You are on page 1of 2

Sejarah Tingkatan Tiga - Bab 5

BAB 5 : KEMERDEKAAN NEGARA 7. S/jaya Reid keluarkan draf untuk dibahaskan


8. Beberapa cadangan asal dipinda
(1) Rombongan Merdeka 9. Perkara dipersetujui
a) Usaha Mendapatkan Kemerdekaan i. Sebuah negara persekutuan dibentuk
1. Dilakukan oleh Parti Perikatan. ii. Pembahagian kuasa pusat dan negeri.
2. Tunku Abdul Rahman berunding dgn raja-raja iii. Kerakyatan jus soli kepada yang lahir di TM
Melayu dan British iv. Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan
3. Adakan mesyuarat rasmi dgn kerajaan British. v. Institusi raja Melayu dan konsep Raja
4. Rombongan Merdeka dibentuk Berpelembagaan dikekalkan.
5. Terdiri wakil raja Melayu & 4 wakil Parti vi. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.
Perikatan. vii. bahasa Cina dan Tamil - bahasa pengantar di
sekolah masing-masing.
Wakil Parti Perikatan viii. Agama Islam agama rasmi Persekutuan.
Tunku Abdul Rahman (ketua) ix. Agama lain boleh terus diamalkan.
Tun Dr. Ismail 10. Semua perkara dipersetujui berdasarkan semangat
Tun H.S. Lee tolak ansur dan permuafakatan antara kaum.
Tun Abdul Razak Hussein 11 Persetujuan membolehkan pembentukan kerajaan
Wakil raja-raja Melayu demokrasi dengan konsep Raja Berperlembagaan.
- Dato’ Panglima Bukit 12. Cadangan Reid diterima oleh Parlimen British.
Gantang 13. Draf Perlembagaan Merdeka dibentangkan untuk
- Abdul Aziz Othman diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan.
- Dato’ Mohd Seth 14. 15 Ogos 1957, upacara tandatangani Perjanjian
- Dato’ Nik Ahmed Kamil Merdeka diadakan ant raja Melayu - British di KL
b) Perjanjian London
1. Rundingan di London (3) Perlembagaan Merdeka
2. Dipengerusikan - Lord Lennox-Boyd 1. Fasal penting
3. Perjanjian London ditandatangani i. Kerajaan persekutuan dibentuk dengan nama
i. Tarikh kemerdekaan ditetapkan 31 Ogos 1957. Persekutuan Tanah Melayu.
ii. Suruhanjaya bebas gubal Perlembagaan ii. Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara.
iii. Parti Perikatan tidak akan ambil alih perniagaan iii. Parlimen - Dewan Rakyat dan Dewan Negara.
British atau kepentingan Barat diTM iv. Perdana Menteri - ketua pentadbiran negara
iv. Perjanjian pertahanan dgn British akan v. Perdana Menteri dibantu oleh kabinet.
ditandatangani bagi menjaga keselamatan dan vi. Agama Islam - agama rasmi
kepentingan ekonomi British di Tanah Melayu. vii. Bahasa Melayu - bahasa kebangsaan.
v. Konsep Raja Berperlembagaan dikekalkan. viii. Kerakyatan terbuka
vi. Kuasa pusat dibahagikan dgn kuasa negeri ix. Kerakyatan secara permohonan dengan syarat
diteruskan. tertentu diberi pertimbangan.
c) Kembalinya Rombongan x. Kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan
1. Rombongan Merdeka kembali ke Tanah Melayu 2. Kepentingan perlembagaan merdeka
2. Disambut diPadang Merdeka, Bandar Hilir, Melaka. i. hak mutlak kpd penduduk utk terajui negara
3. Tarikh merdeka diisytiharkan oleh T Abdul Rahman ii. Melahirkan sebuah masyarakat bersatu padu.
(2) Suruhanjaya Reid
1. dibentuk Mac 1956 (4) Pemasyhuran Kemerdekaan
2. Menyusun perlembagan Persekutuan Tanah Melayu. a) Peristiwa pemasyhuran kemerdekaan
3. Dipengerusikan oleh Lord William Reid. 1. pukul 12.00 tgh malam 30 Ogos 1957, di
4. Ahli Suruhanjaya Reid yang lain; hadapan Padang Kelab Selangor, Kuala
i. Sir Ivor Jennings (England) Lumpur, bendera UNION Jack diturunkan.
ii. Sir William Mckell (bekas Gabenor Jeneral 2. Bendera PTM dinaikkan oleh pemuda UMNO.
AT) 3. 31 Ogos 1957, pemasyhuran kemerdekaan di
iii. Tuan B.Malik (Hakim Mahkamah Tinggi Stadium Merdeka, Kuala Lumpur.
India) 4. Wakil Ratu Elizabeth, Duke of Wellington,
iv. Tuan Abdul Hamid (Pakistan) serahkan dokumen perisytiharan kemerdekaan
5. Tugas Suruhanjaya Reid kepada Yang di-Pertuan Agong
i. Rangka perlembagaan bagi Persekutuan Tanah 5. Tunku Abdul Rahman baca perisytiharan
Melayu yang akan merdeka. 6. Tunku melaungkan MERDEKA! - tujuh kali.
ii. Tentukan kuasa kerajaan pusat dan negeri. b) Kandungan pemasyhuran kemerdekaan
iii. Jamin kedudukan khas raja-raja Melayu. 1. Dokumen Pemasyhuran dlm bah Melayu& Inggeris.
iv. Wujudkan bangsa Persekutuan Tanah Melayu. 2. kandungannya:
6. menerima memorandum daripada pelbagai pihak i. PM - negara merdeka dan berdaulat.
termasuklah raja-raja Melayu.
1 Panitia Sejarah
SMK Kamil, Pasir Puteh
Sejarah Tingkatan Tiga - Bab 5

ii. Raja Melayu dan Ratu England tandatangani


Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
iii. Semua penguasaan Ratu England dan Parlimen
British ke atas Negeri-Negeri Selat terbatal.
iv. Perlembagaan berkuat kuasa - 31 Ogos 1957.
v. PTM kandungi negeri Johor, Pahang, Negeri
Sembilan, Selangor, Kedah, Perlis, Kelantan,
Terengganu, Perak, Melaka dan Pulau Pinang.
vi. PTM - negara demokrasi yang mengutamakan
kesejahteraan rakyat.

2 Panitia Sejarah
SMK Kamil, Pasir Puteh