You are on page 1of 6

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej 10-24-2021

3100– 18 Mile Rd • Sterling Heights, MI 48314


Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www. facebook.com/parisholc

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA


MODLITWA O UZDROWIENIE
DUSZPASTERSTWO
Prowadzą:
W Liście apostolskim „Novo Millennio Ineunte” św. Jan
Paweł II stwierdził, że „mimo rozległych procesów laicy- KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
zacji obserwujemy dziś w świecie powszechną potrzebę ks. Jan Michalski SChr
duchowości, która w znacznej mierze ujawnia się jako proboszcz
nowy głód modlitwy” (n. 33). Odpowiedzią na ten „głód
modlitwy” są duchowe poszukiwania wielu ludzi. Warto Ks. Adam Słomiński SChr
więc odnaleźć w tradycji Kościoła bogactwo form i treści wikariusz
modlitewnych, które zostały ukształtowane przez wieki.
SIOSTRY MISJONARKI
Niewidomy żebrak Bartymeusz spod Jerycha, który siedział przy drodze, słysząc o przecho- CHRYSTUSA KRÓLA DLA
dzącym Jezusie z Nazaretu głośno wołał: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną”. Pan nie POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Anna Błauciak MChR
pozostał głuchy na jego wołanie i przyszedł mu z konkretną pomocą: „Jezus mu rzekł: «Idź,
przełożona
twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą”. Słowa wypowie- s. Jadwiga Kokolus MChR
dziane przez niewidomego z dzisiejszej Ewangelii stały się wezwaniem „modlitwy Jezuso-
wej”, zwanej inaczej modlitwą serca albo nieustanną modlitwą. Jest to modlitwa na każdy NIEDZIELNE MSZE ŚW.
czas. Modlitwa serca stanowi proste wołanie o pomoc, o miłosierdzie. Jej praktykowanie po- sobota - 4:00pm
maga przemieniać nasze życie, otwiera nas coraz bardziej na Boga. Nie jest to modlitwa prze- Saturday - 5:30pm
znaczona tylko dla pobożnych mnichów, ale przede wszystkim dla ludzi świeckich, zatopio- in English
nych w wir codzienności. Serafin z Sarowa, ostatni kanonizowany święty przed rewolucją ro- niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziałem dzieci),
syjską 1917 roku, ulubiony patron prawosławia i jeden z większych mistyków Kościoła, mó-
1:00, 7:00
wił: modlić się może każdy bez przeszkód. Bogaty i biedny, szlachetnie urodzony i wieśniak, (z udziałem młodzieży)
mocny i słaby, zdrowy i chory, cnotliwy i grzesznik".
Codzienne Msze Św.
W „Opowieściach pielgrzyma”, które stanowią anonimowe, klasyczne dzieło zakorzenione w
od poniedziałku do soboty
rosyjskim prawosławiu, starzec radzi pielgrzymowi, który pragnie nauczyć się modlitwy Jezu- o 9:00am;
sowej, aby nigdy się nie zniechęcał. Ma tylko często odmawiać wezwania modlitwy Jezusa bez od czwartku do piątku
troszczenia się o czystość samej modlitwy. Nawet jeśli ktoś ma wrażenie odmawiania jej tylko o 7:00pm
wargami, to częsta modlitwa ustna doprowadzi go w końcu do modlitwy serca. Jest ona zna-
komitą odpowiedzią na pragnienie ciągłego przebywania w Bożej obecności. Wtedy nasza co- Biuro Parafialne czynne:
od poniedziałku do piątku
dzienność zostanie przemieniona i opromieniona Bożym światłem, a my przez swoją wytrwa-
10:00am - 5:00pm
łość będziemy postępować na drodze świętości i stawać się jeszcze bardziej „człowiekiem z w soboty
Ducha”. Modlitwę Jezusową możemy praktykować wszędzie: w domu, przy sprzątaniu, w 10:00am - 12:00pm
kuchni czy w środkach komunikacji miejskiej! Możemy modlić się na spacerze, idąc do pracy,
szkoły, jadąc samochodem, siedząc w poczekalni u lekarza.

Ks. Leszek Smoliński


2 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIJEJ, STERLING HEIGHTS

INTENCJE MSZALNE 7:00+ Za zmarłych Parafian


7:00+ Ludwik Żabicki int. od Haliny i Zbigniewa Bilek
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 24 PADŹIERNIKA 7:00+ Halina Kosciuch w 5 rocznice śmierci od kochającej
8:00+ Czesława Biłek int. od Irena i Adam Filip córki Barbary
9:30+Kazimierz Choma i za zmarłych z rodziny Choma 7:00- O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla
i Skibińskich Ryszarda Tomasika
11:15+Wacław, Marianna Mieczkowscy int. od rodziny 7:00– O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Janiny
1:00+ Paulina Wilżak, Józef Jędraszek 7:00– O Boże błogosławieństwo dla Parafian
1:00+ Za zmarłych z rodzin Janiszewskich i Kabatów SOBOTA 30 PAŹDZIERNIKA -
1:00+ Ludwik Żabicki int. od rodziny Lechański 9:00+ Ryszard Babel
1:00+ Helena, Jerzy, Piotr Sojewski 4:00+ Zygmunt Kłopociński int. od Mity i Jana Mikołajczyk
1:00+ Zygmunt Czajkowski int. od Stanisław Bis 5:30+ Wincentyna Sokołowska
1:00+ Jan Cieszkowski XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 31 PAŹDZIERNIKA
1:00+ Marianna Kwacek int. od męża 8:00+ Za zmarłych z rodziny Pasionek, Hajduk, i Ruchała
1:00+ Stanisław Zielonka w 4 rocznice int. od rodziny 9:30+ Stanisława, Kazimierz Dyrcz i za zmarłych z rodziny
1:00+ Jerzy Til 11:15+ Joanna Konlon i Beata Bidoczka
1:00+ Bogdan Hudzik int. od M.Z. Lalewicz 1:00+ Paulina Wilżak, Józef Jędraszek
1:00+ Robert Voss 1:00+ Ludwik Żabicki int. od Tadeusza Danusi Pietrzyk
1:00+ Czesław Kosmala 1:00+ Zofia, Stanisław, Roman Salata
1:00+ Douglas Glanch w 4 rocznicę śmierci 1:00+ Monika , Tomasz, Kamil Pelak
1:00+ Barbara i Stanisław Górniak int. od córki z rodzina 1:00+ Za zmarłych z rodzin Janiszewskich i Kabatów
1:00+ Helena, Jerzy, Piotr Sojewski
1:00- O Boże błogosławieństwo i szczęśliwe dla Doroty
1:00+ Jerzy Sokołowski int. od Jadwigi Janik
1:00- O Boże błogosławieństwo z prośbą o łaskę zdrowia
1:00+ Marianna Kwiek int. od męża
dla Ryszarda Tomasika
1:00+ Józef Borowski int. od kuzynek
1:00- O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ilony z okazji 1:00+ Helena, Jerzy Piotr Sojewski
urodzin int. od koleżanek 1:00+ Rafał Czekaj int. od rodziców i siostry
1:00– For God’s blessing for John Shkreli 1:00+ Zygmunt Czajkowski int. od rodziny Bankowski
1:00– O potrzebne łaski dla Janiny 1:00+ Jan Cieszkowski
7:00- O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Bernadety 1:00+ Krzysztof Szeliga
Gondek 1:00+ Bogdan Hudzik int. od Rafała Rogulskiego
PONIEDZIAŁEK 25 PAŹDZIERNIKA !:00+ Zofia i Bolesław Zacharek oraz David Zacharek
9:00+ Maria i Jan Królczyk 1:00+ Olek Korzeniewski
7:00+ Jerzy Sokołowski int. od Heleny Pakula 1:00– Dziękczynna za intronizację
WTOREK 26 PAŹDZIERNIKA 1:00- O Boże błogosławieństwo z prośbą o łaskę zdrowia
9:00+ Za zmarłych z rodzin Ołów i Gardockich dla Ryszarda Tomasika
1:00- O potrzebne łaski dla Janiny
7:00+ Katarzyna, Jan Wegrzyn
7:00+ Ryszard Stobbe w 19 rocznicę śmierci
ŚRODA 27 PAŹDZIERNIKA
9:00+ Maria Potemski
7:00+ Paweł Tomaka w 1 rocznicę śmierci POSŁUGA LEKTORÓW
Sobota/Niedziela 30/31 październik 2021
CZWARTEK 28 PAŹDZIERNIKA– Św. Apostołów
4:00 A.Marchel
Szymona i Judy Tadeusza 5:30 J.Lewczuk
9:00+ Halina Kościuch w 5 rocznicę śmierci int. od córki 8:00 D.Mandziuk, M.Kaniuch
Barbary 9:30 A.Martusiewicz, A. Bryczkowska, S. Dobrzyński
7:00+ Roman Fiśkiewicz 11:15 Katecheza
1:00 Z.Duniec-Dmuchowski, T.Sliwicka-Płachyńska
PIĄTEK 29 PAŹDZIERNIKA
7:00 M.Grot
9:00– O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
James Mallory z okazji 4 rocznicę urodzin, Agata,
INTENCJE PAPIESKIE NA PAŹDZIERNIK 2021
Harley, Łukasz Mallory, Paulina, Carlos Villarreal,
Intencja ewangelizacyjna: Módlmy się, aby każdy ochrzczo-
Zuzanna i Trevor Henderson ny był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez
7:00+ Jan Wilczyński w 19 rocznicę śmierci, Stefania i Zofia świadectwo życia mającego smak Ewangelii.
3 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIJEJ, STERLING HEIGHTS

REFLEKSJE DZUSZPASTERSKIE PODZIĘKOWANIE


DZIEŃ MIŁOSIERDZIA—MERCY IN ACTION DAY!
WYPOMINKI DRODZY PARAFIANIE!
Zbliża się listopad, miesiąc pamięci o W ostatnią sobotę 16 października odbył się coroczny szósty
zmarłych. z kolei Dzień Miłosierdzia—Mercy in Action Day of Service. Pragnie-
my serdecznie podziękować Ks. Proboszczowi Janowi Michalskiemu
Wielu z nich bardzo potrzebuje naszej
za umożliwienie przeprowadzenia tej akcji w naszym kościele i po
modlitwy. Chcemy pomóc im odpra- jego murami.
wiając w ich intencji nowennę - dzie- • Dziękujemy ks. Adamowi i młodzieży przygotowującej się do
więć Mszy św. a przez cały listopad przyjęcia Sakramentu Bierzmowania oraz ich rodzicom i opieku-
modlić się za nich w wypominkach: pół nom, za pomoc w pakowaniu paczek dla bezdomnych ( 147pa-
godziny przed każdą Mszą świętą w czek ) oraz za projekt jesiennego sprzątaniagrobów na Cmenta-
tygodniu. Na stoliku przy biuletynach wyłożone są kartki na rzu Ressurection.
wypominki. Prosimy o czytelne wypisywanie imion i nazwisk • Dziękujemy Nauczycielkom Szkoły Języka Polskiego oraz przed-
zmarłych. szkolankom za upieczenie ciasteczek i przygotowanie prezentów
oraz przeprowadzenie poczęstunku dla Seniorów w Oakmont
MODLITWY NA CMENTARZU
Sterling. Dziękujemy Paniom Justynie Pal i Kindze Kostreva-
W niedzielę 31 października o godz. 3:00pm na cmentarzu
Rowny za upiększenie wizyty w Oakmont i prześliczny koncert
Resurrection będą odprawione modlitwy za zmarłych. Proce- na fortepianie i skrzypcach.
sja wyruszy z kaplicy cmentarnej do kwatery Księży Chrystu- • Dziękujemy Rycerzom Kolumba za pomoc w pakowaniu i do-
sowców. wiezieniu ubrań w St. Scholastica Detroit.
PAMIĘĆ O ZMARŁYCH • Panu Andrzejowi Jaworskiemu za transport paczek dla bezdom-
Naszą pamięć o zmarłych wyrażamy nie tylko przez modli- nych do South Macomb Vicariate
twę, ale również przez nawiedzenie grobu, zapalanie zniczy. • Komisji Chrześcijańskiej Pomocy, Justynie Pal, Marzenie Szew-
Wiele grobów naszych bliskich zmarłych znajduje się w Pol- czuk , Grupie Modlitewnej , Siostrom Annie i Jadwidze, kateche-
sce, czy też w innych, odległych miejscach. Chcąc wyrazić na- tom, rodzicom , dzieciom i parafianom , którzy wzięli udział w
dwugodzinnej Adoracji Najś. Sakramentu.
szą pamięć i wdzięczność zmarłym, polecajmy ich w naszej
• Dziękujemy wszystkim nie wymienionym, którzy przynieśli pro-
osobistej modlitwie.
dukty higieniczne i odzież jak również parafianom pracującym
WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE A ŚWIA-
przy ich zbieraniu, segregowaniu i pakowaniu
TŁOŚĆ WIEKUISTA NIECHAJ IM ŚWIECI. NIECH OD- • Dziękujemy Paniom w dyżurującym w holu kościoła i w Sali
POCZYWAJĄ W POKOJU WIECZNYM. AMEN Jana Pawla i w Oakmont.
• Bóg zapłać za wasze donacje, otwarte serca za czas przy projek-
ODPUST ZUPEŁNY tach i za modlitwę. Drodzy Parafianie pamiętajcie za rok o tej
ZA ZMARŁYCH corocznej akcji i zgłaszajcie się jako woluntariusze, na pewno
Przez osiem pierwszych dni warto pomagać słabszym i potrzebującym . ZAPRASZAMY!!!
listopada (do 8 listopada) duszom w czyśćcu możemy ofiarować
wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i Dziękujemy p. Barbarze Słomińskiej za koordynację Dniem Miło-
odmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych sierdzia, za jej serce i dyspozycyjność.
zwykłych warunków odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, Wszystkim składamy Bóg zapłać! Drodzy Parafianie, nie ustawajmy
brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii w okazywaniu Miłosierdzia w czynieniu dobra każdego dnia.
Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez
papieża.

KAWIARENKA
Zapraszamy dzisiaj do kawiarenki parafialnej na smaczne cia-
sta i kawę przygotowaną przez rodziców dzieci kl. III, które SKŁADKA NA CSA
przygotowują się do I Komunii Św.
DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PARAFIAN !!!
CSA $49,921.00. $22,024.00 $ 27,897.00
NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE
W naszej parafii codziennie od Serdecznie dziękujemy Parafianom za przesłane donacje na wsparcie
naszej parafii przez pocztę oraz ofiary złożone w czasie Mszy św. w nie-
poniedziałku do piątku o godz. 6:30 p.m . dzielę i w tygodniu.

Dla dzieci w środy o godz. 6:30 p.m. Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary.
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIJEJ, STERLING HEIGHTS

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH MODLITWOM POLECAMY CHORYCH


30 października (sobota) zapraszamy dzieci wraz z rodzicami I CIERPIĄCYCH
na Bal Wszystkich Świętych. W programie: wspólna zabawa, Irena, Antoni Popławski, Józef Wasilewski,
dużo słodyczy, poczęstunek, tańce, konkursy, balowy DJ. Anna Celińska, Maria Rożek, Eleonora,
Początek o godz. 6:00 p.m. w Sali Jana Pawła II. Wejście na Krystyna, Magdalena Rożek, Barbara W,
Bal tylko w przebraniu anioła, świętego lub świętej. Marek N, Krystyna, Łukasz Siedlaczek, An-
W dzisiejszą niedziele, 17 października w lobby kościoła stoi na Rusinowski, Teresa Szymański, Morgan
duże pudełko, do którego można składać cukierki dla dzieci, Czerwiński, Dorota Kuniec, Izabella, Maria, Elżbieta, Urszula
biorących udział w naszym parafialnym Balu Wszystkich Derecka Sławomir Jakub M, Helena Redziniak, Peter B,
Świętych. Zachęcamy wszystkich do podzielenia się darem Stanisław Radzik, Siery, Marianna Binkowski, Sohayla Bab-
serce. bie, Marian, Ryszard, Zbigniew Bartnik, Marian i Maria
Skalski, Fran Gun, Ryszard Nytko, Izydor Szklarski, Danuta,
Elżbieta i Urszula Stasiak, Beata Dulak, Danuta, Kasia Ba-
jwolska, Michalina Śliwinski, Tadeusz, Barbara Schmyd, Ha-
lina Olszewska, Zofia, Jessica Lycata, Jomary Lamala, Elżbieta
Urbańska, Jandy Irena Nasadko, Carlos Villarreal, Helena
Jandy.
SPOTKANIA MŁODZIEŻOWE
Mamy w parafii dwie prężnie działające grupy młodzieżowe. Uczy-
PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM
my się tam kochać Boga i poznajemy innych ludzi.
Grupa dla młodzieży po bierzmowaniu, spotyka się w każdy ponie- MATKI BOŻEJ W MEKSYKU
działek o 19.00.
Grupa dla młodzieży dorosłej (18+), gromadzi się w niedziele o
Parafia Świętej Trójcy zaprasza na Piel-
20.00. Spotkania odbywają się w salce pod plebanią. grzymkę do Sanktuarium Matki Boskiej z
Ks. Adam zaprasza kolejne osoby. Guadalupe 9 – 13 grudnia 2021
Udział w głównych uroczystościach rocz-
CSA - CATHOLIC SEVICES APPEAL
nicy objawień Matki Boskiej w dniu 12
DOROCZNA KWESTA ARCHIDIECEZJALNA NA CELE grudnia 2021 roku
CHARYTATYWNE
Rozpoczynamy w naszej parafii doroczną Kwestę Archidiecezjalną zwana Dzień 1 - Wylot i na lotnisku spotkanie z przewodnikiem grupy.
CSA. Fundusze zebrane w czasie kwesty wspierają wiele archidiecezjalnych Przejazd do Bazyliki Matki Boskiej z Guadalupe, Msza Święta.
programów. Nasza parafia ma w tym roku do zebrania $ 49,921.00. Po osią-
gnięciu tej kwoty dodatkowo zebrane fundusze zostaną zwrócone do parafii Dzień 2 - Msza Święta. Zwiedzanie miasta Meksyk: Katedra na Sta-
na jej własne potrzeby. Bardzo proszę o hojne donacje na ten cel. Donacje na rym Mieście, Pałac Prezydencki, Zocalo. Przejazd do piramid w Teo-
Kwestę można wpłacać ratami. Sugerowana donacja od każdej rodziny wynosi
tihuacan. Zwiedzanie prekolumbijskiego miasta z Piramidą Słońca,
$120.00. Kopertka na CSA jest dołączona do zestawu kopert budżetowych.
Można zabrać także kopertki wyłożone przy skrzynkach na ofiary parafialne.
Piramidą Księżyca, oraz Piramidą Pierzastego Węża.
Jest też możliwość wpłacenia donacji online: www.givecsa.org Kto wpłaca
online koniecznie trzeba zaznaczyć, że jesteście parafianami Our Lady of Czę- Dzień 3 - Całodzienna wycieczka do miasta Taxco, słynącego z
stochowa, żeby wasza donacja wpłynęła na nasze konto parafialne. warsztatów produkujących wyroby ze srebra. Spacer po krętych
Bóg zapłać ! uliczkach miasta, wizyta w barokowym kościele Św. Priscylii i Św.
Sebastiana. Msza Święta.
GRUPA WSPARCIA DLA UZALEŻNIONYCH
Alkohol potrafi zawładnąć naszym życiem i życiem naszych bliskich Dzień 4 - Niedziela – Uroczystości 490 rocznicy objawień. Przejazd
bez względu na wiek, płeć czy status społeczny. do Bazyliki Matki Boskiej z Guadalupe. Udział w uroczystej Mszy
Jeżeli myślisz że pijesz za dużo lub bliska ci osoba pije za dużo mo- Świętej w południe, nazywanej Mszą Różaną. Przed Mszą Świętą
żesz przyjść na spotkanie. zwiedzanie części dolnej Sanktuarium. Po południu przejazd do
Razem jest nam łatwiej powiedzieć: dość. W grupie jesteśmy silniejsi i dzielnicy Xochimilco, rejs po dawnych pozostałościach azteckich
wsparci naszą wiarą przerywamy ten stary tryb życia. Jesteśmy tacy kanałów w rytmie tradycyjnej muzyki Mariachi.
sami. Przyjdź, a twoje życie zmieni się na lepsze.
Dzień 5 - Pożegnalna wizyta w Sanktuarium Matki Bożej w Guada-
Wtorek, 7:00pm w sali pod plebanią.
lupe. Msza Święta. Czas wolny na prywatną modlitwę przed Cu-
Grupa prowadzona jest przez moderatorów i skupia się na aspekcie
downym Wizerunkiem Matki Boskiej z Guadalupe. Zwiedzanie
duchowym, psychologicznym i medycznym.
słynnego Muzeum Antropologicznego z największą na świecie ko-
lekcją prekolumbijskich zbiorów. Transfer na lotnisko. Odlot. Cena:
$ 750 plus koszt przelotu . Opiekun Duchowy Pielgrzymki Ksiądz
GRUPA MODLITEWNA CHRYSTUSA KRÓLA Andrzej Totzke, TChr Zapisy i rejestracja pod numerami:
Grupa Modlitewna Chrystusa Króla zaprasza na spotkania Trójcowo (773) 489-4140 lub (630) 292-3332 lub do s. Anny Blauciak
modlitewne w piątki po Mszy św. w Sterling Heights (773) 615-1578
5 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym. Przyna-
leżność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty Kościoła.
Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENU lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W czwartki całą noc, oprócz I Czwartku miesiąca Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku
w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
(9:30am) do soboty(9:00am)  formularz wypełniony w biurze parafialnym
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO  kopia aktu urodzenia dziecka
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez przygotowu-
W środę o godz. 6:40pm jących młodzież w klasach VII i VIII
LITANIA DO ŚW. JÓZEFA I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
W środę po każdej Mszy św. Mszy św dzieci w klasach II i III
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁA- POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
NYCH W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura parafialnego
W każdy piątek o godz. 3:00pm przynajmniej sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu,
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE aby sporządzić protokół i przygotować potrzebne papiery.
Od maja do października każdego 13 dnia miesiąca
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca
akt ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowe-
mu KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
I SOBOTA MIESIĄCA Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
8:30am a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adora- swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
cja do godz. 11:00am.
RÓŻANIEC MĘŹCZYZN
PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY CHRY-
W I niedziele po Mszy św. o godz. 9:30 a. m w Kapli-
STUSOWCÓW
cy św. Maksymiliana Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
RÓŻANIEC Ze stacji WNZK 690 AM
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą prowadzony przez ks. Adama Słomińskiego SChr
św. poranną i wieczorną a w niedzielę o godz.
SKLEPIK PARAFIALNY
7:30am. Dla dzieci w środy o godz. 6:30pm Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.od
DROGA KRZYŻOWA 8:45am do 2:30 pm. Można zakupić ciekawe książki reli-
W Wielkim Poście w piątki o godz. 3:00pm i 7:00pm. gijne, dewocjonalia, kasety z piosenkami religijnymi oraz
filmy DVD o tematyce religijnej i patriotycznej.
Dla dzieci w środy o godz. 6:30pm
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 6

LIDERZY: GRUPY PARAFIALNE


Sekretarka - Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska
s. Anna Błauciak- (773) 615 1578 2489521825
Finanse Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Magdalena Hondo - (586) 651-0553 Ministranci - ks. Adam Słomiński SChr
Koordynator do spraw Katechezy Duszpasterstwo dzieci - ks. Adam i s. Anna
s. Anna Błauciak - (773) 615 1578 Duszpasterstwo młodzieży - ks. Adam
Organistka Grupa Modlitewna - Lider - Halina Kocz
Justyna Pal - (586) 258-9586 Koło Biblijne - Elżbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Zakrystianka Róże Różańcowe-Lider Olga Osko(586) 275 - 5792
s. Jadwiga Kokolus - (773) 517-0035
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koło Seniorów „Złota Róża”
RADA FINANSOWA:
Krystyna Palmeri - (586) 588 - 1932
Przewodnicząca: Jola Lewczuk
Zastępca: Jerzy Ryzner
GRUPY NIE PARAFIALNE
Roman Kogut, Jerzy Rakowiecki
Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
RADA DUSZPASTERSKA:
Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org
Marek Bieciuk, Brygida Czaczkowska, Barbara Fiśkie-
Harcerstwo - Janusz Dąbrowski - (248) 623 -0706
wicz, Joanna Przybylska, Wojciech Orlik, Paweł Rako-
Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
wiecki, Mateusz Wasiołek, Zbigniew Ziarnowski,
Rycerze Kolumba - Richard Konrad (586) 731-7573
Daniel Myzia
Koło Górali i Miłośników Górlaszczyzny
PRZEDSZKOLE PARAFIALNE
stanu Michigan.
ANGEL’S CORNER CENTER
Prezes - Władysław Szaflarski (248) 652—8424
Justyna Pal - (586) 258-9586

ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE
Komisja Chrześcijańskiej Pomocy W PARAFII
Zespół Dziecięcy „Hosanna”
Otacza opieką najbardziej potrzebujących w naszej
sobota 12:00pm - s. Anna Błauciak MChr
parafii Kontakt: koordynator Barbara Słomińska Zespół Młodzieżowy „Credo”
(248) 467-6778. Niedziela - 5:30 - Justyna Pal
SKLEPIK PARAFIALNY Chór Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Otwarty jest w niedzielę po kazdej Mszy św. Posiadamy Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4-5
dużo najnowszych pozycji książkowych, karty tele- lat)
foniczne, tanie kartki okolicznościowe.
czwartek - 5:30 - 6:15pm (sala Jana Pawła II)
Zapraszamy.Istnieje również możliwość zakupów przez Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6-8 )
czwartek - 6:15 - 7:00pm (sala Jana Pawła II)
umówienie się z Elżbietą Zielińską . tel 586-781-2861
Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-13 lat)
PROGRAM RADIOWY
czwartek - 7:00 - 8:30pm (sala Jana Pawła II)
Parafia nasza od początku swego istnienia Prowadzi program Grupa dorosła „Dunajec” (18-30 lat)
radiowy, który jest nadawany ze stacji 680 - 690 AM w każdą
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
sobotę od godziny 8:00 - 8:30 rano. Prosimy o słuchanie Kozice i Capy (30 + lat) wtorek - 7:00-8:30pm
programu, a także o jego sponsorowanie. Półgodzinny program Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
kosztuj$150.00 Bóg zapłać!

You might also like