JIHAD DALAM ISLAM

:
JIHAD DALAM ISLAM Kalimah jihad secara umumnya bermaksud setiap usaha yang memerlukan curahan tenaga dan kekuatan demi untuk mencapai matlamat dan cita-cita mulia dan ideal untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan demi untuk memartabatkan Islam di bumi Allah serta mengharapkan ganjaran dan keampunannya.

Slide 83:
Jihad Nafsu (al-Jihad al-Akbar) Manusia dicipta dari dua unsur iaitu jasmani dan rohani. Jin, iblis dan syaitan adalah musuh asli dan abadi manusia yang pernah berlaku dalam sejarah kehidupan manusia sebagaimana Adam a.s dan Hawa pernah termakan pujukan syaitan. AlQuran menerangkan secara jelas dan terperinci segala tektik dan teknik tipu daya syaitan untuk menyesatkan manusia. Perang kemusnahan iblis dan syaitan terhadap manusia bermatlamatkan merosakkan ketulinan akidah dan tauhid terhadap Allah, keikhlasan ibadah dan ubudiah dan kejernihan dan kesucian akhlak muslim. Oleh itu jihad nafsu ialah segala usaha dan kesungguhan untuk membersihkan jiwa dan menyucikan hati dan sifat-sifatnya yang rendah dan keji untuk diisi dengan sifat-sifat yang mulia dan terpuji, membersihkan dan menyucikan jiwa dari kegelapan dan kekotoran syirik untuk diisi dengan kejernihan dan sinar tauhid, membina keikhlasan hati nurani dalam beribadah kepada Allah.

Slide 84:
Jihad Ilmu dan pendidikan Umat Islam harus melihat kepentingan ilmu dan teknologi sebagai amat releven untuk mengangkat martabatnya. Umat Islam perlu mengarahkan maksud jihad kepada pembangunan ilmu dan pendidikan, hidupkan budaya penyelidikan dan penerokaan kepada bidang-bidang baru dalam dunia intelektual kini. Dalam masa yang sama kita mampu menampilkan keunggulan ilmu-ilmu dan proses pendidikan yang Islami supaya akhirnya umat Islam mampu bangun dengan acuannya sendiri. Al Quran sering memaparkan tentang tradisi membaca atau µiqra¶ bahkan ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W menjelaskan konsep ini. Begitu juga konsep¶ulul albab¶ yang memberikan fokus kepentingan ilmu dan peranan para ilmuan dalam Membangunkan tamadun. Al Quran memberikan keutamaan berfikir berasaskan kekuatan akal dan menginsafi berasaskan peristiwa-peristiwa dan musibah yang terjadi dan keutamaan merenung, mengkaji dan menyelidik mengenai hakikat kejadian alam dan hubungan dengan manusia berasaskan prinsip Al-Quran.

Slide 85:
Jihad Mempertahankan Kesucian Islam Jihad mempertahan kan Islam dan Ummahnya dari pencerobohan musuh-musuh Islam sebagaimana yang berlaku kepada umat Islam di Palestin yang ditindas oleh rejim Yahudi. Isu Palestin adalah isu pencerobohan zionis terhadap kesucian Islam bumi Palestin dan masjid al Aqsa yang di muliakan oleh Allah. Rakyat Palestin telah mencuba berbagai cara dalam usaha untuk membebaskan bumi Palestin dan untuk mendapatkan

Begitu juga Amerika Syarikat yang menjadi sekutu Israel telah menabur janji untuk memberikan kekuasaan dan sebuah negara Palestin yang merdeka juga melalui jalan buntu. berjuang menerusi jihad memerangi tentera Israel yang telah mencabuli hak-hak mereka.semula hak mereka yang telah dirampas oleh tentera zionis Yahudi: antaranya melalui perjanjian damai. Malaysia telah mengambil langkah yang wajar untuk memastikan sistem kewangan Islam berfungsi selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang telah digariskan oleh al-Quran dan al-Sunnah dari segi matlamat dan operasinya. perundingan dengan mengikut pelan damai yang dianjurkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pendekatan Islam Hadhari : . Tujuan utama ialah untuk memenuhi keperluan umat Islam terhadap satu sistem yang benar-benar menepati lunas syariah sebagai satu sistem kewangan yang komprehensif serta mampu bersaing dengan sistem konvensional yang telah wujud sekian lama. membunuh. perbankan. bersih. memerangi kaum lelaki. tekun serta usaha untuk menegakkan masyarakat di jalankan dengan lancar. Pada tahun 70-an dan 80-an wujud dua fenomena utama iaitu gerakan dakwah sama ada kumpulan NGO mahupun badan-badan kerajaan juga program penerapan nilai Islam oleh kerajaan dalam pentadbiran. menganyayai wanita melailui ugutan dan berbagai-bagai penderaan yang dilakukan oleh tentera zionis tersebut. perundangan dan kepenggunaan. pendidikan. Rakyat Palestin yang telah muak dengan janji-janji kosong ini telah bangkit memilih jalan lain untuk merungkai permasalahan yang menimpa mereka dengan bangkit menentang. Pembentukan budaya kerja yang berasaskan nilai-nilai tersebut adalah tidak bercanggah dengan budaya bukan Islam kerana ia adalah nilai-nilai universal yang boleh diterima oleh manusia sejagat. KEBANGKITAN SEMULA ISLAM DAN PENERAPANNYA DI MALAYSIA : KEBANGKITAN SEMULA ISLAM DAN PENERAPANNYA DI MALAYSIA Gerakan kebangkitan semula Islam bertujuan mengatasi kelemahan dalaman masyarakat Islam yang didominasi oleh kuasa penjajah Barat sekular. persidangan. merampas tanah orang Islam menyeksa dan membunuh kanak-kanak. Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Pentadbiran : Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Pentadbiran Penerapan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran di Malaysia ialah segala usaha untuk mempertingkatkan daya produktiviti negara melalui amalan nilai-nilai amanah. rajin. teratur dan efisyen sesuai dengan kehendak Islam. Ia bermula di akhir abad ke-18 dan menjadi semakin hebat di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dalam situasi begini Jihad dalam artikata memerangi musuh Islam adalah amat wajar dan tidak boleh dipinggirkan dengan begitu sahaja terutama dalam konsep membina kekuatan persenjataan dan ketenteraan yang maju dan canggih. Aplikasi Prinsip Islam Dalam Aspek Ekonomi : Aplikasi Prinsip Islam Dalam Aspek Ekonomi Sebagai sebuah negara Islam.

akhlak. rasional. Sesungguhnya Islam berkemampuan untuk menyelesaikan bukan hanya permasalahah di peringkat peribadi. semua agenda pembangunan ummah. Konsepnya ialah negara yang mempunyai masyarakat membangun dan memiliki ilmu. praktikal dan damai. berkemahiran dan berketrampilan serta tergambar sebagai golongan yang berakhlak. material. intelektual. Misi Islam Hadhari pula ialah melaksanakan agenda pembangunan negara dan ummah berlandaskan pendekatan Islam yang universal. Ahmad Badawi. berdaya saing. mampu berdikari. berbudi dan berbudaya yang berpaksikan kepada kepercayaan agama. peradaban negara dan keutuhan bangsa perlu digarap untuk sama-sama bangkit bersama keterbilangan Islam sebagai al-Din yang diredai Allah. Dato¶ seri Abdullah Hj. Objektif Islam Hadhari ialah bagi melahirkan individu dan masyarakat Islam yang mempunyai kekuatan spiritual (rohani). bertamadun. B. iaitu sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. Visi. masyarakat. negara dan ummah. malah telah dijadikan dasar dalam pembangunan negara adalah satu usaha untuk mengenengahkan Islam sebagai satu cara hidup yang lengkap dan menyeluruh meliputi seluruh ruang lingkup kehidupan manusia di samping mengembalikan semula kegemilangan Islam di persada dunia. inovatif serta cekap menangani cabaran semasa serta bijaksana. PRINSIP-PRINSIP : PRINSIP-PRINSIP Keimanan Dan Ketakwaan Kepada Allah Kerajaan Adil Dan Beramanah Rakyat Berjiwa Merdeka Penguasaan Ilmu Pengetahuan Pembangunan Ekonomi Seimbang Dan Komprehensif Kehidupan Berkualiti Pembelaan Hak Kumpulan Minoriti Dan Wanita Keutuhan Budaya Dan Moral Pemeliharaan Alam Semulajadi Kekuatan Pertahanan . Sebab itu. Misi dan Objektif Islam Hadhari : Visi. Perdana Menteri. tetapi juga menggarap persoalan keluarga. Misi dan Objektif Islam Hadhari Visi Islam Hadhari adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Islam contoh. bertoleransi dan berimbang. melihat kehadapan. A. maju.Pendekatan Islam Hadhari Konsep Islam Hadhari yang diperkenalkan oleh Y.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful