Doa pembuka dan penutup majlis

» - =¹' .~=¹ ' -' » ~Ƈ
.- ¹ ~´ ~¹' - ~ ' . ¹ = ´ » `ŝ ~¹' · ´ Ɖ `ŝ -¹' ·· .- ~ ¹' ·¹' - - ´ ~~ =¹ '
·· · ¹ . ` - · ' -= 'ƈ - ' =~ · --. =ŝ - ƃ· »- = ·¹' ´ ·ŝ ` = =ŝ - ƃ ŝ »´ +ŝ ¹¹ '
´·- ~ ~ =ŝ - ƃ · »- = ·¹' . ·¹' ´ - =ŝ - ƃ · »- = ´·´ - = =ŝ - ƃ · »- ¹ =
»- ´¹' ´ ~' · =¹' ´ ƈ¹' .

Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala
kepuiian, engkaulah yang berhak menerima
segala kepuiian, engkaulah yang berhak
menerima segala kesyukuran, Engkalaulah yang
memiliki segala pemerintahan, di tangan
Engkau segala kebaiikan, kepada Engkaulah
kembali segala urusan.
»- = ' - ´ »- ´ ' - ŝ »´ +ŝ ¹¹ ' ..


Cucurilah rahmat dan rahimMu ke atas mailis
...................
................
yang diadakan pada hari Ini. Berkatilah ia dari
awal hingga akhirnya.
~- ´ - ' ~ ¹ ´ .'ŝ · · ' -..

Kami iuga memohon perlindungan dari Mu dari
segala perkara yang boleh mencacat celakan
mailis kami dan dari segala perkara yang
melalaikan kami dari berbuat taat kepada Mu.
Kepada Mu iua kami serah segala urusan kami.
- - ~¹' =- ¹ ' · ' -ƈ - ' =- ¹ ' · ' -¹ŝ ´ · ƍ =- ¹ = ' -ŝ Ƈ . ' --´ ~¹' . · ' - ƍŽ ' -ŝ Ƈ
'ŝ -¹' ' Ƈ' ~ = ' - · · Ɗ - ~ = Ɖ =`' . · · Ɗ - ~ =. ŝ ~ =´ ~ . ¹ =´-' .ŝ ¹ - · ~
·»ŝ ¹ ~ · · Ƈ' =- ' · · ¹Ž . ¹ = ·
.- ~ ¹' ·¹' - ·ŝ ¹ ¹ ´ ~~ =¹' · .

3 2././.2024435073/:3.7.2/.507.:7:8..507.7 80..8.: 05..7:/..2807.780....7-07-:.3-40203..905.99.2 & && & &&  & & & & &         "    &&& & &  &  %&            & &     & &"  &   &    ..3/.3/.::.7.3.9..0.& & &     .80..3 20.3.2/.2:...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful