SENARAI SEMAK PENGURUSAN FAIL PANITIA Sekolah : ……………………………………………………………

No.Fail Butiran / Kandungan Fail 1 Fail 2 Fail 3 Minit Mesyuarat Panitia (dalaman) Surat Menyurat Panitia Maklumat Guru Panitia 3.1. Butir Peribadi 3.2. Jadual Waktu Peribadi 3.3. Salinan Sijil 3.4. Rekod Memeriksa Kertas Peperiksaan 3.5. Sijil Kejurulatihan / Kursus 3.6. Subjek yang pernah diajar 3.7. Tugas Khas di sekolah / daerah / jabatan 3.8. Kakitangan Sumber (KS) Fasilitator / Penghargaan Dokumen Panitia 4.1. Pekeliling Kementerian Pendidikan Bil.4/86 4.2. Sukatan Pelajaran 4.3. Huraian sukatan Pelajaran 4.4. Rancangan Pelajaran Tahunan 4.5. Rancangan Meningkatkan Prestasi Pelajar 4.6. Carta Gant 4.7. BBM 4.8. Rekod Penggunaan BBM 4.9. Senarai Buku Rujukan Guru 4.10. Senarai Buku Teks 4.11. Projek Khas Peningkatan MP 4.12. Projek Khas 4.13. Perkembangan Staff Fail 5 Koleksi Soalan / Bank Soalan 5.1. Soalan Peperiksaan Dalaman 5.1. Soalan Peperiksaan Awam Fail 6 Analisis Prestasi Peperiksaan 6.1. Jadual Peperiksaan 6.2. Analisa Peperiksaan 6.3. Post Mortem 6.4. Tindakan Susulan BM BI MT SN PAI PS PJK KH KT MU

Fail 4

Disemak oleh,

Tarikh :………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful