Facebook kontrowersje.

Lubię to !
Ad Days 2010
Grafika: http://www.flickr.com/photos/36279450@N03/4706883545/

O MNIE ŁUKASZ GOŁACKI SOCIAL MEDIA MANAGER

KONTROWERSJA
ROZBIEŻNOŚD OPINII POCIĄGAJĄCA ZA SOBĄ DYSKUSJE I SPORY.

REKLAMY KONTROWERSYJNE TO TAKIE, KTÓRE ZASKAKUJĄ ODBIORCÓW, WYWOŁUJĄ NEGATYWNE LUB POZYTYWNE EMOCJE. POSTRZEGANIE REKLAMY JAKO KONTROWERSYJNEJ ZALEŻY OD POCZUCIA ESTETYKI ODBIORCY.

EMOCJE WEDŁUG IZARDA
ZAINTERESOWANIE, RADOŚD, ZASKOCZENIE, GNIEW, ZMARTWIENIE, WSTRĘT, POGARDA, LĘK, WSTYD, WINA.

PLAN

1 2 3

FACEBOOK MARKETING

CASE STUDY

FACEBOOK KONTROWERSJE

2/3 GLOBALNEJ POPULACJI INTERNETU ODWIEDZA SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE

Źródło: Nielsen, Global Faces & networked Places 2009

CZY SPOTYKAMY SWOICH ZNAJOMYCH Z SIECI ?

Nie 37%

Tak 63%

Źródło: InSites Consulting, Social Networks, 2010

JAKIE SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE ZNAMY
CHOCIAŻBY TYLKO Z NAZWY
90% 83% 80% 73%

70%
64%

60%

50%

40%

30%

28%

20%

10%

0% Facebook MySpace Twitter Hi5

Źródło: InSites Consulting, Social Networks, 2010

574 458 400
UŻYTKOWNIKÓW FACEBOOKA NA ŚWIECIE

Źródło: Facebakers.com

Grafika: http://wilkowice.blogspot.com/

LUDNOŚD

38 463 689
UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU

22 450 600
PENETRACJA

58,4 %
Źródło: http://www.internetworldstats.com/europa.htm#pl

4 300 320 23 NA ŚWIECIE PENETRACJA 19%
Źródło: Facebakers.com

2008

Z ILU PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH KORZYSTAMY ?

5+ 25%
1-2 55%

3-5 20%

Źródło: Interaktywnie.com, Raport Media Społecznościowe, 2010

WIEK UŻYTKOWNIKÓW FACEBOOK NAJSZYBSZY WZROST
45 + 13 - 15 35 - 44 4% 6% 16 - 17 6% 8%

25 - 34 29%

18 - 24 47%

Źródło: Facebakers.com

PŁED UŻYTKOWNIKÓW FACEBOOK

Kobiety 44% Mężczyźni 56%

Źródło: Facebakers.com

ŚREDNI CZAS NA UŻYTKOWNIKA 2008

1:49:43 6:11:20 ?

2009

2010

Źródło: InternetStandard.com, Internet 2k10, 2010

BĄDŹ TAM GDZIE TWOI KLIENCI JUŻ SĄ !

Grafika: www.counsellingconnection.com

JAK ZACZĄD ?

• • • • • • •

CEL GDZIE ? KTO ? DO KOGO ? TEMATYKA JAK ? KIEDY ?

Grafika: whateverebay.com

JAK ZACZĄD ?

• • • • • • •

CEL GDZIE ? KTO ? DO KOGO ? TEMATYKA JAK ? KIEDY ?

o o o o o

WIZERUNEK SPRZEDAŻ FANI PROMOCJA POZNANIE KLIENTÓW

JAK ZACZĄD ?
100% 90%

94%

• • • • • • •

CEL GDZIE ? KTO ? DO KOGO ? TEMATYKA JAK ? KIEDY ?

80% 70% 60% 50%

67%

40%
30% 20% 10% 0%

20% 13% 10%

Facebook YouTube

NK

Twitter

Eplus

NAJLEPSZE SERWISY DO PROWADZENIA DZIAŁAO MARKETINGOWYCH

Źródło: ThinkKong, Social Media Brand Index, 2010

JAK ZACZĄD ?

• • • • • • •

CEL GDZIE ? KTO ? DO KOGO ? TEMATYKA JAK ? KIEDY ?

o o o o o

DZIAŁ MARKETINGU DZIAŁ PR RZECZNIK PRASOWY AGENCJA ZEWNĘTRZNA SOCIAL MEDIA MANAGER

JAK ZACZĄD ?

• • • • • • •

CEL GDZIE ? KTO ? DO KOGO ? TEMATYKA JAK ? KIEDY ?

o o o o o

POTENCJALNI KLIENCI OBECNI KLIENCI SYMPATYCY MARKI MEDIA BRANŻA

o ILOŚD VS. JAKOŚD FANÓW

JAK ZACZĄD ?

• • • • • • •

CEL GDZIE ? KTO ? DO KOGO ? TEMATYKA JAK? KIEDY ?

o o o o

GŁÓWNA WSPIERAJĄCA 1 WSPIERAJĄCA 2 …?

JAK ZACZĄD ?

• • • • • • •

CEL GDZIE ? KTO ? DO KOGO ? TEMATYKA JAK ? KIEDY ?

o o o o o o o

JĘZYK CZĘSTOTLIWOŚD TREŚD FORMA REKLAMY KONKURSY APLIKACJE

JAK ZACZĄD ?

• • • • • • •

CEL GDZIE ? KTO ? DO KOGO ? TEMATYKA JAK ? KIEDY ?

o o o o

SPECJALNA DATA WRAZ Z NOWĄ PROMOCJĄ WYDARZENIE SEZON

LUDZIE SIĘ BAWIĄ
„Wywal twarz z profilu, daj się poznad z innej strony :D” 190 000 WEŹMIE UDZIAŁ 13 000 NIEZDECYDOWANYCH 24 000 NIE WEŹMIE UDZIAŁU

CZEGO NALEŻY SIĘ TRZYMAD ?

• • • • • • • •

AIDA LAEMI 6A 4I KISS SMART PASS LAVIDGE STEINER

CZEGO NALEŻY SIĘ TRZYMAD ?

• • • • • • • •

AIDA o LAEMI o 6A o 4I o KISS SMART PASS LAVIDGE STEINER

ATTENTION INTREST DESIRE ACTION

UWAGA ZAINTERESOWANIE PRAGNIENIE AKCJA

CZEGO NALEŻY SIĘ TRZYMAD ?

• • • • • • • •

AIDA o LAEMI o 6A o 4I o KISS o SMART PASS LAVIDGE STEINER

LISTEN ASSESS ENGAGE MEASURE IMPROVE

SŁUCHAJ OCENIAJ ANGAŻUJ MIERZ ULEPSZAJ

Źródło: http://edelmandigital.com/2010/03/22/social-media-is-dead-long-live-common-sense/

CZEGO NALEŻY SIĘ TRZYMAD ?

• • • • • • • •

AIDA o LAEMI o 6A o 4I o KISS o SMART o PASS LAVIDGE STEINER

ATTENTION ATTRACTION AFFINITY AUDIENCE ACTION AUTHENTICITY

UWAGA ATRAKCYJNOŚD PRZYCIĄGANIE ODBIORCA AKCJA AUTENTYCZNOŚD

CZEGO NALEŻY SIĘ TRZYMAD ?

• • • • • • • •

AIDA o LAEMI o 6A o 4I o KISS SMART PASS LAVIDGE STEINER

INFORM IMPACT INVITE IMPROVE

INFORMUJ WPŁYWAJ ZAPRASZAJ ULEPSZAJ

CZEGO NALEŻY SIĘ TRZYMAD ?

• • • • • • • •

AIDA o LAEMI o 6A o 4I o KISS SMART PASS LAVIDGE STEINER

KEEP IT SIMPLE STUPID

CZEGO NALEŻY SIĘ TRZYMAD ?

• • • • • • • •

AIDA o LAEMI o 6A o 4I o KISS o SMART PASS LAVIDGE STEINER

SPECIFIC MEASURABLE ACHIEVABLE RELEVANT TIMELY DEFINED

KONKRETNY MIERZALNY OSIĄGALNY ISTOTNY OKREŚLONY W CZASIE

CZEGO NALEŻY SIĘ TRZYMAD ?

• • • • • • • •

AIDA o LAEMI o 6A o 4I o KISS SMART PASS LAVIDGE STEINER

PURPOSE AUDIENCE STRUCTURE STYLE

CEL ODBIORCA STRUKTURA STYL

CZEGO NALEŻY SIĘ TRZYMAD ?

• • • • • • • •

AIDA LAEMI 6A 4I KISS SMART PASS LAVIDGE STEINER

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA REKLAMY

PRZESUWANIE KONSUMENTA W KIERUNKU ZAKUPU

WYMIAR POZNAWCZY INFORMACJE I FAKTY
WYMIAR AFEKTYWNY POSTAWY I UCZUCIA WYMIAR WOLICJONALNY PRAGNIENIA

ŚWIADOMOŚD
WIEDZA UPODOBANIE

PREFEROWANIE
PRZEKONANIE ZAKUP

AKTYWNOŚD FANÓW
1%
9%

90%

ZAKRES WIEDZY

SOCIAL
MARKETING HR SOCJOLOGIA

IT

PSYCHOLOGIA

MEDIA

KOSZTY DZIAŁAO W SOCIAL MEDIA

KNOW HOW
CZAS

ANGAŻ

SOCIAL MEDIA

PIENIĄDZE

LUDZIE

REKLAMA

IT

CO WAS CZEKA ?

PLUSY

CO WAS CZEKA ?

POZNANIE FANÓW
DIALOG

PREFERENCJE

BUZZ
WIEDZA

ZABAWA
WIZERUNEK KOSZT

PLUSY
LOJALNOŚD

INFORMOWANIE

ZAANGAŻOWANIE DEMOGRAFIA FANÓW

REKOMENDACJE

INSPIRACJE

CO WAS CZEKA ?

MINUSY

CO WAS CZEKA ? OSZUŚCI KONTAKT Z KLIENTEM WADY PRODUKT 24/7

REGULAMIN KONKURSY KONKURSOWICZE

MINUSY
APLIKACJE

KRYTYKA

BŁĘDY

POTKNIĘCIA KOMUNIKACYJNE HEATERS

KONKURENCJA

PYTANIA

Grafika: http://chin2off.deviantart.com/art/inject-knowledge-question-mark-68173821

GREENPEACE VS. FACEBOOK

http://www.youtube.com/watch?v=QPty-ZLbJt0/

PROBLEM

NOWE CENTRUM OBLICZENIOWE
DOSTAWCA ENERGII: PACIFI-CORP WZROSTU ZUŻYCIA WĘGLA

Grafika: rickhill.wordpress.com/2008/11/

CO NA TO UŻYTKOWNICY

GREENPEACE VS. NESTLE KIT KAT

http://www.youtube.com/watch?v=1BCA8dQfGi0/

PROBLEM

OLEJ PALMOWY Z INDONEZYJSKICH LASÓW DESZCZOWYCH

Grafika: http://www.zjatv.com/

KRYZYS

• KASOWANIE POSTÓW • KASOWANIE POSTÓW FANÓW Z AVATAREM NESTLE KILLER • ZAINTERESOWANIE STARYCH MEDIÓW
CO ZAWIODŁO

• • • •

DIALOG SZYBKA REAKCJA PR KRYZYSOWY ORGANIZACJA

CASE • 9 DNI – CZAS TRWANIA • 82 000 – INSTALACJI

• 233 000 – OSÓB STRACIŁO „ZNAJOMYCH” • 0$ - BUDŻET REKLAMOWY
Źródło: http://www.virtualeyesee.com/2009/02/whooper-sacrifice-case-study/

RESERVED

Źródło: http://youthoughtwewouldntnotice.com/blog3/?p=6480

PROBLEM • BRAK PRAW AUTORSKICH • PROPOZYCJA REKOMPENSATY • KOMUNIKACJA

Grafika: wallpapers.free-review.net/21__Dollars_-_The_most_best.htm

OŚWIADCZENIE
Spółka LPP S.A., mając świadomośd wartości swoich praw własności intelektualnej i przemysłowej, nigdy nie zamierzała oraz nie zamierza naruszad praw podmiotów trzecich. Spółka stosuje ścisłą politykę poszanowania praw własności intelektualnej osób trzecich, oraz niedokonywania czynności, które przez te podmioty mogłyby zostad zakwestionowane. Spółka współpracuje z wieloma grafikami, tworzącymi utwory wykorzystywane jako nadruki na koszulkach i działa w zaufaniu do ich rzetelności oraz przestrzegania powszechnie akceptowanych norm postępowania. Powstała sytuacja, nie jest więc wynikiem świadomie podejmowanych działao Spółki, lecz incydentem wywołanym przez nierzetelnego współpracownika. Renoma i reputacja marki RESERVED budowana była od początku istnienia marki wyłącznie w oparciu o twórczą pracę grafików, designerów i projektantów, a wszelkie materiały przez nich używane, pozyskiwane były przez spółkę legalnymi środkami. Użycie przedmiotowej fotografii bez zgody uprawnionego, miało więc miejsce poza wiedzą i akceptacją spółki LPP S.A. Spółka nigdy nie popierała ani nie tolerowała takich działao, rozwijając popularnośd i renomę swojej marki wyłącznie w oparciu o uczciwe działania i praktyki. Mając na uwadze powyższe, w chwili obecnej podjęte zostały rozmowy z Panią Rockie Nolan, mające na celu rozwiązanie zaistniałej sytuacji. Spółka wprowadziła również szereg dodatkowych procedur kontrolnych mających na celu zapobieżenie powstaniu podobnych przypadków w przyszłości. Wyrażamy nadzieję, że podjęte działania, pozwolą utrzymad wysoką reputację i renomę jaką cieszy się marka RESERVED wśród swoich odbiorców, a zaistniałe zdarzenie będzie przypadkiem jednostkowym, pozbawionym trwałego wpływu na postrzeganie marki

GOLDENLINE

EKSPERYMENT POGRZEBANY

EKSPERYMENT POGRZEBANY

FORFITER

SERCE I ROZUM

54 346

• TELEKOMUNIKACJA • REBRANDING • KOMUNIKACJA?

• EMOCJONALNA
• RACJONALNA

SERCE I ROZUM

Maxwell House z Tobą bez Przerwy

NETIA - SUPERLIGA
• NETIA – 938 • SUPERLIGA – 247 • TOMA COTEIRO – 262 • TOMAS KOTMAN – 657 • TOMA COTUGNO – 609 • TOMAS KOTICEK – 1 221

4 084

• TOMO COTONGA – 807

TOP MODEL – TAP MADL
70000

60000

58943

50000

43044
40000

30000

27521 15728

20000

10000

0

Top Model

Tap Madl 1

Tap Madl 2

Tap Madl 3

TOP MODEL – TAP MADL

MAŁY GŁÓD
„Mam pupila. Nie wiem co z nim zrobid”

„Pupil się za mną kręci”
„Przywiązałem pupila do klamki” „Nie karmię pupila” „Uff jestem uratowany i wolny niczym prawdziwy Głód! Oddałem gamonia do schroniska”

MAŁY GŁÓD

PLAY

PLAY

JA CHCE NA WAKACJE

JA CHCE NA WAKACJE

TRZEBA UWAŻAD NA KAŻDE SŁOWO

Źródło: http://www.youtube.com/watch?v=zUe3sbtqI2Q&feature=player_embedded

PYTANIA

REKLAMY

REKLAMY

REKLAMY

http://www.youtube.com/watch?v=ql-N3F1FhW4

WYŚWIETLEO: 7 383 725

FACEBOOK: 741 692

REKLAMY

REKLAMY

GRY

Nie Gra 47%

Gra 53%

http://www.allfacebook.com/facebook-games-statistics-2010-09

GRY

Mężczyźni 31%

Kobiety 69%

http://www.allfacebook.com/facebook-games-statistics-2010-09

GRY

Płaci za bonusy 20%

Nie płaci 80%

http://www.allfacebook.com/facebook-games-statistics-2010-09

KARY 1. ADAM GUERBUEZ – 2008 • 1 000 000 000 USD

2. SANFORD WALLACE – 2009

• •

873 000 000 USD

3. WALID HUSAYIN – 2010

DOŻYWOCIE ?

WALID HUSAYIN • WIEK: 26 LAT

• POCHODZENIE: PALESTYNA
• ZAWÓD: FRYZJER

• NA FACEBOOK JAKO: BÓG
• CO ROBI „BÓG” NA FACEBOOK ?:

• CYTATY Z KORANU
• ZACHĘCANIE DO PALENIA MARIHUANY
Źródło: http://www.fejsik.pl/Podawal-sie-za-Boga-na-Fejsie-Grozi-mu-dozywocie-a858

AKCJE SPOŁECZNE • PROŚBA AKADEMII MEDYCZNEJ • 132 000 WEŹMIE UDZIAŁ • 20 000 NIEZDECYDOWANI • 44 000 NIE WEŹMIE UDZIAŁU • 18NASTKA KRZYSZTOFA IBISZA • 78 000 WEŹMIE UDZIAŁ • 2 500 NIEZDECYDOWANI • 7 000 NIE WEŹMIE UDZIAŁU

LUDZIE MÓWIĄ
TRAGEDIA POD SMOLEOSKIEM - WSZYSTKIE INFORMACJE
20 000

NIE DLA POCHOWANIA KACZYOSKICH NA WAWELU
43 000

TAK DLA POCHOWANIA KACZYOSKICH NA WAWELU
1 750

WSTYD NAM ZA WOJNĘ O WAWEL
10 000

TAK DLA POCHOWANIA KACZYOSKICH W PIRAMIDZIE CHEOPSA
13 000

LUDZIE MÓWIĄ

FACEBOOK W REALU

FACEBOOK W REALU

POLITYKA
LP IMIĘ I NAZWISKO ILOŚD FANÓW

1 2 3 4
6 7 8 9 15

JANUSZ KORWIN MIKKE BRONISŁAW KOMOROWSKI PROF. WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI JERZY BUZEK
IZABELA JARUGA NOWACKA RYSZARD KALISZ MAREK JUREK DARIUSZ SZWED ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI

38 000 15 000 13 500 5 500
4 500 3 500 3 000 1 500 1 200

POLITYKA
LP IMIĘ I NAZWISKO ILOŚD FANÓW

1 2 3 4
6 7 8 9 16

BARACK OBAMA MICHELLE OBAMA SARAH PALIN MANNY VILLAR
MAHATHIR BIN MOHAMAD KEMAL KILIÇDAROĞLU ANTANAS MOCKUS JOHN McCAIN ARNOLD SCHWARZENEGGER

16 600 000 3 300 000 2 500 000 1 500 000
900 000 830 000 820 000 725 000 460 000

HENRYKA KRZYWONOS

POLITYKA

URL FACEBOOK

http://www.youtube.com/watch?v=SmvHvI4TdRg

PRACA

ZYSKAD

PRACA

ZYSKAD

PRACA

STRACID

PRACA KONTAKTY BIZNESOWE SZEF W ZNAJOMYCH

TWOJE KOMENTARZE ELŻBIETA WIŚNIEWSKA

ZDJĘCIA

STRACID

PRYWATNOŚD

POSTY

FIRED BY FACEBOOK 373 OSOBY NIEPRAWDZIWI ZNAJOMI KOMENTARZE ZNAJOMYCH

PRACA – JAK JĄ STRACID

CIEKAWOSTKA

ZWIĄZKI • POWODEM 20% ROZWODÓW W UK JEST … • W 80% ROZWODÓW W USA

WYKORZYSTANO INFORMACJĘ Z …
• ZMIANA STATUSU ZWIĄZKU JAKO …

• TABLICA NARZĘDZIEM DO …

REAL VS VIRTUAL

SOUTH PARK

18 206 259

379 365

468 099

559 031

431 424

SOUTH PARK

KIP DRORDY: 312 872

„FANI”

„FANI”

TRUDNI FANI
N: Pisaliście, że najlepsi gracze wygrają mega
paczki gum. Do którego miejsca w rankingu będzie mógł ktoś wygrad? O której godzinie będzie ogłoszenie wyników

N: P. nie wtrącaj się do mojego pytania,
przez to XXXXXX mi nie odpowiedział. A więc jeszcze raz. Wiem, że konkurs jest 4 listopada. Wiem też, że codziennie wygrają najlepsze osoby mega paczki gum. Ale do którego miejsca w rankingu te osoby wygrają? Przez to, że nie ma regulaminu, jest zamieszanie. Wstawcie ten regulamin wkoncu a nie

P: N, po pierwsze moje pytanie było zbliżone
do Twojego, więc nie chciałam spamowad, nie bądź taka bojowa, bo z tego co wiem, pytanie zadad może każdy

TRUDNI FANI
N: Jakieś upominki dla aktywnych na Waszym
profilu? Przewidujecie? Aha proponuje, byś XXXXXXX częściej zaglądał na swój profil. :)

N: Powiem Wam coś. Zawiodłem się na Was.
Myślałem chociaż, że w regulaminie będzie notka ile osób dziennie wygrywa te mega paczki, a tu jedna. Ojj, nie ładnie. Powinny byd minimum 3 miejsca, które codziennie otrzymają. Bo tak, to nikt już nie ma po co grad.

M: 600 fan wita Was.
Czy na tą okolicznośd będę miał okazję coś pożud :-) ?

TRUDNI FANI
K: To chore, na prawdę, ja nie chcę żadnej
nagrody tylko sprawiedliwości! Obrażacie nas mówiąc, że nie graliśmy fair! Robicie z nas oszustów! Żądam przeprosin, wczorajsze i dzisiejsze dziwne wyniki to wina aplikacji! Ja oszustem nie jestem i nie pozwolę by tak mnie nazywano! Proszę to sprostowad i napisad, że wczorajsze wynik, które powstały w wyniku błędu aplikacji zostały usunięte, a nie że to ja grałam nie fair

B: Szału nie ma … Do póki będzie to hybryda,
bez samej opcji K20 w wersji Type-R, to chodby robił ją SPOON z Mugenem a na wyposażeniu było zawieszenia TEIN i gadżety TAKATA, to wciąż będzie słabo jadąca hybryda :(

TRUDNI FANI
L: Niniejszym proszę o wzięcie pod uwagę
mojej kandydatury na stanowisko Dyrektora Działu Projektowego Waszych telefonów - z moim wieloletnim doświadczeniem w użytkowaniu różnych modeli telefonów znam większośd słabości w oferowanych modelach telefonów oraz rozumiem braki w platformie usług Ovi. Z boską pomocą pomogę je rozwiązad, by przywrócid dawny blask marce oraz znów uczynid ją liderem rynku. Pozdrawiam, L

PYTANIA

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ŁUKASZ GOŁACKI SOCIAL MEDIA MANAGER
lukasz.golacki@kamikaze.com.pl www.kamikaze.com.pl

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful