Η ΓΕΝNΗΣΗ

ΤΗΣ CIA
eΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΩΝ

www.eoellas.org

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.
2.
3.

Πρόλογο

Χρονολογίε

και γεγονότα

H υποτιθέμενη ελευθερία
πληροφοριών τη

4.

H σφυρηλάτηση μια

έξυπνη

διακίνηση
CIA

εταιρική

5.

Kωδικοί

6.

Σημαντικά πρόσωπα

7.

Φωτογραφίε

σχέση

Πρόλογο

Το προνόμιο τη

εμφάνιση

κρυφών αρχείων των λεγόμενων TOP SECRET

μέρε

μόνο το wikileaks. Αυτό θέλω να πιστεύω και

δεν το έχει στι

μα

αυτό νομίζω πιστεύετε και εσεί
και να παρουσιάσει

. Το να βρει , να ψάξει

, να συνθέσει

μια ιστορία από μυστικά έγγραφα μπορεί να το

κάνει ο οποιοσδήποτε αρκεί να έχει χρόνο, υπομονή και ερευνητικό
πνέυμα. Αυτό κάναμε και εμεί

. Το ηλεκτρονικό βιβλίο μα

διαβάζετε τώρα περιέχει όλα τα στοιχεία, κυρίω
παρουσιάζεται η γέννηση τη
που θέλουν να μα

που

μυστικά, με τα οποία

cia με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτόν

παρουσιάζουν. Ακόμη υπάρχουν στοιχεία μέσα σε αυτό

το βιβλίο που θα τα δείτε πρώτη φορά και θα ήθελα να σα
να τα κρατήσετε μια

και θα σα

φανούν χρήσιμα για τα επόμενα

γεγονότα που πλησιάζουν... Καλή σα
O Προεδρο

παρακαλέσω

του ΕΟΕ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΦΣΑΝΙΔΗΣ

ανάγνωση...

               

Χρονολογίε

και Γεγονότα

Ο Χίτλερ απολύει τον Gehlen και τη θέση του αναλαµβάνει ο Wessel.Ο Gehlen πάει στη Βαυαρία για να κρύψει έγγραφα και τους συνεργάτες του µέχρι να
τελειώσει ο πόλεµος. Καταφεύγει στο Elendsalm, δίπλα στο Μόναχο,ενώ έγγραφα
διασκορπίζονται στο Schiersee κοντά στις Άλπεις, στο Wilde Kaiser και στο Marquardstein.

   O Gehlen

συναντάει τον Baun

Ο GEHLEN παραδίνεται σε αµερικανική περίπολο.Μεταφέρεται στο Woergel,µετά
στο Augsburg και καταλήγει στο ανακριτικό κέντρο της 12ης στρατιάς στο Wiesbanden.
Ανακρίνεται από τον Boker.

Ο ΒΟΚΕR συναντάει τον Wessel και του ζητά να δουλέψει για τις ΗΠΑ. Αργότερα
συναντιούνται στο Wiesbaden.

Αιχµαλωτίζεται ο Baun και ανακρίνεται στα µέσα Αυγούστου.

Ο GEHLEN και έξι ακόµη αξιωµατικοί του συνοδευόµενοι από τον Boker
,µεταβαίνουν στις ΗΠΑ µε σκοπό να δουλέψουν στον τοµέα πληροφοριών µε θέµα τον
ρωσικό στρατό. Η οµάδα ονοµάστηκε BOLERO.

Οι

Βaun και Wessel συναντιούνται στο Oberursel και συµφωνούν να

δουλέψουν για τους αµερικάνους.

Με τη διαταγή 9621 καταργείται το γραφείο στρατηγικών υπηρεσιών(OSS)και
γίνονται το τµήµα µυστικών πληροφοριών (SI)και το τµήµα κατασκοπείας(Χ-2),υπό
τις διαταγές του τµήµατος πολέµου.

Ο Βaun ξεκινά την κατασκοπεία στη Γερµανία µέσω ραδιοσυχνοτήτων και
µαθαίνει πολλά µυστικά του ρωσικού τοµέα στο Βερολίνο.

Ο πρόεδρος Τρούµαν δηµιουργεί το πρώτο κεντρικό γκρουπ πληροφοριών
(CIG) µε διευθυντή τον Ναύαρχο Souers.

Eτοιµάζονται σχέδια συµµετοχής της οµάδος Bolero στην επιχείρηση RUSTY.

H

οµάδα επιστρέφει στη Γερµανία µε αρχηγούς τους Dean και Waldman.

Γέννηση της

CIA

Tο 7821ό σύνθετο γκρουπ ετοιµάζεται να παρέχει στρατιωτική υποστήριξη
για την επιχείρηση RUSTY.

Tο εθνικό συµβούλιο ασφαλείας τω ΗΠΑ αδειοδοτεί την CIA για την
έναρξη ψυχολογικού πολέµου.

Δ∆ιακοπή ρεύµατος,νερού και απαγόρευση κυκλοφορίας στο ρωσικό
τοµέα του Βερολίνου. Η αεροπορική βοήθεια ειδών πρώτης ανάγκης ξεκινάει και
σταµατάει τον Μάιο του 1949.

Αναφέρονται τα πρώτα προβλήµατα µε την οµάδα GEHLEN.

H

Υποτιθέμενη

Ελευθερία

Πληροφοριών

Τη

Διακίνηση
CIA

2)

Ενώ το αρχείο ολοκληρώνετε στις 409 σελίδες, µόνο λίγες από αυτές είναι
προσβάσιµες για να σας τις προσφέρουµε.

Παντού συναντούσαµε το σηµάδι
που υποτίθεται πως
αρχείο έχει αποχαρακτηριστεί από την κατηγορία secret και έχει δοθεί προς
ανάγνωση στο ευρύ κοινό. Τα συµπεράσµατα δικά σας!!!!

το

Η

Σφυρηλάτηση

H CIA

KAI

Μια

Έξυπνη

Eταιρική

Σχέση

H ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ BND
(BUNDESNACHRICHTENDIENST)
1945-1949

Αν

και τα στοίχεια είναι του

1945-49

το αρχείο βγήκε

σε κοινή θέα το 2002!!

Η CIA διατηρούσε στενές επαφές µε την οργάνωση GEHLEN κατά τον ψυχρό πόλεµο.
Οι δύο υπηρεσίες δούλεψαν µαζί για την εξάπλωση της ελευθερίας…και της
ειρήνης….στην Ευρώπη.
Πολλές
απειλές

χώρες πλέον αντιµετώπιζαν νέες µορφές τροµοκρατίας αλλά και
από όπλα µαζικής καταστροφής στην Ευρώπη αλλά και στον κόσµο.

νέες

Η δηµιουργία αυτής της σχέσης µεταξύ Η.Π.Α και Γερµανίας δεν ήταν εύκολη
αποστολή το 1945, Η.Π.Α και σύµµαχοι ήταν σε πόλεµο µε την ναζιστική Γερµανία.
Η Γερµανία ήταν ένα ερείπιο µε κατεστραµένες πόλεις και υποδοµές,ενώ τα
αµερικάνικα,βρετανικά,γαλλικά και σοβιετικά στρατεύµατα διαιρούσαν την Γερµανία
σε ζώνες κατοχής.στη Δ∆υτική Γερµανία εγκαθιδρύθηκε δηµοκρατική κυβέρνηση… ενώ
στην ανατολική επικράτησε απολυταρχικό καθεστώς..
Η Γερµανία έγινε τότε και πάλι πεδίο µάχης για ανατολή και δύση.Το σοβιετικό
τείχος του Βερολίνου ήταν ένα σηµάδι ότι η πολεµική συµµαχία είχε πλέον
λήξει.Προκειµένου η Ευρώπη να συνέλθει από τον πόλεµο αλλά και να αποφύγει
την απειλή του κουµµουνισµού,έπρεπε να ξαναχτιστεί η Γερµανία και να αναστηθεί
πολιτικά.
Οι Η.Π.Α στήριξαν αυτήν την ιδέα µε το πρόγραµµα Marshall, την δηµιουργία
γερµανικού κράτους και τον επανεξοπλισµό της Δ∆.Γερµανιας.
Ο στρατηγός Reinhard Gehlen,υψηλόβαθµος αξιωµατικός της υπηρεσίας κατασκοπείας
του γερµανικού στρατού και ειδικός στα θέµατα για την Ρωσία, διέταξε τους
αξιωµατικούς του να διαφυλάξουν όλα τα έγγραφα και να παραδοθούν στις

αµερικανικές δυνάµεις. Το καλοκαίρι του 1945,πολλοι αµερικανοί αξιωµατικοί
αναγνωρίζουν οτι η θέση του Gehlen στην ανατολική γερµανική στρατιά ,θα ήταν
πολύ χρήσιµη στο να συλλέξουν πληροφορίες για τον ρωσικό στρατό. Μέχρι τότε
οι Η.Π.Α δεν είχαν καθόλου ενδιαφέρον για την Ρωσία.
Από το 1945 έως το 1949 ασχολήθηκαν οι Αµερικανοί µε την οργάνωση Gehlen
συγκέντρωσαν όλα τα µυστικά έγγραφα των Γερµανών.

και

Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου ο αµερικανικός στρατός ζήτησε από την CIA
και όλες τις βοηθητικές της υπηρεσίες να ρίξουν όλο το βάρος και µε µεγάλη
υπευθυνότητα να ασχοληθούν µε την οργάνωση Gehlen. Ενώ συγχρόνως εκείνη την
περίοδο η CIA προσπαθούσε να σταθεί στα δικά της πόδια και να σταθεροποιηθεί
στην Ουάσιγκτον σαν η µεγαλύτερη υπηρεσία πληροφοριών µετά τον πόλεµο.
Ελπίζουµε σε αυτό το βιβλίο µε στοιχειά απο το 1945 έως το 1949 να ρίξουµε λίγο
φως στην συναρπαστική περίοδο του ψυχρού πολέµου. Tα έγγραφα της CIA και οι
φώτο είναι οι κύριες πηγές που οι ερευνητές και οι αρθρογράφοι θα βασιστούν για
να προβάλουν τις σχέσεις Αµερικανών και Γερµανών αµέσως µετά τον παγκόσµιο
πόλεµο.
-στη δουλεία µου ως αναπληρωτής διευθυντής των επιχειρήσεων, είµαι υπεύθυνος
στη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων έτσι ώστε πάντα οι ηγέτες µας να
παίρνουν τις αποφάσεις τους, αφού θα ξέρουν τα πάντα και θα είναι άριστα
πληροφορηµένοι για όλα-.όπως δήλωσε και ο διευθυντής(dci-director of central intelligence)τον ιούλιο του 1998,λίγο πριν τον αποχαρακτηρισµό:ασχέτως αν πολλές
εργασίες µας πρέπει να γίνουν κάτω από άκρα µυστικότητα,έχουµε ευθύνη απέναντι
στον αµερικάνικο λαό και στην ιστορία,να κριθούµε για τις πράξεις µας και για την
ποιότητα της δουλειάς µας.
Μέσω αυτού του βιβλίου δεσµευτήκαµε στην
παροχή πληροφοριών για όλο το
κοινό µιας και κρίναµε οτι στο πέρασµα των χρόνων δεν χρειάζονται τα στοιχεία
να είναι πλέον απόρρητα και κρυµµένα-.
Η CIA έχει ενεργά ιστορικά προγράµµατα και διαφορετικής σηµασίας στοιχεία.η
υπηρεσία στηρίζει και στηρίζεται στις ιστορίκες µελέτες.πρόσφατα κοινοποίησε
εκατοµµύρια σελίδες ιστορικών γεγονότων από τον β’π.π.(µέσω οss –office strategic
services- γραφείο στρατηγικών υπηρεσιών),αλλά και για τον δορυφόρο corona,το
αεροσκάφος U-2,έγγραφα του γραφείου εξωτερικών υποθέσεων, υλικό από µυστικά
προγράµµατα κατά τον ψυχρό πόλεµο αλλά και πληροφορίες και αρχεία για την
δολοφονία του John f. Kennedy.Εξάλλου ως υπηρεσία ανταποκριθήκαµε στο κάλεσµα
της οργάνωσης foia(freedom of information act-kinhma για την ελεύθερη διακίνηση
πληροφοριών).
Τίποτα δεν είναι εύκολο.Δ∆εν γίνονται πρόχειρα οι δουλειές.χρειάζεται εµπειρία και
γνώση µε ανθρώπους που ασχολούνται µε τα έγγραφα διαβάζοντας τα σελίδα
προς σελίδα,γραµµή προς γραµµή πολλές φορές.Δ∆εν υπάρχει άλλη λύση.σκοπός µας
είναι να προστατεύουµε όσους εργάστηκαν µαζί µας στο παρελθόν.Πρέπει να
δίνουµε µεγάλη προσοχή στις διπλωµατικές µας σχέσεις και στις φιλικές προς εµάς
υπηρεσίες αντικατασκοπείας των ξένων χωρών.Ένα λάθος από τη µεριά µας
µπορεί να θέσει µια ζωή σε κίνδυνο και να αλλάξει τις σχέσεις µε την

οποιαδήποτε ξένη υπηρεσία πράγµα που σηµαίνει µεγάλη απώλεια για την ασφάλεια
της υπηρεσίας µας.

(δεν µπορούµε να αποχαρακτηρίσουµε τέτοιου είδους υλικό, ούτε θέλουµε να…. έως
ότου έρθει η ώρα που αυτό το υλικό θα παραδοθεί στο κοινό).
Χρωστάµε πολλά σε όλους τους πρωτοπόρους που προσπάθησαν για να γίνουν νέοι
και στενοί δεσµοί ανάµεσα στις δύο χώρες. Ανάµεσα σε αυτούς,ο στρατηγός gehlen
και οι αξιωµατικοί του αλλά και οι αµερικανοί αξιωµατικοί της κατασκοπείας που
συνέχισαν το έργο τους µέσα στην αβεβαιότητα.Αλλά η αποφασιστικότητα τους
οδήγησαν σε µια έξυπνη εταιρική σχέση που βασίστηκε στην συνεργασία,
εµπιστοσύνη αλλά και στην τροµερή συγκέντρωση καθως βαδιζάµε στον 21o αιώνα.
(λόγια του Jack Downing αναπληρωτή διευθυντή των επιχειρήσεων).
Το 1949 η CIA άρχισε να <<κολυµπάει σε βαθειά νερά>>.Κατάφερε και έγινε όµως ο
σπόνσορας των δυτικογερµανικών µυστικών υπηρεσιών.Ας µην ξεχνάµε όµως ότι είχε
στα χέρια της ένα µεγάλο µέρος των µυστικών της ηττηµένης ναζiστικής πολεµικής
µηχανής της wermacht.

Το τέλος του γ΄ ραϊχ
Η ιστορία πίσω απο την εµπλοκή της CIA ξεκινά όταν ακόµη Ρώσοι, Άγγλοι και
Αµερικανοί µέσα από τις οδοµαχίες του Βερολίνου,έκαναν αγώνα δρόµου για το
ποιός θα φτάσει πρώτος στο µέγαρο της γερµανικής βουλής.Ενώ ο Χίτλερ είχε
όνειρο την χιλιετή επικράτηση του Ραϊχ, την ίδια ώρα οι στρατηγοί του
προτιµούσαν να παραδοθούν στους δυτικούς παρά στους Ρώσους.
Ο Gehlen γεννήθηκε το 1902 και κατατάχθηκε στον µικρό στρατό της δηµοκρατίας της
βαϊµάρης λίγο µετά το τέλος του 1ου π.π.το 1935 ήταν ήδη λοχαγός.Κατά την
εισβολή στην Πολωνία ήταν αξιωµατικός µίας µεραρχίας πεζικού. Η οργάνωση και
η αποτελεσµατικότητα του προξένησαν το ενδιαφέρον των ανωτέρων του.
Στα µέσα του 1942 κατέχει µέγαλη θέση στην ανατολική γερµανική στρατιά και
σκοπός του είναι η συλλογή πληροφοριών για τον ρωσικό στρατό.Σε όλες του τις
αναφορές προς τον Χίτλερ διαφαινόταν ο φόβος και η επερχόµενη καταστροφή από
τις δυνάµεις του ρώσικου στρατού.Παντα υποστήριζε την µεγάλη δύναµη των
Ρώσων αλλά κανείς δεν του έδωσε σηµασία.έτσι ο Χίτλερ τον απολύει.
Δ∆εν έφυγε όµως από το βερολίνο µε άδεια χέρια.Πήρε µαζί του πολλά µυστικά
έγγραφα και πήγε µαζι µε τους συνεργάτες του σε ένα µυστικό οχυρό στη
βαυαρία περιµένοντας τους Αµερικανούς.
Ήξερε ότι οι σύµµαχοι
στον πόλεµο θα γινόνταν εχθροί στην ειρήνη,αφού ήταν
ειδικός στα θέµατα
για την Ρωσία.Τότε σκέφτηκε ότι ίσως θα µπορούσε να
επηρεάσει τις σχέσεις ανατολής και δύσης και να βοηθήσει την Γερµανία να
αναλάβει
κεντρικό ρόλο στην Ευρώπη µετά το τέλος του πολέµου.

Ο

αµερικανικός στρατός

συλλαµβάνει τον Gehlen

Προτού ο πόλεµος τελειώσει οι σύµµαχοι αναζητούσαν Γερµανούς
στρατηγούς,επιστήµονες και µυστικά προγράµµατα.ενώ οι Αµερικάνοι αναζητούσαν
επίµονα τον Gehlen ο ίδιος παραδόθηκε σε µία αµερικάνικη περίπολο. Μεταφέρθηκε
στο 12ο στρατιωτικό ανακριτικό κέντρο στο wWesbaden τον Ιούνιο του 1945. Αµέσως
παραδίδει όλα τα έγγραφα στον λοχαγό John R.Boker.
O Βόκεr που είχε ανακρίνει πολλούς Γερµανούς πιο πριν,αµέσως εξέφρασε τη
γνώµη του λέγοντας: ήταν ξεκάθαρο για µένα από τον Απρίλιο του 1945 ότι η
στρατιωτική και πολιτική κατάσταση,όχι µόνο θα δώσουν τον έλεγχο της
ανατολικής Ευρώπης και των βαλκανίων στους Ρώσους αλλά θα έχουµε κατοχή
εδάφων και µεγάλες φασαρίες µε αυτούς.
Ο Βόκεr αφού ανέκρινε πολλούς Γερµανούς αξιωµατικούς της ανατολικής
στρατιάς µάζεψε πολλά στοιχεία για την συµπεριφορά των Ρώσων και για τον
τρόπο σκέψης τους.Έτσι κέρδισε την εύννοια του συνταγµατάρχη Sibert διοικητή
του ανακριτικού κέντρου.
Το αρχηγείο στρατού στην Ουάσιγκτων µαθαίνει τα νέα και διατάσσει τον Boker
να µεταφέρει όλη την οµάδα του Gehlen στην Αµερική στις 21 Αυγούστου 1945,ενώ
πολλοί ήταν αυτοί που ήθελαν τα έγγραφα µόνο και όχι τα άτοµα.κρατούνται
στο Fort Hunt της Virginia (P.O. box 1142),ενώ οι ειδικοί στο στρατόπεδο Ritchie του
Maryland σκέφτονται να δηµιουργήσουν ένα µεγάλο πρόγραµµα συλλογής
πληροφοριών για
όλα τα µυστικά του γερµανικού στρατού και ειδικά της
ανατολικής γερµανικής στρατιάς που πολέµησε τους Ρώσους.
Η οµάδα ονοµάζεται πλέον bolero και µε την καθοδήγηση του Waldman επιστρέφει
στη Γερµανία τον Ιούνιου του 1946.Ας σηµειώσουµε όµως ότι οι Γερµανοί
αξιωµατικοί είπαν όλα όσα ήξεραν αλλά ταυτόχρονα όµως απόκτησαν πρόσβαση
και στα αµερικάνικα µυστικά αρχεία.
Η υπηρεσία που συνεχώς αντιδρούσε για αυτήν την κατάσταση ήταν
services unit- οµάδα στρατηγικών υπηρεσιών).

η

SSU(strategic

Καi ενώ η οµάδα επιστρέφει στην Γερµανία ενσωµατώνεται και ο
αντισυνταγµατάρχης βαun σε αυτή,γνωστός στους Ρώσους από την ανατολική
στρατιά.
Ενώ οι Γερµανοί επιστήµονες ανακρίνονται στην Αµερική για θέµατα πυραύλων
και προγράµµατα ατοµικής βόµβας,οι Ρώσοι ζητούν την έκδοση των Gehler και Baun
µε την δικαιολογία της κατασκοπείας σε βάρος τους και την συµµετοχή τους σε
εγκλήµατα πολέµου που διέπραξαν τα ss στο ρώσικο µέτωπο.
Οι αµερικανοί φυσικά αρνιούνται ενώ η οµάδα βοlero δηµιουργεί το κέντρο της
στο Oberursel στα προάστια της Φρανκφούρτης(γνωστό και ως camp king h 7700o
ανακριτικό ευρωπαϊκό κέντρο η µπλε σπίτι).
Στο Μόναχο µετά από ανάκριση ενός ρΡωσογερµανού
Baun σε άλλο τµήµα (ραδιοσήµατα,υποκλοπές).

Eπιχείρηση Rusty

αξιωµατικού , µεταφέρεται ο

Ο στρατός είχε οργανώσει την επιχείρηση rusty. Σκοπός της αποστολής ήταν η
συλλογή οικονοµικών,στρατιωτικών και πολιτικών αναφορών της οµάδας bolero
από όλη την Γερµανία.
Η εποπτεία ανατέθηκε στους Russell, Deane και Waldman . Στις πρώτες αποστολές δεν
υπήρχε και πολύ µεγάλο ενδιαφέρον αλλά µέχρι τον Οκτώβριο του 1946 υπήρχαν 600
κατάσκοποι στον ρώσικο τοµέα και οι περισσότεροι έδιναν στοιχεία για την
διάταξη των ρώσικων στρατευµάτων.
Ενώ συνέχεια όλο και πιο πολλοί δούλευαν για τους Αµερικάνους ,η κατάσταση
άρχισε να ξευφεύγει και εκτός συνόρων µε αποστολές σε Αυστρία,Ελβετία και πολλά
ανατολικά κράτη µε σκοπό την επαφή µε αντικουµµουνιστικές οµάδες.
Ήταν µία πολυδάπανη επιχείρηση και ήδη στα µέσα του 1947, οι Αµερικάνοι
δεν µπορούσαν να καλύψουν άλλο τα έξοδα της ενώ το πρόγραµµα συλλογής
στρατιωτικών στοιχείων,ειδικά του γερµανικού στρατού προβλεπόταν να συνεχίσει
µέχρι το 1950.

Η αναφορά Vandeberg
Στρατηγός Vandeberg αναφέρει:
1-είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτό,όταν οι πράκτορες ενεργούν σε ευρείας κλίµακας
αποστολές να υπάγονται υπό το καθεστώς ηµι-αυτόνοµης κατάστασης.Εκτός βέβαια
εάν είναι υπεύθυνα άτοµα και έχουν καταλάβει,όχι µόνο την έννοια της δουλειάς
τους αλλά και όλο το παρασκήνιο πίσω από αυτήν. Ένα απλό στοιχείο για αυτούς
ίσως γίνει θησαύρος στα χέρια των υπηρεσιών.
2-ίσως το πιο θετικό στοιχείο για τις αµερικάνικες υπηρεσίες πληροφοριών είναι η
δυνατότητα ευελιξίας και εξάπλωσης που διαθέτουν.Μέσω της µεγάλης εµπειρίας
,κατορθώνουν πάντα να φαίνονται στα µάτια των άλλων ως δηµοκρατικά
σκεφτόµενοι.Χάρη στα παραπάνω προσχωρούν συνέχεια νέα άτοµα στις
υπηρεσίες.οι Γερµανοί,οι Ρώσσοι αλλά και οι δορυφόροι τους εµπνέουν πάντα φόβο
και ασκούν µεγάλη πίεση, αλλά ξέρουν καλά πως να χρηµατίζουν τους άλλους.

Η αναφορά Βοssard
O Βossard αναφέρει:
Η όλη επιχείρηση είναι κάτι ανάµεσα στο θετικό και στο τολµηρό.Το ρίσκο και ο
έλεγχος περνάνε σε δεύτερη µοίρα µπροστά στη συλλογή στοιχείων.Χρειαζόµαστε
ποσότητα αλλά και ταχύτητα.Όποιος αντιδρά στα σχέδια και τις ιδέες µας πρέπει
άµεσα να αποµακρύνεται αλλά και να αναπληρώνεται η θέση του.Ας δώσουµε
λοιπόν µεγάλο βάρος στα αντικοµµουνιστικά αισθήµατα των Γερµανών συνεργατών
µας.Οι ανωτέροι µας και όλοι οι υπεύθυνοι ελπίζω να διαβάσουν την αναφορά
µου.

Η CIA

και η επιχείρηση Rusty

Όταν άρχισε να ξεφεύγει η κατάσταση µε τους πράκτορες,έγιναν πολλές
ανακρίσεις στο αρχηγείο της CIA στην Kαλσρούη . Αρκετοί βρέθηκαν να είναι πρώην
ανώτεροι και ανώτατοι αξιωµατικοί των ss και σύµφωνα µε πολλές καταθέσεις
χρησιµοποιούσαν τις µεθόδους βασανιστηρίων των ss για την απόσπαση
πληροφοριών.Τότε µόνο σκέφτηκαν ότι, άνετα όλοι αυτοί οι πράκτορες θα
µπορούσαν να ξεκινήσουν έναν επαναστατικό αγώνα εναντίων των συµµαχικών
δυνάµεων σε όλες τις ζώνες κατοχής.Τότε πρωτοξεκίνησε ο ψυχολογικός πόλεµος
εναντίων των πρακτόρων που δεν φαίνοταν έµπιστοι στα µάτια της cia. Πολλοί
από αυτούς παραδόθηκαν στους Ρώσσους,ενώ άλλοι προδόθηκαν την ώρα των
αποστολών.Μέρα µε τη µέρα ο αµερικανικός στρατός αποµακρυνόταν από την
επιχείρηση rusty ενώ η CIA άρχιζε να πέρνει την αρχηγεία της, την 1η
Ιουλίου
1949.Λίγο πρωτού το τέλος της η επιχείρηση rusty αριθµούσε 4.000 Γερµανούς
πράκτορες.

H CIA και η oργάνωση Gehlen
O Gehlen

kai o Critchfield

είχαν υπογράψει το παρακάτω κείµενο:

-η βάση συνεργασίας µεταξύ µας,πρέπει να είναι ο σεβασµός και η εµπιστοσύνη.
Ανάµεσα σε µία νέα ελεύθερη δηµοκρατική Γερµανία και σε εσάς(Αµερική),ας µην
ξεχάσουµε ποτέ ούτε εµείς αλλά ούτε και εσείς,ότι ο κύριως σκοπός µας είναι η
δι΄σλυση και εξόντωση του κουµµουνισµού.-Ιούνιος 1949.
O Critchfield όµως όπως αποδείχθηκε αργότερα, αγνόησε τελείως οτι οι Γερµανοί
πράκτορες έδρασαν πιο πολύ για το καλό της χώρας τους παρά για το καλό της
Αµερικής.Ενώ νόµιζε ότι όλα πάνε περίφηµα,ήταν πάρα πολλές οι µυστικές
αποστολές από µεριά των Γερµανών εκτός συνόρων.

Δ∆ίκοπο µαχαίρι
Η υποστήριξη της CIA στην οργάνωση Gehlen µετατράπηκε σε δίκοπο µαχαίρι.
Ένα µέρος των Γερµανών συνέχισαν να δουλεύουν για την CIA, αλλά συγχρόνως
πολλά µυστικά των αµερικανών πέρασαν στα χέρια των Ρώσων µε αποκορύφωµα
τo σκάνδαλο κατασκοπείας του 1960 µε τους Hans Clemons και Heinz Felfe που από
την αρχή της οργάνωσης Gehlen δούλευαν για την ρώσικη KGB.

Κωδικοί

ΑΒWEHR
ADSO
ΑΜΖΟΝ
CIA
CIC
CIG
COPS
DCI
DDCI
DOD
EUCOM
FBM
FHO
G-2
ΗΙCOM
JCS
MIS
ΜΙSC
ΝΙΑ
ΝSC
OMGUS
ΟSO
OSS
RSHA
RSHA VI
SAINT
SC
SHAEF
SSU
USFET

Γερµανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών
Βοηθός διευθυντή για ειδικές αποστολές
Αµερικανική ζώνη(τοµέας)κατοχής στη Γερµανία
Κεντρική υπηρεσία πληροφοριών
Σώµα πληροφοριών του αµερικανικού
Κεντρικό γκρουπ πληροφοριών
Αρχηγός των αποστολών
Δ∆ιευθυντής κεντρικών πληροφοριών
Αναπληρωτής διευθυντής κεντρικών πληροφοριών
Υπουργείο αµύνης
Ευρωπαϊκή διοίκηση αµερικανικών στρατευµάτων
Εξωτερικό δίκτυο πληροφοριών(αλλιώς Μ)
Ανατολική γερµανική στρατιά
Τοµέας πληροφοριών
Γραφείο ανώτατης αµερικανικής επιτροπής για τη Γερµανία
Ανώτατος διευθυντής προσωπικού
Στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών
Κέντρο στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών
Εθνική αρχή πληροφοριών
Εθνικό συµβούλιο ασφαλείας
Γραφείο στρατιωτικής κυβέρνησης για τη Γερµανία
Γραφείο ειδικών αποστολών
Γραφείο στρατηγικών υπηρεσιών
Κεντρική διοίκηση ασφαλείας του ΡΑΙΧ
Τµήµα αντικατασκοπείας του ΡΑΙΧ
Κωδικός κατασκόπων
Κοντρολ ασφαλείας
Ανώτατο στρατηγείο συµµαχικών δυνάµεων
Μονάδα στρατηγικών υπηρεσιών(τµήµα πολέµου)
Αµερικανικές στρατιωτικές δυνάµεις στην Ευρώπη

Σημαντικά Πρόσωπα

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 1913
ΣΧΟΛΗ-ΓΕ’Ι’Λ 1933
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ ΣΤΟ ΣΩΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟΝ
GEHLEN.MΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Δ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Δ∆ΙΚΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ- ΠΕΝΣΥΛΒΑΝΙΑ 1912
ΣΧΟΛΕΣ-ΠΡΙΝΣΤΟΝ 1933 ΚΑΙ
ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ 1938.ΣΠΟΥΔ∆ΑΣΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΩΝ.ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΤΕΙΧΕ ΑΝΩΩΤΑΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΩΝ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΙΚΑΝΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΥΣ ΕΝΩΩ ΗΤΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔ∆Α ΤΟΥ GEHLEN ΟΤΑΝ ΑΥΤΗ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ. ΠΕΘΑΝΕ ΤΟ
1996.

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ- ΜΙΖΟΥΡΙ 1892
ΣΧΟΛΗ-ΓΟΥΕΣΤ ΠΟ’Ι’ΝΤ 1915
ΚΑΤΑ ΤΟΝ 1ο Π.Π. ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ ΩΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΥΣΤΙΚΩΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΩΝ.ΚΑΤΑ ΤΟΝ
2ο Π.Π. ΗΤΑΝ Δ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ Δ∆ΥΟ ΜΕΡΑΡΧΙΩΩΝ ΠΕΖΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ 1945 ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
Δ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ 12ου ΣΩΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ.ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ
Δ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΕΤΕΡΑΝΩΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΩΩΤΑΤΟ ΑΡΧΗΓΟ ΠΡΟΣΩΩΠΙΚΟΥ ΤΟΝ
ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 1949.ΤΟ 1950 ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΕΤΑΙ.ΠΕΘΑΝΕ ΤΟ 1981.

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ- ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ 1894
ΣΧΟΛΗ-ΣΤΡΑΤΙΩΩΤΙΚΟ ΙΔ∆ΡΥΜΑ ΤΟΥ
ΛΕΞΙΓΚΤΟΝ 1914.ΣΤΟΝ 1ο Π.Π. ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΤΟ 2ο ΣΩΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ 23ο ΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΑΕΙ ΣΤΟ ΤΙΕΡΡΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΑΜΕ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ.ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ Δ∆ΥΟ
ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΕΛΕΙΩΩΝΕΙ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΖΙΚΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΝΤ ΜΠΕΝΙΝΓΚ.ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ ΣΕ
ΤΑΞΙΑΡΧΟ ΚΑΙ Δ∆ΙΟΙΚΕΙ ΤΗΝ 100η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ.ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΖΙΚΟΥ ΕΝΩΩ ΤΟ 1951 ΓΙΝΕΤΑΙ Δ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ 7ου
ΣΩΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΤΟ 1954.ΠΕΘΑΝΕ ΙΟΥΝΙΟ 1977.

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ- ΚΑΝΣΑΣ 1889
ΣΧΟΛΗ- ΓΟΥΕΣΤ ΠΟΊ΄ΝΤ 1912
ΠΟΛΕΜΗΣΕ ΣΤΟ ΜΕΤΩΩΠΟ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ.ΤΟ 1948 Δ∆ΙΟΙΚΕΙ ΤΗΝ
5ηΣΤΡΑΤΙΑ.ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΘΗΚΕ ΤΟ 1951 ΩΩΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ.ΠΕΘΑΝΕ ΤΟ 1971.

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ- ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ 1897
ΣΧΟΛΗ- ΓΟΥΕΣΤ ΠΟΊ΄ΝΤ 1918
ΩΩΣ ΑΞΙΩΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΜΑ.ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΩΤΙΚΟΣ Δ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΩΝ Δ∆ΥΝΑΜΕΩΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ.ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΘΗΚΕ ΩΩΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΟ 1949.ΠΕΘΑΝΕ ΤΟ 1978.

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ-ΒΟΡΕΙΑ ΝΤΑΚΟΤΑ 1917
ΣΧΟΛΗ-ΝΤΑΚΟΤΑ
ΤΟ 1943 ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.Δ∆ΙΟΙΚΕΙ ΕΝΑ ΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 36ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
ΠΕΖΙΚΟΥ ΕΝΩΩ ΟΙ ΜΑΧΗΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΓΝΩΩΣΤΕΣ.ΜΕΤΑ ΤΟΝ
ΠΟΛΕΜΟ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΑΡΧΗΓΟΥ Δ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΩΝ ΤΗΣ 3ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1947.ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ.ΕΝΣΩΩΜΑΤΩΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ CIA AMEΣΩΩΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ
ΤΟΥ 1949.ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1956 ΗΤΑΝ Ο ΣΥΝΔ∆ΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΩΣΗ GEHLEN ΣΤΗΝ
ΠΟΛΗ PULLACH.ANEΛΑΒΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΣΤΑ ΣΤΗΝ CIA MEXΡΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΤΟ 1974.

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ-ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ 1919
ΣΧΟΛΗ-ΓΟΥΕΣΤ ΠΟΊ΄ΝΤ 1942
Δ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 415ουΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕ ΣΤΗΝ
104ηΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1945.ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Δ∆ΙΟΙΚΕΙ ΤΟ 17οΤΑΓΜΑ ΚΑΙ
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΝ 6η ΚΑΙ 7η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1962.ΤΟ 1965 ΗΤΑΝ
ΥΠΟΔ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 82ηςΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ Δ∆ΙΟΙΚΗΣΕ ΤΗΝ
173ηΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΣΤΟ ΒΙΕΤΝΑΜ.ΒΟΗΘΗΣΕ ΑΡΚΕΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ
Δ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΩΝ ΤΟ 1973.ΑΦΟΥ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΗΝ Δ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΩΤΙΚΩΩΝ ΥΛΙΚΩΩΝ
ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΟΛΩΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΘΗΚΕ ΤΟ 1977 ΩΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ.

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ-ΓΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ 1911
ΣΧΟΛΗ-ΓΟΥΕΣΤ ΠΟ’Ι’ΝΤ 1936
ΑΞΙΩΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΜΕ Δ∆ΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΩΩΠΟ
ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ.ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ ΤΟ 1951-59 ΣΤΗΝ CIA ΣΤΟ ΦΟΡΤ ΧΟΛΑΜΠΕΡΝΤ ΚΑΙ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΗΚΕ ΩΩΣ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 1893
ΣΧΟΛΕΣ-ΠΡΙΝΣΤΟΝ 1914 ΚΑΙ
ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΩΝ 1916
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΩΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ.ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1961 ΕΡΓΑΖΟΤΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
CIA.ΠΕΘΑΝΕ ΤΟ 1969.

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 1898
ΣΧΟΛΗ-ΓΟΥΕΣΤ ΠΟ’Ι’ΝΤ 1923
ΠΟΛΕΜΗΣΕ ΣΤΟ ΜΕΤΩΩΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΩΩΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ ΣΤΗΝ CIA
TO 1946-54 KAI HTAN O EIΔ∆ΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ.ΠΕΘΑΝΕ ΤΟ 1954.

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ-ΟΚΛΑΧΟΜΑ 1907
ΣΧΟΛΗ-ΓΟΥΕΣΤ ΠΟΊ΄ΝΤ 1929
ΑΞΙΩΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΕ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΣΤΟ 50οΣΩΩΜΑ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ.Δ∆ΙΟΙΚΗΣΕ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΤΟ 1944-45 ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ
Δ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ 4ουΣΩΩΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ.ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΘΗΚΕ ΩΩΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΟ
1961.ΠΕΘΑΝΕ ΤΟ 1984.

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ-ΠΕΝΣΥΛΒΑΝΙΑ 1913
ΣΧΟΛΗ-ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΟΥΙΛΛΙΑΜ 1935
ΑΞΙΩΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ.ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΕΓΙΝΕ ΓΝΩΩΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ.ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΙΔ∆ΙΚΩΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΩΝ ΣΤΗΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΩΠΗ.ΤΟ 1965 Ο ΠΡΟΕΔ∆ΡΟΣ ΤΩΩΝ ΗΠΑ ΤΖΟΝΣΟΝ ΤΟΝ Δ∆ΙΟΡΙΖΕΙ ΒΟΗΘΟ
Δ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΩΩΣ ΤΟ 1973.ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΗ ΗΤΑΝ ΩΩΣ
ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΩΩΝ ΗΠΑ ΣΤΟ ΙΡΑΝ.

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ-ΙΟΒΑ 1904
ΣΧΟΛΗ-ΓΟΥΕΣΤ ΠΟΊ΄ΝΤ 1927
ΣΥΝΔ∆ΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΩΝ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 1939-41 ΚΑΙ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1946-49.
ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ.ΣΚΟΤΩΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ ΤΟΝ Δ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1950.

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ-ΙΛΛΙΝΟΊ΄Σ 1898
ΣΧΟΛΗ-ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔ∆ΗΜΙΑ ΑΝΝΑΠΟΛΙΣ
ΩΩΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΙΧΜΑΛΩΩΤΙΣΤΗΚΕ ΤΟ 1942.ΠΕΡΑΣΕ 33
ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔ∆Ο ΑΙΧΜΑΛΩΩΤΩΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΤΟ
1945.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔ∆ΙΚΩΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΘΗΚΕ ΩΩΣ
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΤΟ 1950.ΠΕΘΑΝΕ ΤΟ 1989.

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ-ΟΝΤΑΡΙΟ 1892
ΕΙΧΕ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΣΧΟΛΟΥΤΑΝ ΜΕ
ΕΓΓΡΑΦΑ.ΓΝΩΩΣΤΟΣ ΣΥΝΔ∆ΕΣΜΟΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ.ΤΟ 1950
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΙΣ ΗΠΑ.

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ-ΜΑΙΡΥΛΑΝΤ 1907
ΣΧΟΛΗ-ΓΟΥΕΣΤ ΠΟΊ΄ΝΤ 1933
ΑΞΙΩΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΖΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ.ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ ΣΤΟ 4οΣΩΩΜΑ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ 7ηΣΤΡΑΤΙΑ.ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Δ∆ΙΟΙΚΗΣΕ ΩΩΣ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΟ ΣΩΩΜΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΩΝ.ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΝΩΩΣΤΟΤΕΡΟΥΣ ΣΥΝΔ∆ΕΣΜΟΥΣ ΣΤΟΝ
ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ ΚΑΙ Δ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ 17ουΤΑΓΜΑΤΟΣ.ΠΡΟΑΧΘΗΚΕ ΣΕ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔ∆Α ΩΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΩΤΙΚΟΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ.ΑΡΓΟΤΕΡΑ Δ∆ΙΟΙΚΗΣΕ ΤΗΝ 4ηΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ
ΦΟΡΤ ΛΟΥ’Ι’Σ.ΤΟ 1961-64 ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΠΟΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΩΩΣ ΥΠΟΔ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΜΥΝΤΙΚΩΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΩΝ.ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΘΗΚΕ ΤΟ 1966 ΩΩΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΚΑΙ Δ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 7ηςΣΤΡΑΤΙΑΣ.

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ-Ν’Ι’ΟΥ ΤΖΕΡΣΕ’Ι’ 1898
ΣΧΟΛΗ-ΓΟΥΕΣΤ ΠΟ’Ι’ΝΤ 1918
ΑΞΙΩΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΖΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔ∆ΕΣΜΟΣ ΤΩΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΚΩΩΝ Δ∆ΥΝΑΜΕΩΩΝ ΣΤΗ
ΓΑΛΛΙΑ ΤΟ 1944-45 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 15ηΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΑ.ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1949 ΓΙΝΕΤΑΙ
ΥΠΟΔ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΙΔ∆ΙΚΩΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΩΝ ΤΗΣ CIA ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ.ΤΟ 1951 ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ
ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
CIA.AΠΟΣΤΡΑΤΕΥΘΗΚΕ ΤΟ 1958 ΚΑΙ ΠΕΘΑΝΕ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 1991.

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 1911
ΣΤΑΘΕΡΟΣ
ΣΤΟ ΠΟΣΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ-ΓΟΥ’Ι’ΣΚΟΝΣΙΝ 1899
ΣΧΟΛΗ-ΓΟΥΕΣΤ ΠΟΊ’ΝΤ 1923
ΑΞΙΩΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Δ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ 9ουΣΩΩΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ.ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1947 ΕΙΝΑΙ Δ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΩΩΝ ΚΕΝΡΙΚΩΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΩΝ ΑΦΟΥ
Δ∆ΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔ∆ΡΟ ΤΡΟΥΜΑΝ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1953.ΠΕΘΑΝΕ ΤΟ 1954.

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ-ΒΙΕΝΝΗ 1913
ΣΧΟΛΕΣ-ΦΟΡΤ ΣΙΛ,ΚΑΜΠ ΡΙΤΣΥ,ΜΝΤ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΤΟ 1938 ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΩΩΡΗΣΕ ΣΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ
ΤΟ 1942 ΩΩΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ.ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΗΤΑΝ Ο ΕΙΔ∆ΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΩΝ.ΤΟ 1945 ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ GEHLEN ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΜΑΔ∆Α ΤΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΤ ΧΑΟΥΝΤ ΚΑΙ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΜΑΖΙ ΣΤΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΟ 1946.ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΠΗΡΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
RUSTY ΣΤΟ OMΠΕΡΟΥΡΣΕΛ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΟΥΛΑΧ.ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΘΗΚΕ ΤΟ 1949.1950-55
ΤΕΛΕΙΩΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΠΟΥΔ∆ΕΣ ΣΕ Δ∆ΙΑΦΟΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΝΩΩ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΕΡΟΣ ΣΕ
ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔ∆ΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.Δ∆ΙΔ∆ΑΣΚΕΙ ΩΩΣ ΓΝΩΩΣΤΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΛΓΚΑΡΙ-ΑΛΜΠΕΡΤΑ
ΤΟΥ ΚΑΝΑΔ∆Α.ΕΓΡΑΨΕ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ:Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ(1919),Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ(1958) ΚΑΙ Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΗΜΕΡΑ(1964).

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ-ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΩΝ 1894
ΣΧΟΛΗ-ΓΟΥΕΣΤ ΠΟΊ΄ΝΤ 1916
ΑΞΙΩΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΩΩΝ ΤΕΘΩΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΠΙΛΟΤΟΣ ΣΤΟΝ 1οΠ.Π. ΠΟΛΕΜΟ
ΣΕ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ ΣΤΙΣ ΡΙΨΕΙΣ ΥΛΙΚΩΩΝ.ΚΑΤΑ ΤΟΝ 2οΠ.Π. ΠΗΡΕ ΜΕΡΟΣ ΣΕ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟ ΡΩΩΣΙΚΟ ΜΕΤΩΩΠΟ.ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΠΛΕΟΝ ΤΟ 1943 ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ Δ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΩΝ Δ∆ΥΝΑΜΕΩΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ
1948.ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΕΤΑΙ ΤΟ 1953 ΚΑΙ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΤΟ 1985.

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ-ΟΡΕΓΚΟΝ 1898
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΑ ΤΟΥ ΟΡΕΓΚΟΝ ΤΟ 1922 ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ
ΣΤΡΑΤΟ ΤΟ 1923.ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΤΗ 12ηΣΤΡΑΤΙΑ.Δ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ
ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΩΝ ΤΟ 1946.ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1954 ΠΕΡΝΑΕΙ ΣΧΕΔ∆ΟΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΑΝΩΩΤΑΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ CIA ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΟ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΙΑ.ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΕΤΑΙ ΤΟ 1955 ΩΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ Δ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 6ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
ΣΤΟ ΦΟΡΤ ΟΡΝΤ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ.ΠΕΘΑΝΕ ΤΟ 1983.

Φωτογραφίε

                   

ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΑ

ΤΗΣ

ΟΜΑΔ∆ΑΣ GEHLEN

ΣΕ

ΜΟΝΑΧΟ

ΚΑΙ

ΑΛΠΕΙΣ.

                                                                                                                                                                                                                                                               
                           JOHN

R. BOKER

RHEINHARD

GEHLEN

   

TA

ATOMA

THΣ ΟΜΑΔ∆ΑΣ

GEHLEN

ΕΝΟΣ
ΑΦΟΥ

   

Δ∆ΟΛΛΑΡΙΟΥ
ΕΦΤΑΣΑΝ

ΜΕ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΤΗΝ
ΑΜΕΡΙΚΗ

ΤΩΩΝ

ΜΕΛΩΩΝ

XAΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ
THΣ ΟΜΑΔ∆ΑΣ
GEHLEN

                                                         

ΗΕRMANN BAUN
ΟΒΕRURSEL

TO ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΩΝ ΣΤΟ

               

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΗΣ CIA ΣΤΟ

                                                             

AMEΡΙΚΑΝΟΙ Κ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΞΙΩΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΕΚΔ∆ΟΣΕΙΣ

www.eoellas.org

PULLACH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful