan yanglebih mengutamakan jurai keturunan sebelah ibu. Definisi konsep Konsep Definisi Bayangan Allah di muka bumi. Konsep ini merupakan warisan dan amalan para pemerintah kerajaan Abasiah dan Saljuk di Baghdad. Hukum Kanun Manu 34 . Adat atau sistem perundangan tidak bertulis yang digunakan di Negeri-Negeri Melayu selain daripada Negeri Sembilan dan Naning Hukuman yang berbentuk denda atau gantirugi berupa harta.BAB 8 : Pembaharuan dan pengaruh Islam di Malaysia sebelum kedatangan Barat 1. Undangundang ini membezakan jenis hukuman berdasarkan kelas. Bermaksud bahawa seseorang raja atau Sultan itu mempunyai kuasa tertentu yang membolehkan sesiapa sahaja yang melanggar arahannya atau derhaka akan menerima akibat atau tulah. Pernah digunakan oleh Sultan Mahmud Shah di Melaka dan Sultan Abdul Ghaffur Muhyidin di Pahang. Adat Temenggung Diat Matrilineal Parilineal Nasab keturunan yang lebih mengutamakan jurai keturunan sebelah bapa Tradisi perundangan Hindu-buddha yang disesuaikan dengan adapt resam tempatan. Berasal dari perkataan arab yang bermaksud kuasa atau kerajaan. Hukuman ini dikenakan terhadap pembunuh yang membunuh tanpa sengaja.

Kedatangan agama Islam ke Tanah Melayu telah memperkenalkan beberapa unsur Islam kepada amalan pentadbiran di Tanah Melayu. (Zillullah) Penggunaan istilah istilah Zillullah fil-alam dan Zillullah filardh bagi mengantikan konsep dewa raja (Khalifatul) Penggunaan gelaran Khalifatul Mukminin yang bermaksud pemimpin orang mukmin (Institusi Kesultanan) Institusi Kesultanan kekal berdasarkan sistem pewarisan dan raja atau sultan sebagai kuasa tertinggi (N9) Di Negeri Sembilan kuasa tertinggi terletak di tangan Yang Dipertuan Besar (Pembesar) Sultan dibantu oleh bendahara. Jelaskan pernyataan di atas dengan merujuk kepada pengaruh Islam dalam bidang pentadbiran. (Daulat) Konsep daulat sebagai pengikat antara Sultan dan rakyat (Adat) Adat-istiadat diwujudkan seperti cara berpakaian. penghulu bendahari. tingkahlaku dan sebagainya (Nasab) Asas nasab keturunan Sultan berdasarkan Iskandar Zulkarnain dan bukannya berdasarkan penitisan dewa 35 .2. laksamana dan sebagainya PENGARUH ISLAM DALAM PENTADBIRAN (Ulama) Ulama-ulama dilantik sebagai penasihat seperti Makhdun Saiyid Abdul Aziz. Maulana Abu Bakar. bahasa. Maulana Sadar Jahan dll.

Sumatera dari Datuk Perpatih Nan Sebatang dari Pagar Ruyung. Undang-undang di Tanah Melayu terbahagi kepada 2 iaitu Undang-undang Bertulis dan Undangundang Tidak Bertulis. Lengkapkan jadual perbandingan di bawah ini antara Adat Perpatih dengan Adat Temenggung Adat Perpatih Perkara Adat Temenggung Datut Ketumanggungan Palembang.3. Sumatera Bersifat matrilineal yang lebih mengutamakan jurai keturunan sebelah ibu Pengasas Nasab Bersifat parilineal yang lebih mengutamakan jurai keturunan sebelah bapa Mengikut hokum faraid dalam Islam yang lebih mengutamakan anak lelaki Lebih mengutamakan anak perempuan dalam pewarisan harta Ketua dipelbagai peringkat dilantik oleh kumpulan ketua dari peringkat bawah Harta Pemilihan pemimpin Ketua dari pelbagai peringkat dilantik dari atas ke bawah Ahli setiap suku tidak dibenarkan berkahwin dari suku yang sama Perkahwinan Bebas memilih pasangan hidup asalkan tidak bercanggah dengan Islam Secara musyawarah Penyelesaian masalah Budi bicara dan kuasa mutlak raja atau Sultan 36 .

(4 markah) i. UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG TIDAK BERTULIS Rajah di atas menunjukkan sistem perundangan yang terdapat di Tanah Melayu selepas kedatangan Islam. i. iv. iii.UNDANG-UNDANG BERTULIS 4. a) Senaraikan 2 undang-undang bertulis yang terdapat di Tanah Melayu. Hukum Kanun Melaka__________ Undang-Undang Laut Melaka Undang-Undang Pahang Undang-Undang Perak Undang-Undang Kedah Undang-Undang Johor ( 2 markah) b) Apakah perbezaan utama diantara Undang-undang bertulis selepas kedatangan Islam dengan Hukum Kanun Manu? (2 markah) Hukum Kanun Manu membezakan jenis hukuman berdasarkan kelas manakala undang-undang selepas kedatangan Islam tidak berdasarkan kelas- ____________________________________________ c) Senaraikan 4 perkara yang terkandung dalam Hukum Kanun Melaka. Pantang-larang dalam anggota masyarakat________________ Hukuman ke atas kesalahan jenayah______________________ Undang-undang keluarga_______________________________ Permasalahan ibadah Hukuman ke atas kesalahan tertentu 37 . ii. Tanggungjawab raja dan pembesar_______________________ ii.

syiling 38 . 5. goldos. Nyatakan jenis-jenis matawang yang digunakandi Tanah Melayu (m/s 210) Negeri Negeri-negeri Melayu Jenis Matawang Matawang timah Johor Katun Kedah Diperbuat daripada timah berbentuk ayam jantan Johor Matawang emas dipanggil kupang Kelantan Kijang Portugis Bastrados.d) Mengapakah undang-undang di Tanah Melayu mengecualikan Sultan atau Raja dari sebarang tindakan sekiranya mereka melakukan kesalahan? (2 markah) Melambangkan kedudukan Raja atau sultan sebagai kuasa tertinggi dalam kerajaan_____________________________________________. rix dollars. dinheiros Belanda Ducats. Lion dollars.

iii.6. Nyatakan peraturan-peraturan cukai yang dikenakan kepada pedagang yang berdagang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka (m/s 211) Negara Peraturan Cukai India. ii. Bayaran yang dikenakan oleh pemerintah terhadap aktiviti tertentu. Ceylon. Bayaran yang dikenakan oleh pemerintah terhadap barang tertentu Sumber pendapatan kerajaan untuk pembangunan kerajaan______ 8. Senaraikan jenis-jenis cukai yang dikenakan di Melaka (m/s 211) cukai tetap__________________ cukai diraja_________________ cukai import________________ cukai kepalacukai bebas kepala cukai labuh batu_____________ 39 ..Pegu. China Orang Asing dari Kepulauan Melayu Membayar cukai sebanyak 5 % Cukai diraja sebanyak 3 % Orang Asing Lain Cukai diraja sebanyak 6 % 7. Apakah yang dimaksudkan dengan cukai ? (m/s 211) i.Siam Dikenakan sebanyak 6 % daripada jumlah barang Jepun.

v. Tidak terdapat pentadbiran pusat yang berkesan. ii. vii. iii. Semangat ingin tahu. perdagangan dan kehidupan perbandaran. iv. Penonjolan terhadap keupayaan manusia berfikir untuk menyelesaikan permasalahannya (c) ii. Golongan petani terpaksa mencari perlindungan daripada tuan tanah. Kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan.BAB 9 – PERKEMBANGAN DI EROPAH 1(a). Raja merupakan asas kepada pembentukan system feudal. viii. Berikan ciri-ciri Zaman Gelap di Eropah. vi. Senaraikan tiga tokoh-tokoh Renaissance Francesco Petrach Nicolo Machiavelli Giovanni Bocaccio Berikan maksud konsep-konsep berikut. (b) Apakah maksud Renaissance? Rennaissance bermaksud Kelahiran Semula dikenali juga sebagai humanisme. iii. iv. Keadaab tidak menentu membawa kepada kemunculan golongan baron. Konsep Renaissance Reformation Counter reformation Indulgences Patron Katedral magyar Pergerakan Luddite Inkuiri conquista Maksud/huraian Kelahiran semula Perubahan atau pembaharuan Menahan atau bertindak sesuatu yang baru Surat pengampunan dosa Penaung Gereja besar di bawah bidang kuasa bishop Suku kaum terbesar di Hungary Gerakan pekerja di Britain yang membantah kaedah pengeluaran baru. 2. Penjajahan dan penaklukan mengikut bahasa Sepanyol 40 . Golongan petani terpaksa membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanah. Petani yang tidak berkemampuan membayar cukai terpaksa menyerahkan tanah mereka kepada tuan Tanah.

Alat Jethro tull Spinning Jenny Mule Memperkenalkan enjin berkuasa wap digunakan dalam perlombongan arang batu. 4. 41 . Negara Slogan Inggeris The White Mans Burden Peranchis Mission Civilisatrice Jerman Tugas Menyebarkan Tamadun Amerika The Blessings Off The Anglo. Mnegakibatkan kemusnahan dan peperangan di Eropah.. Orang Eropah berperang mengikut mazhab masing-masing.Saxon Protection Berikan kesan-kesan gerakan Reformation di Eropah. m/s 238 m/s 222 5. tanaman secara bergilir. Nyatakan sumbangan tokoh-tokoh berikut Tokoh Niccolo Machiavelli Johann Sebastian Bach Michelangelo Richard Arkwright Johan Gutenberg Martin Luther George Stephenson Huldreich Zwingle John Kay Christopher Columbus Lord Townstrend Jethro Tull James Hargreaves Samuel Crompton Thomas Newcowen Sumbangan/bidang Penulis buku The Prince Muzik Lukisan Water frame Mesin cetak Melahirkan mazhab Protestan/ menentang amalan indulgences Lokomotif – roket bergerak selaju 16 batu sejam. Timbul sikap toleransi antara pelbagai mazhab untuk meningkatkan pendidikan. Muncul mazhab iaitu mazhab katolik dan protestan. Memperkenalkan kaedah ladang. Monarki baru ingin membebaskan diri dari Paus. Pemimpin mazhab Protestant di Switzerland Flying Shuttle Orang Eropah pertama sampai ke Amerika.3. Tema pecah mazhab musnah dua toleransi monarki paus Huraian Negara Eropah berpecah. Kuasa gereja terhadap kerajaan monarki baru berkurang. Senaraikan slogan yang digunakan oleh orang Eropah untuk mengembangkan tamadun mereka.

m/s 227-229 Huraian Perubahan dalam system pemilikan tanah persendirian. Faktorfaktor kemunculan gerakan Reformation Penyelewengan Amalan penguasa gereja tidak selari dengan kitab Bible. Tema tanah awam gandum ladang buruh hijrah gilir baru alat baja lebihan Indulgences Penjualan surat pengampunan dosa oleh golongan gereja. 8. 7. 5. Tanaman diusahakan secara besar-besaran akibat akta pemagaran tanah. Kaedah tanaman bergilir diperkenalkan. 2. 10 11 Nyatakan sebab-sebab utama berlakunya Revolusi Pertanian di Britain. 6. m/s 220-221 Rasuah Golongan gereja cenderung mengamalkan gaya hidup bangsawan. 7. 9. 42 . Lebihan hasil diperdagangkan. Apakah faktor-faktor yang membawa kemunculan Gerakan Reformation? Kepincangan Mempersoalkan kedudukan dan amalan gereja. Tanaman baru diperkenalkan – turnip dan ubi kentang. Petani berhijrah ke kawasan bandar. 3. 4. Bil. Mesin cetak Pengenalan mesin cetak ciptaan Johann Gutenberg – bible mudah dan murah untuk dicetak. 1. Sistem pemilikan tanah awam Harga gandum meningkat disebabkan permintaan yang tinggi. Jethro tull memperkenalkan alat menggali dan menugal Baja asli digunakan secara meluas. Petani menjadi buruh ladang.6.

1. Peralihan industri desa kepada perkilangan yang mengkomersialkan barangan. 3. 7. Peladang kaya melaburkan modal dan sanggup menanggung risiko. tenaga kuda.229 43 . 8. 2. Huraikan sebab-sebab penjelajahan dan penerokaan orang Eropah pada abad ke 16. Sebab-sebab penjelajahan Persaingan Persaingan antara Sepanyol dan Portugal untuk mendapatkan kawsan pengaruh Semangat kebanggaan bangsa Gold. Tordesillas Kesan Perjanjian Tordesillas – pembahagian kawasan pengaruh masingmasing. 6. Rekaan ciptaan sains dan teknologi – alat pemintal benang spinning Jenny. Pengkhususan pengeluarn dapat meningkatkan kuantiti dan kualiti barangan. Bil. Ekonomi Desakan ekonomi mendorong penjelajahan orang Eropah ke Timur – Mendapatkan rempah. Glory and Gospel 9.8.emas dan sutera. Huraikan faktor-faktor utama yang menyebabkan Revolusi Perindustrian yang berlaku di Britain. Sistem pengangkutan – kapal laut dan keretapi. Semangat dan kegiatan keusahawanan. Agama Menyebarkan agama kristian. m/s 226 . m/s 223-225 Galakan Raja Sepanyol dan Raja Portugal bertanggungjawab memberikan galakan. 5. 4. Tema revolusi modal rekaan semangat desa khusus teknologi pengangkutan Huraian Revolusi pertanian menyumbang kepada revolusi perindustrian. Penggunaan teknologi – enjin berkuasa wap.

Brangan dari timur telah memperkaya ekonomi Eropah.• • Politik Penguasa tempatan terpaksa membuat perjanjian dengan wakil eropah. 44 . Mengiktiraf kuasa Eropah. Penyebaran agama kristian. • • Social Masyarakat tempatan terpengaruh dengan gaya hidup eropah. Emporium dunia seperti Goa dan Melaka dkuasai oleh Portugal. Berikan Kesan-kesan penjelajahan Eropah terhadap masyarakat Setempat • • • • Ekonomi Daerah luar Eropah menjadi pembekal kepada masyarakat di Eropah. Meningkatkan gaya hidup masyarakat Eropah.

Kerajaan pusat berkuasa atas pemilikan tanah. bersifat Keduniaan C. Kewujudan kerajaan pusat III. Amalan pembayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat. B.III dan IV m/s219 2. Kesatuan kebangsaan IV. Kemunculan monarki baru II. D.1. Apakah asas gerakan Reformation di Jerman? A. Perlantikan pegawai tinggi oleh kerajaan pusat. Bagaimanakah kekuasaan monarki baru diperkukuhkan pada zaman Renaissance di Eropah? A. D. bersifat Keagamaan B. I. B. berasaskan Ilmu pengetahuan m/s 221 45 .II dan IV I. C. Penghapusan system feudal A.II dan III I. Berikut adalah kesan politik zaman Renaissance di Eropah.III dan IV II. 3. I. berasaskan Idealogi humanisme D. C. Kuasa raja telah diambil alih oleh kerajaan pusat.

iii. v. Emas Bijih Timah Arang Batu Antimoni Bijih Besi (muka surat 250) 2. Pedagang India pada zaman silam menggelar Tanah Melayu sebagai Suvarnabhumi yang bermaksud Bumi Emas (muka surat 250) 3. iv. ii. Pemodal Eropah telah Berjaya menyaingi Pemodal China dalam sektor pengeluaran bijih timah di Tanah Melayu pada abad ke-20 (Muka surat 251) 6. mendapatkan kebenaran daripada Pembesar Melayu Hasil bijih timah dijual semula kepada Pembesar Melayu Harga bijih timah ditentukan oleh Pembesar Melayu sendiri (muka surat 250-251) 5. ii. Senaraikan hasil galian yang terdapat di Tanah Melayu i. Bijih Timah adalah galian terpenting yang mula diperdagangkan di Tanah Melayu sejak abad ke -9 lagi (muka surat 250) 4. Nyatakan syarat yang dikenakan oleh pembesar Melayu terhadap pengusaha dari China dalam perusahaan biji timah i.BAB 10 – DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA INDUSTRI PERLOMBONGAN 1. Perusahaan Bijih timahtelah berubah daripada Intensif Buruh kepada Intensif Modal (muka surat 251) 46 . iii.

Kuala Jelai ii.Raub. iii.Orang China yang berhijrah ke Tanah Melayu berasal dari wilayah Selatan China seperti : i. Kwangsi iii. (muka surat 250) PERLOMBONGAN EMAS TRADISIONAL KOMERSIAL Kawasan Kaedah Kawasan Kaedah i. v. suasana di Negara asal Galakan kerajaan Kolonial British Penerimaan Orang Melayu/kedatangan tidak ditentang oleh Orang Melayu Hubungan tradisi antara Tanah Melayu dan India Kemakmuran Tanah Melayu Peluang pekerjaan Kestabilan politik di Tanah Melayu (muka surat 253) 47 .mendulang i. iv. Fukien (muka surat 252) 2. ii. kapal korek ii. vi.Bau Sarawak ii. Senaraikan faktor-faktor yang mendorong kedatangan buruh India dan China ke Tanah Melayu i.Pahang i. Kuala Selising i. vii.Penggunaan Tenaga Buruh Luar.melampan 1. Kwangtung ii.

Kemasukan Buruh dari China Lengkapkan jadual di bawah • Sistem Pengambilan Kakitangan • • • • • Sistem Tiket Kredit • • • • • Sistem pengambilan rumah kongsi • • Majikan yang perlukan buruh menghantar pegawainya ke China untuk dapatkan buruh Majikan membiayai tambang dan perbelanjaan buruh Imigran akan diiringi oleh pegawai tersebut sehingga sampai ke tempat majikan Bakal imigran dikumpulkan oleh kheh – Thau ( ketua ) Bakal imigran dikenali sebagai Sin Kheh Diawasi oleh nakhoda kapal atau agensi buruh Perlu buat perjanjian lisan atau bertulis untuk menjelaskan hutang Sin Kheh dibekalkandengan tiket yang menunjukkan pelabuhan yang akan dituju serta keterangan mereka bebas atau berhutang Apabila tiba di pelabuhan mereka akan diambil oleh pemborong buruh yang menjadi orang tengah mendapatkan majikan dengan bayaran tertentu Mac 1872 jawatan pegawai pelindung buruh dari China diwujudkan m/s 253 .254 Pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai dari negar China yang dilantik oleh sebuah rumah kongsi Pegawai ini membiayai semua perbelanjaan buruh hingga sampai ke rumah kongsi Pembawa buruh akan dibayar oleh tuan punya rumah kngsi dengan kadar yang telah dipesetujui m/s 254 48 .

Buruh dari India akan datang sendiri dengan biayaan masing-masing . tandil atau mandur seorang Kangani akan diberi kepercayaan oleh majikan dan akan diberi lesen serta dihantar pulang ke India untuk mencari tenaga buruh Diberi wang pendahuluan untuk membiayai perbelanjaan buruh hingga tiba ke Tanah Melayu Sistem Buruh Bebas atau Merdeka Sistem Kontrak - Sistem Kangani - - Institusi Kewangan dan Insurans 1. iii.Setibanya di Tanah Melayu mereka bebas memilih tempat dan pekerjaan yang mereka kehendaki Majikan akan membiayai tambang buruh ke Tanah Melayu Sebagai balasan.Kedatangan diatur oleh orang atau kumpulan tertentu kerana kepentingan ekonomi .Kemasukan Buruh dari India 1. (muka surat 255) . ii. Lengkapkan jadual di bawah. Senaraikan cara kemasukan buruh India ke Tanah Melayu i.buruh akan bekerja dengannya untuk jangka masa tertentu 1-3 tahun dengan bayaran minimum 9-13 sen setahun Akibat penindasan dan pemerasan. iv. Mercantile Bank 1859 The Chartered Bank 1875 Hong Kong And Shanghai Bank 1894 Algemene Bank Nederland 1899 49 . Sistem Buruh Bebas atau Merdeka Sistem Kontrak Sistem Kangani 2. iii. ii. pada tahun 1907 digantikan dengan Sistem Kangani apabila berkuatkuasanya Undang-undang Tabung Imigresen India bermaksud ketua. Namakan bank Eropah yang awal ditubuhkan di Tanah Melayu i.

Ipoh 1920 Ban Hin Lee Bank. Sabah dan Sarawak i) Tanah Melayu .Akta Tanah Simpanan Melayu 1913 .Peraturan Tanah Perak 1879 . Namakan bank yang ditubuhkan atas inisiatif pemodal tempatan di Tanah Melayu i) ii) iii) Kwong Yik Bank. Senaraikan undang-undang tanah yang diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu.2.Land Settlement Order 1933 .Enakmen Tanah Persekutuan 1897 .Land Order 1948 m/s 261 .Proklamasi III Perlindungan Hak Pribumi m/s 261 ii) Sarawak iii) Sabah 50 .Land Order 1931 . Nyatakan bidang perkhidmatan penting yang diinsuranskan i) ii) iii) iv) v) Insuran maritim atau kelautan Insuran kebakaran Insuran harta Insuran perniagaan dan kemalangan Insuran nyawa m/s 257 Dasar British terhadap pertanian Undang-undang berhubung tanah 1.Kanun Tanah Selangor 1891 .Peraturan Tanah Sungai Ujong 1887 m/s 259 . Nyatakan 2 fungsi penubuhan bank i) ii) Dana dari luar Negara dapat disalurkan terus ke Tanah Melayu dengan lebih mudah dan cepat Bertindak sebagai ejen pembayar kepada pengekspot dan pengimpot m/s 256 4. Pulau Pinang 1935 m/s 257 3. Kuala Lumpur 1913 Bank of Malaya.

m/s 265 Komprador . sewa beli.boleh dijadikan cagaran bagi mendapatkan modal m/s 259 ii) jamin iii) mudah iv) cagaran Dasar British terhadap pekebun kecil 1. m/s 263 Sistem Pendidikan -Sistem pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda Vernakular kaum masing-masing sebagai bahasa pengantar.memudahkan urusan pentadbiran seperti cukai dan urus niaga terhadap tanah seperti pajakan.2.rekod dan catatan yang sempurna menjadi bukti pemilikan terhadap tanah .Pemodal yang mempunyai talian yang rapat dengan British m/s 257 51 .rekod bertulis adalah penting bagi menjamin dan mengesahkan pemilikan tanah . Mengapakah British memperkenalkan undang-undang tanah? i) Rekod . Pembandaran .Perubahan daripada pekan kecil atau kampung kepada sebuah Bandar hasil pertambahan fungsi atau kegiatan ekonominya. penjualan dan pembelian tanah . Huraikan maksud perkataan di bawah. Apakah tujuan British memperkenalkan Enakmen Tanah Padi 1917? i) ii) melarang penanaman getah di kawasan penanaman padi mengurangkan jumlah penyertaan pekebun kecil getah di kalangan orang Melayu melarang pembukaan tanah-tanah baru untuk tujuan penanaman getah iii) Kesan-kesan Dasar Ekonomi British di Tanah Melayu 1.

2. Lengkapkan carta di bawah dengan kesan-kesan dasar ekonomi British di Tanah Melayu Pembandaran Pembentukan Masyarakat Berbilang Kaum Sistem Pendidikan Vernakular KESAN-KESAN DASAR EKONOMI BRITISH DI TANAH MELAYU Sektor Perkilangan Sistem Pengangkutan dan Perhubungan Perkhidmatan Kesihatan 52 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful