TEORI PENGAJIAN MALAYSIA

1.0

Pengenalan

Feminisme adalah sebuah gerakan wanita yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak yang sama seperti apa yang telah diperoleh golongan lelaki. Teori ini wujud kesan daripada gerakan yang berkaitan dengan era pencerahan di Eropah ynag telah dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montayu dan Marquis de Condoreet. Pada masa dahulu, wanita ini dilihat sebagai golongan yang paling bawah dan mereka tidak mempunyai apa-apa keistimewaan melainkan sebagai hamba pemuas nafsu sahaja. Dari sudut sejarah Islam pula, pada zaman jahiliah, golongan wanita sering ditindas yang mana anak-anak perempuan yang baru dilahirkan akan ditanam hiduphidup kerana bapa mereka akan malu dan hina jika masyarakat mengetahui mereka mempunyai anak perempuan. Disamping itu juga, walaupun terdapat ibu bapa yang tidak membunuh anak perempuan mereka, anak-anak tersebut akan dihantar ke suatu pusat perlindungan namun begitu, anak-anak perempuan tersebut akan dijadikan hamba-hamba seks kepada lelaki arab jahiliah apabila mereka meningkat dewasa. Walaubagaimanapun setelah kedatangan Islam di seluruh dunia, Islam telah melarang umatnya untuk merendahkan martabat wanita akan tetapi meletakkan wanita di tempat yang tinggi setanding dengan lelaki kerana Allah telah menciptakan manusia ini adalah berpasang-pasangan dan perlu saling menghormati. Dalil kepada keterangan ini ialah: ³ Dan segala sesuatu Kami menciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.´1

1

Al-Quran. Surah Adz-Dzaariyat: Ayat 49 dan Surah Yassin: Ayat 36.

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

1

TEORI PENGAJIAN MALAYSIA

Walaubagaimanapun, kaum wanita telah mula bangkit untuk mendapatkan hakhak mereka seperti kaum lelaki. Teori-teori Feminisme gelombang pertama lebih menekankan kepada pertanyaan yang bersifat sosialogi serta peranan wanita di dalamnya. Selama itu juga, dilihat bagaimana peranan sistem patriarki di dalam menyekat kemajuan wanita pada masa itu2. Patriarki dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang mana lelaki mendominasi wanita atau satu sistem sosial yang mana golongan lelaki atau bapa akan menjadi ketua keluarga serta mempunyai autoriti terhadap golongan wanita dan anak-anak. Jika dilihat budaya masyarakat di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India, amalan patriarki ini masih wujud di mana golongan lelaki atau bapa akan bertindak sebagai pembuat keputusan di dalam bab perkahwinan atau pun upacara tertentu3. Oleh yang demikian jelas dapat dilihat bahawa amalan patriarki ini telah menimbulkan perjuangan golongan wanita yang menginginkan lebih kebebasan daripada golongan lelaki. Antara penindasan terhadap golongan wanitta yang sering berlaku ialah gangguan seksual. Gangguan seksual ini sering berlaku di tempat-tempat awam, institusi pendidikan serta di tempat kerja. Gangguan seksual menurut (Wilson, 1995), beliau menyatakan bahawa gangguan seksual dikaitkan dengan perilaku lelaki yang berbentuk seksual dan biasanya berlandaskan kepada kuasa jawatan yang disandang oleh lelaki berkenaan. Maksud ini tidak dapat digambarkan dengan jelas tetapi dapat dilihat dari segi beberapa aspek iaitu aspek kelakuan berbentuk seksual, kelakuan tidak dikehendaki, boleh mengancam pekerjaan mangsa serta mewujudkan persekitaran yang bermusuhan.

2 3

Gadis Arivia (2006). Feminisme Sebuah Kata Hati. Hal: 18. Yeap Joo Kim (2006). The Patriarch. Hal: 55.

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

2

TEORI PENGAJIAN MALAYSIA

2.0

Gangguan Seksual 2.1 Tempat - tempat awam Gangguan seksual boleh berlaku dalam pelbagai keadaan. Kebiasaannya, tetapi tidak selalu, pemangsa adalah berada dalam keadaan yang mempunyai kuasa atau kelebihan terhadap mangsa, bergantung kepada perbezaan umur, sosial, politik, pendidikan atau hubungan pekerjaan. Pemangsa boleh menjadi sesiapa sahaja seperti klien, pekerja atasan atau majikan, pensyarah atau guru, pelajar serta orang asing yang tidak dikenali. Mangsa tidak semestinya orang yang menerima gangguan secara sentuhan sahaja tetapi bergantung kepada individu tersebut yang menilai perbuatan seseorang terhadap mereka seperti tidak senonoh dan mereka berasa tidak selesa dengan tindakan yang diterima oleh mereka. ³It can result from a situation where one thinks he/she making themselves clear, but is not understood the way they intended. The misunderstanding can either be reasonable or unreasonable. An example of an unreasonable is when a man holds certain stereotypical view of a women such that he did not understand the woman¶s explicit message to stop.(Heyman, 1994). Pemangsa mungkin sepenuhnya tidak menyedari bahawa tingkah laku mereka adalah tidak senonoh dan menyumbang kepada gangguan seksual dan tidak mengetahui perbuatan mereka melanggar undang-undang. Gangguan seksual boleh berlaku di mana-mana sahaja termasuk tempat awam seperti taman rekreasi, pasaraya, tempat beriadah dan lain-lain. Gangguan seksual di tempat awam atau gangguan jalanan boleh didefinisikan sebagai insiden kesalahan terhadap ruang peribadi wanita oleh individu atau sekumpulan lelaki dimana dengan tidak diundang mereka melakukan pergerakan, kata-kata kotor atau lucah, menghina

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

3

TEORI PENGAJIAN MALAYSIA

wanita, serta simbol seks atau lucah di tempat awam. Street harrasment teaches ³women that they belong to the private sphere of the home, not the public world of streets.´4 Tempat awam dikelaskan sebagai tempat yang terbuka kepada komuniti atau orang ramai keseluruhannya, dalam pada itu, kebiasaannya tempat awam adalah tempat yang kurang mesra terhadap wanita dan kanak-kanak perempuan. Kebanyakan tempat-tempat awam didominasi untuk lelaki.5 Apa yang menyebabkan peningkatan terhadap fenomena yang tidak diingini ini adalah hasil daripada perbandaran, pembangunan dan modenisasi yang semakin mengambil tempat di Malaysia. Gangguan seksual di tempat awam dilihat sebagai cara yang kejam dari pendominasian lelaki dan pengawalan terhadap wanita. Tetapi, gangguan seksual di tempat awam ini tidak dititikberatkan oleh masyarakat sebagai masalah yang besar. Mungkin ini adalah kerana kebanyakan institusi-institusi kerajaan dan swasta dikawal atau diketuai oleh lelaki dan mereka seolah-olah tidak menekankan tentang masalah ini yang menyebabkan gangguan seksual. Berdasarkan kajian yang bertajuk ³Sexual Harrasment in Public Places´ oleh Madhuri Sight et.al (1994) menyatakan dalam hasil kajian mereka 49% daripada responden lelaki menyatakan bahawa mereka pernah mengganggu wanita dari segi fizikal dan perkataan atau pengucapan di tempat-tempat awam. Dinyatakan juga dalam kajian tersebut, 49% daripada responden wanita mengatakan mereka pernah diganggu secara seksual di tempat awam. Lelaki yang melakukan gangguan atau kesalahan ini menyatakan mereka sukakannya, berasa µmacho¶ dan berpuas hati dengan tindakan

4 5

Karen A. Foss, (1999), Feminist Rhetorical Theories, United States of America: SAGE Publication, Inc, hlm 46 Ibid, hlmn 46

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

4

TEORI PENGAJIAN MALAYSIA

mereka. Masyarakat tidak boleh menyalahkan mangsa dengan mengeluarkan komenkomen seperti ³Kenapa awak berpakaian dengan tidak senonoh?´, ³Kenapa awak keluar bersendirian?´ serta ³Kenapa awak berjalan bersendirian di kawasan yang gelap?´ Penyataan-penyataan yang menyalahkan wanita berpakaian, berjalan bersendirian serta berjalan di kawasan yang gelap adalah tidak berasas sama sekali kerana gangguan seksual ini juga berlaku di tempat-tempat awam. Kejadian ini boleh berlaku pada siang hari yang cerah, tempat orang ramai lalu lalang serta mereka yang berpakaian sopan, menutup aurat juga tetap menjadi mangsa gangguan seksual oleh lelaki. Ini adalah kerana lelaki menganggap mereka mempunyai kuasa yang besar terhadap wanita dan sifat semulajadi wanita yang lemah menjadikan mereka berasa mereka mampu untuk melakukan perkara sedemikian terhadap wanita atau dikatakan kekuasaan lelaki terhadap wanita seperti yang wujud di dalam sistem patriarki yang mewujudkan penindasan terhadap golongan wanita melalui gangguan seksual. Street harrasment is about power, not sexual attraction.6 Bagi beribu-ribu wanita yang menjadi mangsa gangguan seksual di tempat awam setiap hari, adalah tidak memeranjatkan jika masalah gangguan ini diertikan menjadi risiko kepada masalah yang lebih besar seperti rogol. Ketakutan ini mendiami setiap kehidupan wanita dan menghakis rasa selamat mereka. Pihak-pihak betanggungjawab sepatutnya mengambil langkah yang relevan dalam menangani masalah gangguan seksual di tempat awam ini untuk menghilangkan rasa takut dalam kalangan wanita untuk menjalani kehidupan sosial di tempat-tempat awam. Seperti di New York, mereka menubuhkan satu laman web untuk mangsa-mangsa gangguan seksual mengambil gambar pengganggu dan memuat naik
6

Holly Kearl (2010), Stop Street Harrasment: Making Public Places Safe and Welcoming for Women, United States of America: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

5

TEORI PENGAJIAN MALAYSIA

gambar tersebut di laman web tersebut dan pihak-pihak yang berwajib akan mengambil tindakan mencuba untuk mencari pesalah berkenaan. Laman web ini telah mendapat sambutan yang hangat dari wanita-wanita di sana. Malaysia sepatutnya menjalankan lebih banyak tindakan yang sepatutnya untuk mengurangkan masalah gangguan seksual ini dalam kalangan wanita-wanita di Malaysia.

2.2

Ganguan Seksual Di Intitusi Pendidikan (Pusat Pengajian Tinggi) Pusat pengajian tinggi, merupakan sebuah tempat untuk menimba ilmu malahan

intitusi pendidikan ini boleh dijadikan model kepada masyarakat. Hal ini kerana, matlamat sesebuah intitusi pendidikan adalah untuk mencapai tahap akdemik, produktiviti, merit, dan kesaksamaan berada pada tahap maksimum bagi semua yang terlibat dalam lingkungan tersebut, contohnya, penuntut, fakulti mahupun pentadbir dalam intitusi tersebut. Namun begitu, kejadian gangguan seksual boleh menggugat pencapaian kepada matlamat tersebut. Hakikatnya, isu gangguan seksual di pusat pengajian tinggi di negara kita telahpun dikesan pada akhir tahun 1980-an (Badriyah, 1988). Gangguan seksual boleh dibahagikan kepada dua iaitu bentuk ancaman dan persekitaran tidak selesa. Dalam konteks akademik sesuatu tingkah laku akan dianggap sebagai sebuah ancaman apabila perkara tidak diingini, berunsur seksual, dan perkara itu dijadikan sebagai syarat untuk membuat keputusan ke atas status pengajian penuntut tersebut. Situasi ini biasanya berlaku kepada penuntut intitusi pengajian tinggi yang mana, pemangsa biasanya ialah golongan pensyarah. Berbeza dengan ancaman

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

6

TEORI PENGAJIAN MALAYSIA

persekitaran tidak selesa pula berlaku apabila ganguan tingkah laku yang berlaku dalam bilik-bilik kuliah, kaki lima mahupun asrama dan lain-lain tempat lagi. Hal ini diperkuatakan lagi dengan kajian oleh Badriyah pula menunjukkan 80% daripada responden yang ditemubual di pengajian tinggi pernah mengalami gangguan seksual dan gangguan seksual dalam kalangan penuntut boleh berlaku di mana-mana sahaja. Faktor perkara ini berlaku adalah disebabkan faktor kuasa yang dipunyai oleh ahli fakulti ke atas penuntut. Seorang pensyarah boleh memberi gred, menulis surat sokongan untuk melanjutkan pelajaran atau pekerjaan, penganugerahan, atau apa sahaja yang boleh menghalang pengijazahan kepada penuntutnya. Perkara ini akan membuatkan penuntut tersepit kerana, penuntut akan bergantung pada gred yang diperolehi mereka kerana kebanyakan daripada penuntut memerlukan bantuan kewangan untuk meneruskan pengajian mereka. Perkara ini bergantung kepada sikap pensyarah itu sendiri, namun begitu bukan hanya pensyarah sahaja tetapi semua ahli fakulti contohnya, Pegawai Tadbir, turut terlibat dalam masalah ini dan ini menunjukan bahawa penuntut telah ditindas. Namun begitu kejadian ganguan seksual ini bukan sahaja berlaku di intitusi pengajian tinggi sahaja namun ianya turut berlaku di sekolah-sekolah. Malahan perkara ini bukanlah perkara yang baru, hal ini terbukti apabila (Zarina, 1995) telah menyatakan bahawa perkara tidak senonoh itu bukanlah perkara yang masih baru dalam alam persekolahan tetapi ianya sudah lama terjadi. Hal ini diperkuatkan lagi apabila sebuah kajian telah menyatakan bahawa Sekolah Menengah Maxwell, Sekolah Menengah Setapak dan Sekolah Menengah Victoria, didapati masalah itu memang wujud. Malahan

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

7

TEORI PENGAJIAN MALAYSIA

pernah juga dilaporkan mengenai seorang guru agama yang mencubit kemaluan penuntutnya (Rohana, 1996). Jadual : Taburan Mangsa Gangguan Seksual Mengikut Taraf Akademik

Taraf Akademik SPM STPM Diploma Sarjana Muda Sarjana

Bilangan 2 4 16 43 3

Peratus(%) 2.7 17.9 20.5 55.1 3.8

Jadual

1:

Masalah

Ganggaun

Seksual

dalam

Kalangan

Guru-Guru

Di

Johor,

Melaka,N,Sembilan, Dan Selangor, Prof Madya Dr Haji Azizi Bin Haji Yahaya. ³Beberapa guru yang ditemui dalam tinjauan itu mengakui perkara tidak senonoh itu bukanlah baru dalam alam persekolahan´ Zalina, 1995 Kebiasaanya, penuntut atau pelajar yang mengalami gangguan seksual akan berasa diri mereka sebagai mangsa keadaan dan akan berusaha untuk mengubah gaya hidup mereka untuk mengelakkan perkara itu berulang lagi . Hal ini kerana, penuntut yang mengalami masalah ini akan menanggung tekanan perasaan yang tinggi, perasaan takut, marah, murung, malu, sensitif dan kurang motivasi untuk belajar. Kadang-kala gaya hidup yang diubah oleh mereka untuk

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

8

TEORI PENGAJIAN MALAYSIA

melarikan diri daripada keadaan ganguan seksual ini akan merosakkan peluang masa depan mereka. Hal ini telah menjejaskan prestasi pelajar tersebut dalam tugasanya, malahan sehingga ada penuntut yang sanggup menggugurkan diri dari kursus atau program itu, yang mana akhirnya ia akan memberi kesan ke atas prestasi pelajar dan sekaligus imej institusi pengajian tersebut. Sebenarnya, persepsi ganguan seksual ini berbeza, dan ramai yang masih kurang faham mengenai gangguan seksual. Fitzgerald telah menyatakan bahawa kebanyakan ahli fakulti lelaki tidak melabel tingkah laku mereka yang menepati definisi gangguan seksual sebagai gangguan seksual. Hal ini membuktikan bahawa, ahli fakulti lelaki kurang cenderung dari ahli fakulti wanita dalam mendefinisi tingkah laku unsur gurauan, komen-komen, pandangan, bahasa dan isyarat yang berunsur seksual sebagai gangguan seksual. Berbeza situasinya dengan penuntut wanita yang lebih cenderung untuk menyatakan sesebuah situasi itu sebagai sebuah ganguan seksual. Antara tingkah laku sebagai ganguan seksual ialah ialah memegang, menyentuh, ajakan hubungan seksual dan sebagainya. Hal ini kerana, pihak lelaki selalu mempersepsi tingkah laku wanita sebagai unsur seksual walaupun pada hakikatnya ia tidaklah sedemikian. Perbezaan persepsi antara lelaki dan wanita terhadap persepsi gangguan seksual mungkin disebabkan lelaki menyalah tafsir keramahan wanita sebagai sebagai ajakan hubungan seksual padahal ianya tidak begitu. Perbezaan persepsi ini turut menjadi masalah ganguan sesual ini masih berleluasa. Oleh itu, untuk mengatasi masalah gangguan seksual ini, haruslah ada pernyataan polisi terhadap gangguan seksual yang tegas, sistem laporan yang jelas dan program latihan dan pendidikan mengenai gangguan seksual dan perkhidmatatan kaunseling untuk semua pekerja dan pelajar yang ada dalam institusi pengajian tersebut.

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

9

TEORI PENGAJIAN MALAYSIA

Oleh yang demikian jelas menunjukkan bahawa gangguan seksual di institusi-institusi pengajian tidak kira di universiti mahupun sekolah adalah disebabkan oleh faktor kekuasaan golongan lelaki terhadap golongan wanita. Maka, penindasan yang berlaku adalah didominasi oleh golongan lelaki terhadap wanita menyebabkan golongan wanita mula bangkit untuk memperjuangkan hak mereka melalui gerakan feminisme. 2.3 Gangguan seksual di tempat kerja Gangguan seksual di tempat kerja bukanlah satu fenomena dan masalah baru di Malaysia. Hal ini kerana, gangguan seksual ini telah berlaku sejak beberapa tahun terdahulu. Menurut Abd Rahim Abd Rashid, dalam bukunya yang bertajuk Gangguan Seksual, gangguan seksual ialah satu perlakuan dan perbuatan lucah yang dilakukan secara sengaja serta tidak direlakan oleh mangsa (perempuan). Gangguan seksual adalah suatu keadaan yang tidak boleh diterima sama ada secara lisan, fizikal, isyarat seksual ataupun pernyataan yang bersifat menghina secara tegas atau keterangan secara diskriminasi dengan tujuan untuk mengganggu pekerja lain. Gangguan yang dibuat biasanya akan menyebabkan mangsa atau pekerja tersebut berasa tidak selesa, terancam, dihina, dipermalukan, diperbodohkan, dicabul maruah dan mengurangkan prestasi kerjanya serta memberi ancaman kepada persekitan tempat kerja tesebut. Kesannya, mangsa yang mengalami gangguan seksual tersebut akan berubah menjadi murung dan tidak bersemangat untuk datang bekerja ataupun melaksanakan tanggungjawab yang telah diberikan. Antara beberapa contoh gangguan seksual di tempat kerja adalah pencabulan terhadap rakan sekerja seperti seorang rakan sekerja lelaki telah meletakkan tangannya di

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

10

TEORI PENGAJIAN MALAYSIA

atas bahu rakan sekerja perempuannya ataupun secara sengaja mengambil kesempatan untuk memegang tangan rakan sekerja perempuan. Gangguan seksual bukan sahaja dapat dilakukan secara fizikal sahaja, terdapat juga gangguan fizikal yang berbentuk verbal contohnya pekerja lelaki menceritakan jenaka lucah kepada rakan sekerja perempuan. Sebenarnya pekerja lelaki tersebut hanya ingin bergurau namun bagi golongan wanita gurauan tersebut dapat mengganggu konsentrasinya dan akan berasa tidak selesa dengan jenaka yang dibuat kerana telah menyentuh hal-hal peribadi wanita. Menurut Kod Amalan gangguan seksual terbahagi kepada lima. Antaranya ialah ganguan secara lisan. Gangguan secara lisan atau verbal berlaku dalam bentuk kata-kata, komen, gurauan, usikan bunyi dan soalan-soalan yang berbentuk ancaman atau cadangan seksual untuk menganggu para pekerja wanita. Gangguan secara isyarat ataupun bukan lisan seperti pandangan atau kerlingan yang membayangkan sesuatu niat atau keinginan, menjilat bibir, memegang atau memakan makanan dengan cara meggoda, isyarat tangan atau bahasa isyarat yang membayangkan perlakuan seks serta tingkah laku mengurat secara berterusan merupakan salah satu jenis gangguan seksual di tempat kerja. Manakala gangguan visual pula ialah pekerja lelaki menunjukkan bahan-bahan lucah, melukis gambar lucah, menulis surat berunsur lucah kepada wanita yang diminati dan menunjukkan bahagian alat sulit mereka yang tidak sepatutnya didedahkan kepada rakan sekerja wanita mereka. Mereka melakukan perkara ini adalah untuk menarik perhatian wanita yang diminati agar melayan nafsu mereka.

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

11

TEORI PENGAJIAN MALAYSIA

Gangguan psikologi dapat dilihat melalui perbuatan pekerja lelaki mengulangi jemputan sosial yang tidak mendapat layanan, memujuk rayu secara berterusan kepada pekerja wanita yang diminati untuk keluar bersama dengannya ataupun bercumbuan. Akhir sekali ialah gangguan fizikal. Gangguan ini terdiri daripada sentuhan secara sengaja yang tidak diingini oleh golongan wanita, menepuk, mencubit, mengusap, menggesel badan, memeluk, mencium dan melakukan serangan seksual terhadap golongan wanita ditempat kerja. Daripada jenis-jenis gangguan seksual yang dinyatakan, gangguan seksual ini dilihat merupakan satu tindasan gender yang dibuat oleh pekerja lelaki terhadap pekerja wanita. Hal ini kerana pekerja lelaki tersebut merasakan dirinya berkuasa dan memandang rendah terhadap wanita yang selalu dianggap lemah di mata mereka. Seharusnya perkara dan situasi seperti ini tidak berlaku di negara membangun seperti Malaysia kerana imej negara akan merosot jika perkara ini berlaku secara berleluasa dan tiada kawalan yang sewajarnya daripada pihak yang bertanggungjawab. Walau bagaimanapun, masih terdapat segelintir pekerja wanita yang masih tidak menyedari bahawa tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh pekerja lelaki terhadap mereka adalah salah satu bentuk gangguan seksual di tempat kerja. Kebiasaannya mereka menganggap situasi serta gurauan yang dilakukan oleh rakan sekerjanya adalah normal kerana melalui gurauan seperti itulah hubungan antara rakan sekerja akan menjadi lebih erat.

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

12

TEORI PENGAJIAN MALAYSIA

Sebenarnya tanggapan pekerja wanita itu adalah salah kerana, jika mereka tidak bertindak tegas dengan gangguan seksual yang dilakukan oleh para pekerja lelaki, lamakelamaan pekerja lelaki tersebut mungkin akan bertindak di luar batasan daripada apa yang pernah dilakukan oleh mereka sebelumnya. Pekerja lelaki tersebut akan merasakan diri mereka berkuasa dan mempunyai hak untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap pekerja wanita. Tambahan lagi sehingga hari ini, negara kita tidak mempunyai kod undang-undang yang berkuat kuasa yang membabitkan gangguan seksual secara khusus. Langkah pencegahan yang ada hanyalah Kod Amalan Untuk Mencegah dan Membasmi Gangguan Seksual di tempat kerja yang dilancarkan pada tahun 1999. Jika dikaji dan dilihat terhadap situasi masalah gangguan seksual ini, kebanyakan mangsanya adalah golongan wanita. Hal ini kerana, gangguan seksual terhadap wanita sudah dianggap seperti lumrah dan telah tercatat sejak pertama kali golongan wanita memasuki pasaran kerjaya 7. Menurut Lin Farley, gangguan seksual yang berlaku adalah satu kaedah baru yang dikembangkan oleh kapitalisme dalam mengawal tenaga kerja wanita. µMan have power over women in society¶ merupakan satu slogan yang jelas dapat dilihat kedudukan wanita dari pandangan mata masyarakat adalah rendah. Oleh itu, kerana kuasa sosial yang diperolehi oleh pekerja lelaki adalah lebih tinggi dan berkuasa daripada golongan wanita, maka mereka telah menyalahgunakan kekuasan tersebut untuk mendapatkan keuntungan seksual terhadap wanita.

7

Lin Farley (1978) Sexual Shakedown: The Sexual Harassment of Women on the job

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

13

TEORI PENGAJIAN MALAYSIA

Salah satu perjuangan teori feminisme adalah untuk menentang patriarki kerana tindasan gender yang berlaku terhadap wanita dianggap amat tidak bermoral dan melanggari hak asasi manusia seperti yang telah ditetapkan. Jika masalah patriarki yang berlaku ini masih lagi mengganggu kehidupan seharian wanita, situasi ini akan menimbulkan perspektif buruk masyarakat luar terhadap Malaysia. Sikap terhadap wanita umumnya dikenali sebagai model limpahan peranan mengikut jantina. Model yang dibangunkan ini memberi saranan bahawa apabila sesuatu pekerjaan didominasi oleh satu-satu jantina, maka jantina yang dominan dalam kumpulan tersebut akan mempengaruhi jangkaan terhadap peranan yang harus dimainkan oleh individu dalam melaksanakan tugas masing-masing. Limpahan peranan ini bermaksud, pekerjaan mengikut jantina akan memberi kesan kepada kerja seseorang yang hanya berkaitan dengan jantinanya serta tidak bersangkutan dengan sesuatu kerja yang dilaksanakan. Oleh itu gangguan seksual lebih cenderung untuk berlaku dalam pekerjaan yang mempunyai limpahan peranan mengikut jantina. Contohnya, jika sesebuah pejabat itu mempunyai bilangan pekerja lelaki adalah lebih ramai berbanding bilangan pekerja wanita, maka masalah gangguan seksual akan lebih cenderung untuk berlaku kerana para pekerja lelaki merasakan gologan wanita yang lemah ini boleh dijadikan bahan gurauan dan pemuas nafsu mereka di tempat kerja. µMan should be trained for war and woman for the recreation of the warrior¶ 8. Daripada pepatah ini jelaslah bahawa sememangnya wanita adalah lebih rendah martabatnya daripada gologan lelaki. Sikap prejudis lelaki terhadap martabat kaum wanita ini telah menimbulkan ketidakpuasan hati dalam
8

Nietzche, 1844-1900 (Mills 1991:248)

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

14

TEORI PENGAJIAN MALAYSIA

kalangan wanita yang menganggap mereka telah ditindas oleh golongan lelaki yang menganggap diri mereka berkuasa dalam segala aspek walhal tindasan gender dalam kalangan masyarakat dianggap satu perbuatan terkutuk yang mampu mencemarkan imej negara. Memang tidak dinafikan bahawa perilaku gangguan seksual merupakan suatu ekspresi daripada tindakan hormon-hormon seksual lelaki dan wanita. Lelaki di anggap memiliki dorongan seksual yang lebih kuat berbanding golongan wanita sehingga mereka seringkali bertindak untuk mengekploitasi wanita secara seksual walaupun di tempat kerja. Mereka tidak berfikir secara rasional sebelum melakukan perbuatan tersebut asalkan kepuasan seksual mereka dapat dipenuhi. Sememangnya kita sedar bahawa, golongan wanita adalah golongan yang lemah dalam semua keadaan, seharusnya sebagai pekerja lelaki mereka seharusnya melindungi rakan sekerja wanita mereka bukan mengambil kesempatan terhadap mereka di tempat kerja. Selain itu, masalah gangguan seksual yang berlaku di tempat kerja juga adalah berpunca daripada perbezaan struktur dalam pasaran kerjaya. Maksudnya ialah wujud organisasi pengurusan orang atasan dan pekerja bawahan. Perbezaan hierarki serta kedudukan yang lebih tinggi memberi peluang kepada gologan atasan untuk menindas golongan pekerja bawahan mereka yang terdiri daripada golongan wanita dengan sewenang-wenangnya. Rakan sekerja lelaki dan pekerja atasan lelaki menyatakan bahawa ketertarikan seksual terhadap golongan wanita adalah perkara yang alamiah dan dialami oleh semua manusia, tetapi mereka tidak sedar bahawa tindakan yang dibuat oleh mereka itu memberi kesan buruk kepada mangsa yang mengalami gangguan seksual. Antara kesan yang akan timbul daipada masalah gangguan seksual ini adalah kesan kepada

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

15

TEORI PENGAJIAN MALAYSIA

kerjaya, fisiologi, mangsa akan berasa malu, mempunyai tahap ketakutan dan kecurigaan yang tinggi, trauma dan mungkin akan ditolak dalam kalangan masyarakat selepas mengetahui tentang gangguan seksual yang pernah berlaku keatas diri mangsa.

3.0

Kesimpulan Konklusinya, dapat dikatakan bahawa gangguan seksual ini boleh berlaku di mana sahaja seperti di tempat-tempat awam, pusat pendidikan malahan di tempat kerja. Hal ini jelas menunjukkan bahawa gerakan yang dibawa oleh golongan feminis pada masa ini dengan wujudnya teori feminisme ini adalah untuk menuntut hak dan keadilan terhadap diri mereka supaya bebas dari segala ancaman darip pihak lelaki. Kekuasaan golongan lelaki terhadap golongan wanita yang dikatakan sistem patriarki itu sendiri telah menyebabkan wujudnya gangguan seksual ini. Penindasan terhadap golongan wanita melalui gangguan seksual ini dapat disimpulkan bahawa lelaki sering menganggap golongan wanita ini adalah hanya semata- mata golongan pemuas nafsu yang boleh dibuat apa sahaja. Namun begitu, wanita pada masa kini sudah bijak untuk mengatur hidup mereka walaupun tanpa lelaki di dalam hidup mereka. Pelbagai inisiatif lain perlu diambil bagi memastikan golongan wanita ini sentiasa dipelihara maruahnya serta memberikan keadilan kepada mereka setanding golongan lelaki. Hal ini akhirnya telah menyebabkan kerajaan mengambil tindakan dengan memubuat dasar-dasar yang berkaitan dengan menjaga hak-hak wanita. Sebagai contoh Dasar Wanita Negara, Dasar Wanita dan Pembangunan Keluarga serta persatuanpersatuan yang menjaga dan melindungi wanita juga telah dibuat bagi mengelakkan golongan wanita ditindas kepada golongan lelaki. Disamping itu juga, bagi mengelakkan

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

16

TEORI PENGAJIAN MALAYSIA

gangguan seksual berlaku di tempat-tempat awam atau di dalam pengangkutan awam, kawasan atau bahagian khas untuk wanita telah disediakan dan golongan lelaki tidak dibenarkan menggunakan bahagian atau kawasan tersebut. Hal ini adalah kerana bagi mengelakkan golongan lelaki melakukan sesuatu terhadap golongan wanita terutama melakukan gangguan seksual. Selain itu juga, ceramah dan motivasi kepada para pelajar sama ada di sekolah mahupun di institusi pengajian tinggi perlu diberikan terutama di dalam memperkenalkan apakah hak-hak wanita serta undang-undang kepada golongan lelaki sekiranya mereka melakukan gangguan seksual atau penindasan terhadap golongan wanita. Perkara ini penting kerana institusi pengajian merupakan satu medium penting bagi membantu pelajar atau mengajar mengenai apakah keburukan yang wujud sekiranya berlaku penindasan terhadap golongan wanita ini. Akhirnya, gangguan seksual ini tidak akan berlaku lagi. Selain itu juga, penindasan terhadap golongan wanita serta sistem patriarki ini juga sudah tidak relevan lagi di dalam sesetengah perkara kerana dianggap telah menyebabkan berlakunya penindasan golongan lelaki terhadap wanita. Oleh yang demikian, gerakan feminisme golongan kedua dan ketiga akhirnya telah mendatangkan semangat baru kepada golongan wanita agar meletakkan mereka setanding dengan lelaki yang boleh belajar, bekerjaya serta hidup dengan aman dan selesa setanding dengan golongan lelaki pada masa kini.

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

17

TEORI PENGAJIAN MALAYSIA

BIBLIOGRAFI
BUKU

Badriyah Salleh (1988). Kajian Jangka Pendek Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang 1986-1088: Kajian Jangka Gangguan Seksual di dalam Kampus USM. Anjuran Persatuan Kakitangan Islam, Universiti Sains Malaysia dan Pusat Islam Universiti Sains Malaysia. Carol Brooks Gardner (1995). Passing By: Gender and Public Harrasment. Carlifornia: University of California Press. Christine Webb (2006). Workpalce Bullying in The NHS. Seattle: Radcliffe Publishing. Constance Backhouse (1981). Sexual Harassment on The Job, How to Avoid The Working Woman`s Nightmare. America: United States. Fitzgerald, L.F.& Ormerod, A.J. (1993). Breaking The Silence: The Sexual Harassment of Women In Academia And The Workplace. Dlm. F. Denmark and M. Paludi (Pnyt), Psycgology of Women: A Handbook Of Issued And Theories. New York: Greenwood Press. Gary Namie (2000). The Bully At Work, What You Can Do To Stop The Hunt Ang Reclain Ypur Dignity On The Job. Gayle Letherby (2003). Feminist Research in Theory and Practice. Philadelphia: Open University Press. Holly A. Foss (1999), Feminist Rhetorical Theories. United States Of America: SAGE Publications, Inc. Karen Kearl (2010). Stop Street Harrasment: Making Public Places Safe and Welcoming For Women. United States of America: Library of Congress Cataloging-ini-Publication Data. Maggie Humm (1992). Feminisme. Portmouth: Inforum Typesetting. Robin Gourlay (1998). Dealing With Difficult Staff In The NHS. London: Kogan Page Limited. Rohana Ariffin (1996). Gangguan Seksual di Tempat Kerja dan Penyediaan Kepada Latihan Sumber Manusia. Seminar Kebangsaan Persatuan Psikologi Malaysia.

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

18

TEORI PENGAJIAN MALAYSIA Saal, F.E, Johnson, W. & Weber, N. (1989). Friendly or Sexy?. It May Depend on Whom You Ask. Psychology of women quarterly. Yeap Joo Kim (2006). The Patriarch. Singapore: Times Books International.

AKHBAR Zalina Yahaya (1995, April 4). Gangguan Seksual Di Sekolah. Berita Harian.

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

19

TEORI PENGAJIAN MALAYSIA

LAMPIRAN

CONTOH 1: Gangguan seksual di tempat awam

CONTOH 2: Gangguan seksual di institusi pendidikan

CONTOH 3: Gangguan seksual di tempat kerja

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

20

TEORI PENGAJIAN MALAYSIA

CONTOH 4: Gangguan seksual melalui isyarat

CONTOH 5: Gerakan perjuangan golongan Feminis supaya menghentikan penindasan terhadap golongan wanita

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

21

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful