Uraian Materi!

QURBAN
1. Arti Qurban Qurban menurut bahasa ³dekat´ yaitu pendekatan kepada Allah SWT. Kamus besar Bahasa Indonesia mengartikan qurban sebagai persembahan kepada Tuhan (seperti sapi, kambing, unta) yang disembelih pada hari Raya Idul Adha. Sedangkan menurut istilah berarti menyembelih hewan dengan tujuan untuk beribadah/mendekatkan diri kepada Allah SWT pada hari Raya Idul Adha dan hari-hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. 2. Hukum dan Dalil Qurban Hukum berqurban ialah Sunat Muakad (sunnah yang dipentingkan). Ibadah qurban ini tidak hanya disyari¶atkan kepada umat Islam saja, tetapi umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad saw pun diperintahkan berqurban. Dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3 :

Artinya : ³Sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak , Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu dan berqurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah), Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus (dari rahmat Allah)´. Orang yang berkemampuan tetapi tidak mau berqurban, maka sangat dibenci Rasulullah saw. Sebagaimana sabda Nabi saw :

³Barangsiapa yang mempunyai kecukupan untuk berqurban dan ia tidak suka berqurban, maka janganlah dekat-dekat di tempat shalatku´. (HR. Ahmad ibn Majah).

3. Sejarah Disyari¶atkannya Qurban Pada suatu hari Nabi Ibrahim berkata : Hai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu ³Ia menjawab : ³Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, Insya Allah bapak akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar´. Asbabun nuzulnya : ketika nabi Ibrahim bermimpi bahwa Ia mendapat perintah dari Allah supaya menyembelih puteranya Ismail dan
1

ditempat itulah dimana pada tanggal 10 Dzulhijjah bagi jama¶ah haji disuruh melempar batu dengan membaca : Bismillahi Allaahu Akbar. masih bermimpi yang sama pula. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar´. c. nyatalah kesabaran keduanya. Hal-Hal Yang Berkaitan dengan pelaksanaan Qurban a. 2 . mau dikemanakan anakku? Tapi Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah SWT . 4. Demikian juga di Arafah malamnya di Mina. yaitu tanggal 10 Dzulhijjah hingga terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Yang boleh dijadikan qurban Yang boleh dijadikan qurban ialah hewan-hewan sebagai berikut : 1) Unta yang telah berumur lima tahun 2) Sapi yang sudah berumur dua tahun 3) Kambing yang sudah berumur dua tahun 4) Domba atau biri-biri yang sudah berumur setahun . Hal tersebut mengandung arti bahwa kita melempar setan atau sifat-sifat setan yang ada di dalam diri kita. sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Setelah terjadi dialog dengan puteranya. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kamu telah membenarkan mimpi itu.sampai di Mina beliau mimpi yang sama. Waktu menyembelih Waktu penyembelihan qurban itu ialah sesudah shalat Idul Adha dan akhir waktunya ialah Ashar hari Tasyrik. Betapa berat ujian Nabi Ibrahim disuruh supaya menyembelih putera kesayangannya. Siti Hajar sambil berteriak-teriak : Ya Ibrahim. Ketika baru berjalan 70-80 meter dari tempat tinggalnya kemudian setan menggoda Siti Hajar : ³Ya Hajar! Apakah benar suamimu akan menyembelih anakmu Ismail yang sedang tumbuh dan menggemaskan itu? Akhirnya. Sebagaiomana difirmankan dalam surat Ash Shaffat : 103-107 : ³Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya ataspelipis nya. Syarat binatang qurban Syarat-syarat binatang qurban itu adalah : 1) Binatang itu matanya tidak buta 2) Binatang itu tidak pincang 3) Binatang itu tidak sakit 4) Binatang itu tidak sedang hamil atau baru melahirkan. Itulah yang terjadi di dalam surat Ash-Shaffat : 102. b.

satu bagian dimakan sendiri oleh yang berqurban dan satu bagian dihadiahkan. 5. Daging qurban sunnah Daging qurban sunnah dibagi tiga. Hikmah Qurban      Adanya rasa sikap peduli dan berbagi Untuk mendekatkan diri kepada Sang Khaliq (dekat dengan Allah) Adanya rasa sikap ikhlas dan sabar kita terhadap ketentuan Allah Kita merasa menjadi orang yang kaya. 3 . 6. maka disunnahkan ia hadir ketika sedang disembelih 3) Hewan yang disembelih disunnahkan dihadapkan ke qiblat. b. Sunnah qurban Pada waktu menyembelih qurban disunnatkan : 1) Membaca ³Bismillah Wallahu Akbar´ dan membaca shalawat atas Nabi pada waktu akan menyembelih 2) Orang yang berqurban sendiri disunnatkan menyembelihnya. Pembagian dan penyerahan daging qurban a. Orang yang berqurban haram untuk memakan dagingnya. kulit dan tanduknya wajib dishadaqahkan. Dan sebagai rasa bersyukur kepada Allah SWT. Satu bagian disedekahkan. dan jika ia mempunyai wakil untuk menyembelihnya. daging. Qurban wajib.d. Daging qurban wajib Qurban wajib ialah qurban yang dinazarkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful