Telefon: PEJABAT PELAJARAN Pegawai Pelajaran :01-226631'7 DAERAH JOHOR BAHRU Timbalan PPD :01-2231685 JKR 413, JALAN

GLENDENING, Pejabat Am : 07 -2236332 8O1OO JOHOR BAHRU :07-2268121 Homepej: http://www.ppdjh.edu.my No. Faks : 0l-22358'15

HEM
Rendah

01 -2266345 01 -2266310 07 -2266369 07 -226633'7

Akademik
Pembangunan

E-Mail: admin@ppdjb.edu.my

Kewangan

Menengah

:

O'7-2266339

ICT

01-22663'7 5 01 -22663s1

Rujukan Kami :JPA1002.05/600-10 12/L3 (L5) | 3l JANUARI zOIt Tarikh
Pengetua / Guru Besar Sekolah-sekolah Daerah Johor bahru Tuan,
,

PENGURUSAN MAJLIS KEGIATAN DAKWAH ISLAMIAH SEKOLAH (MAKDIS) JOHOR BAHRU TAHUN 2011 Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk'

Z. 3.

Pihak Pejabat Pelajaran Daerah Johor Bahru mengucapkan tahniah di atas kerjasama tuan dalam menjayakan kegiatan dakwah sekolah tuan pada tahun
201_0.

Sehubungan itu, tuan diminta menyediakan Takwim Pengurusan MAKDIS 1OLL berdasarkan aktiviti-aktiviti cadangan yang dilampirkan, Pihak sekolah diminta menghantarkan sesalinan takwim berkenaan kepada Pejabat Pelajaran Daerah (u.p : Unit Pendidikan Islam).

4.

Bersama-sama ini disertakan beberapa lampiran sebagai panduan : 4.1. Cadangan aktiviti MAKDIS, Pemantauan Musolla Al-Hakim dan Pemantauan Pengurusan Bilik j-QAF. 4.2. Contoh Borang Laporan Aktiviti untuk dikemukakan kepada PPD Johor Bahru,

5.

Segala pertanyaan sila hubungi Ustaz Noraidi Bin Ismail, Penolong Pegawai Pelajaran Pendidikan Islam di talian 0I3 7486432.
Kerjasama tuan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan, terima kasih. Sekian

.BERKHIDMAT UNTUK

N

EGARA"

Saya yang menurut perintah/

(HJ AB. HAFITH BIN ISMAIL)
b,p Pegawai Pelajaran Daerah, Daerah Johor Bahru
ZBI

4

PENGURUSAN AKTIVITI MAKDIS Aktiviti Harian. Sambutan/lhva' 4.1. Yasin & Tahlil 2.1.5.5. Budava Salam Etika Berpakaian 1. 4.9. Ta'limlTazkirah '1 .1 .4.3. 6.1.1 Menvambut Kelahiran 6. Budaya Al Quran 2.3.6. 3. 4. Mengerjakan solat sunat rawatib dan lain-lain 1. i(uliah hrib/Kuliah subuh 2.3 Sekolah dua sesi/Asrama *Sekolah berasrarna Aktiviti Mingguan.2. Keluarqa Sakinah /Baitul Muslim. Usrah 2.2.2.1.'1 .1.1 6.1. Selawat 1.7 Wirid selepas solat 1. Khatam Al Quran 5.2.1 0. Penvembelihan 6. 4 1.1 4. 5. Mauiidur Rasul Maal Hiirah /Muharram Ramadhan Nisfu Sva'ban lsra' dan Mikra ldul Fitri/ ldulAdha 5 | Aktiviti Tahunan.5. P ilan Flaii 6.4. Hafaz zikuldoa avat-avat hafazan 1. Kelas Fardhu Ain SEKOLAH 1.4 Solat Dhuha I Haial 2.5. 6. 4. Khemah lbadah Kursus/Amali.8.1. Ambanq Remaid 6.Lampiran 1 A. Gotono Ro 3.1. Penerbitan Risalah/Buletin Aktiviti Hari-hari Kebesaran lslam: 4.1.3.1. Solat Fardu beriemaah 1.'1.1 . 4. Solat Haiat 3.'1.3. Pengurusan Jenazah .2. 1 . ektiviii Buianan. Qiamullail 5.3.

3.5. JPN Johor JPN Puiau Financ t t+ Kebanqsaan PENGURUSAN BtLtK j_QAF Mei/Jun BIL ! PERINGKAT Sekolah Daerah / zon Negeri --TTARIKAH i Mac .Oqos September - Oktober SPI.AH TINDAKAN Guru besar i Penoetua Zon / PPD Februari/Mac MaciApril April z zon lDaerah Negeri SPl. JPN Johor- . u. renquKunan $olat Berkesan 7. JPN Johor C' TAKWIM MAJLIS TADARUS AL-QURAN SEKOLAH-SEKOLAH (MTOSS) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KE-37 2A11M11432H BIL 1 PERINGKAT Sekolah TARIK. (Rintis) R TAKryIM PEMANTAUAN] MUSOLLA AL-ItAKIM SEKOLAH KEBANGSAAN DAN SEKOLAH MENENGAH JABATAN PELAJARAN JOHOR 2011 PERINGKAT Sekolah Daerah / zon TARIKAH TINDAKAN Guru besar / Jun . Standard Sahsiah pelajar MrrslimlS5PM. Bersuci I azan t\aowan neptmplnan lslam 6.r+.5. l renguKunan Sanstan Pejajar z. Benqi ZinalAnda Brlak l-uhi Zrna 7. tat'tsln At-uuran: latwtd / iaranrrm SEKOLAH Sekolah Menenqah Sek Nrlanennah R SaK Kah SM&SK Qekoiah Keb.) J Jun .4.z.3.Ogcs September - oktcber- SPl. /.BIL AKTIVITI 7 6. Sekoiah Penyayang o.Mer rtrunaK^r\r Guru besar /^/ LJr)l\ a I .i 7. Solat ldul Fitri / tdulAdha Program Khas.

E. FORMAT LAPORAN AKTIVITI Lampiran 2 Nama sekolah BIL 1 PERKARA NAMA PROGRAM AKTiVITI TARIKH TEMPAT IVIATLAMAT MAKLUMAT 2 J 4 tr o 7 a O OBJEKTIF SASARAN kn e naNtI vv lttlaED \ Qt tvIULt r \vv unt KEKUATAN KELEMAHAN CADANGAN HLJ\AfuIiJANbAI KAI\ '10 11 Disediakan oleh: Disahkan oleh .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful