ASAS UKURAN

Tugasan 1 Tugasan ini hendaklah dibuat secara individu. Buat rujukan daripada buku atau sistem e-pembelajaran. Penulisan hendaklah dibuat dengan cara yang betul menggunakan kemudahan komputer perisian Word 2003/2007, jenis text Times New Roman saiz 12. Perisian lain yang berkaitan untuk melukis rajah, graf dan carta boleh digunakan. Tugasan yang telah siap hendaklah dijilid dengan kemas dan dihantar pada 9 April 2011.

Jawab semua soalan: 1. Kirakan bilangan saat dalam tahun 2011. Jumlah hari dalam tahun 2011=365 hari. 1 hari = 24 x 60 x 60 = 86400 saat Jumlah saat = 86400 x 365 = 31,536,000 saat Selisih masa Jepun dengan Malaysia adalah 2 jam 30 minit. Jam berapakah di Jepun jika jam 8.45 pagi di Malaysia? 8.45-2.30 = 6.15 a.m

2.

3.

Selisih masa antara Kuala Lumpur dengan Jeddah ialah 4 jam 20 minit. Jika waktu di Malaysia ialah 8.00 pagi, jam berapak di Jeddah? 8.00-4.20 = 3.40 a.m

4.

Masa penerbangan dari Malaysia ke Jeddah ialah 8 jam 30 minit. Jika jemaah haji Malaysia bertolak dari KLIA jam 5.15 petang, jam berapakah mereka sampai di Jeddah mengikut jam Jeddah?(Soalan 3 sebagai panduan) 5.15 + 8. 30-4.20 = 9.25 p.m

5.

Jemaah haji Malaysia bertolak dari Jeddah jam 8 malam, jam berapakah mereka sampai di KLIA? (Soalan 3 dan 4 sebagai panduan) 8.00+8.30-4.20 = 12.10 a.m

10. Muar dengan Bandar Tangkak. Menggunakan maklumat di soalan 8 dan 9. Lilitan roda kereta = 2 pie j = 2 x 3. kira bilangan pusingan roda kereta anda untuk anda ke UTHM. Tinggi Gunung Ledang dari aras laut adalah lebih besar berbanding jarak antara Bandar Maharani.7km atau 21700m Sukat ukuran perimeter roda kereta anda. Katakan tinggi Gunung Ledang dari aras laut ialah X km. Mengguna nisbah yang ada (X) darab tinggi orang (Acm) iaitu: Acm x X = AX cm 7. Mengukur tinggi orang (katakan Ycm) dan Menara Kuala Lumpur (katakan Zcm)dalam gambar.56/2) = 1. Kemudian mencari nisbah (Zcm bahagi Ycm = X). Katakan jarak antara Bandar Maharani dengan Bandar Tangkak ialah Y km (mengukur jarak lurus) dan Z km (mengukur dengan menggunakan jalan raya sediada) .6. (diameter=56m) 56cm atau 0. Gunakan meter merekod jarak yang terdapat di kereta anda. Ledang. Ledang mengunakan jarak lurus ialah X km melebih jauh dari Y km. Dengan mengadakan gambar itu.76 = 12330 pusingan . Tuliskan Jarak rumah anda dengan pondok pengawal Pintu Utama UTHM.56m 8. Kemudian menguna tinggi 1 step darab jumlah step tangga (Xcm x Y= XYcm) b) Dengan mengukur tinggi seorang (katakan Acm).142 x (0. Muar dengan Bandar Tangkak. Kemudian mengambil gambar di depan Menara Kuala Lumpur.(95km = 95000m 21. Bagaimanakah anda membuat anggaran tinggi Menara Kuala Lumpur? Anngaran tinggi Menara Kuala Lumpur boleh menggunakan 2 cara iaitu: a) Dengan mengukur tinngi 1 step tangga (katakan X cm) dan mengira jumlah step tangga (katakan Y step) yang dalam Menara Kuala Lumpur. Kalau bandingan menggunakan jalan raya. Tinggi Gunung Ledang iaitu X km tidak semestinya melebihi jarak Z km. 9. Bincangkan. Ini kerana mengukur jarak lurus dari titik A ke titik B adalah pendek perbanding jarak menguna lilitan. Bandingan jarak Tinggi Gunung Ledang dari aras laut adalah lebih besar berbanding jarak antara Bandar Maharani.76m Pusingan roda kereta = 21700 / 1.

11. pinggir air jauh ke tengah laut. Pasang surut ialah naik dan turunnya paras air laut akibat kesan putaran Bumi dan tarikan graviti Bulan. 13. dan gerhana analus. Saiz bulan lebih kecil daripada matahari dan bumi kira-kira 385 ribu kilometer dan bulan berputar mengelilingi bumi. Waktu air pasang. cahaya matahari memancarkan cahayanya ke beberapa bahagian permukaan bulan. Walaupun bulan lebih kecil.400 kilometer adalah lebih dekat kepada bumi berbanding matahari yang mempunyai jarak purata 149. 12. Pasang surut ini berlaku di kawasan pantai dan muara sungai. Semasa bulan berputar mengelilingi bumi. dan gerhana analus yang terjadi apabila bulan hanya menutup sebahagian daripada matahari dan cahaya matahari selebihnya membentuk cincin bercahaya sekeliling bayangan bulan yang dikenali sebagai 'corona'. Gerhana matahari boleh dibahagi kepada 3 iaitu gerhana penuh. Waktu air surut. . 14. Kejadian ini cuma boleh berlaku ketika bulan purnama. lazimnya dua kali pasang dan dua kali surut sehari. air laut tenang dan kadang-kala mengalir ke hulu sungai sehingga 10 kilometer.000 kilometer. bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya kerana bulan dengan purata jarak 384. atau sangat-sangat hampir. Terangkan kejadian Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari Gerhana bulan wujud apabila bulan melalui sebahagian daripada bayang-bayang bumi. Jenis dan panjang suatu gerhana bulan bergantung pada kedudukan bulan yang relatif kepada nod orbitnya. Gerhana penuh apabila matahari ditutup sepenuhnya oleh bulan disebabkan bulan berada dekat ke bumi dalam orbit bujurnya. Terangkan kejadian pasang surut air laut. Gerhana matahari berlaku apabila kedudukan bulan terletak di antara bumi dan matahari oleh itu menutup cahaya matahari samada separa atau sepenuhnya. bumi dan bulan terjajar pada satu barisan yang sama.680. Dengan inilah terjadi bulan sabit. Bulan tidak mengeluarkan cahayanya sendiri dan ia bercahaya kerana memantulkan cahaya dari matahari. Tentukan jarak satu tahun cahaya. gerhana separuh. gerhana separuh apabila bulan hanya menutup sebahagian daripada matahari. Terangkan kejadian Bulan Sabit. dan apabila matahari.

460.472.730.580.8 KM .9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful