Rješenja 1.

kolokvija iz kolegija NUMERIČKE METODE U STROJARSTVU

1. Za štap zadan i opterećen prema slici potrebno je koristeći Galerkinovu metodu odrediti pomak u
točki B i raspodjelu uzdužne sile. Za funkciju pomaka pretpostaviti
[ ] m x a x a x u
2
2 1
) ( + = .

Zadano: . konst , , ,
0 0
= = AE l q F l q

○Geometrijski rubni uvjeti:
0 ) 0 ( = = x u .
[ ] m a a u
2
2 1
0 0 ) 0 ( + = pa je g.r.u. zadovoljen.
○Prirodni rubni uvjeti:
F L x N − = = ) ( .
Raspodijeljeno opterećenje:


=
l
x
q x q
x 0
) ( .
Diferencijalna jednadžba koja opisuje osno opterećenje štapova glasi:
0
d
d
2
2
= +
x
q
x
u
AE
Integralna forma težinskog reziduala glasi:
0
d
d
0
2
2
=
+

dx f q
x
u
AE
i
l
x

Ovaj izraz možemo raspisati na
dx f q dx f
x
u
AE dx f q
x
u
AE
i
l
x i
l
i
l
x
∫ ∫ ∫
+ =
+
0 0
2
2
0
2
2
d
d
d
d

Primjenom parcijalne integracije na prvi integral na desnoj strani dobivamo:
dx
x
f
x
u
AE f
x
u
AE dx f
x
u
AE
l
i
l
i i
l
∫ ∫
− =
0 0 0
2
2
d
d
d
d
d
d
d
d

0
d
d
d
d
d
d
0 0 0
=


+ −
∫ ∫
l
i
l
i
l
i x
f
x
u
AE dx
x
f
x
u
AE dx f q
Težinske funkcije su:
.
;
2
2
1
x f
x f
=
=

Derivacije težinskih funkcija jesu:
. 2
d
d
; 1
d
d
2
1
x
x
f
x
f
=
=

Vrijednosti težinskih funkcija na granicama integracije su:
. ) ( , 0 ) 0 (
; ) ( , 0 ) 0 (
2
2 2
1 1
l l f f
l l f f
= =
= =

Derivacija pretpostavljene funkcije pomaka je:

. 2
d
d
2 1
x a a
x
u
+ =
° i=1
[ ] 0 ) 2 (
0
0
2 1
0
0
= − + + −
∫ ∫
l
l l
Fx dx x a a AE dx x
l
x
q


° i=2
[ ] 0 2 ) 2 (
0
2
0
2 1
0
2
0
= − + + −
∫ ∫
l
l l
Fx dx x x a a AE dx x
l
x
q

° i=1
[ ] [ ] 0
3
0 0 0
2
2 1
0
3
0
= − + + −
l
l
l
lx q x a x a AE
l
x
q
° i=2
[ ] 0
3
4
4
0
2
0
0
3
2
2
1
0
4
0
= − +


+ −
l
l l
lx q
x
a x a AE
l
x
q
[ ] 0
3
2
0
2
2 1
3
0
= − + − l q l a l a AE
l
l
q
0
3
4
4
3
0
3
2
2
1
4
0
= −


+ − l q
l
a l a AE
l
l
q

[ ]
3
2
0
2
0
2
2 1
l
q l q l a l a AE − = + −
4 3
4
3
0
3
0
3
2
2
1
l
q l q
l
a l a AE − =


+ −

AE
l q
l a a
3
2
0
2 1
− = +
AE
l q l
a a
4
3
3
4
0
2 1
− = +
AE
l q
a
0
1
12
5
− =
AE
q
a
0
2
4
1
− =
[ ] m x
AE
q
x
AE
l q
x u
2 0 0
4
1
12
5
) ( − − = .
[ ] m
l
x
l
x
AE
l q
x u

− =
2
2
0
4
1
12
5
) (
[ ] m
AE
l q
AE
l q
l x u
2
0
2
0
3
2
4
1
12
5
) ( − =


− − = =

Analitičko rješenje:
[ ] m
2
1
6
1
3
2
0

− =
l
x
l
x
AE
l q
u
Usporedba rezultata Galerkinova metoda
-0,7
-0,6
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
x/L
u
*
u*
u^* Gal

Usporedba normiranih pomaka
=
AE
l q
u u
2
0 *
/
Uzdužne sile:
[ ] N
d
d
x
u
AE N = .
[ ] N
2
1
12
5
) (
0 ⎥− − =
l
x
l q x N .
Analitičko rješenje:
[ ] N
2
1
2
1
) (
2
0


− − =
l
x
l q x N .

Usporedba rezultata Galerkinova metoda
-1
-0,9
-0,8
-0,7
-0,6
-0,5
-0,4
-0,3
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
x/L
N
*
N*
N^* Gal

Usporedba normiranih uzdužnih sila ( ) l q N N
0
*
/ =
2. Za gredu zadanu i opterećenu prema slici potrebno je koristeći Rayleigh-Ritz-ovu metodu
odrediti progib u točki C te raspodjelu momenata savijanja i poprečnih sila. Za funkciju progiba
pretpostaviti jednu od ponuđenih:
1. [ ] m ) (
3
2
2
1
x a x a x w + = ,
2. [ ] m
2
cos
2
sin ) (
2 1


+


= x
l
a x
l
a x w
π π
,
3. [ ] m
2
cos ) (
2 1
a x
l
a x w +


=
π
,
uz uvjet
0 ,
2 1
≠ a a .
Zadano: . konst , , ,
0 0
= = EI l q F l q


○Geometrijski rubni uvjeti:
0 ) (
d
d
, 0 ) ( , 0 ) 0 (
d
d
, 0 ) 0 ( = = = = = = = = l x
x
w
l x w x
x
w
x w .
Ponuđene funkcije rješenja:
1.
3
2
2
1
) ( x a x a x w + = ,
2
2 1
a 3 a 2
d
d
x x
x
w
+ =
0 ) ( ; 0 0 0 ) 0 (
3
2
2
1
3
2
2
1
= + = = + = l a l a l w a a w ; 0 3 2 ) ( ; 0 0 3 0 2 ) 0 (
dx
d
2
2 1
2
2 1
= + = = + = l a l a l w a a
w

Iz ove 4 jednadžbe slijedi da
l a a l a l a l a a l a l a
2 1
2
2 1 2 1
3
2
2
1
2
3
3 2 ; 0 − = ⇒ + − = ⇒ = + ,
što je moguće samo za , pa ova funkcija nije primjerena postavljenom uvjetu! 0 , 0
2 1
= = a a

2.


+


= x
l
a x
l
a x w
π π 2
cos
2
sin ) (
2 1
,

= x
l l
a x
l l
a x
w π π π π 2
sin
2 2
cos
2
) (
dx
d
2 1

( ) ( ) ( ) ( ) 0 2 cos 2 sin ) ( , 0 0 cos 0 sin ) 0 (
2 1 2 1
= + = = + = π π a a l w a a w

( ) ( ) ( ) ( ) 0 2 sin
2
2 cos
2
) (
dx
d
, 0 0 sin
2
0 cos
2
) 0 (
dx
d
2 1 2 1
= − = = − = π
π
π
π π π
l
a
l
a l
w
l
a
l
a
w

Iz ove 4 jednadžbe slijedi da 0 , 0
1 2
= = a a pa ova funkcija nije primjerena postavljenom uvjetu!

3.
2 1
2
cos ) ( a x
l
a x w +


=
π
,


− = x
l l
a x
w π π 2
sin
2
) (
dx
d
1

( ) ( ) 0 2 cos ) ( , 0 0 cos ) 0 (
2 1 2 1
= + = = + = a a l w a a w π
( ) ( ) 0 2 sin
2
) (
dx
d
, 0 0 sin
2
) 0 (
dx
d
1 1
= = = − = π
π π
l
a l
w
l
a
w

Prve dvije jednadžbe daju uvjet
1 2 2 1
0 a a a a − = ⇒ = + ,
dok su druge dvije jednadžbe zadovoljene!
Iz ovog uvjeta slijedi pretpostavljena funkcija rješenja
1 1
2
cos ) ( a x
l
a x w −


=
π

Funkcional za gredu glasi:
[ ]
∫ ∫ =
− −
= Π
l l
l
x z y
w F dx w q dx
dx
w d
EI
0 0
2
0
2
2
2
2
1

Raspodijeljeno opterćenje:
0
) ( q x q
z
=
− = x
l l
a x
w π π 2
cos
2
) (
dx
d
2
1
2
2
∫ ∫
=


− = Π
l l
l
x
y
a x
l
a l q dx a x
l
a q dx x
l l
a EI
0 0
2
1 1 0 1 1 0
2
2
1
2
cos
2
cos
2
cos
2
2
1 π π π π
∫ ∫
== Π
l l
l
x
y
a x
l
a l q dx a x
l
a q dx x
l
a
l
EI
0 0
2
1 1 0 1 1 0
2
1
4
2
cos
2
cos
2
cos
2
2
1 π π π π

Iz tablica: ax
a
x x ax 2 sin
4
1
2
1
d cos
2

+ =
( ) ( ) [ ]
1 1 0
0
1 1 0
0
2
1
4
cos
2
sin
2
2
sin
2
4
1
2
1 2
2
1
a a l q x a x
l
l
a q x
l
l
x a
l
EI
l
l
y
− −
+


= Π π
π
π
π
π
π

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) [ ]
1 1 0 1 1 1 1 0
2
1
4
cos 0 0 sin
2
2 sin
2
0 sin
8
0
2
1
2 sin
8 2
1 2
2
1
a a l q a
l
a l a
l
a q
l l
l a
l
EI
y
− −
− − −

+ − +


= Π
π
π
π
π
π
π
π
π


[ ] ( ) [ ]
1 1 0 1 0
2
1
4
2
1 2
2
1
a a l q l a q l a
l
EI
y
− − − − −


= Π
π
l q a
l
lEI a l q a l q a
l
lEI a
y y 0 1
2
2
1 0 1 0 1
4
2
1
3
2
4
1
2
2
4
1
+


= + +


= Π
π π

l q a
l
lEI a
y 0 1
4
2
1
3
2
4
1
+


= Π
π

0
a
1
=

Π ∂

l q
l
lEI a
a
y 0
4
1
1
3
2
4
1
2 +


=

Π ∂ π

0 3
2
4
1
2
0
4
1
= +


l q
l
lEI a
y
π


y y
EI
l q l
EI
q
a
4
0
4
4
0
1
8
3
2
6
π π
− ==

y y
EI
l q
x
l EI
l q
x w
4
0
4
4
0
4
8
3 2
cos
8
3
) (
π
π
π
+


− =
[ ] m
2
cos 1
8
3
) (
4
0
4 ⎥− = x
l EI
l q
x w
y
π
π
.
( ) [ ] [ ] m
4
3
cos 1
8
3
)
2
(
4
0
4
4
0
4
y y
EI
l q
EI
l q l
x w
π
π
π
= − = =
Usporedba progiba Rayleigh-Ritz
-9,000E-03
-8,000E-03
-7,000E-03
-6,000E-03
-5,000E-03
-4,000E-03
-3,000E-03
-2,000E-03
-1,000E-03
0,000E+00
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
x/L
w
*
wR-R
wMKE

Usporedba normiranih progiba
=
EI
l q
w w
4
0 *
/
Momenti savijanja:
2
2
dx
w d
EI M
y y
− = ,
[ ] Nm
2
cos
2
3
) (
2
0 2 ⎥− = x
l
l q x M
y
π
π
.
Poprečne sile:
3
3
dx
w d
EI Q
y z
− = ,
[ ] N
2
sin
3
) (
0 ⎥= x
l
l q x Q
z
π
π
.
Usporedba momenata savijanja Rayleigh-Ritz
-0,25
-0,2
-0,15
-0,1
-0,05
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
x/L
M
*
MR-R
MMKE

Usporedba normiranih momenata ( )
2
0
*
/ l q M M =
3. Za gredu zadanu i opterećenu prema slici potrebno je koristeći metodu konačnih razlika postaviti
sustav jednadžbi (matrično Aw=F) za model diskretiziran s n=7 jednako razmaknutih čvorova. Na
osnovu pretpostavljenih progiba, potrebno je postaviti jednadžbe za izračunavanje momenata
savijanja u čvorovima.
Zadano: . konst , , ,
0 0
= = EI l q F l qČvorovi konačnih razlika:

2 6
3 l l
x = = ∆
○Geometrijski rubni uvjeti:
0 ) 2 ( , 0 ) 0 (
5 1
= = = = = = w l x w w x w .
○Prirodni rubni uvjeti:
0 ) 3 (
7
= = = M l x M .

Diferencijske jednadžbe po čvorovima:

Čvor 2:

( )
i i i i
F
x
w w w
3
2 1
4 7

= + −
+ +
EI


( )
F
EI
x
w w w
3
4 3 2
4 7

= + − , x q
l
q F ∆ = =
0 0
2
2
2 ,
( )
EI
x q
w w w
4
0
4 3 2
2 4 7

= + −

Čvor 3:
( )
i i i i i i
F
x
w w w w w
3
2 1 1 2
4 6 4

= + − + −
+ + − −
EI
Zamjenska sila F
3
jednaka je
2
0 3
x
q F

=
( )
EI
x q
w w w
4
0
4 3 2
2
1
0 4 6 4 0

= + − + −

Čvor 4:
( )
i i i i i i
F
x
w w w w w
3
2 1 1 2
4 6 4

= + − + −
+ + − −
EI

Zamjenska sila F
4
jednaka je
x q F ∆ =
0 4

( )
EI
x q
w w w w
4
0
6 4 3 2
6 4

= + + −
Čvor 6:

( )
i i i i i
F
x
w w w w
3
2 1 1
4 5 2

= + − + −
+ + −
EI

Zamjenska sila F
6
jednaka je kao i F
4
x q F ∆ =
0 6

( )
EI
x q
w w w
4
0
4 6 7
5 2

= + + −
Čvor 7:

( )
2
1 1
2 w w w
EI M
i i i
y i
x ∆
+ −
− =
+ −

Moment savijanja u čvoru 6 je
( )
2 2
2
0
0 6
x q x
x q M

− =

∆ − =
( )
( )
2
7 6 5
2
0
2
2 x
w w w
EI
x q
y

+ −
− =


( )
y
EI
x q
w w
4
0
7 6
2
1
2

= + −


Jednadžba konačnih razlika u matričnom obliku:
( )=− −

2
1
1
1
2
1
2
1 2
2 5 1
1 6 4 1
4 6 4
1 4 7
4
0
7
6
4
3
2
EI
x q
w
w
w
w
w

Rješenje:
( )
[ ] m
22727 . 4
86364 . 1
136364 . 0
568128 . 0
590909 . 0
4
0
7
6
4
3
2

=
EI
x q
w
w
w
w
w
,
[ ] m
2642 . 0
1165 . 0
0085 . 0
0355 . 0
0369 . 0
4
0
7
6
4
3
2
=
EI
L q
w
w
w
w
w
.


Usporedba:
Usporedba normiranih progiba
-0,05
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
x/L
w
*
w* MKE
w* MKR

Usporedba normiranih progiba
=
EI
l q
w w
4
0 *
/
Momenti savijanja:
2
2
d
d
x
w
EI M − =
( )
2
1 1
2
x
w w w
EI M
i i i
i

+ −
− =
+ −Čvor 1:
( )
( )
( )
( )
( )
2
0
2
0
2
4
0
2 0
2
2 1 0
1
2955 . 0 181818 . 1
590909 . 0 2
2
l q x q
x
EI
x q
EI w w
x
w w w
EI M − = ∆ − =− = = =

+ −
− =

Čvor 2:
( )
( )
( )
( )
( )
2
0
2
0
2
4
0
2
3 2 1
2
1534 . 0 61369 . 0
568128 . 0 590909 . 0 2
2
l q x q
x
EI
x q
EI
x
w w w
EI M = ∆ =


+ ⋅ −
− =

+ −
− =

Čvor 3:
( )
( )
( )
( )
( )
2
0
2
0
2
4
0
2
4 3 2
3
1022 . 0
409 . 0
136364 . 0 568128 . 0 2 590909 . 0
2
l q
x q
x
EI
x q
EI
x
w w w
EI M = ∆ =


+ ⋅ −
− =

+ −
− =

Čvor 4:
( )
( )
( )
( )
( )
2
0
2
0
2
4
0
2
5 4 3
4
0739 . 0 2954 . 0
136364 . 0 2 568128 . 0
2
l q x q
x
EI
x q
EI
x
w w w
EI M − = ∆ − =


⋅ −
− =

+ −
− =

Čvor 5:
( )
( )
( )
( )
( )
2
0
2
0
2
4
0
2
6 5 4
5
5 . 0 2
86364 . 1 136364 . 0
2
l q x q
x
EI
x q
EI
x
w w w
EI M − = ∆ − =


+
− =

+ −
− =
Čvor 6:
( )
( )
( )
( )
( )
2
0
2
0
2
4
0
2
7 6 5
6
125 . 0 5 . 0
22727 . 4 86364 . 1 2
2
l q x q
x
EI
x q
EI
x
w w w
EI M − = ∆ − =


+ ⋅ −
− =

+ −
− =

Usporedba normiranih momenata
-0,6
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0
0,1
0,2
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
x/L
M
*
M* MKE
M* MKR

Usporedba normiranih momenata ( )
2
0
*
/ l q M M =

Rješenja ponovljenog 1. kolokvija iz kolegija NUMERIČKE METODE U STROJARSTVU

1. Za konzolu zadanu i opterećenu prema slici potrebno je koristeći Galerkinovu metodu odrediti
progib točke B i raspodjelu momenata savijanja i poprečne sile. Za funkciju progiba pretpostaviti
[ ] m ) (
3
2
2
1
x a x a x w + = .
Zadano: . konst , , ,
0 0
= = EI l q F l q○Geometrijski rubni uvjeti:
0 ) 0 (
d
d
, 0 ) 0 ( = = = = x
x
w
x w .
0 0 3 0 2 ) 0 (
d
d
, 0 0 0 ) 0 (
2
2 1
3
2
2
1
= + = = + = a a
x
w
a a w pa su g.r.u. zadovoljeni.
○Prirodni rubni uvjeti:
F L x Q = = ) ( . 0 ) ( = = L x M
Raspodijeljeno opterećenje:


=
l
x
q x q
z 0
) ( .
Diferencijalna jednadžba koja opisuje osno opterećenje štapova glasi:
0
d
d
4
4
= −
z
q
x
w
EI .
Integralna forma težinskog reziduala glasi:
0 d
d
d
0
4
4
=


x f q
x
w
EI
i
l
z
.
Ovaj izraz možemo raspisati na
x f q x f
x
w
EI x f q
x
w
EI
i
l
z i
l
i
l
z
d d
d
d
d
d
d
0 0
4
4
0
4
4
∫ ∫ ∫
− =


Primjenom parcijalne integracije na prvi integral na desnoj strani dva puta dobivamo:
dx
x
f
x
w
EI f
x
w
EI dx f
x
w
EI
l
i
l
i i
l
∫ ∫
− =
0
3
3
0
3
3
0
4
4
d
d
d
d
d
d
d
d

x
x
f
x
w
EI
x
f
x
w
EI x
x
f
x
w
EI
l
i
l
i i
l
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
0
2
2
2
2
0
2
2
0
3
3
∫ ∫
− =
0
d
d
d
d
d
d
d d
d
d
d
d
0
3
3
0
2
2
0 0
2
2
2
2
= + − −
∫ ∫
l
i
l
i
i
l
z
l
i
f
x
w
EI
x
f
x
w
EI x f q x
x
f
x
w
EI

Drugi izraz slijeva predstavlja prirodni rubni uvjet momenta pomnožen derivacijom težinske
funkcije, a prvi izraz slijeva predstavlja negativnu poprečnu silu kao rubni uvjet pomnoženu
težinskom funkcijom.

Težinske funkcije su:
.
;
3
2
2
1
x f
x f
=
=

Derivacije težinskih funkcija jesu:
. 6
d
d
; 3
d
d
2
d
d
; 2
d
d
2
2
2
2 2
2
1
2
1
x
x
f
x
x
f
x
f
x
x
f
= =
= =

Vrijednosti težinskih funkcija na granicama integracije su:
2 2 2 3
2 2
1 1 2
1 1
3 ) (
d
d
, 0 ) 0 (
d
d
. ) ( , 0 ) 0 (
2 ) (
d
d
, 0 ) 0 (
d
d
; ) ( , 0 ) 0 (
l l
x
f
x
f
l l f f
l l
x
f
x
f
l l f f
= = = =
= = = =

Derivacija pretpostavljene funkcije pomaka je:

. 6 2
d
d
, 3 2
d
d
2 1
2
2
2
2 1
x a a
x
w
x a x a
x
w
+ = + =
° i=1
( ) ( ) 0 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 2 0 d d 2 ) 6 2 (
2 2
0
0
0
2 1
= ⋅ − ⋅ − + ⋅ − ⋅ + − +
∫ ∫
F l F M l x x
l
x
q x x a a EI
l l


° i=2
( ) ( 0 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 3 0 d d 6 ) 6 2 (
3 2 3
0
0
0
2 1
= ⋅ − ⋅ − + ⋅ − ⋅ + − +
∫ ∫
F l F M l x x
l
x
q x x x a a EI
l l
)

° i=1
0
4
)
2
12 4 (
3
0
0
4
0
0
2
2 1
= ⋅ − − + l q
l
x
q
x
a x a EI
l l

° i=2
0
5
)
3
36
2
12 (
4
0
0
5
0
0
3
2
2
1
= ⋅ − − + l q
l
x
q
x
a
x
a EI
l l

° i=1
0
4
) 6 4 (
3
0
3
0
2
2 1
= ⋅ − − + l q
l
q l a l a EI
° i=2
0
5
) 12 6 (
4
0
4
0
3
2
2
1
= ⋅ − − + l q
l
q l a l a EI
EI
l q
l a l a
3
0 2
2 1
4
5
6 4 = +
EI
l q
l a l a
4
0 3
2
2
1
5
6
12 6 = +
EI
l q
a
2
0
1
20
13
=
EI
l q
a
0
2
40
9
− =
[ ] m x
EI
l q
x
EI
l q
x w
3 0 2
2
0
40
9
20
13
) ( − = .
[ ] m
l
x
l
x
EI
l q
x w

=
3 2
4
0
40
9
20
13
) (
[ ] m
EI
l q
l
l
l
l
EI
l q
l x w
4
0
3 2
4
0
40
17
40
9
20
13
) ( =

= =


Analitičko rješenje:
[ ] m
l
x
l
x
l
x
EI
l q
x w


+

=
5 3 2
4
0
120
1
4
1
3
2
) (
Normirani progibi
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
x/L
w
*
w* Galerkin
w* Analitički

Usporedba normiranih pomaka
=
EI
l q
w w
4
0 *
/
Momenti savijanja:
[ ] Nm
d
d
2
2
x
w
EI M
y
− = .
[ ] Nm
10
13
20
27
) (
2
0 ⎥
=
l
x
l q x M
y
.
Analitičko rješenje:
[ ] Nm
3
4
2
3
6
1
) (
3
2
0+


− =
l
x
l
x
l q x M
y
.

Normirani momenti
-1,6
-1,4
-1,2
-1
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
x/L
M
*
M* Galerkin
M* Analitički

Usporedba normiranih uzdužnih sila ( )
2
0
*
/ l q M M =Poprečne sile:
[ ] N
d
d
3
3
x
w
EI Q
z
− = .
[ ] N
20
27
) (
0
l q x Q
z
= .
Analitičko rješenje:
[ ] N
2
3
2
1
) (
2
0
+


− =
l
x
l q x Q
z
.
2. Za gredu zadanu i opterećenu prema slici potrebno je koristeći Rayleigh-Ritz-ovu metodu
odrediti progib u točki C te raspodjelu momenata savijanja i poprečnih sila. Za funkciju progiba
pretpostaviti jednu od ponuđenih:
1. [ ] m ) (
3
2
2
1
x a x a x w + = , 2. [ ] m
2
sin ) (
1


= x
l
a x w
π
, 3. [ ] m cos ) (
2 1
a x
l
a x w +


=
π
,
uz uvjet . 0 ,
2 1
≠ a a

Zadano: . konst , , ,
0 0
= = EI l q F l q○Geometrijski rubni uvjeti:
. 0 ) ( , 0 ) 0 (
d
d
, 0 ) 0 ( = = = = = = l x w x
x
w
x w
Ponuđene funkcije rješenja:
1.
3
2
2
1
) ( x a x a x w + = ,
2
2 1
a 3 a 2
d
d
x x
x
w
+ =
0 ) ( ; 0 0 0 ) 0 (
3
2
2
1
3
2
2
1
= + = = + = l a l a l w a a w ; 0 0 3 0 2 ) 0 (
dx
d
2
2 1
= + = a a
w
.
Iz ove 3 jednadžbe slijedi da
. 0
2 1
3
2
2
1
l a a l a l a − = ⇒ = +
pa ova funkcija može biti funkcija rješenja!

2. [ ] m
2
sin ) (
1


= x
l
a x w
π
,


= x
l l
a x
w π π 2
cos
2
) (
dx
d
1
.
( ) ( ) 0 2 sin ) ( , 0 0 sin ) 0 (
1 1
= = = = π a l w a w

( ) , 0 0 cos
2
) 0 (
dx
d
1
= =
l
a
w π

Iz ove 3 jednadžbe slijedi da (3. jednadžba) pa ova funkcija nije primjerena postavljenom
uvjetu!
0
1
= a
3. [ ] m cos ) (
2 1
a x
l
a x w +


=
π
,


− = x
l l
a x
w π π
sin ) (
dx
d
1

( ) ( ) 0 cos ) ( , 0 0 cos ) 0 (
2 1 2 1
= + = = + = a a l w a a w π ,
( ) . 0 0 sin ) 0 (
dx
d
1
= − =
l
a
w π

Prve dvije jednadžbe daju uvjet
1 2 2 1
0 a a a a − = ⇒ = + ,
1 2 2 1
0 a a a a = ⇒ = + −
što je suprotan zahtjev pa je to moguće samo za 0
2 1
= = a a !
Iz ovih provjera uvjeta slijedi pretpostavljena funkcija rješenja
[ ] m ) ( ) (
2 3
2
3
2
2
2
lx x a x a lx a x w − = + − = .
Funkcional za gredu glasi:
[ ]
∫ ∫ =
− −
= Π
l l
l
l
x z y
w F x w q dx
x
w
EI
0
2
4
0
2
2
2
d
d
d
2
1
.
Raspodijeljeno opterćenje:
0
) ( q x q
z
= .
) 2 6 ( ) (
dx
d
2
2
2
l x a x
w
− = .
( ) ( ) ( ) ( ) [ ]
∫ ∫ =
− − − − − = Π
l l
l
l
x y
lx x a l q dx lx x a q dx l x a EI
0
2
4
2 3
2 0
2 3
2 0
2
2
) ( ) ( 2 6
2
1
( ) ( ) ( ) ( ) [ ]
∫ ∫
=
− − − − + − = Π
l l
l
l
x y
lx x l a q dx lx x a q dx l lx x a EI
0
2
4
2 3
2 0
2 3
2 0
2 2 2
2
4 24 36
2
1

( )


− −
+ − = Π
2 3
2 0
2
3 4
2 0
0
2
2 3
2
2
4 4 3 4
4
2
24
3
36
2
1 l
l
l
l a q
x
l
x
a q x l
x
l
x
a EI
l
l
l
y

( ) ( )
− −


− − + − = Π
2 3
2 0
3
3
4
4
2 0
3 3 3 2
2
4 4 2 3
1
2 4
1
4 12 12
2
1 l
l
l
l a q
l
l l
l
l a q l l l a EI
y

( )
2
4
0 2
4
0
3 2
2
64
3
192
11
2 a l q a l q EI l a
y
+ + = Π

0
a
2
=

Π ∂

0
64
3
192
11
4
a
4
0
4
0
3
2
2
= + + =

Π ∂
l q l q EI l a
y

4
0
3
2
96
10
4 l q EI l a
y
− =

y
EI
l q
a
0
2
192
5
− = ,
y
EI
l q
a
2
0
1
192
5
=
[ ] m
192
5
192
5
) (
3 0 2
2
0
x
EI
l q
x
EI
l q
x w
y y
− =
[ ] m
192
5
192
5
) (
3 2
4
0

=
l
x
l
x
EI
l q
x w
y

.
[ ] m
64 64
5
64
3
192
5
4
1
192
5
4
1
192
5
)
4
(
4
0
4
0
3 2
4
0
y y y
EI
l q
EI
l q
EI
l q l
x w

= =

= =
Normirani progibi
0
0,001
0,002
0,003
0,004
0,005
0,006
0,007
0,008
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
x/L
w
*
w* R-R
w* MKE

Usporedba normiranih progiba
=
EI
l q
w w
4
0 *
/
Momenti savijanja:
2
2
dx
w d
EI M
y y
− = ,
[ ] Nm
96
5
32
5
) (
2
0 ⎥
=
l
x
l q x M
y
.
Poprečne sile:
3
3
dx
w d
EI Q
y z
− = ,
[ ] N
32
5
) (
0
l q x Q
z
= .
Normirani momenti
-0,25
-0,2
-0,15
-0,1
-0,05
0
0,05
0,1
0,15
0 0,125 0,25 0,375 0,5 0,625 0,75 0,875 1
x/L
M
*
M* R-R
M* MKE

Usporedba normiranih momenata ( )
2
0
*
/ l q M M =
3. Za gredu zadanu i opterećenu prema slici potrebno je koristeći metodu konačnih razlika postaviti
sustav jednadžbi (matrično Aw=F) za model diskretiziran s n=7 jednako razmaknutih čvorova. Na
osnovi pretpostavljenih vrijednosti progiba, potrebno je postaviti jednadžbe za izračunavanje
momenata savijanja u čvorovima.
Zadano: . konst , ,
0
= EI l q
Čvorovi konačnih razlika:

3 6
2 l l
x = = ∆
○Geometrijski rubni uvjeti:
. 0 ) 2 ( , 0 ) ( , 0 ) 0 (
7 4 1
= = = = = = = = = w l x w w l x w w x w .
○Prirodni rubni uvjeti:
0 ) 2 (
7
= = = M l x M .
Raspodijeljeno opterećenje:


− =
l
x
q x q
z
2
1 ) (
0
.

Diferencijske jednadžbe po čvorovima:

Čvor 2:

( )
i i i i
F
x
w w w
3
2 1
4 7

= + −
+ +
EI


( )
2
3
4 3 2
4 7 F
EI
x
w w w

= + − ,
x q F ∆ =
0 2
5
6
,
( )
EI
x q
w w
4
0
3 2
5
4 7

= −
6


Čvor 3:
( )
i i i i i i
F
x
w w w w w
3
2 1 1 2
4 6 4

= + − + −
+ + − −
EI
Zamjenska sila F
3
jednaka je
x q F ∆ =
0 3
2
3

( )
EI
x q
w w w
4
0
4 3 2
3
2
0 4 6 4 0

= + − + −

Čvor 5:
( )
i i i i i i
F
x
w w w w w
3
2 1 1 2
4 6 4

= + − + −
+ + − −
EI

Zamjenska sila F
5
jednaka je
x q F ∆ =
0 5
1
3

( )
EI
x q
w w w w
4
0
6 4 3 2
3
1
6 4

= + + −
Čvor 6:

( )
i i i i
F
x
w w w
3
2 1
4 5

= + −
+ +
EI

Zamjenska sila F
6
jednaka je
x q F ∆ =
0 6
1
6

( )
EI
x
q w w
4
0 5 6
6
1
4 5

= −


Jednadžba konačnih razlika u matričnom obliku:
( )

=
6
1
3
1
3
2
6
5
5 4 0 0
4 6 1 0
0 1 6 4
0 0 4 7
4
0
6
5
3
2
EI
x q
w
w
w
w
.
Rješenje:
( )
[ ] m
00107 . 0
00083 . 0
00344 . 0
00332 . 0
1854
161
927
62
927
259
1854
499
4
0
4
0
6
5
3
2
=

=
EI
L q
EI
x q
w
w
w
w
.
Usporedba:
Normirani progibi
-0,0005
0
0,0005
0,001
0,0015
0,002
0,0025
0,003
0,0035
0,004
0 0,5 1 1,5
w
*
x/L
2
w*MKR
w*MKE

Usporedba normiranih progiba
=
EI
L q
w w
4
0 *
/
Momenti savijanja:
2
2
d
d
x
w
EI M − = ,
( )
2
1 1
2
x
w w w
EI M
i i i
i

+ −
− =
+ −

Čvor 1:
( )
( )
( )
( )
2
0
2
0
2
4
0
2 0
2
2 1 0
1
05981 . 0 5383 . 0
1854
499
2
2
L q x q
x
EI
x q
EI w w
x
w w w
EI M − = ∆ − =

− = = =

+ −
− =
Čvor 2:
( )
( )
( )
( )
2
0
2
0
2
4
0
2
3 2 1
2
02877 . 0 2589 . 0
927
259
1854
499
2
2
L q x q
x
EI
x q
EI
x
w w w
EI M = ∆ =
+ ⋅ −
− =

+ −
− =
Čvor 3:
( )
( )
( )
( )
2
0
2
0
2
4
0
2
4 3 2
3
0322 . 0 2896 . 0
927
259
2
1854
499
2
L q x q
x
EI
x q
EI
x
w w w
EI M = ∆ =
⋅ −
− =

+ −
− =
Čvor 4:
( )
( )
( )
( )
2
0
2
0
2
4
0
2
5 4 3
4
03845 . 0 3463 . 0
927
62
927
259
2
L q x q
x
EI
x q
EI
x
w w w
EI M − = ∆ − =
+
− =

+ −
− =
Čvor 5:
( )
( )
( )
( )
2
0
2
0
2
4
0
2
6 5 4
5
0052 . 0 0469 . 0
1854
161
927
62
2
2
L q x q
x
EI
x q
EI
x
w w w
EI M = ∆ =
+ −
− =

+ −
− =
Čvor 6:
( )
( )
( )
( )
2
0
2
0
2
4
0
2
7 6 5
6
01187 . 0 1068 . 0
1854
161
2
927
62
2
L q x q
x
EI
x q
EI
x
w w w
EI M = ∆ =
⋅ −
− =

+ −
− =

Normirani momenti
-0,1
-0,08
-0,06
-0,04
-0,02
0
0,02
0,04
0 0,5 1 1,5
M
*
x/L
2
M*MKR
M*MKE

Usporedba normiranih momenata ( )
2
0
*
/ L q M M =

Rješenja 2. kolokvija iz kolegija Numeričke metode u strojarstvu

1. Za tanku homogenu ploču s konstantnim toplinskim izvorom q potrebno je koristeći metodu
konačnih volumena postaviti sustav diskretiziranih jednadžbi. Problem diskretizirati s 3x2 konačnih
volumena.
Zadano: a= 1.5 m, b= 1 m,
3
80 Nm/skg, 1 kg/m , 20 N/Ks . q ρ λ = = =
Rubni uvjeti su: ( ) 0, 0
T
y
x
λ

=

, ( ) , 0 0
T
x
y
λ

=

, ( ) 1.5, 60
T
y
x
λ

= −

, T(x,1) = 49 - x
2
.


Podjela ploče na konačne volumene


Rubni uvjeti za ploču su
( ) ( )
2
0 0; 0 0; ( 1.5 m) 3; ( 1 m) 49
T T T
x y x T y
x y x
∂ ∂ ∂
= = = = = = − = = −
∂ ∂ ∂
x .
Diferencijalna jednadžba koja opisuje stacionarno provođenje topline homogene ploče glasi
i i
T
q
x x
λ ρ
⎛ ⎞ ∂ ∂
− =
⎜ ⎟
∂ ∂
⎝ ⎠
.
Integrirana ta jednadžba po konačnom volumenu glasi
d d
i i V V
T
V q
x x
λ ρ
⎛ ⎞ ∂ ∂
− =
⎜ ⎟
∂ ∂
⎝ ⎠
∫ ∫
V .
Lijevi integral možemo prema Gauss-ovom integralnom teoremu zamijeniti plošnim integralom po
orijentiranoj zatvorenoj plohi koja omeđuje konačni volumen V
S n
x
T
V
x
T
x
i
S i V i i
d d
∫ ∫ ⎟

− =
− λ λ .
Desni integral po volumenu je aproksimiran prema
d
V
q V q V ρ ρ = ∆

,
gdje je veličina konačnog volumena. V ∆

Plošni integral možemo nadalje zapisati kao zbroj plošnih integrala po plohama konačnog
volumena kao:

∫ ∫ ⎟

− =c
S
c ci
i
i
S i
c
S n
x
T
S n
x
T
d d λ λ .
Primjenom pravila srednje vrijednosti dobiva se
d
c
ci c ci c
c c
i i S
c
T T
n S n S
x x
λ λ
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ∂ ∂
− = −
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
∂ ∂
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∑ ∑

.
Konačno dobivamo
ci c
c
i
c
T
n S q V
x
λ ρ
⎛ ⎞ ∂
− = ∆
⎜ ⎟

⎝ ⎠

,
gdje je c = e, n, w i s;
c
S ∆ veličina plohe c.
T T T T
x y x y
T T T T
x y x y
ex e ey e wx w wy w
e w
e w
nx n ny n sx s sy s
n s
n s
n S n S n S n S
q
n S n S n S n S V
ρ
λ
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ∂ ∂ ∂ ∂ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
+ + + +
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
∂ ∂ ∂ ∂
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ∂ ∂ ∂ ∂ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
+ + + = −
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
∂ ∂ ∂ ∂
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

.
Za konačne volumene vrijedi
1 , 0 ; 1 , 0 ; 0 , 1 ; 0 , 1 − = = = = = − = = =
sy sx ny nx wy wx ey ex
n n n n n n n n ,
;
e w n s
S S y S S x = = ∆ = = ∆ y x V , . ∆ ∆ = ∆
Uvođenjem projekcija normala na plohama na koordinatne osi u gornju jednadžbu dobivamo:
T T T T
x x y y
e w
n s
q
y y x x
ρ
λ
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ∂ ∂ ∂ ∂ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
∆ − ∆ + ∆ − ∆ = − ∆
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
∂ ∂ ∂ ∂
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
V


KV 1:

2 1
0.5
e
T T T
x
− ∂ ⎛ ⎞
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
4 1
0.5
n
T T T
y
⎛ ⎞ − ∂
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠
, 0
w
T
x
∂ ⎛ ⎞
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠
, 0 =


s
y
T
.
2 1 4 1
80
0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 20
T T T T − −
+ = − ⋅ ,

1 2 4
2 1 T T T − + + = − .KV 2:

3 2
0.5
e
T T T
x
− ∂ ⎛ ⎞
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
5 2
0.5
n
T T T
y
⎛ ⎞ − ∂
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
2 1
0.5
w
T T T
x
− ∂ ⎛ ⎞
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠
, 0 =


s
y
T
,
3 2 5 2 2 1
80
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 20
T T T T T T − − −
+ − = − . ⋅
1 2 3 5
3 1 T T T T − + + = −
KV 3:


3
e
T
x
∂ ⎛ ⎞
= −
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
6 3
0.5
n
T T T
y
⎛ ⎞ − ∂
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
3 2
0.5
w
T T T
x
− ∂ ⎛ ⎞
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠
, 0
s
T
y
⎛ ⎞ ∂
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
6 3 3 2
80
3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 20
T T T T − −
− ⋅ + − = − ⋅

2 3 6
2 0.5 T T T − + = .
KV 4:

( )
2
0.25m, 1m 49 0.25 48.9375 T = − =

5 4
0.5
e
T T T
x
− ∂ ⎛ ⎞
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
4
48.9375
0.25
n
T T
y
⎛ ⎞ − ∂
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠
, 0
w
T
x
∂ ⎛ ⎞
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
4 1
0.5
s
T T T
y
⎛ ⎞ − ∂
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠
80 −
,
5 4 4 4 1
48.9375
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.25 0.5 20
T T T T T − −
+ − = − ⋅
1 4 5
4 98.875 T T T − + = − .
KV 5:

( )
2
0.75m, 1m 49 0.75 48.4375 T = − =

6 5
0.5
e
T T T
x
− ∂ ⎛ ⎞
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
5 4
0.5
w
T T T
x
− ∂ ⎛ ⎞
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
5 2
0.5
s
T T T
y
⎛ ⎞ − ∂
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
48 T
5
48.4375
0.25
n
T T
y
⎛ ⎞ − ∂
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
6 5 5 5 4 5 2
.4375 80
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.25 0.5 0.5 20
T T T T T T − − − −
+ − − = − ⋅
2 4 5 6
5 97.875 T T T T + − + = − .
KV 6:

( )
2
1.25m, 1m 49 1.25 47.4375 T = − =

3
e
T
x
∂ ⎛ ⎞
= −
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
6
47.4375
0.25
n
T T
y
⎛ ⎞ − ∂
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠
6 5
0.5
w
T T T
x
− ∂ ⎛ ⎞
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
6 3
0.5
s
T T T
y
⎛ ⎞ − ∂
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠
47 T
, ,
6 6 5 6 3
.4375 80
3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.25 0.5 0.5 20
T T T T − − −
− ⋅ + − − = − ⋅
3 5 6
4 94.375 T T T + − = − .


V 1:


K
1 2 4
2 1 T T T − + + = −
KV 2:
T − + = −
be konačnih volumena riješit će se matrično:
1
0 1 2 0 0 1 0.5
1 0 0 4 1 0 98.875
0 1 0 1 5 1 97.875
0 0 1 0 1 4 94.375
T
T
T
T
T
T
− − ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎥ ⎢ ⎥

⎢ ⎥ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ −
=
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
− −
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
− −
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
− −
⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦
.


. Za gredu zadanu i opterećenu prema slici potrebno je pomoću metode konačnih elemenata za
roračunski model izvesti globalnu jednadžbu konačnih elemenata. Primijeniti osnovne gredne

1 2 3 5
3 1 T T T T − + + = −
KV 4: 5 T T
KV 3:
2 3 6
2 0.5 T T T − + =
KV 5:
1 4 5
4 98.87
KV 6:
2 4 5 6
5 97.875 T T T T + − + = −

3 5 6
4 94.375 T T T + − = −
Jednadž
1
2
3
4
5
6
2 1 0 1 0 0 1
1 3 1 0 1 0
2
p
elemente. Problem diskretizirati s 2 elementa.
Zadano:
0
0
, , , konst.
2
q L
q L F EI = =


Podjela grede na konačne elemente s pripadnim stupnjevima slobode (proračunski model)
Geometrijski rubni uvjeti su
( ) ( ) ( )
d
0 0, 0 0,
d
w
w x x w x L 0
x
= = = = = = .
što vodi na
1 1 3
0 w w ϕ = = = .
a su jednake duljine l = L/2.

va slobode s globalnim stupnjevima slobode
Oba element
Tablica podudaranja stupnje
.


Matrica krutosti konačnog elementa 1:− − −
=
l l l l
l l l l
l l l l
l l l l
EI
y
4 6 2 6
6 12 6 12
2 6 4 6
6 12 6 12
2 2
2 3 2 3
2 2
2 3 2 3
1
k ,
koja je nakon uvrštavanja l = L/2
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
EI
y
2 4 4 6 2 2 4 6
4 6 8 12 4 6 8 12
2 2 4 6 2 4 4 6
4 6 8 12 4 6 8 12
2 2
2 3 2 3
2 2
2 3 2 3
1
k
Pomoću tablice podudaranja, matricu krutosti prvog elementa transformiramo u globalne stupnjeve
slobode
⎤ ⎡ ⋅


0 0
4 6 8 12 4 6 8 12
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅

=
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
2 4 4 6 2 2 4 6
0 0
4 6 8 12 4 6 8 12
0 0
2 2 4 6 2 4 4 6
2 2
2 3 2 3
2 2
2 3 2 3
1
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
EI
y g
k .
Matrica krutosti konačnog elementa 2 je brojčano identična onoj prvog elementa, a transformirana u
globalne stupnjeve slobode je⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
EI
y g
2 4 4 6 2 2 4 6
0 0
4 6 8 12 4 6 8 12
0 0
2 2 4 6 2 4 4 6
0 0
4 6 8 12 4 6 8 12
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2 2
2 3 2 3
2 2
2 3 2 3
2
k .

Globalna matrica krutosti proračunskog modela matrica krutosti oba elementa jednaka je zbroju
transformiranih na globalne stupnjeve slobode⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=
L L L L
L L L L
L L L L L
L L L L L
L L L L
L L L L
EI
y
2 4 4 6 2 2 4 6
0 0
4 6 8 12 4 6 8 12
0 0
2 2 4 6 2 2 4
0
2 2 4 6
4 6 8 12
0
2 8 12 4 6 8 12
0 0
2 2 4 6 2 4 4 6
0 0
4 6 8 12 4 6 8 12
2 2
2 3 2 3
2 2
2 3 3 2 3
2 2
2 3 2 3
K .
Vektor čvornih sila za prvi element određen je prema
S

,
Matrica funkcija oblika jednaka je
T
l
q x = F N
z
0
d

⎡ ⎞ ⎛
3 2
2 3 x x


− + −


+ − =
2
3 2
3
3
2
2
2
3 2
3 2
2 3 2
1
l
x
l
x
l
x
l
x
l
x
l
x
x
l l
N .
2 3
2 3
2 3
2
1
0
2 3
0
2 3
2 3
2
3 2
1
2
d
3 2
l
S
x x
l l
x x
x
l l
q x
x x
l l
x x
l l
⎡ ⎤
− +
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− + −
⎢ ⎥
= ⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎣ ⎦

F
2 2
1
0 0
2 2
4 2
48 12
2 4
12 48
S
L l
L l
q q
l L
l L
⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
− −
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
= =
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦
F .
Vektor transformiran u globalne stupnjeve slobode glasi
1
S
F
2
1
0
2
4
48
4
48
0
0
S g
L
L
L
F q
L
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
.
Vektor koncentriranih čvornih sila za prvi element je
1
0
0
0
2
0
0
0
g
L
F q
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
,
Vektor jednak je , pa transformiran u globalne stupnjeve slobode glasi
2
S
F
1
S
F
2
2
0
2
0
0
4
48
4
48
S g
L
L
F q
L
L
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
=

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
.

Zbrajanjem
1 1 2
, i
s g g s
F F F
g
dobivamo vektor čvornih sila za proračunski model
2
0
2
4
48
0
4
48
L
L
L
R q
L
L
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

Globalni sustav jednadžbi glasi
R KV =

3 2 3 2
2 2
1
1
3 2 3 3 2
2
2
2 2
3 2 3 2
2 2
12 8 6 4 12 8 6 4
0 0
6 4 4 2 6 4 2 2
0 0
12 8 6 4 12 8 2 12 8 6 4
0
6 4 2 2 4 2 2 6 4 2 2
0
12 8 6 4 12 8 6 4
0 0
6 4 2 2 6 4 4 2
0 0
y
L L L L
w
L L L L
w
L L L L L
EI
L L L L L w
L L L L
L L L L
ϕ
ϕ
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⎡ ⎤
− − −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⋅ ⋅ ⋅ ⋅
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
⎢ ⎥
− − −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
− ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⋅ ⋅ ⋅ ⋅
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎣ ⎦
2
0
3
3
2
4
48
0
4
48
L
L
L
q
L
L
ϕ
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎡ ⎤
⎢ ⎥
− ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
,
a nakon uvrštavanja rubnih uvjeta
3 2
2
2 0
2
3
2
192 24
0
16 4
0 0
24 4 8
48
y
L L
w L
EI q
L L
L
L L L
ϕ
ϕ
⎡ ⎤
⎡ ⎤ −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎣ ⎦
⎢ ⎥
⎣ ⎦
.
Radi provjere točnosti uspoređen je progib na sredini grede:
4
0
5
2 512
y
q L L
w
EI
⎛ ⎞
=
⎜ ⎟
⎝ ⎠
,
a rješenje s kojim je ovo uspoređeno je
4
0
0.0103
2
y
q L L
w
EI
⎛ ⎞
=
⎜ ⎟
⎝ ⎠
.
Relativna greška je
rel.gr.=-5.2%.


3. Za štap pravokutnog poprečnog presjeka opterećenog na uvijanje potrebno je pomoću metode
konačnih elemenata izračunati posmično naprezanje u točki (b/6, a/3). Primijeniti osnovne trokutne
elemente. Problem diskretizirati s 2 elementa. Napomena: koristite simetriju problema.
Zadano: a, b=2a, GJ

Diferencijalna jednadžba koja opisuje problem
2 2
2 2
2
x y
ψ ψ ∂ ∂
+ = −
∂ ∂

Proračunski (diskretizirani) model

Tablica poklapanja globalnih čvornih parametara i onih pojedinih konačnih elemenata

Globalni čvorni parametri 1 2 3 4
KE 1 1 2 3
KE 2 1 2 3

Za uvijanje štapova neokruglog presjeka vrijedi da je St'Venant-ova funkcija naprezanja jedanaka
nuli na slobodnim plohama. Iz ovoga mogu se napisati osnovni (Dirichlet-ovi) rubni uvjeti za
diskretizirani model:
2 3 4
0, 0, 0 ψ ψ ψ = = = .
Za osnovni trokutni element matrica krutosti je obilka

2 2
1 1 1 2 1 2 1 3 1 3
2 2
2 1 2 1 2 2 2 3 2 3
2 2
3 1 3 1 3 2 3 2 3 3
1
4
k
A
β γ β β γ γ β β γ γ
β β γ γ β γ β β γ γ
β β γ γ β β γ γ β γ
⎡ ⎤ + + +
⎢ ⎥
= + + +
⎢ ⎥
⎢ ⎥
+ + +
⎣ ⎦
,
gdje su

1 2 3 3 2 2 3 1 1 3 3 1 2 2
1 2 3 2 3 1 3 1 2
1 3 2 2 1 3 3 2 1
, ,
, ,
, ,
1
x y x y x y x y x y x y
y y y y y y
x x x x x x
α α α
β β β
γ γ γ
= − = − = −
= − = − = −
= − = − = −

geometrijske karakteristike konačnog elementa.KE 1:

1 1
2 2
3 3
0, 0
, 0
2
,
2 2
x y
b
x y
b a
x y
= =
= =
= =
,
1 2 3
1 2 3
, ,
2 2
0, ,
2 2
a a
b b
β β β
γ γ γ
0 = − = =
= = − =
.
2 2
2 2 2 2
1
2 2
0
4 4
1
1 4 4 4 4
4
2 2 2
0
4 4
a a
a a b b
k
a b
b b
⎡ ⎤

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
= − + −
⎢ ⎥
⎛ ⎞
⎢ ⎥
⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎣ ⎦
,
što nakon uvođenja b=2a daje
1
1 1 0
1 5 4
0 4 4
k
− ⎡ ⎤
⎢ ⎥
= − −
⎢ ⎥
⎢ ⎥ −
⎣ ⎦
.
Vektor čvornog opterećenja uslijed f (iz diferencijalne jednadžbe to je 2;
2 2
2 2
f
x y
φ φ ∂ ∂
+ = −
∂ ∂
) jednak je
1
1
2
3
d
s
A
N
F N f
N
⎡ ⎤
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

A,
gdje su ( )
1
, 1,
2
k k k k
N x y k 3
A
α β γ = + + = funkcije oblika.
Pomoću izvedenog izraza za integral umnoška potenciranih linearnih funkcija oblika možemo
izračunati ovaj integral kao
( )
1 2 3
! ! !
d 2
2 !
i j k
A
i j k
N N N A A
i j k
=
+ + +

;
( )
1
1!0!0!
2d 2
1 0 0 2 ! 8
i
A
ab
N A =
+ + +

,
što ponovno nakon b=2a daje

2
1
1
2d
6
i
A
N A a =

.
Integrali ostalih funkcija oblika su isti, pa je
1 2
1
6
1
6
1
6
s
F a
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
.
Matrica krutosti KE 1 transformirana u globalne čvorne parametre jednaka je
1
1 1 0 0
1 5 4 0
0 4 4 0
0 0 0 0
g
k
− ⎡ ⎤
⎢ ⎥
− −
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥ −
⎢ ⎥
⎣ ⎦
.
Vektor opterećenja KE 1 transformiran u globalne čvorne parametre jednak je
1 2
1
6
1
6
1
6
0
s g
F a
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
.
Analogno vrijedi za KE 2:

1 1
2 2
3 3
0, 0
,
2 2
0,
2
x y
b a
x y
a
x y
= =
= =
= =
,
1 2 3
1 2 3
0, ,
2 2
, 0,
2 2
a a
b b
β β β
γ γ γ
= = = −
= − = =
.
2 2
2 2
2
2 2 2
0
4 4
1
0
1 4 4
4
2 2 2
4 4 4 4
b b
a a
k
a b
b a a b
2
⎡ ⎤

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
= −
⎢ ⎥
⎛ ⎞
⎢ ⎥
⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎢ ⎥
− − +
⎢ ⎥
⎣ ⎦
,
2
4 0 4
0 1 1
4 1 5
k
− ⎡ ⎤
⎢ ⎥
= −
⎢ ⎥
⎢ ⎥ − −
⎣ ⎦
.
2 2
1
6
1
6
1
6
s
F a
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
.
2
4 0 0 4
0 0 0 0
0 0 1 1
4 0 1 5
g
k
− ⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥ −
⎢ ⎥
− −
⎣ ⎦

2 2
1
6
0
1
6
1
6
s g
F a
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
.

Zbrajanjem transformiranih matrica krutosti izračunava se matrica krutosti proračunskog modela
5 1 0 4
1 5 4 0
0 4 5 1
4 0 1 5
K
− − ⎡ ⎤
⎢ ⎥
− −
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥ − −
⎢ ⎥
− −
⎣ ⎦
.
Analogno za vektor opterećenja
2
1
3
1
6
1
3
1
6
s
F a
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
.
Uvođenjem osnovnih rubnih uvjeta dobivamo jednu jednadžbu
2
1
5
3
a
ψ = ,
iz koje je rješenje za nepoznati čvorni parametar
2
1
15
a
ψ = .
Posmično naprezanje u točki (b/6, a/3) ima dvije komponente, i
zx zy
τ τ . Ove se komponente
naprezanja izračunavaju prema
,
zx zy
G G
y x
ψ ψ
τ ϑ τ ϑ
∂ ∂
= = −
∂ ∂
.
Funkcija naprezanja ( ) , x y ψ u konačnom elementu se izračunava prema
( )
1 1 2 2 3 3
, x y N N N ψ ψ ψ = + + ψ .
Točka (b/6, a/3) se nalazi unutar KE 2, za koji su čvorni parametri
2
2
1
0
15
0
a
ψ
⎡ ⎤
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
.
Derivacije funkcije naprezanja ,
x y
ψ ψ ∂ ∂
∂ ∂
izračunavaju se uz uzimanje u obzir vektora čvornih
parametara KE 2 pomoću
( )
1
1
,
N
x y
x x
ψ
ψ
∂ ∂
=
∂ ∂
, ( )
1
1
,
N
x y
y y
ψ
ψ
∂ ∂
=
∂ ∂
.
Derivacije funkcija oblika su
1
1
1
2
N
x A
β

=

,
1
1
1
2
N
y A
γ

=

.
Uvrštavanjem vrijednosti dobiva se
2
1 2
1 15 2 15
2
2 2 2
zx
a b
G G a
a b
τ ϑ ϑ = − = −
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
, .
2
1
0 0
1 15
2
2 2 2
zx
a
G
a b
τ ϑ = − =
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

1
2
3
4
5
6
7

8
1. Za stap zadan i opterećen, pomoću Galerkina odrediti pomak točke na sredini (L/2)i
reakciju u uklještenju B. Funkciju pomaka je određena jednom od slijedećih funkcija:
a)
L
x
L
x
a x u 1 ) (
b) b)
L
x
a x u
2
sin ) (
c)
L
x
a
L
x
a x u
2
cos
2
sin ) (
2 1

Zadano: q
0
, L , AE=konst.

2. R-R metodom, odrediti progib u točki c, te raspodjelu momenata savijanja i poprečnih
sila. Zadano: q
0
, F=q
0
L
a)
3
2
2
1
) ( x a x a x w
b) x
L
a x w
2
sin ) (
c)
L
x
L
x
a x w 1 ) (

3. Za gredu, metodom konačnih elemenata postaviti sustav jednadžbi (matrična Aw=F)
sa n=7 čvorova. Zadano: q
0
, L, F=q
0
L, EI=konst.1.Zadaca iz Numerickih metoda u strojarstvu


Student:
JMBAG:

Zadatak:Zadano:
0
q ,l,AE=konst.

Traži se:
( ) u x , ( ) N xRješenje:

Geometrijski rubni uvjeti:
2
1 2
1
1
2
2
2
2
1 2
1
2
0
( 0) 0
( )
( )
2
1
2
x
u x
u a x a x
f x
f x l l
f x
f x l l
du
a a x
dx
df
dx
df
x
dx


0
0
( ) 0
l
l
i
df du du
AE qfi dx AE fi
dx dx dx


Za i=1

1 2 0
0
2
1 2 0
0 0
2 2 3
1 2 0
0 0
2 2
2
1 2 0
2
2 0
1 2
( 2 ) *1 (1 ) * 0
( 2 ) ( )
1
( 2 ) ( )
2 2 3
( ) ( )
2 3
( )
6
l
l l
l l
x
AE a a x q x dx
l
x
AE a a x dx q x dx
l
x x x
AE a x a q
l
l l
AE a l a l q
q l
AE a l a l


Za i=2
2
1 2 0
0
3
2
1 2 0
0 0
2 3 3 4
1 2 0
0 0
3 3
2 3
1 2 0
3
2 3 0
1 2
( 2 ) *2 (1 ) * 0
2 *( 2 ) ( )
1
(2 4 ) ( )
2 3 3 4
4
( ) ( )
3 3 4
4
( )
3 12
l
l l
l l
x
AE a a x x q x dx
l
x
AE x a a x dx q x dx
l
x x x x
AE a a q
l
l l
AE a l a l q
q l
AE a l a l

Matrični zapis:
2
1 2
0
2 3
2
2
2 3
1
2
1
2
1
2 3
2
2
1
0
2
2 3
1
6
4
3
12
4
3
1
6
12
4 3
3 3
4 3 1
6
3 3
12
l l
a
AE q l
a l
l l
Ka b
l l
K
l l
a
a
a
b
l
a K b
l l
K
l l
a
q l
l l
a
a l AE
l l
2
0
2
5
12
1
4
q l
l
a
AE
l


Konačno rješenje:

1 1 2 2
0
( )
5
( )
12 4
u x a f a f
q x l x
u x
AE
Pomak slobodnog kraja
0
5
( )
12 2
du x
N x AE q l
dx
Raspodjela uzdužne sile


Programski zadaci iz kolegija Numeričke metode u strojarstvu
1. Za gredu zadanu i opterećenu prema slici potrebno je pomoću Galerkinove metode odrediti
raspodjelu pomaka i momenta savijanja. Rezultate prikazati u obliku dijagrama. Za funkciju
pomaka pretpostaviti jednu od ponuđenih:
a) ( )
1
cos
x
w x a
L
π ⎛
=

⎝ ⎠


, b)
2 3
0 1 2 3 4
( ) w x a a x a x a x a x = + + + +
4
, c) ( )
1
sin
2
x
w x a
L
π ⎛ ⎞
=
⎜ ⎟
⎝ ⎠
.
Poželjno je numeričko rješenje usporediti s analitičkim rješenjem.
Zadano:
2
0 0 0 0 0
, konst., , , L EI q F q L M q L = = = .
EI
L
q
0
L/2
0
F
0
M
2. Potrebno je provesti proračun provođenja topline pravokutne ploče prema slici. Pretpostavlja se
da je za cijelu ploču izvor topline q konstantan. Za diskretizaciju konačnim razlikama odrediti
temperature u čvorovima. Rezultate usporediti s analitičkim rješenjem .
Primijeniti mrežu konačnih razlika s
( )
2 2
, 600 90 90
a
T x y x y = − −
5 5 n m × = × jednako razmaknutih čvorova.

Zadano:
3
32 W/kg, 240 W/mK, 2700 kg/m , 1m, 1m, 0, 5 m, 0, 5 m q a b c d α ρ = = = = = = = .

Rubni uvjeti su:
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
2
2 2
, 0 0, 1, 510 90 , , 0, 5 21600,
0, 5, 577, 5 90 , ,1 510 90 , 0, 0
T T
x T y y x
y y
T
T y y T x x y
x
α α
α
∂ ∂
= = − = −
∂ ∂

= − = − =

.
c
b
d
a
x
y

 
 
   
Fakultet strojarstva i brodogradnje
 
 
Programski zadaci #1 
iz kolegija Numeričke metode u strojarstvu 
Bojan Divjakinja 0035153703 
 
1. Zauatak

o
z
= o
0
(1 -
2x
SI
)

ueometiijski iubni uvjeti:
x(u) = u
x(I) = u

Piiiouni iubni uvjeti:
za x =
3
2
I
EI
J
3
w
Jx
3
= F
0

EI
J
2
w
Jx
2
= H
0


Pietpostavljanje funkcije pomaka:

a) w(x) = o
1
cos (
nx
L
)
x = u
w(u) = o
1
cos |
nu
I
1 = o
1
cos(u) = u

b) w(x) = o
0
+ o
1
x + o
2
x
2
+ o
3
x
3
+ o
4
x
4

x = u
w = o
0
+ o
1
u +o
2
u
2
+o
3
u
3
+o
4
u
4
= u uz u:i]ct Jo ]c o
0
= u
x = I
w = u + o
1
I + o
2
I
2
+ o
3
I
3
+ o
4
I
4
= u
o
1
= -(o
2
I + o
3
I
2
+ o
4
I
3
)

w(x) = a
2
(x
2
- xL) +a
3
(x
3
-xL
2
) + a
4
(x
4
- xL
3
)

c) w(x) = o
1
sin (
nx
2L
)
x = u
w(u) = o
1
sin |
nu
2I
1 = o
1
sin(u) = u
x = I
w(I) = o
1
sin |
nI
2I
1 = o
1
sinI
n
2
] = u


Ieuino je funkcija pou b) zauovoljila geometiijske iubne uvjete, pa ju saua uzimam kao
pietpostavljenu funkciju pomaka u zauatku.


w(x) = o
2
(x
2
- xI) + o
3
(x
3
- xI
2
) + o
4
(x
4
- xI
3
) - | = 3


| = 1
¡
1
= x
2
- xI

1
Jx
= 2x -I
J
2
¡
1
Jx
2
= 2

| = 2
¡
2
= x
3
-xI
2


2
Jx
= Sx
2
- I
2

J
2
¡
2
Jx
2
= 6x

| = 3
¡
3
= x
4
-xI
3


3
Jx
= 4x
3
- I
3

J
2
¡
3
Jx
2
= 12x
2Jw
Jx
= o
2
(2x - I) + o
3
(Sx
2
-I
2
) + o
4
(4x
3
- I
3
)

J
2
w
Jx
2
= 2o
2
+6o
3
x + 12o
4
x
2EI
J
4
w
Jx
4
- o
z
= u

J |EI
J
4
w
Jx
4
- o
z

ì
Jx = u
3
2
L
0ì
EI
J
3
w
Jx
3
| - J |EI
J
3
w
Jx
3

ì
Jx
- o
z
¡
ì
+Jx
3
2
L
0
= u


ì
EI
J
3
w
Jx
3
| - |

ì
Jx
EI
J
2
w
Jx
2
| + J |EI
J
2
w
Jx
2
J
2
¡
ì
Jx
2
-o
z
¡
ì
+Jx
3
2
L
0
= u

| = 1


1
EI
J
3
w
Jx
3
| - |

1
Jx
EI
J
2
w
Jx
2
| + J |EI
J
2
w
Jx
2
J
2
¡
1
Jx
2
- o
z
¡
1
+Jx
3
2
L
0
= u


1
EI
J
3
w
Jx
3
| - |

1
Jx
EI
J
2
w
Jx
2
| + J |EI
J
2
w
Jx
2
J
2
¡
1
Jx
2
+Jx
3
2
L
0
= J o
0
|1 -
2x
SI
1 ¡
1
3
2
L
0
Jx

|
9
4
I
2
-
S
2
I
2
1 F
0
- |2 ·
S
2
I - I1 H
0
+ EI |o
2
4x + o
3
12 ·
x
2
2
+ o
4
24 ·
x
3
S
|
= o
0
|
x
3
S
-
x
4
6I
-
x
2
I +
2x
3
9
|


S
4
o
0
I
3
- 2o
0
I
3
+ EI |o
2
4 ·
S
2
I + o
3
6 ·
9
4
I
2
+ o
4
8 ·
27
8
I
3
1
= o
0
|
9
8
I
3
-
27
S2
I
3
-
9
8
I
3
+
S
4
I
3
1

EI Io
2
6I + o
3
27
2
I
2
+ o
4
27I
3
] = -
3
32
o
0
I
3
+
5
4
o
0
I
3
¡
2
LI·L


12o
2
+ 27Io
3
+ S4I
2
o
4
=
S7
16
o
0
I
2
EI
(1)

| = 2


2
EI
J
3
w
Jx
3
| - |

2
Jx
EI
J
2
w
Jx
2
| + J |EI
J
2
w
Jx
2
J
2
¡
2
Jx
2
- o
z
¡
2
+Jx
3
2
L
0
= u


2
EI
J
3
w
Jx
3
| - |

2
Jx
EI
J
2
w
Jx
2
| + J |EI
J
2
w
Jx
2
J
2
¡
2
Jx
2
+Jx
3
2
L
0
= J o
0
|1 -
2x
SI
1 ¡
2
3
2
L
0
Jx

|
27
8
I
3
-
S
2
I
3
1 F
0
- |
27
4
I
2
- I
2
1 H
0
+ EI J(o
2
12x + o
3
S6x
2
+ o
4
72x
3
)Jx
3
2
L
0
= o
0
|
x
4
4
-
2x
5
1SI
-
x
2
2
I
2
+
2x
3
9
I|


1S
8
o
0
I
4
-
2S
4
o
0
I
4
+ EI |o
2
27
2
I
2
+ o
3
6 ·
81
2
I
3
+ o
4
729
8
I
4
1
= o
0
|
81
64
I
4
-
81
8u
I
4
-
9
8
I
4
+
S
4
I
4
1

EI Io
2
27
2
I
2
+ o
3
81
2
I
3
+ o
4
729
8
I
4
] = -
39
320
o
0
I
4
+
31
8
o
0
I
3
¡
8
LI·L
2


1u8o
2
+ S24Io
3
+ 729I
2
o
4
=
12u1
4u
o
0
I
2
EI
(2)

| = 3


3
EI
J
3
w
Jx
3
| - |

3
Jx
EI
J
2
w
Jx
2
| + J |EI
J
2
w
Jx
2
J
2
¡
3
Jx
2
- o
z
¡
3
+Jx
3
2
L
0
= u


3
EI
J
3
w
Jx
3
| - |

3
Jx
EI
J
2
w
Jx
2
| + J |EI
J
2
w
Jx
2
J
2
¡
3
Jx
2
+Jx
3
2
L
0
= J o
0
|1 -
2x
SI
1 ¡
3
3
2
L
0
Jx

|
81
16
I
4
-
S
2
I
4
1 F
0
- |
27
8
I
3
- I
3
1 H
0
+ EI |o
2
8x
3
+ o
3
18x
4
+ o
4
144
S
x
5
|
= o
0
|
x
5
S
-
x
6
9I
-
x
2
2
I
2
+
2x
3
9
I
2
|


-
14S
16
o
0
I
5
+ EI |o
2
27I
3
+ o
3
729
8
I
4
+ o
4
2187
1u
I
5
1
= o
0
|
24S
16u
I
5
-
81
64
I
5
-
9
8
I
4
+
S
4
I
4
1

EI Io
2
27I
3
+ o
3
729
8
I
4
+ o
4
2187
10
I
5
] = -
39
320
o
0
I
4
+
143
16
o
0
I
3
¡
1
LI·L
3


o
2
27 + o
3
729
8
I + o
4
2187
1u
I
2
=
2821
S2u
o
0
I
2
EI
(S)

12o
2
+ 27Io
3
+ S4I
2
o
4
=
S7
16
o
0
I
2
EI
(1)
1u8o
2
+ S24Io
3
+ 729I
2
o
4
=
12u1
4u
o
0
I
2
EI
(2)
o
2
27 + o
3
729
8
I + o
4
2187
1u
I
2
=
2821
S2u
o
0
I
2
EI
(S)

Nakon iješavanja S jeunaužbe sa S nepoznanice uobiju se sljeueće viijeunosti:

o
2
= -
41
864u
o
0
I
2
EI


o
3
=
29
81u
o
0
I
EI


o
4
=
1u1
S888
o
0
EI


0vištavanjem uobivenih viijeunosti u pietpostavljenu funkciju pomaka, ista
uobiva oblik:


w(x) = -
41
864u
o
0
I
2
EI
(x
2
- xI) +
29
81u
o
0
I
EI
(x
3
- xI
2
) +
1u1
S888
o
0
EI
(x
4
- xI
3
)


Raspoujela momenata savijanja:


H
y
= -EI
J
2
w
Jx
2
=
41
4S2u
o
0
I
2
-
29
1SS
o
0
Ix -
1u1
S24
o
0
x
22.Zauatak
 
Zauano:
nxm=5x5 
q=32W/kg 
α=240W/mK 
ρ=2700kg/m
3
 
a=1m 
b=1m 
c=0.5m 
d=0.5m 
 
Rubni uvjeti:
o
oI
oy
(x, u) = u 
I(1, y) = S1u - 9uy
2
 
o
oI
oy
(x, u.S) = -216u 
I(u.S, y) = S77.S - 9uy
2
 
I(x, 1) = S1u - 9ux
2
 
o
oI
ox
(u, y) = u 
Δx=Δy=0.25 
 
 
o
2
I
ox
2
+
o
2
I
oy
2
= -
µo
o
 
 
4I
(ì,])
-I
(ì+1,])
- I
(ì-1,])
- I
(ì,]+1)
- I
(ì,]-1)
=
pq
u
Δx
2
  
 
µo
o
Δx
2
= 22.S 

Čvoi(u,1)

|
oI
ox
1 =
I
(1,1)
- I
(0,1)
Δx
= u - I
(1,1)
= I
(0,1)


Čvoi(1,u)

|
oI
oy
1 =
I
(1,1)
- I
(1,0)
Δy
= u - I
(1,1)
= I
(1,0)


Čvoi(1,2)

|
oI
oy
1 =
I
(1,2)
- I
(1,1)
Δy
= -9u - I
(1,2)
= I
(1,1)
- 22.S


Čvoi(1,1)

4I
(1,1)
-I
(2,1)
- I
(0,1)
- I
(1,2)
- I
(1,0)
= 22.S  
4I
(1,1)
-I
(2,1)
- I
(1,1)
- I
(1,1)
+ 22.S -I
(1,1)
= 22.S 
I
(1,1)
- I
(2,1)
= u (1)

Čvoi(2,2)

I
(2,2)
= S77.S -9u(u.S)
2
= SSS 
 
Čvoi(2,u)

|
oI
oy
1 =
I
(2,1)
- I
(2,0)
Δy
= u - I
(2,1)
= I
(2,0)


Čvoi(2,1)

4I
(2,1)
-I
(3,1)
- I
(1,1)
- I
(2,2)
- I
(2,0)
= 22.S  
SI
(2,1)
-I
(3,1)
- I
(1,1)
= S77,S (2)

Čvoi(S,u)

|
oI
oy
1 =
I
(3,1)
- I
(3,0)
Δy
= u - I
(3,1)
= I
(3,0)


Čvoi(4,1)

I
(4,1)
= S1u - 9uy
2
= S1u -9u(u.S)
2
= Su4.S7S 
 
Čvoi(S,1)

4I
(3,1)
-I
(4,1)
- I
(2,1)
- I
(3,2)
- I
(3,0)
= 22.S  
SI
(3,1)
-I
(2,1)
- I
(3,2)
= S26.87S (S)

Čvoi(4,2)

I
(4,2)
= S1u - 9uy
2
= S1u -9u(u.S)
2
= 487.S 
 
Čvoi(S,2)

4I
(3,2)
-I
(4,2)
- I
(2,2)
- I
(3,3)
- I
(3,1)
= 22.S  
4I
(3,2)
-I
(3,1)
- I
(3,3)
= 1u6S (4)

Čvoi(2,S)

I
(2,3)
= S77.S -9u(u.7S)
2
= S26.87S 
 
Čvoi(4,S)

I
(4,3)
= S1u - 9uy
2
= S1u -9u(u.7S)
2
= 4S9.S7S 
 
Čvoi(S,4)

I
(3,4)
= S1u - 9ux
2
= S1u -9u(u.7S)
2
= 4S9.S7S 
 
Čvoi(S,S)

4I
(3,3)
-I
(3,2)
- I
(2,3)
- I
(3,4)
- I
(4,3)
= 22.S  
4I
(3,3)
-I
(3,2)
= 1468.12S (S)l
l
l
l
l
1 -1 u u u
-1 S -1 u u
u -1 S -1 u
u u -1 4 -1
u u u -1 4
1
1
1
1
1
l
l
l
l
l
l
I
(1,1)
I
(2,1)
I
(3,1)
I
(3,2)
I
(3,3)1
1
1
1
1
1
=
l
l
l
l
l
u
S77.S
S26.87S
1u6S
1468.12S
1
1
1
1
1


l
l
l
l
l
l
I
(1,1)
I
(2,1)
I
(3,1)
I
(3,2)
I
(3,3)1
1
1
1
1
1
=
l
l
l
l
l
SS6.8S
SS6.8S
SS6.19
S24.86
498.24
1
1
1
1
1
 
 
0spoieuba sa analitičkim iješenjem:

T
(1,1)
T
(2,1)
T
(3,1)
T
(3,2)
T
(3,3)
NKR SS6.8S SS6.8S SS6.19 S24.86 498.24
analitički S88.7S S71.87S S4S.7S S26.87S 498.7S


 

 
 2.Zauatak

Zauano:
α=24u W¡mK
ρ=288u kg¡m
S
q=1u W¡kg
a=1 m
b=u.S m
n=6
 
 
 
 
 
 
 
 
Biiachleovi iubni uvjeti:
C
1
: I
c
= 4uu -6ux
2

Neumannovi iubni uvjeti:
C
2
: b
c
=
ð1
ðx
n
x
=
1
u
(-288uu) = -12u
C
S
: b
c
=
ð1
ðy
n
y
=
1
u
(-144uu) = -6u
C
4
: b
c
=
ð1
ðx
n
x
=
1
u
(u) = u

 
 
 
o
2
I
ox
2
+
o
2
I
oy
2
+ ¡ = u 
 
¡ =
µo
o
=
288u · 1u
24u
= 12u 
 
 
 
 
 
 
Globalne čvorne varijable  T1  T2  T3  T4  T5  T6  T7  T8 
 
Elementi i čvorne 
varijable 
1  1  2      3       
2    1      3  2     
3    1  2      3     
4      1      3  2   
5      1  2      3   
6        1      3  2 
 
I
1
= |I
1
I
2
I
3
I
4
I
5
I
6
I
7
I
8

   
a
b
y
x
1
2
3
4 6
5
C
3
C
2
C
1
C
4
T
1
T
5
T
6
T
7
T
8
T
2
T
3
T
4
1
2
3
4 6
5
T
1
T
5 T
6
T
7
T
8
T
2
T
3
T
4
3
3
1 2
1
3
2
1
1
1
1
2
2 2
2
3 3
3
(0,0)
(1,0)
KE1A =
ob
2
=
1
S
1
2
2
=
1
12[
1
= y
2
- y
3
= -
1
2


[
2
= y
3
- y
1
=
1
2


[
3
= y
1
- y
2
= u

y
1
= x
3
- x
2
= -
1
S


y
2
= x
1
- x
3
= u

y
3
= x
2
- x
1
=
1
S


k
1
=
1
4A
|
β
1
2
+ γ
1
2
β
1
β
2
+ γ
1
γ
2
β
1
β
3
+ γ
1
γ
3
β
2
β
1
+ γ
2
γ
1
β
2
2
+ γ
2
2
β
2
β
3
+ γ
2
γ
3
β
3
β
1
+ γ
3
γ
1
β
3
β
2
+ γ
3
γ
2
β
3
2
+ γ
3
2
|

k
1
= S
l
l
l
l
l
l
1S
S6
-
1
4
-
1
9
-
1
4

1
4
u
-
1
9
u
1
9

1
1
1
1
1
1


k
1
= k
3
= k
5


T
1
T
5
T
2
3
1
2
(0,1/2
(0,0)
(1/3,0)
KE2


A =
ob
2
=
1
S
1
2
2
=
1
12


[
1
= y
2
- y
3
= u

[
2
= y
3
- y
1
=
1
2


[
3
= y
1
- y
2
= -
1
2


y
1
= x
3
- x
2
= -
1
S


y
2
= x
1
- x
3
=
1
S


y
3
= x
2
- x
1
= u

k
2
=
1
4A
|
β
1
2

1
2
β
1
β
2
+ γ
1
γ
2
β
1
β
3
+ γ
1
γ
3
β
2
β
1
+ γ
2
γ
1
β
2
2
+ γ
2
2
β
2
β
3
+ γ
2
γ
3
β
3
β
1
+ γ
3
γ
1
β
3
β
2
+ γ
3
γ
2
β
3
2
+ γ
3
2
|

k
2
= S
l
l
l
l
l
l
1
9
-
1
9
u
-
1
9

1S
S6
-
1
4
u -
1
4

1
4

1
1
1
1
1
1


k
2
= k
4
= k
6


T
5
T
6
T
2
3
1
2
(0,1/2
(1/3,0)
K
1
= S
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
1S
S6
-
1
4
u u -
1
9
u u u
-
1
4

1
4
u u u u u u
u u u u u u u u
u u u u u u u u
-
1
9
u u u
1
9
u u u
u u u u u u u u
u u u u u u u u
u u u u u u u u
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1


K
2
= S
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
u u u u u u u u
u
1
9
u u u -
1
9
u u
u u u u u u u u
u u u u u u u u
u u u u
1
4
-
1
4
u u
u -
1
9
u u -
1
4

1S
S6
u u
u u u u u u u u
u u u u u u u u
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1


K
3
= S
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
u u u u u u u u
u
1S
S6
-
1
4
u u -
1
9
u u
u -
1
4
1
4
u u u u u
u u u u u u u u
u u u u u u u u
u -
1
9
u u u
1
9
u u
u u u u u u u u
u u u u u u u u
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1


K
4
= S
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
u u u u u u u u
u u u u u u u u
u u
1
9
u u u -
1
9
u
u u u u u u u u
u u u u u u u u
u u u u u
1
4
-
1
4
u
u u -
1
9
u u -
1
4
1S
S6
u
u u u u u u u u
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1


K
5
= S
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
u u u u u u u u
u u u u u u u u
u u
1S
S6
-
1
4
u u -
1
9
u
u u -
1
4
1
4
u u u u
u u u u u u u u
u u u u u u u u
u u -
1
9
u u u
1
9
u
u u u u u u u u
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1


K
6
= S
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
u u u u u u u u
u u u u u u u u
u u u u u u u u
u u u
1
9
u u u -
1
9
u u u u u u u u
u u u u u u u u
u u u u u u
1
4
-
1
4
u u u -
1
9
u u -
1
4
1S
S6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1


K =
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
1S
12
-
S
4
u u -
1
S
u u u
-
S
4
1S
6
-
S
4
u u -
2
S
u u
u -
S
4
1S
6
-
S
4
u u -
2
S
u
u u -
S
4
1S
12
u u u -
1
S
-
1
S
u u u
1S
12
-
S
4
u u
u -
2
S
u u -
S
4
1S
6
-
S
4
u
u u -
2
S
u u -
S
4
1S
6
-
S
4
u u u -
1
S
u u -
S
4
1S
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
F
S
= J |
N
1
N
2
N
3
|
A
¡JA

J N
1
ì
N
2
]
N
3
k
¡JA =
i! ]! k!
(i + ] + k + 2)
12uA
A


J N
1
ì
12uJA =
1
6
12u
1
12
A
=
S
S


F
s
1
=
l
l
l
l
l
l
S
S
S
S
S
S
1
1
1
1
1
1
= F
S
2
= F
S
3
= F
S
4
= F
S
5
= F
S
6


F
s
1
g
=
S
S
l
l
l
l
l
l
l
1
1
u
u
1
u
u
u
1
1
1
1
1
1
1


F
s
2
g
=
S
S
l
l
l
l
l
l
l
u
1
u
u
1
1
u
u
1
1
1
1
1
1
1


F
s
3
g
=
S
S
l
l
l
l
l
l
l
u
1
1
u
u
1
u
u
1
1
1
1
1
1
1


F
s
4
g
=
S
S
l
l
l
l
l
l
l
u
u
1
u
u
1
1
u
1
1
1
1
1
1
1


F
s
5
g
=
S
S
l
l
l
l
l
l
l
u
u
1
1
u
u
1
u
1
1
1
1
1
1
1


F
s
6
g
=
S
S
l
l
l
l
l
l
l
u
u
u
1
u
u
1
1
1
1
1
1
1
1
1


R
S
=
S
S
l
l
l
l
l
l
l
l
1
S
S
2
2
S
S
1
1
1
1
1
1
1
1
1


Rubni uvjet C
2
:

F
b2
6(1-2)
= J
y - y
1
y
2
- y
1
b
c
uy = J2y(-12u)uy =
1
4
(-12u) =
1
2
0
- Su
y
2
y
1


F
b1
6
= ]
y
2
-y
y
2
-y
1
b
c
u
y
2
y
1
y = ]
(1 - 2y)(-12u)uy = |(y - y
2
)(-12u)|
1
2
0
y=1¡2
=

= |
1
2
-
1
4
1 (-12u) = -Su


Rubni uvjet C
S
:

F
b2
2
= J
x -x
3
x
2
- x
3
b
c
u
x
2
x
3
x = J
x - u
1
S
- u
(-6u)ux
1
3
0
= -1u

F
b3
2
= J
x
2
- x
x
2
- x
3
b
c
ux
x
2
x
3
= -1u

F
b3
4
= J
x -
1
S
2
S
-
1
S
(-6u)u
2
3
1
3
x = -1u

F
b2
4
= -1u

F
b3
6
= -1u

F
b2
6(2-3)
= -1u

Rubni uvjet C
4
:

F
b3
1
= u

F
b1
1
= u


R
b5
= F
b3
1
+ F
b3
2
= u - 1u = -1u
R
b6
= F
b2
2
+ F
b3
4
= -1u -1u = -1u
R
b7
= F
b2
4
+ F
b3
6
= -1u -1u = -1u
R
b5
= F
b2
6(2-3)
+ F
b2
6(1-2)
= -1u -1u = -1u

R
1
= |
S
S
S S
1u
S
1u
S
- 1u S - 2u S - 2u
S
S
- 2u
|

R
1
= |
S
S
S S
1u
S
-
2u
S
-1S -1S -
SS
S
|

Piema Biiichletovimiubnim uvjetima 1,2,S,4 element zamjenjujemo viijeunostima
piema iubnom uvjetu: I = 4uu - 6ux
2


R
1
= 4uu - 6u · (u)
2
= 4uu
R
2
= 4uu - 6u · (
1
3
)
2
= S9S.SS
R
3
= 4uu - 6u · (
2
3
)
2
= S7S.SS
R
4
= 4uu - 6u · (1)
2
= S4u
0stali elementi se iziačunavaju na sljeueći način:

R
5
= -
2u
S
- K
51
R
1
- K
52
R
2
- K
53
R
3
- K
54
R
4
= -
2u
S
- |-
1
S
· 4uu1 - u - u = 126.66
R
6
= -1S - K
61
R
1
- K
62
R
2
-K
63
R
3
- K
64
R
4
= 247.22
R
7
= -1S - K
71
R
1
- K
72
R
2
-K
73
R
3
- K
74
R
4
= 2SS.88
R
8
= -
SS
S
- K
81
R
1
- K
82
R
2
- K
83
R
3
- K
84
R
4
= 9S

Saua globalni vektoi R ima oblik:

R
1
= |
4uu S9S.SS S7S.SS S4u 126.66 247.22 2SS.88 9S
]K·T=R

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
1 u u u u u u u
u 1 u u u u u u
u u 1 u u u u u
u u u 1 u u u u
u u u u
1S
12
-
S
4
u u
u u u u -
S
4
1S
6
-
S
4
u
u u u u u -
S
4
1S
6
-
S
4
u u u u u u -
S
4
1S
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l
l
l
l
l
l
l
l
I
1
I
2
I
3
I
4
I
5
I
6
I
7
I
8
1
1
1
1
1
1
1
1
=
l
l
l
l
l
l
l
l
4uu
S9S.SS
S7S.SS
S4u
126.66
247.22
2SS.88
9S
1
1
1
1
1
1
1
1


Nakon iziačunavanja tempeiatuie u čvoiovima S,6,7 i 8 su jeunake:

I
5
= S61.6uS
I
6
= SS8.771
I
7
= S4S.22u
I
8
= S26.69u

Analitička iješenja za tempeiatuie u čvoio S,6,7 i 8 piema analitičkom iješenju
I
u
(x, y) = 4uu - 6ux
2
- 6uy
2
glase :

I
5
= S8S
I
6
= S78.SS
I
7
= SS8.SS
I
8
= S2S

I
5
I
6
I
7
I
8

NKE S61.6uS SS8.771 S4S.22u S26.69u
analitički S8S S78.SS SS8.SS S2S

1. Zauatak
 
Zadano: 

b=1.4a 
nxm=2x4 
Δx=0.25a 
Δy=0.175a 
ΔV=0.04375a

 
o
2
V
ox
2
+
o
2
V
oy
2
= -2 
|
oV
ox
1 Ay + |
oV
oy
1 Ax -|
oV
ox
1 Ay - |
oV
oy
1 Ax = -2AI 
 
KV1 
 
|
oV
ox
1 = u 
|
oV
ox
1 =
V
2
- V
1
u.2So
 
|
oV
oy
1 =
V
3
- V
1
u.17So
 
|
oV
oy
1 =
2V
1
- u
u.17So
 
V
2
-V
1
u.2So
u.17So +
V
3
- V
1
u.17So
u.2So -
2V
1
-u
u.17So
u.2So = -2AI 
 
-4.98S8V
1
+u.7V
2
+ 1.4286V
3
= -u.u87So
2
   (1) 
 
KV2 
 
|
oV
ox
1 =
V
2
- V
1
u.2So
 
|
oV
oy
1 =
V
4
- V
2
u.17So
 
|
oV
ox
1 =
u -2V
2
u.2So
 
|
oV
oy
1 =
2V
2
-u
u.17So
 
 
u - 2V
2
u.2So
u.17So +
V
4
- V
2
u.17So
u.2So -
V
2
- V
1
u.2So
u.17So -
2V
2
- u
u.17So
u.2So = -2AI 
 
u.7V
1
- 6.S8S8V
2
+ 1.4286V
4
= -u.u87So
2
   (2) 
 
 
 
   
KV3 
 
|
oV
ox
1 =
V
4
- V
3
u.2So
 
|
oV
ox
1 = u 
|
oV
oy
1 =
V
5
- V
3
u.17So
 
|
oV
oy
1 =
V
3
- V
1
u.17So
 
V
4
- V
3
u.2So
u.17So +
V
5
-V
3
u.17So
u.2So -
V
3
- V
1
u.17So
u.2So = -2AI 
 
1.4286V
1
-S.SS72V
3
+u.7V
4
+ 1.4286V
5
= -u.u87So
2
   (3) 
 
 
KV4 
 
|
oV
ox
1 =
u -2V
4
u.2So
 
|
oV
oy
1 =
V
6
- V
4
u.17So
 
|
oV
ox
1 =
V
4
- V
3
u.2So
 
|
oV
oy
1 =
V
4
- V
2
u.17So
 
 
u - 2V
4
u.2So
u.17So +
V
6
- V
4
u.17So
u.2So -
V
4
-V
3
u.2So
u.17So -
V
4
-V
2
u.17So
u.2So = -2AI 
 
1.4286V
2
+ u.7V
3
- 4.9S72V
4
+ 1.4286V
6
= -u.u87So
2
  (4) 
 
KV5 
 
|
oV
ox
1 =
V
6
- V
5
u.2So
 
|
oV
oy
1 =
V
7
- V
5
u.17So
 
|
oV
ox
1 = u 
|
oV
oy
1 =
V
3
- V
1
u.17So
 
 
1.4286V
3
- S.SS72V
5
+u.7V
6
+ 1.4286V
7
= -u.u87So
2
   (5) 
   
KV6 
 
|
oV
ox
1 =
u -2V
6
u.2So
 
|
oV
oy
1 =
V
8
- V
6
u.17So
 
|
oV
ox
1 =
V
6
- V
5
u.2So
 
|
oV
oy
1 =
V
6
- V
4
u.17So
 
 
1.4286V
4
+ u.7V
5
- 4.9S72V
6
+ 1.4286V
8
= -u.u87So
2
  (6) 
 
KV7 
 
|
oV
ox
1 =
V
8
- V
7
u.2So
 
|
oV
oy
1 = u 
|
oV
ox
1 = u 
|
oV
oy
1 =
V
7
- V
5
u.17So
 
V
8
-V
7
u.2So
u.17So -
V
7
-V
5
u.17So
u.2So = -u.u87So
2
 
 
1.4286V
5
- 2.1286V
7
+u.7V
8
= -u.u87So
2
  (7) 
 
 
KV8 
 
|
oV
ox
1 =
u -2V
8
u.2So
 
|
oV
oy
1 = u 
|
oV
ox
1 =
V
8
- V
7
u.2So
 
|
oV
oy
1 =
V
8
- V
6
u.17So
 
 
u -2V
8
u.2So
u.17So -
V
8
- V
7
u.2So
u.17So -
V
8
- V
6
u.17So
u.2So = -u.u87So
2
 
 
1.4286V
6
+ u.7V
7
- S.S286V
8
= -u.u87So
2
   (8) 
   
Nakon rješavanja sustava jednadžbi dobije se: 
 
 
l
l
l
l
l
l
l
l
V
1
V
2
V
3
V
4
V
5
V
6
V
7
V
8
1
1
1
1
1
1
1
1
= o
2
l
l
l
l
l
l
l
l
u.u4S7
u.uS1u
u.u8S1
u.uSS1
u.u729
u.uS8S
u.uu87
u.uSu1
1
1
1
1
1
1
1
1
 
Rješenja ispita 10.07.2006. iz kolegija
NUMERIČKE METODE U STROJARSTVU

1. Za gredu zadanu i opterećenu prema slici potrebno je koristeći Rayleigh-Ritz-ovu metodu
odrediti progib na mjestu djelovanja sile F i raspodjelu momenata savijanja. Za funkciju progiba
pretpostaviti jednu od ponuđenih:
1.
2
1 2
( ) w x a x a x = +
3
, 2.
1 2
2
( ) sin w x a x a
L
π ⎛ ⎞
= +
⎜ ⎟
⎝ ⎠
.
Zadano:
0 0
, , 2 , konst. q L F q L EI = =


○Geometrijski rubni uvjeti:
d
( 0) 0, ( 0) 0, ( )
d
w
w x x w x L 0
x
= = = = = = .
1.
2 3
1 2
( ) w x a x a x = + :
1 2
0 0 0 a a = + zadovoljeno,
1 2
0 2 0 3 0 a a = + zadovoljeno,
zadovoljeno samo za
2
1 2
0 a L a L = +
3
L
1 2
a a = − .
2.
1 2
2
( ) sin w x a x a
L
π ⎛ ⎞
= +
⎜ ⎟
⎝ ⎠
:
1
2
0 sin 0 a
L
π ⎛ ⎞
=
⎜ ⎟
⎝ ⎠
2
a +
zadovoljava,
1
2 2
0 cos a
L L
π π ⎛


⎝ ⎠
0


ne zadovoljava!
Odabrana funkcija je pod 1. oblika
( )
2 3 3
2 2 2
( ) w x a Lx a x a x Lx = − + = −
2

Funkcional za zadanu gredu je
[ ]
2
2
2
2
3
0 0
1 d
2 dx
L L
L
z
w
EI dx q wdx F
⎛ ⎞
Π = − −
⎜ ⎟
⎝ ⎠
∫ ∫
w
( ) ( ) ( ) ( )
2
3 2 3 2
2 2 0 2 2
3 0 0
1
6 2
2
L L
L
x
EI a x L dx q a x Lx dx Fa x Lx
L
⎡ ⎤
Π = − − − − −
⎣ ⎦
∫ ∫

( ) ( ) ( )
2 2 2 4 3 3 2 0 2
2 2 2 0
3 0 0
1
36 24 4 2
2
L L
L
q a
EIa x xL L dx x Lx dx a q L x Lx
L
⎡ ⎤
Π = − + − − − −
⎣ ⎦
∫ ∫

3 2
3 2 5 4
2 2 0 2
2 2 0
2
0 0
3
1 2
36 24 4 2
2 3 2 5 4 3 3
L L
L
q a x x x x L L
EIa L xL L a q L L
L
2
⎡ ⎤
⎛ ⎞
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
Π = − + − − − − ⎢ ⎥ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎢ ⎥ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎝ ⎠
⎣ ⎦

( )
5 5 3 3
2 3 3 3 0 2
2 2
1 8
12 12 4 2
2 5 4
q a L L L L
EIa L L L a q L
L
⎛ ⎞ ⎛
Π = − + − − − −
⎜ ⎟ ⎜
⎝ ⎠ ⎝
0
4
27 9
4 4
2 3 0 2 2 0
2
8
2
20 27
q a L a q L
EIa L Π = + +
2
0
a
∂Π
=


4 4
3 0 0
2
8
4 0
20 27
q L q L
EIa L + + =
0
2
187
4 27 20
q L
a
EI

= −
⋅ ⋅ ⋅

2
0
1
187
4 27 20
q L
a
EI

=
⋅ ⋅ ⋅

2
2 3 0 0
187 187
( )
4 27 20 4 27 20
q L q L
w x x x
EI EI
⋅ ⋅
= −
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
.
2 3
4
0
187
( )
2160
q L x x
w x
EI L L
⎡ ⎤
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= −
⎢ ⎥
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎢ ⎥
⎣ ⎦

2 3
4 4
0 0
187 187 2 2 2
( )
3 2160 3 3 2160 27
q L q L L
w
EI EI
⎡ ⎤
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= − =
⎢ ⎥
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎢ ⎥
⎣ ⎦
4

Moment savijanja:
2
2
d
d
y
w
M EI
x
= − .
4 2
0 0
2 3
187 187 2 6
( ) 2 6
2160 2160
y
q L q L x x
M x
L L L
⎡ ⎤
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎡ ⎤
= − − = − +
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎣ ⎦
⎣ ⎦
.

2. Za gredu zadanu i opterećenu prema slici potrebno je koristeći metodu konačnih razlika odrediti
moment savijanja u točki x = L. Problem diskretizirati s n=5 jednako razmaknutih čvorova.
Zadano:
0 0
, , , konst. q L F q L EI = =


○Geometrijski rubni uvjeti:
d
( 0) 0, ( 0) 0, ( ) 0, ( 2 ) 0
d
w
w x x w x L w x L
x
= = = = = = = = .
○Prirodni rubni uvjeti:
5
( 2 ) M x L M 0 = = = .
Čvorovi konačnih razlika:

2
4 2
L L
x Δ = =
Diferencijske jednadžbe po čvorovima:
Čvor 2:

( )
i i i i
F
x
w w w
3
2 1
4 7
Δ
= + −
+ +
EI

( )
F
EI
x
w w w
3
4 3 2
4 7
Δ
= + − , ,
0 0 0
3 F q L q x q x = + Δ = Δ
( )
4
0
2 4
7 3
q x
w w
EI
Δ
+ =

Čvor 4:

( )
i i i i
F
x
w w w
3
2 1
4 5
Δ
= + −
+ +
EI

( )
3
4 2
5
x
w w F
EI
Δ
+ = , ,
0 0 0
3 F q L q x q x = + Δ = Δ
( )
4
4 2 0
5 3
x
w w q
EI
Δ
+ =
Rješenje jednadžbi je
( ) ( )
4 4
0 0
2 4
6 9
,
16 17 16 17
q x q x
w w
EI EI
Δ Δ
= =
⋅ ⋅


Moment savijanja na mjestu x=L jednak je prema
( )
2
1 1
2
x
w w w
EI M
i i i
i
Δ
+ −
− =
+ −

4
0
2 2 3 4
3 0 2 2
6 9
2 15 16 17 16 17
68
2 2
q L
w w w EI
M EI EI q L
L L
⎛ ⎞
+
⎜ ⎟
− + ⋅ ⋅
⎝ ⎠
= − = − = −
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠


3. Za homogenu pravokutnu ploču zadanu i opterećenu prema slici potrebno je koristeći metodu
konačnih volumena postaviti sustav jednadžbi. Problem diskretizirati s 2x2 konačna volumena.
Zadano: 40 , 1, 2 . q ρ λ = = =
Rubni uvjeti su:
( ) 0, 200
T
y y
x
λ

=

,
( ) , 0 200
T
x x
y
λ

=

,
( ) 2, 200 40 T y y = − , T(x,1) = 100x - 10x
2
.

Podjela ploče na konačne volumene

Jednadžba konačnog elementa
T T T T
x x y y
e w
n s
q
y y x x
ρ
λ
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ∂ ∂ ∂ ∂ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
Δ − Δ + Δ − Δ = − Δ
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
∂ ∂ ∂ ∂
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
V
KV 1:

2 1
1
e
T T T
x
− ∂ ⎛ ⎞
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
3 1
0.5
n
T T T
y
⎛ ⎞ − ∂
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
1 1
200 200 0.25 25
2
w
T
y
x λ
∂ ⎛ ⎞
= = ⋅ =
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
1 1
200 200 0.5 50
2
s
T
x
y λ
⎛ ⎞ ∂
= = ⋅ =
⎜ ⎟

⎝ ⎠

( )
3 1
2 1
40
0.5 1 25 0.5 50 1 0.5 1
0.5 2
T T
T T

− + − ⋅ − ⋅ = − ⋅ ,

1 2 3
2.5 0.5 2 52.5 T T T − + + = .
KV 2:

2 2 2
200 0.25 40 10
0.5 0.5 0.5
e
e
T T T T T
x
− ⋅ − − − ∂ ⎛ ⎞
= = =
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
4 2
0.5
n
T T T
y
⎛ ⎞ − ∂
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
2 1
1
w
T T T
x
− ∂ ⎛ ⎞
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
1 1
200 200 1.5 150
2
s
T
x
y λ
⎛ ⎞ ∂
= = ⋅ =
⎜ ⎟

⎝ ⎠

( )
2
4 2 2 1
10
40
0.5 1 0.5 150 1 0.5 1
0.5 0.5 1 2
T
T T T T

− −
+ − ⋅ − ⋅ = − ⋅ ,

1 2 4
0.5 3.5 2 130 T T T − + = .
KV 3:

4 3
1
e
T T T
x
− ∂ ⎛ ⎞
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
2
3 3
100 0.5 10 0.5 47.5
0.25 0.25 0.25
n
n
T T T T T
y
⎛ ⎞
3
− ⋅ − ⋅ − − ∂
= = =
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
1 1
200 200 0.75 75
2
w
T
y
x λ
∂ ⎛ ⎞
= = ⋅ =
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
3 1
0.5
s
T T T
y
⎛ ⎞ − ∂
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠

4 3 3 3 1
47.5 40
0.5 1 75 0.5 1 0.5 1
1 0.25 0.5 2
T T T T T − − −
+ − ⋅ − ⋅ = − ⋅ ,

1 3 4
2 6.5 0.5 162.5 T T T − + = − .KV 4:

4 4 4
200 40 110
0.5 0.5 0.5
e
e
T T y T T T
x
− − − − ∂ ⎛ ⎞
= = =
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
2
4 4 4
100 1.5 10 1.5 127.5
0.25 0.25 0.25
n
n
T T T T T
y
− ⎛ ⎞ ⋅ − ⋅ − − ∂
= = =

⎝ ⎠
⎜ ⎟
,
4 3
1
w
T T T
x
− ∂ ⎛ ⎞
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
4 2
0.5
s
T T T
y
⎛ ⎞ − ∂
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠

4 3 4 4 4 2
110 127.5 40
0.5 1 0.5 1 0.5 1
0.5 0.25 1 0.5 2
T T T T T T − − − −
+ − − ⋅ = − ⋅ ,

2 3 4
2 0.5 7.5 630 T T T + − = − .

1
2
3
4
2.5 0.5 2 0 52.5
0.5 3.5 0 2 130
2 0 6.5 0.5 162.5
0 2 0.5 7.5 630
T
T
T
T
− ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎢ ⎥ ⎢ ⎥
=
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ − −
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
− −
⎣ ⎦ ⎣ ⎦
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦


4. Za gredu zadanu i opterećenu prema slici potrebno je pomoću metode konačnih elemenata za
proračunski model izvesti globalnu jednadžbu konačnih elemenata. Primijeniti osnovne gredne
elemente. Problem diskretizirati s 3 elementa.
Zadano:
0
, , konst. q L EI =

Podjela grede na konačne elemente s pripadnim stupnjevima slobode (proračunski model)
Stupnjevi slobode konačnih elemenata

Geometrijski rubni uvjeti su
( ) ( ) 0 0, 0 w x w x L = = = = .
što vodi na
1 3
0 w w = = .

Svi elementi imaju jednaku duljinu l = L/2.

Tablica podudaranja stupnjeva slobode konačnih elemenata s globalnim stupnjevima slobode
.
Matrica krutosti konačnog elementa 1:− − −
=
l l l l
l l l l
l l l l
l l l l
EI
y
4 6 2 6
6 12 6 12
2 6 4 6
6 12 6 12
2 2
2 3 2 3
2 2
2 3 2 3
1
k ,
koja je nakon uvrštavanja l = L/2
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
EI
y
2 4 4 6 2 2 4 6
4 6 8 12 4 6 8 12
2 2 4 6 2 4 4 6
4 6 8 12 4 6 8 12
2 2
2 3 2 3
2 2
2 3 2 3
1
k
Pomoću tablice podudaranja, matricu krutosti prvog elementa transformiramo u globalne stupnjeve
slobode
3 2 3 2
2 2
3 2 3 2
1
2 2
96 24 96 24
24 8 24 4
96 24 96 24
24 4 24 8
L L L L
L L L L
L L L L
EI
L L L L
⎡ ⎤
− − −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
− ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
k
Matrica krutosti konačnog elementa 2 je brojčano identična onoj prvog elementa, a transformirana u
globalne stupnjeve slobode je
3 2 3 2
2 2
2
3 2 3 2
2 2
96 24 96 24
24 8 24 4
96 24 96 24
24 4 24 8
L L L L
L L L L
EI
L L L L
L L L L
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− − −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥ −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
k
Matrica krutosti konačnog elementa 3 je brojčano identična onoj prvog elementa, a transformirana u
globalne stupnjeve slobode je
3 2 3
3
2 2
3 2 3 2
2 2
96 24 96 24
24 8 24 4
96 24 96 24
24 4 24 8
L L L L
EI
L L L L
L L L L
L L L L
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− − −
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎣ ⎦
k
2
Zbrajanjem ovih matrica krutosti dobivamo globalnu matricu krutosti
3 2 3 2
2 2
3 2 3 3 2 2 3 2
2 2 2 2
3 2 3 3 2 2 3 2
2 2 2 2
3 2 3
2 2
96 24 96 24
24 8 24 4
96 24 96 96 24 24 96 24
24 4 24 24 8 8 24 4
96 24 96 96 24 24 96 24
24 4 24 24 8 8 24 4
96 24 96 24
24 4 24 8
L L L L
L L L L
L L L L L L L L
L L L L L L L L
EI
L L L L L L L
L L L L L L L L
L L L
L L L

− − −− + − − −
− − +
=
− + − + −
− − + +K⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

2
L
L
L


Vektor čvornih sila za prvi element određen je prema
T
z
0
d
l
S
q x =

F N ,
Matrica funkcija oblika jednaka je
− + −
+ − =
2
3 2
3
3
2
2
2
3 2
3
3
2
2
2 3 2 2 3
1
l
x
l
x
l
x
l
x
l
x
l
x
x
l
x
l
x
N .
2 3
2 3
2 3
2
1
0
2 3
0
2 3
2 3
2
3 2
1
2
d
3 2
l
S
x x
l l
x x
x
l l
q x
x x
l l
x x
l l
⎡ ⎤
− +
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− + −
⎢ ⎥
= ⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎣ ⎦

F ,
2 2
1
0 0
2 2
4 2
48 12
2 4
12 48
S
L l
L l
q q
l L
l L
⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
− −
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
= =
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦
F .
Vektor transformiran u globalne stupnjeve slobode glasi
1
S
F
2
1
2
0
4
48
4
48
S g
L
L
L
q
L
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
= ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
FAnalogno za KE 2 i KE 3
2 2
2
0 0
2 2
4 2
48 12
2 4
12 48
S
L l
L l
q q
l L
l L
⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
− −
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
= =
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦
F ,
2
2
0
2
4
48
4
48
S g
L
L
q
L
L
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
= ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
F

2 2
3
0 0
2 2
4 2
48 12
2 4
12 48
S
L l
L l
q q
l L
l L
⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
− −
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
= =
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦
F ,
3
0
2
2
4
48
4
48
S g
L
q
L
L
L
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
= ⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
F .

Zbrajanjem
1 2 3
, i
s g s g s g
F F F dobivamo vektor čvornih sila za proračunski model
2
2 2
0
2 2
2
4
48
4 4
48
q
L L
48
4 4
48 48
4
48
S
L
L
L L
L L
L L
L
L
⎡ ⎤
⎢ ⎥
2
0
2
4
48
2
0
2
0
4
48
S
L
L
L
q
L
L
L
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
F
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
+
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
+ ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
F

Globalni sustav jednadžbi glasi
R KV =
3 2 3 2
2 2
1
3 2 3 3 2
1
2
2 2
2
3 2 3 3 2
2 2
3 2 3 2
2 2
96 24 96 24
24 8 24 4
96 24 192 96 24
0
24 4 16 24 4
0
96 24 192 96 24
0
24 4 16 24 4
0
96 24 96 24
24 4 24 8
L L L L
L L L L
w
L L L L L
w
L L L L L
EI
L L L L L
L L L L L
L L L L
L L L L
ϕ
ϕ
⎡ ⎤
− − −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− − −
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− − −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
− ⎢ ⎥
⎣ ⎦
2
0
3
3
4
4
2
4
48
2
0
2
0
4
48
L
L
L
q
w L
w
L
L
ϕ
ϕ
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
.

Uvođenjem osnovnih (Dirichlet-ovih) rubnih uvjeta globalna jednadžba konačnih elemenata je
2
2
2 3 2
1
2
2
0
3
2 2
4
4
2 3 2
2
2
8 24 4
48
24 192 24
0
2 4 16 4
0
0
24 4 16 24 4 0
24 96 24
4
4 24 8
48
L
L L L
L
L L L
w
L L L
EI q
L L L L L w L
L L L
L
L L L
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎡ ⎤

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
⎢ ⎥
⎣ ⎦
.


5. Za štap pravokutnog poprečnog presjeka opterećenog na uvijanje potrebno je pomoću metode
konačnih elemenata izračunati posmično naprezanje u točki (3b/8, 3a/8). Primijeniti osnovne
pravokutne elemente. Problem diskretizirati s 2 elementa. Napomena: koristite simetriju problema.
Zadano: a, b=2a, GJ

Diferencijalna jednadžba koja opisuje problem
2 2
2 2
2
x y
ψ ψ ∂ ∂
+ = −
∂ ∂Proračunski (diskretizirani) model

Tablica poklapanja globalnih čvornih parametara i onih pojedinih konačnih elemenata

Globalni čvorni parametri 1 2 3 4 5 6
KE 1 1 2 3 4
KE 2 1 2 3 4

Za uvijanje štapova neokruglog presjeka vrijedi da je St'Venant-ova funkcija naprezanja jedanaka
nuli na slobodnim plohama. Iz ovoga mogu se napisati osnovni (Dirichlet-ovi) rubni uvjeti za
diskretizirani model:
3 4 5 6
0, 0, 0, 0 ψ ψ ψ ψ = = = = .
Za osnovni pravokutni element prema slici matrica krutosti jednaka je


( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2
2 2 2
1
6
2 2 2
2 2
a b a b a b b a
a b a b b a a b
ab
a b b a a b a b
b a a b a b a b
⎡ ⎤
+ − − + −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− + − − +
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
− + − + −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− − + − +
⎣ ⎦
k
2
2

KE 1:
Mjere konačnog elementa 1 su prema slici: , gdje su zadane mjere presjeka.
Uvođenjem omjera stranica presjeka b=2a dobivaju se mjere konačnih elemenata za stvaranje
matrice krutosti.
ˆ
ˆ / 8, / 4 a b b a = =
ˆ
ˆ , a b
ˆ ˆ / 4, / 4 a a b a = = .
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2
16 16 16 16 16 16 16 16
2 2 2
16 16 16 16 16 16 16 16
1
6
2 2 2
4 4
16 16 16 16 16 16 16 16
2 2
16 16 16 16 16 16
a a a a a a a a
a a a a a a a a
a a
a a a a a a a a
a a a a a a
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
+ − − + −
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎛ ⎞ ⎛
− + − − +
⎜ ⎟ ⎜
⎝ ⎠ ⎝
=
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
− + − + −
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎛ ⎞
− − + −
⎜ ⎟
⎝ ⎠
k
22 2
2
16 16
a a
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎛ ⎞
+
⎢ ⎥ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎣ ⎦
,
2 2 2 2
2 2 2 2
1
2
2 2 2 2
2 2 2 2
4 2
16 16 16 16
4 1 2 1
4 2
1 4 1 2
1 1
16 16 16 16
2 1 4 1 6
6
2 4
16 1 2 1 4 16 16 16 16
2 4
16 16 16 16
a a a a
a a a a
a
a a a a
a a a a
⎡ ⎤
− − −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− − − ⎡ ⎤
⎢ ⎥
− − −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− − −
⎢ ⎥
= ⎢ ⎥ =
⎢ ⎥ − − −
⎢ ⎥
− − −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− − −
⎣ ⎦
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− − −
⎢ ⎥
⎣ ⎦
k
.

Vektor čvornih opterećenja uslijed „ f “ iz diferencijalne jednadžbe izračunava se prema
1
2
3
4
d d
a b
S
a b
N
N
f y x
N
N
− −
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
∫ ∫
F .

Formulacija ovog končnog elementa je izvedena prema parcijalnoj diferencijalnoj jednadžbi oblika
2 2 2
2 2
;
i i
f f
x x x y
φ φ φ ∂ ∂ ∂
− = + = −
∂ ∂ ∂ ∂
.

Usporedbom ove i diferencijalne jedndžbe koja opisuje uvijanje štapova neokruglog presjeka,
vidljivo je da je „ f “ jednako 2!
Pomoću ovog možemo izračunati
( )( )
( )( )
( )( )
( )( )
2
1
1
1
1
2 d d
1 8
4
4 4
1
a b
S
a b
a x b y
a x b y
a
y x
a a
a x b y
a x b y
− −
⎡ ⎤ − −
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
+ −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
= =
⎢ ⎥
⎢ ⎥ + +
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− +
⎢ ⎥ ⎣ ⎦
⎣ ⎦
∫ ∫
F .

Pomoću tablice poklapanja globalnih čvornih parametara i onih konačnog elementa transformiramo
matricu krutosti i vektor čvornih opterećenja
1
4 1 0 0 2 1
1 4 0 0 1 2
0 0 0 0 0 0
1
0 0 0 0 0 0 6
2 1 0 0 4 1
1 2 0 0 1 4
g
− − − ⎡ ⎤
⎢ ⎥
− − −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− − −
⎢ ⎥
− − −
⎣ ⎦
k
,
2
1
1
1
0
0 8
1
1
S g
a
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
F .

Za konačni element 2 matrica krutosti i vektor čvornih opterećenja su isti pa su transformirani u
globalne čvorne parametre
2
0 0 0 0 0 0
0 4 1 2 1 0
0 1 4 1 2 0
1
0 2 1 4 1 0 6
0 1 2 1 4 0
0 0 0 0 0 0
g
⎡ ⎤
⎢ ⎥
− − −
⎢ ⎥
⎢ ⎥ − − −
=
⎢ ⎥
− − −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− − −
⎢ ⎥
⎣ ⎦
k
,
2
2
0
1
1
1 8
1
0
S g
a
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
F .
Zbrajanjem ovih transformiranih matrica krutosti dobivamo globalnu matricu krutosti

4 1 0 0 0 1
1 8 1 2 2 2
0 1 4 1 2 0
1
0 2 1 4 1 0 6
2 2 2 1 4 1
1 2 0 0 1 4
− − ⎡ ⎤
⎢ ⎥
− − − − −
⎢ ⎥
⎢ ⎥ − − −
=
⎢ ⎥
− − −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− − − − −
⎢ ⎥
− − −
⎣ ⎦
K
,
2
1
2
1
1 8
2
1
S
a
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
F .
Od rubnih uvjeta postoje samo osnovni (zadane vrijednosti funkcije) pa nakon uvođenja tih r.u.
jednadžbe konačnih elemenata su
2
1
2
4 1 1
1 8 2 8
a
ψ
ψ
− ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡
=
⎢ ⎥

⎢ ⎥ ⎢


⎣ ⎦ ⎣ ⎣ ⎦ ⎦
.
Rješenje je
1 2
2
15
62
27
124
a
ψ
ψ
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎡ ⎤
= ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
.
Posmično naprezanje u bilo kojoj točci presjeka ima dvije komponente, i
zx zy
τ τ koje izračunavamo
prema
zx
G
y
ψ
τ ϑ

=

,
zy
G
x
ψ
τ ϑ

= −

.
Za funkciju naprezanja vrijedi ( ) , x y ψ ψ = , a po konačnom elementu je
( )
1 1 2 2 3 3 4 4
, x y N N N N ψ ψ ψ ψ ψ = + + + .

Derivacije su
( )
3 1 2 4
1 2 3
,
N N N N
x y
4
x x x x x
ψ
ψ ψ ψ ψ
∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= + + +
∂ ∂ ∂ ∂ ∂
,
( )
3 1 2 4
1 2 3
,
N N N N
x y
y y y y
4
y
ψ
ψ ψ ψ ψ
∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= + + +
∂ ∂ ∂ ∂ ∂
.
Točka (3b/8, 3a/8) je unutar KE 1, za koji su čvorni parametri prema tablici poklapanja
1 2
15
62
27
124
0
0
a
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
ψ .
Deriviranjem funkcija oblika jer su pridružene čvornim parametrima različitim od 0
dobivamo vrijednosti derivacije
1
i N N
2
i
x y
ψ ψ ∂ ∂
∂ ∂
u zadanoj točki
3 3
,
8 8
0.015
b a
a
x
ψ ∂
= −

,
3 3
,
8 8
0.4506
b a
a
y
ψ ∂
= −

.
Posmično naprezanje u zadanoj točki je
0.4506
0.015
G a ϑ
− ⎡ ⎤
=
⎢ ⎥
⎣ ⎦
τ .
Rješenja ispita 10.07.2006. iz kolegija
NUMERIČKE METODE U STROJARSTVU

1. Za gredu zadanu i opterećenu prema slici potrebno je koristeći Rayleigh-Ritz-ovu metodu
odrediti progib na mjestu djelovanja sile F i raspodjelu momenata savijanja. Za funkciju progiba
pretpostaviti jednu od ponuđenih:
1.
2
1 2
( ) w x a x a x = +
3
, 2.
1 2
2
( ) sin w x a x a
L
π ⎛ ⎞
= +
⎜ ⎟
⎝ ⎠
.
Zadano:
0 0
, , 2 , konst. q L F q L EI = =


○Geometrijski rubni uvjeti:
d
( 0) 0, ( 0) 0, ( )
d
w
w x x w x L 0
x
= = = = = = .
1.
2 3
1 2
( ) w x a x a x = + :
1 2
0 0 0 a a = + zadovoljeno,
1 2
0 2 0 3 0 a a = + zadovoljeno,
zadovoljeno samo za
2
1 2
0 a L a L = +
3
L
1 2
a a = − .
2.
1 2
2
( ) sin w x a x a
L
π ⎛ ⎞
= +
⎜ ⎟
⎝ ⎠
:
1
2
0 sin 0 a
L
π ⎛ ⎞
=
⎜ ⎟
⎝ ⎠
2
a +
zadovoljava,
1
2 2
0 cos a
L L
π π ⎛


⎝ ⎠
0


ne zadovoljava!
Odabrana funkcija je pod 1. oblika
( )
2 3 3
2 2 2
( ) w x a Lx a x a x Lx = − + = −
2

Funkcional za zadanu gredu je
[ ]
2
2
2
2
3
0 0
1 d
2 dx
L L
L
z
w
EI dx q wdx F
⎛ ⎞
Π = − −
⎜ ⎟
⎝ ⎠
∫ ∫
w
( ) ( ) ( ) ( )
2
3 2 3 2
2 2 0 2 2
3 0 0
1
6 2
2
L L
L
x
EI a x L dx q a x Lx dx Fa x Lx
L
⎡ ⎤
Π = − − − − −
⎣ ⎦
∫ ∫

( ) ( ) ( )
2 2 2 4 3 3 2 0 2
2 2 2 0
3 0 0
1
36 24 4 2
2
L L
L
q a
EIa x xL L dx x Lx dx a q L x Lx
L
⎡ ⎤
Π = − + − − − −
⎣ ⎦
∫ ∫

3 2
3 2 5 4
2 2 0 2
2 2 0
2
0 0
3
1 2
36 24 4 2
2 3 2 5 4 3 3
L L
L
q a x x x x L L
EIa L xL L a q L L
L
2
⎡ ⎤
⎛ ⎞
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
Π = − + − − − − ⎢ ⎥ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎢ ⎥ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎝ ⎠
⎣ ⎦

( )
5 5 3 3
2 3 3 3 0 2
2 2
1 8
12 12 4 2
2 5 4
q a L L L L
EIa L L L a q L
L
⎛ ⎞ ⎛
Π = − + − − − −
⎜ ⎟ ⎜
⎝ ⎠ ⎝
0
4
27 9
4 4
2 3 0 2 2 0
2
8
2
20 27
q a L a q L
EIa L Π = + +
2
0
a
∂Π
=


4 4
3 0 0
2
8
4 0
20 27
q L q L
EIa L + + =
0
2
187
4 27 20
q L
a
EI

= −
⋅ ⋅ ⋅

2
0
1
187
4 27 20
q L
a
EI

=
⋅ ⋅ ⋅

2
2 3 0 0
187 187
( )
4 27 20 4 27 20
q L q L
w x x x
EI EI
⋅ ⋅
= −
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
.
2 3
4
0
187
( )
2160
q L x x
w x
EI L L
⎡ ⎤
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= −
⎢ ⎥
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎢ ⎥
⎣ ⎦

2 3
4 4
0 0
187 187 2 2 2
( )
3 2160 3 3 2160 27
q L q L L
w
EI EI
⎡ ⎤
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= − =
⎢ ⎥
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎢ ⎥
⎣ ⎦
4

Moment savijanja:
2
2
d
d
y
w
M EI
x
= − .
4 2
0 0
2 3
187 187 2 6
( ) 2 6
2160 2160
y
q L q L x x
M x
L L L
⎡ ⎤
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎡ ⎤
= − − = − +
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎣ ⎦
⎣ ⎦
.

2. Za gredu zadanu i opterećenu prema slici potrebno je koristeći metodu konačnih razlika odrediti
moment savijanja u točki x = L. Problem diskretizirati s n=5 jednako razmaknutih čvorova.
Zadano:
0 0
, , , konst. q L F q L EI = =


○Geometrijski rubni uvjeti:
d
( 0) 0, ( 0) 0, ( ) 0, ( 2 ) 0
d
w
w x x w x L w x L
x
= = = = = = = = .
○Prirodni rubni uvjeti:
5
( 2 ) M x L M 0 = = = .
Čvorovi konačnih razlika:

2
4 2
L L
x Δ = =
Diferencijske jednadžbe po čvorovima:
Čvor 2:

( )
i i i i
F
x
w w w
3
2 1
4 7
Δ
= + −
+ +
EI

( )
F
EI
x
w w w
3
4 3 2
4 7
Δ
= + − , ,
0 0 0
3 F q L q x q x = + Δ = Δ
( )
4
0
2 4
7 3
q x
w w
EI
Δ
+ =

Čvor 4:

( )
i i i i
F
x
w w w
3
2 1
4 5
Δ
= + −
+ +
EI

( )
3
4 2
5
x
w w F
EI
Δ
+ = , ,
0 0 0
3 F q L q x q x = + Δ = Δ
( )
4
4 2 0
5 3
x
w w q
EI
Δ
+ =
Rješenje jednadžbi je
( ) ( )
4 4
0 0
2 4
6 9
,
16 17 16 17
q x q x
w w
EI EI
Δ Δ
= =
⋅ ⋅


Moment savijanja na mjestu x=L jednak je prema
( )
2
1 1
2
x
w w w
EI M
i i i
i
Δ
+ −
− =
+ −

4
0
2 2 3 4
3 0 2 2
6 9
2 15 16 17 16 17
68
2 2
q L
w w w EI
M EI EI q L
L L
⎛ ⎞
+
⎜ ⎟
− + ⋅ ⋅
⎝ ⎠
= − = − = −
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠


3. Za homogenu pravokutnu ploču zadanu i opterećenu prema slici potrebno je koristeći metodu
konačnih volumena postaviti sustav jednadžbi. Problem diskretizirati s 2x2 konačna volumena.
Zadano: 40 , 1, 2 . q ρ λ = = =
Rubni uvjeti su:
( ) 0, 200
T
y y
x
λ

=

,
( ) , 0 200
T
x x
y
λ

=

,
( ) 2, 200 40 T y y = − , T(x,1) = 100x - 10x
2
.

Podjela ploče na konačne volumene

Jednadžba konačnog elementa
T T T T
x x y y
e w
n s
q
y y x x
ρ
λ
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ∂ ∂ ∂ ∂ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
Δ − Δ + Δ − Δ = − Δ
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
∂ ∂ ∂ ∂
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
V
KV 1:

2 1
1
e
T T T
x
− ∂ ⎛ ⎞
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
3 1
0.5
n
T T T
y
⎛ ⎞ − ∂
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
1 1
200 200 0.25 25
2
w
T
y
x λ
∂ ⎛ ⎞
= = ⋅ =
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
1 1
200 200 0.5 50
2
s
T
x
y λ
⎛ ⎞ ∂
= = ⋅ =
⎜ ⎟

⎝ ⎠

( )
3 1
2 1
40
0.5 1 25 0.5 50 1 0.5 1
0.5 2
T T
T T

− + − ⋅ − ⋅ = − ⋅ ,

1 2 3
2.5 0.5 2 52.5 T T T − + + = .
KV 2:

2 2 2
200 0.25 40 10
0.5 0.5 0.5
e
e
T T T T T
x
− ⋅ − − − ∂ ⎛ ⎞
= = =
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
4 2
0.5
n
T T T
y
⎛ ⎞ − ∂
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
2 1
1
w
T T T
x
− ∂ ⎛ ⎞
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
1 1
200 200 1.5 150
2
s
T
x
y λ
⎛ ⎞ ∂
= = ⋅ =
⎜ ⎟

⎝ ⎠

( )
2
4 2 2 1
10
40
0.5 1 0.5 150 1 0.5 1
0.5 0.5 1 2
T
T T T T

− −
+ − ⋅ − ⋅ = − ⋅ ,

1 2 4
0.5 3.5 2 130 T T T − + = .
KV 3:

4 3
1
e
T T T
x
− ∂ ⎛ ⎞
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
2
3 3
100 0.5 10 0.5 47.5
0.25 0.25 0.25
n
n
T T T T T
y
⎛ ⎞
3
− ⋅ − ⋅ − − ∂
= = =
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
1 1
200 200 0.75 75
2
w
T
y
x λ
∂ ⎛ ⎞
= = ⋅ =
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
3 1
0.5
s
T T T
y
⎛ ⎞ − ∂
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠

4 3 3 3 1
47.5 40
0.5 1 75 0.5 1 0.5 1
1 0.25 0.5 2
T T T T T − − −
+ − ⋅ − ⋅ = − ⋅ ,

1 3 4
2 6.5 0.5 162.5 T T T − + = − .KV 4:

4 4 4
200 40 110
0.5 0.5 0.5
e
e
T T y T T T
x
− − − − ∂ ⎛ ⎞
= = =
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
2
4 4 4
100 1.5 10 1.5 127.5
0.25 0.25 0.25
n
n
T T T T T
y
− ⎛ ⎞ ⋅ − ⋅ − − ∂
= = =

⎝ ⎠
⎜ ⎟
,
4 3
1
w
T T T
x
− ∂ ⎛ ⎞
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠
,
4 2
0.5
s
T T T
y
⎛ ⎞ − ∂
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠

4 3 4 4 4 2
110 127.5 40
0.5 1 0.5 1 0.5 1
0.5 0.25 1 0.5 2
T T T T T T − − − −
+ − − ⋅ = − ⋅ ,

2 3 4
2 0.5 7.5 630 T T T + − = − .

1
2
3
4
2.5 0.5 2 0 52.5
0.5 3.5 0 2 130
2 0 6.5 0.5 162.5
0 2 0.5 7.5 630
T
T
T
T
− ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎢ ⎥ ⎢ ⎥
=
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ − −
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
− −
⎣ ⎦ ⎣ ⎦
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦


4. Za gredu zadanu i opterećenu prema slici potrebno je pomoću metode konačnih elemenata za
proračunski model izvesti globalnu jednadžbu konačnih elemenata. Primijeniti osnovne gredne
elemente. Problem diskretizirati s 3 elementa.
Zadano:
0
, , konst. q L EI =

Podjela grede na konačne elemente s pripadnim stupnjevima slobode (proračunski model)
Stupnjevi slobode konačnih elemenata

Geometrijski rubni uvjeti su
( ) ( ) 0 0, 0 w x w x L = = = = .
što vodi na
1 3
0 w w = = .

Svi elementi imaju jednaku duljinu l = L/2.

Tablica podudaranja stupnjeva slobode konačnih elemenata s globalnim stupnjevima slobode
.
Matrica krutosti konačnog elementa 1:− − −
=
l l l l
l l l l
l l l l
l l l l
EI
y
4 6 2 6
6 12 6 12
2 6 4 6
6 12 6 12
2 2
2 3 2 3
2 2
2 3 2 3
1
k ,
koja je nakon uvrštavanja l = L/2
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
EI
y
2 4 4 6 2 2 4 6
4 6 8 12 4 6 8 12
2 2 4 6 2 4 4 6
4 6 8 12 4 6 8 12
2 2
2 3 2 3
2 2
2 3 2 3
1
k
Pomoću tablice podudaranja, matricu krutosti prvog elementa transformiramo u globalne stupnjeve
slobode
3 2 3 2
2 2
3 2 3 2
1
2 2
96 24 96 24
24 8 24 4
96 24 96 24
24 4 24 8
L L L L
L L L L
L L L L
EI
L L L L
⎡ ⎤
− − −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
− ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
k
Matrica krutosti konačnog elementa 2 je brojčano identična onoj prvog elementa, a transformirana u
globalne stupnjeve slobode je
3 2 3 2
2 2
2
3 2 3 2
2 2
96 24 96 24
24 8 24 4
96 24 96 24
24 4 24 8
L L L L
L L L L
EI
L L L L
L L L L
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− − −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥ −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
k
Matrica krutosti konačnog elementa 3 je brojčano identična onoj prvog elementa, a transformirana u
globalne stupnjeve slobode je
3 2 3
3
2 2
3 2 3 2
2 2
96 24 96 24
24 8 24 4
96 24 96 24
24 4 24 8
L L L L
EI
L L L L
L L L L
L L L L
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− − −
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎣ ⎦
k
2
Zbrajanjem ovih matrica krutosti dobivamo globalnu matricu krutosti
3 2 3 2
2 2
3 2 3 3 2 2 3 2
2 2 2 2
3 2 3 3 2 2 3 2
2 2 2 2
3 2 3
2 2
96 24 96 24
24 8 24 4
96 24 96 96 24 24 96 24
24 4 24 24 8 8 24 4
96 24 96 96 24 24 96 24
24 4 24 24 8 8 24 4
96 24 96 24
24 4 24 8
L L L L
L L L L
L L L L L L L L
L L L L L L L L
EI
L L L L L L L
L L L L L L L L
L L L
L L L

− − −− + − − −
− − +
=
− + − + −
− − + +K⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

2
L
L
L


Vektor čvornih sila za prvi element određen je prema
T
z
0
d
l
S
q x =

F N ,
Matrica funkcija oblika jednaka je
− + −
+ − =
2
3 2
3
3
2
2
2
3 2
3
3
2
2
2 3 2 2 3
1
l
x
l
x
l
x
l
x
l
x
l
x
x
l
x
l
x
N .
2 3
2 3
2 3
2
1
0
2 3
0
2 3
2 3
2
3 2
1
2
d
3 2
l
S
x x
l l
x x
x
l l
q x
x x
l l
x x
l l
⎡ ⎤
− +
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− + −
⎢ ⎥
= ⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎣ ⎦

F ,
2 2
1
0 0
2 2
4 2
48 12
2 4
12 48
S
L l
L l
q q
l L
l L
⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
− −
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
= =
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦
F .
Vektor transformiran u globalne stupnjeve slobode glasi
1
S
F
2
1
2
0
4
48
4
48
S g
L
L
L
q
L
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
= ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
FAnalogno za KE 2 i KE 3
2 2
2
0 0
2 2
4 2
48 12
2 4
12 48
S
L l
L l
q q
l L
l L
⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
− −
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
= =
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦
F ,
2
2
0
2
4
48
4
48
S g
L
L
q
L
L
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
= ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
F

2 2
3
0 0
2 2
4 2
48 12
2 4
12 48
S
L l
L l
q q
l L
l L
⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
− −
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
= =
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦
F ,
3
0
2
2
4
48
4
48
S g
L
q
L
L
L
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
= ⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
F .

Zbrajanjem
1 2 3
, i
s g s g s g
F F F dobivamo vektor čvornih sila za proračunski model
2
2 2
0
2 2
2
4
48
4 4
48
q
L L
48
4 4
48 48
4
48
S
L
L
L L
L L
L L
L
L
⎡ ⎤
⎢ ⎥
2
0
2
4
48
2
0
2
0
4
48
S
L
L
L
q
L
L
L
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
F
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
+
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
+ ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
F

Globalni sustav jednadžbi glasi
R KV =
3 2 3 2
2 2
1
3 2 3 3 2
1
2
2 2
2
3 2 3 3 2
2 2
3 2 3 2
2 2
96 24 96 24
24 8 24 4
96 24 192 96 24
0
24 4 16 24 4
0
96 24 192 96 24
0
24 4 16 24 4
0
96 24 96 24
24 4 24 8
L L L L
L L L L
w
L L L L L
w
L L L L L
EI
L L L L L
L L L L L
L L L L
L L L L
ϕ
ϕ
⎡ ⎤
− − −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− − −
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− − −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
− ⎢ ⎥
⎣ ⎦
2
0
3
3
4
4
2
4
48
2
0
2
0
4
48
L
L
L
q
w L
w
L
L
ϕ
ϕ
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
.

Uvođenjem osnovnih (Dirichlet-ovih) rubnih uvjeta globalna jednadžba konačnih elemenata je
2
2
2 3 2
1
2
2
0
3
2 2
4
4
2 3 2
2
2
8 24 4
48
24 192 24
0
2 4 16 4
0
0
24 4 16 24 4 0
24 96 24
4
4 24 8
48
L
L L L
L
L L L
w
L L L
EI q
L L L L L w L
L L L
L
L L L
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎡ ⎤

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
⎢ ⎥
⎣ ⎦
.


5. Za štap pravokutnog poprečnog presjeka opterećenog na uvijanje potrebno je pomoću metode
konačnih elemenata izračunati posmično naprezanje u točki (3b/8, 3a/8). Primijeniti osnovne
pravokutne elemente. Problem diskretizirati s 2 elementa. Napomena: koristite simetriju problema.
Zadano: a, b=2a, GJ

Diferencijalna jednadžba koja opisuje problem
2 2
2 2
2
x y
ψ ψ ∂ ∂
+ = −
∂ ∂Proračunski (diskretizirani) model

Tablica poklapanja globalnih čvornih parametara i onih pojedinih konačnih elemenata

Globalni čvorni parametri 1 2 3 4 5 6
KE 1 1 2 3 4
KE 2 1 2 3 4

Za uvijanje štapova neokruglog presjeka vrijedi da je St'Venant-ova funkcija naprezanja jedanaka
nuli na slobodnim plohama. Iz ovoga mogu se napisati osnovni (Dirichlet-ovi) rubni uvjeti za
diskretizirani model:
3 4 5 6
0, 0, 0, 0 ψ ψ ψ ψ = = = = .
Za osnovni pravokutni element prema slici matrica krutosti jednaka je


( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2
2 2 2
1
6
2 2 2
2 2
a b a b a b b a
a b a b b a a b
ab
a b b a a b a b
b a a b a b a b
⎡ ⎤
+ − − + −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− + − − +
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
− + − + −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− − + − +
⎣ ⎦
k
2
2

KE 1:
Mjere konačnog elementa 1 su prema slici: , gdje su zadane mjere presjeka.
Uvođenjem omjera stranica presjeka b=2a dobivaju se mjere konačnih elemenata za stvaranje
matrice krutosti.
ˆ
ˆ / 8, / 4 a b b a = =
ˆ
ˆ , a b
ˆ ˆ / 4, / 4 a a b a = = .
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2
16 16 16 16 16 16 16 16
2 2 2
16 16 16 16 16 16 16 16
1
6
2 2 2
4 4
16 16 16 16 16 16 16 16
2 2
16 16 16 16 16 16
a a a a a a a a
a a a a a a a a
a a
a a a a a a a a
a a a a a a
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
+ − − + −
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎛ ⎞ ⎛
− + − − +
⎜ ⎟ ⎜
⎝ ⎠ ⎝
=
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
− + − + −
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎛ ⎞
− − + −
⎜ ⎟
⎝ ⎠
k
22 2
2
16 16
a a
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎛ ⎞
+
⎢ ⎥ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎣ ⎦
,
2 2 2 2
2 2 2 2
1
2
2 2 2 2
2 2 2 2
4 2
16 16 16 16
4 1 2 1
4 2
1 4 1 2
1 1
16 16 16 16
2 1 4 1 6
6
2 4
16 1 2 1 4 16 16 16 16
2 4
16 16 16 16
a a a a
a a a a
a
a a a a
a a a a
⎡ ⎤
− − −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− − − ⎡ ⎤
⎢ ⎥
− − −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− − −
⎢ ⎥
= ⎢ ⎥ =
⎢ ⎥ − − −
⎢ ⎥
− − −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− − −
⎣ ⎦
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− − −
⎢ ⎥
⎣ ⎦
k
.

Vektor čvornih opterećenja uslijed „ f “ iz diferencijalne jednadžbe izračunava se prema
1
2
3
4
d d
a b
S
a b
N
N
f y x
N
N
− −
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
∫ ∫
F .

Formulacija ovog končnog elementa je izvedena prema parcijalnoj diferencijalnoj jednadžbi oblika
2 2 2
2 2
;
i i
f f
x x x y
φ φ φ ∂ ∂ ∂
− = + = −
∂ ∂ ∂ ∂
.

Usporedbom ove i diferencijalne jedndžbe koja opisuje uvijanje štapova neokruglog presjeka,
vidljivo je da je „ f “ jednako 2!
Pomoću ovog možemo izračunati
( )( )
( )( )
( )( )
( )( )
2
1
1
1
1
2 d d
1 8
4
4 4
1
a b
S
a b
a x b y
a x b y
a
y x
a a
a x b y
a x b y
− −
⎡ ⎤ − −
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
+ −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
= =
⎢ ⎥
⎢ ⎥ + +
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− +
⎢ ⎥ ⎣ ⎦
⎣ ⎦
∫ ∫
F .

Pomoću tablice poklapanja globalnih čvornih parametara i onih konačnog elementa transformiramo
matricu krutosti i vektor čvornih opterećenja
1
4 1 0 0 2 1
1 4 0 0 1 2
0 0 0 0 0 0
1
0 0 0 0 0 0 6
2 1 0 0 4 1
1 2 0 0 1 4
g
− − − ⎡ ⎤
⎢ ⎥
− − −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− − −
⎢ ⎥
− − −
⎣ ⎦
k
,
2
1
1
1
0
0 8
1
1
S g
a
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
F .

Za konačni element 2 matrica krutosti i vektor čvornih opterećenja su isti pa su transformirani u
globalne čvorne parametre
2
0 0 0 0 0 0
0 4 1 2 1 0
0 1 4 1 2 0
1
0 2 1 4 1 0 6
0 1 2 1 4 0
0 0 0 0 0 0
g
⎡ ⎤
⎢ ⎥
− − −
⎢ ⎥
⎢ ⎥ − − −
=
⎢ ⎥
− − −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− − −
⎢ ⎥
⎣ ⎦
k
,
2
2
0
1
1
1 8
1
0
S g
a
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
F .
Zbrajanjem ovih transformiranih matrica krutosti dobivamo globalnu matricu krutosti

4 1 0 0 0 1
1 8 1 2 2 2
0 1 4 1 2 0
1
0 2 1 4 1 0 6
2 2 2 1 4 1
1 2 0 0 1 4
− − ⎡ ⎤
⎢ ⎥
− − − − −
⎢ ⎥
⎢ ⎥ − − −
=
⎢ ⎥
− − −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− − − − −
⎢ ⎥
− − −
⎣ ⎦
K
,
2
1
2
1
1 8
2
1
S
a
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
F .
Od rubnih uvjeta postoje samo osnovni (zadane vrijednosti funkcije) pa nakon uvođenja tih r.u.
jednadžbe konačnih elemenata su
2
1
2
4 1 1
1 8 2 8
a
ψ
ψ
− ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡
=
⎢ ⎥

⎢ ⎥ ⎢


⎣ ⎦ ⎣ ⎣ ⎦ ⎦
.
Rješenje je
1 2
2
15
62
27
124
a
ψ
ψ
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎡ ⎤
= ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
.
Posmično naprezanje u bilo kojoj točci presjeka ima dvije komponente, i
zx zy
τ τ koje izračunavamo
prema
zx
G
y
ψ
τ ϑ

=

,
zy
G
x
ψ
τ ϑ

= −

.
Za funkciju naprezanja vrijedi ( ) , x y ψ ψ = , a po konačnom elementu je
( )
1 1 2 2 3 3 4 4
, x y N N N N ψ ψ ψ ψ ψ = + + + .

Derivacije su
( )
3 1 2 4
1 2 3
,
N N N N
x y
4
x x x x x
ψ
ψ ψ ψ ψ
∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= + + +
∂ ∂ ∂ ∂ ∂
,
( )
3 1 2 4
1 2 3
,
N N N N
x y
y y y y
4
y
ψ
ψ ψ ψ ψ
∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= + + +
∂ ∂ ∂ ∂ ∂
.
Točka (3b/8, 3a/8) je unutar KE 1, za koji su čvorni parametri prema tablici poklapanja
1 2
15
62
27
124
0
0
a
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
ψ .
Deriviranjem funkcija oblika jer su pridružene čvornim parametrima različitim od 0
dobivamo vrijednosti derivacije
1
i N N
2
i
x y
ψ ψ ∂ ∂
∂ ∂
u zadanoj točki
3 3
,
8 8
0.015
b a
a
x
ψ ∂
= −

,
3 3
,
8 8
0.4506
b a
a
y
ψ ∂
= −

.
Posmično naprezanje u zadanoj točki je
0.4506
0.015
G a ϑ
− ⎡ ⎤
=
⎢ ⎥
⎣ ⎦
τ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful