PASTIKAN KEMENANGAN ISLAM

oleh

Syed Qutb

terjemahan buku:

àè‚Ö]<]„ <ØfÏj‰¹]

PASTIKAN KEMENANGAN ISLAM

àè‚Ö]<]„ <ØfÏj‰¹]
SYED QUTB

ISI KANDUNGAN

BAB 1: ISLAM SATU SISTEM HIDUP BAB 2: SETIAP AGAMA ADALAH SISTEM HIDUP BAB 3: PERPECAHAN DAN PERTENTANGAN JIWA YANG AMAT BURUK BAB 4: BERAKHIRNYA PERANAN ORANG PUTIH BAB 5: TANDA BAHAYA BAB 6: PENYELAMAT BAB 7: MASA DEPAN DI TANGAN ISLAM

1 8 20 41 52 70 80

Islam Satu Sistem Hidup

BAB 1: ISLAM SATU SISTEM HIDUP

ISLAM adalah satu sistem hidup yang dapat dipraktikkan dalam setiap aspek kehidupan manusia merangkumi konsep kepercayaan (i'tiqad). Konsep ini dapat menjelaskan hakikat

kewujudan alam semesta dan dapat menentukan kedudukan manusia dalam alam ini serta menentukan matlamat hidup insan. la juga merangkumi beberapa cabang sistem dan peraturan hidup yang dapat diamalkan dengan bersumberkan konsep kepercayaan tersebut dan bersandar kepadanya. Sistem-sistem ini dapat membentuk satu konsep hidup yang berkesan dalam kehidupan manusia. Di antara sistem-sistem itu ialah sistem moral, termasuk sumbernya, asasasas yang menjadi tunggaknya dan sumber kekuatannya iaitu sistem politik, termasuk bentuk dan ciri-cirinya, sistem masyarakat, sistem ekonomi, sistem falsafah dan strukturnya, sistem antarabangsa serta dengan sesuatu yang berkaitan dengannnya.

Berdasarkan kenyataan di atas, kami percaya bahawa agama Islam akan dapat menguasai masa hadapan sesuai dengan sifatnya sebagai suatu sistem hidup yang merangkumi semua aspek yang saling berkaitan dan tidak terpisah di antara satu dengan yang lain. Aspek-aspek itu disusun demikian rupa untuk mencakup seluruh bidang kehidupan manusia yang dapat memenuhi setiap keperluannya yang hakiki dan melindungi setiap aktivitinya.

Islam—berdasarkan hakikat ini—bukanlah sekadar suatu 'aqidah yang bersifat dalaman (hati) iaitu kepercayaan di hati sahaja, yang terpisah dari kehidupan manusia dan setiap aktiviti mereka yang nyata. Sekiranya teori tersebut diamalkan maka agama Islam hanya bersifat dalaman iaitu kepercayaan di hati sahaja, yang terpisah dari kenyataan hidup manusia.1 Islam juga bukan sekadar perlakuan ibadah yang praktik seperti sembahyang dan puasa, sebagaimana yang dipraktikkan oleh orang-orang yang mempercayainya, sama ada dilakukan secara individu atau berjemaah lalu dijadikan tanda seseorang itu beragama. la juga bukan sekadar jalan untuk menuju akhirat, bagi menikmati Syurga Firdaus yang bersifat ukhrawi, di samping itu ada pula jalan yang menuju Syurga Firdaus yang bersifat duniawi, iaitu jalan menuju kenikmatan di dunia, yang dianggap bukan jalan agama dan bukan sistem dan peraturan agama!

1

Lihat bab berikutnya.

Pastikan Kemenangan Islam

1

Islam Satu Sistem Hidup Berdasarkan pengertian yang amat jelas, kukuh dan dalam maknanya itu, nyatalah bahawa sebarang percubaan untuk mengatakan Islam sebagai satu konsep kepercayaan ('aqidah) yang bersifat rohaniah (hati) yang terpisah dari kenyataan hidup manusia dan hidup yang nyata, bentuk dan perlaksanaannya yang praktik, tidak akan berjaya.

Begitu juga, tidak akan berjaya sebarang percubaan untuk mengkonsepkan Islam sebagai satu kepercayaan yang mendorong manusia untuk mendapat kebahagiaan di akhirat dengan menunaikan ibadah yang nyata sahaja seperti sembahyang dan puasa tanpa merealisasikan beberapa sistem, syari'at dan dasar Islam yang khusus dan unik dan berbeza dengan yang lain dalam masyarakat mereka. Ini bukan hakikat Islam. Islam tidak seperti yang dinyatakan dan tidak mungkin Islam akan sebegitu perlaksanaannya. Mungkin di dunia ini ada orang yang mempunyai kuasa yang sedikit menganggap hal itu sebagai "agama" untuk dirinya dan mengatakan bahawa itulah agamanya dan agama pengikut-pengikutnya. Tetapi agama Islam tidak seperti itu. Tidak, sekali-kali begitu.

Terdapat beberapa usaha yang hebat yang telah dilakukan sejak beberapa kurun untuk membataskan Islam supaya hanya melibatkan kepercayaan yang bersifat dalaman dan ibadah yang nyata sahaja. Usaha itu juga cuba menghalang Islam dari dilibatkan dengan sistem hidup yang praktik, mencegahnya dari dijadikan undang-undang yang menyeluruh dalam segala kehidupan manusia yang praktikal sesuai dengan tabiat, hakikat dan peranannya.

Sesungguhnya ciri-ciri agama Islam adalah merupakan ciri-ciri yang menyeluruh, praktikal dan kukuh. Ciri-ciri inilah yang menghampakan konspirasi Kristian sedunia dalam setiap serangan mereka terhadap umat Islam di negara-negara Islam; seperti ia telah menghampakan konspirasi Zionis sedunia, sejak zaman berzaman. Maka dari pengalaman (kehampaan) inilah mereka dapati tidak ada jalan lain, selain daripada mengadakan usaha bersama secara besar-besaran, untuk membataskan Islam supaya terhad pada kepercayaan rohaniah dan perlakuan ibadah yang nyata semata-mata, dan ia juga cuba untuk menghalang Islam dari dilibatkan dalam sistem kehidupan yang praktik dan menghalangnya dari dikuat kuasakan sebagai undang-undang dalam setiap aspek kehidupan insan. Kesemua percubaan tersebut adalah merupakan langkah pertama atau tentangan pertama bagi mereka dalam perjuangan yang akhimya bertujuan untuk memusnahkan Islam sama sekali!

Pastikan Kemenangan Islam

2

Setelah mereka berjaya melaksanakan usaha yang besar dengan kejayaan yang berada di tangan Kamal Attaturk. dan menggantikannya dengan undang-undang Barat. melenyapkannya dari dasar 'aqidah lalu menggantikannya dengan konsep-konsep lain ciptaan manusia. Hakikat kewujudan dan kehidupan dan kesedaran umat Islam yang muncul di sana sini. Tujuan usaha ini ialah untuk menghapuskan agama Islam sama sekali dari alam ini. Lalu dinamakan dengan istilah yang sama iaitu 'aqidah. sistem dan peraturan yang mengisi ruang 'aqidah. Usaha-usaha ini dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan keraguan terhadap syari'at Islam agar ia tidak lagi dijadikan 'sumber tunggal' bagi perundangan. mereka mengambil langkah seterusnya sebagai usaha yang terakhir yang sekarang sedang giat dilancarkan di seluruh negara Islam atau dengan kata-kata yang lebih tepat negara-negara yang bersifat Islam. Dalam menjalankan tindakan itu golongan yang terdiri daripada pelbagai bangsa di Barat dan Timur yang bermusuhan dan tidak mempunyai titik pertemuan (fahaman) telah bersatu semata-mata kerana takut kepada kebangkitan Islam yang begitu hampir dan pasti akan berlaku berdasarkan perkembangan suasana yang natural. maka usaha yang lebih besar mereka lancarkan terhadap seluruh umat Islam di negaranegara Islam yang telah jatuh ke tangan penjajah Barat sebelum pelancaran usaha tersebut. oleh kerana mereka takut terjerumus ke neraka kehancuran yang amat dalam. Usaha ini diikuti dengan tindakan-tindakan kejam terhadap pelopor-pelopor kebangkitan Islam di mana sahaja mereka berada di bumi ini. Hal ini adalah sama seperti apa yang kami tahu bahawa keperluan manusia kepada sistem hidup ini adalah lebih besar daripada dendam golongan yang anti kepada Islam.Islam Satu Sistem Hidup Setelah usaha yang begitu besar tersebut mencapai kejayaan yang menentukan nasib umat Islam yang dicapai melalui usaha pimpinan Kamal Attaturk yang digelar 'Hero' yang telah menghapuskan sistem khalifah Islam. Tetapi hakikat Islam adalah lebih hebat! Pohon (pendirian) Islam adalah lebih kukuh dan tunjang (dasar) Islam lebih dalam daripada hakikat pendirian dan dasar kejayaan usaha-usaha pihak musuh yang mereka lakukan untuk menghapuskan Islam dan tindakan-tindakan kejam. dan untuk membataskan syari'at Islam pada sudut yang sempit dan tertutup. iaitu sudut yang dinamakan urusan peribadi "Al-Ahwal Asy-Syakhsiah". Maka dalam keadaan begini mereka yang insaf akan berteriak sebagai memberi Pastikan Kemenangan Islam 3 . Keperluan ini timbul dengan segera di dalam diri mereka. memisahkan agama dari pentadbiran negara dan mengisytiharkan Turki sebagai sebuah negara sekular—iaitu negara yang tidak beragama sama sekali. Dari konsep-konsep ini lahirlah beberapa fahaman dan nilai.

Oleh yang demikian. Sesungguhnya semua percubaan itu telah berlaku dalam kehampaan dan melalui percubaan itu juga terdapat lingkaran konsep ciptaan manusia yang bercampur-baur dengan kejahilan. memohon lahirnya seorang penyelamat yang mempunyai tanda-tanda (kesanggupan) dan ciri-ciri yang tertentu yang sesuai untuk melakukan tindakan tersebut. berdasarkan hakikat sistem yang telah dicetuskan oleh agama Islam. bahawa Islam mempunyai peranan di bumi ini dan ia diminta untuk memainkan peranannya sama ada seluruh musuhnya suka atau tidak bahawa peranannya yang diharap-harapkan itu tidak dapat dilaksanakan oleh 'aqidah yang lain seperti juga ia tidak dapat dilaksanakan oleh mana-mana sistem yang lain. menjelma menjadi ratapan dan rayuan mohon diselamatkan. Kesanggupan dan kemampuan ini tidak akan ada pada sesiapa pun melainkan pada agama Islam. kelemahan dan hawa nafsu. Tetapi kami dapat melihat dengan tenang hingga ke akhir percubaan-percubaan itu dan kami amat mengetahui kesudahannya yang menghampakan bagai berakhirnya sebuah impian. dengan memulakan satu percubaan baru yang tulen yang menggunakan kaedah yang sangat berbeza iaitu kaedah sistem ketuhanan yang lahir dari ilmu (bukan kebodohan). Pada satu masa manusia ingin membebaskan diri dari lingkaran kehampaan itu. mendera pada pita suara yang tak bertenaga. Pastikan Kemenangan Islam 4 . kami bina sebuah keyakinan yang tidak pernah goyah bahawa masa depan adalah untuk agama ini. dan mencari jalan untuk menyelamat-kan diri. Kaedah ini bertujuan untuk membebaskan manusia dari memperhambakan diri kepada makhluk. kekurangan. Begitu juga kami yakin bahawa seluruh umat manusia tidak berdaya membebaskan diri dari Islam untuk selamalamanya. Sesungguhnya manusia sudah begitu lama tersesat dalam pelbagai percubaan di sana sini seperti yang berlaku di Timur dan Barat sekarang.T dan agama-Nya yang luhur untuk kehidupan. kuasa (bukan kelemahan) dan hikmat (bukan hawa nafsu).Islam Satu Sistem Hidup amaran akan bahaya kehancuran itu. kesempurnaan (bukan kekurangan). tetapi mereka tidak akan berjaya melainkan jika mereka mahu kembali kepada Allah S.W. Di sana sini kedengaran teriakan meminta pertolongan yang lahir dari hati yang hiba. kepada memperhambakan diri kepada Allah Yang Esa bukan selain daripada-Nya. dan berdasarkan keperluan manusia terhadap sistem ini.

T. seperti pengabdian yang tunggal kerana Allah S. Walaupun bentuk. adat dan akhlaq dari manusia yang seperti mereka juga. dengan pengertian yang luas dan menyeluruh bagi maksud penyembahan atau pengabdian (al-'ibadah).T. untuk menegakkan satu fahaman ketuhanan bagi manusia di bumi ini dan supaya manusia tidak lagi menyembah makhluk tetapi menyembah Allah yang Esa. ketika mereka menerima berbagai konsep nilai. mengesakan-Nya. Pastikan Kemenangan Islam 5 . Ilahi (Al-IIah). nilai dan pertimbangan. yang melindungi hidup mereka selain daripada Allah S. hamba seperti mereka juga adalah hamba.W. oleh al-Maududi. 2 Lihat perbincangan yang penting mendalam dan terperinci dalam Al-Mustahalat Al-Arba’ah fil-Quran. dan untuk mengesahkan penyembahan mereka hanya kerana Allah S. bimbingan. manusia haruslah menyembah pelbagai Tuhan yang berbeza-beza. bimbingan. Maka mereka jadikan orang-orang itu lantaran mereka menerima konsep-konsep itu dan sebagainya sebagai tuhan-tuhan lalu mereka anugerahkan kepada orang-orang itu haq-haq Keilahian (Al-Uluhiyah) Ketuhanan (Ar-Rububiyah) Pelindung (AI-Qawwamah). Sedangkan orang-orang itu adalah manusia biasa sama seperti mereka.W. Tuhan (Ar-Rab) dan maksud Diin (Ad-Din). namun ia tetap sama iaitu ianya diasaskan pada dasar-dasar yang sama dengan dasar-dasar sistem hidup pada zaman jahiliyah ketika agama Islam mula-mula diutuskan untuk menghancurkan sistem tersebut. sistem.W.T di alam yang amat luas ini. Kami namakan sistem-sistem hidup di mana manusia memperhambakan diri kepada manusia seperti yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala iaitu sistem jahiliyah. Mereka berikan pada Tuhan-tuhan tersebut sifat Pelindung (Qawwamah).W. akhlaq dan adab. untuk membebaskan manusia daripada belenggunya. syari'at. undang-undang. pertimbangan.Islam Satu Sistem Hidup Titik perbezaan di antara sistem Islam dengan sistem-sistem yang lainnya bahawa menurut sistem hidup Islam manusia hanya mengabdikan diri kepada Allah Yang Esa. suasana dan zamannya berbeza. Dia Maha suci dengan sifat Keilahian (Al-Uluhiyah). sistem-sistem dan syari'at dan undang-undang. Ketuhanan (ArRububiyah) dan Pelindung (Al-Quwamah) dalam pengertiannya yang luas dan manusia akan menerima dari Allah S. Sebaliknya menurut sistem-sistem lain daripada Islam.2 Agama Islam datang untuk menghapuskan penyembahan manusia dalam segala bentuk dan menifestasinya.T segala konsep.

dan sekiranya mereka hidup dengan mempraktikkan mana-mana sistem yang lain hasil ciptaan manusia. mereka adalah orang Muslim.W. sekiranya mereka hidup dengan mempraktikkan seluruh sistem Allah. dan kepada-Nya mereka kembali" (Maksud Ali 'Imran:83) Sistem hidup yang lahir dari agama Islam berdasarkan huraian di atas bukan satu sistem yang bersifat sejarah iaitu satu sistem yang terbatas pada satu masa tertentu. . begitu juga ia bukanlah sistem yang bersifat kedaerahan yang hanya digunakan oleh sekumpulan generasi manusia yang tertentu. Manusia . fitrah kejadian dan fitrah diri mereka sendiri. mereka sebenarnya melakukan sesuatu yang bertepatan dengan undang-undang alam. Sistem ini adalah satu hakikat sejagat yang dapat memenuhi keperluan setiap generasi manusia sebagai undang-undang alam yang tetap yang dipraktikkan semenjak alam diciptakan. tetap di dalamnya untuk selama-lamanya. Tetapi sekiranya mereka hidup dengan mempraktikkan Pastikan Kemenangan Islam 6 . Sistem ini bertujuan untuk mengekalkan kehidupan ini supaya berlegar di sekitar paksi yang diredhai Allah. sekiranya mereka hidup dengan mempraktikkan seluruh sistem Allah. dan yang boleh menyebabkan orang akan terjerumus ke lembah kepedihan. dan tetap di dalam batas-batas yang diredhai Allah. hari ini dan esok. Ia juga bukanlah sistem yang bersifatkan penempatan yang dipraktikkan dalam satu suasana tertentu tetapi ia merupakan suatu sistem yang kukuh yang diredhai Allah S. berlegar di sekitarnya untuk selama-lamanya. .Islam Satu Sistem Hidup "Apakah ada agama yang mereka cari selain dari agama Allah? Sedangkan setiap orang yang di langit dan di bumi menyerahkan diri kerana Allah secara rela atau terpaksa. . Sistem ini juga bertujuan untuk mengekalkan kehidupan ini agar sentiasa dihiasi dengan nilai-nilai yang tinggi sebagai nilai mulia yang diberikan oleh Allah kepada manusia lantaran mereka menghindari pengabdian diri selain daripada Allah.T untuk dipraktikkan dalam seluruh kehidupan manusia di setiap tempat dan setiap masa. mereka adalah dalam keadaan jahiliyah yang terkeluar dari agama ini persis jahiliyah pada masa Islam mula-mula didatangkan untuk menghancurkannya dan mengubahnya dari dasar demi untuk mengubah manusia dari menyembah sesama manusia kepada menyembah Allah. Manusia . . kehancuran dan larangan sekiranya mereka menyalahi dan menentang undang-undang tersebut.

Tanda-tanda kekecewaan dan kegagalan itu telah tampak kerana pemencilan bukanlah merupakan sifat semulajadi agama Islam. Kami juga yakin bahawa setiap usaha yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan dengan tujuan untuk mencabar kedaulatan agama ini sebagai sistem hidup manusia yang dapat dipraktikkan dalam setiap lapangan baik yang berbentuk perlakuan atau yang berbentuk perasaan.Islam Satu Sistem Hidup mana-mana sistem ciptaan manusia yang lain. kembali ke sistem hidup ini. akan menemui kekecewaan dan kegagalan. seperti pada hakikatnya ia bukan merupakan sifat semula jadi mana-mana agama selain Islam. Pastikan Kemenangan Islam 7 . bertentangan dengan fitrah kejadian dan fitrah diri mereka sendiri. Seperti yang kami katakan dengan amat amat yakin bahawa manusia akan kembali kepada Allah. sama ada cepat atau lambat. mereka sebenarnya melakukan sesuatu yang berlawanan dengan undang-undang alam. Sesungguhnya masa depan untuk agama ini amat menyakinkan. dengan sifat diri mereka sebagai sebahagian daripada kejadian pertentangan ini akan mengakibatkan kehancuran.

Setiap sistem sosial yang tidak berlandaskan dasar ini adalah merupakan suatu sistem yang tidak wajar. Di sana ada satu cetusan yang hidup iaitu cetusan sistem sosial dari konsep kepercayaan. Sistem yang seperti ini tidak dapat bertahan lama dan ia tidak dapat diharapkan untuk mempastikan adanya gerakan manusia yang seirama dengan gerakan alam. malahan ia tidak dapat diharapkan untuk mempastikan adanya gerakan manusia yang senada dengan fitrah manusia. Pastikan Kemenangan Islam 8 . dan selepas itu ia memperbaharui diri sepenuhnya berdasarkan tafsiran yang diberikan oleh konsep kepercayaan terhadap kejadian. dan seterusnya boleh berdiri teguh. . Malahan ada sesuatu yang lebih besar daripada pertalian yang kukuh itu. dan tidak dapat diharapkan untuk mempastikan adanya gerakan manusia yang sekata dengan keperluan-keperluan manusia yang hakiki. hakikat manusia. hak-hak yang diberikan kepada manusia berdasarkan hakikat kedudukannya di alam. kedudukan manusia di alam dan matlamat kewujudan manusia. adalah yang melukiskan garis perjalanannya dan yang menentukan cara-cara yang boleh digunakannya bagi tujuan untuk mempraktikkan matlamat kewujudan.Setiap Agama Adalah Sistem Hidup HIDUP BAB 2: SETIAP AGAMA ADALAH SISTEM HIDUP Terdapat pertalian yang kukuh antara sistem sosial dengan konsep kepercayaan. kedudukan di alam semesta dan matlamat kewujudan manusia. Cetusan ini. Hal ini samalah dengan kedudukan hak-hak tersebut yang menentukan bentuk pertalian yang terjalin antaranya dengan alam semesta dan menentukan bentuk pertalian yang terjalin antara setiap individu dengan organisasi dan struktur sosialnya begitulah seterusnya sehingga ke peringkat yang diistilahkan sebagai sistem sosial. suatu sistem yang menyeleweng yang tidak berlandaskan tunjang fitrah . kerana matlamat setiap sistem sosial mesti-lah mempraktikkan matlamat kewujudan manusia. melainkan ia tercetus dari konsep yang merangkumi hakikat alam. Begitu juga. ia tumbuh sebagai tumbuhan yang hidup lagi natural. sihat dan selamat. jadi sistem sosial dengan segala ciri-cirinya adalah satu daripada beberapa cetusan konsep kepercayaan. yang diikuti oleh proses pembaharuan merupakan sesuatu keadaan yang wajar bagi setiap perkara. Tidak ada sistem sosial yang boleh berkembang secara natural dan normal. malahan ia merupakan keadaan yang tunggal. .

3 Lihat huraian makna kata ‘Diin’ dalam Kitab Al-Mustalahat Al-Arba’ah oleh Al-Maududi. iaitu tercetus dari aliran fahaman atau konsep falsafah manusia. bukan selain daripadanya!3 Para pendokong aliran fahaman. atau agama suku. Kalaulah ada bentuk penjelasan yang lain mengenai persoalan ini iaitu bahawa setiap agama adalah sistem hidup kerana ia merupakan suatu konsep kepercayaan atau dengan kata-kata yang lebih tepat kerana ia merangkumi konsep kepercayaan dan merangkumi sistem sosial. malahan merangkumi sistem yang menentukan setiap kegiatan manusia dalam menempuh kehidupan di dunia ini. Tetapi sekiranya sistem yang mengatur kehidupan golongan itu lahir dari hasil ciptaan raja. Pastikan Kemenangan Islam 9 .Setiap Agama Adalah Sistem Hidup Apabila keseimbangan ini tiada. tetapi juga sistem kehidupan seluruhnya. maka manusia tidak dapat melarikan diri dari cengkaman kebinasaan dan penderitaan sebagai akibat yang ditimpakan oleh sistem yang tidak wajar itu. termasuk perasaan peribadi individu. perlaksanaan ibadat dan tradisi mereka. ia juga ia merangkumi seluruh kegiatan manusia di bumi ini. dan mereka mahu manusia menggunakannya dalam manjalani kehidupan dan mereka mahu 'aqidah sosial. Maka begitulah juga sebaliknya iaitu bahawa setiap sistem hidup adalah agama. akhlaq. amir. maka golongan ini hidup dalam lingkaran agama raja. Hal ini boleh diperluaskan hingga merangkumi bukan hanya sistem sosial. yang diikuti oleh proses pembaharuan adalah satu bentuk dari beberapa bentuk pertalian yang ada antara konsep kepercayaan dengan sistem social. yang mula tercetus dari agama Allah. atau agama rakyat dan bukan dalam lingkaran agama Allah kerana sistem itu tidak mengikut sistem Allah. Cetusan ini. Cuma sekiranya sistem yang mengatur kehidupan golongan itu lahir dari hasil ciptaan Allah iaitu tercetus dari konsep kepercayaan kepada Tuhan maka golongan ini hidup dalam lingkaran agama Allah. sebagai sistem-sistem yang tercetus darinya. sekalipun sistem itu dapat menawarkan kemewahan kebendaan dan penghasilan. nasional atau kebangsaan menggantikan 'aqidah agama. teori dan falsafah sosial tidak keberatan untuk mengakui hakikat bahawa mereka kesemuanya adalah sebagai konsep kepercayaan (‘aqidah). atau agama amir. akibatnya mereka tidak mempunyai pilihan lain selain daripada menghancurkan sistem itu kerana ia bertentangan dengan fitrah alam dan fitrah manusia. ibadah. suku (qabilah) atau rakyat. Maka agama segolongan manusia merupakan suatu sistem yang mengatur kehidupan golongan itu.

maka agama mereka ialah sistem itu sendiri. bererti mereka hidup dalam agama Allah dan jika mereka hidup di bawah lembayung sistem yang selainnya. Berdasarkan hakikat ini komunisme bukanlah sekadar satu sistem sosial. Begitu juga ia bukan sekadar urusan peribadi yang ditentukan oleh syari'at agama ini. Syari'at ini pula menyusun satu sistem hidup yang lain yang bukan merupakan cetusan dari agama Allah. yang diistilahkan oleh para pendokongnya sebagai konsep kepercayaan ('aqidah). atau dasar kami dasar kebangsaan”. lalu mereka berkata “Dasar kami sosialisme. dan tidak perlu diberi Berdasarkan hakikat yang sederhana ini jelaslah bahawa agama Allah bukanlah sekadar kepercayaan yang bersifat dalaman. dengan merujuk kepada setiap perkembangan dalam kehidupan manusia kepada perkembangan alat pengeluaran. bererti mereka hidup dalam agama selain agama Allah. orang tidak mahu melihat pertalian di antara punca konsep ini dengan hakikat sistem sosial yang sedang berjalan sekarang lantaran terlalu luas jurang pemisahnya. Seterusnya begitulah. atau dasar kami nasionalisme. sedangkan segala kegiatan kehidupan yang selainnya ditentukan oleh syari'at yang selainnya yang lahir dari sumber yang lain. Inilah yang dinamakan dialektika materialisme. tetapi ia ada satu konsep kepercayaan yang dibina di atas dasar sistem social atau dikatakan dibina di atasnya sistem social. seperti yang dipraktikkan oleh orang-orang yang mempercayainya sama ada dilakukan secara bersendirian atau berjamaah. Manakala jika mereka hidup di bawah Iembayung sistem Allah. Oleh kerana itu orang yang hidup di bawah Iembayung satu sistem. Begitu juga sistem-sistem hidup yang ada. Kesemua ungkapan ini merupakan ungkapan yang benar yang menggambar suatu hakikat iaitu bahawa setiap sistem hidup adalah agama dalam kehidupan ini. yang terpisah dari kehidupan manusia yang nyata dalam setiap kegiatan mereka yang nyata. Kontradiksi ini menyebabkan berlakunya perkembangan dan perubahan. Persoalan yang kami bentangkan sudah cukup jelas keterangan-keterangan lanjut. Ia juga bukanlah sekadar perlakuan ibadah yang nyata (seperti sembahyang dan puasa). satu konsep yang ditegakkan dasar materialisme alam sejagat dan adanya kontradiksi dalam fahaman materialisme itu.Setiap Agama Adalah Sistem Hidup Komunisme bukanlah hanya merupakan satu sistem sosial tetapi ia juga merupakan satu konsep kepercayaan. Namun kini. Di samping itu konsep ini juga didasarkan kepada tafsiran ekonomi terhadap sejarah. Pastikan Kemenangan Islam 10 .

hanya untuk mengatur dan menguruskan satu aspek sahaja dari urusan hidup manusia dengan membuat pengkhususan dalam bidang itu sahaja. Kalaulah mereka dapat melihat hakikat ini dari sudut yang benar dan dari sinar hidayah. dan tidak memandu hidup mereka dalam semua tindakan dan tidak mengarahkan konsep. atau tergambar pada urusan peribadi sahaja. sebaliknya agama lain yang tidak datang dari Allah diserahkan tanggungjawab untuk menyediakan sistem hidup untuk di dunia. Perjalanannya tidak akan lurus dan langkahnya tidak akan seirama melainkan apabila ia ditentukan oleh sistem yang satu yang asalnya tercetus dari konsep yang satu. Cuma ada perkara lain yang perlu dijelaskan berhubung dengan persoalan ini iaitu bahawa peribadi manusia adalah satu kesatuan satu hakikatnya dan satu alamnya.W.T. yang tidak merangkumi seluruh kegiatan hidup manusia seluruhnya dan tidak dijadikan undang-undang atas setiap kegiatan hidup mereka. Tidak ada agama di sisi Allah yang hanya menyediakan sistem hidup untuk akhirat sahaja. Hakikat alam dan manusia akan mentertawakan konsep ini kerana berdasarkan pembahagian yang dibuat itu jelas bahawa ia telah menentukan peranan Allah S. kemungkinan adanya agama Ilahi yang terpencil di hati manusia. satu yang melaksanakan setiap tanggung jawabnya sebagai satu kesatuan. atau hanya terjelma pada perlakuan ibadah yang nyata sahaja.Setiap Agama Adalah Sistem Hidup Tidak akan terbayang di hati setiap orang yang memahami erti 'Din'. pemikiran. kegiatan dan perhubungan mereka dalam semua aspek. Sedangkan tuhan-tuhan yang selain daripada Allah diberi peranan untuk mengatur dan menguruskan pelbagai aspek urusan hidup manusia sesuai dengan pengkhususan masing-masing. Andainya hati kecil manusia dan perasaannya diatur oleh satu peraturan (syari'at) sedangkan kenyataan dan kegiatan hidupnya diatur Qleh satu peraturan (syari'at) yang lain. akhlaq. dan setiap peraturan ini tercetus dari konsep yang berbeza iaitu sesetengahnya dari konsep ciptaan manusia dan sesetengahnya dari wahyu Ilahi. perasaan. Sesungguhnya seperti yang anda lihat konsep ini akan terus ditertawakan sehingga orang-orang yang berfikir seperti ini akan mentertawakan diri dan fikiran mereka sendiri serta memperolok-olokkan kebijaksanaan dan kebodohan mereka. maka itulah tandanya peribadi orang itu menderita Pastikan Kemenangan Islam 11 .

Sistem yang tunggal ini tidak akan menimpakan penyakit jiwa kepada diri manusia! Malahan hingga ke akhirnya ia tidak akan bertemu dengan pertentangan antara sistem ini dengan fitrahnya dan fitrah alam seluruhnya! Berdasarkan huraian ini jelaslah bahawa agama-agama yang diturunkan oleh Allah.Setiap Agama Adalah Sistem Hidup kerana dihinggapi penyakit jiwa schizophrenia. yang tidak terkeluar dari batas-batas hak dan kedudukan manusia. Keadaan ini terjadi setelah hubungan antara agama dengan kehidupan diputuskan sama sekali bagaikan berkerat rotan berpatah arang. la juga menjelaskan hakikat kedudukan manusia di alam dan menjelaskan matlamat kewujudannya. Pastikan Kemenangan Islam 12 . yang menjadikan dasar pembinaan seluruh sistem hidup nereka yang bersifat rohaniah dan jasmaniah (amali). agama Allah menentukan batas-batas yang sihat bagi semua jenis perhubungan yang mempraktikkan matlamat kewujudan manusia. seterusnya dia menghidap penyakit gugup dan serba salah. iaitu Eropah dan Amerika. antara citarasa dan kegiatan dan antara tingkahlaku dan undang-undang semesta. dan untuk mendapat keredhaan Pencipta Yang Maha Agung. Ia diturunkan untuk mengembalikan manusia kepada Tuhan mereka. 4 Lihat bab berikut: Pemisahan Yang Mendukacitakan (Berkerat Rotan Berpatah Arang). di negara-negara paling maju. Perhubungan yang praktik ini berlegar di sekitar kedudukan manusia di alam dan hak-haknya yang wajar yang sesuai dengan kedudukannya. yang ditegakkan di atas konsep dan nilai yang terlepas bebas dari ikatan rasa keagamaan. la juga menentukan cara-cara yang wajar untuk memenuhi matlamat ini. dan mengembalikan sistem hidup mereka kepada sistem hidup yang unggul sehingga tercapailah satu keseimbangan dan kesenadaan antara bisikan hati dan rentak perlakuan. adalah agama yang memberikan asas konsep kepercayaan kepada manusia. kami dapat menyaksikan kesan pertentangan antara sisa-sisa rasa keagamaan yang sudah gersang dengan kenyataan hidup yang praktik. Dari sini. Keadaan ini sebenarnya mempunyai sebab-sebab yang khusus dalam agama Nasrani. Dia menjadi korban pemisahan antara citarasa hati dan gerak laku amali. kebahagiaan di dunia dan di akhirat hanya dengan satu sistem yang tidak akan terpisah-pisah sama sekali. Sekarang.4 Agama Allah adalah agama yang menjelaskan hakikat alam ini dengan lengkap dan sempurna dan menjelaskan hubungannya dengan Penciptaan Yang Maha Agung.

berpandukan kitab Allah yang telah diamanahkan kepada mereka dan mereka menjadi saksi terhadap Kitab Allah. pendeta-pendeta dan orang-orang alim. dan orang-orang yang menerimanya (Bani Israil) diwajibkan berpegang dan mematuhi hukum-hukumnya dalam semua urusan kehidupan mereka. menjalankan hukuman terhadap orang-orang Yahudi. sebagai satu contoh daripada beberapa contoh yang banyak yang terkandung di dalamnya. Maka janganlah kamu takut kepada manusia. Berpandukan prinsip inilah Nabi Musa (a. telinga dengan telinga.) dan Nabi-nabi Bani Israil mengatur kehidupan mereka yang praktik selama beberapa kurun. dan lukaluka itu ada balasannya (qisas). bukan untuk menjadikannya sebagai tunjuk ajar dalam pendidikan sahaja yang tidak menusuk ke lubuk hati. maka perbuatan itu merupakan penebus dosanya. Para Nabi yang menyerahkan diri (kepada Allah). Dan sesiapa yang tidak menjalankan hukuman berpandukan apa yang telah diturunkan oleh Allah. hidung dengan hidung. Dan dalam kitab (Taurat) itu Kami (Allah) telah. dan sesiapa yang tidak menjalankan hukuman berpandukan apa yang telah diturunkan oleh Allah. “Sesungguhnya Kami (Allah) menurunkan Kitab Taurat yang mengandungi hidayah dan cahaya. mewajibkan mereka menghukum jiwa (dibalas) dengan jiwa. tetapi takutlah kepada-Ku dan jangan kamu jual ayai-ayat-Ku dengan harga yang murah. maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Pastikan Kemenangan Islam 13 . mereka adalah orang-orang yang kafir. Ia juga bukanlah hanya merupakan lambang-lambang amalan agama di mihrab dan di masjid-masjid dan bukanlah sekadar urusan peribadi yang hanya merupakan sebahagian kecil dari kehidupan manusia: “Dan kami tidak mengutuskan Rasul melainkan untuk dipatuhi dengan izin Allah” (Maksud An-Nisa’: ayat 64) Begitulah juga kitab Taurat yang mengandungi 'aqidah dan syari'at. tetapi sesiapa yang mendermakan hak-hak membalasnya. gigi dengan gigi.” (Maksud Al-Maidah: ayat 44-45) Inilah syari'at Taurat yang disebutkan oleh Al-Quran. dan ia bukan sekadar simbol-simbol gerak laku ibadah luaran yang ditunaikannya di rumah-rumah ibadah (haikal). Ia bukanlah hanya untuk disemadikan dalam citarasa di lubuk hati manusia dan bukan hanya untuk membersihkan jiwa dalam soal-soal akhlaq mereka. mata dengan mata.Setiap Agama Adalah Sistem Hidup Setiap agama yang diturunkan oleh Allah adalah untuk dipraktikkan di alam nyata dan untuk diterapkan dalam setiap kegiatan hidup manusia.s.

s membawa agama Nasrani.Setiap Agama Adalah Sistem Hidup Lalu datang pula Al-Masih Nabi Isa a. Hal ini adalah kerana Nabi Muhammad menjadi pembawa Risalah yang terakhir bagi seluruh umat manusia. melainkan (lemak) yang di bahagian belakangnya atau di dalam perutnya atau (lemak) yang bercampur dengan tulang. maka mereka adalah orang-orang yang fasiq. seperti yang dijelaskan oleh Al-Quran Al-Karim: “Dan Kami (Allah) haramkan setiap (binatang) yang berkuku kepada orang-orang Yahudi. Dan sesiapa yang tidak menjalankan hukuman berdasarkan hukum yang diturunkan oleh Allah.” (Maksud Al-An'am. ditentukan adalah untuk menjadi sisrem hukum dan sistem hidup. dan Kami haramkan lemak lembu dan kambing kepada mereka. la tidak menghapuskan syari'at-syari'at samawi (langit) yang benar yang telah ada dari semenjak sebelumnya. ayat 146) Syari'at yang maha adil ini juga.a. Ia datang untuk membuktikan kebenaran syari'at Taurat. Hukum-hukum itu ialah hukumhukum yang bcrsifat pendidikan (uqubat ta'dibiyah) dan tebusan kejahatan (kaffarah). Dialah yang bertanggungjawab mengatur sistem hidup manusia. menyelamatkan mereka dari alam Jahiliah menuju ke alam Pastikan Kemenangan Islam 14 .w pula datang membawa agama Islam. malahan ia mengakui kebenaran syari'at-syari'at itu dan menguatkuasakannya serta melindungi keutuhannya. sebagai Risalah yang menjelaskan hakikat kedewasaan manusia yang mengandungi tafsiran yang luas dan menyeluruh. Hukuman ini Kami kenakan kepada mereka kerana kejahatan mereka dan sesungguhnya Kamilah yang benar.” (Maksud Al-Maida:. ayat 46-47) Setelah itu Nabi Muhammad s. nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah kepada Bani Israil sebagai salah seorang daripada abi-nabi mereka. “Dan telah Kami (Allah) iringkan (utuskan) Isa bin Maryam sesudah mereka untuk membuktikan kebenaran Kitab Taurat yang padanya dan Kami beri kepadanya Kitab Injil yang mengandungi hidayah dan cahaya yang membuktikan kebenaran Kitab Taurat yang ada padanya sebagai hidayah dan nasihat bagi orang-orang yang bertaqwa. dengan sedikit pindaan. bagi meringankan hukum-hukum yang berat yang diwajibkan ke atas mereka. Dan hendaklah orang-orang yang berpegang kepada kitab Injil menjalankan hukuman berdasarkan hukum yang diturunkan oleh Allah yang terkandung di dalamnya.

nanti Allah akan memberitahu kamu tentang perkara yang kamu pertikaikan. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah fasiq.Setiap Agama Adalah Sistem Hidup Rabbaniyah. Rasul-rasul yang diutuskan dari semenjak Nabi Nuh a.” (Maksud Ai-Maidah: ayat 48-50) Sebelum kemunculan agama-agama yang agung itu. bukan selain-Nya. Kamu semua akan kembali kepada Allah. “Dan Kami (Allah) telah menurunkan kitab suci (A1-Quran) kepada engkau (Muhammad) dengan sebenarnya. dan kepada sistem Allah Yang Esa. Al-Quran Al-Karim ada menjelaskan hakikat itu. dan menghapus-kan (ibtal) sifat kellahian (AI-Uluhiyah) sifat ketuhanan (Ar-Rububiyah) yang palsu dengan mengembalikan kedua-dua sifat itu kepada Allah. dan menyerahkan kenyataan hidup mereka kepada syari'at Allah. nescaya dijadikan-Nya kamu satu umat tetapi Allah hendak menguji iman kamu. Apakah hukum-hukum jahiliyah yang mereka mahu? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang berkeyakinan. supaya jangan sampai mereka dapat menggelincirkan engkau dari sebahagian peraturan yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Maka jika mereka berpaling. setiap agama yang lahir dari sisi Allah adalah bertujuan untuk mengembalikan manusia ke pangkuan Allah yang Esa. lagi ia mengakui kebenaran kitab yang terdahulu daripadanya. Kalaulah Allah berkehendak. Dan hendaklah engkau menghukum mereka dengan peraturan (hukuman) yang telah diturunkan oleh Allah dan janganlah kamu turuti hawa nafsu mereka. dan menghuraikan hakikat sistem hidup yang tunggal. maka hukumlah mereka menurut peraturan (hukuman) yang diturunkan oleh Allah dan janganlah engkau turuti kehendak hawa nafsu mereka lalu engkau menyimpang dari kebenaran yang telah didatangkan kepadamu. Berhati-hatilah engkau. bahawa Allah mengkehendaki supaya mereka ditimpa seksa lantaran dosa mereka sendiri. yang dapat menyampaikan manusia kepada Pastikan Kemenangan Islam 15 . Matlamat itu ialah menegah dan menyelamatkan (ikhraj) manusia dari mengabdikan diri kepada sesama manusia dan menyeru mereka untuk mengabdikan diri kepada Allah. tetapi ia tetap tegak di atas dasar konsep yang sama dan menuju ke matlamat utama yang sama. bukan kepada yang selain-Nya. Kami jadikan syari'at (peraturan) dan jalan yang lurus untuk setiap kaum. Di halaman yang lain. selaras dengan hati nu-rani mereka yang bertaqwa kepada Allah.s telah mempraktikkan satu sistem hidup yang mempunyai beberapa perbezaan pada perincian syari'atnya. berdasarkan peraturan yang diturunkan-Nya kepada kamu. Oleh kerana itu berlumba-lumbalah kamu membuat kebajikan. serta memeliharanya. ketahuilah.

anak kunci langit dan bumi adalah hak-Nya. Agama yang kamu serukan kepada orang-orang musyrik merupakan sesuatu yang berat buat mereka. Musa dan Isa (a. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. maka (kembalikan) hukumnya kepada Allah. Allah Tuhan kamu dan Tuhan kami. ajaklah dan bersikap tegaslah engkau seperti yang diperintahkan dan janganlah kamu turuti hawa nafsu mereka. hingga ke satu masa yang tertentu nescaya ada di antara mereka yang akan dihukum (dibinasakan). Allah yang menjadikan langit dan bumi dan menjadikan pasangan kamu dari diri kamu sendiri. setelah mereka tahu (didatangi ilmu pengetahuan). Allah pencipta alam dan manusia yang mempunyai kekuasaan terhadap kedua-duanya. dan menjelaskan garis pemisah antara penganut agama Islam dengan penganut sistem Jahiliyah.s. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mengetahui setiap sesuatu. bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu. tidak ada (faedahnya) pertengkaran antara kami dengan kamu. Lantaran itu (katakanlah): Allah Tuhanku. (juga menjadikan) pasangan bagi binatang ternakan (kamu) yang dibiakkan-Nya dengan banyaknya untuk kamu. menjelaskan tentang syari’at hidup yang praktik dan tentangan orang Madyan terhadap Pastikan Kemenangan Islam 16 .s. Sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kitab sesudah mereka adalah dalam keadaan syak dan ragu. Katakanlah: Aku beriman dengan kitab yang diturunkan oleh Allah dan aku diperintahkan untuk melakukan keadilan kepada kamu. seperti yang kami wajibkan kepada Nabi Ibrahim.) dan yang kami wahyukan kepadamu. “Dan sebarang perselisihan (faham) di antara kamu mengenai satu-satu perkara. AlQuran juga menghuraikan kedudukan agama Islam sebagai agama yang terakhir dan sebab kedatangannya sebagai penyelamat dan pelindung seluruh alam.) iaitu hendaklah kamu menegakkan agama dan janganlah kamu berpecah-belah padanya. Kalaulah tidak kerana taqdir (kalimat) yang terdahulu dari Tuhanmu. yang dapat melimpahkan rezeki dan menyempitkannya kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki-Nya. Oleh yang demikian.s) kaumnya yang tinggal di Madyan yang terkandung di dalam AlQuran. Allah akan memilih orang yang dikehendaki-Nya untuk menerima agama itu dan Allah akan memberi hidayah kepadanya orang yang kembali kepada-Nya untuk menerima agama itu.Setiap Agama Adalah Sistem Hidup Allah.” (Maksud Asy-Syura: ayat 10-15) Kisah Nabi Syu'aib (a. Tidak ada sesuatu yang sama dengan-Nya. kepada-Nya aku berserah dan kepada-Nya aku kembali. Allah akan menghimpunkan kita semua dan kepada-Nyalah tempat kita kembali. Dia (Allah) telah mensyari'atkan agama bagi kamu sepcrti yang diwajibkan kepada Nabi Nuh (a. Dan mereka tidak berpecah-belah metainkan kerana sikap dengki-mendengki di antara mereka.

Mereka berkata: Wahai Syu'aib. “Dan kepada orang Madyan Kami (Allah) utuskan saudara mereka Syu'aib. dan akan takut kamu akan ditimpa azab pada hari membinasakan (Qiamat). dan aku bukanlah penjaga kamu. Katanya: Wahai kaumku sembahlah Allah. Wahai kaumku.” (Maksud Asy-Syu'ara: ayat 150-152) Nabi Salih berusaha mengembalikan mereka kepada agama Allah dan sistem hidup yang diredhai-Nya dan mencegah mereka dari menganut agama dan sistem hidup orang-orang yang melampau dan melakukan kebinasaan iaitu ia mencegah kaumnya dari melakukan pengabdian diri kerana manusia dan menyeru mereka melakukan pengabdian diri kerana Allah dalam sistem hidup mereka. jika kamu beriman. Pastikan Kemenangan Islam 17 . Baki (rezeki) yang Allah berikan kepada kamu adalah lebih baik. dan janganlah kamu kurangkan sukatan dan timbangan sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik. Keadaan mereka itu samalah dengan keadaan kaum Jahiliah yang terdapat sekarang. kamu tidak mempunyai Tuhan yang lain selain dari-Nya. kerana tidak mengetahui hakikat agama (Din) iaitu agama yang menjadi sistem untuk seluruh kehidupan bukan untuk membelai hati nurani sahaja dan bukan hanya untuk perlakuan ibadah yang nyata di tempat-tempat ibadat (haikal) sahaja. hakikat ini jelas terkandung dalam kata-kata Nabi Salih a. sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu kurangkan barang-barang orang lain dan janganlah kamu hidup di dunia ini dengan melakukan kerosakan.s kepada kaumnya seperti yang diceritakan oleh Al-Quran: “Bertaqwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.Setiap Agama Adalah Sistem Hidup seruannya.” (Maksud Hud: ayat 84-87) Begitu juga. yang terdiri dari orang-orang yang mclakukan kcrosakan di bumi dan tidak melakukan kcbaikan. dan janganlah kamu patuhi perintah orang-orang yang melampau. apakah sembahyang mu menyuruh engkau supaya engkau meminta kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapa bapa kami atau minta kami jangan membelanjakan harta kami mengikut kesukaan kami? Sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah lembut lagi bijak.

hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. dan tentang persamaannya dengan sistem hidup yang dikehendaki oleh Allah. dan tentang persamaannya dengan sistem hidup yang dikehendaki oleh Allah. Andainya penjelasan yang menyeluruh dan sem-purna itu tidak datang dari Allah. dan jenis-jenis hubungan yang dapat mempraktikkan matlamat tersebut. hubungan antara manusia dengan segala kehidupannya ataupun hubungan antara manusia dengan manusia. pen-jelasan tentang makna agama Allah. maka ia datang dan berlandaskan sistem hawa hafsu manusia. Sesungguhnya agama ter-masuk konsep-konsepnya yang khas. syari'at-syari'atnya yang khas dan matlamatnya yang khas tidak akan mengandungi erti sama sekali seandainya ia diketepikan dari sistem hidup yang praktik. Maka Allah mengutuskan para Nabi yang membawa khabar gembira (mubasysyirin) dan khabar duka (munzirin) dan Allah turunkan kitab dengan sebenarnya bersama-sama mereka. “Manusia adalah merupakan satu umat. Hubungan itu sama ada hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Dalam pembicaraan yang pendek ini. dan sekiranya seluruh sistem hidup manusia tidak berlandaskan penjelasan ini. penjelasan tentang makna agama Allah. Pembicaraan mengenai tajuk ini berakhir dengan huraian tentang tugas kitab dan tugas para Rasul. Sistem hidup manusia yang asasi mestilah berlandaskan metod konsep kepercayaan. kedudukan manusia di alam. iaitu untuk menentukan hukum antara manusia tentang perkara yang mereka pertikaikan. Sistem itu adalah sistem jahiliah yang ditentang oleh setiap agama Allah dengan tujuan untuk membebaskan manusia dari cengkamannya dan meningkatkan taraf kemanusiaannya ke alam Rabbaniyah. kami tidak berhajat untuk melanjutkan lagi penghuraian tentang hakikat agama (Din) dan sifatnya yang merangkumi sistem hidup yang praktik.” (Maksud Al-Baqarah: ayat 213) Pembicaraan mengenai tajuk ini berakhir dengan huraian tentang tugas kitab dan tugas para Rasul. Pastikan Kemenangan Islam 18 . matlamat kewujudan manusia.Setiap Agama Adalah Sistem Hidup Di halaman yang lain di dalam Al-Quran Allah menentukan tugas-tugas para Rasul dan tugas-tugas semua Kitab Allah. yang mentafsirkan hakikat hubungan alam dengan Penciptanya. fahaman-fahamannya yang khas. seperti yang diredhai oleh Allah terhadap hamba-hamba-Nya. supaya mereka dapat menjalankan hukuman terhadap manusia mengenai perkara yang mereka pertikaikan.

Setiap Agama Adalah Sistem Hidup Andainya pengabdian manusia bukan kerana Allah yang Esa dengan mematuhi segala perintah-Nya. Yang penting. Pastikan Kemenangan Islam 19 . kalaulah tidak kerana kekeliruan yang mendukacitakan yang menyelubungi Eropah. yang menyebabkan berlakunya 'pemisahan yang mendukacitakan' antara agama dan negara. maka bererti pengabdian itu adalah untuk manusia. Kami tidak berhasrat untuk membincangkan hakikat yang amat nyata ini dengan lebih lanjut lagi. malahan antara agama dan kehidupan manusia. kerana agak tidak wajar untuk menjadikannya sebagai bahan perdebatan. Sesungguhnya agama Allah dilahirkan adalah untuk membebaskan manusia dari menyembah manusia. sekarang kami memberikan sedikit perhatian terhadap kekeliruan yang mendukacitakan itu yang telah dihindarkan oleh Allah dari menimpa sejarah hidup dan agama kita. Justeru itu terselamatlah kami dari ditimpa kemalangan yang amat mendukacitakan itu.

buruk dan ditertawakan orang. praktik dan nyata diserahkan kepadaTuhan-tuhan lain dan tuan-tuan yang berbeza-beza. perlakuan ibadah yang nyata. atau terbatas pada satu aspek yang sempit yang diistilahkan sebagai 'Urusan Peribadi' di dalam satu rentetan aspek-aspek kehidupan manusia yang amat luas.Perpecahan Dan Pertentangan Jiwa Yang Amat Buruk BAB 3: PERPECAHAN DAN PERTENTANGAN JIWA YANG AMAT BURUK Hakikat agama (Diin) tidak terpisah daripada dunia dan hakikat sistem hidup yang berlandaskan faham ketuhanan tidak hanya terbatas di sekitar citarasa hati. kemudian aspek-aspek kegiatan hidup yang positif. atau negatif dalam kehidupan manusia. Pastikan Kemenangan Islam 20 . tanpa melalui jalan amal di bumi dan membangunkannya. Tuhan-tuhan dan tuan-tuan itu mencipta dan menentukan berbagai metod. Hideous Schizophrenia— bahasa Inggeris. Justeru itu dari manakah datangnya nilai negatif yang memalukan itu? Bagaimanakah pula boleh berlaku 'pemisahan yang paling buruk di antara agama dengan kehidupan manusia?' ∗ Al Fisam Al-Nakd—bahasa Arab. pembersihan diri (moral). aliran fahaman. undang-undang dan bentuk organisasi menurut hawa nafsu mereka tanpa merujuk kepada Allah! Hakikat agama (Diin) tidak menyediakan jalan ke akhirat.t yang terputus dan tersisih pada aspek yang kecil. sistem dan dasar. dengan khalifahnya yang diutuskan atau dipilih oleh Allah dan bersesuaian dengan sistem yang diredhai oleh Allah!∗ Bukanlah hakikat agama (Diin) suatu perencanaan perubahan yang buruk lagi memalukan. tanpa melalui jalan di dunia. ia bukan sebagai alat-alat permainan yang mempesona kanak-kanak! la bukanlah kesan-kesan warisan tradisi yang tidak mempunyai hubungan dengan sistem hidup manusia yang praktik! Bukanlah hakikat agama (Diin) agama apa sahaja istimewanya agama Allah merupakan sesuatu yang sia-sia. jalan yang di hujungnya terletak Syurga Firdaus Akhirat. Hakikat agama (Diin) bukan dikhususkan untuk Allah s. yang boleh ditertawakan orang! Juga.w.

Begitu juga agama Nasrani. selepas agama Yahudi. Agama Yahudi datang untuk menjadi suatu sistem hidup Kaum Bani Israil seperti juga agama-agama lain yang menjadi suatu sistem hidup untuk kaum atau umat yang didatanginya. orang-orang Yahudi tidak mahu menerima risalah Nabi Isa a. padahal Al-Masih berkata kepada mereka. Cuma sedikit daripadanya akan dibicarakan di dalam bab yang akan datang. ia datang untuk menjadi satu sistem yang memperbaiki kehidupan kaum Bani Israil.Perpecahan Dan Pertentangan Jiwa Yang Amat Buruk Perpecahan dan pertentangan yang amat buruk dan menyedihkan itu telah berlaku pada beberapa waktu. Kami ingin merujuk kembali kepada perbincangan tentang keadaan yang amat buruk yang menyebabkan berlakunya perpecahan dan pertentangan jiwa yang amat buruk lagi amat mendukacitakan. Seterusnya tinggallah mereka di dalam lingkaran penderitaan yang di dalamnya setiap orang akan merasai kesengsaraan orang lain. Kini.s dan tidak mahu menerima keringanan (hukum) yang dibawanya dari sisi Allah. Mereka terus berteriakan di dalam daerah yang terus menyiksa itu. maka bertaqwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku” (Maksud Ali 'Imran: ayat 50) Pastikan Kemenangan Islam 21 . Malangnya. maka ia menularkan kesan pahit itu ke seturuh dunia. Kemudian apabila konsep-konsep hidup barat. Meskipun begitu mereka tidak menemui jalan keluar. sistem-sistem hidup barat dan dasar-dasar hidup barat meresap ke dalam hati setiap manusia di Barat dan di Timur. dan (aku datang) untuk menghalalkan be-berapa perkara yang telah diharamkan (oleh Allah) ke atas kamu. dan aku datang dengan tanda-tanda (sebagai bukti) daripada Tuhan kamu. Kesan pahitnya telah dirasai oleh Eropah. Oleh yang demikian manusia terpaksa terus menapak pada jalan hidup yang penuh dengan kesengsaraan. Di sini bukanlah tempatnya untuk membicarakan kisah sedih manusia yang tinggal di dalam lingkaran penderitaan itu. seperti yang dijelaskan oleh Al-Quran Al-Karim: “(Aku) mengakui kebenaran kitab Taurat yang ada padaku. kehidupan manusia telah terpisah daripada sistem hidup yang diredhai Allah. lalu berhenti di hujungnya dalam kcadaan yang mendukacitakan.

meringankan (mengurangkan) beban amalan yang terlalu mementingkan bentuk luaran sahaja. Maka berdasarkan kenyataan tentang pemisahan ini. Tetapi Allah mewafatkannya dan mengangkatnya ke sisi-Nya (dengan cara yang tidak kita ketahui kerana kita tidak menemuinya di dalam nas yang jelas sama ada di dalam AI-Quran atau Sunnah Nabi s. maka berlakulah pemisahan di antara Kitab Injil dengan Kitab Taurat dalam perasaan mereka.s. Usaha mereka yang terakhir ialah merayu kepada Pontius Pilate yang pada masa itu menjadi Gabnor Rom di Syria. berdamai. serta menghidupkan jiwa dan membersihkan diri (moral) dalaman yang amat jelas di dalam seruan Al-Masih Nabi Isa a.) Walau apapun yang terjadi. Selanjutnya berlakulah pemisahan di antara syari'at mereka dengan syari'at Taurat.s menjadi begitu buruk. agama Kristian bukanlah merupakan satu syari'at yang dapat mengatur suatu sistem hidup manusia. begitu juga sebaliknya di dalam diri orang-orang Yahudi tertanam benih perasaan benci terhadap orang-orang Kristian. Kitab Taurat masih merupakan sebahagian daripada Kitab Suci. Padahal asas-asas syari'at Bani Israil semuanya terkandung di dalam Taurat.w.s dari Allah masih utuh seperti asalnya ma ia amatlah berkemampuan untuk memberi penjelasan yang benar tentang hakikat alam.a. untuk membunuh Al-Masih a. Begitu juga konsep kepercayaan itu andainya masih utuh seperti asalnya ketika ia diturunkan dari sisi Allah maka amatlah berkemampuan untuk mengembalikan orang-orang Kristian kepada syari'at yang terkandung di dalam Taurat. Tetapi seandainya konsep kepercayaan yang dibawa oleh Nabi Isa a. membersihkan jiwa.s dengan orang-orang Yahudi. Kemuncak pertentangan itu ialah pemisahan pengikut-pengikut Al-Masih daripada orang-orang Yahudi dan pemisahan agama Kristian daripada agama Yahudi.s dan menentang seruannya yang mengajak mereka bertolak-ansur. mereka menentang Nabi Isa (AI-Masih) a. Pastikan Kemenangan Islam 22 . kerana dari semenjak tragedi itu benih perasaan dendam terhadap orang-orang Yahudi tertanam di hati orang-orang Kristian. sedangkan tiada sedikitpun rasa taqwa di hati mereka. sedangkan pada hakikatnya agama Kristian datang adalah sebagai memperbaharui (tajdid) agama Yahudi.s dan menyalibnya.Perpecahan Dan Pertentangan Jiwa Yang Amat Buruk Selanjutnya. Penjelasan ini boleh dijadikan asas bagi penyusunan satu sistem sosial. membuat sedikit pembetulan terhadap hukum-hukumnya. sekalipun menurut perhitungan mereka. kedudukan manusia di alam dan matlamat kewujudan manusia. Apabila keretakan dan perpecahan malahan kebencian dan dendam berlaku di antara pengikut-pengikut Al-Masih a. namun hubungan di antara orang-orang Yahudi dengan pengikut-pengikut Nabi Isa a.

kerana dalam suasana yang sedemikian tidak mungkin penyampaian itu dapat dibuat dengan teliti.s terpaksa hidup di dalam lembayung penderitaan dan penindasan pada satu tempoh masa yang amat panjang. Malangnya. sebaris demi sebaris. Paulus (seorang penganut agama Berhala Rom yang telah memeluk agama Kristian dan tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa a. Kitab Injil yang tertua ditulis kira-kira satu generasi selepas AlMasih. Suasana sedemikian telah memaksa orang-orang Hawari (murid-murid Nabi Isa) pengikut dan murid-murid mereka. Agama itu telah dicampur adukannya dengan beberapa unsur agama Berhala Rom dan falsafah Greek. bersembunyi.s.Perpecahan Dan Pertentangan Jiwa Yang Amat Buruk serta beberapa pembaharuan yang dibawa oleh Nabi Isa yang bertujuan untuk meringankan beban ibadah dan beban hidup. secara sulit dan sekali lalu sahaja. yang telah memegang jawatan-jawatan penting dan pangkat yang Pastikan Kemenangan Islam 23 . iaitu ketika penyampaian ajaran Nabi Isa dilakukan secara sambil lalu dan sulit.s dicampur-baurkan dengan beberapa riwayat hidup dan pekerjaannya. Suasana sedemikian juga telah memaksa mereka untuk menyampaikan nas-nas Injil. itu hanyalah merupakan kata-kata murid-murid itu dan penulis riwayat hidup Nabi Isa yang dilakukan oleh mereka yang di dalamnya mengandungi beberapa ayat yang diambil daripada kata-kata Al-Masih yang benar.). telah mendapat peluang baik untuk menyebarkan agama Kristian di Eropah. yang terjadi ialah bahawa pengikut-pengikut Nabi Isa a. Mereka juga berselisih pendapat tentang bahasa yang digunakan dalam penulisan tersebut kerana hanya terjemahannya sahaja yang dijumpai. baris demi baris. Para sejarawan agama Kristian berselisih pendapat mengenai kadar masa tersebut iaitu di antara 40 tahun dengan 64 tahun. yang telah menguasai pemerintahan terakhir Al-Masih. Suasana sedemikian juga telah menyebabkan riwayat nas-nas Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa a. lantaran tidak mungkin dapat dilakukan dengan teliti. Hal ini merupakan satu nasib malang yang menimpa agama Kristian dari semenjak ia tersebar di Eropah yang lebih buruk lagi daripada percampur-adukan (Khurafat) yang berlaku pada masa penindasan pertama. Unsur-unsur keberhalaan dan syirik telah meresap ke dalam agama Kristian akibat dari pengaruh orang-orang munafiq. sejarah Nabi Isa a.s dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa mereka hidup. berpindah-randah dan beribadah secara rahsia untuk satu jangka masa yang lama. Sebenarnya. Kandungan riwayat-riwayat itu pula mempunyai perbezaan di antara satu dengan yang lainnya dan kesemuanya itu dinamakan Kitab-kitab Injil. yang ditimpakan sama ada oleh orang-orang Yahudi yang ingkar atau orang-orang Rom yang menyembah berhala.

agama yang baru itu tidak dapat membersihkan dirinya daripada najis dan kekotoran keberhalaan sedikitpun sebagaimana yang diharap-harapkan oleh orang-orang Kristian yang masih berpegang pada agama Kristian yang tulen.). Segala usaha mereka hanya menjadikan prinsip-prinsip agama itu bercampur-baur (di antara unsur-unsur keberhalaan dengan unsur-unsur agama). yang menyebabkan lahirnya satu agama baru. oleh Syed Abul-Hasan Al- Nadawi. sedangkan mereka sebenarnya tidak pernah memperdulikan urusan agama. Kedudukan ini mereka peroleh melalui sikap kepura-puraan mereka memeluk agama Kristian. namun mereka tidak berupaya untuk menghapuskan unsur-unsur keberhalaan dan tidak berupaya mencabut akar-umbinya.Perpecahan Dan Pertentangan Jiwa Yang Amat Buruk tinggi di dalam kerajaan Rom. Begitu juga Constantine. malahan tidak merasa ikhlas kepada agama walaupun sehari. Constantine merupakan emperor (maharaja) yang memperhambakan dirinya kepada dunia dan yang melihat kepercayaan agama sebagai satu perkara yang sama dengan perkaraperkara lain. Pastikan Kemenangan Islam 24 . Ia berpendapat bahawa agama Kristian dan agama Berhala perlulah disatukan dan diselenggarakan di antara kedua-duanya. walaupun mereka telah begitu kuat di bawah pemerintahan Emperor Constantine. demi kepentingan peribadinya dan demi kepentingan dua golongan yang saling bertentangan. kerana Islam telah menentang habis-habisan segala bentuk keberhalaan.5 Tetapi selepas peristiwa itu. dia telah menghabiskan usianya dengan melakukan kezaliman dan tindakantindakan liar dan tidak pernah merasa tunduk kepada perintah-perintah agama yang dikeluarkan oleh gereja. Maka terusmeneruslah agama Kristian bercampur-baur dengan cerita-cerita palsu dan konsep-konsep 5 Dipetik daripada Kitab Maza Khasira Al-'Alam bin Kh-tat Al-Muslimin. melainkan pada detik-detik akhir hayatnya (tahun 337 M. Golongan Kristian. Agama baru ini memperlihatkan unsur agama Kristian dan unsur agama Berhala dalam keadaan yang sama banyak. Justeru itu agama Kristian akan dapat dibersihkan daripada sebarang kekotoran dan najis keberhalaan. dan menyebarkan prinsip-prinsipnya yang murni dengan jelas tanpa sebarang kekaburan. Dengan sebab itu nyatalah Islam berbeza dengan agama Kristian. Mungkin mereka menganggap agama baru itu akan berkembang dengan segar apabila ia dicampuradukan dan diubahsuaikan dengan kepercayaan keberhalaan kuno. Tindakannya itu tidak ditentang oleh orang-orang Kristian yang tulen.

Perpecahan Dan Pertentangan Jiwa Yang Amat Buruk keberhalaan. tetapi sebaik-baik sahaja ia meninggal dunia kesatuan empayar itu pecah. Justinian tetah berjaya membina sebuah empayar Rom sebagai satu kesatuan yang kukuh. Puak AlMalikaniyah seperti yang dapat difahami daripada namanya ialah puak yang berpegang kepada fahaman Sunniyah yang diwarisi iaitu kepercayaan bahawa hakikat Isa itu kembar (sebagai Tuhan dan sebagai manusia). Pertentangan ini diperhebatkan lagi oleh perbezaan bangsa dan agama. serta kesannya yang melahirkan berbagai Bid'ah. Akibatnya dasar akidah telah diubahsuaikan bagi merealisasikan tujuan-tujuan politik. Dalam keadaan yang sedemikian agama Kristian dilibatkan pula dengan pergeseran politik dan pertentangan bangsa. serta memeranginya dengan serangan-serangan yang hebat yang dilancarkan dengan serangan-serangan yang hebat yang dilancarkan dengan penuh semangat. yang menjadi salah satu sebab utama pertentangan yang berlaku pada masa itu. sehinggalah keadaan menjadi bertambah buruk. menjelaskan tentang perselisihan puak. Pastikan Kemenangan Islam 25 . politik dan bangsa. apatah lagi pada orang-orang yang beriman dengan kitab Injil. yang dapat menyatukan wilayah-wilayah dengan kerajaan pusat. tokok-tambah dan ubahsuai yang terdapat di dalam agama Kristian: Seratus tahun sebelum kelahiran Islam. Puak Al-Munufisiyah pula ialah puak kaum Qibti yang berpegang kepada fahaman Munufisiyah orang Mesir. di dalam bukunya Arab Conquest of Egypt. Walaupun begitu pertentangan agama lebih hebat lagi daripada pertentangan bangsa. Mereka memandang rendah kepercayaan ini (yang dipegang oleh puak Al-Malikaniyah) dan memburuk-burukkannya. sehingga begitu sukar bagi kita untuk menggambarkannya atau untuk mengenal hakikatnya bagi orang-orang yang berfikir. Perpecahan itu begitu memerlukan satu usaha bersama yang kukuh. kerana adanya permusuhan di antara pengikut faham AlMalikaniyah (Royalists) dengan pengikut fahaman Al-Munufisiyah (Monophysitis). yang telah diterjemahkan oleh Ustaz Muhammad Farid Abu Dadid. T.W. Arnold di dalam bukunya The Call of Islam yang diterjemahkan oleh Hasan Ibrahim dan temannya. telah menjelaskan: Sesungguhnya abad ke-5 dan ke-6 merupakan abad pertentangan yang terus menerus di antara orang-orang Mesir dengan orang-orang Rom. Alfred Butler.

Tidak boleh dibezakan di antara keduanya lantaran adanya kesatuan itu. yang terhimpun di dalam satu oqnum (entity) dan dalam satu jasad. Mereka mengakui bahawa hakikat kewujudan Nabi Isa hanya satu. Jadi dia hendak menjadikan agama itu sebagai satu berhala lain sebagai ganti berhala nasionalisme. telah mengakibatkan perpecahan yang lebih banyak lagi. di antara pengikut-pengikut gereja ortodoks. Heraklius cuba membuat tafsiran terhadap akidah dengan tafsiran yang dapat menolongnya untuk mententeramkan jiwa. Kenyataan yang dibuat oleh majlis itu ditolak oleh pengikut mazhab Ya'qubiyah.s hendaklah diakui mempunyai dua hakikat yang serupa (hakikat ketuhanan dan kemanusiaan). Malahan setiap hakikat itu iaitu hakikat Nabi Isa a. yang tidak bercampur dan tidak berubah. dan menyatukan di antara mereka dengan kerajaan pusat. sebaliknya usahanya melalui beberapa cara untuk mencapai maksud itu. Jadi. bukanlah kedua-duanya terpisah-pisah atau terbahagi menjadi dua oqnum. Majlis Chalcedon telah meluluskan satu deklarasi bahawa Nabi 'Isa a. Mereka mengatakan bahawa diri Nabi Isa a. menjadi semakin lebih hebat pada masa Heraklius berusaha untuk memperbaiki hubungan di antara pihak-pihak yang bertelingkah iaitu dengan 6 Petikan ini membuktikan bahawa segala usaha kerajaan mentafsirkan agama bukanlah kerana agama tetapi kerana keperluan politik yang disebabkan oleh kelemahan perasaan nasionalisme yang mempertalikan hubungan di antara negeri-negeri di bawah kerajaan itu.Perpecahan Dan Pertentangan Jiwa Yang Amat Buruk Usaha-usaha yang dijalankan oleh Heraklius untuk menyatukan negeri Syam (Syria) dengan kerajaan pusat tidak mencapai kejayaan yang diharap-harapkan. Tidak ada yang dapat memupuk perasaan patriotisme selain daripada sentimen keagamaan. semuanya itu terkumpul di dalam satu oqnum iaitu Anak.s terdiri daripada beberapa oqnum yang mempunyai sifat ketuhanan (Ilahiyah) dan kemanusiaan (Basyariyah). dan dapat mendamaikan puakpuak yang saling bermusuhan dan dapat menyatukan di antara puak-puak yang menentang agama. tidak terbahagi-bahagi dan tidak terpisah-pisah. kerana ia merupakan satu diri yang terjadi daripada beberapa oqnum.6 Pada tahun 451M. kerana niatnya yang buruk. dan bukan menghapuskan perpecahan itu. Pastikan Kemenangan Islam 26 .s sebagai Allah dan manusia mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri. Jelasnya. Pertentangan pendapat di antara penganut mazhab Ya'qubiyah dengan mazhab Ortodoks yang berlaku hampir dua abad lamanya. Tetapi diri yang mengandungi sifat-sifat itu tidak boleh dianggap dua. Allah dan Kalimah.

7 Gejala-gejala kekeliruan yang buruk itu telah menimpa agama Kristian pertama kalinya pada masa pertumbuhannya. Hal ini disebabkan oleh kerana pertentangan fahaman itu bukan sahaja menjadikan keadaan bertambah buruk. sungguh malang. hakikat Allah dan sifat-sifat-Nya dan hakikat kewujudan manusia dan matlamatnya serta jalan yang dilaluinya. Oleh yang demikian. hakikat hubungannya dengan Allah (pencipta-nya). Pastikan Kemenangan Islam 27 . malahan pertentangan itu telah menyebabkan diri Heraklius sendiri dituduh sebagai orang yang tidak bertuhan (mulhid). yang kemudian sistem sosial itu berdiri teguh di atasnya. konsep kepercayaan agama Kristian yang telah dikhurafatkan terus-menerus. yang sekaligus berpegang pada konsep kesatuan oqnum dalam kehidupan Nabi Isa yang bersifat basyariyah. Pada masa itu pula mazhab Ya'qubiyah berkembang dengan pesatnya di Mesir. Syam dan negeri-negeri yang di luar kekuasaan kerajaan Byzentium. Ertinya. hal. pertentangan bangsa. lalu konsepsi itu diputuskan di dalam perhimpunan-perhimpunan suci yang umum dan yang khusus tidak akan berkemampuan untuk memberi penjelasan tentang kewujudan dan hakikatnya. Inilah asas-asas yang mesti ada untuk mempastikan kewujudan sistem sosial yang lahir daripadanya. Jelasnya. yang ada hanya satu kehendak di dalam kalimah yang berbentuk diri manusia.Perpecahan Dan Pertentangan Jiwa Yang Amat Buruk mengemukakan satu fahaman bahawa Nabi Isa mempunyai satu kehendak. timbulnya berbagai khurafat dan penyelewengan di dalam akidah. malahan amat asing sekali daripada hakikat agama Ilahi seluruhnya. 7 Dari terjemahan dalam bahasa Arab. Tetapi. kemudian pada masa ia kuat dipengaruhi oleh fahaman politik yang diikuti pula oleh pengaruh pergeseran politik. Seorang Isa Al-Masih iaitu Anak Allah telah merealisasikan hakikat insaniyah dan hakikat Ilahiyah. Heraklius menemui nasib yang sama dengan nasib kebanyakan orang yang bercita-cita untuk meletakkan asas-asas kedamaian dalam kehidupan manusia. dan mendapat kemarahan daripada kedua-dua pihak yang saling bertelagah. Kesemua gejala tersebut telah mewarnai konsep kepercayaan agama Kristian dengan unsur-unsur yang amat aneh dan asing sekali daripada hakikatnya yang sebenarnya. 52-53. dengan satu kekuatan Ilahiyah dan insaniyah. Jadi. mazhab ini tidak mempercayai adanya dua jenis kehidupan di dalam satu oqnum. pada masa itu ada mazhab yang mengakui kewujudan dua hakikat.

Draper. Draper seorang penulis Amerika di dalam bukunya Sciences and Religion. untuk orang-orang yang melakukan kebaikan agar kalimah-Nya bertempat di dalam diri mereka.” Dan jelaslah dari kata-kata itu. dan berdoa kepada Allah. iaitu dengan masuknya Constantine. J. (ed). 9 Pastikan Kemenangan Islam 28 .W. 1874. Dia berkata: “Al-Masih duduk di kanan Allah. yang menyelamatkan kita dan Tuhan kita Yasu' AlMasih. dan memberi kabar gembira kepada mereka bahawa mereka akan mencapai ketinggian (kemuliaan) apabila dia telah kembali ke bumi. 8 Abbas Mahmud Al-Aqqad. Paulus menulis beberapa risalah yang menjadi bukti adanya campur aduk di antara unsur-unsur agama dengan unsur-unsur falsafah khususnya falsafah Hulul. bahawa dia menunggu masa kepulangan Nabi Isa a.W. Seringkali dia menyebutnya dengan nama Tuhan kita Yasu' (Isa) Al-Masih sesuai dengan perintah Allah.s ke dunia yang telah begitu hampir. hal. untuk mereka. sehingga golongan Kristian dapat menjadi golongan yang berkuasa di dalam empayar tersebut pada tahun 355 M. Keadaan ini dibayangkan oleh J. Empayar Rom ke dalam agama Kristian. telah mengambarkan peristiwa itu serta kesannya yang buruk di dalam bukunya berjudul ‘Pertentangan Di Antara Agama dengan Pengetahuan’: Pihak gereja mahu menyekat segala bentuk kemewahan ala Rom dan kebuasan nafsu seperti yang terjadi di dalam kerajaan Rom pada masa sebelum ia menerima agama Kristian. History of the Conflict between Religion and Sciences. pada abad pertama Masihi. malahan ia menjangkau kepada perkara lain dengan kesan yang lebih buruk lagi. dan dia memohon pengampunan untuk dirinya. 169.Perpecahan Dan Pertentangan Jiwa Yang Amat Buruk Kekeliruan ini bukanlah hanya berligar di sekitar persoalan kerosakan konsep kepercayaan agama Kristian sahaja. Seorang penulis Amerika.9 Ketika kerajaan Rom mempunyai kekuatan peperangan yang cukup dan kekuasaan politik yang luas dan mencapai tamadun yang paling tinggi. yang ternyata dalam kemenangan agama Kristian. Kitab Allah. ia mengalami kerosakan akhlak. Draper. Selepas itu.8 Tetapi bencana yang terbesar terjadi dalam peristiwa yang berlaku selepas itu.

Pergelutan di antara kedua jaguh atau di antara pendekar itu dengan binatang buas berlaku terus menerus sehinggalah salah seorang daripadanya tersungkur.Perpecahan Dan Pertentangan Jiwa Yang Amat Buruk keruntuhan agama dan pendidikan moral ke taraf yang paling rendah. yang lurus dan imbang. dewan-dewan hiburan yang besar dan padang-padang permainan tempat pendekar menunjukkan kehandalan mereka bertarung dengan manusia atau dengan binatang buas. ia tidak melalui jalan fitrah. yang pada hakikatnya ia dilapisi oleh tipu helah seperti yang dapat kita saksikan dalam tamadun Yunani pada masa keruntuhannya. Andainya ada orang yang berjaya mengalahkan orang lain di medan pertempuran dengan kekuatan yang ada padanya maka dialah yang boleh mengeluarkan harta dan menentukan hak milik serta melaksanakan sistem feudal. dan pelayan-pelayan perempuan Rom yang memberahikan serta para penyanyi dan penari bogel yang berhias. yang tidak mempunyai perasaan malu. Prinsip hidup mereka ialah bahawa hidup ini merupakan peluang untuk bersenang-lenang.10 Pihak gereja mahu menyekat kebebasan nafsu yang melanda masyarakat dan mahu menyekat kemerosotan moral yang amat hebat itu. Oleh kerana itu sistem pemerintahan kerajaan Rom berasal daripada kebesaran raja. maka perkara itu ialah kekuatan. Meja makan mereka dihiasi oleh pingganmangkuk yang dibuat daripada emas dan perak yang bertatahkan mutiara.Tetapi dalam usaha untuk mencapai matlamat itu. Ia tidak berpegang pada hakikat konsep agama Kristian yang sebenarnya. mati berlumuran darah. malahan bersedia untuk mencumbu-rayu mereka. Orang-orang Rom telah menyalahgunakan kemewahan hidup mereka sehingga mereka menjadi manusia yang begitu sekular dengan tindak-tanduk yang didorong oleh hawa nafsu. Kemewahan mereka itu dilengkapi bilik-bilik mandi yang cantik. kerana kekuatanlah yang menyebabkan manusia dapat mengumpulkan kekayaan yang melimpah-ruah dengan titik peluh dan usaha yang sungguh-sungguh. Para pejuang yang berjaya menggegarkan alam ini berpendapat bahawa sekiranya ada sesuatu yang patut disembah. sebagai konsep yang dapat mewujudkan keadilan di antara 10 Dipetik daripada Kitab Maza Khasira L-'Alam oleh Abul-Hasan Al-Nadawi. Zuhud dan puasa yang mereka lakukan sekali sekala hanyalah untuk meningkatkan lagi ghairah nafsu makan dan kesederhanaan yang mereka lakukan pula hanyalah urltuk melanjutkan masa berpoya-poya. Sesungguhnya ketua negara Rom merupakan lambang kekuatan yang hebat. dilengkapi dengan pelayan-pelayan yang berpakaian serba indah dan mengghairahkan. Pastikan Kemenangan Islam 29 . kesenangan akan meningkatkan manusia daripada hidup di dalam kenikmatan kepada hidup di dalam kemewahan dan daripada hidup siasia kepada hidup berpoya-poya.

tenggelam di dalam kemewahan. yang menimpakan aktbat yang lebih buruk terhadap manusia daripada tindakan orang-orang Rom yang menyembah berhala yang bersifat kebinatangan. Lalu penyelewangan daripada garis fitrah yang liar itu dijadikan sebagai simbol kesempurnaan. Kedua-dua pihak itu amat jauh daripada dasar keluhuran fitrah dan hakikat keperluan manusia. berlian. Ia merupakan suatu hal yang tidak diizinkan oleh Allah dan tidak boleh dijadikan panduan hidup manusia. Bertapa (ascentisisme) dan menjauhkan diri daripada segala kenikmatan hidup membujang dan menderita dianggap sebagai cara hidup yang baik.11 11 Ibid Pastikan Kemenangan Islam 30 . telah sampai ke puncak keterlaluannya. emas dan perhiasanperhiasan lainnya. mengunjungi kelab-kelab orang kaya dan pemimpin negara. Ciri-ciri khas manusia dihapuskan.Perpecahan Dan Pertentangan Jiwa Yang Amat Buruk manusia. di dalam bukunya History of European Morals. Kota-kota yang menjadi pusat orang-orang yang zuhud. sesuai dengan fungsi fitrah mereka yang hakiki. menggambarkan pertentangan di antara faham monastisisme dengan kebiadaban yang berlaku di dalam alam Kristian pada masa itu: Sikap terlalu memburu kemewahan dan kepuasan hawa nafsu menjadi pertanda keruntuhan moral masyarakat Kristian yang paling puncak. W. sebaliknya ia telah menimbulkan satu pertarungan di antara kedua pihak yang sama kejam dan degil. Pelacuran. merupakan kota-kota yang paling banyak pelacuran dan persundalan. Pada masa itu lahir pula satu aliran kepentingan (monastisime) yang kejam. berlumba-lumba memiliki pakaian yang indah. persundalan. ketaqwaan dan kemuliaan. dihancurkan. Sebenarnya monastisisme tidak dapat mengatasi masalah kemerosotan dan keruntuhan yang berlaku. Seluruh kehidupan sosial pada masa itu berada di antara puncak monastisisme dan puncak kehancuran moral. permata. Ia juga tidak berpegang pada konsep yang dapat memberi pertimbangan yang saksama di antara berbagai ekstrim. tunduk kepada tekanan hawa nafsu. Tenaga dan potensi (baka) yang dijadikan oleh Allah di dalam diri manusia dengan tujuan untuk menjamin kekekalan keturunan manusia pada satu aspek dan untuk menjamin kemakmuran dunia dan melaksanakan tanggungjawab khilafah (kepimpinan) pada aspek yang lain.Leeky. terlalu mendampingj golongan raja.

Akhimya monastisisme menjadi faktor utama bagi perpecahan dan pertentangan jiwa yang amat buruk lagi mendukacitakan. tanpa roh agama. Tinggallah ia di dalam kekerdilan. memperingati dan mengenang orang-orang mati syahid dan para wali.W. akibat tekanan beberapa faktor agama baru yang mempunyai kekuatan jiwa serta dibantu oleh faktor-faktor yang selainnya. Draper di dalam bukunya Science dan Religion menjelaskan: Monastisisme dan sistem agama yang negatif itu amat bertentangan dengan fitrah manusia. Kami katakan: “Bencana yang menggemparkan itu berlaku pada masa orang-orang Kristian dapat membongkar latar belakang kehidupan peribadi tokoh-tokoh gereja. yang bukan sahaja penuh dengan kenikmatan dan kemewahan tetapi dipenuhi juga oleh unsur-unsur keburukan dan kemungkaran yang paling luar biasa. pelacuran dan persundalan. sehingga ia menjadi seperti badan-badan yang bersifat sekular malahan lebih daripada itu yang terlibat dalam masalah keruntuhan moral. la juga menerima tekanan dari alam semulajadi. pemisahan di antara agama dengan negara. Monastisisme menjadikan diri manusia itu kosong.Perpecahan Dan Pertentangan Jiwa Yang Amat Buruk Begitulah lemahnya sistm monastisisme yang bersumberkan konsep-konsep gereja dan majlis-majlis gereja yang menyeleweng daripada dasar konsep agama Kristian yang tulen. Bencana yang menggemparkan dunia kependetaan khasnya dan dunia Kristian amnya berlaku pada masa orang-orang Kristian dapat membongkar hakikat kepalsuan monastisisme. Lantaran itu pihak pemerintah melarang perkumpulan keagamaan yang bertujuan untuk merapatkan perhubungan dan persaudaraan di antara penganut-penganut agama Kristian. paling buruk dan paling mungkar. dan sekaligus kepadatan di dalam kegiatan yang melanggar batas-batas moral. meresaplah unsur-unsur kelemahan dan khurafat ke dalam badan-badan keagamaan. J. pelacuran sebagai satu Pastikan Kemenangan Islam 31 . Maka daripada tekanan-tekanan ini. dalam hal ini agama tidak boleh dipersalahkan dan menanamkan sikap ingin menentangnya dan menentang sistemnya yang tidak bersesuaian dengan fitrah. Yang tulen inilah yang sewajarnya menjadi sistem moral dunia Kristian. Mereka menyedari bahawa mereka telah dibohongi oleh gereja dengan berbagai larangan yang ketat dan dengan ancaman bahawa mereka tidak akan dapat menjejakkan kaki ke syurga andainya mereka merasai kenikmatan hidup di dunia walau sedikitpun.

Perpecahan Dan Pertentangan Jiwa Yang Amat Buruk kegiatan yang dilindungi dan direstui. Pop Leo ke-X pula dikatakan telah menghabiskan seluruh harta benda yang ditinggalkan oleh Pop sebelumnya. menurut selera nafsu mereka yang kononnya suci. Dikatakan juga bahawa seluruh wang pendapatan kerajaan Peranchis tidak dapat memenuhi kehendak perbelanjaan dan keinginan nafsu para Pop.12 Mengenai surat pengampunan seperti yang disebut oleh Draper. mereka sanggup menjual pangkat dan kedudukan seperti barang dagangan. untuk mengubah. Mereka menggalakkan rasuah dan pemberian yang tidak ikhlas. menyelewengkan. la telah membelanjakan bahagiannya dan pendapatannya. terlebih dahulu. sehinggakan Pop Innocent ke-VIII terpaksa menggadaikan mahkota pop. menukar. Majlis itu akan bersidang dari semasa ke semasa. malahan ia mengambil dan menggunakan wang yang diperuntukkan kepada penggantinya. Pembaziran harta menjadi-jadi. yang kadangkala mereka lakukan secara terangterangan. Buku sejarah gereja telah merakamkan pengistiharan Majlis Gereja ke-12 seperti berikut: Majlis ini mengakhiri perhimpunannya dengan menjelaskan persoalan yang berhubung dengan perkara pengampunan. Di samping itu mereka menuduh paderi-paderi telah terlibat melakukan dosa besar dan kegiatan yang mungkar. Moral orang-orang yang menjadi ‘Pop’ telah runtuh ke tahap yang paling rendah. Surat-surat ini seperti wang kertas dan cap pejabat pos yang begitu mudah didapati. Kata pendeta Jerome: “Kemewahan hidup para paderi sama dengan kemewahan yang dimiliki oleh raja-raja dan orang-orang kaya. kerana dipengaruhi oleh sifat haloba dan cintakan harta kekayaan. Mereka membolehkan orang tidak mematuhi undang-undang hanya dengan memberinya surat keterangan dan memberinya surat izin yang membolehkan orang itu melakukan perkaraperkara yang dilarang dan dihalang. mencipta dan menokok tambah akidah agama Kristian. geran-geran dan surat-surat pengampunan. Majlis mengisytiharkan bahawa Isa Al-Masih telah memberikan 12 Ibid Pastikan Kemenangan Islam 32 . Malahan lebih daripada itu. Mereka sanggup menyewakan tanah syurga hanya dengan surat-surat perjanjian. pihak gereja telah menentukan bahawa hak untuk mengeluarkan surat itu hanyalah dimiliki oleh pihak gereja yang diputuskan oleh satu sidang Majlis Gereja yang besar.

Perpecahan Dan Pertentangan Jiwa Yang Amat Buruk kuasa memberi pengampunan kepada gereja. ketika engkau masih kecil. Pop dan Kerusi Rasul. Sesungguhnya aku dengan kuasa kerasulan yang ada padaku. Maka pada saat yang baik ini. pintu di hadapanmu yang menjadi tempat masuk orang-orang yang berdosa untuk menuju ke tempat azab dan pembalasan. yang telah ditetapkan oleh kuasa Majlis. Aku angkatkan (batalkan) segala bentuk pembalasan yang sepatutnya engkau terima sebagai cara membersihkan diri. atau mengingkari kuasa gereja yang memberikan pengampunan itu. sehinggalah pada waktu engkau mati. dan pintu yang menuju ke arah syurga yang penuh kenikmatan akan Pastikan Kemenangan Islam 33 . kesalahan dan dosa-dosa yang engkau lakukan bagaimana besar dan cemarnya sekalipun dan daripada segala kecacatan sekalipun perkara itu menjadi hak bapa-bapa kita yang suci. Dan aku himpunkan engkau di dalam kalangan arang-orang yang suci. supaya tidak timbul keadaan mempermudah-mudahkan pendidikan gereja. Sesiapa yang menganggap bahawa pengampunan itu tidak praktik atau tidak berfaedah. Di bawah ini diperturunkan contoh surat pengampunan yang dijual bagai menjual barang dagangan. hendaklah dikenakan sekatan dan tindakan yang wajar. Tuhan kita Isa telah memberi rahmatnya kepadamu (Nama orang yang diberi surat pengampunan). kepada kesucian dan kebaikan. dan setiap tanda kecacatan yang telah engkau perolehi untuk dirimu. dan ia telah membebaskan engkau sesuai dengan tuntutan hak-hak penderitaan yang menyeluruh dan suci yang tetah dialaminya. seperti keadaanmu pada waktu dibaptiskan iaitu mandi upacara masuk Kristian. aku hapuskan segala kekotoran dosa. Dan gereja telah menggunakan kuasa ini yang didapati daripada pihak tertinggi dari sejak hari pertama kuasa ini diserahkan. Aku kembalikan engkau sekali lagi. akan tertutup. hendaklah dijaga kewibawaannya untuk gereja dan di gereja. aku bebaskan engkau daripada pembalasan. sesuai dengan tradisi yang dipraktikkan sejak dulu lagi dan sesuai dengan apa-apa yang telah ditetapkan oleh pihak gereja. Dan aku kembalikan engkau sekali lagi menjadi ahli gereja yang dapat mengetahui rahsia-rahsia gereja. Perhimpunan yang suci ini memberitahu dan mengarahkan bahawa kuasa memberi keampunan sebagai tindakan pembersihan untuk kaum Kristian. hukumhukum dan peraturan-peraturan gereja yang telah diwajibkan ke atasmu dan juga aku bebaskan engkau daripada segala balasan atas keterlanjuran. Adalah lebih baik sekiranya kuasa ini dipraktikkan secara sederhana dan hati-hati.

kemudian bertaubat kepada Pop. Tetapi pihak gereja Peranchis telah tidak bersetuju dan tidak mengakui kewibawaan dan kekuasaan Majlis tersebut. bukanlah selesai setakat itu sahaja. yang telah membawa perpecahan dan pertentangan jiwa iaitu pemisahan di antara agama dengan negara di dalam sejarah Eropah yang begitu buruk dan menyedihkan. Anak dan Roh Quds. Sekiranya engkau tidak mati hingga bertahun-tahun lamanya. Pertentangan itu menjadi semakin hebat.Perpecahan Dan Pertentangan Jiwa Yang Amat Buruk terbuka. Ke-menangan ini telah memaksa Henry ke-IV yang mewakili pihak kerajaan pergi menghadap Pop di rumah gereja Canossa. Justeru itu kita dapat mengetahui salah satu daripada aspek kekeliruan dan kekacauan yang buruk. Persoalannya. Pertentangan dan pergeseran di antara pihak Pop dengan pihak kerajaan telah bermula semenjak abad kesebelas.13 Apabila kita hubungkan surat ini dengan kenyataan-kenyataan yang sebelumnya. 15 Lihat Kitab Muhadharat fi Al-Nasraniyah. dengan memperalatkan agama sedangkan agama tidak bertanggungjawab terhadap semua itu.15 13 14 Al-Syeikh Muhammad Abu Zahrah. Majlis itu diadakan dengan tujuan uniuk menurunkan Frederick. Pada mulanya pihak Pop beroleh kemenangan. bukan atas soal agama dan moral. maka nikmat ini akan kekal dan tidak berubah-ubah. hinggalah sampai saatmu yang terakhir atas nama Bapa. maka bererti kita menghubungkan tindakan pihak gereja mengenakan larangan dan sekatan yang keras terhadap manusia. Al-Nadawi. selepas itu ia dibenarkan menghadap Pop. Pastikan Kemenangan Islam 34 . pada tahun 1077 M. Muhadharat fi Al-Nasraniyah. dan dengan kehancuran surat-surat pengampunan. Pertentangan di antara kedua pihak ini berterusan. Pop tidak membenarkan dia masuk melainkan setelah direstui oleh tokoh-tokoh gereja. cit. op. tetapi atas soal kuasa dan kedaulatan. Pihak gereja telah terlibat dalam kancah pertentangan yang sengit dan lama dengan pihak maharaja dan raja-raja. hinggalah pihak Pop menjadi lemah. Dia masuk dengan berkaki ayam dan berbaju bulu yang kasar. Iaitu dengan kemewahan hidup tokoh-tokoh gereja dan kehancuran hidup mereka. Majlis ke-13 telah diadakan di Lyon di dalam daerah Peranchis atas perintah Pop Innocent ke-IV. lalu Pop mengampunkan kesalahannya. Raja Peranchis daripada tahtanya dan mengenakan sekatan dan larangan ke atasnya.14 Seperti yang tersebut di dalam buku 'Kembang Sulaiman' bahawa pada tahun 1245 M.

Perpecahan Dan Pertentangan Jiwa Yang Amat Buruk

Apabila pihak gereja telah menentukan bahawa hanya gereja yang mempunyai hak untuk menguasai masyarakat, di samping pertentangannya dengan pihak kerajaan dan raja-raja mengenai soal kekuasaan, maka ia pun melakukan berbagai eksploitasi yang buruk selaras dengan masa yang ada padanya. Eksploitasi ini dilakukan dengan mevvajibkan pajak harta yang membebankan rakyat dan dipungut secara langsung. Keadaan ini telah menyebabkan rakyat hidup menderita di bawah sistem yang mencengkam ini. Pihak pemerintah (raja-raja) yang merasa tidak senang terhadap keadaan ini telah menggunakan penindasan itu untuk membangkitkan rasa tidak senang dan kemarahan rakyat terhadap gereja. Maka untuk mencapai matlamat ini, mereka menggunakan berbagai cara, iaitu mula-mula mereka mencela dan mengkritik ahli agama, mendedahkan keburukan dan kekejian mereka, mendedahkan rahsia kehidupan peribadi mereka yang mereka sembunyikan di sebalik jubah kependetaan dan upacara gereja (kedudukan mereka).

Tindakan itu diikuti oleh tindakan memasukkan berbagai fahaman (dogma atau doktrin) yang kabur ke dalam aqidah, yang tidak mungkin dapat diketahui, digambarkan atau dipercayai kebenarannya. Contoh dogma yang kabur itu telah pun kami sebut berdasarkan tulisan S.T. Arnold berhubung dengan hakikat dan kewujudan Nabi Isa a.s.

Memang ada faktor pemecah yang utama yang menyebabkan berlakunya perpecahan dan pertentangan jiwa yang berakhir dengan pemisahan di antara agama dengan kehidupan. Faktor itulah yang menyebabkan berlakunya pemisahan di antara konsep kepercayaan dengan sistem sosial, malahan ia merupakan satu jenayah yang besar yang telah dilakukan oleh pihak gereja Barat, terhadap dirinya, terhadap agama Kristian, malahan terhadap seluruh agama di dunia ini jenayah ini berterusan sehinggalah Allah merestui satu perubahan. Faktor itu ialah gereja merupakan institusi yang mempunyai hak monopoli untuk memahami dan mentafsirkan 'Kitab Suci' (Injil). Ia melarang sebarang orang di luar lingkaran pendeta yang cuba untuk memahami dan mentafsirkannya.

Kemudian tindakan itu diikuti oleh tindakan memasukkan doktrin yang kabur itu ke dalam upacara peribadatan. Contoh yang nyata ialah doktrin mengenai 'Santapan Malam Tuhan' (Eucharist-Lord's Supper), sebagai satu doktrin yang bertentangan dengan fahaman Protestan yang diperjuangkan oleh Martin Luther, Calvin dan Ulrich Zqingli.

Pastikan Kemenangan Islam

35

Perpecahan Dan Pertentangan Jiwa Yang Amat Buruk Persoalan 'Santapan Malam Tuhan' merupakan satu perkara baru yang tidak terdapat dalam Kitab Suci mereka, dan tidak ditimbulkan oleh pengikut agama Kristian yang mula-mula dan tidak pernah ditimbulkan di dalam Majlis Suci yang mula-mula. Kisahnya adalah seperti bcrikut:

Dalam merayakan majlis Paksa (Easter) iaitu satu majlis jamuan untuk memperingati kebangkitan Nabi Isa, orang-orang Kristian rnakan roti dan minum arak. Upacara ini dinamakan ‘Santapan Malam Tuhan’ (Lord's Supper).

Pihak gereja berpendapat bahawa roti itu akan berubah meniadi jasad Nabi Isa dan arak itu akan berubah menjadi darah Nabi Isa. Sesiapa yang memakan roti dan meminum arak itu, maka akan berlakulah perubahan tersebut, lalu meresaplah Nabi Isa a.s dengan darah dan dagingnya ke dalam tubuhnya.

Pihak gereja telah mewajibkan orang-orang Kristian menerima pendapat itu dan melarang mereka mempersoalkannya. Jika mereka melanggar larangan itu maka bererti mereka bersedia untuk disingkirkan dari agama dan sedia menerima pelbagai tindakan dan hukuman.

Pihak gereja masih tidak berpuas hati dengan kemasukan doktrin kabur dan khurafat ke dalam akidah dan upacara ibadat mereka. Di samping itu mereka masih tidak puas hati terhadap larangan mempersoalkannya, sumbernya dalam kitab Injil, memahami dan mentafsirkannya yang dikenakan terhadap orang-orang Kristian. Lalu ia menjalankan tindakan selanjutnya iaitu dengan mencipta berbagai teori tentang alam semesta dan kehidupan. Justeru itu timbullah berbagai pendapat dan teori tentang geografi, sejarah dan alam, sebagai pendapat dan teori yang sangat terkenal pada masa itu. Teori-teori tentang alam, kehidupan manusia penuh dengan kesalahan dan kekalutan. Tetapi pihak gereja menjadikan teori-teori tersebut sebagai suatu yang 'suci' yang tidak dipersoalkan, dibetulkan dan diuji, malahan tidak boleh diperkatakan selain daripadanya.

Inilah faktor pemecah dan pemisah yang sebenar. Kerana semuanya merupakan perkara batil, yang mudah dibuktikan kebatilannya melalui ujian, dan mudah disingkap kepalsuannya. Faktor ini merupakan perkara yang dapat diteroka oleh akal manusia yang dianugerahkan oleh Allah, iaitu akal yang dilengkapi kecekapan yang memungkinkan ia dapat membongkar hakikatnya yang tidak memerlukan sebarang teori-teori tertentu.

Pastikan Kemenangan Islam

36

Perpecahan Dan Pertentangan Jiwa Yang Amat Buruk

Kata-kata Syed Abul Hasan Al-Nadawi mengenai perkara ini, amat baik diingat semula. Beliau telah menggambarkan kesan faktor ini yang telah memberi kesan kepada 'perpecahan dan pertentangan jiwa' dengan gambaran yang ringkas dan jelas di dalam kitabnya yang sangat bermutu, 'Maza Khasira'1-Alam bi Al-Inkhitat Al-Muslimim':

Dan tetapi, kesalahan tokoh-tokoh agama di Eropah, dan jenayahnya yang terbesar yang mereka lakukan terhadap diri mereka dan agama yang mereka anuti ialah kesalahan dan jenayah memasukkan pengetahuan manusia, maklumat-maklumat semasa tentang sejarah, geografi dan alam (sains biasa) ke dalam Kitab Suci Agama. Mungkin ilmu-ilmu itu merupakan puncak keintelektualan pada masa itu dan sebagai hakikat yang diyakini oleh tokoh-tokoh pada masa itu, namun begitu ia bukanlah merupakan sesuatu yang paling tinggi yang dapat dicapai oleh kekuatan ilmu manusia.

Andainya pencapaian yang didapati pada satu masa tertentu dianggap sebagai puncak tertinggi pencapaian ilmu manusia, maka bererti orang tidak percaya kepada perubahan dan pertentangan kerana ilmu manusia itu sentiasa meningkat dan berkembang. Jadi, orang yang membina agamanya di atas dasar pencapaian iimu manusia yang berubah-ubah, bererti ia membina istana di atas timbunan pasir. Mungkin ia dapat membina istana yang indah, tetapi tindakannya itu dapat dianggap sebagai satu jenayah ke atas diri dan agamanya. Inilah menjadi sebab berlakunya pertentangan yang malang di antara agama, yang tertewas, kerana ia telah dicampuri oleh ilmu manusia, yang terdiri daripada ilmu yang benar dengan yang salah, yang tulen dengan yang palsu. Akibatnya, agama menderita menerima ketewasan yang dahsyat, di samping itu tokoh-tokoh agama jatuh pengaruhnya dan tidak berdaya bangkit kembali. Dan yang lebih buruk dan lebih malang lagi ialah Eropah hidup tanpa agama.

Tokoh-tokoh agama merasa masih tidak berpuas hati dengan tokok-tambah yang dibuatnya terhadap kitab Injil, malahan mereka mempelajari setiap ilmu geografi, sejarah dan sains natural, sebagai ilmu yang diperkatakan orang. Tambahan pula ilmu-ilmu itu merupakan ilmu yang popular di kalangan masyarakat dan yang disebut-sebut oleh setengah-setengah ulama yang menginterpritasikan dan mentafsirkan kitab Taurat dan Injil. Lalu tokoh-tokoh itu menyadurkan ilmu ini dengan saduran agama dan mereka katakan bahawa ilmu-ilmu itu adalah sebahagian daripada ajaran agama dan dasar-dasar agama yang wajib dipercayai, dan wajib menolak setiap yang bertentangan dengannya.

Pastikan Kemenangan Islam

37

Perpecahan Dan Pertentangan Jiwa Yang Amat Buruk

Sehubungan dengan ini mereka pun mengarang buku dan beberapa karya, lalu mereka namakan ilmu georafi yang tidak direstui Allah, sebagai 'Geografi Kristian'. Mereka berpegang teguh kepada kitab ini dan mengkaf irkan sesiapa sahaja yang tidak mempercayainya.

Hal ini terjadi pada masa meledaknya gunung berapi pemikiran di Eropah, yang menyebabkan ahli-ahli sains natural dan sains tulen memutuskan ikatan rantai dogma keagamaan. Mereka telah mendedahkan kepalsuan teori-teori ilmu geografi yang terkandung di dalam bukubuku tersebut, dan mereka mengkritiknya dengan hebat dan terus-terang. Mereka enggan berpegang padanya dan enggan mempercayainya sebagai sesuatu yang ghaib. Sebaliknya mereka mendedahkan pendapat-pendapat dan hasil cubaan-cubaan mereka. Tindakan ini telah meruntuhkan pengaruh gereja sebagai satu kiamat baginya.

Tragedi ini disedari oleh orang-orang yang meme-gang tampuk kekuasaan gereja di Eropah, lalu mereka bangkit menentang tokoh-tokoh sains dan mengkafirkan mereka, juga menghalalkan darah dan harta mereka demi untuk kepentingan agama Kristian. Tindakan ini diekori oleh tindakan mereka menubuhkan Mahkamah Penyiasat yang bertungsi untuk menghukum seperti yang dikatakan oleh Pop 'orang-orang mulhid dan kafir zindik yang berkeliaran di bandar-bandar, rumah-rumah, daerah-daerah, hutan-hutan, gua-gua dan kebunkebun.. .!' Pihak mahkamah telah berusaha bersungguh-sungguh dengan mengerahkan setiap tenaga penggeraknya melaksanakan tanggungjawab, sehingga tidak akan ada di bumi Kristian itu nadi yang berdenyut (orang) yang menentang gereja. la juga mengadakan pasukan perisik di seluruh negara, yang mengongkong setiap akttviti yang disyaki membawa idea baru, dengan mendapatkan maklumat daripada mereka yang terlibat.

Sehubungan dengan ini seorang ahli teologi Kristian mengatakan: “Seorang Kristian tidak mungkin mati kerana mati hidungnya (maksudnya mati dalam keadaan biasa).” Anggaran orang-orang yang dihukum oleh mahkamah-mahkamah tersebut kira-kira 300,000 orang. Di antara mereka 32,000 orang dibakar hidup-hidup. Termasuk di kalangan orang yang dibakar itu ialah seorang ahli ilmu sains natural yang terkenal, Bruno. Pihak gereja marah kepadanya lantaran pendapat-pendapatnya mengenai alam, yang menurutnya bahawa alam banyak jumlahnya. Dia dihukum bunuh dengan syarat tidak setitik pun darahnya menitis ke bumi, ertinya ia mati dibakar hidup-hidup! Begitulah yang terjadi! Seorang lagi ahli ilmu sains natural yang

Pastikan Kemenangan Islam

38

Golongan revolusioner ini tidak mempunyai kesabaran dan ketekunan untuk belajar dan berfikir. dan bersumpah di dalam diri mereka sendiri untuk terus membenci orang-orang gereja. Mereka wasiatkan pesanan itu. Bayangan ini menjadikan hati mereka begitu jijik. yang kian luntur kesabarannya. terbayanglah di kelopak mata mereka muka-muka yang masam dan menakutkan orang. jubah-jubah labuh. lalu mereka bangkit menentang ahli agama dan tokoh-tokoh gereja dan orang-orang yang melindungi kepercayaan lama. Selanjutnya kalau mereka mengenang agama.Perpecahan Dan Pertentangan Jiwa Yang Amat Buruk dihukum bunuh ialah Galileo. dan membenci apa sahaja yang orang-orang gereja percayai atau yang mereka katakan. dan mata yang melemparkan cahaya kejahatan. yang dapat memperbezakan di antara agama dengan orang-orang yang memperalatkan agama untuk kepentingan diri mereka yang dapat memisahkan di antara urusan dan tanggungjawab agama dengan kebekuan. bahawa akal dan sistem agama merupakan dua musuh yang tidak boleh disatukan. dada-dada yang sempit dan otak-otak yang beku dan bebal. Keterlaluan dan perangai yang buruk yang berpunca daripada tokoh-tokoh gereja. akal dan ijtihad. seperti gerakan revolusi di mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja. moral dan adab mereka. sehingga menjadi warisan turun-temurun. Golongan revolusioner itu telah memutuskan bahawa sains dan agama merupakan madu yang tidak boleh diperdamaikan. Maka berterusanlah pertentangan di antara tokoh-tokoh sains dan para intelek dengan tokoh-tokoh agama Kristian jelasnya agama Paulus sebagai pertentangan di antara sains dan agama sccara mutlak. tidak mempunyai hati yang lembut dan tenang. kebudayaan. peribadi tokoh-tokoh agama yang buruk. kerana ia berpegang pada pendapatnya bahawa bumi berputar di sekitar matahari. Pada mulanya mereka hanya memusuhi agama Kristian. sesiapa yang beriman kepada yang satu bererti ia kufur kepada yang lainnya. bererti mereka mengenang jiwa-jiwa yang tidak berdosa yang menjadi korban kekejaman tokoh-tokoh gereja dan tali-barutnya. terburu-buru dan kurang matang tidak memungkinkan mereka dapat melihat hakikat agama. Pastikan Kemenangan Islam 39 .Tetapi kerana dendam. Kalau mereka mengenang agama bererti mereka mengenang darah suci yang mengalir demi mempertahankan kedaulatan sains dan penyelidikan. ilmu. Kekejaman yang sudah sampai ke puncaknya itu telah menimbulkan rasa berontak di kalangan intelek yang memperjuangkan pembaharuan. Kalaulah ada sifat-sifat ini ada pada diri mereka tentu mereka tidak menolak agama begitu sahaja. Sesiapa menerima salah satu daripada keduanya bererti menolak yang lainnya. tetapi kemudiannya mereka memusuhi semua agama. Tokoh-tokoh intelek itu membenci kcpercayaan.

la juga tidak mungkin datang dari gelombang terkuak dari fikiran dan perasaan.Perpecahan Dan Pertentangan Jiwa Yang Amat Buruk Inilah gambaran ringkas tentang kekeliruan dan kekacauan yang buruk. Tetapi cara membebaskan diri selama-lamanya tidak mungkin datang dari pemikiran Barat. Inilah agama yang telah menimbulkan revolusi di Eropah yang diikuti oleh revolusi golongan kakak tua dan golongan kera yang terdapat di seluruh dunia yang tidak tahu membezakan satu agama dengan agama yang lainnya. dari politik dan ekonomi. konsep-konsep samawi. sebagai schizophrenia yang akarnya terjunam begitu dalam di bumi Barat yang telah hancur. Syukur AlHamdulillah. Pastikan Kemenangan Islam 40 . di bawah pimpinan Barat yang tercetus daripada agama yang palsu dan pemimpin agama yang palsu. Inilah agama yang telah menimbulkan revolusi di Eropah yang telah dirosakkan dasardasar utamanya sejak dulu lagi. dari sastera dan seni. Setelah itu ciri-ciri ketuhanan. Manusia akan dapat membebaskan diri daripada pengaruhnya yang amat buruk andainya mereka mahu membuka mata meneliti hakikat di sebalik asap tebal pertempuran dan pertentangan yang bersejarah itu. dan dari setiap ruang kehidupan yang terbina daripada 'perpecahan dan pertentangan jiwa. dan oleh kenangan pahit dari medan pertempuran yang amat menyedihkan. yang paling penting. dan tidak menimpa seluruh umat manusia. selama-lamanya tidak akan tercetus daripada akal yang dibelenggu oleh rantai sejarah yang pahit. Mereka adalah tokoh-tokoh agama yang telah melakukan jenayah ke atas diri mereka sendiri dan ke atas agama dan seluruh manusia yang hidup menderita. bukan hakikat agama yang suci itu dan berlaku di dalam sejarah dalam peringkat masa yang tertentu sahaja. la hanya menimpa agama tertentu. Kekeliruan ini telah menyebabkan berlakunya 'perpecahan dan pertentangan jiwa' yang sedang dideritai oleh Eropah dan seluruh manusia sebagai tragedi yang amat mendukacitakan manusia dengan kesan pedihnya dan pahitnya yang mereguk di tekak. Ini semua hanyalah merupakan kekeliruan yang menimpa dunia Barat. nilai-nilai dan dasar-dasarnya telah dipalsukan dalam bentuk yang amat buruk.

yang melayakkan mereka untuk terus menjadi pemimpin umat manusia. dan yang mengizinkan mereka untuk memimpin umat manusia dengan pembangunan Pastikan Kemenangan Islam 41 . warisan dan tamadun tertentu yang tidak mengizinkannya untuk berfikir lebih daripada itu. Mereka berpendapat bahawa Kremlin tidak mempunyai tujuan-tujuan penjajahan kerana mereka tidak pernah mengalaminya sedangkan mereka mempunyai pengalaman pahit di bawah kuasa penjajah Barat dan mereka amat membenci pengalaman itu. Saya percaya bahawa orang putih tidak akan menemui hari-hari yang menyenangkan mereka lagi seperti yang pernah dialaminya empat abad yang silam. Tetapi. atau untuk keluar melintasi batas-batas yang telah ditentukan. sehingga ia dapat melihat secara menyeluruh dari sudut yang lain dan yang baru. Tetapi saya percaya bahawa India akan hidup dengan rukun damai dengan Dunia Barat. Persoalan yang sebenarnya jauh lebih dalam daripada apa yang dapat dikatakan oleh Bertrand Russell. Ia terpenjara di dalam lingkaran pemikiran. sebaliknya Dunia Arab begitu juga Mesir dan Pakistan akan memihak ke Blok Komunis. Orang Rusialah yang merupakan satu-satunya orang putih yang mendapat kesempatan untuk menyebarkan pengaruhnya di Benua Asia. kerana tamadun yang dibina oleh mereka telah mencapai matlamatnya yang terbatas dan hampir. kerana bukanlah menjadi undang-undang alam untuk mengekalkan kedaulatan itu buat selama-lamanya. tidak mendalam dan berpunca dari sebab-sebab yang bersifat materialistik. Tidak ada lagi konsep-konsep. Hal ini tidaklah menghairankan kami kerana telahan itu diutarakan oleh seorang pemikir Barat yang terkenal kerana nilai kebebasan pemikirannya. Orang Asia amat membenci penjajahan. membuktikan kebenaran telahan tersebut.” Bertrand Russel membuat telahan ini pada tahun 1950. Sesungguhnya zaman kedaulatan orang putih telah berakhir.Berakhirnya Peranan Orang Putih BERAKHIRNYA BAB 4: BERAKHIRNYA PERANAN ORANG PUTIH BERTRAND RUSSELL seorang ahli falsafah Inggeris abad kini pernah berkata “Bahawa zaman kedaulatan orang putih telah berakhir. kami berpendapat bahawa telahan itu dangkal. dasar-dasar dan nilai-nilai yang dapat diberikannya kepada umat manusia seluruhnya. lingkungan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi selepas itu khususnya kejatuhan Cina ke dalam kekuasaan Komunis. Oleh itu saya berpendapat bahawa orang Barat tidak mempunyai peluang di Asia lagi. fahaman-fahaman.

Oleh kerana tamadun Barat itu tidak tercetus daripada dasar kepercayaan yang terakhir kepada Allah. dan kehidupan kemanusiaan. Tamadun mereka tidak akan membangun lagi atau hampir tidak membangun selepas kelahiran Magna Carta di Britain. asal kejadiannya dan hakikat fitrahnya. lebih daripada masa hidupnya prinsip-prinsip yang bersifat sementara itu. malahan ia tidak memperendahkan bahawa kesemuanya itu adalah merupakan asas. Tidak akan kekal satu sistem sosial dan tidak akan hidup satu prinsip dan nilai pun. dan yang boleh diterapkan di dalam hal-hal yang terbatas. Keadaannya sama seperti 'Pohon Syaitan' yang tidak mempunyai teras di dalam fitrah manusia. Faktor-faktor ini bukan sahaja diabaikan tetapi dilemparkan dengan kejam dan kasar. kecuali apabila terpancar daripadanya dan terbina padanya dasar kepercayaan yang terikat dengan Allah. dan prinsip-prinsip kebebasan individu yang diperjuangkan dalam apa yang dikatakan sebagai demokratik 'Percubaan Amerika'. pada suasana yang tertentu. la bukanlah sebagai tiket untuk seluruh umat manusia yang layak untuk kekal lama. Beberapa prinsip Revolusi Peranchis. Kesemuanya itu tidak ada hubungannya dengan dasar-dasar yang besar. maka tentunya ia berdiri di atas dasar yang bertentangan dengan fitrah kehidupan dan fitrah manusia. tidak memperendahkan cara-cara yang digunakannya dan jalan-jalan yang dilaluinya. Kesemuanya itu. Dari sini dapat difahami bahawa tamadun mereka terikat kepada nilai-nilai yang terbatas dalam lingkaran masa yang tertentu. dan matalmat kewujudan manusia. mempunyai nilai-nilai yang terbatas yang sesuai pada masa-masa tertentu.Berakhirnya Peranan Orang Putih dan kemajuan yang hakiki iaitu pembangunan dan kemajuan unsur-unsur kemanusiaan. dan tidak datang dari sumber yang diredhai Allah. kedudukan manusia di alam. Pastikan Kemenangan Islam 42 . cara dan jalan yang merupakan keperluan hakiki manusia yang tercetus daripada tabiat kewujudannya. nilai-nilai kemanusiaan. kerana ia tidak lahir daripada dasar yang menjadi punca fitrah manusia. dan interpretasi yang menyeluruh tentang alam semesta. kerana yang menjadi dasarnya ialah nilai-nilai yang terputus daripada dasar yang hakiki dan abadi. la tidak memperendahkan dasar utama yang membolehkan ia wujud. Tamadun Barat mengabaikan langsung faktor-faktor terpenting yang telah membentuk manusia itu menjadi manusia.

Bertolak dari itu. sebagai tamadun yang menjadi dasar atau dikatakan sebagai dasar untuk berbakti kepada manusia. tanpa gerakan pembersihan secara berperingkat-peringkat. Dan berlalulah tamadun itu dari sana di atas jalan yang bertentangan dengan hakikat manusia. membangun dan menjamin kebahagiaannya seandainya berlaku pertentangan di antara tamadun dengan manusia. Peranchis. Sesungguhnya fahaman Marxisme dilihat dari sudut teori. tanpa tindakan pembubaran dan penghapusan dan tindakan maut. Sesungguhnya tamadun orang putih tidak akan kekal. kejahilan tentang penafsiran alam semesta dan kehidupan. dalam satu jangka masa tertentu. pengorbanan. tanpa menumpahkan darah orang lain. yang amat ketara kemundurannya dengan sistem totalitariannya. tabiat dan sejarahnya malahan ia memperlihatkan kejahilannya yang nyata tentang hakikat alam. dan jalan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang sebenarnya dan sewajarnya yang dapat menentukan dan membezakan kehidupan manusia. Sistem ini tidak akan dapat menghapuskan tamadun Rusia kerana ia amat bertentangan dengan fitrah manusia. lama atau sekejap. Amerika. tanpa menggunakan kuasa pemerintahan ketenteraan yang kejam. Swiss dan Sweden serta orang-orang kulit putih yang lain semuanya.Berakhirnya Peranan Orang Putih Kesemuanya ini terjadi. kerana manusia itu sebagai pokoknya atau asasnya dan kerana fitrahnya lebih dalam dan lebih abadi daripada tamadun yang datang dalam kehidupannya. lebih-lebih lagi tamadun orang Rusia. maka orang Rusia sama sahaja posisinya dengan orang-orang Inggeris. Apabila ini menjadi kayu ukur keabadian. maka pertentangan ini akan berakhir dengan kejayaan manusia. Ini adalah kerana fahaman ini membawa pengertian bahawa seluruh kehidupan manusia berteraskan perut yang kosong dan perjuangan untuk mendapatkan sesuap nasi kerana Pastikan Kemenangan Islam 43 . sebagai kesudahan yang pasti akan terjadi. manusia menjalani satu tamadun yang penuh dengan penderitaan yang pahit. kerana adanya kekeliruan yang buruk yang telah menyebabkan lahir 'pertentangan dan perpecahan yang buruk' sebagai pemutusan dunia daripada agama. sama ada pada peringkat keseluruhan (kulliyah) ataupun sesetengah peringkat (juziyyah). Sistem ini akan kekal. memperlihatkan kejahilannya yang nyata tentang hakikat diri manusia. suatu pertentangan yang penuh dengan kepedihan. kerugian dan kepahitan. dan keperluan hakiki umat manusia. Lalu terbinalah tamadun itu dari sana di atas dasar-dasar yang bertentangan dengan dasar agama iaitu dasar-dasar pemikiran (realisme).

maka tentunya konsep tentang sejarah tidak kurang fantasinya. tanpa 'aqidah (kepercayaan ketuhanan yang luhur).Berakhirnya Peranan Orang Putih fahaman ini berpendapat bahawa seluruh gerakan bersejarah tercetus daripada perubahan teknologi pengeluaran. yang dapat diterima oleh manusia. dan mengandaikan bahawa manusia akan menjadi Malaikat suci. Setiap orang akan menghasilkan sesuatu semaksima yang boleh berdasarkan kekuatan tenaganya dan mengambil hasil tersebut sekadar keperluannya sahaja. sedangkan pada hakikatnya tidak ada satu aliran yang penuh dengan teori deterministik iaitu teori-teori statik dan penilaian yang sewenang-wenang. yang membayangkan suatu kejahilan ilmiah terhadap hakikat diri manusia. Pastikan Kemenangan Islam 44 . Oleh kerana itu pada praktiknya Marxisme terpaksa menyimpang dari doktrin sucinya dengan alasan bahawa Marxisme adalah doktrin yang mengikut proses evolusi. tiba-tiba tamadun Barat cuba membayangkan masa depan yang terlepas daripada ikatan warisan kemanusiaan. Andainya konsep ilmiah Marxisme tentang masa depan temyata begitu fantasi. Tugas itu ialah menjadi tenaga penggerak yang positif yang utama di bumi ini dan pada setiap peredaran sejarah. sebagai satu gerakan menghancurkan golongan bourgeois dan menyerahkan kuasa kepada golongan buruh. Lalu setelah mengabaikan ini semua. seperti Marxisme. Mengikut fahaman Marxisme. maka selama-lamanya kami tidak pernah menanti wujudnya satu dasar yang praktik dalam kehidupan manusia yang ditegakkan di atas konsep itu. yang akan memberi harapan kepadanya untuk mendapat ganjaran syurga dan menimbulkan rasa takut terhadap azab neraka. Kesemuanya berlaku tanpa pengawasan. bahawa yang dapat menyelesaikan masalah manusia dan yang dapat menyempurnakan keperluan manusia hanyalah revolusi yang fantasi dan aneh. yang pastinya bertentangan dengan konsep tersebut. Fahaman ini mengabaikan faktor manusia sebagai faktor yang terpenting yang membezakan sejarahnya dengan sejarah haiwan dan ia mengabaikan tugas manusia yang terpenting di dunia. menjadi asas konsep Marxisme. Malahan konsep itu hanya mencetuskan keinginan-keinginan yang melampaui batas yang bertujuan untuk menjauhi hakikat fitrah. Apabila kejahilan yang begitu mendalam dan fantasi yang begitu kelam. tabiatnya dan sejarahnya. tanpa pemerintahan.

Sistem pemerintahan tentera merupakan sistem yang telah dikenal oleh orang Rusia sebelum zaman Tsar lagi. sekalipun kerajaan menguasai seluruh media massa dan penerangan.Berakhirnya Peranan Orang Putih Sebahagian besar pokok-pokok utama teori ilmiah Marxisme sebenarnya telah hancur dimamah oleh undang-undang alam (fitrah). tidak ada kewujudan ‘bangsa’ dan tidak ada kewujudan ‘fitrah manusiawi’ di bawah cengkaman sistem itu. yang mustahil dapat bersabar lebih lama lagi dalam menghadapi sistem pemerintahan yang kejam. Berdasarkan teori yang telah hancur itu. Dengan kata-kata lain ia tidak aman akibat pemberontakan fitrah. Marxisme hanyalah merupakan satu kejahilan ilmiah yang tiada taranya. kemudian mereka menderita pula di bawah pemerintahan tentera yang ganas. sebagai suatu perkara yang melemah semangat orang. walaupun seluruh guru dikerahkan mengikut ideologi komunis. sekalipun ada gerakan pembersihan terhadap setiap yang disyaki tidak tunduk kepada sistem komunis sistem yang lahir daripada kebenaran dan pertentangan dengan fitrah manusia. Keadaan mi merupakan sesuatu yang amat menarik. Ini menjadi pertanda kegagalan satu sistem yang hanya berlindung di bawah naungan tentera. Tetapi apa yang nyata yang dapat disaksikan oleh setiap orang bahawa negara itu tetap wujud pengaruhnya semakin meluas dari semasa ke semasa. Pastikan Kemenangan Islam 45 . Mereka yang menderita di bawah injakan sistem ini akan bangkit menentangnya dalam satu perjuangan yang sengit. Tidak ada kweujudan ‘individu’. pasti akan sampai ke satu tahap yang menjadikan tindakan yang dilakukannya tidak dapat menjadikan dirinya aman akibat adanya kebangkitan rakyat. sekalipun seluruh sumber rezeki dan penghidupan dimonopoli oleh kerajaan. kerana Marxisme yang pada dasamya memperjuangkan kewujudan sebuah masyarakat tanpa negara. dan menelan segala-galanya termasuk rakyatnya sendiri. sekalipun diadakan sistem indoktrinasi kanak-kanak sebagai satu institusi khas untuk kanakkanak dan kaum belia. telah menghasilkan negara sebagai satu-satunya yang wujud. Sekali mereka telah begitu lama hidup di bawah pemerintahan Tsar yang kejam. la merupakan satu sistem yang dapat ditanggung oleh berbagai bangsa pada suatu masa tetapi harus diinsafi bahawa manusia yang dapat merasakan kewujudan ‘kemanusiaannya’ tidak akan menahan kesabaran terlalu lama. Sebagai satu fahaman. Yang tinggal hanyalah negara dan sistem pemerintahan diktator yang telah dikenal oleh Rusia semenjak zaman pemerintahan Tsar. sekalipun Parti Komunis yang sedikit bilangannya itu dapat menguasai kekayaan negara. sewajarnya negara yang telah wujud kira setengah abad itu sedang dalam perjalanan menuju keruntuhan dan kehancurannya.

Ini menggambarkan betapa ia masih terpenjara dalam tamadun kebendaan dalam semua aspek. hubungannya dengan penciptanya. kaedah berfikir dan fahaman yang dicipta oleh manusia. selagi sistem sosial. Inilah unsur-unsur asasi tercetus daripadanya metod pemikiran yang betul yang mempunyai pertalian dengan hakikat fitrah manusia. orang Peranchis. ia tidak mempunyai perbezaan nyata. seperti di Sweden yang berfahaman sosialisme. yang dapat memenuhi keperluankeperluan manusia yang hakiki. tentang hakikat manusia dan kedudukannya di alam dan tentang matlamat kewujudan manusia dan cara yang betul untuk mencapai matlamat tersebut. Ia tidak mempunyai perbezaan sama. metod pemikiran di negara-negara berkenaan tidak bersumber daripada konsep kepercayaan kepada Allah. atau gereja-gereja (agama) itu diabaikan di Barat dan di Timur. yang tidak tercetus dari satu sumber yang benar.Berakhirnya Peranan Orang Putih Daripada huraian di atas terbuktilah kedangkalan ramalan Bertrand Russell dengan dasar pemikirannya yang singkat dan sebab-sebab yang meterialistik. pintu-pintu gereja terbuka (ada kebebasan agama) di Amerika yang berpegang pada dasar kapitalisme atau tertutup pintunya (tidak ada kebebasan agama) di Rusia yang berpegang pada dasar komunisme. sebagai jaminan terhadap kebebasan tidak beragama (ilhad). Akibatnya ia tidak dapat memberi satu tafsiran yang benar tentang hakikat alam dan hubungannya dengan penciptanya. Dilihat dari sudut asal-usul sistem-sistem ini. Tidak ada ertinya perbezaan bentuk luaran. Sesungguhnya itulah satu ‘pertentangan dan perpecahan yang buruk’ sebagai satu pemisah yang total yang menjadi dasar sistem-sistem yang terdapat di negara ‘orang putih’ sama sahaja sama ada orang Rusia. sebagai satu-satunya konsep yang dapat menjelaskan dengan betul tentang hakikat alam. iaitu tidak terkeluar daripada lingkaran pemikiran meterialistik yang terbatas. orang Inggeris. Pastikan Kemenangan Islam 46 . orang Swiss dan orang Sweden dan setiap orang yang mengikut mereka di Barat atau di Timur. orang Amerika. tentang hakikat manusia dan kedudukannya di dalam satu matlamat kewujudan manusia. Persoalan ini sebenarnya satu persoalan yang lebih dalam daripada kenyataan ini dan lebih luas lagi ruang lingkupnya. Ia merupakan persoalan tentang tamadun yang terputus dari ikatan Allah dan dari landasan hidup yang telah ditentukannya persoalan sistem sosial.

Selepas itu apa pula? Selepas itu. yang tidak dapat dicapai oleh pemikiran Bertrand Russell dari balik tirai pemikirannya. meresap keseluruhan aliran dan sistemnya suatu kekosongan yang menjerat jiwa 'manusia'.Berakhirnya Peranan Orang Putih Inilah sebenarnya persoalan pokok yang mempunyai dasar yang dalam dan menyeluruh. tidak memenuhi keperluan-keperluannya yang hakiki. tamadun. Kebahagiaan jiwanya menjadi ukuran terhadap jenis tamadun yang dihayatinya sama ada bersesuaian dengan kewujudannya atau bertentangan. Pastikan Kemenangan Islam 47 . sejarah mereka yang tragik dengan gereja mereka yang dianiaya dan pertentangan dan perpecahan (pemisahan) yang menyeluruh yang mewarnai seluruh hidup mereka selama lima abad yang pahit itu. Segala yang terdapat di bumi adalah untuk kepentingan manusia atau sewajarnya sedemikian. kekosongan mereguk jiwa tamadun Barat. mengatasi nilai manusia. Manusia adalah makhluk paling mulia di muka bumi ini. di samping penemuan ilmiah dan kemajuan perindustrian. seperti kebanyakan pemikiran Barat yang terpenjara di dalam suasana. Apabila kami melihat manusia menuruni tangga keruntuhan sifat-sifat kemanusiaan dan konsepnya tentang nilai-nilai kemanusiaan…. malahan mengancamnya dengan kemunduran dan kemerosotan walaupun pengeluaran kebendaan semakin bertambah. manusia sebenarnya tidak menjaga fitrahnya. Ia adalah makhluk utama di bumi yang diberi kekuasaan untuk mentadbirkannya. tidak dapat melalaikan kami dari melihat jurang kemanusiaannya. Sesungguhnya missile-missile yang dilancarkan dan satellite-satellite yang dinaikkan ke angkasa raya. Sesungguhnya kekosongan ini mengancam pembangunan dan kemajuan kehidupan kemanusiaan dengan kebekuan. merendahkan nilai 'manusia'. Dalam sistem tamadun yang amat berpengaruh itu. dan merendahkan ciri-ciri khas 'manusia' sebaliknya 'benda-benda' makin bertambah dan makin mahal nilainya. Kemanusiannya merupakan ukuran tertinggi sebagai neraca naik turunnya nilai diri manusia. Sesungguhnya kemilau cahaya tamadun kebendaan itu tidak dapat mengkaburi pandangan kami daripada melihat hakikat penderitaan yang terus menerus menyelubungi kehidupan manusia di bawah lembayung tamadun tersebut.

kadangkala kekaburan fikiran dan kerendahan akhlak…. menyeleweng dan mundar mandir…. moral dan pemikiran yang melingkari hidupnya… Apabila kami melihatnya bagaikan si buta kehilangan tongkat. suatu gelora derita kebimbangan dan ketidaktentuan yang belum pernah di alami dalam sejarah penderitaan. dan fahaman-fahaman putus asa dan duka nestapa. politik. tubuh dan sarafnya…. kebimbangan dan ketidaktentuan.Berakhirnya Peranan Orang Putih Apabila kami melihatnya hanya sebagai bahan bakar bagi jentera-jentera. Sikap pesimis yang buruk dan rasa hampa yang memilukan seperti aliran exsistentialisme dan aliran pemikiran yang pesimis yang lain-lainnya. kelesuan. Apabila kami melihatnya sedang membunuh keturunannya atau menjual anak-anaknya untuk membeli peti sejuk dan mesin pencuci sebagaimana yang kami dengar dari berita-berita yang datang dari Eropah yang telah kehilangan tujuan itu…. Apabila kami melihatnya cuba melarikan diri dari dirinya sendiri. yang cuba membunuh kebosanan dan kejemuannya dengan dadah dan minuman keras atau dengan aliran pemikiran yang menyesatkan. Apabila kami melihatnya sedang menerjuni lautan hubungan seks yang lebih hina dari hubungan seks binatang…. Sedangkan kesemuanya inilah yang telah digunakannya untuk membunuh jiwa. Apabila kami melihatnya seterusnya sebagai orang yang sedang menuruni tangga kekaburan konsep. Apabila kami melihat tugasnya yang unggul ialah membuang masa. kebodohan. sistem sosial. tidak tahu arah yang hendak dituju. Apabila kami melihatnya dilingkari oleh semua keadaan yang paling buruk itu maka tahulah kami bahawa seluruh pengetahuan yang telah dicapainya secara terpisah daripada 'jiwa Pastikan Kemenangan Islam 48 . atau sebagai hamba jentera-jentera. gila dan jenayahnya…. atau sebagai pak turut kepadanya yang hina…. keanehan. penyakit-penyakit saraf dan jiwa. Apabila kami melihatnya sedang mengharungi gelora penderitaan. dari berbagai rasa takut dan serba salah yang dikurniakan oleh tamadun kebendaan.

Telah bertukar peranannya. sistem dan peraturan yang menjadi wadah bagi kehidupan manusia. DaJam hal ini. Justeru itu. sesuai dengan keperluannya yang hakiki dan dengan tuntutan fitrahnya yang asli. Inilah yang dilupai oleh tamadun orang putih. cara. sama ada orang Rusia atau Amerika.Berakhirnya Peranan Orang Putih manusia' yang merupakan berbagai kemudahan untuk kehidupan kebendaan dan kemewahan hidup di kota sedikitpun tidak dapat mengubah nasib manusia yang sedang menggelongsori jurang kehancuran. Sesungguhnya pemisahan dan pertentangan ini telah menentukan berakhirnya peranan orang putih. malahan ia memeranginya dengan sehebathebatnya. kedudukan manusia di dalamnya dan matlamat kewujudan manusia. perlulah ada satu dasar konsep kepercayaan untuk seluruh doktrin. nafsu. dalam seluruh doktrin. la merupakan satu sistem yang memberi kesempatan kepada seluruh manusia untuk merealisasikan matlamat kewujudan manusia seperti yang dikehendaki oleh Penciptanya yang Maha Agung dan untuk mempergunakan akal. cara sistem dan peraturan yang terdapat di Barat. Malahan tidak mengubah kegagalan tamadun Barat yang telah berakhir masanya. yang asasnya terlepas dari sebarang kecacatan asasi yang dapat merosakkan kehidupan manusia dan mensia-siakan buah ilmu pengetahuan dan ma'rifat. Swiss atau Sweden. Telah berakhir. kerana 'perpisahan dan penentangan yang buruk' yang berlaku dalam sejarah Eropah. dan kemajuan peradaban. tidak dapat mengubah hakikat penderitaan yang sedang dialami oleh manusia. baik sistem di Barat ataupun di Timur sama sahaja. Tafsiran yang benar dan konsep yang bersesuaian dengan hakikat seperti apa yang nyata. Manusia adalah manusia jua seperti semenjak ia dijadikan. Telah berakhir peranan orang putih. yang terpancar daripadanya berbagai konsepnya dan yang akan Pastikan Kemenangan Islam 49 . ilmu dan pengalaman. cita-cita dan emosi mereka yang berubah-ubah merupakan satu keperluan daripada beberapa keperluan hidup manusia. la juga tidak dapat mengubah hakikat keperluan yang amat mendesak terhadap suatu sistem lain yang lebih tulen. Ia memerlukan satu ‘aqidah’ yang dapat menjaga hatinya. Inggeris atau Peranchis. Perlulah ada satu tafsiran yang benar tentang alam semesta. tidak dapat mengubah kelesuan yang membaluti kehidupan manusia. bukanlah seperti apa yang dilihat oleh manusia melalui kekuatan fikiran mereka yang singkat.

Pastikan Kemenangan Islam 50 . Ia menghubungkan seluruh kehidupannya dengan-Nya. sibuk dengan urusan harta benda yang berbagai corak dan rasanya tetapi kelaparan yang sedemikian dan apa sahaja yang bertalian dengannya tidak dapat merangkumi seluruh kewujudan manusia. kedahagaan yang tidak dapat diatasi oleh minuman. daripada-Nya ia menerima syari'at masyarakatnya sebagai satu penerimaan yang setara. di antara cara tingkah laku dirinya dengan cara tingkah-laku alam semesta di sekitarnya.Berakhirnya Peranan Orang Putih memberinya satu tafsiran yang menyeluruh tenrang hidupnya dan tentang alam sekitarnya dan tentang hubungannya dan hubungan alam dengan Penciptanya Yang Maha Tinggi. kekurangan yang tidak dapat dicukupi oleh pakaian. merasa malu untuk menghadapinya dengan keburukan dan mengharapkan balasan-Nya yang adil dan sempurna yang akan menggantikan apa sahaja yang tidak didapatinya dalam perjuangan menentang keburukan dalam kehidupan di dunia. yang lebih menyeluruh daripada generasinya. yang akan dicintai dan ditakutinya. sebagaimana diterima daripada-Nya cara-cara beribadah. Itulah kelaparan dan kerinduan kepada Allah yang Esa. kekurangan dan kegelisahan terhadap iman dengan satu kekuatan yang lebih besar daripada manusia. Kenyangnya tidak akan dapat menghapuskan berbagai kelaparan 'manusia'. Kelaparan yang tidak dapat diatasi oleh makanan. maka akan lahir bentuk kelaparan yang lain dalam kehidupan manusia. kegelisahan yang tidak dapat ditenteramkan oleh segala bentuk kesengan kebendaan. di antara hukum (syari'at) yang menguasai hatinya dengan hukum (syari'at) yang menguasai hidupnya. yang akan ditakuti kemarahannya dan di pohon keredhaan-Nya. Ia sentiasa menanti pertolongan-Nya untuk mendapatkan kebaikan. menerima sistem hidup. dan tidak ada sebarang pertentangan. Andainya kelaparan yang sedemikian dapat diatasi. kedahagaan kekurangan dan kegelisahan dalam bentuk yang lain. dan suatu medan yang lebih luas daripada kehidupan di dunia ialah kelaparan terhadap kedamaian di antara hati kecil manusia dengan kenyataan hidup yang dihadapinya. dan dengan pengeluaran yang berbagai cara dan bentuknya yang berkaitan dengan masalah itu. Untuk sementara waktu manusia sibuk dengan masalah kelaparan tubuhnya. cara berfikir dan bertindak daripadanya. yang dapat mengawasinya dan menguasainya. kedahagaan. Ia memerlukan satu ‘aqidah’ yang dapat memberikan gambaran kepadanya tentang tujuan yang lebih besar daripada dirinya. yang lebih jauh dari masa kininya. alam yang lebih besar daripada apa yang dapat dirasakan. dan yang lebih tinggi daripada kenyataan yang dihadapinya. Lantaran itu seluruh kehidupannya terbentuk dalam satu ikatan yang tunggal. ialah kelaparan. la memerlukan satu aqidah yang dapat mempertalikannya dengan Zat yang lebih tinggi. Kelaparan.

melainkan apabila ia sanggup menghapuskan berbagai bentuk kelaparan dalam kehidupan diri manusia. Pastikan Kemenangan Islam 51 . Dengan sebab itu disebalik berbagai sebab berakhirlah peranan orang putih. Ciriciri inilah yang tidak terdapat di dalam tamadun orang putih.Berakhirnya Peranan Orang Putih Setiap sistem hidup tidak akan dapat menjamin kebahagiaan hidup manusia.

kita pemilik cara hidup Islam mempunyai suatu tanggungjawab yang serius. sebagai memberi amaran betapa buruknya nasib manusia hidup di bawah kongkongan tamadun kebendaan yang kosong dari roh keimanan dan jiwa kemanusiaan. Pandangan tentang cara memperbaiki dan menghadapi bahaya tersebut juga ada bermacam-macam. Kalaulah mereka ingin melompat.Tanda Bahaya BAB 5: TANDA BAHAYA KINI kedengaran jeritan yang semakin meninggi. serta mengemukakan satu penyelesaian yang tulen yang bersumber daripada satu konsep baru yang menyeluruh. itulah tamadun orang putih ada berbagai ragam jeritan. Terkadang kedengaran jeritan yang memperingatkan bahawa ada orang yang menggelongsori jurang Marxisme. di sana sini. maka lompatannya yang paling jauh hanyalah di dalam lingkaran penjara itu juga atau mereka meringkuk di dalam penjara 'realisme' sehingga mereka tidak berdaya untuk melihat apa-apa yang disebaliknya. Kami dapat melihat orang-orang yang hidup tanpa tujuan ini merengkok di penjara 'intelektualisme saintifik yang palsu' (pseudo-scientific intelletualism). Kaki mereka diikat dengan rantai. jelaslah bagi kita betapa singkatnya pandangan. dan tidak merujuk kepada akar umbi masalah itu yang telah begitu dalam menjunam dibumi Eropah. betapa butanya warna mentaliti orang Eropah. dan memberikan satu konsep yang menyeluruh dan lengkap mengenai masalah itu. Terkadang terdengar jeritan yang memperingatkan bahawa ada orang yang sedang menggelongsori jurang kehancuran. hanyalah dapat dilakukan dengan menghancurkan penjara itu dan keluar daripadanya dan melihat situasi seluruhnya dari sudut-sudut yang benar-benar bebas. Pastikan Kemenangan Islam 52 . kerana ia tidak menyelesaikan masalah dan pokok persoalannya. Kenyataan ini membebankan kita. Sesungguhnya pembebasan hakiki terhadap manusia yang terancam kewujudan kemanusiaannya. Namun semua pandangan itu tidak memberi apa-apa kesan. Dari celah-celah jeritan itu dan dari celah-celah pandangan-pandangan itu. jeritan yang membayangkan 'tanda bahaya'.

Beirut. dan daripada jeritan tanda bahaya yang terkandung di dalamnya dan daripada beberapa pandangan yang dikemukakan untuk menghadapi bahaya yang mendatang itu. diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif. Di sini. bahkan tidak mengerti akan hakikat susunan tubuh badan yang paling sederhana sekalipun. dalam bentuk yang terpisahpisah: Tujuan buku ini ditulis ialah untuk meletakkan serangkaian data-data yang saintifik mengenai makhluk-makhluk yang hidup pada masa kini. Alexis Carrel. Di dalam buku itu penulis memperingatkan manusia dengan lantang tentang bahaya yang sedang mengancam manusia. Alexis Carrel menulis sebuah buku berjodol Men The Unknown yang diterjemahkan ke bahasa Arab dengan judul Al-Insan Zalika'l-Majhul16 (Manusia Makhluk Yang Tidak Dikenali) setebal 376 halaman. di bawah penguasaan setiap orang. Banyak sekali orang yang mahu melepaskan diri dari ikatan berbagai dogma yang telah dipaksakan ke atas mereka oleh masyarakat moden. Kami akan mulainya dengan mengemukakan dua rumusan tentang jeritan yang memberi amaran dan akan kami mulai dengan mengemukakan pandangan-pandangan yang mengemukakan dari sudut pandangan yang sempit dan buta warna. dan contoh yang kedua diambil daripada seorang ahli politik terpenting bagi generasi ini. bekas Menteri Luar Amerika Syarikat. Kandungan buku ini menjadi bukti penentangannya terhadap tamadun kebendaan yang ada. dan orang-orang yang melakukannya tidak boleh dibiarkan tanpa hukuman.Tanda Bahaya Kami tidaklah bertujuan hendak membesar-besarkan cerita. Begitu juga untuk mereka yang merasakan adanya keberanian yang cukup di dalam diri mereka untuk mengetahui bukan sahaja tentang pentingnya mengadakan perubahan mental. politik dan social tetapi juga untuk 16 Diterjemahkan oleh As'ad Farid. Dr. Maka untuk mereka itulah buku ini ditulis. Kita sudah menyedari akan betapa lemahnya tamadun kita. kami akan mengungkapkan beberapa bahagian daripada bukti pengakuan ini. la juga menyatakan betapa jahilnya 'sains' tentang hakikat manusia. John Foster Dulles. kerana pelanggaran yang dilakukan terhadap undang-undang alam. Pastikan Kemenangan Islam 53 . Contoh yang pertama diambil daripada seorang tokoh besar abad kini iaitu Dr. kerana tamadun itu membunuh ciri-ciri utama manusia yang terpenting. iaitu Mr.

Dalam masyarakat yang berorientasikan perindustrian. Lapangan perindustrian menjadi bertambah luas tanpa memikirkan orang-orang lain menjalankan mesin-mesin itu. Tetapi apa yang terjadi adalah sebaliknya. Kita adalah bangsa yang malang. Tamadun zaman kini. kerana ia dilahirkan dari khayalan penemuan ilmiah. hawa nafsu. mental kita mundur. Manusia menjadi terasing di dalam dunia yang diciptanya sendiri. Oleh kerana itu.Tanda Bahaya mengetahui pentingnya menumbangkan tamadun perindustrian itu dan melahirkan satu konsep yang lain untuk manusia. Pendahuluan. malahan diabaikan oleh kerana perindustrian moden berdiri di atas dasar 'pengeluaran paling maksima dengan kos yang paling minima' sehingga dengan ini seseorang atau sekumpulan orang dapat memperolehi kekayaan sebanyak-banyaknya. kesan industri terhadap psikologi dan mental pekerja tidak diambil peduli. Golongan-golongan atau bangsa-bangsa yang tamadun perindustriannya mencapai perkembangan dan kemajuan yang besar. dan akan kembali kepada kebiadaban dan primitif. namun ia tidak sesuai dengan rangka dan bentuk kita. kemajuan besar yang dicapai oleh sains kebendaan mengatasi sains kehidupan adalah merupakan salah satu bencana yang menyebabkan seluruh umat manusia menderita suasana yang dihasilkan oleh pemikiran kita dan ciptaan kita tidak sesuai bukan sahaja untuk tubuh kita tetapi juga untuk bentuk kita. moral kita runtuh. cita-cita. kerana tidak ada yang melindunginya daripada suasana permusuhan yang dicipta oleh pengetahuan sains yang melingkari mereka. dan tanpa memikirkan kesan pengaruh cara hidup perindustrian yang dibebankan oleh kilang-kilang terhadap manusia dan keturunannya. dengan lebih cepat daripada golongan dan bangsa yang lain. Manusia sewajarnya menjadi ukuran bagi segala-galanya. Walaupun tamadun itu dibina melalui usaha kita. kalau diteliti benar-benar mereka adalah merupakan golongan atau bangsa yang mulai menjadi lemah. kerana ia tidak mempunyai ilmu yang praktik berhubung dengan permulaan sendiri. Tamadun itu dibina tanpa mengetahui hakikat kewujudan kita. sama seperti peradaban-peradaban yang sebelumnya. Hal itu adalah kerana Pastikan Kemenangan Islam 54 . yang telah membentuk suasana tertentu untuk kehidupan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga menjadikan kehidupan itu sendiri sebagai sesuatu yang tidak mungkin. Ia tidak berdaya untuk mengatur sendiri. pendapat dan kesukaan manusia. terjemahannya ke bahasa Arab). Pada hakikatnya peradaban kita. Tetapi mereka tidak menginsafi akan hal ini. (Halaman 11-12. mendapati dirinya berada dalam keadaan yang sukar kerana ia tidak bersesuaian dengan kita.

Kita telah pun menggambarkan bagaimana adat kebiasaan mempengaruhi perasaan dan pemikirannya. tidak wajar bagi kita untuk terus memperindahkan jalan hidup yang akan membawa kita kepada kemerosotan moral dan membawa kepada kehilangan unsur-unsur utama pada diri manusia yang paling mulia? Manusia adalah akibat warisan dan suasana. kemewahan. keindahan dan pemandangan dan sebab-sebab yang mempersulitkan tamadun kita. ekonomi dan sosial mereka. Apa gunanya menambahkan keselesaan. Kita tahu bahawa manusia tidak sanggup untuk membentuk dirinya sendiri dalam menghadapi suasana yang telah dibentuk oleh 'teknologi'. maka ia akan merupakan sesuatu yang berbahaya. astronomi dan kimia. Kita tidak melanggar undang-undang alam. Mungkin juga wajar kalau kita tidak mem-berikan perhatian yang sedemikian besarnya terhadap penemuan dalam bidang fizik. Hidup hanya memberi satu jawapan sahaja ketika diminta izin untuk melanggar segala larangan. kalau kelemahan kita menghalang kita untuk menggunakan semuanya itu bagi kemanfaatan kita? Memang benar. Kita sendiri yang bertanggungjawab. adat kebiasaan hidup dan pemikiran yang dipaksakan oleh masyarakat moden ke atasnya…. Kebimbangan dan kesedihan yang mencengkam penduduk kota-kota moden adalah dilahirkan oleh sistem politik. tamadun mulai runtuh. Inilah yang melemahkan orang yang bertanya. terasing. Pastikan Kemenangan Islam 55 . Manusia menjadi begitu kerdil. dan kerana itu kita telah melakukan satu kesalahan yang besar. tanpa membezakannya dan tanpa menelitinya terlebih dulu. tidak bermoral. Kita tidak memperolehi apa-apa manfaat pun daripada pertambahan jumlah ciptaanciptaan di bidang mekanik. sebagai suasana yang telah merendahkan kedudukannya. kerana sains tentang benda-benda mati (jamad) meruntuh kita ke satu daerah yang bukan kepunyaan kita. Tetapi kalaulah keindahannya yang luar biasa itu telah menguasai fikiran kita dan fikiran kita di bawah belenggu benda-benda mati (jamad). dungu dan tidak berdaya untuk memerintah diri dan seluruh sistemnya. Pada hakikatnya. Kita tahu sains dan teknologi tidak bertanggungjawab ke atas keadaan manusia pada masa kini. Kita telah tidak dapat membezakan perkara yang dilarang daripada yang tidak dilarang. satu kesalahan yang sentiasa menghukum orang yang melakukannya. sains tulen tidak membawa kerosakan kepada kita secara mutlak dan secara langsung. Beberapa dogma 'agama saintifik' dan 'moral teknik' telah jatuh di bawah telapak penaklukan kebenaran 'biologi'. Apabila ia terjadi manusia mestilah mengalihkan perhatiannya kepada dirinya sendiri dan kepada sebab-sebab kelemahan moral dan mental.Tanda Bahaya adanya beberapa sebab yang rumit. Kita terima semua pemberiannya.

yang menyesatkan orang. penyakit-penyakit yang disebutnya di dalam sistem perindustrian dan alatalat pengeluaran. Kemunduran ilmu tentang manusia jika dibandingkan dengan kemajuan ilmu tentang benda-benda mati bukanlah terjadi secara kebetulan. Jelasnya. seperti yang dijelaskan oleh Dr. Peradaban ini telah memenjarakan orang Barat di dalam penjara besi yang 'dipagari oleh tembok-tembok sains dan realiti' dan mereka tidak dapat keluar kerana tidak berdaya untuk memecahkan tembok-tembok itu. jalan keluar tidak mungkin boleh didapati dari dalam penjara itu. Ia merupakan kesimpulan dari pengabaian terhadap nilai manusia dan peranannya dan akibat dari wujudnya konsep-konsep palsu yang menjadi asas tamadun masa kini.Tanda Bahaya Ini akan menjadikan kita lebih sukar lagi untuk membebaskan diri dari kongkongan doktrin yang telah menguasai otak orang-orang yang bertamadun selama lebih tiga abad. tetapi ia adalah satu akibat yang natural. Varrel. Begitu juga. dengan tidak mengabaikannya dan tidak berpegang kepada fahaman ilmu jiwa Freud. Ertinya. Apakah sistem yang digunakan agar manusia sentiasa menjadi tuan kepada benda. lalu kembali merenung benda-benda yang tidak bernyawa dengan cara yang sederhana. atau fahaman kependitaan abad pertengahan yang telah mensia-siakan hidup manusia? Pastikan Kemenangan Islam 56 . khalifah Allah di muka bumi ini. Sistem ini mengabaikan keutuhan kemanusiaan manusia. sebaliknya sebarang usaha untuk membebaskan diri mestilah dilakukan oleh orang yang di luar penjara itu yang dapat melihat hakikat dari luarnya. bukan dari dalamnya. sebagai tamadun yang terpisah dari konsep-konsep kepercayaan yang benar yang mengakui kemuliaan manusia. maka kejadian-kejadian luar biasa akan segera berlaku. Andainya tamadun yang saintifik itu menyimpang dari jalan yang telah dilaluinya semenjak zaman kebangkitan. Pendapatnya itu amat menarik perhatian orang untuk melihat kesan peradaban ini pada fikiran orang Barat dan pada konsep-konsep yang mereka pegang yang mengabaikan keperluan hakiki manusia. sistem tersebut dapat dirumuskan sebagai sistem ekonomi yang tercetus dari konsep-konsep dan malahan ia menjadi perantaraaan atau sesuatu yang dapat mewujudkan kesaksamaan di antara manusia dan kehidupan manusia. mengabaikan sifatsifat manusia yang unggul dan mengabaikan keperluan manusia yang hakiki.

yang lebih mundur daripada ilmu benda mati (jamad). Andainya ilmu ini adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang dapat memberikan penjelasan tentang hakikat kewujudan kita. Selama kehidupan manusia terus dihancurkan oleh kemajuan masa kini. kerana tidak ada jalan lain selain daripada mengadakan revolusi terhadapnya. maka selama itulah 'ilmu tentang manusia' (Science of man) menjadi ilmu yang amat penting. dan cara-cara mengubahnya. Kita tidak mempunyai jalan lain untuk mengetahui cara-cara untuk melentur kegiatan tubuh dan jiwa kita. Oleh itu kita akan dapat mempelajari cara-cara menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar yang mengelilingi kita.Tanda Bahaya Apakah kesimpulan yang diambil olehnya setelah menyedari malapetaka yang mengancam manusia dan apakah saranannya tentang pentingnya meruntuhkan tamadun perindustrian dan pentingnya melahirkan satu pemikiran baru untuk kemajuan manusia dan pentingnya untuk menjauhkan diri dari semua aliran pemikiran atau doktrin ciptaan manusia. Tokoh ini mengakhiri penelitiannya dengan cadangan-cadangan tersebut. Satu-satunya ubat yang mungkin dapat menghapuskan keburukan yang berleluasa ini ialah mengenali diri kita dengan lebih dekat lagi. Inilah kesimpulan yang diambil oleh seorang ahli fikir yang terkenal. Pengetahuan seperti ini akan membolehkan kita memahami kesan mekanisme moden yang telah mempengaruhi kehidupan manusia kini seperti pengaruhnya terhadap perasaan dan tubuh kita. maka ilmu itu akan dapat menjelaskan kelemahan fisiologi kepada kita. potensi kita dan cara-cara merealisasikan potensi tersebut. kita akan mendengar sesuatu yang pelik dan melihat perkara yang pelik jua. untuk membezakan perkara yang dilarang daripada yang diharuskan dan untuk mengetahui bahawa kita tidaklah bebas untuk mengubah alam sekitar dan diri menurut keinginan diri kita sendiri. setelah ia menyedari akan bahaya yang menggerunkan manusia. Andainya kita teliti apa yang dikatakannya. Kita adalah mangsa ilmu kehidupan (hayat) yang mundur. Begitu juga ia dapat menerangkan keadaan moral dan intelek kita yang tenat. dan dengan pendapatnya tentang cara-cara untuk menyelesaikan masalah iaitu masalah memelihara keutuhan Pastikan Kemenangan Islam 57 .

Kita mesti menentang segala bentuk ciptaan mekanik yang merosakkan pertumbuhan serta pembangunan manusia. fizik dan kimia (yang kesemuanya berlandaskan akal manusia semata-mata). . tidak akan terus menerima tindakan bar di kilang dan di pejabat.Tanda Bahaya manusia dan kemanusiaannya. adalah jelas bahawa menukarkan hal-hal yang bersifat kebendaan dengan yang bersifat kejiwaan tidak akan dapat memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan oleh tamadun kebendaan. Pastikan Kemenangan Islam 58 . Telah banyak tragedi yang paling buruk terjadi disebabkan oleh 'Freud' sama seperti banyaknya tragedi yang disebabkan oleh ahli mekanik. sama seperti melihat mereka berdasarkan alat-alat yang bersifat fizik dan kimia. …………Inilah ringkasan jeritan Dr. Melihat manusia dari aspek akal sahaja adalah merupakan satu bahaya. Jelasnya pengaruh ilmu psikologi. Hal ini sama seperti perlunya kita mempelajari sesuatu tentang mimpi dan syahwat dan pengaruh psikologi terhadap sembahyang dan daya ingatan dan sebagainya. tidak akan terus menerima pengorbanan keluhuran dan kesucian moral untuk kepentingan ekonomi atau pengorbanan akal untuk kepentingan harta. Jelasnya. Apakah usul-usul yang dikemukakan? Apakah jalan penyelesaian yang dikemukakannya untuk menyelamatkan diri dari masalah ini? Apakah sistem yang dapat digunakan untuk membetulkan kesalahan zaman kemajuan yang berpegang kepada fahaman kebendaan sedangkan pada waktu yang sama kebendaan itu sahaja tidak akan menyebabkan berlakunya kesalahan yang lain iaitu akibat mengabaikannya. Menjauhi kebendaan akan lebih membahayakan manusia daripada menjauhi akal. atau mencabut keutuhan itu lalu mengembalikannya kepada kebiadaban dan kekejaman. Kita tidak akan terus menerima keadaan hidup primitif yang liar di dalam bandar-bandar besar. tidak kurang bahayanya daripada pengaruh ilmu biologi. Pengorbanan itu pula sebagai pengorbanan yang dipaksakan kepada kita oleh peradaban moden. Namun begitu. mereka memerlukan sesuatu yang bersifat kejiwaan seperti yang diperlukan oleh tubuh badan. Mereka juga akan menyedari bahawa krisis ekonomi dan belanjawan adalah disebabkan oleh krisis moral dan intelektual. . Kita terpaksa mempelajari sifat-sifat fizik bagi pembekuan darah dan keseimbangan ionnya dan kemampuannya menembus protoplasme dan sebagainya. Jalan keluar hanya akan dapat ditemui andainya manusia sanggup menjauhkan diri dari semua aliran pemikiran (Halaman 331-332). Alexis Carrel . ia berpendapat bahawa satu-satu cara yang mungkin ialah 'memperdalami ilmu tentang manusia'.

Carrel. Gagasan yang mencanangkan agar unsur-unsur akhlaq dimasukkan ke dalam sistem ekonomi dianggap oleh sistem ini sebagai satu gagasan yang sumbang dan hina. metod-metod yang memang bertentangan dengan konsep kepercayaan dan akhlaq keagamaan. Penelitiannya hanya setakat itu. Sikap ini lahir dari pertentangan yang paling buruk di antara gereja dengan sains yang terjadi di Eropah. Andainya Dr. kita dapat memahami bahawa persoalan yang sebenarnya jauh lebih dalam daripada persoalan yang dibayangkan oleh Dr. atau dengan kata-kata yang lebih tepat lantaran mereka terlalu jahil seperli yang dikatakan oleh Dr. bukanlah satu hal yang terjadi secara kebetulan. Loster Dallas. Sikap permusuhan inilah yang menjadi asas tamadun masa kini. politik dan pendidikan. Carrel merasakan bahaya tamadun perindustrian yang meterialistik yang mengancam manusia dan hakikatnya. Carrel. ekonomi. Oleh itu. dan sikap memusuhi setiap yang disarankan oleh ilmu tentang hakikat manusia yang terangkum di dalam sistem Ilahi. Begitu juga. masyarakat moden akan menentang segala bentuk kemajuan yang lahir daripada konsep kita dengan segala kekuatannya. lantaran ilmu mereka hanya sedikit. Kesemuannya itu terjadi adalah sebagai akibat yang jelas yang lahir daripada sikap memusuhi setiap yang datang dari Allah.Tanda Bahaya Ekonomi dan ahli ekonomi tidak akan lama menjadi punca utama bagi segala-galanya. maka Mr. Kewaspadaan ini perlu kerana ilmu teknologi dan penyembahan kebendaan tidak akan memberi apa-apa kejayaan dan manusia sudah menyedari bahawa mereka sungguh-sungguh telah diperdaya oleh kuasa yang amat bertentangan. iaitu kuasa akal. apabila terdapat orang yang berpegang dengan fitrah manusia dan hakikatnya dalam menegakkan sistem masyarakat. Dengan penjelasan yang ringkas ini. bekas Menteri Luar Negeri Amerika merasakan bahaya Komunisme yang meletakkan sistem sosial di atas dasar-dasar 'aliran meterialisme' dan 'pentafsiran sejarah ekonomi' yang mengancam Amerika Syarikat dan dunia Barat. Amat jelas bahawa pembebasan manusia dari penjadi hamba fahaman 'kebendaan' akan membawa perubahan dalam kebanyakan aspek kehidupan kita. Walau bagaimanapun kita harus berwaspada agar kegagalan fahaman kebendaan tidak akan memberi kesan terhadap hal-hal yang bersifat kejiwaan. Pastikan Kemenangan Islam 59 . kerana pemikirannya hanya berligar di sekitar tamadun yang mandul yang mengikat kebebasan keintelektualannya.

atau oleh ahli sains biar bagaimana banyak penemuannya. Negara kita tidak menjadikan nilai semangat yang luhur sebagai asas keutuhannya. Apabila manusia merasa begitu perlu untuk menggantungkan penghidupan kepada sesuatu yang bersifat kebendaan maka itulah tandanya bahawa akibat yang paling buruk pasti akan menimpanya. Tanpa kepercayaan ini. Di dalam fasal yang berjudul.Tanda Bahaya Mr. Keadaan ini telah menyebabkan bangsa kita terdedah kepada unsur-unsur permusuhan. malangnya. Malahan terdapat unsur-unsur keraguan di dalam akal manusia dan kehancuran jiwa mereka. atau oleh ahli diplomatik biar bagaimana bijaknya sekalipun.” Perkara itu bukanlah perkara yang bersifat kebendaan. Loster Dullas menyuarakan kebimbangannya mengenai bahaya ini di dalam bukunya 'War of Peace' dan menggesa masyarakat Barat menentangnya. seperti yang digemparkan oleh kegiatan-kegiatan pengintip yang telah Pastikan Kemenangan Islam 60 . sedang pihak gereja tidak berdaya untuk melakukan tindakan tersebut. Kekurangan tidak dapat dipenuhi oleh ahli politik biar bagaimana kuat kuasanya sekalipun. Jika tidak manakan mungkin kita mengalami keadaan yang buruk dan gejala kejiwaan pada masa kini. atau oleh berbagai bom biar bagaimana kuat daya rosaknya. setiap yang kita miliki hanya merupakan sesuatu yang kerdil. Sebenarnya yang tidak kita miliki kini ialah 'Kepercayaan yang Benar dan Dinamis'. Ini adalah hakikat yang wujud setelah kehidupan gereja dan kehidupan masyarakat terjerumus ke dalam trajedi sejarah yang malang sejak beberapa lama. cadangancadangan yang dikemukakannya adalah bersifat pragmatik yang tidak menyeluruh dan tidak menyelesaikan masalah dari akar umbinya. Malahan. pada hakikatnya bukanlah pihak gereja yang harus melaksanakannya. la merupakan satu perkara baru dalam sejarah kita. Tidak wajar kita rnengambil sikap defensif atau merasa takut. Kita telah mencapai rekod yang tinggi sepanjang masa dalam bidang pengeluaran benda-benda. 'Our Spiritual Needs'. Beliau menggesa pihak gereja supaya melakukan suatu tindakan bagi menghadapi bahaya ini. beliau menyatakan: “Ada sesuatu yang salah yang telah terjadi pada bangsa kita. Tetapi. yang di luar dari kemampuannya.

malah untuk masa depan. Apabila kita cuba membesarkan usaha kita. kemahiran dan kebijaksanaan kepada mereka. Keamanan dan kedamaian adalah sesuatu yang tidak dapat dibeli.B. lalu kita mencari keamanan sebagai tujuan terakhir. Jesus telah berkata “Barang-barang yang bersifat kebendaan akan diperolehi oleh mereka yang bekerja sesuai dengan perintah Tuhan.” Tetapi apabila hal itu terjadi. akan mencapai kekayaan dan kemakmuran yang akan dinikmati oleh orang ramai. Mereka bukanlah membina kebahagiaan untuk hari-hari mereka sahaja. kita mempunyai model-model yang terkenal. kalau dibantu oleh keadaan. Emperor-emperor Rom telah cuba membeli keamanan pada saat kejatuhannya. Pastikan Kemenangan Islam 61 .Tanda Bahaya didedahkan hingga kini. Lima bilion atau lima puluh bilion tidak cukup. kerana barang-barang yang bersifat kebendaan itu sebagaimana yang telah diperingatkan oleh Jesus mungkin sekali menjadi noda yang dapat menghancurkan jiwa manusia. maka mulalah suatu percubaan yang lebih besar. tidak dapat melindungi kita dari keadaan ini biar bagaimana cekapnya sekalipun. Mereka akan berlumba-lumba untuk mendapatkan barang-barang yang bersifat kebendaan itu. Orang-orang yang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap sesuatu kewujudan yang lebih tinggi. dan merealisasikan keadilan-Nya (Mattew 6:33). kerana keamanan tidak dapat dibeli dengan wang ringgit. Masyarakat yang dibina di atas asas-asas ini. bukan untuk diri mereka sendiri tetapi untuk seluruh umat manusia. Perubahan sikap itu telah menyebabkan lahirnya bahaya yang makin lama makin besar.I. maka kita dapati keamanan itu menjadi semakin jauh daripada kita. Begitu juga. Apabila hasil sampingan ini didapati begitu baik sehingga orang-orang mempercayai bahawa itulah objektif yang ingin dicapainya. iaitu ujian hidup dalam kemewahan. Kita telah menghadapi ujian barat yang mungin akan dihadapi juga oleh bangsa-bangsa lain. akan berusaha untuk merealisasikan kemahuannya. biar bagaimanapun kayanya kita. Keadaan itu akan sentiasa sedemikian. F. Orang-orang Amerika hanya mendapat keamanan dengan satu cara sahaja yang dapat menjamin keamanan itu iaitu dengan mendapatkan hasil sampingan daripada usaha yang besar (by-product of great endeavour). kerana kepercayaan mereka telah mengurniakan kekuatan. maka manusia mula menjauhkan diri daripada melakukan usaha-usaha pembangunan untuk jangka panjang.

akan segera mengetahui perbezaan di antara yang salah dengan yang benar. Pihak Soviet melancarkan gerakan 'Percubaan Dasar Komunisme Soviet'.” Amatlah jelas. Lenisme tersembunyi di sebalik hakikat bahawa ia memusatkan kegiatannya yang praktik pada keperluan untuk membangun kehidupan kebendaan bagi masyarakat. iaitu percubaan orang-orang komunis yang telah berjaya menarik perhatian bangsa-bangsa dunia. Stalin menegaskan ”Kekuatan dan kejayaan Marxisme. Kita tahu bahawa orangorang yang telah terjerumus ke dalam perangkap ideologi yang palsu dan menyesatkan orang itu. Pada saat-saat pengaruh dan keamanan kita merosot. maka kekuatan jiwa bangsa itu akan luntur di dalam penindasan. Kita tahu bahawa konsep-konsep Komunisme palsu dan menyesatkan orang. seandainya ada bunga yang jatuh ke dalam genggamannya. Kita tahu Komunis Soviet tidak akan membiarkan orang lain melakukan penilaian yang tidak memihak kepada apa yang dilaksanakan di tanahair mereka. Pastikan Kemenangan Islam 62 . di Amerika Selatan. dengan tujuan untuk memperdayakan dan memperangkap lalat. di Afrika. kebanyakan negara bukan Komunis termasuk negara-negara Kristian di Barat memberikan keutamaan kepada 'Pembangunan kehidupan kebendaan untuk masyarakat' dan menjadikan perkara-perkara yang bersifat rohaniah sebagai perkara kedua yang dianggap sebagai perkara yang hanya menjadi persoalan diri peribadi masing-masing. Labah-labah menjalin rumah yang jndah berkilau-kilauan di bawah sinar matahari. dan juga di Eropah Barat. Propaganda Komunis menarik perhatian orang seperti jaringan labah-labah.Tanda Bahaya malangnya usaha itu hanya membuka selera nafsu orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan mereka. di Pulau-pulau Pasifik. pengaruh dan keamanan Komunisme Soviet semakin membesar dan meluas. Namun begitu Komunisme sebagai suatu yang diharapkan dapat diterima oleh masyarakat terbanyak di setiap negara di Asia. (la membuat perbandingan di antara perangkap faham komunisme dengan perangkap sarang labah-labah). persis yang kita lakukan pada abad ke XIX dengan 'Percubaan Besar Amerika'.

yang tidak memungkin pertumbuhan jiwa yang sabar. yang lebih cenderung untuk memuja Komunisme lantaran perjuangannya yang bersifat kolektif untuk membangun kehidupan kebendaan untuk masyarakat. tentang kemuliaan dan nilai-nilai kemanusiaan yang sewajarnya dimiliki oleh individu namun begitu. Tetapi gambaran yang keterlaluan tentang kemajuan kebendaan akan menyebabkan lahirnya pendapat bahawa kita telah jemu di bidang kerohanian dan ini akan menyebabkan munculnya orang-orang yang dengki kepada kita. Kita dapat berbicara dengan lancar dan lantang tentang kebebasan dan kemerdekaan. kita dapat berbicara dengan lancar dan lantang tentang kemajuan kebendaan yang telah kita capai. tentang hak-hak asasi manusia. Pendekatan itu akan dapat mengalihkan tumpuan masyarakat kepada kerja-kerja yang jauh daripada moden dan suasana hidup yang hina. tantang kehebatan hasil pengeluaran negara. kekejaman. tentang jumlah kereta. Pembicaraan yang sedemikian tidak akan memberi kesan yang bererti bagi orang-orang yang hidup di dalam suasana yang menolak fahaman tersebut. Begitu juga.Tanda Bahaya Keadaan yang sedemikian dijadikan contoh oleh orang-orang Komunis untuk membuktikan bahawa masyarakat Barat juga terpaksa mengikut dan mempraktikkan teori-teori materialisme Komunisme. kerana bagi rnereka 'individualisme' bererti mendekatkan lagi jurang maut. radio dan televisyen yang dimiliki oleh bangsa kita. sebahagian besar daripada pembicaraan kita itu tercetus dari fahaman 'individualisme' yang menjadi dasar masyarakat pada satusatu masa. selagi kita tidak mempunyai satu kepercayaan. Kita tidak akan berdaya menentang Komunisme Soviet dan tidak akan berdaya menangkis tipu-helah. kekerasan yang dilaksanakan dengan berbagai cara. Kesulitan yang kita hadapi ialah bahawa kita berpegang kepada satu kepercayaan yang tidak jelas dan hubungan di antara kepercavaan dengan amalan kita yang tidak jelas. Oleh itu kedudukan Komunis Soviet di dunia menjadi semakin kuat dan luas pengaruh-nya. Sungguh Pastikan Kemenangan Islam 63 . dan mempergunakan pendekatan rohaniah dalam masyarakat kita yang moden dan kompleks. Para pemimpin Barat tidak pun menolak kenyataan ini dengan sanggahan yang dapat menyakinkan orang lain.

Kalaulah hubungan di antara kepercayaan dengan amalan telah hancur. Kita mampu malahan wajib untuk menolak teori Marx yangmenyatakan: “Bahawa sesuatu yang bersifat roh hanyalah sebagai pelengkap. Sesungguhnya manusia itu dijadikan supaya mereka hidup bersaudara di bawah lindungan Tuhan.Tanda Bahaya sedih. Perhambaan dan penindasan tidak mungkin menjadi benar. sebagai satu umat. kita tidak dapat memperlihatkan keadilan sosial tanpa mempraktikkan atheisme dan materialisme. Kita juga perlu memahami dengan jelas bahawa masyarakat yang bebas bukanlah bermaksud masyarakat yang membiarkan setiap orang berusaha untuk dirinya sahaja. Implikasi daripada sikap ini ialah ramai di kalangan bangsa kita yang hilang kepercayaan terhadap masyarakat yang bebas. tetapi masyarakat yang bebas sebenarnya masyarakat yang mempunyai jalinan dan ikatan persaudaraan yang terpancar dari tasik keimanan atau kepercayaan. Kita tidak percaya bahawa agama itu seiring sejalan dengan suasana moden. Kita telah memisahkan agama daripada amalan agama. kita juga telah hilang kepercayaan kita terhadap agama dan amalan yang menjadi syi'ar agama. yang akan dapat kita sebarkan ke seluruh dunia. Begitu juga. Hal ini terjadi oleh adanya kecenderungan masyarakat yang berpegang pada kebebasan individu untuk menerima atau menolak tanggung jawab sosial terhadap orang lain. kerana ada matlamatnya yang terakhir selain daripada keamanan tubuh badan sahaja. kita tidak akan dapat menumbuhkan kekuatan rohani lagi.” Sewajarnya kita tidak perlu merasa takut untuk meletakkan kepercayaan kita di depan demi untuk kebebasan manusia dan kemerdekaan.” Kita wajib percaya bahawa kita mempunyai tanggung jawab untuk membebaskan manusia daripada cengkaman keruntuhan moral. akal dan ekonomi yang semakin parah. Kita mesti berpegang pada pandangan agama yang menyatakan: “Tuhan menjadikan manusia bukan hanya sebagai alat pengeluar benda. Pastikan Kemenangan Islam 64 . Tanggung jawab ini perlu dilaksanakan kerana ia menjadi punca pertumbuhan kemewahan ekonomi sesebuah masyarakat yang bernaung di bawahnya. yang diperlukan sebelum adanya ikatan-ikatannya yang lain. Adalah menjadi kewajipan kita untuk mengubah segala-galanya itu. sekalipun kita masih tetap menjadi orang yang beragama. walaupun untuk sementara waktu.

” Mengadakan risalah ini. barulah mereka dapat mengambil bahagian dengan berkesan dalam usaha menentang dan menghancurkan rancangan dan taktik Komunis Soviet. Banyak pembawa risalah dan guru-guru berduka-cita kerana pengetahuan sains telah menambahkan kemampuan manusia untuk melakukan sesuatu yang dapat menyakiti orang lain hingga ke peringkat yang paling dahsyat. sebelum mengadakan hal-hal lain adalah merupakan peranan tokoh-tokoh agama bangsa kita. Presiden Wilson. ibadah jiwa terus berkembang di samping perkembangan pengetahuan sains. sebagai cabaran untuk setiap individu yang takut kepada Tuhan dan cinta akan tanah airnya. Kekuatan materialisme yang besar hanya berbahaya dalam zaman yang dibina di atas fahaman materialisme bukan dalam zaman yang dibina di atas fahaman spiritualisme. melainkan kalau kita mempunyai sesuatu yang lebih menarik perhatian daripada apa yang pernah disuarakan pada masa lalu. perkembangan kejiwaan itu tidak menyebabkan terbantutnya kemajuan sains atau menyebabkannya mundur. institusi politik dan para kapitalis kita. kecuali jika dasar spiritualisme itu dikembalikan di tempatnya yang wajar. “tidak ada maknanya pembinaan 'Suara Amerika' yang lain sebagai suara yang paling tinggi. Barangkali lebih penting. Jelasnya. Pengetahuan sains yang baru akan membahayakan zaman kini kerana ia lahir dalam zaman tokoh-tokoh agama gagal menjelaskan hubungan di antara aqidah dan amal. Andainya mereka berjaya mewujudkannya.Tanda Bahaya Dulles mengakhiri kata-katanya dengan menyata. la mengakhiri artikelnya itu dengan mengatakan: “Kesimpulan segala masalah itu adalah seperti berikut: Sesungguhnya kemajuan yang kita capai tidak akan kekal di puncaknya kalau ia hanya diletakkan di atas dasar materialisme.” Inilah cabaran yang paling puncak untuk gereja-gereja kita. pada beberapa minggu sebelum ia meninggal dunia telah menulis sebuah artikel yang mendedahkan ancaman prinsip-prinsip revolusi dan tindakantindakan yang dipraktikan oleh Komunis. Pastikan Kemenangan Islam 65 . Kita tidak semestinya mengakui bahaya pengetahuan itu sendiri dan melarikan diri daripadanya.

Dulles seperti juga teriakan yang sebelumnya yang disuarakan oleh Dr. Dulles tidak dapat dipertahankan oleh kebudayaan Amerika yang bersifat kebendaan. Malahan. Sesungguhnya persoalannya lebih dalam daripada itu. dan kehancuran kebudayaan kebendaan. Dulles sendiri. namun masih terdapat jurang yang belum dikambusnya. telah berfikir untuk mempraktikkan konsep Kristian yang tinggal sedikit itu. Konsep Kristian yang tinggal sedikit itupun iaitu yang dibicarakan oleh Mr. semenjak ia dihancurkan oleh Paul buat kali pertamanya. Saya tidak percaya bahawa Mr.Tanda Bahaya Tetapi teriakan yang disuarakan oleh Mr. Dulles di hadapan gereja.Carrel tidak mungkin mendapat sambutan atau tindak balas yang diharap-harapkan. dan belum ada jambatan yang dapat menghubungkan di antara ajaran Kristian yang benar dengan kehidupan Pastikan Kemenangan Islam 66 . kalaupun ia benar-benar mahu melaksanakan konsep agama di dalam kehidupan seluruhnya. Dulles hanyalah gambaran yang samar-samar mengenai agama Kristian yang tidak merangkumi dasar-dasar sistem ekonomi dan pada waktu yang sama ia ingin mencapai tujuan politik yang lain dengan menolak keburukan Komunisme. para kapitalis dan setiap orang yang takut kepada Tuhan dan cintakan tanahair tidak mungkin dapat menyelesaikan masalah. Yang dimaksudkan oleh Mr. oleh Kostantine buat kali keduanya dan oleh Dewan-dewan Ekumenik (Ecumenical Councils) iaitu Pertubuhan 122 Gereja-gereja dan para Pop buat kali terakhirnya. ketika menyarankan teriakan bahaya itu. Gereja-gereja tidak lagi mempunyai pengajaran Kristian yang tulen yang dapat memberikan asas-asas kehidupan manusia yang menyeluruh. institusi politik. Ia adalah menjadi suatu yang dilarang oleh agama Kristian seperti juga yang dilarang oleh setiap agama Samawi (yang diturunkan oleh Allah) dan oleh setiap fitrah yang sejahtera. Segala cabaran yang dilemparkan oleh Mr. Kebudayaan ini diasaskan pada dasar individualisme yang tergambar pada sistem kapitalisme dengan doktrin riba dan monopoli yang ekstrim. Tindakan yang pertama yang perlu dilaksanakan ialah menghapuskan sistem riba yang menjadi asas yang kuat bagi kebudayaan kapitalis. dan sebagai faktor yang mana yang menyebabkan kesangsaraan hidup manusia.

Dulles membebankan mereka dengan bebanan yang belum pernah mereka pikul. Bagaimana mereka akan dapat menemui sistem yang seperti itu daripada sisa-sisa konsep agama yang telah rapuh. atau memusuhi kebebasan fikiran. roh dengan benda. kerana ia meminta mereka mencipta satu sistem baru dari sisasisa agama yang telah rapuh. sedangkan jurang itulah yang telah digali dan diperdalamkan lagi semenjak lima ratus tahun dalam satu tempoh perjuangan yang sengit. atau perhambaan dan penindasan merupakan cara yang halal untuk menambahkan hasil pengeluaran kebendaan. di antara agama dengan penganutnya. mereka hanya mempunyai pengalaman pemisahan dan perpecahan yang buruk (schizophrenia) dalam setiap aspek kehidupan. individu dengan masyarakat. pemikiran. Pastikan Kemenangan Islam 67 . daripada tinggalan sejarah yang pahit. kemajuan sains dengan dasar-dasar kerohanian dengan tujuan untuk menguasai kemajuan yang dapat mempertalikan usaha untuk membangun kehidupan masyarakat dengan penguasaan ke atas jiwa keimanan sebagai sistem yang tidak memisahkan agama dengan amalan agama. Saya katakan Mr. padahal pada masa itu mereka hanya mempunyai sisa-sisa agama Kristian yang telah rapuh dan robek. daripada jurang yang tidak terkambus yang tidak ada titian untuk melintasinya. seperti ia menolak pandangan bahawa kebendaan merupakan faktor utama bagi setiap perkara atau keadaan. perasaan mereka atas dasar memusuhi agama seluruhnya. Dulles membebankan orang-orang gereja dan pemimpin kejiwaan dengan bebanan yang belum pernah mereka pikul dan tidak mungkin dapat diterima oleh mereka (sesuatu yang mustahil). yang diperlukan ialah satu sistem yang membolehkan per-kembangan 'ibadah' yang kemudian menjadi amalan sebagai salah satu daripada aspek ibadah. daripada keadaan hidup manusia dengan sifat umumnya dan keadaan kebudayaan kebendaan dengan sifat khususnya. Mr. la meminta mereka mewujudkan satu sistem hidup yang tidak memisahkan agama daripada amalan agama. mereka hanya mempunyai sejarah yang pahit di antara gereja dengan tokoh-tokohnya. di antara hati nurani manusia dengan akalnya. yang diharapkan dapat memperlihatkan kepercayaan dengan amalan. Sistem itu ialah sistem yang menolak pandangan bahawa tidak mungkin dapat ditegakkan keadilan masyarakat tanpa mempraktikkan atheisme dan materialisme. jiwa dan ekonomi untuk mengekalkan hasil pengeluaran ini sebagai satu sistem yang tidak memerlukan kemajuan sains atau nama 'agama' dan tidak mahu menjadikan agama sebagai sendi yang mempertalikan sains dengan pengetahuan. Akhirnya. daripada keadaan agama mereka yang banyak mengandungi kekeliruan.Tanda Bahaya yang nyata.

iaitu pertempuran di antara satu sistem materialisme dengan beberapa sistem materialisme yang lainnya. Ia tidak dapat mempertahankan manusia. Agama Allah tidak akan melindungi manusia dari sebarang bahaya Komunisme atau bukan Komunisme melainkan jika kehidupan manusia seluruhnya tunduk kepada perintahnya. maka mereka akan menerima keputusan yang diberi olehnya dengan rela.Tanda Bahaya Sesungguhnya orang yang dapat mencipta sistem itu ialah bangsa lain. Sesungguhnya 'agama Allah' tidak patut untuk menjadi hamba yang tunduk di hadapan 'tuan-tuannya'. Perlakuan ini sama seperti yang dilakukan oleh mereka terhadap orang yang mereka namakan 'orang-orang agama'. Agama Allah hanya wajar menjadi tuan yang menjaga hamba-hambanya. kemudian berdiri di belakang pintu. yang memimpin bukan yang dipimpin. Ia datang mendapatkan tuannya dengan keadaan yang hina. Tidak sama sekali! Sesungguhnya agama Allah tidak wajar untuk menjadi hamba. inilah saya telah datang”. Dulles mahu memperalatkan 'agama' untuk mempertahankan sistem Barat daripada serangan Komunisme. mereka belum benar-benar beriman selagi mereka belum berhakimkan kamu mengenai perkara yang mereka pertikaikan. kami Tuhanmu. Dalam bentuknya yang kabur itu ia tidak dapat berbuat sebarang penentangan. Mr. lantaran ia telah dipisahkan daripada kehidupan manusia. penuh kepercayaan dan menyerah diri: Ertinya: “Tetapi tidak. sejauh-jauhnya. Namun begitu agama tidak dapat berbuat apa-apa dalam pertempuran yang kecil itu. dengan tunduk ia berkata. yang kuat dan mengendalikan suasana. yang menjadi hakim bukan yang dihakimi. di bilik hamba menanti panggilan lagi. ia mengendalikan seluruh kehidupan dan menyusun setiap aspeknya dan mentadbirkannya selaras dengan syari'atnya. yang berkuasa dan yang mulia. Agama yang mengandungi sistem ini dalam bentuknya yang sempurna adalah agama yang selain daripada apa yang dinamakan sebagai agama oleh bangsa itu sekarang. lalu mereka tidak merasa Pastikan Kemenangan Islam 68 . Lalu mereka memanggilnya kerana ada keperluan. Kalau diperlukan ia akan dipanggil oleh tuan-tuannya dan kalau tidak ia akan dihalau lalu ia beredar dari hadapan mereka dengan keadaan yang hina. “Tuan. Apabila manusia telah menjadikannya sebagai hakim bagi mengendalikan segala urusan mereka sama ada kecil atau besar.

Schizophrenia yang telah mencetuskan penderitaan yang amat pahit merupakan bahaya yang amat besar. Pastikan Kemenangan Islam 69 .Tanda Bahaya keberatan di dalam diri mereka terhadap keputusan yang engkau berikan dan mereka menerima sepenuhnya. Penyelamat yang dinanti oleh seluruh manusia ialah Agama Islam.” (AI-Nisa': ayat 65) Ketika itulah sahaja ia (agama) dapat memainkan seluruh peranannya dengan sempurna selaku pemerintah bukan peranan hamba yang menerima perintah. Ketika itulah sahaja. Ketika itulah sahaja penyelamat akan tiba. penyelamat yang diseru oleh jeritan dan pekikan memanggilnya dengan sifat-sifat dan tanda-tandanya. pertentangan dan perpecahan yang buruk (schizophrenia) akan berakhir.

Maka dengan ciri-ciri dan nilai-nilai utama yang diutarakannya. Pastikan Kemenangan Islam 70 . Carrel ataupun Mr. Dr. sama ada dalam pengakuan Dr. memohon lahirnya seorang penyelamat yang mempunyai tanda-tanda (kesanggupan) dan ciri-ciri yang tertentu yang sesuai untuk melakukan tindakan tersebut. Carrel menggesa orang Barat mengadakan satu sistem kehidupan yang lain daripada 'agama Industri' dan 'teknologi'. la mahukan suatu sistem 'yang tidak mengabaikan pengaruh kilang sama sekali ke atas hal-hal yang bersifat fisiologi dan mental para pekerja dalam menyusun kehidupan perindustrian'. Ia mahukan satu sistem yang memandang 'manusia sebagai penilaian bagi setiap perkara' dan tidak menjadikan manusia sebagai 'orang asing di alam yang diciptanya sendiri. Kesanggupan dan kemampuan ini tidak akan ada pada sesiapapun melainkan pada agama ini (Islam)!” Petikan di atas diambil daripada bahagian pertama buku ini. Bahagian yang lalu Tanda Bahaya' mengandungi penjelasan yang lengkap tentang isi petikan di atas. Malangnya. Sistem itu diharapkan tidak akan menjadikan kita 'mengalami keruntuhan moral dan mental'. kenyatannya itu tidak memperlihatkan kebodohannya. sedangkan hanya padanya ada tanda-tanda atau ciri-ciri yang telah disebutkan itu. sama ada untuk diri kita atau untuk keadaan kita'. akal yang sempit dan tidak benar. kedua-duanya tidak menghalakan seruannya kepada penyelamat yang sebenarnya yang mempunyai sifat-sifat dan syarat-syarat penyelamat. Keadaan ini adalah merupakan sesuatu yang telah ditakdirkan Allah. mendera pada pita suara yang tidak bertenaga menjelma menjadi ratapan dan rayuan mohon diselamatkan.Penyelamat BAB 6: PENYELAMAT “Di sana sini kedengaran teriakan meminta pertolongan yang lahir dari hati yang hiba. Dulles. rasa indah dan kesedaran agama' yang boleh mengakibatkan lahimya manusia yang berperibadi rendah. yang akan mengakibatkan seseorang atau sekumpulan kecil kaum pemodal 'dapat memiliki kadar pendapatan yang terlalu tinggi. la tidak juga menghalang 'pertumbuhan emosi. la mahu akan satu sistem yang tidak akan menimbulkan suasana 'yang tidak sihat. Sistem itu juga tidak merestui prinsip pengeluaran yang paling maksima dengan modal yang paling minima.

nafsu. Lenin dan Freud' dan 'syahwat manusia. juga tidak melupakan keperluan individu untuk hidup bermasyarakat. sehingga kita tidak 'terdidik. la mahukan suatu sistem ‘yang mempunyai pendirian yang tegas dan jelas terhadap iman dan hubungannya dengan kegiatan hidup manusia’. Pastikan Kemenangan Islam 71 .Penyelamat la mahukan sesuatu sistem yang tidak menghapuskan nilai peribadi manusia. atau kembali kepada ilmu jiwa Freud yang menyesatkan manusia. la mahukan suatu sistem yang tidak menghilangkan keperibadian lelaki dan keperibadian perempuan. la mahukan suatu sistem yang tidak menjadikan kehidupan manusia diragut oleh 'khayalan Marx. Pada akhirnya ia mahukan suatu sistem yang tidak menjadikan kegagalan 'materialisme' sebagai alasan untuk beralih kepada 'spiritualisme' yang negatif. seperti yang pernah dialami oleh Eropah di bawah sistem kependetaan. Tetapi Dr. la mahukan suatu sistem yang tidak bertentangan dengan undang-undang fitrah dan tidak berani 'melanggar perkara yang dilarang' dan tidak bertentangan dengan hakikat kewujudan alam dan kehidupan manusia. hidup dan bekerja di dalam satu kumpulan yang besar seperti kumpulan kambing'. Dulles juga seperti itu? la mahukan suatu sistem yang tidak memberikan keutamaan mutlak kepada pembangunan kehidupan kebendaan dalam masyarakat dan memberikan perhatian yang kedua kepada soal-soal kerohanian dan tidak menganggap keimanan sebagai soal yang kedua yang hanya mempunyai kaitan dengan individu. teori dan keinginan mereka'. kerana mengabaikan tidak adanya persamaan di antara lelaki dengan perempuan merupakan satu hal yang amat berbahaya. Carrel mencari sistem yang mempunyai ciri-ciri seperti ini di dalam 'Ilmu Kemanusiaan' yang mahu diadakan walaupun di dalam kenyataannya ia menerangkan bahawa kejadian otak manusia itu sendiri adalah lemah untuk mengenali hakikat manusia. Apakah yang dikehendaki oleh Dr.

tetapi sistem itu bukanlah bertujuan untuk menyekat kemajuan ilmu sains dengan alasan bahawa ia membahayakan kepercayaan terhadap agama. la mahu akan suatu sistem yang dapat melihat kemungkinan tercapainya keadilan sosial tanpa melaksanakan atheisme dan materialisme. Dulles mahukan suatu sistem yang memperlihatkan adanya hubungan 'aqidah dengan amalan. dan tidak mempunyai pendirian bahawa iman tidak seiring jalan dengan zaman moden'. Hubungan persaudaraan adalah tali yang menjalin erat di antara mereka. dengan penuh kesedihan dan keinsafan. daripada tokoh-tokoh kerohanian di negerinya walaupun ia mengetahui sejarah gereja Barat dan Pastikan Kemenangan Islam 72 . Akhirnya. Di dalam sistem ini. Tetapi Mr. la mahukan suatu sistem 'yang tidak memisahkan agama daripada malam agama. 'ibadah diperkembangkan sehingga ia terjelma dalam bentuk amalan yang merupakan salah satu daripada bentuknya. Mr. malahan menolak pendirian bahawa kemajuan ekonomi bergantung pada perhitungan kebebasan jiwa dan mental'. juga menolak pendirian bahawa manusia hanyalah merupakan alat pengeluaran. la mahukan suatu sistem 'yang menolak pendirian bahawa kebendaan adalah menjadi faktor segala-galanya dan tidak menjadikan hal-hal kerohanian sebagai faktor tempekan sahaja dan menolak pendirian bahawa perhambaan dan penindasan sebagai sesuatu yang dihalalkan sekalipun di dalam keadaan yang tertentu. dan yang menjaga masyarakat mereka dari gangguan orang-orang yang melampau atau golongan pelampau. la mahukan suatu sistem yang menjadikan roh keimanan sebagai pengawal ke atas pengetahuan sains. Dulles meminta sistem itu daripada tokoh-tokoh gereja Amerika.Penyelamat la mahukan suatu sistem 'yang tidak berdasarkan individualisme yang mutlak seperti yang pernah dialami oleh Amerika iaitu individualisme yang dalam apa keadaannya sekalipun bererti mati sebelum waktunya'. la mahukan suatu sistem yang membenarkan setiap individu di dalam masyarakat yang berpegang padanya hidup sebagai orang yang bersaudara kerana Allah.

Dulles juga tidak menghalakan jeritannya kepada penyelamat ini. kerana selain dari orang putih. Walaupun begitu hanya agama inilah yang sanggup menyahut jeritan itu. kerana ia orang putih. ia tetap menghalakan muka ke arah orang-orang yang berkulit putih. yang menyeluruh dan sempurna. Ia memusatkan seluruh perhatiannya kepada orang putih. teori yang diketahui oleh manusia. doktrin. membuat alat-alat untuk mengintip agama ini di setiap penjuru alam tanpa sebarang kekecualian dan ia cuba hendak menggantikannya dengan konsep-konsep dan nilai-nilai lain ciptaan manusia.Penyelamat pemutusan hubungan yang paling buruk di antara gereja dengan masyarakat. Ia adalah seorang tokoh politik antarabangsa di dunia moden yang memainkan peranan yang paling besar dalam memerangi Islam. Tetapi perkara yang perlu dijelaskan ialah bahawa 'Ilmu Kemanusiaan' tidak dapat menyahut seruan dan kemahuan Dr. Sistem yang mereka sebut-sebut itu hanya ada pada Islam. ia juga mempunyai perhitungan dengan agama ini. Ia adalah suatu sistem yang tulen yang mempunyai dasar yang kukuh dan bebas. yang berbeza daripada apa yang telah dikenal oleh Eropah dan dunia pada waktu berlakunya perpecahan dan pertentangan yang amat buruk (schizophrenia). Carrel seorang pakar yang mempunyai pengetahuan yang luas namun ia tidak menghalakan perhatiannya kepada penyelamat ini (Islam). sebelumnya dan sesudahnya. yang mewariskan satu pengalaman yang paling pahit itu. Oleh itu tokoh antara bangsa itu tidak mungkin akan menghalakan pandangannya ke arah Islam. begitu juga tokoh-tokoh gereja dan tokoh-tokoh kerohanian gereja tidak dapat menyahut jeritan dan kemahuan Mr. Islam adalah satu sistem hidup yang baru. Ia bukan hanya mengubah sistem hidup dan situasi yang ada pada masa sekarang. sebagai satu sistem yang merangkumi berbagai sistem. Ia mengarang buku adalah dengan tujuan untuk menyelamatkan orang putih. Dulles. Sesungguhnya sifat dan kemampuan yang diperlukan oleh penyelamat hanya ada pada 'agama ini'. Walaupun Dr. kerana ia mempunyai tanda-tanda dan ciri-ciri yang telah disebut-sebut dan yang mempunyai 'ubat' yang diperlukan untuk mengubati penyakit manusia kini. Mr. Islam bukanlah ciptaan orang putih. Carrel. kerana ia merupakan satu sistem yang Pastikan Kemenangan Islam 73 . dengan tujuan untuk menyelamatkan mereka dari mengalami kejatuhan dan kehancuran.

Carrel tidak akan berguna lagi. Masyarakat telah tersesat jalan. Sekali-kali tidak! Semuanya itu adalah tahap-tahap yang terakhir dari sejarah penyelewengan itu. bukan pula dari semenjak mereka membiarkan mesin memerintah kehidupan mereka dan membentuk kehidupan mereka di atas dasar-dasar yang bertentangan dengan hakikat manusia itu sendiri. Oleh kerana itu hanya agama inilah yang memenuhi syarat untuk memikul tugas mengembalikan kehidupan manusia kepada suatu dasar yang baru.Penyelamat merangkumi konsep dan kepercayaan seperti keadaannya sebagai sistem yang merangkumi amalan dan kenyataan. dari semenjak mereka membiarkan suasana kacau-bilau yang selari dengan masa kebangkitan (Renaissance) dan masa pembangunan perindustrian yang telah menyelewengkannya dari sistem Allah seluruhnya. Pastikan Kemenangan Islam 74 . saya menanti-nantinya untuk melakukan satu tindakan yang benar-benar bererti dan keluar dari penjara besi 'saintifik'. Masyarakat manusia telah tersesat jalan. ekonomi dan lain-lainnya di bawah belas kasihan golongan penindas yang menghalakannya kepada sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan dan keperluan manusia yang sebenarnya. Manusia menghalakan kehidupannya dan mengubahnya bukanlah untuk mengetahui sesuatu tetapi untuk mempercayai sesuatu. sosial. Carrel. Malangnya ia tidak sanggup melakukan tindakan yang berat itu dan ia tetap tinggal di dalam kurungan itu dengan menyuarakan bahaya yang dilihatnya. yang sedang mengancam manusia yang malang yang sedang menuju kehancuran. bagaimanapun manusia tetap manusia juga. sebagai suatu pemutusan hubungan di antara kepercayaan kepada Allah dengan sistem hidup masyarakat. dan bukan pula semenjak mereka meninggalkan sistem politik. seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. Sistem tampalan yang bersifat setengah-setengah iaitu dengan cara memberikan perhatian kepada ilmu hayat dan ilmu kemanusiaan seperti pendapat Dr. bukan hanya konsep gereja sehingga berlakunya schizophrenia dalam kehidupan masyarakat. bukan semenjak menumpukan perhatian kepada pembangunan ilmu benda-benda mati (jamad) dan meninggalkan ilmu kemanusiaan yang tidak membangun. Carrel menyatakan: “Pentingnya menyingkirkan kebudayaan perindustrian dan menimbulkan gagasan yang lain untuk kemajuan manusia”. Pada masa Dr.

dan dapat menghasilkan benda-benda yang dapat menyerupai mu'jizat. tidak mengizinkan kita sama sekali untuk mengendalikan soal meletakkan 'rencana' yang asasi dalam kehidupan manusia. konsep. prinsip akhlaq dan tingkah laku. Pastikan Kemenangan Islam 75 . Kita tidak pedulikan akibat yang akan menimpa manusia kerana sistem itu. kepercayaan. Kita menganggap tentulah otak itu dapat diserahi tugas membuat suatu sistem bagi kehidupan manusia. sebenarnya ia bekerja di alam yang dapat diketahuinya kerana ia dilengkapi dengan alat-alat untuk mengetahui undang-undangnya. Jadi. Lalu kita berpegang dengan pendapat bahawa otak yang dapat mencipta kapal terbang dan missile. Kita merasa sombong.Penyelamat Keadaan manusia yang terancam itu memerlukan tindakan yang berani untuk mengembalikannya kepada fitrah yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Padahal kita lupa bahawa pada masa otak itu bekerja di alam benda. Pada dasarnya otak itu tidak dilengkapi dengan alat-alat untuk mengetahui hakikat yang luas dan runu't itu. telah berani mencipta satu sistem 'untuk manusia' sebagai makhluk yang paling mulia dan paling berharga di dunia ini. tentulah pemiliknya tidak akan membiarkan kita untuk memperbaikinya. maka sesungguhnya alam ini terlalu luas jika dibandingkan dengan otak itu sendiri. dapat mengenal undang-undang alam dan mempergunakannya dalam penciptaan ini. membuat dasar. teori dan kaedah yang dilahirkan oleh kebudayaan yang mengandungi bahaya dan kebudayaan yang semenjak awal-awal lagi telah dibina di atas prinsip yang bertentangan dengan dasar-dasar fitrah. tetapi apabila ia bekerja di alam manusia. satu konsep yang dapat menegakkan satu sistem hidup di atas satu dasar lain yang sesuai dengan hakikat manusia yang saling menyempurnakan dan sesuai dengan hakikat alam semesta. la bukan dilihat dari kacamata berwarna yang dibuat di dalam kilang-kilang kebudayaan yang bertentangan. jangankan untuk memasangnya. Ia tidak kembali kepada fitrah itu dengan prinsip. mesti ada satu konsep baru yang mutlaq. sesuai dengan keadaan yang sebenar nya. Tetapi kita dengan kebodohan kita. memecah atom dan membuat bom hidrogen. nyata dan sempurna yang akan mengubah sistem hidup manusia dan mengembalikannya kepada fitrah. Kalau hanya setakat ini pengetahuan kita atau kejahilan kita tentang suatu alat benda yang kecil. kerana melihat kemampuan otak manusia mencipta sesuatu di alam benda. Ilmu pengetahuan kita yang sedikit dan terbatas tentang kewujudan manusia atau kejahilan kita yang mutlaq tentang kewujudan manusia sebagaimana yang diterangkan oleh tokoh besar antarabangsa itu.

dia pula yang meminta kepada 'Ilmu Kemanusiaan' untuk menjelaskan hakikatnya. Carrel tentang kebudayaan masa kini. Ini merupakan sesuatu yang amat menghairankan kita. Ini adalah salah satu kenyataan yang terkandung di dalam konsep Islam yang menjelaskan hakikat hubungan makhluk dengan penciptanya. Islam adalah pemberitahuan umum tentang kebebasan otak untuk bekerja dan mencipta dalam daerah yang luas. Ini merupakan satu kekeliruan yang jelas walaupun besar bahkan satu kekeliruan yang lucu. bukan pula musuh sains dan kebudayaan.Penyelamat Orang yang menyedari hakikat alam yang luas dan rumit ini ialah seorang tokoh antara bangsa. Dulles terpaksa menghuraikan dengan panjang lebar di dalam bukunya War and Peace dengan judul Our Spiritual Needs. terdapat kekeliruan yang lebih besar lagi. Agama adalah dasar bagi sains dan kebudayaan. Ada orang yang meganggap bahawa mempraktikkan sistem keimanan dalam kehidupan dengan sendirinya akan memisahkan kehidupan dengan kebendaan. sumber bagi pertumbuhan sains dan kebudayaan dan sistem bagi sains dan kebudayaan dalam batas-batas dasar dan sumbernya yang menentukan setiap urusan kehidupan. Agama bukan gantian kepada ilmu sains dan kebudayaan. menjelaskan kedudukan manusia di alam semesta dan batas-batas kekuasaannya. sebagai khalifah yang telah dilantik oleh Allah. kerana itu Mr. ilmu kebendaan dan kemajuan kebendaan. Di dalam bahagian yang telah lalu kita telah kutip jeritan dan cabaran yang disuarakannya. undang-undang. Islam itu sendiri adalah proklamasi yang lengkap bagi kemerdekaan otak manusia dalam menghadapi alam kebendaan. kekuatan dan poten-sinya. Tetapi sayang sekali sumbernya di Barat. dalam sejarah kebudayaannya. Islam mendorong dan membimbing ke arah pertumbuhan ini. persoalannya bukan seperti itu. Tetapi dalam sistem Ilahi yang benar. Oleh kerana itu di bawah naungan Islam telah berkembang satu kebudayaan yang sempurna dengan segala asas penciptaan yang lengkap yang sesuai pada zamannya. Pastikan Kemenangan Islam 76 . dan dengan alat dan cara yang dapat diterima bagi setiap perubahan dan pembangunan. seperti yang berlaku dalam sejarah yang berlaku begitu lama. yang tidak bertentangan dengan hakikat dan ciri-ciri utama manusia yang amat berharga dan tidak menghancurkan atau membantutkannya seperti yang dikemukakan oleh Dr. Di sebalik kekeliruan yang besar ini. tetapi selalu membatasinya di dalam lingkaran fitrah.

Penyelamat Sesuai dengan hakikat dan sistem yang ada pada Islam. Islam telah mencipta teori eksperimen saintifik yang telah dipindahkan ke universiti-universiti di Andalus (Sepanyol). Roger Becon dan Francis Becon secara palsu telah dinamakan sebagai 'dua orang bapa metod eksperimental’ yang telah meletakkan dasar-dasar metodnya. supaya ia tidak mengikut jalan yang bengkok. Dia mencipta undang-undangnya dan kekuatannya. Hakikat penamaan yang palsu ini telah diakui oleh Privolt Duhring. yang merupakan salah seorang penulis Barat yang terkenal. Tetapi pada waktu yang sama Ia tidak menolak keperluan otak manusia seperti yang pernah dilakukan oleh gereja sebagai alat yang terpenting itu. kekurangan. tetapi malangnya ia tidak menghalakan teriakannya ke arah Islam. Hanya otak itu dibatasi oleh jaringan pengaman agar ia tidak terjerumus ke dalam jerat hawa nafsu dan keruntuhan. memberi hidayah kepadanya supaya ia tidak tersesat. hawa nafsu dan lain-lain. Dilakukannya dengan ilmu yang mutlaq. sebagai sesuatu yang telah diberikan oleh Allah. Eropah. Dia sahajalah yang dapat meletakkan satu sistem hidup bagi manusia yang mencakupi kehidupan peribadi dan masyarakat dan kehidupannya di alam semesta. 17 Lihat penulis. di samping menjamin kebebasan dan kemampuannya. mundur dan merosot. Islam menyerahkan kepada Allah yang Maha Berkuasa kerana Dia yang mencipta alam semesta dan segala yang terdapat di dalamnya. kerja dan mencipta sesuatu bukan dibekukan atau dinafikan. dengan jaminan yang diberikan oleh satu sistem yang telah dicipta oleh Yang telah mencipta manusia dan benda dan dengan konsep yang menjadikannya merasa mulia. Dulles. hti. Haia'd-DiR. 17 Islam menyerahkan penyusunan rangka dasar kehidupan manusia kepada ilmu yang sempurna dan menyeluruh yang tidak mengandungi unsur-unsur kejahilan. yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia supaya digunakan dalam setiap usaha. 70-74. Dengan keadaan yang sedemikian manusia tetap menjadi 'tuan benda'. kehilangan tujuan. Allah memberinya sistem yang membolehkannya mengikuti jalan yang lurus. Pastikan Kemenangan Islam 77 . Dia mencipta manusia dan memperlengkapkannya dengan berbagai persediaan yang banyak. Semuanya itu membuktikan bahawa Islam merupakan satu-satunya sistem yang dikehendaki oleh Mr. Dalam waktu yang sama ia menyedari bahawa dialah khalifah Allah yang memerintah kerajaan yang amat luas. Dia sahajalah yang mengetahui hakikat dan kejadian manusia dan hakikat alam semesta. sebagaimana ia juga merasa menjadi hamba Allah. yang amat berbeza dengan ilmu kita yang serba jahil.

Kalau jiwa manusia yang beriman telah menjadi yang berkuasa. tanpa berlebihlebihan dan tanpa mengurangi. maka pada waktu itu manusia dapat menikmati kebebasannya dalam rangka 'aqidahnya yang dapat melakukan sebarang pemilihan. lnilah yang dinyatakan oleh tokoh antarabangsa yang terkenal itu di dalam bukunya yang amat bernilai. Kita. Carrel dan daripada jaringan perangkap Komunisme seperti yang dikatakan oleh Mr. Islam akan meletakkan harga diri yang tertinggi dan nilainya yang paling mulia di dalam diri manusia. Ketika itu akan dirasakannya bahawa dialah tuan yang layak menguasai alat dan kebudayaan. keadaan dan sistemnya. Islam akan memberikan nilai yang sebenarnya. dihina oleh mesin dan oleh konsep yang timbul dalam peredarannya yang telah bersifat mesin pula. Islam tidak bermaksud untuk menghancurkan kilang-kilang atau menghapuskan kemudahan yang telah diberikan oleh industri kepada manusia. yang akan menguasainya jadi bukan dia yang dikuasai dan menguasai konsep dan perasaan. la telah menjadi hamba paksa yang dikalahkan. pada dasarnya Islam bertujuan untuk merubah pandangan manusia terhadap kebudayaan dan nilai-nilainya. Dulles.Penyelamat Islam sahaja yang dapat menyelamatkan manusia daripada menjadi mangsa kebiadaban kebudayaan industri seperti yang diakui oleh Mr. Kuasa memilih memberi peluang kepada manusia yang beriman untuk menyelamatkan kebudayaannya daripada dirasuki oleh unsur-unsur perosak dengan menumbuhkan unsur-unsur Pastikan Kemenangan Islam 78 . dan berdasarkan hakikat sistemnya yang realistik dan eksperimental. sebaikbaik sahaja ia memberikan segala kemudahan itu kepada manusia. Berdasarkan konsep Islam tentang hakikat alam semesta dan peranan manusia di dalamnya. Karl Marx dan orang-orang yang sama dengan mereka. orang-orang yang mempunyai sistem Islam sahaja yang dapat melakukan perubahan yang besar. Tetapi. sehingga jiwa manusia yang beriman. telah menghancurkan hal yang amat berharga dalam diri manusia dan memerangi nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Kesanggupan untuk memilih adalah suatu yang penting yang tidak dimiliki oleh jiwa manusia sekarang. Kebudayaan industri yang mengelilingi manusia sekarang. Akan diselamatkannya jiwa manusia daripada kehinaan yang telah dipaksakan oleh Darwin. walaupun mungkin kemudahan itu merosakkan kewujudan kebendaannya sendiri.

pertumbuhan dan kemajuan. yang telah dicipta oleh Allah. Fitrah hanya bertentangan dengan sesuatu yang merosak kewujudan manusia. Inilah yang mesti dibuang dan disingkirkan. Untung sekali bahawa kejadian manusia itu sendiri. penciptaan. Fitrah alam semesta sebagaimana juga fitrah manusia. Ilmu Kemanusiaan yang mempunyai nilai-nilai yang benar dalam dasar rencana yang menyeluruh akan bertambah dengan banyaknya. Dalam keadaan timbulnya konsep dan nilai-nilai yang baru. sejalan dengan kejadian alam semesta. alat-alatnya dan cara-caranya. tetapi malangnya ia tidak memperolehinya. Cara pengeluaran dan sistem kerja bukanlah hukum yang luhur. tetapi hanya cara untuk melakukan eksploitasi ke atas nilai-nilai kemanusiaan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pengeluaran yang bersifat kebendaan. Dulles untuk mengadakan satu sistem seperti yang disebut-sebutnya mungkin akan berjawab menjadi suatu kenyataan. Agama inilah yang menjadi penyelamat yang dicari oleh Barat tetapi mereka enggan menerimanya. Pastikan Kemenangan Islam 79 . Dari sini fitrah itu sendiri akan mendapati bahawa sebahagian besar daripada kebudayaan itu sesuai dan sejalan dengan keperluan hakiki manusia yang semakin bertambah. yang terbit dari sistem hidup Islam dan penguasaan jiwa manusia yang beriman ke atas kebudayaan industri. maka akan berubahlah cara-cara pengeluaran dan sistem kerja sehingga menjadi seimbang banyaknya pengeluaran dengan nilainilai kemanusiaan yang mulia. Gereja dan pemimpin rohaninya yang ia sendiri merupakan salah seorang daripadanya tidak sanggup untuk memenuhi harapan itu.Penyelamat yang baik yang sesuai dengan keperluan manusia yang sebenamya. untuk membebaskannya daripada sistem kerja yang menafikan nilai-nilai kemanusiaannya. Pada waktu itu harapan Mr. Juga jiwa manusia yang beriman akan memberikan kesempatan kepadanya untuk membebaskan diri daripada cengkaman keadaan yang bertentangan dengan kemuliaannya. Inilah yang telah dijamin oleh sistem Allah untuk kehidupan manusia. Kalau sudah terbukti bahawa manusia lebih mulia daripada benda. mengandungi unsur-unsur gerakan.

seperti yang dinyatakan oleh Mr. yang sedang mengharapkan kelahiran penyelamat. Dulles. seperti yang dinyatakan oleh tokoh antarabangsa yang terkenal itu. maka jelaslah. maka Islam sahaja yang dapat memberi manusia suatu sistem yang sesuai dengan kejadian dan keperluan hakikinya. Pastikan Kemenangan Islam 80 . Tetapi tindakan memerangi Islam dengan berbagai cara yang melampau itu tidak akan dapat melunturkan keyakinan kami yang mutlaq bahawa masa depan adalah di tangan Islam. Manusia yang diseret ke jurang kehancuran. yang dilakukan terhadap seluruh umat manusia. mencari-cari sistem yang seperti ini. diikat dengan rantai kebudayaan materialisme yang mempesona. Ini adalah satu perbuatan jenayah yang kejam. mereka yang menggerakkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan setiap pertanda yang membuktikan kemunculan sistem Islam. pura-pura dan pembohongan. Manusia yang malang dan sedang ditimpa bencana. Islam sahaja yang dapat menyelaraskan langkah-langkah penciptaan kebendaannya dengan langkah-langkah kemuliaan rohaninya. sehingga dapat diwujudkan suatu keseragaman yang belum pernah diketahui oleh manusia sebelumnya pada sepanjang sejarah. Mereka diancam oleh kejayaan falsafah materialisme menguasai kemanusiaan. selain daripada di bawah naungan Islam itu sendiri. agama yang sedang diperangi oleh musuh manusia. Dulles yang berteriak. di setiap tempat di dunia ini dengan segala macam rencana. Setiap hari manusia semakin hampir dengan jurang yang menakutkannya. Islam sahaja yang sanggup mewujudkan satu sistem yang realistik dalam kehidupan manusia. Yang dapat menolongnya hanyalah agama ini. dan mengkaburinya supaya tidak diketahui oleh manusia. yang disebabkan oleh kebudayaan yang bertentangan dengan fitrah dan keperluan hakiki manusia. mereka yang memburuk-burukkan Islam dengan berbagai tipu-daya. konsep dan cara.Masa Depan Di Tangan Islam BAB 7: MASA DEPAN DI TANGAN ISLAM APABILA terbukti bahawa hanya Islam yang sanggup menyelamatkan manusia daripada bahaya yang disebabkan oleh pengaruh kebudayaan materialisme yang amat meluas. betapa besarnya jenayah yang dilakukan terhadap seluruh manusia oleh mereka yang melakukan kekejaman terhadap tokohtokoh yang memperjuangkan kebangkitan Islam di mana-mana terutamanya Mr. Apabila semuanya itu telah terbukti.

Sepanyol pada masa dulu dan Palestin pada masa sekarang keduaduanya menjadi saksi bahawa kalaulah Islam telah diusir dari satu negeri tentunya bahasa dan nasionalisme di sana akan hilang. seperti Islam yang ada di dalam hati Al-Zahir Bibrars dan Al-Muzaffar Quts dan Al-Malik Al-Nasir dalam memerangi Kaum Tartar yang biadab. Islam yang ada di dalam hati nuraninya yang telah memerangi Kaum Salib. pada waktu itu hanya Islam yang masih teguh dalam hati setiap penduduknya. Islam terus kekal dalam keperibadian masyarakat dan negara yang pernah dilindunginya. kerana mereka adalah Kaum Muslimin. sedangkan Islam pada waktu itu tidak bersenjata sama sekali. seperti tindakan kejam yang dilakukan ke atas tokoh-tokoh yang memperjuangkan kebangkitan Islam di setiap tempat. pada waktu dia menyelamatkan keislaman daerah itu dari serangan Kaum Salib. tidak ada lagi bangsa dan negara Arab. Islam telah menyebabkan Arabisme terus semerbak di sana. setelah tunjangnya dibongkar sama sekali. bangsa Arab dan bahasa Arab. Namun mereka sanggup bertahan di depan serangan anak bangsanya sendiri. Salahuddin telah menyelamatkan daerah itu dari kehancuran Arabisme. Bahkan pada waktu nilai-nilai mana yang terlambang dalam bahasa dan kebudayaan telah hancur. Islam telah menyelamatkan tanah airnya di Timur dari serangan bangsa Tartar dan dari serangan-serangan Kaum Salib. padahal dia adalah kearaban daerah itu dan bahasanya. Islam tidak pernah menundukkan kepalanya kepada mereka. pada waktu Peranchis menganggap bahasa Arab sebagai bahasa asing dan melarang orang menyebarkannya melalui pengajaran. demi untuk mempertahankan Islam. sebagai pemimpin pembinaan jiwa dan pejuang di baris hadapan. lalu mereka bangkit memerangi bangsa penakluk yang akhirnya mereka beroleh kemenangan. Islam telah berjuang di Algeria selama seratus lima puluh tahun. kerana mereka itu Kaum Salib yang menjadi Pastikan Kemenangan Islam 81 . Mereka bertahan dengan mengambil inspirasi dari 'aqidah Islam dan dengan kepimpinan jiwa Islam yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah. Kaum Mamluk yang telah menyelamatkan daerah itu dari serangan Tartar bukanlah bangsa Arab tetapi salah satu suku bangsa Tartar.Masa Depan Di Tangan Islam Islam telah membuktikan kesanggupannya mempertahankan diri dari sebarang tindakan ganas yang lebih kejam dan lebih keras pada sepanjang hayatnya. Islam telah berjuang dengan hanya menggunakan kekuatan dirinya sendiri dan telah mencapai kejayaan dan kini terus kekal. tentulah tidak ada lagi nasionalisme Arab. Kalaulah Kaum Salib di Timur berjaya seperti kejayaannya yang dicapai di Sepanyol pada masa dulu atau seperti Kaum Yahudi yang telah berjaya di Palestin pada masa kini.

Kekuatan itu tersembunyi di sebalik tindakannya melindungi penganut-penganutnya dari ditimpa oleh sebarang pancaroba dan melindunginya dari sebarang kuasa yang tidak berperi kemanusiaan. Inilah hakikat yang hendak dihapuskan oleh golongan pelampau dan penyesat. kerana mereka adalah Kaum Salib. Mereka percaya bahawa Islam. kemudian dimarakkan sekali lagi oleh Abdul Hamid bin Badis lalu apinya menjulang sekali lagi. dalam keserasiannya dengan fitrah manusia dan dalam kesanggupannya memenuhi keperluannya yang hakiki. Dengan ini sahaja. Islam lelah bertempur di Cyrenaica dan Tripoli dalam menghadapi serangan Itali.Masa Depan Di Tangan Islam musuhnya. timbullah bibit penentangan itu. Oleh itu ketewasan rohani tidak akan terjadi. Dalam revolusi besar Mahdi. Kekuatan itu tersembunyi di sebalik penentangannya terhadap penghambaan diri terhadap manusia dan memilih penghambaan diri terhadap Allah. Dari sanalah bersumbernya perjuangan Umar Al-Mukhtar yang gigih dan penuh semangat kepahlawanan. selama Islam masih hidup dengan Pastikan Kemenangan Islam 82 . sebagai hakikat yang telah diketahui oleh orang Peranchis dan Kaum Salib. Cromer dan Taufiq kita dapat melihat ketokohan dan keagungan peribadi seorang pejuang Islam yang tulen. Zahir AlBarbari Barber Law) iaitu undang-undang yang dikeluarkan oleh Peranchis pada tahun 1931 untuk mengembalikan suku-suku Barbar kepada faham animisme di sana dan memisahkan mereka dari syari'at Islam adalah merupakan cetusan api yang membakar semangat perjuangan Moroko dalam menentang orang-orang Peranchis. Pemberontakan yang pertama di Moroko adalah terpancar dari jiwa Islam. dalam kesederhanaan. kejelasan dan kelengkapannya. jiwa anti musuh terus membara di Algeria. Kalau kita lihat kembali pernyataan-pernyataan Mahdi yang agung itu dan surat-surat Uthman Daqnah kepada Kitchner. Kekuatan itu terletak di sebalik dasar tidak menerima pemberian selain daripada Allah dan menolak sebarang tindakan untuk tunduk kepada sesiapa pun selain kepada-Nya. Islam berjuang tanpa senjata. dengan semangat yang tinggi dalam menentang musuh. bukan terhadap bangsa Arab dan bukan pula terhadap orang-orang Algeria. Di pusat-pusat gerakan Sanusi dan markas mereka. iaitu Mesir dan di bahagian Selatan. iaitu Sudan. Tuhan sekalian hamba. Oleh itu mereka mengisytiharkan peperangan terhadap Kaum Muslimin. kerana faktor kekuatannya tersembunyi di sebalik hakikatnya yang unggul. akan menghalang perjalanan mereka di Algeria. Islam telah mempelopori rakyat Sudan untuk bangkit menentang pendudukan Inggeris di Lembah Nil bahagian Utara.

dalam perjalanan berhijrah ke Madinah yang tidak diketahui oleh orang Quraisy. Berdasarkan hakikat sistem hidup Islam dan berdasarkan keperluan manusia kepada sistem itu. bahawa ia mempunyai peranan yang perlu dilaksana-kan di bumi ini sama ada ia disukai oleh musuh-musuhnya atau tidak. setiap kali Suraqah mendekati orang yang diburunya.w yang ditemani oleh Abu Bakar r. meskipun kedapatan keadaan yang sedemikian. la mencuba lagi. Pada waktu Suraqah sudah putus asa dan bcrhasrat untuk kembali. Oleh kerana itu juga mereka ingin menukarnya dengan nilai-nilai konsep-konsep yang lain. kami bina sebuah keyakinan yang tidak pernah goncang iaitu bahawa masa depan adalah di tangan agama ini. tipu helah dan penaklukan.a. bahawa peranan ini tidak dapat dilakukan oleh kepercayaan atau sistem yang lain.w bersabda: (maksud-nya) Pastikan Kemenangan Islam 83 . Kaum Salib sedunia dan imperialisme antara bangsa diharapkan akan merasa lega.a. namun masa depan tetap di tangan Islam. yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perjuangan yang sengit.a. bahawa seluruh manusia tidak boleh mengabaikannya begitu lama seperti yang kami tegaskan di bahagian permulaan buku ini. Tetapi.Masa Depan Di Tangan Islam subur di dalam hati nurani manusia. kudanya tersungkur. Inilah sebenarnya hakikat perjuangan dan inilah motif mereka yang utama. Dengan demikian Zioniisme sedunia. Di sini cukuplah kalau kami mengemukakan satu gambaran kenyataan sejarah Islam yang barangkali paling sesuai untuk tujuan tersebut. Kami tidak berhajat untuk melanjutkan perbincangan mengenai hakikat ini. Oleh kerana musuh-musuh Islam menyedari ciri-ciri Islam yang istimewa itu maka mereka bangun menentangnya dengan beberapa taktik dan teknik kotor seperti penindasan. kerana ingin akan hadiah yang amat menarik hari yang ditawarkan oleh orang Quraisy kepada sesiapa sahaja yang dapat menangkap Rasulullah dan sahabatnya atau memberi kabar beritanya. Rasulullah s. Pada waktu Suraqah bin Malik memburu Rasulullah s. walaupun pada beberapa ketika mereka mengalami kekalahan zahir. Sesungguhnya ciri-ciri khas islam yang kukuh inilah yang menyebabkan musuhmusuhnya begitu bernafsu untuk menelan tanah air Islam. dan ia telah berjanji hendak merahsiakan perihal kedua-duanya.

sebagai tanda ia mesti akan mati. Sesungguhnya yang menentukan kejayaan dalam persoalan ini bukanlah kehebatan yang batil dan bukanlah kekuatan tekanan yang ditujukan kepada Islam. Oleh itu kita tidak boleh pesimis dalam menghadapi keadaan yang pasti akan terjadi.Masa Depan Di Tangan Islam “Hai Suraqah! Inginkah engkau memperolehi kalung Raja Parsi?” Nabi berjanji akan memberinya kalung Syahinsyah Parsi (Raja segala Raja). keadaan yang telah diberi tanda-tandanya oleh segala-galanya yang ada di sekeliling kita. tekanan dan tentangan. Hanya Allah yang mengetahui apa yang terkandung di dalam fikiran Suraqah mengenai tawaran yang aneh yang dibuat oleh Rasulullah yang hanya ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar yang tidak dapat memberikan apa-apa kepadanya. lalu tidak terjadi apa-apa. Benih yang baik yang di tangannya (Rasulullah) adalah benih yang wajar untuk ditanam dan untuk tumbuh. dan kesanggupannya untuk bertahan dalam menghadapi berbagai tindakan. kerana dia juga sebagai orang yang berhijrah secara sulit. dengan segala suasana yang mengelilinginya dan dengan segala tanda-tandanya. Pohon yang tua itu (Jahiliah) telah rosak seluruh akar-umbinya dan tidak dapat menerima air dan baja. Tetapi Rasulullah tahu kebenaran yang dibawanya. Oleh itu kita perlu yakin bahawa apa yang pernah terjadi dalam satu suasana. Tidak mungkin ada kebenaran dengan bentuknya yang tertentu dan kebatilan dengan bentuknya yang lain pula. Pentingnya sistem ini pada masa kini sama dengan pentingnya pada masa lalu. la pasti kebenaran akan dapat mengatasi kebatilan. Kita tidak perlu bimbang lantaran adanya perkembangan di sekeliling kita. Yang menentukan dalam persoalan ini adalah kekuatan kebenaran. Pastikan Kemenangan Islam 84 . meskipun banyak kenyataan yang cuba mempesonakan kita. Semua bahagian pokok itu telah rosak. Keperluan manusia terhadap sistem ini tidak kurang utamanya jika dibandingkan dengan keperluan mereka pada masa lalu. dengan kejahilannya yang ada di sekeliling kita. yang berupa tindakan kejam yang dilakukan ke atas tokohtokoh pejuang kebangkitan Islam di setiap tempat dan lantaran menyedari akan luasnya daerah yang dikuasai oleh kebudayaan materialisme. jika dibandingkan dengan seluruh sistem yang dimiliki oleh manusia. sebagaimana ia mengetahui kebatilan orang-orang Jahiliah pada masa itu. pasti akan terjadi dalam suasana yang serupa. Keyakinannya terhadap hal ini tidak dapat digoncang lagi. Sekarang kita berada di dalam suasana yang seperti ini.

Kita menghadapi perjuangan yang pahit. Kita tolak apa yang patut ditolak dari kebudayaan itu dan kita ambil apa yang patut kita ambil. perjuangan yang panjang tetapi merupakan perjuangan yang jelas perjuangan yang tulen. Kita perlu meningkatkan pengetahuan kita tentang hakikat kehidupan manusia dan keperluannya yang hakiki yang sentiasa berubah-ubah. fitrah alam semesta dan fitrah manusia. melainkan setelah kita dapat menguasainya dengan pengetahuan dan pengalaman. lebih besar daripada setiap kebudayaan yang lahir untuk menentang fitrah. Kita perlu meningkatkan ibadah kita semata-mata kerana Allah. Untuk satu perjuangan yang pahit kami perlu membuat persediaan dalam tempoh yang lama. setaraf dengan pengalaman kita. kita akan hidup dengan kebudayaan itu. maka fitrahlah yang akan menang. Kita perlu meningkatkan kesedaran kita terhadap keadaan sekitar dan meningkatkan kefahaman kita terhadap berbagai teknik dan taktik masa kini. berdasarkan pengalaman. Kita tidak akan dapat menentukan sesuatu yang patut kita ambil dan sesuatu yang patut kita tinggalkan. Ini adalah perjuangan yang pahit. Kita perlu meningkatkan diri kita ke peringkat yang setara dengan kemahuan Islam. sama ada perlawanan itu lama atau sekejap. Dari pengetahuan dan pengalaman kita akan mempunyai kuasa untuk membuat pilihan. Ada suatu hal yang harus kita perhitungkan. kerana kita mempunyai kekuatan fitrah. Sesungguhnya kita masih belum mengenal Allah dengan sebenar-benarnya selagi kita tidak menyembahnya dengan sebenar-benarnya. Kalau fitrah telah berlawanan dengan kebudayaan. sukar dan lama. Pastikan Kemenangan Islam 85 . demi untuk membebaskan fitrah dari runtuhan berbagai kepalsuan yang menimbusi fitrah itu dan untuk meletakkan fitrah di atas segala-galanya.Masa Depan Di Tangan Islam Kita tidaklah bersendirian. Kita perlu meningkatkan pengetahuan kita tentang peradaban dan kebudayaan masa kini dan mempraktikkan peradaban dan kebudayaan itu dengan tujuan untuk menguji dan memilih. la merupakan simpanan tenaga yang banyak dan besar.

Allah berkuasa untuk melaksanakan urusan-Nya.Masa Depan Di Tangan Islam Dan Allah bersama-sama kita. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Pastikan Kemenangan Islam 86 . Sadaqallahul-'Azim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful