DROGA

Ang ipinagbabawal na mga gamot, ilegal na mga droga, inaabusong mga gamot, o mapanganib na mga gamut ay tumutukoy sa anumang sangkap, hindi kasama ang tubig at mga pagkain, na nakapagpapabago sa takbo ng kaisipan ng tao at katawan din ng tao. Maaaring makaapekto ang droga sa isip lamang ng tao o sa katawan ng tao, subalit maaari ring parehong maapektuhan ang mga ito. Sa malawakang kahulugan, kinabibilangan ang mga bawal na gamot ng mga produktong drogang may kapeina, tabako, mga nalalanghap na sangkap o mga inhalante, ang marihuwana o cannabis, heroina, at mga isteroyd

ANO ANG NAIDUDULOT NITO SA MGA KABATAAN??
Nakapagdudulot ang bawal na gamot ng pansamantalang ginhawa at mainam na pakiramdam sa sarili dahil sa epekto ng gamot na ito. Ngunit nasusundan ang kaginhawahang ito o pakiramdaman ng ganting-kilos o tugon o reaksiyon mula sa sistema ng nerbiyos, na kinabibilangan ng pagkalungkot o depresyon, o kawalan ng kaginhawahan at hindi mapakali. Dahil sa reaksiyong ito, nabubuo o nahuhubog ang patuloy na paggamit ng bawal na gamot na nagiging isa nang kaugalian o pag-uulit at panay na paggamit. Sa katagalan ng pag-gamit ng gamot na ito ay naaapektuhan ang sistemang panunaw ng tao, ang kaniyang pagtulog, nagkakaroon ng pagka-iritable ng sistemang nerbiyos o pagkabugnutin. Humahantong rin sa pagkabaliw o pagkasira ng isipan at utak ang adiksyon sa gamot. Namamatay rin ang tao dahil sa pagkalason sa gamot, o dahil sa pagkitil niya ng sariling buhay. Naaapektuhan ang kakayahang magpasiya ng isang tao at malamang ang paggawa niya ng bagay na mapanganib sa sarili at sa ibang mga tao.

BAKIT GUMAGAMIT ANG MGA KABATAAN NG IPINAGBABAWAL NA GAMOT??
Maraming dahilan ang mga tao kung bakit sila nalululong sa ipinagbabawal na gamot o droga. Una na dito ang kawalan o kakulangan ng atensyon mula sa magulang o tinatawag nilang kanilang kapamilya. Naghahanap sila ng atensyon mula sa kanilang kaibigan o barkada na siyang magtutulak sa kanila para gumamit ng droga. At sa pakikisama at matatawag na kaisa nila, sila ay mapipilitang subukan na rin. Pangalawa, sobrang depresyon o kalungkutan bunga ng paghihiwalay, pagkawala ng minamahal, pagkabigo at pagbagsak ng kabuhayan. Naghahanap sila ng kanilang mapaglilibangan o mapagbabalingan, para makamit nila ang panandaliang paglimot sa kanilang nararamdamang labis na kalungkutan o pagkabigo. Pangatlo, hindi nakikinig sa payo ng mga magulang. Ito ay patungkol sa mga kabataan kung saan marami sa kanila ang nasisira ang buhay dahil sa droga o bawal na gamot. Kahit anong

nireseta man o hindi.pangaral mula sa magulang o mahal sa buhay pilit nila itong sinusuway at pinaiiral ang katigasan ng ulo. isa sa mga pinakamainam na pagbibigay-lunas ang paglalagay ng pasyente sa isang institusyon para sa mga adikto o drogadiko. ANO ANG DAPAT GAWIN SA MGA KABATAANG GUMAGAMIT NG IPINAGBABAWAL NA GAMOT?? Rehabilitasyon --Kapag nahumaling na ang isang tao sa bawal na gamot. upang makapanumbalik sa dati niyang kalagayang hindi umaasa sa nireresetang nakahumalingang gamot. At kadalasan natatanto din nilang ang pagsisisi ay nasa bandang huli. Partikular na ang sa loob ng isang pagamutang hindi makakakuha ng bawal na gamot ang pasyente. Kapag umalis ang pasyente na may pakiramdam na parang bilanggo. isa itong tanda na hindi ganap o tama ang natanggap niyang paraan ng panggagamot. Pinananatili ang pasyente sa lundayang pagalingan o sentrong pangrehabilitasyon sa loob ng sapat na panahon. at maging respeto sa sarili na makakatulong upang matalikuran ang kanyang adiksyon. Ginagawa ito upang magkaroong muli ang pasyente ng sapat na pagpigil at pagtaban o pagkontrol sa sarili. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful