Impressionisme

1870 - 1900 Tachtigers ‘l’art pour l’art’ à geen boodschap Mooi en origineel kunst = allerindividueelste expressie vd allerindividueelste emotie stemming! veel poëzie, weinig proza kleuren

Naturalisme
1880 - 1920 Hoe het zo geworden is Somber en pessimistisch Uitzichtloos Mens geneigd tot kwade Vecht voor ziczelf Fatalisme

Expressionisme
’10 – ’30 >< trad. Kunst Idee! Realiteit vervormd Invloed van: Vitalisme, Mortalisme, Futurisme Kort en krachtig Experimenteren (met typografie, …)

Dadaïsme
WOI

-

-

? waarde v. kunst ? Dada = stokpaardje

= antikunst (à 1ste woord kind & spelt in boek) Toeval(streffer) Shockeren (readymades) >< logisch denken

-

-

-

-

-

Vb: -

Kloos Rede Eeden

Samenvatting Literatuur van de 20ste & 21ste eeuw

blz. 1

Surrealisme
’20 – ’30 Jezelf leren kennen Werkelijkheid boven werkelijkheid Grens droom – werkelijkheid Logica somberheid raadselachtig(heden) angst(gevoelens) onheilsvoorspellingen samenhang realisme & irrationele Freud, Jung (onderbew. >< bewuste) Archetypen : oerindrukken

Nieuwe zakelijkheid
’30 Pure wezen van dingen Abstract & eenvoudig (vb Mondriaan, van Doesburg) Sombere, nuchtere schrijfstijl Het gewone woord (= in) Gewapende betonstijl (vb F. Bordewijk) Forum (literair tijdschrift) Vorm of vent? (mooi of boodschap) Vb: Elsschot

Modernisme
’10 – ’30 Avant Garde = voorhoede Verlichting é rationalisme Samenleving verbeteren Elke mens gelukkig Strijd >< valse ideeën Kind w geboren als schone lei

Existentialisme
’44 Na holocaust à desillusie ? zin v. bestaan ? Geen hogere orde, God is dood! Zelf verantwoordelijk vr zingeving

-

-

-

à onderbewuste kennen ! -

à walgen vh leven Absurde verhalen Psycho-Realisme

Vb: -

Sartre Nietsche Reve (de avonden) (eerste die zich outte, veroordeeld voor gedicht met God als ezel)

-

Boon (Pieter Deans) Hermans (Nooit meer slapen) ‘Roman Noir’ Opkomst soc. bew. Belgie

-

Samenvatting Literatuur van de 20ste & 21ste eeuw

blz. 2

Experiment
‘50

Neo-Realisme & Pop Art
’50 – ’60

Provocatie
’60

Engagement
Vanaf 1980

-

Experience = ervaring Onderbewuste Ervaring (=belangrijk) Primitieve kunst Puur & direct Cobra:Lucebert, Proust, Appel, Claus James Joyce, Virginia Woolf Poëzie : 50ers

-

dagelijkse realiteit Voorwerpen isoleren Alledaagse è kunst (=dadaïsme) C. Budding, K. Schipper Schone v alledaagse laten zien Géén afkeer tegen wereld Speels, maar geen antikunst

Vb: -

Jaren 60 Economische welvaart Babyboom vernoegen in dieren crime & seks geen schaamte cynische afstand v emotie coole macho’s waarden weg bloot (in theater)

-

Mei ’68 magisch jaar Inzet voor betere wereld Studenten/arbeiders optanden Hippies Weglopende jongeren Optimistisch, beetje naïef >< welvaart Traditionele kunst à boodschap Faction & historische roman Volk sensibiliseren

à effect van vervreemding à toegankelijk -

à explosief gebeuren -

à subjectivisme in directe vorm à weg van podium geen plot, taal = leeg geen rijm, metrum S. Beckett (En attendant Godot) Theater uit mooie gebouwen, nu zolders, fabriekshallen, …

-

J. Geeraerts (Gangreen) G. Reve (de avonden) J. Cremer J. Wolkers

Vb: H. Claus (Verdriet v België) Capote (In cold blood) M. French ( mijn moeders dochter) B. Groult (zout op mijn huid) Geeraerts, Schoenaerts Theater op pleinen, straten

Samenvatting Literatuur van de 20ste & 21ste eeuw

blz. 3

Neoromantiek
‘80

Postmodernisme
Vanaf 1980

Generatie Nix
’90

Laatste show
Nu

-

Economische crisis Hoop weg Desillusie, burn out

-

Wantrouwen tgn oude idealen Onderscheid kunst-kunst (kitsch) Vermenging stijlen Werkelijkheid = probleem Werkelijkheid maak je zelf Intertekst- en interculturaliteit Andere tekst aanhalen, bewerken à Samplen à product van samenleving

-

Roman v. Douglas Coupland à « Generation X » Horen nergens bij Seks, drank, drugs & lol

-

Mediatisering Schrijver = performer Orale poëzie

Vb: -

à soft generation !Milieu! Cocoon (samen binnenzitten) Ik tijdperk (= individualisme) Escapisme

à no future Vb: Wereldlit. : Màrquez Llosa Allende Rushdie (vervloekt) Joepies komen!

Ronald Giphart

-

-

Samenvatting Literatuur van de 20ste & 21ste eeuw

blz. 4

Samenvatting Literatuur van de 20ste & 21ste eeuw

blz. 5