You are on page 1of 1

Sejarah Tingkatan 1 - Bab 2

BAB 2 : ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA (3) Zaman Neolitik


a) Ciri-ciri penempatan.
(1) Pengenalan tentang zaman prasejarah 1. Menetap di dalam gua /hamper dgn sungai.
1. Zaman Prasejarah dibahagikan 2. Wujud sistem bermasyarakat - mempunyai ketua
i. Zaman Paleolitik dan pembahagian kerja.
ii. Zaman Mesolitik b) Kegiatan dan peralatan.
iii. Zaman Neolitik 1. Cipta alat tembikar seperti periuk
iv Zaman Logam. 2. Bercucuk tanam.
2. Tempoh masa setiap zaman beza antara satu tempat 3. Tangkap ikan.
dengan satu tempat yang lain. 4. Ternak binatang.
3. Perbezaan zaman bergantung kepada kemajuan 5. Berburu
tempat tersebut. 6. Pungut hasil hutan.
4. Zaman Prasejarah di Malaysia 7. Berdagang secara tukar barang.
i. Zaman Paleolitik, 8. Guna alat batu tetapi lebih kemas buatannya
ii.Zaman Neolitik 9. Cipta barang kemas spt kalung, anting-anting
iii. Zaman Logam. c) Kepercayaan.
5. Malaysia tidak mengalami Zaman Mesolitik 1. Mengamalkan kepercayaan animisme
6. Penyelidikan terdahulu - selepas Zaman Paleolitik, d) Petempatan zaman Neolitik di Malaysia.
kita mengalami Mesolitik bercirikan alat batu 1. Di Kelantan - Gua Cha
Hoabinh di Vietnam. 2. Di Sabah - Bukit Tengkorak
7. Alat batu bercirikan alat batu Hoabinh di Bukit Jawa, e) Penemuan zaman Neolitik di Malaysia.
Lenggong ialah alat batu Zaman Paleolitik. 1. Gua Cha, Kelantan – ditemui pengebumian manusia
8. Zaman Logam terbahagi 2. Bukit Tengkorak, Sabah –
i. zaman Gangsa 3. Gua Harimau, Perak – ditemui artifak tembikar.
ii. zaman Besi
(4) Zaman Logam
(2) Zaman Paleolitik a) Ciri-ciri penempatan.
a) Ciri-ciri penempatan. 1. tinggal menetap
1. Hidup berpindah-randah (nomad). 2. ada masih tinggal di dalam gua
2. Tempat tinggal ialah 3. ada tinggal berhampiran sungai.
i. di kawasan terbuka (luar gua), b) Kegiatan dan peralatan.
ii. dalam gua 1. alat logam daripada gangsa dan besi.
iii. sekitar tasik. 2. bercucuk tanam.
b) Kegiatan dan peralatan. 3. Tangkap ikan.
1. Buru binatang liar. 4. ternak binatang.
2. Pungut hasil hutan 5. Berburu.
3. Hidup sara diri. 6. Perdagangan tukar barang.
4. Guna alat batu yang kasar untuk memotong daging c) Kepercayaan.
dan menetak pokok. 1. Kepercayaan dan pegangan hidup tertentu.
5. Alat batu penetak - utk meraut & memotong. 2. Pengebumian menggunakan kepingan batu.
c) Kepercayaan. d) Petempatan zaman Logam di Malaysia.
1. Animisme - percaya benda seperti batu mempunyai 1. Di Pahang - Sungai Tembeling
semangat 2. Di Perak - Gua Harimau dan Changkat Menteri
2. upacara perkuburan. e) Penemuan zaman Logam di Malaysia.
3. Mayat dikebumikan bersama barang-barang 1. Sg Tembeling, Pahang – dijumpai kapak dan mata
4. Manusia Perak dikebumikan kaki berlipat. lembing
d) Petempatan zaman Paleolitik di Malaysia. 2. Lembah Bernam, Selangor – ditemui sabit.
1. Di Perak - Bukit Jawa, Kota Tampan dan Bukit 3. Klang, Selangor – ditemui pisau.
Bunuh di Lenggong,. 4. Gua Harimau,Perak–kapak gangsa & acuannya
2. Di Sarawak - Gua Niah 5. Raub, Pahang – dijumpai tulang mawas.
3. Di Sabah - Tingkayu (5) Rumusan
e) Penemuan zaman Paleolitik di Malaysia. 1. Penemuan di Bukit Jawa buktikan zaman pra sejarah
1. Di Kota Tampan – disahkan melalui pentarikhan di Malaysia bermula 200000 - 300000 tahun dahulu.
saintifik dan menandakan Malaysia antara negara 2. Malaysia terkenal dengan penemuan Manusia Perak.
terawal mengalami Zaman Prasejarah Dunia. 3. Harus contohi kegigihan dan semangat berusaha
2. Gua Niah – kegiatan penggalian dilakukan. 4. Harus jadi warganegara yang gigih dan berdikari tanpa
3. Gua Gunung Runtuh – ditemui manusia Perak mengharapkan bantuan daripada orang luar.

Panitia Sejarah
SMK Kamil