“Twee gros_ taalfouten, -alstublieft.

“Twee gros taalfouten, alstublieft.”
Schrijf.be schaart zich voor u achter de standaardtaal. Streng maar rechtvaardig sturen onze kwaliteitsbewakers en ikzelf, als eindredacteur, onze Schrijfbe’ren bij. Want niemand is perfect: dus maken we allemaal fouten. Taalhobbelschuur opent de deuren De verleiding is groot om de voorraadschuur met eigen taalhobbels potdicht te houden. Want wat zouden onze klanten – of collega’s! – wel van ons denken? Gelukkig zijn wij tegendraads. En gooien we de deuren van onze taalhobbelschuur open. Want iedereen mag weten dat ook professionele schrijvers met onze taal worstelen. Om ze dan met de hulp van een collega in een houdgreep te krijgen. Zo doet ook ú er uw voordeel mee. Schrijf.be’ter Elke vrijdag vindt u op onze taalblog (www.Schrijf.be/blog) vijf taaloneffenheden in Schrijf.be’ter. De fout in het rood, de correctie in het groen, en de duiding in cursief. Downloaden maar Maar u verdient beter. Daarom bundelden we 288 (twee gros = twee keer twaalf dozijn) taaltips in deze pdf. Gratis downloadbaar op www.Taalfouten.be. U krijgt de tips overigens niet alfabetisch voorgeschoteld. Want wat hoort dan waar? We suggereren ook geen volledigheid: dit zijn scènes uit het dagelijkse copywritersleven, met liefde gepenseeld en in alle bescheidenheid opgevoerd. Geniet van de verrassing, en leer telkens iets bij. Dank Als u ons kent, weet u dat wij nooit over ijs van één nacht gaan. Daarom gaat mijn oprechte dank naar de schitterende taalsites en naslagwerken waarover wij beschikken. VRTtaal.net, Van Dale, Het Genootschap Onze Taal, de Taaltelefoon: ik raadpleeg ze dagelijks. Maar begint ú alvast met een frisse duik in deze twee gros taalfouten.

Marcel Verdickt Schrijf.be-eindredacteur

PS

Deze pdf downloadt u gratis op www.Taalfouten.be.

3/40 1. Het is de eerste keer dat we beroep doen op uw hulp. een beroep doen Ondanks alles blijven we – zoals de Franstaligen - ‘beroep doen op – faire appel à’. Bij ons moet er een … een bij! 2. Er is niets waarover ik niet tevreden ben. Ik ben over alles tevreden. Te vaak schrijven we, meestal onbewust, negatieve zinnen. Zeg iets op een positieve manier en je zin wordt eenvoudiger, krachtiger, korter – en dus beter. 3. Dat zorgt voor problemen, maar het biedt ook voordelen. veroorzaakt Zorgen voor gebruik je (maar vermijd overdaad, want het is ondertussen een knoert van een cliché) als er iets positiefs volgt: “Obama zorgde voor hoop in barre tijden.” Maar volgt er iets negatiefs? Dan kies je beter een ander werkwoord zoals veroorzaken of uitlokken. (Zie 183) 4. Geef je medewerker alle kansen om te groeien tegen zijn tempo. in Hij moet kunnen groeien in zijn tempo en rijden met (een bepaalde) snelheid. Ritme geeft dan weer regelmaat aan: als iets regelmatig terugkeert of gebeurt. Het ritme van de seizoenen bijvoorbeeld. 5. Heel wat huisartsen reageerden, nadat we op medische websites een banner plaatsten. hadden geplaatst. Na het voegwoord nadat volgt altijd een voltooide tijd. 6. Deze vervoersmaatschappij is sinds jaar en dag vaste klant bij de Grand Garage, vooral omwille van de kwaliteit van de servicedienst. wegens Omwille van drukt een doel uit, geen gevolg. 7. Via de erkenningsaanvraag 2009-2013 van de vereniging engageert het bedrijfsleven zich om de inspanningen uit het verleden onverminderd verder te zetten. voort Verderzetten betekent iets verzetten zodat het verder van iets of iemand staat. Je werk, je bezigheid zet je voort. 8. De levering is voorzien voor eind 2008 en begin 2009. gepland Voorzien betekent: voorspellen, van tevoren zien, zien aankomen, OF voorzien in of van iets. In alle andere gevallen is voorzien een leenvertaling uit het Frans en vervang je het beter door een ander werkwoord. Bijv. plannen.

www.Schrijf.be

®

• +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf.be

4/40 9. Voor mijn beroep ben ik vaak op de baan. weg Op de baan rijden alleen wielrenners en autoracepiloten. Een gewoon mens, zoals u en ik, rijdt op de weg. 10. Omdat deze tegengestelde evoluties elkaar opheffen, bleef het totaal verloop relatief stabiel tussen 2003 en 2007. totale Tussen het, dit, dat, een bezittelijk voornaamwoord of een vooropgestelde genitief enerzijds en het zelfstandig naamwoord anderzijds krijgt het adjectief een -e: het totale verloop, dit grote paard, dat mooie doel, mijn grijze huis. Behalve in geijkte termen zoals het openbaar vervoer. 11. Binnenkort verloont u de eindejaarspremie voor uw werknemers. betaalt Verlonen is ambtenarees voor het doodgewone en zoveel normalere betalen. 12. Hiervan gaat maximum 100.000 euro naar het project. maximaal Maximum is een zelfstandig naamwoord. In deze zin heb je bij 100.000 een bijwoord nodig. Dus: maximaal. Je kunt natuurlijk wel maximumbedrag (en andere samenstellingen met maximum) gebruiken. 13. Samen bekijken we hoe we uw drukwerk best kunnen aanpakken. het best Best betekent: graag, zeker wel. Best kan ook een mogelijkheid uitdrukken. Bijvoorbeeld: Ik wil hem best wel helpen! Die Super Bowl was best spannend. Dat is best te doen. Het best betekent: maar beter, zoals in:”Wat doe ik in deze situatie het best?” 14. In de eerste negen maanden van 2008 kwamen er 75.000 nieuwe abonnees bij, waarvan de meesten tijdens het eerste kwartaal. van wie Waarvan verwijst naar zaken. Naar personen verwijs je met van wie. Ook de verzwakte vormen (bijv. erover, erop, ermee) verwijzen naar zaken. Als er personen bedoeld zijn wordt het: over wie, op wie, met wie, enz. 15. Zoals verwacht verminderden de opwaartse migraties van bestaande klanten, doordat we onze producten in de verschillende segmenten opwaardeerden. omdat Doordat verwijst naar een oorzaak (omstandigheden, geen menselijke tussenkomst), omdat duidt een reden aan (wel door mensen gestuurd).

www.Schrijf.be

®

• +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf.be

be . Met dit programma krijgt u heel snel een aantrekkelijke visuele voorstelling van de prestaties van uw bedrijf in vergelijking met de markt. Nog beter: werkwoordstijl i. alle andere(n) moeten op hun plaats blijven. jongs.5/40 16. om het af te leren … Bovendien zit je in de oorspronkelijke zin met tweemaal een van-bepaling. 24. op een na belangrijkste En er kan ook maar eentje de belangrijkste zijn.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf. leuks. defect raakte Auto’s en vliegtuigen kunnen wel een panne hebben. Wil je toch zo’n uitdrukking gebruiken? Doe het dan correct. Tijds is een genitief: met -s. We blijven ook efficiënt in de uitvoering van onze taken.’ 18. De ziekte van Bechterew is de tweede belangrijkste chronische gewrichtsontstekingsziekte. Ik was op weg naar Amsterdam. 19. krachtiger. vlotter. leeft die zin gewoon meer. 20. Want ze waren al zo lang op zoek naar een apotheker met een vlotte pen.v. zochten al zo lang Winst = drie woorden.p. moet je geen werkwoord substantiveren.v. We blijven ook efficiënt onze taken uitvoeren. mond-tot-mondreclame En mond-op-mondbeademing is ook correct. 17. Daarom ook zijn we al de vijfde grootste in België.p. de sortering Als de Woordenlijst of Van Dale een volwaardig zelfstandig naamwoord aanbiedt. Nog zo’n voorbeeld van werkwoordstijl (zie ook 17) i. op vier na grootste Eentje is de grootste. 21. Korter. maar … ze kunnen er niet in vallen. 23. tijds Versteende uitdrukkingen klinken stroef en vertragen de lectuur. naamwoordstijl en dan klinkt de zin zo: ‘Dat de Belg huishoudelijk verpakkingsafval als een kampioen sorteert. Mond-aan-mondreclame doet wonderen. naamwoordstijl. lichter: dus beter! www. dus … (Zie 20) 22. Ze zijn perfect vervangbaar door iets moderns. toen mijn auto plots in panne viel. Zo krijgen uw munten een bijzondere grandeur die bovendien ijzersterk is en de tand des tijd moeiteloos weerstaat. De Belg is kampioen in het sorteren van huishoudelijk verpakkingsafval. Als uw bedrijf een actief werkwoord achter zich krijgt. wat de zin nog verzwaart. hoe uw bedrijf presteert En nog één.Schrijf. was al langer duidelijk.

dertigsecondenspots Als je hier niet oppast. (Zie 184) 28. Dienen te + passieve werkwoordsvorm is verschrikkelijk ambtenarees.Schrijf. Je creëert een samenstelling die bestaat uit drie leden. 29. landt mooier. Uw service dragen wij hoog in het vaandel. en keek hij de inhoud grondig na Bij inversie in het eerste deel van een samengestelde zin. En die samenstellingen schrijf je in één woord. En de lezer minder moe. Want het Waalse publiek moest zich eerst … Immers is zo’n typisch ambtenarees schrijfwoord dat geen enkel modern mens in zijn mond neemt. Weg ermee! 30. moet je het onderwerp in het tweede deel herhalen. losbladig schrift. Alle registers gingen open: affiches op de bussen van De Lijn en in de treinstations. Of iets staat hoog in het vaandel.a. Het Waalse publiek moest zich immers eerst bewust worden van het begrip ‘zwerfvuil’. maar de zin wordt wel tien keer krachtiger. Maar je schrijft het telwoord hier beter voluit. wel. Een moderne agenda of farde met een gedurfde en eigentijdse bedrukking in zilver. Vier woorden worden er hier twee. 27. 31. En toch tiert het welig in onze geschreven teksten.6/40 25. waarvan het eerste lid alleen maar het tweede bepaalt. Omslag met losse bladen. hebben Raar maar waar: Van Dale zegt dat het in het vaandel hebben moet zijn.be . Onze nieuwe lijn straalt klassieke chic uit en tijdloze klasse. denkt de lezer dat je dertig spots hebt laten horen. Ondraaglijk pijnlijk voor iemand die van taal houdt.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf. Dan haalde de vuilnisman hun zak apart op en keek de inhoud grondig na. Deze dienen duidelijk gedemonstreerd te worden aan elke sitebezoeker. Moeten + infinitief is zoveel leuker en krachtiger! 26. www. Deze moet je duidelijk aan elke sitebezoeker tonen. En als Van Dale dat zegt … 32. uiteraard met een persoonlijk voornaamwoord. Je zin is beter afgerond. En die instelling willen we gereflecteerd zien in onze voertuigen. moet reflecteren Wijdlopig taalgebruik vermoeit. straalt klassieke chic en tijdloze klasse uit. Kijk maar in Woordenboek voor Correct Taalgebruik voor nog meer alternatieven. map Farde is geen correct Nederlands. omdat het zowel chic als klasse bepaalt. (verzamel)map zijn dat o. Hoewel de schrijfwijze met 30 wel correct is. Subtiele nuance: het woordje uit komt beter helemaal op het einde van de zin. jingles en 30 secondenspots op de radio.

Opgelet Correct Nederlands zijn: Opgelet. maar onleesbaar door zijn ingewikkelde structuur. steeds beter. www. waarschuwen Informeren of brengen op de hoogte kan natuurlijk ook. Memotechniekje: O. En die draagt dan nog eens een betrekkelijke bijzin mee.P.A. te adviseren Advies geven ‘leeft’ met een meewerkend voorwerp (= klanten). 36. wat een zin! Grammaticaal correct. 39.7/40 33. altijd Het vervelend onnatuurlijke steeds is hopeloos verouderd in de betekenis van altijd. 34. Dan kan het nog net. Pas op en Attentie. Je kunt het reserveren voor een vergrotende trap: steeds groter. die een lijdendvoorwerpzin bij zich heeft. Het is dan ook niet meer dan rechtvaardig dat we erkennen dat we ons voordeel doen met de sociale strijd die in het verleden werd geleverd. Let op: wij ondernemen maar drie pogingen. een van 10 x 15 cm en twee van 6 x 6 cm. Verwelkomen is overgankelijk en ‘werkt’ dus met een lijdend voorwerp (= klanten). Ter bevestiging van is al lang (zo’n zeven miljoen jaar) dood en begraven. een sms die de overdracht bevestigt. Vandaar adviseren. 37. Klanten kan niet tegelijk lijdend en meewerkend voorwerp zijn. 38. 40. Je kunt natuurlijk ook gewoon een beknopte doelzin gebruiken: … een sms om de overdracht te bevestigen. van 13 bij 18 cm. Brr. Niet maal.Schrijf. een van 10 bij 15 cm en twee van 6 bij 6 cm. Wij verwittigen de gekozen zorgaanbieder. maar bij. Een kader van 13 x 18 cm. 35. Wat doen wij ermee? Juist! Vereenvoudigen: less is more. is niet meer dan rechtvaardig. Daarna krijgt u een sms ter bevestiging van de overdracht. dat wel overgankelijk is. Houdt u graag een overzicht op uw communicatie-uitgaven? toezicht Een overzicht op is waarschijnlijk een contaminatie van overzicht over en toezicht op.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf.be . Erkennen dat we profiteren van de sociale strijd uit het verleden. maar dan bij een andere uitgeverij. Een hoofdzin met een onderwerpszin. Een groot succes – en dat is het nog steeds. Vijf dagen lang ging iedereen door het vuur om de klanten te verwelkomen en advies te geven.

Voornaamwoordelijke bijwoorden (zoals waarvoor. Als we nu eens de hele santenboetiek door elkaar gooien . waardoor.8/40 41. zijn al je zonden meteen vergeven..be . Verborgen programma’s kopiëren op internet gegevens die in het geheugen zijn opgeslagen. en dat u sneller over een netwerk kunt verzenden. het meervoudig onderwerp is uw medewerkers. Als je dat herhaalt. Het hoofdwerkwoord is genieten. Onder voorbehoud van goedkeuring van uw financieringsaanvraag van minimaal 300 euro. Je moet dat herhalen. moet u de bon terugsturen. Is het resultaat niet pittiger en duidelijker? 42.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf. waarvoor ik graag iedereen bedank. Om er de kriebels … van … te krijgen. Alternatief is een punt achter ‘bestanden’ en dan een nieuwe zin: U kunt het sneller over een netwerk verzenden. waarmee) moet je zoveel mogelijk aan elkaar schrijven. waaraan. Wij kunnen uw betaling dan drie maanden uitstellen. www. waarin. Je leest het goed: hier staan vijf ‘vans’ na elkaar. Dat kan niet ‘matchen’ met de elliptische meervoudige vorm. Lees … De uitdrukking is gewoon iemand de les lezen.Schrijf. om te genieten van uw betalingsuitstel van drie maanden. maar in schrijftaal is de regel duidelijk: waarvoor in één woord. Het resultaat is een zip-bestand dat kleiner is dan de originele bestanden en u sneller over een netwerk kunt verzenden. stuurt u de bon terug. Als wij uw financieringsaanvraag van minimaal 300 euro goedkeuren. Zo verzwaren ze de zin en maken ze hem onduidelijk. Spreektaal zou de gesplitste versie eventueel wel aanvaarden. en niet spellen. want anders laat je dat tegelijkertijd in de eerste betrekkelijke bijzin onderwerp spelen en in de tweede lijdend voorwerp. 44. Een record waar ik graag iedereen voor bedank. Op internet kopiëren verborgen programma’s opgeslagen gegevens uit het geheugen. Uw medewerkers genieten zo van een aanvullend pensioen en u van een aanzienlijk fiscaal en sociaal voordeel. 45. Spel de patiënt/agressor niet de les. Dus moet je bij ‘u’ een werkwoord in de derde persoon enkelvoud schrijven. Mag niet: je mag één woord zonder het te herhalen niet in twee functies gebruiken. De twee voltooide deelwoorden: verborgen en opgeslagen staan telkens heel log als bijvoeglijke naamwoorden bij hun substantief. 46. 43. Maar het onderwerp van de tweede zin is het enkelvoudige u.. en zeker niet spelden. en u krijgt een aanzienlijk fiscaal en sociaal voordeel.

Een Amerikaan is fier op zijn vlag. zessen. 53. stopwoord. 48. extra verzekering. Bijv. hierbij ingesloten. Als je bedoelt dat iets wél op het getouw staat of zeker zal gebeuren.: bijgesloten. Ik vertel u er meteen fier bij: onze nieuwe fabriek kende een perfecte start. Doe dat dan met twee. met zijn tweeën Of met zijn drieën. Op het einde van de eerste zin staan vier leestekens achter elkaar.Schrijf.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf.9/40 47. heb je er nog twee. Geleidelijk zit ook in de steeds van steeds minder en is dus dubbelop.be én mijn (klein)kinderen.a. dan moet je plaatshebben of plaatsvinden gebruiken. In de rode zin is onze hele lijn lijdend voorwerp bij produceren en onderwerp bij is. Wij sturen u de folder in bijlage. Ik ben trots op Schrijf. sms naar afzender. Het stortregent nu al drie uur: de wedstrijd gaat waarschijnlijk niet door. vieren. wordt die leerperiode geleidelijk sociaal en economisch steeds minder aanvaard. wordt die leerperiode sociaal en economisch steeds minder aanvaard. En ben je van dat heel vervelende en vooral nietszeggende . Kan dus niet tegelijk! De groene versie is bovendien scherper. 54. www. De glorietijd van een stuk is al lang voorbij. Cliché. als Ook goed is o. 52. Trots ben je op wat je doet of op je kinderen. Onze hele lijn produceren wij in eigen beheer en is op-en-top Europees. ingesloten. Selecteer producten en verzendingsopties voor uw pakketten (voor 11 uur. sms naar afzender). vijven. op-en-top Europese lijn produceren we in eigen beheer. extra verzekering. hierbij. trots Fier en trots verschillen subtiel: fier heeft alles te maken met eer en zelfbewustzijn. (bijvoorbeeld: voor 11 uur. In een tijdsscharnier dat onmiddellijk resultaten eist. De meetings zijn te administratief: die moeten een stuk praktischer verlopen. …). Het stadion is uitverkocht: de wedstrijd heeft zeker plaats.be .: waarschijnlijkheid. enz. die moeten praktischer verlopen. Dat is echt van het goede te veel. 49. voorspelbaar van hier tot in Tokio. wens) mag je doorgaan gebruiken. Dus weg met die een stuk-handel. … gewoon af! (Zie 185) 51. Onze hele. Is absoluut overbodig. ontkenning. De conferentie gaat door op donderdag in ons kantoor. Bijv. heeft plaats Als er modaliteit in de zin zit (bijv. Als je de voorbeeldenreeks inleidt met … bijvoorbeeld of zoals. 50.

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie.be . staan. Gebruik markeerstiften om onderscheid aan te brengen tussen de trends en evoluties. ligt de gemiddelde snelheid tussen … Zich situeren is een leenvertaling uit het Frans. Je kunt het volgens het Woordenboek voor Correct Taalgebruik en VRTtaal. Nog een mooie: dit is een betaalde verzending. 56. een productenwaaier. Waarom te veel woorden gebruiken? Taalpap smaakt echt niet lekker! Dus liever: kort en krachtig. In praktijk situeert de gemiddelde snelheid zich tussen 1 en enkele Mbits per seconde.net beter vervangen door liggen. www.na de ziekte van. Typerend voor alzheimer is geheugenverlies. zich bevinden. (Zie 258) 59. Verzendingskosten moet u betalen. In de voorbeeldzin zou je een draak van een samenstelling krijgen. Idem: Hij lijdt aan parkinson. Zo ook: alzheimerpatiënt.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf. Betalend is een letterlijke vertaling uit het Frans en geen correct Nederlands. van Als er na van maar één zelfstandig naamwoord volgt. terwijl bestaan in betekent: inhouden. plaatsen. 57. thuishoren. Dus niet doen! 60. knal erop.Schrijf. in Bestaan uit betekent als volgt samengesteld zijn. duikt ook op de werf op Begint op te duiken is dubbelop! Twee keer op is ook vervelend. 61. De derde methode bestaat uit de plaatsing van een prothese. Voor een parkeertijd lijkt de beste formulering: betaald parkeren. rechttoe rechtaan. kun je een mooie samenstelling maken: bijv. Daarmee realiseert het een waaier aan volledig afgewerkte producten. Met hoofdletter . Hij lijdt aan de ziekte van Parkinson. En al wat overbodig is: eruit. Dus wordt de zin nog beter met Deze krachtige zin hoor je nu ook op de werf. om de trends en evoluties te onderscheiden. Typerend voor Alzheimer is geheugenverlies. Anders met kleine letter. Deze krachtige zin begint ook op de werf op te duiken. De ziekte van alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Je moet betalen voor een dienst (of een parkeerplaats bijvoorbeeld) of: je gebruikt die dienst tegen betaling. Verzendingskosten zijn betalend.want een eigennaam . 58. of Verzending tegen betaling.10/40 55.

hoe duidelijker de conclusie wordt. Je kunt natuurlijk ook een nieuwe zin beginnen na klemt: Het duwt de onderkaak naar voren 63. Zo’n vervelende combinatie van substantief en adjectief haal je het best uit elkaar. Het woordenboek voor Correct Taalgebruik vervangt het door ploegbaas. Maar in de tweede betrekkelijke bijzin is kunststofplaatje onderwerp. Een scherpe actieve constructie spreekt veel meer aan. Die kun je rustig achter elkaar zetten. Vroeger doorgevoerde herstructurerings. en de onderkaak naar voren duwt. De MRA is een kunststofplaatje dat u over de tanden klemt. zorgen voor een eerste kostenbesparing. Die verwerk je beter in een bijzin. Bovendien is de woordengroep voor maatregelen in de rode zin veel te groot. 69. Overbodig passief is log en stijf. maar vaak kun je historisch gemakkelijk weglaten. www.11/40 62. Hoe vaker u het hele proces doorloopt. (Zie 2) 65. 67. zodat je twee soortgelijke woorden krijgt. Voor meestergasten kunnen we twee doelstellingen vastleggen.Schrijf. 66. Het onderzoek naar deze verschijnselen wordt gevoerd door de onderzoeksgroep van professor Van Rompuy. 64. Dat betekent niet noodzakelijk dat een plaattype niet bestaat of onbruikbaar is. des te duidelijker de conclusie wordt. Kunststofplaatje is in de eerste betrekkelijke bijzin lijdend voorwerp. en dat de onderkaak naar voren duwt.en kostenreducerende maatregelen zorgen voor een eerste kostenbesparring.be . Misschien bestaat het plaattype wel en is het bruikbaar. 68. Het team van professor Van Rompuy onderzoekt deze verschijnselen. Een eenvoudig paswoord geeft u toegang tot al de documenten. Je vindt er online een historiek van al je aankopen. die vroeger al zijn doorgevoerd. want het onderwerp is u. overzicht Historisch overzicht is ook correct. Hoe … hoe: eenvoudiger kan niet en toch kom je nog vaak dat ouderwetse des te tegen. ploegbazen Meestergast is volgens Van Dale gewestelijk. Drie ontkenningen in één zin: daar wordt een mens depri van! Schrijf positief: het kost minder moeite voor de schrijver en … voor de lezer is het duidelijker. Kostenreducerende en herstructurerende maatregelen. wachtwoord Een paspoort voor een e-poort is een wachtwoord.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf. De MRA is een kunststofplaatje dat u over de tanden klemt. dus moet je dat herhalen.

in volledige overeenstemming Volgens het Woordenboek voor Correct Taalgebruik kun je wel zeggen: “Dat ligt volledig in zijn lijn.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf.! www.b. Door ons bedrijf (heen) … Doorheen is géén voorzetsel. Want er zijn … Zeven woorden vervangen door drie en toch hetzelfde. Het pilootprogramma startte in acht gemeenten. zeggen. meldingsplicht naar uw koper … aan Het absoluut verfoeilijke naar verschijnt hier weer in al zijn clichématigheid. Nederlands is je moedertaal en die beheers je perfect.” 72. En je bent van dat vreselijk verouderde immers af. opties. hoe vaak je ook nog labo hoort en leest … 74. 77. Onze aanpak individualiseren we dan ook in de verschillende markten.12/40 70. 71.be . zelfs beter en vlotter. maar de fout komt nog vaak voor. Het is immers zo dat er soms bepaalde voorwaarden aan je abonnement zijn verbonden. Goed om weten. Je plant en controleert alle labo-activiteiten. Goed om te weten.Schrijf. Die te moet er echt bij. 75. ontbindende voorwaarden. Doorheen heel ons bedrijf waait een frisse wind. 73. naar de kiezer toe: naar de hel ermee! Maar ook met deze enkelvoudige variant: naar klinkt hier gewoon heel … naar. Naar de koper toe. Onderhandelingen. dus kun je daarop een substantief laten volgen. Door natuurlijk wel. De rode zin bevat een foutieve samentrekking: Nederlands is onderwerp van het eerste werkwoord is. 76. Je zegt toch bijvoorbeeld ook niet klaar om vertrekken of te vroeg om opstaan. Dus met te a.u. Die keuze is volledig in lijn met ons programma. Nederlands is je moedertaal en beheers je perfect. proefprogramma Toegegeven: de hype van de piloottoestanden is al een beetje voorbij. labactiviteiten Afkorting van laboratorium is lab. maar lijdend voorwerp van het tweede werkwoord beheers. In de rode zin staat drie keer aan. Twee vliegen in één klap! 78. Dus moet je die invoegen. Onze aanpak passen we dan ook aan de verschillende markten aan. Oogt en leest leuker. In de groene één keer.

Maar soms kunnen ze wel. Dat maakt hem heel moeilijk leesbaar. het koste wat het wil. Hier heb ik het geprobeerd met iets helemaal anders. Woordenpap! Van elf naar vier: zeven woorden minder.net) Maar bovendien volstaat interims en zou interim-functies dubbelop zijn. koste wat het kost Versteende uitdrukkingen: ik heb er niets mee. 80.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf. Zoek even naar de persoon of de instantie die echt het onderwerp van de handeling of het gebeuren is. uw huid voelt zijdezacht aan en … men schat u veel jonger. 85. niet stapsgewijs. maar vooral zeven keer vlotter. Een afwerkingslaag is ook nuttig om de werking van het hout te verminderen. Mits verduurzaming volgens procedé A3 zijn ook andere houtsoorten geschikt. zoals hier. iets eenvoudigers. Verkopers die niet kost wat kost willen verkopen. … kan dus wel. 86. In de voorbeeldzin volgt een zelfstandig naamwoord: dus moet je een voorzetsel (bijvoorbeeld met) gebruiken. vermindert ook de houtwerking. Daarvoor moet je de zin soms helemaal omgooien. We vervangen onze leaseauto’s gradueel door nieuwe wagens uit een andere lijn. Het is stroef en ambtenarees. Alleen moet je dan wel de juiste versie gebruiken … Alternatieven zijn: het koste wat het kost. Via diverse interimfuncties bij uiteenlopende bedrijven verruimde ik mijn horizon. 84. Twee zinnetjes van maken! 82. … u lijkt Men is een hatelijk woord: het zegt gewoon niets. Met Mits is een voegwoord. interims Ten eerste moet je samenstellingen met interim (in de betekenis van tussentijds) altijd met koppelteken schrijven. want interim betekent al tijdelijke betrekking of tussentijds ambt. Kom dan even langs. 81. zongebruinde teint. (Zie VRTtaal. U vindt ons in hartje Antwerpen: Meir XX. Kom dan even langs: u vindt ons in hartje Antwerpen: Meir XX.be . Meestal krijg je dan een veel persoonlijkere oplossing.13/40 79. daarop volgt altijd een bijzin: Mits je ze volgens procedé A3 verduurzaamt. In de rode zin staan twee dubbele punten.Schrijf. octrooi Patent is geen correct Nederlands. Daarom zoek je beter altijd een alternatief. U straalt met een gezonde. octrooi is dat wel. koste wat kost. www. stap voor stap Gradueel betekent trapsgewijs. 83. Het Amerikaanse bedrijf kocht het patent over. Een voor een kan ook. onduidelijk en goedkoop.

Dan krijgen zij een fikse korting en u ontvangt een genereus commissieloon.of luistertaal wilt schrijven. Dan krijgen zij een fikse korting en u een genereus commissieloon.14/40 87. staat er een adjectief zonder buigings-e bij sanering. 88. laat staan jij of ik. Dit hoor je perfect als je de zin hardop leest. Zoals Schrijf. 89. 91. Maar geheel als bijwoord is helemaal verouderd. ineen Tenzij Jan. Het geheel (als zelfstandig naamwoord): dat is in orde. Dus als je moderne lees. én dito sanering Als je onderzoek én sanering op beschrijvend laat volgen. gelijkaardige) voor sanering schrijven. De therapie kan uw slaapstoornis geheel verhelpen. hopelijk wordt het hem dan nooit te veel … 92. laat je die stadhuiswoorden maar beter weg. te veel Zou ik nooit aan mijn baas zeggen. want als ze echt besloten hebben om samen te werken. dan maar in twee woorden. U betaalt mij teveel. maar als u het ooit toch doet. dan slaan ze de handen ineen. Jan. want die vermijdt de herhaling van krijgen. Na zo’n onderzoek kunnen wij de klant vragen een beschrijvend onderzoek én sanering uit te voeren. Het slechte nieuws is dat vervelende ambtenarees bijwoord geheel. Doe dat toch gewoon! (Zie 162) 93. opnieuw Nogmaals is ook een van die schrijftaalwoorden die geen kat meer in de mond neemt. Piet en Claudio slaan de handen in elkaar. Piet en Claudio natuurlijk applaudisseren. Het teveel wil hij misschien toch blijven storten. Want er moet eigenlijk en u krijgen staan … Dus moet je in dat tweede deel het vervoegde werkwoord in de juiste persoon en het juiste getal herhalen. Dat kan niet. Kleine ingrepen besparen uiteindelijk brandstof en onderhoud. Steek je simkaart nogmaals in de gleuf. Zo zie je maar: drie keer op in een bestek van negen woorden. Je kunt krijgen in het tweede deel van de zin niet weglaten.be .be-zaakvoerder Wim dat eist.Schrijf. En u ontvangt een genereus commissieloon is een nog betere oplossing. want sanering is een de-woord en onderzoek is een het-woord. www.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf. Dus moet je dito of een ander adjectief met buigings-e (bijv. helemaal Het goede nieuws in deze zin is dat het werkwoord verhelpen zoals het hoort overgankelijk (met een lijdend voorwerp) is gebruikt. 90. Kleine ingrepen leveren op termijn forse besparingen op brandstof en onderhoud op.

Het Amerikaanse bedrijf kocht het patent over. (Zie 150) 97. Maar correct Nederlands is: contact opnemen met iemand. tot Bijdragen aan betekent financieel steunen of de activiteit bevorderen. prognoses Prognoses zijn altijd toekomstgericht.15/40 94. 96. 101. Het lijkt eenvoudig. Beide landen kwamen overeen dat Vlaanderen participeert in een kwalitatieve opleiding. dus kan het niet zelf een kwaliteitsniveau verwoorden. maar deze zin drukt ‘iets meer’ uit en dan denken velen automatisch aan dan.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf. eerstekeuzetegels Eerstekeuzetegels is een samenstelling die bestaat uit drie leden waarvan het eerste lid alleen maar het tweede bepaalt. 102. sta je buitenshuis. Wanneer u buitenhuis naar vergaderingen of klanten moet. 99. kwalitatief hoogstaande Kwalitatief betekent de kwaliteit betreffend. nam eerst contact op met Iemand contacteren is een gallicisme – dat we wel dogen in commerciële teksten (zoals een mailing). Bijdragen tot betekent een gunstige invloed uitoefenen op. (Zie 27) 100. Wij dragen zo bij aan de ontwikkeling van het ondernemerschap en de werkgelegenheid in het Zuiden. verplaatst u zich bij voorkeur met de auto. In deze crisistijden is er altijd wel een ‘onverwacht probleem’ dat de toekomstprognoses opnieuw onderuit haalt. Verlichting vraagt bijna drie keer zoveel energie dan verwarming. En je kunt de voorzetselvoorwerpszin ook korter formuleren zoals je in de groene zin ziet. octrooi Patent is geen correct Nederlands. buitenshuis Een buitenhuis staat op het platteland en als je uit dat buitenhuis gaat. 95. Ze contacteerde eerst alle accounts om hun goedkeuring te vragen. Maar bent u zeker dat u dan de rust krijgt die u verdient? Maar bent u er zeker van dat u dan uw verdiende rust krijgt? De uitdrukking is zeker zijn van iets.Schrijf. In dit boekje vindt u een verzameling eerste keuzetegels. 98. dus toekomstprognoses is dubbelop.be . Fout dus … www. Je moet er bijv. hoogstaand of beter aan toevoegen. octrooi is dat wel. als Zoveel als: die horen als tweelingen bij elkaar. Die samenstellingen schrijven we in één woord.

Kies een partner die u respecteert: Schrijf. En waar blijft u met uw paparassen? paperassen De paparazzi zullen misschien graag de paperassen van de bekende politicus fotograferen.be? De groene zin is eenduidig. Zo maakten we onlangs een map in rubberpapier.Schrijf. In het tweede deel van de betrekkelijke bijzin moet je die herhalen.de algemene indeling en de nummering wijzigen.be/stijlgids). 108. beelden bekijken. . Een raad. En trouwens écht waar! 107. Want zo kan hij de structuur van de publicatie controleren. en die nu de wereld veroveren.beelden bekijken. Want zo kan hij bijvoorbeeld: .hoofdstukken uit de wetgeving wegfilteren. 106. coördineert de werking. de algemene indeling en de nummering wijzigen.de structuur van de publicatie controleren.16/40 103.via html.Schrijf.en pdfpreviews het folioresultaat beoordelen. Zo maakten we onlangs bijvoorbeeld een map in rubberpapier. bestaande uit vertegenwoordigers van 22 landen. Een niet te lezen. Anders krijgt technologieën twee functies: in de eerste bijzin lijdend voorwerp en in de tweede onderwerp. 109. . Weg ermee! Zeker als je ze door een eenvoudig voorzetsel kunt vervangen. Zolang het maar geen mamarassen zijn die de maharadja’s in de moerassen dumpen. enzovoort. 105. Opgelet: in elk item staat een infinitief en geen volledige zin. Waar zoekt u het liefst een cd: in de easy listening afdeling. veel te lange. . hoofdstukken uit de wetgeving wegfilteren.be! Kies een partner die respect voor u heeft: Schrijf. met Tegenwoordige deelwoorden vertragen en vertroebelen de zinsloop. Allemaal technologieën die wij ontwikkelden en nu de wereld veroveren.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf. Maar voor de leesbaarheid zou ik het eerste (Engelstalige) deel van het woord cursiveren. dus schrijf je na elk item een kommapunt en op het einde een punt (zie www. 104. Bijvoorbeeld is dubbelop met zo. via html.be! De rode zin kan twee kanten uit: wie respecteert wie? U of Schrijf. easylisteningafdeling Ik zocht houvast in de Woordenlijst en vond humanresourcesafdeling en lowbudgetfilm. .be . Ik zou om dezelfde reden tussen easylistening en afdeling zelfs een koppelteken durven te schrijven … www.en pdf-previews het folioresultaat beoordelen. zin wordt aanvaardbaar als je hem in een evenwichtige opsomming giet.

Met een dagformule zoals tevoren. Van Dale Spelling kent het wel. 115. riskeert u Kans maken op kun je alleen maar in een positieve context gebruiken.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf. nog beter. Hier gaat het om een positieve uitdaging. En nog een toemaatje: het is zeker 24 uur en niet 24 uren. als ze onbepaald zijn: enkele uren. Je onderzoekt dan voor ons de markt. In deze negatieve situatie gebruik je beter riskeren. want de tijdsaanduidingen die eindigen op -r gebruik je alleen in het meervoud. 111. Want wat doet de Word-spellingchecker? Juist hij onderstreept ruggensteuntje! En toch is het juist: met -n. 24 uurscyclus Zelfs de beste taalgebruiker moet af en toe eens in de Woordenlijst kijken. www. do’s-and-don’ts Leuk als je zo een Engelse uitdrukking kent. nemen de klanten geen genoegen meer. Iemand iets in de schoenen schuiven is pejoratief. Nadenken of.17/40 110. Uw bioritme werkt volgens een 24-urencyclus. ruggensteuntje Dit zijn valstrikken waarbij de Word-gebruiker hopeloos in de knoei geraakt. maar ze mag in elk geval. negatief. 112. Een horloge daarentegen stoort bijna niet. Dus met koppeltekens. horloge Een uurwerk aan je pols. Zo’n eenvoudig levenslustig woord als vroeger: daar is toch niets mis mee? (Zie 286) 116. Maar je vindt wel 24 uurseconomie. vroeger Tevoren zie je nooit onderstreept staan. 113. maar 24 uur. Hij deelt met u de do’s and do’nts van het vak. Dan mag u uw uurwerk zeven uur later instellen.be . We schuiven je dan echte marktonderzoeken in de schoenen. Je vindt dit woord er niet in terug. hoewel het natuurlijk een onmiskenbaar fout woord is. Dat thuishoort in een glazen kast: tussen de porseleinen beeldjes van overgrootmoeder. Anders maakt u kans op enkele onaangename vakantiedagen. kijk maar in de Woordenlijst. De sjeiks zorgden voor een financieel ruggesteuntje. Met een klein voorbehoud voor de genitief-s bij uur: ik denk niet dat die echt moet. 114. Maar je moet toch even nadenken hoe je ze schrijft … in het Nederlands. Daarom gooide ik de hele zin om.Schrijf. is als een blok aan je been! Denk niet dat je daarmee kunt gaan joggen … Want een uurwerk is het raderwerk van een grote klok. opzoeken: de Woordenlijst zwijgt in alle talen. Dus ligt het voor de hand dat je 24 uurscyclus schrijft.

En omdat ook jonge mensen wel eens snurken moet je hier leeftijd gebruiken. Dus niet met ons! Tenzij het echt noodzakelijk is en een meerwaarde geeft. is het trouwens stukken duidelijker. Voor zaken gebruiken we altijd ouderdom. Wat overblijft.Schrijf. Mekanieker is een germanisme. 122. verwarming of motoren te werken. Maar iemand die zijn boterham verdient met aan auto’s. Wat zou u doen.18/40 117. klimaatregeling. onze kwaliteitsbewaker. Niet alleen uw ouderdom bepaalt uw snurkgedrag. Punt uit. (Zie 196) 120. Tussen de vijf en achtendertig procent van de jongeren haalt geen acht uur slaap per nacht. maar dan klinkt de zin veel zwaarder door die twee zou-vormen. Zoals of bijvoorbeeld volstaat. … Met opties zoals ergonomisch kantoormeubilair.be . En ik doe met alle mogelijke vormen van graagte kwistig met hem mee. beveiligingssystemen. 119.en achtendertig Hoe een bijna onooglijk koppeltekentje een tekst helemaal fout maakt. is een monteur. vijf. Maar je gebruikt dat woord beter niet als beperkend bijwoord. dan dient poort X enkel voor de verbinding van de box met de plug. Maar ook de komma en het beletselteken op het einde van de zin zijn dubbelop met zoals of bijvoorbeeld. klimaatregeling en beveiligingssystemen. Stelt u het programma in werking. Kunnen is watjestaal.kunnen allebei. Het kan soms een nachtmerrie lijken … Het lijkt soms een nachtmerrie Wim. Als je het gewoon in getallen schrijft. we can! 118. Tweemaal dubbelop: zoals bijvoorbeeld is echt van het goede te veel. Zou winnen … kan ook.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf. uitsluitend of alleen Vorige week heb ik nog mijn enkel verstuikt of verzwikt. voert al jaren een heksenjacht op het hulpwerkwoord kunnen. Gespecialiseerde automekaniekers kennen uw wagen beter dan wie ook. De groene zin kun je mooi met een punt afronden. Mecaniciens werken aan vliegtuigen of in wielerploegen. is flauwe boel. als u de Lotto wint? won De tegenwoordige tijd van wint zondigt hier tegen de tijdscongruentie. automonteurs. De twee vormen: vijf of vijf. Bij zou hoort in de voorwaardelijke bijzin een onvoltooid verleden tijd. Niet doen! 123. natuurlijk. 121. Met opties zoals bijvoorbeeld: ergonomisch kantoormeubilair. maar in deze tekst was het echt 35 procent of 38 procent. Yes. fietsen. Het verzwakt je stelling. leeftijd Bij personen impliceert ouderdom altijd een hoge leeftijd. www.

dan maak of heb je kosten. 126. Dit bedrijf heeft de meeste referenties naar die nieuwe technologie. 128.19/40 124. Want dankzij de onuitputtelijke creativiteit van onze leveranciers. zwangerschapsverlof en militair verlof zijn wel correct. kom je aan een totaalkost van 40 euro per uur voor de gemeente. ‘Die legerkost was niet te vreten.’ Als het om geld gaat. Dingske – ik kan niet op zijn naam komen – hij won toen in Amerika die prijs … – zijn naam ligt op mijn lippen – Erop komen in de betekenis van je iets herinneren of iets uit je geheugen kunnen ophalen bestaat niet. 131. 129. plastieken Plastic is het normale adjectief. de bouwvakantie Bouwverlof is geen Algemeen Nederlands.Schrijf. bouwvakantie wel. En het totaal van die kosten is dan de totaalsom. dat je precies het tegenovergestelde zegt van wat je eigenlijk bedoelt. maar aan verwachtingen voldoe je. Dus dan maar een andere omschrijving! In Vlaanderen komen we op bij de verkiezingen. Je hoort deze fout bijna dagelijks en je leest ze nog vaker. Samen met de 22 euro voor de hulp. maar ook dat is geen Algemeen Nederlands. Dubbele ontkenningen … In dit geval en in de drie volgende items loop je het gevaar.be . iets te denken of te beslissen. voldoen wij aan al uw verwachtingen Beloften kun je inlossen. 130. aan Je refereert NIET naar iets! Je refereert AAN iets. Wij wonnen daar en kregen een enorme plastic beker. totaalsom Kost is eten: bijv.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf. Ziekteverlof. 127. Voor de zoveelste keer: I shall say this only once! Refereren aan iets! 125. maar je gebruikt beter plastieken als je een subjectieve ondertoon wilt meegeven. Hij kon verhinderen dat de top 5 niet volledig rood kleurde. www. Hij kon verhinderen dat de top 5 volledig rood kleurde. Maar hier hoort een combinatie met uitsluitend of alleen of alleen maar. lossen wij al uw verwachtingen in. uitsluitend bedoeld Je kunt je wel het recht voorbehouden om bijv. Die reserve is voorbehouden voor transacties met de bankkaart. In deze zin druk je dan je minachting uit. U moet uw plannen uitstellen tot na het bouwverlof.

Dichtbij kan ook een bijvoeglijk naamwoord zijn. Ik ben niet het minst onder de indruk van die bedreigingen.20/40 132. 133. Linken betekent (ver)binden. Het opzet van mijn bijdrage is een aantal kritische kanttekeningen maken over de gang van zaken. Het is niet ondenkbeeldig dat ze nog andere Grand Slams wint. moet je veraf door ver vervangen.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf. 136. Dus als je de twee bepalende woorden op bestemmingen wilt laten terugslaan.be . Of je updatet al die zootjes. dan is het niet het minst. Want het zijn twee bijwoorden. De spreektaal springt er tegenwoordig iets vrijer mee om. Als gedreven relatiebouwer match ik uw onderneming aan de juiste partner. dan is het niet in het minst. een bericht werk je af of preciseer je. 138. Van Dale gebruikt het trouwens alleen maar voor hyperlinks in een tekst en voor programmeren. 134. Of: De rol van de financieel directeur mag niet onderschat worden. link Dat krijg je natuurlijk. dus een bevestiging. De Het opzet heeft altijd een pejoratieve bijklank. maar veraf niet. dichtbije of verre Deze angel zit dier: als je dichtbij en ver laat staan. Als je wilt zeggen geweldig onder de indruk. Maar ook de rol van de financieel directeur kan niet overschat worden. www.Schrijf. een methode ontwikkel je. Een moeilijke en natuurlijk afhankelijk van de betekenis: hier was bedoeld dat de financieel directeur echt een heel grote rol had gespeeld. Floep: vier woorden minder. Je kunt uiteraard ook veel korter door de bocht: Ik wil een aantal kritische kanttekeningen over de gang van zaken maken.= dubbele ontkenning. slaan ze terug op u kiest. Een eenvoudig ezelsbruggetje voor de ouderen onder ons? Wel: niet het minst = het meest. Wil je zeggen helemaal niet onder de indruk. Apparatuur regel je. Zo eenvoudig is dat! 135. als je hippe woorden wilt gebruiken … Matchen betekent overeenkomen. De eindanalyse en het prestatieprofiel worden bij de start van het project op punt gesteld. Ik ben niet in het minst onder de indruk van die bedreigingen. Het is niet denkbeeldig dat ze nog andere Grand Slams wint. U kiest uit een reeks bestemmingen: dichtbij of veraf. Niet + on. Maar ook de rol van de financieel directeur kan niet onderschat worden. 137. ontwikkeld Op punt stellen is geen correct Nederlands. De opzet betekent gewoon de bedoeling.

besluiten en omzendbrieven. kmo. kleurenpalet Een palet is zo’n ovalen plankje-met-duimgat waarop schilders hun verf prepareren. heel Heel is hier bijwoord bij het adjectief brede en blijft dus onverbogen. Ik stuur het berichtje gemakkelijkheid(s)halve nog eens door. 140.is correct. Circulaire klinkt wat chiquer. Het eerste deel van de zin wordt gewoon onderwerp van krijgt. Alleen maak je je natuurlijk belachelijk als je het verkeerd schrijft. In onze volgende nieuwsbrief leest u meer over de Prêt à Porter van dat nieuwe merk.be . 147. Het staat trouwens niet in de Woordenlijst. 145. instelling wel.21/40 139. 146. De spelers gaven blijk van een totaal verkeerde ingesteldheid. En rondschrijven (ook juist) is echt loodzware boekentaal.is fout en rond. Een pallet daarentegen is een houten laadbord waarop je (lood)zware dingen kunt stapelen. Wie haar het vaakst bezoekt. zijn zij die ook de meeste vragen krijgen.Schrijf. prêt-à-porter Chic hé. De bundel bevat uiteraard het CV en de motivatiebrief. We schotelen u graag de nieuwste tafelmode voor: knappe stoffen in een rijk kleurenpallet. nv. instelling of mentaliteit of houding Ingesteldheid is geen correct Nederlands.net bij de hand hebben. want die mág je invoegen. Maar hier heb je gewoon een ander woord nodig … 144. Wel even noteren. van a tot z Dit zijn vijf fouten die zelfs professionele schrijvers vaak maken.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf. Zo krijg je een hele brede en correcte kijk op de sociale sector. 141. of het Woordenboek voor Correct Taalgebruik of VRTtaal. het cv. gemakshalve Twijfelen aan die verbindings-s hoeft niet. uv-stralen. je moet het soms gewoon maar weten. vloerenleggers Tja. 143. rondzendbrieven of circulaires Het lijkt natuurlijk ook zo fel op elkaar … Maar om. 142. wel in Van Dale Spelling. Burgers en overheidsinstanties vinden er vlot: decreten. krijgt ook de meeste vragen De zinswending zijn zij die … is meestal heel omslachtig en kun je gemakkelijk vermijden. Wij begeleiden uw KMO of NV van A tot Z. Ook een handig instrument voor vloerders. www. Verrassend nieuw: kinderkleding die tegen UV-stralen beschermt. zo’n moeilijk woord gebruiken.

Maar in de regel: vermijden die handel. Dus geldt de regel van de zelfstandig gebruikte voornaamwoorden (-n in het meervoud als ze op personen terugslaan) hier niet.en antwoordsessies. Hoog oplopen met is veel meer spreektaal. Herhaling van woorden is bijna nooit goed.22/40 148.Schrijf. Wij nodigen de geselecteerde partners uit op vraag. Wedden? 150. In het Van Dale onlinewoordenboek voor professionals staat bij hoelang: aaneen of los = tot wanneer. andere Een moeilijke! Omdat andere NIET in een volgende zin staat en er dus geen punt tussen respondenten en andere komt.net leer je dat het onderscheid eigenlijk niet officieel is. We gaan niet zomaar wild in uw organisatie tekeer.be . vraag-en-antwoordsessies Subtiel verschil: de rode versie stelt dat er een vraagsessie én een antwoordsessie komt. De groene versie drukt precies uit wat het moet zijn: één sessie. Op VRTtaal. 149. … liep een vriend hoog op met Hoog opgeven van iets of iemand bestaat wel. Even nadenken en dan komt het alternatief zo uit je toetsenbord gekropen. merk je het onmiddellijk. www. De Woordenlijst vermeldt alleen tot hoelang. Mis geen moment van uw slapende kind: haal een professioneel kwaliteitsbewakingssysteem in huis. hoelang Heel verwarrend: schrijf ik nu hoe lang of hoelang? In principe vraagt hoelang naar de tijdsduur en hoe lang naar de lengte van iets. Maar dat bedoelt de schrijver niet. een professioneel. wanneer en hoe lang mens en machine worden ingezet. Bovendien heb je met hoog opgeven van twee keer van in dezelfde zin. We grijpen niet zomaar in het wilde weg in uw organisatie in. Zeker als je hem hardop leest. Een enkele keer om een speciaal effect te creëren. kwalitatief hoogstaand bewakingssysteem In de eerste zin zit een denkfout: je hebt geen systeem nodig dat de kwaliteit bewaakt. kun je het eens proberen. Op een dag gaf een vriend hoog op van de voordelen van dit product. (Zie 96) 151. wel een systeem dat het huis perfect bewaakt. waarbij je zowel kunt vragen stellen als antwoorden beluisteren. Dan moet je precies weten waar. Hoelang voor de tijdsduur en hoe lang voor een afstand: het lijkt mij nochtans logisch … 153.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf. Dat zegt de Van Dale Praktijkgids Spelling. Schrijven is vaak gewoon het hoofd koel houden en blijven nadenken. maar gebruiken we zelden. Andere is wel elliptisch gebruikt bij het weggelaten substantief respondenten. Drie keer in … in de rode zin. Het onderzoeksbureau leidt daaruit af dat de respondenten uit het decentrale bestuur meer vertrouwd zijn met het decreet dan de anderen. is er hier geen sprake van een zelfstandig gebruikt voornaamwoord. 152.

De stofzuiger heeft extra hulpstukken zoals een pistoolhandgreep om nog comfortabeler te poetsen. Daarom de groene versie: die is sterker omdat ze die overbodige herhaling van aan omzeilt. Pollen is enkelvoud … echt waar! Het pollen betekent gewoon het stuifmeel. Omdat uit hier geen deel van het werkwoord uitgaan is. 155. 157. Bovendien klinkt het heel stijf. Het zet uit in de breedte en past zich perfect aan je lichaam aan. Hier leidt dat tot een fijnmazige dubbelop. zorgen ervoor Wij maken ons zorgen. 156. Dan waaien de heerlijkste geuren u aan. Aroma’s zijn geuren of stoffen die smaak geven.be .23/40 154. maar die opeenvolgende aans geven geen blijk van fijn taalgevoel. schoon te maken Poetsen betekenis heel specifiek doen blinken.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf. Ook de pollen verdwijnen. En andere duidelijkheden dan weer vertroebeld. en harmoniseert zich perfect met je lichaam De rode zin is niet fout. Als je het moeilijk hebt om het enkelvoud van dit woord te aanvaarden. Of het koren of het baken of … nu ja: je begrijpt wel wat ik bedoel. Dan waaien de heerlijkste geuren en meest verfijnde aroma’s u aan. Maar die laatste kunnen je niet komen aanwaaien. Bijvoorbeeld je tanden. In het heetste van de schrijfstrijd wil je wel eens doorvlammen en dan is de woordenvloed vaak amper te stelpen.be-adepten. Het heeft ook iets eufemistisch in zich: als je ondertussen bijvoorbeeld wat dikker bent geworden. In dit geval schrijf je eropuit in elk geval in één woord. 160. daarna Nadien kun je alleen met een verleden tijd gebruiken: Ik ging nadien nog even naar de pub. maar wij zorgen ervoor dat iets gebeurt. Met een paar sterren gaan we erop uit. 158. Dus: ondubbelzinnig … dubbelop. verdoezelt de vreemde term misschien de harde realiteit.Schrijf. of het zilverwerk. noem je in het Algemeen Nederlands schoonmaken. Dus niets voor Schrijf. Maar wat wij in het dialect kuisen noemen. moet je het maar vergelijken met de regen: eindigt ook op -en en is toch enkelvoud. Kuisen doen we dan weer in deze Schrijf. of je schoenen.beters: je kunt dus inderdaad wel je taal kuisen. Wij zorgen dat alles op wieltjes loopt: letterlijk en figuurlijk. 159. Ook het pollen verdwijnt. eropuit De meest recente spellingwijziging heeft met dit soort dingen nogal wat onduidelijkheid uit de wereld geholpen. www. Bovendien stellen we nadien een waterdicht contract op.

Moet u opnieuw op zoek naar een nieuwe oplossing? Moet u op zoek naar een nieuwe oplossing? Van woordpap gesproken. Je tekst dokkert over een steenweg van Parijs-Roubaix.24/40 161. Daar kan ik maar moeilijk … in komen. die risico’s Als je het hier bij die naakte die houdt. Je schrijft pico bello in twee woorden. maar ook tussen de verschillende locaties onderling. Probeer altijd positief te formuleren: je lezer glijdt dan over je taalsnelweg.Schrijf. Wilt u medicatie in vloeibare vorm of in een injectiespuit in uw handbagage meenemen? Wilt u de medicatie vloeibaar of in een injectiespuit als handbagage meenemen? Drie keer het voorzetsel in … in de rode zin.be . Het decreet neemt één uitzonderingsmaatregel niet over. Het resultaat: u weet welke risico’s uw werknemers lopen en hoe ernstig die zijn. maar dit is er toch even over … 167. Het is dus ook correct Nederlands. en de begeleiding picobello. negeert één uitzonderingsmaatregel. tussen de locaties. Enthousiasme is mooi. Onderling en verschillende zijn hier dubbelop.be vecht al jaren tegen overbodige vormen en dito gebruik van het werkwoord kunnen. raakt de lezer misschien verward: waarop of op wie slaat die dan terug? Dus herhaal je het best het woord waarover het gaat: in dit geval risico’s. Lekker kort Inhoud ligt voor mij het meest voor de hand. Het hele overzicht vindt u in de inhoudstafel. In het Duits betekent Tafel natuurlijk wel lijst. 165. als je overbodige ontkenningen inbouwt. bord of tabel. Hier heb je zo’n misbaksel in de rode zin. hoewel de spellingchecker van Word deze woorden rood onderstreept. Maar correct Nederlands is inhoudstafel niet. Zo kun je een heel brede kijk op de sector krijgen. Dit is er eentje met zowel havermout als rozijnen erin: tweemaal dubbelop. Omgooien die (z)in! www. Schrijf. 164. de inhoud of de inhoudsopgave Maak tabula rasa van inhoudstafel. 162. 168. (Zie 92) 163. Zo krijg je een heel brede kijk op de sector. pico bello De Woordenlijst en Van Dale Spelling zijn het hierover unaniem eens.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf. 166. De ontvangst was heel warm. Zo belt u niet alleen binnen elk bedrijfsterrein gratis.

Jan is nu gecertificeerd op level 1. Dus moet je twee woorden schrijven. Dan ga je er beleefd maar assertief achteraan. Je speelt een belangrijke functie in de kraamafdeling. 175. 170. Hier gaat het om het scheidbare werkwoord aangaan. Als je dat splitst. zo vermijd je gekissebis en tandengeknars. 177. Bovendien versterkt u uw service zonder meerkosten. In het tweede deel van de zin heb je een meervoudig onderwerp. uit de wereld helpen of zelfs herstellen: dat zou kunnen. Niet schrijven dus: een groot groepje bestaat niet.25/40 169. 174. We doen er alles aan om de storing zo snel mogelijk op te lossen. Hét moment om volop van de solden in ons hele gamma te profiteren. 173.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf. in groepjes Dubbelop natuurlijk en toch zeggen we allemaal af en toe wel eens iets dergelijks.Schrijf. zodat uw omzet hoge toppen scoort. doe je dat meestal in Nepal of wat? En hoge toppen. blijft aan afzonderlijk. koopjes Solden is een leenvertaling uit het Frans. waarin het nooit vriest. scheer je die met een scheermes? 172. hoog scoort of hoge toppen scheert Deze contaminatie ligt echt voor de hand. En nochtans: de twee juiste uitdrukkingen staan er als een huis. Maar problemen los je op. Alle stenen slorpen weinig water op. het probleem Een storing verhelpen. en Bram en Kim hebben zelfs level 2 bereikt. onderhoudsvriendelijk en duurzaam. Je leert ook in kleine groepjes een hele reeks vaardigheden. vorstbestendig Tenzij je natuurlijk in een microklimaat woont. zijn vorstvrij. Trouwens: hoog scoren. Of het geeft u vleugels. Gooi desnoods de hele zin om. Maar dat geldt hier alleen maar als een manier om je eruit te lullen … www. rol Je hebt een functie en je speelt een rol. als je er nog eens achter bijvoegt. Ik krijg altijd de bibberminnekes als ik zo’n u uw of je je of u u constructie zie. Dus kan de ‘is’ niet voor de beide zinsdelen dienen. en Bram en Kim zelfs op level 2. U versterkt bovendien uw service zonder meerkosten. achter aan Het verschil tussen een bijwoord en een voorzetsel: er zijn al dikke boeken over geschreven. 176.be . (Zie 203) 171.

Een 7-inchkleurenscherm geeft u een extra gedetailleerd beeld. Zorg er maar voor dat we hier onder uit kunnen. zelfs nog een beetje sterker. (bijvoorbeeld werk en familie). maar houd ook tijd vrij voor uzelf.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf. Treed En toch denken sommigen nog altijd dat je de gebiedende wijs in het meervoud met een –t moet schrijven . Wilt u technische details. Nog even nadenken bracht me op het idee van het koppelteken. en haar de nodige pit geven Als je haar op het einde weglaat. Hoe hardnekkig kan een fout zijn? 183. reëel Je … compliceert de verstaanbaarheid van deze zin met een overbodige ontkenning.Schrijf. Het boeiende programma zorgt voor een fantastisch uitje voor het hele gezin. Daarom een ander werkwoord: zelfde betekenis. hieronderuit Ik durf te wedden dat 90 procent van wie regelmatig iets op papier zet hier even twijfelt. garandeert Zorgen voor is cliché. Yes! (Zie 3) 184. beschrijvingen of algemene informatie? bestek Lastenboek is geen correct Nederlands. De kans op complicaties na een ingreep is zeker niet verwaarloosbaar. bestek wel. Toen was ik moe van het denken … (Zie 26) 185. Maar de combinatie van inch met kleurenscherm lees je toch niet zo gemakkelijk. Positief schrijven maakt het de lezer gemakkelijker. gebruik je jullie relatie als lijdend voorwerp bij voeden én als meewerkend voorwerp bij geven. Maak tijd voor anderen (werk. maar in deze positieve betekenis aanvaardbaar. Maar jullie intellectuele honger. Doen! (Zie 50) www. 182.be . 179. Na familie (tussen de haakjes) staan vier leestekens. De Woordenlijst vermeldt 11 juliviering. Kan niet! 180. Voor de leesbaarheid mag dat altijd. Hoewel wat verder in de zin toch ook gewoon ‘neem’ staat. Daarom zette ik inch eerst cursief. Klopt: hieronderuit staat niet in de Woordenlijst. Als je bijvoorbeeld of zoals voor werk schrijft. lastenboek. en een betere zin. Treedt als één gemeenschap naar buiten en neem samen een proactieve rol op. …).. Maar die voor moet je herhalen en dat doet pijn. 181. familie. 7 inchkleurenscherm of 7 inch-kleurenscherm Moeilijke spellingklus..26/40 178. maar wel in Van Dale Spelling. of (zoals werk en familie). open blik en manier van communiceren zullen jullie relatie altijd voeden en de nodige pit geven. volstaan twee. Zeker als je dan merkt dat de spellingchecker er een rode streep onder zet.

de afmeting en de kleur die op de verpakking vermeld staat. Sfeer noemt u ‘avond’ en is een combinatie van de zachte gloed achter de tv en het warme licht van een leeslamp. na.27/40 186. maar voor de leesbaarheid toch het liefst met een koppelteken. Het is leuk om samen te werken met een klant die voortdurend met eigen voorstellen komt aandraven. Als je nu dat schitterende idee hebt gekregen. maar het blijft natuurlijk heel vervelend. dan schrijf je het geheel in één woord. aandragen Met een paard kom je aandraven. “Het open jachtseizoen op de Europese markten is nog lang geen realiteit”. … de nettofondseninvoerder Altijd een beetje tricky die drieledige samenstellingen. In de tweede zin gebruik je nakijken wel. En kijk dan na of de productiedatum op alle dozen dezelfde is. Een synoniem. dus moet je een koppelteken invoegen. te water en … ter zee.be . Te land. Kort bij kas? Krap Je mag ook slecht bij kas zeggen. En of de productiedatum op alle dozen dezelfde is. 192.Schrijf. terwijl je aan het paardrijden was … ja dan … 190. Hier gaat het dus om een seizoen van open jacht en geen open seizoen. highdefinition-ontvangers Analoog met het bekendere woord latenightshow. 188. Problemen? Wij snellen u zo snel mogelijk ter hulp! te hulp Klassieke fout. waarschijnlijk onuitroeibaar. In de rode zin is sfeer eerst lijdend voorwerp bij noemt en daarna ineens onderwerp bij is. 187. 191. Kijk ook de productiedatum. Natuurlijk is het wel netto-opbrengst. Sfeer noemt u ‘avond’. Elke bioscoop heeft een satellietinstallatie met high-definition ontvangers.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf. Het is een combinatie van de zachte gloed achter de tv en het warme licht van een leeslamp. Als het eerste lid van de samenstelling alleen maar het tweede bepaalt. dat uit één lid bestaat. www. En de spreker is een invoerder van netto fondsen. omdat je het hier bij elkaar kunt houden. stelt de netto fondseninvoerder. In de eerste zin komt na natuurlijk veel te laat. … openjachtseizoen. maar met ideeën kom je aandragen. want hier spelen de klinkers botsauto. 189. Het staat onmogelijk ver van het werkwoord waarvan het deel uitmaakt. dus normaal in één woord. geen netto invoerder. de afmeting en de kleur die op de verpakking vermeld staat. Check (of: controleer) ook de productiedatum. Toch nog maar eens proberen: je snelt te hulp. brengt hier de oplossing.

Twee alternatieven: eender of om het even. We plaatsen uw video op alle relevante sites zoals You Tube. Dus ofwel kies je een materiaal. 195.28/40 193. met zijn drieën Vaak vergeten we het telwoord te verbuigen. zijn de komma en het beletselteken achteraan in de zin dubbelop. 196. (Zie 119) 197. 199. wel een bijwoord. Natuurlijk is die gezamenlijk ook dubbelop. Maar het kortste. enz. Wij richtten toen rooklokalen in.be . zijn vieren en vijven. In 2008 … Herhaling van woorden moet je vermijden.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf. Daar word je pas moe van … www. eender of om het even Gelijk is hier geen correct Nederlands. ofwel kies je uit een reeks materialen. Zeker als de ene eindigt en de andere begint met hetzelfde woord. gemakkelijkste en dus beste is gewoon de zin zonder uit. Het venijn zit hier in de staart. (Zie 267) 198. Kiest u uit een van deze materialen? Kiest u een van deze materialen? Je kiest iets uit een veelvoud van mogelijkheden. … My Video. boven aan Bovenaan is geen voorzetsel. zijn drieën.Schrijf. Garage TV. 200. Wij maakten toen rooklokalen klaar. Hier loste ik het opnieuw op met een synoniem: voor inrichten. Omdat je de opsomming met zoals inleidt. is het natuurlijk boven op. In 2008 werd het rookverbod totaal en doekten we de rooklokalen weer op. Dat geldt ook als de herhaling zich voordoet in twee verschillende zinnen. want het gaat vooraf. Is uw klant helemaal weg van uw creatief field marketing-idee? creatieve De idee betekent het plan. Maar in de beide betekenissen moet er een buigings-e achter het adjectief staan. Eindig je zin gewoon met een punt na My Video. Als de glaspartij op het gebouw staat. maar correct is: met zijn tweeën. in een een-op-eenrelatie of individueel Natuurlijk pleit ik hier voor het eenvoudigere en misschien zelfs veel betere individueel. Je moet dat eens proberen: iets met zijn drieën alleen doen. Een overtuigend verhaal waar we met drie gezamenlijk zijn ingestapt. 194. Het idee is een filosofische stelling. Uw video geeft u meer kansen om uw boodschap over te brengen dan gelijk welke andere technologie. De grote glaspartij bovenaan het gebouw wordt verlicht. My Video. Wij begeleiden u in teamverband of in een een op een-relatie.

helpt hen gewoon weer op de been of knapt hen weer op Contaminatie van iemand op de been helpen en iemand opknappen. optimaal Het stond zwart op wit op een van mijn wekelijkse collegerapporten en ik toonde het trots aan mijn blije ouders: “Marcel heeft deze week naar behoren gepresteerd. Dus gebruikte hij beter de je-vorm van kunnen. recht de vangrails in. want je verhelpt iets en niet aan iets … Maar toch kan het beter: de rode woordgroep drukt een verplichting uit: je moet verhelpen. bewaren Verleidelijke fout: je bent het waarschijnlijk zo gewoon van in je dialect. dat je er niet bij stilstaat. frisse aanpak en technieken Soms glijden zelfs de beste schrijvers in hun schrijftaal mijlenver van de spreektaal weg. De behandeling gebeurt quasi pijnloos. En de schrijver van deze zin wilde een mogelijkheid uitdrukken. top tot teen Eentje op het scherp van de snee: de rode uitdrukking is Standaardtaal in België. 207. puik!” We zegden en schreven toen wel 1959 … www. Volgens de wet moet je die documenten vijftien jaar bijhouden. De fysiotherapeut verlost hen van hun spierpijn of helpt hen weer op te knappen. kun je verhelpen Gelukkig staat hier niet aan astigmatisatie is te verhelpen.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf. Vaak gebruiken we het om bijna.(Zie 249) 203. Ik ontleed uw woning van kop tot teen. schijnbaar (= het lijkt zo maar is het niet echt). ook hier! In beheer hebben betekent precies hetzelfde als beheren. In Nederland regeert de groene. Uw marketing loopt niet naar behoren. haast of vrijwel te zeggen.Schrijf. 206. Een uitgebreide jury kweet zich van zijn taak om de winnaars op basis van stijl. Van alle topbedrijven hebben wij de meeste instrumenten en diensten in beheer. Maar slokt alleen meer woorden op.29/40 201. 202. bijna Quasi betekent pseudo. frisse aanpak en technieken te selecteren. (Zie 170) 204. 208. Astigmatisatie is te verhelpen.be . De uitdrukking zich kwijten van zijn taak om te gaat hier toch echt helemaal uit de (gemakkelijke) bocht. beheren Less is more. want dat is alleen maar … quasi juist. selecteerde de winnaars op basis van stijl. Niet doen dus. Maar bijhouden in deze betekenis is geen correct Nederlands. 205.

wilt Wenst te is niet fout. Maar met een beetje goede wil kan maximaal ook. Ambtenarees pur sang … 214. 213. Bedrijfsleider zou misschien nog kunnen.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf. En dat is toch een stukje eenvoudiger. Toch zijn we ook gekend voor onze prestigieuze bouwwerken. Darts in competitie en voor het plezier. Ondervingen is niet helemaal fout. Gekend is het voltooid deelwoord van kennen. Natuurlijk ondervingen we het probleem zo snel mogelijk. 215.Schrijf. Als patroon ga ik ook de weg op. om het meest of maximaal Om ter meest is volgens Van Dale dialect. En die is dan in de loop van de jaren bekend of befaamd geworden. Hoewel: die zijn ondertussen ook al wel bijna allemaal met pensioen. Volgens Van Dale is het dat wel in de betekenis van iemand laten zorgen voor iets. Ze wilde graag dat haar tribunezitje zich precies tegenover de aankomstlijn bevond. U liet ons weten dat u ze niet meer wenst te ontvangen. tot daar aan toe. Natuurlijk losten we het probleem zo snel mogelijk op. of bijv. zaakvoerder Patroonheiligen. En dan hebben we een nieuw probleem dat we moeten onder…. Dus krijgen we er gezamenlijk grijze haren van. maar het is het Algemeen Nederlandse eindstreep dat het uiteindelijk haalt. maar het klinkt stroef en ambtenarees. bekend Je kunt iemand ooit gekend hebben. Darten Er is een verschil: darts is het zelfstandig naamwoord. in niets te wensen overlaten (= perfect zijn). Bekend is een eenvoudig alternatief voor gerenommeerd. of iets door iemand laten doen. Darten is het werkwoord www. eindstreep Het Vlaamse wielerjargonwoord aankomstlijn roept wel heroïsche taferelen van millimeterspurten op. Maar een beetje man of vrouw noemt zich toch niet meer patroon van een bedrijf. Sinterklaas staat al te trappelen om de brave kinderen om ter meest te belonen. Om + het + superlatief is wel correct. verkopen Overlaten is in deze betekenis geen correct Nederlands. Met een banddikte én de vingers … niet in de neusgaten. 216. Uw bedrijf overlaten is niet alleen een bedrijfseconomische operatie. 212. Maar ik krijg dan altijd zin om mijn stofjas en mijn zwarte armstukken over mijn vlekkeloos wit hemd uit de jaren twintig (vorige eeuw) aan te trekken.30/40 209.be . 210. euh: oplossen! 211.

Trouwens al de maten die eindigen op –r. Maar 6 maanden. Maar ‘In de eenvoud ligt de adel‘ en ‘Less is more‘ zijn monumentale schrijfwaarheden.Schrijf. Wij staan op milieuvriendelijk rijgedrag. Iemand een kopstoot geven bijvoorbeeld.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf. 219. 218. maar dat is meestal minder vredelievend dan op moeilijkheden stuiten. blessure Een kwetsuur is geestelijk of moreel.31/40 217. Of in de ribben stoten. In de betekenis van iets nastreven gebruik je beter gaan voor. verkeerd. maar in het Nederlands spreken wij over sfeer scheppen in bijv. hectare Hectare blijft in het enkelvoud. 221. Soms begrijpt de lezer ze gewoon niet of. Je kunt natuurlijk ook op. als je een precies aantal bedoelt. een interieur. Partners kunnen elkaar kwetsen. 5 uur.000 hectaren gered. To create a positive atmosphere zal wel perfect Engels zijn. vastgoedsector Immobiliën is volgens Van Dale Belgisch. Stootte u op moeilijkheden toen u het product leerde gebruiken? Stuitte Ongezocht te maken krijgen met: dat is de betekenis van stuiten. Bureel stamt trouwens ook nog uit het tijdperk van de tv-reeks ‘De Collega’s’. een blessure is lichamelijk. Enkele welgeplaatste groene accenten bezorgen uw werkplek een gezellige atmosfeer. Brengt u veel tijd door in uw bureel? bureau of kantoor Vlaamsere worden woorden niet meer gemaakt. U bent voor onze kinesist meer dan een lichaam met een kwetsuur.be . www. 220. erger nog. 223. 224. Hij werkt in de Franse immobiliënsector. Een voetballer blesseert zich. Leuk voor in een sketch over de jaren vijftig. Je moet natuurlijk niet overdrijven en kinderlijk gaan doen. Als betrouwbare partner incorporeren we de strengste bouweisen in een functioneel én esthetisch eindproduct. verwerken Dure woorden zijn gevaarlijk. doen dat: 10 meter. Algemeen Nederlands is vastgoed. in of tegen iemand of iets stoten. gaan voor Erop staan of op iets staan betekent iets eisen. 222. sfeer Dit is een knoert van een anglicisme. We hebben nu al meer dan 40. maar niet in een tekst van de 21ste eeuw.

Dat mag natuurlijk niet – daarom die tweede persoonsvorm. Maar voor de rest betekent voorzien wat het echt zegt: voorspellen. 230. 3D-visualisatie. Wij organiseren ook een praktische training in twee namiddagen. 228. Is er een 24-uurstelefoonlijn ter beschikking? 24 uurstelefoonlijn Ja. Er bestaat geen middel om overtreders te sanctioneren. Ik vond deze minuscule vergissing vorige week verschillende keren in onze topmedia. En achteraan loopt de zin fout. ben je niet alleen.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf. die twee namiddagen duurt In de rode versie kan het zijn dat de training maar een namiddag duurt en twee keer plaatsheeft.Schrijf. www. Met als extra voordeel dat je als onderneming geen opleidingskost moet voorzien. De wettelijke bepalingen op het vlak van de medische kwaliteit worden alsmaar strenger en de druk op de kosten hoger. Alleen is dispositief nu eenmaal geen Nederlands. Maar als je iets moet betalen. Besluit van de arme eindredacteur: het mag allebei. En. veiligheidsapparaat Zou perfect uit de mond van een militair kunnen komen. Bovendien is kost eten. Met een 3D-scan van je gezicht creëer je jouw virtuele dubbelganger. Besluit van de slimme eindredacteur: schrijf gewoon driedimensionale! 227. (Zie 184). In de groene is het duidelijk: één training die twee namiddagen in beslag neemt. goedkeuren. omdat worden eerst met een meervoudig onderwerp wordt vervoegd en nadien elliptisch wegvalt bij een enkelvoudig. bestraffen Sanctioneren betekent volgens Correct Taalgebruik: ratificeren. 226. Dus net het tegenovergestelde van wat de meesten denken! Maar als je dit niet wist. zonder koppelteken! Zoals 1 meistoet. Op het vlak van: ik krijg er jeuk van. 229.32/40 225.be . bekrachtigen. heb je kosten. Maar de Woordenlijst geeft bijv. nog een derde tip: mensen kunnen geen onderneming zijn. (Zie 11 en 126) 231. In deze zin gebruik je beter een ander werkwoord: plannen of budgetteren kan natuurlijk ook. Dat waren componenten van een geïntegreerd veiligheidsdispositief. Je kunt natuurlijk iemand of iets voorzien van iets. 3D scan of driedimensionale scan Van Dale zegt dat 3D een bijvoeglijk naamwoord is. Met als extra voordeel dat je als ondernemer geen opleidingskosten moet incalculeren. voor de medische kwaliteit (…) en de druk op de kosten verhoogt.

Om te missen moet je dus dat haar wegdoen. Je kunt hem vervangen door van. plantengamma Die aan is fout. In het vierde kwartaal plooiden nog meer investeerders zich op hun thuismarkten.be .33/40 232. 238. zoals wij dat vroeger in Antwerpen altijd zegden. De uitdrukking zonder te is fout. Onmeedogenloos snoeide hij in het personeelsbestand. Klanten en prospects kiezen nu nog altijd voor de telefoon. Maar dat is dan van het onzijdige prospect. Helaas. Daarom schrijven we het hier cursief. 235. dat (voor)uitzicht betekent. meedogenloos Ook een klassieker: in dit woord zit een dubbele ontkenning die het resultaat dus positief maakt. die bal gaat dan haarfijn in den (winkel)haak. maar vooral lekker om van te drinken. eenvoudig omdat design een zelfstandig naamwoord is. geselecteerd Vaak krijgen sollicitanten een brief met deze mededeling in hun brievenbus. 236. Opwaarderen is een scheidbaar werkwoord. Ten slotte opwaarderen we het pleintje. maar een samenstelling als plantengamma heeft dan toch dat ietsje meer. 234. want eigenlijk is het goed nieuws. En die heel hoort hier ook niet bij: op een half gamma kun je bezwaarlijk trots zijn. Wij verwennen u met een heel gamma aan planten. 239. dan ben je erbij! En dat is nu precies net niet wat ze je dan willen melden. 233.Schrijf. Prospect in de betekenis van mogelijke klant staat niet in Van Dale. keerden terug naar Terugplooien op is een leenvertaling uit het Frans. vind ik. Mooi om te zien is juist. Als je niet weerhouden wordt. prospects De Woordenlijst geeft als meervoud van prospect alleen maar prospecten. Ten slotte waarderen we het pleintje op. de taalkennis van veel vacatureaanbieders is blijkbaar beperkt. op het nippertje Als je iets op een haar na mist. www. Helaas. Min maal min … weet je nog wel? 237.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf. Deze design waterkoeler is niet alleen mooi om zien. Deze designwaterkoeler is niet alleen mooi om te zien … Samenstellingen met design schrijf je normaal in één woord. als kandidaat voor deze vacature bent u niet weerhouden. dan tref je nog altijd precies doel! Dus inderdaad. Dus dan creëer je gewoon een nieuw substantief dat bestaat uit twee … substantieven. Ze zouden er in principe heel blij mee moeten zijn. Messi miste die unieke doelkans op een haar na.

Ook als ouder krijg je van ons gegarandeerd een brede glimlach. lekken Lekkages staat in Van Dale. performante en toegankelijke Vlaamse Overheid. U geniet van totaaloplossingen tegen een aangename prijs die u past. In de rode zin slaat als ouder op het onderwerp we.Schrijf. Die voordelen worden door de firma als loon aanzien. Beschouwd kan hier ook en vermijdt het probleem. In de betekenis van oogmerk. Iets genieten bestaat nog wel. Maar als ouder moet niet op we. bijbehorende Bijhorende is fout. En omdat wij daar echt genoeg van hebben. Het moet bijbehorende zijn. maar beschouwen de stijlcoryfeeën als stijfdeftig en erg verouderd. 245. Met alle comfort en de bijhorende diensten van dien. 244.be . U geniet totaaloplossingen tegen een aangename prijs op uw maat. Krijgen is meestal een heel dankbaar en niet zo duur alternatief. Het voltooid deelwoord is aangezien. De groene zin doet dat perfect: de klant krijgt als ouder een brede glimlach. efficiënte Performant is Belgisch voor efficiënt. Ze bevordert een transparante. Onze offshoremedewerkers zetten uw bedrijf in geen tijd online. -doelstellingen Een objectief is een lens van een optisch instrument.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf.34/40 240. Alle neuzen wijzen in dezelfde richting: die van uw bedrijfsstrategie en -objectieven. goed presterend. schrijf je met een -n achteraan. 248. En dan krijg je van ons een chocolade paashaas in een gouden jasje. maar kun je dat nu laten staan? Lekken is toch een veel lekkerder woord? 246. 241. 242. Op uw maat is een oervervelend cliché aan het worden. offshore medewerkers Offshore is volgens de woordenlijst en Van Dale een adjectief. Sommige lekkages vindt u gemakkelijk zelf. chocoladen Het stoffelijke bijvoeglijke naamwoord dat je afleidt van chocolade. 243. gooien we het er nu telkens uit. Bovendien is van dien hier dubbelop. Ook als ouder garanderen we je een brede glimlach. is het objectief volgens Van Dale Belgisch en niet algemeen. Maar hier kan genieten van perfect invallen. 247. www. optimaal functionerend. wel op je slaan. Dus twee woorden. aangezien Aanzien is een scheidbaar werkwoord.

254. bewaren. moeten ons fiat krijgen. 252.Schrijf. www. Hij restylt zelf de vier ruimten in uw huis. veelvoorkomende Zo staat het in de Woordenlijst … 256. 255. bewaar je het. op touw of … op het getouw Je kunt de boeken. En je zet iets op het getouw of op touw.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf. restylet Een weetje. stereotiepe (Het) stereotype is het zelfstandig naamwoord is en stereotiep het bijvoeglijk. zogenaamde klinische studies. Dit is het bewijs dat onze experts in hun werkwijze een juiste methodologie volgen. onder meer. Hierboven ontbreken ondermeer de Vlaamse Zwemkampioenschappen en het internationale tennistornooi. 253. no-faultverzekering Denk aan no-flyzone en je vergeet dit nooit meer. maar sommigen geven de voorkeur aan toernooi. want het is bijna altijd overbodig! Het tweede probleempje is complexer: toernooi en tornooi komen allebei voor. zogenoemde Zogenaamde heeft een pejoratieve betekenis. je Frans of een tempo bijhouden. Met de informatie die we over het persoonlijke profiel van onze lezers bijhouden.be . hoewel VRTtaal. zijn allebei correct. In onze brochure vind je informatie over veel voorkomende problemen. De stereotype benadering van de problematiek speelt een belangrijke rol bij de aanwerving van het personeel. tennistoernooi of … tennistornooi Om een of andere duistere reden denken velen dat ze onder meer in één woord moeten schrijven. Je laat het in de meeste gevallen ook beter gewoon weg. Vroeger was het net andersom … 251. (Zie 202) 250. Maar als je iets wilt redden van de ondergang of van verdwijning. De twee uitdrukkingen zijn correct. Studies met menselijke proeforganismen.net op het getouw zetten Belgisch-Nederlands noemt.35/40 249. methodiek Methodologie is een hulpwetenschap die de manieren waarop problemen worden opgelost bestudeert. Wij betalen een no faultverzekering voor de patiënt. willen we nieuwe marketingacties op het getouw zetten. Niet dus. maar een interessant. Methodiek betekent geheel van te volgen methoden.

Inderdaad. … keurden hun functiebeschrijving al in juni 2010 goed Taal is geduldig en opent haar armen. Trots bieden we u een fascinerend pakket van films en voorstellingen. “Een loods is een licht gebouw.36/40 257. Zodra … Eenmaal dat en eens dat zijn allebei leenvertalingen uit het Frans. Om van die twee keer voor af te zijn! 263. fiatteerden hun functiebeschrijving al in juni 2010. natuurlijk ook Crohn heet. De sectionale poort staat beeldig in onze voorgevel. Toegegeven: dag in dag uit leven met Crohn is niet gemakkelijk. 261. 260. 264.be . sectionele Volgens Van Dale moet het sectioneel zijn. Eenmaal dat of Eens dat uw ontwerp op papier staat. maar vaak is het een uiting van taalarmoede. loodsen Een hangar is een vliegtuigloods. crohn Tenzij de persoon met wie je het leven deelt. Soms geeft het een leuk effect.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf. Daarom die groene versies. Trots stellen we u een fascinerend aanbod van films en voorstellingen voor.Schrijf. Als fiatteren nu gewoon goedkeuren betekent. dezelfde regel dus als voor alzheimer! (Zie 58) 259. www. De medewerkers die fysiek contact met de patiënten hebben. 258. voor hun eigen ego of voor een of andere … andere reden. ook voor mensen die haar. Bedankt voor de interesse voor onze onderneming! Bedankt dat u geïnteresseerd bent in onze onderneming! Uw interesse voor onze onderneming doet ons veel plezier! Uw interesse voor onze onderneming geeft ons een fijn gevoel! Herhaling van hetzelfde woord in een zin vind ik altijd gevaarlijk. maar op dit ogenblik hebben wij geen openstaande vacature die past bij uw profiel. onwaarschijnlijk hard misbruiken. Een aanbod voorstellen is dubbelop. … hebben wij geen vacature Openstaande is dubbelop met vacature. Jammer. waarom zou een mens dan toch zo’n waanzinnig moeilijk woord gebruiken? 262. veelal van hout opgetrokken”. Maar als het om de ziekte gaat is het: de ziekte van Crohn of crohn. Wij gieten betonwerkvloeren in woningen of hangars. maken we alle onderdelen. zegt Van Dale.

hele Als je ooit prachtige ganzen wilt zien … achter onze boerderij. Hier heb je weer een voorzetsel nodig bij bijdragen. Het klinkt ook heel naar. Betrouwbare confidentialiteit is trouwens een joekel van een dubbelop. 271.37/40 265. Elke organisatie heeft haar eigen specifieke dienstverlening. Een aansluitende refter. Dus vlak bij in twee woorden. boven op Nog zo eentje: bovenop is een bijwoord. www. En het voorzetsel dankzij schrijf je inderdaad in één woord. En het ganse managersteam zette zich in om de aandacht voor leiderschap op de diensten nog te verhogen.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf. vind ik! 269. 17 hectare groot. 267. Dat is een groene oase aan de rechteroever van de vliet – vlakbij de watertoren. haar specifieke dienstverlening Eigen is dubbelop met specifieke.Schrijf. Betrouwbaarheid Confidentialiteit staat niet in Van Dale noch in de Woordenlijst. dank zij het krachtige aankoopbeleid van de gemeente. Betrouwbare confidentialiteit van persoonlijke informatie is heel belangrijk. Het gebied is 17 hectaren groot. 273. een extra sanitair blok? eetzaal Refter kan alleen in kloosters of andere ‘geestelijke gestichten’. Dus dacht ik zo … 272. Werkonbekwame medewerkers met rugpijn kosten u handenvol geld. Arbeidsongeschikte Werkonbekwaam: is Belgisch. 270. Dan moeten we u extra interesten en kosten aanrekenen bovenop uw gewone bijdragen. maar in de standaardtaal bestaat het niet. Dus boven op in twee woorden! (Zie 197) 268. Met bij als voorzetsel en vlak als versterkend bijwoord bij … bij. in de wei: met zijn twaalven zorgen ze dagelijks voor een weergaloos spektakel. Daarenboven is betrouwbaar synoniem van confidentieel. omdat er een substantief volgt. 266. vlak bij Vlakbij is een bijwoord. Een verstelbare paspop uit hout of plexi.be . maar hier heb je natuurlijk een voorzetsel nodig. alleen of samen verwerkt. plexiglas Plexi mooi dialectwoordje. dankzij het … Na een bepaald hoofdtelwoord blijven de maataanduidingen in het enkelvoud.

Als voorzetsel mag je naargelang een ‘van’ meegeven. Heb je een voegwoord nodig. Hartelust is nog een overblijfsel van de oude spelling. roomijs is dat wel … en ook lekker. Correct zijn: motto of kernwoord. Het ordewoord? Stop de leugen! motto Ordewoord is een leenvertaling uit het Frans. maar soms vergeet je dat wel eens … Zich ontspannen is een reflexief werkwoord. Of niet. Maar niet de ijsroom die erin hoort. post doc. 277. De gemeente heeft drie groendomeinen waarin je naar hartelust wandelt. sociale-economieproject Het is een project binnen de sociale economie. 281. 278.Schrijf.be schrijven alle samenstellingen met online in een woord. ontspant of ontdekt. en geen sociaal project. Maar ik moest er wel een koppelteken invoegen. Tenzij er klinkerbotsing is natuurlijk: online-inventaris. Want niet-ouderen? Dat zouden inderdaad wel eens heel eenvoudige jongeren kunnen zijn.be . Als je ontspant vervangt door relaxt zit je weer helemaal op koers! 275. Al jaren moet je hartenlust schrijven. omdat de klinkers botsten. … hartenlust wandelt. 279. Een sociale economieproject dat arbeidsplaatsen creëert voor mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Dus kun je ze ook niet in zo’n werkwoordenreeks zetten. onlinetoepassing De Woordenlijst en Schrijf. 276.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf. Dit is een online toepassing met als achtergrond een speciale database. het roomijs dat IJsroom is geen Algemeen Nederlands. Wandelen en ontdekken zijn dat niet. relaxt of ontdekt. Hij begon als Post doc. 280. Scientist en Senior Scientist binnen chemische ontwikkeling. www. Daar krijgen ook veel niet-ouderen een voorkeursregeling in de ziekteverzekering. jongeren De neiging om negatief te schrijven is soms hilarisch.38/40 274. Naar gelang het stelsel geniet de werknemer van aantrekkelijke sociale besparingen. dus normaal in één woord. scientist en senior scientist Functienamen schrijf je altijd met kleine letter. Naargelang (van) Naargelang (van) iets. dan wordt het telkens in een woord geschreven naarmate of naargelang.

Alleen de eerste pagina onderging een transformatie. En dat schijnt te werken. conform onze nieuwe campagne Waarom taalpapperig woorden braken. lijkt Het schijnt betekent: het geeft de indruk. maar het gebeurt toch niet echt. … ervaren of waarnemen. in uw tekst gooien. als er nederige én veel gemakkelijkere woorden voor het grijpen liggen? Er komt een tijd dat je een boete betaalt voor belachelijke vormen van maniërisme (oei. Punt uit! Daarmee uit! Basta! Weg met dit gallicisme. Onze kwaliteit bepaalt hoe úw klanten úw kwaliteit percipiëren.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf. Alleen de eerste pagina veranderde. Basta! www. Voor de leesbaarheid cursiveer ik realtime. De rode zin heeft hetzelfde onderwerp als de voorgaande zwarte. dat is ook al zo’n woord) zoals deze. Dat is zo. De Nieuwe Generatie doet dat niet meer. 286. Brrr. Met koppelteken omdat de klinkers botsen. dus lijkt realtime-uitslagen logisch. Punt aan de lijn. Waarom een bekakt woord. 288. Blijken suggereert dat het wel gebeurt. De real time uitslagen zijn honderd procent betrouwbaar. hierdoor wat het altijd was. En grijpt proactief in – waar nodig.Schrijf. realtime-uitslagen In de Woordenlijst staat realtimeonderzoek. Voorheen (= heel lang geleden) wilden perkamenten mensen wel eens het ondertussen oeroud geworden woord voorheen gebruiken. Met dan nog een zware zin daarrond. Lijken is neutraal: het kan wel of niet gebeuren. Als unit manager van onze Managed Services bewaakt Flip de veiligheid en continuïteit van uw ICT-omgeving. Maar daarin staat het onderwerp achter het vervoegde werkwoord (= inversie). Daarom heb ik in de groene zin het onderwerp herhaald met hij. terwijl het soms zo eenvoudig en veel korter kan? 285. (Zie 32) 284. Dat moet zo bij inversie. 283.be . (Zie 115) 287. Ons commissieloon blijft zo laag als het voorheen was. Ik wil verveling uitschakelen op school.39/40 282. van die zinnen krijgt een mens hoofdpijn. in overeenstemming met onze nieuwe campagne. En grijpt hij proactief in – waar nodig. dat niemand in normale omstandigheden gebruikt.

Schrijf.Taalfouten.SchrijfDokter.SchrijfTips.be ® • +32 (0)15 27 55 10 • info@Schrijf.be helpt u: Dit boek downloaden? Nog meer taalfouten? Commerciële schrijftips? Uw tekst gratis testen? Dagelijkse taalblog? Professionele hulp nodig? www.be .be www.be/contact www.SchrijfBeter.Schrijf.be/blog www.be www.Schrijf.Schrijf.be www.be www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful