NAA,D

by
Dhararn

VED

BleHAR

Singh (Nihang Singh)

lJf<rgr ~:

1996

~;

~
~:

fHu! ! ~ l)?, 7/2 .. cr@" ~~l
q(J}f

ffiuI)

RlfaTW"~,

If,:r;T-141 401

~~.:

~~ 5, ~
~I ~:

0"a"TC, ~.
203346

W:f.

~.:

.WfQ. flrzat;r. ,
iifI;qo·1

"t~f3'i!rd

l{'frie"

II

l[A3·;;];(I)1
F[t ~
9dT3T 5"1 ~
~ m-f'11.I'3" ~

ire' wftra°
9a1'3T

tft w<tt
ET ~

.~. ~
~ tJm:fT3W

~

o~.

0T'c3l ~
IJd}fT3}fT ~.

~
~

fr ~".J3"

tit mrr ;::ret, mo IT ~ I fuR ~ YOT3To ~ wWw ~ft ~ ;:rt ffifto ~ ~ ~ mat mft' ~ r fuR" sa13T f.;re >il:fi' ~ ~ ~ ~ &'eT ~ ouT ~r fFI:r ~ oR? ~ i10 ~ fop,.p-o e"T W fu!T ~ ~ ~ m k p:t" ~ ~n+ R}{S" l)iT ;:pctt tit 5'1 ~ ~ ~ fcmH ~ ~ fu&" ~9OT3T fr fu(J' afu- ~ fcf furro 3" ~ 1it ~.f"ei{ fuc:f. ~ 0Ta'H'f:3" ~ '" qo(') Otit· ~ tit U-Id!dij'~l = ;.... m ~ fr :-"~ aT faftr R3 ~~. til(l) cit fe9. rnlH {t.i?it~~9) if :ft:H 3' fe8'igr 2hll ~ f~tit .fn:rro ~ ~ 3"
t=JT(!T 1l)fT'3W e"T f!:26Pdr

¥~ a-~

~

l.fT

k m mrr rrl

e- ~

~
~rt

'Rwa" EtW tra" H3t f;:rcy ~ Fdri! .~ 7itit aT3T if'" ffifift, (JJ ~ ~ ~ S"<JT3l gtr 00; ~ # ~ 3' tit:r # e- ffifto ~ .3Cf tft yw aT3t ~ IT 1 fEcy. ~ ~ l.f1 ~ ~
o~

~tft"~~~uo~'ii1~~~aruT~~W 0aTQ titc f;::mttt thr tJtP" uo 7:; m:r .~.~ -..= c:: -

aa8e

t;:;

,

,

~
t

iJllIf·~

m-~~uolR"Wrsar3tm-~~fuF.rzw

~fuqgt(~~tfrafM
~

t 8'J!f
~o

orjf ~

J1¥ VQ m1 k ~ l.fCJTC fr
~

f~tld<it"0UTm fulHrn~Q?Ji ~~ ~ ~ affRr -jrR ~

~

a- '<l!O W llOTl.f ~
tl75",

a- nOl,Fd1){T
~

ftww fr :-

ur;r ~

!f'f3" Cid' .. 0fi:«y. § ;;Ud~f'<!l ~

*~
~ ~ ~

-

cffir

"ffrfi{fo lW ~
0?iTlf hrir;+

ftnw- ~
~ ~ i!lH ET

ms ~ ~ rev 5- for ~
~

ywafn ~

II

~rr

(tinT .?E9.)

afi;t ijOl ~

~

&l?

rn

afl;r ouT I~
(3)

mmr ~

>a

R'R3di

F4€1l?1tW~,

tit

m:r w Gft ~

CiliJ·:ell)1+ 001 UlZ (ftriR")

cmr?>U1',

W~ -

H~

f%"dM

Fn-d1cf'ra 'OTH

at n?F.J' ~
~
'I1-f11J

&eT.
~ll.fO .

NT<!WOT

OIdl,?'oe1

or;1- ~

~

~~~-~·~tftW<ttfr~fu-~wH~~ eT wit

aTa" m-er -=,
I~

~
ICIJ

t't

war
f,

W,

• ~ ~ ~A.-. Q t..roIiE'O 0 rn-rtr t=rd'lT q 'S1' 11 ~

~ ~ FfTaT ~ ~

ffitB Rwift ~
~ fr ~ t't;TI fr I ~
~~~frl

&, ~

fu:po
~,

€t. :'d 'de 6td~ ~"U I ~ e- B'3" fr2' ~ -& fldl',?e ~ l,{lfI:ro e-r ~ fm:t. ~. ~

ti 'dl dd

il ;;:rtd'T

fnatq 'a
~

IT

fr I fe<:r

f;:n:r

ory;) ~

t{Hr.ro tit fu'otr" ~

5" Ifri 803",

~

~ ~~ ~ .fu?;+ i4_tda(!l·~ I

1B t{HHo ~ tJTR11) C«f He~ ~ e-r row

~ F(,)d'ol'ij tft uT oJg fr I FO!(j'fd ~ ar,:jf FrwaT ~. 7> f(')a'qld e- FcIECi _. = 6( a~ Gd tJ7) tV 1m} Cfft:r ~ fq ~ ftid' q' d troHl:ra' eT uaT ,.1' e 01 cil old'\lel frl arctt ~~rrA' liilft' H 9'TW ~<Ji', W fu:rro ~ ftiilslrrrt

~. ft::q l.PH 3"i" Itld~pel~

Af3dla ..... ~
I
.-

tIT il ~

I

""!'"

-

d

sIH';;gi
~

~
~

~
(J7) I

W'),

~

~

~

ftR' n-rnf tR" ret-ij'TlI, k ga-r, RH3aT yoF.f, ~-~, lfR' H"gOT lWfu .~ ~ crfg ~ tJT 3i" ~ wa- .ew-a- RwoT fori ~ Frirqi- e- .fa1:r3- tit tJ('), 140 'ff'e' ~ tit furl ftid Ol a1 ~ ~ ~ ;:rr<!OT 3"i' fuqt ~ ~ ~ ;::rrrir I fuR ~, ~ I!-.--r ~ ~ , -., . ". ~ ~ (") C.I ttl d a I e I M n . C I n:ll:t 1tl i')iT Q }-fl"f@" Frn" ~ ~ iJ1\f )fI1i t fa1:r3" fuuT· fr I f?ldlOlld e- fu1 ~ m:sl ~ ~~ Bl8P..l f?-e- ~ nfm-fT?) ~ ~frlltlail'd t!¥ 3~ ,; clOlIOlldi i> fuR sm t? h" t ndf m- ~, R" ~ i·~ (F.JlRi") e- >rfOa' ~-9OT3l" ~ f.<'ih:~iii;'?'i'' t!' ~0Hia ...::>. 0l0' gE' ~IHI1 .'('}'T'g ~.Iaale~ t'lffOli t1 »fM ~' ~ -. 1" or
l I C;:~
v "

tft ~

~

~H1j€

tJ7),~k-~~l>fk-SOT3TtT~~ore-U?l1 ~ ~

~

~
~

~

furw fr, ~
~
fi:!Olv61rrrt ~

F!i:WRiiil,f1:m'~.

~

5", ift

~ ~qa}ft cfrq ~

~ emf f!i:M'AiI, 5", tP"?#~ ~~ fr r ~ ~- ~ fEu fr fOl" ~
'd"g ~ <::J?)

~

ffif<±"r-HOOT ~ frot ~ ffi.RT }fd?iT
tT

e- ~

<:"R"
~

))fTW .~

r~'d'dQldl~i

~
~

3" tfi:H tft 3'f" fpQ -g# ~ fEa;it i; tPC!T ~ <furrr. 3" MtfOT
(4)

t'R' ~

fer fEq+
~

t"" ~

Elf ~

rtf.!, iii; i

U-I 9aTd

t"~

fr I 9aT3'

-;:IT

l)fiT)WO ~

}fO

;:IT F;;tBi d Q i d'
'~

tT?M1' fr,

~ '~

~

frl ~;:n1

HaO ~ '~'

tMfr fre ~l)1'<ii'dl(j<! 'tre affr'€' iJ7) ;;e- fu" atoP- ~ ~,
~ HTOm ~

fi:n:r& ~

~

H7:J

H3"
!fd"

~

tT~'frIWr8'it~~~aia'r" ~ FE:P.i'H.rit 5" n-r3- RHOT ~ )f3" 0f0)f ftit8'Riiil fr I f2H 58l ycnf ?? ~ ~ itldlP2:1 tT ~ H~ ~ a;:I'Cd"e' fr l>f3" )f'O}f3't ~ ~, CPlit H'3" PT Yo l_fTtf tit f~B' dQ 'd r ~ ti1cito ~ ~ HOlf!i ail iQ\~, frl Ft ~ t! ~l)fTtfT-f.WQt ~ fi:cf ~ ~~ ~ 3" ~ ~ # mi"IW geT ~ (~ -acm.n-) ~ &at }fg otit ~ JrcRT I 010 iTa" 'wfua" tH ya'Oq@" rf0 ~ feu H'R"W ~ l].fT1.[ vT ~ ~ ~ fr I tnT ~ 3i" ~ arcT ~ ffi-fR tret Hifr ~ ~ ofr~I'fuR"m gJdij'2:1
ctt~,~f<;gB'dQ'd'

m

m

~
~

e-'RS ~

a-n ~~

fiS 01 f.I !Sal ~

~~-mm

~~

(F.IlfB'-i(F.r))fTlI

tit fr I N ~
i

tJfW" ~

m B'e

;:ro llilda

'e1

3i" ~

m-k B' ~

'HH" fr, 1JQ fuR" ~ ~~ 'eT" l){(fef m- fEu Rl- fu" IiId a eol ~
I!Ida·<!l ~

fii3 dE <">a1nfT (Ii'T(? ~ FIOf ~ Rcffl ~ e-'~ Wi!T RB"
RH5'<!" '~ ,~
l;fl'FT ~

tit ~

~I

~ tit ~
I!lda'<!l t'I'dlfe1)(T

W€T :aT' 9852: i 3' ~'

# kll3W ~ ~
;::rr
J1OI':p1"

ufu1:5T

;IT I

~ ~ ~ >"riQ11 we .~ a- ~ H3" '~ ~ f#3" ft:n:Rr ))fRO rev ~ 'fu" fi:n:r H'3- ~ HOt( ~ ~ ifgt( ~ fffip- vT ~ 5ar~1 forQfOl~,~ fuPW fr ~
fi:il:it ~
i

fa-'~

~

ffift ~ ~ a ~ frET am- ~
;?

-e-~,

fnqt.~,~

~

rp.w

~

or ~

~

~~

B"'" ~

woo' fuJ fr fcr

~

~<;ff3"'~ Hmw
tit ~ ffR' H'3"
ff ~ €T ~

EO oro

R'3" I ~

1{WO ~
~

chi" ~
f;;tdQ3'
(')Tg

gqt ~

;:JW ~,

fucj+ ~
~

H3';:IT ~~

a dd·(')i ~ fffi:reT fu" ~
~ ~

~

~ -:
~

foe" trait ynr 3" t.i1:ro 1fM'" ~~ ~ oft3T ~ ~, ?F ~ ortit fuJ:r 3dTti ~ ~ fC(" dTOB"~ ~ tilfo tit lJtff ~ ~ l.llft I~ tit lfR' -~ ctt3t ~ €hR' = f)rn- ~ ~,
~ fefdij'ROI ~ ~ ~ Cilil'<!l>l{t fm-fmf
(5)

cit3TaTEl

Htl~

gq;-

*~

m
3i"

?iT1?-~ ?>T-).f1dij'

tit fr 'aTOll R9 ~ :::;:.

are ~ ~ ~

~ Wii= dlda.;ij -

~. ffilT ~
e'T,

~
'Hddi

f1N a
lfeTO .._

Jidt

W -;fJ ~.

*~ *
gfua-

~orrtit 3;1 a- Q1:f W3"rt. ~
W Q1:f fu3T' AT ~

W ~ti 'fumr7;"
3'tJlqT ~.

ortr ~ .'
~

l.,ro .~. ~ ET fEu fw,{rp; .~ ~ ouT fa1>w

~-

'.

~

IiQTO

5<!" ~ ~ 3' ftW ,- ~ =. .t!OTC ...

eI

~

I·ffi?

H:3"

z;reT ~ ~::rt ~ = tfflTO· ~ ~ ~ =
ET ~.~

fatw
~

tit Hi3"

fcf ~

WW3"RTitH'(ifi1Of3'
(')'"i3ij'
-:::::

~~~frj
:..

~~~fi.JSr

mIT ~I aTa"'cfur 'R'l'fu1r tit roM lP<!T ill ~ feR ~ ('il1?cft3t onftfr ..... fu" ~ ~ ~.3Ocl rea- ~Hd ()lK ~, ~ fuw ke' ~ 5"e" 3Tat m-f17) iJ7) IfuR m fu"H ~ liaT3T ~ )}f6tf r~ u1 () fre ()'1'(?, a 3to fur ()"11? zOldl@'e ~ k ~ (JO ftm ;:r;:rg w;tt ~~ n-fTl(l" ~ ~ l?oT ;:M! (JO ~ C!.lda elm }ig' ~ <trr ~ ill fEu 5' fer furl' ~ mft it ~ lW1JT-mrtt nuT, fr I reH ~ qJd a' <!l ~ tfOfT 3" ffirr ~. fOf:lr" fop;p- fr, C!.lda'~l ~ l)ffill' ::rt m.rcr C!.lda'<±l ~ ill ~. wE 07); tfO row jB ::rt rev lltJlfEo ill ~' ~ ~ itlda i'!1 m ~ ~ ill l1'f'" ~ ~I ~ 3'i" SQ)f ~PI,g<! ri go;{.~ ET 0T>f-aw-, Hwo ~ '~ ~ ~ Wa"' ~ ~ RUT afg 'ffi.f5" ~ tit nuT~, fOlQTa RUT aR? mw ))iT ~ 'm> W RUT ~ tft ~ l.{a1C fr ;:f'(!" OT'PI", ~ 9d}f" ~ ~ tm; 7;at fr N'C!' ~ ~ ~ ;::rrWw 0f0eT fr I f;:m ('iTp)" fa" ~ttt '[0 tft (it! iii o1.I tr ~ afv ~ cmft fr, H fuR' 'irn" ~ ~ ~ Wf' ofg PT' ftm1To ~ furw fr fOf' C!.ldij'2:1 eT ~ UoT3T e- ~ i5lcf ~ eT ~ C!.ldEl'<!l ~ tftC(d~le1 areT ~ InilT.3i" arm- ~ §1it fuR ~ tit ~ fer C!.Ida C!1 ~ RUT ~ ~ ffiW Ref I tralf· mur (fniraT mur)

~m .

I

.

'.

I

I

~al

I

I

~n,~

(6)

aro ?)T"(')cf
~~ ~

~'f3F.1I(j ~~

w:r .~. t ~
~ ~~

'RY' H"'cft ~ ~t -J I F~e~ iOi i:; rerre··~ ilii m fui1 ;!- s:P'€1j€ ~. 1..f1"Ocf ~ ~ tr5 fa- ~ or 9S"
et·~
~J

f~e<i!lo ~
~
~~~~I

tJ"n1

rea ita" ~ u;p> 3"' ~

* fuFr~·m

~

afJ fapw

m~
~

frJ

waTW qJW ~ ~~ ij W<!T

~ ~ wit&" ~ 'RIl' ~ e- ~~ ~ m ct8 ~ ri .~ itfwHt ~ ~ ~ mIT cft3" fO(Q'fO( ~}}fOef at 301 d'-~o ~ crt ~ J() ~ fEll 3" l..ffu5t l.{Bffif. ~ ~ ~ tro fER w<tt?:; ~-~ ~ tit W <ft3T fuTw fr I fuR =• m ~ R3' are- ~. ott .~ irEr ~ emf ohi ~ ft!3J

ore ~ e~

...

~

3i" fur ~

tr;p) ~
(')~ q M I
~

~~

~I

))fCI1f Cffi') PT ~

fr I

mer
to.,

PT .~

woorFft3?>1 ~~kHmt~Wr~m-~ I f~~ld<;tl('}i m~ itaT ~ cih-r3T 5" ~ l.{~idC(i gET at ~ tr:p;r ll"g3" ~ 5" I 't=P:!' W<!T <:f[tr W"ft:ro ET ~ fr, ;=t ~ ~.cftq '3'Olcf ~ ffiW & ~ ~ 'Weft ~ &~~ ~~W~I uo~ R\r~ao7)c:ffiw>ft f~e~lo&S"k~~ l1'()~l.rT"ow?'i"f~~ld(,} ~ .- d~'~2 .. = ~ ;:rteT tIT I wa1nfi" d C( 2 ifuH itct ~ ffifcr eo &0-

wa- ~

~tiOl

rev

I~

-

*

'"

~

imT et ~
tr:pi"

@.~~, ~~,

Reo ~~,

~

~ ~

?; ;:ft;>.r ~ fr I ~ ~ fr ~ ~ ~-~ lW fap)fT7) frl (~, fHlriJ'li~ .~ (~) ~"~ ~ ~~
(7)

~

~

l(;J~,

i; ~

at-~. 5"1 ~ WO fuI:R" ffiJRT fr ft:ro B1rcr ?'i" 1'IDff:3" ~ d
~ ~
(Hi3") .~

~ () wE ~~) Ew lfTEt BOTtr ~

»8

~ Rl1F.rc cit3'T

ffir tit fuFr era- eT !Pit 5- I fuR ttcf· ~ ElfOr' ii~. fGWHit ~ q'dlf fig Mr Hit wa- yet ;:t, (! q' al ~ 5" I l..f1l.f ">lf3" Y"o BT ~ ~ ~, ftx IJfflf ~ Cff ~ u+ Ilf3" ~ @ ~ ~ ~ uT ~ ~ fl.rntrr 5" W ~. fiffieT fr >;f3 ~ ii=fRT .~ ~ Hter fr, ~ ~ ~ iJ7i -l..Rf araiH'tf uq)-f WOO 7; ~ uo ri ~ iJ7) -..... m F(T(ft fl::n:rit ~ R ~ fuor' 5" ~ - -e- umr (~)= >i 31 ~q ", .....
fup;p-fr!
::::::

5" n8 ~ ~ ~ ofu &dt ~ ~ (fM<i;Al?)) ft HCfeT 5" I fuR ~ eT ~ .~ m fr fer Bdrr ~ R ~ ~ ;:fR ~ UO'~ yqH" ~ lit ~ U7) ri ff9.~ ~ >}fT1.f dt·~ ~~

fr I~

3i" ~

~

(')tff

ere ~">l-f3"
~

ffi! ~

fE";r ~

~ CXS" ~ -

fr
itqT ~

fr

Cl'fa9

cft3T fr 3i" ftf fER 3'-.~ l:fIir~~~W~'I~7iqJaar<!l
~ ~ Cffi')

ft:J

Rn (RO) ~

~~

m ore~
writ Fft I

ftPifT ~

m

cft"3:- aTE itfu'nft ~

if B-ait ~
~~

V"I

F~e ~

~
I

a-

?l i ~

fEu itqr mrn- ~ Fror3t e- ~ ~' 'fuR '?i' f~ '3'do n8 ~ ~. itti ~ afu' oret IT 3i"'~ ~ ~ ~ ~ ~' rn <ito ~
qaoT ~.

ffiapW ~

ih:r
~

k- 3i" fer
frq

m-r farw

fr ~ fer
1

nraTd" .~

~~ ftm cfurfc, W ~ H~vele, ~ n-rrfu ~ ;it it&" cit3" w oft 'JO ft fcf;:n;n:!t uT lfTCiCii" B- # fuB 1I~ €I (! al I ~ ~~.~ qrafrfu ~ er q?)~re fr ~ i) fuIJ itqT ~ f.nJ >Re ctt3t fr I ?i ~ & ftruot ii~ ®8t ~ fif3" n8 ft!i:ri> ~ k'B" ~ et HI) r Fe3' ~ ~

gt W -

~

*

cft3T tv ~

fvr ~

fuH?i

cn.fI"

ffiiq OTM" ~

= fi.rg '~ ..

fr I

em- ~ ~
~I

cfuit,"

-

€Tit ~ --;=

~ t~
~

*;it ~ ~ :::

5"

m fuR" ~

tta"

t f;::J%
-

~'

~

~

(8)

"l~~l{Wfu11

"trY' itt
"q~ra61H"t acJ3T 'R-k QFJ '~If'
~3"H-g~~
~j

HiFiJ8"
I

f6d3Q r6a~gt

~,~,'-t
~

E" "R"~ Fadl!j
q_R!" (9.~~,

'(!;"17)C("'

~'

m i'i-e1t
W
l..(g~f!

f~8E31~i

;:rt~~C!R',
I f"E7a+

~

CRf3T Y"Olf, ~)
U'OI '~

>lf3 ~
~' ~

'@O ~

Cid,Q't1 -

fr ~:eJi'a'T =....::::;
(~'~j

(fods~, ~" ~c_~, ~) ogHdW '3w tfA'ao -e- fi') d 11:( I d HC1.f we :cJR+' t!1" iq
Ff'TCP'ij"

fE:cr thr~'

~

~

~

Wff wcr
un

FodC('d

(;iflldJd C«lO ~

dl-f ~
:::

"'~

Cid,g'e" "IT I -

t ~ ~ ~'~. qEl.Jd'l;f - -e- ~,_ ::;:

?H%w

~-HOf3"j~}

~~ Rita' t!1" r~ , ((iTR~) ()}j(! ;@OT ~ I qrg't!1" ~,,~ ~' @Re fHaa- <.Jd' ffif' Be ~'~ ~ "F(s-dg@" mif ,a- ~-I H ereaEt '~, '~' ~ ~' 1.ftI'3' '~' qTg' ~ ~ 3' }jC8' D' ~ ~ 3i" tit €h:li- uHl;ro t! ~ ~ ofJ cf tit"~ tR'" tfTU3' &e'r j, fu1:rmft QR& (;f(1)d9~" odf futrr 111' R'CfeT r QJCJlffa' ~ ~ 'eT t=I7i'If l~' Cf'd'?) m-g e I j r ~ BT ~ tit ~ Cfa7) ~ j ,~ l>f3-'~ tIT' 1Jifg g ;}' tr ftn:r:Tr j r ~, ~ ~ iff" m;:r ¥ fr I fuFr' crncf' ~ is H~" ~ ~ :;:rr ~ I Rito (el)Q i a1). k ~ \JO 'lFcf ;:rri~ <iH fr I ~' ET F@1J' fodl aid 'fr<!' ~) mf E' ~ 'hf.3- crrg t!' mHO ff ~ rr I~ tr;mo ';3"' fu7;T 50 &it WW'd" gtf "{~ ~" 3tit a-IJT ~J fuit 3"f" ecrQ,lal H~"

~' t=mW iJ'IJffi" 'oro ~,

*~

...

~

~BTO){j'i,q_I<±i edR
r

FE ?fT' fuT>rrr fr I Hwa'
}-KfT?'i' ~ ~

&it <it ~,
~

t.j(f ~

fuJ

fuBoT <it ~

0

BTO ~

t.i~d ~

leI) Q Ial

'~

w

oufil ~

>H"o tR? ~ (~) :3" fuot ~f6d '~ YiJT ROV tit aJf fr ~I, f<:'<_. Fa dld~)d[ J :G' _. ~ »mlC tmtt Rfg- Ndt II ~ ~'8'ift~" m1 Etrlll ~
I
;.

fffi1~

I C( I

d

1i6'

(9)

10

Cf, ~<J"
U(")

~. A-r+ .~

t!fi:13ldH'

f."

.

¥i11.dO~,

~.

l!4-,-.

~~"

~,I<;;;I':1.Q,

~

~~"

11':1<;;; "11 1

'" anr .ocr

cra-o. ~
~~" <;;;'~I
~

fR'q+ W

t(UW d13e i:Jf d I,

~.Fit F.'w ~~~ ~
~t'l

;J r 1+0 Hfa<:Dg :;:it

~~
~~I

U"I

-e-. f37;- .~ ..~ ~ o(e-. ~ ~ ~ ~d I d ~ I €l 'Q'Ta7)T i; t=I7)}f ftI"3;. m-I H Fa <:D51Nt ~ H3 fuu m- fer futr ~ ~ ~ iffi:" ~ d"d<!d I d ~ 3"' .fun+ .cteT BW <:ft m:fI HCRT I ~ 3i" })fT1.f t{lfRo a' .iJ13OT gtf ~.~~
Wd7)T

& ill (fe". cra-R3r,

it.11

vo, f1::rJit fu" W ~~ fa<:Dg .~.~ ,t=.......~, 3'".. ,,+...,......,..(~ - '-II(J~.' H 1"110 'I1'11Q1'O
ft:p:r;iT "~"
"F.I1R".

m 9G

~

W, M <! did

I

'Iif3: ~ill

Fru.ro
~

~

R0

fa-.fE:u f}m+. ~
~

t tfc5" ~ '~r

I~q

Cf

d13<!J 'd I·~ J HlfeT ~ 1 ~. 9T tf137lTgt.r.J<!:" ~, e I.J tit mrnT BT3"a <:ft mow &IfeT IT Ifurr·~ ~ ~ W"3T (~) ~.~

~5'I~~~m<tt(jIf.i~3
~ .~ c;pr

~lfEit ~.~ <tt~. fE"ijt crrarr m fur Hfdq)g tit 3" wt
"~')

BT~fr<!"·~~dt ~?iUT ~I

~

;:r 'd I1t <.J! +:-..-... .......... 101'11' o ttt~··5"lbgET·"9fP~·~·fEvhfq·~~~(A"wo) 0tN w fat:r' ~ fuu ~ f(') a'b( d t!T dt~ gu U I fm:r w ~

"f(jd'b( 'a

~ H01..f " }jf3'.~
J

(9)

wit

~.~

~/
R'tT U"

-b(d~IFenVl ~
Ffd1f

~ ............;+I ~" I~(JM '0 H1t:1CI

faa ~
A..,....::r...;+

~

Cffi)f

~

R-i; ~
~

a fcs.dq)<!

I

~ JQ

~w -w ~~

RgLr ~

(~

3'
~})fT1.f

~)e8·
~

uT Rgl.f ~ Qfu.~ feHQ··

,1

;a;;'@<tet

fuJ Wit ~

.;Jd

qqro ttt ~
~ W~

.y-e- ~.

<it'~.~

~IT

f!tro
tIT ~.
~

ift

m ·mtt ~
~

I

.§- ~

~ <JCilf ar<JT
FI9 ~

or <iH" ~
flT;;r

tit

$ fotp-frl

lfa7)T', ~

FiT t! IDr A.-r~ U'AF.ra'"~"~~" ~l){T1J' ift ~.,(~' CfiJ7i 'llW ~ '211 I r;:tI ' c, " _ JfTfu"a' .~ §aWO ~, "'~ fnfQ' \{!' a-r?)'ij''' fuftHfu, fElr Q1' fuJrH mMQ', ~ 3a ~ IlcroQO- nrit, ~ ~ II (tfOT ~t~)" ft:rJR'r »fQl1 ~ ~ fti 'l.f9 'ep' ?il1f' t[9W·~, 1.f9 oft 'ffi3', Wr ~ 'Jialo ~.t=r H~i2 it, iJu iIn .AWfu' ~ '!Jl.8' ~ ~ fr<!" ~ ~ o-re- t (~&) "i'Kff ~. ~, fffi:fflr fq ~ ~ fit t1aY t[ijR' ~ kg. H ~ e IT I fE";:r '''33" farrHrn ~.rl{lfRo" ET
t@W

(~ ~) ~ ~i1l?i fuR'ke" ~;k"

m13is' .~

:3". 491 f'@d frea-a-a-,
~!

e-r mit ~

~

~

I~

fait <if l{UW,

m~·feu

r~R Q, ~

~

r~R&·nr3-

"an

~~

aTtr· ,~ ~,

Olf EI d ., 'eT =~ 1 fujt ~

i

ya-

o1q ~. ~ ()T'g tIT YQT ~' aT;:r ~,

~.

~

~

Hi·3:" iicr O\f., ::::.
()T"g

.jf.

f.roT ~.

-j' ~

TI" I f;:u:r ~ fEe( l;fTl.f<t fu'as
.~;:ft '~ ,t{W3'W

fim 1){T3HT ~
,t"" ~

ft:rRi> fu" ~ - -::::-

.sTi:f.~

WRr f.wc '~,
~'I

eN ft:«p- ~ == -

JWU. 831

~

Ht1~fr I
'Rf3" ~ frET \I ft:n:rer
~
~,~.

Rfao1H ;,-'~'

"Hfa''' :"-'m-' t! a3 '5" fffirit c:rrOcf ~ ~' lffim' IT HRfa' ~"I ft!J; ff ,;(ar "0T't{" .~ 0"7f wO't}fuT'~ ~ I·~ l{9 W OTH,·(Jfu ~r 0"T}f ~
't} ~

>ififfl I@" '(")1!:f'
BT»{os"

~

~' 'fup,po-' I fel1 wet

mm are- 'ij'()11 'llfJ'·"eT·~
Rf30rtf
B" ~ I ~

-j 'FfeT<it' ~
~

'J, ~ <it

fiwrro· fr,t=r ~

~

a~
~

ttldEl'~l "'i[!"a' ~ (fror ,:)llt) Wl:' ;:rGJ'Q ~,

a:-

m

"(91:1"

·otft· ~

gtr;:rt~. Cfa?)~ tff?v;rr fuIw 5' lfulf"qj138'd Il!Fr 1'laT Hftr ~u

ftroKrn·

\tm ~

Efe' ~ II fcf ~ fc:tr ~ ~ ill 0T!f fcur" fa"rHr ~'iJ ~ tfar cm;r ~ III ?iTtf t W<tt ~
i')Ttl

it, uf<r

7)T}f

w

fr r dld~ 12:1··~?)T}f
(~

~

.~

otit' U I tarwo

~

qld~'<±T ~

~

~
»f11.( ~

~ ~,
H'O

nR"a" ~

·fcwr ~ "'j I fro' fttit fam.r ~ ~
s,:))

ClOO ~

~

.. :jI

12

fuu Ff§' ~ fal;;rro E Hi" TI ~
~ (J7)1

?i ~,

fi:Fr 3' -.tt- O")J B- ~

~,

f~ ~,~fftt?,

tit fHq ~
lJD ~

U"01 ~

fErR- 3' ~
~

ory-

~

faTtt

I" (fHq

fop;f17) ~

fu#. uT ~

arne

fop;fTO ~ it ~ arETW unl "mf ag H3 iit fi:rfQ trrtr II fsn~, .U?=;T t8~) ~ ;it ft;Jt fitr ~ ~ fer ~ n8

fP3TW

w

a1R"

U7i" I

~. <it ()T){. W·~ ff:w;it fef fuit ~. W ~ W <eo:3T;::MIT = -J} ~ ,-1'2: C( Ialget tit ;:rt ~'~ w~} ~ fcrr;p-n crcJ'7) Old IG~ ·w tit ~ tPtft 5" I ~ ~ _. ~ tf;:r uq.ro tft >00 an!t , 5" ft:r<y ~ fuq '~ ~' ~<it J, fu<.r;jtfuit ~, U¥ 1M ;:rt ~ t"" OR"" W ~ tIOTZ ~ -J I f«€Hq .7)1}f ~
.

F(,)d1q1d ~.~
()1){

tit -J I ~

"l.[s'" l.[s'"
.(.,

fap,p, ,

-J I ~

m <it fuit t tit
C[T2:"
'

w ~" ~ ~
~
"

forw fr,- fur:r ~

fu;:r F(,)d'a'd- ~ ~
'l.{9', l{OfC

~

1.faW:Jo get ~
C«J() ~
..... • ....,

t fuq 50 ~
8 d I' Q (f. t""

l.[9 ~?)I"'g,

?)T'lj"

~

_,......A....._.

",' ~ ~'

Q.._

J, man
t[HB'O'
......

"i1 H· q:r2:'" B" lfE"7i" ~

'"

~~

~

BdHIQ't:"

ill t{HHd B- ~

~

~

~

cfurr W HCfeT J ~ fuJ .~ ci8r ~ mrtR: fR1:r 7> B- mR! ITI. <JC fEir ~ mw· ~ :;:: _. 'fq faTwn :3"' fant 50 mft' »fw l:T"(')" 5" tit ouT ))f3" '0 J, fHH"t fucfor or tit:3"r w 1"1'"& l.«f.~ &ET ~ 0" ~
RFddld _"=

at Cff07lFlTllfiffioi:; JI ~ ~~ J, FR:tf ~, ftn:Rr ~ »fd'U fuJ -J fq 1"1 Fadld tIT ~ (~) B- ~ J I fu1:r 3" ffitr ~ ~

";radJ~t

5" ouT ~ 'l{9" 3"i" ufu1;T ~ fr 137" ~ 7)'T(? "w 7iT"tf" aT· tHtr- .(')T}f' \31.( Jt Hfow fur?rr
otit·l:T"(')"

ff:m't ffif

mi ~ Erell (ti7)r ~tE) W * OTH fer "nrtf" ~ ~H:;S i,
OTH-~,

~
~

fr
I~

Jt ~

.~ ~

qo tit

~w trO J ~.

J gt: f(') d r C( 'd

tI7i",

l..{O

futr qo fua"

~

~~Rd ~·t-e-~JI fur:r 2r ~ fuq 50 ErE, fi:Fr 7iT"tf 'Q0 ()Tg m J, fq fuJ 'orrr UQ' '2T ~ R ffi7;T·ctt ~ rev H"ift UlC<!" -eT ~ ~ uT ;:rt;:r J I fEtr JJa"3' 'farnpo 'QO' 3' fuot 50 W ~ tr(')" traT ovT .~. HCrtIT I ~ '2T ~ fEu· -J fq fE'H 0Ttf is ~ ~ Hfadld tIT i> ful;R" ft3" ~ tl1fi":tt dlda'<!l ~ ai.roT.~ -

m

~J

-:

13

(jol ~

ar.roT fErR"
~

get ~

l.f2T fu" l~';:rt

l0'}f~'

~~,

~

lIT, "~ ~ ot ~If' (t$r ~lIE) ft:me'r )ijQlf. f~iJ~ fu" f;:rqt l1fOlri" .~, fcrit 9TW .~ ~ '&~ .~ 5", ~ ~ ~.~ ~ »f3" JRft })f{Jlf ~ J()" 11.lO mf ~ ~ ~ ~~ ijc:ft ae8e1 offi'eT fr, ~ ~)-,fOti ctt ~ ~ iT?) I fEv W"it :3-'. ~ are- il"E". ~ ~, full cftq >ifT1it futt aTM- €- »fW t :offid fR1:r -QCJ(i" ~ ~. ~ <J01·~aT ~ qJdtl '<±l ~ ~. ~~
~ ~ .~ fi.rger

;"'dt -eT ~

~ gar-"&"5, ~ ~ # J:i?l, ~ H() I fEfr m!t Hf3q]g t=ft

*~

eT fef.pJ1() 5" ~

~

tit

f~e' d(') 3" fur R"e-

fr!

H3'~
~

fHc1~*<R"~,
~
• ....&;.....~

rrra-. ~~~~'
))falf

~3'):l'Si3d
.

a;:rrE',

M' I

e 'II

!

4 • 0.1

tf<±T

gs'

~

I I t1 <;:"

~

tft;:r ~

.~

(~)

t{OIC

fr ~

ffi')}f

5" ~
~ ~

Hfo»fT fr, ~
far;r-(')"

~ m m:r zrera+
.

~ t=f0)f ~ ~~ ~ *" ~ RHfsw ~ fuJ jltFr ~~. ~~ gdl~ I() irF.r ()l(Jf tit fi:rJ;::r" ~~. w- IT ct l.fT<!T 3'" ~ ~ MJ fuit ~ ;t fer fuR" fm:rtt ~ mr<!" ~ lfJHT ut lIT I .~ ~ ~

lR'r ~·fr W ~

'~

gVt ~'

g a-, f1ts ~ 4!fga ~ ¥ jj" ~ ft:.nreT ~ 'oriI"' tT,
.~ I tfi1 ~

iii d l"j' <:!9

-e-~,

U.@~,

9<ji
~
0

f(')d'~ldl ~
t:-- c 1<;:" <;j ?)'i"9

~~m
,

tft

. 1<;;; 1::1
~

~

w- ~

fqcftQ

fr 3" ~
tr
;::{()}f
-

waro

'~'
~riT,

'H7i'

(Ht;r) ~.

'1.(9' >wV -~

fi ut ~ -J I )-f(') ~~ tT, 3" f~ dt ~

iN fq t:rt ).(() Sflit ~ er ~.
~
-gtf

t@rc

~jlUij"~-~*~~~~faPw-otr

uT am- ujc tl il:f f#3T 1

it at ~
~

~

~

~ ~~ ~ tft lfc!T'2T ~ 3TiJT
~ iu, ~ ~
~
~I

reu· RlfVeT· tit .m fer fern 31' l@'H tR'" ~ ~~ ~ ~ ~ ~ F6d1cPal ~ ~ ~ ~
tray .!rnlf ~.
(~4E) ~

Stf ~

gtW;:r ~ ~H1Je lIT 3" ft:mtrr ~
9(J){

'" Q;:r ~ -~ ~ I "~ 111i:Hfadld m~~fuir~~FfUTO<ic?Ha-3"jlfo:€H« ...= ......' far,rro't ~t:ft
9TW

ffm 3'" l@H ~~ '@1~:j1a1,aT ~"

AT ?;fa

'qrRt' ~ grw fe8·Jl()· q]d tI ,d tT :AS :3" tffiJgr ~ ft:rR-

m~

_.a..

~

14

H7»ff3' ~, f'iMr.e:tR W ~ m, ~ fu- ~ ffi,f fr2" iter ~ ~ 3" Wll3" ~ 5" J ~ (J}ffir vI W ~ ~»fijtr ~ lJ ·aocl, .~ Ha- ~ wg ~ tft Effim cft:ft ro, ~ ~ mfr:rc 3a ':3' ·crrRt tfdt!T,~~~I~3'~e-~ih~lol'd, ~A trr~
lJTlI ~
~

RTr ~

~

~

*'~ ~

fER

SO){ ~

-eT ST'W' ~ vI ffi!€.~to
f~81Ri1,

f4ilidOtat,

croe- oJ m-s-I
~

fa1mrn, ~ ftwH'rn tit ~, .fu:o fBR drg <it fi:fq ~ ifi"eT ~, ~ tlmf ~ '~ wfut:r' ~ fu"J ~ JO, "~ ~, ftww'n. I..fOaT1F n ~ ~ &1', ?>UT ~ If' (tfor ~.9t) 9 i GO fa t-t;;' H?) Rtr ~ (ortr) t=rr ~ 5" ~ fr ~ fua ~ ~ OTH-ofi:r3" ~ t{'18 c;;o ~fr I ftwH"ro ~ ~ fEel·~·~ 5", ~ ftmwo qn.at. ~ ~ ~~ 5", ()tif aT ifer ~ }{T8T ~ Hv ~. mft m fucr ~ W <i5" ~. g a- ~-~ 903 de: .()Tg ;~ ·forit ·ws ~ W-, ~ ~.?WT Ho-eT I# faiT ~ ~ ~ ~-,* 'd QC(!" '?)"I"g, ~ <rn? ~ 1.(fU3T fr wet ~, ~ ~ i! wa- em qe- ~ tit Ta""H" t ~ mn-. ~ (iT iJ?t,.\JO ~ ~ tr'1ST~. W ~-¥TQ ~- .~ ._. ,cft3T w ;:rW RT I ~~ ~

t

j

m
.."

t ~.

:::::

"Q((1'5T

~, i=t

R'f:3ortr ~

Yd1f"

:-ao3T Yd1:f ~

F.fOI'3T C10cf tit fEitR"f37iTH'
fap,ro fCSdiaid ~ ~

fE"9 R'f:3ortr ~, ~ E"&'3T ~ (iT}( H~~ J ~ R'f:3ortr ~ m:ft<it fap)fTO m uso

~

~

Wwo}W.f 7; m€dRiQ\H

fr I ~ fucr ~

-w- iJQ ~
~

i l.fO ~
~

t!T t!ffiJT a1'e' ~ -~

~

m ~ f~G~ ~ crt,
fr I fuR"
gET

gUt (~) § Hi" fmt qfJ ~
7; ufo err alI ~

m~ ~ m,~ FoddJc:
fa" fcrit

01"€r ~

~

JI

~-142:i@e:

fuR- .~

wi ~forwo t"" ~
fr I

rn
~

(fu;ro)

it Bar ~"

(tk;T .?~B) 'EfT ;;it

Hwa- et oeor
7; CI'fa'Hf3" M; ~ ._.....

(R'f:3ortr) ~

;;

faT>w0 -er l[31f ~

~ fm:r ~ -er ~ ~, ~ furr.,T() fcrr>JfTo fti;:rT fr I mf3'T. ~ - i> fuR" ~... fur1f '0 ~, fro woT ~ ~ iffi' ~ tl ~ ~

m H'ldT

fu-dt ~

·farw fr I "ft ~
.

D-I ~

fumfro· ~

m;:rr

.fi# &fu .~

;r;rt!

k~

15

fa"

ori
~

€hRT HCrnT ~'
it fE"R" ~
., ==

t.raT ~

Fa~<it ~
fugT ~ ijw ~

wit ~ o1cr
»flit?> ~ ill d13<!JI~
~

~

oJt tr I ~ 5<!"
(tW

or: ~ ~
~C4)
gT£ ~

.~

iJOl aOd(!\Jld

7; ~;:rrc!T

fa. WW<ft 91f m ~ a, HO ~
fr, ii"H

~ I H Fd<t)g

tit ~ ~

~
~

(flhJl faTwo) ~ ~
tft oR;-

~mrr

~ft

&R Ft ~"II
3i"'~ gtf 3i" >f7)

m- iJO I W BT
¥ ~<itftr3"
~
);fOEf

fEu ~ fa" ~it
if'"

m;WU'O ua ~ fr I fuR" mft ~ ~ ~ gtr R;r ~ lHdli ~(~)Hglit~~;gl"1d Fi'ldlC(lal
F6dl0lId

~.~

B" ~
~

<it ~;:p\J7j

Fi'l61Me

I fuq

3i"
t«r I

J«J1.f ~ ~

roi-m-, ~-~
::rf ott

(f(,)dc}.J(!)~~lwqro

H'3" ~
Fe(@fC( lfO

~~
~
3'a"

J7)

fiddl:!" mPI eT ~

fFcr -tit

<it, ~. m-ro it, rea- ~ ~ ~ otif ~ I fi!U ~ W&- H3" ~ ill "Q"1'O';tt un f6(QT6( ~ BT ([fa' ~ ~ r~a<;jl 'R ;J, ft:rR' ~ (~) ft fltRit ~ ffi')}f ~ itl ~ ~ (~) <it"~~" itl "~" :-~ fu- ufugt ctt ~ citaT w ~ fr fq FodyQ , ~,~'~~~, f(,)d6l'd t!fEu~ qJe, Hwott:fRT ~ WO ~ ~ tit, W ~ ~ ~ 5Ww·frl ( 1) &El.~ ;::iR ~ t! W;r' m~ m 'fo-at' ?itff. fu-JT t=JT

-e- arrcit orcr ~ tJTOcit

~I fuit ~ [coo{

;:r ~-

frl
=

fuor tit >}f'i3tI" <Jer ~ tl ~ ifarrr 3f fuq ~ -J, ~

F(') d d r2 FfOl.[ ~ ~-tit agddfl fr
=

w .~
e- ~

O\f ~

*~
'fuq

tit fr

threT ~ -

i31J "Q'T(Rl

t11% 3'l.f,

&r, fr"ffi.r saT3l wfu ~fuFr ~

frE"\J7j

fcr3"

em, ~

I t@"?

>wfe" .~ ~ ~. V<!"

~I
(2) ~

cleT ~ ~

~

I futJt

~
~

aT tDd9'<!1

Q~

fiflf
~

*

1.JT18 ...

(3) (JO ~

'cranT .JeT fr I €J Q ICll 5<f ~ ~
~

?iVT fr .,:t 'Rmr ~ fE'<y ~

w

w

qt)f

OI'%cr' 3'" 'HCf3"
~

>l1<;jl~<!i, ~

)fa'(!"

:3'- afu:3" nut ~
-,

'~~~'~~~~~nuT6(UT~1

(4) ~

~

ijOT ~

.<it i!<J Q' a1 ;:fr,r

>ifB?iT

ojf ~

16

FrCR'" I fulr

m:ft ~

~

~

er ~
3"

i2crcrr
"~t'

qcr

w
lfT

~

Rtf ftm" BTCr ~ ~iJ7) fq f"e7)T ~ qr(f0 " ~ f() a' ~'a fu;o ffifT ?i<ff HeRr I fuqT ~ ~ tit ;:rt ft:r{t ffiJ ~ fa- ~T ~ fum1. ~ })1~q)2:i

W tit ~.~

m~
tit

iJl

trr ~

&it~.~
~ 3~~
F~P)I~' ~

'~ ~'
l[T;ft, ~

ftrrr ~.fj fua" '~~~'
fRfu ~
tit~'

a ~ I war fip:RT~, fa- war· eT war ~ ~
nuT
~·BW II ~ ~ 3P.l<i!'d ~

at 'g 3'" ~

tt I FCSd'q'a

*

1.{HRa" 3" fu7;+ ~, 3Tct, UOdT,
»{T1J.

~

frl "~

a-m fr ~

F(,)dOl'S!

cra-a- -&2T <it ~
»{T1J

~
f(»d 9@

?Wt 5" I"r(,)d 9(1) s+ ~

e- mer

"ffi3'"

E9lf' (BEB)
U(f ~

fER 3"

3-

P.lc<.:(el ~

'~ R¥"' tpfBo
(iT .~
1 ~

tit J I
:-f;::rm?'r

tit ~ fc«rr ;:rr JRW ~ I tJd ~ -e-3i" ;::r?)}f '2T tit -&;:....... cord'?Q....;+ <J 1 ~ '" ~~ '" ~ 2ord'ISj r:r I tJ'Q'H '2T rn-r r:r 11t'1t:1 I«:dt..! l..ftIT r:r ~, ~ ~ er Utn- "J.~ g Ha31· ;J I fuR .ffi!t 'W2:T kB· trHFF:.a=q)r:::Tg ;:IT fR1:rt i> ~ ~ -1; ~ ~. tTl" ~~ r:ro I ffio:T fuo fuft :::: ~ fuB fpq ~ ~ fr, 3t! 3Cf @R& ltCJT O'tif fu:Jr -;:rr JfCireT , tR" 3Cf ik" ~ H'jt"! ;J ~ fuo ~ ~ ~~ ~ nuT 0l1'a"e'T I~'~' '2T ~ (~af.:r3"' ~ t! ~ -el w -J I qHi:ra ,~, "'.~ A.-.. 1= .,......-;+~~ IClO«:O r:r 3" 'Q'rf r(,)d'<.:('d ~~ eH t;__ ~ 1«:'0 t"')CI ICld«:O iT ~ ~ ~ JJa"3'T ~ fpq HOd 5-1
(iT ~
r ~ ~

"~t'

fcffi ~

rem fcmH trr a-Pt h-

=rH-Q'"

am-

-

::::

.

uit ~, fi:rH ~
~ 'tfaT

"~traf3"H
R"

~,
~.

aar (~+~)
"J@ ~

:-mr 3" fuu ~ ~ fa" R ~ ZTlfhf ~ &'el ~ nuT ;:rT ~

w

(mf)

E" ~ fa" ~

3"
()tit ~I

cffi:r ~
~ ~

3'" lfCf3'" ~, ~
~ (I;lift"

(tfcr;T t4E) ~
~

~!¢3"

3'" RF3itJg -;:it er ~ fuu m fq iret fuu "0 ffif"S" ~fq rCSd'0(' d, R fq H~ faTn.rro ~ eT ~ 3" ~ 5- nf3" H'Q1IT H0 tft ffif"S" 3" <i!T ~ ;J, ~ 9E" iT tit mIT tV €h:Rr ~ <it ~ "J tit ?)(jf R'CfeT I :;W- fa" ~ ~ B- ~ .... -::=: .... _. ~ er fw,rr(;" tit I ~ fq ~ fFR" fuwg o-rg l1'ftn-r3'·m I 1..Rf
~ o-rg ~. ~

17

F1 FaCllO

(tJ

~

fu"a

t=ft :~'
1

~
~

.'(')T"g(~'

ift U?r cit3" un I -,::re- fu3" fu1:r CfB7iT eT ~ ~ 1.{lfffir t ae Ci07)T ~ ~, aT fEu" m;r. ~ ~ fGO" ~ l@' t! HaTa- ~ ..jt. ·ffio j .;;t \1H
~,
3T'1U
~

wm-areT

C(IO ~

fr, Bt:r ~

oJ iJ7) fa-J, f,:rn- ~ fa- fuu woT .5't ~
~

:;:s &- fuu ~
~~

~11N wotwWw

~QO~

~

tT~~<ft~~frl fuJ::r 3'- w:G ;;rrfuo 5- fa- y)iBo })fnf 3t" RtIT ~ Hdl Fe JiB" ~ l.fO. ~ FfTi1T mrt d'B7)T ~ ~ '
~·~~~1;1C1ld })fnf
~ .• ~~..

3- f0s (HaTa-)
~

lffT'R" ~,
a-rg
~

()ul

·<:J?)I

Ii

~·~Clld·

,~'"

1.[H'Hd"~
-'~f::.-.. I t1 0;:

ift ~ I
~__.....::a.".

"'1111(')

ifi,ra" ~

HO'm-tRJ"otiffr·RCRtI fe<qTC( ~~fuJBTit~otif~I~~~~WJ

cit3l areT J I .~ ~ ';:fR"' ~ }{a7) fuB J(), 1.fQ 4ifBa ffi.rc! HQO 3"" wua il" I ~ HQ?iT 3i' FfCJr .~ .gcnf .~ fr I ~ Wl.f ~ '~~' J, fvr ffift ~ fuB >rfTfuw ~ &it cit ;:tN, fn:ro ~ ~ ffl:OT & tihr, traTaa, H3-, 9a'8:,C!@, ~, fi:Jt:r, FBd"18d lrfTfu Ftw"aT ~ ~ ~ ~. J ~, "gt ;if ~ l.{lfl:ra' et 8 d 1 8 al oJf Cfd'" HC'feT I ~
~! ~, ~,

...

I

~-.~. ;-f"it""

'"

3'" a I~.::I,

~~,j:;~

111nt"

CI C 1 14 iii

'''' ;:rr t!IT

(I)T.~

I CI

~~

f(,)dg@,~, "(')(Jf ~ I~

~~

~

(R"dlo) i3Tg fr ~
(')1"g.

m yw w fuft ~
f(')\'jiO/ld trr

~JI

tR'
~J

ttro Wl.[Hl:TO
tr

tr;pi W 8(')1@C! ~

*

~

'F(')dIO/lal

F(') d 1 0/ 1 a ·et ~'?j ~

~

}f{11.[ ~

mur
~ ~

ndf·1 ~

W ~
~

"gt ~

g~lel ~I Fa@'f~ ~
F19 ~

HJ Rtr ~
~.gtit
"~,,
H!I

~ ~~ ~
3- ~

J I HCfIcr ~ art- ftrH fu\; ~ arE fucr t80 3' ~ mft-&H wit, >1M ~ W .-et t1fr'Z if YOT CXd"(')"
~

~

~

~

~

~

~
~~I

mta- tT ~ aT rnl ~
n," ~~

3" W 5-1 ~ HTfuw-0fu3J, fuR' c;'El ~ R"dlo ~ ~ ri
l)fTl.I

ffiffir afu3" 5e ~
-c, ~

:-If+3"O

,">.

11'1(')'

0("

~ "~

1'19

~

H dqJ!1 til 0 qH'R"O

F

~

..........0+ (,,)Cl ~

~

~ fr J fuR" ~ l.ffi:rW fu* ~ it l.{HBa ~ fE1r i!R" Q t[iJlC ?WT ctt3T I >mf F~e~ i i;, .~ fa- 'Cl1'ET' eT f.ifu>;r' ~ ~ ~
I (")

18

* fE"R?'
~j

fup;rsT RO,
')ffifEf. "

fu11 (' fui' ~
("H'3 _,
l.fCfI"B")j •.

Ff2tf 5", ~
~

Ref fef ~ HaT ~
frl3T

-e- ~

trJ tt~

at fm:r
'ffi'j

B- }}j(fEf

C?E'r €'.fO' c:re ,

FI1-f'S'"e

RB'

Zl.ffiT tfTUT'
r.-j

5" I ~
';t....,.....'~ ! () ~CI] {"11

3' ~~ ~ H7i I~ ~1fu<it FT3- t.mTH (ft '~ 'l.jql'H

mlcn-~'~~~'~,ao~~~~if,~
tit ~
~Q

reo, HR" H30 RtJ =
d'

'nmf, ~

nfw' ~

~j

'~) ~
7

~

'reum row tit tJ7i" ~,~fu-a. ~ ~
\J

F~Qf~ 1"i.," r.J-rr:.-.. _

(fI.[

3" HF3dld ill tr -= ~'~
A'
(!6('

~

cit

@el

~'H?l

'fUQ {1<:r ~ ~
j

~ml

~

~

u1z 3" uk- ~'

~

'l.[lfHo' ~ ~

tiT ? fu1t.~ al CfOT N t:r

<it f~;:I'Fdn;r f.wrrr tT fer fuJ info' ~ ~ fa" ).ffi' rfao ~ ~ tJ(). it ~-~' €ffi W t.rHEo ~'00IfMR"~ '''t' fE9 ift~ i}, ~m-~ ~, fE9 tit aQ3T ~ ~, ~'dt ~ ij-, ~ ill ~ iY, fE'9 ~ !;lara rr, fE:"g uT ~ ~ ~ ~ fu9 m Frn- rr I ·fEtl '~ t!

~ m uf;JW

~,vt'C!R"~
~'
~

are

wm

m

~

~

'~-~

~

a\R' ~I

~ I w~ tpb.ro ~um-~ 11Hi3:'§'~" ("t"to:<) ~ faTnfr J, f;:mer nf01l 5" fer f?J ~ ~ ~ f1rF.rit '~ 3~ f(,)d'd'd g1.T is, §'so ~ ~ B- m«fa D-I AHa! ~ ~ e~' mr a-ao tit ~ ,~ ~ ~ ~ H'f8or ~ I (!Ida' <±1, p? H30 tT tit ~ ~~h i!ld~r(£l 'tr ~, \fA rea-t!l" 'ecmo otd'@Z" J, fm:r?)Tg BE ~ -e-m ~'~ Wuow~ cffir,~ ~ fug ~ i4 r ,e; 0( 'a1H F3qJ§ ;:ftfuirji- ~ ~ ~ oruT ~ ~ '<JOI ,:r f@ -e- ~ E8 ~- >f0 ~3+ ~ Hffii" ci qr;g-" gt[ fr<:f' -er (jJC', ~ ~ '3' ~ tit m-riw fui:r ~ l-f3:o ~ ~ fr f"f,<idn ,
1

l%i~;:ft~~~,~>wtf&~>wtfuT.~~

cfc ~

~

~f,;m-QtjJdar2:f~~~'~-JIiJ"d"~El~, H <t!aa1e1 f;:;r He€~t ~»fIl'GJ

it I ,ful:r 8it HftiH ~ ~
ri 3'" ftr?:;t,
"q}a

frij"

~a

,~

feR,~ Ha:a'
))fTtf',~ ))f1tf

'3:1 ~

m'~ '~'
tfr ~'

:r:tsol

M

;:it

ndt ~,

~

1.{Wfu''' :-~ ~ ~ uft:rnT ~ H30 ~ "lifo ~ if ;:t' 'uHlra: 'tft ~ ifI.f ~ ~ = 'cmr ~

m QTE ~

aT 0Tmff3" -

19

lJfO'R'"'O

,feu fr rn- # ~ -e- ~ 'eu' ~. FOd'C(ld ~ # F~€ldlE aT ~ fuqt lifo+ ~ ~ (~) CjP)~, HV'" fofu (<tar~) ~ l.[imo (~) tl'fdAlu l@tf fa'r1fTO ~ ~ (~) ~ frl ~ »fTtf ~ fu)rer 5" 1 tit ">m1C tfT? cit ~n gn( fOd1q1al eul ~ H-rdqJ~ ;::ft il tfFr ~ ~ fC'ldiq1d ~ ~ 'fuq+ tft ~ f.N CJJdi1 ,il~ C{d~ [fE;;rr fr I W<tt ~ ~ fr "'QJC!'.~ fa'rl)fTni' IIQJ<!' trfu ~ ~ ii're I" (l.foT t~9)

cit~,,3'"

:c;rg3".

out fr 1 9dT3".~.
Hfu· ~)fi)T

;:IT ttl" ~ RB "~ foftr ~11 (tW ~8~) ~

))ffi'C

trQ
~

~

wr- ~ ~ ~ t
m

1

me:

"fuJf mft
~

A f3o:LIg

f~fle 'd o-rg ao ~,

~ ~t:,

1 .- ~ dlda'<i* "0 ~
... == ....

.'fupnro J@J' t{HBa })fTlf

* fi:rR'

qJdij i~l ~
7)Tg ~

fE'qt # ~
H?l ~
~

Hg1:tt

~ ,"' ,,~~;. 1::'1 E(T 1110'11'

fW

~ l.{OTC

fHzr k 5" farw 5- J fER it ~

m "fcroTo EoT

U"I

fm:r ~ .~ ~. l.(Wfu" kB" ~
~ ~ ~ B" ~
;:

fcrr,p- RlR" 'q_TO'

ft I qldij'<!l ~."q}O fcJr>rro. tTtft ?HOT .i')T)f frl ftnwn i> 'ora' fu"uT Wt!r. fr I fuF.8et 'diQ: - r{;RF.I<! €tFr -~ ('5"T'(? ~ ifqpr 5-, ftrm? (jg fur,.r-o ~ ~ ~ WI fcw,r-o 9tit ~ ~ 3'" nw W, '~ tV9JO' ~ ~ iT I fuR"~fap,fTO"e"T Riu R<ftd ~"~ ~;J, ~ 'Q7) »f3' fatia1" BT fRr 5-1 fC(€H6I ~ ("liH~3 ~ fElT gel B-dt 7; ~ fuRal3' .~ ~, ~rcl1.ffinJd' Faa () I~ fottar ~ cffiG ;' ~ ~ fuo reo a· d out mr tv ~, ffi?>t" fuo qo fa'BoT ~
tJ~' ~ i

WItm;T~~~~~"~"tit~alRT~1
~~&:-.-..,' 1111 ' 0 I q~
1 I~ 't:t

qJ"Q ~

~ >;fdl;f

~.

mW ~uol

~~ ~
~
~

I'~ (lior tG8)

~?l"k c:raa fuua1r'fod' 0( 'a fop,po FJgl.f' eT ;J, ~ fro ~ ~ 'qJg' ~ if!" tr Wtr-fr I ~ Ws ~ a, "tr@
qra- qwfu-e-l)fOlJt

>mfg

~fu1raT

gqt

t fER ~

~ e iJ Q 'I'f 110 1a g1f' l.fi3'tfT'2" ~ A'~ ~ 1CU1

~ ~frrafg~

~

~ ~~
~
ua}rng ~

~ ;::,r. ~

-et fump- ;:rt ~

wa- ~ fuu ~;J cffir m fu" 'furnfro ~

fu- fdrwo m~ R fd\"iJg' ~ ftwJr

20

m;- ~ ~g Ht i) fEq ~ Bia~ R3', f;::rnB ~ F(')di~IQ ~ JWl-!, Lf31r¥~ ~~ JliN ~q:R:" l)fll.iFf ~ Wr ~ orPi B'::r if3" (J(') fu ~ fuq ~ ~ 8Tcit ~ Ha- q_R+ ~ 9 ~ ~ f.I () >itt e ;;]7) I fuJo+ t fuq i?Hd :3'" ~ Ddt ctt3' ;:rr fI'CfeT I fuJ diw61'a) >Jo ~ -e- ~ 3"" ~ .~ 8t!d8 (') 00- fmt ~ fEcr ~ eT ~ ~~ 'dIMI6( d ~ ~ ~'it ~ fflrr ~. ~ ~ ~ of;:r H i~dl i 1ft:R" rn fu7jT ~ ~?u1z, ~~Btofg) ~ J dtrn~lfua~offiBe Cfa7) 3". 1.Jf.JW HFadld til .aTa" tfH"1"R lif1l:f&" fF<r ~ ~ .... = _':::: -..._ ~
l:ltR"
i

tit qr;£ ~

t ;:ft H Faq] 9 ;:it 'erro t{Wf-\!' lIf11f

d(]"

V7)

1~

t_ffi"

H30 ~

~

oJ

tJ7)

t:ft aTM- ~ trC?> ~
~ J~ i .~

fa' oro .t:ft afu -~
~

FR7} ~ -

.~

f~ ~
>;fT'lJ

()T8" ~

fuR

fuxT,

i) ?t >1{;::r

om- mw·~

itft ~ -

war "F.iEf3T
?iUT ~ fE1:r ~.

oro
-::::

3C(

?iUT B8S FE niT ~ >if11.fctt ~ ("iT(")" fuqt ~ q:r.¥ ~ fait i; ~~ ~ ~?itJTcit3' mr 'ffi!t HFai:iJ_g;:it l{HHa eT~ ~ tit .~ Me eT afg. ~. \J7) I R f3dldffie-r' ~ -j ffior fuo ~. tpfRo tit fc«n.rr <:J"T'Fffi" ?>tit C(Q ~, ~ no fu"a- @H& fE1:r am- ~ '33" fur»fro' (q:ra) l.flS mff ~ HCRT .1q]d a I2:l ~'i')T)j 'Q'O' fu-a:e- RB ~ 5E fuoT, I-fO ~ 90){ ~ ()1Tf ~ fr }lqtT!
-:

t"

ft:n:Rr
~, ~

l){CICf

7)T8"

fR1f ~ ~r1B- ~

fEu fr fu" 'for:wo
~ ~5"
<.T()"

t"" ~

~ H Fa dId

?i'l1 ~ ~

;J ~

f! t@P"H ~ If<J1f ~ l{H'Tfu w qrcr fu-aur ~
~ ~ u;:ry"

~

5-lfitit

*~ ftft ~ fa:rw0
fit fl:n:r
--

is HFaq]s! mC!B

I

"HY""
RlfB". WtRT

~ fuu -j fei ~ or# ~ frl ~
KO ~, f;Tt:sr H7i

~ ~
~

fon Hi:r

t~,

H¥ (~

R l){CICf j ~ ~ Frwor # fua- F<ig~ldQidi 5-, fFcx ~ J ft:maT Hffiit Rw-o .~ Bfuw .~ 5-, t frwa" or#: ~a~
t1Y" 'tIT

fuHR·

);fOEf

a1Rr IT I, ~

er

%)

()1??

;:s-er j .~.~

1

ftri qt. )f7)
~I~
~~;:ft

5<;T-m

~3"~fup"ro~~~-mrer

·Rgl(fr ~

ii', HTfuw-~
~

0T'tf (farrn'rc;-)
mfT{8

~~

~.j,

f;m ~

~

90}{ ~

?R ~

<iWg

21

OBC)

~UJfz

fr tri"€'" ~ I ftwHro ~
~II

5" t=fTtT ~

I~

~

(ti7;T BLlO) ~

ntlf, F(,)dff6 ~

~ II(~

~

~;:::ry;:ft)

"cna

~, lJQ ~ ~ HY mre- ~ t1tr ~ tto ~~( _) 3"m U3T ~ 5- fci fKr IDR"~ ~ ~ ~ ~'~ nfif8" <it ~ jt a1feT 5-1>lffir w a- fuR" ~,'fRYtfi" '2t Rd'~~'l$ft kB' ~ ~~ tft fuR- om- ~'~ ~ W tR" ~ 'cffiR' ~ fa" 11>rrfni HlJ" at fERBT )-f3'glf fEu ~ ftf fuTra"
"HY"_gr.t fFcr ~ ~ ~i>
l?f<fEI'

m w- iJ7} fir<? ~
r~1d'd()'

~-~

}.fu ~ Fdleal
~

fuH
fq ~

'Rtf' mIt! ~ ~~~ I ~;:rT ~

ctt3t ill ojf w ~
M1I

cit~1 ~ '~ fm} orH '~ tft' aTg- t=ray~ffiUT ~. ~ ~ tit 0TaT ff!JT1-filW l.lfuw" ~ "~~;:Ny Hn Ha lIili;;y ~ ri cia' If' (tW .9~t:) ~ ~, ftffi :3" fifq ~ fr fa" ortr MtR!T W fur>;rro tfl.W' W ~ l)fOT;f U'O I ~ ~ at ~ tit ~ w ~ 'J ~ q]a't'el ~ a-, q)o!l'C!l tr:f ci 3" iUd8·el ~ ~ H}fS" it tit fa1))fTn t{'1fS'iift3T nr ROlt"' ~ I fElt ~ qJaa'el~ ~ 'J ,,~ 0'1H ~~If' "~ '0l1:f m- & mit' (lioT t:.9~) 9aT.3" (')T}f ~ mit fuR" cn:ro 3" ~ ~ ~fr fa" ~ 1'>fo l:fT a- ~ iJ"tD{ cit3' 3"+,..,....,....pA.,...~-=nT~~, ~~.........;+.;;. '~O' 'gl"!lo;;:t;I <;;:1 I:Ict;::!1 1.flI3' OUI ct,;::!, t1'" 1101~1, ,el"! ,::iO,OI ?i113" ~ ~ CElie') t; fu"a-e' tl1Oi') aoo ff l:fT">iR" tm7> f~ 13' d () 3" fan;- Wr m~ atit j;:ro m E'a'3T l.P1.S ~al3t.ow Hmft I
i5fiJ?iT
j

~-mu ~

~ wi! fEu
fq

FarwIHY' cit 5-,

fui?" ~e Faled fcmH B" t1lfr ~

-e- ~
~
~

reo t=fY' ~

v- faH§

~
'titf<!'" ~

~

~'l

~....;;+-..;+

m

"t[mr ~

QT

i"R1f. ~

If' (W;r'

~.?~)

.

f;:nf ~ 3" W 5it frit aa3t JiOTo get l;f8 ~~'e1 ~, ~ ~ \it ~ ~ <it far>wn gm ~ ~ t@'3" ~ fr ItW9ii )f(') ~ FaP.rrn ~ !'ffi') mit ~ ~ fea reJJ Hn ~. ~ ?>tit ~I

ye fEy' m.iJ.rc ~"forw fq 'RY' er '~·ara
j')T"gm~~,fftt~"~ 'jt t-(I)"::'ijq-'-d

l("8' ~

fr, '~

t=j' (')eT

-J I ~

_M'(!;I

;t ft;cf

fr ,t _

tit CUd' ~ ~, 'qJa" ~ a-I 'fuFr , . ~ CiJ I!-... iffif~1~~ q~11:I1:f - 101 ul:;:rr le'd' ti' (')e' -J , ~ ~ I "'fEtr ~ afg -

a- ElR' d"'"iJt aY ~ fEll

22

~

~

fr fer iUa" ,l.(R1fu"'if ~

4)aa'(!lul Ml "ny'; EfT:Itr (i'11i'f '~' ~ ~ tit ~ ~ 'tf!H" ~11Y' J:Jm3".()l(? 'Rirtra" O'\ff (TO I fE(Q'f« wat tit qJijSli 2:1 (ifO~) D-,itfuFr ~ ~l.ffuBT ~, fu'J "ft1l" mrt, ~ tit qra ~ 'org. mma-' ~ r Wr ffift 't1g' fFcfgt ~' ';:rtJtft' p)T"g tit Ffh.r3" mrr 'aT3T FIT ~ I rE(9r~ ~ ~ ~ ~ ~' fq "Rtrtft' FfTfulr" et weT,~ }fg H3a ET i.ft ~ ~ .~ "t11]RT wfu"lr" i.ft war ~ w win;r JW ~ crfu ~ fer trraT ·wat ~ "trnm wftpr" tit i.ft ~. ~ at' m '1=fY' ~ AAtf ~' ~ 'l;f11..f or ~ ~ if war .~ or8" 'ES .~ IT I

'fflI~~ Httr al:firr~ I~

QT ~

reu 0- fer waf

'erm

.

;

~RV,

aal'fe~,

a- ¥t~,

~,

51ft

~~
~

~

"" : ".. aw;r ~ l.I'fimt.~ .~ (.~') Rgtf fer aT'.ru Rri'ijT fa' dv(i)d'ij' fJp;rit ~ Hijt! itfcr ~ !l ~r

m

w

mr

!l'R;III9.h

4! el ~
~ ufugT
~I

~'r@

: ~'~

tIV- eg-

aeed'd ~ iTe' E' ~

er ~ij-[~ Rfdtllg:;:IT IDfs'Q(!:dl, (fucr cit ;jI ~ mj qfu cl(};r rei ~ 'ore- .~ fitJRT"R' IT, fETRT ~ (tfu") woo "Q"03T W ))f11f tit ITi 19 Q" frp:rit ouT m, ~ ~ ,~at"l oJr HO, ~ ~ ~ ?rJt' 110, fuir' t:r03T ~'~ ott ·?itit,lft~~ ~ W Rfu 'l@f, ~ F@ll tp1r.ra" ~ m 1~' fu<r HIf ~-.. fuR' .3"'~- ~ (~3" ~) €ffi-' m m ~ HO I nmT .ijw"aT ~ mr ~ f37l'grart ~~ ut (f3"o 9lOT-Past~ Present-Future, Ji3, ~ '3" ~) tra"~ it m:r (ep:g) ~ rm (TO I 'fu?,t ~ ~ ~ tit rratf' ~ mr ~. BC!T' H17>nfr ftw;rr D-I trfJF;r m-r+ tldl'Fe mJ (Af3ddn~;j tR"'~' W3" (m)·F@tf rnd' ¢( i d })fTlJ" tit '~ -IT I ~ ~ fro mrfq (~ ~) ~ '~W ~ mrfq (~~) UO' fi:raor feo ~ ~ <rnT ;;:rtBt, ~- fu"a" BOT, Efi(;", FJHT B9 W >lfow tit 'out w ~ Ir«QTor ~ '))fn.fffi'te- ~,it ~'fri ~\R"~ ~~ W 'ita" fcrit fa"m.r <R:JOT "eT '~ ft:m' ~ fu"'~ 'tJT ~ ~, .))f3 ~ 1.& W ffi{' 'B" l..{W<e ff mf tIT 14i C!E(' ai (~891 Alii ('l) aT3t f1T
~ ~ ~ 'qro'~
;lA2 al

fq ~

rev

m '~,

er

ee f/ttrg ~ [ fuJ:r ffift
-;t;re

23

;:R'" HHi" fqH

ott 3OT& ~

~

Jr mJt

fIT l1cftT

f1Tmr~farwOl{T1Ejt?0tIT~~~mfT(t!dl'fe
~a'~dt~t1I~dl[

R!T) fdleal
JlfEtrW

">1f1'fu" ~

~

H'je FIT, ftm* ~ ~ 3' ufJW ~ go gT"G! (~) lfe'r ~ I ~Hd 7>: '3" wfu"rHT HTRa- ~ ~ ~uiaf6C('C:' 3"gH~o~~~~~fumfeT"~ irer al3T 1 aB?)T 3'" wnR (JB7)T \}3 mf BT" ~ tf<±-rW IT furw ~ fur fdlc:3t fl..re3t fr F!'atft J, cit3T FiT ~ J I '97) ~ ~ >W

-JI ~

~,

~

.fi:IHcT eT ~

.~ f&,

W~~~:l';:J1e' .3'" H'"a'W vt mr tit fclladl ~
ijdI'R.~

tT

l)fOEf ~

~

~ IT HCfift fer fi:pRT ~ ~

"CTEtrr '3" ~ ;:r- :tf3H riUT ~ H-at iN ~ -efJfw;r+ ~ m:rr" tit"~ ~ U7)' om- fJrc& ffioT J fq ~ ~ ~ ~ ~ e- fa11 TIm 3" Hfa"a5" J ~ fu'R"eT ~ f~ REI' d crao 3'" frffi3' fuH ~ cft3'r far»>r 5fa" fuit fuw eRg WI ~ ~ ~ J r: f« mf ~ I
n1~A€lI~;

W~

~~ ~ it er ij'q" (~) BOT, fu~eT~f;:n:r~°fa"~~"unl"~~

mr

.<Jtr 5-1 .~

~

8*

er uT7)"T}f 5-, f3:r &BT ~-M

rn-

frAt 3T JW"-ff ~ ~ ~ ~ fi:p:rit ~ aee{J'd' qaQT ~ ~ HgU ft:m "5 tfaT .rnff' ofctr;r (go l.Jfm;rr ~" fFtE'it m~ emit AT, ~ ~ ~ ~ 'H3" ~"fuH' war;g ~ ~ ~ 0Tl? ~ ~~ ~ ~ fifirr ~ I ~ vt iFf mit fu- ~ fB1:r "m{' jt J, fuit~~mf~~fFr(5TaJw~orJ?'WrHg'~(')1 ~ f2()01' d ~ ~ dlO° ()"T()c( ~ ;:IT ~ (J() "~ JFft it ~" fer ffu- 3i" ~ ~ <it aJor" tW °furer fE"J fm:rit R a-J w ~ oJ Ifui:r aT ITJ1qeT fr fu"~" ~ fu.H ~ or ~ ,--fu:rr fer dlda. I <±1 ~31 Ne:(' ~ ~ frer fuD"r D-I ~ wfvlf ~ :Gd}(17) fr "crit 1l'a', t.fAfa§- l.S"Wtr II ~ ~ fu9' -~ If' (lior =<.J~) ;:rr fElt ag+
()1'O'Cf
I

"if ~ ~

Air

lop dF.l';jl ~

~ II Hli ~ .~ ~"

~

un
C("d'3'

";:rlf .~

3li' ~

~

l)fT1J1Wmt{OTZ~J~~~~f2R6

~

'1~ U ~

fitBit ~

~

mm" ft:mtrr = ~

ij

J at fu fu1:r fmlit

cnrJ '00}{ H f>ffi3" ~ QO m" II ~"5- fq .tR' cR =€h:r
#) GeOId ti ~
~

&aT. OId3"d'

I t{fP'

Q"J3'

~cmiT~

,24

fr 3i" ~
~' ~
U'O ~

>rRcr ,;it ~tf W? fl)1T);f ~ ;J I j:f 'fi:p;rit BT <Jd ~ 3i" mit Rg:ill (')Uf l.fO ~ (f@ ~) ~ ~ 'aftr.!;J I ,~ !T ~' ~' -aT fJ:[Bit 3- ~ ~ ~ ek ill Htjt"!
~

~ ;Jfu~ it

"w AAr 0'
, de6iJid

HtJe" ~II
~

it ~. ~ ~ farw (it) F.fER' fair W BT fu:8' J ~fr ft:p:rit fuH ~ ('iT it oJ l.fO dB <±~ Id I (~) ~
'111
~t

it mit,
~I ~ HO

5lf ';;rra

It'
~

w;:rcw~ffif3'"~~~it
mGT

r;ft~(')T

~

~

J

>i8

gm- tlt

~rn~~
JIHO ~.~,

f;::n:r '~

H7l

't_JT' >;f1l.l'(!T

fcwrrro

fuf

acJt:IT

JW

~qfu-~fcrMor~HOctg~J~~~~

mre ~'
t;f1? ~

WI fuu

fu H ~
7)

war ~

Wtrr ;J I mrz-r Qe' U'tr ;J tW fu:Tt W fret B1H W"" w ctET' '7i'ir BTI;r B'tRT W, &it O'it' ~ ~ B' ~ 3Cf ;:it tfu.8 ~ ;J I~ fu<J

~

~

'~faP11"r7)
8(!7)

~

tT ~
7)

kB"~ tV
~

tm;3" ~

~

~W,~~FfB'BT~~~;JI~~~~

ire!" rnw em N ~ ~ ~ 0ffi')T oruT ~ Q(f ~ 3- 7)T <it ~ ~ '2')l"g WJ ~ ~ Q(f ~,' ~ wa- ~'t=rt ~ crfucr ~ ;:ft ~ FaQ'Fa ~ ffiJ' Hfut:r ~ ~ a- tit afu j"l' ~ d n I fuit ffift Hfa qJ 5l TiT fH1:f t f2'J tJ til rB 3 ~ 'JO fu f1:::rt:rnt ~ i; '~ §"Q" a-g ~ J:N ct ~ Fod C( d ~~ ?i '~ ~ e-' R3r ;J, ~ 2'.;[ Hf.JH fpq fiwrg ;:r+ H I (')FROI ~ 3" ~ ~ ~ ~ o:vf I ffii; <it ~ fuR" ~ ~ dT'iJT 't@" eT Fod IC( r d tft ifi:r koa" tfcIT) ~ m crntf7iT ~~Hd '('i"T# &0 ffio oJt I fuit ffift em1 'a)ti '~' ~ J "R H~ ffiI"lO Hfu ~ II fafn fuf6" ~ ~ ~" FOIQfa ~ H?l tit ~ ~-~'~ fr, fuR- ~ 'd1l3';it ffi-~ eJ:r R3-1 fErr 3" ~ ~ ~ tffi:r>rfT furw d"B3T) HO tft F~'d dQ d (Fm) 3" <it ~ fr, f6(GfOi HO tlt f~BldQldl) WHO m F~i"dQI(JT"

wEt ~,

kB"

>tfTET ~

i'a" tlt

l.f'Cr:3" ~

('iT ~

~

~ n8 7)T

;:it

I

I

J

I

I

I

tT~, frirqi' .~

~

W ~'

em- fu .~

~

>Jtro.~':~c:d't W ~ F~'d dQ I fuR~ Ho

t~

I

I

d I ~?iT(;',

3"i" ~

cr tlag

UfZ1'

<Vtl" ~

ifttP? ;:rt

25

otif HCRT
~ ~

W cffi:r
f~~ laolal

-~

fu" ~ <?it
yc5T (~)

~

N waRT ~ ~
F[GO CfCl7')T ~

~ I -fuR"

. aTfuw"~JUO~~tfuwa-~mficfe-~1
a1'(]d

fiSq Ad:
~~

gEt ~~

~ET ;:ray ~ iJl~~~~0~it
~

l>f:3- B'i" frE

<fraTr tft~
qJO ~ r~13ld(') ~

fti'3Taret ~ r~
r~13'

do

cS fw>p?) ~ mw ~ ~ t'1r ~ Wr ~ fr I ft:m' ~- (')Tp) Hf3Itfgt=ft-* fuR Hl""fuw ~- l=fTCITO fi l.j"I"O ~ fr olq ~ ~ uT fvr HTfm"r ~ ~ WOlO ij q:rofifu <it l.fTQ
~~I
"-

IDf q:opr 5: r ¥

H?> pr far,f1?) ~

~ »fill-~

crrg- a- ofg -~

tft<it ~
i")T"g ~

a- am- ~
JI
F~13ld(,)

it ~
aTg ~

m-~ ~ ~

3" fJfu f@"-m ~

it 9H6 0H3- '3-

mft

fuit iN <it ~ W ~ J fu' 1W ffl"* alB HI(')rnC( fR.~ w- frE, ~ ~ f?<:r wa- ~ w:a- ~ wora- kB ~ ~ m un, -~ crntR)T s+ ~ uT ~ :g1.f tRiT ~ J I cnftif ffi ~ i17i" fu" "~ ~ ~ n tf'fi! II ~ ~ Iffu ~ ffifTfF II (l.(oT ~8~) fuR- 3' fi:ftr fu;:r ~ fer fuit ~ ;J ~ ~ J) crnvc'iT ~ 3i" HO !5: lfCfd m- tit C!fO ~ (~) $ -&, row -&) fcwrrro-?i ~ cract fm:r ura ~ :;:rr RCftT- J 3- ~ -WOld'" t tfTCf ~) 81f Ff10TC (FW 'I:ia) R'B" tRF.r ~ NT R'C.RT ~ I -

"~,
~ ~~,
~

~ 'n

"'

~I

;l wfu 0cJi".

FMt;i;3'd If;
i5fd"e'T I fF.J

l:fIloft gtr afuc" i')1R' -Ii?) ~nuT ~ ?Xit ffirr RCM" I Hfo ~

tfoT

8~J) ~

tfTOn C«r

W

oit ~
Cfir

~,fumr ~ €2q a;
i

~

watt

~
OR!'

~

~ fE"R'
H3T II (}}fTW

ftfn

~~~,-Ho
t'T ~

Jm} ~

~~

m mfT'la" "J i=1' ~ dl'
5<!- at 'ire- "J ~ ~~ ~
q-<.JO

tit iR-

w ~ ~, W ~'nrnr'ij-g afu"3T ~
I

tft uT

qre:-

JI~

s+ }fO k"e" €hlf;::rw ~ )-fO ~ I fuJr ~ ?)Tg l)1i FJli~ '>ii' fJ H3 W I trd" a'2l ~ ft:rif ~ ~ tmT 5- ~ m
I ~

AT fu" ;:r t[aTZ crcre- '<ft',.uo

mrr~*==-~:T.-n-ri+ ~ =
'-\00'

~ LfT<tt ~
<.1-.;::"

;:p- ~ fuH •
iii

, ct W fEwij-

3T
~

'A.-r~'n

'OM ~

.?)Tg ~

~

m:~

H"V"

(')l"g ~

k *" l.faT CRfO
=~
tl ~

,

t@Ol '5- t=M! Wli

26

.R" ~

'dt fR1:r freTlfu# ~ ~ i> ~-"war~, ~-~ WK tV fiD:r 3'~ ~ ~ 3d" Hn "Q"T"aT ~ di" <it W B-H?) e- ~ ~ -e- fa€' tit ~ ofr I·~ 6C(H' (') ~. ~ fu" ~ ·kB' fifg ~ a- 1{i" })fTlf 3"' ~ tMf ifG; ~ ~ falrwo qn.8T ~ KTdOT tit ireCid fWw" I ffirTd BT" mrr ~ tit (')" I fuit mit W mr ;fg fuEw fu"JT ~ frE" HF3q]~ tft feu ~ ftrH l:Tl""ij(!T e1:R" <]7),tV ~ futr
H?)

-et ~

aT ~

~~

oJ rno:-'<f

t{aTZ

crao ~ 3"a1qr 'dt ~·I
0" ~,

fuR PSET
:on:8"

tit a-Hit '3- ~

ffilT

~

<J7)

fq
~I

Hn;ffil
('iT

Gfa"
~

a+ l@""3"

H ~ }fa t!. ~ ~ ~ :~ fur" ~ (I) ~ ~ 3" n ul ~fr 3d1w -j fEq HO fuq fu::r ~

t~

~ a:a- ~. ?i"(l5" m ~~, 3i" fua fuu

cIT ws I~ fui? ~~. tt tft? ~ l.{HBo org
,"~

w ~.

fujt 30Tqr ~
l:TT"a7) (')'""g

~ I l.«f "~ ~ fuu ~ fu;:rH9<ir Jt "O""OT' fer )f?) ~

pr, aT "3" ~ <it ;:rt fu" r: ~

~
(')T"g

~

~

IT ~ 3i" fuo fu1:R"r fuft ~ 3'Cfta-r a Iddld 0""UT,
3G3' If'
I~

H"g
j

CW" ~
.....

I
............

~Iqql',

.....

~

~

0' 'st::s <::11
"~

:;:r

'S(ST~

n

c:! I'll '

"funT fr3l:f ouT ~ ~ 11" (~.?t) (')TOq 3T aB-, ;:IT QJC!" &fu ~ ~11(9.8'?) t=JY 3"1! ~ ~ fuq l.f1-f3"qOc') pr ~ ~ ~ 5"'2" H F3q]g ill foq ft:ro "i! ~ ~ -et ~ W HwoT ~ OT(? qcR- CJ?l ~ ~~ ~ tT itf ~ ~Ifa~Ha fur fuq pr .~ ~ fm:ft 'J- ,ftrn" ?)T(? ~ futit uTtj'"lr3"'IT .~ J I~ ~ far»f10 tit ~ ciI3r wer J ft:rmft ~d~ ad" crcr&- HwoT gqt-eT ~ '3-.~ aT3T t=rT l1&" IfEO Wc:f (~HlfTll) ~ tit ~ m-rn:it
.~<]7)w~miJ7lI~'fuv

~~

fuJ Jfur .~

.~ ww
crJ

"t=rn..r" t" Q 13 i d (! cit ~ ~ -J I iif1..8 3" '~ ~

U7i I fuu -,:rrv qp..8 ~ t"

waJ

e4" ~~-~iJ7l,
<10, ~ 'iTO ~

~
(')T7? ~

fuR" o:a ~ ~
f1:r;{rn ;::rt

em! U7i1 ~ w~ 3i" not aT3T faTw l.«f

;:rt ~

mfTlft or.:ff .fu-# ~ tit ~ IT ~ tft ~
~

t tit HCBt er HTOaT H7i ~
~~

3'" funT

J r fuH lf30 '~ lPQ-a-rd"
-mr cf ~
oJ
<JO I ~ ~-fuq

cnft ~

ctta"r
"(f(!

a-

,:tar

fHcr

~ I fuu ~ ffd"3" ~ Fea i Q<! tft ~ furwcI ~ lRr ~ -eT afg3"' re?)a i d gq fu"J .~ fu" furwo hMl-Jt ~

*

om-

~~~

v
Ift~afg~~ a:gTlMV ~a+~cffiRrl~ €" wa<tt ~ afg' a+ ~'3" fa- fup,{ro'w ~

faot §'c Oi' d"" mIT, t«T fa'rnfr0 ~ 'li""Wm l)fT1.f iR'r ~wer5"w:HWQl'~'orc:r~~ ~ >;fT t=ritft~, fuitforlfTO ~ ~ tIT '!Jtrr it Wtrr '5' J ~ 'ufum afg ':gt iWfr fu: ~"OTg rea- fifc{' Dcf '3" ufuW ~ ~"~ ~ '~' w ~ ~ Ku ~
~ lHf3"

~ fuzr # ~

-,~~

(')Tgm ~
~
~

ftn:rtWr-e-f3nfTOT

Bgal fr Ifffir uftn;IT'~

~~lfurr'ecr'3f~~~~qon'~'~dt~'
W<!T ~I

5WwmtfC{3T tT l£"-Rft gEt' &81 fr tit ojt' HCfeT'J FOIQTq ffi'oT 'reo"~ (Wi") ~"~' ~ 9d ~ fuLs j~' fuo fJ;r ikT tit fr, 1W 'otITIT I ftlnr fuo ~ lfcT ~, ~ fuo tju :tfWi)~ mft" i}~I"~~~, ~RiPHfu ~'mn(tfor 98~)~ ~n;ft~tititf~5-IOT}J~g1ra+~~'~~ tiT odf ~ ,,'~a-tfu ~ iff j ,~ 3i" nfoT ':3' ijw "
r{niF;:3nfT~ ~' Rwa" ~
'

tit ~ l'ifT1l fcre ~ f€~ra'1jT ~ ~~ ~ ~ 'aT ~ 3'" ~

fao+~ww
~' ~

~I ~

fWwor fuot ~
~~ furr
iJrq ~

4jfHa'~
ij- J ~

~De'm

~ 'B'El HF3i!!~tit W ~Q for tl)f(') W ~ at ~ ~~'.ij";:r
~'~ ~ tft

~

~iJ7l

tit ~

fi ~ ~ fcir@" OTa ;:re I ~ Wtr ~ ~' ~ fro '!.{fur ~'

* ;r, ~

~

fuJ
~

~,
@"3- '~

W"al
~'

cmre-'~,

fitait
'()"T"g

Wtftrr, ~ fEit
j
J

~~'I¥ri"~l.fBTOlf~,~~~~titW ~~ i\f ~ ~'71 lJT1.f.3" ~

mtt ~ 81# If'
~

(~;Jt)ilr'~

>l3v' (')l}f tit ~ ~'ftma- <it fu1fr1ft (')!jf ReT J fBit gET' dJ a a <itl ~ JffJ iJ31r tit ~' ~ fuTw j I q_rrr B1R" (~) ff fuor 'gO ott ~ (alit ~1 3' 'fuo+ ,;...::;.u ~ Lj'4.:::11 100f..I<:J "":+", ~ " ~ ;". t:'! <;;;1 O~! ~I ~ m ill ~ fu:rraq (trfE'w) pt~~ 'trr' fu-gr;:rj r
I
, 1"1<;>'-1

3'" ~ ~

tit fife ~ j 1# for ,3< 'tit 't{T"lId tif:3T '~' R«€T <1I'1-fTfuw F ~

~m ~
,~.....;+

m!t ~

~

"faot'R3cr

~

"ffilll ~
H~

~

~t

3",

fuCf

(1 ~

~IF'

Hn ~,

'tiijd'el

ta*' n ~

If' (~

fITfulf,

t=tt)

fuFr

28

ff ~ ~ ~f« ~ "it ~ ~ tIT Ritr ffiffir(l)Tl? Hi' fJpRt n~ tit~, ~ ~ ~ ~ fa'Tlwo 9T ilET ~ n~ era-~, ~ Ral<J e- ('iTA" ~ ~ uT (I)1'"R' 5' ~ U7i" I fq gfor HTfuwi'l IH~ 3 ~ I ~ ftft ft:rn ~ fuJ fcrr;wo ~ un J1a1o -e- org tit OHZ fr·tMft ~I~ 3- ~ et~· m gf( 3Cf~~) ~3C{. fuJ §1it i'lIH<i!a IT I Hif fum ~ ~ ~ l.fTl8 qa ~ ~ fu OTH-afu"a" ~, ~ :if f1,.g futr jot .~ OTH-ofua" fr tVeT IT) }'}fHO fr t=fitft IT I IT "~ ~, ~ tRJij'1'Tff II
i(~" ~ ~ ~

~
a1.f

~
~ fuu

err, mff flJorff' ('

(:<.?t:)

~ MT aut, fuu aT l.{HRo ~ ~ tit ~ or2t tr fu- 1..flf8o er }ff"1.RT <it au fr I fuir "~,,

gm- trftffi-

¢q
trfq

~ l.fO ~ ~

trrR mft .~
~

mif, for@'f(j( J1a1o -e- OTH 5<!- '(')Tg fu(J' ~ farn.rro (')ll1 fr ~ tJ7) I fi.@' 5<!- W m:fta ~ e-- ~ ft:rn idt ~ ~. i;T ~ t=Ji" ~ fu fr ~ 3i" ~ gm- OT"R"fr t:Mft :J I ~ er -&ET it fapwo ~ 0df ft:rR" (')T'g H3" er ~ ~ W ~ ,liB ffif fu fr tVeT:J ~ ~ ~ tit .~ er :gtf rp-a(!" croer :J I ~ ~ <it ti"3'O fuw'ET mit Rtr I ROlo ~ ~ mor·:tmffi":J for l-R) a€tf'33 ~ ~ ~ MT ~I rev 3i" ~ H fdQJg tit ~ ~ ordf W3}f ~ ~ ~ HCJtr ~ of;R" w- tit RCfta ~ ~ ~. fel:fT R-e- .J7), ~ <it ~
(')l""g ~ ~

faTwo (~)

it feW

~
7) ~

<JiFdT ~
~

Utn- ~ ~

~

lfWd ~

W~

f! ~ -

W

~rq1~

mrr

u*" ~.
~

fuR ~ fm:r
(~

HOlf ~

lR) f6d} lR

1_fl.8T tit ~ fufI ~, ~ 3Cf N fu"J ";:(W" "0 tit fuJ }f[f RCfeT m-~ Halo (€'w) ~ lRr 5E ~ CfI"d7) jt-, HCfto gm ¢ w qr(J(')

tft·1f1.f3T

~

~

~

fr t=Mftfr ~

ilO' H'3' ~

9a1{

ere out ~
~, ~
Cfa7) ~

;- He+"ll~i'l tft

-eo fr ~

~

~
3"

fut:rr, ~
"ffi-I'g'

mf!er fa<:r", H fu- ~ ~
tit FIT
I~
~! ~

l-f07iT ~
~

fEu ~ W HOO 3" ffif(')T

<it fE"lr tft ~

for "nu .f&¥ H3', JWtffi" ~, ~ If' (~t9) s+ HOO er WK at ~ fr iTt forw, HOO tc iTt forw, ('iTg tit ~ ~ HnH"W ;it. iw fr furrIr" I
>w oreT

farwo l[dTZ frc ff ~

ft:ra' fuJ l)f11..f ul er 9O)f at

,,~ ~~,
l.ffuW" ~
NT ~ ~.

O't'"-k~

29

.~¥

~UTfi?I('

wun H fer ~ ~ ~ 1TcI1f l-fTOdT lit # HOI ~~. ~ tit ~':3~ ~ ?rOT 0"JI~' oro .?)17)q ~ ;:it t! ~ ~ tP:&- ~ ~ ?iar" 5" forrirr I ~ ~ ~~ ~ fr fa"·ww 3' trn".l1fT. otT m~·)JC8t l-fTOdT d'TdHfa" tft f~13ld U 1 d' .~ ~ (~) ?itN" ~ cfcrr tn!, 3i" 1 f~q tit tit t=rt J fa" fucr ~ fuu ~ tR"r W 89 frGr n+ Jfu" ~ l{'U3' ~ ~ .~ ~I at &Ft fra" ~ ~ a f;:m ()T(I') ~ lfUH
~~trJic'RT ~ ?~

~

~;::ft~

~

feu ~

ri reu H1; ~
~;ft
ij faUT

"~

dWEl ~"
~

~
fq

l{HBo ~ ~ ~ R ~ ~ fFp:fit ~

~
ij

~ faur

tit WQl t@'aa' ·tft tit ~
(8.?9.)
~t

rr.1~ ~ m~
31" ~

at:r" (HOiIT)

atr era aut
W~
~ ~

~·fcdf fa:mr
d~~Jld (8.?0)
.....

a I .FT3' 9S" ~
1 ~

a

w~

m')fq

n.g

war trw

afu

pr ~

m

HOt.ft ~ mrnr I"
V"mf ~

ycIDr ~
~lt'

tPfe"RT1.1 3T eddlFfJ ...

~

r~iI'WCJT-"ycllf d
N ~

fuR-

*13 8'Q<±

ra@f~ fRHit -"'"
1

fRHit ~ cl ~
H7) ~

arg lifo: ~"

cfBr illEw J I

1..fCf ~ ~

e11:1~JI ~.~
Jl~JI ~ fr fauT
;:rt ~

~
~
~

~

afireT fr I fuu

f.ia'q ~

lf0l:it
,

fr aT .8'3".Jt
H7l

&c:f

fEfJ i:Jl'g ~ J A--.< ~<.}H9

;:ray rEI Pl9 8) Ft ~
--.'+"

lIB fr fu R 95'"
n+o ~
. A--.---.=,.

<JI

tr, llO

.

H7)

. +!-.---.. ~

~

cffir ~ 0ZiT ~
.?i"JT ~ ~ ~

fu" 1=t ~
I H7l ~

;;IT H7l
~

ffiRr tit ~

5-, ~
1~

,""0;;0

a-ifeT

uT 5" ~ ·J7)1~ ~ H7l ~ >AA" ~ ~ tit VF <:J7) H fu-ro V"mf (')T"g ~ ·wz Citd,,& ~ it 5" ~ J7i I ~ ~ fffir· ¢ it ~ ~ ITt m>, trcr ~ HO fuJ .9cfif lfTg. 8trr J fef ~ ~ cfraT·ttu }f m-a-r I fuJI- 8a}f ~ ~ ~?J iRr cml ~ m;:r 0tJ ~ ~ rn Uer cml m~~Wff-~jlfOfuJ~<;w*m~fu-Rm Ha'tMOiJT~=T-~~ R~'!;!' q,<.) ~ - ~ F~~'-,'1"" }f ~ ~="" ~f.- ,B3<iE;::O' "" <.Ie n' Iq ,O<J' four ,f3;f-~ a+ JlS.9'S" 0Jf ~ ~ I No ~ ~ 'iJl(f ~ ota'
0

mr ~

~~.~.~,

~.

FEr

)fO.~.

fE"ii;

W~
i·jt
J7)

J ft<:r

~Ot

<:J7)

H9

R fu l1'3" ~

<::rO I ;:r;:rrai"

tit

>J.8

30

F601Me ()1'(;"'}f

}f ~

~

ao ~ ~'

feR'"){o .~ for Her- <it3r ~ fr ~ IT W ~, ffiJ2T ;:r- ~ O!O?)T rea- ~ fr·, cR--~ tit o1c( 'it fr ;:M:r ~ 1'»fT'Ii:ra"' HQl:it H'O it -aT t=lfa- ~

fu-J

m-ITJ~~ukfop,frnww~mJt~·I~Hn .~ IT,t{HBo ~ foprrrot fr" ~ ~'lftDf' 'faTn.roT ~ ~ ~ J mitT ITIfvr cffgt q_@" ~ ~ tIT, .:~ »{ltIT' ~ ~ frE' iRt!' ~ fq ftrO!- >;fu ~ w afg at ~ tft' <it, ~ ~ He;- l;fT tM:IT IT,l!d futR; ~. fE'D- s+ '?'iVT fa- ~ ~ tft ad IBdf C«f' ~' ~ I u~ ~ r.rit cQr ~ n~ atfi:f II~ fEq )J{tl r6'ait
r.rit tt=ft ~ ~
~ <it ;:r ~
~
It'
~

(tW

8-'8)

fuJ

W]f

fr fa'r,fr fO!" ~

~

}{() ~ 3'" g5'" <it
~

'ycnf (;Tg'lfg ~

®, ~

'"q- -e- tio <lo ~'
~ ~

fuit
~

fap,fT?) ~ ~

Old j <€3

rno ?iUT ITI tfO *~
'3lc~,
)fO ~

?Wf

ge-I fEu' at ~

~

~ >l1~Jd(ea~
ffi'g

3tcr ~

~ ftrE"it ~ = .... gl~ti'''FITl

tit ~

'3" t1T gar I full ~ odt I JW;r- rrg ~ . -

@tit -

ft:W C«l3" tf01;f t .....

&'eT:e- ~ mrr o(l!".I'oc'dlw

~;w fu7r ofg~ fr fcr~}fO H~ fr~ ~ mIT I H crntfOT crn:r IT~ ma- ~ rn, ~ fGa" 'it feu ~ '~ "0 er~at ftim ~ tfdCf3T ITI ;:R" ~. tit, ;:rr freT dt 'R9 g5 ~ ~ 5", ~ fEu ~ ~ it H7;-eT fr fuo ~ :3'" 501A' () -et .ttt=rr8' W9 ~ fr ~ ITI grg ~ til! at >mIT ~ 'fj'"'~ ~, ~
601fl'0 ~

W

ft;E~ld()'

~

'Jl

FIT _,

tffi:rgr 501Ht ('). s+
~~~&...-.. (,)~I 1~110

~
I~IJ
u

ET
HQl:fT

WIT fu" '~
~4::.~~Aty, 111(')1 111

mr·ft
0

HO
..

~u Olif qJg BT
>Hn ~

*~
A.~
~4e~

~)
"~

~

3" ~

}f<'i'O tnsn ~

(1ior 9~9t) ft:rnt!r ~ fEy ~ IT fu" ft H'O ~ i!!dEjI<tl, q]O ~, qrg tft fFJfuw tR?> gel, ~ tR?> 8'El ill out Hift ~ m sri~ '-e:r ~ qan "8"ET, fi:mfn.rr dl r~d t117i<!" Iel m,fiffirnr ~ R3" ~ ftw,fTO ~ l.fift ~ t mwe m~ ~ J~ fEu ffiit rr fer &ET 2:' ure aT u:jO -eT ~
~Ir'

mII ~

~

~at

RTI iJl'<!T ~

f.:lrrfa' tmfu

fir ~

f1ia'Err

fr
tf<')M'

am- ~

m Beo

(fTC!

k

fit;Irg

31

R crrfu.r HO ~ -&HT tIT f133ii€ <!l ~ M r e"e· qJdff·;£t tit ciltl'dQ'd' ij ild dlfJarel 3C( ~ ~ ~ fe;gerd(,) ~ ~ ?iUT l')19-er 1~ fer ffi:R:T~ f~13ld(,)' ~ <:IT am- fr I it}f0"· IDft fuB ~'~. ~. ffiRT fr a--r~ mR ij ~ .~ ?>tit J1cRT I m-r at ~ # l)-ai- ~ tit ~J , fu3" ~ ~ mffl ~ fr fa" "~ ~ cmr Q'!f ~ ~ f(,)dft6 orfg If' (t.f'nT <=t~.?~)- ~ l») ~ H,fJl:l'(,) i; fuR" 30rcr ?)T"g ~ cttrr ~ frl ~ib1rn'fuor~qa HCRT~'~~ ~7>ifr'~~1 l(O ';:r H?i ~ a ~, fuJ Cffr fa" })ffif ~ ~ tV 9aT3" o+ B ftRt qo mitE- gt W fuu Jt ~ tl?aTT fu- 'HC'> ~ ~ ea.I' 'ft fait ?; rn chf (') Ofd?i'" ~ ~ ~ t:ft &lIT &Ht ~ I .~ (')~ wiS fuR '$f fuu .~ rn- t.rif8a ~ fuJr ">iffi 9tf ').f"n' tT ~ • OTM"tit W1 aT% ~~ ~ ~ fq fuu w ~ HT~ W e'ifte' ml 131?i'tit frc!"r BIJ1e Hi" ~ ~ m ~e 'ill e' I fu11 aom- org ~ fu3T fE'a- ~Hd' ~ ~ ~ m::fIJ 0iJf;:n;) ~ fr €tit ~
lfO
l

~'(JOI~fc{~~RT~~'fcrfuJ~qrg ~ tit 'glf -j, crrg :gtI' fu1:r cro& 5- fa GJOI fE"Htn" ~
~~~~-20(dr§ cadr
~

(')'Tg

2 q d I§

'j I

3i'fJ:fqr~~JtZo(dIG
~
~

frl~OTM"
I fe#
;JIlt:

@

BT ~

It: IJ (J'SP1 <J It{HHO

-A..'\. ~

fER- $1!f'O("3' f~13rdQld' t tit lf11.f ~ f~13ldQ'd' ~ fap,.p- fr I kJ:r F~131d Q Ii tit ~ l)f7)}lTO tf11it tJ?)·1 "&in1 HGl ~ crnfl.8 Y?ft t!Tlit, ~ f.ru ~. lfTlit ;:rr ~ fua'- tit ~-~ ~. ~ ;JO I 0T0Hfu ~ l(}rs:ro ~ Jmf ~ d'fiR-~~Y0~~~~~lP"3"a", ~~tft- f,@d~3r qoo ~ HO tdtW?> l.fT1.it.~ furw frr FOI(lFOI ;:t Cf5 ~ ftrnT fr ~ IfS ym.r ~ ~ ~ ftrTIT fr I ~ ).f"nat ~ W <:IT ao ~
I I~ ~ ~ I

-<+n'''' ad e'~ ~ I l:'ld'

U~

V<?2C(d,g

""' t"" HCf3"

'" ~

~~

{~'

11 C(dCf

~ ............ .+:--,. qJ Ol1ld

UI

~

il" 1~

~

t~

t=fTHT ttFiJ ~ IQa; , ~

~

.tft- ofgouTl

tt~~tIToTM--~Hn+atat~~ FrgM'HGl ;:tt~~ ~~~,fa€na-).f"n*tt~m-*~W}fT~E".~ ~ mft'e- aT ;:tt ~ S; d (')~ ))f}ffi'T ~ ufuo ~ -j I W tf fffiR"r m tid I fflCf tit <h-r ~ ~ rr:aT tffi:rm afgat fuufr fu:" l..[lfao ~

32

gmf ~ ~ t eft fsz+ ~!KIT k ~ tit H?) t"" (Jmf e:rror q8-r w ~ ;J, ~ fua- m:r OJ f?w t! mlcr RB ~- n{Tt.f1" ~ ~ chf odt qo ~I s+ fuo fEB- C«nf FGwHitl ~ ~ tit ~ 5~;J I fOlQTOI craH" Fiil ?) 'Hit ~ HO ~ SfG C«f ~ it ~ ~ f~8~'H a1Rt;J f,:mi) fer ~~ ~W() ~ ~I~ 3' ~ = futr ;J fa" HO ~ ~ crcr RQBT ;J ~-...: fa" t.n-ffio '?:; ';3op- ?l A"aRT ... == WI fu1t -& ~ unr qfu a- e;;s 1")1 &1 ch{ ~ '(J7) ItrO ~ fE"J' 'ic?' ~

~

;:r ~

~

;JT ~

~

tit mfTlf3" 5"

fl'~al'

fC'(QTOI chi}-f?)

t! ~

~

~tfT'

cft3T ~

<II ~HaT

tfCRl"'

tnfAo tT

r;

Jmf

~fcr~~~~~~:>He'83i
Ji')

I

tat ~

~,

fuR

m -J
iow

?~

m-ra1:r,
~
~

-aT l19 3' <tgt ofg -aT fut:r
H3

BA'@<! ~;Jj "QCn-r Q1ft ~

~>Wv~~,~3"WitfrrHit~~
B(;1~ ~

t Wr

fr 1~' 5", ~
~

~

w aon t!t ~
RS'is

Jtie'cco~

fp(J ~.

~

~

a- ~ fer tff H(J1=f W1R" Qcir.~
frE- ~ fro
~
HCJTtJ·~

;J, fp(J H9 ~

~

FOI~' ift ~ Ci"dfl "~'

wg ~

7)Tg, ~ H"ffi!T

;J

w ffifa1T I fu"J fuit ~
~!

fer iImT ~ 7)Tg ~C«f ~tJT
iJO

~~
Ifp(J s+

~

w'~
If' 9.

3'~

~

e- ~ ~ am-

fuu 3tr folfa ~ ~ w ~ ;]7) fa" 90"' irnr eT '~13' a Q' a " ~.7l3T tft or ~ ;J I 'far,-rro- eT ~ ~ fuv F<;:!B'aQ'a' fIDf W 9T CidT rn RReTlllO fua 91"' ~ ~ 'WW 3" 'fu:ro'~ fuu f~'3 'dq 'a " ~ liO'hf' guT ~' '~ iJill;J) ~ ~ (J(ft J, 3- ¥ ~ ~ tv itt;]-I ;:re' fER"

~

a;:rrel

(I)T?)q,

~

e- fH2

ffiP:r>w ~

'I

~

F~il'dQldl ~ :t1?il-f ~

3' ~

fuw

'iR" ~

~

AT ft:ffi" er ~ ~ .gr ftW

m 3i"~
tT

faiT;]-

mr F~B'dQldl
I

'f17i}f

'~

(iTg

fuq ~

er

f?oa'

3H~81Ejl:fH 0

~ ~* ~

~mrmfq~FCii8'Hil3"~FGA'H;;;1 ~~~ !:: '<JCn{ F~ (0)' H ;;;1 ~ aT ()T3T ndt' '3f;p;p- ~"J&)-[-::::: Fii:8) 'H ii;1 <:it qQ)f fCii8)' Ril ur.:r getl fR"qt ~ t!l3O)f ~ ~

*"~
fur

l1Ef ~

~~

fEu'Fft fer -;:re- nrnf fEu ~~

0'i!?2 ~

33

tJS" trifBO tit·acrer

~-~

fuR" Hi:r3~yon w;rrg tT ~~, fP.7t HBrET ~ Hl'z cl ~ cttt ~ '& tit Bav ~ I ihdij' 2:1 ~ ful:r ~ tT ~ nffiii BOT ~ FT9 ~ l.ffuW ff08 c:fflRf ffi it ~ eT ~ ~.~ forw fm)t i;~ it 00 f?m iftr· fr fuRtr l.{B1O at3r·1 ~. m:t~ ~ 908 ft:riY "2T ~ .~ apr ~ kB ~ ~, w-a~ .wa- ~ (~' ~. i!, tit Hf3- ~ t::rO?ft"HO I qJ a ~ <!l i; ;:IT reu oR? m.fuc <it3t fu- qo)f F~ H Itl 9Ol-f faT>2fro ~ ~ J 3: fip, ~ ~. ~ ~ 9aT3" ~ ill it 'i!' a rAm fe"J J "~ at !:f9l' fRfi.[f3: !M!TII Jfia'H" ~ g. ~. lWEll r" (~=<~) f,::rn- it ~ ~ ~ fffiT m fq ~ fup,po ~ ..(JZ fr fHf4:31W ~ 97> l.fTlf t!t F~8' Hil tt ?RT US" gEt, (lR- 3- >1(J '6 wfEw f!- ~ tfcit 3gT irafg tIT ~ ~ ftr3T ft I iJ(!" dltf}{T"fuI}fT ~-. ,~ ~ ~...-. ~ -..+ _ _. ~OI~I ~ IWI1'(") I~(") <JI ~ I~'<:i, le<J1

fhs Ri1" ~ go}( far;r?ft BOT d .Ht! Qij}jT it ~ ~ Q ~ ' 83" ~ m').ni3" ~?t".il?} lfuiy }jfT1JT - ~ -e- f<;:! ~'d q 'd' Gt i ~ urao-'T W 3OH'~ ~ fuR" ~ ~ 3f mtt ~ .?'lJt' i AT tret ~ qa('i" ~ 3d«F.I1P.li ~ fuqt"Qd){ ~ 6&t: d 3" [,)IRF3« ~ J:lO mr fe3r I ~ fuJ:re- fa'- fEu·~ ~ ~ ~ rn:3I ll

fa,r.~.ott3" ~

~~

;?a

l[HRo \t3 tito~ chf it ffilT. ~ ~

a, 3T FMf··~

~
~

~.;;h-rt

m~
~

~IJI€l Jl fuH ~

wit ~
qo}f

~:I'J1el tttr

*

*

nm-

I

<!OS I

v

~

~

~·~·~I

~
~

H'O}f

rem cffg fua" q& ~ ~ ;:IT ~ ct ~ ~ r~8lHil ~ tra?"J ~ HdO -e- ~ m foqg ~ it ~

oJ

<J7)

fu" crn-r

Fii;P.lI Hil

~

~
('iTg

H"'fut:r .~
~
"Mli
I

\it fu;:r ~ ~ fu5" ~ I fpffi! >i# cs· 9ij}f t!t cn:r ~ ~ J ~ I·ojf aT reo "~ f8fuw ~, ~ ffi)}{t kB ~ Fii;Pl I Hil ~ ~ ~. R >lfl1R'" J;fe-a H3- ~ Yo ·lfTV t:!t fu18 fH1r ffift m fu aT <:R" .<ij- ~ \IT 5-, ~ Wt ffi<8- ~ fuJ:r M0}f ~ CITOc)- m 3"~."Hlfl-f0l""
()1M

*
7;

*

~

IT :

-

)f ~
~

~

I

~€t ~ ~
~I

1131i arog

6la3r1l31i

Rfn Hfu ~If'

fYtl ~.

fflf ~

~
9.11

IIHlI

fe'rr

34

~ 0" ~r fIl'lft" war 'WC(Td" ~' trn(IiT a1it ~ .~ il"e" ~ ~'~ t(O f&r ~ ~ o.jf n+er I R CfB7)T Ii 6 ft:r"crrFt ~ qjt ;]fEu H9 ~ ~ ~ cmft fr I ~ ~ fuJ ;]-fq ~ fm:t 7; R3-r ft!3;-, R fu '~ ~. u+ fq fui:r ?t chi· Cfa7) ~ itit eT, '~ t:it ~ ft I ~ ~,ffit itET chf ~ .i'J'T -;:rt ~ ~ u+ at ~. H0) ~ t ~ aQeT ;J 3" ~ H7l cr· Hita"i; fuw:crr (j"T"jf ~ - fur tIT ~ ~ ~ rn ~. ;J I ~ J ")R) OfT cffipw H?iW ~" at hrH ~'fEu ffizr ~ fu ~rolJ at'for>rn Hg1-f }-f?)' ~~, tra'" "ycrrit ~ ~
i
J ~
_,'. :::;:

g1:it arvT tit ctGr ;::rier -J ~ fi:g afu ~ fq Moo

w.r J1TOT I1Cltr ~
<it ~' Q'OO

~

art:ff <it ;J) lfO ~

6( d ~

i

Few ~
'~'

b

l~

~

H7)

tft~

W -

f7iaH"g <Jet -_

th=r ~
ctl

;J 3" fur am ~ fB7>I <it Baft ~ .. ,~ -<Jet ;J I~ JCr ch1 ~ ~ if!" Bat aar&- P.M forw;J 1.IfuW fuJ:R" ~
q]dB
i

~

<hIT ~

tT or &1-f {ffi?T

<Jd

&rr 3i"

~

;J', ~'

era tmeT;]-1

(~'

·mre;:r
gt.f

fuB ~ ~ ~tft -gCrH
}f ~

wa- <it ~

aa 2:1 fuB ~
I

cl

~
;J I ~

Jl "f'Eq

~

~

Weft fu ftru

fr 11+ gcfH" tit

f1* uT fi'l d
~~frl

t=ITwa't qJdBi<±l ~ ~u't ~trr~ ttl fu* ~ ~ ~, t{HHo eT l-tfu Hf?iw fcw>rr ;J I ft:m- .n.rg- fu ~.~ tIT C[J>1 ~ 2l1t W7iZ fuf crcrer fr I H J i ~ i q fr "dJ aa i <!1 ~ HOT. Hfu ~" (tm-r 8.9) ft:m "2f fE<:r l.[OTZ J trier ;J fu 0'B('j' B" ~ ~ fop>fT7) eT ~ Wf ~ ;J 3" ~ ~ ~ ;:rt ~ fuRit tft F.Rf31" (~J hfLllo if! fEu woT cre?)T <RfIortft'l fuit H9"~ t'T l.{OTZ frv, ~ ~ ~ ~~r fcrrw ;J ~ ~ ~"R;ttRFr 3QT gY"lf' (J=<8)HJi~iq »f0WO~ tF~~ l.{lfHa t'T Jt ~ ~ fcrrw fr tiT fW cffir ~ fq dcf titt.r& fapIfT() ~ tit ~ ~ fr w ~ fr I fv; 3"aT"& ~' .~ "lj{T(Yro

war

~.~

;#?'If' (t.l7)r

.9~:;j)

ftn:r ~ Bl1J:rz <Jtn"

J

H~

~

$

3" ~

;J

war

i

q id

for>rntT

l.[OTZ ~

~

;J, ft:m falrrrro i; fq ~

"ycnft' ~
~'l

fu<:ft afH" ~ T=ft

afu"

cr ffiW a<J J0"1 fr.WCf

35

~ fcnl famf t"" <it ~ m;- a- tit 8~ i FE I)fi ;::rtt!r JI ~ iff" furol· ~.~ ~ famf ~ ~ ·fetr f&s'Jl ~ ~ .~ ~ fer f;:ur 3OT& ore? m:rra ~ iR? &- ~
ih:)" iJO,

mIi~3<itg Q em fFJ
Cf

~

~

~~:-e-~~~tJ7)I~~·(~}~);{TlJH"~<::adl@

,~ -

tffiTI;T

rerr~

am- ot fuu j fa" '~ am- rev· fu" HwoT BlW (~)
\.fer
tit nuT ofuit

(')"T"g

fuJ

ro ~ ~
w~

;:r ~

~~

l.{OTC ~ (')"jf ~

fW fr ~
aoo ~

W

ulZ urc 5'.

eiJ

I
Q
I

a1

~ fucr;+ ~

f(,)"h3M ~ ·~If' (te~) gr<;! fa' fmTa" lItn- 5'eT ft:rum fer ~ ~ trca ~ ~ ~ ~ ri (qHEo) ~ tR?)T ~ ~ ~ tp)m; 7> iIe'r cftdT 3" ~ nfo 0T0Ti'i (~) -e- .H"g 3'" .~ lrer ~I

fer

rev~
=

"m ~

I iifd~ll±l

WB- ~

m~

aicJ1"Q ara-RU ~

~

*~

~. ft::ro' ~ tit ~ Fod q 'a ~, ~ 3'" afu3-, li"i1+ # 1q1d, ~afu3" ~ fEq 0T'tf Fodt"l(') f6d gil ~ ~ i)-eT ~dt 1qid ~ F!1R" ouT ~ ~ cl7it ~ ~ ~ ))fT" H"& I refr get f0d ;:rt.~ 3i" ~?)Tg 0~ nr ~ J,o fod1d'a ~
I

*?)l""g
~If'

~
('iT(';Cf

;:rr ~
Y<iQf ~

~I ~

~ "))(tit If'IVg ~,

~

~

t:ft ~ t 9OT3T wfuw -~ ~ I::: 1m' .~ ~ " Mel mal ~, ~ ~ »ftI1(JT"lf' (~~Lj) fuR" ~ fu ~ ~ fr ~ ~ fa" ~ ~ tit HO ?i ~ q;re-r j 3" f}fqr H7i" (iT'g vT frm:r3" j I HO
ij- J ~

arel fa' ftr;r S1mf i(it ~ ~ cwt, ftn1t cfeT ~. ;:rt 9S" ~ ijg·oJ~· ri~ ~ 5'E Qmf ~ tit ~ ~ ~ q I d~'d ~ fau;- W Il.6n:To a+ \TO. ~ ;:fR" e- He ~ >}fTlf m H;:R -=r.... ~ IT I ~ til ~ J I·ful:r 3aTcf C)Tg ·vo l-Ri" ~ ~ ()T'B" ~ w ~ J, ~ >liTl.f ;it ~ ita ~ H7i" 3'" itit ~ Ud" ~ chf ~ ftw 5-, ~ fui:r ~ org fa- ~ ~ 90lf ~ frfuw

ro

t ~ tmlt

fm;rer" (9~t)

-at ~ fEu cri1? ~

j'

5-

'*
.

~

Otit'l ~fu"
OT ~

~~'ge

~

B-

~'AOTo 5'0 ~ _
~

~~;'dw~ cmr ~ ~
~~
.

~;:rt
fr3n.

fer H7i" fait ~ ~
y

3'q"

~.

·el ~

'1'1::I:1}{03'C(
:::

wat·mtt -;j I

~

~

"....r-.-. ~ ~~ 1::'1 ~'loO 1'1010 ~ lOCH

reeir tit m·~

lfo:ra

t""

ifcrH

-

36

"~

~

~,
==

!JO!'fif ~
"""

~
·~JCn-r .-

If'
~ ......

<::J""O I .;::fR"

tfu tfTfu If (Pt~) fi:rR" 3' ~ ~ zr fu" ~ 9O}f aro?>. ~ J faTw) fur i>Ro }f, H"aT·w 5" mH fa".~ W1f ·~fucf ~ <J113T ~ tit FmC( FIT1 ft:R" W ~ :;::: ._. ~fa" fuA7l faR" ,::rea i!I =, == ~ ~ qa.ft:_i3r ~, FOIGT6( H' af<w"tft t{Wro ~ =ad:7T'=Ela*n ·CfflO 'tT '~ fr 1~ ;J, ".l:fffit C&' ad' aal , fGft:r 6tafu" ~ lJ'fE' If' (898) ~ - ffiW ~ fuu ~ ;J fa"~ ~ ffiJif cffirfr ~ ffi fuv ~ tit fu<n.p- ~ OD fu- fuR t=ft? t! t(HBo ~ ~ 5? t!r CXTa7) 3f 9T~ ~ tr ;Jqro "Jt ;J, lfo ~'c«ro 3" lffirgt gcn.r ~

* <it .l.fHw * F~£F~I){T~JI~kB~J,"HlfUW~~&~~~tw-~<Jn~~~afu&m~~
n{f"31-f1"

tft ~

n-rn.r 3'

t

*"Ja}{

t&r <it ~

R-g

l{Hffir .~ ~

titl
Wtr

Ql-ft @"ffi ?ROT WO tit ~;J) fi::n:rii <tIdE!' d 1 tffi:n:ft Q"TO ~ ~ fum{ tr .gcn.r .9'd}f .~A' G C! ~ AT f;:m '~ 9cf}f Utn" frfuw m I~ ~ qro m ~ C«f fr ~ sar3t w fr ~ or<if 9a"}f cfz fr, ~ iJ1""dT tIT tf.7J. reo ~ ~~, w frffitft J, fOl(d'fOl ]Cn{uH'RT ~ WOT <:it frt!r 5" ,I~~... -e- d"1.f uT W U(') I WA" W fuFt um-r "5 ~ ..... = ...., eT ~ fuB tJ '31:1'(Jl~ ~ tJ7), "fttIDl' ~TFrf;; &-W H3 Hw3" ~" If f;:m" 3' MAg A R1iRc';J fei" ttHBo firBit ~ 3' ~ ~ fuo ~ ~ ~ QiOT" ~ lRr m-rl "~ ~' ~, yqfu f1:W:f, ~ Bl:f ~If'
~ fap;fT?)

s+ ¥ ~fe1:rt ~

uc -

;:#. ~

7; ~·t =~

m(~) futp-. ~;J

~

~.

3' ~.

CfO

R3r 5"fuw ;J

=:

*

Ymf ~

*
~,

m~· ~
I fuH

ffl! ~ =- W ~ ~3'

iJ7)

3' ~

reu J fa" ~
:::::

;:;t

oN ~ uo· ~
~

.[Cm ~

tit?f

~

Z~

ff ~ ...
~;ig

';:rm.ft ~ ,_ -

"5 91";;{ furw?l·Z ~ ~ = t, fuit tml f ~~ 3' f1a"0t ~ ?ftB"' fuR" ~ 7; t.JaTZ CfOeTJ I
~
-....

*?KIT
cl ~

-.lP; :;. Ri"

;J, FCI'gfa gm.fFGM'}Hn

"gem, tffil:r, ~.

!Jl:f ~"

~~~-e-~t""~.~J~'

t ;NT H' 'i! Q' nl

.....

?)'Tp)"

mw<!"

37

for tTtro f.Nro ~ Vat 5-1 ffi?ir fuo }f(') 9mf ~ ~ ~ ~ ~ ~ aT ~ feu 0Je'r <it fr fa- H"' .~ aa }fC{tlT vr [6( Q'fOl ~ tJ'Q}f~~MrH7i"tT~ ~~frlH7}t~~ ~ far;wo aT J, fuH w·~ ~ }}fTlf t fuR" Hcrntr ~ gwr nrg ~. Ufuw·l-\7iPTfr tRf QR& fuJ ftwwo·OIff fq Bmw ~ ad G<! ~ <it aT~~ ill W frJ n{tffi" ~ 3'1" ~ ~ ifer.~ fuUT -J Ifu;; oRr?; nfdT w ~ feir W<!T ~ fuH" ~ ('iTg ~. farnfr J m, "g-g~, §oT. oefa n ~" (.?) f1:rRtT ~ fu"J -J for fE";r ~ ;::it<ir H.~ era ~ <:Tn W FtB- N <J7), ~ 119 ~. tIT l.{H"mr #) s+ 1,W-l((jT ~ J, t81' 5", UO feu ~ @RS ~ ~ mr t "O"df ~ =oit I fER ~ ill ~ }f(') ~ fuu ~ tIT fr fu" ~ gg HCftIT e+, W qatrvr I fuR- 9dW ~. tIT fuJ ~ ~ fuu ~ .af;Je'r. fr fa" ~. Yo a13TW irnr ctt3T l·fvRT fEu Hi"3" ill P;l;fT ~ if fuJ:rt ~ ~ ?lit 3" ft;1[ fuw I ftrJ 9"0}{ ~ ~. ill
I

ao

~,~....

1t:J'1Q /1'le£I1'

.:::r--;::..-'" (i1"'g t1~1 (fl:;RT

rn

JI'11101'n'(')d'
.:

,,~.+-......._

tT J()aT ~

-c,

0-

9"0}{

gtf

fa" fER?> CIlO Rm:! (~) 3' .~ .... l.{'"t8 n~~ W ~ Qfu ~ fa" fErlR- ~ iJT lte'r m JE" SOH .~ fERQ .far>wo nfr ~, @Q" 3(j" fuu RfE8t ~ ;ft ofircl fr I
3Cf

~- ~

~

fr I t1't""

tft ill·~ <J7) I fttriTfuo ~ ~~ ~ fcnn.r ~ qTdi" ~ eg.· ~ -e- ilIDf Boft ~.Ff}fS" ouT ~, gg- ntit ~, ~ fu:o \!R 6 fm;r u.ra- tT ed~ I. fi I (~) ~~ I q)dl:1' ~1tT ~ J ,- "ut» W 31'~. -=Rt IIfaT>wn. ~ '_ -== ~ cmr ~If' (tfor· 8EE) "~
~

futr"fr, ~ 5-1 feu ~

fuR" ~

fuJ ~

icf·~ ~

5" ~ for fEu· ~ ..«O" fa"o1" -J fEu fu:l:rtit ~

Hl:f

H fEu

;::fR- l..fTtf3"

~~

~

tT tit mr;:;r

C(d"

ycn.tt mmbf·,
~ HF3qJg

fefcr ~
~

JfeT

~·If'

.~ mm ~ Hii!-~

tft tT

ftrJ

;qt ~

~

~

~~cf~t~

~,~

~·~Rtr mqo-P:er fr, fElJ'"e~ <it l.f}rao tT .;:rm.r iJT m.r a:oer J I ~ @U ~ ~ mm ~ (q]dtl'el ~) ftwwo C«3'1" ~ ~ ill ~ ,~

Qfu .~

5" fu" ~

fuR- ~ wara fa" fuJ; )}fOTO wcmr ~

~

~~

~m~

&a' ~

~I

fEu

uT.

~I

3B

fER ~ ~
un ~

~

tmr frn a1it ~ ill~
H'ffi')

~ ~ Jt, ffioTgar ~ ('iT"g ~ fu'3r tJ fa" ~ m~ wit ~ ~ eT 'fEat ~ ~ mrs- ~ '~' ~ or oJr ~ FOI\jfOl ft:J iJW)T ym ~' m ~,lJO ~ ~ ~"Ql ~ 5" tit mit, t«ft ti1:tt B" ~ if ~= a1::IT ~ tit ?itlT lfCRT I ' :: '= u

* ~ w- ~,~ fuu tPffio
9'OIf

m~

ufuHt ~'

gIDf >;ftft?) ;:rg

"5'~'~

-e- mr '~'

ft (wm tt) tri afu" ~ 3" ))fi~ial~e ~'tre ~ ffi') I fi:p:rit aut ~ I ~ ~ :-aT fuu ~ ~ ~ tp{Ha

3>-f11t ~
~

~

~

m~

iJ?)

I

Ot3"~, ~

~~

*

-

.,

~
~ ~

~
~

a(g fE"J
(iTg

fr fq- ~
;jq'To

HCfta ?)TB" frfnr ~ Bfu>;r' frfu:w ~ r furr ~

~
H0

~
;:r ~
:-

ue I dt:l~ I tfI';J I~'

~~ :::::: ?itit ~r
~ I~
;:::

~*"~~~
~Et
~ tJ7)

'fum" fait trciTO 0TPi <it UIitnfT W ~ ~ ~ m l-ffumr ~ ~ ~fuu ~ fui; t lIe'dt:l~le ~ ~ ~ ~ Rtit ~ 'l(f1f3T';:IT'~ ~ ~~ &~ cf RfdqJg tIT fE7jT Ffg~" (tW 8~4) ~JOI Arddld tIT .... ~ qrcro fa-a-a ~ lfE ~ fE7jT ~ t; ~ fk- ¥Tcfr
:

R'e"

tIT l{QI (')an '~~,

-a-er <it ~

~

fmR"' o"'q ~

'~' fig"§" ow fuJr ~, cftq fuR" 3gt" ~ '9d}{ ~ Je" ~'gqT t, tit AFadld NT "5 "~ umft J1€T ~" fu'u.- ~I = -. _ . _ ,,~ ~ R!" itt ~ JCn( (') a-relf' ~ ~ 3" fuu fiftr 5' furw fu" ~ cret <it ~ oJr ;:p)"riw ~ ~ our felr 0B7)T ~, .,:r t.pfHa' -e- 'Q"q}f >;fl:ft"o 0 ~
~'Ili9

fa1g -e- ~CI

((')l1i)

e- iJcr ~

m

~ 3- ~ ~ ~

treT ~

~

3" ~

~

m el' am~
(~)

()'f"g

gv'~~' ~ til ~ 'fuor ~ I ~ 3:tcit, ~1 tRl1 oa3T, ~, ~, ~ wit e- rra til ~ 3'" fe1:rr ~ l{'tS' Cia' air i1n I Rwir ffi' ~ ~ i;l?>tit R ~ ~ ~ ft ~ 5" ,~I
"(Iil'(')Q

yqH- ;:r
"it ~

':ri",
~

3" ~
(J'O

c& or
Rrddla --:;

&fu If' ~II

~

~ _,

fEir

om- 'f.;ro" '~

fIR" ~

fu" '~

~'~

tft um-ft -

(CiIDf f~eldQldl).('i'Tg

Bfu>;r' ~~,

fu"a" til 'CfO)f FG (V) IHrit ffroT fB"d" ~ yoM'trr JM"

a- crnft H(ii" e-r ~

(Vt!,?2 ~

39

?mf U'el, \! 0'l1 ~

t.ra"

faTnf17>fr
~

-;::rq. ~
~

3i" 9(Jlf t!T tit OTH" fr Mitr ~ 19(Jlf
~~,

tit

Ern{ figZ'$·I}1i;l

mJ If' (99~.?) ~

reu iT fu" ~
?)

"~~Ww
'9O}f ~

'gif ~

tit Fftcg-

>;f1l.R:T

~a'iJ3'·~~~~·~I~illf3T~~Jt~ tit ?)Tl1 J furrrr, ~. tit mnrr ~ I 90lf t! ('i"Tl1 ~ tit ~ tr·
~ I~ ~
gOlf Cfa}f

\1latM ~

uT~,}i"gg

CfOeT ~·W}fg5"

rn 31". ~
~

~~

o+, ~
iffl. ~
?i111 ~

(IiT}l ~

;:r fa'raro tpV3" ~, ~ I~, 3'ar ~ ~. 1<9dI1" ~<:ft DTH au ftfu"r I fuH gEt arcr ;:IT ~ iT?) ~ fr ~ i?r ~ .. qcnf ~,~ W<ft ~ FIliV ~ of' ~))fT1.( uT ~ ~I ~ e-r ~;it, fmT ~ --et l.(TlfdT 3" f~81 () 3 ,cj 11=<11
tT OTH"

iT I ~

er ~

r ut' rt ~

ofu
tit

fu" ~

~

i=~ ~
"~&"~,
~

I

~
0if()T

"feo ~, ~ ~ tit iN ~ ~ fu1trr ~ ~ ~ ~~ ~ tit <5n;"~, ~ -gql{. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ <it H'fo;;r- H'~ar' I fuitrn ~. i11fu1r ~ ~ :J, I'~ it ~ H fa"Rfu ~ Ir" fER fi:n:rt"3" >rrQ1ilO 3i". ri fip:rtt tit~~ dP\{41 fr, tfO~ 1J2dl (,) ~ QA t"" ~~ ' ~ it 1.piRo"&~· ~ ~I

.tff! ...
;

e- ~ -

rem ~If'
~

:J I H ~

fu-R" ~

.:-

~

-e- ~

war

~-~BOr~(mf~)~-~(U01f)~~~tm

fuuT .~ fuI1 iT, fuH ~ BT 4_aI2'~i ~,~ ~. trfugt \IT fr ~ Ht, ~ l.[HBo ~ ROB" ~ ~ ~ ~ ~fuo .I.ffn-Bt. ~ #> g'ar ~m I·~ ~. fuu Fit fuWOO a-a€'~ri
~ ~ ~
<TO ~ ~
)OJ

wa

FailS! ;:IT ~

iJ01l.[1fF.ro ROlf ~

~

(')T(;) ~

fuR-.

~~

am- -eT YHit mttr· m ~
~ ~

~

~

~

tit ~

W2T ~

~ ~-~ NT<!" trr ~ I it Jtft:J fu-<t fq I'ufa"
,

m

ilfJ dt 51l! If'

(9~.?:{)

~ B1n ~
mJlf ~.

fci'3' dQ i d i tp{Ro t ~ mJ1f ~ ~~ ~ 3i" ~ ~ t; ft:.Jt H3"
0Tg ~ ~

t.f?i

a- trR" mr
~fu-

(ffifu>,p-)

geT ~

(~~)

~ R"a1! ~.

40

t:;~"ii-ifii!~J~ )Bd~ld ~ ~ W fi:IT ~nuT cf8i, ~ fuJ ~ fer traTacf ECl3T ~ '§fq ~ (~ eT WBT)N
~ ~rr
1 'fuR F'i!'cl! d Q 'd I

*

i ~ M'H'

fe3r I

f.I'"a"3T -e-r ,AAq RdTcr ~ fuf ~ )-rrfE"w gtft HC8TJ fui:r 3:' »faT rratr 6' H~3 B"e .~ 'fu;J 'acroT '~ ('), aid ~ I 'UO ~<m B' A3a-r ~ Pn:rt »f9WO a;t-1ffl' a:rH,~-~ Rar ~ ~~' ~~ ~ -§ 't['1I3" ~ ~ arE- u7:1 I fEH af<;r ~ fm:n '~ :;::IT (NOT ~' ..... U7) fer "~ &- ~'; _, ~' fcf CfS". ~ air ffiI1r ~ iR" ,= ~ tit ~ m')I'fuu"~; '~, 3li' 3" ~ ~ ~~' ~
1

~

tJO I ¥fer

ifg

(t[Jl-f ~)

F6 d f ~

181 HCG'l'

fJ fttT fer ~

mIT ~ ~-~

&) FI9 ~ '~ f~ a'fcrw' ~ it 0J.lC J :;::J'l(!" 1"~ .fcrl:t~"
lrnr '~

'~' lRr 'a- wfu>;{t~

3' B3" iJ)

~

~

~

ojf 3i"

3'" ~'

~ (jR" F.lC5(31S'Ml tit tftl3l em; ffEl" ~
'~ ~ ~

futr

(~)

?i"'8" ~

~

(11:fu-

B9 ~

f;:-g ZffiJT

m;1 fa"' H'~
~ I~

~ ~ ~r ;it SCl3Tl{'tf3' tr ~:at fer ~

~~ ~ ~ 'qrc ~ ~ E<il3T ~fr tri", QH&

~ ~
~

ftrr:r futtt' ?)Tg ~ ~ uT '~ tr¢it5, liE' ,I r~ (; ~ ~ B ';:rt uT ~ l.fl.i"3"~)
~'
:;:;

w ~'
f(')dr~ld

F.ICf3T 3" ~

~

eT ~ld'aal '~' tit ~v8 ~ a-Et fum.f -e- '(fTlj'F.I"',fRc'5t ;:w 3l.I

~

E1Ci1d'1a'M'l ~ ~uT

tf1.8

yo(( ~ f~13'dQldl

~1-J1"OOT ~~'orE" 3" ~ frc El ~ ~' g -& fE1:r fu:rro 3" ~' ~ er ()T){ tit 'aro 7)T'(')'Of ~;:ft 'OfO)f '~' f'i!'il'dQidl ...
F"iiB'dQ1dl
&'Q7) ~

*

m orR

tT

tr01{
1

fcFr

(CTIJH

F~(Qji.Hil) ~~lfEu}f1<;::!3Ia~lel

l.{HRo

:e- trOE7)

nP.ft

'a-rjf

m w frc ~

~ift15-,

~

~CiI'8a

~.~,

;:re'fq~m41,'dldqldr~uTH7i~~'~eT~

ttl
if;::rn wit II mnr ~ "R"tr ~ am- mar RW'2l'11 911 ~ II ~ HftJ ~ WB' 'SHg wftr AA 'STETII3H tIT ufa'tfir f6 ad fa UlC tit ifi::@ 3Tit II ell IlfTUfa 3lafa ~ ~ fEy iUd fanwQ

ri" a- ~
II t1(!)

a~

~

~

~ ftTQ' ~ ~ ,~ (Ii" 1lH' qJ <Mft II =lll (EtB)trcr t!t afg fuu 5-fur >ffi:r >mft fuR f~g 1 dQ I Ii! " 'fo; ft:m ft'Hil&c: = ...

z'~'5'w~fr»r3'~dCillqldi

;:rt~*~

?;rf!

-R rif;.Jrq

41

fmT
,,~

fr ;:rt ~ fu<.r'eT~
?)T

row oJ (J(), ri~~
fer
lf0 ~
'(')Tg

~

HUT ~
qQ}f

F~(\I)lRil tT Rtr ~ ~ 'frt emf r~t'?'Hil ~ F~8~IR ~ W;:rt

rn* rem- ~
&~
~

afJ ~

f~(\1)1 )1;;;1

(')'T'F;"

Bit w w ~ ~

F'it H~

j

>4 ~

;it ill

"wt"

()lH1~lf'

~" >iff;::rJ ~

(J()

(('ii)f f(,)df4 6) .~ ~, "fuir e1"¥ ~ a-, fuit ~ ~ 5" # lfTfE"w ;:rt ~. HCI3T tV "Ja" fern 3iY tit furr frrrr 3"' fuu ~ ~~ITI

vI ffifrB J() 1 ~ ~ er3" ~ ~ ft:n:1 tT l{Ttf3T rn fEtr Hg1ir t17»f f},rffiw ~"I ~"~ -ofud trr3" (~) <it 5-, dldtl el R'B ~ farwo ~ ~ J"I fu;r ~ l.[>ff.ro ~ f7it:r ' ~.~ farwn' jT" 5-1 fuv atf3T ()Td"t!, g.:, ttfJwe 3" g ~ ~ -ia- ~ }fTOOf tIT 5- 1 furr HTOaT e- ~ ~ 3"' afu-3-" fur->frn Rifto ~
tJ7}

~-~

erf3", (~)

fmJ+ i:; fu-J ~
HTfErw

am ITIweft

fww" 5- fu t{lfHo ~" ~
~
t_TT'3'i"

s+ ~

I

tit

"~ .
"

cj t ~Q unl

ore- ~
_
ft

~
t?T

II "

~ ~

FEcr" ~ ~

6'J1ik ~ it, ~ ~

rn ~ ~
alr

;ft tial3t ~

feu alH<ft faRH ~ ~ ."

~ 3"q"

a- ~

~

~I

fFJ l{HHa ~ ~~" C«W unl fuH ~

~~"iJI'I?)~"unl~~~~tQH >;f0FITO~ ~ ";::r37) ~ ~" rr?i I fFJ Ae €I i al ~. ~ ~ l..fHHo -e- ~ orrfu-n ~~, ~ ~ tit fF5r a1R" ~ Il.!O ~ ~ 0fCr() tT W (Jq)f ~ ~ fun;- *" &it ~ fu3" Hfum:r m:it JET 1 F~R<?1& ~ -e- WOCiT' 9P; ~ '"3i" H?i" w HCR ~ w ftwm7;l0i1T fCi( @"rCi( "~ 1.{'l8 ~ fEe? -e- l-fTOcIT ~ H90T otif I cm-r cM;r" ff ~ fuo ~ ~ MT €to H-& I ~" ~ ~ <it fuu
j

mr

f<l'H~ 1 H al:R-"J01

-

-

="

"~
~ (~)

a-, fuWw~"
ffi:{ ~ ~~ <}, ~

~I'~
~
~A~d143'

m~"~ un, H fFp:rit ~
unl U"a'
~
))fT

4! ~ H?;

~ fcmH'

row €t

~~;:r?
iU<!" ~

~

~

~~ ~

~

it ~

42

m-<€-' dl FJd I e1 ("iT"(?~. t! ~ ~~ ~, iN ~ <it l[lfAcr ~ tit lM 7)"T7'j ~ ~ %I~ tit w u}O:ra- ~ ad}{ forir?J 3' ~ Jet ~ 5" I N fpu gq -..,..... ~...... lfTfuw ~ fuTW?> tit Bt1 ~ ~{arr§" l{HF.ro 3'a" ~ f ~-~ lJGOT afJe" ~, fua <it ~-~ fE"i1-e- ~ ~~~ ~ ~ - ~ tit dB <!\J I d t! fcw;r:o ill trier fE0,t ~ H?i" (ltd ~ ~ afJeT iII fuFr- €! 1.iA" ~ ii'6(Zd, HIFfJW'('), ~ ~ ~, ~ ~ ~ uo furRH' tit fip:;it ("iT"(? ~ ~t! S;:ft ~- ~ U7) I ~ fE"?)t ~ B"\J"3' ~ gq tit:' I dt:i~·1 e1 ~ ill ih! U7) fuo <it fuJ fuH aru::=:r BCf3T eT fit! ITO I fEit
~ ~ (JO I ~

-

wr

m -~

-

ill ~ F3q)~
,,~ ~

m~ ~
R'ftr ~,

'i:[R'

-aTTfuo

&07)1"

~

*~
~

ro
'"

I.

*

T

3Q

tRr II " on fer fern' ~
~
I

ffitr ff R<fta' -gUt
~ Mi3T,

~ ~ rerr ~
aor ~

ut ~ ~
tfij' qo

(IiTg ~
~

aa"3'

Hm; iRT ~ ~

))l'FilRd'-))i'fiJJ1dl

fuu gq . nlHBd,,3

Rtr ~ fcm' ~ iN~ 3" ~ ct fuq ~ ~ -~ 91..f tTT'dO -crq Rtn-J 3- fpq- ife 3- tV ct ~ ~ >rfT1JZ i}f11.f ;it icr ;:rteT IT I fuo HW ur ~ m-'Jm U,fCt:'T- ~ MeT futr fwr ~ J I fuJ1 11.& fur iN ~ BfJ'3l & ~ ~ al:f ~
F(")d1q1d ~ ~

m

afg-

J

'

I~
I~

~
,,~
~

J

arrfuD ~ <J7l1 Fa€HOI W ~ fetr ..... ..... u fuq ~ tit J ft:n:r& ~ ~ eT ~:rQl 3" ~ eT ~ ac? UTa ~, 3tT ;:tt H?) tJTO ~J I 3'e- tit tfc') "2T fuJ ~ t=f'"CT tit W "2T -i:[R' ar-fE7l J I
i:JR" -

it! ;:ft»f ~ ftffir
~~
~

ecr If'
~ -~

3it€t (I)T1? ~ &'eT- ~
HTit ~ HOtr ~

~~4fma'

~

~

9S' ~

~

<it

iJ7)",

Ftfu;{ ~~

tit ifleFad ~ fa' ~

if;:tT I ~

m

~fT

i1ala' ~ RQla" -~ ~ ~, ~ ftrJ fu' cttm ~ H- cr ~-::rq~ -~ tit ftruT· mfcm 3OT& (')T'g ~ ~ J 3" fuo ~~ J1cfta' tJIO?i ~-eratft ~ HTH d&: >if' ~, ID1fur 3- ~ ~ kg fetr t1Q1it H7) fu1:r 3"cftif futJT, fuu ffi3" -& nl HB dt"l3 lrer- m gt:' d 31 afg -0' I fN
I

R<ffir ~- ~, fuo- ~ ¥t ~

nlr:'~ fern ~ ~ ~ I~

fffiY ~

ort!.

?t!

"E/frrrg
r

43

nfR'ddt"l;3

ill ~
MTlf
"'~.._4:...,.

~ C[R"
1~11 ~1c::J

~
. '" -

er

l.[3Tq J 1
__ '"

"~<i,
~-~

ft:n:R'r HfdC!)g tft f;:r&Q ~ \J7l fuu ~ gqt eT fr) ~ t[HBo ti fu-3" ~ ~ ~ f.ffl ~ ~ \J7l1 ft:Jcit ~ ~ fu>,rrg IT ftf fFi7 <fuT ~ 3" ~ .cn:rt ~ .qn{ J R fq fuqT tit ~ it ~ ~ l.f31cfalW f~13idqld' ~ gq tW~·fcnt}f§W ~RB 1.fclTZ ~ &-~~ w H?le- ill} 3' ~ ~ ~. (w<:itW) ~ tit ~ tit '~' ~ cret aTaT~, Ws"ft ~T 5"EtW;]7)1 ~ ~ ~~3 id~ i e t! ywaT <J7} 1fu1:r .~ ~ fuiJT eT ffiJ ~ JI furr a1r ~ eaE?l >;fur a-ruT qo ~ e- t:rt ~ ~ t! iJ11-fT t:J?) I fu1:r '3Olit ~ fu<J f~'didqldi fndiqid ~ uk 3' ~ ~~ ~ ;:St frET frl fu-J f~13ldqidl ~ fuB' ~ i)- ~ k eT ~;]-I -~ = ;:re: fa'- wrew a+ ~ J, ~ mIT, R ?)iB~3 JI fe?at ~ ~ fcJrJ1ro -et 'WBT' ~ qQ' m:ro ~ ~ Ut!t fr, B# fEy~ 1.{HE'o ti f(') d q d sIT ~ <J7}3" fN it Ho A" e t:J?)
~ ~J?)I ~

recr-.~ ~ ~

~ ~ ~ ~~.

II ~

Ef, ~

~

~'"

U~Ic::J

~

II

r;grg ~

f~'13'dqidi

.

.

i

i

for ~

HIffl"

R for »1~ 3 fa Mg?OS ~ fr for fEy m # -e- fc~h1 i a <i i ~, R faidq rif ~ <J7) I ~ ~~ ft;.r fa- l{Hacr
jffi
i i I

(0Tl:f ofo:g)

J, ~.~

~;J,

11"3 ~ 8C'ii@<!

~

CfCf3T ~

~ a ~ i21 fr, ~
J1g1:f, ~

sIT J 1 R" fu<J ~
-;j

ftn:r~

>fiB fu<yeT 1.ffum
Ff1':G lf3T ~
t:J?),

fr,.

»1f~(5'Hl

iJflL/T- k§tit

is FICl'lr

~

F~13 i 1:1 q rna 6( i d ,
i

~~

>rrrra" ~

fr ;:r

H<'i1fa" <if. fRq Cffift fr I

~~3Id~ie1-f~13idQidi

i: ~
=

~

~

r~13rdQldim

.~,

;it (')tit ~

>Bf fu1:r1>
=

44

iR yolCllI"
(tfor ~
:;l~9.) ~

(~o=<:{)"~

w:G ~

feu U7l for ~

m Fsfq ~

~~,

~
tp-g ~,

fr t~ kFr ~

~ 3f ~ tIC ~~. '~' 'fug' kdt ~ 'qrdHf:3"' <ft cr t~ ~
~.;:rrg
~~

tiT
\JOI

m, ft:Rr;ft
~

at fpg ~If' foC( A<± eTW
~
c;ft

~

~~ ~
~ :fuJ ~ 5ffifto tT ~

mjT 3;I .Rm- il" I fuir QOii ~ ~ 'tft?' & ~ ~ }fJ 9U ~.~ ern- t' W, ~ ff ~ rn1r, q@" (t{)fBo) ~ P.iTn ~ Wtr j I Htif;:r3' cit ~ ~ fa Id ,01 ~ ~ fa'w;T &Mn ·LrOt -

)}j~3Id~le

m-, ~
:::

~l"IIQ~ ~

ut KO ctPW H'3PW

tit

felt ~

f()dlC(ld

7)TP.i""(')T3T

~ -& ~

7;-

tit

w ~"(~ ~) ~~~)
tit ;j fu' .~

-

w"
:::::

>i1~ 3 f d~ r e

wWw· ~jf ~ cffi5er iT I fuR" gEt ~ iT for )}j~ 3 Id~ Ie tit Hi3" fa-nfTOT R3T ri I ~ tR" 3C( H?l -~ R"d1o -eT fuft cfu.rB" fr, 3i f!or fua ~ cfh.8 e-- ~ ~ ~, )f3" ~ ~ ofraft I ;:rtr 3Cf ~ H7) RB ~ iT, =rt! ~ ·ff i¥<::C( fd 'fr-~, ~ ~ ?)(jf I fEtit tfuT aT5, ~ tit tOO ~ ~ fi.ffitit fr I u~'\. ~", ~ 'f. ' I~M (')~, O,ClMI;::! (I) ~CI ~ U1::I1:1 qrd?)T • ~tj'dQ'd' ~ fa" H'a'\l ~ it, F6d.q.; ~, ~ 3- ~ iTl fmrm

a- ("R01o) ~.'(Iil"g (')jf?Z ;:rttrr) ~

~
~ ~

}}fT1f

(')T-g'

fr I ffiorfuo

?i -&,

rRl

fB3"

HO ~

m~

fua ~

~

_....,+

4i

~~

-c .

";'C'),

"

t=f11.I

'"

~ i~)1

--..+!-,.,!

l')f'"

at:ft

~JO . ""C':lJ~'dldq'd' :

___,.._.A.

f.

Hffi{

~
qa'
H~

-g'ijt ~

air

U7)

Fer ))1c;;3'd<:li#j r~illdqld' g<:H'd[d acit, (') ~ :§fc II cmr crllf ~ &it
t

rei ~

iJ;2t

iT ~

mz ~

090'.::s, ~
n~~

~

3""

...;+ A.. ~ ul \;j~~H

nfi:r

Cf$ .>l{Rd

>H~3'dc;;l4I

f.;;;tj1dQ1d'-~

fcJ:r a#f Rcr-ET ~.fww<!" f@ Hfu"RH d1d(!ijlJl nul ij-I"

-

~

le~1

em- .~
GfflC ~

If'
~

fER· ~
~,

()1('f. ~ ~ u(;

ill rn, ~

~

I il

recr- ~ ~
~

~,

fa7;T ~
~ ~

('I)Tff ~

;$ qrc!" ~

oran ~
~

-at fEu
l@3" ~
~

fu'm.r
~

e-

&cl'O

C{a7)

iJ I fqg-ra ~

<:TW

ml7)

3Ct ~

~

fi:ra1r, ftr>r~

~*

FPit ~

~

ffif

Htfor ~

<'IlF iJ?), ~ -?'lfll.f<tt ~

m:t-R}{ rna- ~

(')TP.i" .C(tJ?)

r~;:JldQldJ

cft3r ;j I futr #for~

~

~

frET ffift 5-) fu:rro 3" ?)T tit 5-

~~tJ?),

"~

mrr ~

tIOreu f~i3idQidr~j
~(JO

m~
I

45

'Wrf3"' fu1:rHt' ~

(JO'

3-

cR"<;ftHTfu-w~C(Z~~~

e- ire 1:ffu" U'fu II tJOTT
t

t! d''13 rd t l::fTtif t:f1'fu" If'

fuR" ?fi ~ ~ o:r7}Cf ~ MT l.(HRo & fur.f '-er3"' ~ ~ lJ?) I {hr' 'm- 'JO fa" tpfBo lW C><JT '~ 'm? 3:' fitEit -e- ~ -& fmr§" for ror-ffif fRo ~ ~ ~, ~ # ait, fuo yoq ~-~ ~t59 8 tTcf are I "~ ?to BR;- '~, ~ ~ ~ II tiQT tJ"TCrel Frn" Hf3" arcit! ~ o~ ~ If' (.?t~) f;:rnr fua ~ ofr 3"' ~ M't.}-8:G ~ 3i" ~~;:rtEoJ, ~ tit fu- Fdl<!a1 ~ tit
t~

7i'dt w ~ uo '~' CI03T ~ ~ 3"a" <it ~ tit ~ ~ ?)T"g tT3"i" k tIT' m-r ad fauT fr 11JOli" t! lid d j :3'" feu rAM FA M' ~ ~ a- for t.t?fao .~ 3" til<:" gra+~-g & ~ ~ ~ ~

I

"ymft ~
fEq

~
~

cryn
~'

~t

~

'~If'

~H

trir aT 1.{H'ffiJ ~
uq}f ~
-

Qfd'3T ~

?; wit ~

\?l ~
mit

ifEc( a-it

at;tt) ;it ~ tftc:' Rli3" ~
~' 1=& ~

iro
u

~(JO

I~

fu-cf' ~~ ~ ~ ~"~ ~ Yo# ~ ~ ~ &- ch-r era?) at ~ ~ ~ (')T"M" fu'l ;fit ~ i;'HOl-f ll!e- 'iJ7) I uo ~ ~ ~ ~ it &m ~ fu# '~ >rfTJ-RT fC'l Hti3 t:ray 3' f<:r?; ~ at ~ l1CfeT 3- ~ 3" U.er ~ ~T Hirir Uer J <to 'go; ~ 5- I (')<jt at cR--~ ~ '>1100fl~'2 ?t crcr ffit!r (]-,fmr m~ fEJ war ~ fuR' ,~ lm"3T ~ (~) ~ fuB r: ~'~ fi!J J3Ot1 ~ ~ >;.f1'1.n:r ~ C'C(i3T it (')BZ' ~ ~'I 'fEH ~ Ci(l'3T ~ ftrJ J1'T8T.~ i38 i G<!' ,tT ~ it ~ ~' 'fu{' tT, ~ jU a1it I fro ~ fuBt BC¥ tit mit FJQtIT I €hr ~-~ fuR ~ il BW ~ ct W-~- i:t' Wlf<!T ill'~ ~ a1~ tTl fucr wit ,~tit ~ ~ fuq armala;:rr ~ al ft:m fta #:; artildld 'Wl.l m lI{TlJuT Ft:tiifl€fe 3' l)fl1( ul~-~ ~~ ~ ~
-

<it BTt:r

a-

~ ~ ~ tfd"' ~Ad tMJ woT ~ ~ aftp"r" ~ it lfuif 3C( fu Bo' HaR =
'gm{ ~ ~

a-, ft:r?' fu

~ mrr

m~
~~t

m

*

i~

i}-1"artfldra-R~II~tf8Cl3Wit~uarmdld

~rr&wll~

46

<faT ~
"'fITeT

~

11(SLlLl)
.

su
~
~,

wfu'a' ~ -'

m tW is .~
~,,-tft~

l.«J}f"OW ~

-' (1)1'fe'. ~ ij--~w
gn[ ,.~

--

)){U'Ta"

If' ~
lfu"~,
AF3C!)§
(1)T(IjCf ~

F@l.f,

fu-oe: RB ~ <IT m:r 9:0~, ¥O faMgM ill 0 .~, ~'dt ~ tT unrn fuWJI go tit (')IA~d J, ~ -aT .~. faa ~ ~ . ~ J I fNH RB ffi:r 9"0. ~, ~ flqr tit OBZ fr ~, ~ HO ?i'dt JmeT I fuit ~ ~ .}ttl" ~ 51 fm 'dt lffHdT l..ft J I fm:r ~ ~ yoo ~ j::IT ~ fr ~, ~ RB Etol:fT, m, ~~ ~, ffir 3" ¢fu wfu ~ nut #r ~, Fot@Ta ~ ~ .>wtf.~ ~ J I ffiir ~ »{ll.J ~ ,Q Ei" tit ~ tm ic ?at"" IT 1 ~~ tnr >;f1V dt aa ~ JI'~ wfu~f'~ ~ IT,
glf it ME'1I~, ~ n;::rofi; &ful~' (~ee) ~ Piit~~~~,~~~~iRT~·.~,~ 4!f ~ t" ~ ~ fr I 'did ~ji <tr' fuR- t{lf 9cJf3T t!'" tf31f ~ J I fuvt?H .tpf"Rcr i) ~ B- ~ ~ fus- & >tfTU" (i€' d<±ct8t JI fu0

~ ~N

~ ~. ~ I fuH ~ garrfu ~ fr ift ~

tTO·l~

tf ~

sft

WBT,

~

"~QA3Fs,

nfTUTO ~.

Scl'l"8 90¥ JI
t f

"))fl"CI'fu

HoTfJ efu e-fu tnf3" <rir e d 9
I
j

If'

tft;;r I.[Hl:id 3'" ~ Hare ~ P;~dl ~ ij(I) "s ~ ~ ~ ir w Wtrr ~ I ~ Sd}f ~ ~ ~ J fu". ~ ~ ~ Hor<±- :3= . f>.mtftW u-o ~ fu" ~ J~»fe ~ ~ ~ .....II (t:.:!8) fE1r 3Cf RB Arddld ;:IT 'KOCf H7) t!t"HOtf3T' 7:; Gi""l'dla ~ U-Ol &it~~!~o=~~~,~~·ra;,.W,~er3i" -& g-i -& Bart tld'13di ~ 1:fTeTauT fr% l>f3- '">ffiT fut:r ?t ~ ~ f<x ~ "))g>mww ~ ~" (t~8) ~ ~.~ J, kd .g=j- ~ :3" ~~, ~ fun m;-. HO tit fuoErr i""l' <± e' ~::p" tfaTc ~ ctET ~ ~ ~tti1~'() ~ mit 5" ~I fER ~ 3i" ~

~~,~-e-~6C(H'()aa~;JIW~~3i"~ J fq- @H6W1d l{)iHo. 9fup" ~

~

WUQ C«feT

out- fa"JT, f¥rcr;r ~ ~afih=r JI FClI@Ta R 9furr ~;:r+ 9fuv oR ~

n w-

47
}f?) ~ ~ ~

3l" ~

tpfao ~

~

E" Rtf ~·I faQ-ra tfa'R" ~ fuJ .~ ~ fr fa- W "~ H ~ 0 >fa'RT ~ ~ fu"J ft.m<tt tit o;jf 1ft t fuR" (')"Tg ~ Hdf<!v' 81 ~ #> mr ~ 5-, "it ~ ~ 901f P.idJ i 3' d "~ "afiltrr5-1lfO ~ m!~ Herr ~ otit ~ 3i" ~ l.[HHa" 3' ~ ~ ill WW ~ 5" I "RB" ~ >rrr ;:MIT fr 1 fff1:l}fOT' ~ H7) ~" ~ 5- fu a~ ~ ~, ~ ~II Fci ~ ~, Iliiffc ~ If' (=<&t) ~ WQO ~ fu-~;mr "~ ~ 8qqeT fuq i!@" ('iTg trit ?iYT "ofu

~ OaR I (') Har<!" 'ff ~" ~ 5it ~ H? tp18" ~ ;:rnt, :gt ffir H0 ~ ~"

rev ~ fa" # fu* ~
<iii 9illf

&ET <iT HaT or a1R"r "§"

I

"KofjR?)}f

feq crg"3"

a-e--

m

~1~~~~trl.fcfu"&~~,~,H3t)wqt,

rn~1

uTaT,~,3i3FdC(i"3-~"~-e-~"3-~#fuoe~tJ7)lreu~~~il?). fun+~HF3dld -=- m*~ 5- fer , "89T err ~ (l) ~ it qT' trfa" ~ II" (<=t89..?) fu"J ~ ~ B' fi:Pi ~ an ~ ~ eT fi:Nt ~ <it ~ ~ -e-~ 3" ~
'U

r

~ *~
HOT ~ ~

BtH ~

==' :.T~Ci(::ni"""'(")"""el~d g5 &8'

ft:m 3' })fHf" W .....

o+, ft:rm! ~

rnHt ~

~

~

~

it&' ~ ~" "HIe3T ~ ~

mt -e- ~ ~

~

?113" -=

Kor ~ <ft 1 ~ >mff f.::nr. HoT ~ tJT, Fe<Qfa UH- ~
\TIi:ri;
<J(f ~ ~

~

B-, l.fir "'fuJ

>.fa"rEw, ~ ~ qvtit~~' ~ ~ ~ ~ '111"11 "C1t:1 \T, ~ --ri-.-"" ~ _ _ ()<J 1 3" () <J 1 FI"'oi ~ OIel rt1<J;:;!1 101 t{liffir 3" fuot >1fJff ?)ft1.f ~" ~ ~, 3T fuo ~. ~ ~ futr ~ ~ fq eft WiST (l~" ~ fr ? ~ fa" >HFir fuu it ~. ~ fu- B "~ ?t flp;rit ~ 5', ~ ~ "fuur fr, "fFJ ~ ~ tp{l;ro ~ ul W ctl3T ~ fr, ~ futRr ~ 5-1 ~ ~"WJ&"~~"~~~iftJ 1 , , :;,..t:_. t:,.. ~.....vh. '\. '" ~Id 101 ~ Qql'I1, fri§ fefr eaQ'SI" II
~",..,...A.

,:r f(,)d'OIi~ 5-, ft:m i ~ ~ >fg ntit' l:fTtT, Fagra ~ ~ 5-, cTET~Ci(i(')t:'id 7ltif1
(')T"g:

arn-, ~

fr I ~

m:f rfur

rev

I

~

~

?i ~

~Qlqe ~

HFddld

;:IT ~

~

iJ?)

fa'

~~?gv~~tmr~~~=fm'rd~nut·~"I~

4B
.:-...... A.-. ICI1 3'" '5:!C"Jc ........ ,~ leu HI~
........;I. k--.. ~. ,~, MCI i~u HQ1tTt!OI~I

~

~

))flff ~
()Tg

ft:n:r
fq

m~

ft I i1t! lirnT ~ ur fa- R 9T ~ lfT11 iJ flJ H9 ~ l[IfRo er vr RaT frfErw fr, s+ RJa- ~ R3t Dit ~ t 1ft ~ ~ ~ cio& W ~ &, GAb ~ eN b;~ ~ ~ g"i5Ta" jl nir fu r..{T"g 3i" .~ ?!W ;it ~ -j I ,.~ fer ~ fH3- me ~ fu>Hro If'
_, _

wt fu:J far-wo. ~

fu- fJ<r mr 5" & wi..... =

~

kr ~ ~

~

orr a1ifu HT <it tffi:r
~

.~ .4?-fBCJ

...... ....:+ t!I 01 ~

U, 3""

"

>11-r"l.R' ~ ffiIT ~,

w?;lf3T

mre-

>1fT .~

~ Hi" fu{f -

fu" t.p{Rd

at:r ~

~

t

am-.

t

...... _

_

fcfir <it ~~ ~ ~ ~ ouT aior w ~,
tit
~,
01ET
(1)1(?

~
0+ ~
I~

~,
~,
.iffi3T

;W"

f2tr ~
~

~

ifTCil' .~ ~ '_ ~ .. ~ _

f;:m

tf ~

~

futr fi fo<' 1Hrit fen:; ~ ~ lfr iJo3T &OW ,~, ~ ~ ,_ €hi~. .. HO ~ ~ l{3l tli>wd ~ lWr fr ~I
ffi~JOf;:mtTlf3cr
.

f?)di6(ld

~ iJTEl fq ~fEra ~ 0(Q7) ~ fu&

fu#~ertjdkj'~1

~

~
~ ~

.~ f.8:r ~
(~) ~

...

fuFr3ClmRf3dld -::::; <J('}

-

I

"~W.~~~~lf'
t{'l8T) ~ ~

m !flf3T cir ~

at ~
r~

H"a"C

3'- ~
§" ~

5c ~ rort
~

j .~ HQ1f( qjqij·cit)
~ 'ft

m:r ~

(~~)

(¢ ~ m tf ~ ~ Ffir·~ m~t:ft ~ JO fa-

fu(l)t

{l@H~)

3'" faoT ~
~J (~f~)

titQR3Fa

(~)()jfiit3TW~I9G){~*~~~~

cft'3t J 3- ~. ~ ~ ~ I~ SQ)f ~ ~ FfuI ~?)(Jf Ci'O 1-1&1 fuR" aocf QJaa cl ~~. ' {JH3 Fa §'}f it ~ II (I)I'OOf 7) nrofil· a Fe It"
J ~

rrvT gHdfa,
~I "~

fuJ

j fq;:R. 3Cf fqR- ~

~
~

~ qo ~,

~ ~

~
GAd

fcrrnf17) ~
fa ~

w- 0tJf

fu:m!r

cr ~,

>tiOEf

furwot
}){Olf ~

m C«f
~

§"1.f ~ ~

~

3Cf. ~

Imrr

~

at (~~)
~~

~
.U?)

'1H3Fa ut ~
>-RJe

fu** tit

>ffo;w. fap-;p-

iJ I 9O)f

HBt

-e-lfHit:f ~

JI futit

Fa- ffi;e

~

tit QH3Fa

~tlld6

3"' afJ3' ~ ffifT ~ tit ~, tWGror fr ~ ~, ~ >ie"a" W ~

ifTt!

k

<ftorg

49
ffi')}f

~
~

tit 'lll-W'
~ It ~~

trfq ijfa' .~
~

w~,
II ortk

g H'Bt
§ftr ~

a I fEH .~

cfflta" ;:IT ~ a3" RV .~
II ~

aa- Rt'" :oy ~
II fifo

rnfq trittf' (:J~t) ~,
II ?)Tfi.r

un "Cifu ~ "(')l)f a3" fittr
Jil211 orfi.r

(a'Jl)rrn ~

N f5 ~. ~

~

()1fir

a-3" fan ~

If' (fRtr 6tRfc, ti?;T ftm ~.~ ftm ~ fcx t[fg

~ areT fi, ~.Ha" ~ ~ cit Hfa" (fuml?fu) t{OlC 5" ~ ~ f;:m org ~. Ht yjh:rcr ~ @H3 fd ~et cfHftr) ~ l{'1I3" fr oreT ~, ~ 1.{'"U3" fr aTET J I fuR 3"' lfTilftr dt ;:r ~ ;{ I~dl' , .itrl3T aTaT""l~dJl, ~ctt3t1"'l1~dn,·~mft, ffifr~~lmft ~ 3"" fuot ~. ~ 1Pf a13r dt mit ilT ~ I fuR". 2?ET ~i; '~' 7:; JM' a-.~ ~?> Q~P.I<!I -~ .gtV HO tft ufu<;T HtJ ?; ~ ct ~ ~ m; ~ JI fuH· ~ ()TP.I" ~ ~ '&' IJ fd'l46 ;:rt~. ~ 5"1 ~ 3". ~ "~ ere- 0 ~ t=rn <d ~ If' (t9.t) ~Vi~lq ~ ~ ~~ (~ W) eT tp18t. ~ Jl ~
-:: -::::

a-~

tact)

~

}faT tffirgt §1:ft (}f?i){fa")

u~

~

CNaT, ~)@

~'f'
~~ ~
(BEE)
i3{Olf

ii'alfl ~ ~
~

~

(~

~)

(BLlo)

~~~(~crltit~3"~w~awfuu~ Bey t«'iV ~ .t=JTfu" ll'd" ~ F~BldQtdl 3" ~

mm.r ~

ftM'RIil

~

f<:Etc;"tR ~
~ ~"

»1<:3 ·ac;'i!l .~ trRaT ;:Rilf ~ ~ ill~ ~ ~ .. I l.fO :q:rgm ~
~ ~ ~ ~J ~

~

.~

uo
a);f

I "~

YO fq

~

m t{Hao ~
m:tt
"~.
~,~

H"af.!" ~

;:t fcffi ~ fHz·q<!· 5? 3T ~

*

(~)

.~

))fT ~

~ (0Efa") tl" 1..[T3O. iR7iT ~ Rait ftroT ~ ..HCf3T trn.f.3" CfaO tit r~ -"~
r~=a'dQ;di

~

am- ~ ~

~

frI~

at

~~.~,
~.~

~

~If'all

~!Elc( tit ~
~

Rf3t!,~;:it ~

fOii'13 t dQ Iar ~ ~

mfte" ;:;t-~ afu ~ fa" ~ ~mw H'tre, s+ H '?iN i10JT tpbra

t~

un fit 'it. ~

f~il'dQldl

50

~ ~

Ol..f

'"

~

tit ,. ~

.'"

lIHRO dt t.,r}'n;ro ~.

~
II 811

.OB"O. ~

i'or
f.iN
~
q'Q"O

I~ -

H011 ~

.UOR"

i41~dl'

.

"EfI'fi.pw '0 wfu qSr 0' ~ ~
f<i€l!dtj'di

II 'J)fTif ))fIftr Fo a H 6· Hf2' If'
)yf<;t31 d~!
6('0 ~

'~
I

Hfuo..z tIT t fuJ ~mfu
gEt
'~

~r
I

~~~~f6d'6('al al BTd" ~ -= 'L('Lf3"

fr I eaq

H03"fr tto ~
Hi" fqR' 5cr Htr"

fO!QT6( ~

Hf3'~~ktJctt~ 6(O'H'Cmrr gq ~ l.fI1.I"3" mil ...,..

l[H1;ro ~ ~
.t=f'a"?)i" ~
~

t!l" 1.,11"3'0 ~

~

ffi;( ~
3l..( ~'

l-fTW
qa-.

a1R

U7) ~

fa" ~
'('iTg

0i0IT

§ if ~ t{lf8o ~ tJ7j·1 mr ~ ~ ~ rit .5'§' ~ kB ~' tiE' (')ti'O ~ <TO I fu-J ~ e(JQ Idl YdlGil tfirHT ~ ~ &-, ~d" ~, >1~ kB" .~ (J7) 3" ~i" "& illWl:fF.lT3"gdl Gil'?) H7r &- Hit ~ V7i iliii! G 3 i Cid'H tr'i'}, ~ @3ide <J7) 3' fFc;jT·t~ ~~.<it P;dl~iQ·e fJ7)1:fu7:it ~

i! ~r

.k'g ~

5" ~

'eT

.fu<r" .gq+. t' ~
.k;:r. ~

.t! ~

k~

oruT, R"H"tit o:r.:ft
f<i8<i! IE

fWf ~
'JO I tRf ~

~
ffi;r

Gil6( I 63

m Ecr
I ()

F6d I Ci' d

I

lq ~

F.fa7)' ~

<Jet

-e:oR7l MO ~ l2 ~

.fE7Jt & ~.
~ ~

!f1.$ ~.

af;J-e" tI7i I

Je' (9Zir .JE-) ~
}1g

H-o a- ~ f.5r .YiW ~ tJO', ufu"gt ~ 'CJd fuR t.fao t US" if RT fuit U'3" £~ -&. ·ftru l-f03t ~. W ~<!~ 121 5"Et freTfr 3' ~ ..... ~. fua ~ mtt lfHT .(')'dt .qGBT :3" p ;it yw ~ t=it ~. fuu ~~ mW tI7i 11t! 3Cf fu" fuR" ~ wit ~ 'm .fucfii" J ,&, fuq- .~ .~ 'CfO&, ·fuInrr ~ orrH (')Tp)". cil dd is crae- 'Jir. \ rifTH-lfTH e-~ ~ cfu" '& fE<:r ~ () CTcf ~ fer ~ 3' snrr?"'
3' tl' R Jl <il

am- tkr

.~J

~

<it ~ fu.BcT eT ~ ~ 0<ff .'§" 9dH .~, tpfBo ~ 'a"l=B 3'" ~

mr ~

orJt'

0fB0 B'

I

J fq ft:rn H03T i; fuu '8cr

El,

3d I<;t

I (')

-

;;;;:

.

-

t

fuu ~

1f1l;fF.iT3" gal'%!I is

g<.r

fr I ~
~.3"

~

fu1:r~
mnr ~

& WCfRT3"

fE<:r fr fu"->tffiT 5" ~.

D-I fuR .~
f@ g

tT

ffi:f fu:cf& fr &",

.01V ~

gdl'%!' i')~<!

·Q'B (JT;:rt BTlR<JT 1ftrA" 3"f"
~~

iro Yo ~,

RW1J?)I

~W~~~RCf3T()T'g~~gdl4!I(")"jtFfd'J

~

iT I ~

CJi7;r R8dld

;:IT

fuot 3crff7r.aoJ-

0'2'

?t!~

-ell ~ fuc1 tft
~ \TO atlig~.gpt

fi.ft;r ~

~

R"e" ~ ~

\101 ~

~

fer ROlf ~.~

W~
U7i"

fEu ~

w ~ FOI(j'FOI ~ H"'"fEw -ofua" ~ 3i" '~ 3gut ~ >;fT1..f tit ~ ~ IW"fI'TdT 0B?iT ~ ~ ~ (fucfw) tit ~ ~ ~ (iT CJl ~ ~ &'eT ~ ~ ~fl{HF.ra" s+ ~ ~; .~ afc:r<!" cetW ~, 1lprit ~ IT i firBit ~ 3' lff;:n;T ~ @u HiJe" lIT ~ ~ ~ fr 3" ~ <it ofurrri ~ m ~<±IQ(!
~'.~

* om~ H Fa a1"o tft ~ al

yay, fI"()lf ~ m fu* ~ HdilG1&e k

t:!t ~

fa: ~

wa- ~

~

.~

otit Rn..reT I feR
I

t:!l cM" ~~,

t{l-fBa ,&, qHBo
q-a-&

~

~~

H"fi!:rcf

Efu 6 E1 i ~ ti' FaEl'd iC)

*~

nrtHt ·et fdt tr ~ "fi:Jfo .~ f3fo trrfE>w

iIT~~cNw~~a<±i(}e ~ iT Hijt:' ~ We

tT~ ~~~ ~ ~ aelQ(! tV US?>~. Mdl @(!r W ;}flit .afg
'

t

~~
3'i" ~
If'

ofg. jfB
?i""tiT·1

WQ II (I;'TO'q

~

~*~
fer ~
"' ..

ue-. ~ -

fa"@l:r -

f(s d

=I

61' d

*'
;::

H7l ~
~s:;.._. I~I:I I~(j

~!)t) ~ YO·lKf

F(,)dlC(ld -eT
"'.

(~) :3" JC H F3dld i=it CJTOHf3- ~ -: C«R-Je- ~~'(fufo~ f3fo ~ HTO" ft:lH ii~ J ~ F(') d Ia I d tT >Wr ci8t -J fi:«:sr lifeo HBtr ~ "H?;' lifu ))fTflr Hi') ~ H"'fu It" (t.for

at

f(')Q16

H~I ~rn-w~
-'.

f.faT tr~ \JeT ~t:'d31 "2l" ~

"''''F:::,-f'

(~) ~

H7))fl"?)~
~....:+--Ao I~<;O C0:::11

ti

i'-j

J'l8'a1d

~~

t:::1 ~

;:rr H'Cftft.
~"2l"

fr ? ft:n:r
~·ftrJ

iii d a I 2:1 ~

fuu ~

fr

fq-. "~

en

~·~~"II(~~~)

fuR
~

ofg ~ ~

~

fr fu- AFadld tiT ~ FEr ~tf3H H<?r ~ fa- ~=~ ;:r we ~ -~ J ~ R
€rot #>
~.U7)

~ofu-e"l~~~
~. (J()

AF3dld";:IT

_.

I FOIQ·fOl·

tJu ~

~

- ~ 0" >Hf3-a1str~~ ~- . ~ Clive:. ·00· fq-·~ er 9W 0Td"fi:tif.

w~

3"

dli'l'ld31

(')"Tg ~
t:::1

R03"
q(7)

R6W) ~

tit ~

~~3-'~~~

rn- ~

·fmf ~ ~~ ~ -e- Afadld ~ ;JtTt fr rWr ffift' J1fa~ tft ~ -e-, ~ ~gt:'1 Hl (') ~= ~ fuif <it Wffi3" 3-' mr fr :;::[T(!" tft·fuir <tt- AiiI!~n' 3'" funald ~ VOl (flO
,-

qroHf3- ~ .1Jl"d7il ~

m Jt

tIT ~

f&? ;J

~T

-e- ~

~fr~~I~OTO~.

-. =

52

~, ~.
~

f~'d [dQ Id' ·Fiff· it, ~ uc: Wer~ I .~ ~ .fqjt fam.r trr it ftrn"3"r, qw ()T'g afJ ;::rre-r ~ qJ~ fE1:r ofg -et YRit ?rot cmft I war ~ ~ ~ fuw fr fq Aradrd tIT ~ ~ (~) l8t .ffi* ~ fuq-rEt fe"e" JO, trn" fa- ~ ~ fuit fm:M ~ it W
J

-:

.....

~ ~ ..~ a- ~&

Q3BCi (JO·Ifu1:r~wor·;;::ifeel ~ uo I f;:n:r ~ W ~

~~~tit,
~

arn- ~
~

~~

~

~

~CN~~

l)fll.f<!T ~

fE"H" ~

(~

2"
n

A Fa <!! d BT
~~

tR'r ~. f;:m ._
't:IClI,g(j'f
....

lW) BT ~ ~ t ~-HOO ~ ofu3- ao .~ fer aTOHfu" m-.~-' .~. I ~.~ ~ '= = filli, 11fa iii~ 1.Mf or 1fl8" crcr Ret, >ffHT afg A Fal:llg ;:IT

*
~'"

?>tit ~

I FOIgore(

a

~ I wa WR" ~ ff ~ ~ 50 mft··~, »fw ~·mit ~ 1fu1r ~m.r (~<itBro) i_; tit fi:i1f p ~; fin:f ~ fa" ~ q@" (I)"T5 faR3r Hfu>w ~ ~ s+ AFdl!!g Ml fcn:r ~ ad€"Ed era ~ ~ ? C!J2 CiT fH1:r, fi:Nt ~ ~ ~ Hi" ofu ~ ferr oRr eT ~ "f3dld ;:IT ~ -'" Q'l.Io ~ ;JO I ~ trA-ar e- ~ .~ cmr ;:ft' ~ ii, (ffi!T ~ ~ faJltf10 RgU, U'O'l@lf ~ qJf!" ~ m ~ tlO fa.fJfcl ~ ~ ~ ~
Q·3 ~-~

ior~

l1or~,

\T

?

~~

U:::11(,)~I

dJdijl<:!:

A~1~'t:I

fur fu3T ~

, crra ~

*

.arnmr, ft:fcf
.,...A.

~I

'"

_

A

_;=

_

'::::1-

~
~

ill, HO~fa1lHrn

(rnf)

~ ....... OIIC7')iT t=I'~dl'
t?T'

~ lid!'"

);f3' i~tltil~()dlC(Td"

",~...;+.......f.

~f;:n:r('iT"g~

~ l)fglf U .. , IltiM - - H'G:1dJl ~ i~-'t:I
H9

~~

~
trfi:rgi-

3'"

fE30r )ttf17) ~ W 3i" ~ ~ orrfu7i w chf fin:r crit I mt Hfa<:!lg -& ~ ffil'feT fJ 3" ~ ~~ Hfo ~

m ffi:" fi:i1r 7; l.fHJ:ro ~ ~- ~ m ~ <J?i -at W ~ tit ~ #; CJR" ~ et f.;roT m ~ fJO I fur dldij'el ~ fritr ~ (~) ~ Bc!", mr ~ ~ .&0(1) ~ &l!l'.~ n;ff,
O(!" .........~

"~~

~Ir'
....

RFddld

:;:

-

.....

-::;

~

ntH' sa3' ~

f.fa'dl

~ crit fa(JFOI f,:n:r ~
~.

~

ao H"W (j If;.tr;T
fo.r (')'"ijf ~
.a'd"eT.

. ~

reu ~ fer ~HO ~

i{w

aoBT
",.,

~ trnfu 5", ~ ~
-

t;t

;:it }f?)

H<! @1:r. ~ -.-

ft;a~,

QW

I:;: ~

m Oift

&- ~

()T"g,

QN at ~

~~

m-ffl'?T - ~ _

fW

?R

ie· .<fWif.

53

araij.it tT }fO ~ f&H agt ~ it ~ lR"r ~ ala err ~, fvr ~ }fc') ~ »Ro Ci"tiT ~ ;:rt ~ oraFJI:f -er }fc') ~ cit ~ ~ ovT OI~('H~', QQ. ~

em- m fur
QJd9·<!1 ~

~ I ;:R' 3Cf

·tit W 1JG7) -et ~

~

nmo

HO ~

oJf 1} ·~I un fer .~

fu# ~

fEli. HfdQJg ;:IT ~

~ ~ i5«fc') ()i"g ~ ~ V7)1 ~ .3".fant 9Of3T. ~. 3" ~ fro ~ ~ ·frtft ;:rt tW aftr ~ fu" .~ HT"3Q vT .~ ~ I fE"J aT ~ ~:»fTl.f is iii! ~ W ~ afg tiT·.5-, 9OT3T0100 W 9O}f ~

m gtaJ ~.
CJTg

~~

~

mrr' fuit fap)fTn
~5"1

ul ~I

f;:n:r?;"rg ~

tit fuoo '~ ,~

~ ~.~ ~~ ~ ~ ET fwwg. ~ f;:rJt

arn-

uo

UJftr ~ ~If' ~ ~~ tr3t W ~H?l ~.~ (iM) W 5"c!":3" m ~ -e-r ~ fuH ~. 3" RHS" ~-.;J W ~ ft~f~gT«~ ~ fRltflHT O'[fire ClQO. ~ fHlf ~ wa- ~ cR ~ .~ I~ ~ waro m'~ tf Blf waro "Hall fftf'" fnfq ~ ma" (tf?)T 9.:;)~) kB" w ~ -rr ~. ~ l1cff3" ~ lfTl.l'3" qa- ~' 5-1 it ~ 0Ta" tft fH'ii:rw ~ . -= (')T(?, l[lf tm) cra-a- ;::rt fE'5" &fJ ~ fu" fH'ii:rw 1{H org. ~. a-a7i ('iT"g, W ~ ~ aor ctfmT ~ W, -aT fuir ~ q@' tit tffu (~) 'org 1{H" OT crit, ~ :3" fun;ro OT ~, qra- ~ tit ~ ~ Ho ~ tfId7) OT ~,. fER BT &'et C{TOO. row ~ ~ ouT ~ I fE1l #; 3T ora1lP.r # >R- grar tit ~ HT ~
~I
= . -

"w uatJfo. ~

"~

~

~.

~

~

aftpw

RWit If'
qq cfr
ffi) ~

~

3" ~g·r~3 HO,-fmr Hf3' ~ 3' ~. t{Tl.8". ~ -et ari- #; ~ farw ft I fmr fEu· 3T ~ uo fa- mR' 3" tit faT>wo ;r H~e; ft tfd" mR' ~ ~ ~ ~ €hI Cl.ffiT. l:fT am YO I fE1:r ~ ;::rt lJlfe" #; 'F.JT'R'3T ~ »fClTJJ ~ -it ~ fanw ;j l.IO ~ ~ r~dIOl'a ~ ~ i£ C«JCf ~'.()Tg m om' w ~,fu9TC( fEu ~ ~ ~ ~ ft I fait iJilT ~ ffin·

ft:n)t ~

~

fitr Hf3-

t~~

HF3dld ;:IT.~

trfJgr ort!-gri( mit'"

*

54

,~

3" tq f(i d' « 'dl ~, f;::rEt'

;:rr 't[pT cft3T' ~
~'

'(')jf ~,'
(iT '~

cIT! '3't' ~ fi:R" e-' ~;ft

\J

futr
?iT

FflR'" gcr

cit ~
'>l{OfTR"

utit ~,'(iT
ij~Aidl(j

J I nfq1"E"
~I

~

'FfTOTd

31:f tit HtH:3'

(}ffi:r~e')' ~ I ~

Hijdl3 H7),

~ (fuTwo) -et cro oJ Fit I tl.riir5 mi" 3" ;ft ",...:::::, fap,jT?} }lOll" ~ ~ faor ~ I fu1::reT 1"1 'e: O! Idl :::: Mi" ~ qfu ~ 'fu- ~ ~ ft1<!,C( I 81 ~'~ far;rro ~ ~gtit~ qgf (~~) »fTlf tit~' is rol-rol mo'~

'ofu ~ ~I fElt ~ ~ aTe;- ~tft '3' ?)Ttl' ~ ~

W ~ "waTiJ'

~*

ftroT ftl fB"J f(1)diC( al ~,'R'd"S"~, ~ ~M ~ ~ '5", ~ gBt fi!H ~ '~~ fffip- faTw 5" f fuu ~ HO ~ ~' fa'l'wo = ~ I &0+ (')T'g fmr ~ Ql.I' otif w ~ I ~,t E'tit' ~ (treTo ~), ffl-fO '~' ~ '[f3r ~} tfT<tt ~~fap;p-D-"'ri3"QH H"aJ'"fu";:r~<it) ~<it, 8dl"d'd t@l? gl! ~'<itttrr ~ ~ f W ,fd' frWw ~ 'aoU tfW ftm ?i 8Z ouT
l

~,
"~

fup- fq

itJdtl'<!l

~,~
(it" ~

-J,

~

tit ?fR" '~ , W$T ~ ~ fRdil 'e ill ~ .
t{dllj~
I

wEt ~ ~ If' (J.i'oT ~t~) fuR- W ~ ~ ~ B" war<!" eT aT8" ctraT miT, r~~Ta Hf3dld' ;:IT i:; ful.f foJr -J fq '~ if> ~ i>' # ~ ~ -:.:: .. :;:::: .., =
q'(f' ~

f5fq ~, '1.(3 '3'J ~ II C{iJ7)?)

n ~Hfi1j

~w

florH 11.:5"5

JIlf'fq

I

-J I '~ =

~

~

~

fr fm:r ~
~~ fu- feQ+

t:fCJO'~~,

91: ~
flO

oJ lJOl f~@T« ~ ~ ail
tit ~
~-'" , Ii> 101""
"(!J"a"

~'
~

~

OTO ~=

'trn1it = ffi ~

(')Tf!

';it

~,

)}fI1.I '~ ~

Bci
'~

:er

RalT ~

>;fT"lJ

~, ~
~,~

'" iI,

~

~~

~

(HCJ'Tlf)

fi.mT ~ ilJH cro

fQQur3- it 'Hn

(tfor

war fMoT vfa Hfn ~
era ~

fRi5fJ ~

mIf'
,frET iJ?i",

t~o)

ttO

finr 3" ~

'Haft;;ft'?i", Jl"HTlitnit ~,
flO

&or ij1fjf ~
;tt "ffiJT'

tIT !fER ~

Ri I ?iT tit QAi -~

g i'j iH'aftW '& ~

f« rn
.

~
~

R fu" HTfu>w'

oreT tmn-r 'B1W ~
au'

~,

m- am- ti% ~ '~
-

3" ftpwpr CiS'

.

HfdQJg flTl'lflf ~

fq art! if

ttrerW,

fu# ~

*~

55

5?, fuqt mlo ~ ~ (')"T"g ~ # itET ~ tIT) "~ ~ l.[Haa Hgl1 fdp;fro, at @H6 fcrit

~" ~ ~ )fO ~ t@mr ~ ~ «at 1q1dl ~ ~ al fi!R' ~ ~ ~ ~'~ )ijTl..f tit ~ F(I)d ~ ~ inf ii, ~ ~ ~ ~ qo.faur ~ fer <t)t 7)Tg "8fuw w ~ frl ~ ~ ~ 3'""9l'? fu;r AT"m- ~ ~ @ilid~ ciI3T m! fElT" ~ <it ~:gtf ~ l?f3" fElr" ~ furrfTO 1.{'L8 &a7)T tit, ~'}jC8 ~ "f ~ aoor iT B fu".fi:r ']treH ~ ~

amfl:f et ~

e-

at ~

~ f~ilid(,,)
tUil'd At

(")"'I(?,

jf

lfl-8 ~

tiT ~

fr I~~,

it if, ~"

frf2' II feu lVit HUt" yatfcit, Fr3" not, R ufu" HB' ~
"~~ ~

(tW

ron
~"

"~li:Ial'Sg I.Ufu" ;;rrw frfE'

II

t~q) II (If()T

))f§" "QQ QQ 9TaT fa7;T

i: fu;;rror ct ~ f8 Wr 1.IOTZ 01I alIT crrer" ~ ?)'I'"t! i Hc (')dl = .... :;: :::: ... ~ "e- fri"l" grcrr ~ ~, ~ ful:r OTt ~" E~ "l.fl8 qo& 33" CflJ" J ~ ~ ~ l@f l@f ~ Mr fuW m ~ = .... -.... -J~I

fuJ iJ fu" FIF3aJ~ tft ~ fGt tF f;::r;:S' ct)t '(')T'g ~ ~ .¥t g?li", ~ ~ ~ RO 3' ~ g?)T t <it ~ rrrr:r a- mv ~ HO, t ~ ~ ~;J7) for ful:r ~c i G?l ~ gut t)Tt!
HT:G ~

ESt) Roo eft

<¢TO' H'iJW ~

~

iJ, fmre"r

"~ F6 d i C(

'itF.rg i!JS! ~
C!JO}f.3" ~
I

tRJHT qrg ll'dlJal .~

If'

d

~ fuBit "k-~ 3'" af<I3" tfu" ~
~
~

~,

ffifta" qr(f(') qa() ~ BT5" ~ ~ tit ~a 'l:j cfl'i'iUf fu"3T ;:rr Ha"eT, fo: GTe< ~ ~,

~
I~

G H&
H-a1f

>tfB7>T, ~,

>Wfu"

qJet ~

tTTOc'>T o.:ft ~
'(fq

fcnt
~

0tit fr fuJ s+ H& 9O}f er (")"T}f ~. fap;po l{d1'11 Cfa7) <Jrat ~ iT I ~ gq" ft:qt Hfa iVg Hl ~ e- oJ" U7), >tr&l ¥ ~ ~. SOl{ ~~ ~ 9Z& ~ fu1r1ft ~ ofr U7)1 ~

-& Fft

~
~

01.it ftrF.rit il'1 ft:;r

>f1(!" ~~

ct ~

~

="t

fjo~~

C(O?)

t

~tjf~0>a-YMZ~~(JOI~~~~
9"Qrf ~ ~ iJl~ ~

* mrnaifcf3T ~

eT -Ff3T ~ ~:taAFddld ffi~...... .... =

*

BT

<it FftH3- ~ frn 3O)f ~

a1f ~
~

.

-

56

~
~

~·irJ JO'
~ ~

~(')t

?)113'

uo"ll.fO "~. tfO ~ rod
16(1 d

fuB- IN rn-r ~
s+ tliJQlal ~ ~
8~

tr ~ rev ilci QJO l!RfHT ~
or ~

fr

fq qJa

Emo ~ RB 3i" rod t6(

f~a6,
I

qJO
()1}f

d~

tit

~~

<it ~

'f1T(!"

(fcrr ~ I

~~

~
~,

fuTnfro W ~ fe"uoT ~ ~ (~> s+ fuuT W mRT 5- lfO tpflra" nuT, fEU fuq ~ itcrr "dfg fEu ~ IT fer H f3<t)g ;:IT fE-R' ~ ~ fi:Rt:ft BT~ ~ ?V ci m:ff ~ aft I fER' E- P" "~ ~ .U?i I lffuw "aT fuu for H f3q)g tIT tIT fcrit<it ;:my fuit ~ 9aT3" org # go;rr m IT 3i" ~ ~ gtf ;:& "~ ~ ()Tg ill illft ~ fu1r fq q_rd!!l'<±l RB- ~ ~·frl
qoc} ~ ?W» "~ ~ ~

8* ~ 1.lO ge ~

dt IT ~ or ?i1~(')181 titl ~ fuvni- ~ &ET <it ~ nuT ~JJWR" gEt ElJ:rd; ~ 3" 'S"a'W q:HRo tit ~dt~al ~ qcr

k

fut:r fr for fEl:r tia"3T ~ H Fddld tit"~}{'I1ft tT -: <it ~ ~ uo, ~ rGr ~ l.fTOl8T t ~"ffi ~ tf3?iT ~ (5r row k fffi:r ~H Fait'S! ;::IT fulr "~ ~ ¥ org ~ ~ ~~ ~ ~ !fs" ci ~ a8r ~ fu'- ~ C{d7) ~ fi:ftr fuR 9O}-f ~ fi:ra"ra 7)T ~ ~, 1.(0 fua <it it did d i il fe"R- oR;- "f;u.fz tit
emrr =
qqo

*

I

t!T wel ~ Hfadld mil Elf ~. fr , tR" t./'T'd18T E- »fd1f aJOHf3" >ifOWO r~~ld,') tIT ~ frl N ~ oW;org ~ e- fTTit" f~\2~ UO'" fq fuir it 3TW ;:; W €tmft ~ :3' ~ =:;. 5<!T nff3" BOOT fr tid' q!aEj121 & ~ rn ~ ~ BT tit l=@TaT Cf'GT 7iVT fEJ:r
-;

~~~frn·~·f;qrgma,~~,~lmfT

....,

.....

*~ ~
-e-" }ffi: = E">l1O'6"

I ()

~

'~'~~'BT~fRT~f:@Olfrr~~ff~·

fr ~"

WcJlr3T
tit ~

~
"(Jl){

Hf3' ~,
~

*~ ~,~ fu3T
=

~

a-wctor~;

tit H' zd'al ~ ao7)T fuR- ~ ?iT"5 R ~ f~'3Id1E 3t" l.f1O+~+m fi:n:r ~ ~ ~ 'lJTO' ~ H3" R tJld\2alft ~ Hi" W qfu ~ fer ~ ~
~

~E"~t:3;Icturc~
"~

H3l:r ~

RBit ~ ...

~ -

fr, ful:r
~

"ift tit R1:rit fr·, aTaHfu-" ~ ..git ~ ~

Fodld1d

tJ I a\2aAl (rB) ~

ff l.fTa" ~

¢t ~" at3'

are- "\J7i. r

WET -e-

57

J.ira1al ~"

~~

.~ .~.aiu

f?wo -et ~

'ai'alf' ~. '\lOW' fFcj ~ wet (H3') ~ un ;:rT ~'qfu
~

~ "cug ~ fu"" Araala nT ~.~ ~wm-=- reir tJOl
~ fq ~

([@ ~

$J)fT

QN

m @u l~
-

Q;:r ~'~'

'k ~
~

~

tit ~
f3cr8-<ij(');

a- 'ffiT
~

R'O,
t«f

f~

fer

?)TO'tT,

K,

}}IT

oJ!" jl ~ ~ ~!l fffi;t" ~ ~

if ~ lffir ~ ~ ~
~ I ~) 7;

I{r(J~!e, ~,

~~ >Jf1'fe" 3"g
t{TlS

(~I

~

mit 5' ,full Hfa' 3'" ~
j ~ ~

t{'WJ~r~m*~ir~~~·~'q]O'·~fiJpwl

Hit ~
~·II
y7!"

ff1(!T

I

))fTl:fT

~

tWW

ru, ~ ~
qT

fP9 t""3T R" H ~

HTit II qror

(') ;:rit If'

4"

Rfa;:ug illRti"Rc ~:3' ~ afr iJ?) fa" ))f,:r 3a" &E't ~ ~ tit nut )){'3" n ift .11fijt ~ fT HiaJr, f;:m;3'r fc{ l.pfa'ir ~ aa Isal qa- ~ 1 it &it l){ft::rt:r" ~ H"m ftii:Cil ial ~~, s+ W ~ ~ I tJO fua >wtRT ;:ray H\ft -J fer ~ WR" <t@" eT ~ ~ ~ 'fi:q' BT ffi{'8" 0- areT fr 1 Hi; m:rt! ·ara ~ ~ ·furr .~ ."k ·isr k = --:::; ~kB' H.~M3' ~. RaT fr 1~ ~ srtf(I) CfaOT fu'R' ~ ~ ~, fq fIw ~ If'Idt@H ~, >ffift em- ~ ;it;;r firacl ~ ~ uT m, ffrFRl fa" ~ ?iil'r ~ ~~ W Jl(} I fvR'r ~ .a-t ifial e- CIS CR" ~ tit affi" -J I fuR- gET 9'd13" a-mo tIT ~

am-

* wa ~
c(

gv ~ ~ tt, FOIQ'fOl ~ tEu-nt ~ ~~ BT ~ :3" ~ 5-1 ~ ~ fuit-g7) (iR?) Bl crt til"g ·~trll, fuo sT QH6 tlT<!7). ~ Hi".~ ~. ~ €h:r l.@" ~ fi:ffi" ·30 '3- :;l or ;r ~ aT ~ ~ ':3'- furl.@" ....::: "'= ~ A'<!or,al ~ ~ 5' 1 ftn:r ~ fu" i:i!dfl'<!l ~.~ ~ t:r ~ ~ ~ ffil'3" yotf ~ A' <! or' al ~ areT fr I tftf >;mf fuir A'b:<ial rna 30 '3" ~ eT ~ mRr ~ 30 3- ~ c:rn=t ;r ~ at ortft ;:rt ~ jEt oR;- R'g ~ o~r ~ 89! F~or tit ~ I fuR" W q_ldB' el fuB 'mre- k' t:t afu ;::rrzr ~ farnp- 5' I ~fuir mttrkif ~ wtit~ 'ff3 W fr ~ fu".~ ~ ~ fuo1.fT :if ~ ~. tit ?dt w ~f ~ fur -J fa" ~

Hfo'il' freT,

HR" §y ~ 31f.~

7)

ihftlf' (~?;-r ::Hjo)·~

*"~~ 1ft ~

~

~

a-g

mm

*
;:;

::::

~*

~

ft:H" ~

Hfs(!jg ;:IT t{Hw ~ fI',!o(lal ~

~~

J?)

fa' ftn:r

.58

l{HBa ~ H'- ~
~ fJfJ1" ~
Ot.«r ~

~, ~
ritouf

~

R"a" ~

HW ill))fT i!'" ~ {t I.~ {t r fuR m!t H'- QH§ ~ a-e- ~

rn ~ ~,

tfPW ~ tJT3i"

F~Ade' I

~'atmr.~

Ft fuB" ~

~.

fuJr trcf.3T. ~ ftrJ ~ J ·fu"H F31Jg Rt ftn1.~ t ~ mf a-fr ~., ~ gq .3tra- ~ tit ~ ~ tf(~ 4:f1I3' qo k: ~ SOH kB" aIf-r ~ Ho I H F3q) S1 tit G (~i Ci"'<? .H8H3t 1.[dT< ~ ~ ~ U7) fq ~ >1M >ftc ct ~ fEROi(') -et f~8Q3' ?iIJT C«1 fauT, H"af Ht s+ 3THift ~ tnit ~ ~ <it fFJ H)-W ~ J fu" ch-r ~ C(O?)I €l i 01 e fr H ~ ~ ~. gfu 1# fuit .~ 7; ~ ~ ~ f!F.f ~ ~ tT fcravT tT UT'3'"O ~ N aTQH6·~~tft~~afua-Jt;:rcrm-r~~I@H6 tJO IDr qo(')" ~ trft:rnT fF.:r ~ ~ fu" at Hit fuFr mr (')'T'g }@wgq "& &it ~ s+ nuT won- I fFr }N m ~ fuR" m-r. tf01:I' H3t ~ irH s+ nuT ~ I fEfr <=reT ~ '& ycl7). 30 3l{Hmr ~ gcn1 kB" ~ ~ il e FE 3 ~ Ilj(f IN}f ~ ~- @.73 f¥r* ch1

re

fq

O""fu

qat If'

*~~ ~

I

t

I

~

"t
~

fe(,)H'(') mre- U7), ~ tit Bar l-i?i" ct qo a<J U7) r f'E1t

~

Htl

~
~

~
UOl{

&~ ~

~

it ~JI

or

~

{fw ;.ft ir- >tfCffiT fr, R tff tT .~ kB" qQ(')T M' 9" e I Fe&: ~I fuI:r m AFddla ;ft~. 3tnl fea(')l?') aa7). ~ N861l'S ~ ifcr -~ mrr, fMc:raT .fa" tfFmcr ~ f3trJr fW ~ 'F) ~ r
Cfa?)T
.

~

~~

3loEr FeB?) I (') ~ -e- oh>1 q{Pi &it ~ ~

~ m-r

~'il3lfRafo

(1urEt ~ _

,~

~

<rtJ"HT ,...

fcf ~

t

~

f f'

futr ~ ~ s+ ~ ~ fu" fi:sct;T <tt IlfEcl cit3l ~ MRT ~. ~ BH fq ~ 3'" fu?;t fra' ck full flp3it ~ ~ ~ ~ ~ ftroT {t R fq reu· l.{'1-f3" ~ aB- (YO I s+ .~ H .~ ~ mfr ~ ~ ?i ~ ~ t{"J3" ij" ~ U?>I q]2RT tT .3(fq fuft ~ .~) ~ ore- ~ ;it mit HCfeT 11ct ~t=ft w ~. ~ ;it m:tt ~ ~·cfc ;::rrz eT fraT W ~H7l ~ .fr<t I·~ ~ ~~ (~, 3" ~ tOO ~ 5- ~W m ~ m ljfJ'dI~ J 1 fu1:r ffift W 7; am- ~ ~ fuB" m tfW Rat fu- ~ ~~

~w

tm

Wa- <it R ~

~

tlOtf, ~ gtf

~r
~

"Hfa" ~
~

"

-

fE"a" t Wi<!" ~ aT -~
tJ"3'() 30Cf

m- 3tJt;f

59

tt lW' ~
3T ~

3i- feu 3TIre ~

~ ~

'?iUT' ~
tR)

~ ~

Qer

5'1

~ at ~

fC({JfC( If'

fl~riJd ~

at cfc fffcw fmSt fu"
~' >}f11.f ~
Q Id I ~

»rnr ~
~'3ld

?t ~

fu3c>r HqdlA 151 -J fMJr

mmc 5- ;:freT

H

fuq ([I'd"

cit fwf ~

W~
~aJ
~

*~

5' fer fuiJ 3Oa" '~ fucr ~ t fuor icf ~
1ft ~
WQT

:ill §l:ft tft ~
tITl fJ~Hdt(')

qt! ~'

wooT tIT I ~ n '~
~'
J)ffirMT ~ ~

fHfr

an

~

l)fcSllf' ~

~ t{'t(3' 5'" i:; He ~ I =, -

nut fcEi5" 'tJ(Ij' l.ld R" &lIT fFIlf
l,@T

tit fE"A"
~

3'aCf i1JdIN!l
t

RradJg ;:IT til

rerr
?5

"'qrar' fuq H"lft If' E II

em ~

;::tl>w cp ~

~ Jfl

R"

,H-

fulffir'

"it trOT wa~

fuc1 ~tit

are- II~

m

'C«f ~

~ ~ ~Il~ ~ ~~ ~()~~~()~~lIqRT~cit?qfa'm~

tfarfGffir H!f ~HfaT muir,
~t

'~

f31J

fM' f3"!J
~

II ()T(I)ci f(*)dQj ~ ~
'qJ ~ ,
~ 9T03"

&FE" crit If'
~

crir 4J e 4t f31W
:J II
}f3" ~

~

E' 1I3'iJT &fu 0" HW

I'fuu ~' (fuq gq)- ~ fu.rcrii mr.:r ffi.ft C«f ~ ,tT '~ <it ~ FlO, trn" Hrdl'!l~ HT tr ~FIT fer w# rem .~ t:ft ~ wa BOT tft w fir fE1:r 3'" tffi" itR't (~ BOT) ?t fuV (jT~ ti I~ h8 ~ ~~ war ft:rait -e- ~ m feW OT ~ ¥c')l){j- ~ B- ~ ~' ~ ~ Sorr <tt .~, ~'~ HJ1 cthr3I ~ qoo lRf t?t ~J ~ tit ~ ~ 3'~ afu wE" s+ ~ k;g ~ t fuit HFaq1d ?>tit fi.rgeT1~ ~ -& (cite in fujt ~ c& rm it~ ~ ern- ti?)}{ e- B<!" tit mrit J ;=t ~ ~ ~ ~ I~ l.[HF.ra"
H?i
.....,;:-

~ t fu"J ~

m fR1:r

~

go){ ~

WGT f10 FIT, fE"A" ~ hfTI-[ ~ tV ft ~ ft.& wtft ~

3T~

f6d<!lf<!i7){T

& qJ<!~I(:l

~

~J

l1f3" 1'!I<t~3

yaH

m~

60

fu"o"a' it "i'it.1O mIT ~ f;:m ~ ~ dl<± ~ Faw :::: 50 {ffi!" ~ ~ dJ(!" 9'OtRf 3- ~ ..... = ,,_::::; ~ ~WII zn fR"q tito JJfa ()Tel" II ~ tIofo ~ ~
"~ I

~ tit W&. ~. ~ -

*

1.J"1.8 .~ ...

~

J?}

I fur

~.

t:'A'or ~ ;::

~ ~

~
C«J7)

fmro I ;t

tft mde'r
II ~
I

.))f1Q'1lJ

e1u ~
r~dJl8 II ~

ll'311? II ~ ~

ijfu "0 ~ ~ Wlf qr 01"ff If' t: II

II 0T0Ci

!OJ3T
~I

JTeT

mw ~

~ H fniS"

~ ft:n:R"r trt:rrm" grw ~ gtr "¢ -J" ~ ~ I "»i-" ~ ~ J" ~ JI fER m (~'~ l1fa'"e"'~ fr' ~ JI fuFr ~ tffiJm .~ futr 14F3iiJitm fH'qt. tit 9'"a"T"3t (m-rrtit) 3'" ~ ~ HCif3T, E«f ~ tit am- ~ <JO I·~ - ~ fr fu" }}f11f fi:fqt m Etr afg ~ ">iffiO 3i- 9S'" ~ a1fe"r Fit, l.fQ ~ H9 ~ ~ fu" fi:ro ~ ~ ~ er ~ ~ HO, ~ ~ tT ~. nfT}f. t=I"'i')3T C;{a ~ fuit Ht"OT. ~ ~ ~, 'g"T? tfa" tit FWEl" ~ fuwe"r ~ nuT AT ~ FCl Q'Fa S'O i;
H

iiJdarcl ~>lfQWd")

ct ~ 3i- (~+>*) ~ feH3a1 ffior~'~'3"~~

Bfu" F.ItR".

~ ~ra
-:::

~ ~ *~
~ <JO ~

-

,

tfup;.p- ~

~

3dC(H1~ ~ frnra- ~

~~

~1Je ;::dFJ~
'Jol

at ~ fE<? ~ ~. ~ ~ mrr, l..IO ~ ~ l?) ct »f1l.f<±T ~ eSiiSl?)i ~ ill, ~ dlde i§ilrG<± ~, ~ ~~. ~ g 8\~ <JO ~ ~ ~ ~ 9(J),f fup,po ~ ~ E-Rc+ ~ ~ Jlll-.itW u.s it ~ foJ;wo fi:fu q(fO ~ ~ ~ p)vdl ~ ~I ~ ~. ~~. t'T~. ~ -&, 5T"ffi
3"CJ"ai"
.€T
nfT}f i1<)3T

~. miiliiSre1

~,

(')IAF30(i

~

F.{<±l furlJT ~

W t!

wt

ii, ~~t!, l-fur ~

f;:qteTfu"~f.fOW~~3"~JltPCit ~ gw k"lf it ~ ~ t! ~ W ~;t ~ ~ ~ ;:M! 'iJ'(')" ~ 3'" m:rr 9St fuu ~ Mdl r fE"pHT H"&"eT. fr fq gw ~ ).f?)i" ~ fEt:rot t8T adt Ol.! ~ ffl7iT ~ HT?)3T ~-= -. fr I frir fEcr ~ ft:r.:ft ~ Fr3" ~ ~ ~ ~ 3q ct cftq tit fuit i; 0("ZT1ffi of8r ~. fu", "qrg W ~, ~ ~ ~"I fuq+ CfijT)-fT3+ if (JC it ~ ~ ~. faJnfro ~."p- ;:tt"eT. ~, ft:m

"1> =

o"aR ~

'U7)

I fEr

woT . aTI;- ~ -.

wa- ~ ~

m

W -

~~..t.r-....n-~n€i""" 'A-rr'~ eng "11't.n~rl1! IMQ' Q q;;;J.<;tI:el :v::rnr -rio, '~'Q(3"l1q' <JI ~~'~ ~ ~ t¢ ~ t=ritT 5-'1 fC(QfCi( ~"~ ~ it ~qt :e- foJ»ro ~' ~ w .~ ;J f;:m 7)Tg fqQ (5 i -a- ~ 9O'H e:a 'w- ~ 5" 1 tt qrQ SID{ ~ 0Tl1 o.jf' qo ~ ~ if 3i"' ~ ado BT <it <!Ida 12:1~ ~~ 7YJT fr Iffilf ~ 3aJ3" cnfto tff'~?>m?l'HaT(~)W ~~~W~JO, "crn1Q HTfu ~ fair 610' aft nr 3' men tr'fF If' (tinT "~~t)f;:rn" 3'" fEy • fr -;:rteT fuR ctt· ~'~ ~ fuu j fer ~ ~ fl:l1f+ tT SOH' 0TJ1 crit I RW 'n{w mtf CN J1cW' 3f tm ~aro W R'3" ET W ~ fi:nr 80"~' '3 dle j ~ ~ ~, a fu" QR-Jl '~ tIT '~ 7> l{1';f cf ~ ~ ~' JfIQT 'w;:r ilaJT '~ wiJ dl e· ' frl ~ ill;;;~ ful:r ufujt' ~- Rfa;;;Jld ;:tt fuqt B ScI'){ furn.ro tIT ...... 'amm'i:; 't.r;f cl ~~'~' eN Q:it ~ RB- d'?)' faQlC( ~ -= ~ fi:Itr ;it RWtft ~ lfFra'a' ~ iJTW ~ ~ .~ ~ ·~~l'Fre ,~ ~ Wi" fEr ~' t@Ba tIT reu war tl'a" ~ lireT ~ fffi:rsl ft:f ~ Ri' .11Ptf ~ ~ ,mrr~ ~ ¢a I 3" ~0Il!:1 ~
0 ,

or?)'

am qrg' ~

fr!ltt~' ~

RPr ~ I, furr ftwwo ~

~

fr-&

l

l

-::::

rn i} I Imr 3'" ".m '~
~ ~ ';jttr (,~)
~

;,ffiT ~

i} fif feu ~'fair
feu ~ ~
il7),

~

~ fRat ~
Wt

~
~

~
l@3"

f;;;r ~
~,,,;, '6011'7\'

wa- ,ito ~

fu:v ~ aoe- ij'fr fer ~ ~ ~ lf18 fEa- f1:r1fTm ,', _'O'= fmr*v llffiBCf fuR n ~,. ~a-_., ~ tmT€i" " ~ v ,,' ',. ~ nJt Bfm;rr I fuJ m '3T HOO~' tit trcf.3l ~'tit~O(I 83 ~ JTn I ;::fRo Ha3T B1' uroor tit ~ ~ ot1t W ('iTC!i ~ '~ 'tit ~ H3681M mi~,F«@Te( '~ ~Ml =gT3t ~ ffi'i" ~ fffir ~ ~ ~ WOcIT' 'mrg tfJ1f fur;rro u1t ITt w5 :9O)f '~ 'E!T iG' ~ I f;:rtt fu3.or '~ '5? '31" '~ !fJH far,rro) ftn:Rr fa' ~ ~ 30 3" 3i" f?a1r "5tJT tit 0!1f ~' Fa~for ~ ~ 30Cf '~EO/alBIA"! flO ~'~ ~ ~'W eT rR" §'-'Ql't! <iR' Jf&

w~' 'fEr]' fffirr otif Fi'lOlF8W ~rn- ~
" cra~

f!............--.- _. ~....,:+,_,;.. ",,"",-;:h..+ ICl101'O 3'" I1QC 1'·11 HO~M";WI1' ,

#AT fcf reu w;ft r:ra3T ·it I '~ m 3" ~ ~ ml [ ftrcY ~ ~ ~ r ~ fN ffiftW
8(!1:<!""I(??"

fer ~

wa- ~

~

€i

~,,,;,,

m rev aT ~

~

BT

HTQ'aT

m-rwr

~ 1<:;;'0

*~

62

m afg
tTO ~

~

ffi.1 fifut -.=;rif
f<;Nq ~ ~

<?~ ~
13t'adl
HF3q]g

3i" ~

am- 1ft I
;:IT ~

}{(')- fu"nr"

Rter fuvT

fuHtr f;:rcro fErHlfqit·~
q-cR-~~
9"HT>i1qIH~'<!l (~)

oJ .m;, ~ fcnwci· ~ ~ l{HHo tft 0B7)T 3Cf ffur3 vT ~ ·fr I ft:ru H9 0B7)T tr furwo 3i" ~ H"Tfuw trr farwo vT 5" I~ ?">ctt ftr.3T w ~ I ftrrr faT>w0 :it ~. ~ UTlT >rfT}f fi.rg ;:r+tr ~ I fuFr w fEu mtr .~ ~ fq.~ cio+ ()Tg ~ 9S" ¢ fr ~ ~ am cit .~ .-afg ojf f;:n:r ~. H7i" kB ~ m fu.foT lR"r 5" w&-I t.rq, feq 50 <it f~'dldq'dl t! ~ fER" t~' ~~ tr ~ onR" aft tJOl ~ fut;r ()1'"\!.7j fuoT "&7J.i" m l-R't' .3'- ~. t=r"<!" ~. (~ ~) fi:fw fap}{T?) t@1I fr&:3" ~ ~ tJ7) I ~ m ftrrr ~ ~ ~ ·fcr fuR ~ ~ Bin: ~ ~~~ -& l['18 C(O ~ ~I fuH" ~ W,,?)1""(J"t 3'" Pi t1lJ, l.{FJA't:', a1fio, r~g'd(,), ~ >wfu l11it e- tMt s:a13" ~ iJ?l1 fuJT w HF3dld t=ft fi:fqt- ~ ~ afi:r3'·foTwn tT
aa I adl

~¢~w~~~¢

~

fi:fqt

?i fF<:r ~

~ ful:lt ~

u3h:ft,

~atk~tJld

m~Ric:al(jl

~tfT}f~otit~lfvr

3'" .~ ~ <it 7'lJT ItJO ~ urH fui:r 90B W e= . ,._. gq ~ for ~ ER7l ~ ~ mR" tJ7)~ ~ tm'3" ~ ~ ad' G 2:. tit futit 9T ~ tJ7) 3" feit RUt tr ~ t['d'lO.~ ~ oJ ill) I §nr e- ~ ~ offi+ eT 3Rt Gtt ~ ~ ·affrF 5"-" ~ fq ~ ~ 901-f ~ e-r vT fGrtfq ~ ill)t fuR }1gq:g" ~ ~ ~fErJ frfq AFadld tIT ~ ~Hor3" ~ 5?t ~ ft:m (j'f"g fa" ~. ~ ffiR;" }l"d'n ~ ~ ciZ i1"<!" fVi" m:r ~ ~ I.«J'H' ~ ~ tit lflST ~?r 5" tMft ~ f;:m~. fa" ~ ~ ~ famH· ~ ~ 3' Uit( (~) t!T ffi?T l?2T (I)Tff 5" ~. ~ f,:rn §'" reo+ sers+ ~ ~ ~ ffi!7) B~ tit ~ tit tJtlit .5- ;::ri"Et B' I ~ Afad-:::;:: IdtIT HOTfa"a". fmii> ..... =

tJ7)fu"QJff~~3"a"~tit~~5"I~~~~

HC8T·m .~ =

(~ ~)

~~

-

~m~

--::;.

._..

,

OJ

.....

~

~

ffe· ~,

QH& 3'i".~.§'U

Gft·r;-uT ~IJ

t: II

BOI3' 3'0 3-e" II

"~

lftRg ~

~
~

II ~ fI11l3".

fHf}if3" ~

tWr

H,C!'Slile
II

~
()T'O'i3f

II ~
~

RoT
~

63

fc;;'dl'ff II .~

~
~~

unr

W ()1'!J If' (t)
Rf3q)g

>-fa" ~ f~Ai~jfH W ~ ~ ~ tJ?l1 t!d fEr1 ~ ~ fu'cf ){3" ~ u-rait. ~ t! (I' '€ fJ 12 c;ft fuQt ~ ~ eT ff"jt ~ aocT H3"-k ~ tr ~ R-e- ~ I fuR' ffift ~ .ffiBQ,
fEto
~

futr

3"'~

m~, Rf.rt 3" ~t
fuqt. ~

W tr
~~

fuq
(iT

~

w ~ ~~
~

t ::Ji"

~

fuit

few f?B" w oj Hoe- J1i", ~
jl ~

3-

lf~
(~WOOT)

fE'Ea ~ fer fulraT crr,:r uT ~

BTwm ~
H7), ~

~ 3'GrWtr

fr fa"~,

~

fq

fap,p" j, ~ ~ f~ ~ld Q I d I t::r ~ ~

h8 ?itit,

faQTO!NuT
~. ~

l[lfRo ~

f?ldlO(ld

lf01f ~)
~ d 'O:HAi· tT W .~.

&a31' yotf, R"a1f dlW ~ ~.

tit

H7st! JOI ~ ~ ~ few a- ~ e-. BTd L['IfBo 6(d Q<± .~ Wer jl ~.
I

lr Wtr;J ~ mft

»rru

*'

'"

fuR wet
~ m')1 ~

Af3dJ2

m ETffir
j1g

BGO

tft ~ TRT (~Wcit) ~ 3'" 1f.cffir ~ ~ iT t ~ ~ ~ ~ Jtit ~ }fUT7) yoR l3C ~ ~ I furra" R-B ~ m:r lfztr fr t=ftf t+u, ~ l{lfm tft .cffg t Frwcft ~ t -eH ct 17;urg O!"d?) i;far 5' ;:rter fr I wa- Cf@", tft:r, S'OT3" fuFr tft·~ f.iq ~ J?)·I ~ ~ ~ ;;jdl~ i 21· ~ ~ J11'BTO
30(') ~

~ w tft ¢ ~ afg ~ ~ul aifr ii ~ ~ i)' ~ ~ fro ij- fa' ~ f~ Eft!"~, ftmsT f&' ~ ~ tit

<:"tal .atn!

tJ7)

I

t!d

~ k ~ ~Mtr ~ tr are I fuR- mit ftg- ;taft ~ ~ it HOTo ~ ffiitd ~ Hiil7i~ ~ tfeT ~ ~ ~ mm-r thi+ ~ (~) #) H<!?) ~ tre-I ft:m ~ fer €tnt i> R<ita' (3?)) wa- at ~ .~ t'l.i(!q ial .l.flJ3' Qcf 8"El U'a' 3?) ~

un

fq'

fuR" 3" fJZ if ifrocr tiett ~ ffiTIT fuR' f6 01' d (Ud'Hf.ro) tit

ttl" ~

ao+ (')"Tg

a

Iflll'3l

wa- ~

lP<!t ?i ~

ijir Hf.3 did ;:IT ~ -'"

~

BC7>

»80 ~

-

,=:.

....

-

u

}R') ~.

&lft 14' c: q Id) U"Ttl3"o ~ tft iftJ ~ ill ~ arel
tJ7) ~

Qffi' ~

I fuR·

m tro' -

H?)

ttl" ~

on

k~ ~~

~3'~50~~wa-~~fEH~·~*~
~

fur fucfa"

H'Hdd i ~

"€OH "'~

64

~

uru m <tl ti I ~~ tit 'tffow~

~112

fi:rf1.f3T 3:B'l"Id-W-m F~<IdidO'd' = ald13 '2:1 ~ Do l1f3• ' d qJ d! , ft:rffift ~.r~nro~ §'tft :3" H7iT an:ft J ,~ 33" faT>;rro
I

*

~
"~'

WR"' ofg ~ ~

't0Ho -eT
~

qfg

}J2:k ~' '~
~ ~~

fr

m fHfi.{8

3-

H'H3ai

t! ~
O{T

7; ~

9dH tit ~
~

frfEwm-1
feRo'6 II ~
~ ~

H3!:f

l(~'uf3",~

Rtrr

r~ 118II ~ d

~II WOIi ~
~

unrsr 0'1J If'

ffi1ffr

~II

9.0 II

~~ ~ l['HHa eT erR? (?>Te) '~ k ~ fffirG W ~ e-r tit ~ ~ ~ fffi:roT i; W 3T ~ ~ ;:r fu" ~'~' Bfu;;r" jtoJf t=JT ~, ~~ 9S" frcr tit &oi" "(")"Tg ff<!7) tIT ''OlfT l::fTW ;:r- ka ~ sot "i'g' fI <± I g <± ffift' '>J1 I 0{ I H~ I 2:1 ~ ~ tIT ~ cfuT 3" 6(d~ fEW I ~ fuB" W ~ fuit 7; ?t €h ((')1"tr) <'i'tit m ~ ft::!J:rk m- aIda 2:1 ~ ~ 0't'" ~ ...... forw fr, ~ l3T<!I fu'"JT faTw ~ I~ ~ ~ ~ H F3q_1~ HT »fHID (')Tt!" t"" '~ 6(d ,@'e frE" fuu: e1J otT 00 fu" fi:1q+ ,7> (I)l'tI" Bf<!w fEll ~ ~ Rf3"'~ fr3l:f m ~ ~ 'H8 cit ~ >H3"' ~ oft a ~ fuqt ~ 'l{'lEl feW ~ ~ ~ ~ I~ ~ ttt aTI?Rg »f§" fr3'l:f ~ RwHrn ad IQ(!' ~' tt I RQ »{3" fralf ~ ~ ~
:=: I _,.
-::::::;

......

i

a~ ~

~ ;it rem- 3C -3Ta1:f ~ ;:rr 3< 3'lali' ~ tEE(Ii I(Ii ~ ~FeEb'6 nat "" I e.x-r-.'+~~A " -.'+'" ~ ..;:"."'~It"lIJ~1 H?)"tI" ~ ',j' ~I 1~I:1CI ,..:~eH()i(') ~ Ho 'C'I He? oJ) U

fu" lG ~ fr:31f 3' ~'lbT ~, fe"J ff tit oJf ~ I "3Z a10W ~ FEHi') '?i <Xa7) "(")"Tg W tj1l.J ~ ~ tft _ t:fTO?)T tIT ~ })fRO fE(T ~ ~ fO!' >tfTm.IT'l;fl.811:I" ~ ~ tft t:@03'" tit'H"f.:JBR n.jf CfifeT I FOI@TOI '~ tIT f~H~IH ~ fr WeT J fu" Wtr aT 3tfa- 3' fEH61(') cract tit ~ 8;;; iall I fuJr gEt 3treT B" rel;!(') ;?T fw,r-g tJC}f ~ }fTOdT ~ ~ ~ m a;:rrfu 66( H eIJ fRq fr forw I ft:n:r 3' fuu ([3T ~ -J fu" 3traf ~ fea(')i(5' ;:!T ~ tit fcrit ~ fcrp){'O tft ~ m I fE1:r mft tit fuM ~ ~ H F3qJ§ HT C!@ cit ofg (qJda I<±1 ) ~!f<! >if:3" ffinn~'~~ tit ~ 3lqa+ ~ fuH(')·i 3'~ ~ ~ un I ~ ;:!T ~ ~ fa' R' ,~ ))f'OTUO 3'lal;r+ ~ tEa(')'?) ntit mQQ' Rfcp)fT ~ Hn m3'§!'til ~'ouT m- ~ ~ ~ tH cuaij'el
I() I ()

6S

Jre7f' ~ ~

0"11? zy .~ IT ·~H fIDi· ~fr B'O ~ ~. ~ ffi (Ij"T"ff t'Sdl'd'd ~~. ~ 3+ fFtr· R'"Jt:r ~'(~~) ·fr·tpu3'fr.~I~dt·~~~~ ~. IT ftrn ~ w:a- & ~ ~ .'(I;TF.f fr ;qteT .jJ·I90 II

.~
~

,,~ ~

ffiJT CJreT' ~ .i3'JTU II'~ ~

FI:l:f lito
II ~

tJl FaR 'cl II ~ ~ ffi?T

~

~.
Rtr
-

~. unr

II ~

dlll·~
~'.()Tff

-~

F~dl'B II

If' 9.9.I I

3"' ~ l..fl1f3" ro ~ ~ fur ft:m ~. i) fEu· ft"id '0('131 ai1;r !fC!"rn ~ .~ ft1"Z fua' ~ ~~ fr \NIT ~ d"[ft:re: (at1 fww) 1Ww,~· fuw >1f3' ~ ~. 3"' ~ far>;r-o'E (TI~) w·~~· ~·Olf 'Q1Q7) O(cf furw 1 "fuH ~ 't '~'cran m ~ 3' (')tigf ~ .~ R1f, uToW ~lf31i1'fJi.iJ ·Gft fffi; ft:rrwo ~ HCO ~ '~i!l fu1:r ~ ~ . . ~. 3'- fE-oT .&it. at "Ff"tJT .~ ~ t(T1-Id.?iUT aa HCRT ~ fa"H9 eT l-ffug ;J IfuFr ffittH FdqlSj tfT ~.~ er ~ .fu;:r' '5"fu" Rtf, .1mr, ~ 'f3f.l'cl ~. ~.~ tR (~) ~. y;tSl~, t@lra" ~ ~. il<!". ~ futit· ~ ~ W IT1 fuR wa- ~ H3t! tITaT! .~ 7; ~ 7)T7)q' ~m ~ ·~tfur ~ faq"FE( ~ i; fuu afg H fa if! Sl' ill' tMf '8'C '&" tit ~ ~ .d113' 3fu cft::pm 1 fu-J ~ ~J ft:m .~ feR ~ (~ FtTaTa') er· eru, ~ feR
.J1<!7)'
..,. > ..

fuH B<!7l tft 'affi:" ~.~

HFa dJg·tft .fu1q- ER""

ffi!- tl· Bt:ft .~ ·tit· amCfm! (J(') I @u tfu- N

-'

.

..

m~·

~ WOTa~ ~ §taoB'lNC ~ iJ'l ·fuH 3" ~ ~ 'fITdTa' ~ ti? .~ qofr ill ~(fE1:r ~

2q"'i@H
~

for;rrn
H''d'
;::rr(!'

gqifr ~J
tIT ~

fopw

1{'U'3'
~
H
0",

Qtll {t 1'Faflfu'
r qtJ,

~~
.~

'U"ifErr ~ .~ ~) fr JRT' firntH' (tsr). 3i' H"TfEnfr E" ~. JfIdTa' 13' ~ ;ft dfu
(ffl:fWdT~n ~ .~<N
~-

it

up).tfa" ~

l.ldiiirJ ~
~..

-..+,...".,s:..... ijO qlOII~

0
O(T

H'I.C

IIHq

?;' ~

II H% ~ ·waf

qu, 1~ij)Qlir3'e 1I00Idn:~' ~ QTff

"'"

~~

F

~

f.

j 1'9911

'tI'fu

.qofo ritWg II ~. F[,)dol'd (~)~

F(l)dt"io ~
I~.!

II

H'& Hfo ~

l-fR;- &re' II 9.~11
l~ ~

ffRN m IlMffiW~'

~~

~.~"2T.fu-ao

m t1 ft!J ~

7f't!

er

66
~~~

m m .~.
I~<J q' CI ~.

(')Tt!
IHLl I

i; mtp:;,l}fnac
~ _:.._;"

3" <it ~t!
~....-.4,

(Ji"1 fud: 'AT- Hex
~",

ai?;-. Ri". &
t:'

J fC(
~,
"

?lli' fu" ft&<it
('}1""g'

Ere: I' W
e):r ~

MCXt:":'10 ,1.IC[ [t<J!j<':.1

IV

C[5T:g-

-~.

au #! .&- ;.r8w (')Te- ~ <fun. B<!T fe3T·I·fffiJ· ~ ~ Fod I C{' al ~ ~ jt .~. +'=fCi',.f-@H·f,'=a fuJ .~ tl· ~ ~ ~ .~. ~1m <it ~B HQ1ir fal;;rr?) ~. ellfCS" W ~ ~rm w \Tu ~ ¥ rft ~t fr I fuH W fuFr ··weft t qJ]" ~.~ .~ ~ .~. a;rQ tt M ?tf tffo:w Rnw fr IlJa fiT· t'H d' ~ <?TW .~ ~. -air '(')TM ~. ~<it ~ .~.'ifffif Ho 9 d out W 1fCRT! ftrR-. t' .lfo<:r. Ci'"a7iT 9'~ ¢ 51ft fvr ofu & ~ fuH # ~ rna y-ng. C{:Cl7) ffift >!ffu .~ 5- I
~~.

wf<:rnrn* .rrm.r aT ~fua ,€hr t!Ht 5"Pt --

--

W l1C'feT

fr I ftr .fu<ft did a <£1. fr .ft:rni" 9Cl"f3"T *" W a:ro .~ fu0T try .:§"<it ~ l8 Fe H6 ij-g it, "2Fr &
I
-::;

,-Tr 1l.:f0 .~.

fuR" ~ .~

·Q1.[sT

J # ctor

i-8* ~

ww

~cr

Y

fui:r .81ft ~
H7i ~~',

Hr3qj~ m.~·ttt·aWi:
fEu ~
~

~

t.:J'"O fq ~

§-. ~
fGO ~ tiT ~

.~ .~

tit ~

.~. ~ ~ :8"~
HUt· CiT
;;it ~
.R'1Cf ~.

~~
~

J "~5t
.~

fuo ~

wa- ~ ~ ~
~

n<if I. t«J ~ H?i7>. '~IT

,:::r .. ~l"h~

fER .~

~. rfQ &- fFR~

tJC?l ~

ofu <it ouf

~

wE, ~
;::M:rr·1

tT ~

IT ~,

t#r.C5"iJ't ~

i·~(T·WOtfBQ

fuo 2Ji". ~

fvr ~.
t!J:R:: ~
':::.

cftm., ~
9V' .~ 7; ~
BT ~

w7t

1ft ~
~J~)

n

.mr .a-r ~t'

I (tW

1.JCf

.~
,__.,

I .ft:ru..

'lf8 0"' tit ifct )}fw ~ ~. ~- ural' ill J ~ tT ;t tftIT fu<I ~ ~. ~ I.fua" ~ tfum fen "~ cit orfa" ~ r: ;:pfu" ·BT iJ ~ ·kwa A~o::,'- m- ~fr I
~

~ mr ~

m:r if fq fa?;T Barr ~
trr .~

~

;:r .~

;r ~ 9T Q'fuz .3-' afcti::r CfOt'T. r ~. at w.aTt.1))1-3" Cffi}f BT

}-[(fl:f3T ~

ifwr· u 6:; 3 'Gee' -

ouT ~

-crtm F'i'8 d q "d ti ~o -& ';?rw ~. ~1 -5 >-fo ·~·I ~ fuv ){o ~ fu furrir R-B -H {xl!. :;it 'J fuzr J €!u . _' ..... ,'R9" ~ ~ '~"~ !JOH' fEfq. 3'OT3T mit" (1.lCi' tt8) gcn-l nrdto" dt iJ fa:uTiJ I fuR F~'8 'd q r d' ."t! H7r 3d: 3" an-;w ;:r fup,fro ~ f·,r~ f;j.l.fT1J3' fr ~ fr Wr ~ ~ ~ ~ ~ ~?)T1.r, ~, tfg) .~ .wa- ~ ~ ~.~ .d'9V fc1.RT Cfa7iT ~~lti13' l.ra- ii·crl~J!

VJ· fu""JiJ
-

fa-

q;n.{

1

:::;

,-

-

'

67

uaFI" ifET

[GO

~

~·eT

~

<it .C!8" af;Je: Bt ~ qQ2T cr ~H ~. Jt ~ R3t emit ~ 1·f{J f?Rg fr .Wt"r" ~ "full ffift

Wr

~ $3'G~T.tter

tTl

;T. f1::n:1tft ~ tIT aa ~ ~ ~ I 0 &'2T >Kw Rnr-aT tft fr FlCfeT· '5" ;:r fE1l gm-r' ~ ~He'ot ~'qaFi"-&I fFtF.Iit kB ~ '1mf fun+ ~ tGr <it.?WT.frr'g l=fCfeTI fu.rc H(7)T.<it ~IT I fm"rdm s+ ~ CfdW fE'J .1:fillf .faJ;;rro

1.f'irn:a ~ forrfr?l

war

~?

Nltm

1.{HHo "€" ~' t "){o k ftk ~.~ 5" fq ;:r 955" ftrJr" IT i; ~ cf ~
j ~

~

tnf't" l1'CJ"e

"

~

"~"~~.~ Cilo;J~

?i

,GO

+;.."....,.... . ~ lei1~' C?1:fT

~ Iq""

h-.-t=u-...rr 1("), q·'11 ,

':i'~dl')

~

~

~

·fucr
HO' .~

;jj'IDf
~

ofu ~
Nwa 2:l

~

~·tft~·~~
~.fu'3 ~.~

gerIT,

gmf

ti ffif5'" k ~.
tTl
"-

~~ ~3'~) 3' fuot Jcr ~

?Jtit'

Fj-fT"

HCftT r·gem
~.,
Jft~

H~

wfurw afu::r) furwo H¥ J Wer

m FfH? 3" ~

;jj'rnl

ger ITI fu<:r 1'"{}-W ~dar d
i.J,5'(,:;(!1

~

dJd l!l'

"litH ~,

QJa".

C{T~

II
=<t:.?) .~ CfO ~.

a ~, .~
~ ~ ~

at .0Tf3' n* If' (tfor
"}((').~ ~

C«f ~I

~ ;J '" 119.=<11 tT

FOI€HO! gaP; .~ fut:r HTJ, ft.ld'O:'d H fur ~ lJT'a"m:n-r 'er .W1=fWd .dl-I
.._,.., 0-; ~

tT,
.~

l.@' ~

}fO

&~

o:uT
fw;rr
(Je-r
_

faT:>w

or

'~~ traf3'" ~ Hfn :gfqll H*' .FI'"OWi ~cit
~"'" "'" ~ q'u: II H7) tnf q tj'lqO

·Bfq·11 H* Hfu· §cT
~It:

........r.... '" ~~ WIt: 1I)}fW ·(')Tij'od.t'"l6

~....,- II H q

Wftr; ~.
fu1r ~
~

Hfo &re" II 9.:3 II
~
~.~
aOc')

Hf3qJgt:ft·~
3flelt;"5l

~.

B- ~ "~t!H"

~~
#:; ~

tfu"r ~.

#..~
,.~.~"

ri ~
q Otf

tit"~
l=--.,........

~ ~ wa- ~

::' ~ ~ ~ .p' ~

"

Ba-or ~"~
~'"
1t't'IJ 1t1i1

fer ~ quo. eT·i'iTe .d'2<t' ~J I "J I €rReT Wi" aljt (HQ HB)
U7)
':' .•~

~ oJ

~

tft ~

m!),f

tpflra". ~ tro tf8T oJ cr-o ~ rrJt out il75" I~ ~.~ U0, "ftm+ er ~ QH§ ~ f.5qt ag'

d

~'.~-~

~o;J0

It'tJ·

~

~

iT

..

~

IO!

68

o-dr .fHfP.;w
J1?)' ~

m_, tr ~
~
mrs'" ~

3"Cf ~

l{HBO

.e- orJ

ttr lfTO

~crJ

;:re ~
}11~

~ 8d3"

~t ~ gt'!aal oR;- tit,

~~

fi.rnz gar tr2" 3T §1:tt

fa~

f!J ~"3"a"
~

nrnm ~
~

¥~

at ~ ~
~ a:oP

tr ~

lrt!r cJ I fuu sew
~

oi'Pi at) Hi" fW cffir ~ ill W;-cfr, ~ fq >;iT fcri:rr tIT I ft:H" ~ 3" H?) 7; fua- t:1 ~ deAd
cfclft fa- ~ -e-

m

~(?)g8

H7)

&-, fER ~ OR3::3- ~ ~ ~ Hfo- ¢T" l)fTlf oJ il7i I

;J I fuH ~"dt R F3<t1g

t Wlr" tf<JTdT
fr2T J.ifEW

~ ;:IT

1(8'dfo
aW-

~

~~~~ .qrdHfa" \:'IT ~.~ ~~~~~~fr~feA&wir~ttt(HijTg~)

t(tG

tit Rtt.
~

AlW

))IT ~

l{31i ~ RB-, uW ulfz ~ a' ~ ~ EJ03'" 7; <!J d ~ '~l .org. Jd" ~ ~~ ~ R3"r ;J l ¥ H?l ~ ~ eT <.rer o€faT 3",.., '4 J ;::ri"eT ~ I '~ ~ ~ ~ uT 0 ;:rrz ~ 'H?)' wfurrr- ~ fu-t.f3- ~ m~ 1fE"J aH3T ~ WO'Td'" tfTCf
dlij,
Cfd7)

rr I fRtrtr·

H3(?1f

~ 7iBO ~ ~ th:rr rr I fFff 138 ~ ~ 'H?)' nfeo iar mIT ~, fEd ).fl"fuw

fEu ~ u.rfz urfz··~

·tT .~
}fTO(jf ~

~. I fei:r

frf'qT

.mt:r org ~.
eadl'0

fa\fra: fuR- 0R3" (i{a t=rrr ~ ~ w tR I ~ aW; fEro fr fu
8'(JRT.

m ~ ~ ~ t Wf·
~.n fer
I

arE- ~

e- HTit· ~

~>

~

~

~

qT

inJ, fuJ:r ~

7itif

tit Zi0T a1fe-,

mft- ~ ofu ~ ~

f~ ~ ~

Bh:r

OTE ~

~ tit EiI~

()T .~

ger, fa:@"Fo: ~
~ ~

W *""3"i" ~

m

~ ~ tit ~ ft:!1t ~ qJOtru fait }'~ fuB .~ .~.;:p-

3'- fFRT fui:r ~ ;:r .. ~2 # tJ7) fa-

7'l'1f :3"' funT MT ?>T1:f ~ org- (')T(? fuif ~ Bh=f ore? }fJ ~ ~, ~ ~ ~ d1" ffif it lflOOf er tMit ~ V-I fuq .a-r ·flRt t=rH
qT ~ ~

3' fu7i"t) ~
\JO, ~
.

w D- ~Rd
H1-f ~

~

7:; H"f3orc ;:IT 'Hfu w' ~ ~ ::: nrfif ~ 5G RH", RoTa" ~ ~
-:;:
.

H9

B<r ~

fa- +?H- ~

~ H'J ~
.ffiJTTd". ~

()T)J

~

ff ftrot (~ ~ ~

.. m- ~ ~ ~ ~ (H'On)
-

fEit tit ~
~

k

5-1 fuH
I

~

~

OT

3"f tl!H

ffif WOcIT

i!t.ritit tIT m! ()'?;" .§- or <it

R~ it, ~ >Wl:W ~
-;
l,! :;::

w ?i fEu Be

69

Rfcrel O'm it I ~ aT ~
ftr<1Oi" ~ fer ~
"~ ~

~

~~~ ~~ ~

~j

OT'C{ ()

~

~

II H* t«nf

RaT ~
'\8

UTfu II ~
II

ge' il'l uS ~ traal'? tlIfu II >-ffi". ~ II~ .0T}:f F6':3146 illE" II R &' .Hl7;

fslrcl FI¥ ~ ~

ffi')

~

H"f7;- &ftn f'

ft:t3* it~ W fura Rtr lRr'~ ofr iJ7), ~ ~-~ ~fRo€h:r -- ~ ~tmf o1trt ~ flT ~ ~~ <:8. tr9~ ... ... ...= e- ~~, ~~,;:P-1fUTW ~ ~ t~ a-a- tJO I fur- fu- ~ FE fdiJ' R 3" ~ ~ fr I t# ~ ua:H ;:& 1JOIf
~ oru 95 )fa- -e- 3'(Jcit
lJO}f

~

~

~

HTaCIT· ~

§d <ii!;: ~
l

fv:r qa)f tT ~ ~ 3fu' ~ ~ J I fuJ:r l1fTET cr.B t tit Rfdt!lS! i1T (l-fTOfar ~) .~.uti futr Sl'ql<ii!2 ~. U7)ll.jO @sr ~A f¥ri <it lJO}f ~ eIi Falilg ill~fn.rtrq kB"~, ~ rl ~ Wt ~ 3" 0]18 ~
~~ j chr fr Hi" ~
QH:3T

fcl-nf& er

mr- ~

~

~

l;ffi}fCfEf

j, ~ HW J I fuit t@"B c;t ~ ~

5" ~.

m

m

ffOlw-a-~~~~ffif~~~@,

fu- ~ ~ f;::rusT 0R3T 9'dT3t -qrg f.fif .l[B1faw Rftr four m,~ <it ~ ffiif ~ FeA' Jl (')qa R'3"r I 1 fci-a-g ~ F~M' R~n '& acnf f~PI' H i1 (')Tg, f;qq+. ~. fu- l?Mf ~ jf .~ kijq FIT,. fufr Era· .R'3:r m, fer· ))fT'J{. ~ t §yr ~ :G(J'q yoT ~ ~ itt? fr fup,p-I tRf R F3C'!J!1 Tit ~ m sT3" mff rnw All fuR" w dt ~ i> ~ fu3UIO ~ ~ ct -go-~ 3Cf ~ ~,"~ ~c jea OTUT, fuit ~ '& ~ I

#; m:ro >rfT N HO I ~ I ~t"i e = =

~

HFd<tlS! tft

*

aw- ~

*~ m~

fuTr ~
~ ~
W;- ~

)}fIl:fofr

Rf3(!)S! ;:it ~ frE", ~ ~ tit ~ HTa"aT tf tit # c1"ET ~(!T 9OT3T >{fCdT s+ fuR;- fuH lf10aT ~ <it fuit fum.£" eT - ~ d ~ ad' ...... . 7i"Jt c«fOT ~ I fu;r l:TO oft tP"'it tri{J:ra tft· .afg.J I fulf afg
iJ7),

~

fer ~

:;::

fu-a-.

~
fqjf ~

~

if

~

fod I crra- 3Cf

(fn:r"aT ~)

~, fuR"

N ffloT cit oicrr qo-.~, ~ oJr· ~ - ~ r fuR' RET· fua- ~ ~ fcrit

t.fir mrno wa:3" ~ ~

mrna * ~. tit efw»r & r fuR- w fffir furwn
~

fr iJT ?i""Jt}lqtT

I~

m:r. ~ ,

lICffl".

70

fu-H.

w~· .~. ~tp;~ ~
tIT

oJ I fuIT
1 t=R"

frF3q faprP7)" 3i" ~.

0B7)T

<it Thl1'rfl7) fr) ~JTir

tIT ~

~ fow.r?i- ~~)
~
a-g3"

~
~

di- ~ jj- ~.

<it 7i"<Jf. cft3t
~~

~ farwrl ~ <:ft ~ fuIT fr fur

w ~:

fur Ff!OT a~ 'J ko d~

a € 2: <J Id
~ ftw>fro fu1:r 3' ;it

'eT ~
5""$w1

kg

w w~, ~

~
_,

wa- er

~

.afg. if

FfT{JT

jfuc( ~

~

3Cf 0

en!~.

-J or Jf?rfcIT ~
T
::::

fu11 W a<J1-f "Fa-Prrro arcn-rf:3-. f.ro F(']dO:' d ~ ~B'" Rolf }IT(Prf '" furw J} fuR" ~ cri! <it fuq fcIrw7l ~ fl:fu C«J7). ~ ffi-Rhr oJt
';::

*

ua >;fi:r 3Cf ~ 5"0 ~ "CJO}{ H'OaT Wff ~f3cr faPtf'f} tft 3tT l:JlCf ~ ;iZ ti oJ U7) I ~ ti 2: a' a1 tJT ~ R"B <:ft H fa qJ£I t:ft fe1:r ~ HTOaf -& F(']d F~d q ~ ~7J, ftn:rtrr ~fCrJ fr fq fER"~ tft fuit ~?t fait furm.f ti: fu!l' r~dq31 ou:t~: ~ fult ([R" cP'OO fvr ~ kB ~ '8CBT ill1 CM!t W1J\ft fr .. f;::rm:; ~ '~' jl 9T'?" fu<:r. ~) F(']o'C('d -eT n-{TI.f<it ')ff-o' 5"1 fuu~ '§fq'fr ~ 1{OTZ k ()'T(? ~ t;rr W H?l ~ 9OH" ~ illfw ffift 7i'H" ~ ~ fr I fuft w .~ trT .t::fT07>t ~-f ~~ ~ era- ~ fvr gq ~ ~ ~ kI3' ~ (')Tp) fo1:r lUO "lift RTtrr 5- Hi" W cffir ~ w l.IdTZ d"lf ~ ~ )fID{
i

~~

fr I reo ~ ~ gtr 3' <t't:r ~fJo~~~~O'er-j,~!.h:V#~ROta~~
. -

~

m

.fui:rr ~

m

to,

:::,

J~~
f37jT ~

~.

~. 3'

=.:

-&

H0 ~

?>R'Z~)

~

'oR- 3'if -E'

fi') d~ 3'

?l'<?

dJ9

.~

?il:. ~ ~ BfRw ;:::rit!r ;J FC(gTo: ~

Ffu- tIT r.rrg CfCltT 5- I~ ~ gel .5- I futr ~ ~

~

am- qoo t?T. fer, t];J ~
~ a:H3' (l3
Fratr)

"t f:p,mrr ct
H'i13";:rruT

.QOlf 1.[B1O.

3'

fuoT wot ~ ~~ fuw ~ JI·~ 3i- ffifla (?)T){ fi') d +i 6) 3::r fop,f17) H21.f Hur ~ J f;::rfttft fur ~ HCftT;J, f;:m. (;t:§ ~ eT fcrnIr TI- ~ I
"~~.~ ~ 11).i%1~
"5 ~

HQlf 0 ~ ~ qo qjg

a

FfTllY?

II~-

~

~

H* ~
~

Hfo 2m! If'

~
~

II ~

0T!f f6d146 5fu 11H
~~

a- Hfo ~

ffitf

II

9.4 II

-eT ~

m .f1:nr Hw ~

qJ'aljl:f ?T

71

fuqo ~~)

ft:J

>iRFiW RTI

m~

~

~

tit l.flB 5"8T
00 fq"reo ~

fEit
~

gAQ ~

QTg?i

er ~ ~, ~~ ifr ~ ~QI@\~ W HFdqj:;I
~, ~ ~ ~
~
1

rfoc ~

t.{'l8'

~~~,~1R"~~QO~~I~)')~m~

"ra- ~ ~~ ~ ~ H3- ~ Q'Td'?iT tR"
;:M! tJ7i" I
If'fp>w ~
~-!::::

t""

"Rwa" ~

~

I

mr "3\1""' ~
ERf pr~

fE"A"
~
....-

fGd "~

~ R R"UTiI l.JTQ ~ 7; ~ HQZ "~ ifur

~
<J

M~
_.

ft&for
""

~ @U

fuTl)flO RatI"
::::

tit 5" ~
~ -

iJ7)

3" @of
...

~ flO

r<:;;j ~

( llillf ...

ftw;rn) .t@1? ~ ~

~

1

frwcr RB :ir ~" l1fT2"Hl tft ~ fu'3?;T tit )-{'~~f~ ~ or W: tpfBa tft m-a:r- ~ ~ rn 90 <iI" Hid::!' "~r5" HCret I me.-r"a=a ....."Tu ~ l' ~ ~ ~~ uT, ~ JfuT 1:'301'8 ~ '~' rmWB iJ"n I W ~tit ~ ~" we !..["U3' "!J'w tt I fudt ~ ~ ~ ~ l{HF.ra" ;! ~ R'3" ~ ~ un, ~ ~~ ~ fa"1:sr ~ nr5" tc ct ~ feq ~ ~ lfirno ~ Bf:Pw ~ ~I fFR- ~ ~ H fuiT ~ ~ ~ fuwa", ~ ~ &it

"l.fu" ~ ,Utr tld"Q'lg"11 W ~J)-i'g 11li§'" itJfJ. eta" d'fli6 II W ~, tUg fwwo If' f'e-frHf3dld-"~ ffi "R1R" ,.-tfu"" fuit fur dRJW:(F~f ~ddJ;:rn , R - -0Ta1-ff3- WQ7) ~. - arcr tit ~ K0 cr f?)acrra- ;:n- ;,it 01f ~ ~ -= = 5?1 ~ m~ Hq d »I~ i;1Jl18 ~ fur;rr ~ I q;:pa ~ U@' JR1?) . ... 5" ~ RI HF3iVg;:IT -e-"~ "tT ~ fP.-J ~" f.x f,::rnT fuo fuit eT 9OT3T 1-Ef eT ~ ~~ ~ ~ Me4-. V'()I fuo WI

eg
..,.

urm-

r

-

;.::

fuit ~Jq al mR" ?iUT ~ ~ ~ rn~ N W aprr -fr.:-:r ~fur>rrr J Iurn 3i- t2 3'" t@' ~ m f;:ifJ:rW m ~6ft ~ J- f:t w-if M=rr BE ~ oJt 0(')"1 fER- W t23T ~
~" ~ 1:!T 9TO
I

afg, ~

OB?)T

~

&PT

am ~
~

*

~"

s+ ~

1W- q5ap- fa" fuTr

~-~
-

~flJjfr

~'-~ Rf3dld

"~

'<:I7l~1 W

~

m-r

U7)f

tT LJdlc'~' ~-~

:;:IT

fuH tiar3T"~

CftW

";:r ~"~

~~

II~

c} ad? orjt !Jl:f'911 Q1; Q'Ol1 ~
I

72
C{T

U3" II f.r3"tr,

QG;;A -~~

t:rT1i..i ofww fiffo Hf3" II it &" W, ~ ~ ~ II tr03T, ~ ~ 59 5g ~f31:r 3" ~,
1

iA

II

~
ot

fig If'

nul JfcW" I -&?g ~-~ ffn:13' fu"~ ~ f~~'dq'd' fuR" ~ -e-- ~ trOW
fuJ

remrr ~

W1 dW)T tft ~

a,

~~

for fulttrr '&it

m~ 0+ ~
foTl)fl7)

fl-far ~
~fr(a-

CfaTm -(I)tit ~
C«f tT ~

fEu ij- fa" f&r ~

jt ~

~ lRT fuB fua" ~ ~ ~ iMft-@\3 -~ BTif Era- a1:r ~ ~ ~ ;]-1 HFddlCl ffi fuR" n-ra--#) ~ ~ 30cr ~ U7)fu" ~ ot m ~-b~ ~=kcit ~ ij-, uo ~ ~- rea- tit rJ;:r ~ ~JI3i" ~ ~ ~ fro fcn;-fq;r Bttr- i!T ~ al
~ HfadJ~ .....+A-.-;." Q ~;.;-", ICC! HI 'g'~'
~
iJOt:....~ 101 IHt1!'">

war ~

~~

* ~ftt:rr fuJ?j ~

kT m v-, S fr 11&, raQ'FOI

r~

crt

furwo ~@va fctit Jet fr,

R- fer tl% ~

JfErw rft fu"

l...[li'Ea

-'"..,+

't:1 ~

~

'"

~

~~-~~fl!Eit~~~~~-it~~

~crt ~ W (5J:r Ql1;r! ;(;ft ~ PH Ji"a'tIT a, ~ ;ft oR;; ul ~ a5 ~, nul s+ fcri'f -~ ~ ot am ;;it ~, Ho ~ ~ ~ tNt affi"iJ I ~ $ a-t ~ ij- for ~~~forwm~l(Htrd~~m~~~Ift:rn*

w~

ij- f1T H"'C fi;9w~,

fE11 iR37)T ~ .;m- #) ~ Mig it ~ ~~~t~<J1 "~ tl'f3", ij-aft- ~ 0fi:"11 JBOT ~ fffitf 1l'<!- &fe' II ~ ~ &:rr ~
.

~

~.~

al ~?t

:::-

J:l'C8T 3' fl:!M'~r ao ~ -.gf ~ t(ffi" 0<Jf ~ oill f 3" or <it fait ~
1

'S:it (fflT}f
~tT

II Ey

~
II

~.,..,...,..j:..

0I,:j It:"

1:::1,

;::{T(!" ~
d"B7)T ~

.""...

~

I

f'

II~

3Tc!", ~-Olf

- "'-

Rwd ~

ljf8}fT

~

tftrr :3'3T tT ~

EOfg- iT I ~
~ I~

org

(')i"? -aor gtf ~ ~ 3" ft:mer fq Ffirq ~ ~ ~ tit m ~ ;:::it? er ~ (iT ~ fE1:R- lJT(l(f aT3" JE l1aTa- tT tit W FIT>ifI"3W -trr W ~ ~ I m rn ~ out Rtf >W3W 31" ~ tit mff ~ I ;:r Btg H?flft ~ ~ ~ ~ 3"

tP> ~ ~
-

HgLr

-;::it? >lfT31-IT,

BorRt ~ Bot ~ ~ ~

~

3Cf ~

a-

-

-

\I

73

ua~,

i~CJfu-3-' fqJr faTw ~ I (~~) (UT: emit) fmr ft:1ot3" "(iTg F(')d q a wow tT mrr ~ fr 0T out ~ I ~.it~ fr· fuo at ~ ~ c:51f ;::rttW ~ fum! ~ - FJ7) ;::r) =. ;3T ~ .~ .•e- .~ jt .~ e- .nrg trn". ·frE ~ .~ 1ft I ·fFtft
i~'~
I I

&

~

~~5-licW

fr lfEir gEt "t=rn! ~"

~

f:s:F(,)~d=qlr:::Td

out! ~ 3T 0T of;:r3-. a-, ~ er 0f'(7) at ~ -HtW t!t wf3" (mTcr - fu) ;:rt €far 0T~ U?l f wqro 21.f ~ weT 0B7)T ~ er tit ~ ;J} fuR- m -".R;-a- CffiCiT ?i d '3 (! J I d ~, ~ ~ 5' :tM! JO I fEJ:r fH"q--g "(')Tg W at ~ ~ ~ ~ =az ~ U?l, wm €rni> ~. JT fm-r t1' BCRT J I ~
'_;::: .

f.;gBldUldl,

~~

aor 2lJ'~

~fr,

fq F(,)dlqld21.f~~mrrGft

<:ai·afr ~
w~
~

liOfuu .~ -e- fll"ij- ~ f1:rnt fa" fuR r: fui:r 2lJm

~

~

~

~

~

~~
U?ll

JE-.."J7'i
MdI'dld

~,
~

n &it;:rrctn" ft ~ at fN ~ 3'i" fErRr I.J'WdT ~ ij" ~, fcBOT F'itHti'a ~ ~, t=R" wit ~ ~ ~ <fg ~ eT fer fu-Rc fu30T Hm ~ ~ t4' ~dft retI fa" ~ ift fu:HZ fu3DT ~. fr fcr r;R'HT tft §Ut tt· HCf3T
~J

ft J l..ftf ;?r feH6 ~

~ ~~

FIraT ~

~ gq ~

fuR"

~

w

cmr

ff~~mafg;JI·~~··~2litR2lf~~~~

Rf3' R9lft RtET (d"G.j fua7sT ~ ft fa" -~ -~ ~ lTHVc!".~ lit ~ ftl am· <rl ~ ~ (~) ~ ~ 3:'a'3"i ~ nil" ~ R fER FfTOT ~ ~ tl"'C ~ t faT M"it it ~ ~ tit nul ;;r ~ QH6 ~.CUI7)T, f1?l:f W ~ lit n:"dfJ
"~ c(1,::J' • ..,.......A.""-

4H'lQ'

~

.._.A

~'rg

III~"~ t:re", HCf ~'c:wn'lQ' Ilg€d .3 ~.

~-""'

v~....A

f

crnr ~II~
~ ~
2&9=~+~=~
(1.lrfIor)

O~t

~~lIil~~t

'J1T'el~H")l~la II

HWlff3" r(,)d~ld If' '1E II

fF9ml
j,} -

~~ ~ *

l{HIro~ fuu w-aT ~ iWr fE:a" ~ ~. ~ :§" fGa" ~ ~ ~ nHt ~ ~ ~~ Qw ~ fuJi; ~ ausv &- ~ qaw fip:rit 3" l'fu+ uT ~ ~ »f3" ~ ~ qa f@ I ftm

a-

-.=:::

-

.ffi'i}f .~.

>;8 "tffin;;r ~

~

a, ~ ~

~

II,

,,
ni?i"T 8_9~) >!f:::l1'"'a"

&f?lf'

f1:rRit dB rn, ~ fi:vrcr CfB(')T::f
;:::

~T

of~

t& lii'lT3}fT·tr lldl,< .-~" ."
Cj]C!<fr~ ~

cft3r ~ 3" M"ff ~

i?-(,!; ~qT

ufuw farr,'T() trr F!Cf1-f !.RZ fr I fF,J 3' j-a fu~ R1iHz 5" -;::ritft J) "rrr't{
3' F22 ~ ~~ wfHw UJfc tufz Hf:r

~3"tRR)T ~ ~ fC.ffu 11" (JOT c: ~;
~i~';;:

II t=ffi"

2fq

~ ~,ra'" )f- ~_~iO~ ~ 5" ~! 3~ H 95 ffiw .~ it· ~ em R'rir ~ 3'" ~ Wf ~ rntt ~ ~ cit om-I

a- ~

RlddN

~

tIT ~

~

ffBT
»fl[~

RWHfu" Fi'>do!'d" tit gfidf3 ~- ~Cf&, ~~ tJ[') fer ~ ~ 3-d1" ~ ~ rrn- ~ 3;3- ffift <;:"'"<3" ~i·

!

if9 ~ :3"2T d"aT
i

~

afiJ·c

"~tr

trfq'

;:rtf ~~

Si.'~ II ~

ytrr, ~.
Hfo ~

su ~
@trrH II ~
If"'

II ~itcf
~3"

aTd&,
t

~e'

lfTO II ~
~~

?or,

fu~'1?)

II ~-

REI ~

~

.C!J'C.. t=!t
~

om- ttrrr m R;F fq ~
If'~

f2H 3' rl_~~:T
~

j~z~';'l1 f?,~j"Fif3'ilg

iii 7;- ~
fup;]T0

oTGfmr·tit
l.f1J3".

};f~ l_{T'<JZ

m- fa'2fq
~
~ ~,

~
._

fcrrw
t,rcrcr

m I :~;:_; );R"RW
9'di_;:_;j
-<J

RBw

~

-e-t=11.<-

-e- <:it
~

m
~

T-;1Frtf l_fq"'TO ;?- {f)--f ! RaQT) W ;r ~ <:J7) I J2'" ~ }}rFr:r 1..fCXTd .. .... ..... Be &·df~ :iTe- ,w I R >lfRcr ljCffCf -eTW fuBT~ ciA fuRr

,jTcraT tlddl'J fut-J ~d" frl ()(J't ~ n8 w n-rFrtf. l[qT(f ~ t=rLfT 1:;. ,:P-IZ ~
... :;:;;

'2H 6

~

crcrcI t!adiTtJ

fErH c:stil til

B-Ft RRro

it ~ JO IlfCf ~ ~ fu<:r I fu7j+ >mhf }{TOCfF' eT gHT <n }~Ji- -~ ~ tT -~ -~ tit <h!t ~ I feif 3q t-cr fuit ~" >;-fTl.d ~ 3'CI'T& dl.f qa?) -8-,~fi:rJ-§- fu If{CffiO liaTo ~ 3Cr iJT t:fh.R fr# \]0', ~ ~ -~ fu'mf -f! iJ(, I frwa ~ ucn-r ala· <it ~ <J7) fur G i'j i tit falc>': 31 ~.~ ouT I tfO ~ fu-uB- <it fuit am- ~ &Er atJH fap;fro tt d~P.)5V.3i' ~ H<il q d W;Jf3- 1%3r .,., Hti-N W fuit ~ l.~' Dm w m ;:raaT -j I .. ..
diP. i fpq
tj p>~

fuCf ~

~f1a~. f~eT1ifT~
}}r:ru- ~ ~
.

<_l()

I fhr

31« J fer

g6

W W fuW-fq--ifcr
U7')

~

~

~

-

*~.

._,_.

::::

I

::::

;;:;:

.

fFR'Frwo~~~~·~fIt¢.~~~ ~ gj" IIDrc fE37;t ~. ~ fa" ~

fHe3t .;3". ~et

om- ~

I

ftr.Jir

75

tra'O z;ffi ..~ ~ Htr ~. ~ afu"c!" ~~ .. ftJ¥ a CJO I reet ~. fu" ftl:1rd ~ 3i" ~ <tt ~ ~ itt tit rn acr oil" <In. ft:rum fa' ~ ~ ~ tit fua" 1.{Wa' ~ r ~ ~ ~. ~ qre+ m ~ ~I ~ tit dlFJdi21 ~ ~, 3"~ ~"ill dlfJdl21 3"q·ilfTET 51ft H'KS" <IT l.@ tit .9Of3T ~I fa@Td fuR ~ ~ ?i, tV ~ t Ff)-fS'Z ~ ~ ill <± i tV Ii1Q dl (! i· t!' {lTfucrT ~ tit
~ .(I)TR"

'9dT3t' }(l(fGT iT >18 fptft ~ f2q fuuT) 9' <;tH 'dl d ~ F(') 0: (OS (! eT ~ I 0tif at ·wm }B'" form.r.~ ~, Hlf, 3l..f !JHT:, .lf1O ?ilr 3' ~ ~.fu::r<r ~ ~ .?iQ(I)$i~:k ~ 1ft unl ~ 9aT3" fErn fum (q:rc ~ ~) ?)T"g fuR- .9? wara ~ lfTO fr ~ Vc'll

~

~

eo-

r-;fl=ffi't ~

~

J I fW ~
I

I

~
U(')' ~

aT fmro ~ ~, Hd~it'l <it fer l{HBd t1W ~ ~.~.
~ f',

»ji!Fdlc:!:d ~
~

at ~
~~-..

ffifS" ~ ~

3" ~. <it 5cr t=rWt ~ ~
tl7i"

q
.....

»fT'l.f(!" l')ftlO,.

tJT3T ·llC

t=f1"(!'"

W~

acr ~

(J?)I

"~1rtr
~

ffdf
~

ttJ §"tf W"ij". II niHtf Hf0 ~
() ~.,

~'I~.

qro' II ~

fu:rro ~'3' Hit it ~ tit ~ ~

H"mff3- F(,)dq1d If' 9."' II 00r~ ~)jfZ FdIi! 3 5" ifct tIn fmra"~
I

pq

wre- 3Ta' 11i3€d fa ~f
~, Hrtit ~

GgldJI;:r ~

~ gz ~
~J

~, ~ =
.;::pe ~
U(')',

~<ilddldl

f~F.tc;;IH

o1:R"

?r ~

~
UT1.B ~

~
~
~

~

R?)., ~

~.

Hr;T,

C«J3" yatr (I)TR", ~ }R) ;ft 31(f frm) ~ l:;f3'"(Z) ~ ~ I il' ~ W §1l tr(I)' H-a"r Oiff fa" H- ~ woT fcmH ~ iRr W m3" ~ iRr ~.~ tft war ~ ~ .rrW I W ~ ~3-a- Q§' ~ tit MT ~ <JTI R ~ ~~ 5', Hit chr 9W ttl ~ F(I)d'ol'd ffij1.( ~ fuo d'fuc ~
it fu- ~
wa?> ~ ~
I

Rwa" ~

~ .~ ~

~"~II

0;

"~
~ ..OR?

tfiW ~
<;;tf ~

~ IPl-rflcf §a mJT}f tro II~, »f}fO cffir tMtr Rt3' II ~ II ~ unJt UTY qfa f1!fu If ~ ~
gfu

~ fudrfu 11~~!.H'ff

t JRT m?THf3'

~·cm

tMtr

IIl?ffitf ~

fH'fd c:wfu ~
Qg'~,

II~ II

~11~?)~,·Fcir
FndOligll"

~1I,:r

wi.t~MlO:id

9t II

76

~ ~~
~

ftra" ~

ra~

s+ Hwd ~

~ HH-eo ~

urH ~ ~~ (~) €r wiftTd ~ cfr3- ~ m:ra ~ V?JI ~ ~ llWQ clW UOl-f cnit ~ frcfr ~ OBO uo fur ~ fmr3f kg ~ <?TW tit fuif ~ a7;.~ ~

(~)

~

~

~~
unl~·

B' ~

~ dH3" (}fTOij"f)

ftrn- &- Wit "~" fuu ~ J fur ~ fu"H3t RB "{Z ~ ~ ~ ~ ~ fu·~ fcn:r3T ~ ~ J 1?)T(')q ~ cifg ~"eT row ~ ~ w ~ ~.W l-f0 ;ij-.~"i(7) fer ~ ·feJ ful:r3T, ~ fucr ~ .~ <it fuit ~'& ~ WOTcf 3" UTa" o-Jf qo~l·fuJ R9g;5 ~ k >t8 rfo k ~EI~tj2<it·t=R"~ ~ ~ az wFr W, fer w ~ fuJ wit fmBT ~tJt&· ~ WCJTQ 3" tfTO· ~._. ~. fucr FI9 a-v ~ ct· HFadl d ;:IT fu?iT ~. 7; ~ =' ._,_= ~ a-, Bo UOTl-f Bd ~ aD U7i'1

-e- WOWa-)
,_

~.~

fu7t?J

Ilfo cri!-~ t:r~

war

ftr77 wahr- ~

~

't ftr77

*,

oJ

~

_.

IJ

~

~, rima fq ~
~ (QTt1

Rwa ~

>AA

;;ft ~
'i?T ~

~

~
HO,

~~

un, fffirn" fq ~

oi1?

fur ~
&"a'tft ft, ~
~~,

,a,.)

a1r ~ affi" ~

~. l1'CR"r, UOl-f

ffift ouT >-i7>tT, fu- ort1 t! z+ 3" ~T vT q.it w .~J
ij- mJH"
1

m~
~

5a+ &" ~ ~ aq3T ~ un r ~ tit ~ Wd7i', ftmt H"3T 3" fuotmn-r ·tT ~ mit
I fuit gift ~

"tralf f"a7)t ()'ift arM ~ lfa" He" ~

m+ H9
t!f ~

~
Q"!"a"OT

~

~
t,

ij- I" t#t
QTa"
~

em

ar,:r t[irtr ~
~

acr ~
~

ff uiZ affi" .. I fER ~ i5dt fa"Jr ft .~ reu ~ ~
t!f
~ ~ OII:'.13"·~

~

ufua'r W ~ ft ~ ~ ~

ilM'Qe

cffireT at Hlft ai'8"

e- Q111 ~
tW

~l'a~
~tit

sq ~

~,

sq

uI

s=r

·~6AaC!l ?5 tr ~, fi::ru"3r fa" ~ '" --C.-.-......;.."~,.+:...,. <;;:' I~r~' Q qJOlild ~Id f.' ~,. (,)dL~~1
QTq BC5" ~

fa" .ar,:r l{Sq ~ uT ~ arr
U,

~ 10{

~

or;:r

@fi· 3q tit olcf

3" 'QO){
tit

am

~

~

I l.Id" ;::R'

<it at3" ~.
)-f7)

~

141~dnI

IT t¥ro-r fuo ~ ~ cR" m ~ ~ ;:r ~ 3'i"

F'€ CI!
or;:r

t

di

1.{lfq

fE1:RT ~
-J I ffi7iT fuo
~ ~l'dldUldr

w fucr J fu:' 'QO}f tT HBra ~
fern" f~~1 d U I a I
If?).

€t2

t~

H?}.

f~ ~

lfift

0T'C1i ~

fiEdeRdlw

~~.

~ ncR, RM # t=rr?, ~

77

J &' qa. tit, BID/' tit f~'3idQidi 5fu ase1 5" I fuR" W l@f tit ~ trw 3a'f3T 4:» 3" faz+ H'O ~ BsT· ill 0'"iJf fit RCRT I "f;::r(I) i{H" ~ fan uT l{3 ~n I Hfac@ m W·gw -e-r fucfa" ffiR ~ f1:riJt ct 'QO}{ eT ~ W ~ et ~ cit3T, trt! fur trcrH" >i8. rfa'r., e~·~ -~ ofut "JO' frwo ~ it ~ fr ~. V7l ~ t ~;:tt lifT1RT ~ ~ .fu-J t(F.I'O mre- 5'E Rtr"it ~ crJ '(]7'), ";:ft»f ~ ff ~ cmr t(Tl.@, ~ ~ca3TET11 ~~~cmr~tw~~awm-If'(~ 99.0~) ftrJ ~ U"d}f ~ (iT €f3- Bar ~ 3" ~ u;rra+ l..fE1W ~ ~ ~B~iG2: ~~H?ilfFJ3i3fd61 ~t!~YoT> lfT1.it,
f~'didqidi
Qa}f

tit

F<i:!'3idQijJf?)

nm ~

~

~tfcn+ ~ ~ ill trg ~ ~ <:J'i:() o(d~iQ'€ ~ 00 ~ ~ }{(!"T tlJk oraTa+ ~ But ~ ti'& ?Yff iju a- ~ ~ rr:r ~ iffr ij() J fER ~ dld~l'(tl ~ ~ ~.?; = "trtft l.J'l.f &fa' trfu" ~ fopw al v

.~.?; :::: tlO}f iJIO ~ -=

-

~

fuEl HoT ~ -

rot ~.

"

~-

~
~

~~
(.R'Q:ft>W)

!IT ~

»B ntit, Ft1iJ~~

urn- ~ ~ ~ iJ~gq+~~~~~~~iffrlijo~gq~ t:rrn ~ tft ~.8W ~ ~

t ~., fJ:I1r ~

3'" M,

~
oro€"

WE

lFa" ~
~

<it" fm:r fm"ra J QJtN (]7) >}fj- .gc ~ ~, ae 9<± W W ~ cffir ~ fur gfupirrr) -&- r8t farw"o Wtfd" era?) C?Et, ffiit fur>fT7) ~ 3i- 33 ~ it tn=r ~ QJ ~ ~ '32 d i 21 (')T"g.t=I"T2:" ~ ~ ffiit ·ftwrro ?j, 9fopw-o ill azr &- ih:r ~ oJ, ~. Ffu- -& ¥ ~ c} fuR ~ iB -e-r ffift

~~~
l.[trd ~ ....

~

m

wa- ~ ~

t

m

m~

ofrl

i

·crJ I ~
jt R"aT

ndt m ~ arGrr=fT tft fuR mft Fc;ga tid uo F~€HCI ~? faTnrr"0, fErqT -e- ~ tT tser ~ fr I ~ er ~ 3i" Htr ? ~ jt J; RB W1.f l.{HHo 5" fuR ~ ~ ~ §OT Cild!:j'<±1 ~ 50 fuit cgt ~ ij (')jf ~fcrrnfrl~mo·~m~n~t!(')qH·(') t=it~ -" ~ J, ~ 7; fur ~ ~ ~ ~ 1.f31O orif 0ffia .e- }-[TQQf

FfT1f3"

Cfa7)'·fuB
1::1'

i; ~ ti3d 121 org CXtIC ::oJ I [0 ~ ffi:r fHq qaor tit ~.

lJlO

va ,=

3i" ~

?; S'O ~ =

tit ~ ffirr dt, F@' ft

a,·~ ~ ~ mJ<!T ~ ~
~T'

& "I')fffg ~ JI

ma- ~ I .fu<:r ~

-

~

i~

78

3" fuw- 'd'I7l acr&cft~" ft"J\!

<:J7)

I

»f3- ~
-

RF3dld ;it
-

fu"u ~"5"E"

fuR"

~?s
.

ffi{T1.[3"

ern!

<::J?)

fqfuR~~~&-~'~i5"aTet~~fr~~ .... ~ -trut ::n..rr ~ ¥w fl:fTft:: ~ »rnr 3f- ~ t! crr9 Be: it ~ er" ~ ~ ~ fair k ~ ~ ~~, ~ Hut

~ <J7), l.fif ~ 9"l"it ~ a-frrro I llCf R fBc?"" & "&1ft

~"*~" ?i w ~
>}iT

~

~~

~ N~

~T(')

er f~

~ ~~ trir3l" ~uo, fEl1~ 3'-fu";:t
'tft "~
~~

t1'~dn I W

W AFal!1g

~"ao W J ft:rn
t:ftt
3"'(!T ~

fa"rwn t!t"m-ft ~ t-fo fuw 3i"~"
?)l""g ~

fEt:T?;T gqt 3"' iW
~

~~

Hf3i!.lg ;:it ~ ~ >wtR iJO fu" 't)fT'fuo f'piJ irn' 9S" R" J funr il", fEW ~ I ~ at w "H5THf3- ~, fr F(l)d6l'd II 'l't II

futrr I lfO l{HT:Ta" ~

rem

7it=fd 0df 3'- 9'dll'O ;::rre3'it OW" ~, "3"al

m 5" NoW

* fuW

"~
~~If'

~

>m1cr ~

II ~

~

rnfrtf

m-II~

qQfJ

fi:rfo

~~~~HF3it!§"nlretr~"~fE?a+~~~ ~, ~ ~ ~ ~ 'fur;{rn ~ ffi.r"' air t:rn ~ fu ~ ~ ~ ~"ffiJtaT ~ W~ W "& l{31f Rl1 fotJT frllfO fE7iT ~ ~ <it 30r ~ ~ ~ tit JI HO tft $ ~ l_ffi- iill'fa:ur "5"" I fW'r "~ et §1it ~ ~ ~ ~" "foTwo "3" <)1, ~ m.r C«f7) et ~ if ~ Mdl' FE'IfT NT HCfi!T -j I ftm l.[H"a'a' *" ~ rn ~ m:r ~ ~ OIP';ra tal ~"ms ~ ~ ftfuT ~. ft:rl:li>= fa' wm- ~ ~ ~ ~ J & ~ n ffiW ROIG a+ QH§ ~ uT fcfur W liCR"" it"1 fHmft :¢.it ;:t' fEof >;fEr w:aa ill war fl{Erit ~" ~ ;::tNt >m cfa?ft c@" fuiJT ~! QR§ ~?i fqur ~ at at fcm'r R i ~ ffir -s+ ~ ~ fcf QC'ii tfu:t t#t faTe3t ~ '~' ~ <tt ~ ?iflT ~ futr m H Fa CUg ;:it ~ (](I) fa' reH mit! ;2" ~ r: ~ ~ »f3' 9TW fu'g- 50 &1ft fER 3'-" W "~ ~o frc!" m a- ~ )ijTtf "& ffift tiPw?r ~ ~ ~ ~ uti

m~

~ru1

'<))f'-l~"~~~II~J

~ m 11~at

for>wQm~OTTUII~,

~

fi:ffif, lTitrr ~

I~'

79

~'
tit OJ1?' ~

kBTO -&' l}fcfr ~Q G'~.~
~

'Hr 0RJ0l

H f3qHl tIT >;ff1f oJ <J?) fur FoPwn ~ :rt >W:fa+ ~- ffiTTOTm ~ ~ I ~.
I

Hde Je'l ~ ~ ~ l.{HHa" .Cli37) ~ ~ gr' 'tit RWaT ~ WFrernT iJ I fu1n.ro ~ 'amr ~ ~ tIT ~ w Fi"CW 'uo ,I tRr ';:W- ~' nftIaT ~ ~ #~tii~'dl' 3T~~~~~'(~'~,,~ ~ ~ ~ 3" fm;c: ~ wit '§" .~ or >-fii> ,-jig tJ?),1 ~ ~
@tit ~ W ~ ~ it!C ~
3"W ~

m;H~'

reu t.@ad
q f;:iH ~
~

g- fmrrlr trr ~
~I 7; dJdB'

~

~

~~
<]0-, '~

trr ~,

~

d ~ fu<r '~
r

fuif

t!t &1:T ~

'~ wfif'lf'

~
~q

otit'WI

"fi:tf?)'m ~
~'

f3!r fi:rfo orfu II ~

~

I

~

~

ar ~

fu'J'~ }f0i\fi31f ~ <J, ~ tft fr I ~ ~ ofg IT fur ~ FeH & Qoa i d 2: ~ ~ - f~ :m~ ~ cft3T I fpH 8'21 flu' crfuair ~ fur ~ 3T ~ ~ ~ o+. ~ ~ 3ffiu ~n.r l_f}rno tIT fr I "7)T('jCJ s+ ~ §8,few jt ~ J I >;{ll.f ?Wt ~"II cit3T 33r ~"II fuR" W fu-3i'iI <it fuu ~ ~ cft3T '5") ~ fffi:r ~ ~ fc:«r3" ,~ "~ "~~ nrdt ~'~lf'
I1ftl7)T qa:'3T

f;:ra"' f~ ilfuo fuif 'U7) f;:r~-f,:W 'IfTl..f cra:3' yotf i; ~ \?T >il'06' fEJ J fur Hfaq,l_Q ;:IT'~ m:ret ~ ~

~ ~, fu1rc'~ ill ~e o+ I fu1R:' '?WT ¥tIT ~'Ht fu >J.fRf 3T ~ ~ -~ 'fE<J

ftn:r' ~ ~ 'ft:J -e'Ff oJ ';]0 fur
<J7)1

-J,
~

fu:u Ha" tp{Ha' i; »rru
iWtr

m JI
~

'~
,~

~fuFP11wcTET~~~·~Wi~'~<'itm~ ~ I~ >;fTll~ H7) 'tIT Gffil..I7)T tit ~ <it afg fu1r ~ <it Otff t 3" ~ war tit ffGIT afg '!E}f' farn.rro ROlf ~

Ff1Ag 8
~

f$r

(Jd"'

Hay fucr
qui' ~

frl f;:u:r
wit

Q11 ~'

,~

I

='

('gt:'afs~,

JJ~
~O(ra

n~j
If' 9.tll

~~

liB" g-g~,

orrJ;l ~ 'HtT 'FR011-rB,

80

fuR ffift Hf3'ord"

11Pwn ~d' ~ ~ s+ ~ ~ "~~, ~II

1~
_.

3<3T 6(edFa ~ afl;5" &'ET fa'R W >wtRt aIM ~ ~ ~ ill tfH ~ ~I fE1:; ~ C(013TO iff" w ~ ftl3": ~ fua' f<'id6(ld ~119:tli tl7).

m·~

fq

-'::; "'~,l' mr, ~ '" Cf '0101 II·

\l1f tra- 37) ~ ~ H~~~-~

UtRl q3-, €lad H ~ €q ftfEll ~

Hfu, ~
-

II H3" tfffi3l, ~ & Rfurll

BV

ift RaTa', fi.M" u.R- ;:rt 50 falf c;ft ~ (I)TM" ifreT ~ q ,@t ~ ~' €S"ral ;:rr ffC«ft ft ~ Hffif3d .~ ~ ~ lfR3"d" (~) ~ goyr ~ ii"c (I)T5" .Ff1':G otl3T ~ fJ I ftrH ~ '~ ~ H?) ~, l.{Hl:ra" ~.gcnf §'-. ~ ~ qd~ ~ .iJET }ffi-, t{HEo ~ ~ ?)TM" uT, ~ ~ ~~ (I)TM" tit Qa del fJ I .. 0 rem- ~ tnr Olf W Yn Pl?l, .31ccr, .~, illf ~ ~ m 5 Qadt'll

~

.tilt

ft s+ .fu:r?i"' ~'~
t _:;::

tta- fiT ~

........

_

-

::::::

"!dol tfTl-Il. ~
~ tit ~

orfJ If qfu
II (')'TO'Cf
I

ma- '~,

rnftf ~ ~
~o II
·;J7l1 ern

If'>;f'i!

mft:r

~
I I I

~

'~lf'

ua ~ unr tT F~'d d q d t! ~ 5"E unrr 7; (13 d <± W ero lr?) ~

ft:tJ ~

F;c ~' /)1 rtiQ~al
~l'dldqldl.~
.,

R7l1

ftrn- ~ ~.

lr-.2"
W1.f

FfHF .~

fa" HQ\r ~ cit3" s+ ir<:n-rz uT fr fu fuu ~ unr .~
<J7) .

il ~
urst
_.

futJ crcrrr fig P.) I ~l ij U!3o ~ ~ ~cf CITa1-ff3- (')l"M' Bf;:n..r3' ~ 5' RCri! H7) I W eo- orr ~ .C(07)T ~ ed31 <:it m, feD- fuN s+ ~ ~ ill et fu1:r tiar3t 3"' <it J1T:G B Mae I 5-, f,:rn-. RB f?u ~ U7i 1"cratJ' WHO .~ ft M9l'3'
~ W?>'d" ~

mml

fu,~

fu1:r ~

7; ~ =,

;2" aTa" ~
-=;

R
-

)17),, .

.

•.

oJ

err,
~::::;

~.C(T

q@ R'd

orfu
I

II(tfor 9.~:J:J) ~
:::::

fa" ~
I

ij ~. ~ ~

aTd ~
9C!T3' ~

U7l Lfd 9OT3" ~'~ t'{ ~

RB

F'€ 'd I d q I d I Hdt:ft 7)Tg
Cfd Hqtn"

fu1:Eft F'€'d d q d i; l...RTO nuT ~ I ... ouT I 9af3T er .~ J fu fu:rrcr J fa0r J ~ }"{g' ~ trr .. cit3r J four J I Lfd ~"Zt (acn-r F~ PJ iii f2Tr 3" ~ fEru ~ fr fu ~ If{ll.f<±1 R BTfr acr Rcitrr 5-, fpiJ- W ~ ~ (J7.) fu- ~T 'goI I
::

dq I d I

~

qrd7iT

~n )

"§ fur H" g5 qo ~

fr ;::rr unr

qo HCreT ~~

J,
~

1IO ~
}f07)

fuB ~

~~

SOH

kB' uP of<JC 'MET ~'

81

~'

~ I~
I~'

J
(tf7>T

J

"Elf

Hfu ~ ~

reu w* A'- raw'
I

Cif(f3T

1I::nr ~

r

aTa'3'

Rfo

=lJt)

fuBro 3' ~ fuu Rl1Hz J fu" y?> unr tT r~tf'dQ'dl H0 uS3" J ft:m'~' ~ tit 'ffiir ~ m.r ~W$ ~ ~ ~ I gHd 'trrR- ~ <ilBrdQra' &fu";:r 9""5fr fa-Jr J, fEu H9 lDfBo ~ uw-r 7)Tg ift fr fu0r J. 7; feu ~ "8cr }(7) '3i" 8'~ tJ7) tIC!" fuo <it" ~ ~~ fEu am- odf ~ fq ('~ tfT1.f W y?> ~ mr ~" fml3"' w:g ~ ~ ~ fq feq+ '~tT §ijt
.... , =: ....

tV '3i" ~

~ if ~
n"lHr"""'3=C!I=g :;:IT

m~
tit ~

crcra- '~

?i Hl-N '(')tff
ofr,

~

ift (')"ifr

ouT tV rea '~

~

Qd

~~Wtit HZ~'JETiRWWBT~, uofuacffir' oJ :;,J7l fu' YoT 'l.f1lit fu1:r F~€ Id q Id' (')"Tg Hfn..ra- ~ ~ f2tiO'ral J() fer H7) tit HM1?)3 tpfF.ra" ~ ()l}:f' ~ (for,;rro (IiTg) ' cRt w J1cRT J I "Y"it ~ ~ m" ~ Y?iT lfll..it fend ·al iJ(I) ~ W t"" ~ rem rr fer ~ ~ qlS" ire Yn ;:It lfT1,( (CiQ}f) ~ ~' ~ ~ ~ un ~ €tot ~,lffit ~ fro trn.r ill ~ 7:; ~ =
(.I

'i1(I))f ~

'~

~ qdtf

'~I

~

'~

tIT ~

i=r ~

arfu <t ftTit" II ~ ~ at 1:TQ}f 0't1 ~ l.fTR" # aft] 2: d", ~ fua ~ fEu arg ~ a f02:d', I lIi3" t1t fu-;:r' 'Ho ~ fq ':fu.r<!" l{(l?)T H9 ~ ~ J, Yo unr ft::i::rer ~ m '5" ~ -aT ~ }fij?) ~ as \it tfq ii' ~d" r
~

m

fuJ <I fu", "Yn fuJ J fq Yo" ~~,
-

-oW

t"Q

fE-R"
H9

m

H F31'g

'JWf ~

Jt ITU

;:IT qfu ~

tJ7)

fa" ~

t:fT<!1" ~

~

H07iT

=<0 II
~
~II

# ~ ~ f:rg C{T WQI,I ~ ~, Hf6 'cfuIT '~ II ~ i3lf3" 3l'aP:r Hfg ~ II Rf9 ~ ~ if ~ &full~ <rrC ctt3- ~ -0 5fu'II~ ~ weT aoh~ II ffi:3" ~ m;!T l1f7> ~ If' ft=Fr ~ l~f<:rnT fuR ~ tit ~l ~ titl.ffum tiar3T "3tJfu
"~ 3Y ~
J I

~,t=r faH~, ~~, fu- ~ a-aTlr' f~ Hf3i!1g m ~ ~ 3tacr tIT FE A (') 6 ;:rr ~ afu ~ fer fcrit 3Ta"a ~ fi;r fe11()T7} ~ fu" t.pfHa" eT fodY '~, R"JT' ~, H'" 3i", ~ ~ tJT 3tm

.82

FE H(') I (')" C«J'7i 't! ifcx &-B u+! tro furrfuB (')I (') Cf07)(')"T"g ifET "WS'tit 7i" IT? '@H 3ta"Er fER (') I =. H"'~ ~ = fttit' -, -

(')*

am m ~

t"' d d I' J

k"B

a1iF lIT >r8 ~ ~ fu(')1 raw 3" Htir ~ ~ ~ ~ ij 3Tacr H?> it5l16" 3- t?qt irfEH(')I(') ~ y-o BT7i"~' ~~, -H HIH3ai fuif ~ fI7) ~ 3- F~B~ R ~ H7i", wa-' ~ d7i" fu fu?ji" 3la"erT ~ reEt') 1(') 'C(O'"O ~ ~ aTa-ai' 3" ~ ~ ;:rtf 3l .r ~ &'d7) ~ ni3" frri:r ~ ~' U'"'Q ~ ~ k ETN &8T ~ lfll3" ~ ij- at

LiOfuit

Hf3'i1g tft- ~

'~

~, ~3Ta1:r

FEH(')

I (')

RB F~ Ii~ H
I

m

I

~ reuot ~
fro
?Q" ~

3" ~

ceil B e:;1 5' -w-e-r J I ~ H fa did ill aTO'Hfa- f!! 3Ta13" FeHi') 1(') Et affi- ~ JE- ~ un fu- Wl iff a-rcT- ~ ~ lJfJgr ~ 3-' fucr ~ Ji}f8"' ~ ft:rR(sta ~ d (')' 3-a-' '3- .~ aaw '~ »8 fu-H' 3" ~' ~ fapwo (')TP.) tit H7i" tT' fj:H tt;r fwtfr >r8 }{7i" ~ wfEw e- tN Et ~ Yz ffi3t fq g-r~ Hw 1{H" ~ fEcf rrrPiuT fr FfCRT fr,l ~ lpf ¥ tray 5" ~ ~ i[H 7ivT ~ ~ :;:ritr'J I 'ildl:jl el (')"T7? fE1:r ,~ (')'T"g ~ ~ lpf, ~Jl ~ }{7i"t"'T weft H7;- oR- RBr fr I fvr 39T& ~ fuR- ~ a'ta1:f Cfd7) Et t:ra11 f!! dR"3- ~ ~ W" m-rs'" ~~ ~ 5";ft ruffi FEB(')I(') 3i" H7i" BT C(d~I~\~:I' J, M;rr -;:rr ~ ~tT aT fuH" "i5'C? &Et ~ BT ~ fa1:r3-r :;x;-Jf ';::rrutT I fIDf ~ HfddJgt:ft'~ >ffi!a" tit, i;[O E'tI¥ ~ '~ 1{dTC 5E :fa'
B
I

~

fu' ()T'g Et

i.Jd" 9V ;tt mit' til '~
(')1"g' '~

~ qoo ~

~

fuq HTQ ~

(fuvaT~)

'f"lT

ffi:rraT~-~ ¥ "QTd7) qa ~fr

~

fiffi WeT
j

;J

~I

fra:ro

am-

faT>wn ~-, ft:n:J~}f"0
~~I

~

ii1? ~

HO ~ reE?) 'Ii ~

~

R'BwFJTd'T "~"

farwJt!""a fr ~ = ftrH ~
~ aT ~
>i{3" <:tIe ~

JI~

~fc.f ir lfireT1lf
J

fi:lfmw ~
(HMl (')31)
~

YO I
ij"

H7l
~

Etlfg
HO" ~ ~

3" {f;:rw -

&it <it o:uT, "ff' s+ ~

raw ?i'fro ~

~' ~ ~ -e- wa- 1..IHHo f!! uT'JO ...

t1T I~ -

~Jl furr
s+
die -.

~ '~ '~ C«J7)"~ ~'fuB fuit ~

* J HOT
J16 i
I

ffifS" ~

<J fu
u+ f;:rnt

d'T<f k -~ ::::: -. 'qrc s+ ftrH R-B

tT ~

83

fa" '~'
(~) tft ~

fc«rT ;:rrpr J I fErR'
~

m 90){

t! ?l'l:r J .~ .. ' 3
~~

trfJgT-

fuJ:r

P" :P' ~ W"II
~,~ ~ ~

>lh:it J, fuH
(li?ir BEE)

geT Hfdqjg;:it

J,"~

fEit ffift Hfdqj5! tft ~ ~trer o-uT.~ : ~·fuo~·
~J

~ it ~

HQ1r, ~ ~ fEir ~,fq~ 9aT3T ~ four ~.k\3" QN eft Hf3: 0 a- ~ waJo fq f;:r()T ~

fW~ OlE un, ~ ~ ~ tit~ tfO fuu ~ l{HBo' ttl" fqtr" ~ cit3" fu?ii" tret" mff J ~; w l:[HHo \?T fsrtrr (Jl"R"g ~ tffirc.ft ~ J
J

m

~I

fuR"

I..[Htro ~ ll'Gl ~1la'" ijor ~ ~ ~ >Hfo citrr3T ~ (~) .~ f;:n:r ~. qrtf3" ~ ~ Ffu" ~ ffiJr fijpwo, tt fer (')'H~3 ndt J I ftrI:r gil" fuu )((')" "Hif(')" ~ ~" ~ W (8}f .Q(f R-er fr, W fEit mit fuu H7l ij ~ tit 80''*2' gayer JI ~ ~ ~ (ii, R ~ }f(') = FR" ~ tft ~d' ~ ~ ~ . th:r 3' BaTt fro &it ~.~ H?l ffift m fr ~ <J I fuR' mit HO k\3" fEM· forwo el tfU3l trr ~ fe7i t[3T fun .~ .~ ~ IT I
~ ~ ~t ~

reuqjd iji<.!l (m ~)

~ ~ m.

*

"~
~t).fly ~
~

ff
~
.(51"

~I
~I

~~,
~ ~

~

femr. ~
7)~

~II·~

II~·

7)

tf'fe€r

~II~
~t

)){Ttr

~frel

.;taTI. ~
tI

gfd W g 00
1":'.:",::'1'11'

~r II HT

ft:r

ffr tiadf. fH ~
~
II flmr crt{

fgtflo. ~
q(J3T

fRool
f.

Rl"H

"............... ,..p.-.,~~~. '3" 4t<J<')'It1\J~
1":'d'Cli'(3it1g

fi:11 w<it t:ftW, ~ 3" ~ l~ »ftro fi:fqr ~. fret ~. ~ Fflfq k\3" HO if ~ ~ ~ ~ fur>wo ft::rAt fa" Hf3qJ§ tft .lfuo- ci8r m ~ wa- q)a-HB t! ~ ~ a- ~ 1.JT oJ J()' I ~.~ ~ j fq f;:n:r m:r mY CffiOT ~t dlei Hi" ~ ~, ftwwo ~; wqro. ~~ l.{01Z ~.Hi" tWo qfu ~ fa~ furnfTO l[OTZ ~. ~ oft3r 3i" ~ fcrmp ~ FIT. ~~ m-, tls' ~ Rla- fW)~ ~ Jtt, fcm:3T 93" Rt J ~ tr ~ it fq Uira+ ~.c;t ~ mr-.~, ~ ~ unit

m, ~J

~ TBr;r'e-,~..,~

~~ 0' l..[cJJC t11

*

*~

~t.

~.

84

PI" ~

~

~

is' ~ fa'r>w?i ~, ~

~~lo~*m-~·~Rtr~~UeT ~ ~ J f1:m ~ Cd Cj j ~. ~ fE11'~ 3' ~. ~ t!T". 'l.[3T ~ ~.I ~ i; ~'fu:3i-~. ~ ~'~''i')l""g H?iTW JtitW Ff(') fuTI ~ = ~ ,- ~ fa'rwo ~ "Ii?) IlfO ~ ~ aT fuR om: i!' ~ R:trJ fer f;:m. at.r f3:r .a'B7)T a:m ·anft ~ rol, fu:d ~ l1l 1.IO R"aiPW ~ 3i fa3" ~ PI" (I)T ftrit SJfu', HUtii" ~ tETmrn l1l1 R l.f3T ~ s+ @of m ~ ~ I furr mrn mJf tol' <ttl! ~ fu1:r ~ fuu '\fil7iT .~. ~ wEt gQ- fcfJ ft:rJr HW ml~' ~ <it,. ~.mf' m aTi is k ~ l1l1 ~.~ ~ 3i" f?u ~ ~ iff fuclw m I ~ ?g w·~ ct .~~, ~ ttaT s+ ~ - fucr ~ ~ -. ;]'(2) I fFdt·~ . '0'.~ fuR-- ml ~ 18T' ·rrrm .. .... 0'
I r 1
1.1 -

5- fer R W iF fuJ:RT

~

ouT, For@lor ~.
tf3T .~

aT ~

fu<Jt ~

~ ~.

~

~

fui'r W H fa qJg tiT H'tit
7; =

aTg ~

3T ~

fRBit ~. 5~ ~

iJ'2" ~
jt

iJ3'

fu" fErH" afuI

OB""~ ~~

3' fi:r? fuft ~ .
for@- ~,
II ~

Oift .~

•,.~

Cffa-

»i11;fT r 1/

R 1M IJl,

~

;::peT II ()'T(')Cf,

~
~9.11

.~ ~ ~,
fu-Fr ~

fuor ~
()'T(')Cf,

qS:T t11" qr

-~:r~. W

'feg ~

tR- ~ ~

wfog

ffi r;-rit,
"0 ~

If'

3iitw ~ ftp;.(')"IR" H'- ~ t'I'eC( I flv'sf'~~' ~ lWfT ~ .~(!,ge~ ~~ ~ ~~ oW ill ))(aT' ffW ~ #H' 'a- tEa- ~. 3'- ·FrPwer· ~ tit '&Ft crna~ €T ~ mit aT3t I ~ 3:t -,:& tr R"futr. i:T, 'f'rn'" PI" ~i:T »f3~ ftgt))flRl" ~...rd fr, <fit fr, ~ reu "l1'"Ol' ~;;rm' fr'l)f§- ~ §'" ~ €{ ¥ ~ 'fuir frrErit ~ Fffl" '9"5 ~ 9E" ul fr fayT i:T it 9"Fl6~~ it ;:rt it ;gs gu .~ .~ fr I t& ;:; ~. fuij- crftJz M"dl Hi qfuc tft ~ q:a .~ fu' )f .~ 'cfuJr fr· ;:rt C(l; ad" JfCft'T U+, gT ~

~

or fu- ~

cm7l

et dH()4~ ~

f«;,';;l

~

~,

illtt I i=Rr <ltff c;ft ~. ~ ~ 'dllflG" ~ 3' fud"' ~ funfTO ~

"H'" it f"ffH" agr S!F qfu

crrm ~

I

IDfS" ~

.

j ret ~ -

~

'fr;J ~

..

;ddliil ~
.

'cm-r .~ ~

;1 .

85

fuJl
~,
"

gFt. ~.~

~. ~
..

~

eddl'd ~II

.~.~ ~9.11

.e:r.

fru·~

.3"
e,

eddl'il

~ftt+.ld .~.
• '.

t.fT3T8T ~

z;rtf -~

nfT6TT'R

111t1'::Jc{

e:;__ t=-- ~ -- -1t1 ~·oc g! 1M ~ j~
I

·are·3' ~,
.~

cmfo tl:ci ~
If' .~.~.11

IIJRTR ~,

crnf5 ~

~.'feg'

Q1? II'~

.~·iJfu Fc:it'BII(I)T'OCf, ~~.

~

~

.3" .fi:p:rcl Pt ~ .~ ~ 'QO}f -ap:rt ..~'i4 i <±d 'al ~ oftaT, .~ ~~ ~ ft:R'-~ ffHra' ~ faJwn ~ ~ .~ far>at, ~ -8<i Jt C& ~ 3lf ~ 'wW oJ R &ri l:l'a}f arat ~ ·craot· i: .... ' ...., ~ (3'.... :::: ~6P;'(Je'R7)lllOH' fua' ~ ~~, R ~.~ tIT HOlJT qra-rr, W ·titW 9 1~(') i ~ i t!T~. ~ .;:rteT. -J I UO ~ ~ ~ 'QO}f -et t!Fft .freT cffg. ~ fH"q fr .~ ;3i" ~ l-fn<!" .~. tit ~ He <if::rtrr-J I tra d'V m~ ~ tIe' tJ7) ~~. u:rc 1?i'3' Hg~i.(') ~ .... .... ~ iJOl ~ gqt tJT·~ ~8 ~ tmr 3'" F<itF.l~I)Oj fes6«t .~;:rter fr, ;:nf furr 'QO}f cf]cr f~~pjlhfT oW )fct tit ij';:f ~~ fapwo .. ~ '3'O'C(i' tit HTd' ~ W~ un I€hr ~ ~ W·3(ffl't tT· .€r:3"o. OT ~ a-acf, 'QO}f e- C('d"3T ·W.8'5" ·tT for,p-o ~ ~ 7raJr fr ftTeT -J IfE1:r ffift·~ ~ ·~tft tir fvt·~ 1.Ifirgr fuR <if ~ e- tP"d7iT 5" ~ ~. ~ .elm cffgm:ff cit3T, -ftrnBr fuit ~ ~ B"P)". ct fait <it ~tft }(TO 'fro l)fT .;:r<!" BT .l:f3"aT ~ I fEll gET d I ae' 2:1 Ucit· ~ fa"oT faTw ;J I .~ )OJ rd~J9 ;:IT .a'B'OT~, 9S'" .~ ~,
;:rt

w~

~

t$3t

F~

~·W·gqr .~..u:ao tIT ~ f
.. 3"
fud ~

Ciffi"tIOT

e- .~

75" ~

~

t

::::

-

-

'!J.

-

........

*
:::,

~.

_~

tT ~.

Rrn- ~.
~

))ie faIe a ~ I t8'" ~ fu'3'* ij;:ft, tfiJ fuit <it '&it ~ fi:raT out fi..r1W;r" I fuJ:re" C'iTP)" Jt .~ i; (~ ~ 3') ;:r tffi::rrrr -j fa" l.fT31'5' n.S ~ fa'rc!' ndt nr rrcW, ·iftt rnffnr 'mW I Wi afl;r ~ ~ .ij;:ft. ~ ~ ~ H'3' ~ I i2'm;rra+. apr ~ ~!:fij"'Z ~ fi:{ait.~ ~.i! ~~

iW ~

fa";t ~

3c ~

@7

- a- ~

it vn!

t

~ ftrn!3t . cr tfq arE", ~ ij;:r~S;:r s+ ~

§lit

Q13' ~

uT ~

~

U?i'l

WR' ~ »H'aT :~

~

WR' ~.

fi;nre'

86

ttl' ihftt.ra'a'3" mit ~ ~' fro am ~ ~))fT dt m' mWt, 1.10 1W it R=~' tft Wtft ~ tit Hfu-3T ~ ~ ~, ~-~ ;:r m-;:r ~ @, #t~ Rd, lfg" 'thiIT, t=I(;"' '~ f;:rn .~ ~~ %5~, ftJ~g$-&a-'~~ ti'~dn I fE((irfC( ~ ~ Mdl'3 d l.lal~d3(,) ~affrt:r51 fm:r gal ~fdopaa a1R: tT fu!t ' wa mit, FE((;]TE(g5 ~ftrtit feu' fdol'aa He} lj31N6( :an;3" 'ft:Tt:r 5"'til<itdl' I ftrR gEt. HFddld tit,~ J6 fer OB'(')T tit' B'O'BT't;

eo

~

~

Ci07)T ~ &07)' ~

t:!t ;ft

m ~) 13r AS ,:r
it f3B'
Il~

fi1uT ~~

I~

3i"~, l13 :3'" ~viJ m~ ?f5 14I <:£' t" 'J fur d'B7)T a? am

3"'~~I~~1I

"HIM'al H'M'fd E:3'lBOf3"

R1ffu", '0 ~
~ '0 ~,

II~ '.~ ~ l~ J=I'TU BM31(') , Falddi A'3T}ftffQG uotisl ,~''O .;;lAdFd If' ~,~ II
'0 ~ HF3qJSlill -j; ~

~ f6d
10(

tMIT ~ ~ FfTHT rn-e- ftFi ~ t ~ qo§-J(')", fu' ~HM'Y(! RaT ~ tit uT fR1s '~ ~-'~ ~ I ~ '3" fsz+ frir fuit tft fi:rG3 ~' ~; ~ s+ w ;:r; l1CfeT 'J, fH:G'a- .~ ~ fu-;rr ;:r; J1Ci't!T I ~ ~ ~ m fuit ~ ~ 'tit 'lf03T 3'" ~ ~ mit' ~ I w<:r ~ ',~ Hkr FN ~ #or+ tT tTi31{= tit J r:rcntT fr I RtHa- F"EiI i d Q Id i ~ Hh-r3'"~, -, ~ >l1fftH .~ " 7)l'g fI.rnT ~ ftr;:r '~ &or ~ ~~ CJW <it 0Jl'1
.
.

'd

mur

~

'i! ~' ~'
afg ~ ,

3cJo ~ H ~ .

DE 0IT3"r

m~

tIT

afg !:f&T ~

, -='

ful:r ~

-

.._.

_.

fFR" ~ fi:P:r '~ ~
~' ~ '~

H fddld ;:IT ~ ~ m~ .W'WU' cra7l ~ Fe~ =J(')" I tj i trr ~<!T ,{]-fu" fi:i\f qJd ~ I (£1 ~

fq-

fctgr

s+ ~ Q~3~ fc:aC:1H tt fq feel ~ ))fJff uT it ;:rrc!T tt ,I rem iW ~. tit m
go ;5T'~t~

>r8' or tit ~ -= ftg --~ ~ w rn'J I ftrn ~ ~,. ~ UTi!T, ~ re-a mff ~'fa"

kii" ~ ift 0 ~

WOOf

Gab '~ tf;r' Ffl8gM ;ft iP; ~ I ~ ~ fJ~3'fm:r 3¥ ~ fu"9H 6 fuqa- ~ Ff# mt 9V 'otIO'
f.rqr ;:P-

Q

'or

feR-

ffi3"r W fur Hi> 0T0Hfu fut:ra" ::;:;; ~ i!" aH3-, ~ ~ ~'~ ffirea raoT- ~ 'ij-. tim fmJrtt w ,_. = rem ~ un, Qqi fr 3"i" ~ fuJr am-

~

~

~

~
r

tt

Me"

fu" 9>1 6

c} ~

~' ~ ftr;r l.f3T

87

-ec' ~

J fq ~ fr

~~~ rnjN ~ ~ .~' ~ ~

w rev q:titE
~ l.RT ~

~

~

furw' fi:Tm

tIT

fu;:r W(l'OT, l{HF.ra"

3C(

t@w

fer ~
~

~ ;:rre -wao (') -.}fi;, fu;:r ~ er ';it ~ :J I ua I.lCriftta" tft ~' ~ 3'" '~'~ N wa- ~ .t?T QTfIT' ~ HTal fFttrit m ~'t?T ij11?cf Wt ~ 0" fr ay3" ~ Ftm· tW:' 11~, i!adl'il ~ mit ~ ~, ftn:r '~' e- ~ ~ ~ tt~ r;rre ~ 0" W, ~
~t ~ ~

RB ~

tit iN ~ ~ ~

~ 5- I fuo 91 'fuR" q_ya ~ 'oruT ~

m

~

(~{Ml) ~H

~~II

H~?)'rne3lT
(') ~ T ~

~'o~II~cr>~,
'0 ~

futr ~,~,fuB
~ uo~~
~,.

.;:rrU fWw Hfo ~ If' HFaQ)g tit~ ~'~ .~~

~'O~II

~

n~

(I)

(iR6
;:)?)

HOl7l ~ ~ ~
'.

fH1:f ~ FfTWU CfatlT J., 'or ~ ~' 5-, ortr afuB" fr fua fi:w2r C«J0 .~ 'fRor fuo fl.J ~-~ crat!T crfrarr, (l)111 ('=)Jf fr HCfeT IfF t.{'HBo 'et ffr:Gg ~ CfatlT ~ 5z ~ tpb:ro ~ ~ afrcrrr I ~.crrg tcl'~-& &it HCGT' 3;:ro' ~ 'B?, ~ ~ ~ tIm7'Kfr I R"alr 8C(31~' ~ ft:rHeT ~ ~ ~; ~. Oig ~ inft'IT jt ouT,• t=r ~~ ' mrr a+q 1> ~'.~ I t«OO:ra" ~ = -' .. . ~ ,
J .~
j

I..f1l..f3" '~ ....

I~ -

...

eT ~

J fa" FIB' @u _

}fTOcIT"~

~
.

"Cin?

~

..:

,. f;::m-eT fu"

1

~~
~

it I feu

i=t&Et ~~ &" ~FeH& :fITaT ~ ~ ~ tIfa7)'~' a+ <it ~ ~ f&ol B-a" ~ ~r ~ fu( ~ ~'~ ~ 'odt W rJa'PT I ~ ~ IiI,~ ~ 'W) at it, forR ,~ ~ feH ~ &: mot';;-qT- R'(iI'"ET it, fu'Rtrr. ~ fcffi"' &: ~.~ otit ffiIT ~ I
trY' ~ ~ fq
"

wm- ~ m iJ1?;r qfuc
~,it

fre1>W'~

~

faTcaT

tifa'01", ~ ~ 3'"'

WI ~

I~

at

ij~3 ~

tit ~ i!l iJ1?;r it I fEu

~"

'''''.....;+...... 0" t=Jflf, ql::S'

~

cla-

FaMM,Fclll 31" ~
~

~o
illE'11
3Ci"

""" 1I))f? 0" t=Jflf,

urF wfctll

t"d'~le
~
~t

"f, 1I))f3' aid e.
0" ~

&rell

l@3'T ~

f5r ~ fa" ~ .~

~it,

~

e- ctB w m'~ rem ~
fair

it, tllTcffi" d'ffi"' it I ~

~rnffi"~'w~
feH ~'
€1"

88

fair trir ~ <it &it ~
Z'5dl·Q<! Z'51ft" aftmT

~

~

rn ~
~r·~ ~

I~

~ )){3-.~

.~ ~

fuR' ofl? ~
ay3" ~

l.f3T

~ un! u:o ftri:r ~ ~ W f7rif. fc:fRH ttl" ~

~ ~.{J, ':t8 ('iT titJ ~tt I~ taT·l'ffiww Hi" ~ ~ r ffilT QR&·fep' WJ1TaT ~ ~ ~ fern' ~
ij(!"
Z'5QT

~~

~

fr fu:" fuI:r o<d?i' ~ 1..fF!1if

e-r ~

ntft f}ffi' mft I ~ ftwwo, de <! IJ id 3" ftrnT

faR ~ ~ <iar ~

ful)f'" I ~

-~

~

~

fER ~

ra~'Fa fErH ou1r tft dlf~dlel, ~"& ~ ~ arfu-aT tit ~ iill treT I~ m:ft tft ~ ~~ ~ 5" m, ft:n:r iJ fu" 1N ~ ~ 3f w ft:ra:r tit ~. Rtrr tIT, 1.[0 fuir-~ ~ ~ ~ ~~ ~ BW ~) ~ 1.f(fa:3" tT ~ ~ tit ~ fulfrET
F.!"
gar

~

§if JE- ~

ij

F11fS"

a-, ~ ~

kB ~

~

.~ m 5-ftnrr"

BW

fupw, ~

I

"~ ~ &re II f3'H ~ ~ 0T(IiCi! 0"e"0l C«rHl

ftr>ft I ff1'fulf ~ -:::

t:

Rfe' II ~ era If' ~8 u
~

- II ~ =- @ufo '=~

W II ~.

~ -:::~ ~ ~ ~ ))fTfi.r II

~~ mr ~ WZ'5"Sf lrn" 3'" ~ it r fElr ~~itl~~~frl~tT~·~ftwwo~ ad'aQl 0"iJT au· 'R""CfeT I ITO·farnfr?l tft ~ ~-~ ~ fr I fuR cret Rfdevg Rt·~ 9Hi ~ cffi:r ~ fEu tfFr oJ iJ() fa-.~ ~~ B~ l}ff3" ~ fr, ~ ~ el, fuo ~I fugTO( fuji- ~ Gft fuji-- fumf tT Gft iWt ~ mit I W ~ el I fvr -:: ~~'}fI"gCf. ~ forrr7l #:; Hfadld ;:IT Frwcr "i! ~ fcdr crt fcwrrro "" :::-':::~ ~ .~ ~ ~ 'J?) fa" frnTo tT fop-;f17) Brfr ~ »rnr ~ faoT <i!t ifw ~ ~ t«f at Gft ~ ~ YOT ('iT 5z cro& fEJr trmf ~ etaa i aJi m:tr~. FfCRT I fER gyt fER ~ ~ tit ~ ~.«O ~it f;:m ~ .~ ttl" forcn.rT ~ ~ uT faT))fTO I.fflQR" fr ~ I F61fj{fC( Wr ~ ~ ~ fu"cf ~ jt fap,p-o ~ I ful:r c:rrft el ~. ~ >Wtr ill ao ~ it I "~31' tla' ~ w Jtfu' tra" ~ If' "ffiJ' at l.(d'" ~ W feR' ffiJI" 5fe' II (tJeiT 8Et) ~ ~ ~. rio HB t; ~ w~

m~ ~

~

~*

-

"-

rev ~

.~ ~

__

t

t

fr I mfto ~ ~

~ tft RVT ~

0fJf

CfO ~

I tro

fu1:r ~

m

89

tJT1.f3T s+ ~ {l.!O}f H'B- tnfRo' ~ fun-r 50 m fr ~ ~ . ~ ~ ill fcral.fT ~, ~ >;fTlfT ~ ~ mrF.f # I ~ ~ at fi.rz'T. #11 ~. ot RW ~ ~ Jfe' ~ ~

rn tmtft I
~
>}fI1,[T

~

all

~a II
"(@3T C{Ctf ~

~*~~aIEFrjfu;T~~,fE3?;lrn~~~
~ = ~ ~

.~ m ~

~

or tr'fu II ~
&H ~

~,

IDr" ~

a ~ ft:A' fr
3" reo;-.~
4J

f3"ff

'0

3:H1fe'
&rrn ~

I~'
l:fTCf

;itk ~ fisTmtt

~ ...

5'Ww ~ frnraT ~-. ~ ~
~

~

m-. '&5
-

~I
tT ~

~iJl
~.

fu'"JwaT~

~~
~

RB ;:rr fuR- tit ~ mft <it fui'r fcn:n-r

&d7i" m

m.r (')0f CfOei I
i

F<'l9' 92:··f1_&-

"~3 mnftt Btr ~II~, 0lC3" ouT ~II a-3"; ~ ~ ~ "a-3" f;; f;; HC@ t.rTfu" 11 c}3- ~, tfTfJT l:fIfj I[ ~ trl:f gcr He" )-J1'O II m fs. :e-rf3" 3"aT e 3' d If' ===
~ ~ ~n ~
fcra7)~~ ~ ~
(}7)

I

tit fa'r<!'3T ~ <itm:l ~ fuJT ~ nut~ w HCRT, ~ - tR'" tit fRF.rtt om mIT, .... 3" a- - ::ror ~ ~ ~ .... ~ tit ~, cR m ffl* fuiy ~ ~ l.{Il.J3" ~., Frwaor era ~ ~ w tc a- (')F.I"G it ~ iJ?i" req+ tit ~ ~ ~ I Frwa- ~ ~~ fa'r<!'3T ;tt ndf ifritw ~ I ~. ~ (~) 3"fl.[H"Ea 3" uT l.fU3' ~ un ,lI"a" ~. ~ ~
I~

* ro ~ *
w m
~ ~

Ercf3T~

0'ftW

~
~ ~

i! ))fTl.(

~

~~ fr .;:p-e- YO fur fEu tJ13i' ~ AIQ ~~~~~, ~.~~;::ftnft~.re-gtT3T"~ ~ a I ~ .~ ;tt ~ Rwa- ~. fa'"37> dt ij(I), ftrq+ 6" fNlf3T dt ?iin\ fur ¥r lflJ3" fr fcmT it, ))J3" R 9'S" >HJff l.:1fu'n tfT air y+, ~ Ri· ~. fHfwHT·, furl" :e- .~ ~ r:rcrET fuf craeT J I r;d. ~ <it
yo, t=ri"
I

tW' crure fur

~

~

~

YO I

W:r 3'Cfl'& ~

~

Ria

~
~

H'wo.kB-

ttl" ~

U7).,;:r~. eT Wcf ~ fRT ~ ~ ~ J'i5 I lid" aT01-f'f3- tit fuBit RB- ~ fuH ~ il:f tit Wcf 7; <it trifF.ro ~ = ....
)Ij~rdl2:3

J1HS" ~

uT

H<i16(1FdW

fap;p- JI ~
~

~ ~I('

~

J Jt.I.?)

fq:--"tt ~ ~

3' ~~,

1it ~

(tfciT

90

"iffi:!cmrm,'~

wre II Gr:y '~
'~ ~

~

5fEr11a-5f, ~om}

'Hfu trfe"
Sr.ro+ ~

~
11;1

11;?r&~,
~

~

fI'Ti!T
~'

ij(If'[

W .fFl1 .~ e- 6t;r3'" ~2ot'dl W fcag' fuJfcffl- crl ~
f
-.'+.........;1:.0'"'

~

1El"

a- tf1CT ~
~
<0:1

Wtr, R:3", '!RT3' Hi" eiJ Q 1a1 'eng
ii OICI~~1
~ ~

~e~' w -yfra'a' e- ~
'113"', RTtT ftT
~

e- 6t;r

~ GA'

~

.trl;R?' Wddla HI(')u,H'C")E"llfO -=

eiJQ'd~

~

air' ~H'-

'C!J21 fetJ ~

csTcfJ fuR1:fCI7l a&'

~

~ (~~'~) gr fait 9clT3" W '~'
+=--.--". v" r"" '0 H'}fdl;f'

k~~. ~
~

'& it !:fOi3"
1.faT ~

't!Ji 'iR" craif
~

~~

.

110'0
~j

1!;".....~'"'~4-.+'
~

.~

flm" ~

~

dTCf

fudfu t@ ~ J I fuR "~er

~ H'ut, FTiJT om:- '?itit ~ I fE:iJ ? 'afg
a1fpr

ut fa" ~

t fp-J

01(:1

'orut fi:n:f 7; fupwo ~
ffiRXT jf ~

fHlf 5- ~

fcrit 'gHd ~''f

m ~ fq H FaC!lg' -e-HOTa" t~ ~ w~
cwT' fi..r?i" ~
?)Tg

'-, <J I HOT

qn8'aar'~JIfuR"'ffift ~~-~ H 1 FI] ~ 1 (') it 'fu<:r am- mit' H?iT fur -&PT ~ ~ 9al"3t tit' tfCGt '~ ~ tfC(3" 'q:a(') 9 ~<;:; OJ 3T'~ It:<.J '017'5" ITO ~"1 fl1IR'Z c.rcrcf ~ '" ~ "" ~ em qJa lit 1 2i I

3" GH ~'m ~ ~ ~ ~, R"3T
~ If' (t..f;r}T
Lj 63)

1~

R"a'T'Q ~

fl11Bc ';J onft 1.Jd" ,~

~
~

lftft 3i" ~ '~
~
~

'?;:' ilW' f'T:n:rg mlfu' 0- a:aR- q:ra F.l1lt'" '(")T8" tit ljCf3T ~ j 1fu<:r ot'?i 3i" fE"J crfu fcwHT fu" # ~ ~ 0TPi" jt tm3T

~

aT

'f1:ro.G HFaqJg er ~
(')'Tg

~

'ffifO
l{i')

RB <;:!w'4<:t
5-"
HFdqJd

~-)jCBr

C~2f);ft Il~' ~

~

5-1 ~

~

ft:n:r;r ~,
~ ~ wij- ~

';:rfu

a- H3t iH3 ;Pf ~
'feW 'O<Jf"~

t!

~

~;ai'
(')T'g

~ fq

(l8 ~ l.[HHq Et,~
':atH ~'

fer
;:r?)

<;:!l:O' fu-q+ ~' t! ~ mw ~ ~ ofu areTt ~ ~ fG'!'d1aq1dl HfuH3' mJt ;J ~ I 'lfO nfi:r ~ >;fF/t fuu ~ 'JT

'a;J, '~'

creT

~'-e-

~'I

R

'qg '~, ---

fer ~'
---

,- '~

3" .<JTW ~ 3- fEH'er '~
fq @U,~ }}f'IlJt'O

Ad W:a-ro ,~ ~ (l')T'g fu<:r ~ . -=.,.. HC8T ~ '~ '~' 5- sTW War eT -j ; 't1# fur~' qjd lit I, el '~';;ft' H Faa 1 a "~ ~~
-. -'. ·iJ

~
;_.

.

Hd'1f3:T

'~
~'7)

'~.;:::.

3" 'Rt! 'D7l1

;;(;:r

fhr· ¥QT "saw fm' .crra-a-'-eT fuJf ,~ Hwo ~ 'wfu FIT arcr aTa" Ff'Tfu1r ~' ... "
'.

~*

~

'1J7)

treo

tr.ft!

ffifS'" (');jf ~

-:::;:

ro

t!

ar<tt i:; fITaT ~..... Ffut·~ tfcit wctt ~ H<il61' d fuw J I ~-er 'ao &it" ~ ~ ~. ~ '(iTP.i He? ()jf ~, ffift ~ rr ~I fuR' W ~ fern- cfra' ~ w fair fro ~ F~'d'dq'd' .~ it fuu ~ a-? ft1J:R; ~ ~ &- fu<:r Fr3" W ~oro t@1O = --=, ~ <J7i, ffiJT ~ fr ~ 5- I RClT fuFr 3' ~ fuq' CR){ ~ ~ er fro ~ ~, 'fu" mft ~ \Jfo CiT ffd w W ~ fEu nJf 'cffir'
:;:;
k,.

*

91

J1cRT,

fur ,I{ ftr?;i- 0fr.r0 ~
H FaqJ:g

?:; :::::
~

tfiJ}f

Uo ~ 9JO fuotr'
~J

-tre V!1l3" ..

w

6( d'

g(! ~ ~ t{HBo et fHUcr

~

'3" ~

w~

gq ~ tJT I fuit ~

(')Tg,
'

J(';:re- ~

gef

3i- ~ J ::;rt ~
I~ ~

fpq Hui:,:gtr

R9;:ray
»fFfif

J, R ~.

~ afui{-crorr
tft

fu-Fr ~ aTCr"Hf3' ~ ....
?OCfT

UoqoeT

t?T ft:rqa

-fE"&.ftrjt ~

fr ffi"* -g ~
trd3T ~

q:ra
~

w~

'\1 ~

5" d"tit ~
tm" 8R~,

tftraT ~, ~

fcra1i J I H Fdq]g

tlOBT 3" ~

cit ~
tJ -

<i<w-~ s+ tJO &"eT ~
...

tlO3T '3" ~ Qer ~I ~crra7),

l.lO >W1O
-

tit ~ fffiJ f;:rjt fur {?ot @'Va u}fBQ tit fCNlfT" ~ I fErjt ~ ~ m aTcf aTEr ~ tIT -e- "if8 kB fuit fw;vg tT lId(c i ~ I fu{f ~ ~ ;J0 :-"aor qBT, nr3' oruT, H3- RqJ otmll~H' ~ a~ nrtit, )).fTi)' 3"a1f ~ 113(I"ff ~ fi.roarHf3' il"el, Ara dj 8 ~ ~ I t" (t.f?>r 9~Pt) fua d Wop<±1 tIT l.fB1O C«f7) ~ fu<:r fuit aro ;:t ~' ,afu ~ un ~ fui?- B- nfuo ~ ~ ~ "Hdf ~ w full cn.rc qT(J7) 5" w fuo sot trfmr eT s1f <it fr ~ :j mff t

fmt 3-'~

<it J W ~

fr, w ~

W
qfu ~

cNW

fi:w

i&

3i"

itJdfl'

c:1' ~

::-....

fap;r-o t!l"

7)I)f

J

fuu ai"g ~ f;::m-e"r /Nt[ fu?iT
~ d

~

~

A]"lf (fu) wfuw ~
g5 ~

fHit 'Jt 5" ;:r fu- ~ ~ kB ;1;J fr I
:::::::

w *-fecr1ft mit Rer I fucfrET
qrg 31"' ~
~

fu"

~

Bu ~

Hut '~ f&r cfit fq ~ 4fnra" 3'" fuo+ ffir fcrit ~ <:lJ ~ 'oR? ~, W s+ ~ (R'- tit tf31" ~ ~ -R'ala" fE"H ~ trrilW",~ ~~ i!" ~ oraor '~H QHd lfT'ElW tOfl ~dfl rrr- ~ ~ Ffifur '(")T"g B3" 5c ~, ~ H0 ~ ifcr B- ~ tit Be ~ ~ ao7)T tRorr! 'ROTaq Hu qrd?) tit ~ PT fo;:raT ~ ?)Tg ~ J I ;:r ~ ffifto ~ Bfuw ~ fr ~ ~ ~ HTfu;;r- tft o-aToT

fEnr'

;=re m H ~

m- ~

~~

~

92 t'" ~

ri

w~.~

IT I fuJ

om €Jq"t
ROTa

l.JTlicft ~
7)r"K ~~,

~.qJt
~

nnfTl1~,
fi:rGf3"
fn:po

n-ri! P'fu II )){n::ffu, ftrf¥,
wf3A'iJl

rn eiren ftur

oreT J J fmS m% gHT adi'J'e ·<:101

g-, mriJ

WWJII ~.,

tJlF3H'g If' ~411
»fl1.!

if 8Cf3T
pr

pt

far>If17i 'l{lfAo
l{'lJ3".~

frFro 3'" ~

ftrJt ~.,d'fu ;::rTtr fr,. ~ k:tr 3'. flu Q icil .~ ~'I ~'~ ~. 'Pl1 ~ fr I~ 5"2T aW; er ~ ~ r. ~pt fudtr- fuo+ ~ mit I fE# m ~' 'RB l[HBo tT .f<mtrr ~ FEf3' ~. 3' ~.

trel ?i f#s'r ¥~ Itt

furmro
I.~

if fugr~'T fuJ' fa'r,r-Q&m- '~ ill 0"iJT BCfeT'1

a, ~ ~ (~

tiT· 1""1 i<± t" J fnR ftm ~tt

~) ul ~

~'

ttl

ft"Il:r g fuotrr
fi..rg '~
,

1=fT"t!T" U 1

'"

fr

Ra'it·fr ~, 9H 6 fuR" ~

m3"~Jfuv. ...

~*
-

tT

'=

1!fcIT. ~

-5 '<it ~ ::::

am- 't"" ~
_.

l{3T

-e- ~

5-

tit

"~,
i5O(i •. ~

m f9" .. mrr ctft:"-~eH '~a
II

fEu 'tJiK, ,aa-1it ~
'81fftrg IfU3"
~

.~ .~ ~k tit ~'1fl-I3"

rea ~.

~ ~.~
;:r

Fr1'r'<T' ~

a~ ~
~

~

m
''8(!

311:'

tli3Sii]i

IJT3"8'T'J

;:rtEr

yfma

tit '~ fr ;:rtEr ~ II Q'-I II

"~~,~·~II~~,~~I.I~ .~, ~ ~ RTfuII ~
yol:f ;:r

citH3"c;ftf uk' iJ, ~ (OS ~ ill i; r;n..rg OR" ~j I.fEo+ aJC!T ~ ~ ·ifuT ·ftmT· fuit ~ HTfB:w .01it qo E' ~ eel 3'1 afv<±-3' ~.ft:JJ fur ~ ~#.~.~ J, ;:r 117J tT·l-fTfu"a- J ~ fuJ"~ <it ~ ~ l.[dTC ~ ~~
Hfddrd=. -

fF<sr-fEq ~

~

a fa" fi:rait tft ~ RJfaTal tit uTe j, r~ C"l'g it I ftrit m
<ibral
',3 ..

'3'1'fE", ~

mrftrlf'

a,

ot

aTa}ftfi'·k
"...._.

w'Wu~'
un R ~

lJt'TO (~

~~Bfuo~~~I~Fi'B'~~~,mr'eT cfu8 ~ ~, FfB" E' ,&. ~ ~ ~ hi:w '3i" Hfuw' c;ft oJI t=IT .~ I fuft· W '~

~* fed' ~

·t.rfmrt'&

l;fT ~

93

fi.ffi"eT~I»rw(jt~ ItldiiI (!1 kB"~ mil §f8-11 HO ~ d1}( ffi>w a- Hfi:n f) (tJor
fp-jt
W"iJ7)

?lJf~I~a+~Hfdqgl

tMfl-l7')~<ttit,
~~.?)

~~~
J, "~~, ~

J fer >rftr
~

3Cf

fuR

<ij" '~saT3"',W

fum

~

tp{Era- ~"~"

tT ~~)
~

cR~"

W ~~ ~
cfu8 ureT f1T ~
tv ~
U(JHi" ~

~

~

~

fuR" fumf tft tf0 ~

cr fq Hwo ~
Ifu:ro

k-~
f}.ffizya ~

~

m;:r

tT am- ouT cfuit I rr&et J, fi:o:ftft ~
tit cfu8 ~

rev ~

(Hf3qJ~;

tft

*

J 1.fCf
~

~

tr3T tft ~ I ftrR" ffift UQ){ -e- mr R"B ~ 3" ~ ~ tfg, H7ft ~ R-e- ffi3' ?i
-. ,_ ::

R"B ~

~

tro
~

<t,WO<itJI
tft fEo+ ~" ~ 7> fu* ~ ~w~ ~~ dlO1-W i;~ V7) I €toT tn" ~ -J feu ~ fu1Ta" -_ =. ft:rFr fIe 3" l{HHa" ?P: 1.f18" 5'fuw J, ~ ac 3- r;fcfr r: w) ~ ~~ -J Iafg Gft ffift fr, fR' ~"~ iN fu7i+ fmt Wi" ~ ~ H' & I.[1l-f3" ~ J, ~ ko A I & fFFRT <irrf3" ~ ao7) t:n" eft ~
HFadld ....=
u

~

ao7) ~

oj

-

5"1

firn tfU3"
"~

rem ~ fuq+ ~

~
I) _

t"" ~ E"""

::r:T ,:.........._., ~ Iio.oII!U 'Nt.f~'

fEot .~
~

trra7iT 5" tf fEo+~ cIT u.....
,

~

~"ffirr

a:i37i" ffdT ~,

)}{Tl.f ~

a it, ~ ";:nc+ ~ ~
~
~1I" ~

m- ~
~

~,

t=r+

IW
RW

.t:ml ._

;:rtt"" ~ I

tlO"tfj ~

€lal~
eddl'd

II

»Qfff" ~
~

~II

~

~,
~

»ftfff

()1R'~ II ~

y}rna"" tit

~ weft "Q7) ~ ?)T7Jl citH3" }"M ;:r-Ff&" I l.{ifIra' ~ Qd}f ~ ~, ~ weft fi:rRit lRr CTaCf ~ warw" fu3T tit ft:n{~ ~ €hId" ?iit m -J I"UZ "fu1:r ~ "il ffift Bcrr 7)Tg 11~ l@t f:t;n~ ~~~~ ('i"Tgfn9T=st fcrJT 5-1 ~ ~ tra1f ~ 'itt ffi I fu-R- Frwd R"B <tt feJr ~" 0TPi ~ M}r we- arrr" fu'ir fu..r f!T f(')aa J ~ 81 ~"' yoT ~ 3" RBT ffin?) pg R cB OT ~H-& ~ ~}-[UT7'}"~ ~ ~ -J 11..[HEo t:rr~! ~)}fTlf
I

m &"e! <tt WAr gm- (,)<JT,

ftm tft ~

94

tfmir

f;T;rc;rraT ~

'fogT

k c:rir cW"' (~)
~~ ~'
~I

tmeT aIDf3"

fE1t 'ffift

raw~, m ~ ~ \]A&
fElT OR' -

Afadld ;:IT'~ -= -

?; it ~

tit ~ ;;IT ~~

?; ~ =
I~

a(I)

era- k ~) tfu' -& ~ f~ fulr
){ija
!ped I d I

it I ~

~

mr »f3' ~ ,!5- ~ i} ¥ rfu ~ ~ ~ ~

qa;r' ~

ffl3T offreT ttl ~~ 3l@l:f

lfu ffin ao k tIT ffi1cfur cit

~~I -,

fmTo ~

~, ~

fuotp-

RRit

~

W tpiBo tft fcrolrr Rrn ~ ij tit ~ fuur fap;rr' ft I i'i/t:P" w ~
~ ~

fi:m ~

~'

tit f?)ijy 5' ~
W'aTO l.fICf

amm.r

~c;H'afa

f;:rn- mffi:n:r

(iTg ~

~

a:- LR a- ~
s+ ~ ~' ~

'tfg 3" ~

~~<ttODtw~rfFHfuatrr~~~~~ ~ )'rr8"aT ~ ~ 9l¥ HTfu;;rr tfr fu"trf3'3T it ~

~~tnfRo~titOV5"~gT~frl~~PiET~ ~) ~ ~ qat{ '" 9T '>;f)jg' fr, ~ ~ HO' ~ cR-' <tt l[OTZ ovT' iJt:11 ~
'91 ~
~l tfd" ~ (~) ~ ~

~
D0I

<it

am ~, l{Hl:ro
J 3" ~

w~
'

flpacT ~ ~l'S'Q~ HiItit ~

fuq- W 3i ~ Rt, f;:rn"

w-a- ~

kBrcr cft30 ~

w~~fr,ft:rn-~~tful:rHwo~fW~~ ~ frlqJd~:!,c~]~ ~ ¥

it frl

"~~.~owfull~~'.oJ~~ll~,

~

uro

tl(JI'CI' ~

mT. ~

~'f'

NT ~ d'"iftiT fq ~ ~ ~ it-cstlrsT ~~ QfO?;1" ~ ~ ~ l)ff3' C(O() ~ I fEJ:r ~ mJG" creto t=ft ~ ~ ill), "~~ wftr ~ J:reT If' (1ft: ~80) ft:rFR"r >;fOt:f fu~'~fer ajClI ~ ~ ~ ~ ar8 fr, ~ ~ ?WT HCf€T, fifu 3"a" 'a- ~ ?>N ~, tra" fr&3" ~' '~ ~ mm:r Cffi!I" fr 1fEJ:r gEt ~ BT fu"37iT trw ~ f'#E Ha I d ~ fi:rrw I R" ;;it g'S'" tffi;p,.rr ~, Ffg ifffrTtit ed' a1 Jc ~ ~ w crtit I R aTg'A"l1F.lz 2V f.ffl '~ w t!J:ft ;:rq ~ '~, s+ 'fEi" ~ F~H e Id tft "8;.r tit ~ Ht ~ I tt ;;it ~ ~ Ww, ffife' ~ :Ja" ~ ~ futJT I fu#~R9gs~~~Ii€t1e9Tm-~~'wcit~ftwl

tt 3' fiffi' ~

t{HBo ~fr

,,1

95

.;:t weft· ~, qa fW,fr 1f3:r
~ fap,r-

fr fq

ft:n:I"* ~ ~ ~

~ .fw>r- s+ m-W fer ~. H9 gs- tp1IT ~ tit ~ >1ffiBT 9l.f TI-I fuR" ~ jj(;jH & »fuaT ~ fR" ?)Jr cft3,- W HCft1T I ~
{hr ~ HTfE;,.r- Ql.f = tit irtr <it3T t=rT ~ ;;:

;ft ~. ~

.aT ~

13ft. ~
;:t'<±t(

fv:r ~. tal ft:rH"ro 3'" ~J

*

:J I

tfar3T .~
I ftroot ~

wfuw ~

:J fu- ~
~ ~

t.@Ec ~

m-~ ;:rT ~-~ ~ ~. ~ un, ft:ri? ~ fEiJ r~~'dQ'd' ~ ~ e- fi;r3r, fmr.ft fu" Qq
i~~

cm:rc ff lPmr ~

~
~

~~
Rl{T

~

aRor ~

Hf?iw, ~ ~ ~

·are tfa'

~
~ ~ ~
.H?)}f

fEq

rn- f~~'dQ'di ?r
Q"§ ~HT

~

~

~ t){tqTO

I fuH

~ fu

fuB" 7jffi"3" eft :J, .~ otcx eft J! Yo cit ;J n8 unr cit :J I ffifuw a+ fF<? il H9 ~ ~, ffiuw ~ ga+ w w ~ ~ m, tRf fEll ~ H7iHf3- t l{HRo ~ Hf3" tJr .., ~ ." . ~ h-.-.-. F. f.HM'lffi13"C(" . -.::I- ~ ;JlleM arg '-' ."'~. cr gorr Q ~ qo I'I:!-d' IIetJH8 ~I ET iTt F~Ha'd HF3<!.lg t=IT~. ~ m~ ~ ~

3".

~

~~

fl:lW 3" FniE'c ~

0fHa ~ ~

8'Hdai ?;:.t:I?il1 ~I

~~

~~ ft:.r

f;:m 3'" ~ f(,)HF€d qo ftl3T 'faMr, lfg ~,

t~~
v

~I

~
~

HFaql£, ffi ~
7) ~ ~ tJ?)

~
~,

~

I fq ~

am- crcR-"J7l
~
B'Addi

Fr<:ftT I fuR" F~,d q 'd ' 3" DC ~
t~'

l}fll.R""

H}f5'"$~Wil
~~.

k,. F.I'Addi
F~13'dq'd't

m fulffu3"l~
fap;fT7)

f):l"t:l :3'~2lf-~,

~ wtffi", ~ tft crrfa" .fi.B, q;ft .o;jf. l>{ll.f. t arf3- fr8 ~ k

tiT tT

.ft:TJm fer ~
"~ ))f'l:ffu

:if

fum tr0T.fu<7

~m,

t ~ a-w rn f<~hl'dq'd',
C«J7)

p,.~fu<:rT
3' ~
~

t'ddl'J

~wac(ar

farwlfuH

't:'T jI. ~

uE I

~,

-ao}f t »f1l:ffu ffit! II ))fTtffu cfuit fmf II ~ t <B' .cit3"gq II .~

Hfu ()O ·tlfn ffi') Rv If'
tT

II ~ mo, ))f11;ffu ~ II
I

B'Addi

*~

~

fF.:r fa"r>fTCl, ~ ~ .~ ~ fu-fuw. m, ~ tft trcBt ~ Wi" ~ ~ 3" Wr ~ ~ ~. ii, fR-J§" ~ »rnr t

* ~ ~~
.~

86

~ rn ~
~

Fit;::rr >rs~~I~{~

~'~'~:;:1f3" 9al3T ~ ~

9'a'T3I H7l ct yr:rcr ~ iJ: ofu arB-1

t.raw fm:r k sar3T ~ F~ti I au 'a I ?juT ~

m,<tl- ~l..IOW
~'

ktJ fc# f~'d'aqld'

auT

I

m fEHd al

y-dH,

§1r' :3"' ~ '~' ~ ~ I Jo<tt'~;:ft~, tT '.[B1a ~·I eft ~

3-m
~ 3a"

~
t=I?)3T

~'~~'8F
}i'fJl2l'c'l ~~

lif3" fifot i; ?t fu?r f~g I d q I d I i;;Jt ~ §U" H'3"'~~ii fu:R- foggl au fa ' 'cp'w;n:r wa- E" rrra- fuR f~'3 I dO' a ' i; >l8.~ C(8'~' ~'3<j"<;ft, 'l2l'<'i:'!'je·9O"f3T
'ftigr

~, ir ~

~' a-or 3"Q ?)jf ~,' ~ J- 3i" @0t ~ ~ fi::r0T ~ u1:fr ~ ~ '~ 3" 'Q"CD{ J.{WQ t!f Wi ~ .~ fr., '~ fHft{3",~ ~ 1:8 ~ ~ H7l. r,G- ftffir3"' Wi13d" -eI ~ f~ R ~ m) 'iF! 6 ~ Ij'q ?-\..~ (')l7J;' ~ffil_[ (f(f f,/a' I f.:n:r ~ \R'" ~ 9aI3T' :} ~ 9OT3T, ~<'i:'!3 I. d~' e l:>f3"' f!l d C< I al9dT3T e:r ~ rrw- rrfu ~ , '~ ~ tr mIT 'fr ,fa 9 'PeI 9clT3T ~ fu<:r fJor aT 3W ~ H7)'i- ~)' 3 , fcnftW ~ ff'PJ iJ: ~ i}fif H I u'al'l ~ (;1'3, ~ trfJW3' <it ~. ~ w fatrr·fr, ~ ~' <:TO fuW ,kg- fuq-a.~ ~ ~ (J7) ; N '9OT3T qrp; ~ 3" ~ ';3'" '~ cmr Ii' f(j l!l' l'l i;, fuR- mw-ar 'tIT ~ ~' .~, ~ i; t.A"<!" (gqtG) ~, ~ FIT, .~' "(")'T"g' tft ~ 'g:s" ~ ~ t!R H7l1 ftn::r ~ i; ~ ~ ~ 3". ~ ri11:rw, ftR"ffi mwar 1{HRo i) ciz ~; ill a a r(!{l eT <it '~
u
_,_. iJ......

'~'lffT1.RT ~

rev aTA-, ~

fu-q

alit

w fr

a-a-&J

ft:rn ff ~

ih? ~(!"

~,~

~

~

'l.J3T ~

fr fulfOR

~* ~

~

''m:fH

fi!3T ,I
~

"~

cit3' 5"fu ~
1

~,

5fu,,~ '~ JRJT R"fuUH fRfu" djl~laf dll~i§ II qE If'

II s+ I

wfull·iE", cffiJ afu! ~

>wP:r

0'

ffClfJ &-it a-fu II A ~~ ,~ ~ it ~, ft?; f~dP:e 1131"~,

~

wfull§

wm cr, ~
~ ~

fHif ~ ~

k~

~

(})j~d'd~'e)

-o"T'p)

m- ~

m f~
<ilB

'au

~'aill5-.1

~'HtHa-

'Je trr 'crro?) ~w';:rr 'fE:Fr'eT

1

dI

~ ml'.3' B'8T (~s:aT3T)<iI tfh:r3'

97

Rfur.8 ()TW 3" ~. C(fQO ~'i!3Idi;l'e t!T ~ ~ ~~,.~ ITI furr~, o·3t fu"R" H3" (')l""g ;:rrm-r ~ tit ~ ~. ~ .~ >;f3: r:.. f ~ j .~ fEJr ~ ·~~·llBf~?OcIT ~ ~~ 12%· a-g.~,.~
.ar,t

fcrit <it

t{irtr.

7)1'"g

ycft

3W"

(')T"g"

~

'lTcSl §", ~ ~ ~~ ~
~t ~

WB 3?,r or· ~ f'2Jr 'ffitt. ))1 ~ 3'd
~
ffi!'. ~ ~
iJ()

·aJ·J
'il' e1 fi;iiB id 4 'd

~ fH?;5"

a- ~.

reit· ET ~
~.
)(d7) ~ _

MVa"'1

aa dfr .R?r, ~ 5'E" R?r I ~ ~ w~
C(d'

~ ".~~,

I

if

1

0"11

F.I"&BT

~

(Ff'acr)

I?f3' .ywm
IHFditig
Cfd?)

t@3"

.~

wa- ~ wa- ~ .~
1
u

ffi
Gft

Mal ~
~~
HdC)

I l[a' HfdltJg

tft ~
.,

=-.' ~ h....,. ~'-r..-~, ,eM

,8-m-=r '~ nn.'''_' .

00 fq fuR ~ o;;ra-. ~.. _ - ~

trr· t.[BlQ ~

@n+ ~ &fue _
13 [~,e

furr· ~ fq R¥ FaPwo ?iiJf fi-rc faur 3'i' ~ ~

Qe .~
~~

ffiRTJ 1f,::r3- ~>tf;:r 3Ci fE"Rt!. l[BTCf CNO ~ .5"2" i)7), % uT ri N ~. or fr ~, fe-J ~. "2 rrra: SOH' fuTrrrrnt ~ if <tt l1ift fap){lO n.if CW~I faGTa ~ I.IHBo ~)--f(fift, ~ av, fH-rrr <b;rr ~. ~ HCRT fr I'~ f2 G' ~ fu fR?;T ~ gtf ~ ~ ~ ~~ fr, fuR' w ~ "fT1.RI14 I <t C{ lift })fTtf <it ffin:n- -J [~ QH& ~ ~ .~ ·tft a5 ~ is" ~.~ ij"ul '~J W djdt[l<!l· ~·fEru ~ fcwrr- fr fu ~ aT ~ ~ 5",;:r
W

~ tfg

·fF' l1dt ~

.3i"

frdt

(')jf,

ft:rn- .~

·fHc ~cr,

trr

))11«;iti

(tbf<f

Fa9'fa
Hd7)T ~

~

ftrs+

w
~

em

mr

l~

~

qoer JIl[a'

fuo ~ ~ ~

~;it

~.~.~

<tJdal<ij ~

~ -

"Fi ~ ~,&3
aJi ~(!;

3"a' ~ &' fuR" ~))1~3Id~lel r~BldQldr tit fi::fq ~ ~ ~, .. 3'i' ~ -= s+ )f(nff trr ffiRTd ul fc:(ut" ~ I Qe I '= <}orr R" U@" ~ t F1'lg 'gfu RQ'if ~ II ~(Ii"Te r~
~1G;'(!~j1d II

~30TaT,
l{0.ra"

·uot ~
(')Tg

~!

'.:(3 row
i(,

",I'd It'
7)Tg

~ fur .~. :3ar '~ ~

fEn tMft R:B H fa qJgW,
tit Fi4q ~

it .~rea 'tft<:t ~ wa- 'A'd'To 3"a" dt ~.

war ~

UTa' '~

~~

a- ~

'3" a-fr ~ i)7) I fq fr l{Hl:w, .u.m .~ ~ fumlT· ~ ft:rR ura ~ .ijo. era- foJT ~ I ~ ~ ~ l'reW ~. fa ret!
r

am- ~

g: ii6

;,:rr,::;o?JTHCf

(J?),

ft::mr;+ ~

~

3' ~ = ,_,

u

?:;
;;.'!:

I}fTtJ

<:W"

98

~ orar
~-~

·ir I 3fft ~
.t=f'l.W
did Idl)ff ~

~, ~f1'Q(! ~
ani ~ .~ ~ qa. air tJiI) I ~ ~
::::

~ OT"

dfr
~t

3'a' ~ gtr ul ·airg.tf, ~ tit ~ ~.ar;:rrtlO!:f,

t

~

~

\J?)

3-

ffip-·ul (ffG ~
of§" ~
ijJC

-

arrreo
lih=rg

U7)

I

"d,,~FiJ ~,
~ ~

~l..fT<it~,
t=l"ro, mfu"
At"".~
'"

~lIdP~ru
1

.:::.......:.. ;::;...._cIJO}fT t'~I, HtJl()

f. II dP$ f,d ~ Ict'eelR

fHftr m1l:f ci1'ij d

f.;:..""'.'80, €li;fdl7fT • .... j: e ;:T ~
~
))fTtf = H?)

II djl~ru

~.

(')'1'# If' ~
I~

fr I.{HHd air fltrr .~ 5t, feu UW, tffl3" ~ U7) I ~ fuR gtft fq 3ir sr&lf ~ Y?i'l gcnf ~
~ qa-o ~

~.~

~

uT frt:rr 5" I ~ -

~

~~.

~-a- ~- ~
ITt ~ ~

~

?:r,

tRH" CJTtt

U(')I ~

J &"ltOT ~.'fu3"

tr

~~
I ~

<tt 3i:Jr

a, fi::rA;?"
fit

~, R" fq ~
~

~ i!t ~ 5% ~ l{HBo' ~ €ddl'iJ

q~ ~~.~

QJlf3'

QH2

fcc;;~lfdl)f1' ~

q](!'

orrfi!n ~

fauT ~

J

fr I WT & fE.lf ~ W a ~ fu" }fC) ~ tfmo »f3M fffi:p- fr ful:r geT H?l; ~ 3" H7f·m Ha- ~ f:3'* fi..rg. if ~ ~ q]Z orrf'E?l ~ ~ 3T W t!T Hgl.f tit ~ ~ I ~ Jfea T@1..I' ~ fr ct > ~ ~ frE', frnro ~ jfgr ~ .(J7) >18
fup,fT?iT ~

~ 'fu3" }fO 'Iifuo 0f1..r3" W 5" ,-::...._. tit 0T0H"8 ~ fut* "H(') >ffiJ 1Wfu" futJI fr I fuqt ~ ~~ ~ ~ tit ~ ~ ~ f1T ITtV o.fu ~ .~ 3" :oT'53" ~ fcrrn.r?> W ~.

m a

~t

J

Btro .~ ;:r ~ ott OTH mfr fj ~ I ~ ~ iJI'it ~ 3:a" dt i:!l<!" uaw Rif3'. ~iJ(I) I "d I' G;: fa fRtr RlfTQ'l ~, d II Ii;Fo Wtt ~ II d II Ii; f(') R3l R"3l fr3'tit, d I'~ ftJ & ~ II dlfi::;f6 tifa3' tmf?;- ~, tJqf !Jq]'
I

~

t'T ~

~

m:rw-illr;:p-

F)'2't

fuofj Wtr fr ~

~

~

rev ~

~,

·~·o#lIal'~ru 030 ~
cr?i

~HQHufot
~, ~

tJQOTTHS~lIdji~f(') ~If'

3trtl

fffu ~3d'r ~ ~ ~ Rl1"tft ~. tit ~ J~ t'T H3 ftr:u fu" HHn:ft B-. ~ <it ~ ~

a

-e- ~

3Cf

Jfu.r3'
jt

99

aFt ~
~ ~ ~'d'dQidi

~
0

·OTK ~

Mra ~

at:r ~
tit iJi!'rea ~

JI trO

3"ffi'q Hd ET Hl1Rz ~, I.lO WlT ~,
~~\JOI~l{H1=Rr-&~

fl:il:rt orif' ~

fE1:R' ~ ~I tEt:ft U~",
f'€'didf~,

(~f

~

famf t?t
r~'didi

falwo· lf11.f3' a:iR" (J'7)" I iJa'i@'3' wij" t:raT ( trS" Q1'a'a" ~ ) "a- Rat (Hrac::·el 'SC<l-ir31:rr 'G'C!it)uT3"aT ~ ~ m unl iJa' lIY3" wa- iirit ~ ~ feN ()T fM ~. ~ nre ~ tit, ~ arrren a'iJ('jT ~ CImf Hoe' uo J
iJa'~iircf,~¢))f3'~~-~~3"~-~ faFH'rn ~ 3w C[IC!" arrfi!o ~
~(~)wqJ<!"arfi!n~uo~~~H"lR"(~)
?)Tg ~.~,

~

~

~

Uc')

I ~,

HO ~ )fu

k

.mR' ~

(5T}f

all (fap,fTo

em)

lflI'3" ~

<J?i .• f;::rm!

tpl.f.3"~~!~~~~~HO~~~Ifu"W9lit
JWcJOr ~?)I)j

tV lfT3'1<').>iftro HG gUt HO ~

~

~ liO glit ~ f! ~ Wit ~ ~ I fa@TOI .?i"fH m;' >ieo (~ WOfcf l;fua) ·fvr }fO gUt >fi: er, H"3" (H"aO) ~ ~, tRT cret ffif1""l8 .~ farw Ifro .3"a", ~
0Ff·~

1.f11!h.f ~

ortr ~

;:rteTfr, Hi! 'H03T' ~

OR" fu"W- ~

90 ;:rT"e"r ~

3" 9(RT affre'r J I~-

fr, ~

'dfgw

;:fi?fr

l{HBo ~ fn3i)' ~ tm: ~ ~ un ~ ~ ~ f;ai; ~ EO ~ al3" W' mrr. ~ wa- ~ R ~ ~ ~ k~, Q(1ji ~ ~ ycnr ~ ~ ift;:t ~ tpta ~ uo I l1'Cit ))fO'UO 3lalJT .§I ~ ~

~

~

~

~

Fi!a('Ji(J)

Cfan ~

~

~~

3QT tit qJC ~

~

trO, ~

tit ~
--

~
....

unl

"al'<:fd Htr ~
...........,;;,n~ .....I!..-+-.

;BOT, al'~fd

.tf1<!T. ~
_

II dji~r(}
~ _
t

~
~"'

~

<Sdi!Ji.'Ii, OIiQ OIIQ al:f Q10 II air saT3' cn:rrH' II ~ ~

<I'9 d If'
i

a,,~r(*)

~ 11f!'1 ~

Hin?
03'

dli·~iij

t

R

H

H~ mEr '0 ~t

9i~i(i),

~

~ ~ Hir .~!Frif 3aT iU<!" aJTfEn ~ ~ tit iJa'~ lflS CilaOm3or~ ~ ~ ~ Uc')1 Wf ~ ~~~ "ffim"" -t3a ff ~ ~ ~ tm:,

~ ~ fffirit ~?;:

1~

ifti:'

fffin} ~

~~

~
r

un I

OfT ~

RaT ~

3lffir ?;: 3"

rn~

· ')0

~-~

i:sH -t.SJW> 3" ~
Bcrrm ~

*, H8l", ~ W rrc ~ ~-ia,
~ ~
._ oJ

lfsa', .~

n-rrfe' I ~m3' @, crnW ~I

;:.ft€{-,31.f3T fE7;T ~ ~ a-rjf ;ft D-er cit3T fr2T J. f;:m f~ ~t ~ ¥ trr<ft ~ 3" weft f1p;r-pJt i1:f l.Rt :f ~o fr I ftrciT· ~ .t=l?)T ~er ~. ~ ~. Piurer -Jfu:w = <:Jt.rOi" ~ 3" <IT <itr, ~ ww ~ t@:r" rrcfto U'07) <X(RT ~ I ftrJ tft? tft ~m ~ fuij fm" ~ tMrr tt I ~ fuu· ~ .~ i= ~ ~ J, ft:rn? fu- t' d ~ '8 frt:r \J7) t ;::fR- C!_TOHf3- a-rjf Hi" ~ q5- fu- 0J0Hfq t'T ~ ~ f.e7Ji- it:ra- cmrct i;~ eT a-;:ft
tl('j"i;;:;;
oj

*

-

-

au wa- q03T Rd'R, fpH-wfN ~-~~~5i! it~fua= .;:fc .ftrq ~ JO I # Wr ~ eo- Ja- ~ ~ gr H FdqJg tfttrr ~ lf03" <it dl fJ d 21 ~ fucr'2T ~ I~ fu\1 W lffTl-f m UOifT fuB fuR·af?;- 3-.R"a1f fu.GT J m CR;--CR" RB, t=ta--;:ffi' RB)

g;Jt fum ~

3"~~. t:W ~~. ~~~ ~ 3t ~ijOtI

-J I fu;:r

--

v

=.

<J

tJd'i! B! ;ft.~

~

.t!T ~

~}fTO

J I Wr

-

~

u!He ~

lIM'OIi(j

~ 4HBo

>w1J ~

~I

~ ft:rtr lsnrf 3- ~ ~ ~.iJ7), fur ~ futT ~ J, >rrir fHEr ~ fro' ~ fcn:r 2V RB 3- ~ ~ tt I ¥ lff;:ffi' ~ tr ~ (!Idl'l·d R-B wi tt fu-.ft:m t=rCI,f ~ 0fmr tl"c:it Ql-r ~ ~ t?if tit W ~ >JfTl.r .<iHer J I tid f;:fu ~ lfrr I!~~~ N fuH Bh=r ~ ~ In-r ~ ~, W €n:r tT t.ra?l au 0Vf ~ HCRT I ~ -~ ~.3G'ffjEr ~ ~ ~

BCtmJI

::::::

trffir ~

t!T ~

dTOhTI- kB" fe<:r ~

fr fu- ~

.Qtf ~

~J)~~-~ortr·~aaif~-fupw=JI~·

~ fr tIT ~ fuu J. fa- ;:rtr )(7) ri fu'3- o~ 'Piit fFcf j-#JO.f1ir€[R-~RB-~~·~;JI~~~ t'T ~ qate- fur fuH ~ ~ ~ tm.' tfcrr -;:faT 3-t dli ~rt'I V-, ~ arrfR- er cit mG ;J I H tnfRa i; :;:fer -:r.ra- .~ .~ l-fo ~ ~ 3'i' <JO ~ i: mR- <rfu-z t't at Hnzr tROTT I ;:ro ;:fcj- ~ €hi fua~~ QH-;jz ~, wir Ha- fucr q" ~ <it fp-q. tray ~ un >;8- fur & ~ i; ~ 01.f kB UOlZ qo ~. (J7) I fuR;ft = =.. -:::
..::;;:

~

.

mr ~. ~
I
• -

Rf3dld ;;:IT fF7)i- ~~~
~ oj

~

tIT

al'Q~
-

gr.;r ~

In-r 01it ~
....:=: -

*

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful