Beogradska poslovna skola

SEMINARSKI RAD IZ EKONOMIJE
Tema: Trziste rada, plate I sindikati

Cene inputa sa stanovista teorije granicne vrednosti proizvodnje
Cena inputa proizvodnje formira se kao I cena bilo koje druge robe, a od njihovih cena zavisi raspodela. Ovde je zastupljena teza granicne produktivnosti inputa proizvodnje: zemlje, rada I kapitala. Kriva traznje za pojedinim inputima odredjena je njihovom granicnom proizvodnjom. Drugim recima, svaki input proizvodnje ucestvuje u stvaranju drustvenog bruto proizvoda, te svakom inputu pripada I odgovarajuci dohodak: radu najamnina, kapitalu profit a zemljistu renta. Pri tome: najamnina je jednaka granicnom proizvodu zemlje. Kombinacija inputa, kada preduzece u uslovima potpune konkurencije maksimizira profit pojavljuje se kao produkt granicnog proizvoda I cene tog proizvoda, sto daje vrednost koja je jednaka ceni inputa, odnosno:
granicni proizvod rada x cena proizvoda = cena rada (plata, zarada), granicni proizvod zemlje x cena proizvoda = cena zemlje = renta I granicni proizvod kapitala x cena proizvoda = cena kapitala = profit.

Angazovanje inputa u proivodnji tece sve dotle dok je granicni proizvod (granicni proizvod x cena) svakog pojedinog inputa proizvodnje veci od njegovog granicnog troska, odnosno od cene odredjenog inputa proizvodnje. To znac, da je: a) nadnica je jednaka granicnom proizvodu zemlje, b) profit granicnom proizvodu kapitala. Ovo ilustruju navedeni graficki prikazi.

Grafikon br. 13-1 Traznja za radom iz granicnog prihoda rada.

Grafikon br. 13-2 Kolicina inputa proizvodnje, odnosno kriva ponude inputa proizvodnje.

Ponuda inputa proizvodnje zavisi od karakteristika I preferancija njihovih vlasnika. Ponuda reaguje na cenu, kao u podrucju ispod tacke “A”. za inpute koji su fiksni kao sto je zemlja, kriva ponude ce biti savrseno neelasicna, od tacke “A” do tacke “B”. U uslovima kada je cena visa, poducjeiznat tacke “B”, povecava se dohodak njegovog vlasnika.

2

Povecanje ponude rada uz ostale nepromenjene uslove uslovljava smanjenje nadnice. trzisna kriva ponude rada. Pri plati – zaradi. Ponuda rada. koliko ce svaka osoba ponuditi radnih casova preduzecu. odn. to jest da ponude vecu kolicinu radam (q2). radnici su spremniji da rade veci broj sati u nedelji. Trzisna ponuda rada postoji kao 1. Za sve realne plate – zarade. a koliko ce sati potrazivati dokolica I razonoda. Kolicina neke robe I usluga koje se nude na prodaju stalno raste sa rastom njihove cene. Nacin na koji stanovnistvo provodi raspolozivo vreme znaci da svaki pojedinac treba da odluci koliko ce da radi. Produzetak krive ponuda rada obelezena se SSL2 je unazad povijajuca sto znaci ljudi sa povecanjem realnih plata zele da rade manje. 13-1. W2. Brojnost stanovnistva odredjena je natalitetom.Ponuda rada Ponuda rada predstavlja broj sati koje stanovnistvo zeli da radi na poslovnim aktivnostima koje donose zaradu (platu. Ponuda rada reaguje na isti nacin. individualna I 2. moralitetom I migracijom. Od tacke C kriva ponude rada – SSL1 se uzdize. najamninu.). ponuda rada raste sa visim realnim platama. W1. do tacke C . Sto se vise radi manje ostaje vremena za dokolicu I razonodu I obrnuto. Glavne odrednice ponude rada su: (1) brojnost stanovnistva I (2) nacin na koji oni provode svoje vreme. Realna plata predstavlja odnos normalne (nominalne) plate podeljena sa cenama roba I usluga – W/P sto pokazuje realnu kupovnu moc. Pri vecoj plati – zaradi. Trzisna kriva ponude rada nastaje sabiranjem svih pojedinacnih ponuda 3 . kolicina ponudjenog rada je q1 (tacka A). a koliko ce vremena posvetiti dokolici I razonodi. Slika br. nadnicu I sl.

Ponuda rada na trzistu odnosi se na sve sate koji su ljudi spremni da provedu radeci za razlicite plate. Ako plata – zarada pada do W2 trazi se veca kolicina rada L2. tj. a drugi to poistovecuju sa zaradom. Sto je veca plata – zarada manja je kolicina potrebnog rada (ceteris paribus). Kolicina rada koja se trazi zavisi od cene tog rada. Traznja za radom – izvedena traznja Traznja za radom je kolicina rada koju su poslodavci spremni I u stanju da angazuju po razlicitim platama. Slika br. 13-2. Traznja za radom zavisi od traznje za proizvodima tog rada. sto mi u nasem zargonu nazivamo platom. robama I uslugama koje ti inputi proizvode. Pri plati – zaradi W1 potreban je rad L1. Kriva traznje za radom sledi zakon opadajuce traznje.rada. zaradama u datom periodu. Traznja za radom. ceteris paribus. odn. 4 . rezultat su traznje za finalnim proizvodima – outputima. Izvedena traznja za radom I ostalim inputima proizvodnje.

u datim preovladjujucim uslovima ponude I traznje. Presek krive ponude I traznje predodredjuje ravnoteznu platu. Slika br. Ravnotezna zaposlenost. Ravnostezna plata-cena rada. Ravnotezna plata-cena rada. Slicno tome. ravnotezna platacena rada. zaradi. U stvarnosti trzisna plata bice We kao sto je prikazano na slici 13-6. ravnotezna zaposlenost I promene ucinka na trzistu Trzisna traznja za radom zavisi od: a) broja poslodavaca I b) proizvoda granicnog prihoda u svakoj firmi ili industrijskoj grani. Presek trzisne ponude I traznje odredjuje ravnoteznu platu na konkurentskom trzistu rada.Opsta ravnoteza na trzistu rada. Slika 13-6 udruzuje trzisne snage. dok trzisna ponuda rada zavisi od: a) broja raspolozivih radnika I b) spremnosti svakog radnika da radi po promenljivoj plati. To je jedini odrzivi nivo zaposlenosti na tom trzistu. Svako ko je spreman I sposoban za ovu platu naci ce posao. Na slici 13-6. ovaj nivo ravnotezene zaposlenosti pojavljuje se pri qe. Ravnotezna plata je jedina plata pri kojoj kolicina ponudjenog rad aodgovara kolicini trazenog rada. Presek ponude I traznje rada odredjuje ne samo preovladjujucu platu-cenu rad. 5 . nego I nivo zaposlenosti. svako ko je spreman I sposoban da radi za platu We moze da nadje posao. Sve firme iz oblasti mogu onda angavovati onoliko radnika koliko zele po toj ravoteznoj plati. 13-6.

Ako je marginalna produktivnost manja od plate tada se preduzetniku ne bi isplatilo da zaposli nekog novog radnika. Promena u ukupnom ucinku za dodatu jedinicu radne snage. Proizvod granicnog prihoda. Novcana vrednost ukupnog doprinosa ucinku zove se proizvod granicnog prihoda a to je promena u ukupnom prihodu koja se javlja kada se angazuje vise radnika. Povecanja plata izaziva reakciju preduzetnika ka smanjenju zaposlenosti. Zakon smanjenja prihoda I granicna produktivnost rada. Tako se beracu malina doprinos ucinku meri ili granicnim fizickim proizvodom (5 gajbi na sat) ili novcanom vrednoscu tog proizvoda. cime bi smanjio profit pa nema zaposljavanja. Trzisna vrednost gajbe malina je jednostavno cena po kojoj je uzgajivac moze prodati. Poslednji zaposleni radnik ima platu koja je jednaka marginalnoj produktivnosti rada. 6 . To je ustvari promena ukupnog prihoda uz dodatnu jedinicu rada odnosno: Proizvod granicnog prihoda (MRP)=promena ukupnog prihoda/promena kolicine rada Tako proizvod granicnog prihoda postavlja gornju granicu placanja beraca malina koju poslosavac hoce da plati. Ako je marginalna produktivnost veca od plate (cene rada) preduzetniku novouposleni radnik donosi profit. pravilo o zaposljavanju radnika glasi: Preduzetnik zaposljava nove radnike sve dok je njihova marginalna produktivnost veca od njihovih plata. zato ce ga preduzetnik zaposliti. jer bi imao vece troskove od prihoda. Dakle.Granicni fizicki proizvod. predstavlja granicni fizicki proizvod. Granicni fizicki proizvod (MPP)=promena ukupnog ucinka/promena kolicine rada. Oni radnici koji ne mogu pokriti povecane plate sa povecanom produktivnoscu bice otpusteni. proizvod granicnog prihoda I granica produktivnost rada Granicni fizicki proizvod je promena ukupnog ucinka koji se javlja kada se primi sledeci radnik. U vecini slucajeva granicni fizicki proizvod opada sto se angazuje vise radnika.

Kad stignemo do sedmog beraca granicni fizicki proizvod opada na nulu. Ako zaposli 8 radnika ukupni ucinak stvarno opad. 7 .Smanjenje granicnog fizickog proizvoda Broj beraca Ukupni ucinak pri branju (po satu) (gajbe po satu) A B C D E F G H I 1 (student) 2 (student) 3 4 5 6 7 8 9 5 10 14 17 19 20 20 18 15 Granicni fizicki proizvod (gajbe po satu) 5 5 4 3 2 1 0 -2 -3 Tabela br. Treba imati u vidu da je granicni fizicki proizvod petog beraca 2 gajbe na sat. dok je to kod sestog beraca samo jedna gajba na sat. Zato je granicni fizicki proizvod osmog radnika negativan bez obzira sto se radi o ambicioznom I vrednom radniku. Granicna produktivnost opada kad vise ljudi moraju da dele ogranicena sredstva. Uobicajno je da je pad prihoda rezultat cinjenice da uvecan broj radnika oduzima svakom radniku rostor I kapital sa kojim radi. Stvari se pogorsavaju ako odgajivac nastavi da prima nove radnike. On uslovljava pad granicnog fizickog proizvoda. Ovde se na delu moze prepoznati zakon opadanja prihoda. posto nema daljeg napretka u ukupnom ucinku branja malina. 1 Proces branja malina se usporava I granicni fizicki proizvod dalje se umanjuje. Beraci vise ne mogu da rade efikasno tako prenatrpani.

minimalna cena rada po zakonu I nepozeljni efekti traznje I ponude rada Minimalne plate I minimalna cena rada. Njima ce biti najteze da nadju posao kada se podigne zakonski minimum plate. Minimalna plata povlaci za sobom vaganje razloga: neki radnici prodju bolje a neki gore. Minimalne plate definisu se kolektivnim ugovorima. Oni koji najcesce lose prodju su tinejdzeri I ostali radnici bez iskustva I ciji je proizvod granicnog prihoda ispod zakonskog minimuma plate. Granicni fizicki proizvod varijabilnog inputa opada sto se vise koristi sa datom kolicinom fiksnih inputa.Smanjenje proizvoda granicnog prihoda Kako opada granicni fizicki proizvod tako se smanjuje I proizvod granicnog prihoda. ili sanacija ili stecaj. 2 Proizvod granicnog prihoda je mera promene ukupnog prihoda koji se javlja kada se angazuje jedan novi radnik. Kad ima vise zaposlenih nego poslova javlja se nezaposlenost. Pri konstantnim cenama proizvod granicnog prihoda jednak je granicnom fizickom proizvodu x cena. Minimalne plate. onda sledi smanjenje broja zaposlenih radnika. previsoka cena rada izaziva pad zaposlenosti ili se odluciti za nizu cenu rada radi zadrzavanja ili povecanja obima zaposlenosti. Najbitniji je odnos cena rad I mogucnost povecanja zaposlenosti. proizvod granicnog prihoda opada sa granicnim fizickim proizvodom. Nezeljni efekti ponude. Ako preduzece ne bi moglo isplatiti minimalne plate zbog teskoca poslovanja. Otuda. Broj beraca (po satu) 0 1 (student) 2(student) 3 4 5 6 7 8 9 Ukupni ucinak proizvodnje malina (gajbe po satu) 0 5 10 14 17 19 20 20 18 15 x Cena malina (po gajbi u evrima) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 = Ukupan prihod od Proizvod granicnog proizvodnje malina prihoda u evrima u evrima 0 10 10 10 20 8 28 6 34 4 38 2 40 0 40 -4 36 -6 30 -8 Tabela br. Preduzetnici I poslocavne strukture ne bi smeli isplacivati plate ispod definisanog minimuma. 8 . Nezeljeni efekti traznje rada. Naime.

Uticaj radnickih udruzenja – sindikata na plate I trzisno odredjivanje plata Uticaj sindikata na ravnoteznu platu.on ukljucuje nadnicu za razlicite kategorije poslova I nadoknade za prekovremeni rad.shop) je ugovor kojim ce svi radnici firme biti clanovi radnickog sindikata. Kako postoji mnogo trzista rada. Radnici u odredjenojj industriji mogu da odluce da preduzmu kolektivnu akciju da im se poveca plata. B) Razlika u kvalitetu rada su posledice razlika kod ljudi koji su mentalno I telesno sposobn. Svaki kolektivni ugovor sadrzi ekonomski paket. zdravstveno osiguranje I sl. stim sto se uz njih pojavljuje I vlada. Kao sto postoji mnogo razlicitih masina po razlicitim cenama. C) Elementi rente u platama jedinstvenih pojedinaca. Kolektivno pregovaranje sindikata. poslodavaca I vlade Kolektivno pregovaranje sindikata. posebni I pojedinacni. D) Postojece razlike u nadnicama su posledica segmentacije trzista na nekonkurentne grupe. Postoje 3 vrste kolektivnih ugovora: opsti kolektivni ugovori. Ekonomisti taj visak iznad prosecne nadnice nazivaju cistom ekonomskom rentom jer je logicki jednak renti na zemlju cija je ponuda fiksna. U drugim privredama obicno pregovaraju sindikati I poslodavci. Radnicki sindikati su radnicke organizacije postavljene od strane radnika da bi uticali na plate I radne uslove. poslodavaca I vlade. Da bi to ostvarili oni obrazuju udruzenje I kolektivno pregovaraju sa poslodavcima I vladom. tako postoji mnostvo razlicitih zanimanja I vestina koje su konkurentne amo u opstem smislu. izuzetno vaspitani I obrazovani sa velikim iskustvom. Plate I ostale beneficije sindikaliziranih radnika odredjene su kolektivnim ugovorima. U nasem sistemu ugovor zakljucuje sindikat I privredna komora. te pravila za koriscenje praznika I pauza za vreme rada. tako postoji mnogo razlicitih plata. 9 . Trzisno odredjivanje plata: A) Kompezirajuci dohodak je posledica razlika u kvalitetu rada. Ugovor sadrzi I ostale beneficije kao sto su: penzijsko I invalidsko osiguranje. Zatvoren ugovor (closed .

Rec je o jeftinoj radnoj snazi koja narusava uspostavljeni paritetni odnos nadnica ili plata. 10 . rastuce automatizacije I robotizacije. radnika I poslodavaca. Strajk je krajnje sredstvo u jednom organizovanom procesu uskladjivanja razlicitih ekonomskih interesa izmedju sindikata. Ogranicavanje proizvodnosti rada je rezultat brzog tehnickog napretka.Savremeni problemi radnih odnosa I strajk Problemi sa kojima se suocavaju sindikati su: strajkovi. konkurencija nesindikaliziranih radnikai ogranicenje produktivnosti. Strajk je osnovno sindikalno pravo I mocno sredstno radne snage. Rastuca konkurentnost od nesindikaliziranih radnika predstavlja veoma tezak oblik kontra aktivnosti sindikatima.

PRILOG UZ SEMINARSKI 11 .

svakako. Ova premija na rizikuje se od grane do grane. Ova ocekivana ili normalna stopa povracaja. Racun dobitka I gubitka. Racunovodstvena definicija profita je. To predstavlja 12 . daleko od jednostavne.Box 5. 5. Bruto dobit se definise kao razlika izmedju prihoda od prodaje I varijabilnih troskova. investitori obezbedjuju ovakvu nerizicnu zaradu kupovanjem obveznica narodnog zajma. Stopa prinosa na ulozeni kapital (ROCE) jednak je poslovnom dobitku pre poreza. a poslovni dobitak dobija se oduzimanjem fiksnih troskova. Ocekivana stopa prinosa na kapital u razlicitim granama je izmedju 12 I 20%. Postojanje poslovnog dobitka ne indicira per se da su druga preduzeca zainteresovana da udju u biznis. Ukoliko je posao rizican investitori bi bili zadovoljni ukoliko bi postojala neka premija iznad stope zarade od obveznica. 6. 7. 2. Kljucna stvar za razumevanje razlike izmedju ekonomskog profita I profita kako se definise u racunovodstvu lezi u interpretaciji troskova. 3. mogao bi izgledati slicno tabeli prikazanoj ispod. koja ima sest mogucih verzija. dok kod obveznica narodnog zajma ona iznosi 8%. Umesto da investiraju u preduzeca.4 STA SE U EKONOMIJI PODRAZUMEVA POD PROFITOM Profit je definisan kao razlika izmedju ukupnih prihoda I ukupnih troskova. 4. trebala bi barem da bude jednaka prinosima od obveznica narodnog zajma sa fiksnom kamatom.Bilans uspeha – Neto prihodi od realizacije Cena kostanja realizacije proizvoda Bruto dobitak Troskovi uprave I administracije Poslovni dobitak Troskovi prodaje Poslovni dobitak pre oduzimanja kamate Rashodi na ime kamate Poslovni dobitak pre oporezivanja Porez na dobitak Neto dobitak Isplate akcionarima Dobit akcionara Posebni troskovi Dobit (za odredjenu godinu) Dividende Rezerve 1000 900 100 60 40 2 38 4 34 10 24 4 20 3 17 10 7 1. . Od poslovnog dobitka koji neje oporezovan trebalobi oduzeti sumu koja predstavlja normalni povracaj na kapital akcionara pre nego sto je profit zaradjen. Prost prikaz racuna dobitka I gubitka. Razlog je taj sto investitori ocekuju odredjeni nivo povracaja kapitala na ulozena sredstva.

pokazuje funkcionisanje trzisnog sistema. Osnovna. zahteva odredjene drustvene troskove. Teorijski. Ti troskovi su determinisani uzimanjem u obzir najbolje alternative. a ne poslovni dobitak u racunovodstvenom slislu. 13 . Fiksni troskovi su uslovljeni velicinom kapaciteta a ne obimom aktivnosti. Ekonomskim recnikom receno. Nadprosecni profit. Poslovni dobitak nije oporezovan. postaju varijabilni. konceptualna razlika izmedju racunovodstvenog I ekonomskog prilaza profitu je u tome sto u ekonomskoj definiciji u profit ne ulazi normalan povracaj na poslovni dobitak akcionara. Prvi je da se standardna ekonomska analiza preduzeca fokusira iskljucivo na profit. Primeri sunk troskova ukljucuju troskove izgradnje nuklearne elektrane. Drugi aspekt odnosi se na ulogu o oporezivanju. svi troskovi izuzev sunk troskova. kratkorocno posmatranao. ili kada postoji dubok vremenski jaz izmedju inicijalnog investiranja I dotoka novca u preduzece. mozemo zanemariti. velike fabrike celika I sl. Da zakljucimo. Nasuprot tome troskovi zakupa poslovnog prostora su fiksni troskovi ali ne I sunk troskovi. buduci da poslovni prostor moze da se izda I nekim drugim preduzecima. Razvijanje preduzeca. Rezultat (pozitivan ili negativan) je da nadprosecni profit za preduzece ima toliko znacajnu ulogu koliko I cene za pojedinca. Takodje cemo predpostaviti da porez na dobit preduzeca ne utice na maksimalni nivo dobiti. Sunk troskovi igraju vaznu ulogu u odredjivanju samog proizvoda preduzeca I strategije cena. dakle. uzimajuci u obzir poreze I otpise. Ekonomska definicija profita ukljucuje ideju oportunitetnih troskova I ukazuje na to da ulozeni kapital u preduzece ima alternativne upotrebe. ovaj nije uvek slucaj narocito kada je preduzece deo grupe koja ima negativni novcani sldo. U praksi.Vaznost Cash Flow-a u preduzecu veoma cesto se zanemaruje u ekonomskim analizama preduzeca. Predpostavicemo da se sva ostala preduzeca suocavaju sa istim rezimom poreza I da raznicite pocetne pozicije preduzeca. Za stanje gotovine u preduzecu. oslanjanje na akcionare ili finansijske institucije u dugorocnom smislu je ne odrzivo a moze cak biti veoma tesko. Fiksne troskove mozemo podeliti na sunk I ostale fiksne troskove.postojanje ili odsustvo ekonomskog ili nadprosecnog profita koji odredjuje da li ce preduzece uci ili izaci iz grane. Varijabilni troskovi se menjaju srazmerno obimu aktivnosti I u njeh spadaju troskovi materijala. Vremenom. profitabilna preduzeca su ona koja su ustanju da povecavaju kolicinu novca. Kalkulacije ne sadrze kretanje Cash Flow-a iako Cash Flow mnogo bolje objasnjava stanje preduzeca nego profit. Dva aspekta ekonomskog profita zasluzuju komentar. medjutim. ne postoji jedna univerzalna definicija profita ni u racunovodstvu ni u ekonomiji. Ove polazne pretpostavke. 5. Sunk troskovi sue odnose na prosle troskove koji nemaju alternativnu upotrebu I moraju biti amortizovani I nadoknadjeni jedino putem trgobine. ne uzimaju u obzir regionalnu poresku politiku. dug rok je definisan kao period vremena preko koga se svi fiksni troskovi mogu pretvoriti u varijabilne troskove. troskovi energije I distribucioni troskovi.3 STRUKTURA TROSKOVA U PREDUZECU Troskove preduzeca mozemo podeliti na fiksne I varijabilne.

ukupni troskovi £ milion 12 10 varijabilni troskovi 4 fiksni troskovi 0 500 600 kolicina Grafik 5. povecava ukupne troskove sa 1o na 12 miliona funti. Na vertikalnoj osi nalaze se troskovi a kolicina proizvoda nalazi se na horizontalnoj osi.4. Fiksni troskovi moraju da budu placeni nezavisno od nivo prodaje I prikazani su pravom horizontalnom linijom.3. Tako rast outputa sa 500 jedinica na 600 jedinica.Struktura troskova preduzeca ilusrovana je na grafikonu 5. dodavanjem 100 jedinica proizvoda varijabilni troskovi rastu za 2 miliona. Dakle. varijabilni vs fiksni troskovi Ukupan prihod ukupni troskovi I prihod £ E F H profit I Fiksni troskovi gubitak G prelomna tacka ukupni troskovi O Q1 Q Q2 kolicina Grafik 5. grafik prelomne tacke 14 .3. Ukupni varijabilni troskovi predstavljenisu kao kosa linija sto ukazuje na to da oni direktno zavise od kolicine proizvedenih proizvoda.

Ekonomija I disekonomija obima imaju centralnu ulogu u razumevanju velicine I strukture troskova preduzeca. kolicine I cene I pokazuje efekte kratkorocnih promena proizvodnje na profitabilnost preduzeca. medjutim. kada je nivo proizvodnje jednak Q. Grafikon prelomne tacke pokazuje koji je nivo prodaje potreban da preduzece posluje bez gubitka. £ 16 14 12 prosecni fiksni troskovi marginalni troskovi prosecni troskovi 0 6 Grafik 5.Grafikon prelomne tacke prikazuje veze izmedju prhoda. Posto su prodajne cena konstantne linija ukupnog prihoda pocinje od nule I raste proporcionalno obimu proizvodnje I prodaje. Nakon ove tacke preduzece ulazi u zonu dobitka. Pad troskova pripisuje se ekonomiji obima. Ovaj grafikon se koristi za procenu uticaja varijacija u prodaji na profit. Ukupni varijabilni troskovi pocinju od nule I jednaki su nuli kada je obim proizvodlje jednak nuli I rastu proporcionalno rastu proizvodnje. troskova. Prosecni varijabilni troskovi su prikazani krivom U oblika (grafikon 5. Sustina je da varijabilni troskovi po jedinici nisu konstantni u odnosu na rast proizvodnje. Ukupni fiksni troskovi su konstantni I ne zavise od obima proizvodnje. krive troskova 7 8 kolicina 15 .5. nakon odredjenog rasta proizvodlje I oni pocinju da rastu. Ukupni troskovi predstavljaju zbir fiksnih I varijabilnih troskova. Izucavanje strukture troskova predstavlja nesto slozeniju sliku u odnosu na linearni prikaz veza.5). U kratkom roku oni imaju tendenciju pada. a ako je obim proizvodlje na nivou Q2 tada postoji dobitak. u tacki Q1 onda postoji gubitak. Konstantnost ili eventualni rast prosecnih troskova predstavlja disekonomiju obima. ako je obim proizvodnje manji od ovog npr. Prelomna tacka preduzeca (nema ni gubitka ni dobitka) nalazi se u tacki E tj.

Sada uzmite u obzir efekte dupliranja demenzija kutije na 4 x 4 x 4. ali je beskoristan. Dve moderne verzije Smitove ekonomije obima kroz specijalizaciju fokusiraju se na razvoj core competincies (uska specijalizacija) I learning-by-doing (ucenje kroz rad). Dovodjenje novog prehrambenog proizvoda na policebritanskih supermarketa moze kostati 3 miliona funti ukoliko ukljucimo troskove marketinga I promocije. Npr. Core competencies podrazumeva pa preduzece omogucava radnicima fokusiranje napora na usavrsavanje vestina. G. tankera. Svaki projekat postaje koristan kada je kompetiran. Kutija ima 6 strana od kojih svaka ima 4m2. Ukupna kvadratura kutije je 11 13 K.). Kod primene learning by doing primecena je elastinost od 0.2 u avionsko industriji. Porastom saobracaja kroz ovaj tunel. Jos jedan izvor ekonomije obima je povecana specijalizacija. Klepper. To znaci da sto je preduzece duze u poslu to se vese akumulira tehnicko I marketinsko iskustvo sto rezutira nizim troskovima po jedinica. Kapitalna ulaganja postoje u razlicitim oblastima poslovanja. troskovi istrazivanja I razvoja I toskovi dizajniranja proizvoda nastaju mnog pre nego proizvodnja pocne. troskovi po jedinici opadaju zato sto zaposleni postaju vestiji. Zakon velikin brojeva je jos jedan faktor koji pomazepri snizavanju troskova pojedinca. Learning-by-doing omogucava ekonomiju obima usled kumulavivnog rasta proizvodnje. Clark. Kako je broj proizvedenih aviona rastao vestina radne snage se takodje usavrsavala kao I kriscena tehnologije I know-how13. Ovi sunk troskovi nastali su kao I zaduzenja koja su morala biti isplacena. gasovoda I sl. Izgradnja tunela izmedju Engleske I Francuske kostala je vise od 10 milijardi funti. Kapacitet raste sa obimom. sto vise putnika koristi tunel to su nizi troskovi po jedinici. dok su troskovi vese vezani za kvadraturu (kod velikih robnih kuca.). iako ni jedan voz a ni putnik nije prosaotim tunelom.5. Optimalni nivo roba raste sa kvadratnim korenom prodaje (berzanski zakon) a ne proporcionalno sa prodajom. Svaka strana kutije sada iznosi 16m2. Ponekad I sami radnici usavrsavaju masine na kojima rade (pogledati box 5. B. izgradnje tunela ili nuklearne elektrane. Kvadratura kutije je 24m2. Sustina ovih troskova je u njihovomkapitalnomulaganju. Adam Smit uocio je da. Ulazak na trziste velikih komercijanih aviona. Organizaciona strategija I upravljanje u svetu autoindustrije. Fujimoto. ukolik proizvodnja nekog preduzeca raste. 16 . fiksni troskovi po jedinici su opadali. Ovaj izvor ekonomije obima vazan je zbog skladistenja I transporta. troskovi razvoja novog automobila I izlazak tog automobila na trziste iniciraju troskove u visini od jedne milijarde dolara u roku od dve godine pre nego sto je jedan auto prodat11. Kada proizvod dodje na trziste I kada se proda ovi troskovi se razvijaju na veci obim output-a. Zamislite kutiju 2 x 2 x 2 sa zapreminom od 8m3. Prosecni troskovi razvoja uspesnog farmaceutskog proizvoda iznose 150 miliona dolara a rastu do 500 miliona dolara ako ukljucima troskove koji nastaju ako lek ne dozivi ocekivani uspeh. Poluizgradjen tunel izaziva troskove. Inzenjerski zakon takodje dovodi do snizavanja jedinicnih troskova usled povecanog obima prodaje.EKONOMIJA OBIMA Potrebno je naglasiti postojanje kapitalnih ulaganja koja nastaju prilikom npr. Specijalizacija podrazumevasavrsenije metode izrade. Dakle. proizvodni troskovi rastu za 2% dok proizvodnja raste za 10%. Napola izgradjen nuklearni reaktor takodje izaziva troskove ali je I opasan.

17 . Ekonomija obima. Kako proizvodnja raste narasta I pritisak I stres na menadzere. Uspesna preduzeca teze kontinuiranom trendu opadanja jedinicnih troskova. dakle. Zajednicka distribucija usluga banaka I osiguravajucih zavoda omogucavaju snizavanje troskova upravo intenzivnijim koriscenjem mreza. Dugorocni prosecni troskovi preduzeca nastavljaju da opadaju za odredjeni obim proizvodnje. frizidera I masina za ves. Ovi razliciti izvori ekonomije obima objasnjevaju zasto prosecni troskovi opadaju kada ukupna proizvodnja raste. koristeci te usluge. ponekad je efikasnije zajednicko distribuiranje razlicitih ali povezanih proizvoda. Ekonomija obima se obicno javlja u distribuciji I trgovini na malo. one se ipak mogu dodati ukunom profitu preduzeca ako su putnici. javlja se disekonomija obima. DISEKONOMIJA OBIMA Jedinicni troskovi pocinju da rastu u kratkom roku zato sto. Learning by doing u svakoj pojedinacnoj aktivnosti raste po opadajucoj stopi I na kraju dostize nulu. Ekonomija obima je krucijalna za razumevanje cost benefit-a razvoja globalnih brendova. Informaciona tehnologija I telekomunikacije izuzetan su primer mrreza koje omogucavaju njihovom vlasniku da snize troskove po jedinici kako se povecava broj korisnika.96m2. Npr. Kreva prosecnih troskova pocinje da stagnira a zatim I opada. Zaposleni takodje postaju I suvise specijalizirani I teze se adaptiraju. Isto tako. koristili I usluge profitabilnih sektora odredjene avio kompanije. Jos jedna korist mreza ogleda se u aviosaobracaju putem prosirivanja mreze letova. kod aparata za fotokopiranje za preduzece je ekonomicnije da nabavlja toner I papir zajedno nego da ih nabavlja odvojeno od razlicitih dobavljaca. Dakle. Iako neke usluge nisu individualno profitabilne. ali se zapreminski kapacitet povecava na 64m3. izmedju ostalih razloga. Posle izvesnog nivoa rasta proizvodnje efekat ekonomije obima prestaje da deluje. npr. Menadzerski aparat takodje postaje veci. Konacno. disekonomija obima javlja se na odredjenom obimu proizvodnje sto podrazumeva rast jedinicnih troskova kako raste I sama proizvodnja. U dugom roku ovi problemi se pripisuju sve vecem rastu fabrika. To znaci da dok se kapacitet skladista povecava 8 puta. kupovanju sve veceg broja masina I zaposljavanju novog kadra. zaposleni radnici moraju biti placeni prekovremeno. sto je dovelo do njihovog spajanja u jednu instituciju (bankassurance). ekonomija obima postoji I kada su troskovi nabavke dve ili vese razlicitih roba od istog preduzeca manji nego troskovi pojedinacne proizvodnje tih roba. Avio kompanije cesto nude izuzetnopovoljne cene karata za kratke letove da aerodroma sa visokom frekvencijom saobracaja u cilju podsticanja putnika da koriste bas tu avio kompaniju za duze letove koji su visokoprofitabilni. troskovi se povecavaju samo 4 puta. nego njihovo posebno distribuiranje. postaje manje efektivna. Tehnicki. masine I materijale koako ih dovodimo do granica mogucnosti.Disekonomija obima ima veliki broj pojavnih oblika.

fleksibilna specijalizacija. OBLIK KRATKOROCNIH I DUGOROCNIH KRIVULJA TROSKOVA Upravljacki I tehnicki faktori omogucavaju nam da objasnimo zasto kriva prosecnih troskova moze. 3. Preduzeca naravno pokusavaju da izbegnu ova ogranicenja. Velika preduzeca za razliku od malih moraju da uposle specijalne informacione sisteme za diseminaciju informacija. postfordizam I upravljanje kvalitetom mogu uspostaviti ekonomije bazirane na novim formama organizacije16. nakon odredjenog nivoa proizvodnje. sto vodi visim jedinicnim troskovima. Problemi u medjuljudskim odnosima mogu postati veoma kriticni I ovom problemu bi trebalo posvetiti paznju narocito u domenu motivacije zaposlenih I razvijanju korporativnog esprit de corps. Inoviranje I ekperimentisanje u 16 J. ”Lean” (posna. Informacione potrebe rastu kako preduzece postaje vece. Fleksibilna serijska proizvodnja smanjila je velicinu fabrika uz minimalne troskove. Promene u tehnologiji telekomunikacija kao sto su razvoj mobilnih telefona I satelitskih komunikacija su omogucile konkurenciju izmedju drzavnih monopola u Evropi I malih preduzeca. gradjevinski materijali kao sto su cement I sljunak moraju biti instalirani u blizini potrosaca. Velike farmaceutske kompanije su uocile da mogu da kontrolisu rast troskova na polju inovacija sklapajuci ugovore u domenu istrazivanja sa manjim preduzecima specijaliziranim za medicinska istrazivanja. 5. Ona tezi da kombinuje prednosti masovne I pojedinacne proizvodnje. Upravljacka kontrola postaje teza kako preduzece postaje vece. manje prostora I vise timskog rada sa ciljem da se ostvari sto manje gresaka. oskudna) proizvodnja koja se koristi najvise u Nemackoj. Japanu I SAD bazirana je na timovima radnika sposobnih da obavljaju razlicite delatnosti I fleksibilnim automatizovanim masinama. Strategije novih obliks proizvodnje: dimenzije organizacionog menadzmenta I menadzmenta ljudskih resursa. dve britanske najuspesnije kompanije za medicinska istrazivanja na ovaj nacin su pocele devedesevih godina. da stagnira I opada. Chiroscience I Celsis.1. Kompijuterizovani rezervacioni sistemi obezbedjuju posebne prednosti vecim avio kompanijama ali je informaciona tehnologija manjim preduzecima omogucila pristup podacima koje su ranije samo velike kompanije mogle da priuste. Transportni troskovi predstavljaju granice velicine preduzeca u nekim granama. 4. Kako preduzece postaje vece gubi na fleksibilnosti I teze zadovoljava potrebe kupaca. Isto tako kontrola kvaliteta postala je jeftinija za manji obim proizvodnje usled pojava mikro kopijutera. Npr. Storey. Mogucnosti iskoriscenja ekonomije obima I izbegavanje disekonomije obima stalno se povecavaju. Proizvodnja je “lean” zato sto koristi manje sredstava. Industrija telekomunikacija vise ne zahteva izuzetno visoke sunk troskove. U nekim granama optimalni nivo operacija je u porastu ali u drugim granama dolazak nove tehnologije udahnuo zivot manjim preduzecima. 2. Nove strategije proizvodnje. 18 .

Izvor: C.6% (sto je blizu nacionalnog proseka za sve grane). Medjutim. Prosecna godisnja stopa rasta produktivnosti iznosi 2. “The manufacture of pins”. Osnovna tema ove knjige je da se bogatstvo naroda zasniva na proizvodnim snagama drustva a ne na zalihama zlata. godine samo dve. Smit je identifikovao tri nacina putem kojih povecana specijalizacija vodi vecoj produktivnosti: Prvo – ona povecava vestinu radnika. fabrika proizvodi 4800 spenadli po radniku dnevno.ne mora uvek da bude pozitivan tj. Mi danas koristimo rec specijalizacija I ekonomija obima umesto armija radne snage. nema univerzalnog pravila pri odredjivanju efikasnosti preduzeca razlicitih velicina. 19 . godine. kada govorimo o optimalnoj velicini preduzeca .domenu organizacije. Preduzeca razlicitih velicina mogu biti podjednako efikasna. pocev od frasizinga I kooperativa I multidivizionarnog planiranja. journal of Economic Literature (March. Adam Smit smatra da je izvor napretka u proizvodnim snagama samih radnika tj. Utvrdjeno je da taj isti posao bez specijalizacije obezbedjuje neuporedivo manju proizvodnju. Npr. Vese od 200 godina nakon objavljivnja “Bogatstva naroda” proizvodnja spenadli po radniku u Britaniji porasla je na 800 hiljada dnevno.Pratten. drugo – ona stedi vreme koje bi se izgubilo pri prelasku sa jedne vrste posla na drugi I trece – ona je vodila pronalasku veceg broja masina koje su olaksavale I skracivale rad I omogucavale da jedan covek radi posao za koji je ranije bilo potrebno vise ljudi. Da bi ilustrovao koristi specijalizacije Smit je uzeo poznati primer fabrike spenadli. Ovo je u skladu sa opservacijom da su I mala I velika preduzeca sposobna da profitabilno funkcionisu I koegsistiraju u mnogim granama. Brojke ilustruju izuzetan znacaj ocigledno skromnog rasta produktivnosti – on se odrazava u dovoljno dugom vremenskom periodu. radnici su danas obrazovaniji nego u proslosti – mada se ovo superiorno obrazovanje odrazava i na specijalizaciju kao takvu. teze prevazilazenju disekonomija obima. a da ih je 1976.5 ADAM SMITOVA ARMIJA RADNE SNAGE Knjiga Adam Smita “Bogatstvo naroda” objavljena je 1776.1980). godine bilo oko stotinak preduzeca koja su se bavila proizvodnjom spenadli. Ovaj celokupni rast ne moze se pripisati samo specijalizaciji u oblasti proizvodnje spenadli. u armiji radne snage. Box 5. neto efekat ovih mera. Tehnicki progres je tokodje proisteko iz armije radne snage. Specijalizacijom svakog radnika za odredjeni zadatak. Smit je verovao da su sami radnici dolazili do pronalazaka I to zato sto su radnici zaposleni na jednostavnim poslovima prirodno razmisljali o laksim I brzim metodama obavljanja tih poslova.F. Narocito ako uzmemo u obzir da je 1776. Tehnologija proizvodnje spenadli se takodje znatno promenila u odnosu na period u kome je Smit ziveo.

.. 8 Kolektivno pregovaranje sindikata. poslodavaca I vlade……………………. 9 Prilog uz seminarski…………………………………………………………… . ravnotezna zaposlenost I promene ucinka na trzistu…………………………. 20 Literatura…………………………………………………………………………. 3 Opsta ravnoteza na trzistu rad.... ravnotezna plata-cena rada. 4 Granicni fizicki proizvod. 11 Sadrzaj……………………………………………………………………………. 7 Uticaj radnickih udruzenja – sindikata na plate I trzisno odredjivanje plata………………………………………………………………….Sadrzaj: Cena inputa sa stanovista teorije granicne vrednosti proizvodnje…………… 1 Ponuda rada………………………………………………………………………. 2 Traznja za radom – izvedena traznja……………………………………………... 5 Smanjenje granicnog fizickog prihoda………………………………………….. proizvod granicnog prihoda I granica produktivnosti rada……………………………………………………….… 7 Minimalne plate. 8 Savremeni problemi radnih odnosa I strajk……………………………………..minimalna cena rada po zakonu I nepozeljni efekti traznje I ponude rada………………………………………………………. 21 20 . 6 Smanjenje proizvoda granicnog prihoda…………………………………….

Nojkovic.Literatura:  EKONOMIJA . Dr. C. Beograd. Ilija Rosic. Dr.Prof. Prof. 2001 godina  INTERNET 21 . BPS. PA. J. 2002 godina  OSNOVI EKONOMIJE – Dr. J. Beograd. Jovo Jednak. Jednak. Jednak. 2003 godine  EKONOMIJA – Dr. Dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful