APROBAT

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ AGENT VANZARI

- IPSSM GENERALE - IPSSM - UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR PENTRU PRELUCRAREA AUTOMATA A DATELOR - IPSSM - TRANSPORTUL INTERN - IPSSM - MOBILIERUL DIN BIROURI - ACTIVITATE DE BIROU - IPSSM CIRCULATIA AUTOVEHICULELOR PE DRUMURILE PUBLICE - MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PROTECTIE IMPOTRIVA PERICOLULUI DE ELECTROCUTARE - MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PREVENIRE, ALARMARE, INTERVENTIE - MASURI PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR, STINGEREA INCENDIILOR SI EVACUAREA LUCRATORILOR

1

- IPSSM GENERALE • Orice element de birotică depistat ca defect va fi reparat imediat, dacă acest lucru nu este posibil, obiectul va fi retras în magazie, astfel încât să nu se permită folosirea sa în stare defectă şi să se elimine astfel posibilitatea producerii unui accident; • Repararea biroticii se va executa numai de personal calificat de la unităţi de profil; • Orice fel de reparaţii la instalaţiile electrice (tablou de siguranţe, prize, cabluri defecte etc.) sanitare, de încălzire, gaze şi alte asemenea se vor executa prin firme specializate pe bază de comandă. • Cablurile electrice de alimentare a aparatelor electrice (lămpi de birou, calculatoare etc.) vor fi amplasate astfel încât să se elimine posibilitatea accidentării prin împiedicarea persoanelor. Periodic se va proceda la verificarea integrităţii acestora şi eliminarea oricărui pericol de electrocutare. • Se interzice utilizarea oricăror echipamente electrice prezentând defecţiuni precum: prize sparte sau avariate ca urmare a unor scurtcircuite, arcuri electrice etc., conductori dezizolaţi sau având izolaţia deteriorată. • • • Este interzisă depozitarea sau amplasarea provizorie la înălţime (pe dulapuri, cuiere, etc.) a unor obiecte care prin cădere să poată provoca accidente. Se va asigura un grad de curăţenie pe jos, în încăperile de lucru şi culoare, holuri, grupuri sanitare astfel încât să nu existe pericol de alunecare sau împiedicare. Pardoselile din încăperi trebuie să fie întreţinute iar urmele de lichide trebuiesc înlăturate pentru a se evita alunecările. Trebuie semnalate şi remediate orice defecţiuni în pardoseli (spărturi sau rupturi de linoleum, covoare, gresie, etc). • • • • • În situaţii de îngheţ, polei zona de circulaţie aferentă sediului societăţii va fi curăţată de zăpadă şi se vor arunca pe jos materiale care să elimine riscul de accidentare prin alunecare. Orice deplasare dintr-o încăpere în alta se va efectua atent, cu faţa înainte. Deschiderea uşii se va executa lent pentru a nu accidenta vreo persoană, în imediata apropiere a ei. Când trebuie luat un obiect aflat la înălţime, obligatoriu se va folosi o scară sigură. Este interzis să se improvizeze podeţe formate din scaune, cutii, sertare. Uşile cu geamuri trebuie manevrate atent. Este interzis a se sprijini sau a se împinge sticla uşilor. La ieşirea din clădire, orice persoană se va asigura în toate direcţiile pentru a nu fi surprinsă de vreun mijloc de transport.

2

Cordoanele electrice prelungitoare sunt periculoase. Este interzis ca operatorii aparatelor de birotică să-şi repare singuri echipamentele de muncă cu care lucrează. Este interzis să se atingă sau ţină cu mâna un obiect metalic (ţeava sau radiatorul caloriferului etc. Pentru protecţia personalului care face curăţenie. întreţinere şi curăţare la maşini se va efectua atunci când s-a întrerupt alimentarea cu energie electrică şi după ce au fost deconectate. Aparatura de birou trebuie fixată bine pe masa de lucru. Întreţinerea şi reglarea lor vor fi efectuate de personal calificat şi autorizat.) în timp ce cu cealaltă mână se introduce ştecherul în priză. după care se potriveşte într-o poziţie stabilă. iar maşinile trebuie legate la pământ. • Înainte de îndepărtarea unui scaun de birou. Este interzis a se scoate ştecherul din priză. El va putea fi reutilizat numai după ce a fost reparat sau înlocuit după caz. • Este interzisă mişcarea de legănare pe două din picioarele scaunului sau de răsturnare pe spate. • Înainte de folosirea unui scaun. cioburile de sticlă trebuie învelite şi depuse astfel încât să poată fi uşor identificate. evitându-se aşezarea pe marginea lui. trebuie controlată starea lui. aceste improvizaţii putând duce la accidente grave prin electrocutare. Orice operaţie de reglare. • • • • • • • • • Trebuie să se evite bararea trecerilor cu cordoane electrice. Trebuie evitate întinderile rapide ale braţelor şi întoarcerile bruşte. de preferat fiind să se lase la vedere pe birou. Este interzis să se introducă conductoarele direct în priza electrică. reparare. Nu se va pune niciodată în funcţiune un aparat căruia i s-a scos carcasa. trebuie să se asigure că nu există pericolul de a se răsturna sau lovi altă persoană. deoarece izolaţia poate fi deteriorată atunci când suportă o sarcină dură (când se aşează pe el piciorul unui scaun sau mese metalice). Instalaţiile electrice trebuie să fie bine izolate. Trebuie semnalată orice uzură sau defect care apare la cordonul electric. Pentru ridicarea obiectelor efortul trebuie făcut cu muşchii picioarelor şi nu cu muşchii spatelui. pentru a elimina tendinţa de alunecare şi cădere. putând provoca accidente prin electrocutare. trăgându-se de cordon. 3 . fără să se folosească ştecherul.• • • • • • În timpul programului trebuie folosită o încălţăminte corespunzătoare pentru a se evita orice sursă de accident.

• • • Atunci când se foloseşte un cuter pentru tăierea hârtiei. • Pentru a se evita prinderea degetelor. trebuie ţinute degetele cât mai departe de tăişul lamei. sertarele birourilor sau ale dulapurilor trebuie ţinute închise. se mişcă sau prezintă defecţiuni.• Pentru evitarea împiedicărilor. trebuie apucate bine mânerele atunci când se închid sertarele birourilor sau uşile caselor de bani. În sertare trebuie aranjate obiecte tăioase sau ascuţite în compartimente separate. • Trebuie adus la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice piesă de mobilier ale cărei margini nu sunt netede sau sunt crăpate. La producerea unei tăieturi sau răniri se va folosi trusă de prim ajutor sau se va cere intervenţie de specialitate. 4 .

Punerea in functiune a unui echipament dupa revizie sau reparatie se va face numai dupa ce personalul autorizat sa efectueze aceste operatii confirma in scris ca echipamentul respectiv este in buna stare de functionare.IPSSM UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR PENTRU PRELUCRAREA AUTOMATA A DATELOR • • • • • • • • • • • • • • Se interzice salariatilor sa utilizeze echipamentele de prelucrare automata a datelor pe care nu le cunosc si pentru care nu au instruirea necesara. cordoane de alimentare sau la orice alte instalatii auxiliare specifice. Se interzice continuarea lucrului la echipamente atunci cand se constata o defectiune in functionarea acestora. Se interzice efectuarea oricarei interventii in timpul functionarii echipamentului Functionarea echipamentelor de prelucrare automata a datelor va fi permanent supravegheata pentru a se putea interveni imediat ce se produce o defectiune. prize. 5 . Punerea sub tensiune a tablourilor de distributie va fi efectuata numai de catre personal autorizat in acest scop. Daca in timpul functionarii echipamentelor se aud zgomote deosebite. Se interzice fumatul in incaperile cu volum mare de documente. Se interzice indepartarea dispozitivelor de protectie ale echipamentelor in cauza. stechere. Remedierea defectiunilor echipamentelor se va realiza numai de catre personalul de intretinere autorizat in acest scop. Se interzice personalului de deservire a echipamentelor sa intervina la tablourile electrice. Se interzice curatarea sau ungerea echipamentelor in timpul functionarii acestora. Se interzice conectarea echipamentelor la prize defecte sau fara legatura la pamant. Inlocuirea sigurantelor la insta latiile electrice se va face numai de personal autorizat. acestea vor fi oprite si se va anunta personalul de intretinere pentru verificare si remediere.

incat sa fie asigurata securitatea circulatiei. curate. Amenajarea cailor de circulatie din incinta unitatii se va face potrivit tipurilor de mijloace de transport utilizate. in zonele periculoase. Latimea cailor de circulatie in incinta unitatii se va stabili in functie de gabaritul mijloacelor de transport utilizate. . Viteze de circulatie Vitezele maxime de circulatie a mijloacelor de transport auto in incinta trebuie stabilite de conducerea persoanei juridice sau persoana fizicasi astfel limitate. Circulatia pietonilor Circulatia pietonilor. Cand lipsesc trotuarele.5 m. Distanta libera minima intre doua mijloace de transport alaturate care se incarca sau se descarca simultan va fi: . Pentru circulatia mijloacelor de transport auto trebuie aplicate selectiv prevederile "Regulamentului de circulatie pe drumurile publice". in directia lor de mers. se interzice incarcarea sau descarcarea simultana. incrucisarile cailor de circulatie a pietonilor cu cele ale autovehiculelor se vor reduce la minimum. In locurile periculoase se vor instala bariere. La autovehiculele cu instalatie de franare pneumatica sau hidraulica coborarea pantelor se va face fara oprirea motorului si in mod obligatoriu cu frana de motor.5 m pana la linia de cale ferata. Zonele periculoase vor fi marcate prin indicatoare de securitate. Daca din cauza frontului de lucru nu se pot respecta distantele prescrise.IPSSM TRANSPORTUL INTERN Generalitati / Cai de circulate si acces Circulatia mijloacelor de transport auto pe teritoriul care apartine persoanei juridice sau persoanei fizice se va face numai pe cai de circulatie si acces special amenajate in acest scop. Coborarea pantelor trebuie facuta cu motorul cuplat in treapta de viteza cu care s-a urcat. Atunci cand acestea lipsesc. 6 . de regula va fi separata de circulatia autovehiculelor.pentru autocamioane -1m. Traversarea cailor de circulate de catre pietoni se va face numai prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje. se va organiza pilotarea mijloacelor de transport sau se vor stabili posturi de supraveghere si dirijare a circulatiei. felul circulatiei (intr-un sens sau in ambele sensuri).pentru tractoare cu remorci -1. Imbracamintea cailor de circulatie si acces trebuie intretinuta in permanenta astfel incat sa nu prezinte denivelari care sa afecteze securitatea circulatiei. Stationarea mijloacelor de transport auto se va face astfel incat sa se asigure o distanta libera de cel putin 2. traversarea se va face dupa ce in prealabil pietonii s-au asigurat ca nu exista vreun pericol. iar noaptea aceste zone vor fi semnalizafe prin lumini de culoare rosie. pietonii vor circula pe partea stanga a cailor de circulate. corespunzatoare standardelor. . Caile de circulatie trebuie mentinute in permanenta libere. Cand este necesar.pentru autostivuitoare -2m. Pe timp de noapte caile de circulatie trebuie iluminate corespunzator standardelor in vigoare. indicatoare etc. natura si dimensiunile materialelor transportate. asigurate impotriva pericolului de alunecare si derapare.

Daca se priveste de aproape. fisetelor sau ale dulapurilor trebuie tinute inchise. lame. atunci cand se ascute un creion. 7 . trebuie controlata starea lui. Este interzisa miscarea de leganare pe doua din picioarele scaunului sau de rasturnare pe spate. Inainte de indepartarea unui scaun de birou. se recomanda ca la aceasta operatie sa se adopte o pozitie corespunzatoare evitarii accidentului. Atunci cand se foloseste un cutit de mana(cuter) sau o lama pentru taierea hartiei. se misca sau prezinta defectiuni. trebuie apucate bine manerele. trebuie tinute degetele cat mai departe de taisul lamei. etc) in compartimente separate. La folosirea lamelor de ras pentru lucrari de birou. putand provoca accidente grave. In sertare. deoarece. este necesar ca lucrarile sa fie aranjate in sertarele de jos. trebuie sa se asigure ca nu exista pericolul de a se rasturna sau lovi alta persoana. pot provoca accidente. Pentru evitarea impiedicarilor. acestea trebuie introduse in dispozitive de protectie. Pentru aceasta operatie. pot sari aschii sau chiar varful creionului. Este interzisa urcarea pe scaunul cu melc pentru a lua un obiect aflat la inaltime. Trebuie adus la cunostinta conducatorului locului de munca orice piesa de mobilier ale carei margini nu sunt netede sau sunt crapate. Pentru a se asigura o stabilitate buna clasorului. Este interzis sa se deschida in acelasi timp mai multe sertare din partea de sus a unui clasor. evitandu-se asezarea pe marginea lui. trebuie aranjate obiectele taioase sau ascutite(creioane. atunci cand se inchid sertarele biroului sau usile caselor de bani. dupa care se potriveste intr-o pozitie stabila. cutite. Pentru a evita prinderea degetelor.IPSSM MOBILIERUL DIN BIROURI ACTIVITATE DE BIROU • • • • • • • • • • • • • • Inainte de folosirea unui scaun. ele pot aluneca si. se recomada un taburet solid. Pentru aceasta. sertarele birourilor. prin cadere. un podium sau o scara corespunzatoare. La producerea unei taieturi sau raniri se va folosi trusa de prim-ajutor sau se va cere interventie de specialitate.

CONDITIILE TEHNICE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA AUTOVEHICULELE Pentru a asigura buna functionare a autovehiculelor in parcurs si pentru a evita defectiunile si accidentele. sigurantele necalibrate. astfel incat sa asigure presiunea si debitul corespunzator de aer. sunt interzise legaturile improvizate. cablurile neizolate. iar suporturile de sustinere si colierele de fixare ale rezervorului sa nu prezinte fisuri -instalatia electrica a autovehiculului sa fie in perfecta stare . acoperita si amplasata in asa fel incat bacurile sa nu se sparga in timpul mersului -releele regulatoarelor de tensiune si de curent sa fie bine reglate si izolate fata de exterior pentru a se evita scurtcircuitele -sistemele de franare sa fie reglate corect si sa fie in perfecta stare de functionare -compresorul de aer sa fie in buna stare de functionare. amortizoare) sa nu prezinte defectiuni -rulmentii rotilor sa nu aiba jocuri care depasesc limitele stabilite in prescriptiile tehnice de functionare ale acestora -sistemul de alimentare al autovehiculelor sa nu aiba scurgeri de carburant sau fisuri. bine fixata. etc care pot provoca scurt-circuite -bateria de acumulatoare sa fie in buna stare. iar presiunea sa fie cea prescrisa de fabricant -jantele si cercurile elastice nu trebuie sa prezinte deformatii ca urmare a uzurii si a loviturilor. autovehiculele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii : -dispozitivul de pornire automata sa fie in stare de functionare -volanul sa nu aiba joc mai mare de 15º -piesele mecanismului de directie sa nu prezinte defectiuni si uzuri(jocuri la articulatie) -puntea fata precum si puntea(puntile) spate sa nu prezinte deformari sau alte defectiuni la elementele de fixare de cadrul autovehiculului -elementele suspensiei(arcuri lamelare si spirale. fiind interzise orice fel de improvizatii -carburatorul(pompa de injectie) sa fie bine fixat si reglat pentru a se evita orice scurgere de combustibil -rezervorul de carburant sa fie prevazut cu capac bine fixat si asigurat pentru a nu se deschide in timpul mersului. potrivit tipului anvelopei si autovehiculului -anvelopele sa fie de acelasi tip si de aceleasi dimensiuni si sa nu prezinte deformatii ce indica dezlipiri sau ruperi ale straturilor componente. lipsa capacelor de protectie. Jantele vor fi bine fixate cu piulitele respective -teava de evacuiare a gazelor arse va fi in buna stare fara fisuri sau garnituri defecte si va fi prevazuta cu amortizor de zgomot(toba de esapament) -parbrizul si celelalte geamuri ale autovehiculului sa fie in buna stare si curate -la microbuze caroseria sa nu permita patrunderea apei.IPSSM CIRCULATIA AUTOVEHICULELOR PE DRUMURILE PUBLICE 1. iar pentru spargerea geamurilor in caz de nevoie vor fi 8 .

sistemul de directie. in buna stare. lanturi antiderapante -La parcarea autovehiculelor pe locurile destinate acestui scop. prin semnatura pe foaia de parcurs. pentru asigurarea conditiilor tehnice ale autovehiculelor. instalatia de incalzire. instalatia electrica. ca autovehiculul corespunde dpdv tehnic -In inventarul autovehiculului trebuie sa se gaseasca : -lampa electrica portabila -dispozitivul de protectie impotriva sarrii inelului de siguranta al jantei(pe timpul umflarii anvelopelor nedemontate) -dispozitivul suplimentar pentru fixarea cabinei dupa rabatarea ei -capre pentru suspendarea autovehiculului -pene pentru asigurarea impotriva deplasarii necomandate a mijloacelor de transport in timpul remedierii defectiunilor tehnice -manometru pentru verificarea presiunii pneurilor -trusa medicala de prim ajutor -trusa de scule si unelte.dotate cu ciocane speciale. instalatia de evacuare a gazelor arse. sa verifice inainte de plecare urmatoarele : -instalatia de alimentare cu carburanti. lopata. conducatorii auto vor lua urmatoarele masuri : -vor asigura distanta de manevrare in sigurata ditre autovehicule si intre acestea si constructii -vor opri motorul -vor frana autovehiculul -vor scoate cheile din contact -vor inchide si vor asigura prin incuiere usile cabiei -vor scoate de sub tensiune instalatia electrica a mijlocului de transport -Se interzice folosirea flacarii deschise sau a altor surse de foc pentru pornirea motorului -Se interzice parasirea autovehiculului cu motorul in functiune -La locul de parcare sunt interzise : -efectuarea probelor de franare in mers. in afara celor montate de catre uzina constructoare -existenta si integritatea fizica si functionala a oglinzilor retrovizoare -usile sa fie in buna stare de functionare -sa confirme. rulare si franare care trebuie sa fie in stare corespunzatoare si fara improvizatii -sa nu aiba atasate rezervoare suplimentare de combustibil. corespunzatoare tipului de autovehicul -cric corespunzator tonajului autovehiculului incarcat si support de lemn pentru stabilitatea acestuia -triunghiuri reflectorizante sau dispozitiv de semnalizare a avariilor -manivela de pornire la motoarele cu aprindere prin scanteie -stingator. amplasate la locuri accesibile -Se interzice plecarea in cursa a autovehiculelor care prezinta stare tehnica si estetica necorespunzatoare sau care depasesc limitele admise ale nivelului de zgomot sau concentratiile maxime admise ale noxelor in gazele de evacuare -Se interzice plecarea in cursa a autovehiculelor destinate transporturilor de persoane care nu sunt amenajate in conformitate cu prevederile Regulamentului privind circulatia pe drumurile publice -Conducatorii auto au obligatia ca. Acestea se vor efectua la standurile de incercare a eficientei 9 . semnalizare.

-în timpul manevrării autovehiculului se interzice urcarea sau coborârea conducătorului auto sau a altor persoane în sau din autovehicul. cu busoane lipsa sau neetanse 3. se va asigura stabilitatea picioarelor prin aşezarea unui strat de nisip sau alt material antiderapant.a. b)pornirea motorului să o facă fie cu ajutorul electromotorului de pornire.sistemului de franare sau in zone special amenajate -alimentarea cu combustibil sau lubrifiant -aruncarea carpelor imbibate cu produse petroliere -parcarea autovehiculelor incarcate cu materiale explozive sau usor inflamabile. -se va apuca manivela în aşa fel încât toate cele cinci degete să fie numai pe o parte a ei. -să pornească şi să manevreze autovehiculul numai după ce va constata că nu se găsesc persoane sub maşină şi în imediata ei apropiere. c)să nu folosească focul deschis la pornirea motoarelor diesel. De asemenea. -se va introduce manivela în racul arborelui cotit. -în timpul efectuării cursei conducătorii auto au următoarele obligaţii: -să respecte viteza de circulaţie stabilită prin "Regulamentul privind circulaţia pe drumurile publice" şi să o adapteze la condiţiile create de starea drumurilor pe care circulă. roboţi de pornire). -Se interzice manevrarea autovehiculului în spaţii lipsite de vizibilitate. -se va verifica dacă mânerul manivelei este prevăzut cu manşon metalic neted. cu rezervoare de benzina fisurate sau sparte.spaţii înguste sau aglomerate. -să respecte itinerariul şi mersul programat al cursei stabilite. fie cu manivela. precum şi în. conducătorii auto vor utiliza podeţe mobile pentru evitarea căderii în canal. buloanele de fixare a jantelor ş.CIRCULAŢIA AUTOVEHICULELOR PE DRUMURILE PUBLICE La plecarea în cursă. -să oprească autovehiculul în parcurs după minim 250 km şi să verifice starea pneurilor. -când autovehiculele se află pe rampa de revizie. In aceste cazuri. este interzis să se facă o rotaţie completă cu manivela sau să se mânuiască manivela de sus în jos prin apăsare cu greutatea corpului. direcţia. în sensul acelor de ceasornic dfe jos în sus şi de la dreapta spre stânga. conducătorul auto are următoarele obligaţii: a)înainte de plecarea în cursă. d)să respecte următoarele reguli de pornire a motorului cu manivela: -se va verifica dacă maneta pentru schimbarea vitezelor se află la punctul mort. manevrarea va fi dirijată de o persoană de la sol. fie cu mijloace auxiliare de pornire (instalaţia electrică pentru pornirea motoarelor pe timp friguros. astfel încât să nu scape în timpul rotirii. care să se învârtească liber. să verifice starea tehnică a autovehiculului. -la început se va învârti manivela uşor. -în cazul când avansul la aprindere este mărit acesta se va reduce. -pe teren alunecos. să oprească autovehiculul în cazul apariţiei unor zgomote anormale şi ori de 10 . -cel care învârteşte manivela se va sprijini bine pe sol cu ambele picioare. -se va verifica dacă frâna de ajutor este cuplată.

-să verifice în mers eficacitatea sistemului de frânare. conducătorii auto care vin din direcţia opusă sunt obligaţi să oprească pe partea dreaptă. să reducă viteza pâaă la limita evitării oricărui pericol. 5. la întâlnirea cu autovehicule ce vin din sens opus. -Dacă autovehiculul patinează. pe uşa din dreapta). dar tare). pe locul din dreapta. luând toate măsurile necesare pentru a nu provoca evenimente rutiere. autovehiculele vor circula cu viteză redusă până la limita evitării oricărui pericol. de ninsoare abundentă. -Regulile de circulaţie stabilite pentru timp de ceaţă sunt obligatorii şi în ca/. (în cazul unei zăpezi bătătorite). 11 . 4. -să coboare pantele cu motorul în funcţiune şi angrenat în trepte de viteze corespunzătoare. conducătorii autovehiculelor sunt obligaţi ca. atât la deschiderea uşilor cât şi la coborârea din autoturism. pietriş etc. conducătorii auto de pe autoturisme au aceleaşi obligaţii ca si conducătorii auto de pe celelalte mijloace de transportat. în afara localităţilor.CIRCULAŢIA PE TIMP NEFAVORABIL -Pe timp de ceaţă.câte ori consideră că este necesar să se efectueze controlul tehnic în parcurs. vreascuri (în cazul unui teren alunecos. se admite să se pună sub roţi: -nisip. iar conducătorii acestora sunt obligaţi să dea semnale sonore şi să răspundă prin aceleaşi semnale la avertizările altor autovehicule ce se apropie. Este interzisă continuarea drumului cu anvelopa dezumflată sau explodată. dacă uşile sunt bine închise şi asigurate. -scanduri (în ca/ul unui teren mocirlos sau cu zăpadă afânată). pe timp de ceaţă. de ploaie torenţială. d)să se asigure la coborârea pe partea stângă. -In cazul când la una din roţile duble ale autovehiculului se produce o pană de cauciuc. de viscol sau în alte condiţii atmosferice care determină reducerea vizibilităţii. acţionând uşor frânele până când acestea se încălzesc şi apa se evaporă. conducătorul auto va verifica funcţionarea frânelor mergând pe o anumită distanţă cu viteză redusă. în mers şi în staţionare. venind numai din faţa acestuia şi pe partea stângă. după care să circule pe carosabil spre partea din spate a acestuia e)să se asigure la urcarea în autoturism. -piatră spartă. De asemenea. autovehiculele de orice fel vor fi iluminate si în timpul zilei. -Când se circulă pe un drum acoperit cu zăpadă. -In apropierea autovehiculelor destinate deszăpezirii drumurilor. pentru a se mări aderenţa cauciucurilor faţă de sol. c)să asigure coborârea persoanelor din autoturism fără pericol de accidentare (de regulă. aceasta va fi remediată sau se va înlocui cu roata de rezervă. b)să folosească centura de siguranţă şi să atenţioneze şi persoana care călătoreşte în faţă. -După trecerea autovehiculului prin vaduri saudupă spălarea lui (când frânele nu mai funcţionează normal). să utilizeze centura de siguranţă. înainte de a pleca în cursă. şi îndeosebi: a)să verifice.CIRCULAŢIA AUTOTURISMELOR -In timpul circulaţiei pe drumurile publice. -Este interzisă circulaţia autovehiculelor cu pietre prinse între roţile duble. pentru a se face loc acestora.

cu piese. cu uleiuri. in interiorul halelor sau atelierelor cu exceptia locurilor anume prevazute prin proiectul de constructie. actionandu-se frana de ajutor si asezandu-se cale de blocare la rotile din spate in ambele sensuri (fata si spatele rotilor). se va face cu manometrul care trebuie să existe la fiecare dispozitiv în parte şi care va fi amplasat între robinetul de deschidere al sursei de aer şi furtunul de umplere cu aer al pneului. Verificarea presiunii în pneuri în timpul umflării. Este interzisă aglomerarea locului pentru umflarea pneurilor. a bidoanelor cu combustibili lichizi. Furtunul prin care vine apa sub presiune va fi in buna stare. In acest scop pe usa de intrare se vor monta placute avertizoare. Este interzisa pastrarea rezervoarelor. Pentru evitarea accidentelor care s-ar putea produce datorită desprinderii cercului în timpul umflării cauciucului. Autovehiculele ce urmeaza a fi spalate se manevreaza cu atentie pe rampa metalica sau de beton si se asigura contra pornirii necomandate.. Pe usile acestor incaperi se vor monta tablite cu inscripfia "INTRAREA OPRITA". Spalarea / Rampa de spalare manuala Daca in apropierea rampei se afla un drum de circulatie pentru pietoni sau vehicule. carbid. Pentru umflarea pneurilor fără a fi demontate roţile (aceasta în cazul în care presiunea în pneu nu a scăzut 12              . a vaselor cu acizi. Este interzis accesul in atelierele cu pericol de explozie a tuturor persoanelor straine. intrarea cu foe deschis. producerea de scantei.IPSSM INTRETINERE SI REPARATII AUTOVEHICULE ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA Protectia impotriva incendiilor si exploziilor In incaperi cu pericol de incendii si exploziisunt interzise: fumatul. diluant etc. Urcarea sau coborarea autovehiculelor pe/si de pe rampa se va face numai dupa ce lucratorii din jur au fost avertizati referitor la operatia ce se executa. cu piese sau materiale incandescente. INTRETINEREA AUTOVEHICULELOR Umflarea pneurilor In locurile pentru umflarea pneurilor trebuie să se afişeze Ia loc vizibil tabelul cu presiunile admise în anvelope pe tipuri de autovehicule. materiale sau scule care nu au legătură cu operaţiile ce se efectuează la acest loc de muncă. în cazul când se foloseşte dispozitivul de protecţie fix. cuplandu-se intr-una din viteze. lovirea a doua scule feroase si folosirea echipamentului de lucru din materiale sintetice. intre rampa si drum se vor monta paravane asigurate contra rasturnarii astfel incat jetul de apa de spalare sa nu loveasca oamenii sau vehiculele care tree pe drum. Este interzis fumatul in halele de intretinere si repara|ii. se va utiliza obligatoriu dispozitivul de protecţie fix sau mobil special confecţionat în acest scop. iar legatura cu piesele metalice se va asigura cu coliere de strangere. In acest scop se vor amenaja locuri pentru fumat. vopsele.

 Umflarea cu. conducătorul auto va urmări ca cercul de siguranţă să fie bine fixat în locaşul său pe toată circumferinţa.mai mult de 50%). 13 . se vor folosi dispozitivele de protecţie mobilă. la roţile cu cerc. In acest caz verificarea presiunii în pneuri se va face cu ajutorul manometrului din dotarea autovehiculului.aer a pneurilor se va face până la presiunea admisă. montarea şi umflarea pneurilor se va efectua fără dispozitiv de protecţie.  Demontarea anvelopelor de pe jantă se va efectua numai după evacuarea completă a aerului din camerele pneurilor. la demontare se vor folosi dispozitive speciale confecţionate în acest scop.  In cazul in care la jantele cu cercuri presiunea în pneu a scăzut cu mai mult de 50% este obligatorie demontarea roţii de pe autovehicul.  In cazul jantei din două sau trei bucăţi. special construite. odată cu introducerea aerului în cameră.  După montarea cauciucului pe jantă. Pentru a evita accidentele şi a reduce efortul fizic.

esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice .egalizarea potentialelor si izolarea fata de pamant a platformei de lucru Masuri organizatorice care pot fi aplicate impotriva electrocutarii prin atingere directa sunt urmatoarele: .delimitarea materiala a locului de munca(ingradire) . masurile de protectie care se pot aplica sunt urmatoarele : . Este interzisa inlocuirea masurilor si mijloacelor tehnice de protectie cu masuri de protectie organizatorice.scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului electric la care urmeaza a se efectua lucrari si verificarea lipsei de tensiune .protectia prin amplasare inlocuri inaccesibile prin asigurarea unor distante minime de securitate .ingradiri .izolarea suplimentara de protectie. care sa asigureprotectia in cazul deteriorarii protectiei principale.legarea la nul de protectie .elaborarea unor instructiuni de lucru pentru fiecare interventie la instalatiile electrice .folosirea mijloacelor de protectie electroizolante . autorizat si instruit pentru lucrul respective . considerate ca fiind principala. reparari.utilizarea de dispozitive speciale pentru legaturi la pamant si in scurtcircuit . racordari) trebuie sa se faca numai de personal calificat in meseria de electrician. aplicata echipamentului tehnic .legarea la pamant . Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare. prin atingere indirecta.inchiderea in carcase sau acoperirea cu invelisuri exterioare izolatoare .folosirea tensiunilor foarte joase de securitate(TFJS) .izolarea amplasamentului 14 • • • • . si o masura de protectie suplimentara.executarea interventiilor la instalatiile electrice(depanari.MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PROTECTIE IMPOTRIVA PERICOLULUI DE ELECTROCUTARE • • Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa se aplice masuri tehnice si organizatorice. care sa asigure protectia in orice conditii.alimentarea la tensiune foarte joasa(redusa) de protectie . In locurile putin periculoase din punctul de vedere al pericolului de electrocutare este suficienta aplicarea numai a unei masuri. Masurile organizatorice le completeaza pe cele tehnice in realizarea protectiei necesare.organizarea si executarea verificarilor periodice ale masurilor tehnice de protectie impotriva atingerii directe Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se realizeze si sa se aplice numai masuri si mijloace de protectie tehnice. Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se aplice doua masuri de protectie : o masura de protectie principala. Masurile tehnice care pot fi folosite pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa sunt urmatoarele: . Cele doua masuri de protectie trebuie sa fie astfel alese incat sa nu se anuleze una pe cealalta.acoperirea cu materiale electroizolante ale partilor active(izolarea de protectie) ale instalatiilor si echipamentelor electrice .

- separarea de protectie egalizarea si/sau dirijarea potentialelor deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni sau a unui curent de defect periculoase folosirea mijloacelor de protectie electroizolante 15 .

stabilirea masurilor impotriva propagarii focului si supravegherea permanenta a arderii precum sistingerii jarului -interzicerea efectuarii lucrarilor de sudare sau a celor care prezinta pericol de incendiu pe durata programului cu publicul. aparaturii si EIP -neefectuarea manevrelor si modificarilor nepermise MTPSI -comunicarea catre conducerea societatii a situatiei considerate pericol de incendiu. masinilor si utilajelor cu defectiuni. controlul si supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor -asigurarea mijloacelor tehnice corespunzatoare si personalului necesar interventiei in caz de incendiu -intocmirea planului de interventiei -asigurarea contractului cu grupul de pompieri militari -alocarea fondurilor necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor OBLIGATIILE SALARIATILOR -respectarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor -utilizarea substantelor periculoase. a riscurilor pentru sanatate si mediu. dotarea cu mijloace de iluminare si stingere a incendiilor.controlul. pe baza permisului de lucru cu foc sau a autorizatiei de lucru) 16 . defectiune la sistemele de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor -cooperarea salariatilor desemnati pentru realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor -acordarea ajutorului si a masurilor de prim ajutor salariatilor aflati in situatie de pericol NORME DE PSI LA EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR. masinilor. dispozitivelor. aparatelor. supravegherea si reducerea riscurilor de incendiu .mentionarea in stare operative a MTPSI . echipamentelor. deseurilor si a altor materiale combustibile.pregatirea si desfasurarea interventiilor in situatii de urgenta -interzicerea exploatarii instalatiilor. in depozite ori spatii cu pericol de aprindere a materialelor. produselor sau substantelor combustibile(acestea pot fi efectuate dupa evacuarea persoanelor. INTERVENTIE GENERALITATI OBLIGATIILE CONDUCERII -stabilirea prin dispozitii scrise a modului de organizare a apararii impotriva incendiilor si responsabilitatile salariatilor -identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu -intocmirea si reactualizarea listei cu substante periculoase. indepartarea sau protejarea materialelor combustibile. in instalatii tehnologice cu nise de incendiu si/sau explozie. instalatiilor. neutralizare sau decontaminare -elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si stabilirea sarcinilor salariatilor -stabilirea unui numar de persoane cu atributii in aplicarea. ALARMARE. a substantelor pentru stingere.MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PREVENIRE. a mijloacelor de protectie recomandate. INSTALATIILOR SI ALTOR AMENAJARI -stabilirea regulilor si masurilor generale privind . a metodelor de prim ajutor. improvizatii ori fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau substantele combustibile -respectarea instructiunilor de utilizare si a masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor -interzicerea utilizarii focului deschis in locuri cu pericol de incendiu -amenajarea locurilor pentru arderea gunoaielor. utilajelor.

instruirea personalului . de evacuare si de interventie -amenajarea trecerilor(podetelor) peste santuri sau sapaturi si asigurarea cailor ocolitoare 17 . nisip si placute de semnalizare cu inscriptia LOC PENTRU FUMAT -amplasarea scrumierelor sa nu permita aprinderea materialelor combustibile din apropiere -interzicerea introducerii(depunerii) materialelor combustibile in scrumiere -interzicerea golirii scrumierelor in cosuri sau in vase din materiale combustibile -interzicerea aruncarii la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse -evitarea fumatului in locuri de odihna(paturi. usi si ferestre pentru inchiderea golurilor elementelor de compartimentare). utilizarea si afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor. tablouri de distributie a energiei electrice. vehiculeaza.altele(la zone cu risc limitat de incendiu sau explozie) -functionarea corespunzatoare a ET -obligativitatea intretinerii si verificarii la termen si de persoane abilitate a ET FUMATUL -reglementarea fumatului de catre conducerea societatii prin decizie -interzicerea fumatului in locurile in care nu se admite folosirea focului deschis -instalarea indicatoarelor de securitate in locurile unde se interzice fumatul -dotarea locurilor pentru fumat cu scrumiere. dispozitive de actionare a mijloacelor protectoare(ventilator.pregatirea locului(conform NGPSI) . planurilor de evacuare si a planurilor de depozitare a materialelor periculoase -actualizarea planurilor de interventie la schimbarea profilului de activitate sau in oricare alta situatie REGLEMENTARI DE ORDINE INTERIOARA LUCRARI CU FOC DESCHIS -reglementarea de catre conducerea societatii prin decizie a modului de executare a lucrarilor cu foc deschis -interzicerea folosirii focului deschis in locurile unde se utilizeaza. etc. vase cu apa. stingere a incendiilor.contractul dupa incheierea lucrarii . instalatiile.-obligativitatea efectuarii instructajului pentru stare de urgenta(si implicit a instructajului PSI) -obligativitatea participarii salariatilor la instruiri si exercitii -reactualizarea. fotolii) ASIGURAREA CAILOR DE ACCES. schemelor de prevenire. canapele. manipuleaza materiale si substante combustibile sau care in prezenta focului deschis prezinta pericol de incendiu sau de explozie -interzicerea utilizarii focului deschis la distanta mai mica de 40 metri fata de materiale sau substante combustibile fara supraveghere si asigurarea masurilor corespunzatoare -intocmirea in doua exemplare a permisului de lucru cu foc(unul pentru emitent si celalalt pentru executant) -obligativitatea asigurarii urmatoarelor masuri : . MTPSI. intrerupatoarele instalatiilor electrice de forta si iluminat si a surselor de rezerva. -asigurarea practicabilitatii si curateniei -semnalizarea prin indicatoarele corespunzatoare -interzicerea blocarii cailor de acces. depozitele. EVACUARE SI INTERVENTIE -asigurarea accesului mijloacelor si persoanelor la toate constructiile.

care ar impiedica evacuarea persoanelor si bunurilor precum si accesul personalului de interventie -pastrarea cheilor usilor de acces si cele ale incaperilor in locuri sau la persoane desemnate in vedereaidentificarii si utilizarii -asigurarea deschiderii catre exterior si neincuierea usilor de iesire in caz de urgenta -acoperirea cu capace sau grilaje rezistente. de actionare a trapelor si clapetelor precum si a celor care mentin in pozitie inchisa usile incaperilor tampon -asigurarea deschiderii usoare a usilor de pe traseele de evacuare -marcarea cailor de acces -montarea indicatoarelor la rampele scarilor care duc la demisol. evacuare si de interventie -efectuarea lucrarilor in perioadele caniculare si secetoase -elaborarea programului de masuri speciale de combatere a efectelor negative.-interzicerea blocarii in pozitie deschisa a usilor de la casele scarilor. holuri etc.propuneri de masuri si actiuni de inlaqturare a deficientelor si de imbunatatire a activitatii -efectuarea lucrarilor de intretinere si verificare a instalatiilor utilitare si a mijloacelor de productie 18 . holurilor. subsol sau la usile de acces in incaperi din care evacuarea nu mai poate fi continuata -interzicerea amenajarii de incaperi sau locuri de lucru si de depozitare in casele scarilor. soc si compresiune precum si a lipsei denivelarilor pentru caile de circulatie a vehiculelor -protejarea persoanelor care se deplaseaza pe cai de circulatie aflate la inaltime prin montarea balustradei cu inaltime de 1 m si bordura cu inaltime de cel putin 10 cm EFECTUAREA LUCRARILOR IN PERIOADELE CU TEMPERATURI EXTREME efectuarea lucrarilor premergatoare. ingradirea cu balustrade si marcarea cu indicatoare de securitate -acoperirea sau semnalizarea cu indicatoare a golurilor si rigolelor inclusiv iluminarea pe durata noptii -asigurarea netezimii si nealunecarii suprafetei cailor de circulatie a persoanelor -asigurarea rezistentei la uzura. a celor cu dispozitive de autoinchidere sau a celor avand rol de patrundere a fumului.constatarile semnalate in teren .starea constructiilor si instalatiilor . si pe durata sezonului rece -asigurarea bunei functionari a instalatiilor de incalzire -protejarea impotriva inghetului a componentelor instalatiilor de stingere cu apa(expuse temperaturii scazute) -asigurarea uneltelor si accesoriilor folosite la deszapezirea cailor de acces. gazelor fierbinti precum si propagarea pe verticala sau orizontala a incendiului -functionarea permanenta a dispozitivelor care asigura inchiderea automata in caz de incendiu a elementelor de protejare a golurilor. de prevenire si stingere a incendiilor -identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate cu risc marit de incendiu -interzicerea utilizarii focului deschis -restrictionarea efectuarii in anumite intervale din durata zilei a lucrarilor care favorizeaza producerea incendiului(prin degajare de substante volatile sau supraincalzire) -protejarea recipientelor care contin gaze comprimate prin depozitare la umbra sau prin racire cu perdea de apa rece -indepartarea obiectelor optice care actioneaza drept concentrator de raze solare -asigurarea rezervei de apa necesara interventiei -comunicarea masurilor speciale stabilite salariatilor -stabilirea de conducerea societatii a masurilor organizatorice necesare PREVENIREA SITUATIILOR CARE POT PROVOCA INCENDII -organizarea controlului de prevenire(conducerea societatii si conducatorul loculi de munca) .

realizate.constructiile. corespunzator dimensionate si realizate.stabilirea competentei echipelor pentru salvarea si evacuarea persoanelor si a bunurilor .prevenirea incendiilor prin evidentierea materialelor si dotarilor tehnologice care prezinta pericol de incendiu. nu pot satisface conditiile normate 19 . instiintarea conducatorului locului de munca si a conducerii societatii .organizarea stingerii incendiilor precizarea mijloacelor tehnice de alarmare si alertare a personalului. compartimentele de incendiu. in mod justificat.montarea indicatoarelor de securitate si de orientare . clasele materialelor. fum. instalatiilor si dispozitivelor de limitare a propagarii si de stingere a incendiilor. EVACUARE SI INTERVENTIE -caile de acces si de circulatie ale costructiilor si instalatiilor de orice categorie. alcatuite si marcate. incat sa asigure evacuarea persoanelor si circulatia rapida a fortelor de interventie -traseele destinate fortelor de interventie trebuie sa asigure circulatia personalului de interventie si sa fie prevazute cu iluminat de siguranta corespunzator . la nivelul terenului ori a cailor de acces carosabile.salvarea utilizatorilor si evacuarea bunurilor prin intocmirea planurilor specifice si mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite . combustibili si efectuarea altor interventii specifice la instalatii si utilaje -actionarea asupra focarului cu MTPSI din dotare si verificarea intrarii in functiune a instalatiilor si sistemelor automate(actionarea manuala a acestora) -evacuarea bunurilor si protejarea ET -protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale incendiului(temperatura. trebuie astfel stabilite. astfel incat persoanele sa ajunga in timpul cel mai scurt si in deplina siguranta in exterior. MTPSI si se intocmesc pe nivel (nr. trebuie prevazute cu cai de evacuare a persoanelor. holurile. dimensionate. gaze.nominalizarea persoanelor care utilizeaza MTPSI sau care manevreaza ET . in refugii sau in alte locuri special amenajate .executarea la termenele stabilite a incercarilor si testelor NOTA : -planurile de evacuare au marcate usile. dispuse. mijloacelor de salvare si de protectie a personalului . cantitatile. codurile de identificare sau pericol si se intocmesc pe incaperi ORGANIZAREA EFECTIVA A INTERVENTIEI -alarmarea personalului prin mijloace specifice si anuntarea incendiului fortelor de interventie -urmarirea realizarii salvarii rapide si in siguranta a personalului -intreruperea alimentarii cu energie electrica. a surselor posibile de aprindere si a mijloacelor care le pot genera si a masurilor generale specifice PSI .-organizarea apararii impotriva incendiului la locul de munca .instruirea salariatilor . sau incintele amenajate. scarile exterioare. gaze toxice) -verificarea amanuntita a locurilor in care se propaga incendiul si in care pot sa apara focare CAI DE ACCES. stingatoarelor si a altor aparate (echipamente) de stins incendiu.caile special destinate evacuarii persoanelor sau bunurilor se prevad atunci cand cele functionale sunt insuficiente sau cand. in numar suficient. persoane > 30) si pe incaperi -planurile de depozitare si evacuare a materialelor clasificate ca periculoase au marcate zonele ocupate.prezentarea substantelor.

celelalte mijloace utilizate pentru interventie in caz de incendiu CAILE DE CIRCULATIE -Caile de circulatie trebuie sa fie 20 - .depozitele inchise si deschise (de materii prime. stingatoare.realizarea platformelor de acces si de amplasare a autospecialelor de interventie langa constructiile si instalatiile stabilite prin reglementari tehnice . panica.asigurarea accesului si a circulatiei autospecialelor de interventie in incinta agentilor economici este obligatoriu conform reglementarilor tehnice . intretinut si utilizabil in orice anotimp . prin elemente de costructie cu rezistenta si comportare la foc corespunzatoare utilizarii in conditii de siguranta a cailor respective pe timpul incendiilor si se prevad cu instalatii sau sisteme de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti ori de presurizare -cerinte fundamentale pe care trebuie sa le indeplineasca : . precum si la punctele de comanda ale acestora(centrale si butoane de semnalizare a incendiilor.instalatiile tehnologice si anexe . aparate de control si semnalizare ale instalatiilor speciale. hidranti de incendiu. posturi telefonice. busculada. prevederea de finisaje combustibile sau de alte elemente care pot crea pe timpul incendiilor dificultati de evacuare(impiedicare. aparatele si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor. etc. precum si cunoasterea operativa a oricaror situatii ce pot impiedica din motive obiective folosirea acestora in conditii de siguranta -accesul mijloacelor de interventie si al persoanelor pentru interventii operative in caz de urgenta (incendiu). produse finite si auxiliare) .claviaturile si vanele instalatiilor tehnologice sau auxiliare. conform reglementarilor tehnice.tablourile de distributie si intrerupatoarele instalatiilor electrice de iluminat. contactul sau coliziunea cu diverse obiecte. etc. astfel incat sa se asigure vizibilitate sporita si sa fie usor recunoscute -la proiectarea si executarea cailor de evacuare se interzice existenta usilor care se pot bloca in pozitie inchisa.instalatiile.constructiile de orice fel(industriale. alunecare.asigurarea cailor de acces pentru autospecialele de interventie la sursele de alimentare cu apa incaz de incendiu(posibilitatea folosirii acestor surse in orice anotimp constituie o conditie de siguranta la foc) .dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie in caz de incendiu(cortine metalice de siguranta. marcat. social-administrative. pichete de incendiu. speciale. reducerea gabaritelor stabilite prin reglementari tehnice.mentinerea in stare de utilizare a cailor de acces. trape de evacuare a fumului si gazelor fierbinti. singerii incendiilor si limitarii efectelor acestora. semifabricate.caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se marcheaza cu indicatoare de securitate si se prevad cu mijloace de iluminat. trebuie sa fie asigurat permanent la toate : . in vederea salvarii si acordarii ajutorului persoanelor aflate in pericol. obloane ferestre si usi de inchidere a golurilor din elementele de compartimentare impotriva incendiilor) .caile de acces si de circulatie se dimensioneaza potrivit reglementarilor tehnice pentru autovehicule de tip greu.trebuie sa se asigure cel putin un acces carosabil din drumurile publice si din drumurile de circulatie interioare. produse.) si incaperile acestora . amenajat. care trebuie manevrate in caz de incendiu si punctele de comanda ale acestora(gaze si lichide combustibile) . de evacuare si de interventie din constructii si instalatii se separa de celelalte spatii. de forta si iluminat de siguranta . asigurand accesul autospecialelor de interventie .) -caile de acces. etc.) . de evacuare si de interventie pe toata durata zilei si in orice anotimp la parametrii la care au fost proiectate si realizate.

sa fie rezistente la compresiune. pentru a fi usor de recunoscut sa aiba legaturi cat mai directe spre caile de evacuare sa fie mentinute permanent libere si curate. un avertisment. salvare si ajutor. chemare sau apel al persoanelor pentru o actiune specifica sau evacuare de urgenta . incat sa permita evacuarea rapida a persoanelor -Suprafetele cailor de circulatie pentru personae trebuie sa fie netede si nealunecoase. in cazul utilizarii de capace sau grilaje.prin panouri de avertizare sau etichete in cazul suprafetelor. aceste mijloace trebuie amplasate pe partile vizibile. salilor sau incintelor utilizate pentru incarcarea.marcate vizibil. santurile. in conformitate cu legislatia si normativele in vigoare. de obligare. ori de cate ori riscurile nu pot fi evitate sau limitate sufficient prin mijloace tehnice de protectie colectiva sau prin masuri metode sau procedee de organizare a muncii -Respectarea prescriptiilor de semnalizare nu trebuie sa afecteze respectarea obligatiilor legale.prin culori de securitate la marcarea cailor de circulatie -Semnalizarea ocazionala se realizeaza . iar cele destinate circulatiei vehiculelor trebuie san u prezinte denivelari. iar la partea inferioara cu o bordure inalta de cel putin 10 cm -Golurile din plansee sau din ziduri vor fi acoperite cu capace sau grilaje rezistente.prin panouri(indicatoare. sub forma rigida. sau vor fi ingradite cu balustrade si marcate cu indicatoare de securitate. rigolele situate in zonele de circulatie vor fi acoperite sau marcate cu indicatoare. iar in timpul noptii vor fi semnalizate cu mijloace luminoase(avertizoare sau inscriptii luminoase) SEMNALIZAREA DE SECURITATE -Angajatorul are obligatia sa prevada si sa verifice existenta semnalizarii de securitate si/sau de sanatate adecvate la locul de munca. placi) si/sau culori de securitate cand se refera la o interdictie. descarcarea si depozitarea substantelor periculoase in cantitati mari. material si echipament de lupta contra incendiilor. la localizarea mijloacelor de salvare sau de prim ajutor si la riscurile de lovire de obstacole si de cadere a persoanelor . ca si alte materiale specifice -Semnalizarea de securitate si/sau sanatate poate fi de interzicere.prin eticheta(pictograma sau simbol pe culoarea de fond) sau panouri ce preiau aceasta pictograma. in caz de ghidare a persoanelor care efectueaza manevre ce presupun un risc sau pericol -Instruirea care se asigura angajatilor (in ceea ce priveste semnalizarea de securitate si/sau sanatate utilizata) se va axa in special pe semnificatia semnalizarii.prin semnal luminos. de avertizare. privind semnalizarea referitoare la evacuare. acestea vor fi asigurate contra deplasarii -Golurile.prin gest-semnal sau comunicare verbala. socuri si uzura -Caile de circulatie pentru personae si trecerile amplasate la inaltime vor fi protejate cu balustrade inalte de cel putin 1 m. substante sau preparate periculoase. prevazute cu legaturi de separatie orizontale intermediare. care sa permita preluarea sarcinilor rezultate din activitatile care se desfasoara la locul respective. prevazute de alte documente normative. mijloacele de mai sus vor fi plasate aproape de suprafata de depozitare sau pe usa de acces . o obligatie. precum sip e comportamentul general si 21 - . autocolanta sau pictata si intr-un numar suficient de mare perntru a asigura securitatea zonei . in cazul recipientilor si conductelor aparente care contin substante periculoase. de salvare sau prim ajutor si se realizeaza dupa caz in mod permanent sau ocazional -Semnalizarea permanenta se realizeaza . semnal acustic sau comunicare verbala in caz de atentionare asupra unor evenimente periculoase.

specific care trebuie adoptat. ca urmare a unor verificari. 22 . Ea se va repeat periodic sau ori de cate ori se considera necesara reimprospatarea cunostintelor salariatilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful