RANCANGAN PERSEDIAAN HARIAN(RPH) PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SEKOLAH RENDAH

Mata Pelajaran Kelas Bil Murid Masa Tarikh Tema Tajuk Hasil Pembelajaran : : : : : : : : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5 41 Orang 11.50 a.m – 12.50 p.m 17.02. 2011 Sayangi diri Beradap amalan mulia

Pada akhir aktiviti ini, murid akan dapat :1. menerangkan tingkah laku yang dapat dapat membentuk perwatakan mulia.(pengetahuan) 2. menggunakan kata-kata sopan dalam pertuturan.(kemahiran) 3. beradap semasa berinteraksi.(nilai) Ringkasan Isi Kandungan :1. Menyenaraikan sifat-sifat positif yang boleh diamalkan oleh pelajar dalam kehidupan seharian. 2. Membezakan sifat negatif dan menukarkan kepada sifat yang positif. 3. Kepentingan mengamalkan sifat positf dan meninggalkan sifat negatif Penerapan Nilai-Nilai Murni 1. Tolong menolong 2. Sayang menyayangi 3. Bekerjasama

kemahiran komunikasi :. Pen Marker/Alat Tulis 03. Visual situasi adap sopan . Murid pernah mengamalkan sifat-sifat positif ini dalam amalan harian di mana sahaja berada. Interpersonal.Kemahiran memerhati. Relia (murid) Lakonan dua watak berbeza tingkah laku pelajar yang baik dan yang negatif 02.Pengetahuan Sedia Ada 1.Kinestetik. Ruang Pembelajaran Koperatif Round Table. Bil Sumber 01. Kuantiti 2 orang pelajar Kemahiran Generik KB TPK :. One stay three stray Pendekatan Konstruktivisme . Muzik.

muridmembaca Nilai Murni Bertanggungjawab dialog tersebut di hadapn kelas. Seorang murid terus masuk ke dalam kelas tanpa mengetuk pintu. Guru membincangkan dengan murid Bantu membantu mengenai adab pertuturan secara terperinci. . Guru berbincang dengan murid tentang aktiviti tersebut sama ada beradap atau tidak.Prosedur Pelaksanaan Set Induksi (5 Minit) 1. . Sumber P & P • • • Murid diminta membaca dialog situasi 1 dan situasi 2 dalam buku teks halaman 4 Secara berpasangan. Guru memaparkan visual adab sopan yang perlu di ikuti oleh murid Catatan Sumber P & P Lakonan 2 pasang pelajar bagi watak positif dan negatif Nilai Murni Bertanggungjawab Bantu membantu Langkah 1 (15 minit) 1. Memaparkan visual adab sopan melalui lakonan AKTIVITI • • • • • Guru meminta dua orang murid main peranan ketika hendak masuk ke dalam kelas. Seorang murid lagi mengetuk pintu dan meminta kebenaran guru untuk masuk ke kelas. Guru memperkenalkan penggunaan kata-kata sopan melalui dialog.

Seorang ketua dilantik di setiap kumpulan Ketua kumpulan sebagai wakil kumpulan menyatakan beberapa adab ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua. guru-guru dan warga tua. • • • • • • • Sumber P & P Kad-Kad Guru menyenaraikan adab-adab yang boleh digunakan kepada ibu bapa dan Nilai Tolong menolong.Kepada warga tua.Kepada guru-guru . . guruguru dan warga tua.Langkah 2 (20 Minit) 2. timbang guru-guru. . Guru menjelaskan penggunaan adab yang sesuai kepada mereka yang lebih tua.Kepada ibu bapa . Murid dibahagikan kepada tiga kumpulan Setiap kumpulan mewakili ibu bapa. Guru juga menjelaskan beberapa benda rasa yang ditegah dalam adab kepada ibu bapa. Setiap kumpulan akan bertanya kepada kumpulan lain contoh benda yang ditegah dalam kumpulan yang diwakili masingmasing.

Guru meminta murid menyenaraikan adab-adab ketika berada di tempat berkenaan. Guru berbincang tentang jawapan dengan murid. . Guru menyenaraikan tiga tempat yang berlainan iaitu kantin. pertuturan. Wakil kumpulan dikehendaki menulis jawapan pada papan tulis. Setiap kumpulan mewakili kantin.Langkah 3 (15 Minit) 3.Klinik .Pejabat pos • • • • • • Penutup (5 Minit) • Guru membuat rumusan dan berbincang Nilai :dengan murid tentang kepentingan menggunakan kata-kata sopan dalam Budi bahasa. bertimbang pos Guru membahagikan murid kepada 3 rasa. klinik dan pejabat pos.Kantin . menghargai kumpulan. klinik dan pejabat Nilai Bertanggung jawab. Menyenaraikan cara adab sopan semasa berada di tempat lain .

Refleksi Guru Pelatih: Komen Guru Pembimbing : Komen Pensyarah/Penyelia: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful