SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUNSHI ABDULLAH KM 33,JALAN AIR HITAM, 8100 KULAIJAYA,JOHOR Tel :07-6631415 Faks : 07-6624859

Ruj Kami : JEB 8001/02/04/005/4D (49) Tarikh : 1 NOVEMBER 2010 Kepada, FRANCIS A/L DEVAGURU 135 JLN BENDAHARA,TAMAN KULAIJAY 81000 KULAIJAYA, JOHOR Tuan, PEMBERITAHUAN BUANG SEKOLAH
Adalah saya diarahkan untuk memaklumkan bahawa anak jagaan tuan/puan JENNIFER A/P FRANCIS Kad Pengenalan 940629-08-5968 dari tingkatan 4D telah tidak hadir ke sekolah selama 72 hari tidak berturut. Oleh itu tindakan buang sekolah kerana ketidakhadiran melebihi jumlah yang ditetapkan diambil terhadap anak / anak jagaan tuan/puan 2 Pihak sekolah telah menghubungi tuan/puan melalui surat-surat amaran bertarikh seperti berikut:

i) ii) iii)
3

JEB 8001/02/04/005/04(4D) bertarikh 1 APRIL 2010 (AMARAN PERTAMA) JEB 8001/02/04//005/18(4D) bertarikh 28 JULAI 2010 (AMARAN KEDUA) JEB 8001/02/04/005/34(4D) bertarikh 20 OKTOBER 2010 (AMARAN TERAKHIR)

Oleh itu anak/anak jagaan tuan/puan dibuang sekolah mulai tarikh 2 NOVEMBER 2010

4 Walau bagaimanapun tuan/puan boleh membuat rayuan bersekolah semula kepada pendaftar sekolah-sekolah di Jabatan Negeri dalam tempoh satu bulan dari tarikh di atas,seperti yang diperuntukan pada para 10.2 Ordinan Pelajaran 1957 Peraturan-Peraturan Pelajaran (Displin Sekolah) 1959. Sekian terima kasih.

‘ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang benar,

………………………………………………… (EN SHAMSUDDIN BIN HARON) Pengetua, SMK Munshi Abdullah, 81000 Kulaijaya, Johor s.k :
1.JPNJ 2.PPD 3.Fail Hem

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful