Penilaian pengetahuan sedia ada Penilaian bermaksud menilai, mengkritik, memantau, menguji, mengecam seseorang murid berdasarkan kepada

pengetahuan yang sdia ada mengikut mata pelajaran yang diajar penyedari kepentingan ini seseorang guru boleh mengetahui aras pengetahuan murid tersebut dengan mengadakan penilaian secara rawak di kelas. Misalnya guru yang ingin mengajar bidang mengggambar dalam topic kolaj, boleh menilai murid dengan meminta mereka melukis , sebuah gambar buah epal dan seterusnya meminta murid mengunting, dan menampal dengan menggunakan kertas warna. Sekiranya, murid dapat menyiapkan hasil kerja dengan sempurna maka guru akan menilai murid tersebut menguasai kemahiran tersebut dengan pengetahuan sedia. Bagi bidang membuat corak dan rekaan dalam topic capan guru boleh menguji murid dengan meminta mereka mengecop cap jari mengikut pelbagai bentuk. Jika murid dapat menghasilkan hasil kerja dengan kreativiti tersendiri maka guru akan menilai murid-murdi tersebut mempunyai pengetahuan sedia ada. Topik origami dalam bidang membentuk dan membuat binaan , guru boleh memantau pengetahuan murid dengan memberi sehelai kertas A4 dan meminta murid melipat bentuk geomatri yang mereka diketahui. Sekiranya, murid dapat melipat sesebuah bentuk geomatrik maka tercapai pengetahuan sedia ada. Bidang mengenal kraf tradisional dalam topik ancaman, guru boleh mengkritik murid dengan meminta murid mengunting kertas dengan selari lalu menganyam tikar.

Fail murid Guru boleh merujuk fail murid untuk melihat hasil kerja murid-murid sewaktu di tahun 1. . iii. Mengambar Membuata corak dan rekaan Membentuk dan membuat binaan Kraf tradisional Jika murid-murid menguasai kemahiran ini di tahun 1 maka murid boleh meneruskan aktiviti seterusnya di tahun 2. Guru boleh menilai kemampuan murid dan aras kebolehan murid dalam bidang : i. Dengan merujuk fail murid tersebut guru boleh mentaksir kefahaman dan kebolehan murid tersebut dalam topic pendidikan seni visual. ii. iv. Dengan ini guru boleh mengajar murid-murid dengan pengetahuan sedia ada seseorang murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful