EDITORIAL

Da]i-mi o lam`, vene am eu!
Motto : “S`-mi tai venele …. S` mi le las lungi ….” Motto2: “}ara mea cu râuri multe/ {i cu dealuri [i cu flori/ Ai în tine o popula]ie/ De mai mul]i locuitori
Iubesc pe[tii. Din acest motiv prefer s` îi [tiu în ap`, nu mor]i întro farfurie pe o mas`. La fel îmi iubesc [i ]ara. O iubesc numai s` nu am de a face cu elementele ei: guvern, poli]ie, s`n`tate, transporturi, [amd. M` trezesc diminea]` [i m` duc la baie. La robinet, în cazul în care pe ]eava de ap` cald` curge ceva, deschid robinetul [i m` sp`l cu acel lichid ro[iatic. Apoi deschid cel`lalt robinet din care curge un lichid albicios, care miroase infernal a clor, de care m` folosesc pentru a m` sp`la pe din]i [i apoi a-mi face un ceai (sau cafea dup` caz). Deschid televizorul. Pe un canal sunt [tiri de unde aflu c` Becali a declarat c` afar` plou`. Evident aceast` [tire a devenit un “Breaking news” pe toate canalele. Pe alt canal Simona Sensual în ]â]ele goale ne spune cum crede ea în iubire [i cum poporul român este cretin. Renun] la TV, m` îmbrac [i m` urc apoi în ma[in` sperând s` ajung la birou. Ies din parcare [i intru într-o groap` în care îmi rup bascula fa]` dreapta. M` dau jos din ma[ina s` sun dup` o ma[in` de tractare. Între timp un poli]ist îmi d` amend` pentru c` am oprit în loc nepermis. Încerc s`-i explic c` ma[ina este în 3 ro]i [i nu se poate deplasa … În zadar. Pân` la urm` îi dau o [pag` [i îmi face proces verbal de amend` pe motiv c` nu purtam centură. Dup` 3 ore de a[teptare, renun] la ma[in` [i pornesc spre birou. Acolo m` a[teapt` o factur` de la Zapp care m` anun]` c`, de[i am reziliat contractul cu ei acum 3 ani, au decis unilateral s` reînnoiasc` contractul [i c` am de plat` 40 de milioane (vechi) penalit`]i . Un alt plic de la Poli]ia Cluj m` informeaz` c`, în urma sesiz`rii mele referitoare la sustragerea din firm` a autoturismului cu num`rul B 11 XMR au decis s` m` amendeze cu 1200 RON pe motiv c` nu am vrut s` declar CINE mi-a sustras ma[ina. Apoi vine contabila cu ni[te ordine de plat` pentru impozite. Pl`tesc ni[te TVA pentru ni[te facturi pe care nu le-am încasat niciodat`, apoi ni[te impozit pe profit pentru ni[te marf` livrat` [i la care clientul mi-a pl`tit cu Ordine de Plat` false! Mai pl`tesc [i ni[te asigur`ri de s`n`tate, o tax` radio calculat` retroactiv pe ultimii 3 ani pe motiv c` …. M` rog , nici ei nu [tiu de ce … La sfâr[itul zilei iau cealalt` ma[in` [i m` duc s` pl`tesc tax` de drum. La ie[irea din benzin`ria unde am pl`tit rovigneta mai iau o groap` care îmi face ro]ile p`trate. M` duc pân` la policlinic`, întrucât am ni[te probleme la un ochi. Acolo, dup` ce sunt consultat, descop`r c` trebuie s` îmi pl`tesc ustensilele [i medicamentele necesare în timpul opera]iei. Între timp, încerc s` v`d ce se mai întâmpl` cu Fordul meu, c`ruia cei de la RAR i-au pierdut Certificatul de Înmatriculare Provizoriu din Germania [i care se afl` de 8 luni în verific`ri la Poli]ie, pân` când cei de acolo î[i vor g`si timp s` dea un telefon ca s` afle c` ma[ina e ok… Plec de la Policlinic` [i m` îndrept spre cas`. Când s` iau ma[ina constat c` un nenea insist` s`-I dau ni[te banii ca [i Tax` de Parcare, bani care se duc în buzunarul personal al Ministrului Turismului pe motiv c` … a[a e. Dau drumul la radio [i aflu de la [tiri c` Serviciile Secrete vor trece în subordinea Ministerului Turismului. M` scurm în urechi crezând c` am halucina]ii, dar un nenea m` l`mure[te ulterior c` a[a e normal, întrucât “Serviciili” caut` terori[ti [i terori[tii când intr` în ]ar` intr` ca turi[ti! E clar … am halucina]ii. Ajung acas`, m` dezbrac … dar apoi m` îmbrac la loc pentru c` s-a spart o conduct` [i de 2 s`pt`mâni nu avem c`ldur`. Deschid frigiderul din care iese un miros bizar. Aflu c` peste zi a fost o “varia]ie de tensiune” pe re]ea [i mi s-a ars frigierul. La fel au p`]it [i cuptorul cu microunde, televizorul, calculatorul, sistemul home-cinema [i tot ce mai era legat la vreo priz`. Sun la “Enel”. O voce blond` îmi r`spunde tandru, de parc` i-a[ fi adus-o pe soacr`-sa în vizit` : “Dac` nu ave]i asigurare la bunuri nu se poate face nimic. Alt`dat` când ie[i]i din camer` s` scoate]i din priz` toate aparatele”. O întreb “dar dac` a[ fi fost acas` … [i ar fi venit supratensiunea era altceva?”. A r`mas blocat` [i dup` 2 minute de gândire a r`spuns “Trebuia s` fi scos aparatele din priz` când a venit supratensiunea!”. M` duc s` caut o tesl` pentru a-mi da cu ea în cap, întrucât nu m-am gândit c`, atunci când presimt c` va veni o supratensiune s` scot aparatele din priz`!!! Neg`sind tesla, cobor în fa]a blocului, trec de banc`, de cazinou, de farmacie, m` opresc la shaormerie [i pornesc s` m` plimb prin Bucure[ti pentru a M` trezesc diminea]` [i m` duc la baie. La robinet, în cazul în care pe ]eava de ap` cald` curge ceva, deschid robinetul [i m` sp`l cu acel lichid ro[iatic. Apoi deschid cel`lalt robinet din care curge un lichid albicios, care miroase infernal a clor, de care m` folosesc pentru a m` sp`la pe din]i [i apoi a-mi face un ceai (sau cafea dup` caz).Deschid televizorul. Pe un canal sunt [tiri de unde aflu c` Becali a declarat c` afar` plou`. Evident aceast` [tire a devenit un “Breaking news” pe toate canalele. Pe alt canal Simona Sensual în ]â]ele goale ne spune cum crede ea în iubire [i cum poporul român este cretin. m` calma. Trec de banc`, de farmacie, de cazinou, de banc`, de banc`, de farmacie, de cazinou, de banc`, de banc` [i apoi m` îndrept spre banc` întrucât mi-am amintit c` trebuie s` pl`tesc taxele de 7 [i 13 RON pentru numerele provizorii la Fordul aflat “în verific`ri la Poli]ie”. Aflu c` taxa de 13 lei poate fi pl`tit` la orice CEC, îns` taxa de 7 RON trebuie pl`tit` numai cash la CECul pe raza c`ruia am domiciliul. Întreb “dar de ce? nu pot face un ordin de plat`?” R`spunsul m-a blocat “Nu se poate întrucât ace[ti bani se duc la Consiliul Local, iar contul Consiliului Local este Confiden]ial !!!!!!” E clar. Mâine îmi iau liber pentru c` trebuie s` merg pân` în centru s` pl`tesc tax` de 7 RON. Între timp primesc un telefon de la un prieten care m` roag` s`-l iau de la aeroport întrucât avionul cu care ar fi trebuit s` plece s-a izbit la decolare de un cal care se plimba pe pist`. Îi spun s` ia un taxi întrucât nu am chef s` pierd 3 ore pentru a str`bate cei 9 km de la mine pân` la aeroport … Dau s` traversez ca s` intru în scara blocului [i a[teptând s` apar` culoarea verde a semaforului, m` uit la ma[inile parcate în fa]a blocului: 2 Q7, 1 ML63 AMG, 1 Bentley, 3 X5 [i un CLS AMG apar]inând tipului care st` cu chirie în garsoniera confort 2 de la 9. M` întorc acas` [i m` culc … Mâine m` a[teapt` o nou` zi … Sper s` îi supravie]uiesc … PS. Acesta NU ESTE UN PAMFLET ci reprezint` ÎNTÂMPL~RI REALE din via]a de locuitor la României.

Autotehnica - martie 2009 3

CUPRINS

Pag. 3 - Editorial Pag. 6, 8 - Actualitatea Service Pag. 10 - Alegerea [i montarea piesei corespunz`toare Pag. 16 - Concernul PSA (Peugeot - Citroën) [i Bosch î[i unesc for]ele pentru dezvoltarea tehnologiei hibrid

Zilele trecute, “surfând” pe net am dat peste ni[te informa]ii foarte interesante! Dând dovad` de profesionalism, echipa de la ZF Friedrichshafen AG a avut bun`voin]a s` posteze pe pagina lor câteva buletine de service cu informa]ii foarte utile, pentru voi aceia care intra]i în contact zi de zi cu sistemele de rulare ale autovehiculelor. Câteva sfaturi referitoare la cum [i ce monta]i pe anumite autovehicule le vezi g`si în acest articol.

10
Sincer s` fiu am r`mas pu]in surprins când am citit pentru prima oar` titlul acestui comunicat de pres`. M` gândesc…ce leg`tur` are climatizarea cu dioxidul de carbon?! Intrând în am`nuntele textului, am realizat c` nu este vorba emisiile de dioxid de carbon ale motorului pe combustie de sub capot`, ci despre “emisiile motoarelor” ce se alfa în ma[in`. {i de aici începe partea interesant`!

22

Pag. 20 - Schimbare bec (Xenon) - Volvo S40/V50 Pag. 22 - Senzorul Climate Control (CCS) -M`surarea Dioxidului de Carbon Pag. 26 - Un echipament esen]ial dar … necunoscut Concernul PSA (Peugeot Citroën) [i Robert Bosch GmbH anun]` încheierea unui parteneriat strategic în vederea dezvolt`rii tehnologiei Diesel hibrid. Conform acestei colabor`ri, Bosch va contribui la dezvoltarea electromotoarelor [i a dispozitivelor electronice de propulsie pentru sistemele Diesel hibrid utilizate de concernul Peugeot - Citroën la producerea autovehiculelor cu trac]iune integral`. De asemenea, Bosch va asigura produc]ia de serie a acestor elemente, precum [i livrarea lor.

16

Pag. 30 - Workshop Alba Iulia -28 februarie 2009 Pag. 32 - DSG cu 7 viteze la BMW M3 (I) Pag. 39 - Date de la cele mai mici automobile pân` la vehicule de 38 de tone Pag. 42 - Diagnosticare Audacon Pag. 46 - Autovehiculele rutiere de la malul m`rii

4 Autotehnica - februarie 2009

CUPRINS

Ast`zi nu mai este noutate cutia de viteze cu dou` ambreiaje, cel pu]in la nivelul de [tiri. Dar la DSG-uri (Direct Shift Gearbox) varianta cu [apte viteze constituie o noutate. Pe lâng` firma VW, în colaborare cu GETRAG, BMW-ul a început s` comercializeze [i el cutia de viteze cu dou` ambreiaje. Caroserii Pag. 50 - Stâlpul B - Înlocuire

32

Pag. 56 - PARBRIZUL - Accesoriu sau element-cheie? Partea a cincea - INSTRUIT-DOTAT-ATENT, E{TI FERIT DE ACCIDENT” Pag. 64 - Apari]ii editoriale Pag. 66 Lista autoturismelor “EURO 3” care pot fi omologate în vederea înmatriculării în România (V)

Ne vom limita, în aceast` „trecere în revist` la ceas aniversar”, la a construi o punte între pove]ele marilor no[tri înainta[i [i dumneavoastr` dragi studen]i [i absolven]i, leg`tur` care poate va ie[i pu]in din [abloanele clasice aferente prelegerilor universitare -rigide oarecum, nu atât prin expunerea teoriilor, cât prin rigoarea [tiin]ific` a datelor puse la dispozi]ie. Ne vom aminti de începuturi [i realiz`rile noastre comune, de principiile enun]ate de mari gânditori, respectate [i urm`rite întocmai de distin[ii no[tri profesori în procesul instructiv educativ [i s`dite în sufletul studen]ilor de ieri, adic` al dasc`lilor dumneavoastr` de ast`zi...

46

PARTENERI
3M: Pag. 34-36; 4cars: Pag. 9; AttoSoft: Insert; Audacon: Pag. 39-41; AutoComplex: Pag. 19; AutoMarket: Pag. 9; Bosch: Pag. 17; Cargo Magazin: Pag. 11; East European Trade: Pag. 23; ECO European Consulting: Pag. 23; Forte: Pag. 29; L’Intesa: Pag. 25; Lubexpert: Pag. 27; Mercom: Pag. 19; NovaTech: Pag. 36-37; Rune: Cop. 4, Pag. 7; Unior-Tepid: Pag. 11; Wahler: Pag. 23;
Autotehnica - februarie 2009 5

Principalele activită]i ale companiei KRAFTWERK Europe Ltd. sunt produc]ia, importul, distribu]ia şi exportul sculelor adresate profesioniştilor şi industriei. Sculele sunt fabricate ca mărci proprii şi sunt supuse unui control al calită]ii foarte strict. KRAFTWERK Europe Ltd. este proprietarul mărcii de scule industriale KRAFTWERK ce este foarte cunoscută în prezent în ]ările europene. În România, pute]i comanda produsele KRAFTWERK prin firma KVAIO Solution, unic distribuitor. Datele de contact ale firmei KVAIO Solutions sunt: Adresa: Str. Măriuca nr. 4, RO-7000 Bucureşti, Tel: +40 722 47 64 67, Fax: +40 723 19 67 54, E-Mail: office@kvaio.ro.

ACTUALITATEA

RUBRICA REALIZATA IN COLABORARE CU

Citroën a lansat sistemul Snow Motion Citroën face înc` un pas important în materie de siguran]` activ` odat` cu dezv`luirea noului sistem inteligent anti-derapare, botezat Snow Motion. Tehnologia a fost dezvoltat` pentru a permite [oferilor s` ruleze în siguran]` pe suprafe]e acoperite cu z`pad` f`r` s` dezactiveze sistemul ESP. Obiectivul francezilor a fost acela de a produce un sistem u[or de utilizat, f`r` costuri adi]ionale care poate fi introdus [i pe versiunile standard de echipare. Vehiculele dotate cu un sistem conven]ional de control al trac]iunii regleaz` derapajul ro]ilor distribuind mai pu]in cuplu atunci când detecteaz` o aderen]` sc`zut`. În condi]ii extreme, aceste sisteme nu sunt de fiecare dat` foarte eficiente. Snow Motion rezolv` aceast` problem` datorit` unui sistem de control al trac]iunii complet nou. Acesta func]ioneaz` în trei faze: 1. Sistemul m`soar` informa]iile venite din partea [oferului (accelera]ia, unghiul de rota]ie al volanului) [i analizeaz` condi]iile din exterior (înclina]ia drumului, aderen]a, grosimea stratului de z`pad`) 2. Informa]iile venite în urma ac]iunilor celui aflat la volan sunt comparate cu realitatea de pe drum iar o unitate electronic` de control calculeaz` set`rile recomandate pe care le trimite apoi sistemului de control al motorului [i sistemului de frânare 3. Diferen]a între set`rile recomandate [i r`spunsul autovehiculului este determinat` instantaneu, iar ajust`rile necesare sunt f`cute pentru a optimiza comportamentul ma[inii în func]ie de ac]iunile celui aflat la volan [i realitatea existent` pe [osea. De asemenea, mi[carea vehiculului este împ`r]it` [i ea în dou` faze separate: pornirea [i înaintarea. Pornirea: Aceast` faz`, activ` pân` la 4 km/h, este caracterizat` de folosirea alternativ` a celor dou` ro]i motrice. Unde este necesar, aceast` faz` se activeaz` în func]ie de grosimea z`pezii, aderen]a disponibil` [i for]a de accelerare a autovehiculului. Înaintarea: Aceast` faz` este activat` în dou` etape: - dup` faza de pornire, când vehiculul dep`[e[te limita de vitez` bazat` pe trei parametri: înclina]ia drumului, informa]iile venite în urma ac]iunilor celui aflat la volan, aderen]a existent` pe drum; - direct, dac` faza de pornire nu a fost activat`. În aceast` faz`, sistemul selecteaz` nivelul optim de func]ionare bazat pe informa]iile venite în urma ac]iunilor celui aflat la volan [i condi]iile de aderen]` existente pe drum.

Nissan [i Renault vor împ`r]i o gama nou` de motoriz`ri
Carlos Ghosn, pre[edintele alian]ei Renault-Nissan, a decis c` Nissan [i Renault vor împ`r]i toate motoriz`rile în viitorul apropiat, pentru a mic[ora costurile. Înc` de la formarea alian]ei Renault-Nissan în 1999, cei doi produc`tori au început s` împart` diferite componente [i tehnologii. Cu toate acestea, împ`r]irea întregii game de motoriz`ri este ceva nou pentru aceast` alian]`. Nissan se va concentra asupra propulsoarelor otto, pe când Renault v` dezvolta motoare diesel. Astfel, fiecare produc`tor va putea oferi un produs nou [i performant, f`r` a dubla costurile de dezvoltare. Nissan [i Renault sper` ca noua decizie s` le aduc` un câ[tig de 1.8 miliarde de dolari în decursul anului 2009. Primul motor care va fi împ`r]it de cei doi produc`tori este un propulsor V6 diesel, cu numele de cod V9X. Noul motor dezvolta 232 CP la 3.750 rpm [i un cuplu motor de 450 Nm la tura]ia de 1.500 rpm.

Fiat preg`te[te Multijet II
Grupul Fiat a finalizat dezvoltarea celei de-a dou` genera]ii a tehnologiei Multijet, titlu sub care sunt cunoscute motoarele diesel din gama modelelor companiei italiene. Conform unui comunicat publicat de Centrul de Dezvoltare Fiat, primul motor Multijet II va fi montat în 2009 sub capota lui Lancia Musa, fiind vorba de o unitate de 1.3 litri SDE care poate dezvolt` 75 sau 95 cai putere. Sistemul se bazeaz` pe un nou injector [i pe o nou` valv` selenoid al c`ror scop este de a reduce la minim consumul [i emisiile poluante. Noul motor Multijet II se încadreaz` în normele Euro 5 [i, dup` "plantarea" sub capota lui Lancia Musa, urmeaz` s` fac` parte din oferta modelelor Fiat. În prima faz`, de tehnologia Multijet II vor beneficia modelele de clas` mic` [i mini a constructorului italian, urmând ca modelele compacte [i mari (Fiat, Alfa Romeo, Lancia) s` treac` ulterior la-genera]ia a doua a sistemului Multijet.

6 Autotehnica - martie 2009

ACTUALITATEA

RUBRICA REALIZATA IN COLABORARE CU

BMW utilizeaz` gazele de e[apament pentru a crea energie BMW a anun]at, prin vocea lui Klaus Draeger, directorul Departamentului de Dezvoltare al m`rcii, ca testeaz` în acest moment o tehnologie de regenerare a energiei care se bazeaz` pe un sistem utilizat la ora actual` de sateli]ii care graviteaz` în jurul P`mântului. Aceast` tehnologie are la baz` un generator termoelectric care, spun oficialii BMW, ar putea s` salveze între 5 [i 10% din energia pierdut` de motor atunci când func]ioneaz`.

Suedia: "În 2030 nu vom mai utiliza petrol"

Principiul de func]ionare al sistemului e simplu. Acesta se bazeaz` pe reac]ia dintre dou` metale cu temperatur` diferit`, care lipite formeaz` un câmp electric. În momentul în care gazele de e[apament sunt împinse înspre exterior, c`ldura acestora reac]ioneaz` cu metalele, producând energie. În condi]iile în care 30% din energia produs` de un motor este eliminat` [i pierdut` prin sistemul de evacuare, "colectarea" unui procent din aceasta face ca eficien]a pachetului dezvoltat de BMW s` fie mai mare decât cea a dou` dintre tehnologiile de baz` ale pachetului Efficient Dynamics de la BMW: sistemul Stop]Start [i cel de regenarare a energiei la frânare. "Noul sistem va fi dezvoltat complet peste circa cinci ani, urmând ca acesta s` fie implementat pe modelele de serie în jurul anului 2015", spune Klaus Draeger.
8 Autotehnica - martie 2009

Suedia a anun]at, prin vocea ministrului Economiei, c` [i-a propus ca pân` în anul 2030 s` devin` prima ]ar` din lume complet independent` de petrol. ]inta suedezilor nu pare deloc una imposibil`, în condi]iile în care, în acest moment, cea mai mare parte a energiei utilizate în aceast` ]ar` este procurata din prelucrarea reziduurilor [i din prelucrarea energiei geotermale. În plus, conform ultimelor date statistice publicate de guvernul suedez, nu mai pu]in de 85% dintre ma[inile produse de companiile Saab [i Volvo destinate Suediei

se bazeaz` pe motoare care func]ioneaz` pe etanol, un alcool produs din cereale. În prima faz`, autorit`]ile suedeze anun]aser` c` anul în care petrolul va deveni non grata în statul nordic va fi 2020, îns` bariera a fost împins` cu 10 ani mai târziu pentru ca ceilal]i produc`tori auto s` î[i alinieze flotele [i tehnologia la noile cerin]e de mediu ale pie]ei. ]inta oficial` a Suediei este ca toate ma[inile vândute în aceast` ]ar` în 2030 s` func]ioneze pe baz` de curent electric sau combustibil ecologic.

Toyota preg`te[te un airbag posterior central
Toyota a anun]at ast`zi oficial c` va produce în scurt timp, în serie, primul airbag central destinat locurilor din spate. Rolul acestuia este de a-i proteja pe ocupan]ii scaunelor posterioare de o coliziune în cazul unui impact lateral. Atunci când ma[ina este lovit` întruna dintre u[ile laterale, noul airbag - plasat într-o consol` aflat` pe sp`tarul scaunelor - se activeaz` [i ac]ioneaz` ca o barier` care îi protejeaz` pe pasagerii din spate de a se lovi reciproc. Conform informa]iilor furnizate de Toyota, primul astfel de airbag va face parte din dotarea unui model care va fi lansat în Japonia în viitorul apropiat.

SERVICE
Pag. 10 - Alegerea [i montarea piesei corespunz`toare Pag. 16 - Concernul PSA (Peugeot - Citroën) [i Bosch î[i unesc for]ele pentru dezvoltarea tehnologiei hibrid Pag. 20 - Schimbare bec (Xenon) - Volvo S40/V50 Pag. 22 - Senzorul Climate Control (CCS) -M`surarea Dioxidului de Carbon Pag. 26 - Un echipament esen]ial dar … necunoscut Pag. 30 - Workshop Alba Iulia -28 februarie 2009 Pag. 32 - DSG cu 7 viteze la BMW M3 (I) Pag. 39 - Date de la cele mai mici automobile pân` la vehicule de 38 de tone Pag. 42 - Diagnosticare Audacon Pag. 46 - Autovehiculele rutiere de la malul m`rii

Alegerea [i montarea piesei corespunz`toare

Zilele trecute, “surfând” pe net am dat peste ni[te informa]ii foarte interesante! Dând dovad` de profesionalism, echipa de la ZF Friedrichshafen AG a avut bun`voin]a s` posteze pe pagina lor câteva buletine de service cu informa]ii foarte utile, pentru voi aceia care intra]i în contact zi de zi cu sistemele de rulare ale autovehiculelor. Câteva sfaturi referitoare la cum [i ce monta]i pe anumite autovehicule le vezi g`si în acest articol. Amortizoare Renault Mégane. Puntea spate Informa]ii importante în instalare Func]ionarea corect` [i durata de via]` a amortizoarelor este garantat` numai dac` acestea sunt instalate corespunz`tor, mai exact f`r` torsiune. Efectul acesteia se face sim]it asupra tijei amortizorului/ dispozitivului de ghidare dar [i asupra capetelor de prindere. Toate acestea au ca efect zgomote nedorite [i uzură prematur`. În urma centraliz`rii plângerilor înregistrate de pe pia]`, au ie[it în eviden]` dou` erori de montare ale amortizoarelor pe axul spate al autovehiculelor Renault Mégane.
10 Autotehnica - martie 2009

- Cap`tul de prindere superior nu este montat corespunz`tor, vede]i pozele. - Amortizoarele au fost strânse în momentul în care axul atârna [i nu în momentul în care autovehiculul este

sus]inut de ro]i. Acest mic am`nunt este general valabil pentru toate amortizoarele [i toate autovehiculele. Amortizoarele pentru Mégane au fost schimbate ca [i design [i modificate la

BULETIN SERVICE

cap`tul superior de prindere. Din aceste motive codurile acestora s-au schimbat [i ele. Amortizoare MB Sprinter / VW-LT puntea fa]` 115 904 / 115 905 / 115 906 / 115 907 În cazul acestor autovehicule, amortizoarele corecte pot fi alese rapid [i sigur atunci când num`rul de referin]` OE, reg`sit pe amortizorul montat pe ma[in` poate identificat. Judecând dup` diferen]ele vizibile, amortizoarele difer` deseori ca lungime. Toate elementele de fixare sunt identice. Instalarea unor amortizoare necorespunz`toare are ca efect diminuarea siguran]ei în mers [i apari]ia unor zgomote. Atunci când ave]i dubii asupra alegerii amortizorului corespunz`tor folosi]i tabelul de mai jos.

12 Autotehnica - martie 2009

BULETIN SERVICE

Amortizoare MB Sprinter / VW-LT puntea spate 290 377 / 290 378 / 290 379 / 290 403 / 290 955 / 124 654 Amortizoarele pentru aceste autovehicule sunt disponibile în trei lungimi [i în versiuni ranforsate corespunz`tor. Num`rul componentei poate [i v`zut pe înveli[ul protector. Dac` amortizoarele nu mai pot fi sigur identificate prin citirea etichetelor, atunci tabelul urm`tor v` va fi de folos:

Suport amortizoare BMW - puntea spate E36 / E46 / Z1 / Z3 802 003 Omiterea pl`cilor conice (vezi s`ge]i) în momentul instal`rii unor noi suporturi poate cauza zgomote nedorite, iar elementele de cauciuc se pot deplasa. Asigura]i-v` întotdeauna c` în timpul instal`rii pl`cilor conice (vezi s`ge]ile) sunt montate în pozi]ia corect`.

ATEN}IE ! Respecta]i cuplul de strângere recomandat de produc`tor!

Autotehnica - martie 2009 13

NOI TEHNOLOGII

Concernul PSA (Peugeot - Citroën) [i Bosch î[i unesc for]ele pentru dezvoltarea tehnologiei hibrid

Concernul PSA (Peugeot Citroën) [i Robert Bosch GmbH anun]` încheierea unui parteneriat strategic în vederea dezvolt`rii tehnologiei Diesel hibrid. Conform acestei colabor`ri, Bosch va contribui la dezvoltarea electromotoarelor [i a dispozitivelor electronice de propulsie pentru sistemele Diesel hibrid utilizate de concernul Peugeot - Citroën la producerea autovehiculelor cu trac]iune integral`. De asemenea, Bosch va asigura produc]ia de serie a acestor elemente, precum [i livrarea lor.

Tehnologia Diesel hibrid reprezint` elementul central al strategiei pentru mediu elaborate de concernul PSA (Peugeot – Citroën), iar dezvoltarea [i introducerea ei în produc]ia de serie este una dintre priorit`]ile actuale ale produc`torului francez de automobile. Tehnologia inovatoare Diesel hibrid a fost prezentat` pentru prima dat` în cadrul Salonului Auto de la Paris, în dotarea modelelor Peugeot Prologue [i Citroën Hypnos [i va fi utilizat` la fabricarea autovehiculelor Peugeot [i Citroën, începând din anul 2011.

16 Autotehnica - martie 2009

NOI TEHNOLOGII

Prin decizia de colaborare cu un singur partener, concernul Peugeot - Citroën gr`be[te introducerea pe pia]a european` a autovehiculelor hibrid. Bosch a fost selec]ionat în acest sens ca urmare a pozi]iei sale de lider la nivel mondial în domeniul tehnologiilor auto, compania urmând s` livreze o serie de componente necesare sistemelor hibrid. În baza acestui parteneriat, Bosch livreaz` motoare electrice pentru propulsia pun]ii spate, generatoare de înalt` tensiune, montate în zona anterioar` a autovehiculului, precum [i dispozitivele electronice necesare pentru controlul acestora. De asemenea, Bosch livreaz` conform specifica]iilor concernului Peugeot - Citroën [i interfe]ele dintre componentele electrice [i electronice, precum [i Sistemul Antiblocare ABS [i Programul Electronic de Stabilitate ESP®. Aceast` strâns` colaborare dintre echipele de dezvoltare ale celor dou` companii partenere are drept scop optimizarea sistemului hibrid de propulsie. Efectul, în timp, va fi accelerarea procesului de ob]inere a unor cuno[tin]e avansate în acest domeniu, care se va dezvolta semnificativ în urm`torii ani. Produc`torul francez de automobile este convins c`, prin apli-

carea acestei strategii, va putea lansa pe pia]`, cu costuri reduse [i într-un interval de timp mai scurt, inova]ii tehnice care s` reduc` în mod semnificativ emisiile de CO2. Concernul Peugeot - Citroën mizeaz`, de asemenea, pe faptul c` acest parteneriat va contribui la consolidarea pe plan european a sectorului tehnologiilor hibrid. Bosch consider` c` aceast` colaborare cu PSA (Peugeot – Citroën) reprezint` o ocazie de a dezvolta împreun` un sistem hibrid inovativ, performant [i competitiv. Bosch se ocup` de peste 30 de ani cu dezvoltarea tehnologiilor hibrid, dispunând de experien]` în special în ceea ce prive[te managementul acumulatorului, electromotorului [i sistemului de frânare, precum [i a sistemelor de control a motorului [i a cutiei de viteze. Echipa special format` pentru Proiectul „Hibrid” reune[te circa 370 de exper]i din diferite departamente din cadrul grupului Bosch, sarcina lor fiind dezvoltarea [i comercializarea sistemelor [i componentelor pentru autovehiculele hibrid [i electrice. Sursa: Robert Bosch GmbH

18 Autotehnica - martie 2009

SERVICE

Schimbare bec (Xenon) - Volvo S40/V50

Dup` 01. 2004 1. Schimbarea becului de faza scurt`. Trage]i în sus [i scoate]i [ina de fixare a carcasei blocului optic! Împinge]i pu]in spre exterior carcasa blocului optic!

2. Scoate]i farul din suport, trage]i spre fa]`, [i înl`tura]i-l de pe ma[in`!

3. Deconecta]i cuplajul electric!

4. Împinge]i spre exterior clemele ce fixeaz` capacul carcasei din spate, scoate]i-le, [i înl`tura]i capacul!

20 Autotehnica - martie 2009

SERVICE

5. Întoarce]i dispozitivul de aprindere spre stânga, [i scoate]i-l de pe lampa cu xenon! La întoarcere, cuplajul electric va ie[i automat din dispozitivul de prindere! Scoate]i dispozitivul de pe lampa cu xenon, desface]i clemele de fixare, [i schimba]i becul cu xenon!

6. Schimbarea becului. Scoate]i blocul optic conform celor descrise mai sus! Întoarce]i dulia becului spre stânga, [i scoate]i împreun` cu becul! Scoate]i cuplajul electric de pe dulie [i schimba]i becul!

7. Schimbarea becului de pozi]ie. Trage]i spre spate [i scoate]i becul din carcasa reflectorului împreun` cu dulia! Schimbarea becului la lumina de semnalizare [i la lumina lateral`. Demonta]i carcasa reflectorului conform celor descrise mai sus!

8. Întoarce]i dulia becului de semnalizare (1) spre stânga, [i scoate]i împreun` cu lampa electric`! Împinge]i pu]in spre fa]` dulia luminii laterale, [i întoarce]i spre stânga, iar dup` aceea scoate]i din carcasa reflectorului împreun` cu lampa electric`! 8. Întoarce]i dulia becului de semnalizare (1) spre stânga, [i scoate]i împreun` cu lampa electric`! Împinge]i pu]in spre fa]` dulia luminii laterale, [i întoarce]i spre stânga, iar dup` aceea scoate]i din carcasa reflectorului împreun` cu lampa electric`!

Verifica]i func]ionarea corespunz`toare a becurilor conform practicii cunoscute. Cu ajutorul unui instrument de diagnosticare legat` în serie verifica]i dac` nu au ap`rut vicii, [i respecta]i reglement`rile de baz` ale luminilor!

Autotehnica - martie 2009 21

NOI TEHNOLOGII

Senzorul Climate Control (CCS) M`surarea Dioxidului de Carbon
Sincer s` fiu am r`mas pu]in surprins când am citit pentru prima oar` titlul acestui comunicat de pres`. M` gândesc… ce leg`tur` are climatizarea cu dioxidul de carbon?! Intrând în am`nuntele textului, am realizat c` nu este vorba emisiile de dioxid de carbon ale motorului pe combustie de sub capot`, ci despre “emisiile motoarelor” ce se alfa în ma[in`. {i de aici începe partea interesant`!

Senzorul CCS detecteaz` concentra]iile de CO2 rapid [i sigur. Acesta folose[te un principiu fizic stabil pe termen lung: Radia]ii Infraro[ii Non Dispersive (NDIR). Atunci când se alege op]iunea de recirculare a aerului, dup` o anumit` perioad` de timp, concentra]ia de CO2 din compartimentul pasagerilor cre[te natural datorit` respira]iei. Conform unor teste efectuate de Bosch, într-un autovehicul ce se afl` patru pasageri, nivelul de CO2 atinge cote critice în 8-10 minute, în func]ie de volumul cabinei [i etan[eitate. Acest lucru conduce la disconfort [i ame]eal`. Din moment ce CO2 este incolor [i inodor,

Eficien]a: - Îmbun`t`]ire a eficien]ei sistemului A/C - Consum anual, în condi]ii de climat european: mai mic de 0.1l/100 km Confort: - Calitatea aerului controlat` Siguran]a: - Monitorizarea nivelului ridicat de CO2 ca urmare a scurgerii refrigerantului (R744 de exemplu) - Detectarea pasagerilor sau animalelor blocate/închise în ma[in` concentra]ia crescut` a acestuia nu va fi sesizat` de pasageri - cel pu]in pân` nu sunt sim]ite efectele. Pentru a contracara riscul ca pasagerii s` fie în pericol sau chiar r`ni]i ce concentra]ia de CO2, monitorizarea onboard este necesar`. Poate c` în acest moment a[a ceva vi se pare exagerat, îns`, dac` st`m pu]in [i cuget`m, cam a[a au fost categorisite cam toate sistemele noi aplicate pe automobile. Caracteristici - Monitorizarea [i controlul calit`]ii aerului - Senzitivitate mare la gazul ]int` (CO2) - Design robust conform cerin]elor automotive - Carcas` mic` [i compact` - Senzor spectroscopic cu detector MEMS [i surs` infraro[u fiabil` - Acurate]e mare pe toat` durata vie]ii - Timp de r`spuns scurt - M`surarea temperaturii [i umidit`]ii aerului (op]ional)

Poza 1 - Dimensiunile senzorului

22 Autotehnica - martie 2009

Autotehnica - martie 2009 23

NOI TEHNOLOGII

Poza 2 – Principiul de operare

Structura senzorului Filtrele [i detectoarele sunt structuri micro, ceea ce face c` dimensiunile senzorului s` fie foarte mici. Semnalul este evaluat de c`tre un ASIC (Circuit Integrat Specific Aplica]iilor Application-Specific Integrated Circuit), ceea ce permite un design electronic ingenios [i mic. Pentru ca gazul ce este monitorizat s` fie în continu` circulare prin zona destinat` acestui procedeu, este folosit` o membran` de difuzie a gazului. Carcasa senzorului este mic` [i compact`, instalarea acestuia pe automobil fiind foarte flexibil` din punct de vedere al pozi]ion`rii. Conceptul senzorului Senzorul opereaz` pe baza metodei spectroscopice pentru a m`sura concentra]ia de CO2 din aer. Acesta are o surs` de radia]ii a c`rei lumin` parcurge o rut` definit` înainte de a ajunge la al doilea canal de detectare a radia]iilor. Semnalul de la canalul detectorului de CO2 se schimb` în func]ie de concentra]ia de CO2, în timp ce semnalul de la sursa de referin]` r`mâne constant. Interfa]a End-Userului Senzorul comunic` cu un ECU via LIN 2.0. Senzorul va fi disponibil [i ca solu]ie stand-alone dar [i ca parte integrat` a Bosch Global Blower Module GBM.

Sursa: Robert Bosch GmbH Adaptare: Ing. Colibaba Claudiu

24 Autotehnica - martie 2009

NOI TEHNOLOGII

Un echipament esen]ial dar … necunoscut
Începând din acest num`r dorim s` prezent`m, în fiecare num`r ultimele echipamente [i tehnologii pe plan mondial, echipamente care vor deveni nelipsite în atelierele service de mâine. În acest num`r v` prezent`m un echipament aparent de domeniul SF, dar care va deveni în curând o unealt` esen]ial` în orice atelier service auto. Vrem - nu vrem, tehnologia evolueaz`. Vrem - nu vrem pentru a repara un automobil nu mai este suficient` trusa de chei fixe [i tubulare [i în cel mai fericit caz, un voltmetru ca s` m`sur`m curentul de la alternator, sau în cel mai fericit caz un pistol stroboscopic.

Vrem - nu vrem , ca s` repar`m o ma[in` începem s` avem nevoie de echipamente din ce în ce mai sofisticate. {i uite a[a vechiul aparat cu l`mpi “pentru m`surarea unghiului de fug`” s-a transformat într-un echipament computerizat pentru verificarea geometriei sistemului de direc]ie sau vechiul multimetru s-a transformat într-un tester motor [i apoi într-un scanner computerizat. Au ap`rut echipamente noi, care la început p`reau ciudate, dar care acum sunt esen]iale în func]ionarea unui atelier service: aparatele pentru recuperat [i recondi]ionat freon, aparatele cu ultrasunete pentru cur`]at injectoare, endoscoapele cu care ne putem uita în interiorul motorului, etc. Pe lâng` acestea, un nou echipament începe s` î[i fac` din ce în ce mai sim]it` prezen]a în atelierele service auto. Aparent un produs destinat în exclusivitate [colilor sau celor din cercetare, el a început s` fie din ce în ce mai utilizat în atelierele service, odat` cu sc`derea pre]ului pân` la un nivel accesibil tuturor: MICROSCOPUL ELECTRONIC. Evident c` 99% din cei care citesc asta î[i vor pune fireasca întrebare dac` am
26 Autotehnica - martie 2009

probleme cu nervii capului s`u dac` am b`ut ceva în ultimele 30 de minute. Sincer s` fiu … pentru chestia cu nervii capului nu garantez, dar sigur nu am b`ut nimic … Ce con]ine un astfel de echipament ? Avem microscopul propriu-zis, conectabil prin cablu USB la ORICE CAL-

CULATOR [i un soft de vizualizare [i captur` imagini. Din punct de vedere al dimensiunilor, acesta poate fi comparat cu un pix ceva mai gros… Hai s` vedem câteva chestii care se pot face cu un astfel de produs, pe care lam v`zut prezentat la Salonul CeBIT de la Hanovra, anul acesta [i care am v`zut

NOI TEHNOLOGII

c` a f`cut furori printre utilizatori. Putem , de exemplu, vizualiza “ciobiturile” din scaunul supapei Putem analiza starea orificiilor injectoarelor Putem analiza starea supapelor Putem verifica starea lipiturilor din interiorul echipamentelor electronice Cum func]ionează? Extrem de simplu! Se leagă prin USB la orice calculator, care poate fi desktop, laptop sau chiar UMPC (vezi figura) Mai este un soft care poate realiza [i captură de imagini [i care vine împreună cu aparatul … [i GATA ! Mai este nevoie de argumente? Dacă dori]i mai multe detalii despre produsele prezentate în Revista AutoTehnica, vă rugăm să ne contacta]i.

Autor: Victor Balas

28 Autotehnica - martie 2009

EXPOTECH

Workshop Alba Iulia
28 februarie 2009
În ciuda unei vremi nu tocmai prietenoase, peste 130 de specialişti din domeniul auto, au decis să se reunească, în dată de 28 Februarie 2009, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Albă Iulia la o nouă manifestare din ciclul "Auto Tehnica Workshop". Pe lângă expozi]ia în care au fost prezentate cele mai noi produse şi tehnologii destinate atelierelor service auto au fost organizate şi 5 conferin]e pe teme de interes pentru specialişti. Dar întrucât vorba multă - sărăcia omului şi ca să nu pară că ne lăudăm ... preferăm să lăsăm imaginile să vorbească. Următorul eveniment : Iaşi 4 Aprilie 2009. Vă aşteptam în Capitala Moldovei să vorbim despre diagnoza, aer condi]ionat şi func]ionarea senzorilor şi actuatorilor.

30 Autotehnica - martie 2009

PARTENER MEDIA

SERVICE

DSG cu 7 viteze la BMW M3 (I)

Ast`zi nu mai este noutate cutia de viteze cu dou` ambreiaje, cel pu]in la nivelul de [tiri. Dar la DSG-uri (Direct Shift Gearbox) varianta cu [apte viteze constituie o noutate. Pe lâng` firma VW, în colaborare cu GETRAG, BMW-ul a început s` comercializeze [i el cutia de viteze cu dou` ambreiaje.

Cum am mai scris de multe ori, DSG-ul este o cutie de viteze alc`tuit` din dou` ambreiaje [i un arbore de transmisie intermediar`, cu care putem s` schimb`m vitez` aproape instantaneu [i f`r` a întrerupe leg`tura mecanic`. Produc`torii încearc` s` „alunge”

pedala de ambreiaj fiind „relicva trecutului”. Spunem acest lucru, deoarece, conform unui studiu, nu procedeul clasic de schimbare al vitezelor îi atrage ce conduc`torii auto, ci posibilitatea de a schimba treapta de viteza când [i cum doresc, lucru posibil [i f`r` pedala de

ambreiaj. DSG-ul func]ioneaz` atât automat (automatizat) cât [i manual. La BMW DSG-ul cu [apte viteze se fabric` cu ambreiaj umed, nu uscat, ca la celelalte modele de pe pia]`. La cel uscat ar putea fi un dezavantaj evacuarea

32 Autotehnica - martie 2009

SERVICE

(rota]ia). Ro]ile din]ate de la treptele 1/3/5/7/R sunt a[ezate pe arborele intermediare nr. 1, iar pe cel`lalt sunt cele de la treptele 2/4/6. Pentru a accelera schimbarea treptei de vitez`, la o anumit` treapt` este deja preg`tit` schimbarea la cel`lalt arbore intermediar, pe baza parametrilor dinamici ale vehiculului [i ale motorului. (Bineîn]eles, mar[arierul este o excep]ie). Datorit` regl`rii precise, schimbarea de vitez` se face „f`r` oprire”. Piesele cele mai importante ale transmisiei Unitatea de r`cire de ulei în dou` trepte este instalat` pe partea stâng` a ambreiajului. Unitatea mecatronic` este integrat` în carcasa ambreiajului, pe partea stâng` în direc]ia de mers, iar conductele intr` în radiator. Structura [i fluxul for]ei For]a de la motor ajunge la cei doi arbori intermediari (4,5) prin arborele primar a cutiei de viteze (1), cu ajutorul câte unor ambreiaje în ulei (2,3). Presiunea trece de la cei doi arbori intermediari la arborele central (6), [i iese din schimb`torul de vitez` prin arborele antrenat (8). Perechea a 7-a de ro]i din]ate, care are o transmisie constant`, este conectat` tot timpul, independent de treapta aleas`, deci arborele antrenat [i cele centrale au o leg`tur` continu`. Schimbarea între trepte se face cu ajutorul unui comutator sincron. Comutator care apar]ine treptei 7, blocheaz` arborele intermediar nr. 1 direct la arborele antrenat. Treapta de parcare se g`se[te pe arborele antrenat.

c`ldurii degajate în urma frec`rii, iar la cel umed, surplusul de energie necesar, de aici [i consumul sporit de combustibil. Noul ambreiaj va ap`rea mai întâi pe modelele M (E9xM3). Cu sistemul Drivelogic, care apar]ine ambreiajelor GS7D36SG putem s` activ`m cinci programe în func]ionarea „automat`” [i alte [ase „manuale”. Electronica „DKG” integrat` într-o unitate mecatronic` [i piesele hidraulice „DKG”, toate integrate în transmisie, sunt responsabile pentru

selectare [i func]ionarea oric`ruia dintre programe. Precum am spus [i mai sus, ambreiajul fiind umed, uleiul necesita r`cire, de aici [i apari]ia unei unit`]i specifice de r`cire. Structura cutiei de viteze cu ambreiaj dublu BMW La cei doi arbori intermediari de la cutia DSG sunt legate dou` ambreiaje care au carcas` comun` (discurile de fric]iune exterioare). Aceasta carcas` este legat` direct la volanta de unde vine [i cuplul

Autotehnica - martie 2009 33

SERVICE

Cum schimb` viteza? S` încerc`m s` în]elegem logica schimb`rii vitezei analizând schimbarea între treapta 1 [i 2. Perechea de ro]i din]ate este conectat` cu ajutorul comutatorului sincron al arborelui intermediar la treapta 1. Treapt` a 2-a este deja setat` de comutator pe cel`lalt arbore intermediar, pe baza parametrilor dinamici ale vehiculului. La început, cuplajul al doilea se închide, iar primul se deschide. În acest moment presiunea care trece prin primul cuplaj constituie cea mai mare parte a presiunii. Presiunea este mult mai mare în cercul hidraulic care pune în func]ionare primul cuplaj decât în cel al doilea. Propor]ia presiunii care trece prin primul [i prin al doilea cuplaj se modific` continuu, când se deschide primul [i de închide cel de-al doilea Cea mai mare parte a presiunii sose[te dinspre cel de-al doilea cuplaj. În acela[i timp primul cuplaj se deschide în continuare. În aceast` faz` presiunea hidraulic` este

34 Autotehnica - martie 2009

SERVICE

mult mai mare în cel de-al doilea cuplaj decât în primul Schimbarea vitezei între treptele 1 [i 2 s-a terminat, comutatorul sincron va seta treptele 1 sau 3 pe baza parametrilor vehiculului

Identificarea cutiei de viteze În num`rul de identificare a acestei cutii de viteze cel de-al [aptelea caracter este „S”, ceea ce înseamn` c` apar]ine modelului „sport” (GS7D36”S”G).

Autotehnica - martie 2009 35

SERVICE

Structura cutiei de viteze Structura carcasei Carcasa cutiei de viteze GS7D36SG este compus` din trei p`r]i principale, din carcasa cutiei, din pies` interioar` [i din carcasa diferen]ialului. Prima parte este acoperit` cu placa de acoperire a cuplajului, iar partea dreapt` cu placa de acoperire a modulului mecatronic [i a pieselor hidraulice. Cuva de ulei se g`se[te jos, iar capacul filtrului de ulei pe partea stânga. Construc]ie interioar` Presiunea trece de la volant` la roata exterioar` a cuplajului. Pompa de ulei prime[te presiune tot de la arborele primar a cutiei de viteze. În DSG-ul BMWului se g`sesc patru bra]e de ajustare hidraulice [i patru comutatori sincron. Un actuator comun [i un comutator sincron apar]inând rotii din]ate a treptelor patru [i [ase, [i câte unul ro]ilor din]ate ale treptelor doi [i mar[arier, unu [i trei, precum [i cinci [i [apte. În partea urm`toare a articolului vom prezenta sistemul de ungere [i de r`cire cu ulei în dou` trepte, modulul mecatronic, sistemul de senzor, [i v` vom da [i sfaturi. Continu`m... Autor: CSÜTÖRTÖKI TAMÁS

Articol realizat in colaborare cu Mercom ARAD
Str. Andrei {aguna nr. 120, tel.fax: +40 257 280 905 office@mercom.ro; www.mercom.ro

38 Autotehnica - martie 2009

PRESS

Date de la cele mai mici automobile pân` la vehicule de 38 de tone
AuDaCon AG prezint` date tehnice în domeniul autoturismelor [i autoutilitarelor

În ultimii ani, industria auto a scos pe pia]` numeroase variante de vehicule, sisteme tehnice [i dot`ri. În mod corespunz`tor a sporit nevoia de informa]ii în ateliere, cu privire la valorile de reglaj corecte, ce componente exist` [i unde se monteaz` [i ce lucr`ri de verificare la ce vehicule [i la ce intervale trebuie s` fie efectuate. R`spunsurile la toate aceste întreb`ri sunt oferite de AuDaConAIS, care v` st` la dispozi]ie în variante pentru automobile [i pentru domeniul autoutilitarelor [i prin aceasta poate oferi pentru prima dat`, printr-o solu]ie global`, date pornind de la automobilele cele mai mici pân` la cele de 38 de tone.

Atelierele depind zilnic de informa]ii actuale [i cuprinz`toare cu privire la reglaje, service [i repara]ii. Acestea se situeaz` în centrul activit`]ii AuDaConAIS, care numai în Germania este prezent` pe pia]` cu peste 25.000 de licen]e. Atât sistemul pentru automobile, cât [i cel pentru autoutilitare v` stau la dispozi]ie atât pe DVD, cât [i sub form` de versiune online [i pot fi completate prin diferite module. Baza AuDaConAIS este constituit` în toate domeniile exclusiv de informa]ii [i date originale care provin

de produc`torii de vehicule, cât [i din industria de componente. Pentru a asigura o înalt` aplicabilitate, diferitele date au fost împ`r]ite în trei domenii: repara]ii, service [i calcula]ie. AuDaConTIMES A doua component` important` a AuDaConAIS con]ine, atât în varianta pentru automobile, cât [i cea pentru utilitare, valorile de lucru cu numerele pozi]iilor de lucru utilizate de produc`tor [i sistemul de calcula]ie care asigur` un

calcul corelat automat [i sigur pentru perioadele de uzur`, de repara]ii, de între]inere [i timpii standard. Printr-o constituire automat` a pachetului cu piese de schimb nu este uitat nimic nici la calcula]ie [i nici la efectuarea comenzii. La aceasta se adaug` faptul c` prin posibilitatea leg`turii directe la cataloagele de piese de schimb se poate selecta întotdeauna automat piesa de schimb corect`. Prin diferitele criterii de selec]ie, se ]ine cont de toate variantele tipologice [i de perioadele lucr`rilor specifice.

Autotehnica - martie 2009 39

PRESS

AuDaConREPAIR Sub denumirea de AuDaConREPAIR sunt reunite valorile de reglaj [i datele privind repara]iile. Gama informa]iilor care v` stau la dispozi]ie se întinde de la date generale privind vehiculele – printre altele cu privire la volumul de umplere/specifica]ii privind lubrifian]ii – pân` la listarea momentelor de strângere a [uruburilor. La acestea se adaug` date din domeniile curelelor, sistemului de combustibil, sistemului electric al vehiculului [i sistemului de rulare. Valorile de verificare a emisiilor [i informa]ii din domeniile sistemului de aprindere, instala]iei de frânare [i sistemului de iluminat rotunjesc gama datelor care, prin includerea schemelor tehnice, sunt ajutoare importante pentru lucr`rile cotidiene. În plus, AuDaConREPAIR ofer` numeroase alte documente pe diferite teme importante. Cu ajutorul lor, utilizatorul ob]ine informa]ii textuale suplimentare privind repara]iile, care sunt întregite prin numeroase grafice. Diversitatea temelor se întinde de la comanda motorului sau transmisie pân` la instruc]iuni din domeniile caroseriei, intervalelor de service, sistemelor electrice, codurilor de eroare

sau administr`rii motorului. În plus, datorit` unei leg`turi interactive sunt explorate ample instruc]iuni privind repara]iile. În documentele respective

ve]i g`si, datele tehnice necesare (momentele de rota]ie, valorile de reglaj etc.). Etapele relevante ale repara]iilor sunt eviden]iate grafic.

40 Autotehnica - martie 2009

Scheme de conexiuni interactive, una dintre numeroasele complet`ri Pentru a oferi utilizatorilor posibilitatea de individualiza [i mai mult utilizarea AuDaConAIS, sunt puse la dispozi]ie diferite complet`ri modulare. De exemplu, printre acestea se num`r` un modul cu conexiuni interactive care prin propriile butoane poate fi deplasat f`r` probleme [i poate efectua zoom. Un alt element specific este reprezentat de urm`rirea cablului. Prin aceasta, utilizatorul poate eviden]ia în culori [i optic un cablu [i pozi]ionarea cablului [i s` îl urm`reasc` f`r` probleme de la o component` la urm`toarea. Prin aceasta este înlesnit` mult c`utarea defec]iunilor de c`tre utilizator. Administrarea notific`rilor informeaz` cu privire la transmiterea de informa]ii [i la modific`ri O alt` completare este reprezentat` de administrarea notific`rilor de c`tre AuDaConAIS. Dac` produc`torii de vehicule ofer` dealer-ilor lor informa]ii cu privire la modific`rile din procesele de munc`, acestea sunt completate cu instruc]iuni, cu informa]iile corespunz`toare (valori de lucru, momente de cuplu etc.) [i cu actualiz`rile necesare. Prin nou creata administrare a notific`rilor, în viitor asemenea informa]ii suplimentare vor fi transmise imediat tuturor atelierelor. Astfel, utilizatorii sistemului pot s` reac]ioneze în timp foarte scurt la eventualele date modificate referitoare la intervalele de schimbare, momentele de strângere a [uruburilor, cantit`]ile de umplere sau piesele ce trebuie schimbate. Un alt avantaj al noii administr`rii a notific`rilor este [i afi[area informa]iilor cerute în momentul respectiv care poate fi afi[ate [i luate în considerare [i de produc`tor. Comunicarea în domeniul pieselor de schimb O alt` completare modular` a AuDaConAIS este integrarea solu]iei b`ncii de date într-un catalog de piese de schimb de asemenea g`zduit pe web. Prin aceast` solu]ie, pentru prima dat` cele dou` sisteme comunic` nu numai la nivelul vehiculelor, ci, în paralel, [i la nivelul componentelor. A fost realizat` totodat` o comunicare bidirec]ional`. Prin aceasta, nu mai conteaz` din ce sistem este deschis` [i utilizat` leg`tura. Transmiterea tuturor pozi]iilor relevante privind componentele din AuDaConAIS-Online are loc în mod rapid [i sigur. AuDaConAIS poate fi ob]inut într-o versiune integrat` de la firmele Meteor [i RUNE, precum [i în varianta Stand-Alone prin x-Meditor.

SERVICE

Diagnosticare Audacon
După ce în primele două numere am prezentat Senzorii din capitorul Manual de Diagnoză, trecem în acest număr la Sistemul de pornire/alimentare cu curent electric [i Actuatorii. Reamintim că datele şi informa]iile sunt preluate şi tipărite exact cum apar în soft-ul Audacon AIS iar maşina folosită pentru exemplificare este un VW Golf IV (1J1) motor 1.9 TDI fabricat între 10/1997 05/2004 - putere 66 kW. Generator Descriere Generatorul trebuie sa furnizeze suficient curent în toate conditiile de functionare si sa asigure un nivel suficient de încarcare a bateriei. Generatorul transforma curentul alternativ trifazic produs în curent continuu prin intermediul redresorului. Mod de lucru Înfasurarea de curent trifazic este adusa în renura statorului, iar înfasurarea de excitare în rotor. Înfasurarea de excitare este traversata de curent continuu, care este transmis prin inelul colector si contactele prin frecare rotorului aflat în miscare. Curentul produs în înfasurarea de curent trifazic circula în mare parte prin diodele plus si prin redresor în reteaua de bord. Se produce un curent continuu cât mai putin alternant. Prin intermediul diodelor de excitare, curentul este derivat pentru înfasurarea de excitare. Sistemul de comanda al acestora este preluat de regulatorul de tensiune.

42 Autotehnica - martie 2009

SERVICE

Bujie(bujii) incandescente Bujiile incandescente maresc în cazul pornirii la rece temperatura din camera de combustie (preîncalzire). În cazul bujiilor incandescente actuale, temperatura necesara (pâna la 850° Celsius) este atinsa dupa 4 secunde. Dupa pornirea motorului, bujia incandescenta este exploatata în continuare pentru a îmbunatatii mersul la cald al motorului (recoacere suplimentara). Astfel sunt reduse emisiile de fum si zgomotele. Faza de recoacere suplimentara este de maximum 180 secunde în cazul functionarii la cald. Mod de lucru La aplicarea tensiunii la bujiile incandescente energia electrica este transformata preponderent în filamentul de încalzire în caldura. Temperatura din filamentul de reglare creste întârziat. Astfel absorbtia de curent si puterea bujiilor incandescente sunt limitate si este atinsa temperatura maxima.

Demaror (Starter) Descriere Starterul trebuie sa aduca motorul la turatia de pornire cu absobtie minima de curent. Turatiile necesare motoarelor Otto între 60 si 100/min, motoarelor Diesel între 80 si 200/ min. Adaptarea are loc prin intermediul angrenajului dintre pinionul starterului si coroana dintata a motorului. Dupa pornirea motorului, starterul este decuplat mecanic. Mod de lucru În cazul starterului (starter cu actionare electromagnetica) pinionul angreneaza prin intermediul unei magnet de actionare în coroana dintata. Magnetul de actionare include contacte de comutare pentru curentul starterului. Actionarea comutatorului de pornire a aprinderii atrage releul starterului. O maneta de ambreiere atrage si misca pârghia de ambreiaj, arcul de angrenare si roata libera cu pinion spre înainte. Daca dintele pinionului si golul coroanei dintate se afla opus unul fata de celalalt, pinionul angreneaza direct. Daca acestea nu se afla opus unul fata de celalalt, pârghia ambreiajului comprima arcul de angrenare si contactul principal se închide fara ca pinionul si coroana dintata sa stea în angrenaj, Electromotorul învârte pinionul pe partea frontala a coroanei dintate pâna când dintele pinionului se afla în fata golului coroanei dintate. Arcul de angrenare tensionat împinge pinionul si roata libera înainte pâna când pinionul si coroana dintata se afla în angrenaj. La deconectare, maneta de ambreiaj împinge pinionul cu roata libera înapoi în pozitie de repaus. Dezangrenarea este ajutata de filetul cu pas mare.
43

SERVICE

Supapa de reciclare a gazului de evacuare (EGR) Descriere Supapa de reciclare a gazului de evacuare poate reduce emisiile de azot ale gazului de evacuare. Prim adaugarea gazului de evacuare ars amestecului de aer si combustibil, se ajunge la o scadere a temperaturilor în cadrul procesului de ardere. Prin reciclarea gazului de evacuare se obtine o diminuare a consumului de combustibil. Consumul de combustibil se reduce printr-un randament de exploatare superior si prin presiuni de ardere mai mici. Mod de lucru Supapa de reciclare a gazului de evacuare este controlata mecanic sau pneumatic. Cantitatea de retur este reglata de aparatul de comanda. Acest lucru are loc în functie de turatie, presiunea tubului de aspiratie si temperatura motorului. La mersul în gol nu are loc nicio reciclare a gazului de evacuare, întrucât nu exista emisii majore de azot. În gama sarcinii maxime are loc din cauza raporturilor de presiune mari are loc numai limitat o reciclare a gazului de evacuare. Reciclarea gazului de evacuare se utilizeaza preponderent în gama sarcinii maxime.

Filtru cu carbune activ - valva magnetica Descriere Valva magnetica a filtrului cu carbune activ este parte componenta a sistemului de reglare a vaporizarii. Prin intermediul valvei magnetice a filtrului cu carbune activ este limitata vaporizarea combustibilului. Mod de lucru În cazul motorului decuplat, combustibilul vaporizat din rezervor este stocat în filtrul cu carbune activ. Daca motorul este în functiune si se atinge temperatura de functionare, valva magnetica de pe filtrul cu carbune activ se deschide. Combustibil stocat este scos din filtrul cu carbune activ prin tubul de presiune.

44 Autotehnica - martie 2009

SERVICE

Supapa de reglare - presiune de supraalimentare Common Rail Descriere În cazul sistemelor Common Rail, presiunea de injectie este reglata independent de cantitatea de injectie si turatia motorului. Separarea presiunii de injectie si a cantitatii de injectie are loc prin intermediul unui volum de stocare, blocul de conexiuni. Aceasta este alcatuita din conducte si injector. Un impuls transmis la momentul potrivit de aparatul de comanda la valva magnetica din injector, initiaza un proces de injectie. Mod de lucru Supapa cu bila este apasata în stare de relaxare de catre un arc pe locul sau. Forta arcului mentine bila la presiune foarte înalta pe locul sau. Pentru producerea de presiuni înalte, forta arcului este ajutata de un electromagnet cu un curent continuu sincron. Prin modificarea coeficientului de umplere, poate fi produsa de catre aparatul de comanda orice presiune dorita de la cca. 250 bar la mersul în gol pâna la 1.350 bar, respectiv 1.600 bar la a 2-a generatie. În cazul valvei magnetice fara curent motorul nu porneste. O presiune de injectie mai joasa conduce la o prelungire a duratei de injectie si al o ardere mai slaba, ceea ce la turatii si cantitati de injectie mici contribuie la o functionare

silentioasa a motorului. La turatii mari si cantitati de injectie mari, presiunea de injectie trebuie marita datorita timpului mai scurt si pentru diminuarea procesului de golire a particulelor.

Supapa de reglare duza pompa (PD) / unitate duza pompa (PDE) Descriere La injectia cu pompa cu duza trebuie grupate pompa de injectie combustibil si duza fiecarui cilindru într-o singura componenta. Presiunea înalta este produsa separat pe elementul de injectie al fiecarui cilindru. PDE este montat în chiulasa. Alimentarea si returul combustibilului are loc prin canale integrate în chiulasa. Senzorii transmit aparatului de comanda informatii de ex. în legatura cu pozitia pedalei de acceleratie, turatia motorului, pozitia arborelui cu came, temperatura tubului de aspiratie, presiunea tubului de aspiratie si temperatura lichidului de racire. Aparatul de comanda transforma aceste informatii în comenzi de iesire, de ex. pentru supapa de reglare montata pe PDE, fapt prin care sunt determinate cantitatea de combustibil de care are nevoie motorul, precum si sincronizarea injectiei. Mod de lucru Arborele cu came al motorului cauzeaza prin intermediul unui culbutor si al unui arc recuperator o cursa stabilita pentru fiecare piston. În cazul miscarilor ascendente ale pistonului, combustibilul curge din chiulasa prin supapa de reglare deschisa în camera de înalta presiune aflata sub piston. La un moment determinat de aparatul de comanda, statorul magnetic produce un impuls electric si misca ancora, fapt prin care supapa de reglare este închisa. Pistonul se deplaseaza acum în jos si genereaza prin aceasta o crestere

rapida a presiunii din canalele de presiune. În cazul unei presiuni date, duza se deschide si începe injectia. Daca statorul nu are curent, supapa de reglare se deschide. Astfel scade complet presiune, duza se închide si injectia se încheie.
Autotehnica - martie 2009 45

UNIVERSITARIA

Autovehiculele rutiere de la malul m`rii
Scrisoare deschis` c`tre studen]ii [i absolven]ii no[tri la aproape un deceniu de „înv`]`mânt superior de automobile” la Constan]a

Ne vom limita, în aceast` „trecere în revist` la ceas aniversar”, la a construi o punte între pove]ele marilor no[tri înainta[i [i dumneavoastr` dragi studen]i [i absolven]i, leg`tur` care poate va ie[i pu]in din [abloanele clasice aferente prelegerilor universitare rigide oarecum, nu atât prin expunerea teoriilor, cât prin rigoarea [tiin]ific` a datelor puse la dispozi]ie-. Ne vom aminti de începuturi [i realiz`rile noas-

tre comune, de principiile enun]ate de mari gânditori, respectate [i urm`rite întocmai de distin[ii no[tri profesori în procesul instructiv educativ [i s`dite în sufletul studen]ilor de ieri, adic` al dasc`lilor dumneavoastr` de ast`zi... Cei ce sus]in teza dup` care institutele de înv`]`mânt superior sunt chemate în primul rând s`-i educe pe tineri, se exprim` plastic astfel: stimate [i drag viitor coleg, te afli în facultate nu atât

ca s` înve]i, cât ca s` înve]i cum trebuie s` înve]i, misiunea noastr`, dedicat` asiduu prelucr`rii fiin]ei tale, este aceea de a te înv`]a cum s` gânde[ti conform rigorilor unei educa]ii de elit`. În ceea ce prive[te studiile [tiin]ifice, politehnice [i mai ales cele dedicate pasiunii noastre comune „Automobilul”, ele necesit` mult` înv`]`tur` [i un efort ce se amplific`

46 Autotehnica - martie 2009

UNIVERSITARIA

de la an la an. E[ti atât de prins de înv`]`tur`, încât pentru creativitate î]i r`mâne pu]in timp... cuno[tin]ele sunt, fire[te esen]iale, dar ele nu sunt tot una cu crea]ia. Rezolvarea multor probleme impune o anumit` creativitate: dar dac` nu ai timp pentru a ]i-o manifesta "în mod independent", în cele din urm` n-o vei mai utiliza deloc... [i ceea ce noi am încercat nu[i va fi atins scopul final. De[i rigorile noastre didactic-universitare impun o program` strict` de preg`tire a inginerului de automobile [i fiecare membru al corpului didactic dore[te ca tot ceea ce pred` s` fie cât mai corect [i complet însu[it, am dori s` nu uita]i c` ave]i datoria de a lupta cu aparentele dificult`]i, investigând posibilit`]i de stimulare a creativit`]ii... A]i putea face ceva în timpul liber în sensul între]inerii interesului pentru creativitate? Desigur. Pute]i s` v` documenta]i. Oricât de ocupa]i a]i fi, pute]i citi sau g`si pe internet autobiografii, biografii despre cercet`tori [i inventatori celebri... a]i putea chiar descoperi efortul dasc`lilor vo[tri angrena]i în proiecte interesante, ce pot deveni pentru voi o referin]` [i un punct de plecare al descoperirilor proprii. F`r` îndoial`, un curs la un înalt nivel

poate transmite, odat` cu informa]ia [tiin]ific`, [i interesul, poate chiar pasiunea, pentru disciplina respectiv`, dar nimic nu poate înlocui munca dumneavoastr` independent`, dezbaterile de la cursuri [i seminarii, activitatea din cercurile [tiin]ifice studen]e[ti, stagiile de practic`, c`utarea [i consultarea bibliografiei, organizarea materialului consultat, experimentarea [i în cele din urm`, elaborarea independent` a unor lucr`ri [tiin]ifice cu note de originalitate. C`uta]i deci în manualele universitare

[i în discursul nostru, al „partenerilor vo[tri pe drumul cunoa[terii”, al`turi de formule, demonstra]ii, principii, dispozitive, ma[ini, circuite [i multe altele, referin]ele ce aduc la lumin` modul în care o anumit` teorem` a a[teptat secole la rând pân` ce s-a ivit momentul [i omul care s-o demonstreze, sau cum s-a definitivat un proiect de-a lungul a zeci [i zeci de ani de eforturi de echip`... Pe lâng` aceasta, a]i putea s` v` propune]i, în perspectiv`, unele proiecte originale, s` v` preg`ti]i în timpul liber pentru realizarea lor [i s`

Autotehnica - martie 2009 47

UNIVERSITARIA

v` gândi]i mereu la problemele legate de ele. S-ar putea ca acestea s` nu se realizeze niciodat`, dar v` vor men]ine elanul; [i astfel, v` ve]i însu[i o mare parte din cele înv`]ate. Legarea înv`]`mântului tehnic de cercetare, de mediul economic, de ideile îndr`zne]e ce pot veni în dialogul student-profesor prin renun]area la discursul academic tradi]ional, este o condi]ie esen]ial`, atât pentru asimilarea temeinic` a cuno[tin]elor profesionale, cât [i pentru formarea aptitudinilor inginere[ti. S` nu uita]i c` primul scop al oric`rui act de înv`]are, dincolo de pl`cerea pe care o poate genera direct, const` în viitoarea utili-

48 Autotehnica - martie 2009

UNIVERSITARIA

tate a rezultatelor ob]inute;...înv`]area nu trebuie doar s` v` conduc` undeva... ea trebuie s` v` permit` s` continua]i cercetarea mai u[or în etapa urm`toare. Dorin]a pe care o avem noi este s` g`si]i puterea [i determinarea de a urma exemplul colegilor dumneavoastr`... Autoturisme prototip ca NEMO, o Dacie amfibie ce a traversat lacul Mamaia, TRIO un autovehicul de ora[ ce a materializat visele a peste trei sute de studen]i ce au gândit, realizat [i testat un prototip urban cu multiple posibilit`]i de utilizare a combustibililor noi, MIXTRA un complex rutier-naval dezvoltat pentru a lua parte la lupta împotriva dezastrelor naturale.... SYM simulatorul de conducere virtual` a automobilului, Hy prototipul automobilului hibrid la care lucreaz` în echip`, genera]ia actual`, etc., sunt doar o parte din exemple. S` nu uit`m s` amintim noile amfiteatre [i laboratoare ce au împlinit dezideratele noastre didactice prin

grija [i preocuparea unei Universit`]i mam` care, demn` de numele marelui poet Ovidius, a [tiut, aici, în vechea cetate a Tomisului, s` investeasc` în viitorul unei specializ`ri care ast`zi se situeaz` în fruntea op]iunilor studen]ilor const`n]eni ce descifreaz` tainele ingineriei mecanice. Al`turi de Sisteme [i echipamente navale, Utilaje [i instala]ii portuare, Inginerie economic` în domeniul mecanic, Ingineria sud`rii [i Energetic` industrial`, specializarea AUTOVEHICULE RUTIERE (AR) v` invit` s` v` al`tura]i echipei noastre ce se dore[te mereu câ[tig`toare. S` nu-i uit`m pe partenerii no[tri din presa scrisa (revista Autotehnica, revista Auto test, revista Ingineria Automobilului, pe colegii din cercetare [i mediul economic, ITCI Bucure[ti–Filiala Constan]a, RAT Constan]a, Cardinal Motors, [i pe to]i dealerii de autoturisme const`n]eni... [i s` mul]umim Grupului Dacia Renault Pite[ti pentru [ansa acordat` celor mai buni dintre studen]i de a–[i realiza proiectele de diplom` în uzin`...

A[a cum ne-au format [i ajutat dasc`lii no[tri bra[oveni la „Transilvania”, a[a cum cu grij` ne-au consiliat [i sprijinit colegii no[tri de la specializ`rile AR din Bra[ov, Cluj, Pite[ti, Timi[oara, Craiova, Bucure[ti [i Ia[i, a[a cum ne-au racordat la realitatea automobilismului mondial mae[trii Societ`]ii Inginerilor de Automobile din România, tot a[a sper`m [i noi s` v` oferim, dragi studen]i, actuali [i viitori absolven]i, „o f`râm`” din ceea ce am izbândit în echip`, al`turi de dumneavoastr`, pre] de aproape zece ani ... piatra de temelie a înv`]`mântului const`n]ean de automobile... o nestemat` care, prin grija [i exemplul dumneavoastr`, va straluci mereu aici, la ]`rm de mare... Prof. univ. dr. ing. Adriana-Teodora MANEA Prof.univ.ec.dr.ing. Lauren]iu-Claudiu MANEA Facultatea de Inginerie Mecanic`, Industrial` [i Maritim`, UNIVERSITATEA „Ovidius” din CONSTAN}A

Autotehnica - martie 2009 49

CAROSERII
Pag. 50 - Stâlpul B - Înlocuire Pag. 56 - PARBRIZUL - Accesoriu sau element-cheie?Partea a cincea INSTRUIT-DOTAT-ATENT, E{TI FERIT DE ACCIDENT” Pag. 64 - Apari]ii editoriale Pag. 66 - Lista autoturismelor “EURO 3” care pot fi omologate în vederea înmatriculării în România (V)

Stâlpul B - Înlocuire
Opera]ie particularizat` pe Ford S-MAX/Galaxy 2006.5
Stâlpul B, una dintre cele mai importante componente ale caroseriei! În cazul unui accident prin rostogolire aceast` component` joac` un rol vital în protejarea ocupan]ilor. Înlocuirea acestuia trebuie f`cut` corect [i cu sim] de r`spundere, deoarece, repercusiunile în cazul unei mont`ri incorecte pot fi foarte grave. 1. Piese de schimb - Piesa exterioar` a Stâlpului B; - Piesa interioar` a Stâlpului B; - Ranforsarea Stâlpului B; - Elementul NVH (Noise, Vibration and Harshness - Zgomot, Vibra]ii [i Rigiditate); Îndep`rtarea stâlpului B deteriorat ATEN}IE ! Un dispozitiv puternic pentru sudarea în puncte cu invertor trebuie folosit pentru aceast` opera]iune. Punctele de sudare de la deschiz`tura u[ilor fa]` [i spate trebuie f`cute numai cu un aparat de sudur` în puncte de rezisten]`. Aparatul de sudur` MIG nu reprezint` o alternativ` permis`.

Fig. 2 – Exteriorul stâlpului B 1. Folosind o borma[ina da]i găuri în punctele de sudură 2. Încălzi]i zona de fixare a bazei stâlpului B (aproximativ 170°C)

Fig. 3 – Exteriorul stâlpului B 1. Linia de tăiere la îmbinarea cu plafonul 2. Linia de tăiere a stâlpului B

Fig. 1 1. Linia de t`iere la îmbinarea cu podeaua 2. Linia de t`iere a stâlpului B

1. Note generale - Elemente ce trebuiesc înl`turate: U[i, Panoul ornamental din interior [i scaunul pasagerului s`u [oferului, dup` caz;

50 Autotehnica - martie 2009

CAROSERII

- Repozi]iona]i materialele textile [i cablajele departe de zona de lucru; ATEN}IE ! Ranforsarea stâlpului B este confec]ionat` din pl`ci de o]el de duritate mare (Usibor 1500). Nu este permis` o înlocuire par]ial` a stâlpului B! Sudura continu` MIG din zona de t`iere cauzeaz` schimb`ri structurale ce au ca [i consecin]` sc`derea drastic` a rigidit`]ii [i rezisten]ei la deformare a acestuia. Datorit` rigidit`]ii, ranforsarea stâlpului B nu poate fi întotdeauna prelucrat` cu unelte conven]ionale de caroserie. Este necesar` preg`tirea adi]ional` a elementelor sudate cu MIG.

Fig. 4 – Exteriorul stâlpului B Folosind o borma[ină da]i găuri în punctele de surudă

NOTĂ: Tăia]i numai panourile exterioare. Când tăia]i îmbinarea între stâlpul B [i plafon ave]i grijă să nu deteriora]i ranforsarea stâlpului A.

Fig. 6 – Ranforsarea stâlpului B 1. Poliza]i punctele de sudură 2. Încălziti zona de îmbinare de la baza stâlpului B (aproximativ 170°C)

Fig. 5 – Interiorul stâlpului B Linia de tăiere

Fig. 7 – Păr]i reziduale ale interiorului stâlpului B 1. Cu ajutorul unei borma[ini da]i găuri în punctele de sudură (pe toata grosimea panoului) 2. Cu ajutorul unei borma[ini da]i găuri în punctele de sudură

Autotehnica - martie 2009 51

CAROSERII

Instalarea stâlpului B nou

Fig. 10 – Ranforsarea stâlpului A

Fig. 8 – Ranforsarea stâlpului B Da]i găuri pentru punctele de sudura – sudura de umplere (10mm diametru)

Fig. 9 – Ranforsarea stălpului B

Fig. 11 – Ranforsarea stălpului B

ATEN}IE! Ranforsarea stâlpului B este acoperită cu un strat de aluminiu. Acest înveli[ trebuie înlăturat prin polizare în zonele de sudare MIG. Orice contaminare în zona de sudură cu acest înveli[ va slăbi rezisten]a îmbinării. Cură]a]i zonele de contact

Cură]a]i zonele de contact NOTĂ: Ansambla]i pe autovehicul panoul interior, exterior si ranforsarea stalpului B si asigura]i-le. Panoul interior [i ranforsarea suda]i-le de prindere pe interiorul podelei [i plafonului cu aparat de sudură MIG. Înlătura]i de pe ma[ină panoul exterior. Suda]i cu MIG în interior (sudura de prindere/sus]inere)

ATEN}IE! Ranforsarea stâlpului A este acoperită cu un strat de aluminiu pe toata suprafa]a. Acest înveli[ trebuie înlăturat prin polizare în zonele de sudare MIG. Orice contaminare în zona de sudură cu acest învelis va slăbi rezisten]a îmbinării.

52 Autotehnica - martie 2009

CAROSERII

Fig. 14 – Exteriorul stâlpului B 1. Aplica]i mastic poliuretanic pe elementul NVH si mota]i-l 2. Aplca]i mastic poliuretanic pe interiorul panoului exterior al stâlpului B

Fig. 12 – Ranforsarea stâlpului B 1. Aplica]i mastic poliuretanic pe ranforsarea podelei 2. Suda]i în punctele indicate – sudura de umplere 3. Sudură de rezisten]ă

Fig. 15 – Exteriorul stâlpului B - Sudură continuă MIG

Fig. E80215 – Exteriorul stâlpului B 1. Sudură continuă MIG; 2. Sudură în puncte de rezisten]ă. Fig. 13 – Interiorul stâlpului B 1. Sudură de rezisten]ă 2. Sudură în puncte – de umplere

ATEN}IE! Zona de îmbinare prin sudură la deschizătura u[ii fa]ă [i spate trebuiesc efectuate numai prin procedura sudării în puncte de rezisten]ă. Sudare în puncte – de umplere MIG nu este permisă.
Autotehnica - martie 2009 53

CAROSERII

PARBRIZUL - Accesoriu sau element-cheie? Partea a cincea INSTRUIT-DOTAT-ATENT, E{TI FERIT DE ACCIDENT”
Luna trecut` lansam voio[i îndemnul : “Hai la munc` s` muncim, d` Doamne s` n-o p`]im” !? Ca s` n-o p`]im, s` ne familiariz`m un pic cu sculele specifice activit`]ii Tehnicianului AutoGlass [i, în strâns` leg`tur` cu acestea, cu Normele de Tehnica Securit`]ii Muncii [i Stingerii Incendiilor, absolut indispensabile.

Sculele, uneltele, dispozitivele [i aparatele folosite în activitatea de înlocuire a geamurilor [i interven]ie la elementele adiacente sunt atât cu caracter general, cât [i de natur` specific`.

S` le enumer`m pe cele de uz general: - [urubelni]e: în cruce (Phillips), drepte (normale), în “din]i-de-[oarece” (torx T15-T30). - Chei fixe, inelare, combinate, tubulare (în general cu deschideri hexagonale sau stelare în milimetri, cu dimensiuni uzuale de la 7mm la 19mm, dar [i 30 mm (la grila de Transit T15, de exemplu). - Antrenoare (chei cu clichet) pentru tubulare, cu p`trate cu bil` blocant` (3/8” [i 1/4”). - Chei reglabile: francez`, universal`. - Chei speciale. E preferabil ca [urubelni]ele [i cheile s` fie în truse închise, care permit p`strarea în ordine, accesul facil [i evitarea pierderilor nedorite. - Cle[ti: patent, jpit cu vârfuri drepte [i cu vârfuri întoarse, cle[te-papagal, cle[ti speciali. O penset` zdrav`n` este bine venit` în trus`. - Ciocane: de 50 gr., de 100 gr, de cauciuc/plastic. - Cutter de uz general [i lame de schimb. - Perie de sârm`, perie de “paie” [i pensule din p`r gros, solid, pentru cur`]area ramei parbrizului [i a ornamentelor de cauciuc/plastic aferente. - D`l]i de tâmpl`rie bine ascu]ite (8mm,16mm [i 20 mm l`]ime, pentru cur`]area ramei parbrizului de stratul

vechi de poliuretan. - Cle[te de nituit [i nituri oarbe (“popnituri”). - Rulet`, rigl` gradat` solid` (metalic`). - Pres` general` pentru rulmen]i mici (pentru extragerea bra]elor de la [terg`toare). - Lantern` cu baterii sau acumulatori. - Multimetru electric (Volt-AmperOhmmetru), de preferat digital [i într-o construc]ie robust`.

Iat` acum [i sculele specializate: - Masa extensibil` cu ventuze sau man[oane pentru a[ezarea geamurilor. - Setul de ventuze pentru manipularea parbrizelor [i geamurilor. - Padel` de plastic [i/sau l`bu]` de iepure. - Pistolul pentru uretan. - Ingli]` de chedere.

- Ghear` curb`, ghear` dreapt`, Ghear` “Pedros” – (aceasta este purt`toare de brevet cu drept intelectual, apar]inând “Dr. Parbriz”). - Cu]it “L”, sau cu]it rece, cu antrenorul s`u. - Cu]itul lung cu lam` trapezoidal` interschimbabil` (machet`). - Tensoarele pentru coarda de t`iat. - Acul de sering` pentru introdus coarda de t`iat. - Set de extractoare de siguran]e metalice. - Extractor de popi din plastic (la panourile interioare de u[i). - Set de ingli]e (dreapt`, la 90, “cârlig” [i “]ac-pac”). - Sfoar` de montaj cu sau f`r` mâner. - Suport de lam`: pentru lama de r`zuit lat` [i pentru d`l]i de unic` folosin]`. - Pres` special` pentru extras bra]e de

Scul` vibratoare de t`iat

56 Autotehnica - martie 2009

CAROSERII

Client. Aceste [or]uri ofer` pe lâng` mobilitatea de mi[care [i posibilitatea unor buzunare mari pentru depunerea temporar` a diverselor scule [i piese. ATEN]IE ca obiectele din “marsupiu” s` nu ating` caroseria vehiculului ! Mânecile lungi trebuie s` fie prev`zute cu man[ete cu elastic, care s` previn` ag`]area lor de c`tre proeminen]e sau p`r]i de utilaje ori scule active în mi[care. Renun]a]i la BIJUTERII, CEASURI [i la P~RUL LUNG l`sat liber. Pe lâng` faptul c` lan]urile, br`]`rile, inelele, insignele sau alte însemne metalice pot zgâria lacul/vopseaua caroseriei sau chiar geamul, ele pot fi ag`]ate în elemente de

Corzi de t`iat, tensoare, ventuze

[terg`tor (în cazurile lejere). - Dep`rt`torul de parbriz de pe ram` (op]ional). - Trus` complex` pentru reparat geamuri duplex.

S` vedem ce scule “musculoase” putem pune în arsenal: Acestea pot fi ac]ionate pneumatic sau electric (fie de la re]ea, fie de la baterii reînc`rcabile)
- T`ietoare de uretan (vibrante, rotative, rectilinii sau oscilante). - Ma[ini de g`urit cu trusele de burghie [i frezele necesare. - Polizoare unghiulare (flexuri). - Pistoale de aplicat uretan (pentru salam sau cartu[). - Detectoare ultrasonice de scurgeri (op]ional). - Feon industrial pentru înc`lzire [i uscare. - Aspirator industrial. - Ma[in` de [lefuit. - Compresor de aer cu butelie de minim 25 l [i accesoriile sale. - Generator mobil de C.A. cu puterea de minim 2 kVA (pentru Atelierele Mobile cu preten]ii). TRUSA DE PRIM AJUTOR – niciodat` nu e prea mult s` amintim acest articol. Îl ve]i mai întâlni pe parcursul acestui material [i nu v` doresc s` v` convinge]i de utilitatea lui. NU ÎNDR~ZNI}I S~ ÎNCEPE}I LUCRUL SUN INFLUENTSA B~UTURILOR ALCOO-

D`l]i, padele, l`bu]`, cu]ite

LICE, A DROGURILOR, A UNOR MEDICAMENTE CU EFECTE SECUNDARE HALUCINOGENE SAU AFLÂNDU-V~ ÎN STARE DE OBOSEAL~ FIZIC~ ORI PSIHIC~. Astfel ve]i evita punerea în pericol atât a Dumneavoastr` cât [i a celor din jur. Echipamentul de Lucru [i de Protec]ie ÎMBR~C~MINTEA va fi comod`, c`lduroas` pentru sezonul rece [i r`coroas` pentru cel cald. Evita]i fermoarele agresive [i nasturii aparen]i, care pot zgâria vopseaua caroseriei. Unii Tehnicieni prefer` tricouri [i [or]uri personalizate cu logo-ul Firmei, fapt ce confer` seriozitate [i încredere fa]` de

caroserie sau p`r]i de utilaje proeminente, cu consecin]e dezastruoase. P`rul lung trebuie strâns în cozi prinse pe cre[tetul capului sau sub [apc` ori fes. OCHELARII DE PROTEC}IE sunt absolut indispensabili. Lucr`m cu sticl` [i cioburi extrem de mici ce pot zbura foarte u[or în aer provocând r`ni deosebit de periculoase la nivelul ochilor neproteja]i. Utiliza]i forma corect` de ochelari, care s` asigure o vizibilitate bun`, o protec]ie periferic` bun` (la nivelul arcadelor [i tâmplelor) [i s` nu permit` riscul c`derii de pe nas ori de pe urechi. Dac` purta]i ochelari de vedere sau în scop medical, peste ace[tia ve]i purta

Autotehnica - martie 2009 57

CAROSERII

Gheare, feon, ma[ini de g`urit

ochelarii de protec]ie, care sunt astfel concepu]i încât s` permit` purtarea lor peste cei de vedere. M`NU{ILE DE PROTEC}IE sunt absolut obligatorii. La t`ierea geamurilor duplex prin metode nemecanizate ori degajarea cioburilor securizate ve]i purta m`nu[i din piele groas`, pentru a evita str`pungerea epidermei de muchiile t`ietoare sau cioburile desprinse. Acelea[i m`nu[i le ve]i purta [i la transportul geamurilor demontate c`tre locul de depozitare. Când folosi]i scule vibratoare sau oscilante, ve]i utiliza m`nu[i speciale anti[oc, din material textil solid, prev`zute cu protuberan]e din cauciuc, care absorb vibra]iile d`un`toare circula]iei sanguine din palme [i bra]e. La preg`tirea geamului [i caroseriei (degresare, sp`lare, primerare [i aplicarea uretanului nou) ve]i utiliza m`nu[i din nitril, nepudrate [i uscate care s` asigure o igien` perfect` a suprafe]elor ce urmeaz` a primi cordonul proasp`t de uretan. Schimba]i m`nu[ile ori de câte ori este nevoie, pentru a p`stra cur`]enia zonelor de adeziune. Aceste m`nu[i de nitril v` asigur` [i o bun` protec]ie împotriva ac]iunii nocive a chimicalelor utilizate la preg`tirea suprafe]elor. ÎNC~L}~MINTEA va fi comod` dar solid`, pe cât posibil cu bombeuri [i c`pute din piele groas`, pentru a evita efectul distructiv al presiunii mari exercitate de
58 Autotehnica - martie 2009

canturile geamurilor care, de cele mai multe ori, vor fi sprijinite pe laba piciorului înaintea a[ez`rii pe masa de lucru. În unele cazuri, se recomanda folosirea de MAN{ETE pentru antebra]e executate din doc gros sau piele, pentru a permite

manipularea în siguran]` a geamurilor mari, grele. {i PANTALONII vor fi executa]i dintr-un doc rezistent, eventual dublat (banzonat) pe suprafa]a anterioar` a coapselor, unde geamul este sprijinit în pozi]ii intermediare, înaintea “arunc`rii” pe locul solid. Pentru protec]ia capului, de[i se practic` des portul [epcilor, NTSM recomanda cu t`rie C~{TILE DE PROTEC}IE. În m`sura în care nu pretind a fi ascultat întru totul, eu recomand totu[i o [apc` f`r` mo], cu fundul dublat artizanal cu fâ[ii de plastic maleabil sau doc gros, dat fiind faptul c`, adesea, folosim cre[tetul pentru a desprinde partea superioar` a parbrizului de rama, atunci când executam t`ierea uretanului vechi. Pentru persoanele sensibile la vaporii de alcool tehnic, aceton` sau tiner, recomand`m portul unei m`[ti de protec]ie a c`ilor respiratorii pe durata lucrului cu substan]ele incriminate a fi iritante. Nu în ultimul rând, pentru persoanele care au probleme lombare, un BRÂU

Ingli]e

CAROSERII

Mese

MEDICINAL solid asigur` atât protec]ia termic` dar [i mecanic` la ridicarea geamurilor sau altor obiecte grele. Vom reveni ulterior asupra procedeelor corecte de ridicare [i manipulare a greut`]ilor. TRUSA DE PRIM-AJUTOR periodic verificat`, completat` [i împrosp`tat` cu articolele necesare, nu trebuie s` lipseasc` din dotarea Atelierului Stabil [i a celui Mobil. Acelea[i prerogative se aplic` [i pentru STING`TOARELE DE INCENDIU, neap`rat

cu dioxid de carbon sau spum` izolatoare. Norme elementare de Protec]ie a Muncii [i Prevenire a Incendiilor în Atelierele Stabile sau Mobile de înlocuit geamuri Auto. - Aduce]i [i p`stra]i locul de munc` la stare perfect` de cur`]enie [i ordine. Asigura]i-v` fluxul tehnologic corect cu spa]ii de lucru, deplasare [i depozitare a obiectelor pe care le ve]i manipula. Solicita]i conduc`torului ierarhic s` v` asigure un microclimat corespunz`tor. În

Pistol [i cuptor pentru uretan

cazul lucrului cu Ateliere Mobile asigura]i-v` singuri condi]ii cât mai apropiate de optim. Reprograma]i lucrarea dac` aceste condi]ii nu pot fi îndeplinite pe moment. - Nu deplasa]i vehiculul asupra c`ruia urmeaz` s` interveni]i, decât dac` ave]i calificarea [i abilitarea corespunz`toare. La nevoie, solicita]i ajutorul [efului ierarhic, care s` desemneze persoana abilitat`. - O dat` adus în pozi]ia de lucru, vehiculul va fi imobilizat cu frâna de parcare [i i se va opri motorul termic. La vehiculele cu ac]ionare hibrid`, ve]i respecta cu stricte]e regulile impuse de produc`torul acestora. (Aten]ie: hibridele î[i pot porni motorul termic în mod automat, f`r` preaviz, iar instala]ia lor electric` are circuite care opereaz` [i la 600 V c.c., ceea ce reprezint` un pericol mortal !) Solicita]i instruire înaintea interven]iei la un vehicul hibrid (Toyota Prius, Honda Hybrid, etc.) - Folosi]i scula, unealta, dispozitivul [i metoda care se preteaz` exact opera]iei pe care o executa]i. Nu utiliza]i scula pentru alte scopuri decât cele pentru care aceasta a fost proiectat`. - Verifica]i periodic integritatea [i starea de func]ionare [i uzur` a sculei, uneltei sau dispozitivului; înlocui]i scula sau aduce]i-o la parametrii optimi de func]ionare. Nu folosi]i scule t`ietoare tocite, fisurate, ruginite sau deformate. O scul` t`ietoare tocit` implic`, pe lâng` un efort de t`iere mare [i riscul unor accidente deosebit de grave. Ascu]i]i cu]itele “L”, d`l]ile de dulgherie sau alte scule groase de t`iere înaintea începerii decup`rii geamului vechi de pe cordonul de poliuretan. Înlocui]i lamele uzate cu altele noi, în cazul sculelor cu elemente t`ietoare de unic` folosin]`. - Nu folosi]i niciodat` o scul` sau utilaj dac` nu sunte]i instruit asupra modului corect de utilizare. Solicita]i conduc`torului locului de munc` s` v` instruiasc` asupra noii scule înainte de a v` pretinde s-o utiliza]i. - La lucrul cu ma[ini [i utilaje, asigura]iv` c` acestea sunt prev`zute cu elementele de protec]ie necesare, c` îndeplinesc condi]iile de siguran]` în exploatare, c` au circuit de împ`mântare (cele electrice) [i c` nu prezint` elemente, p`r]i ori scule active

60 Autotehnica - martie 2009

CAROSERII

lips`, desprinse ori uzate excesiv. Deconecta]i de la surs` sculele, echipamentele sau utilajele ac]ionate electric sau pneumatic, imediat ce inten]iona]i s` la p`r`si]i. Nu l`sa]i utilajele s` mearg` în gol. Nu interveni]i asupra sculelor sau utilajelor ac]ionate electric sau pneumatic (pentru ungere, cur`]are sau schimbarea elementelor active) decât dup` deconectarea lor de la sursa de putere. Pe cât posibil, transmite]i sarcina revizuirii utilajelor sau sculelor ac]ionate electric ori pneumatic c`tre personalul special calificat acestui scop. - Nu lucra]i cu instala]ii de ridicat (motoelectro stivuitoare, palane, electro-lise, macarale, etc.) decât dac` ave]i calificarea special` în acest domeniu. - Verifica]i ca sculele ac]ionate la curent alternativ s` aibe împ`mântare. Nu lucra]i cu acestea stând cu picioarele în umezeala. Nu supraînc`rca]i prizele [i nici prelungitoarele electrice. Verifica]i c` suma puterilor sculelor folosite s` fie cu 20-30% mai mic` decât puterea oferit` de priza de perete [i/sau prelungitorul electric. - Nu utiliza]i cabluri electrice de alimentare sau furtunuri de aer înn`dite, deteriorate sau confec]ionate artizanal. - P`stra]i un climat de armonie, calm [i seriozitate la locul de munc`. Nu brusca]i colegul de echip` [i, cu atât mai pu]in clientul care, din curiozitate, are tendin]a s` “se bage-n sufletul Dumneavoastr`”. Avertiza]i-l pe onorclient c` se expune la unele riscuri [i totodat` va expune [i pe Dvs. la un stres suplimentar pentru c` sunte]i nevoit s`-i purta]i de grij` [i Domniei Sale. - Informa]i imediat conduc`torul locului de munc` despre un eveniment grav ivit, iar dac` exist` vie]i în pericol, apela]i din proprie ini]iativ` Num`rul Unic de Urgen]` 112. Procedee [i metode ergonomice de ridicare,transportare [i depozitare - REGULA DE AUR: Întâi gândi]i, apoi executa]i. - Asigura]i-v` c` locul de unde ve]i ridica, traseul pe care ve]i transporta [i spa]iul unde ve]i depozita geamul sunt libere de obstacole, curate, bine iluminate f`r` risc de alunecare [i permit un spa]iu suficient pentru manevr`. - Verifica]i temeinic geamul înainte de a-

Pozi]ie intermediar` corect`

l ridica de pe rastelul din depozit (s` nu fie exagerat de greu, s` nu fie ciobit ori fisurat). Aprecia]i cât mai corect greutatea geamului înainte de a-l ridica. Solicita]i ajutorul unui coleg dac` sarcina va dep`[e[te posibilit`]ile. Verifica]i s` nu ave]i de-a face cu a[chii, cuie, ]inte, etichete ascu]ite aflate în lada cu geamuri sau în rastel. - Iat` un tabel orientativ cu masa specific` unor grosimi uzuale de geam:

spre exterior iar cealalt` mân` se afla pe latura inferioar` tot cu palma spre exterior.Geamul se va situa pe tot parcursul transportului într-un plan perpendicular pe sol. Pozi]iona]i palmele la extremit`]ile medianei geamului, pentru a ob]ine un echilibru stabil [i un control activ al balansului. P`stra]i geamul cât mai aproape de trunchi. - Verifica]i c` t`lpile picioarelor s` se încadreze în proiec]ia pe sol a umerilor. - Dac` aluneca]i sau v` împiedica]i accidental în timp ce transporta]i singur un geam, da]i-i drumul s` cad`, nu c`de]i o dat` cu el. Dac` sunte]i ajutat de un coleg, avertiza]i-l s` fac` acela[i lucru, pentru a evita accidentarea lui. - Solicita]i ajutorul unui al treilea Tehnician când ave]i de “basculat” un geam mare [i greu pe masa de lucru; cel de-al treilea om va prelua latura c`z`toare [i o va a[eza cuminte pe pozi]ie. Folosi]i blocuri de polistiren/car-

- Ridica]i de jos geamul folosindu-v` mu[chii coapselor [i genunchii, p`strând trunchiul vertical [i imaginându-v` c` sunte]i un echipament mecanic rigid articulat. - NU RIDICA}I DIN POZI}IA “APLECAT” - Niciodat` nu c`ra]i geamul “la sub-brat” [i nici paralel cu solul. - Una din mâini apuca geamul de deasupra prin fata pieptului cu palma

Priza corect` la parbriz

Autotehnica - martie 2009 61

CAROSERII

s` nu prezinte t`ieturi, impurit`]ii [i s` fie bine fixat` în mâner. - Asigura]i-v` c` ansamblul de ventuze ca [i geamul de manipulat se afla în perfect` cur`]enie. - Între]ine]i periodic ciupercile prin [tergere cu glicerin`. - Când nu le folosi]i, p`stra]i ansamblurile de ventuze în locuri curate, uscate [i umbrite, de preferin]` în cutia (trusa) cu care au fost livrate. - Nu pozi]iona]i ventuza pe fisuri sau ab]ibilduri, benzi adezive, cabluri ori alte elemente auxiliare ale geamului. - Pozi]iona]i-v` astfel încât ansamblul de ventuze s` se afle c`tre Dumneavoastr` pe tot timpul manipul`rii geamului. - Verifica]i vidul [i adeziunea perfect` a tuturor ventuzelor aplicate pe geam, înaintea ridic`rii [i manipul`rii acestuia. - În cazul ventuzelor asistate de instala]ii de for]` (compresoare de vacuum, ansambluri de ridicare/pozi]ionare, etc.) solicita]i s` fi]i instruit temeinic asupra modului corect de utilizare.

Ridicarea corect`

ton sau burete dens pentru pozi]ii intermediare de odihn`, în cazul unui traseu lung cu un geam mare [i greu. - Folosi]i containere special desemnate pentru depozitarea de[eurilor de geam. - Asigura]i-v` c` geamul este bine ancorat în lad`, înainte de a ridica [i depozita pe termen mai lung lada cu geamuri. - Nu încerca]i s` opri]i un geam care deja “a luat-o la vale” într-un container de de[euri sau dintr-un rastel aflat la în`l]ime. - Evita]i deplasarea c`lcând pe cioburi sau alte resturi. - Cur`]a]i de[eurile împr`[tiate cât mai repede posibil. - Depune]i cu blânde]e de[eurile de geam în containerele specializate. Trântirea lor poate duce la împr`[tierea în aer de micro-cioburi extrem de pericu-

loase pentru Dvs. [i pentru cei din jur. Nu depozita]i cioburi laolalt` cu gunoi menajer. - Folosi]i mânerele cu ventuze pentru manipularea sigur` a geamurilor Iat` câteva sfaturi pentru p`strarea, între]inerea [i utilizarea ventuzelor ([tampilelor) - Înaintea utiliz`rii, verifica]i ca ciuperca

În cazul lucrului la în`l]ime, asigura]i-v` c`: - Scara sau piedestalul pe care ve]i urca este suficient de solid ca s` preia atât greutatea Dvs. cât [i a geamului [i a eventualilor colegi care ar putea fi solicita]i s` v` ajute la montaj. - Podeaua pe care este a[ezat` scara sau piedestalul/schela este curat`, plan` [i uscat`. De asemenea, treptele [i podeaua schelei s` fie solide, curate [i uscate. - Ave]i posibilitatea asigur`rii sculelor [i a Dvs. în[iv` împotriva c`derii. - Cablurile [i furtunurile sculelor de putere nu se încol`cesc periculos pe treptele sc`rilor [i podelele schelelor. În partea a 6-a vom continua cu Normele de Prevenire [i Stingere a Incendiilor [i cu M`surile de Prim Ajutor.

Articol realizat \n colaborare cu Daniel Dinu
Unic asociat si administrator al ASFAR SRL, proprietara marcii inregistrate “Dr.Parbriz” Activeaza din 1993 in domeniul geamurilor auto. Certificat ca Master Autoglass Technician si Master Autoglass Repairer de catre National Glass Association S.U.A. Membru cu statut de observator in Comitetul Tehnic al International AutoGlass Federation cu sediul la De Rijp, Olanda. Colaborator al revistei Glass Magazine care apare lunar in America de Nord si Mexic.

62 Autotehnica - martie 2009

APARITII EDITORIALE
Ford Focus Opel Vectra Volkswagen Passat

Manual de \ntre]inere [i repara]ii auto

Manual de \ntre]inere [i repara]ii auto

Manual de \ntre]inere [i repara]ii auto

95 RON
Contine proceduri de reparatii, scheme si ilustratii

95 RON
Contine proceduri de reparatii, scheme si ilustratii

95RON
Contine proceduri de reparatii, scheme si ilustratii

Pentru comenzi, contactaţi X-meditor
tel : 021.683.06.85; e-mail: office@x-meditor.ro
Renault Megane Skoda Octavia

Manual de \ntre]inere [i repara]ii auto

Manual de \ntre]inere [i repara]ii auto

95RON
Contine proceduri de reparatii, scheme si ilustratii Autodata Autodata

95 RON
Contine proceduri de reparatii, scheme si ilustratii Autodata

Repair Times

Technical Data

Diesel Data

380RON
Contine proceduri de reparatii, scheme si ilustratii

350RON
Contine proceduri de reparatii, scheme si ilustratii

350RON
Contine proceduri de reparatii, scheme si ilustratii

64 Autotehnica - martie 2009

APARITII EDITORIALE
Autodata Autodata Autodata

Timing Belts

Diagnostic Trouble Codes

Wheel Alignment Data

230RON 260RON
Contine proceduri de reparatii, scheme si ilustratii

265RON
Contine proceduri de reparatii, scheme si ilustratii Contine proceduri de reparatii, scheme si ilustratii

Pentru comenzi, contactaţi X-meditor
tel : 021.683.06.85; e-mail: office@x-meditor.ro
Autodata Autodata Autodata

Air Conditioning

Electrical Component Locations

Airbags

380RON 380RON
Contine proceduri de reparatii, scheme si ilustratii Contine proceduri de reparatii, scheme si ilustratii

380RON
Contine proceduri de reparatii, scheme si ilustratii

Autodata

Autodata

Repair Data Base

Truck CD

Cea mai completa baza de date reparatii din lume, acoperind peste 11.000 de modele a peste 80 de producatori

Baza date reparatii pentru autocamioane

2500 RON

Autotehnica - martie 2009 65

REDACTIA

AutoTehnica
Revista AUTO TEHNICA este editat` de:

X-MEDITOR srl
Nr. Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J40/10863/2005; CUI: R17700980; Capital Social: 144.000 RON Cont: RO05RZBR0000060006688453 Raiffeisen Bank – Sucursala Obregia Redac]ia Revistei „Auto Tehnica” Str. Iarba Câmpului, 24, Sector 4, Bucure[ti Tel 021.683.06.85 ; 031.405.90.33; 031.405.90.34; Fax: 021.683.17.14 e-mail: office@xmeditor.ro http://www.xmeditor.ro Director General: Victor BALA{ (victor@xmeditor.ro) Coordonatorul publica]iilor Auto Tehnica: Dr. Iván NAGYSZOKOLYAI (nszi@xmeditor.hu) Colectivul de redac]ie: Redactor {ef: Claudiu COLIBABA (claudiu@xmeditor.ro) Publicitate: Annamaria BOHÂL}EA (any@xmeditor.ro) Layout & Design: Gabriel DUMITRU (gabi@xmeditor.ro) Dep. Contabilitate: Mili VIZITEU (mili@xmeditor.ro) Coordonator v#nz`ri: Emöke Monica NEGRU (monica@xmeditor.ro) PR & Marketing: Rodica Turcu (rodica@xmeditor.ro)
Anda Vlase (anda@xmeditor.ro)

(V)

Indicã denumirea comercialã a automobilului produs de compania respectivã

Cilindreea motorului, exprimatã în centimetri cubi (cmc)

Model (tip)
Combinaþie de cifre ºi litere prin care un motor este identificat, propriu fiecãrui constructor

Cod motor Cmc
Puterea maximã a motorului, exprimatã în kilowaþi (1 kW = 1,36 CP)

kW

km/h

CV

Tipul ºi numãrul de trepte pe care îl are schimbãtorul de viteze al automobilului (ex.: 5H - CV mecanicã, cu 5 raporturi, 4A - CV automatã, cu 4 raporturi)

Viteza maximã pe care o atinge automobilul respectiv, exprimatã în km/h

ALFA ROMEO

Tehnoredactare: X-Meditor Lapkiadó, Oktatás- és Rendezvényszervezö Kft. 9023 Györ, Csaba u. 21 Colaboratori: Conf. Dr. Ing. Liviu MIHON, Dr. Ing. Istvan BARABAS, Dr. Ing. Ilie DUMITRU, Conf. Dr. Ing. Victor O}~T, Prof. Dr. Ing. Petru BRÂZA{, Ing Rudolf BALINT, Prof. Dr. Ing. Matei V|N~TORU, Dr. Ing. Corneliu-Sorin DOBROT~, Ing. Constantin GOLUBOVICI, Prof Dr. Ing Adriana MANEA, Conf. Dr. Ing. RO{CA Radu, Prof Dr. Ing Lauren]iu MANEA, Conf. Dr. Ing. Edward RAKOSI, Ing Cornel MARINESCU, József MOLNÁR, Ing Dorin MURE{AN, Ing Sandor NYAGULY, Dr. Ing. Ioan T~TAR, Ing. Adrian VASILESCU, ing. Vicky BURACHU, Florin OLARU, Liliana RUSU, Robert TUZSON, Teodor DUMITRU I.S.S.N. 1841-5962

Responsabilitatea pentru con]inutul materialele publicate revine \n exclusivitate autorilor. Reproducerea oric`rui material ap`rut \n revist` este interzis` f`r` acordul scris al X-Meditor România.

66 Autotehnica - martie 2009

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful