You are on page 1of 3

Sejarah Tingkatan 1 - Bab 8

BAB 8 : KERAJAAN NEGERI-NEGERI 25. Permuafakatan dengan negara jiran meningkatkan


MELAYU kemajuan dan kemakmuran Negara.

(1) Kerajaan Melayu Yang Tua b) Perak


- kerajaan yang wujud sebelum zaman Kesultanan 1. Asal-usul nama
Melayu Melaka seperti Kedah, Pahang dan Perak i. Nama Perak dikaitkan dgn logam perak.
ii. Sejarah Perak tulisan A. Halim Nasir - nama
a) Kedah Perak sempena nama Sg Perak di Chegar Galah
1. Asal usul nama Kedah yg terdapat ikan berwarna putih spt perak.
i. Orang Cina panggil Kedah - Cheh-Cha. 2. Menurut sejarah Melayu dan Salasilah Perak
ii. Pedagang India - Kedah sebagai Kataha, Kalagam i. Kesultanan Perak diasaskan
atau Kadaram ii. Tun Saban hadap Sultan Mahmud Shah -
iii. Pedagang Arab - Kedah sebagai Kalah atau Kalah memohon putera baginda dirajakan di Perak.
Bar. iii. Raja Muzaffar putera Sultan Mahmud Shah
iv. Orang Siam - daratan Kedah sebagai Sai. dihantar ke Perak berserta alat kebesaran negeri
2. Menurut Hikayat Merong Mahawangsa, iaitu Cura Si Manjakini.
i. Kedah wujud pada abad ke-7.
iv. Raja Muzaffar ditabalkan sebagai sultan Perak
ii. Raja Kedah pertama - Merong Mahawangsa pertama - Sultan Muzaffar Shah.
memeluk Islam v. Pusat pemerintahan di Tanah Abang.
iii. guna nama Sultan Muzaffar Shah. 3. Perak terkenal dgn perdagangan bijih timah sejak
3. Menurut Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah, zaman kerajaan Beruas dan Manjung.
i. Maharaja Derba Raja memeluk Islam 4. Kekayaan bijih timah menyebabkan kuasa luar ingin
ii. Guna nama Sultan Muzaffar Shah. menguasai Perak
4. Sultan Muzaffar Shah bahagi Kedah kepada tiga 5. Acheh menawan Perak dan jadikannya negeri
pusat pentadbiran naungan.
i. Kota Palas 6 Belanda kepung Perak dan memaksa sultan Perak
ii. Langkawi menandatangani perjanjian dengan VOC.
iii. Kota Ulu. 7. Perak bersetuju menjual bijih timah kepada Belanda
5. Kota Setar jadi pusat pentadbiran yang baru dalam perjanjian ini.
6. Perlis pada asalnya ialah wilayah Kedah. 8. Perjanjian antara Sultan Iskandar Zulkarnain dengan
i. mewujudkan pemerintahan sendiri Thomas Acheppers.
ii. Raja Perlis 1- Sultan Husain Jamalulail. 9. Ketika Sultan Mansor Shah di Melaka, Bendahara
7 Kedudukan Kedah strategik menarik minat pedagang Megat Terawis tentukan sempadan Siam dan Perak.
dari Arab, Parsi, India, Sri Lanka, China dan Barat. 10. Penentuan sempadan memudahkan pembesar Perak
8. Kedah hadapi cabaran kuasa luar. memungut cukai.
9. Kedah bersahabat dengan Siam. 11 Cukai daripada lombong bijih timah di Klian Intan
10. Kedah hantar bunga emas ke Siam (diusahakan oleh orang Reman dari Siam)
11. Apabila Kedah diserang Acheh, sultan Kedah menjadikan negeri Perak kaya.
berundur ke Perlis dan meminta bantuan Siam. 12. Siam menyerang Perak beberapa kali.
12. Apabila kerajaan Siam di Ayuthia ditawan Burma, 13. Perak tewas.
Kedah menjalin persahabatan dgn Burma. 14. Perak hantar bunga emas setiap tahun kpd Siam.
13. Pada kurun ke-18, politik Kedah tidak stabil. 15. Perak membenarkan orang Siam membeli bijih
14. Kedah diancam oleh Siam timah dengan tidak membayar cukai.
15. Berlaku perebutan takhta 16. Tindakan Siam tidak terhasil apabila British
16. Kedah minta bantuan Inggeris bagi menghadapi melibatkan diri melalui Perjanjian Low di Perak.
ancaman Siam. 17. Harus berbangga dengan kekayaan hasil bumi negeri
17. Hubungan baik Inggeris dan Kedah menyebabkan Perak.
Siam menyerang Kedah. 18. Bersyukur kerana dikurniakan negara yang
18. Sultan Kedah, pembesar dan pengikutnya berundur mempunyai semulajadi yang digunakan untuk
ke Pulau Pinang. kesejahteraan rakyat.
19. Kedah menyerang balas Siam di Kedah dan c) Pahang
memerdekakan Kedah. 1. Asal usul nama
20. Hubungan Kedah dan Siam mula berbaik. i. Menurut rekod China, orang Cina mengenali
21. Kedah terkenal sebuah pelabuhan entreport. Pahang sebagai Phang atau Pahangh.
22. Kedah amalkan Undang-undang Laut Melaka
23. Pengenalan sistem sukat dan mata wang
ii. Penulis China iaitu Chao Ju-Kua mencatatkan
memudahkan perdagangan. Pahang sebagai Pong Fong yang dikatakan
bernaung di bawah Palembang.
1 Panitia Sejarah
SMK Kamil
Sejarah Tingkatan 1 - Bab 8

iii. Orang Arab mengenali Pahang sebagai Fahan. 12. Bagi mengelakkan serangan luar , Sultan
iv. Menurut cerita tradisi Melayu, nama Pahang Muhammad I menjalin hubungan dengan Siam.
diambil sempena nama pokok Mahang yang 13 Kelantan hantar bunga emas kepada Siam setiap tiga
tumbang merentasi Sungai Pahang di Kampung tahun sekali dan Siam membalasnya dengan
Kembahang. memberi hadiah yang berharga.
v. Menurut buku sejarah Melayu, Pahang dikenali 14. Kesannya Terengganu tidak lagi bermusuh dengan
sebagai Pura. Kelantan.
2. Ketika Melaka diperintah oleh Sultan Mansor Shah, 15. Menurut catatan Rentse, Kelantan terletak di laluan
baginda menabalkan putera baginda iaitu Sultan perdagangan ant Timur dan Barat.
Muhammad Shah menjadi sultan Pahang. 16. Kuala Sg Kelantan menjadi tempat persinggahan
3. Bermulanya sultan Pahang berketurunan kesultanan pedagang sebelum ke Teluk Siam, Kemboja dan
Melaka. China.
4. Tahun 1641 hingga 1673, Pahang diperintah oleh 17. Kelantan mengeluarkan wang emas yang dinamakan
Yamtuan Muda Johor iaitu Raja Bajau. Ini dinar dan wang pitis.
menandakan berakhirnya keturunan sultan Melaka 18 Negeri Kelantan dikenali ‘Negeri Cik Siti Wan
memerintah Pahang. Kembang’.
5. Berlakunya perpecahan kerajaan Johor, - Pahang 19. Perpecahan semasa sendiri akan memudahkan
diletakkan di bawah penguasaan Bendahara Johor. campur tangan kuasa luar.
6. Bendahara Wan Ahmad merampas kuasa daripada 20. Perpaduan benteng utama mengelakkan negara kita
Bendahara Tun Mutahri. daripada dijajah oleh kuasa luar.
7. Bendahara Wan Ahmad menjadi sultan Pahang -
gelaran Sultan Ahmad al-Muadzam Shah. b) Terengganu.
8. Menurut catatan Portugis dan China, Pahang 1. Asal-usul nama
menghasilkan beras, bijih timah dan hasil hutan. i. Menurut Sultan Umar - nama Terengganu berasal
dari perkataan taring anu, anu merujuk kepada
sebutan sebagai harimau.
(2) Kerajaan Melayu Yang Baru ii. Menurut catatan Cina, Wang Ta Yuan nama
- kerajaan yang wujud selepas zaman Kesultanan Terengganu disebut sebagai Tong Ya Nong dan
Melayu Melaka seperti Terengganu, Kelantan, Teng Ya Nung.
Selangor dan Negeri Sembilan. 2. Kerajaan Terengganu muncul apabila Tun Zainal
Abidin Paduka Maharaja daripada keluarga
a) Kelantan Bendahara Pahang dilantik menjadi raja Terengganu
1. Asal usul nama 3. Baginda bergelar Sultan Zainal Abidin I.
i. Sejarawan China - Shen-Yau dari Dinasti Tang 4. Baginda dilantik oleh Sultan Sulaiman (sultan Johor)
mencatatkan nama Kelantan sebagai Ho-lo-tan kerana hubungan persaudaraan dengan sultan Johor.
atau Kuo-lo-tan. 5. Zaman kegemilangan Terengganu - semasa
ii. Menurut Gerini, nama Kelantan berasal dari pemerintahan Sultan Mansor Shah I (sultan
gabungan perkataan ‘kolam’ bermaksud tanah Terengganu ke-2).
dan perkataan ‘autam’ bermaksud sempadan. 6. Terengganu menjadi pelabuhan pedalaman
Gabungan perkataan itu menjadi Kolantam yang terpenting di kepulauan Melayu.
akhirnya menjadi Kelantan. 7. Sultan Mansur Shah I melibatkan diri dalam
2. Kelantan pada asalnya diperintah oleh beberapa perdagangan.
orang raja di daerah berasingan. 8. Baginda turut melantik wakil-wakilnya menjaga
3. Apabila Long Yunus menjadi Raja Kelantan, urusan perdagangan.
masyarakat Kelantan bersatu. 9. Barang dagangan ialah lada hitam, emas dan bijih
4. Raja Long Yunus pindahkan ibu kotanya dari Kota timah.
Kubang Labu ke Kota Bharu. 19. Terengganu jalin hubungan dengan Siam
5. Kelantan hadapi pertikaian dgn sultan Terengganu 20. Hubungan berterusan apabila Siam meminta bantuan
6. Terengganu menyerang Kelantan. Terengganu menyerang Raja Ligor.
7. Terengganu dapat bantuan daripada tentera Patani. 21. Ia dipersetujui oleh Sultan Mansor Shah I.
8. Selepas kemangkatan Long Yunus, - digantikan 22. Sultan Mansor Shah I hantar bunga emas ke Siam
puteranya Long Muhammad. sebagai tanda persahabatan.
9. Long Muhammad menyerang balas dari Ulu 23. Siam anggap Terengganu mengakui ketuanan Siam.
Kelantan 24. Sultan Omar - raja yang berpegang kuat pada ajaran
10. Berjaya membebaskan Kelantan daripada pengaruh agama Islam
Terengganu. 25. Terengganu - negeri terawal yang menerima agama
11. Baginda mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Islam.
Muhammad I.
2 Panitia Sejarah
SMK Kamil
Sejarah Tingkatan 1 - Bab 8

26. Abad ke-13, tembaga purba bertulisan ayat al-Quran d) Negeri Sembilan
ditemui di Terengganu. 1. Asal-usul nama
27. Prasasti Terengganu bertarikh 702 Hijrah atau 1303 i. Negeri Sembilan terdiri daripada 9 buah daerah
masihi menyebut tentang sepuluh darma atau atau luak
undang-undang khususnya hukum jenayah Islam 2. Daerah tersebut ialah
ditemui. i. Sungai Ujong
28. Pengurusan cemerlang berkait rapat dengan ii. Rembau
ketegasan dalam menegakkan kedaulatan negara. iii. Jelebu
iv. Johol
v. Ulu Muar
c) Selangor vi. Inas
1. Asal usul nama - sempena nama Sungai Selangor. vii. Gunung Pasir
2. Pada awalnya, pemerintahan berasaskan kampung- viii. Terachi
kampung kecil yang berajakan kerajaan Melayu ix. Jempul.
Melaka.
3. Ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka, daerah 3. Kemajuan Melaka menarik minat orang
wujud di Selangor seperti Jeram, Klang, Langat dan Minangkabau ke Tanah Melayu.
Selangor (Kuala Selangor). 4. Mereka menetap di Naning, Sungai Ujong dan
4. Daerah daerah ini terletak di bawah jajahan kerajaan Rembau.
Melaka. 5. Mereka menunjukkan taat setia mereka kepada
5. Ketika pemerintahan Sultan Muzaffar Shah Melaka, sultan Melaka kerana sultan Melaka berasal dari
Tun Perak dilantik sebagai penghulu Klang. Melayu-Jambi.
6. Kurun ke-17, orang Bugis mendiami kawasan di 6. Sebelum kedatangan orang Minangkabau, telah
Klang dan Kuala Selangor. wujud empat daerah kepunyaan penduduk asli iaitu
7. Klang pada masa itu di bawah kuasa Orang Besar i. Sungai Ujong,
Klang yang bergelar To’ Engku Klang (berasal ii. Klang,
daripada keturunan sultan Johor yang berketurunan iii. Jelebu
Bendahara.) iv. Johol.
8. Orang Besar Klang hadiahkan cap mohor kepada 7. Keempat-empat daerah adalah dibawah penguasaan
Yamtuan Selangor untuk mentadbir kawasan Sungai kerajaan Melaka.
Selangor. 8. Selepas kejatuhan Melaka, Bugis mendirikan
9. Kurun ke-18, kedudukan Bugis kukuh apabila Raja kesultanan Bugis di Selangor.
Lumu ditabalkan oleh Sultan Mahmud (sultan 9. Peristiwa ini menyebabkan suasana tidak aman
Perak) menjadi sultan Selangor bergelar Sultan berlaku di Negeri Sembilan.
Salehuddin Shah. 10. Keadaan mendorong penghulu-penghulu di Negeri
10. Masa pemerintahan Sultan Ibrahim Shah (pengganti Sembilan memohon kepada sultan Johor seorang
Sultan Salehuddin Shah), Selangor menjadi putera raja untuk mentadbir negeri mereka.
pengeluar bijih timah. 11. Johor memberi kuasa kepada penghulu-penghulu
11. Belanda ingin menakluki Selangor tersebut mendapatkan anak raja dari Pagar Ruyong
12. Belanda menyerang Sultan Ibrahim Shah di Kuala iaitu Raja Melewar.
Selangor 12. Raja Melewar ke Siak dan Johor untuk meminta izin
13. Sultan Ibrahim Shah berundur ke Hulu Langat, memerintah Negeri Sembilan.
Bernam dan Pahang. 13. Raja Melewar ditabalkan sebagai Yamtuan.
14. Dengan bantuan Pahang, Sultan Ibrahim 14. Amalan melantik pembesar dari Pagar Ruyong
mendapatkan semula Kuala Selangor. berakhir selepas Raja Lenggang menjadi Yamtuan
15. Belanda mengepung Kuala Selangor. Besar
16. Sultan Ibrahim meminta bantuan Perak 15. Negeri Sembilan adalah pengeluar bijih timah, beras
17. Perak menandatangani perjanjian kerjasama antara dan hasil hutan.
Selangor dan Perak. 16. Keamanan sesebuah negeri dapat dicapai apabila
18 Selepas kemangkatan Sultan Ibrahim Shah, Sultan keputusan dibuat secara muafakat.
Muhammad Shah menjadi sultan.
19. Iktibar dari sejarah negeri Selangor – setiap usaha (3) Rumusan
yang dilakukan secara gigih pasti mencapai 1. Pembentukan kerajaan Melayu memberi
kejayaan. iktibar bahawa proses pembinaan sesebuah
20. Permuafakatan dan perundingan perlu diamalkan negara bukanlah proses yang mudah.
bagi mencapai matlamat. 2. Pengorbanan, perjuangan, semangat jati diri
dan kegigihan penting untuk negara.

3 Panitia Sejarah
SMK Kamil