FALSAFAH DAN LOGIKA MELAYU JXEA 1104 KARYA MELAYU KLASIK (HIKAYAT KHOJA MAIMUN) NAMA : JESSICA ANAK

MINGGU NO. MATRIK : JEA080027 NAMA PENSYARAH : DR. AMRAN MUHAMAD SEMESTER 1 SESI 2008/2009 AKADEMI PENGAJIAN MELAYU

Maksud falsafah
Falsafah boleh ditakrifkan sebagai satu penyelidikan atau pengajian yang berasaskan renungan dan pentaakulan untuk merumuskan sifat, hakikat dan kandungan alam wujud wujud atau alam semesta dilihat secara keseluruhan sebagai satu kesatuan. Ianya diambil

berdasarkan penelitian dan pengkajian terhadap data dan fakta yang daripada semua aspek alam wujud.

Petikan yang hendak dikupas
Alkisah inilah suatu ceritera orang dahulu kala, amatlah indah bunyinya, supaya memberi asyik hati perempuan yang hendak berbuat bakti kepada suaminya, dari dunia datang ke akhirat. Syahadan adalah kononnya seorang saudagar di dalam negeri Ajam terlalu amat kayanya. Adapun namanya itu Khoja Maimun. Isterinya bernama Bibi Zainab, terlalu sangat baik parasnya, zaman itu sukar bandingannya. Maka duduklah ia berkasihan laki isteri itu. Ada kepada suatu hari, Khoja Maimun laki isteri pergi bermain ke pekan. Maka ada orang datang membawa seekor burung Bayan jantan terlalu amat indah-indah rupanya seraya katanya, “Berapa harganya?” Maka kata orang itu, “Seribu dinar Bayan hamba ini harganya.” Maka tersenyum Khoja Maimun, katanya “Adakah orang yang mahu membeli burung yang segenggam ini seribu dinar? Layaknya unggas ini makanan kucing juga.” Setelah Bayan itu mendengar kata Khoja Maimun, maka katanya “ Hai Khoja Maimun! Sungguhlah hamba ini sekepal, tetapi hati hamba ini di mana tuan tahu? Akan sekalian alam ini di bawah tilik hamba dan hamba ini bukannya seperti unggas yang lain: tetapi bukan hamba ini daripada unggas syurga dan daripada bangsa malaikat, dan bukan hamba daripada jin, tetapi hamba Allah Taala, senantiasa memuji-muji Allah azzawajalla: dan akan hati hamba ini, yang akan datang sepuluh hari sudah hamba ketahui sebarang halnya. Adapun akan sekarang ini tiga hari lagi datanglah kafilah dari negeri Babil

hendak membeli dagangan yang bernama sanbal. Jikalau tuan hamba hendak membeli hamba, bertangguhlah dahulu kepada orang yang mejual hamba ini, dan tuan hamba kampungkanlah sanbal dalam negeri ini; apabila datang kafilah itu, tuan hamba itu juallah; insya-Allah daripada laba sanbal itulah tuan hamba beli hamba.” Setelah Khoja Maimun mendengar kata Bayan itu, terlalulah sangat sukacitanya seraya katanya kepada orang itu, “Tuan hamba berikanlah hamba burung ini, darihal harganya hamba minta bertangguh dahulu.” Maka jawab orang yang menjual bayan itu, “Baiklah, hamba beri bertangguh, apa salahnya.” Maka bayan pun diambil oleh BibiZainab lalu dibawanya pulang ke rumahnya serta diperbuatkan sangkarnya terlalu indah-indah perbuatannya. Sebermulanya adapun akan Khoja Maimun laki isteri itu, mana segala sanbal dalam negeri Ajam itu habislah dibelinya. Setelah genap tiga hari datanglah kafilah dari negeri Babil hendak membeli dagangn sanbal itu, maka tiadalah yang diperolehinya kepada tempat yang lain lagi melainkan kepada Khoja Maimun juga yang ada menaruh sanbal itu. Maka Khoja Maimun pun terlalu amat sukacitanya daripada banyak beroleh laba berganda-ganda itu. Maka Khija Maimun membayarlah harga Bayan itu. Setelah keesokan hari, Khoja Maimun berjalan pula ke pekan. Maka ia pun bertemu dengan orang berjual Tiung betina, lalu dibelinya dan dibawanya pulang ke rumahnya lalu ditaruhnya di dalam sangkaran Bayan itu juga. Sebermula diceterakan orang yang empunya cetera itu, adapun Khoja Maimun laki isteri selama ia beroleh unggas dua ekor itu, sehari-hari ia mendengar hikayat oleh unggas kedua ekor itu. Sekali peristiwa pada suatu hari Khoja Maimun berkata-kata

kepada unggas kedua akan perihalehwa manfaat perniagaan di laut itu. Maka Khoja Maimun pun terlalu sangat berahinya hendak pergi berlayar. Maka ia pun pergilah mendapatkan isterinya seraya berkata, “Hai kekasihku! Ketahuilah olehmu bahawa segala manusia ini tiada dapat tiada akan berpindah juga dan tiada dicarikan manfaatnya pun kuranglah, kerana dirham itu menanggung segala pekerjaan. Akan sekarang hamba

dengar perniagaan laut itu terlalu sangat besar labanya daripada perniagaan yang di darat ini. Akan sekarang berilah izin aku olehmu supaya aku pergi belayar.” Maka sahut isterinya, “Sebenarnyalah kata tuan hamba itu, tetapi sungguhpun perniagaan itu sangat besar labanya, dan balanya pun amat besarnya dan banyak dugaan dalam dunia ini. Sehari berapa upahnya tuan pergi dari kerana harta dunia ini banyak yang mahal dan cemar di imannya dan ia seumpama air yang manis, makin diminum mungkin bertambah dahaga. Syahadan warnanya pun kuning seperti orang murka durjana. Jikalau tuan hamba hendak pergi belayar, akan sebaik-baiknya tuan hamba bawa juga hamba kerana hamba perempuan dan kita adalah seperti gusi dan gigi adanya. Jikalau tiada gusi, gigi pun binasalah, demikianlah adanya.” Maka kata Khoja Maimun, “Hai nyawaku! Buah hatiku! Cahaya mataku! Benar kata tuan hamba itu,tetapi akan hal kita hidup di dalam dunia ini jikalau tiada emas, barang satu pekerjaan pun tiada hasil dan kerana emas itu berkuasa maka ia dapat menghasilkan segala kehendak yang dimaksudkan. Maka sebaik-baik harta dunia ini emaslah kita carikan. Adapun hamba dan tuan hamba itu adalah seperti mangga dengan pintu, demikianlah apabila mangga itu ditinggalkan pintu pun nescaya binasalah dia dan rumah pun tiadalah ada kebajikannya, diperbanyak-banyak doa tuan hamba kepada Allah s.w.t dan tuan hamba pun telah hamba serahkan kepada Tuhan serwa sekalian alam, tetapi

amanat hamba kepada tuan hamba, muafakatlah dengan unggas kedua itu, hubaya-hubaya jangan tiada hai kasihku, kerana dunia ini amat besar dugaannya lagi terlebih bahaya tajamnya daripada senjata!” Setelah sudah maka Khoja Maimun pun bermohonlah kepada isterinya lalu dipeluk diciumnya akan isterinya yang cantik molek itu, muda molek dengan kelakuannya yang baik dan tiada yang tidak baiknya itulah adanya, antara keduanya itu bertangisan dengan air matanya serta menaruh akan dua ekor burung itu. Maka Khoja Maimun pun pergilah belayar. Hatta berapa lamanya Khoja Maimun belayar itu, maka datanglah cubaan Allah Taala atas hambanya, dengan demikian dicetera akan orang empunya cetera ini. Selama peninggalan Khoja Maimun belayar itu, sebermula ada kepada suatu hari maka Bibi Zainab pun bercintalah akan suaminya. Maka ia pun pergilah duduk di tingkap mahligainya berangan-angan serta memandang kepada jalan seraya itu maka pada ketika itu terpandanglah kepada kepada anak raja di dalam negeri itu lalu berkuda hamper dengan mahligai isteri Khoja Maimun. Pada tatkala Bibi Zainab pun memandang ke bawah maka terpandanglah kepada muka anak raja itu, pemandangan Bibi Zainab terlalu elok rupanya anak raja itu. Seermula anak raja pun memandang kepada isteri Khoja Maimun, terlalu baik parasnya sama berjumpa matanya lalu dibawanya tersenyum oleh anak raja itu. Denga takdir Allah Taala maka anak raja itu pun berahilah akan Bibi Zainab itu. Adapun akan Bibi Zainab itu pun tersangkutlah hatinya akan anak raja itu. Setelah sudah maka anak raja itu pun menyimpang ke rumah seorang perempuan. Setelah sampai anak raja itu pun berkata kepada perempuan itu, “Hai ibuku! Pergilah sampaikan kepada perempuan itu, katakana aku suruh kepada orang itu, katakana aku

berkehendakkan dia dengan barang-barang tipu daya ibu akan meluluskan maksud aku ini.” Setelah didengar oleh orang tua itu, segeralah ia pergi kepada isterinya Khoja Maimun itu. Setelah ia sampai, maka segala pesan anak raja itu pun habis sekaliannya dikatakannya oleh perempuan tua itu, serta dengan manis mulutnya berkata-kata, berapa peluk cumbu-cumbuan akan yang memberi berahi dikatakannya. Setelah isteri Khoja Maimun mendengar kata orang tua itu, maka hatinya pun terikatlah akan anak raja itu dan api yang berahi itu pun nyalalah di dalam dadanya itu. Maka Bibi Zainab pun berkehendaklah akan anak raja itu seraya katanya, “Hai ibuku! Baiklah katakan kepada anak raja itu hamba punya sembah maka ampun banyak-banyak kepada anak raja itu. Sekarang malam hamba mendapatkan anak raja itu, tetapi jangan ibuku katakana seorang jua pun rahsia ini. Bukan sekarang ini, mati sehaya, anak raja tiada akan mati, sahaya juga yang mati!” Setelah orang tua itu mendengar kata isteri Khoja Maimun demikian itu, maka ia pun segeralah kembali serta menyampaikan segala pesan Bibi Zainab kepada anak raja itu. Sebermula maka tersebutlah perkataan isteri Khoja Maimun. Setalah hari malam, maka ia pun memakai pakaian yang amat indah-indah dan memakai bau-bauan yang amat harum baunya, hendak pergi mendapatkan anak raja itu. Setelah sudah maka ia pun keluar hendak berjalan. Sebermula isteri Khoja Maimun pun teringat akan pesan suaminya itu. Maka lalu ia pergi mendapatkan burung Tiung itu seraya katanya, “Hai Tiung! Apakah bicaramu bahawa aku sangatlah berahi akan anak raja itu, kerana aku hendak mendapatkan dianya kepada malam ini?” Maka diceterakannya perihalnya ia berahi itu. Setelah Tiung itu mendengar kata Bibi Zainab, maka ia pun menampar-nampar dadanya seraya katanya, “Ayuhai Tuan Siti yang baik rupa! Pekerjaan apakah yang tuan

hamba kerjakan ini? Tidakkah takut akan Allah dan malu akan Nabi s.a.w . Maka tuan hendak mengerjakan yang maksiat lagi larangan Allah Taala, ditegahkan Rasululah istemewa pula sangat kejahatannya itu, tiada wajib atas segala perempuan yang mulia mengerjakan pekerjaan yang demikian itu. Tiadakah tuan mendengar hadis? Barang siapa perempuan menduakan suaminya bahawa sesungguhnya dimasukkan malaikat ke dalam neraka jahanam seribu tahun lamanya, dan lagi tiadakah tuan malu samanya makhluk di dalam dunia ini? Sabarlah tuan hamba dahulu, insya-Allah Taala tuan yang laki-laki pun bangat cepat juga akan datang. Jikalau diketahuinya kelak tiadakah tuan hamba malu dan mati dibunuhnya? Alangkah aib nama tuan tersebut pada sekalian alam ini.” Sebermula setelah isteri Khojah Maimun mendengar kata Tiung itu maka ia pun terlalu marahnya, serta disentapnya dari sangkarnya lalu dihempaskannya seraya berkata, “tak kusangka engkau tiada menaruh kasihan rupanya sama perempuan!” Maka tiung pun matilah. Setelah dilihat oleh Bayan kelakuan Bibi Zainab membunuh Tiung itu tiada dengan semena-mena, maka ia pun mendiamkan dirinya berbuat tidur. Maka isteri Khoja Maimun pun pergilah mendapatkan Bayan itu serta dibangunkannya. Maka Bayan pun pura-pura terkejut seraya berkata, “Apakah pekerjaan tuan hamba membangunkan hamba ini dan hendak ke mana tuanmaka datang malam-malam buta ini?” Maka ujar Bibi Zainab, “Hai Bayan! Berilah aku izin supaya aku pergi mendapatkan anak raja itu, kerana aku sangat berahi akan dia. Betapa bicaramu? Setelah Bayan mendengar kata isteri Khoja Maimun itu lalu ia pun fikir seketika di dalam hatinya. “Jikalau tida kuturutkan kehendak kalau-kalau aku diperbuatnya seperti Tiung itu! Jikalau demikian, baiklah kusuruhkan ia pergi tetapi insya-Allah Taala perempuan ini kuperlalaikan juga akan dikau!” Setelah sudah ia pun berfikir bahawa itu

maka ujarnya, “Hai Siti yang mulia yang amat elok paras! Jikalau demikian baiklah tuan segera pergi mendapatkan anak raja itu, kerana tuan sudah berjanji dengan dia, supaya jangan kedapatan kata kepada anak raja itu kelaknya. Tuan pun sangat bebal oleh bertanya kepada Tiung itu daripada sebab dia pun ingin juga, bagaimanapun adalah dengkinya juga akan tuannya, baiknya belum terlanjur fikirnya pekerjaan tuan. Jikalau sudah, ialah esok yang memberitahu kepada tuan yang laki-laki! Adapun akan bahagian hamba ini haraplah tuan jikalau kejahatan sekalipun pekerjaan tuan, insya-Allah Taala di atas hamba membaikkan dia. Jikalau datang pun tuan yang laki-laki tiada mengapa. Baiklah tuan segera pergi! Kalau-kalau sudah tiba anak raja itu menanti tuan daripada hamba pun sangat hendak berbual, murkalah ia dengan tuan kelaknya. Apakah yang dicari oleh manusia di dalam dunia ini melainkan martabat, kekayaan, harta dan kejayaan? Tiada adalah yang lebih baik kepada martabat raja atau anak raja itu tetapi dengan ikhtiar juga sempurna adanya. Baiklah tuan segera pergi mendapatkan anak raja itu tetapi dengan ikhtiar juga. Akan hamba ini adalah seperti hikayat cetera seekor Bayan yang dicabut bulunya oleh isteri saudagar. Demikianlah adanya!” Maka kata isteri Khoja Maimun, “Hai Bayan! Bagaimanakah hikayatnya? Kamu ceterakanlah kisah Bayan yang dicabut bulunya oleh isteri saudagar itu?” Maka kata Bayan, “Mengapa maka tuan hendak mendengar hikayat Bayan itu? Tidak sabar anak anak raja itu menanti tuan? Baiklah tuan segera pergi dahulu. Insya-Allah Taala, esok harilah hamba bercetera.” Maka kata Bibi Zainab , “Jikalau ada kasihmu akan aku, berceteralah engkau dahulu kepada aku sekarang sebelum aku pergi ini.” Kepada hati Bayan, “Jika demikian insya-Allah dapatlah pertemuan ini aku perlalaikan dia.”

Sinopsis petikan
Khoja Maimun dan isterinya Bibi Zainab tinggal di negeri Ajam. Bibi sangat cantik orangnya. Khoja Maimun seorang saudagar yang kaya. Suatu hari Khoja Maimun dan isterinya membeli burung Bayan. Khoja Maimun memperlekehkan harga Bayan yang seribu dinar dengan mengatakan bahawa Bayan itu tidak setimpal dengan harganya. Burung Bayan pula mengatakan bahawa ia pandai menilik nasib. Bayan mengatakan sesuatu yang bakal terjadi dan jika perkara itu benar-benar terjadi, Khoja Maimun akan membelinya. Peristiwa tersebut betul-betul berlaku dan Khoja Maimun pun membayarlah harga Bayan seribu dinar yang telah dia minta pertangguhkan daripada penjual Bayan itu. Khoja Maimun dan isterinya juga membeli burung Tiung betina selepas itu. Khoja Maimun sangat ingin berniaga di laut. Setelah mendapat keizinan daripada isterinya, Khoja Maimun pun pergilah berlayar. Ekoran ditinggalkan oleh suaminya, Bibi Zainab berasa kesunyian dan sering berangan-angan. Suatu hari, Bibi Zainab terpandang akan anak raja lalu terpikat kepada anak raja itu. Anak raja itu juga terpikat kepada Bibi Zainab. Anak raja itu menghantar seorang perempuan tua untuk menyampaikan hajatnya yang ingin memiliki Bibi Zainab. Bibi Zainab bersetuju. Sebelum pergi berjumpa dengan anak raja itu, Bibi Zainab berjumpa dengan burung Tiung untuk menyatakan hasratnya yang hendak bertemu dengan anak raja itu. Burung Tiung membantah keras kehendak Bibi Zainab dan menyatakan bahawa maksiat itu satu dosa yang besar. Oleh kerana geram, Bibi Zainab pun membunuh burung Tiung. Kemudian Bibi Zainab menyatakan pula keinginannya kepada Bayan. Bayan ddengan bijak menyatakan bahawa ia mengizinkan Bibi Zainab berjumpa dengan anak raja itu tetapi cuba menarik perhatian Bibi Zainab denagan cerita. Akhirnya Bibi Zainab tersangat ingin mendengar cerita

tersebut daripada Bayan dan dia tidak jadi pergi berjumpa dengan anak raja itu kerana leka mendengar cerita yang disampaikan oleh Bayan.

Kupasan falsafah petikan
Setelah saya mengkaji “Hikayat Khoja Maimun” bermula dari muka surat tiga hingga lima, saya mendapati ada unsur falsafah yang hendak disampaikan. Antaranya ialah kita tidak boleh memandang rendah terhadap apa yang dilihat. Luaran yang kita lihat tidak mencerminkan segala-galanya. Kadangkala perkara yang kita lihat dengan mata kasar, kita menilainya dengan memberi markah yang terlalu tinggi dan ada kalanya juga memberi markah yang agak rendah daripada nilai yang sebenarnya wujud pada objek tersebut. Di sebalik sesuatu yang kita lihat yang kita anggap hina, buruk, dan rendah tahapnya, selalunya mempunyai kegunaan, manfaat, dan kelebihannya yang kadangkala di luar dugaan kita. Sebagai bukti dalam “Hikayat Khoja Maimun” ini ialah Khoja Maimun pada mulanya memandang rendah kepada Bayan dengan mengatakan harga Bayan tidak setimpal diri Bayan yang berbadan kecil itu. Khoja Maimun turut mengeluarkan kata-kata “layaknya unggas ini makanan kucing juga” untuk menunjukkan bahawa dia tidak bersetuju dengan harga Bayan terbabit yang berjumlah seribu dinar. Akan tetapi Bayan tersebut telah membuktikan kelebihannya yang mampu menilik perkara yang akan berlaku pada masa akan datang. Kelebihan Bayan itu telah menambat hati Khoja Maimun untuk mmembelinya. Malah Bayan juga pandai berkata-kata dan bijak mengatur bicara serta tahu bercerita. Daripada bahagian ini, terbukti bahawa kita tidak boleh membuat kesimpulan atau konklusi dengan terburu-buru kerana tanggapan awal yang sedemikian kebiasaannya tidak tepat.

Falsafah seterusnya yang saya perolehi daripada petikan tersebut ialah kepentingan akal. Kebijaksanaan seseorang berupaya menentukan hidup matinya. Setiap perbuatan atau keputusan harus disandarkan kepada akal dan bukannya bertuankan hati. Ikut hati mati, ikut rasa binasa merupakan pepatah yang sinonim dengan konteks ini. Kita mengambil burung Bayan dan Tiung sebagai contoh melalui petikan ini. Tiung akhirnya mati dibunuh oleh Bibi Zainab ekoran mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Bibi Zainab. Tujuan Tiung sebenarnya murni dengan mengatakan bahawa niat yang hendak dilaksanakan Bibi Zainab merupakan dosa yang mampu mendatangkan murka kepada Tuhan. Bukan itu sahaja, Tiung juga menyatakan akibatnya di dunia jika Bibi Zainab betul-betul melakukan maksiat, yakni akan mendapat malu dan dibunuh oleh suaminya. Akan tetapi tindakan Tiung memakan dirinya sendiri yakni dibunuh oleh Bibi Zainab. Berbeza pula dengan Bayan yang juga menghalang pemergian Bibi Zainab untuk berjumpa dengan anak raja itu. Bayan berpura-pura mengizinkan Bibi Zainab meneruskan niatnya, tetapi menggunakan tipu helah dengan cuba menarik minat Bibi Zainab dengan ceritanya. Akhirnya Bibi Zainab tergoda untuk mendengar cerita dari Bayan tanpa disedarinya bahawa Bayan cuba melalaikan dirinya daripada melakukan maksiat. Di sini kita dapat melihat Bayan menggunakan akalnya untuk menghalang Bibi Zainab melakukan sesuatu yang salah di sisi agama. Meskipun niat Bayan adalah sama seperti Tiung yang mahu membantutkan keinginan Bibi Zainab, tetapi ia mampu mempraktikkan cara yang lain yang lebih berkesan untuk mencapai objektifnya. Tegasnya di sini ialah kita seharusnya perlu berfikir secara rasional untuk menghasilkan sesuatu tindakan yang wajar dan bersesuaian dengan apa yang hendak kita capai.

Selain itu, saya juga mendapati falsafah Tuhan sememangnya menguji keimanan hambanya. Tuhan senantiasa memberi dugaan kepada manusia. Cubaan dan rintangan tersebutlah yang menentukan kedudukan hamba-Nya di dunia akhirat. Hidup ini umpama suatu pertandingan, siapa yang kalah akan disingkirkan dan siapa yang menang akan mendapat ganjaran. Pengadilnya adalah Tuhan meskipun kita tidak dapat melihat-Nya. Isteri Khoja Maimun, Bibi Zainab contohnya telah diberi dugaan oleh Tuhan. Di saat Bibi Zainab kesunyian ekoran ditinggalkan oleh suaminya yang pergi berlayar untuk berniaga, Bibi Zainab dipertemukan dengan seorang anak raja. Anak raja itu tampan orangnya sehingga menyebabkan Bibi Zainab terpikat. Dengan ketentuan Allah, anak raja itu juga menginginkan Bibi Zainab. Di sinilah ketaatan isteri terhadap suaminya diuji. Pada permulaannya, Bibi Zainab sememangnya kalah pada ujian itu kerana Bibi Zainab mempunyai keinginan untuk melakukan maksiat dengan anak raja itu. Akan tetapi, Bayan telah berjaya melalaikan Bibi Zainab daripada meneruskan rancangannya itu. Jalan cerita ini memberi gambaran kepada kita bahawa sesuatu yang bakal terjadi sesungguhnya dirancang dan dimulakan oleh Tuhan, tetapi diteruskan oleh manusia itu sendiri bergantung kepada bagaimana manusia itu memanipulasikan apa yang sedang dihadapi olehnya. Bukan itu sahaja, saya juga mendapati terdapat falsafah bahawa kepuasan dan kehendak manusia sememangnya tiada batasnya. Manusia tidak pernah berpuas hati terhadap apa yang telah dimiliki atau dicapainya. Manusia sentisa mahukan sesuatu yang lebih baik daripada sedia ada. Khoja Maimun boleh dijadikan sebagai contoh. Khoja Maimun merupakan seorang saudagar yang di negeri Ajam dan mempunya isteri yang cantik. Khoja Maimun memperoleh keuntungan yang besar hasil daripada perniagaannya.

Meskipun demikian, Khoja Maimun inginkan sesuatu yang lebih iaitu berniaga di laut kerana keuntungannya lebih besar daripada keuntungan hasil pernigaan di darat. Saya tidak memandang aspek ini dengan beranggapan manusia tidak bersyukur terhadap apa yang telah dimiliki, sebaliknya lebih menjurus ke arah pendapat bahawa nafsu manusia untuk mencari kesenangan sememangnya tiada batasnya. Manusia berusaha memenuhi kehendaknya, dan jika kehendak tersebut telah tercapai, akan timbul pula kehendak seterusnya untuk mendorong mereka untuk terus berusaha untuk mencapainya. Falsafah seterusnya yang dapat saya kesan ialah makhluk Tuhan selalunya tunduk pada nafsu dan emosi. Nafsu dijadikan tuan manakala emosi dianggap sebagai sultan. Nafsu dan emosilah yang mempengaruhi manusia untuk mengambil suatu tindakan yang tidak berlandaskan fikiran yang wajar dan rasional. Tindakan sedemikian selalunya membawa padah kepada diri sendiri atau pun tidak memberi apa-apa manfaat kepada diri dan kadangkala pula memberi kesan buruk kepada pihak lain. Apabila nafsu dan emosi tidak dikawal, maka tindakan yang melampaui batas akan diambil. Kita boleh jadikan Bibi Zainab dan burung Tiung sebagai contoh. Bibi Zainab merupakan seorang isteri yang tidak setia. Buktinya ialah dia jatuh hati kepada anak raja walaupun sudah berkahwin. Malah, Bibi Zainab berniat untuk melakukan maksiat dengan anak raja itu setelah mengetahui anak raja itu juga menginginkannya. Di sini jelas menunjukkan bahawa Bibi Zainab tunduk pada nafsunya tanpa memikirkan akibat atas perbuatan yang bakal diambil asalkan nafsunya dituruti. Bibi Zainab juga terlalu mengikut emosinya dengan membunuh Tiung kerana marah dengan kata-kata Tiung. Tiung juga bertindak mengikut emosi. Hal ini terbukti apabila Tiung terus memarahi Bibi Zainab setelah Bibi Zainab meyatakan hasratnya untuk bertemu dengan anak raja. Malah Tiung menampar-

nampar dadanya untuk menujukkan betapa ia tidak menyetujui tindakan yang bakal diambil oleh Bibi Zainab.

KESIMPULAN

Setelah saya mengkaji petikan Hikayat Khoja Maimun ini, saya sedar bahawa kita tidak boleh memandang rendah terhadap orang lain. Hal ini demikian kerana setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing anugerah daripada Tuhan. Kita tidak boleh menilai sesuatu daripada luaran sahaja kerana pandangan yang menggunakan mata kasar sahaja tidak mencerminkan nilai sebenar yang dimiliki olehnya. Seperti Khoja Maimun yang memandang rendah kepada Bayan akhirnya terpaksa mengakui kelebihan Bayan yang mampu menilik perkara yang bakal berlaku. Malah bayan juga pandai bercerita. Selain itu, kita harus bijak melakukan sesuatu untuk mencapai matlamat. Di sini akal amat penting. Kita harus mampu berfikir secara rasional agar mampu menghasilkan tindakan yang wajar. Kita tidak boleh terlalu mengikut emosi dalam segala hal kerana kita boleh tersungkur jika menurutinya. Tiung dalam hikayat ini mati dibunuh oleh Bibi Zainab kerana menyakiti hati Bibi Zainab. Walaupun tujuan Tiung bukanlah untuk menyakiti hati hati Bibi Zainab tetapi untuk menghalang tuannya itu melakukan dosa, cara yang diambil oleh Tiung itu menimbulkan kemarahan Bibi Zainab. Di samping itu kita hendaklah tabah menghadapi cubaan dan dugaan daripada Tuhan dan pastikan kita berjaya melaluinya. Tuhan sememangnya memberi ujian kepada hambanya dan penilaian diberi berdasarkan tindakan yang diambil oleh hamba-Nya itu. Saya

mendapat pengajaran ini melalui watak Bibi Zainab. Ketika Bibi Zainab kesunyian kerana suaminya pergi belayar untuk berniaga, dia dipertemukan dengan anak raja yang juga terpikat kepadanya. Di sini bermakna Tuhan mahu menguji keimanan Bibi Zainab yang memikul tanggungjawab sebagai hamba-Nya dan sebagai seorang isteri.

Bibliografi Abdul Rahman Kaeh, 2000, Hikayat Khoja Maimun, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful