BIBLIOGRAFIE PENTRU DISCIPLINA

NOUL TESTAMENT
An universitar 2003-2004 - D. Stamatoiu, „Cuvântarea eshatologică a Mântuitorului”, M.O. 5-6/1999, p. 23-40 - I. Resceanu, „Căsătoria şi divorţul în V T”, M.O. 1-6/1998 - Al. Isvoranu, „David chip al pocăinţei ”, M.O. 3-6/1995, p. 27-57 - Al. Isvoranu, ”Introducere la Psalmul 50”, M.O. 1-6/1994, p. 71-80 - Al. Pavel, „Valoarea şi utilitatea V.T. în Biserică”, R.T. 3/1995, p. 72-87 - St. Tofană, „Mesianitatea lui Iisus şi secretul mesianic la Marcu”, R.T. 2/2000, p. 33-48 - I. Chirilă, „Teofaniile şi anghelofaniile V.T.”, R.T. 2/2000, p. 48-65 - P. Ierima, „Epoca irodiană după scrierile lui Iosif Flaviu”, R.T. 2/2000, p. 128-163 - Arhiep. John Breck, O abordare ortodoxă a exegezei biblice”, R.T. 4/1999, p. 111-119 - Natalia Manoilescu, „Sf. Duh în spiritualitatea ortodoxă”, S.T. 3-4/1993, p. 46-106 - N. Ionescu, „Observaţie asupra tălmăcirii unei sintagme cheie din V.T. (preoţia universală)”, S.T. 5-6/1993, p. 67-68 - Kalistos Ware, „Educaţia teologică în Scriptură şi la Sf. Părinţi”, S.T. 46/1994, p. 83-91 -Sabin Verzan, „Propovăduirea Evangheliei în Sciţia Mică”, S.T. 4-6/1995, p. 79-11 - Sabin Verzan, „Sf. Apostoli în faţa îndatoririi de a propovădui Sf. Evanghelie la neamuri”, S.T. 1-2/1996, p. 3-33 - L. Vîlcea, „Viziunea despre Fiul Omului în cartea proorocului Daniel” (7, 1314), p. 33-34, S.T. 1-2/1996 - C. Preda, „Apostolatul celor 12 şi relaţia sa cu cel paulin conform Faptelor Apostolilor”, S.T. 3-4/1997, p. 31-55 - I. Caraza, „Sf. Ioan Botezătorul – Înainte Mergătorul lui Iisus Hristos”, S.T. 34/1997, p. 71-153 - J. Cârstoiu, „Împărăţia cerurilor scopul final al omului”, S.T. 3-4/1997, p. 165-176 - J. Cârstoiu, „Iubirea lui Dumnezeu faţă de oameni în scrierile Sf. Ioan Evanghelistul”, S.T. 1-2/1998, p. 287-294 - Monahul Ioan C., „Învăţătura paulină despre Biserică”, S.T. 1-2/1998, p. 296304

- Adrian Alexandrescu, „Icoana în iconomia mântuirii...” (Teza de doctorat), S.T. 3-4/1998, p. 10-86 - Anca Manolache, „Statutul femeilor în mesajul lui Hristos”, A.B. 7-9/1992, p. 51-82 - Anca Manolache, „Cartea lui Iov povestirea unei realităţi”, A.B. 1-3/1953, p. 12-20 - D. Unguraş „Duhul Omului în perspectiva îndreptării noastre” (V.T. si N.T.), A.B. 1-3/1993 - I. Spiru, „Sf. Ap. Pavel şi adevărurile evanghelice cuprinse în epistolele sale”, A.B. 7-9/1993, p. 79-90 - Evanghelia Matei după Ieronim. Culegerea spicelor sâmbăta, A.B. 7-9, p. 97104 - A. Manolache, „Pur si impur în religiile revelate”, A.B. 10-12/1993, p. 27-44 -N. Neaga, „Cântările biblice”, A.B. 4-6/1994, p. 6/13 - I. Bude, „Imnuri creştine din epoca apostolică în cuprinsul N.T.”, A.B. 46/1994, p. 14-30 - N. Neaga, „Panoramic biblic despre bătrâneţe”, A.B. 7-9/1995, p. 8-22 - A. Manolache,”Iadul şi îngerii lui”, A.B. 7-9/1995, p. 57-68 - Simona Goicu, „Termeni creştini în limba română”, A.B. 7-9/1995, p. 115120 - St. Tofană, „Semnificaţia pascală a arătării lui Iisus Mariei Magdalena” (In 20, 11,18), A.B. 7-9/2000 - D. Moca, „Sărbătoarea Pogorârii Sf. Duh sau a Rusaliilor – istoric şi liturgic”, A.B. 7-9/2000, p. 23-26 - C. Jinga, „Biblia în sacralizarea/secularizarea literaturii în sec. XX”, A.B. 79/2000, p.91-111 - I. Bude, „Elemente de tipologie vechitestamentare”, A.B. 4-6/2001, p. 66-73 1. Lucrări despre inspiraţia, autenticitatea, critica textului şi argumente filologice în Sf. Scriptură şi Noul Testament. - Dr. Petru Deheleanu, „Frumuseţi literare în Sf. Scriptură”, Arad, 1946 - Diac. Prof. Grigorie Marcu, „Odiseea Codicelui Sinaitic” R.T., Sibiu, 34/1934 - Diac. Prof. Grigorie Marcu, „Un temei documentar al istoricităţii cărţilor N.T.” Fragmentul Muratori, în Anuarul Academiei Teologice „Andreiene”, Sibiu, 1944 - Diac. Prof. Grigorie Marcu, „Iniţiaţiva transilvană la tipărirea Bibliei româneşti”, Sibiu, 1943. - Iosif Naghiu, „Biblia în româneşte”, în R.T., Sibiu, nr.11-12/1938 - Atanasie Negoiţă, „Limba aramaică în Noul Testament ” în vol. Studii Biblice, Bucureşti 1935

ermineutică. Cernăuţi.I. Evanghelie”. „Concordanţă biblică antisectară”. 5-6/1985 . S.. Cernăuţi. Concordanţe biblice. „Exegeza Noului Testament şi Ermineutica Biblică”. Galaţi. 1948 . „Genealogia Mântuitorului”.Pr. „Ermineutică biblică”. „Limba Noului Testament”. Ioan Hrisostom”. „Persoana Mântuitorului în lumina profeţiei lui Iisus”. 1932 . Mircea Chialda. „Concordanţa Noului Testament”. Caransebeş. S. „Studiu asupra Noului Testament şi a Septuagintei”. „Ecce Homo – studiu asupra procesului Mântuitorului”. Beldie. 1930 . Cârstoiu. Lucrări despre viaţa şi activitatea Mântuitorului Iisus Hristos. II.T. Drăgulin.Iustin Suciu.T. Cernăuţi.Prof.Lascarov Moldovan. „Melchisedec”. 1932 . Bucureşti.Pr.I. S.Prot.T. 5-6/1985 .C.Pr.I. 1942 . Cluj. 1/1944. Abrudan.V. Beldie. 1947 3. . Theofil Simenschi.”. 1933 . S.St. Prof. „Curs de introducere în cărţile Testamentului Nou”. . „Fraţii Domnului în lumina exegezei ortodoxe”. S. 5-6/1939 .I. Liviu C. Raportul lor cu datele Vechiului Testament.”. 1942 . Tofană.Iuliu Scriban..T. B.Prof. „Ebed-Iahve”. „Pildele Mântuitorului scoase din Sf.T.Constantin Beldie.C. Bucureşti.T. Bucureşti. Beldie.”.T. Theofil Simenschi. 1932 . 1946 . Ioan Ev. ed.Prof.”. Isaia.T. R.Prof. „Sf. Bucureşti. Theofil Simenschi. sintactic şi gramatical asupra N. Bârlad. Sibiu . „Hristos Lumina cea mare”. Rev. 1936 2. 1934 . Timişoara.Prof. Cârstoiu. „Cartea Psalmilor în spiritualitatea ortodoxă”. „Sensurile noţiunii de iubire după scrierile Sf. „Unitatea creştinilor în eforturile de apărare a păcii şi vieţii după N. Cârstoiu. S. „Schimbarea la faţă a Mântuitorului şi semnificaţia ei”. 7-8/1985 . 1934 .I. cap.O. 34/1985 . Victor Vlăduceanu. 1933 .I. 1932 . Prof.” Compendiu de introducere la cărţile Testamentului Nou” .T. „Crucea şi Învierea Domnului în lumina N. Lucrări de isagogie. 40-55.R.Nicolae Nicolaescu. Mircea Chialda. Caransebeş. Bucureşti. Munteanu. 5-6/1985 . Scriptură şi interpretarea ei în opera Sf.T. „Studiu filologic. Nicodim Belea.C. exegeză biblică noutestamentară. Iustin Moisescu.D. 78/1985 . Arad.

„Fiul lui Dumnezeu. 5-6/1983 . Bucureşti 1942 . „Predica de pe munte”.B. Sibiu. 7-9/1979 . M.1-11. „Descoperirile de la M. izvor de învăţături pentru viaţa creştină”..E. „Sf.V. după „The Sermon on the Mountain” G. Tradiţie în viaţa Bisericii – temeiuri biblice”.A.Eugen Moraru.”.Gr.B. Nicolae. M.Sabin Verzan. 1-4/1962 . „Împărăţia lui Dumnezeu – împărăţia păcii”.N. Scripturi”. S. Mihoc. „Mediul de apariţie al cărţilor N.T. Mihoc. M. 4-6/1979 . Sibiu nr. 1-2/1958 .T.A. „Procesul Mântuitorului – studiu juridic şi teologic” în colaborare cu Dr. 9-10/1985 . M..A. 56/1983 . 9-10. Neaga. „Originalitatea parabolelor Mântuitorului”. „Temeiuri vechitestamentare pentru împăcarea dintre oameni”. „Predica de pe munte”. 56/1983 . 4-6/1981 . Smeu.Dimitrie Preotul. Naşterea de prunci.B. „Exodul şi călătoria poporului evreu spre Canaan sub conducerea lui Moise în lumina descoperirilor arheologice”.Pr. Iustin Moisescu. M. Moartă”. scop principal al căsătoriei”. M. Grigorie Marcu. Prof. M. R. 4-6/1976 . 13/1980 .T. R. Cluj.”. Munteanu.T.A. trad.I. Stamatoiu.A.T.Mircea Basarab. 1945 . G.1-2/1935 . 1932 .Sterie Diamandi.O. 1945 . Mihoc. „Chipul moral al femeii în scrierile lui Solomon în contextul concepţiei iudaice despre femeie”. 7-8/1983 .N.O. 910/1987 . Ioan Fruma.V.Gh. 2/1957 . Mihoc. „Căsătoria şi familia în lumina Sf. după I Cor. „Lidia. Marcu. „Universul social al păcii”. 1985 . „Creaţia şi providenţa în lumina Psalmului 103”. Fiul Omului”.St.V.P.A. M. Negoiţă.A.Prof. M. 10. Stamatoiu.Pr. S. Ilarion V.A. M. Prof. „Predica de pe munte.. „Profeţiile Mântuitorului”. „Propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu în Biserică şi naşterea credinţei”. Dr.A.T. T.D. 9-10/1985 Predica de pe munte . „Înţelepciunea teoretică şi practică în V. „Sensul tipic al V. Tofană.Pr.V. Corniţescu. „Raportul dintre Legea Veche şi cea Nouă” după Predica de pe Munte. Portret noutestamentar”. M. M. 9-10/1985 . 4-6/1976 . 9-10/1985 . „Persoana lui Mesia şi lucrarea sa în proorocia V. Jarpalău. Liviu G. „Activitatea proorocului după Miheia”. „Domnul Iisus Hristos ca interpret al Sf. Scripturi. M. 1-4/1962 .B.Ath. S.A.T.D. Vâlcea.Diac. Felea. Neaga. M. Zăgrean.

Pavel”. „Sf. Prof. 1937 5. „Învierea Mântuitorului”.Pr. ed. 1-5/1944 .Prof. „Rugăciunea lui Iisus” Rev. Sibiu. Mircea. Grigorie Marcu. Bucureşti. Nicolae Neaga. Vasile Ispir. Dr.R. 1946 .Pr. Beldie.Pr.Prof. Studii şi comentarii al Sf. „Valoarea interpretărilor teologice a Vechiului Testament”. Pavel către Tit”. Prof. Sibiu. Ap. Prof. „Cronologia paulină”. 1939 . Prof. 1940 . II.. „Hristos în vechiul Testament”.Arhim. Munteanu. ”Cine a scris Epistola către Evrei”. Pavel în Atena”. „Sf.7-8/1939 . 3-4/1982 . 1981 . C. B.O. Pavel către Galateni”. 1930 .Prof.Gh. S. „Explicarea textului chenotic din Filipeni”. Pavel în misiunile sale”. 4/1932.Pr.I. „Valoarea istorică a Evangheliilor sinoptice”. Ap.Prof.Nicolae N. Cluj. Ap. Munteanu. nr. Liviu G.Pr. Cluj. Prof.I. Nicolae Nicolaescu. Sibiu. R. „N-am venit să stric Legea”. „Epistola către Romani a Sf. Bucureşti .Pr. Pavel – eroul suferinţei”. Jarpalău.Prof. Ioniţă. Evanghelii . 1947 . Nicolae Bălan.O. Evanghelie de la Matei cu comentar” vol I-III. Ap. Prof. Nicolae Nicolaescu. „Tâlcuirea Sf. „Viaţa Sf. 1933 . Lucrări despre viaţa şi activitatea Sf. „Profetul Daniil despre Hristos”. Evanghelii”. 5-6. Pavel ca misionar”.Pr. „Însoţitorii Sf. Prof. Liviu Gh. Ap.Pr. Iaşi. Prof. Sibiu . Captivitatea Sf. Sibiu. „Viaţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos”.I. Ap.T. 1942 .Ierom. „Activitatea Sf.T. Pavel. S. Liviu G. Cernăuţi. Liviu G.Diac. Ap. 1931 . Sofron Vlad. Studii şi comentarii asupra epistolelor pauline. Bucureşti. Sibiu. Cernăuţi. 1939 . Prof. „Epistola Sf.Pr. Vasile Gheorghiu. Munteanu. Apostol Pavel . Cluj. Pavel în Efes”.R. Iustin Moisescu. 1942 . „Prologul Evangheliei a IV-a. Ap.Pr. „Sf. Grigorie Marcu. „Epistola Sf.Prof. „Saul din Tars”. Prof. „Convertirea Sf. Liviu C.T. Prof. . Munteanu. Nicolae Neaga. Antim Nica. 1942 . 1941 . Bucureşti. B.Pr. 2.Pr. Beldie. 1940 . Apostol Pavel”. „Pavel Apostol al lui Iisus Hristos”. 1942 6. 1933 . „Introducere în Epistola către Filipeni a Sf. Rev.Prof. Dr. 1932 . 1934 . 1944 4. studiu critic-exegetic”. Nicodim Belea. Vasile Gheorghiu. „Sf. Ap. Iuliu Scriban. Munteanu. Cluj. Bucureşti. Chişinău.5-8.1931 . Cluj. Prof. Haralambie Rovenţa. C. Nicolae Neaga. Cluj. 1940 . Galaţi. Pavel”. Ap. Pavel şi păstorii din Milet”.

S. 3-4/1988 .T.T. „PersonalitateaSf.. S.T.T. 7-8/1983 . 5-6/1989 .Eugen Moraru.T.1-2. Dură. S.V. „Epistola I către Timotei a Sf.T. „ Harismele în viaţa Bisericii primare după Epistolele Sf. Scriptură”. „Păstrarea dreptei credinţe în lumina epistolelor pauline”. 3-4 şi 5-6/1983 . Teodoran.T. Pavel”. 17-35). „Tipărirea N. -6. 7-8/1983 . Ap. Dorin Diaconescu. 1945.T.. greşit interpretate”. „Scriptură. „Arhieria Mântuitorului Hristos şi preoţia sacramentală”. Pavel.D. Jarpalău.Kamal Farahat. S.”. Ap. Mihoc. 34/1982 . „Semnificaţiile noţiunii de „lume” în N. „Preoţia în epoca apostolică”. „Epistola Sf.Ilie Moldovan. M.A. Ap.Sim.Ioan Turcu. „Principii didactice în episolele pauline”. „Preoţia Mântuitorului Hristos – izvorul şi puterea preoţiei sacramentale”.A. Sibiu.T. 1/1992 . M. „Viaţa ca temă omiletică după Sf.Pr.T. S. 5-6/1989 . „Despre inspiraţia Sf. 4/1989 . S. Abrudan. T.T. 4/1988 .T. Curtea de Argeş . „Principii didactice în epistolele pauline”. A. 3-4/1982 .Constantin Beldie. S. „Respectarea bunurilor aproapelui după Vechiul Testament”. S. „Preoţia în lumina cuvântărilor Sf. 5/1987 . 5/1987 . S. 5/1987 .T. Pavel către Galateni”.T. S. M. S. S.T.Şi nu ne duce pe noi în ispită. „. S.Remus Onişor. Ap.T. „Cercetările arheologice (1975-1978) din Ţara Sfantă confirmă V.Simion Todoran. 7-8/1984 .Ioan Andreicuţ. „Pâinile aşteptării lui Hristos – Pâinea vieţii”.. Scripturi”.Gh.Emanoil Paraschivaş. din 1648 ca răspuns la traducerile tendenţioase ale vremii”.T. 5-6/1982 . Niculcea.E. „Unitatea şi integritatea credinţei în scrierile Sf. „Descoperiri arheologice în legătură cu datele din V. 5-6/1982 . Galaţi.Sabin Verzan.”. R.” S.Valeriu Drăguşin..”. „Mântuirea obiectivă după Epistolele Sf.”. „Kirben Qumran si cele 11 grote cu manuscrise ------. Corniţescu.T. Ap.T. „Texte din V.Gh.T Lucian. S. 5-6/1989 . Pavel. (F. S.T. 20.E.Eugen Moraru. Nicodim Belea.Remus Onişor. Ap. „Palia de la Orăştie (1582-1992)”.E.1936 . 1933 . Ap.A.T. Corniţescu. 5-6/1984 . Corniţescu.Pr.A. Pavel”. nr. Sava.T. Pavel şi sufletul modern.N. 7-8/1983 . (Sibiu).. Tradiţie şi Mărturisire în dialogul ortodox-lutheran”.. Pavel către preoţii din Efes”. S. 7-8/1983 . 3/1989 .

D. 1938 . Pavel”.5-11 şi chenoza protestantă modernă în R. Pavel”. R.3 .O.Prof. „Faptele Apostolilor – o carte a prototipurilor”. „La originile exegezei romano-catolice a textului „Tu eşti Petru””. Prof. 1941 . Prof. Grigorie Marcu.T. „Procesul de îndreptare a omului înaintea lui Dumnezeu în legătură cu Romani 3.R. „Planul divin de mântuire şi realizarea lui în legătură cu Filipeni 1. Sibiu.Diac. Sibiu. Pavel”. „Este primatul lui Petru un privilegiu de drept divin după N.Nicolae Chiţescu. 34/1937 .T.Leon Arion. 2/1935 . 1938-1939 .Pr. „Arhieria Mântuitorului Hristos şi preoţia sacramentală”.T. „Valoarea istorică a Evangheliei a IV-a”. Ap.Haralambie Cojocaru. 5/1941. Sibiu . 1933 . Ap.T.”. Felea. Vasile Gheorghiu.Constantin Beldie. 3/1987 . 1948 .T. „Jertfa Mântuitorului Hristos în predica Sf. 1940 . P. S. Pavel”.D.Diac.R.. Arad. 1930 .Pr. Sibiu. Prof. „Cele 10 Porunci în lumina Sf. „Hristos. Gregorian. „Antropologia paulină”. 1941 . Arad. Grigorie Marcu. Evanghelii”. Cluj . 28 şi următoarele. 2/1990 .Kamal Farahat. Timişoara.T. „Paulinism şi stoicism – schiţă comparativă” în Anuarul Academiei Teologice „Andreiane”. S.Nicolae Mladin. în Rev. Ap. S. Vasile Gheorghiu.Pr. S. „Un păstor model : Sf.T. Petru n-a fost şi Papa nu este capul Bisericii”. „Glosolalia sau vorbirea în limbi ca dar harismatic”. „Învierea trupurilor în teologia paulină”. Ap. Ap.Haralambie Cojocaru. „Pâinea noastră cea spre fiinţă”. Andreicuţ. „Mărturia Sf.Diac.2. Munteanu. „Studii Biblice”. Mangaru. Petru Rezuş.T. Prof. 1/1987 . 1/1990 si 2/1990 . Liviu G. „Însemnătatea doctrinară a prepoziţiei în N. „Interpretări greşite ale unor texte din Apocalipsa şi combaterea lor”. Bârlad.Pr. Sibiu. Sibiu. Prof. „Înaintemergătorul Domnului”. 5/1987 . Craiova. Lucrări cu probleme speciale . Pavel despre viaţa şi învăţătura Mântuitorului”.? Sibiu. Sibiu. V.Pr.I. „Mântuitorul Iisus Hristos în lumina epistolelor Sf.Ioan Halmagiu. Dr.O.T. 1946 . „Sf. 1939 . Sofron Vlad. Caransebeş. Ilarion V. în Rev.10. 1940 . Viaţa noastră – după Sf. B. Radu. „Cristologia de la Filipeni” 2. Deheleanu. Prof. Sofron Vlad.Pr. 1946 8.Pr. Dr. Grigorie Marcu. Renaşterea. S.Sabin Verzan. 1941 . B. Prof. 1941 . Cluj 14-15/1947.Prof. 1939 . Sibiu. Candela.

Grigorie Marcu. . „Moartea Sf. 1-3/1995 . Prof. 1931-1933. Pavel”. “Viaţa lui Iisus Hristos”. 1943. Sibiu. Pavel . 1942.Nicolae Nicolaescu. trad. . S. Sibiu. S. .T. . 1956.I. ”Biserica lui Dumnezeu în lumina Sf. 2 vol.A. Farrar. în rev. 5/1986 . 1945. “Viaţa Sf.Dr. Haralambie Rovenţa. Prof. de xxxxxxxxxxxxx Neamţ. Alexandrescu. 17. „Un nou tip de concordanţă”. R. 2.T. ”Primele zile ale creştinismului”.T.Nicodim Munteanu.Dr. de Nicodim Munteanu.Nicolae Maldin. .Prof. S. 1946. 1/1985 .I. Maxim Mărturisitorul”.T. . Ioan Botezătorul după Sf.T. Sofron Vlad. ”. „Responsabilitatea creştină după Epistolele pauline”. 1943.W.A.Buletin de studii biblice. „Izvoare de iconografie în scrierile Părinţilor Dionisie Areopagitul. Scriptură. trad. 2/1991 . 3 vol. Vâlcea.B. trad. Cluj. în preocupările Sf. O. Farrar. Neamţ. Prof. Evanghelii şi după Iosif Flaviu”. nr. Apostol şi Ev. Prof. Liviu G. “Viaţa Sf. „Etimologii discutate (Iisus.B.Mitrop. A. Sibiu. Ap. temei.T. Constantin Grigore şi Sava Saru. Ap. de Nicodim Muteanu. 1940. Sibiu. 1943.W. Tofană. 4/1990 . .V. Liviu G. Munteanu. ”Mielul lui Dumnezeu”. Ioan”..). Cluj. 5/1987 – despre Sf. S. Prof. „V. Neamţ. “Viaţa Sf. S.. Pavel. 78/1990 . ”Sensul vieţii sociale după Noul Testament”. . 6/1945. Farrar.W. „Iisus Hristos în izvoare antice profane”.St.Dr. Evanghelii după Matei”. S.T. Munteanu. Neamţ. Prof. Petru”. Sofron Vlad.Diac. F. . izvor şi reflectare în pictura bisericească”. . 1953.T. ”Viaţa şi opera Sf. . “Şcoala Mitologică”. . 1943. Sibiu. A. S. Neaga. în rev. trad. . „Sf. R. Cluj. S. “Adevăruri vechi pentru zidire nouă”. nr. Liviu G.Teofilactes Farmachides. 1-2/1992 . 1941. Scripturi”.Dr. Haralambie Rovenţa.. 1012/1991 . de Dr. .Sabin Verzan. 4/1986 .Prof. “Iubirea creştină” . S. 1945. „Profeţiile despre Hristos în preocupările Sf. ”Comentar asupra Sf. . Traduceri .Dr. A. . Bude.T.B. 1936. Ionescu. Irineu de Lyon”. Mihoc. B. Prof. „Profetul Ilie în lumina izvoarelor biblice şi patristice”. “Omul lui Hristos”. 1941.28. ”Unde este şi unde nu este Hristos ?”.S.T.. Nicodim Munteanu. Baba. Ap. Grigorie Marcu. Bucureşţi.N. ”Din neamul lui Dumnezeu suntem”.T. Apostol şi Ev. 4/1986 . Verzan. 1/1936.A. Munteanu. 1942.Diac. Părinţi”.

Pr. p. 1946. . 463-487 . 462484 .Ep. Ilie Moldovan. M. ”Istoria biblică şi Biblia comentată”. Prelipceanu. „Călăuză biblică”.Dr. Prof. 333-342 . p. S. p. „Sf. P. O. nr. M. „Texte biblice – o călăuză biblică”. 4/1962. 27-40. O.S. ”Tradiţia în Biblie” M. 1948. Prof. Scriptură şi tradiţia apostolică în mărturisirea Bisericii. Nr. Mircea Basarab. 199-209. p.Dr. Scripturi”. Conf.2/1980. T. Mircea Basarab. nr.1. p..Pr. “Cunoaşterea Sf. p. Scripturi la cei doi mari reformatori : M. S.T. 3. Sfânta Scriptură în cultul Bisericii Ortodoxe . Oradea. p. Inspiraţia şi canonicitatea ei. “Unele precizări în legătură cu locul Bibliei în Ortodoxie. p. 42-112 2. Victor Moise. Grigorie Marcu. nr. 517-531 -Pr. Dr.Pr. Dr. Scripturi după învăţătura ortodoxă.1-2/1949. 31-49 .B. “Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa Bisericii”. 1. “ Concepţii protestante mai noi despre Sf. 407-555 . M. nr.10-12/1962. 1-2/1971. 1947.S. Luther şi J. Teodor Serb. Prof. Scriptură în Biserica Ortodoxă”. “Inspiraţia Sf. „Flori alese din grădina Sf. p. Scriptură”.Prof.Pr. O. Emil Corniţescu. 1944.7-12/1960.Prof. 13/1978. „Scriptură şi Liturghie”. „Biblia în Liturghie şi în viaţa sprituală ortodoxă”. nr. M.Diac. Scripturi în Biserica Ortodoxă. Cristescu. nr.Pr. “ Canonul Sf.M. . A.B.Pr. 221-241 .B. . D. Victor Vlăduceanu. Calvin. Prof. Prof. p. Scripturi”. Petre Gh. “Îndreptar scripturistic – studiu despre Sf.T. O. p. p.O.Pr. 574-590 . 49-90 . Nicolae Nicolaescu.Pr. Mircea Basarab. p. “Autoritatea Sf. nr. 382-392 şi nr. „Cronologia biblică”. lucrare amplă.7-9/1981.Pr.5-6/1974. 263-274. M. Studii despre Sf. 583-596 . trad. Chiţescu “Inspiraţie şi revelaţie în Sfintele Scripturi” M. nr. Valerian Zaharia.5-6/1974. nr. M.B. 7-8/1960. 1965 .” Sf. p. de Nicodim Munteanu. nr. p. p. Dumitru Stăniloae. Prof. nr.5-8/1975. Nicolae Maxim. 19-27 . Nr. I. 204-220 Concordanţe biblice .A. nr. Grigorie Marcu. 711-716 .M. G. 3-4/1949. nr. „Culegere de texte biblice pentru fundamentarea doctrinei creştine ortodoxe”. p. S. p. 11-12/1966. teza de doctorat M. nr. Scriptură”. Dr.O. Timişoara.1-3/1979.Dr. 1977 .Pr. Scriptură. 2/1980. S. . 2/1980. T.7-8/1974. Lopuhin.Pr. Bucureşti. Grigorie Marcu. Nr. Savin. V.

Cine a făcut traducerea ?. „Rugăciunea Domnească în cultul creştin şi explicarea ei în literatura patristică. „Folosirea Sf.. Mircea Basarab. 207-268 .Prof. Antonie Plămădeălă.Pr. nr. 525-538 .Diac. B. p.” S.T. 308-320 . 3-4/1955.A. S. S. nr.T. p. N. Mihai Bulacu. Nicolae Dragomir. Grigorie Marcu. p. p. „Însemnătatea Scripturii şi a tradiţiei în cultul Bisericii Ortodoxe”. 216-231 . p. nr.B. Scripturi .Pr. M. M. S. îndatorire de căpetenie a preotului zilelor noastre”. Vasile cel mare ca interpret al Sf. Prof. p.O. Nicolae C. p. Nr. 414450 . Chiţescu. Sorin Petcu. Prof. 1-2/1974. „Studiu istorico-liturgic privind textele biblice din cărţile de cult ale Bisericii Ortodoxe”. Prof.T. 11.3-4/1972. nr.Ep. „Cuvântul lui Dumnezeu şi exegeza ortodoxă a Sf. B. 182-190 .4-6/1972.3-4/1981. G. 286-300 . cum se ascultă. nr.Pr. nr. p. Scripturi”.O.B. G. „Citirea şi interpretarea Sf. Grigorie Marcu.S. 236-245 .Pr. p. 201-215 . „ Cunoaşterea aprofundată a Sf. 5/1956. 657-680 . 2/1980.. 66-78 4. 3-4/1979.B. „Sf. p.. cum se studiază”.4-6/1979. Veniamin Micle.M. „100 de ani de la tipărirea Bibliei de la Buzău”.34/1978. nr. M.Pr. p.Pr. 211-215 . nr. 275-298 5.Pr. nr. 1042-1049 Pr. Dr. „Necesitatea de a cunoaşte şi tâlcui corect Sf.Pr. Nr. p. Biblia de la Bucureşti – 1688. G. Gabriel Cocora. 1004/1027 . Ioan Gură de Aur”. 9-10/1963. nr.5-6/1976. O. p. nr. p. 204/212 . 9-10/1978. Scripturi după Omiliile Sf. Biblia de la 1936. Constantin Corniţescu. interpretarea şi importanţa Sf. p. Grigorie Marcu..R. „ Cartea de căpătâi a preotului”.Pr. O.R. B. O. p. Scripturi.2/1980. 7-8/1980. Nr.Ep. Prof.Arhim. Vasile cel Mare”. Buzescu. Scriptură”.M. „Sf. nr. folosul. Părinţi”. Lucrări despre citirea. nr. nr.Vasile Coman.T. Nr. p. Scripturi în cultul crestin ortodox”. p. 34/1952.Pr.O.4/1980. Prof. Antonie Plămădeală. Prof. Prof. M.S. Scriptură şi interpretarea ei în concepţia Sf. Nicolae Dragomir. B.Pr. „Cunoaşterea preoţească a N.B. „Lecturile biblice în cadrul serviciilor divine”. 582-600 . Lucrări despre ediţii româneşti ale Bibliei şi Noului Testament . Grigorie Marcu. „Despre Biblie : cum se citeste. Dr.T. Ioan Ivan. M. Prof. 719-731 . Prof. „Conceptul de Evanghelie la Origen”.R.

605-618 . Moartă”. Athanase Negoiţă. Athanase Negoită. nr. „Esenienii şi Biserica Primară”. G.Constantin Daniel.Pr. Moartă”. 68-76.B. „Preotul necredincios din Manuscrisele de la Qumran”.T. Grigorie Marcu. p. Mircea Păcurariu.B.1-2/1971. 541-550. p.Pr. „Descoperirile de la M. nr. 210-220. G. Ioan Mircea. nr. 149-160 . S. 539-546. nr. nr. nr.Pr. Athanase Negoiţă. „Scurt istoric al traducerii Sf. nr. 1-2/1977. 7-8/1962. Prof. 1206-1215 -Pr.Pr. 11-12/1973. nr.T. Prof. 335-347. Grigorie Marcu. Prof. Athanase Negoiţă.7-8/1974. 9-10/1962.B. 663-672. „Eleniştii din FA. „O importantă menţionare a esenienilor făcută de Sf. nr. S. p. p.4-6/1978. 5176 . M. un studiu amplu publicat în M. 7-8/1968. G.3-4/1957. Scriptură în limba romană”. Scriptură în <pom românesc> – 100 de ani de la apariţia Bibliei lui Şaguna”. 387-401 . 910/1968. „Manuscrisele de la Qumran şi originea creştinismului”. „Sf. 708720. 1-3/1978. 678-688 . p. 489-521 . M. „Dascălul Dreptăţii din Manuscrisele de la Qumran”. p. B.O. nr. Athanase Negoită . M. Nicolae Petrescu. 323-333. 26-38. „ Paralele între Biblie şi Manuscrisele de la M. Principalele ediţii ale Bibliei în B. N. 148-159 .O. „325 de ani de la apariţia N. nr. p. 11-12/1962. B. p. Nicolaescu. B. p. „Dascălul dreptăţii şi cei doi Mesia din Manuscrisele de la M. „Sf.Pr. de al Bălgrad”.O. 9-10/1971. 650-668 . p. 707716 . S. p. Pavel”. B.R.Pr.Pr. p. Prof. nr. 7-8/1969. 7-8/1971. p. Athanase Negoiţă.. Sunt oare esenienii ?”.5-6/1971. 11-12/1958. 1-4/1962. 473-485 . nr.Constantin Daniel. p. nr.Pr.Pr.O. „Despre recenta ediţie a Noului Testament” (1979). 5-6/1972. Athanase Negoiţă. 287-301 .R.”.Pr. 5-6/1964. M. p. Moartă”.”Predosloviile de la Bălgrad (1648)”.O. 3-4/1971.B. Prof. 5-6/1969.T. 78/1960. p. p. B. 1973. p.T.Pr. 3-4/1970. p. nr. 9-10/1974. Studii şi lucrări privind descoperirile de la Marea Moartă . p.A. Ap. nr. nr.. „Consideraţii asupra N.Constantin Daniel. M. . M. 654-664 . p.Pr. nr. 910/1969. 597-600 6.O. p. Grigorie Marcu. 532-551 .T. p. Scripturi. 910/1973. 387-395. 176-187. p. nr. S. p. 714-721. 5-6/1979.Diac. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament <Faptele Apostolilor>”.T. p.B. Prof.R. Ap. p. 782-812 .Gabriel Popescu . p. nr.T. 5-6/1962. de la 1648” S.R. nr. „Vederea esenienilor şi teofaniile lui Dumnezeu. 485-495 . p.

Grigorie Marcu. „Cetăţi şi lăcaşuri pauline”. T. 448-453 .T. 1-2/1958. Athanase Negoiţă.O. 1-2/1960.Pr.Pr. G.B.+ Tit Simedrea. „Cadrul istoric al Bibliei”. Moartă”.T. Sabin Verzan. Scripturi în Manuscrisele de la M.Pr. M. „Şi s-a botezat de la Ioan”. M. M.B. „Manuscrisele de la M. M.M.Pr.Pr. 3-4/1965.Pr. 625-632 . p. 3-4/1959. 3/1961. 5-6/1959. 701-705 . Moartă”. p. 139-161 . p. 31-41 .A. 7-9/1980.B.B. Grigorie Marcu. G. „Un sat care se chema Emaus”.B.B. Moartă”. Ev.Alexandru Botez. p. Prof. Nicolae Neaga. Moartă”. „Blestemul Efratei”. 3-4/1958. p. p. 12/1957. „Mediul de apariţie al cărţilor Noului Testament”. p. „Lumină de la Răsărit – 10 ani de la descoperirile Manuscriselor străvechi din depresiunea M. „Manuscrisele de la M. 266-274 . „Biblia în cadrul Orientului Apropiat”. „Descoperirile de la M.M. 126-136 . p. p. p. 145-158 . 138-163 . Moartă şi raportul lor cu Noul Testament”. G.. 7-8/1974. Athanase Negoiţă. 252-272 .Alexandru Botez. Athanasie Negoiţă. „Persoana Mântuitorului în lumina Manuscriselor de la M. Sabin Verzan. 330-341 .Pr. G. M. 457-466 . S.Alexandru Botez. p. „Samaritenii”. „Interpretarea Sf. 3-4/1966. G. „De pe Carmel la Eleon”. 1-2/1963.B. Prof.Iancu Moscovici.S.M.S.Pr. p. Sf. S. Vasile Mihoc. Athanasie Negoiţă. 4-6/1976. Studii de arheologie biblică şi de istoria epocii Noului Testament . 10-11/1957. p. G. O. Ioan Botezătorul în lumina descoperirilor de la Qumran”. M.B. 854-860 . 11-29 şi 4-6/1964. Luca”.B. „Drumul spre Golgota”. G. S. Grigorie Marcu. „Creştinismul şi esenianismul în lumina Manuscriselor de la M.A.Magistr. 736754 . p. 7-9/1967. 630641 . „Biblia şi descoperirile arheologice”. p.Pr. 1-3/1978.Alexandru Botez. M. 7-8/1973. S. „20 de ani de la descoperirea Manuscriselor biblice de la M.Pr. M. Moartă şi Noul Testament”. Moarte”. p.Pr.T. 680/689 .S. p. Prof. „Câteva probleme ale teologiei Qumranite şi Crestinismul primar”.Alexandru Botez. 4-6/1977. Ioan Săbăduş.Pr. p. 331-367 . „Elemente de istorie antică profană în scrierile Sf.Pr. 11-12/1969 p. p. M. Athanasie Negoiţă.B.B. 40-59 . Asist. 210-240 7. p. „Cronologia Manuscriselor de la M. Prof.Iancu Moscovici. 12/1960. 801-810 . 66-78 . 43-51 . 3-4/1974. p.Alexandru Botez. M.T. Moartă”. Moartă”. 9-10. p. S. p. 212-224 . 1-2/1970. Athanase Negoiţă.

Pavel către Laodiceni?”. 7-9/1978. S. p.Pr.T. p. 172-175 . Grigorie Marcu. Luca în textul introductiv al Evangheliei a III-a”. Nicolaescu.Pr. p. Studii de introducere generală şi specială în Noul Testament. Vasile Gheorghiu. p.T. O. M.T.Diac. Dr. Prof. Gh.Ierom. Grigorie Marcu. 5-13 . Studii şi lucrări despre viaţa şi activitatea Mântuitorului Hristos. M. Ioan V. „Şi a înviat a treia zi dupa Scripturi”. 9-10/1958. 1978 . Papuc. S. 1-2. Ioan Săbăduş. 51/62 . p. 3-4/1974. 3-4/1954. Ap.. 115-126 .T.Emanuel Copăcianu. 714-725 .Diac. 5-6/1958. 378-393 . p. 3-4/1960.Pr.Constantin Daniel. 74-92 .Magistr. S. 5-6/1974. M. S.Pr. cu specială privire la proba arheologică şi paleografică”. 22-48 .B.Pr. XXXXXXXX . 683-695 . 7-8/1958. „Mântuitorul despre Sine”. Vasile Gheorghiu. 78/1956. „Cadrul problemei sinoptice”. „O noua etapă în istoria editării textului original al Noului Testament”. 7-10/1976.T. S. S. 1-3/1963. „Cei dintâi soţi de călătorie şi învăţăcei ai Domnului”.T. p. M. 1-2/1956. Prof.T.Diac. 3/1960. Prof.Pr. Prof. „Ispitirea lui Iisus în pustie”. „Nu toate sectele iudaice au luat parte la osândirea Mântuitorului”.Pr. Sarbu. 349 . 3-4/1956.B. . „A existat o epistolă a Sf. Dr.Pr. 487-497 8. M.T. Matei Paslaru. Vasile Coman. Athanasie Negoiţă. „Domnul în Samaria”.T. „Sf. Pilat Ponteanul ori Ponţiu Pilat ?”. „Părţi proprii Sf.Diac.Prof. Prof. N. . G. Orest Bucevschi. 643-648 . 394399 . „Viaţa şi învăţătura Mântuitorului Hristos”. p.Pr. p. B. T. S. Grigorie Marcu. „Pilat din Pont. „Naşterea supranaturală a Domnului nostru Iisus Hristos”. p. „Consideraţii generale asupra sfârşitului cărţii Fap. „Patimile şi Învierea Domnului”.A. 5-6/1975. p. Prof. 513-522 . 1-3/1967. 8-42 . Grigorie Mărcu. Irineu Crăciunaş.”. 403-421 . 139-160 . S. Prof. Grigorie Marcu. „Material documentar de papyrus pentru critica textului original al Noului Testament”.Ep. p. XXXXXp. Gh. M. 405-430 9. Luca – autor noutestamentar”. S. „Paternitatea Evangheliei a IV-a. Timişoara. Georgescu. 255-259 şi 5-6/1958. p. Prof. „Părţi proprii Sf. M. p. Ap. p.A. S. „S-a descoperit manuscrisul Evangheliei după Marcu ?”. S. 4-6. Orest Bucevschi. p.A. Dr. Luca în finalul istorisirilor evanghelice”. p.B. M.Prof.

Pr.Diac. Tradiţie”. 7-8/1958. Grigorie Marcu. 3-4/1955.S. Gh. 5-6/1978. Prof. p. Prof. M. Apostol Andrei”. 519-533 . „Sf. Petru şi Pavel în slujba Evangheliei”. Nicolaescu. B. Gh. „Activitatea Domnului în Ierusalim cu ocazia primelor Paşte”..O. S. M.Prof.A. 78/1959. Pavel şi a celorlalţi Sf. Orest Bucevschi. Prof.M. 7-8/1957. 9-10/1964. M.A. „Sf. „Săptămâna Sfintelor Patimi”. 150-152 . Ap. 3-6/1962. 57/1957. p. „Trei portrete noutestamentare : Iuda Iscarioteanul. „Ioan. Pavel”. p. „Iisus Hristos ca supremul Profet”. „Patimile Mântuitorului după Sf. 3-4/1958. „Întâlnirea din Cana Galileii”.S. N. 131-144 . T. 536-549 . M. p. G. „O mică odisee apostolică”.M. 307-316 .Magistr. Prof. p. Prof. „Sf.Magistr. Prof. „Intrarea solemnă a Mântuitorului în Ierusalim”. „Judecata şi condamnarea la moarte a Mântuitorului Iisus Hristos”. Pavel şi creştinii din Corint”.Prof. Prof. Bogdaproste. 329-353 . p. 877-880 . Apostoli. Prof. p. 3-4/1956. S.B. 79-115 . S. 109-121 10. 453-465 . M. Gh. M. pe urmele celei mai de seamă ctitorii pauline a Asiei Minor”. „Virtutea n-are vârstă cu privire la colaboratorii Sf. Evanghelii”.B. 479-495 . M. p. M.Pr.Emanuel Copăcianu. Ap. p. 406-415 . 3-4/1956. p. p. p. 506-530 . Pavel”.B.T.Pr. Grigorie Marcu. 1-2/1953.T. Gh. Prof.Pr. Prof.B. M. S. 7-8/1962. Nicolaescu.Prof. Ioasaf Ganea. Corneliu Sârbu. 714-725 .Pr. S.Diac. p. proorocul deşerturilor”. „Care erau grupările religioase în timpul Mântuitorului Hristos ?”. Grigorie Marcu.B. „Doi Apostoli : Iuda şi Petru”. Studii despre viaţa şi activitatea Sf. Evanghelii”.Diac. „Mântuitorul Iisus Hristos în lumina Sf. alte chipuri noutestamentare . Grigorie Marcu. 3-4/1972. Athanasie Negoiţă. 20-37 . Dr.O. 3240 . Ap.O. Grigorie Marcu.Pr.B. 1-3/1974. 1-2/1961. nr. p. Constantin Galeriu.B.A. Sârbu.T. G. p.Pr. I. 1-3/1975. 11-12/1975.Diac. „Cu privire la testamentul Sf. p. Gh. Ap.Pr. Grigorie Marcu. „Cei 70 după Noul Testament şi Sf. Savin. M.Pr.T. p. N. 7-9/1958. 240-261 . Ap. 19-28 . p. Prof. Pilat din Pont şi Claudia Procula”.Pr. Bălana.R. 190-201 . Vasile Gheorghiu. 9-12. „Ephesus redivivus. p. 319343 . M. M. Lungu.

Pr. „Prologul Evangheliei după Ioan”. 359-367 . Iustinian Chira.Pr. p. Dr. 1-3/1959.B. „Maria din Betania şi Maria Magdalena”. Ioan Rămureanu. 7-8/1976. p. Ioan Constantinescu. p. Ap. „Sf. „Sf. Pavel şi viaţa celor mai de seamă comunităţi creştine în epoca apostolică”. Apostolul neamurilor”. . Varnava Cipriotul – apostol al eleniştilor”. Prof. p. „Din exegeza Noului Testament”.Prof. p.A. p. Gh. istoricoteologic..”.Prof.O.A. Dumitru Coravu. Vasile Gheorghiu. „Sf.Gala Galaction. Vasile Gheorghiu. Ap. Iustin Moisescu. Petru şi Pavel în Ortodoxie”.Pr. exegetic” (teza de doctorat). şi Ev.Pr. Oreste Tarangul. 9-10/1960.p. 386-397 . “Activitatea Sf. Prof. p. 369-385 . 78/1951.B. 21-26 . „Cuvântarea eshatologică a Domnului nostru Iisus Hristos.O. M.O. Popescu. Prof. S. 687-696 . Gh. 910/1964. „Sf. Ioan”. p. „Cele şapte cuvinte rostite de Mântuitorul Hristos pe cruce”. G. Atena. 51-76 . „De la „Mormântul gol” la porţile Damascului”.Pr.R. 1979 . 59-79 şi 202-212 . „Cinstirea Sf. 1-2/1964. 452-465 . 36-40 şi 600-608. 1-2 şi 3-4/1975. „Epistola I a Sf. M. Dr. Ap. Ioan Mircea. N. 7-8/1951.Pr. 18-56 . „Orientări exegetice de interes pastoral”. Prof. Ap. S. Prof. Pavel. 757-760 şi 943-952. Ap. Grigorie Marcu.O.B.T. p. p. p. „Portret noutestamentar : Sf. „Sf.Pr.Pr.T. p. Teodor M. 725-741 11. Sârbu. 9-10 şi 11-12/1973. Ioan Botezătorul. Grigorie Marcu. G. Petru şi Pavel în lumina sobornicităţii Bisericii”. M. M. 7-8/1951. 1-2 şi 7-8/1974. Timotei”. Gh. Apostol al lui Iisus Hristos” în viziunea hrisostomică. 46/1957. 398-416 .A. Lucrări şi studii de exegeză noutestamentară. 99-117 . 5-6/1967. Bălana.A. 1-2/1979. „Rugşciunea Domneascş – studiu filologic. B. 5-6/1967. G. p.B. 663-684 . M. Ap. „Pavel.Ep. 56/1967.Prof. Petru şi Pavel. 7-8/1965. M.Diac. 501-510 . B.Arhim. S. G. Nicolaescu. 466-486 . p. p. 542583 .Pr.Gala Galaction. S. M. 9-10/1959. „Cuvântarea Domnului Iisus Hristos în Sinagoga din Capernaum M.T. M. 4-33 .Magist. Sf. p. Prof. Pavel în Licaonia”.Pr. 45-73 .B. luceferi ai creştinătăţii”.T. p.”.Diac. 11-12/1948. p.p. Papuc. 755-765 . 34/1959. 10-12/1977.B. p. Boris Rădulescu. M. Dr. Grigorie Marcu.

G. nr. S. 950-959 . 7.Pr. 9-10/1975.Diac. Prof. M. M.O. Grigorie Marcu. p.A. M. Prof. 42/63 12.Diac. 272-277 . 3-27 . O. p.O. G. Nr.B. Nicolaescu.T.O. Prof. S. 177-193 . V. „Epistola către Efeseni”. Nicolae Petrescu a scris un studiu amplu ce cuprinde explicarea Apostolului duminical. Studiile au fost adunate apoi in volum care a fost publicat in Ed. 1-2/1974.Diac. Petru”. B. 78/1973.. „Epistola I a Sf. p.Magistr. Luca”. Dr.Pr.R. S. Nicolaescu.Pr. „Exegeza în pastoraţie”. 7-8/1962. 59-192 . Ap. Dumitru Abrudan. M. 7-8/1965. „Lămurirea ortodoxă a unor texte biblice”. B.1/1954. 1-3/1965. M. Părinţi”. p. 83-93 . 11-12/1974.Pr. p. Prof. 1/1957. p. 61-99 şi 167-213 . N. 9451027 . Ap. Neamţu.. „Cuvintele rostite de Mântuitorul Hristos pe cruce”. „Rugăciunea Domnească în tâlciuirea Sf. Nicolae Petrescu.A.A. 11-12/1975. Prof. 4-6/1979. p. „Epistola a II-a a Sf. N.9.O. p. un comentar destul de bun la Rugaciunea Domneasca. 1-2 şi 3-4//1951.T. incepand cu nr. „Cheia interpretării istorice a Apocalipsei”.Pr. Ioan Mircea.Pr. M. 449-468 .. 56/1949. p. 4-6/ p. Prof. M. 4-6/1970. p. M.Ep.Pr.Pr.T.Pr.Magistr. Bucuresti. M. in mai multe numere din revista M. Tot in Rev. Petru (teza de doctorat). 2/1959. 17 M.O. Prof. „Însemnătatea Epistolei Sf. „Excurs exegetic filologic noutestamentar privitor la înţelesurile posibile ale termenului XXXXXXXXXXX”.A. incapand cu nr. Prof. 5. p. 557-567 . M. Prof.. „Actualitatea epistolei I către Corinteni”. p. 287-303 . p. Biblic si de misiune al B. Prof. . Antonie Plămădeală. Prof. Prof.O. 273-292 . Ap. 284-305 . p. . 1-2/1967.R. 571-575. Pavel către Tit”. Sofron Vlad. Nicolae Petrescu. O nr.O. „ Cine este ego din Epistola Romani cap. Nicolaescu. Gh.A. Pietreanu. 46-54. De asemenea a publicat in Rev. 26-49 . Grigorie Marcu. Sârbu. 7-8/1976 si incheind cu nr. 34/1959. 185-194 . 910/1973. Grigorie Marcu.O.Pr. p. Ioan Mircea. „Creştinismul în perspectiva dialogului interreligios” (teza de doctorat). „Studiu exegetic-critic asupra textului I Petru 2. Studii despre raportul dintre Vechiul şi Noul Testament.B. Inst. 887-1053 . p.Pr. a mai publicat talcuirea Apostolului de la unele sarbatori din cursul anului bisericesc. N. p. „Ebed-Iahve în lumina Noului Testament”. 34/1973 si terminand cu nr. Grigorie Marcu. 5-6/1952. „Note exegetice cu privire la Matei 28. cap. 32-33 – note exegetice. „Actualitatea parabolelor istorisite de Evanghelia după Sf. 1976. p.Pr. 1-3/1979.

„Mesianismul lui Iisus în raport cu mesianismul iudaic” M. 8-9/1956. „Împărăţia lui Dumnezeu – sensul ei neotestamentar”. „Despre N.T.A. Bălana.A. G.Pr. M. 21-35 . Ioan Buga. „Sărbătoarea Corturilor şi interpretarea ei în creştinism”. M. S. 3-4/1953. 56/1961. Scriptură”. Stamatoiu. Mircea Chialda. p. 288-302 . sau raportul dintre creştinism şi iudaism după Mt.Drd. Prof.Pr. 7-9/1979.Pr. Ioan Buga.Pr.S. 649-654 . Viorel Chiţu. S. Prof. „Personalitatea Patriarhului Avraam oglindită în epistolele Sf. Nicolae Buzescu.Magistr. p. S. Ap.Pr. p. 273-285 . „Ortodoxia şi Vechiul Testament”.T. 44/1973. 5”. „Raportul dintre cultul V. Nadim Tarazi.prof. 231-234 . 13-32 . Gh.T. 549-558 . Mircea Basarab. Ap. Nicolae Neaga. p. S. S. „Mântuitorul Iisus – centrul vieţii noastre”. p. „Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după Ioan”.Magistr.B. „Iisus Hristos şi Legea mozaicş. Asist. Prof. Prof.T. G. D.Pr. 78/1964. Ioan Buga. Ap. 210-224 . „Superioritatea preoţiei N. 420-435 . p. Nicolae Neaga. M. Constantin Gheorghe. p. 12/1978. Pavel”. Ioan”.M.T. M. p.T. p. 3/1975. „Cuvântul vieţii – după Epistola I a Sf. Chiţescu. B.O.T. O. Drd. Pavel faţă de V. p. p. 9-10/1975.Pr. p. după I Cor.”. M.A. Pavel”. Drd.B. 34/1978.T. M. cap. Prof. 542-561 .Drd.Pr. 5-6/1956. „Atitudinea Sf. 621-628 .T. 297-320 . p.T. N. Ioan şi Sf. p.B. Ioan Buga. şi cultul creştin”. 7-8/1962.1-11”. Prof.Pr.T. Ap. Suparschi. „Moartea şi învierea după Sf. Ioan Bunea..Pr. Dumitru Fecioru. 10. Vasile Mihoc. 193-205 .Pr. Scriptură”. „Raportul dintre Vechiul şi Noul Testament”. 443-453 . S. M. 1-2/1969. p. „Sensul tipic al V. p. 299-318 .O.T. Ev. şi raportul lui cu cel Vechi”. p. 46/1976. 633-638 a) Probleme generale . „Fagaduinţă şi credincioşie după Sf. p. faţă de preoţia V. S. 525-535 . p. 729-736 .p. „Sensul înfierii creştine după Sf. 852-855 . 5-6/1960. Vlad Prelipceanu. 89/1967.R. „Raportul dintre Legea Veche şi Legea Nouă după Predica de pe Munte”.O.Pr. 11-12/1971. Drd. 5-6/1981.T.Arhim. 3-4/1978.Pr. 421-426 . după Epistola către Evrei”. S. „Semnificaţii ale noţiunii de lumină după Noul Testament”. O.Pr.T. 5-6/1974.

M. 365-381 . patristice şi cultice ortodoxe”. 470-487 . „Virtutea dragostei în scrierile Sf. Evanghelie”. p.Pr. p. p. „Apostolatul după Noul Testament. Nicolae Neaga. 1-2/1972 . M. S. 497-505 . „Dumnezeu este lumină”.T.Pr. 5-6/1953. p.4). Dumitru Viezuianu.” . S. O 3/1975. „Judecata universală după Noul Testament”. 70-96 . S. p.T. 1-2/1957. S. M. 1-2/1973. Em. Ioan Mircea. 7-8/1966.Pr. 733-763 . Prof.Pr. Fiul Omului”.Pr. S.Pr. „Ideile teologice fundamentale ale Evangheliei”. 5-32 .Pr.. B. Gh.T. „Învăţătura despre Fiul Omului în Sf.Pr. „Dumnezeu este iubire” (I Ioan 4. p. p. 1-2/1977. p. Prof. Dumitru Radu. Dumitru Stăniloae.545 .T. „Evangheliile sinoptice. M. 13-27 . 262-274 .Pr.Pr.M. Vlad Prelipceanu. p. 366-402 .T. Drd. „Semnificaţiile şi rolul Botezului în viaţa creştină după N.Pr. O. „Coborârea la iad a lui Iisus”.Pr. Grigorie Marcu. p. 303-317 . Prof.R. Nicolae Rădulescu. 423-426 . Ioan Mircea.T. Ioan”. „În EL era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor” (Ioan 1. „Sf. 316-337 .A. Drd.Pr. 1-2/1966. „Ideea de unitate şi de comuniune în Noul Testament”. p. 1-2/1980. p. S.T. 1-2/1973.T. Grigorie Marcu.S. Papuc. p. p. Prof. „Rolul îngerilor în iconomia mântuirii după Noul Testament”.Pr. Vasile Mihoc. „Învierea Domnului. Vasilescu. 1/1974.T. p.Pr. V.T. 5-8/1977. p.Nestor Vornicescu. 3-4/1978. 244-251 . Ioan Mircea „XXXXXX în Noul Testament”. S.M. Pietreanu.8). pârga învierii şi înnoirii noastre”. 33-44 . S. 912/1980. S. Arion.Magistr. Prof. Soare. „Mesianitatea Mântuitorului în Evanghelia dupş Sf. Nicolae Rădulescu.B. Prof. „Fiul lui Dumnezeu.5). S. Prof.T. „Îndumnezeirea credinciosului – mărturii biblice. Sofron Vlad.”. Matei”. 5-15 . S. Leon Gh. Gh. Drd.Magistr. 112-122 . 37-49 . p. Prof. Ioan Mircea. Prof. 3-4/1972.Pr. „Evangheliile sinoptice – probleme dogmatice şi idei sociale”. Pavel despre Învierea Mântuitorului”. 7-8/ .S. 7-8/1975.Pr. 3-6/1950. Ap.T. Dumitru Stăniloae. 1/1980. Dumitru Stăniloae. G. Marin Stamate. Ap. 230-249 . O.Magistr. S. p. 3-4/1971.T.O. (I Ioan 1. „FIUL OMULUI după N. 158-177 .Pr. Drd. Drd. 536. A.pr. p. 56/1956. 104-124 . probleme dogmatice şi idei sociale” S. p. „Noul legământ – Legământul de viaţă şi pace XXXXXX . Prof.T. O. 2/1975. 5-6/1964.Diac. p.T. „Eshatologia creştină”.

p. Marele Arhiereu. 304/314 . p. „Învăţătura despre sf. Bogdaproste. 510 b) Studii de teologie paulină . 11-12/1974. S.Drd. 1-3/1976. 77-87 .O. Nicolaescu.Pr.B. „Mântuitorul Iisus Hristos şi sfinţii îngeri după Epistola Sf. D. D. Ilie Moldovan.pr.Pr. 104-113 . 1088-1100 . 21-32 . p. „Rolul credinţei în procesul mântuirii după Sf. Viezuianu.T. Nic. 47-71 . 9-10/1977. 4-5/1954. „Biserica slujitoare în Sf. G. Pavel”. Pavel către Coloseni”. M. S. p. 417-492 . p.Pr. „Harismele după Sf.Pr. Drd. „Iisus Hristos. Nadim Tarazi.B. condiţii ale mântuirii”. Tradiţie şi în teologia contemporană”. 5-6/1965. Dr. Prof. Iustin Moisescu.Pr. S. după Epistola către Evrei”. p.T. Ap. „Unitatea creştină în epistolele Sf. S. S. 4-5/1967. Pavel. M.O.Diac. „Unitatea neamului omenesc în învăţătura paulină”.T.T. S. Pavel”.Pr. Ap.Magistr. Nadim Tarazi. Ap. Drd.Ep. „Relaţia dintre botez şi înviere în viaţa credinciosului după Epistola către Romani”.A. 328-331 . 1-2/1979. 1-2/1977. 275-285 .Drd. Drd. Ap.A. Asist. „Problema unităţii creştine în lumina epistolelor pauline”. „Principiul hristocentric la Sf. 67/1956. „Moartea şi Învierea Mântuitorului Iisus Hristos în lumina epistolelor pauline”. Dr. 1-2/1974. 152-161 . Sabin Verzan. „Idei dogmatice şi misionare în Epistola către Coloseni”. p. Bucuresti. Ap. „Ierarhia bisericească în epoca apostolică”.Gh. Scriptură. Constantin Gheorghe.Drd. Sf. Prof. 660-681 .p. Dionisie Stamatoiu. Prof. G. Antonie Plămădeală. Dumitru Calugăr.A.p.B. 179-184 . 75-80 c) Studii despre Biserică şi preoţie în lumina Noului Testament . p. 1-2/1973.T. Prof.Pr.T. 9-10/1954. M. 1972 . 7-9/1978. 60-65 . Corneliu Sârbu. p. 1955 . 179-184 . p. Ap. Vasile Mihoc. 1/1974. Pavel”. O 1/1977. Cornel Todeasă.Pr.. 1074-1081 . Asist. M. Pavel”. p. p.Pr. M. „Învăţătura paulină cu privire la taina lui Hristos şi implicaţiile ei ecumenice”. G. O. „Credinţa şi faptele bune. Craiova. p. „Omul cel nou” în concepţia antropologică a Sf. p. Grigorie Marcu.Pr.T. „Hristologia după Epistola către Evrei”. Cruce în teologia paulină”. „Unitatea creştinilor în Hristos şi prin Biserică după Epistola către Efeseni”. 495.Pr. 11-12/1971. Grigorie Marcu. Viezuianu. p.7-8/1951. Marin Stamate. S.

R. Dr. „Principiul divin trinitar al unităţii Bisericii în lumina Sf.M.A. M.Pr. 184-219 . p. 587-602 . 9-10/1978. M.Pr.T.T. p. Tradiţie. I. Dr. p. B. 5-6/1955. p.T. 2/1979. p. 3-4/1973. p. M. Ioan”. S.T.T. p. Alexandru Tudor. 78/1975. O. Grigorie Marcu. „Unitate şi diversitate în Faptele Apostolilor”.Pr. „Eclesiologia în scrierile Sf. Ilie Moldovan. Serafinceanu. 308-325 .M. 11-12/1970. Pavel”. 485-501 . S.Magistr. 250-262 . „Preoţia ortodoxă – documentare biblică”. 45-57 . 1-2/1975.T. p. Dr. Viezuianu. 7-8/1975.S. Leon Gh.Magist. 277-294 . p. p. p. Alexandru Tudor.”. „Cei 70 de ucenici ai Mântuitorului şi problema ierarhiei bisericeşti”.Pr. „Semnificaţia şi responsabilitatea slujirii preoţeşti după Sf.S. „Serbarea duminicii”.S. „Învăţătura despre Biserică în Evanghelie.. M. Ap. Scriptură şi Sf.B. 233-248 .R. G. S. p. 7-8/1960. 9-10/1968. 7-8/1973. Pavel”. Prof. Ap.A.Pr.Pr. 510/1979. Constantin Gheorghe. „Concepţia paulină despre Biserică cu privire specială la Epistola către Efeseni”. Prof.Pr. 7-8/1974. Nicolae Ciudin. p. Vasile Mihoc. p.Pr. Petru Deheleanu. privită interconfesional”. Ioan Mircea. Antonie Plămădeală. 682-705 . şi în Biserica primară” M.M.Pr. „Eclesiologia Noului Testament”. 6-16 .Pr.Magistr. Bodnar. 3-6/1950.Pr. Ap. Grigorie Marcu.Pr. S. p. Arion.T. 3/1965. 12/1973. 402-417 . B. Scripturi a N. 522-532 . „Preoţia după Noul Testament”. „Slujirea preoţească după epistolele Sf. 198-217 . T. p. 72-100 . Vasile Mihoc. 1113-1124 .T. Sabin Verzan. 513-534 . p. „Maica Domnului în teologia şi viaţa ortodoxă”.T. Grigorie Marcu.Prot.A. Ioan Mircea. 1252-1263 d) Lucrări şi studii privitoare la unele probleme din învăţătura crestin. ierarhia bisericească şi puterea disciplinară”. Prof.T. „Ierarhia bisericească după epistolele Sf. T.Pr. Prof. Ioan Ică. M. Ioan Săbăduş. „Sobornicitatea Bisericii în epistolele pauline”. şi Ev. S. 912-921 . p. „Botezul cel adevărat”. p. O. p. 268-293 . „Unitate şi diversitate în N.Pr. 7-8/1971. 1/1955.Drd. 11-12/1975.O. „Ideea de sinodalitate şi prioritate apostolică în Noul Testament”.O. Bodnar. 7-9/1979.O. „Sensul noţiunii de Biserică după epistolele pauline”.Pr. „Episoade din viaţa Bisericii creştine a veacului apostolic în expunere şi interpretare lucanică”. „Slujirea preoţească după Sf. 4-6/1974. 3-4/1977. Conf. 497-505 . p. „Temeiurile biblice ăi patristice ale ierarhiei bisericeşti”. p. M. S. 584-589 . 673-686 . Ap.ortodoxă . S.O.Pr. D. O. S. Pavel”.Ep. M.

p. p. „Învăţătura Sf. Deheleanu.S. 116-129 .Pr. 12-23 . „Cultul sfinţilor”. 469-491 . Deheleanu.M. „Premisele biblice ale erorilor papalităţii”. Tradiţie”. Prof. „Botezul ortodox – documentare biblică” M.A. 340-354 . „Preacurata Fecioară Maria. O. 815-822 . „Poate fi înlocuit „Tatăl Nostru” cu rugăciuni improvizate ?”. 2/1981. Ap.S. O. 262. p. „Venirea a doua a Domnului. 177-186 . 7-9/1977. 215-246 . 382-399 . Prof. 3-4/1971. Prof.Nicolae Corneanu. Prof.Pr. Împărăţia de 1000 de ani”. 199-209 . Buzdugan. B. Grigorie Marcu. 3/1970. 325-343 . Mircea Chialda.Ierom.Nicolae Corneanu. 3-4/1971. Chesarie Gheorghescu. p. Nicolae Neaga. P. O.Pr.B. Grigorie Marcu.Pr. 9-12/1960.Pr.Pr. p. 1012/1979. M.O. „Fraţii Domnului”. Prof. p. „Ce cunoaştem din Sf.T. Nicolae Nicolaescu.Diac. Emil Corniţescu.B. „Duminica – sinteză biblic-teologică”.p. 45/1956. 23/1954. „Fundamentarea teologică a Pedobaptismului”. Grigorie Marcu. M. „Manual de sectologie”. „Sensul religios creştin al sărbătorii „Ziua Domnului în V. Arad. 1948 -Pr. M.Pr.S. P. p. Prof. 13/1972.B. C. 1-3/1972. p. Asist. M. p. 4/1949. 4-6/1964. Scriptură şi Sf. 3-5/1980. 910/1980. 3/1980. „Învăţătura despre Maica Domnului în Ortodoxie şi catolicism”. şi N. G. „Cinstirea sfinţilor după Sf. Emil Corniţescu.Diac. O. M.S. 1-2/1974. 549-554 . p.B. 39-48 .S. M.S.M. p. 1112/1970.Pr. Prof.Diac. M. P. 274 . Ioasaf Ganea. Prof. 365-390 .Pr. S. S.T. 1-2/1972. Deheleanu. 406-422 . M. „Eshatologia creştină”.M. 543-554 . Petru în lumina Noului Testament”. 7-8/1970. N. Vasile Moise. 82-95 . Grigorie Marcu. M. „Împărăţia de 1000 de ani”. Ilie Moldovan. 970-981 . „Botezat-a pruncii Biserica primară ?”.M.B.Pr.Pr.S.p. p. p. M.Pr. Nicolae Neaga. Constantin Galeriu. 7-8/1974. p. Alexandru Moisiu. Prof.Pr. 5-6/1972.R.M.A. Scripturi despre Preacurata Fecioară Maria şi implicaţiile ei religios-morale”. p. 168-175 . 380-388 . p. 11-24 . Prof. Deheleanu.Pr. 576-589 . Prof. „Învăţătura ortodoxă despre cinstirea sfintelor icoane”. M.Pr. M. Scriptură despre Maica Domnului”.O. p. „Despre milenarism”. p. „Botezul pruncilor”. 5-10 . M. 591-605 . p. Asist.Pr. Vasile Moise. 1-4/1976.M.. „Episcopatul roman al Sf. 5-6/1981. p.Pr. p. p. O. Testament”. M. „Sabat şi duminică”. P. „Învăţătura despre Maica Domnului”. „Temeiuri pentru serbarea duminicii”.M.Pr. Conf. Chitescu. Maica Domnului”.S.

Prof. Grigorie Marcu.Magistr. „Atitudinea Mântuitorului faţă de săraci în Ev.Pr. Grigorie Marcu.O. Prof. O. 4/1950.Diac.Pr.Diac. Prof. „Ironia în cuvântările Mântuitorului”. 7-9/1977. Luca”. p. M. 137-151 . Vizitiu. 181-193 II. 590-604 . S.S. M.S. O. 129-135 . Mihai Gh.M. „Învăţătura creştină despre iubire şi dreptate ca virtuţi sociale”. Prof. S.Pr. 9-10/1953. Scriptură”. M. 15-22 . 7-8/1953. 443-453 . 579-589 . 26-52 . S. „Sâmbăta – ziua morţilor.Magistr. Drd. p. p. 1-3/1967. „Hristos şi Cesarul sau Statul şi Biserica în lumina Noului Testament”. Grigorie Marcu. „Maica Domnului în prologul Evangheliei de la Luca”. 51-78 . Mircea Chialda. Scrieri”. p. M. 3-4/1953. S. Petru Rezus.B. Dumitru Belu. 189-218 .. 3/1980. p. „Temeiurile ortodoxe ale cultului Maicii Domnului. Constantin Pârvu.T. Ap. „Temeiuri biblice şi patristice pentru folosirea în comun de către oameni a mijloacelor de trai”. 485-497 .Pr. Dumitru Belu. p. p. M.Pr. „Învăţătura despre Maica Domnului după Sf. Mihai Ciobanu.T. Prof. p. p. „Sărăcia şi lupta împotriva ei în perspectiva Evangheliei”. O. 247-268 .S. S. Orest Bucevschi.Pr. I. M.Diac. p.Pr.Pr. „Sf.Magistr. p. p. 3-4/1978.Pr. Dr. Prof. p. Ştefan Slevoacă. 1112/1958. 515-558 . Dumitru Stăniloae. 698-721 . M. „Creştinism şi patriotism”.T. Prof.T. p. Prof.A. p.Pr.M. 2/1981. după Sf. Dumitru Stăniloae.Pr. Bejgu. 1-22 . „Rugăciunea la Sf. Dr. Ap. Scripturi”.T. 542-551 . p. 863-871 . „Mariologia ortodoxă”. Orest Bucevschi. duminica – ziua Învierii şi a vieţii fără sfârşit”.T. Vasile Coman. Gh. S. S. „Harismele în Biserica primară”. Lucrări şi studii de teologie a Noului Testament – aspecte moral-sociale . Gh. „Familia în lumina Sf. 27-47 . M. 3-4/1955. „Temeiurile lucrării Bisericii pentru apărarea păcii”. 12/1954. Dr. Iustin Moisescu. Iacob”. Prof.A. 1-2/1953.Pr. S. 197-216 .Pr. Iustin Moisescu. 9-10/1958. p. S. „Prietenia după Sf.T. 3-4/1960. 1-2/1957. 910/1951. 554-576 . Grigorie Marcu. „Biserica Ortodoxă în lupta pentru apărarea păcii”. Prof. Prof.T.p. p. 9-10/1953.A. 3-4/1954.Pr. Pavel despre personalitatea religios-morală a păstorului de suflete”. Dr. Prof. p. p. 1-3/1966. „Caracterul social al Rugăciunii Domneşti”. 68-85 .T. Pavel”.M.Pr.T. 1-2/1957. „Actualitatea epistolei Sf. Coman. S.

7-10/1976.S.Magistr. p. Pavel muncitor cu braţele”. Ap.Prof. pace şi adevăr”. Prof. Suparschi.Magistr. V. Nicolaescu. p. Petru şi Pavel despre dreptate. 1059-1064 . „Sf. „Bogăţiile materiale după Epistola Sf. N. Ap. 24-37 . p. Pietreanu. p.Drd. 12/1949. Pavel”. M. Nicolaescu.T. S.Diac. „Misiunea socială a Bisericii în lumina Sf. O. S. 3-4/1949. 12/1953. 5-6/1955.T. Ap. Gheorghe Papuc. Nicolaescu.T. S. 355-367 . M. 34/1955.Pr. M. 515-524 . „Idei moral-sociale în epistolele Sf. Dumitru Staniloae. Drd. 257260 .Ep. V.Magistr. „Învăţătura creştină despre muncă”. „Despre iubirea faţă de toţi oamenii. 673-693 .T. S. M. „Principii de morală socială în epistolele soboriceşti”.Diac. p. N. 701-707 . „Temeiurile biblice ale vieţii de obşte”.B. p. N.T. 35-53 . Pavel”. 5-6/1977. 3/1975.T. Serafinceanu. S. p.”. 910/1957. 347-356 . Nicolae Rădulescu. 3-4/1971. M. p.Prof.. p. 45-60 . p.B. 7-8/1950 .T. „Îndatoriri sociale după N. 189-197 . Prof. 3-6/1962. 9-10/1975. Scripturi”. Pavel”. Drd. 12/1977. „Rugăciune şi muncă la Sf. Prof. S. Dionisie Stamatoiu. Prof. S. 11-12/1967. 46/1981. „Adevărata pietate după Noul Testament”.Magistr. G. p. „Virtute şi păcat în concepţia Sf. după pilda Samarineanului milostiv”. „Învăţătura despre familie în epistolele pauline”.Pr. 430-436 .O. Ap. Suparschi. „Păcatul şi eliberarea după Noul Testament”. Munteanu.Magistr. Constantin Pavel. 1/1951.Pr. Drd. „Sf. 123-133 . S. p.B. O. p. 353-367 . „Cele două portrete morale din parabola „Fiului risipitor” .Magistr. S. 237-244 . S. Grig Mazilescu. p. 203-210 . 167-179 . 669-682 . Marin Stamate. Gheorghe Papuc.Pr. Ap. p. p. N.Diac. „Viaţa crestină după epistolele Sf.Diac.T. „Problema muncii în creştinism”. Pavel”. p. Prof.p.T. 3-4/1974.M.Pr. 279-287 . S. Nicolae Rădulescu. p. Prof. Nicolae Mladin. 7-8/1954. Liviu G.T. „Idei moral-sociale în epistolele pauline”. Ap.A.O.Prof. p. 176-204 .T. G.T. S. Nicolaescu. M.T. Valerian Zaharia. „Temeiuri pentru libertate în Noul Testament”. 3-4/1956.Ierom. 7-8/1951. G. Iacob”. „Mântuitorul despre post”. Pietreanu. I.

Alex Constantinescu. Matei Paslaru).O.Pr. 5-6/1965. 97-106 . 1211-1223 . Sabin Verzan. Euharistie”. M. M. S.Arhid. „Principii misionare şi sociale în epistolele Sf.Pr. 11-12/1971. 9-10/1951.Pr. p.Pr. 429-437 . Pavel – păstor de suflete”.S. 161-187 . Prof. Prof. 37-58 .Pr.T. Fecioru). Pavel” (trad. S. 3/1957. Ap. Ap. 523-534 15. p. Prof. M. S. „Cele patru Evanghelii – dovadă pentru folosirea pâinii dospite la Sf. p. „Familia în lumina învăţăturii Noului Testament”. p. 437-448 . Apostolilor”. 552-562 . 910/1954. 5-6/1976. Nicolae Neaga. „Date privitoare la magii Evangheliei”. B. 5-6/1979. S. „Sf.A. 1-2/1958.B. p. 7-8/1951. 370-385.T.Pr. N. p.Pr. „Mărturii documentare de procedură sinodală în cartea Fap. M. 244-248 .Ierom.Pr. 1-3/1961. M. Pavel”. p. „Cuvant la parabola despre bogatul nemilostiv si saracul Lazar” (trad. „Actualitatea Epistolei Sf. p.M. G.Constantin Daniel. „Evenimente evanghelice în Epistolele Sf. .Diac. G. G. Ap. 284-304 . 648-662 . 873-877 . 573589 . 78-98 . 34/1965. „Iudaism şi elenism în epistolele Sf. Gh. Scriptură şi Sfinţii Părinţi”. M. Evanghelie”.A.. „ Pilda smochinului şi zeloţii în Sfintele Evanghelii”. Iacob”. p. p. „Prieteni în Sf. Ioan Zăgrean. Ap. Prof.T. Alte lucrări şi studii noutestamentare. 7-8/1976.B. Sofron Vlad.Pr. p. Modest Zamfir. Ap. Traduceri. p. S. D.A.Sf.T. Prof. p. Ioan Gura de Aur. 56/1979.O.T. B. Sabin Verzan.B. Sofron Vlad. „Principii de morală creştină în Predica de pe Munte”. 9-10/1959. Prof. Mihai Bulacu. Pavel”. Ioan Gura de Aur. 744-767 . „Predica de pe Munte – izvor de învăţături pentru viaţa creştină”. Spiridon Cândea. 1-2/1972.A. Constantin Gheorghe. Prof. p. 511-525 . 1-3/1961. Grigorie Marcu. p.O.Drd.T. 1-3/1963. Drd. „Cele sapre cuvantari tinute spre lauda Sf.R. Cornel Todeasă.Pr. „Chipul preotului după Sf.Sf. 546- . p.O. 9-10/1973. Prof. 1012/1980. 45-58 . S. 304-310 14.Pr. Nicolaescu. Ioan Zăgrean. p. Pr. M. p. Savin. . O. p. „Pe drumul spre Emaus cu Luca şi Cleopa”. Prof. 5-6/1955.Arhid. „Lumina Evangheliei în opera lui Eminescu”. p. „Scriitorii biblici despre frumuseţile naturii”. Petru”.

„Cuvant despre multumire”. (trad. Pr.Sf. Fecioru). p. 562-570 . „Omilie la „La inceput era Cuvantul” (trad. „Cuvant despre smerenie si cuvant despre invidie” (trad. „Cuvant la Invierea Domnului” (trad. p. Vasile cel Mare. 9-10/1976. Ioan Gura de Aur. Olimp Caciula). M. 735-750. 7-9/1977. Prof.B. 5-6/1955. 825-829 . G. p.B.276-282 . p. p. M. 1-3/1977. p. 4-6/1979. G. 302-310 . G.B. Pr. Vasile cel Mare. 4-6/1968.B. Fecioru). Pr. 901-909 . Olimp Caciula). Pr.B.Sf. 422-429.554. 478-483 . Pr. „Cuvant la Rusalii” (trad. D. 140-155. Pr.Sf. 9/1958. 11-12/1977. 434-439 . D. Pr. Fecioru). 4-6/1977.A. p. „Explicarea cap.Sf. Vasile cel mare. 7-9/1977. G. 651-656 . p. M. Prof. IV din Epistolele catre Romani” (trad.B. Constantin Cornitescu). D. P. 79/1968. Ioan Gura de Aur. „Explicarea textului Romani I.Teodoret de Cir. p. p.Teodoret de Cir. Constantin Cornitescu).Sf. 1-32” (trad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful